Skip to main content

Full text of "Plotini Enneades [microform]; praemisso Porphyrii De vita Plotini deque ordine librorum eius libello"

See other formats


MASTER 
NEGA TIVE 
NO. 91-80115 
MICROFILMED 1 992 
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK as part of the ^ ■ „ 

"Foundations of Western Civilization Preservation Froject Funded by the ..„.^„ 

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES Reproductions may not be made without permission from 

Columbia University Library COPYRIGHT STATEMENT 

The copyright law of the United States ~ Title 17, United 
States Code ~ concems the making of photocopies or other 
reproductions of copyrighted material... 

* 

Columbia University Library reserves the right to refuse to 
accept a copy order if , in its judgement, fulfillment of the order 
would involve violation of the copyright law. AUTHOR: PLOTINUS TITLE: PLOTINI ENNEADES; 

PRAEMISSO.... PLACE: 
DA TE : 1 883-84 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES 
PRESERVATION DEPARTMENT 

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record Master Negative # 

31-80115-1 880.0 
TP6 Enneades Plotinus» 

Plotini Enneades; praernisso Porphyrii De vita 
Plotini deque ordiLne librorum eius libello edi- 
dit Ricardus Vollonann... lipsiae, in aedibus 
B. G. Teubneri, 1883-84. 

2 r. nt ^^* (Teubner, B. G. pub. Biblio- 

theca scriptoruin Graecorum) Restrictions on Use: 


TECHNICAL MICROFORM DATA REDUCTION RATIO: iIlm SlZE:__s3^JD.nX~ 
IMAGE PLACEMENT: lA m" IB IIB 

DATE FILMED: G/j^o/^, INITIALS 

HLMEDBY: RESEARCH PUBLldATlONS. INC WOODBRIDGE. CT 
r 
.'b. 

D 
Association for Information and Image Management 

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 
Silver Spring, Maryland 20910 

301/587-8202 
Centimeter I, i|fr|''n''[Y[' 7'f Inches 4 5 6 

Iii mIiiiiIiiiiIii iiIiiiiIiiiiIii 

I M I I I I M I I l.l 1.25 12 13 14 15 mm 
2.8 1.0 1: 14.0 1.4 2.5 2.0 1.8 1.6 
MPNUFfiCTURED TO fillM STfiNDfiRDS 
BY fiPPLIED IMflG^, INC, ^i. V 

^\:; I . ." K - . 
i 

r 
"-'ii'ir'' ii'"''-""iWihr 


r/" f;?r>^ 
^^^."Bi TVSI Columbia ^ntbcn^ttj» 

«itI)C(C«ti»ofJtftoPotk LIBRARY 
ii. 
yf" 

) / PLOTINI ENNEADBS PKAEMISSO POEPHTEn 
DE VIXA PLOTINI DEttUE OEDINE IIBKOEIIM 

EIHS LIBELIO EDIDIT RICARDUS VOLKMANN, VOL. I. 
LIPSIAE 

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI 
MDCCCLXXXIII. VIKO ILLTJSTRISSIMO HUMANISSIMO C. a.COBET 

LITTBRABUM ANTIQUARUM 
IK UNIVEKSITATE LUGDUNENSI BATAVORUM PROFEBSORI lipiiab: rrvu b. a. t«ubk«bi. 


DE EMENDANDIS GBAECIS SCEIPTOKIBUS UNICE MEKITO SACRUM. 78462 V 1 Praefatio. 

Ne lectores philosophiae antiquae Btudiosi hanc 
novam Plotini editionem cupidius in manus sumant 
eamque spe sua decepti propter exiguum fructum ex 
meo labore ad ipsorum studia redundantem mox in- 
dignabundi rursus deponant, praemonendi sunt me ipsum, 
quamvis inde ab adulescentia in legendo, xnterpre- 
tando emendandoque Plotino multum operae et temporis 
consumpserim, tamen de nova difficillimi scriptoris pa- 
randa editione nunquam cogitasse, neque cogitaturum 
unquam fuisse. Verum cum divenditis Kirchhoffianae 
editionis exemplaribus honestissimus bibliopola, bosio- 
rum decus, Platonicormn principem inter bibhothecae 
Teubnerianae scriptores desiderari noUet, mihique re- 
cognoscendae, quod dicunt, editionis iUius hononficum 
munusdetulissetita, ut novas librorum coUationes non 
ipse instituerem, sed uterer paratis, consilus ems cum 
alias ob causas tum propter ipsum scriptorem , cuius 
ad emendationem si non multum at certe nonmhil me 
allaturum esse sperabam, deesse nolui. Suscepto autem 
munere quomodo perfunctus sim, paucis expediam. 

Quod dudum intellectum est parum subsidu m re 
critica Plotino adhibenda e libris manu scriptis peten- 
dum esse, nuper confirmavit H. F. Muellerus nova 
praestantiorum codicum (Medicei AB, Marciam D, Darm- 
stadiensis) in editionis usum instituta collatione. Nam 
omnes libri, de quibus idem vir doctus optime dispu- 
tavit in Hermae volumine XIV. p. 93-118, quorumque VI Praefatio. nullus ultra saeculum XIII. recedit, ita ex archetypo 
fluxerunt lacunoso et mendoso, ut translaticia scripturae 
vitia novis cuiusvis generis augerent. Quorum lectio 
si cum eis comparatur, quae veteres Platonici praeter 
Porphyrium Proclus, Marinus, Simplicius, nec non eccle- 
siae patres Eusebius, Cyrillus, Theodoretus avtoXe^el 
ex Plotino attulenmt, in universum quidem Porphyria- 
nam Plotinianorum operum recensionem nobis servatam 
esse apparet sed per saeculorum decursima incredibili 
librariorum oscitantia et perversitate innumeris locis 
corruptam: donec ad eam pravitatem pervenerit, qualem 
editio Basileensis exhibet ad quattuor librorum, inter 
quos Sambuci codices fuerunt nunc Vindobonenses 11. 12, 
sed pessimorum fidem exarata. Cuius abstergendis sordi- 
bus cum Creuzerus se tam imparem praebuisset, ut edi- 
tionibus eius vel leviter inspectis virum alioqui doctissi- 
mum Graece indoctissimum fuisse quovis pignore con- 
tenderes, tandem aliquando anno 1856 salutaris lux 
Bcriptori inique neglecto ex Kirchhoffii opera affulsit, 
qui ita certe eius verba edidit, ut sine nimia offensione 
legi possent. Kirchhoffii laborem egregie supplevit 
Vitringa adnotationibus criticis in Plotini Enneadum 
partem priorem Daventriae a. 1876 editis. Quibus do- 
ctissimis viris tertius nuper accessit H. F. Muellerus feli- 
cissimus ille in explendis unius vel plurium vocabulo- 
rum lacunulis, quas Kirchhoffius sagaciter indicaverat, 
non expleverat, omninoque sobrio iudicio in corrigendo 
scriptore usus, c ontra in ex pellmdifl » q»ae ipsi vide- 
bantur, glossematis et inteiTpolaUombtt«4iailllo_me^iL^^ 
dem iudice calidior. Ipse igitur a codice Mediceo (A) 
tamquam primario scripturae fundamento ita profectus, 
nt melioris lectionis vestigia ut in reliquis eiusdem, ita 
in deterioris classis codicibus servata diligenter circum- 
spicerem, Plotini verba, qualia feruntur, iterato subieci 
examini, receptiaqne virorum doctorum lemendationibus, Praefatio. VII quae mihi certae vel saltem probabiles visae sunt, si 
quae corrupta remanserant, pro parte virili emendare 
<jonatus sum. Ceterum ut lectores, quae in Plotmi 
verbis codicum nobis tradidisset auctoritas, quaeve cn- 
ticorum deberentur sagacitati vel meae, si quae fuit, 
industriae, singulis locis accurate dispicerent, provisum 
est adnotatione critica infra scripta. Kirchhoffii autem 
et Muelleri secutus exemplum manifesta glossemata de- 
levi. Ea contra, quae aliqua ex parte suspecta essent, 
ita tamen, ut de spuria eorum natura iudicium mihi 
non constaret, rotundis uncinis saepsi: quadratis, quae 
inserenda visa sunt, vel quae ex aliis scriptoribus ac- 
cesserunt. Aequabilitatem aliquam nedura constantiam 
in rebus orthographiam spectantibus pro ea quae nunc 
est apparatus critici condicione sectari non licuit. Re- 
tinui autem cum omnibus editoribus praeter Kirch- 
hoffium Enneadum ordinem a Porphyrio institutum non 
solum propter ipsius circumspectam prudentiam et aucto- 
ritatem, qui in edendis et ordinandis Plotini commen- 
tationibus pientissime dilectissimi praeceptoris executus 
est mandatum, maximopere probandum, sed etiam eam 
ob causam commendabilem, quod a facilioribus ad diffi- 
ciliora paullatim transducit lectorem, et cognata cognatis 
in universum recte coniunxit. Ceterum chronologicus 
ille, qui fertur, librorum ordo, quem putant viri docti 
a Porphyrio traditum esse, vereor ne re vera nullus 
8it. Nam primum quidem Porphyrius de vita Plotmi 
c. 4 viginti unum libros recenset, quos Plotmus ante 
ipsius adventum Gallieno imperante conscripserat. Se- 
quuntur viginti quattuor libri, quos Porphyrius per sex- 
ennium scriptos esse tradit, quo ipse Romae Plotmi 
scholis interfuit. Quinque novos ad ipsum m Siciha 
commorantem misit Plotinus primo anno Claudii im- 
peratoris : secundo anno postremos quattuor paullo ante 
ipsius obitum conscriptos. Tali modo Plotimanorum VIII Praefatio. Praefatio. IX librornm qnatteor elwifs efficiuntur, in quamm possessio- 
nem Porphyrius deinceps pervenerat, diversis temporibus 
assignandae. Singulornm vero ordinum singulos libros 
temporis ratione qno conscripti sint babita a se enu- 
merari forpbyriua fton,.,mdicavit, neque puto de hac 
ratione vel ipsi vel magistro vel reliquis discipulis satis 
constitisse. Itaque tota res eo redit, ut libros XXII — 
XXV. h. e. Enn. VI, 4. 6. V, 6. II, 6 continuo scriptos 
esse constet, nam boc Porphyrius disertis verbis testa- 
tur, de reliquis contra omnia dubia sint et incerta. 
Omnino autem in tali scriptore, qualis Plotinus fuit, 
qui quinquagenarius demum ad scribendum accessit, cum 
ipsius placita dudum in eius mente praeformata iacerent, 
non quo tempore singula chartae mandaverit, scire 
refert, sed quomodo sententiae per materias digestae 
invicem se excipiant, cui rei Porphyrianus Enneadum 
ordo commode satisfacit, quem vituperare certe facilius 
est quam emendare. Porphyr. v. Plot. p. 4, 26: vfiiv] tjfitv Ciz. Fic. 
p. 5, 16: c. 3 perperam in editionibus incipit a verbo 
n^Gtpoitttv. p. 6, 22: avxov] ctvrovg Cobet. Mnem. 
N. S. 1878 p. 337 sqq. p. 7, 16: slg add. Duebnerus. 
p. 9, 12: yccQ hf\ yccQ n Cobet. p. 12, 17: avxbv] ccvxov 
Cobet. 1. 18: «fvro)] avxm id. 1. 22: sxeQov] ixaiQov 
Nauckius. p. 13, 20: Trf^akoDQ — fiiXkmv] 7tQ€tix(0QCi — 
idllovxu K. i. e. Kirchhoffius. p. 14, 8: fiixa^oiluv] fis- 
TttlapHv Duebnerus. 1. 14: ml xmv nQayfidxav addidi 
ex Wescheri Poliorcet. p. 201. 1. 18: iaKimsxo'] fffxf- 
nxo K. 1. 20: (isxapdkleiv] fisraXa§siv Nauck. p. 16, 
13: IIoxdfAmv] TloUfimv Wyttenbachius. 1. 15: fisxa- 
noiovvxog] fiixga noiovvxog id. 1. 22: iyQfjyoQOx cog] 
iy^yogmg Cobet. p. 16, 18: <p7}Giv] cpaaiv Nauck. 
p. 18, 2: naxviQeincdfiivfiv] Kaxt}QinGifiivr}v. librorum 
forma in Byzantinorum demum cadit aetatem. 1. 28: 


dvixsG&ai 6 ds s(pYi] 6 ds delevit K. itemque quae 
p. 19, 1: post (pQaloov sequuntur nal xo avfina^slag 
ri naQadoasmg, p. 19, 6: oi5x dQL^firixi-Kov] om ex 
Eudocia sive Palaeocappa K. .p. 20, 21: noXlaiov 
-Kal xmv iv] xav del. K. in praef. 'fort. nal xav avy- 
yQafifidxcDv'. 1. 27: xai Avdov] xov Avdov. p. 21, 7: 
on(og delendum censuit Cobet. 1. 16: insyQdtjjafisv] 
iniyQaips fisv Nauck. 1. 30: dLaxs&QvXXrjasvat gemi- 
nato ;L me invito remansit. 1. 31: ig iavxbv] asavxbv 
Wyttenbach. incerta tamen emendatione. p. 22, 31: 
TOi; Novfinviov] xd JV. Westermannus. p. 24, 2: xr^v 
8h] TTiv ys Toupius. 1. 7: yQa^l^dvxav] yQaip6vx(ov 
Cobet. 1. 16: to5 d' ifv dXXa] aQa post ^v addendum 
censet Cobet. l. 2S: d^ia] d'^lov Bnehner. p.^26, 26: 
'A^rivaiog] 'A&tivaiog. p. 27, 23: ovdsv] ovd' Cobet. 
idem XI post iyyvg delevit. p. 28, 22 : iyQaipsv] ini- 
yQa^ilfSv Wyttenbach. 1. 32: sXofisvov] sXofisvovg K. 
p. 29, 28: nov] Ttor Cobet. p. 30, 2: fieXcxQOxdxai,' 
aiv] fAsXixQOxdxrjaLv. item in sqq. restitui dativorum 
formas epicae dialecto convenientes, quales inde a v. 23 
recte leguntur. 1. 5: navaQfiovLaLal] navaQfiovloial G. 
Wolff. de nov. orac. aet. p. 7. idem 1. Sjinvaafisv 
pro dnvacDfisv scripsit. 1. 26: o^^OTrd^oi;] OQ^onoQOvg 
Duebner. 1. 27: dnal] dnb. 1. 29: nsxdaag'] ansddaag 
Wolff. p. 31, 16: ncoXsvai] nmXisai Creuzerus. fof- 
fisv^at] tafisviaaLWom. 1. 18: ifioto] ifietoheid. 1.25: 
3tai ' inseruit Wolff. 1. 27: ivdyovxi] dvdyovxi e Fi- 
cino K. p. 32, 16: mansQ] onsQ. 1. 26: %so\ aQiaxoi., 
avvsiai?^ %eolg dQsaxoX avvsiaiv. slal Nauck., nisi quod 
&s(S maluit. p. 34, 26 : naQ^ avxoig] naQa xotg Duebner. 
p. '36, 27: avx(ov] avxm Nauck. 1. 29: arjfialvst] ar]- 

fiavSL K. 

Enn. I, lib. I, p. 39, 4: t/ yaQ xb] rj yaQ xovxo. 
p. 40, 2: Kal x6 d&dvaxov. 1. 9: (po^SQd f^^ naQ^. 
1. 10: inL^vfilaL xs] im^VfiLai ds [n(og]. 1. 13: rj xb] X Praefatio. m 
'^™ il To Creuzer. 1. 15 : noQQOi)] an TtogQmteQov'? 1. 19: 
ala^Tjastai] ai0&fi<sig iatm, p. 41, 11: t^v ilwxtiv Si- 
Sovg] xriv if/tfxriv del. K. 1. 14: mg sUog ov] tog sUog 
ti. cf. p. 42, 10: dUtt TeQfBtov fiev 6g %(OQtatov tUog 
htuu 1. 16: <J1 t/] <fi). 1. 21: mg firj ml fitjds xQfj- 
a&cci] delevi firjSh utpote ortum ex mera dittographia 
praegressi (ifi cceL L 23: t6 (lev x^^Q^v kotcci §iktiov, 

to ocSfta, To de x^^9^^^ ^5 ^^XVI ^^ f*^*' X^^Q^^ eatat 
§ikttovj to dh [§iXtiov] x^t^QOv K, p. 42, 3: bfA0i07ta&^] 
SfiOTtad^yj. 1. 12 : avva(ig>6ieQ0v o niler.vg noiriaet] 6 
nileKvg del. K. p. 43, 17: iatoa] iatat. I. 14: toi5 
%oivov SiSmal tig loyog] tcS Hoivm SlSaaiv 6 Xoyog, 
p, 44, 9: ovv add. M. i. e. Muellerus. 1. 13: iatco 
iatat. p. 45, 16: tbv 61] jtQog Se 1. 22: Kal tcp' 
%av To5 K. p, 46, 3: t6 koivov nal xotvov] %at to 
%otv6v M. 1. 13: 4 «51 voiJg itp^ipato tj ov] 6 Se vovg 
ovn i^^tpato. Fic. 'intellectufi Ycro an attigit? forte 
non' eumque secutus M. o «fl voiJg i/ iq>r]tpato; rj ovxi 
(ita B). verum »} nisi in fronte interrogationis positum 
ab usu Plotini abhorret, neque potuit philosophus, post- 
quam iam animum peccatoru^; et erroris immunem esse 
exposuit, de immunitate rationis dubitare. J ov maXe 
ex sequentibus irrepsit. 1. 14: oiJt > Se] ovto St] Ciz. 
Leid. L 16: ^ tov iv rifiiv delev.! M. fort. tov iv 
lu) vm ttp iv vifitv vofitov ij ov, L l i: tavta] tavtct. 
p. 47, 5 : TOvTCov] tovtov. 1. 19: %al i )6 tovtoi;] %a\ to 
TtQc tovtov C. et Marc. 240, margo ed. F isiL et Cr. 'quod 
ante hoc est* Fic. eosque secutus M. p. 48, 2: xatog- 
^ovv] %a^aQ&¥Jvat 'purgari' Fic. L 8: tpuxijv] '^^VXV 
corr. C. ita K. L 11: avti}] avtrj. ]. 30: onrj] onot 
D. et K. L 31: avvetri^evat] "conn cti' Fic. e cuius 
sententia aut avveSsvX'^"'' legenduro aut avtevx^^ijvat 
aut av^vyiivat'' K. p. 49, 1 : VTrr de^afievov] v7toSe'^6' 
fievov K. 1. 14 : i? ij] *] if Mp:c. A. D. K. ovkovv] 
ovKovv K. *non ergo' Fic. Praefatio. XI 1 


Lib. II, p. 50, 5: ^ ins. K. L 8: avtbg] ofVTa. 
L 24: totavtag] malim tag avtag. L 25: avyxcoQet 
xaV el fir] totavtag ofiotovG&at] %av ei firi totavtag 
inepte ex superiore versu repetita auctore Vg. i. e. 
Vitringa deL M. L 26: TtQog aklag ovdev %(okvet] ovShv 
xwkvet post (OfiotcDfievtov transposuit M. L 29: coSe- 
et tt] quod dubitanter proposuerat K. coSe [ovS'] ei' tt 
in textum recepit M. ego bis post &eQfiaivead^at inieT' 
rogationis notam posui. p. 51, 17: cofiotcofie&a] bfiotoi- 
fie^a, L 23: Iv av] tVa. p- 52, 6: fiev ovt(og] 
fiivovtag K. ex Marino. ex eodem sequentia inserui. 
ivtav^a post fiivovtag requiri vidit etiam Vg. L 8: 
ncc^n fJi^e-cQoiaat] (letQOvaat, quod deest in Marino, dele- 
vit K. L 10: rMt t6 fiefietQrifiivov] Kat deL K. ^ L 20: 
ovtot] avtat. L 26: nQog tbv ^eov] yhg ^ebv. Cf. 
p. 15, 30: ei' ttg bfiotcoatv kiyot TtQog d^eov. p. 53, 14: 
ij ovSh] n ov. voehat] voer Tf K. an voet Sh {voettat 
S' Ciz.)? L 20: fiefieQtOfiivog] fiefitfirjfi^evog Vg. L 22: 
i] dh] rj Sri K. 1. 27 : i^ — Ka^atQea^at ins. M. 1. 28 : to 
yccQ %eKad-(XQ&at ins. M. L 31: ccTia&aQaiag] z«^a>- 
ae(og Vg. p. 54, 22: tatg imatrifiatg] at ematijfiat K. 
Fic. secutus *quoniam et scientiae'. ^ L 28 : Ka^atQet 
inser. M. L 31: avvayovaav TtQog eavtriv] TtQbg om. 
Porph. 1. 32: ye ^dd. e. Porph. K. p. 55, 1: ai- 
ad^riaetg fiovov notovfiivriv %at latQevaetg] %at tag ante 
aia^r^aetg inserui sublato xal ante latQevaetg Porph. 
secutus c. 34 : toi;to S' av yivotto, el %al tag avay%aiag 
Tc5i/ ri6ov(ov %ai tccg ala^aetg latQeiag evev.a fiivov tig 
TtaQakafi^avet. 1. 11: fin^evog] oUevbg tacite K. nescio 
iamenquam secutus auctoritatem. L 13: exova(ov] 
ixovtGiv. Plotini autem verba in brevius contraxit Por- 
phyrius: a(pQo6tai(ov Sh t(ov cpvatK^v ovSh tb aTtQoalQe- 
tovj etS' ccQa oaov %tk. nec non Marinus c. 20: acpQO- 
Staicov Sh avt(p (pvOtKcov fietijv, baov olfiat fiixQ'' W^' 
taaiag x^Q^^^^ nQonetovg %ai tavttjg, itaque mihi 


if riioifttio. ^ fi suspicio de interpolatione in Plotino orta est. 1. 14: 
ngotvTtovg] nQOJtixovgK. Porph. et Marin. secutus. 1. 15: 
«VTij] avtfi K. 1. 26: avtf} ictvt^ Porph. p. 56, 8: 
Mnl ^QomitSig e Porph. add. K. 1. 9: dirrr) 6e] ^tir^ 
ifl Vg. 1. 24: avrri] «vt^ K. L 26: aKolov^ovai} 
ivtaKolov&oiksi e Porph. K. 1. 28 : ai iv vtp] ai del. K. 
1. 31: avlotfjg} tavtotrig e Porph. K. p. 57, 12: 
iKdvf}] huva Vg. 1. 21: diafijv ins. ex Marino c. 25. 
L 22: alXov ds iXofisvog'] stigov dh aXXa^afisvog Marin. 
1. 28: avtm acc. ex eodem. 

Lib. III, p. 57, 32: oTtov] otiol Vg. p. 58, 6: 
dGriu ins. M. L 6: (pi.XoGO(pov [iJJ ^ovCikov] ii (piXo- 
mXov fj ^ovaiKov ins. M. ex Plat. Phaedr. p. 248 D. 
satis erat ij, nam de qpiAox«Aw Plotinus non loquitur 
in sequentibus. 1. 10: Ka^' sva SKaGtov] Cr. libri 
xcfO'' iva aut xcr^' sxaGtov, 1. 24: ixtvTiav] Ktvn(ov 
Vg. L 28: Kal to svqv^hov] Kai deL K. p. 59, 19: 
dsi ins. K. 1. 30: to] ovta K. p. 60, 9: aidiov 
iflXovltt] dfiXovoti cum M. post imatijfiri transposui. 
L 19: ys tov] yi tov K. L 30: av ins. K. p. 61, 
18: Kul fi aiQ^fftg] Kat «raOijffiv Vg. Fic. secutus 
*more sensus*. p. 62, 3: IVi] fnaXXov sti Vg. haud scio 
an recte. 1. 9: ysvofbivfig] 7t^o6ysvo(iivrig Vg. 

Lib. IV, p. 63, 3: fco^v axftoig] ^(orjv avtijg K. 
L 8: atonog 6m ti slvai] aiojtog slvai, L 27: yi- 
vdaKfi] ytv(6aKfita$, 1. 31: f}] ty. p. 64, 23: tqa- 
vcatiQa] tQavotiQa K. L 29: svfifixavov] svfii^xavog. 
p. 66, 24: aQiatfi] a^iatfiv Ciz. M. p. 67, 8: svdat- 
fiovsiv TOVTO, aKSTttiov] sviatfAOvstv^ OKsntiov, L 14: 
8v] 0. L 23: tm add. K. 1. 25: tovtov tb slvat] 
TOv T01JT0 [ovTcoff] slvat K. Tov TOVTO slvat M. p. 68, 
14: av nal] fort. av [tovto^ Kal, 1. 18: noXvd^QvX- 
AiJTOvg] L TtoXvd^^vXritovg, p. 69, 1 : o] oti K. 1. 22 : 
To] Tov M. L 23: ty add. K. L 25: nQoaXafi^avoDv] 
n^oaXafA§€(vuv K. L 30: av tis] tig K. p. 70, 8: Praefatio. XIII 


^fltsl] tfitsltai K. L 32: fiXiKai ovv iav] iiXmaiovv 
av K. fnsydXag] fisyccXa K. p. 71, 12: av add. K. 
1. 17: iXKOfJiSvat vvol] iXKOfisvot vioi. posterius Ciz. in 
mg. et Marc. C. L 23: ^o^at] So^aaai K. L 26: 
0^«] otav, p. 72, 6: avtov Kal iv] avtov iv K. 1. 16: 
XvnriQci^ Kal otav] XvnriQCCj otav. 1. 17: av add. K. 
p. 73, 16: ds ins. M. 1. 21: 60(pia yaQ dei] ao(pia 
dsi M. 1. 29: avtfi] av K. p. 74, 16: t6 e Paris. 
1816 add. M. p. 75, 12: aU' iv tm avt6 iv iavt(f\ 
aXX' iv iavt(S. 1. 24: Xiyov] Xiyoig 'si posueris' Fic. 
p. 77, 8: dst ins. M. p. 78, 22: Tcaig] o navg K. 
1. 28; ^Yiasu] Q^riau K. 

Lib. V, p. 80, 15: naQOv Kal fi^TeiJ naQov fi^m. 
ifltsi t6 mg] tn^^si s(og K. L 22: ti ovv t6] ti ovv; 
sl Engelhardt. et ita in mg. Paris. 1816 probante 
Tengstroem. p. 81, 10: avtovg] avrdSv. 1. 28: nXsiovi 
La(og t6] nXsiovi to Pic. secutus. 1. 29: nXstov laov 
ovx] nXsiov ia(og ovx mg. Paris. 1816. Fic. ^forsitan*. 
p. 82, 24: fisivav av Ka\] fistvav Kal Cr. p. 83, 2: 
XQOVLKOV 6s dsl] XQOVVKOV dsl K. 1. 11: fivnfifi] fAVif- 
fifiv K. 1. 27: dXX' Ix t(ov naQsXfiXv&6t(av] dXXa 
naQsXfiXv^otav K. 1. 30: sl fictXXov to] to fiaXXov sL 
Lib. VI, p. 84, 19: avvMasvg., satv 6s Kal iv fiovavKrj 
Kal dndari] avv&iasvg Kai iv fiovaiKfj dndari K. 1. 26:. 
KuXal] KaXaig. p. 85, 5: KaXXi^] KaXd. 1. 23: t6 
ins. K. 1. 32: tcSv] tm. p. 86, 17: Kai] Kaitoi K. 
1. 23: §oXri] imPoXfj. L 26: quod post nQoa^aXovaa 
sequitur t6 dvlXXstai ij Kad-vnoKQivstav^ avatQicpstat' 
KVQL(og dh t6 dna^Loi relicto dviXXstav in mg. relegavit 
ed. Bas. p. 87, 2: sat(o] sataL. L 14: avto] avtoij 
Wyttenb. 1. 17: ro avto] iavto K. idem. ins. sl. 
1. 19: t6 KaXov] TcaXov to. 1. 20: %si(ov] ^s^v K. 
1. 24: avtri] avtri K. 1. 29: iati t6] iativ n Vg. 
1. 31: ovv Kai .ri] ovv n K. p. 88, 19: KQatovv] 
KQatovfisvov Vg. Fic. secutus ^quando vero subiectum XIV Praefatio. I non superatur*. 1. 21: qxovaig ut a<pcivHg] (poavcctg 
aipavug. 1. 26 : ti ins. Vg. 1. 28 : a? ins. K. p. 89, 
5: fifi toig^ Toig fiij Dissen. I. 11: ca] wv 1. 20: 
OQfSat] igmai ex ed. Bas. K. 1. 23: tmv Sri] tw St] 
Vg. coll. Stallbaum. ad Plat. Theaet. p. 179 D. p. 90, 
6: im^iovaav iv] iTtav&ovaav Vg. 1. 9: Xiyoiiev] li- 
yeis, 1. 24 : to ins. K. fort. Xa^ovaav, 1. 28 : ovds — 

OvSs] OVtS OVt£ K. p. 91, 10: TCQOad^l^Kf]] TtQOa^TJKt] 

K. 1. 15 : avamTtXijad^at 6s tov] de del. K. p. 92, 1 : 
iatL b ^dvatog x^Qk] «'t^^* X^Qk K. 1. 10: vo€g de 
%al ta TtaQa vov] 'fort. vovg dh to nakhv ml naQa vov' K. 
1. 17: alaxQov ins. Vg. p. 93, 16: dQL^stg nod^ovg] 
SQifiiog no^ov Vg. p. M, 3: ovrog] TouTot;. 1. 10: 
^edatjtat] ^sdastai K. 1, 17: yvovtag] yvovta K. 
1. 19: dXri^ivov'] dXtj^ivov Vg. 1. 21: tfoxca] Sokbl 
cf. 1. 27: aivittofisvogj Soksl fioi, 1. 32: Ji}] Ss. p. 95, 
1: o^sv TtaQrjX^Ofisv] o^svtcsq fjX&Ofisv Vg. 1. 8: fj] 
fl K. 1. 22: inXdfiipsii aoi] iKXdfiif/tj aot. 1. 24: Ka&aQoi] 
§d&Qm Wyttenb. coll. Plat. Phaedr. p. 254 B. 1. 25 : 
avTo] aavtov Vg. p. 96, 14: ^sov] tdya^ov K. 1. 15: 
siastat] slaoipstai. 

Lib. Vlf, p. 97, 3: dsi] Kal, iviQysia t6 Katd] 
tb delevi. 1. 6: dya^bv] tdya&bv, 1. 19: t^ ins. Cr. 
p. 98, 8: insLvo] iKSLvov M. 1. 14: Ofifiati] bfifia tm. 
1. 18: lacunam post fcorjg indicavit K. p. 99, 3: 
avtijg'] avtfjg. I. 4: %atd ins. K. 

Lib. VIII, p. 99, 11: dv ins. K. p. 100, 10: 
Sovg] Sbv dubit. Cr. L 15: mg] nal 1. 27: nsQl 
avtbv] TtQbg avtbv. 1. 32 : %al ins. M. Ficinum secutus 
et cod. Paris. 1816 prob. Tengstr. p. 101, 4: tavtd 
tOLavtd K. p. 102, 19: naxbv dv ov TtQCotov sltj' 
naxbv dv slv] M. 1. 22 : ^sovta^ SsvtSQOv %a%6v. i/;t;%ij 
^iovta^ a^vxn M. 1. 24: SovXma\kSvm] SovXcoaafisvri 
Fic. 'quae servit'. p. 103, 1 : avtfiv slvai fj] avt})v 
n M. 1. 19: anotov] cyxoTOff. 1. 24: iXXsiipsL fj tco Praefatio. XV »>' 


a%6ta Tfj] iXXsltsL TiJ. 1. 25 : satw] sataL, p. 104, 2 : 
avtb] avtr]v Preller. hist. philos. p. 540. 1. 24: d^iaLg 
Ss {;;Li^g TtaQOvafjg] d^ifiLg Ss vXrjg TtaQsxovarig K. verum 
^ifiLg mihi non probatur, itaque nolui a librorum scri- 
ptura recedere quamvis suspecta. p. 105, 15: dvdyTifj] 
dvdyy.f] K. L 28: tc5 ijtSTiSLva] t6 STtsKSLva A teste 
Muellero itemque Marc. B, si Creuzero fides: itaque 
transposuit M. aXX' sl ovaia tdya^Hv., iq t6 iitSKSiva 
ovalag^ Ttcog iatLV avtca tL svavtlov; 1. 31: Ss ovala 
ov%] 6s ov% Simplic. 'in Arist. Categ. f. 27 a, quem 
secutus est Cr. p. 106, 4: s%dtsQa] hatSQa Cr. Fic. 
sec. 1. 9 : avfiTtXriQcoasL] avfinXriQoaaLg K. tovtcov] cov, 
L 18 : avtrig] avtotg K. 1. 25 : dv ivavtiov %al] dv 
%aL K. p. 107, 3: fiSfiLyfiivYi yaQ ovv Sr]] fiSfiLyfiivr] 
ovv Sfj K. 1. 7: SL ^s6to] stSsaLv M. ia ^sov tov Cr. 
1. 20 : avtb] avtov. p. 108, 9 : tavtd] tavtd K. idem 
«V ins. 1. 23: vnsQ tov Ss^afievov ixsivov] OTtsQ t6 
Ss^dfjLSvov insivovg. dubit. K. otcsq to Ss^dfisvov skslvo. 
1. 31: TtOLOvaL ins. Cr. Kal ins. M. p. 109, 7 : S' fj] 
Sf K. ex Vat. 1. 15: aQStft %a%iav ^XsTtovtsg] aQStfj', 
pXeTtovtsg K. L 18: tovto] an Tt 6V? et in sqq. pro 
TOUTCO — tLvl? 1. 26: TtaQanav elSog dcpaLQOvvteg] 
TtaQaitav dcpaiQOvvteg K. 1. 27: tavta] tovto. 1. 29 
ifjLsXXofisv] fieXXofiev. L 31: avtov] avtov. p. 110, 1: 
t6 (poog^ Lva rdt/ t6 anotog^ |iAf^'] t6 (pag fie&' M. 
L 2: tov] avtov K. sec. Vind. A e corr. 1. 5: avtov 
sX&cov., fifl] avtovj fi7]. 1. 9: avtr]] avtf]v, 1. 23: Iva 
fif] ^] ita ed. Basil. et Cr. sec. Ciz. Leid. Marc. C. 
Vind. A. Lva — ijv quod ex reliquis codicibus recepe- 
runt K. et M. hoc loco soloecum. 1. 24: dXXd fir] 
ivavtia] dXXd ivavtia. p. 111, 6: avty] avtrj itemque 
1. 11. 12 avtrjg. 1. 19: aLa&rjaLv] vix sanum. L 23: 
§] j K, 1. 25: «vTorgl avt^, p. 112, 7: f] ^swQia 
'fjTLg iatl] y d-scoQia tig iatL. 1. 8 : f]] j. L 18 : dv add. 
Cr. in nott. 1. 28: eiXrjaecov] siXfiaecov. (p^OQav] cpoQdv «»■■■•■ f I 

I }t\ w XVI Praelatio. p. 113, 1: avakoyia'] dvaloyia K. 1. 2 : post avxb 
lacunam indic. K. fortasse recte. 1. 18: ro fi^rov^evov, 
Vi^vxrjg aa&ivsiaj kuv] xb Ji?roi;>£vov. hxLv K. 1. 23: 
xb iiii]^ xm (lij K. bis item 1. 24. p. 114, 7: aa^s- 
vHv] aa^svu. 1. 14: xr}v vltjv] xij vktj M. l. 30: 
ip fcS oAw xaxov] xm oXmg jcaxw iam M.' p. 115, 7: 
ysvofiivfi] yivofiivj[i K. 'positae'' Fic. 1. 8: i^oa^sv] 
l'|i». 1. 9: fiovov] fiovTjv, 1. 14: %ai ins. ex Ciz. 

Lib. IX, p. 116, 18: ixovad xi e Zoroastris quae 
fenintur oraculis magicis add. Bouillet. 1. 19: tva] 
num Tv' av 'quocunque evasura est'? 1. 24: dSvva' 
xovvTog sxi xov] ddvvaxovvxog xov. avvdslv] ivSsiv e 
Platone. 

Enn. II, lib. I, p. 119, 5: insixa] iTtsl 1. 15 
(in^s xm] firidi xt K. 1. 21: ^mi] fisvsl p. 120, 11: 
iaxm] iaxai mg. cod. Vat. prob. Cr. 1. 22: slvai] 
stri dv. L 28: %al xb] dsl itemque p. 121, 1: prae- 
eunte Chr. Schneider.ad Plat.de rep.II. p. 308. p. 121 
6: %dg tisqI acc. ex Proclo in Plat. Tim. p. 73 a! 
L 16: avxov] avxov. L 32: tifAiv] rjficov. p. 122, 5: 
mSs] an mdl? h 8: axdaiv] inxaaiv M. Fic. 'ampli- 
ficationem undique', itaque pro in dfi(pm fortasse dndvxTi, 
p. 124, 24: avvsKXafi^avofisvf]] avvsmXa(i§avofiivfi, P- 
126, 23: mvriamfisv] xivtjaofisv. alterum x6 ins. K. 
p. 127, 3: TtaQa yijg ins. M. coU. Plat. Tim. p. 316. 
idem ml post avvsxng sustulit. L 5: avxfiriQOv ixot 
dsxal] avxftriQov %al K. L 15: %al xr^v yfjv nvqbg] 
%al nvQbg M. L 23 : itvQbg — nvQog] nvQ — nvQ K. 
p. 128, 13: xb post ^mg ins. K. L 19: nQoasaxi] 
ngoaixi K. xb noQgm] xm noQQm K. L 28: nvQbg 
dl] nvQ 61 K. L 31 : iXaxxov xs xovxo] xovxo deL K. 
p. 129, 5: i| ins. K. L 6: dsdsiKxai ov6s in svQ-siag] 
6i6stKxat in sv^siag K. 

^ Lib. II, p. 130, 3. 4: %al xb] %axd xb K. L 7: 
VI ins. Vg. L 12 : ysvofiivov] ysvofiivr^v. L 14 : mg \( Praefatio. XVII ins. Vg. L 20: «U' sv avxm] fidXXov 6' ai)ro5. 1. 25: 
avxbg] avxb Vg. idem ins. L 26 i%sl, ysysvrifiLSvog] 
ysysvYifnivov Vg. p. 131, 9: iX%-bv] iX^div, 1. 25: 
hst] ixsi' Vg. *extat nimirum alia eaque melior pars 
animae, quae non in mundo teneatur. quod haec extra 
mundum est posita, causa est illius motus circularis.' 
1. 31: aoifiaxog Kal atpatQtKOv] acofiaxog acpatQtKOv K. 
p. 132, 2: avxri ix^t] avxrj i^st K. L 11: rovro] 
xavxb Vg. 'idem' Fic. p. 133, 8: ovxm] ovnm K. 
L 10: Ktvstxat] Kivsla^at K. 

Lib. III, p. 134, 7: ovxag^ dXXd Idovxag] ovxag^ 
I66vxag. L 26: 6tacpOQdv] cpoQdv K. p. 136, 3: 
SKdaxcp] SKdaxov. p. 137, 13: SKsivco] iKstvov M. 1. 19: 
'to 6s nQog ^)fidg usque ad p. 138, 10 fiia aQfiovia in libris 
omnibus leguntur infra post r}xxmfisvov xov st6ovg p. 143, 
15. transposuit ea in versione Ficinus eumque secutus is, 
qui editionem curavit Basileensem. ' K. L 29: Kal 
imog ovxog] Kat b 'Emog ovxmg. articulum e mg. ed. 
BasiL in textum recepit Cr. idem ovxmg dedit in ed. 
Paris. 1. 31: avfig)OQog ins. vidit Cr. dXXoxQimg] dX- 
IbxQtog Cr. p. 138, 7: navxsXst] navxl. L 8: dXXov] 
dri6ovg. p. 139, 22: stQi]fiivov] slQOfiivov, Fic. 'in 
quolibet eorum, quae optione sunt connexa'. L 24: 
noXv ^mov] noXv^mov. p. 140, 16 : avvxvxia] avvxvxicc 
K. Fic' sec. L 17: nmg add. M. e Fic. L 18: aw- 
xvxia] Ovvxvxia K. 1. 26: slaiv] slatv K. ^prodeunt' 
Fic. p. 141, 7: cpvatv add. M. e Paris. 1816. L 29. 
30: acofna Kat] Kal acafia M. p. 142, 16: xb Kax' 
avxriv] xcp Kax' avxriv K. L 22: iaxtv] slatv. • L 24: 
Kal r)] Kat st A (m. 2) B C. 1. 28 : Kat xb xtfirjg kxX, 
locus turbatus videtur. fortasse post iv tQmxt bv ali- 
quid excidit. Fic. ^sic honoris veri honestatisque stu- 
dium appetitum eorum offert, quae pulchra et honesta 
videntur.' p. 143, 11: tb i^m] xd i^m. L 16: inst6r\ 
Kat xd] snst6ri xd M. 1. 26 : ndvxu dxs] ndvxr^ dxs K. 

Plotiit. b XVIII Praefatio. p. 144, 30: do^ikfi] m de^ilaia? p. 145, 12: tcov 
tmmv k'axs ta] tmv tonmv naQk%E r*, ta M. cum Vg, 
1. 22: 81 ins. M. p. 146, 2: m(nov] itatQmv K. 
•amicorumque' Fic. 1. 10: iGxtiKotog] kxn^ivai K. 
1. 16: To ins. M. 1. 29: tA ins. K. p. 147, 9: ov% 
aviiig] ovx avifjg ed. Paria. 1. 15: to nmg] Ttmg 
to Cr. 1. 29: ovdhv tmvde] ovde Tiovdf K. p. 148, 
23 : To add. Cr. 1. 25 : mta givM] naQcc tpvGiv Paris. 
1816 s. 1. Fic. 'praeter naturam», p. 149, 1: ^£o- 
fiivi^g] ^vva^ivfig. 1. 4: %0i0vGi(ig Ta x«/(>(o] noLovGi]g 
Xiig(^' 1. l^: post ilg tovto quae sequuntur T^g (pv- 
T*K% di;va|ii££oj x«i y£vvijTix% liyotiivfjg eiecit K. 
1. 15: tQi<pstv] tQimtv M. 'movet et format' Fic. in- 

deque m. 2 Par. 1816 Tpl^pftv. 1. 18: il ins. K. 1. 25: 
fjdt} tovto noiii] n^fi noui M. 1. 26: i^iTtodiG^iLOa 
XiiQm, ati Sii] x^h^ «^®!- ^- P- ^^^) ^^= ^^*'"' ^°^* -^' 
Lib. IV, p. 151, 13: avtbv ctvtmv tov] «utov 
Tov Vg. 1. 15: avtb] «iJti^v Fic. sec. p. 152, 1: 
«9* fov] Iqp' wv Vg. 1. 22: (lita^dUii sive ^ita^ak- 
Aot] fiitapalii. 1. 23: ovTf] ovdl. p. 153, 2: aa 
t5] «fi Ti. 1.. 11: i(Stl Tw Ivi avta noQtpal] istl (lOQ- 
q>ai Vg. 1. 12: t6 %oi%lXov] t6 noXXa ov, 1. 13: 
%oi%llov] an froixtAov? 1. 19: i%iivo] imiNg. 1. 22: 
«V ins. K. 1. 25: t6 (p^g i Uyog] articulum delevi. 
1. 27: nyn^cii] nyiitatNg. 1. 28: §aXmv\ an ^linmv'} 
1. 30: x£x. T. XC>. del. M. p. 154, 2: «vt?]] avtn Vg. 
I 15: lvT«i5^a add. vidit K. 1. 23: aoQiGtov %ai n 
vXn 3tai To itiQov] %al n vkn del. Vg. 1. 26: ael] 
ikn^tvbv. p. 155, 20: v6coq] vknv Steinhart. 1. 25: 
TOVTO 6V, t6 (liyfAa^ ndniivo] tovto bv adKiivo. 1. 29. 
30: dnoim ov6y] dnoiqMovdns K. p. 156, 10: vyQhv 
%al t6 nn] iyQ^v R » 1- 23 : nQoadnwitiiv ty av- 
tng (pvaii daa] nQoadmoifHv oaa M. p. 157, 1: doj- 
Cii Kal (iOQ(pnv dkknvfdcoan dkknv Vg. 1. 3: avtrjg] Praefatio. XIX avtijg Cr. 2. 1. 7: ^ vkn n ndvtn] n ^^^* ^- \. ^i 
(liye&og te] (liye^og 6i. 1. 15. 16: ov et di ins. K. 
1. 30. 31: avto ti] avib t6 K. 1. 31: n iiis. K. 
p. 158, 14: tov itiQOv] tov d^areQOv M. 1. 22: yivo- 
fiivn] yivoiiivT] M. 1. 31 : KixmQiafieva] TiexQmafiiva K. 
p. 159, 12: Tial ri] xai eti, 1. 14: ovkovv] ovkovv K, 
oyKog] oyKOv; Vg. 1. 24: tijg i7i] ty ix K. p. 160, 
7: t6v de'^6(ievov'] tb 6. Vg. 1. 9: (og] elg Vg. 1. 17: 
Kal fiiKQov] xofi a^iLKQOv. 1. 18 : vkn byjiov] by%ov ab- 
esse malim. 1. 29: {neyiata] fieye^n ^S- ^* ^^* "^^ 
te yaQ] td yaQ Vg. p. 161, 15: de ins. K. 1. 28: 
n ins. K. 1. 31: aiQovaiv ins. Vg. p. 162, 3: %evdSg] 
%ev(p K. Wacua' Fic. 1. 5: yaQ ins. K. e Leid. L 8: 
noLOtng tLg tb] noiotrjg tb Vg. 1. 22: b dij] b de^ 
p. 163, 11: avti^g] avttjv K. keymv koyog] keymv. 
p. 164, 3: eatL dvo] ett dvo K. p. 165, 7: (idkkov] 
an (idkkmv? 1. 9: eHdmkov (og dneiQOv] eLdmkdv nmg 
dn. bv ins. K. 1. 10: elvaL xal tb dkn^ig] elvai 
To dkn^ig') ut supra 1. 10. p. 165, 28: t6 aneiQov 
Kai x«0-' baov] tb dneiQOv xaO"' ooov. 1. 30: Tt]v cpv- 
aLv tov dneiQov nQoaekd^bv] ti}v cpvaiv nQoaek^bv K. 
L 32: dv ins. K. p. 166, 3: t6 %nkv toiJ aQQevoi^ 
xofi] t6 d^nkv ia tov aQQevog nvy Vg. 1. 13: Kdkkovg^ 
laxvog^ ^OQg^rjg] ndkkovg^ {iOQ(pfjg M. 

Lib. V, p. 166, 27. 8: prius el ins. Vg., poste- 
rius K. 1. 28: xaV del ^] zdv del^ elK. p. 167, 1: 
ov t(S ;ij^6vo) e^eiQyea^aL] tm tbv XQOvov l^elQyea&aLy 
'propterea quod tempore minime peragatur' Fic. quem 
i^eiQydad^aL legisse uon colligendum. 1. 6: Ti e Sim- 
plicio add. K. 1. 13: dkkmg yaQ t6 Svvd^ieL] dkkmg 
ydQ dvvdfieL Simplic. 1. 21: to ins. K. 1. 26: ek- 
^eiv] ekeii^ Vg. 1. 27 : ^iktLOtov] §ektLov Vat. in marg. 
ed. Bas. Cr. p. 168, 18: xara av^ipe^n^^S o d^ia^ng] 
6 K. a. d(i. p. 169, 2: exeLv] exeL K. 1. 8. 9: aal 
el iviQyeia ndvta] Tial ndvta Vg. 1. 9: el 6^] ei df 

b* 


Prftefatio. ed. Bas. rell. 1. 14: navta ovtmg ins. M. p. 170, 
9: 6' Sst] « Sh. 1. 13: ivigysia dh Ttdvta] iviQysicci 
Tcc Ttavta Vg. 'atque ita, numquid etiam actus sunt 
omnia?' Fic. verum plurali ivioysuxi non opus est. 
1. 19: al7]^ovg] aXrj^djg K. 1. 25: ijdfi yaQ] ii yaq, 
1. 29: i%' aitng] in avt^ Vg. cf. 1. 30: iTtl^ f^ vkrj^ 
1. 31: tdSv in «v.f^. 1. 30: fj (ihv dri] sl (isv dti K. 
*si' Fic. p. 171, 3: nXBiovtog nat] Kal TtXsiovaig. 1. 9: 
Xiyoiisv] Xiy(0(i€v. 1. 10: ovkovv ow fjSfi Svvdiiei ri^ri 
ovv Itfw] ovKOw^ OT* Svvdfisi^ fidri sGti K. 1. 16: 
Matai ti] iatt n. 1. 17: ovx n ^^h] f>h ^^V K. 1. 18: 
ovv tovto] ovv to M. ex Leid. Marc. A. Monac. A. C. 
p. 172, 12. 13: aTtoXaXiTiag avtdSv r^g vTtoatdasag] 
amXdiXsnag t% vTtoatdasmg. 

Lib. VI, p. 172, 23: II a^a] Sri «V «^eleto in- 
terrogationis signo post av(ip£§ri%6g. 1. 25: avtri 17 
oiaia] avtri ovaia M. p. 173, 29 : 1? ^SQfiotrig] rj ^sq- 
fiotrig M. p. 174, 13: ovk f|J i^ ovk M. item 1. 16. 
liyovtsg] Xiyofisv Vg. L 19 : ovttog] tov ovtog. 1. 27 : 
oi3 ins. Vg. p. 175, 15: iviqysiat, at avtmv] ivi^ysiai 
«vrcov Vg. 1. 27: av ins. K. p. 176, 7: dvaXXayt)v] 
ivaXXayiiv Cr. 1. 17: fiovijv 6s iv] (lovriv iv. 1. 27: 
avv tavtri oiaiav rj sldogl avv tavty t/ stdog K. 1. 28 : 
iv avtm nal iv aXXm fiovov] iv ofvrw (lovov Kai iv 

aXXm M. 

Lib. Vn, p. 177, 12: naQ^ sxatiQag] jitaQ' snati- 
Qov K. 1. 25: 01 <f' av ol t^v] ot <5' av trjv Cr. 2. 
p. 178, 5: Ssvovta] dsvovlL. SiaQQSiv] didQQSov. i%l 
^dtSQa to vyQOv. dXXd] inl &dtSQa. dXXd, 1. 18: dXX' 
sl ivtav^'] «U' ivtavd-^ K. nisi quod dXXd scripsit. 
1. 22: ovtmg dv yivoito ovx] ovx ovioig dv yivoito. 
L 24: avvd-^lfai^ avvdipaaai K. ov6' ri av'e,ri] ^i ^k 
av^ri K. Fic. 'ubi potest fieri augmentum'. L 28: to 
(i*t3t^0T«T0v Kal i(p' cSv] To fAiX(>OTaTOi/ 5t(»(>£r, £9' ^^- 
L 30: 01) ins. K. 1. 31: Xiyoisv] Xiyovtog. 1. 32: Praefatio. XXI rr^-f Xiyovaiv] Xiyoisv av. p. 179, 11: ij quod ex Fic. re- 
cipiendum esse intellexit Moser. ins. K. L 22: oVtk] 
ovtog K. , item in mg. Paris. 1816. p. 180, 4: 
Ttoiotrjtag tdg 6La\ Ttoiotritag did K. sec. Cr. 1. 28: 
dXX^ sl] dXX' fj K. L 23: sUog tt rj acofiatotrig xat] 
sUog tt Kal M. 1. 26: toiito] tavto. 1. 32: vXr^v 
Xoyov slvaL] vXr^v slvai. 

Lib. VIII, p. 181, 13: dcpiKvsitai yivoiiivov Kai] 
dcptKvsltai %a\. %al avtov %al noiov] Kai av tov noLOV 
L 25: iXdttovg] iXdTtco. p. 182, 6: yXvniog ov %atd] 
yXvKSog Kaxd. 1. 13: t6 sUog iati] tb iqttov iati. to 
ritxov Z iaxL B C et in mg. m. pr. A et Fic. L 21: xof^"' 
snaatov sUog] xa^' SKaaxov oipt^ Cr. sec. Fic. 1. 23: 
6s] ts. 1. 32: t6 ins. K. p. 183, 1: iatlv oaov] 
oaov iaxlv K. 1. 9: xriv XoLitriv] xrjv oipLv. 1. 10: 
dXXo XL rj ov tL £%G)^sv] dXXo tL ov s^md^sv. 1. 25: 
ymviag tov iXdtxm cpaivsa&aL td no^om altLmo] ytoviag 
aixLtoxo K. 

Lib. IX, p. 184, 2: dnXri cpvaLg] (pvaLg anXfj. 1. 7: 
tavxriv] Tt/v avxriv HeigL L 12: to ins. K. 1. 21: 
Xoinov ds] XoLnov Sri K. L 24: dQxrjg trjg ndvxcov] 
aQx^g ndvxmv. p. 185, 16: tw ins. Heigl. L 25: 
slsv] sl(isv HeigL Fic. ^§imus'. 1. 26: £%0|m<£v] sxoI'- 
(lEV K. p. 186, 4: insLadyOL xrjv ini] insLadyoL sni. 
L 5: vosLV add. esse vidit Cr. p. 187, 12: »5 ins. K. 
1. 13: (isxd xov nQcoxcog ^fjv frotj] |iifTa t6 nQCoxcog ftav 
fo)>^ K. 1. 31: vsvaiv] vsvaai. 1. 32: vsvaLv] vsvaaL. 
p. 188, 17: ndXiv] ndXaL. 1. 24: piXxiov] §£Xxicov 
Heigl cum Fic. 1. 30: «Aoyov ins. M. sec. Cr. 1. 31: 
inL%v(iiiav] inL^v^niag M. 1. 32: na^' dvxrig] naQ^ 
avxoLg Wyttenbacb. p. 189, 31: tov Koa^iov] xov 
KoOiiov K. p. 190, 1: ml xi] naixoL xi K. ri nQO 
xov — Koa^iov ins. M. 1. 17 : ^ldoxcov Kai aacpcog xcov 
^EXXrivcov dxvcpcog] eISoxcov aaqxog xmv 'EXXiivcov Kai 
dtvq)cog in transponendo Kai Kircbhoffium secutus, non XXII Praefatio. in eiciendis tdSv 'Elkrlvmv. 1. 29: o tods TtoidSv] wds 

6 noidSv K. Platonem seciitus. p. 191, 21: lct^ovxccg] 

ka(i§dvovTag K. 1. 26: ik ins. K. p. 192, 2: h 

tov TCQog avd^g] h tov ccvSQag K. Cr. secutus. 1. 9: 

ta Ss] td ts Heigl. p. 193, 3: to d' odoi/] tb yaq 

oaov K. L 7: 6' 6' «J tb] avtb 6' ai K. 1. 20: 

oiroi;] oTTOi. 1. 30: vnb tovtoav] vitb tovtov. p. 194, 

18: av ins. K. p. 195, 29: ^stiaxsi] fjLStlaxcav. p. 197, 

6 : xal TtQhg ^sovg ins. K. 1. 6 : asfivbv] asiivvvsiv 

Heigl. 1. 11: ml oaov] xaO*' oaov. 1. 24: sl sive 

»]] rj Cr. 1, 25: 3' et sl Ttsvtanrjxsig ins. K. p. 198, 

10: slvai] iatt. h 10: insi: navta xal] ixsi^ x«i K. 

1. 13: rj] sl K. 1. 14: k'xsiv] sxst K. TtoXXa] noXXoL 

p. 199, 4: SKstva] i%stvo K. 1. 7: ti]g toiavt^g] trj 

toiavtrj. 1. 8: ^sXovaiv] ^iXovtsg. 1. 20: Xiyovatv] 

ayovaiv Heigl. Fic. 'mundura ab ipso deducunt'. 1. 21: 

XoiSoQria^tai] malim Xri^ari. p. 200, 14: noisl] inom M. 

I. 15: tov Xoyltsa^ai] tb Xoyl^sa^ai Heigl. 1. 20: ^ 

noifjaat ins. M. 1. 27: il^ivtag slg tbv Koa^ov tovds 

aXX'] iX^ovtag aXX' K. 1. 29: xai ins. Heigl. sec. 

Fic. p. 201, 2: in ins. K. 1. 17. 18: (ag av] av 

(og K. p. 202, 3: q>avsiri] i(pavri K. 1. 6: ovd' 

avtb tb] ovd' ai ri K. 1. 11: Zn6v] onoi. p. 203, 

3: tavta] tavta K. 1. 7: nQoarJKsi ins. M. p. 204, 

28: (istadmKOvaa] (istadicjKOvaav Heigl. 1. 31: sxovaa] 

s%ovaav Heigl. p. 205, 1 : nXsov ovtcD yuQ nsgl] nXsov 

nsQi. scilicet ovrw yccQ est dittographia praecedentis 

ovSsv yccQ. 1. 10: tag] nc5g. 1. 20: rj^sai av(iq}vtov] 

ii^saiv siKfvtov. 1. 23: avtovg] avtovg. 1. 30: xaAoi;] 

^aXbv e cod. Vat. p. 206, 9: ndg Kal] Kal ncSg, 

i. 17: tb] tm 'ex hoc ipso' Fic. 1. 20: nQotsQov nag 

xaKog] nQStSQov tig Ka^bg. 1. 32: KatacpQovodvtsg ow 

firids] %ata(pQovovvtsg (jirids K. p. 207, 3: Xsyovai 

ins. K. 1. 28: tov ins. K. p. 208, 4: tc3i/ trjg] ta 

t% K. 1. 15: Xa(i§civ{iv] lafi§(xvsi cod. Mon. 1, 20: Praefatio. xxni slns] sinsiv ed. Basil. 1. 24: Kata t6] Kal tb K. 1- 25: 
Tov ysvo(isvov] to ysv6(iSvov K. 1. 31 : dioiKOvarig] 
SiotKOvaav Fic. 'gubernantem'. aberrarunt librarii ad 
sequens StoLKOvarjg. p. 209, 4: Koafiov] Koafiov K. 
1. 5: toaovt(p] toaovtov Heigl. 1. 19: Kal n(Sg 6i.atL- 
^•svtsg] KaK^g dtats^ivtsg K. p. 210, 12: tt ins. 
Heigl. 1. 30: noLsixai dvaxsQaivstv^ ayancSv] notst 
tavta dvaxsQaivav aXX'' dyan(dv Vg. p. 211, 19: fiL- 
fiovfisd'^ av] fiLfioifisd'^ av Heigl. 

Ennead. III, lib. I, p. 215, 2: yivstat ta yLvb- 
fisva Kal satL TK ovta] yivstaL Kal satL. p. 216, 7: 
TOiJ tccds] to tccds K. 1. 10: satLv olov et ahia ins. 
Vg. 1. 15: svQOvaa sive evQOvg] svQOLa K. 1. 16: ^] rj 
cod. Mon. 1. 25: 6 fisv ins. M. p. 217, 10: ta navta] 
^al navta Vg. p. 218, 11: nccvtog] taKt(og C. Orelli 
ex Grotii vers. 1. 15: imvoiag] imnvoiag Cr. ^inspi- 
ratione' Fic. 1. 23: noLi^asat] noLijasL Cr. 'facient' 
Fic. dvayKaiaLg] an dvayKaiag? p. 219, 8: «xo- 
Xov^CDv] aKoXov&SLV K. 1. 11: SioiKriaLv] dLrJKOvaav K. 
p. 220, 28: rjdr} tLvd ovta] rjdfj ovta. p. 221, 2: 
yLyvofiSvcav] yovsov. 1. 10: iovtsg sive (Q(Svtsg] idov- 
tsg K. 1. 17: nQOsinoL] nQOsinrj K. 1. 29: rj SKaatov 
axiaLg inl datQCDv] rj inl sKdatov axiaLg t(3v datQcov K. 
p. 222, 1: ri ins. K. 1. 2: (pr^aLv] (paaL M. 1. 17: 
ovx oaa] oaa ov Orelli. 1. 20: datiQ&v post naQa 
ins. M. p. 223, 12: fisv ovv] fiivtoL Vg. 1. 21: 
oti fiovov OQficifisv] otL oQfKafisv, fiovov ex suprascripto 
versu temere iteratum. p. 224, 9: i^svsx^slaa] ivs- 
Xd^sLaa Cr. 1. 15: rj yd^] n yccQ Orelli. p. 225, 
10: fisv ndvta^ dLttdg] fisv^ dLttdg. 1. 21: anovdaiovg 
nQdttsLv Kal] anovdaiovg Kal K. 

Lib. II, p. 226, 12: tdSv ov dsovtov] tav dsov 
tcDv K. 1. 16: Tov xcovov] ^ov Koafiov Cr. Fic. sec. 
p. 228, 5: oiJTOff Ss 6 Xoyog] tovto ds Xoyog. 1. 18: 
in avtotg] i(p' avtoig K. 1. 30: vXr^v tLva] vXr^v 


Praefatio. uvnL p. 229, 12: mcavttog] mg avi^ K. ex Theo- 
doreto. 1. 16: ftfx^a] fffitx^ft item. 1. 18: la§6vm] 
Xa^ovTog K. L 19: dantvloiv] ddKtvXov K. L 20: 
pxinuv] §Xinoi. Sylburgius verbum finitum deesse iii- 
tellegens apud Theodoretum post dciKtvXov inseruit tiva 
moTioho. p. 230, 14. 15: daKtvXa ~ ocp^aXfia'] da- 
ntvXmv — ofp^aXfimv Theod. daKtvXm] dantvXov Theod. 
L 20: ovx] ovd\ L 21: vn aXXov tp^OQag] malim 
|| aXXov (p^o^ag. L 24: tm ftfv yag] iv fAsv yaQ. L 27: 
ernjmta ml aXXoti] amfitata aXXots Cr. Fic. sec. p. 231, 
S: ovdh yccQ] ov yao K. L 10: ijt' aXXovg] in dXXiq- 
Xovg. L 12: tdttovial te] tattOfiBvol te K. L 23: 
Tovio] tovtov K. L 25: dh V7t'] %al inserui ex Theod. 
L 29: naQ avtov] naQa tov K. p. 232, 11: tov 
TOTrov] an to ndv cum Theod.? L 14: nevlai] nsvia 
Theod. sed pluralem satis tuentur alii loci. L 16: 
Gviitpogd] GVfitpoQa Cr. Fic. secutus. Cf. infra: nal td 
fnsv uvtoig Gvvi^vsyKS toig na^ovGiv^ olov nsvia xat 
voGog. L 30: iyslQai] iysiqsi Theod. p. 233, 6: tov 
acc. ex Theod. L 9: oi;'Tf] oUs K. L 12: tfij] 6s K. 
1. 18: %aX(Sg\ %aXhv ut in A s. L m. pr. L 23: 
alGXQog 6 dya^og. dXXd] aloxQog. dXXd K. L 26: to 
tovg dovXovg Tovg dl dsGnotag] tb SsOTtotag K. suntque 
verba spuria in A oblitterata. L 31 : ola] navtota. 
p. 234, 5: sxji n xai] %|i xaL L 12: dXX' acc. e 
Theod. L 15: tt ins. K. idem L 16 inaivsiv scripsit 
pro dTtaitsiv. L 24: to ivtsv^sv] tb abesse malim. 
L 31: ow ins. K. L 32: altia sXofiivov] aitiav sXo- 
fAivy ed. Bas. Cr. aitia sXofiivr} m. Vat. p. 235, 4: 
oti] an oTf? 1. 7: 6 ins. K. L 15: Mtl savxmv] 
%al avTca V K. L 25 : ovds — ov6s] ovts — o^'t£ K. 
L 29: fif} n ov xaxcSc] fii] xaxws. L 30: nQoamna] 
nQOGmnov. p. 236, 2: %al nQog sv tt] xal mg sv ti 
M. quem secutus sum. est autem mg in A s. L a m. 
sec. et in Paris. 1816. Fic. 'velut'. haud scio tamen, Praefatio. XXV an legendum sit xat nQoaizi sv ti. L 5 : Ksttai dv^Qm- 
nog iv fiiGm] nsttai iv fiiGm K. p.237,8 : dyavaKtsiv ds] 
dyavamslv 6slK. L 10: strj dfisivov] rj dfnsLvov Theod. 
ne oXmg quidem, quod praecedit, sanum videtur. Fic. 
totum locum vertit 'si modo in agricultura valuerint', 
interpres Theodoreti neglecto oXmg ^quod vel agros 
ipsi colant, vel melius'. L 19: td nQOvoiag\ td tfjg 
TtQOvoiag Theod. ovvmg] ovtmg K. ovtco Ciz. et Theod. 
ex Theod. acc. L 20 oi et L 21 xaL p. 238, 8: 
avtoig] avtol M. L 25: yi}] ytj K. Fic. Herrae'. p. 
239, 32: noisi] noLot K. p. 240, 6: post tonm in 
libris sequuntur %al al noXsig 8s ovk l^ i'Gmv talg 
svvofniaig ;^()(aj^Ta£, quae, quia in Theodoreto non le- 
guntur, deleverunt K. et M. quos quamquam iudicii 
non certus secutus sum, L 8: dyQoiKmg] dyQomog Theod. 
L 17: ov ins. Cr. Fic. secutus. L 18: dXXog] dXXmg 
K. atque 00 habet A s. L a m. sec. L 20: ivaQfio- 
Gat] ivaQfioGag. L 31: OTt ins. M. p. 241, 1: noi- 
f}GavtL] dQmvtL habet ProcL in Plat. de rep. p. 378. 
L 8: yvvri inserui Fic. secutus. L 17: ificpvtmv] cpv- 
tmv iv. p. 242, 5: xat] td, L 15: 6 6s] 6 drj K. 
L 28: si] if K. p. 243, 3: ov6' dv duoxrjv Xd^OL] 
ov6^ dvoxr}v Xd^y K. L 6: KaXbg] KaXmg Ciz. Vat. 
L 7: sxsLv aitia] s^sl Kal aitia K. L 11: ^v] y. 
aitia] aitia K. L 23: dXXov] dXXo. L 25: Kai tLvsg 
dnoQ^sQSLg] xal navxsX^^g dnod^sGLg. 'aut si mors est 
corpus omnino deponere' Fic. L 27 : tot£] ovnozs K. 
p. 244, 28: Kal tOLg avtOLg] Kal avtoig K. L 31: 
naiyviov] nQoGmnov 'personam' Fic. p. 245, 10: xat] 
tmv, L 12: noLOvvtog kul toi; ins. Cr. in ed. Paris. 
Fic. secutus. p. 246, 11: mGnsQ dv si ^Qdfiaxog Xoyog 
slg] mGnsQ dv slg K. L 1 6 : diaciTaTcovJ ^iaGtdtmv. \. 24 : 
dnovv vnonovv] transposui Fic. secutus. p. 247, 6 : olov] 
olog ed. Bas. L 18 : sxsl] sxslv K. p. 248, 3 : noLmv deL M. 
p. 294, 4: navtbg tovto noLovvtog KVQiov] navtbg tovtov XXVI Praefatio. Praefatio. XXVII noiovvtog KVQiovg K. atque rovxov Marc.B et supra lineam 
Med. A. 'cum auctor universi hos auctoritate donave- 
rit' Pic. 1. 6: stdrj tQOTtcovj std^] tOTicav K. tontov 
Med. A in marg. erasum q in Marc. B. oQitovGi xal 
tm\ OQltovat Tc5 M. 1. 13 : avrij] avtri Vat. Ciz. 
Mon. A. 1. 32: tonovq] tQonovg. p. 250, 2: nccl 
ins. K. quod supra lineam mh eadem manu additum 
habet Med. A. 1. 10: du dl — noXldniq del. M. 1. 24: 
noiiqGavtoq tovg tonovg] notfi<savtog tonovg (ita Marc. 
AC eosque secutus K. reliqui tQonovg). 1. 25: fiiQog] 
fAiffovg Cr. 1. 29: sQymv ol loyot] Ipyiov Xoyot K. 
1. 31: xat ^sXtiovg] ^tXtlovg %a\, p. 251, 1: «V 6h] 
«T? «J^ K. 

Lib. III, p. 251, 25: avayani] avdynri Cr. Fic. 
secutus. p. 252, 1: iv Tnnoav yivst] ^iv inncov yivog. 
L 2: fidxovtat] fidxoivtat Cr. 1. 6: JoSov] fojwv 'ani- 
malium genus' Fic. 1. 13: Tijv iv avt^] tcov iv «vr^ 
K. *unoquoque eorum, quae in ipso sunt' Fic. 1. 21 : 
aKoXov&tai] dnoXov^ia K. 1. 24: avfinvsovtmv] an 
avfinovovvtcov? 1, 25: OQtoavjg] OQmGy Cr. 1. 32: 
sl 6s] ov6h K. p. 253, 13: toutoj] toiJto tw K. 
p. 254, 1: l^ittjXov] i^ttT^Xcov K. L 10: (ist^ avto] 
^£'9'' avio K. 1. 17: TavTa] TwvTa K. dv ins. K. 
p. 255, 3: altia] aitia K. 1. 22: dvdyot] dvaydyot 
ed. Bas. unde «V dvdyot Cr. p. 256, 1 : '»/ ins. K. 
1. 7: ovTO^] an ovTcog? Fic. 'ne(|ue, quod erat hic, immi- 
nuitur' unde quid legi voluerit, non expedio. p. 257, 
9. 10: ysvofnsva ri naqd dv^qconcov td ysvofisva rj naQa 
otovovv ^ S90V ^ dip^xov] ad removendam verborum 
synchysin td ysv6(.sva post ^ d^hov collocavi, haud 
scio tamen an delenda sint haec verba. 1. 15: to'X- 
ftijg] TOftif^ Cr. Fic. secutus. 1. 26: nQoasX^div'] nqoa- 
sX^ov Cr. e cod. Vat. 1. 31: ij] xal K. p. 258, 
8: vytatvov] vytstvmg, L 16: oti] 6. 1. 24: KQa- 
^staat] KQat^i^siaat Cr, Fic. secutus, 1. 28: vnoKsi- 


jisvov] ytvofisvov K. p. 259, 14: no6og] novg Cr. 
Fic. secutus. p. 260, 22: t(ov nsnot7}K6tcov] nsnotri- 

KOtCOV. 

Lib. IV, p. 260, 23: tcov fisv'] fortasse tcov fnsv 
iKEt. L 27: ov ins. M. p. 261, 13: toi;] avvov K. 
vno6oxy]v'] vno6oxri K. p. 262, 5: Kal trjg r}6ovrjg] 
Kat ri6ovrig K. 1. 12: sig ins. K. 1. 14: aiQOfjiivovg] 
OQcofiivovg Schneider. ad Plat. de rep. III, p. 297. 1. 16: 
trjQiJGag ins. Vg. 1. 24: Kat 6 6ai^icov] Koi del. Vg. 
p. 263, 3: SKstvo] SKslvog Vg. 1. 6: Kat ins. K. 
1. 12 : Torg 6s dvca koi tocg Koafiov xco vorixcp] totg 6s 
dvco xcp vor\xcp K. 1. 19: r]] t) K. 1. 23: ivoxXov- 
fiivov 6s] svoxXovv ov6s M. p. 264, 1: Kal si xov] 
Kal Toi' K. 1. 7: avxm] avxrjK. 1. 10: ov6s — ov6s] 
ovxs — o-urs K. l. 19: atQOvvxat ins. Vg. 1. 24: 
ovx rjfiixsQog'] ovx r)fisxeQog. 6s^ si cog] 6e^ cog Vg. 
p. 265, 1: xi ovv] xig ovv Cr. in ed. Paris. ^quisnam 
igitur' Fic. 1. 11: xovxov — xavxrjv] xoiovxov — xotav- 

triv K. p. 266, 2: xQn^^'^^'] XQV^^^^^'' ^- 1- ^* 
Tovro To ^iXxiov] xovxo ^iXxtov ed. Basil. 1. 5: xo 
ins. K. . 1. 7: cptXoysvioscog] an cptXoysvovg? 1. 15: 
OTtoi;] oxs. 1. 19: Kai xriv sk] Kal sk K. 1. 29: Kat 
diOnsQ] coansQ koI K. 

Lib. V, p. 267, 8: xov ins. K. p. 268, 5: Kal 
6riXov ozt] 6riXov oxt Kal. 1. 21: Kal 6td] ov 6td ^non 
commixtionis gratia' Fic. p. 269, 12: oi 6s dfisivovg' 
acocpQOvovat (isv dficpco] transposuit M. 1. 13: ot [isv 
Kal x6] oi insv xo. 1. 28: ^AcpQo6ixrig — iv add. K. 
p. 270,3: sxst xov avtbv xo\ s^st xo. 1. 6: icpanxo(isvriv 
scpoQOV ydficov] icp. y. 1. 12 : 6vvaiiivr]v^ ott rfv cpvascog (irj] 
6vvafiivriv^ firj. nam ort 17 v cpvascog est interpretamentum 
sequentis cpvaav, 1. 29: §Xinst] ^Xinovat. p. 271, 1: 6 
avxov vel 6t' avtov] 6t' avtov K. 1. 25: int^vfiiav] 
incovvfiiav K. 1. 26 : Kaixot to ys] Kai xo ya. 'p. 272, 
1: TW OvQava] xov OvQavbv M. 1. 8: at;T%] avxbg K. VWVTTWT 

JUlVIII Praefatio. L 9 : avtri} «viij K. i 24 : avtov] avTov. p. 273, 
18: tx>s] og K. idem ins. tov, p. 276, 4: «gp'] iq}\ 
Ztt fj na&aQcc] ott Kad^aQce. 1. 12: GvnTtXriQOvOav Kai 
€vvdioiKOv0av] GviiTtXfiQOvai ml dvvdiotxovGi K. 1. 32: 
voTitov ovd' ixsi&£v] vofitov iKH&ev 'naturae intelligi- 
bilis simulacrum inde velut apparens' Fic. p. 276, 2: 
ixovGa] ixH K. p. 277, 3: (liQog] (liQOvg, 1. 10: 
3C^£/rToi/05 ins. M. Fic. secutus. idem addidit 6i, 1. 12: 
ovala] ovGiai M. 1. 24 : da" 6e ins. M. 1. 25 : ofiov 
%al rifimv] ofAOv ovtoiv ijficov M. 1. 28: tig ins. M. 
Pic. secutus. p. 278, 28 : GvvsGTtUQatiivov xai ov] Gvva' 
GnuQafiivov ov M. 1. 30: TtXrjQovv] TtlriQovfisvov K. 
p. 279, 8: ofiov 61] ofiov dr/ K. 1. 31: Qvivtsg] Qviv- 
tog K. p. 280, 12: ^' ^] ij ij K. 

Lib. VI, p. 281, 3: ov trjg KQiGsag na^ovg ovGrig] 
ov Ttad^ovg ovG^g. 1. 12: vnoXa^stv] vTto^aXsiv K. 
1. 21 : avolag] ayvolag K. 'ignorantia' Fic. p. 282, 4 : tavta 
ttt ano] tavta anb, 1. 5: xar' avaXoyiav fistsvrivsyfiivu] 
fifT. del. Vg. 1. 23: admv] an «da? 1. 32. p. 283, 
1 : avotav — avoiav] ayvoiav — ayvoiav Cr. Fic. sec, 
1. 8 : ^XX(ag rj ninov&sv ; ij oTav] aXXoag ; rj otav M. Fic. sec. 
1. 9: fjv ictiv] >§ iotiv Vg. cum Fic. 1. 11: rj tb 
inalstv] tb 6' inalsiv K. 1. 27: oi5xoi5i/] ovkovv K. 
1. 30: noiovGa] noisl. p. 284, 12: naQixsG^ai] naQi- 
Xetai, K. 1. 14: olg av |]] olg av ^v K. 1. 16: 
ndvta] navtri Vg. 1. 20: tag d'J at d' Vg. 1. 25: 
fkYi ov Xiysiv] fif] Xiysiv K. 1. 29: Xiyofisv] XiyoifisvK, 
p. 285, 16: aXXomvfnsv] an aXXoimiv Xiyofisv c. Vg.? 
1. 19: Tag ins. K. p. 286, 11: inl to] inl tm K. 
L 26: avtots stnsQ rjv na^ovta tavta] avto ys — na- 
^bv tavta K, p. 287, 21: fiovGinmg acc. e Forpliyrio. 
1. 31: dna^ovg] dna&oSg K. l 32: tov nsQl avtrjv 
OQdfiatog post nd^ovg utpote merum glossema delevi. 
p. 288, 2. 3: 7to*o* ij' «/] nom si K. L 9. 10: oGttg 
— d}g HQfjtai abesse malim. L 11: inl ^dtSQa td •Praefatio. XXIX ai/o) dnb tav ndtoi)] STtl d^dtsQa tmv ndta. L 14: 
mGnsQ g)ag firj iv ^oXsQtp v.aitoi dna^sg Ofitag o %al 
iv ^oXsQm] firj et o delevi. L 15: tov ds] tov drj K. 
7] fisv %d^aQGtg rj sysQGtg] rj fisv Tidd^aQGtg sysQGig, 
L 22: fj] fj Vg. L 30: ds] 6ij, p. 289, 5: tolg 
doKOvGiv slvai abesse malim. L 18: nal ovk i^] fial 
l| K. L 27: i(p' olg] icp' rjg ed. BasiL ceterum in- 
terrogationis notam, quae in editionibus post nitQat 
demum comparet, post tavta posui. L 30: bfioXoyslv] 
ofioXoysi K. L 31: firj ins. K. ex Marc. C. p. 290, 
2: oV, quod M. post sGtcoGrjg inseruit, post fidXXov 
posuL L 7: oaw] ooa Vg. L 14: GcofiaGLv rjv xal] 
GcofiaGL Tial K. nisi quod Gc^fiaGtv retinuit. L 18: tcSv- 
Ss] Tcov ds K. L 23: yaQ ins. K. L 28: dXXd noLstv] 
noLOvGtv Vg. p. 291, 2: noiovGt post ovsiQo^ttovGt 
delevi, slvai post oQtaGiv delevit Vg. L 14: slta] nal 
Ttt, nisi praestat cum K. ini te td. l. 20: stsQa] 
stsQOv. L 29: to] tov M. p. 292, 20: nsfiipdvtoiv 
trjv slg] nsfitpdvtmv slg Vg. p. 293, 3: dXXomGig rj 
naQa\ dXXolooGig naQa K. L 31: out£ slg sXXsLipiv 
iKSLVo] ovts tig sXXsi^^JLg ixsivca Paris. B. in marg. quem 
secutus est M. p. 294, 18: ov ins. K. L 22: aXXo 
dXXo] dXXo iv dXXrp. p. 295, 1 : dnscXrjfifiivov rj toig'] 
dnsiXrjfifiivov toig K. L 5: sGtoj] sGtav. L 9: iKtbg'_ 
£jc TOi; ed. BasiL ^ex passione' Fic. L 13: avtrj 
avtrj K. L 15: nQOiovGa] nQOcovGdSv. L 18: fiivsi] 
fisvsi, L 24: dXXoiovG&at nal %atd Gvfi§s^rj%6ta] dX- 
XotovGd^ai %atd Gvfi^s^rjKog, avtd] avto Vg. 1. 25: 
6s] drj ex Marc. C. K. p. 296, 9: dsl acc. e Pla- 
tone. L 10: slQfjKivat] stQrjKOta. L 15: to ins. K. 
L 16 : tovzoi)v toSv sidcov naQOvtoov] tovtcov naQOvtoav K. 
L 25: TOTf vel t6 tt] tt, 1. 30: ttg] tt, p. 297, 2: 
t6 atGxQd] T« atGxQa K. L 8: olov ts] oUv tt Cr. 
L 15: post fistaXafipdvst Vg. add. tov dyad^ov ^ recte 
fortasse. L 32 : ^rjtovGa] ^rjidSv K. Ciz. a corr. p. 298, 1 : 


Praefatio. Praefatio. XXXI ov ins. K. 1. 9 : mvttjs mvtfjv] avTtjg rctvtfi K. 'eius 
boc pacto'. Fic. 1. 27: lajv ctvtriv nvQOviiivrjv] kiyrj 
am^v ml nvQOVfiivtjv M. p. 299, 10: dg GXfjfia] d 
nw^ K. 1. 13: alla] alkrjXa. 1. 24: yivsa^aq 
iyfivia^ai. 1. 28: ll^ovg m nsQda^ovm avrijv nal 
nitQag tpvyot] verba transposui, fortasse tamen praestat 
m %£QtXa§6vTa avTtjv delere. p. 300, 5: vtp" ai;!©!;] 
vn' avTov Vg. cf. Flat. Tim. p. 49 A. 1. 10: ij te] rj 61. 
triQUv ivd iattv] TfjQsi iattv K. 1. 21: amriQtav 
avaynri avTtjv firi] amriQlav firj K. 1. 26 : otovoi;!'] orov 
ovx K. p. 301, 1 : ivoQmo] ivogaTai K. 1. 6 : ivoQaiat] 
OQ^Tat Vg. 1. 29: amh]] aTtrju, l 31: dsi to akXo] 
dii alXo. p. 302, 14: tov ins. K. 1. 15: ra oWaJ 
to ovta K. 1. 21: (livit imij tovTm] fiivet, rovTw Vg. 
1. 26: TtQooSov] TtQoaodov Cr. 1. 27: eig to avtb tviv] 
TtSv iig t6 avTO Vg. p. 303, 9: «AAor^^ot;] aXXoTQia K. 
1. 12 : fA^ii — ovS'] oijTi — ovt' K. ]. 17: 1^« ins. 
Vg. ^habetque ciuod extra dicitur non propterea quod' 
Fic. 1. 19: itScoXov olov] transposui. 1. 24: anovdrjg 
ins. M. 1. 25 : natTOt avTrfv] nal totavtrjvY&t a corr. K. 
L 2B:iattv rj mg] iattv mg K. 1. 30: ix^t de 6t'] 
i%u dt' K. p. 304, 6: %al (liv] xal (i^v K. 1. 22: 
ov TtvQ ins. M. 1. 25: avfinaat] avv naat Cr. p. 305, 
12: quae post^^£>£#o^ sequuntur in libris aXXa ^al 
et Tt lAifATjfAa avtmv xat tovtov afiotQov iig oiKeimiv 
ilvat delevit K., utpote librariorum errore repetita ex 
cap. 13, quem cum M. secutus sum. 1. 13: ovx ovto} 
fiiyi&og] ovK IV toi fiiyi&og M. quod tamen recipere 
non sum ausus. locus lacunosus, in quo verba, de qui- 
bus dixi, a librario perperam bic inculcata genuina ex- 
pulisse videntur. recte autem M. to inseruit. 1. 18: 
To fitKQbv] t6 firj fiiya scite reposuit Vg. 'nimirum, 
quia vXrj est non magna, ideo non est parva, sed est 
omnino negatio cuiusvis quantitatis' attulitque locum 
e cap. 18: nal TtiTtoirjKi fiiya Ti iKitvo to fiij fiiya. 1. 23: Tcov ins. K. quae post iig Ta aXXa sequuntur 
rj tb aXXo delevi. 1. 26 : tb eKaatov Xoyov fieta to tt 
fiiya^ olov] tb iKaatov Xoyov fieya^ olov, 1. 27: tb 
fiiv avto] tb fieya avto Vg. 1. 28: tb ins. K. iKXafi- 
TtOfievt]] iXXafiTtOfievrj cf. infra ano trjg ifKpavtdaecog tov 
fieya kxX. 1. 3 1 : Kal iv etSet tovto] iv etSet tovtco 
deleto Kal K. p. 306, 5 : tb ins. M. 1. 9 : Se] dij K. 
1. 13: cog doKei] cog doKetv K. 1. 20: eatt] eatrj ed. 
Basil. 'alioquin tantum in hoc ipso consisteret' Fic. 
1. 26 : ovdevog te] ovSevog tov K. idem ins. ovv. 1. 29 : 
t6 ins. K. p. 307, 2: ta avyyevfj exetv] transposui. 
1. 4: 6yK(p t6 i'aov] oyxra taov M. 1. 5: dao)] oaov, 
1. 6 : TtQoa^Xd^i te oaov] nQoafjX&ev oaov M. Vg. secutus. 
1. 9: do^at] So^av. 1. 13: olcc neQ] oianeQ K. 1. 15: ye] 
yaQ K. p. 308, 2: avTrj] avtiq Marc. C. l. 23: 
avvYififiivatg] avvrjfifiivat K. 1. 28: post olov aliquid 
excidit, ayovog puto vel atetQa. p. 309, 7: yeviaecog] 
malim yevv^aecog, 

Lib. VII, p. 311, 3: ta etiQa] tb eteQOv M, 
Xiycofnev iv tco aicovt Ketad^at] Xiycofiev Keiad^at K. 1. 13: 
cpatiov trjv iKii] cpatiov iKei. p. 312, 3: d^a yaQ] 
aXXd yaQ. 1. 6: ndvta 8e] ndvta 6fj K. 1. 7 : ovaav] 
elvat. 1. 31: eatt] e^et. p. 313, 3: neQl avto] ne^l 
avtov K. 1. 13: dXX^ iKeivrj Kal] dXXd Kal K. 1. 14: 
ivovaa naQ^ avtrjg] iv ovaia naQ^ avtfj K. 1. 28: Se 
ins. K. p. 314, 9: tovto drj to eattv elvat] tovto de 
tb eatat elvat K. 1. 11: navtl Sei] navtl 6e K. 1. 23: 
firj6'] fifj6ev, p. 316, 1: i}* oi5 ius. K. 1. 7: eatat 
(eatrj) Kat ovk] atairj ovk K. 1. 17: quae post Xeyet 
sequuntur Xiyet 6e tovtcp tm d^em delevi cum M. 1. 23: 
t6 firj] ta firj ed. Basil. p. 316, 8: elvat] iatt. 1. 15: 
bttovv tb dXXo] bttovv dXXo. 1. 17: ov6e — ov6i tt] 
ovte — ovte tt K. 1. 25: Xiyotto] Xeyofievov K. p. 317, 
7: ovv Kal bv] ovv bv K. 1. 9: 6oKei] 6oKeiv K. 
1. 23: arjfiaivcov] arjfiaivov K. ini^etva navtl] in. 


Praefatio. Praefatio. XXXIII x6 de navTog K. 1. 31: Xiyo(iiv] Xiyovzsg K. p. 318, 10: 
ovv ins. K. 1. 20: Xiyoi] Xiyouv K. p. 319, 5: 
toHw KCil OTi] toiIto, on, 1. 8: tivl xal avtri neQi- 
^>i(}Oit av] ttvl niQi(piQOit uv. 1. 18: av] avvBiv K. 
L 26: Ttotiqag dri] notiqag bs K. p. 320, 21: ^ilyi 
a^Qoa] (ifj a^Qoov. X^^^^f^ ^^ (^V ^^(foov tlvi] XQOvtp tlvi, 
1. 22 : «'6'(M)a}ff] a^goov, p. 321, 12: ^vveiovGrig] avvB%ovg 
ovGTfig K. 1.31: 7tri%vaiOv fiiyB^og. fiiys^og] n^xvalov 
fiiys^og K. p. 322, 15: slvai] iati K. 1. 25: iV 
^ fl] tV 71 K. 1. 27: rotJ ins. K. p. 323, 13: iatai 
ovv 6 xQovog ovtog] BGtai ovv ovtog K, 1. 17: Xafi^ 
jSava] Xafi^avBtai K. 1. 19: to 6s vatsQOv og 
dg K. 1. 24: iatt] «i/ K. p. 324, 5: slvat 
1. 7: (istQfjaav] (istQfjaai, Reinesius. 1. 16: ds ins. K. 
1. 23: ts ins. K. 1. 25: aXXa a xai] aXXa Tcal K. 
p. 325, 1: 8e xQOvov Xoytp] Ss Xoy^ M. 1. 5: ov6' 
ins. K. 1. 20: §ovXo(iivYig] ^ovXofiivrj K. p. 326, 1: 
avtov] avtm K. L 7: ovd' — ovd'] ov^' — oi'^' K. 
L 8. 9: t6 aXXt]] im aXXrj K. *quatenus alia' Fic. 
L 13: §iov xQOvov slvat vel XQ^vov ftw/v slvai] ^cov 
foijv slvai corr. Cr. e Simplicio in Arist. phys. p. 187b. 
p. 327, 4: avttj XQ^vog to] avtr} tb K. 1. 6: sxov] 
r^a. 1. 30: 6 ds] t6 6h K. in praef. p. 328, 31. 2 
sl — sl] ij — t} K. l 32 : ml] xata K. p. 329, 8 
avtri] avtfj K. L 20: tl ov] tl oSv Simplic. L 21 
m^i tt] ti m^l K. 1. 26: ov] cSv K. p. 330, 2 
nal] xata K. L 30: rifAtv] rifimv K. 1. 32: ipsvds- 
a^ai] t\fBV(5stai K. p. 331, 6: nQoasXriXv^s] nQosXri- 
Xv%s K. L 7: OQa tm nal] oqa %al K. L 17: post 
%isi quae e superioribus male repetita erant tovto 
toivvv to nQdStwg deL K. 1. 18: 6 acc. e Simplicio. 
L i b. VIII, p. 332, 1 : avtoig nata (pvatv k'xovta^ aXXa\ 
uvtotg^ aXXa M. L 14: SMvaicog] Ixovaiog Vat. Marc. A. 
L 19: ava^fOfASv] ava^ofisv. L 21: xcfl nSg post i'xst 
deL M. 1. 25 : iv sidet noist] iv si'dst notrjasi. L 29 : (! i M]QOnXaatai rj noQonXaatat vel x. rj TcriQonXdd-at] KrjQO- 
nXdatai M. p. 333, 2: fistiovtov oti 6st] fjbsnovtcav 
dst M. L 12: avtrf] avtrj K. L 14: tovio xat] Kal 
tovto. L 18: rj firj] »/ fir} K. L 28: ysvofievo)] ysv- 
vafiivtp M. ex Ciz. et Marc. A. L 31: fiivcov xal 
iatl] fiivcav iatl, p. 334, 2: avtog 6 avvav] avtog 
avvav. I. 8: fihv] firjv. L 9: ?} ncog] rj ncjg K. 
L 16: quae post avtfj sequuntur aal oaov eati tovto 
iati to noiovv M. cum K. delevit. L 28 : ai(6nrjaig] 
aicontiadarig K. ^interea me tacente' Fic. p. 335, 7: 
(og fjiEv rj] cog r] K. cum Ciz. L 13: dXXd] «AAa Cr. 
1. 14: si ti tig] sX tig K. p. 336, 14: yivsatg] yiv- 
VYiaig M. 'generatio' Fic. 1. 20: tixvr}v noist sv] 
ti^vrjv iv M. L 23: nQcotov to Xoyiatinov ovv] nQco- 
tov ovv K. ngog to] nQog tov K. L 25: nQosiai yaQ 
dsl] nQoeiaiv del K. id. L 26 ^coijg ins. 1. 28: t6 7r^o'r£^ov 
t6 £ai;T>7^] TO lavr^^ K. 1.32: avttjv] avtfjgK. p. 337, 
14: TOVTO 6e rj %al did tovto navtaxov] tovto 6e nav- 
taxov K. L 19: el6ov] el6ev K. p. 338, 11: aTieicoaev] an oi^eLcod^fj? 1. 15: 
o yaQ M. Fic. secutus. daeicotai. l. 14: olnetov evQif 
oficog] ofioicog K. L 16 : oi5 yuQ 
1. 22: yaQ ov nQoy]veyne] yuQ nQo^veyKe. p. 339, 14: 
td ins. K. L 20: cSv ins. K. p. 340, 1: eQciSvteg] 
BQcoteg K. L 3: ovv ins. K. L 22: eveQyeatiQa] ivaQ- 
yeatiQa Cr. 'clarior et validior' Fic. 1. 27: Xeyotfiev] 
Xiyotev M. p. 341, 9: 6g] et %al K. L 11: olov 
yuQ y,vY.Xog] olov %v%Xog K. L 19: avtoi)] avtov, 
L 30: ovtcog] ovtcog K. p. 342, 18: ov 6el] o 6et K. 
L 21: TO yaQ] ro) yaQ K. L 23: eQrjfiiav rj aal] 
BQrifiiav aal K. 1. 29: KaKetva] Tidxet K. p. 343, 32: 
avvovtag] avviovtag. p. 344, 14: t66e] t6 6e K. 
L 15 : dv ins. K. p. 346, 2: fiev dv] 'fort. fiivt dv' K. 
Lib. IX, p. 346, 19: 6etv acc. e Platone. p. 347, 
4: cag ov] ovtcog ov Vg. L 6: dXX^ ev avt^ tco ev 
avtcp tb vof]tbv] dXX^ ev avtcp tb voi}tdv M. 1. 11: 

Plotin. c XXXIV Praefatio. Itl II ."4 olov hstvov slvai] olov slvai, 1. 19: fort. TtQorsivav 
TO filv aXXag^ w Sh ollXfog. 1. 30: SQyov^ ri didvoia^ 
dXXSc] %ov, aXXic K. p. 348, 9: n] V K. 1. 20: 
dvat. ins. Vg. p. 349, 2: 6i^ avwv] dt' avrov M. 
idem hstvo pro iKsivog^ ut 1. 3. 4 avrb pro avro^. 
L 23 : vovg Sh nsQi rb SsvreQOv] vovg dh rb dsvrsQOv M. 
L 28: Tci! ivsQysla] rb ivsQysia K. ex Vat. p. 350, 5: 
aXA' ov ^sol — ovrsg'] librorum scripturam quamvis 
vitiosam intactam reliqui. nam neque Kirchhoffii neque 
Vitringae emendatio satisfacit, neque ipse, quod repo- 
nam habeo. K. %sol rb jtQoSrov insnstva ovrsg. Vg. ^sbg 
xb TtQiorov iniKsiva ovrog, Aliter Ficinus locum con- 
stituit: ^sed neque dii in sublimi ad entia incumbentes 
primum ipsum sunt.' L 28: rsrvxriKivat slvat avrov] 
tsrvxfiKivat «vroJ K. 

Scribebam laroriae d. 7. m. Mart. 1883. noP^TPlOT 

nEPI nAiiTINOT BIOT KAI THS TAHEiiS 
TiiN BIBAIiiN ATTOT. IJ PliOTIN. \ ih ^ 1. nkcottvog 6 oiad'' T^y.dg yeyovcig q)U6<joq)og 

i(pK£L iLBV al(S%vvoiLBV(p^ oxL Bv 0(6^aTL elfj. dito ds 
T^g TOLavTYig dLa^sGSGyg ovts tcsql tov ysvovg av- 
roi) 8LriysL6^aL t^vsl^i^sto ovts Tts^l t(5v yovscov ovts 
5 jzsqI TJjg TcaTQLdog. iicoyQcc^pov ds dva^jxiod^aL rj nkd- 
(>rov T060VT0V aTcriiLOv^ cSgts xal ksysLV iCQog ^Aiis- 
Ilov dso^isvov sixova avTOv ysvs6d-aL STCLTQS^ac' 
ov yccQ aQXSt (psQSLV, fi (pvOLg si'dcokov yj^lv tcsql- 
TB^SLKSV ; dXkd xal sldcolov sldcjkov 6vy%G)QSLV av- 

^ 10 rOl^ d^LOVV TCOlvXQOVLCOTSQOV KaTakLTCSLV (Og dlj TL 

Tcjv dlE^Lod-saTav SQycov, od^sv dnayoQSvovTog xal 
xa^sdsLGd^aL svsTta tovtov dQvov[tsvov sxcov (pCkov 
^AiLshog KaQTSQLOv tov HqlGtov tc5v tots ysyovo- 
Tov ^cjyQacpcov siGLsvaL xal dicavTav slg Tag 0vv^ 

15 ovdCag 7C0LrJ6ag' s^ijv yccQ rc5 ^ovloiiBv(p (poLTav ■ 
eig Tag avvovGlag' Tdg sk tov OQav (pavTaaCag 
t TcXriXTLXcoTEQag Xa^pdvsLV dLa Trjg stcI tcXbov tcqo^j- 

oxrjg GvvsL^LGsv. sjcsLTa yQd(povTog sk roi) Trj ^vrjfif] 
ivaTCOKSifisvov IvddXnaTog ro stKaG^ia kol GvvdLOQ- 

20 d^ovvTog sig oftoiori^ra ro t^vog tov ^A^sUov siKova 
avTOv ysviGd^aL rj sv(pVLa tov KaQTSQLOV TtaQiGxsv 
dyvoovvTog tov Tlk(OTLVOv ofiOLOTaTrjv. 

2. xoLhaK^ ds v6G(p TCoklaKLg KaTaicovov^svog 
ovTS KkvGTrJQog riviGxsTO^ ovk slvaL TCQog tov jcqs- 

25 G^vTOv kiycov VTCO^ivsLV Tag TOLavtag ^SQaTCsCag^ 
ovTS xdg d^riQLaKag dvTLd^TOvg la^stv VTci^SLVS^ liC Porphyrini (g^^s rmv fifikffcov ^dmv tag ix tov ifdfiaTog tqo- 
(pag 7tQo6ii0^ai Isycav. Iovtqov dh djt€x6(i£vog xal 
tQitp£0t, fccJr-^' mdmriv fiiieQav XQcS^isvog inl trjg 
oixCagj iMSidfi tov lot^fiov imfiQiaavto; 0vvifii] tofjg 
tqifiovtag avtov dito^avalVj diisXijaag ttjg toiavTrjg 5 
^sgaitsiag %at oXiyov ti)v tov avvdyiov dyQiotrita 
xaTa0xiva^o^ivifiv i^x^. xdyLOV (liv TtuQOvtog ovdiv 
jtm toiovtov vTtBtpaivBtO' duonkBv^savtog dh €ig 
toaovtov i^yQcm^ri t6 Ttd^og, mg ilsysv iTtaveld^ovtt 
EvOTOxtog 6 BTatQog 6 xal jtaQafisivag avrm dxQt' 10 
^avaTOV^ mg xal r^g <pmviqg TtsQLaLQi^rjvat t6 ro- 
Qov xal sviixov pQayxmvTog amov xal rijv oiptv 
6vyxvd"^vai xal Tdg x^iQ^9 ^^'^ "^^^^ %66ag ilxm- 
^flvat* Sd^sv ixTQSTto^iivmv amov raK avvavtrjasig 
tmv (pikmv did to dito moiiaTog itdviag TtQOGayo- 15 
Qsvsiv id-og ix^iVj Ttig fiiv Molsmg dTtakkdTTSTai, 
sig di Tiqv KafiMaviav ikd^mv sig Zrjd^ov x^Qf^^v 
haiQOv Ttakaiov amm ysyovoTog xal tsi^vrjxoTog 
naTaystai, td d^ dvayxata avtm ix ts tmv tov 
Z^&ov itskstto xal ix MivTOVQvmv ixonl^STo ix 20 
Tmv KaQTQixiov' iv MLVTOVQvaig ydQ 6 KaOTQi- 
xtog Tag XTrjasi^ slx^' (iskkmv 8s tsksvTaVj mg 6 
EvaTox^og i^fitv difiysttOj iMHi'^ iv IIoTLokoig xaTOL- 
xmv 6 Evat^XLog ^Qadimg TtQOg amop dtpixsTO, si- 
Ttmv ort ah stl TtSQLfiivm xal (p^aag TtstQaad^aL ro 26 
iv fi^tv ^stov dvdysLV TtQog ro iv tai TtavTL ^stov^ 
^QdxovTog vxo riji/ xkitniv dtsk^ovtog iv if xati- 
xsLto xal sig ojtiji/ iv tm Toixm vTtdgxovaav v7to~ 
dsdvx6tog dq)fjxs ro Ttvsvfia itti ysyovmg^ mg 6 
EvatoxLog iksysvy i% ts xal ify^xovta^ rot; dsvti- 30 
Qov itovg Tfjg KkavSiov fiaatksiag zkfjQov(iivov. 
tsksvTmvTL dh amm iym (ihv 6 noQ(pvQLog itriyxa- l \ w de vita Plotini. 5 

vov iv ALkv^aim dLatQipmv^ 'A[iikLog dh iv ^Aita- 
(isia t^g UvQiag, KaatQixLog 8h iv tfj 'PmfiT]* fio'- 
vog dh TtaQTJv 6 EvatoxLog. dvatprj(pi^ovaL dh fnitv 
dito tov dsvxiQOv itovg tfjg Kkavdiov ^aaLksiag sig 
6 tovTtiam itfi s^ ts xal i^ijxovta 6 XQOVog avtm tfjg 
ysviasmg sig ro TQLaxaLdexaTov hog T^g Usvrjgov 
^aaLksiag TtircTSL. oiits dh rov ^fjva dsdrjkmxs tlvl 
xad"' ov ysyii'r}taLj ovts Tfjv ysvi^kLOV fjiiiQav^ insl 
ovdh ^VSLV 7 iaTLav TLva totg avtov ysvsd^kioLg 

10 ^l^iov^ xainsQ iv totg UkdTmvog xal ZmxQaTOvg 
TtaQadsdo^ivoLg ysvs^kioig d"vmv ts xal iaTLCJv Tovg 
STaiQOvg, ots xal koyov sdsL tmv staiQmv tovg dv- 
vatovg iitl Tmv avvsk%6vTmv dvayvmvaL. 

3. a (iivTOL fintv avTog d(p^ iavTOV iv Tatg 

15 6[iLkiaLg xokkdxLg dLrjystTO^ fjv TOLama. TtQoa^poL- 
Tav (ihv ydg ttj TQO(pm xaiTtSQ sig yQa^i^iaTodL- 
daaxdkov ditLovTa dxQLg Oydoov iTOvg dno ysvi- 
asmg ovTa xal Tofjg (la^ovg yv^ivovvTa d^rjkd^SLV 
TtQod^viista^ai ' dxovaavTa 8i tcots^ otl dTfjQ^v 

20 iaTL Ttaidiov^ aTtoaxiad^aL aidead^ivTa. sixoaTov 8h 
xal 6y8oov itog amov dyovTa OQfi^aaL iitl (pL- 
koaocpiav xal totg t6ts xa^d t^v 'Aks^dv8QSLav sv- 
8oxLfiovaL avatad^svTa xaTLSVuL ix rijg dxQodasmg 
amcov xaTri(fi] xal kvTtrjg JtkrJQTj^ cig xai tlvl tc5v 

25 tpikmv ^Lrjysta^aL d itdax^L' rov 8h avvivta amov 
trjg ipvxfig ro ^ovkriiia dnsviyxaL TCQog ^Aix^imvLOV, 
ov (iri8i7tm nansiQaTO. rov 8h siask^^vta xal dxov- 
aavTa (pdvaL nQog rov statQOV' tovtov i^rJTovv. 
xal dn' ixsivrjg ri^s fniSQag avvsxmg rco 'Afiiimvim 

30 naQa^tivovta ToaavTrjv s^lv iv (pLkoaocpicc XTrjaaa^aL^ 
dg xal Trjg naQa Totg IlsQaaLg inLTrj^svofiivrjg nst- 
Qav kafistv ansvaaL xal T^g naQ^ 'Iv8otg xaTOQd^ov- 6 Porphyrius »11 I iiivfjg. roQdmvov dh Toi5 fiaailicog inl tovg THq' 
0ag TtuQiivai ^iiklovtog dovg iavtov tc5 (5tQat07tidm 
avvsi^iiu itog ^iSti tQiaxoiStdv aymv xal ivvatov, 
£vd€xa yotQ okmv itmv jiaQafiivmv tm 'J^iimvvm 
iSW€0x6ka6B, tov di roQdiavov jisqI tyjv Msao- 5 
notaniav avavQE^ivtog fiohg (psvymv eig ti)i/ 'Jv- 
tvdxaav dvsam&fi' ^«^ ^MnTtov tiJv ^aGiUiav xQa- 
t7J0avtog ts60aQdxovta ysyovmg itri sig tiiv 'Pm^riv 
Hvsmv, 'EQSVvim ds xal 'SlQcyivsv xal nimtivm 
avv^tixmv ysyovvvmv firidhv iKxaXvittsiv tmv A^l- 10 
fimvCov doy^dtmvy a dij iv tatg dxQodasaiv avtotg 
dvsxsxd^aQto, i^svs xal 6 IJlmttvog avvmv iiiv 
tm tmv TtQoatovtmv^ tfjQcov ds dvixnvata td TtaQa 
tov 'Jfifimviov doyiiata. 'EqsvvCov 61 TtQmtov tdg 
avv^xag TtuQa^dvtog 'SlQtyivfig fihv i^xoIov^sl tc5 15 
(pMaavti 'EQSVvim. syQa^s dh ovdsv itkiiv to itsQl 
tmv dav^ovmv 6vyyQa^fia xal iitl rakifjvov^ oTt 
liovog Ttotfitrig 6 fiaavksvg. lUmttvog 8s diQi [isv 
itoUov yQd(pmv ovdhv dutiXsasv, ix dh tijg 'A^- 
limvlov awovaCag 'jtoioviibsvog tdg dvatQvfidg- xai 20 
ovtmg oXmv itcov dixa dutilsas, awcov ^iiv tLOv, 
yQd(pmv dh ovdiv. ^V dh i} dvatQiPrij mg dv airovg 
Iritstv TtQOtQSTto^ivov Tous awovtag, dta^Cag jrArJ- 
Qfig xal 7toXh]g (pXvaQCag, cog 'J(iiliog fj^tv diriystto. 
TtQoaiiX^s dh avtip 6 'Aiiihog tQCtov stog dyovti iv 25 
T^ 'P(o>r; xatd to tQCtov trjg 0uC7t7tov ^aaiksCag 
hog xal dxQL tov TtQcStov stovg tijg KkavdCov fia- 
aiksCag TtaQa^sCvag stfj oka avyyiyovsv stxoai xal 
tiaaaQa, slvv fihv IxGfv ots TtQoa^kd^sv d7t6 ttjg 
Jvaifidxov awovaCag, (pvko^tovCa dh vTtSQ^akkoiis- 30 
vog tmv xa^' avt6v Ttdvtmv did to xal axsdov Ttdvta 
td NovfirivCov xal yQdipai xal awayaystv xa\ a^s- de vita Plotini. 7 

dov td Ttkstata ixfiad^stv axokia dh ix t(5v aw- 
ovaimv Ttoiovfisvog sxatov 7tov ^i^kCa avvita^s tcov 
axokCmv^ d Ovatikkcavm 'HavxCm tm 'A7taiist, ov 
vi6v s^sto^ xsxdQvatai, 
5 4. Tco dsxdtm dh stsi t^g rakiijvov ^aaiksCag 

iym noQ(pvQiog ix f^g 'Ekkddog nstd 'AvtmvCov tov 
'PodCov ysyovcog xataka^ipdvm fihv tov 'Afiikiov 
oxtmxaidixatov stog sxovta trjg TtQog Ilkmttvov 
awovaCag, firjdhv di Ttm yQd(psiv tokfirjaavta ^tkijv 
10 t(ov axokCmv, d ovdiTtm sig sxat6v t6 Ttkrid^og avt(p 
awijxto. riv dh 6 Ukmttvog tm dsxdtcp hsi trjg 
FakL^vov ^aaiksCag dficpl td 7tsvtfjxovta strj xal 
ivvia. iym dh TIoQ^pvQLog t6 7tQcotov avtm avy- 
yiyova avtog mv tots itcov tQLdxovta. d7t6 fiivtOL 
15 TOi) 7tQc6rov hovg tiqg FakLfjvov dQxijg 7tQ0tQa7tslg 
6 nkmttvog yQd(psLV tdg ifi7tL7ttovaag v7to^iasLg [sig] 
t6 dixatov stog trjg FakLf^vov dQx^g^ ots t6 TtQm- 
tov avtm iym 6 UoQ^pvQLog iyvmQiad^rjv , yQdil^ag 
svQiaxttaL stxoaL xal sv ^L^kCov, d xal xatsCkfj^pa 
20 ixdsdofiiva okCyoLg. ovdh yaQ r^v 7tm Q(x,dCa rj sx- 
doaLg ovdh svawsLdfjtmg iyCyvsto ovd' d^tkmg xdx 
tov Qdatov^ dkkd fistd 7tdafig XQCasmg t(ov kafi^a- 
vovtmv, riv dh xal td ysyQafifiiva tavta^ d d^d 
To fti) avt6v i7tLyQd(pSLv dkkog dkko sxdatm tov7tC- 
25 yQafifia itCd^st. aC 6' ovv XQatiqaaaaL ijtLyQa^paC 
siaLV atds' d^fjam dh xal tdg aQxdg tcov ^L^kCmv^ 
sig t6 svsTtiyvmatov slvaL d7t6 tmv aQxmv sxaatov 
tcov drikovfiivmv ^L^kimv 

TtSQL tov xakov. ov rj dQxtj' t6 xakov iatv fihv 

iv oipSL Ttkstatov. 
TtSQl ifvxijg d&avaaCag. ov iq dQXfj' si di iatLV 
dd^dvatog sxaatog. 30 8 Porphyrius 

Ttsgl iifiaQnsvrig. ov i^ ccQxrj' Jtdvta tcc yLvo^eva. 
Jtsgl ovffiag t^g i^vxfjg. ov ^ oi^xV ^'J^ ^^ff 

^vxyjg ov0iav. 
TtBQl vov nal t(ov Idscjv xal tov ovtog. ov ij 

ccQx^' ^avTfg av&QmTfoi «1 aQx^S yevoiisvoi. 5 
TtSQl ti^g sig td (JcSiiata xa^odov t^g tlfvx^g. ov 

7} aQxrj' TtolXdHvg iysLQO^evog. 
Ttmg dno tov TtQcitov to ^iBtd to itQcotov xal 

7t€Ql tov ivog. ov ii aQxrj' it tv iatl ^atd 

t6 7tQc5tov. 10 

ii 7td6aL al tpvxal ^ia. ov ^ dQx^' aQa SajtBQ 

^fvx^v. 
7t€Ql tdyad^ov ^ tov ivog. ov fi aQxij' ctTtavta td ovta. TtSQl tcjv tQicav dQXixcov vTtoatdascov. ov rj aQXfj' 15 

ti 7tot£ aQa iatl to ^tBTtOirjxog tdg tpifxdg. 
7t€Ql yBvifSBcag xal td^sojg tmv fiftd to 7tQc5tov. 

ov rj aQx^' to ^V 7tdvta, 
TtBQl tmv dvo vldv. ov rj aQXfj' rijv Xsyofiivriv 

vAi^i/. 20 

ijtKfxiifng didcpoQOt. ov i} aQxrj' vovg^ cprjaiVj 

6Qa ivov6ag idiag. 
mQi t^g xvxXo(poQiag. ov i} aQxtj ' dtd ti xvxka 

xiVBttai. 
TtiQl TOt; iilfjx^tog i^ndg daifiovog. ov iq aQxrj' 25 

TGJi/ iilv al V7to6tdaiig. 
TtiQl ivAoyov iiaycoyrjg. ov i^ dQ%i}'' ovx i^d^ng, 

tva firj ^gtj^. 

stiQl Ttoiotrjtog. oi i} ^9XT ^Q^ ^^ ov xal ^ 
ovaia. 30 

ii xal TWi/ xa&ixc«fta sialv idiai. ov j; aQxrj' 
ii xal tcjv xa&ixaatov. I de vita Plotini. 9 

TtSQl aQetcjv. ov rj aQXtj' iTtiidrj td xaxd ivtav^&a. 
TtsQl Sialsxtix^g. ov ^ dQxrj' tig tixvrj t] ^i- 

d-odog. 
7tc5g Yj tl^vxrj trjg d^SQiatov xal ^SQiat^g ovaiag 
5 ^iarj ilvai liyitai. ov ?; dQxri' iv ta xoOHGi 

To5 voritfp. 

tavta iilv ovv si'xo(5i xal sv ovta^ ots avta to 
7tQCJtov TtQoarjl&ov 6 TIoQcpVQiog^ svQtjtai ysyQa^- 
fiiva ' Tcsvtrjxoatdv ds xal svvarov stog rjys tots 6 
10 niotivog, 

5. avyysyovcjg ds avta tovto ts to stog xal 
i(psif]g dXla hr] 7tivts — okiyov yaQ ti TCQotSQOV 
t^g dsxastiag iysyovsiv 6 UoQcpvQiog iv tt] 'Pojfi?/, 
tov Ilkcotivov tdg d^SQivdg ^sv ayovtog aQyovgj 
15 avvovtog ds dXlog iv tatg ofiikiaig — ^v drj totg 
s^ stsai tovtoig 7toXl(ov i^stdascov iv tatg avvov- 
aiaig yiyvo^ivcov xal y^dcpsiv avtov d^iovvtcjv 
^A^sXiov ts xal ifiov^ yQa^psi ^sv 7tSQi tov to ov 
7tavtaiov okov slvai sv xal tavtov ^ifiXia dvo, 
20 tovta)v 6s to 7tQc5tov dQxrjv sxsi' dQa ys r] ilfvxri 
7tavtaxov' tov ds dsvtiQOv rj dQxrj' to Hv xal 
tavtov Ttavtaxov. yQdcpSi ds icps^^g dkka dvo^ (ov 
to ^sv TtSQl tov to iTtixsiva tov ovtog ^t^ vostv 
xal ti to TtQcStcsg voovv xal ti to dsvtSQcog^ ov 
25 fj dQx^i' to iiiv iati voovv dXXo' t6 ds 7tSQl tov 
dvvd^Si xal ivsQysicc^ ov -q aQxrj' Xiystai to ^sv 
Svvd^si. 

Ttsgl trjg tc5v daco^dtcjv aTta^siag. ov t^ aQX^' 
tdg aia^rjasig ov Ttd^rj Xiyovtsg, 
30 Ttsgl ipvxi^g 7tQc5tov. ov fj dQxrj' 7tsQl tl^vxfjg oaa 
dTtOQrjaavtag dst. 
TtSQl ipvxfjg dsvtSQOV ov r] dQxrj' ti ovv iQSt. 


V H 1/ i 
1 8 Porphyims 

mgl iifiaQfiivrjs, ov rj aQX^* Muvta ta yi^vofiiva. 
«iQl ovifiag tijg tvxfiS' ov ^ ccqx^' trijv trjg 

"ipvx^g ovdiav, 
itigl vov xal tmv idicov xai tov ovtog. ov rj 

dQXj]' ^ctvtig av&Qmjtoi il agx^S yivoiiivoi. 5 
XiQl t^g iig ta ^miiata xa^odov trjg tvxvs- ov 

»} dgxfi' TtolXdxtg iynQoiiivog. 
Ttmg dno tov XQcStov to fiitd to yeQmtov xal 

TtiQl tov ivog, ov fi dQx4' ii tt iiStl (litd 

TO TlQCatOW. 10 

ii 7id0ai at iffvxccl ^ice, ov ij aQx^' aQa (SaxiQ 

i^vx^V' 
TiiQl tdyad-ov ^ toi) ivos» ni ij aQxij' diiavta td ovta. thqI TCJi/ tgmv aQxixmv vJioatdCicav. ov rj aQXfj' 15 

ti Tioti aQa i0tl t6 7ti7t0Li]x6g tdg tvxdg. 
MiQl yiVi(SiG)g xal td^icag tc5v ^iitd to TtQcotov. 

ov r; dQxrj' to Hv ndvta. 
itiQl t6v dvo vX6v. ov rj «^fff* tiJv kiyo^ivYiv 

vIyiv, 20 

i7ti6xitlfiig dLdtpoQOt. ov i} dQxtj' vovg^ cprjaiVj 

iQa ivoviSag idiag. 
XiQl tfjg xvxXoq>oQiag. ov ij dgxij ' did ti xvxXa 

xivittai,. 
7tiQl T0i5 iikrixotog rnidg daifiovog. ov j} dQxrj' 25 

tc5v filv ai V7to6td0iig. 
XiQl ivkoyov i^ayoyrig. ov i^ dQxrj' ovx i^d^iigy 

iva |Ln} i^iri. • 

TtiQl 7toi6tritog. ov jj dQxr}' ccQa to ov xal {} 

ov0ia. 30 

ii xal tcav xa&ixci0ta iialv idiai. ov j} dQxrj' 

ii xal Twi/ xa^ixa0tov. de vita Plotini. 9 

7tiQl aQitcav. ov rj dgxr]' iTtiLdrj td xaxd ivtavd^a. 
Ttigl dcakextLxrjg. ov ?} dQxrj' tlg tixvrj ?}' [ii- 

Mog. 
7tc5g rj ipvxrj trjg d^iQiatov xal ^iQtfSt^g ovaiag 
5 ^iar] ilvai liyitav. ov i] aQxrj' iv tm x6a}iG» 

To5 vor]tC3. 

ravra ^iv ovv ii'xo0v xa\ sv ovta^ ots avrm to 
TtQcarov TtQoarjX^ov 6 TIoQfpVQLog^ svQrjtaL ysyQa^- 
liiva ' 7tsvtr]xoat6v ds xal svvarov stog rjys t6ts 6 
10 niottvog. 

5. Gvyysyovcjg ds avrcj tovt6 ts t6 iTog xal 
icpi^yjg dlXa hf] Ttivts — oXiyov ydQ tL 7tQ6tSQ0V 
trjg dsxastiag iysy6vsLV 6 UoQcpvQLog iv tf] 'Pcj^rj, 
rov IlXcotivov tdg d^SQLvdg ^isv dyovtog dQyovgj 
15 avvovtog ds dXXog iv tatg o^LXiaLg — iv dij totg 
s^ sts0L tovroLg 7toXXciv i^stdascov iv tatg avvov- 
aiaLg yLyvo^svG)v xal yQd(pSLV avxov d^LOvvtcDV 
^AyisXiov ts xal i^ov^ ygdcpSL ^sv TtSQl tov to ov 
Ttavtaxov oXov sivaL sv xal tavrov ^L^Xia dvo. 
20 tovtG)v ds to 7tQCJtov aQx^^v sxiL' aQa ys rj ^vxr] 
Ttavraxov' tov ds dsvtsQOV i] dQxrj' t6 'iv xal 
tavtov Ttavtaxov. yQacpSL ds S(ps%rig dXXa dvo^ Sv 
to ^sv TtSQl tov to ijtixsLva tov ovtog /i»} vostv 
xal ri to TtQcStarg voovv xal tl to dsvtiQcog^ ov 
25 t] aQxyj' to iiiv iatL voovv dXXo' t6 ds TtSQl tov 
dvvd^SL xal ivsQysicc^ ov r] aQxrj' XiysraL to ^sv 
dvvd^SL. 

TtSQl trjg tcov daar^dtGJV d^ta^siag. ov r] aQxrj' 
rdg aia^rjasig ov Tcd^r] Xsyovtsg. 
30 tlsqI ipvxrjg 7tQ(otov. ov iq dQxrj' 7tsQl t^x^^Q oaa 
dTCOQrjaavtag dst. 
TtSQl tpvxijg dsvtSQOV ov r] aQxrj' ti ovv iQst. 10 Porphyrius 10 15 TtBQl tvxns tQixov 71 tibqI tov Ttmg oQansv. ov 

n aQ%Yi' inHdfJTtSQ vTtiQed-i^e^a. 
mbqI ^BcnQias. ov i} aQxr Ttaitovtsg diq ti}i/ 

TtQmrjv. 
M£qI Toi) vofjtov xdXkovg. ov >5 ^QXV' i^^^^n ^ 

(payLSV. 
OTfc oi5x l|ca TOt; vov ta vonita xal TtSQl vov xal 
taya^ov. ov t} aQxi' tov vovv tov dlri^rl vovv. 
TtQog tovg yvcoatixovg. ov ij aQxn' inBidii toi- 

vvv ifpdvri ri^tv. 
TtiQl dQt.^ji(av. ov ij aQXfj ' aQd iati to Ttkri^og.^ 
jtmg td itoQQO OQtofisva ^ixQa tpalvBtai. ov n 

aQxn' aQa ys td itoQQCo oQco^eva. 
il iv TtaQatdfSii XQOVOV to evdatiiovitv. ov yj 

aQxn' '^o iddatfiovitv. 
TtiQl tijg dt' oXmv XQdtfimg. ov ^ ^QXn' ^^9*^ 

tfjg di' okcav kiyofiivrig' 
Ttmg to Ttlfj^og t(»i/ idicSv V7ti0tf} xal TtiQi tdya- 

%ov. ov r\ aQxn* ^k yivi^^^v TtifiTtov 6 ^iog. 
TtiQl tOV iX0V6L0V. ovi^dQXfj' aQ' iatLTtiQl^iSv. 20 
TtiQl tov x66fiov. ov ^ dQxn' Toi/ Koanov dil 

liyovtig. 
TtiQl aia^GBGfg xal p>vf}(ifig' ov n aQxn' tdg 

aia^rjaicg ov tv7tG)0iig. 
TtiQl tmv tov ovtog yivmv jtQcotov. ov i} dQXT]' 25 

TtiQl tmv ovtav Ttotfa xal tCva. 
XiQi tmv tov ovtog yivcov divtiQOv. ov ij dQxn ' 

iTtiidri TtiQl tcov XiyopLivmv. 
TtiQl tmv tov ovtog yivmv tQttov, ov i] dQxn' 

jtiQl fiiv tfjg ov6iag OTtrj doxit. 30 

TtiQl aimvog xal XQOVOV. ov ij aQxn' tov aimva 

xal tov X90V0V. \i de vita Plotini. 11 tavta ta eixoGi xat tittaQa ovta, oQa sv tm 

i^aitiL XQOvm f^g uraQovoCag ifiov IloQtpvQiov syQa- 

il^iv, ix 7CQO0xaLQmv TtQO^lfjfidtmv tdg VTtod^iang 

la^ovtaj mg ix tmv xitpakaLmv ixdotov tmv ^L^Umv 

6 idrjkcjaafiiv^ fistd tmv %q6 trjg iTtLdfjfiLag rjficov il- 

XO0L xal ivog td itdvta yLVitca ti06aQdxovta Tcivti. 

6. iv da tf] ULXskia 8LatQL^ovt6g fiov ixit 

yaQ dvixmQf}6a itSQl to jcsvtsxaLdixatov stog tr^g 

Pa6LksLag FalLfjvov 6 Illmttvog yQa^l^ag Ttivts 

10 ^L^Ua diti^tsLki fiOL tavta' 

TtSQl svdaLHoviag. ov fj aQxn' t6 sv t,r\v xal 

svdaLfiovstv. 
TtsQL TCQOvoCag TtQmtov. ov rj aQxrj' to fisv av- 
tofidtm. 
15 TtSQl TtQOvoCag dsvtsQOv. ov iq aQxn' tC toCvvv 
doxst tcsqI tovtmv. 
tcsqX Tcai/ yvmQL6tLxmv v7C06td6smv xal tov iTci- 
xsLva. ov rj dQXfj' dQa to voovv savto 7toL- 
xClov dst slvaL. 20 > V 25 30 7tSQL SQmtog. ov n ^QXn ' ^^Q^ SQmtog 7CotSQOv 
&s6g. 

tavta fisv ovv tm 7tQG)tm stSL t^g KkavdCov 
TcifiTCSL ^aaclsCag' dQxofiivov ds tov dsvtiQOv^ ots 
xal fist' okCyov d^vrJ6xsLj TcifiTCSL tavta' 

tCva td xaxd. ov ij aQxn' ol ^rjtovvtsg 7c6^sv 

td xaxd. 
si 7C0Lst td a6tQa. ov rj dQxn' n '^^^ a6tQmv 

CpOQd. 

tC to ^mov xal tCg 6 dvd^QmTCog. ov tj dQxn' 

rjdoval xal IvTcaL. 
7CsqI tov 7tQmtov dyad^ov ^' 7tSQl svdaLfiovlag. ov 

ri aQxn' dQa av tig stSQOv si'7tOL. 


Porphjrius 1) taikce (iBta tmv t^ttagdxovta nivte tdSv ^qcS- 
tmv xal dsvtBQCov yQatpBvtcov yivBtai t stt aga xal 
mvtijxovta. m6%BQ dh iyQccq^rjy ta fihv xatd tcqcs- 
triv riXvHiav^ td dh axficcgoi/TOg, td dh vno tov 603- 
(latog xatanovovfAivov, ovta) xal trjg dvvd^Bcog £%£t 5 
td fii^XCa. td fjbhv yaQ TtQCJta €l'xo0t xal ^v ika- 
cpQOtiQag iatl dvvd^mg xal ovdiTicj TtQog Bvtovlav 
aQxovv ^iyBd^og ixovafjg^ td dh tijg fii^rig ixdo^Bog 
tv%6vta tb dxfiatov tijg dvvd^Bog inrnaCvBi xal ioti 
td BlxoOitiaaaQa Tiliqv tc5v ^Qaxicov rBlBcitata^ td lo 
fiivtoL tBkBvtata ivvia v(pBi[iiv7}g ydrj t^g dvvd- 
liBcog yiyQantaL xal fidXXov yB td tsXBvtala xi6- 
0aQa ij' td TtQO tovtcov uivtB. 

1, i^xB dh dxQoatdg fihv TtXsCovg, ^rjXcotdg dh 
xal did (piXo0O(pCav Gvvovtag ^AfiiXiov tB dito trjg is 
Tov0xCag^ ov ro ovofia ^v PBVtLXiavog to xvQtov^ 
avtog 3h did tov q 'JfiiQLOv aitov xaXBiv rj^Cov aTto 
trig dfABQBCag rj tiJs dfiBXBCag JtQinBvv avxm xaXBl- 
€%ai Xiycov. i^x^ <^^ ^^^ iaxQtxov ttva Zxvd^OTto- 
XCtrjv TlavXtvoVj ov 6 'AfiiXtog MixxaXov TtQoariyo- 20 
QBVBj 7taQaxov0fidtcov ^X.JQri yByovota, dXXd iirjv 
xat ^JlXs^avdQia Ev^toxi^ov latQtxov b0x^^ BtatQov^ 
Sg TtBQl td tBXBvtata f^g rjXtxCag yvcoQt0d-Blg avtm 
dtiiiBVB ^BQajtBvcov dxQt xov ^avdxov xal fiovotg 
totg JlXcotCvov 0xoXdt,cov a^tv TtBQtB^dXXBto yvrjotov 25 
fptXo^ocpov. 0vvrjv dh xal Zcottxog XQtttxog xb xal 
Ttoirjttxog^ og xal td 'Jvttptdxov dtOQd^cottxd TtBTtoC- 
rjtat xal rdv l^tXavttxov Big 7ioCri0tv (iBtifiaXB Ttdvv 
7toti^xtxcog, ^vyxvd^Blg dh xdg oipBtg tcqo oXCyov t^g 
nXmxCvov xBXBvxrjg ditid^avBV, B(p^a0B dh xal 6 30 
IlavXtvog itQoaTtod^avdv xov UXcotCvov. i^x^ ^h 
xal Zrj^ov itatQOVj ^AQd^iov xo yivog^ 0Bodo0Cov de vita Plotini. 13 i. I f 1 tov ^AfLiicovCov yBvofiivov ixatQOV Big ydfiov Xa^ovxa 
d^vyaxiQa. rjv dh xal ovxog iaxQtxog xal 0(p6dQa 
TtBcpCXrjxo xm nXcoxCvco' itoXtxtxov dh ovxa xal qo- 
Ttdg §%ovxa TtoXtxtxdg dva0xiXXstv 6 nXcoxtvog iitBt- 
5 Qaxo. ixQ^T^o dh avxm oixstcog^ cog xal sig rovg 
dyQOvg itQog avxov dvaxcoQstv tcqo *il^ ^rjfisCcov Mtv- 
xovQVCov vitdQxovxag^ ovg Ka0XQCxtog ixixxrjxo 6 
0CQfiog xaXovfiBvog, dvdQcov xcov xaO*' rjfidg cptXo- 
xaXcoxaxog ysyovcog xal x6v ts nXcoxtvov 0sfi6fiBvog 

10 xal 'AfiBXCci) ota oixitrjg dyad^og iv Ttdotv vTtrjQSXov- 
ILBVog xal noQ(pvQCco i[iol oia yvrj0Cco ddsXcpm iv 
7td0t 7tQO0B0xrixcog. xal ovxog ovv i^i^sxo nXcoxt- 
vov roi/ 7toXtxtx6v rjQrj^ivog ^Cov. 'i^xqocovxo 6h 
avxov xal xcov aTto x^g 0vyxXrjxov ovx oXCyot, cSv 

15 SQyov iv (ptXo0O(pCa ^dXt0xa iTtoCovv MaQXsXXog 
^OQQ^vxtog xal UafitvCXXog. t^v dh xal ^Poyaxtavog 
ix x^g 0vyxXijxov, og sig xo0ovxov d7to0xQO(prig xov 
fiCov tovxov 7tQOxsxcoQ}]Xst , (og 7td0rjg ^hv xxrj0scog 
d7to0t^vatj Ttdvxa dh oixixrjv d^toTtifi^l^a^d^at , «jro- 

20 0xrjvat dh xal xov d^tco^axog, xal 7tQaCxcoQa TtQOti- 
vat ^iXXovxa 7taQ6vxcov t(DV v^trjQsxcov firjxs 7tQ0- 
sXd^stv ^fjts (pQOvxCoat trjg XstxovQyCag, dXXd ^rjdh 
oixCav iavxov sXiod^at xaxotxstv, dXXd 7tQ6g ttvag 
tcov (pCXcov xal ovvrjd^cov (potxcovxa ixst xs dstTtvstv 

25 xdxst xad^svdstVj 0ixBt0^at dh 7taQd ytCav' d(p' rjg 
di) d7to0xd0scog xal dcpQovttOxCag tov fiCov 7toda- 
yQcovta ^hv ovtcog^ cog xal dC(pQG) ^a0tdls0d^atj 
dvaQQcood^rjvat , tdg x^^Q^S ^h ixtstvat ^rj ol6v xs 
ovxa XQ^^^^^ tavxatg 7toXv fidXXov sv^aQcog rj ot 

30 tdg xixvag dtd xcov x^f^Q^"^ ^sxtovxsg. tovtov d7%B- 
dixBxo 6 nXcoxtvog xal iv xotg (idXt0xa i^tatvcov 
dtstiXst sig dyad^ov 7taQddsty^a totg (ptXo0O(pov0v .1.4 Porphyriua TtQo^akXofisvog. avvijv ds xal ZeQaTtitov ^Ale^av- 
dgevg QtiroQixdg fihv td Ttgmtay [lerd tavxa dh xal 
ixl (pdoaoffoig 6vvmv loyoig^ roi) dh tcbqI %Q^iiaxa 
xal to davuluv (ir) dvvrj^slg aTtoGt^vaL iXattcifia- 
tog. iax^ ^^ ^^^ ^f*^ noQfpvQiov TvQiov ovta iv 5 
Tor^ p.dki0ta itatQOVj Sv xal diOQ^ovv avtov td 
0vyyQdfi(iata ^^lov, 

8. ygdimg ydg ix€tvog dlg iro yQaq)lv fiBtaka- 
fiitv ovdinot' av rivieiBtOj dkX' ovds dital yovv 
dvayvmvai xal duk^elv dm to tiqv OQaatv lifj 10 
V7triQ£tit6dat avtm TTQog trjv dvdyv(O0LV, iyQatpi dh 
ovti iig xdkkog dTtotv^ovfiivog td yQa^iiata ovti 
sv0^liciig tdg avkkafidg diaiQmv oi»t« t^g oQ^oyQa- 
fpiag fpQOVtilmVy dkkd (lovov tov vov [xal tmv 
TtQayiidtmv^ ixofiivogy xaij o itdvtig i^avfid^o[iiVn 15 
ixitvo Ttomv d%QL tikivtrjg dutikiai. avvtikiaag 
ydQ Ttag' iavtm dit^ dQxiig dxQi' tikovg to (Sxifiiiaj 
iTtii^ta iig yQaq>riv 7taQadi,dovg d iaxiittOj 6vvitQiv 
ovtmg yQdfpmv d iv trj ^t^ij dtB^7]XiVj mg aTto 
§i§kiov doxitv (litakafiitv td yQaq)6[iiva' inil xal 20 
diakiyofiivog XQog tiva xal avviiQmv tdg o^iMag 
npds rp «x.'^^«Tt jv, ^s S(i« « MrjQOvv t6 
dvccyxatov tijg o^iikiag xal tmv iv (Sxi^a itQOXBi- 
fiivmv ddidxonov tr]Qitv trjv dtdvoiav aTtoGtdvtog 
yovv tov 7tQO0dtakiyo(iivov odd* iitavakaficav td 25 
yiyQa^i^iivUj did id (irj iitaQXitv avtm TtQog dvd- 
kr^il/iVj cig iiQrjxafiiVj trjv ogaaiVj td i^rjg av iTti- 
0vv^ifiVj cag firidiva dLaatrjeag XQOvov [lita^v oti 
tiqv ofJLikiav ijtOLitto. (Svvriv ovv xal iavtm d^ia 
xal totg akkoLgj xal trjv yi Ttgog iavtov TtQoaoxfiv 30 
ovx dv TtotB Bxdka0iVj ri (lovov iv totg vitvoLgj ov 
dv djiixQOViv ij t$ rijg tQOip% ikiyotrigj ovdh ydQ r de vita Plotini. 15 J ccQtov TtokkdxLg dv rjtpatOj xal ^ TtQog tbv vovv 
avtov dLaQxi^g ijtLCStQOcpT]. 

9. iax^ ^^ ^^^ yvvatxag acpodQa TtQoaxBL^iivagj 
Fifiivav tij rjg xal iv tfj oixia xatmxitj xal ttjv 

5 tavtrjg d^vyatsQa rB^iivaVj ofioimg r^ (irjtQl xakov- 
[iivr]Vj '^ficpixkBLdv ti ri)v ^AQiOtmvog tov 'la^i^kixov 
vtov yiyovvtav yvvatxa^ (ScpodQa cpLko6oq)ia tcqoO- 
xiL^iivag. jtokkol dh xal dvdQsg xal yvvatxig dno- 
d^vTJaxiLv fiikkovtig tcov ivysvB6tdtmv cpsQovtig td 

10 iavtcjv tixva, aQQivdg ti Ofiov xal d^rjkilagj ixiivm 
TtaQsdidoaav (litd tijg dkkfjg ovaiag mg tiQm tLVV 
xcd d^sim cpvkaxL. Slo xal iTtSTtkfJQmto avtm ri oixia 
Ttaidmv xal TtaQd^ivmv. iv tovtOLg dh ijv xal Uo- 
kifimVj ov t^g TtaLdsvasmg cpQovtit^mv TtokkdxLg dv 

15 xal (litQa Ttoiovvtog ^XQodaato. iqvsixito 6h xal 
roi)s koyLa^iovg dvacpiQovtmv tcov ixiivoLg TtaQa- 
(isvovtmv xal tijg dxQL^siag iits^Lskstto ksymv, smg 
dv liYi cpLkoaocpcjaLVj ixBLv avtovg dstv tdg xtrjasLg 
xal tdg TtQoaodovg dvsTtdcpovg ts xal am^o(iivag, 

20 xcd ofimg toaovtOLg inaQXcSv tdg sig tov ^iov cpQOv- 
tidag ts xal iTtL^sksiag njv TCQog tov vovv tdaLV 
ovdinot^ dv iyQrjyoQ^ag ixdkaasv. rjv dh xal itQaog 
xal TtdaLV ixxsi(iBvog totg oTtmaovv TtQog avtov 
avvijd^siav iaxr]x6aL. dLO stxoaL xal ^^ itc5v okmv 

25 iv tf] 'Po)[it] dcatQiij^ag xal nksiatoLg dLaLtrjaag tdg 
TtQog dkkrjkovg d^cpLa^r^tijasLg ovdiva tcov TtokLtL- 
xmv ix^Qov Ttots iaxs. 

10. tcov dh cpLkoao(pBtv jtQoajtOLOv^ivmv 'Okv^- 
3tLog ^j^ks^avdQsvgj ^Amimviov i%^ okiyov ^ad^r]tr]g 

30 ysvofiivog j xatacpQ0VY]tLxmg TtQog avtov iax^ ^Ld 
qLkoTtQmtiav og xal ovtmg avtm iTti^stOj mats 
xal datQofiokijaaL avroi/ ^aysvaag iTtsxsiQtjaiv. iTtsl 1.6 Forpbyriui de vita Plotini. 17 ih iig iaiftov 6tQ£(pofiivriv ^(S^ito t^v inixiCQriGiv^ 
Uifi mgog Tovg owi^^ng ^iydltiv ilvai tiJv t^g 
iwx^g tov IlkmtCvov dvvafnv^ 6g anoKQOViiv dv- 
va6^ai. tag iig iavtov inKpoQag iig tovg xaxovv 
avtov imxiigovvtag. Illmttvog ^ivtoi tov 'OXvfi- 5 
«Cov «y^ft^owTOS avtila^pdvito kiymv avtw t6 
0m^a toti mg ta 0vMaOta fiakdvtia ikxiO^ai tmv 
Hikmv avt^ Ttgog akki^ka Gw&ki^ofiivcov . xtvdv- 
pivoag dh 6 ^Okv^niog Ttokkdxig avtog ti na^ilv 
il dQdaat, tov nkmttvov iitavoato. riv ydg xa\ lo 
natd yiviOiv %kiov tt i%mv nagd tovg dkkovg 6 
Ilkmttvog, Aiyvntiog ydq tig liQivg dvik&mv iig 
Tijv 'Pco^fjv xal 6id tivog ^Ckov avtm yvmQia^ilg 
&ikmv ti trjg iavtov OotpCag dTtodiL^iv dovvai fjlCmOi 
Tov Ilkmttvov iTtl &iav d<ptxia^at tov avvovtog 15 
avtm oixiCov daCfiovog xakov^ivov, tov dl itoC^mg 
vjtaxovaavtog yCvitai fihv iv tm lOiCm 1} xki]aig' 
^ovov ydg ixitvov tov tojtov xa^agov <paavv iv- 
Qitv iv tfi 'Pmftti Tov AiyvTttiov. xkii^ivta dh iig 
avtoflav TOi/ daC^ova ^iov ik&itv xai ^r) tov dai- 20 
Hovmv ilvat yivovg- o^iv tov Aiyvittiov iiititv 
imxaQiog il d^iov ixmv toi/ daCfiova xal ov tov 
vpii^ivov yivovg tov awovta, ^irjti di iQsa^at 
tt ixyivia&at (i^ti intitkiov iSitv TtaQovta toi; 
avv^imQOvvtog tpCkov tdg OQVitg^ dg xatit^i tpvka- 26 
nrig ivixa^ nvC^avtog ihi dtd (p^ovov iiti xal dtd 
fpo^ov ttvd. tmv ovv ^notiQmv dai^ovmv i^mv 
tbv awovta xal avtbg dtitikit dvdymv avtov to 
^itov op,fia nQog ixitvov. iatt yovv avtm dito trjg 
TOtavTi^S aitCag xal fit§kCov yQatplv TtiQl toi> iikrj- 30 
%6tog ijfiag daCfiovogy oitov ititQatai aitCag (piQitv 
MiQl Tijff dtatpoQdg tmv awovtmv. q^tko^vtov 61 I yiyovotog tov 'AfiikCov xal td iSQa xatd vovfirjvCav 
xal tdg ioQtdg ixitiQttovtog xaC %oti d^tovvtog tov 
nkmttvov avv avtm TtaQakafiitv icprj' ixiCvovg dit 
TtQog i^ii iQXiad^at^ ovx ifih TtQog exiCvovg, tovto 
5 di ix TtoCag dtavoCag ovtmg i^iyakrjyoQrjaiv, ovt' 
avtol avvitvat dedvvrlfii^a ovt^ avtov iQiad^at 
itokfirjaa^iv. 

11. TtiQt^v di avtm toOavtrj TtiQtovaCa rjd^cjv 
xatavorjaemgj cog xkoTtrjg Ttoti ysyovvCag Ttokvtekovg 

10 TtiQtdiQaCov Xtovrjg^ ijng avtm avvmxet ^itd tmv 

tixvmv aifivc5g trjv XVQ^^^'^ die^dyovaa ^ xal vjt' 

oil^tv tov nkmtCvov avvrjy^ivmv tmv oixetmv i^- 

\ ^kiipag aTtaatv ' ovtog, eq^rj, iativ 6 xexkocpmg, deC- 

^ag eva ttvd. ^aattlofievog dh ixetvog xal eTttTtketov 

15 dQVOv^evog td Ttgmta vOteQov cjfiokoyrjae xal (piQmv 
to xkaitev aTtidmxe. jtQoetTte d' dv xal tmv avvov- 
TCD1/ TtaCdmv TteQl ixdatov olog aTtoprjaetat * cog xal 
TteQl tov Ilokiumvog olog eOtat, ott iQmttxog eatat 
xal oktyoxQOvtogy ojteQ xal djteprj. xaC itote i^ov 

20 HoQcpvQCov ija^eto i^dyetv i^avtov btavooviiivov 
tov pCov xal e^aC(pvrig intatdg ^ot ev tm otxm 
dtatQC^ovxt xal eiTtmv ^fi eivat tavtrjv trjv jtQod^v- 
liCav ix voeQag xataatdaemg, dkV ex ^ekayxokixrjg 
ttvog voaovj dTtodrjfi^aat ixikevae. Ttetad^elg de 

25 aihm iycj eig trjv HixekCav dq^txo^rjv IIqo^ov ttvd 
dxovmv ikkoyt^ov dvdQa TteQl to Atkvfiatov dta~ 
tQCfietv xal avtog te t^g totavTrjg TtQod^v^Cag dne- 
axofirjv tov te naQetvat dxQt ^avdtov tm IlkmtCvm 
iveTtodCad^rjv, 

30 12. itCfirjaav de tov Ukmttvov ftdktOta xal 

iaiipd^Yiaav raktrjvog te 6 avtoxQdtmQ xal rj tovtov 
yvvrj UakmvCva. 6 dh tfj cptkCa trj tovrmv xata- 

Plotin. 2 16 Porplijiiit de vita Plotini. 17 ii sig iavtov atQi(po(iiviiv §0»sto tiqv imx^LQrjOLVj 
Uiys TtQog tovg (Svvfj&Big (isydlTiv elvm tt]v tfjg 
tvxns ^^^ nXmtCvov diVafiiv, (hg aTtoKQOveiv dv- 
vaG^av tag tig iavtov iTtKpogag sig tovg xaxovv 
avtov imxBiQOVVtag. Hkatlvog ^dvtoi tov 'Olvii- 5 
ar/ov iyxBLQOvvtog avtskafifidvsto kiyav avt<p t6 
0(O(ia tots dg ta OvOnaOta fiakdvtia slxBO^ai tmv 
lisXmv avtm TtQog alktika 6vv^kLpo^iv(OP. xtvdv- 
vsv6ag dh 6 'Okvfimog Jtokkdxig avtog ti na^Btv 
il dQd6ai tov Ilkmtlvov inavOato. nv yaQ xa\ lO 
xatd yivs6tv itkiov tt i'x^^ ^^9^ ^^^^ dkkovg 6 
Ilkmtvog. AiyvntLog yaQ tLg tsQBvg dvsk^av sig 
tijv Tc6n7iv xal d^d tivog (pikov avtm yvmQLG^slg 
^ikcDV ts t^g savtov ao<pLag dnodsLiiv dovvai T^limOs 
tov Ilkcottvov inl ^iav dtpLxia^aL toi) awovtog 15 
avtm oixsiov daifiovog xakovfiivov. tov ds stoiiimg 
vnaxovaavtog yivstaL filv iv tm lasim 7} xkriaLg' 
liovov ydQ ixBtvov tov tonov xad^aQOv q^aaLv sv- 
QStv iv Tf/ 'Pm^fi TOi/ AiyvntLov. nkri^ivta dh sig 
avtoiflav tov dainova ^sov ik^stv xal iiri tov daL- 20 
fiovmv slvaL yivovg' o^sv tov AiyvntLOV siTtstv 
(laxaQLog sl ^bov sxmv tbv dai^ova xal ov tov 
vq)BLfiivov yivovg tov avvovta. firjts ds iQsa^ai 
Tfc ixysvia^aL firits iiiLiikiov idstv TtaQovta tov 
avv^smQOvvtog tpikov tdg OQvSLgj ag xatBt^s tpvka- 25 
%rig svsxa, Ttvi^avtog stts did {p^ovov sits xal did 
fofiov tLvd. tmv ovv ^SLOtiQmv daL[i6vmv sxmv 
-rw awovta xal avtdg dLStiksL dvdymv aiJToi) to 
^stov Ofifia TtQog ixBtvov. iatL yovv avtm dno t^g 
toiavtrig aitiag xal fiLfikiov yQatphv nsQl tov sikr]- 30 
^oTOg ii{idg daifiovogj omv nsLQataL aitiag q)iQSLV 
«sqI tijg dLatpoQag tmv awovtmv. fpLko%vtov bh * ysyovotog tov 'Afiskiov xal td CsQd xatd vovfirjviav 
xal tdg soQtdg ixnsQLLOvtog xai nots d^LOvvtog tov 
nkmttvov avv avtm TtaQaka^stv eq)rj ' ixsivovg dst 
TtQog iiih iQxsad^aLj ovx ifih TtQog ixsivovg. tovto 

5 dh ix Ttoiag dLavoiag ovtmg iiisyakrjyoQrjasv, ovt 
avtol avvstvaL dsdvvijfiE^a ovt' avtov iQia^aL 
itokfirjaafisv. 

11. TtSQLrjv dh avtm toaavtrj nsQLOvaia rjd^cjv 
xatavorjasmg, dg xkonrjg Ttots ysyovviag nokvtskovg 

10 TtSQLdsQaiov XLovrjg, rjttg avtm avvmxsL fistd tmv 
tixvmv asfjLvmg trjv XVQ^^^'^ dLS^dyovaa , xal vn' 
oipLV tov nkmtivov avvrjyfiivmv tmv oixstmv ifi- 
pkiipag ccTtaaLV' ovtog, sq^rj, iatlv b xexkoqmg, dsi- 
lag sva tLvd. fiaatLtoiisvog dh ixstvog xal iitLnkstov 

15 dQvovfiLevog td TtQmra vateQOv cjfiokoyrjae xal qi^mv 
tb xkanhv dnidmxe. TtQoetne 8' dv xal tmv avvov- 
tmv Ttaidmv neQl exdatov olog dito^rjaetaL • mg xal 
TtBQl Tot; nokiiimvog olog eOtaL^ otL iQmtLxbg sataL 
xal okLyoxQOVLog, OTtsQ xal dTte^rj. xai nots iiiov 

20 noQqvQiov ija^eto s^dyeLV ifiavtbv dLavoovfiivov 
tov piov xal e^aiqvrjg imatdg fiOL iv tm otxm 
SLatQifiuvtL xal eiitmv firj elvaL tavtrjv trjv itQO^v- 
fiiav ix voBQag xataatdaemg, dkk' ix yiekayxokixrjg 
tLvog voaov, ditodrjfirjaaL ixikevae. TceLa^elg 8h 

25 avtm iym eig trjv Zixekiav dq)Lx6firjv nQO^ov tLvd 
dxovmv ikkoyLfiov dvdQa iteQL tb Aikv^aLov dLa- 
tQi^BLV xal avtbg te trjg tOLavtrjg TtQO^vfiiag dTtB" 
ax^firjv tov te TtaQetvaL dxQL ^avdtov tm nkmtivm 
ivBTtodiad^rjv, 

30 12. itifirjaav 8h tbv nkmttvov lidUata xal 

iaiq^rjaav FakLrjv^g te 6 avtoxQdtmQ xal rj tovtov 
yvvrj Eakmviva. 6 8h tfj qLkia trj tovtmv xata- \ PorpbyriES 

XQmfiBVOg (piXoeotpGov tivd TtoXtv xatd t^v Kccfixa- 
vCav ysysv^o^ai, Xiyo^ivfiVj aAAo}^ dh KatriQi7tcD[iB- 
vfiv r^liov aviyiiQUv xal tijv TtiQi^ %6Qav %aQi- 
6a0^ai, olxi0^iiOii tfj jcoku^ vofioig dh xQtjO&ai, 
TOi)s xatotxitv fiiXlovtag totg nXdtoavog xal t^v 5 
TCQOOfiyoQiav avttj IlkatcsvoTtokLV ^io^ai^ ixil ts 
avtog fiitd tmv itaiQov dvaxG^Qrj^Bt-v vjrt^x^frro. 
x«i iyivit dv to fiovltjna ix tov QaCtov tm cpt- 
lo06ippy ii iifj tLVig tmv avvdvtmv rc5 fiaoUit 
fpd^ovovvtig fj viiiiOmvtig ij dt' «AAiji/ tivd altiav lo 
^ox^fiQav iviTtodiOav. 

13. yiyovi d' iv tatg avvov6iavg q)Qdaai iihv 
txavog xal iVQitv xal vo^0ai td TtQoOipoQa dvva- 
rciTaTos, iv di tiiSi Xili0iv dfiaQtdvmv ov ydQ dv 
ilTtiV dvafiiiiv^OXitaty dXX' dvaiivfniiaxitaij xal 15 
dXXa ttvd naQaarjfia ovofiataj d xal iv tm yQdfpuv 
it^Qii. fiv d' iv tm Xiyuv 1} ivdu^Lg tov vov axQi 
%ov itQoamitov avtov to q)mg iitLXdfiTtovtog' i^d- 
OftLog fiiv oq^fjvaLy xaXXimv dl toti fidXiata opoi- 
^ivog • xal XiJttog Tfcg IdQCjg ini^u xal 1} itQccotfig 20 
BdXafHTti xal rd TtQoarivig itQog tdg iQmtfjaiLg idii- 
XWTO xal to ivtovov, tQLcav yovv iqfiiQc5v ifiov 
IIoQcpvQiov iQmtrjaavtog, Ttmg ij ipvxfj avviOtL tm 
adfiatLj TtaQitiLViv dTtodiLXvvg^ mOti xal Savfiaaiov 
tivog tovvofia iTtiLOiX^ovtog Tot)s xa^oXov Xoyovg -25 
3r(>aTT0i/T0s xal iig ^tfiXia dxovaat avtov Xiyovtog 
d^iXiiVj UoQcpvQlov dh dxoxQLvofiivov xal iQmtcov- 
tog fifj dviXia^aLj icpri* dXXd dv fiij UoQcpvQiov 
iqmtmvtog Xvamfiiv tdg dTtOQiag, iimtv tt xa^d- 
3ra| iig to ^L^Xiov ov dvvfjaofii^a. m 

14. «V dh TOJ yQdfpiLv avvtofnog yiyovi xal 
aroAwovg §Qaxvg ti xal voijfjiaaL TtXiovdimv f] Xi^iOLj de vita Plotini. 19 
td TtoXXd ivd^ovaLcav xal ixTta^mg q>Qd^mv. ififii- 
fiLXtaL d' iv totg avyyQafifiaaL xal td UtmLxd Xav- 
^dvovta doyfiata xal td IliQLTtatfjtLxd' xataTti- 
jtvxvmtaL di xal fi fiitd td cpvOLxd toi) 'AQLato- 

6 tiXovg TtQayfiatiia. iXa&i di avtov ovti yimfiitQLXOV 
tL Xiyofiivov d^icdQfjfia ovt dQid^firjtixdvj ov fifiXf^- 
vLxoVj ovx oTttixoVj ov fiovOixov' avtog dh tavta 
i^iQyd^ia^aL ov TtaQiOxivaato. iv di tatg avvov- 
aiaLg dviyLVciaxito fihv avtm td VTtOfiVT^fiata, itti 

10 ZiPfJQOV itfjj itti KQOviov f] Novfifiviov ij Falov 
^' '^TTtxov, xdv totg UiQLTtatfjtixotg td ti 'Aanaaiov 
xal '^Xi^dvdQOv 'AdQdatov ti xal tmv ifiTtiaovtmv. 
iXiyito dh ix tovtmv ovdhv xad^aTta^j dXX' tdiog 
fiv xal iifjXXayfiivog iv tfj ^imQicc xal tdv'AfifLm- 

16 viov q)iQmv vovv iv tatg ilitdaiaiv. ijtXfjQOvto 
di taximg xal di' oXiymv dovg vovv ^ad^iog d^im- 
Qrjfiatog dviatato. dvayvma^ivtog dh avtm tov ti 
TtiQl aQxmv Aoyyivov xal tov cptXaQXCciov ^q)iX6- 
Xoyog fiiv% iq^rjj '6 Aoyytvog^ q)iX6aoq)og dh ovda- 

20 ficSg.' 'SlQiyivovg dh dnavtr^aavt^g itoti iig trjv 
avvovaiav TtXfiQm^ilg iQvd^rifiatog dviataa^ai fihv 
i^ovXitOj Xiyav dh vTto 'SlQiyivovg dliovfiivog iq^fj 
dviXXiO^ai tdg TtQO^vfLiag^ otav iidfi Xiymv, otL 
TtQog iid6tag iQit, d avtog fiiXXu Xiyuv xal ovtmg 

25 oXiya diaXix^ilg ilaviatfi. 

15. ifnov dh iv nXatmviioig Ttoirjfia dvayv6v- 
TOg Tov liQov ydfiovj xai tivog did to fivatixmg 
TtoXXd fiit' ivd^ovaiaOfiov imxiXQVfifiivmg iiQ^^ad^at 
iin6vtog fiaiviad^at tov TIoQq^vQioVj ixitvog iig iTtfj- 

30 xoov iq)fi Ttdvtmv ^idalag ofiov xal tov Ttoifitfjv 
xal Tov q}iX6aoq)OV xal tov iiQoq)dvti]v.' oti dh 6 
QrjtmQ Jioqdvfjg dviyvm vithQ 'AXxi^iddov tov iv 

2* i 20 Pomli vri om de vita Plotini. 21 tm ZvfiJtoni^ tov IJXdtmvog AitoKofiw doyfiatliav 
XQ^vai dQ€t% ivma ^a^amg eig Ovvovciav av- 
tw 7taQi%Hv iQmvti d<pQodi(Siov ^ilscog tm xa&rj- 
yilAOVij rJL^s iihv TtoXXdmg dva0tdg ditaXlay^vaL trjg 
0t}v6dovj imoxmv d* iavtov fistd tj}v dtdXvOiv tov 5 
dxov0tfiQiov ifjLol nogtpvQi^ dvtiyQaipai. TtQooitals. 
fii^ ^iXovtog dh tov Jiofpdvovg tb ^i^Xlov dovvai 
did tfjg fLv^iiTig dvaXrjtp^ivtmv tmp ijtixnQfJiidtmv 
dvttyQdifag iym xal iitl tmv ainmv dxQoatmv 0vv- 
fiyfiivmv dvayvoig TO<yot;roi/ tov IllmtSvov fivipQava, lo 
mg xdv tatg ^vvovaiaig iJvvBxiSg imXiyuv 

fidkX' ovtmg, at xiv tt ipomg avdQiaoi yivriat, 
yQatpovtog dl Ev§ovXov 'J&tjvrid^iv tov IlXatmvi' 
xov diadoxov xal zifiTtovtog avyyQdfifiata vitiQ ti- 
vmv nXatmvixmv iritrnidtmv ifiol JloQq^vQim tavta 15 
didoo^at iitoiii xal oxojtitv xal dva^piQitv avtm 
td yiyQafjtiiiva iq^iov. TtQoOstxi H totg fihv JtiQl 
tmv dmiQmv xavo^tv oi itdvv tv fia^ri[jLatixmg, 
totg di tcSv yiVi^XiaXoymv ditotiXsatixotg dxQt- 
piOtiQOv. xal q}mQd<Jag tyjg iitayyiXiag to dvixiy- 20 
yvov iXiyxitv xoXXaxov xal iv totg ^vyyQdfifiaaiv 
ovx mxvfi^i. 

16. yiyovaat dh acar' avtdv tmv XQtiSttavmv 
TtoXXol (ihv xal aXXot,, aiQittxol dh ix trjg jtaXaidg 
<piXooog)iag dvrjyfiivoi ot TtiQl 'AdiX(piov xal *A'xv^ 25 
Xtvovj ol td 'AXildvdQOv foi5 Aifivog xal 0iXoxm- 
fiov xal Jfi(io<StQdtov tov Avdov avyyQdfifiata 
TtXitata xixtfifkivot dnoxaXvtlfng ti 7tQ0<piQ0vtig 
ZmQod<JtQov xal Zm<StQiavov xal Nixo^iov xal 
'AXXoyivovg xal Mioov xal dXXmv toiovtmv JtoXXoifg 30 
ilriTtdtmv xal avtol linatrjfiivoi y dg drj tov IlXd- 
tmvog eig t6 fid&og tijg vorjtrjg ov<siag ov 7tiXd<Sav- 
h 
tog. o^iv avtog fihv TtoXXovg iXiy^ovg Ttoiovfiivog 
iv tatg 0vvov<siaig j yQatl^ag dh xal ^i^Xiov ^ OTtiQ 
TtQog tovg FvmOtLXOvg ijtiyQdtl^afisv, ^fitv td Xontd 
XQiviiv xataXiXoiTtiv. 'AfiiXiog dh dxQi tsaaaQa- 

5 xovta ^i^Ximv 7tQoxsxG)Qr}xs TtQog to ZmatQLavov 
^i^Xiov dvtiyQd<pmv. IloQcpvQiog dh iyci TtQog ro 
ZmQod<StQOv avxvovg itETtoifjfiai iXiyxovg, (oTtmg) vo- 
^ov ti xal viov ro ^i^XCov itaQad axvvg TtiTtXaafii- 
vov ti VTto ro)!/ rijv aiQS0iv <Sv0tf}<Safiivmv stg do^av 

10 rov slvai tov JtaXatov ZmQod<StQOV td doyfiata^ d 

aVtol SlXoVtO TtQSO^SVSiV. 

17. tc5v 6' aTto trjg 'EXXdd og td Novfifjviov 
aiJtov vTto^dXXsO^ai Xsyovtmv xal tovto TtQog ^Afii- 
Xiov dyyiXkovtog TQv<pmvog tov Ztmtxov ts xal 

15 nXatmviXOv yiyQa<psv 6 'AfiiXiog ^i^Xiov^ iiti- 
yQaxps fihv JtSQl trjg xatd td doyfiata tov IlXmtivov 
TtQog tov Novfirjviov dia^pOQag, 7tQ0<3s<pc6vri6s 8h 
avto Ea<SiXsi sfxov- BaOiXsvg dh tovvofia rc5 IIoq- 
(pvQim ifiol 7tQ0<Srjv, xatd fisv ndtQiov didXsxtov 

20 MdXxtp xsxXfjfiivm^ bitSQ fiOL xal 6 itatriQ ovofia 
xixXfjtOj rov dh MdX^ov sQfifjvsiav sxovtog ^a<sC- 
Xsvg^ st tig slg 'EXXrjvida didXixtov fHtafidXXnv 
i^iXoL, od^iv 6 Aoyytvog fihv 7tQ0<S<pmvc5v td JtiQl 
OQfifjg KXsoddfim ts xdfiol IIoQcpvQicp 'KXsodafii ts 

25 xal MdXxi' nQOvyQaipsv 6 d' 'AfiiXLog sQfirivsv<Sag 
'tovvofia^ cjg 6 Novfir]VLog tov Md^Lfiov sCg tov 
MiyaXov, ovtmg tov MdX^ov ovrog sCg tov BaOLXia 
yQd<psL ' 

''AfiiXLog Ba<SLXst sv TtQattSLv. Avtmv fihv svsxa 

30 tmv Ttavsvcpfjfimv dv8Q<av ^ ovg diatsd^QvXXfjxivai 
<Ssavt6v <prlg^ td rov itaCQOV fifimv doyfiata sCg ror 
'Ajtafiia Novfi^viov dvayovtmv, ovx dv TtQorjxdfirjv 22 Forphyrius qxjnv^v, 0aq>mQ iicC(5ta0o. d^Xov ydg^ oti xal tovto 
ix tijg itaQ* avtolg dyakkofiivfjg TeQOil^^kv^ev svcto- 
(iiag t€ nal svyXmttiag, vvv (ilv ort itlatvg (plri- 
vatpogj avd-tg dh oti VTtopoXifiatog, ix tQCtcav ds 
OTt xal td q)avX6tata tmv ovtqv tmo^aXko^LBvog 5 
-r^ diaGMalvHv avtov d}]ladrj xat avtov kByov- 
tmv. 0OV dl f^ 7tQ0(pd6Bi tavtr] oiofiivov dstv dito- 
Xg^0&ai TtQog to xal td rjfitv dgiaxovta i%Siv tcqo- 
XsiQOtBQa iig dvd^ivtjaiv xal to iTt' ovofiatt itaiQov 
dvdQog otov tov TllmtCvov fisydkov si xal Ttdkai 10 
dia^s^oriiiiva okoiSx^Qi^tBQOV yvmvai vjtijxovaa, xal 
vvv i]xm ditodidovg 60i td inriyysliiiva iv tQialv 
fjfiiQaigy mg xal aiftog ol6^a, TtSTtovrifiiva. X9V ^^ 
avtd mg av ftij ix tijg tmv avvtayfidtmv ixslvmv 
TtaQa^iasmg ovt' ovv dvvtstayfiiva oik* iiBikBy- 16 
(liva^ dXV aTto tfjg Ttalaidg ivtsv^smg dvaTtSTtolf]- 
(Aiva xal cSg itQmta itQOvnsdBv sxaata ovtm tax^ivta 
ivtav^a vvv 0vyyvmfirig dixaiag TtaQd aov tvxstv, 
dXlmg ts xal tov povXi](iatog tov vTto trjv TtQog 
rj(idg ofioXoyiap vitayo(iivov itQog tivmv dvdQog ov 20 
(idXa itQOxsCQOv iXstv vitaQxovtog did ti^v dXXots 
dXXmg Ttsgl tmv avtmv mg av do^sts fpOQdv. oti 
di, st ti tmv dito tfjg oixsCag iatCag itaQaxaQdttOito^ 
diOQ^mari svfiBvmg, sv olda. rjvdyxaa(iai <5' cig 
ioixsv, mg Ttov (priaiv rj tQaymdCaj mv tpiXoTtQdyfimv 25 
T|J dito tmv tov xa^riys(t>6vog rj(icov doy(idtmv dia- • 
atdasi Bv^vvBiv ts xal ditoitoista^ai, toiovtov aQa 
^v t6 aol xocQiXsa^ai i^ ditavtog ^ovXsa^ai. iQQmao.' 
18. tavttjv trjv imatoXrjv %stvai jtQorjx^riv ov 
(i6vov TtCatsmg xdQiv tov tovg tots xal in avtov 30 
ysyovotag td Nov^irjvCov otsa^ai v7tofiaXX6(iBvov 
xo(i7tdisiv, dXXd xal oti itXatvv avtbv fpXrivatpov de vita Plotini. 23 


.•>. '■ slvai Yiyovvxo xal xatsq^Qovovv tm (iiq vostv a Xiysi 
xal tm Ttdarig aocpiatixrig avtov axrjv^g xa^aQSvsiv 
xal tvtpov, bfiiXovvti ds iotxivai iv tatg avvovaCaig 
xal (irjdsvl taximg iuifpaCvsiv tdg avXXoyiatixdg 
6 dvdyxag avtov tdg iv tm Xoym Xa(i^avo(iivag. iita- 
J^ov d' ovv td Ofiota iym IloQfpvQiog, ots TCQmtov 
avtov ^xQoaad(jLrjv. dio xal dvttyQdilfag TCQoarjyayov 
dsixvvvai 7tsiQG}(iBvog, oti Igco tov vov vfpiatrjxs 
td vorjtd. 'JfiiXiov ds Ttoirjaag tavt dvayvmvat, 
10 i7tsidrj dviyvm, (isididaag 'adv av strj\ s(prj, 'm 
"J(isXiS, Xvaai tdg aTtOQCag, sig dg di' dyvotav tmv 
rj(itv doxovvtmv i(i7ti7ttmxs.' yQai^avtog 8s ^t^XCov 
ov (itxQov tov 'J(isXCov TtQog tdg tov IloQtpvQCov 
d7tOQCag^ xal av TidXtv ^tQog td yQatpivta dvttyQa- 
15 ipavt6g (lov, tov dh 'J(ieXCov xal 7tQdg tavta dvtsi- 
7t6vtog^ ix tQitmv (loXig avvsig td Xsy6(isva iym 6 
noQ(pvQiog (ists^i(irjv xal TtaXivmdCav yQaipag iv 
tfj diatQi^fj dviyvmv xdxst^sv XoiTtov td ts fii- 
fixCa td nXmtCvov S7tiatsv^rjv^ xal avtov tov 8i- 
20 ddaxaXov sig fpiXotifiCav 7tQorjyayov tov diagd^QOVv 
xal did 7tXsi6vmv yQdtpstv td doxovvta. ov (i^v 
dXXd xal 'A(LiXiov sig to avyyQd(psiv 7tQ6&v(iov 
iTtoCrjaa. 

19. rjv ds saxs xal Aoyytvog 7tsQl tov IlXmtC- 
25 vov d6lav il mv (idXtata 7tQ6g avtov iym yQd(pmv 
ia7j(iaivov, drjXciasi (liQog i^ttatoXrjg yQa(psCarjg 7tQ6g 
(iB i7tixov tovtov tov rpojroi/. dli(DV yaQ (is d7i6 
trjg ZixsXCag xatiivai ^tQog avtov sig trjv ^oivCxrjv 
xal xo(iC^Eiv td PiftXCa tov UXmtCvov (prjaC' 
30 ^xal av (lEv tavtd ts 7ts(i7tsiv., otav aoi doxfj, 

(idXXov ds xo(iCtsiV' ov ydQ dv aTtoataCrjv tov 7CoX- 
Xdxig dsta^aC aov trjv 7tQdg rj(iidg odbv trjg stSQmas ■V £^ Pofpliyriiis mQmQtvaLj xSv ii (ifidlv dt' akko' xi ya^ av xal 
0Ofp6v TiaQ' ri^cov ngoadoxmv dq^ixoio; tijv ys na- 
Xaiav 0vvij^£iav xal tov dega ^BtQicStatov ovta 
TtQog ijv XifBtg tov acdfiatog d^&svsiav xav akko 
ti tvxiJS oirj^sigj %aQ* i^iov dl fifjdsv JtQoadoxdv 5 
xaivotSQOv j fiYjd' ovv tmv nakamv o0a gjijg dno- 
kmksxdvat>, tmv yaQ yQaip^vtmv toaavtri cndvig 
ivtav^a xa%i0trixsvj m0ts vij tovg ^sovg Jidvta 
tov XQOvov toikov td ksiTtdfisva tmv Ukmtivov 
xataisxsvd^mv fiokig avtmv insxQdtifi^a toj/ vito- lo 
yQatpia tmv fihv sim&otmv ditdymv iQymv, TtQog ivl 
dh totJtm td^ag ysvi^^ai, xal xixttjfiat fisv o(Sa 
doxstv Ttdvta xal td vvv V7t6 aov 7ts(iq)d^ivta, 
xsxtriiiai. dh fjfinskmg' oi yaQ fistQimg ^v dirjfiaQ- 
ttjftivay xaitoi tm stalQov 'Jfiikiov mfirjv dvakrj- 15 
ipiO^ai td tmv yQatpimv ntaiafiata' tm d' fjv akka 
itQovQyiaitSQa trjg toiavtrjg TtQoasdQslag. ovxovv 
ixm tiva xqi^ tQonov avtotg ofAikrjaai xaiitSQ vitsQ- 
siti^ftcSv td ts TtSQl ijjvxrjg xal td TtSQl tov ovtog 
im0xiipa0^ai' tavta yaQ ovv xal fidkiata dirjfiaQ- 20 
trjtat. xal itdvv fiovkoifirjv Sv ik^stv fioi JtaQd 
0OV td fist dxQifisiag ysyQafifiiva tov itaQavayvm- 
vat fiovovj slta ditoitifitljat, Ttdkiv, av%ig 61 tov 
avtov iQm koyovj oVi fkrj Ttifinsiv^ dkV avtov rjxsiv 
ixovta fidkkov dl^LCJ tavtd ts xal tmv koiJtmv st 25 
ti dia7tiq)svys tov 'Jfnihov. a fjtlv yaQ rjyaysvj 
ditavta did 07tovd^g ixtrjadfirjv. nmg 6* ovu ifisk- 
kov dv3Q6g vnoftvrjfLata ndarjg aidovg d^ov xal 
ttfi^g xtfjaso^at; tovto yaQ ovv xal TtaQovtt (Sot 
xal fiaxQdv ditovtL xal zsqI trjv Tvqov dtatQifiovtt 30 
tvyxdvm drj7tov%sv insatakxmg^ otv tmv fthv vjto- 
%i6smv ov Ttdvv |it %m$ itokkdg TtQoaisa^ai avfifii- de vita Plotini. 25 l firjxs' t6v ds tVTtov trjg yQacprjg xal tmv svvoimv 
tdvdQog trjv Ttvxvotrjta xal to (pikoaofpov tfjg tmv 
Irjtrjfidtmv dia^iosmg VTtSQ^akkovtmg dyafiai xal 
cpikm xal fistd tmv ikkoyifimtdtmv dysiv td tov- 
6 tov Pt^kia (pairjv dv dstv tovg ^rjtrjtLxovg.' 

20; tavta imTtkiov TtaQati^stxa tov xa^' rjfidg 
XQLtixmtdtov ysvofiivov xal td tmv dkkmv axsdov 
Ttdvta tmv xa^' avtov dLskiy^avtog dstxvvg ota 
yiyovsv ij TtSQL Ilkmtivov XQiatg' xaitOL td jtQmta 

10 ix tfjg tcav dkkmv dfiad^iag xatatpQOvrjtvxmg i^mv 
7tQ6g avt6v dtstiksL. idoxsL ds a ixtr]6ato ix tmv 
'Afiskiov ka^cov rjfiaQtrjaQaL dLa to fifj vostv tov 
dvdQog tfjv avvfjt^rj SQfirjvsiav. si ydQ tLva xal 
dkka^ xal td TtaQ^ 'Afiskiov dLcoQ^mto (hg dv ix t(Sv 

15 avtoyQdq^mv fistSLkrjfifiiva. itL ds rov Aoyyivov 
d iv avyyQdfifiatL yiyQa(ps TtsQl IJkmtivov ts xal 
'Aftskiov xal tcjv xad^' iavt6v ysyuvotmv cpLkoa6(pmv 
dvayxatov TtaQad^stvaL , tva xal TtkrjQrjg yivrjtaL rj 
TtSQl aijtcjv XQiaig ota yiyovs tov ikkoytfimtdtov 

20 dvdQog xal iksyxttxmtdtov. iitLyQdtpstaL ds t6 ^l- 
pkiov Aoyyivov TtQog Ukmttvov xal FsvtLkLavov 
'Afiiktov TtsQl tikovg. ix^^ ^^ totovds TtQooifiLOV 

^Ttokkmv xaO"' rjfidg, co MdQxskks, ysysvrjfiivmv 
(pLkoa6q)mv ovx rjXLata TtaQa tovg TtQcitovg trjg rjkL- 

25 xtag fjfidav XQ^^^^^S' o fisv ydQ vvv xaLQog ovd^ 
siitstv satLV oarjv aitdvLV saxrjxs tov TtQayfiatog' 
itv 61 fiSLQaximv ovtmv i^ficjv ovx okiyoL tcjv iv 
(pLkoaocpia koymv TtQoiatrjaav j ovg djtavtag fisv 
VTt^Q^sv idstv fjfitv 6td tfjv ix 7tai6mv iTtl Ttokkovg 

30 toTtovg dfia totg yovsvOLv iTtL^rjfiiav , avyysvia^av 
61 avtcav totg iitL^LCjaaaL xatd tavto av^votg i%vsaL 
xal 7t6ksaLv iittfii^avtag' ol fisv xal 6Ld yQa(pf^g m\} Porphyriua inBiiCQTiaav ta Soxovvta 0q>C6i ngayfiatsvetSd^aL 
xatahnovtsg totg ijtiyi^^vofiEvoig t^g Ttag^ avtmv 
dq)£l6lag (lita^xBtVy ol S' dnox^rjvai aq^iOLv tjyrj- 
0avto tovg avvotnag «QoPifid^BLV slg r^v tav dgB- 
6%6vtG)v iavtotg xatdXriifiv. cjv tov filv TtQotegov 5 
yifovafft tQoitov IlkatmvLKol fihv EvxlsLdtjg xal 
^fl(i6xgitog xal IlQOxltvog 6 tibqI rijv TQcadda dLa- 
tQltpag 01 tB fiEXQt vvv iv tfj 'PcSfii^ drifioOLEVovtBg 
JllcDttvog xal rBvtilLavog 'AfiilLog 6 tovtov yvcoQL- 
(Logj Ztmxmv dl &ffiLatoxlrjg xal ^olPlcov ot tB 10 
(ABXQi' TtQcjfiv dxfidoavtBg "JvvL^g ti xal MtjdLog, 
IJiQLJtatfitixcov dh 6 'JXB^avdQBvg 'Hh^dcagog- tov 
dh dsiftiQOV nXatcovLxol fihv 'JfifioiVLog xal 'SIql- 
yiv7]g, olg fjfiBtg to Ttlitatov tov XQOvov TtQoasqoL- 
tiJ0afiBv, dvdQaaLv ovx okLym tcov xa^' iavtovg sig 15 
avvB^LV dLBVByxov0LV, 01 tE 'A^vf}6L diddoxoL @s6-' 
dotog xal EvfiovXog- xal ydg bI' ti tovtcav yiyQa- 
TttaC ti0LVj maitBQ 'SlQtyivBL fihv to jtBQl SaLfiovmv, 
EvfiovXm dh to itsQl tov ^lX^^ov xal tov FoQyCov 
xal tmv 'AQLOtotikBL itQog ti^v Ukdtmvog itokLtECav 20 
ivtBiQfifiivmv, ovx i^iyyva HQog to fistd tmv i^sLQ- 
yaafiivmv tov koyov avtovg dQL^fistv dv yivovto 
TtdQsgyov tiJ tOLavttj XQ^^^l^^vmv anovdf] xal firi 
itQOfjyovftivfiv TtBQl tov yQd(p£LV 6Qfirjv lafiovtmv 
tmv dh ZtmLxmv 'EQfiivog xal JvaCfiaxog ol tB iv 25 
aatBL xatafiLcSaavtig 'j4^vaLog xal MovacavLog, xal 
nEQLTtatrjtLxmv 'JfificSvLog xal ritokEfiatog tpLkokO' 
ycitatOL fihv tmv xa&' iavtovg afiq^m yBvofiBvoL xal 
fidXLata 6 ^JfjLficdvLog' ov ydg iativ oatLg sxsCvm 
yiyovBV Big noXvfid&BLav itaQaitkilaLog' ov ftrjv xal 30 
yQaipavtig ys tBXVLxdv ovdiv, dkkd noLTjfiata xal 
k6yovg iitLdsLxtLxovg , ccTtEQ ovv xal amdijvaL Tciv de vita Plotini. 27 >j**' t^'?i dvdgmv tovtmv ovx ixovtmv olfiaL' firj ydg dv av- 
tovgdiiaad^aL dLa tOLOvtmv ^LfikCmv vatEQOvyBvia^av 
yvmQlfiovg, dq)ivtag aitovdaLOtiQOLg avyygdfifiaaL 
triv savtmv djtodifjaavQCaaL dLavoLav. tmv d' ovv 
6 yQaipdvtmv oC fihv ovdhv Ttkiov rj avvaymyrjv xal 
fLBtaygaq^rjv tmv rotg TiQEafivtiQOLg avvtsd^ivtmv 
iTtOLYjaavto^ xad^djtBQ EvxksCdrjg xal JrjfioxQLtog xal 
IlQOxktvog^ o[ dh fiLxgd xofiLdfj TtQayfiata trjg tmv 
Ttakatmv CatOQCag ditOfivrjfiovEvaavtBg sig tovg av- 

10 tovg tOTtovg ixsCvoLg iTtsxsCQriaav avvtcd^ivaL fiLfikCa, 
xa^diiEQ "AvvLog t£ xal Mrjdiog xal OoL^Cmv^ ovtog 
fihv aTto rijg iv tfj ki^SL xataaxEvrjg yvmQC^sad^ai 
fidkkov rj trjg iv tfj diavoCa awtd^Emg d^LCOv oig 
xal tov 'HkLodmQOv avyxatavsCfiELi tLg av^ ovd^ 

15 ixstvov Ttagd td totg TtQsafivtiQOLg iv tatg dxQod- 
asaLV siQrjfiiva Ttkiov tL avfifiakkofiEvov Eig trjv tov 
k6yov dLaQ^QmaLv' ot dh xal Ttkrj^^Ei itQofikrjfidtmv 
d fiEtEx^tQCaavto trjv anovdrjv tov ygdq^ELv dno- 
dsLldfiEVOL xal tQOTtm d-EmgCag idCm xQV^dfiEvoL Ukm- 

20 ttvog Eiai xal FivtLkLavog 'Afiihog^ 6 fihv tdg IJv- 
d'ayoQECovg dgxdg xal HkatmvLxdg, cag idoxEL^ TtQog 
aaq^Eatigav tmv ^qo avtov xataatrjadfiEvog i^ijyrj- 
Olv ovdh ydg ovd' iyyvg tL td NqvfirjvCov xal 
KqovCov xal ModsQdtov xal ®Qaavkkov totg Ukm- 

25 TfcVot; TtEQL tmv avtmv avyyQdfifiaaLv sig dxQCfisLav ' 
6 dh 'AfiikLog xat' txvrj fihv tovrov fiadC^ELV TtQO- 
aLQOVfiBvog xal td nokkd fihv tmv avtmv doyfidtmv 
iXOfiBvog, tfj 8h i^EQyaaCa rcokvg mv xal tfj trjg 
BQfLfjVECag TCEQifiokfj TCQog tbv ivavtCov ixECvm t^rjkov 

80 VTtayofiEVog^ mv xal fiovmv T^fistg d^LOv slvaL vofiC- 
^ofiEv iitLaxoTtEta^aL td avyyQdfifiata. tovg fihv yaQ 
XoLJtovg tC tLg dv XLVstv oiOLto dEtv dq)Elg i^Etd^SLV 28 PorphyriuB ixiivovg, tcuq'' mv taika lafiovng ovtoi ysyQccq^a^iv 
ovdhv avtol icaQ' avtmv ngoad^ivtsg ovx ort tiav 
%B(palalmv^ dXV ovdl tcjv imxsiQtifidtcDVj ovd'ovv 
^ ^wayGyyijg tmv TtaQa totg TtXuoatv y/ xQ^tssag tov 
fiiXtiovog imfiiXri^ivtBg. rjdtj (liv ovv xal 8i' al- 5 
Xmv t&vtl MSTtoi^xafLiv, maitiQ xal ta fihv Fivti- 
liav^ TtiQl tijg xatd nXdtmva dixaioavvrjg dvtn- 
Ttovtsgj tov 6i IlkotCvov iro xsqI tmv Idicov iici- 
0Xitl;d(iivor tov (ihv yaQ xoivov rnimv ti xdxitvmv 
itatQov ovta^ BacUia tov Tvqiov, ovS' avtov oXiya lo 
TtiTtQayfiativfiivov xatd f^v iroi) IlkmtCvov nifitjaiVy 
Sv dzodild(iivog fidXXov tijg TtaQ^ rjfitv dymy^g 
i7tiXiiQfj0s did avyyQdfifiatog dTtodit^av fiiXtim 86- 
iav 3tiQl tmv idimv tr^j '^fitv aQHJxova^g ix^vta, 
(litQimg dvtiyQaq)f] 8iiXiylai 8oxov(iiv ovx iv na- 16 
XLvm8ri0avta xdv torjtoig ovx dXiyag tmv dv8Qmv 
tovtmv xixivrix6tig 86iag^ mffTtiQ xdv t^ JtQog tov 
'JfiiXtov im6toXfj, fiiyi^og fihv ixov6r] evyyQdfi- 
fiatog^ ditoxQLvofiivri 81 TtQog dtta tmv vit' avtov 
XQog ^fidg djto t^g 'PcSfirjg iTtifftaXfiivmv, iJV ccvtog 20 
(thv iiti6toXriv TtiQl mv tQ^itov t^g IlXmtivov fpi- 
Xo0o^lag iniyQaipiVj fifntg 81 avtb fi6vov TtQOOrjQ- 
xi0difjfiiv t^ xoiv^ tov 6vyyQdfifiatog imyQatp^ 
JtQog triv 'AfiiXiov im^toX^v avto TtQoaccyoQiv- 
0avtig.' 25 

21. iv dij tovtotg t6ti cifioX6yr]0i fihv jtdvtmv 
tmv ijt" avtov yiyov6tmv TtX.j^n ti TtQofiXrjfidtmv 
8iiviyxitv nXmttv6v ti xal 'JfiiXiov, tQ^itm 8h 
^imQiag i8im fidXi0ta tovtovg XQ^6a6^aLj td Nov- 
firjviov 8h ovx ott vitofidXXia^at xal tdxsivov TtQs- 30 
0piViiv 86yfiata, dXXd td tcav Tlv^ayoQiimv avtov 
ti iXofiivovg fiittivai 86yfiata^ xal ov8' iyyvg slvai de vita Plotini. 29 td Novfirjviov xal KQOviov xal Mo8sQdtov xal 
©QaavXXov totg IlXmtivov JtiQl tmv avtmv GvyyQdfi- 
fiaaiv slg dxQifinav. ilitmv 8e itiQl 'AfisXiov, oti 
xat tx^V f*^^ ^^^ nXmtivov ifid8it,i^ tfi 81 i%iQ- 

5 yaoia itoXvg mv xal tfj rij^g sQfirjvsiag TtSQiftoXfj JtQog 
tov ivavtiov ixsivm ^rjXov VTtrjystOj ofimg fAvriad^slg 
ifiov IloQcpvQiov stc dQxdg s^ovtog t^g TtQog row 
nXmttvov avvovaiag (prjolv otc ^o 8s xotvog Yifimv 
t's xdxsivmv statQog BaatXsvg 6 TvQiog ov8^ avtog 

10 oXiya TtSTCQayfiatsvfiivog xatd trjv UXmtivov fiifirj- 
0CV avvid^r^xs^ tavta bvtmg xattScSv, otv trjg 'Jfis- 
Xiov TtiQL^oXrlg to d(pLX6oo(pov icavtiXcog icpvXa^d- 
firjv xal TrQog t^rjXov tov IlXmtivov yQacpmv dcpicjQmv, 
aQXit toivvv to0ovtog dvi^Q xal iv XQi6iL 7CQc5tog 

15 mv xal vTCiLXrjfifiivog dxQL vvv toLavta yQdcpmv TCiQl 
IJXmtivov y cjg sl xal xaXovvti fis tov IloQcpvQLOV 
avvifirj 8vvri^^vaL avfifit^aL avtm, ov8' dv dvti- 
yQailfSv, a tcqIv dxQL^maaL to 86yfia yQdipaL iics- 
XsiQrjasv, 

20 22. dXXd tLYi fioL tavta tcsqI 8qvv iJ jcsql Tci- 

tQav — cprjalv 6 'Haio8og — XiysLv; sl yaQ 8st tatg 
fiaQtvQiaLg XQV^^^'' "^^^S ^ccQa tmv ao(pmv ysysvrj- 
fiivaLg^ tig dv strj aocpcStSQog ^sov\ xal ^sov tov 
dXri%(5g siQr]x6tog' 

25 ol8a d' iycD rpdftfiov t* dQL^fiov xal fiitQa #a- 

Xdaarjg 
xal xmcpov ^vvirjfiL xal ov XaXiovtog dxovm. 
6 ydQ 81^ '/47c6XXmv iQOfiivov tov 'AfisXiov, icot rj 
nXmtivov tpvxT] xsxcJQrjxsv, 6 toaovtov sItccov tcsqI 

30 ZlmxQdtovg- 

dv8Qc5v dicdvtmv UmxQatrjg aocpcatatog^ 
indxovaov^ 6aa xal ola tcsqI UXmtivov i^iaiCLasv 30 Porphjrins 15 an^QOta (poQfjLttetv dvafidXlo^av vpLVOv doidijs 
ati(p' dyavoto (pikoio ii€hxQOtdtr]aiv vtpaCvGiV 
(pavatg Bvq)}](iov m^aQriq XQV0icf) vtio srAifxr^)©. 
%l^tm xal Mov<5ag Ivviiv ona yriQVGaG^ai 
Ma(tq>dvoig iaxfiot 7tavaQ^ovioL6i t iQcsatg, ft 

olov i%' Alanidri (frijdat %OQOv ixktjcx^EV 
a^avdtav iiaviri^tv V^rjQiirjai t dot^atg, 
dlX* dya Mov^dcov iSQog X^Q^^j iqTtvaconsv 
sig ?v imTCViiovtig aotdr]g tiQiiata Ttdarjg- 
v(i^i xal iv ^i60^<fiv iyd ^ot^og fia^vxccitrig' 10 
datiiovj dviQ to TtaQOi^iv, dtaQ vvv daifiovog atarj 
^iiotiQi] TiiXdcaVy ot' iXviSao di0ii6v dvdyxrjg 
dvdQOfiirjgj Qid^icov dh itoXvcpXoia^oio xvdoifiov 
^Gi0diiivog 7tQa7tidi00tv ig i^ova vrjxvtov dxt^g 
vi^X^' i^st^fof^^vog drjfiov dnovoacptv dXttQmv 
QtriQiiai xa^aQrjg ipvxng ivxaiiTtia oi)iriVj 
^X^ ^ioto aiXag TtiQtXdfiTtitaL, ^jijt ^ifitatig 
iv xa&aQ^ dstdtiQd-iv dXttQ06vvrig d^i(ii0tov. 
xal toti (ihv 0xaiQOVtt xtXQov xvfi' i^vjtaXv^at 
atiiofiotov ^fcOTOto xal darjQcov iXiyyosv W 

iv fjtiadtotat xXvdcovog dvcolatov ti xvdotnov 
MoXXdxtg ix [jtaxdQOV tpdv^rj 0xo7tdg iyyv^t vaicav, 
xoXXdxt 0ito vooto fioXdg Ao|^<yti/ dtaQTCotg 
iifiivag (poQiiO^at iQG}fj0tv 0<pitiQri0tv 
dQ^OTtoQOvg dvd xvxXa xal dfipQOtov olfitov dnQav 26 
d^dvatot d^afitt^v cpaicov dxttva noQOvtig 
O00ot0tv diQXi0^at aTto 0xotirig Xvyairjg. 
ovdi 0i TtaiiTtridriv pXicpaQOv ix£ vrjdviiog VTtvog' 
iXX' aQ' UTto fiXifpaQoav 0xidd0ag xrjXtda fiaQitav 
dxXvog iv div^0t <poQiV(iivog idQaxig o00otg 30 
xoXXd ti xal ;taj»t£vra, td Xiv ^ia oi?rts Tdotro 
uv&QcoTtcoVj o00ot 0ocpirig (latiitOQig iTtXiw. de vita Plotini. 31 vvv d' orf d)J 0x^vog [ihv iXv0ao, 0rj(ia d' iXit^ag 
ifvxrjg datfiovirjgj fAaO-' ofiijyvQtv iQXiat ijdfi 
datfioviriv iQatot0tv dvaTtviiovaav drjtatg, 
ivd^' ivt (ihv cptXotrjgj ivt d' tfiiQog dpQog tdi^d^at, 
5 iV(pQO0vvrig TtXiiov xa^aQrjg^ TtXrjQOviiivog aihv 
dii^QO0i(ov oxitcov ^iod^iVy od^iv i0tlv iQCJtCOV 
7tii0fiataj xai yXvxiQrj 7tvotrj xat vr]Vifiog aid^rJQ' 
XQV0iir]g yavi^g fnydXov zttog fixi vifiovtat 
Mivcjg xal 'Padd(iaifd^vg ddeXcpioi^ rixt dixatog 
10 Jiaxog, ^^t ilAarwr, liQrj ig^ rjxi ta xaXog 
Uv^ayoQrig o00ot ta x^QOv 0t7]Qi^av iQOtog 
d^avdtovj o00ot yiVirjv ^vvrjv iXdxovto 
daiiio0tv 6X^i0toigj o^t tot xiaQ iv ^aXir]0tv 
aliv iv(pQO0vvr]atv ialvitat. d (idxaQj o00ovg 
15 6tXr]0ag aQt&fiOvg did^Xov /ifra dai^ovag dyvovg 
7toXiiat laiiivi00t xoQV00d[iivog ^ofj^t, 
0tr]0oiiiv iioXjCTJv ti x^Q^v t ivdtvia xvxXov 
nXottvoVj Mov0at 7toXvyr]d^sig' avtaQ iiiito 
XQV0itr] xt^aQr] t600ov <pQd0iv ivaiovt. 
20 23. iv dr] tovtotg iiQr]tat ^ihv ort dya^og yi- 

yovi xal rj7ttog xal 7tQa6g yi iidXt0ta xal iiiiXtxog, 
d7tiQ xal rjinitg ovtog ^'^^oi/rt ^vvrjdityLiV' ilQrjtat 
d' ort dyQVTtvog xal xa&aQav tr]v ^vxr]v ixov xal 
dil 07tivdov 7tQ6g to d^itov^ ov dtd Ttdarjg trjg t^XVS 
25 rjQa^ ott ti 7tdvt ijtoiit d^taXXayrjvat [xaV] ^ttXQOV 
xvft' i^vTtaXv^at rov «tfio/3drov tf]di piov. ovtog 
dh iidXiOta rovrc) rc5 datiiovio cpotl 7toXXdxtg dvd- 
yovtt iavtov iig tov 7tQOtov xal ijtixatva d^iov tatg 
ivvoiatg xal xatd tdg iv ro5 Zviiitoaio vcprjyrjiiivag 
30 6doi)ff roj nXdtovt icpdvr] ixitvog 6 ^iog 6 liijti 
ILOQcpriv [irjti ttvd idiav ix^^j v7thQ dh vovv xal Ttav 
to vor]tov tdQV(iivog. o dr] xal iyo UoQcpVQtog 


p0rplijri'iiB de fita Plotini. 35 


Sna^ Xdym nXri«w<Sai xal iva»^vai irog aymv Ign- 
xo<r.d. r. .al oySoov. i^avr, yovv r^ nXmrCv^ 
0KO7t6g iyyv&i vaimv. tilog yccQ avta xal axojtog 
tJv to ivGi^rjvai xal nsXdaat tm inl 7(d0i ^€c5. itv%6 
dh titQdxi.g TtoVy otB avt^ 6vvi^iirjVj tov axoTtov 6 
tovtov ivEQyiia «(^^jjr^ {xal ov dvvdfiei). xal oti 
koimg (pBQOfiBvov TtoXkdxig of ^sol xatrix>^vvav ^a- 
fiti/jji/ (paimv dxttva itoQovtBg, mg i7tL(Sxi4f6L tfj nag' 
ixsivmv xal im§kiilf6i y(^a<p^vat td ygatpivta, st- 
Qfjtai. ix dh t^g dygvTtvov icm^iv t6 xal i^m^Bv 10 
&iag idgaxsgj <pifi0ivj o00oig xoXXd ts xal %aQi6vtaj 
td X6V gia ovttg tdoito dv^QmTtmv tmv q>tXo(5oq)i(x 
7tgo66%6vtmv, i} ydg dij tdov dv^Q(6nmv ^6mQia 
dv%Qm7tivrig (ihv dv yivotto dfi6ivmv* dg 6h 7tQdg 
trjv ^siav yvSatv %aQi60(Ja (ihv av ^trjj ov fiijv 15 
m6t6 ro pd^og iXitv dv dvvrj&i^vaij 07t6Q aiQovaiv 
ot %6oi, tavta filv ovv ott itt (S(5iia 7t6Qix6i^6vog 
iv7JQy6t xal tivmv itvy%av6 d6drjXmx6. fi6td dh ro 
Xvd-ijvai ix tov 0(6^atog iX^6tv ^hv avtov (prjdiv 
tig trjv daiiioviav 6^rjyvQiv, TtoXitema^ai d' ix6t 20 
(piXotritay i^6Q0v, 6V(pQO0vvrjVj iQmta i^rjnfiivov tov 
^60Vj t6td%^ai dh xal Tovg X^yo^ivovg dixa(Stdg 
t(av fv%(avj 7tatdug tov ^iov^ Mivm xal 'PaddfiaV' 
^vv xal Aiaxov, MQog ovg od dixaa^rjaofi^vov of- 
%6a^aij avv6a6fi,6vov dh rovrotg, olg xal oC dXXoi 25 
^iotg dQ6atol avv6iaiv. [6ial] dh ovtoi nxdtmv^ Uv- 
^ayoQag o7t6aoi t6 dXXoi %OQdv atrlQi^av iQmtog 
d^avdtov ' ixit dh trjv yiviatv tovg oXjiiatovg dai- 
fiovag i%6iv fiiov t6 (i6tiivai tov iv ^aXiatg xal 
6V(pQoavvaig xata7t67tvxvmfiivov xal tovtov diat6- 30 
Xitv xal V7t6 d^icav (iaxaQif^6fi6vov, 

24. toiovtog fihv ovv i EXmtivov rjfitv iat6~ Qrjtai piog. iTtil dh avtog trjv didta^tv xal trjv 
di6Q%^maiv tmv ^t^Ximv 7tOi6ta^av rjfitv i7titQ6ijj6v, 
iyco dh xdx6lvm ^cjvti V7t6a%6firjv xal totg dXXotg 
i7trjyy6iXd[irjv 7toirjaai tovto, 7tQmtov fihv td ^t^Xia 

h ov xatd %Q6vovg idaai cpvQdrjv ixd^dofiiva idi- 
xaimaa, (lifirjadfievog 6' 'A7toXX6dmQOV tov 'A&rj- 
vatov xal ^AvdQ^vtxov rov UiQiTtatrjtix^v ^ (Sv 6 
fihv ^E7ti%aQfLov rov xmfi(pdioyQd(pov slg dixa t6fiovg 
(piQmv avvrjyay6v, 6 dh td 'AQiatotiXovg xal @60- 

10 (pQdatov sig 7tQayfiat6iag distX^ tdg oixsiag V7to- 
^iaiig iig tavtov avvayaycSv ovtm ^i) xal iyca 
7t6vtrjxovta tiaaaQa ovta 6%mv td roi) UXmtivov 
^i^Xia di6tXov fihv iig f| ivv6ddag tfj t6X6i6trjti 
tov ?S aQi^fiov xal tatg ivvBdatv dafiivmg i7iitv%cSvj 

15 ixdatrj dh ivvsddi td oixsta (piQmv avv6(p6Qrjaa 
dovg xal td^tv ^tQcStrjv totg iXacpQoteQOtg ^tQO^XTj- 
fiaatv. rj fihv ydQ 7tQcotrj ivvedg i%6t td i^&txci}- 
t6Qa tdds' 

ti ro ^mov xal tig 6 dvd^Qm^tog. 

10 TtiQl dQ6t(5v. 

TtiQl dtaXixttx^g. 
TtiQl ivdatfioviag, 

ii iv Tta^atdan %q6vov to ivdatfiovitv. 
7t6Qi Tov xaXov, 
25 TtsQl tov TtQoytov dyad^ov xal t(Dv dXXmv dyad^mv. 
7t6^6v td xaxd. 
TtiQi trjg ix tov ^iov ivX6yov i^aymyrjg. 

rj fihv ovv TtQcitrj ivvidg tddi 7tiQti%6t i^&txm- 
tiQag imod^iaetg TteQtXafiovaa. ij dh divtiQa tmv 
30 (pvatxmv avvaymyrjv i%ovaa td TtiQt x6afiov xal ta 
tm x6afim dvrjxovta 7tiQii%ii. iatt 8h tavta' 
TtiQl roi5 xoafiov. 

Plotiw. S M Porphyiius xbqI tfis xvKkofpoQLag. 

ii noLst ta a6tQa. 

xbqI rc5v 8vo vl^v, 

xiQl toy dvvdiiSL xal ivBQyaCa. 

tcsqI Ttoiottitos Kcd sCdovg. 6 

X£qI f^g <Jt' okcov xQaaiGig. 

nag ta xoQQm dQciiisva ^cxQa (paivBtav. 

XQog tovg xaxdv rdv drntiovQybv rov xdiJfiov xal 

%6v x6(Siiov xaxov slvat kiyovtag. 

ij dl tQit^ ivvedg hi td n€Qlx60^ov ixov0a7t£Qi,- lo 
£llfiq>B td 7t£Ql tcov xatd x60fiov ^BaQOv^ivav tavta' 
M£qI £[(iaQiiivfjg. 
n£Ql TtQOvoiag TtQiatov. 

7t£Ql %QOVOlag d£Vt£QOV. 

m£qI tov £Ufix6tog ^ptdg daifiovog. 16 

msQl iQtxytog. 

7t£Ql trig a7ta%£lag tmv dacDfidtcov. 

TtSQl aimvog xal XQOVov. 

M£qI q)v0£Ci}g xal ^£caQiag xal rov ivog. 

i7ti0xit£Lg dtd(poQOi. W 

25. tavtag tdg tQ£tg ivv£ddag i^fiitg iv^ ivl Cco- 
(latim td^avt^g xat£6X£vd0a^£v. iv dh r^ tQitrj 
ivvBddi itd^afi£v xal iro 7t£Ql tov £iXrjx6tog rjiidg 
dai(iovog, ott xa&6Xov d^^cnQ^ttat td 7t£Ql avtov xal 
ieti TO 7tQ6filriiia xal 7taQd totg td xatd tdg ys- 26 
vi6£ig tcav dvd^Qci^tGJV 6X£7tto(iivovg. 6(i,oicog dh xal 
6 7t£Ql iQcotog t67tog. to dl tibqI aicovog xal xq6- 
vov dtd td 7t£Ql tov XC^oVov ivtavd^a itd^afi£v, to 
Sh 7t£Ql <pv6£Ci}g xal ^imQiag xal tov ivog did rd 
M£qI q>v6£G)g x£<pdXatov ivtav%a titaxtat. ^ di 30 
%£tdQtri ivvBag (i£td td TtBQl x66[iov td 7t£Ql t^xVS 
eUfjxs ovyyQdfifiata. ix£i ^h tdd£' de vita Plotim. 35 7t£Ql ovaiag tffvx^^g 7tQ(otov. 
7t£Ql ov6iag tjjvx^^g d£vtBQov. 

TtBQl fVXijg d7tOQLc5v 7tQ(StOV. 
7t£Ql tifVXfjg UTtOQmv d£Vt£QOV. 

6 TtBQl xffvxrjg aTtOQiav tQitov ^ 7t£Ql o^fog. 

7t£Ql ai0d^(j£G}g xal (iv^firjg. 

7t£Ql dd^avaGiag ^fvx^^g. 

7t£Ql trjg £ig td acj[iata xad^^dov f^g ipvxrig. 

£i 7td0ai at ipvxal fiia. 
10 ^ [ihv ovv t£tdQtrj ivv£dg tdg TtBQl tffvx^^g av- 

trjg v7to%^£6Big iax^ Ttdaag. rj 6b 7ti[i7ttrj l^^fi (ibv 
tdg TtBQl vov, TtBQiixBi dl Bxaatov tCJV fitfikiG}V iv 
tt6t xal 7tBQl rov i7tixBtva xal tibqX rov iv il^vxrj 
vov xal TtBQl t(ov l8B(av. i6tt 61 tddB' 

16 7tBQl tc5v tQt(3v dQXtX(OV V7t06td6BG}V. 

7tBQl yBVB6BG>g Xttl td^BG}g tCOV yLBtd ro 7tQ(StOV. 
7tBQl t(OV yVG}Qt6ttX(0V V7t06td6BG}V Xoi tOV i7ti~ 

xBtva. 

7t(Og d7l6 tOV TtQCOtOV tO (IBtd tO TtQcStOV Xal 7t£Ql 

20 rov Bvog. 

ott ovx i^G} tov vov td vorjtd xal 7tBQl %d- 

yad^ov. 
TtBQl tov to i7tixBtva rov ovtog firj voBtv * xal ti 
to TCQcotcog voovv xal ti to dBvtiQcog. 
25 7tBQl rov Bi xal tcov xaO-' Bxa6ta B6ttv Bidrj. 
7tBQl tov vorjtov xdkXovg, 
TtBQl vov xal tcov idBcSv xal rov ovtog. 

26. xal trjv tBtaQtrjv ovv xal trjv 7tifi7ttrjv iv- 

VBdda Big ^v 6G}fidttov xatBtd^aybBv. KotTtrjv 8b trjv 

30 BXtrjv ivvBdda Big h/ allo ^a^idttov, 6g 6td %Qt6v 

6G}fiatiG}v yByQd(pd^at td Ilkcotivov Ttdvta, cSv ro 

[iBV 7tQ(otov 6G}(iidttov l%« tQBtg ivvBddag, ro dh 


Porpbytiua £^ sroi^r Tfx aCtQu. 

mbqI tmv dvo vXmv, 

niQi toy dvv(x(i£i xccl ivsQye^a. 

MiQl xowttitos xal itdovg, 6 

TiiQl T^s di' oXmv xQdOiGig. 

ntSg td itoQQca 6QG)(iiva (ii.xgd (paCvitai, 

%f^og tovg xaxov tov drjfiiovQyov tov xddfiov xal 

tov x6<Siiov xaxov ilvai Xiyovtag. 

fl dh t^Ctvi ivvidg iti td Ttiglxo^iiov ixov6a7tiQi- lo 
iCXfHpi td TCigl tmv xatd x60(iov ^iOQOVfiivav tavta' 
thqI i[(iaQfiivrig. 
Ttigl XQOvoCag TtQatov, 
XiQl m^ovoCag divtigov. 

ai^l tov ilX7jx6tog i^fidg daCfiovog. i6 

JtiQl igiotog. 

Xi(fl f^g dita^iCag tmv d0G)(tdt(QV. 
itiQl aCmvog xal X(^6vov. 
Ttigl tpv6img xal d-icoQCag xal tov iv6g. 
ini^xiifitg didtpOQoi. 20 

25. tavtag tdg tQitg ivvidSag T^fiitg iv ivl 60- 
fiatCa td^avtig xati^xivd^afiiv, iv dh r^ tQCtrj 
ivviddt, itdlaaiv xal to itiol tov iClfix6tog tiiidg 

i6ti to 3tQ6fiXfjfia xal jtuQa totg td xatd tdg yi- 26 
vi0iig tmv dv^QditGiv 0Xi7ttofiivoig. ofioCmg dh xal 
6 Jtiql iQcatog t^nog. to dh niQl aCmvog xal xq6- 
vov did td jtiQl tov xq6vov ivtav^a itd^afiiv. t6 
ih TCiQl q}V0icag xal ^icagCag xal tov ivog did to 
msqI qwfficng xitpdXatov ivtav%a titaxtai. ij dh 30 
titaQtri ivvidg fiitd td niQl x6<Sfiov td itigl tffvx^g 
sUrix^ 0vyyQdfifiata. ixit dh td6i' de vita Plotini. 35 TtiQl ovaCag i^vx^^g Ttgatov. 

Ttigl ov0Cag ipvxrjg divtiQOV. 

TtiQl ijfvx^g dnoQimv TtQcotov. 

TtiQl ^fvx^g djtOQLfov divtiQOv. 
5 TCiQl ^vxfjg aTtOQicov tQCtov rl niQl o^img. 

TtEQl aC6d^0icog xal fivrjfirjg. 

TtiQl d^ava0Cag ifjvx^g. 

TtiQl trjg iCg td aaifiata xa^68ov f^g ipvx^^g. 

iC 7td0aL at ipvxccl fiCa. 
10 1} fihv ovv titaQtrj ivvidg tdg TtiQl ^vxrjg av- 

tijg V7io^i0iig io^i 7td0ag. rj dh itiftTttri ixn fihv 
tdg TtiQl vov, TtiQiixii' 8h ixa0tov tmv ^i^XCmv iv 
ti0L xal TtiQl tov inixivva xal TtiQl tov iv ^v^ij 
vov xal TtiQl tmv I8imv. i0tL 8h td8i' 

15 TtiQl t(5v tQLtSv aQXLXCaP V3tO0td0iG)V. 

TtiQl yiVi06G>g xal td^img tc5v fiitd to itQmtov. 
thqI tmv yvmQt0tLxmv V7to0td0imv xal tov ijti- 

xiLva. 
Ttmg djto tov TtQcdtov to fiitd to TtQmtov xal thqI 
20 Tov iv6g. 

otL ovx i^m tov vov td voi^td xal TtiQl td- 

yad^ov. 
TtiQl tov to ijtixiLva tov ovtog firj voitv ' xal tC 
to TiQcitmg voovv xal tC to 8ivtiQmg. 
25 TtiQl tov iC xal t(ov xad^* ixa0ta i^tvv ii8ri. 
TtiQl TOt; vorjtov xdkXovg. 
TtiQl vov xal t(ov L8i(ov xal tov ovtog. 

26. xal trjv titaQtrjv ovv xal trjv TtifiTttrjv iv- 

vid8a iCg ?v 0mfidtLOV xatetdiafiiv. XoLJtrjv 8h trjv 

30 ixtrjv ivvid8a iCg hf dXXo 0mfidtLOv, (6g 8Ld tQL(ov 

0mfiatCmv yiyQdcp&aL td UkmtCvov Ttdvta, mv t6 

fihv 7tQ(otov 0mfidtLov ix^ tQitg ivvid8ag, to 8h 

3* f i 36 Porphyrius de yita Plotini. N dsvtiQOV Svo, ro ^l xqCxov plCuv. i^xi 91 xa xov 
xqCxov aaiiaxiov, ivvsddog dh exxfig, xavxa* 
%sq\ xmv yivmv xov otnog Ttgcixov. 
xegl xmv ysvcov xov ovxog dsvxsQov. 
it£Ql xmv ysvmv xov ovxog xqCxov. 5 

nsQl xov x6 ov hf nal xavxo ov apta navxa%ov 

slvat olov TtQmxov. 
tssqI xov x6 ov Hv xal xavxo ov a(ia navxa%ov 

slvav oXov dsvxsQOv. 
mqil aQi%iiLmv, 10 

Timg xo nlfi^og xmv idsmv tmi0xti xal ksqI xa- 

ya^ov. 
msqI xov ixov0LOV xal d^sl^q^axog xov svog. 
nsQl xdya&ov tj xov ivog. 

xd filv ovv ^ifiXCa sig 16 iwsddag xovxov x6v 15 
xQmov xaxsxdiafisv xs00aQa xal nsvxrixovxa ovxa' 
xaxafis§Xrj(i€^a dh xal stg xiva avxmv tmo^v^iiata 
dxdxxmg did xotfg iitsi^avxag i^(tdg ixaiQovg yQaq^siv 
sig dnsQ avxol ti}i/ Hayifvaav avxotg ysvs6^ai 
i}|^w. dlXd (i^v xal xd xeq>dkaia xmv Ttdvxmv 20 
jrA^v xov %sqI xov xakov dtd xo Isttat rnitv Jte- 
noi^^fie^a xaxd iri}v xQOVixijv ixSoaiv xmv ^i^kCmv 
dkl^ iv xovxm ov xd xeqdXaia fiovov xad'' k'xa6xov 
ixxstxat xmv fitfiXCmv, dXXd xal imxsLQrJiiaxa, d mg 
xeqidXata 6vvaQt^(i,etx«t. vvvl dl neiQaaofied-a 25 
sxa6xov xmv fiiflXlmv dteQXOfievot xdg xe axtyfidg 
avxm HQOC^etvat xal st xt i^fiaQxrifiivov sttj xaxd 
Uitv itOQ&ovv' xal o xt dv tifjtdg aXXo xttnjarjj 
avxo (Sfifiavst x6 SQyov. IlAiiTINOT ENNEA2 nPiiTH. fr I. 

TI TO ZSilON KAI TIS O ANOPSinOS. 

1. 'Hdoval xal kvnav cpo^oc rs xal ^aQQfi im- p. 1 
^vftiaL XB xal ditoatQOfpal xal to dXystv tCvog av 
slsv, rj ydg tlrvxijg, rj XQ^t^^^VS ifvxrjg ^cSfiatL, ^' 
tgCtov tLVog i^ d^(potv, dixm dh xal tovto* '^ yaQ 

B tovto iityjLcc, 71 dkXo stsgov ix tov iiLyiiatog. o^oC- 
cag ds xal td ix tovtmv tmv Tcad^rjpLdtmv ytvo^sva 
xal TtQattofiEva xal do^a^o^sva. xal ovv xal did- 
voia xal doga irjtrjtsav, Jtotsga (Sv td Jtdd^rj , rj al 
^sv ovtG)g, a[ ds aUcog. xal tdg vorjasig 8s d^SG)- 

10 Qrjtsov 7t6g xal tivog, xal drj xal avto tovto to 
imaxoTtovv xal tcsqI tovtav t^v ^rjtr}6iv xal triv 

XQlOlV TtOLOV^SVOV tC TtOt dv strj. Xal JtQOtSQOV to 

aCad^dvsod^aL tCvog; ivtsv^sv yaQ aQxsG^aL TtQoa- 
rjxsL, ijtslTtsQ td Ttdd"^ rj aCqd^asLg tLVsg'^ ovx dvsv 
15 aCa&riasag. 

2. jtQcotov 8s ^^vxh'^ XriTttioVj TtotsQOv dkko fihv 
tl^vxrj, dXXo dh ifvxfj slvai. si yaQ tovto, avv^stov 
tL ij lifvxn xal ovx dtOTtov i]drj dixsad-at avtrjv xal 
avt^g slvaL td Ttdd^rj td totavta, sC inLtQStl^SL xal 

20 ovtGjg 6 loyog, xal okcag s^svg xal dLad^iasLg x^^QOvg 
xal PsXtCovg, ^', sC tavtov i<StL tlfvxn ^ccl to i;vxfi 
slvaLy sldog tL dv strj ^vxn ddsxtov tovtov dnaafDv 
t(ov ivsQysLcaVy c5v i7tOL0tLxdv aAA«, savta ds (Jvft- ca- Cr t^eu' 40 Eim. I. fpva ixov Tijv ivigysiav iv iavta, ^vtiva av fpTqvYi 
6 loyos. ovtco ycLQ xal Scd-dvatov dl^f^hg liyBiv, 
itnBQ dst t6 d%dvatov xal dfp^aQtov dnad^Bg bIvui^ 
dlXc3 iavtov Ttmg didov, avto dh iiaQ' dXXov ^rjdBv 
^ 060V JtaQa tcov Ttgo avtov i%Biv^ mv [irj djtoti- 5 
tfi>fltai xgBLttovmv ovtmv. t£ ydg dv xal q^o^otto 
toiovtov ddsxtov ov Jtavtbg tov i^m ; ixBtvo toCvvv 
q^opB^e^m, o dvvatca jta^Btv. ov6l ^aggBt toivvv 
p. 2 tovtoig yaQ ^dQQog^ otg av td qpo/3fpa TtaQ^. im- 
^vfiiat dhlifCDg], «t did aca^atog dnoTtXriQOvvtai 10 
Ksvovfiivov xal nXTjQOvnivov , dXXov tov TtXrjQov- 
fiivov xal xBvovfiivov ovtog. sccog dh {li^BCjg [df- 
mmov], d to ovatcSdBg afiixtov. stcog dh iitsica- 
ycxjy^g irii/Gii'; ovtco yaQ dv ^itsvdoc sig to fi^ slvai 
8 i0tc. to d' dXystv iti JtoQQco. Xvxstad-ac dh jtcog 15 
ly inl tivi; avtaQXsg yuQ to ys dnXovv iv ov6ca, 
olov icsti (livov iv ov0ict f^ avtov. ^dstac dh 7tQo6- 
fivofiivov tivog, oddsvog oijd' dyad^ov nQ06i6vtog; 
S ydQ iatiVj icstcv dsL xal fArjv ovdh atad-tjcjig 
icstai oiifdh dcdvoia ovdh d6%a xsqI avto' alad^riatg 20 
ydQ TtaQadoxr} stdovg rj dna&ovg acafiatog, didvoia 
ih mi do^a in" aia&i^csiv. msqI Sh votjcJSGig im- 
aumtdov ncBg, si tatkriv ai^t^ xataXsitffOfisv xai 
msqI iQdov^g av xa&aQag, si csvfi^aivsi xsqI adr/Jv 
fjtovfiv ovcfav. 25 

3. dXXd yaQ iv acofiatt ^stiov ^vjgi/v, ovaav 
9fks %Qb tovtov^ iit* iv tovt&, il ov xal avtrjg 
t^&v 96 0v§iMcxv ixXijfhfi. xQcofiivri fthv ovv acSfiati 
ota dQydv^ o&r ivayxdistat ds^aa^ai td dcd tov 
acofiatog Tta^ijfiata, mcSTtsQ ovdh td tmv dQydvav 30 
Mm§>ijfiata ot tsxvttar atcsd^riiSiv dh tdx' dv dvay^ 
nmimsy iixsQ &it x(^n^^^^ ^P oQydv^ yivofaxovafi I I, 2—4. 41 I 


\-\ td ilE^cod^BV Jta^rjfiata s^ ai<S&i]CSBcog' iitsl xal to 
XQrja^ac ofifiaaiv iatcv OQav. dXXd xal ^Xd^ai 
itSQl to OQdv, Sats xal XvTtat xal td dXystv xal 
oXcog o tc msQ dv nsQl acofia ndv yCyvritaL- Sats 

5 xai iTtc^vfniai t,ritovarig trjv ^SQaTtsiav irov OQydvov. 
dXXd Jtc3g d%6 tov acofiatog sig avtriv rj^st td Ttdd^rj; 
acafia fihv yaQ acofiatL dXXcp fiBtadaiaBc tcay iavtov, | 
adfia dh f^^XV ^^Si tovto yaQ iativ oiov dXXov 
Ttad^ovtog dXXo na^stv. fiixQi Y^Q t^ov t6 fiBV slvat 

10 t6 x(»oi|Lt«voi/, t6 dh c5 XQn^^^h X^9^^ ^'<^^^^ ixd^EQOv' 
XcoQit^t' yovv 6 t6 xpo^Ff^ov dcdovg. dXXd TtQO tov 
XCOQiaav did cpiXoaocpiag avto nag bIx^v; rj ifiificxto. 
dXXd si ifiifiLXto, rj XQdaig tig ?Ji/, 1? cog dcaJtXa' 
xstaa, rj cog sldog tt xsxGiQictfiivov, rl sldog icpa7tt6* 

15 fiBVOV, SansQ 6 xvfisQvritrig, ri t6 fihv ovtcog avtov, 
t6 dh ixBivmg- Xiya drj tb fihv xsxcxiQcOfiivov, onsQ 
xo xQGif^^^^ov, t6 dh fisfiiyfiivov onoaovv xai avto 
ov iv tdlsc Toi) cl XQn'^^h ''^" tovto ?J cpiXoaocpia 
xai avto imatQicpr] TCQog to xpco>£vov xal to ^90'- 

20 fiBvov aTtdyri, oaov fi^ Ttdaa dvdyxrj, dno tov S 

XQrj^cch ^S ft^n «^' XQn^^^*" 

4. !&6ftBv toivvv fiBfitx^cci* dXX' si fiifiixtac, 

td fihv x^iQOV iatai ^iXttov, to 8h [piXtiOv] x^iQOV' 

xai piXtiOv fihv to ac5fia gco^s fistaXapov, x^^Q^v 

25 8h Yi Tlfvxn ^avdtov xai dXoyiag. to drj dcpacQsd^hv 
onmaovv gwijg nc5g dv TtQoa^^xrjv Xd^oi to aiad^d- 
vsa^ai; tovvavtiov d' dv tb acSfia Jci^v Xafibv 
tovto dv sirj tb aia&rjascog xai tcSv ig aia^rjasatg 
Tta&rjfidtcsv fistaXafi^dvov. tovto toivvv xai oQi- 

30 SfTttf TOUTO ydQ xai dTtoXavasc cov oQiystai xal 
cpoprjastai JtSQi avtov' tovto yaQ xai ov tsvistat p. S 
tcov r^dicov xai q^&aQrjastai. ^ritrjtiov dh xal t6v 42 Eiui. I. \ t(f6xov T^s (jtiimg, (Aijnoti ov dvvatog |J, to07t£Q 
Sp i£ Tts Uyoi fiifitx^ai livxm j/^afifiif i/ , tpviSLV 
aXXtiv aXXrj, 1:0 dh diaxXaxit6a od nout 6(i07ta^ 
td dianXaxivta, dXV i^tiv dna^hg ehat, to dta- 
xlaxiv xal ifSti ifv%riv dia7ti(poit7]xvtav fiijti ndQxnv 5 
%d ixilvov TtddTj, mfSitiQ xal toqxag, xal (idXLiSta, 
ii ovtm, di* BXov dg dtaitinXii^at. oi> TtaQu tovto 
ovv mlaitat td tsmfiatog Ttd^tj, ow dianiTiXixtai, 
dXX' mg ildog iv vXtj ifStat, iv rc5 6mfiatL. dXXd 
XQmtov fihv mg xmQt6tdv ildog iotai, itmQ ovaca, 10 
xal fidXXov av iCfj xatd to xQmfiivov il dl «g tm 
mXixit to 0x^fia t6 ijtl tm iSidiJQm, xal to fSvvafi- 
ip6tiQ0V xoifjan a nout fSidrjQog 6 ovtmg iaxV' 
fnattfffiivog, xatd t6 0xrjfi,a fjtivtoi, fidXXov dv tm 
0mfJtatt dtdotfjLiv o0a xoivd Ttd^Tj, tm fiivtot totov- 16 
Tfi, TCJ fpvatxm, oQyavtx^, dvvdfiet ^mrjv ixovtt. 
xal fdQ ato%6v tprj^t trjv ifvxrjv vtpaivitv Xiyitv, 
S(Sti xal iM§§viiitv xal Xvmt0&at' dXXd to ^mov 

fiaXXov, 

5. dXXd to tmov rj to 6mfia dit Xiyiiv to tot- 20 
6vdi, ^ t6 xotv6v, rj ftiQOV Tt tQkov i^ dfiq^otv 
yiyivrjfiivov. ojtmg d' dv ixrj , ^toi aTta^iq dit t^v 
irvxriv q>vXdttitv avtriv aitCav yivofkivrjv dXXm tov 
TOiovTOV, ^ 6vft%dex^tv xal avt^v xal 1? TavTov 
7id6xov6av Jtd^fia jratfxwv, ^ ofiotov Tt, olov 25 
dXXmg fihv to gcaov iTtt&vfiitv, aXXmg dh to iitt^- 
fiijttxdv iviQyitv ii Ttd^xuv, to fihv ovv amfia to 
tot6vdi v0tiQOV i7tt6xi7ttiov' to 9h 6waftq)6tiQov 
olov Xvmt6^ai Ttmg; aQa, ott tov 6mfiatog ovtm6l 
diati&ivtog xal fiixQ^g ai6&i]6img dtiXd-^vtog tov 30 
nd&ovg Tijg ai0^ij6img iig ifjvxrjv tiXivtm6rig ; dXX' 
ij at^^Tl^ig ovsrni d^Xov Ttmg. dXX' otav iq Xvai^ J I, 4—6. 43 dQx^v dito do^rjg xal XQi6img Xd^rj tov xaxov tt 
itaQitvat rj avtm rj ttvt tmv oixitmv, itt' ivtiv^&iv 
tQOJtrj XvTtT^Qa iTtl to 0mfia xal oXmg inl xdv to 
Jojoi/ yivrjtat; dXXd xai tb f^g do^rjg ovjtm drjXov 
5 tivog, trjg ^VXVS V ^ov 0vvafiq)otiQOv • ilta rj fihv 
*o'|a 1} TtiQl to xaxov to trjg Xvitrjg ovx ixit Ttd^og* 
xal ydQ dvvatov t^g do^rjg 7taQov0rjg firj Ttdvtmg 
i7ttyivi0%at to Xv7tit0^at, fi^$' av to OQyCli^i&at 
dolrjg tov 6XtymQit0^at yivofiivrjg, firj$' av dya^ov 
10 d6^rjg xtvit0^at trjv OQi^tv. 7tmg ovv xotvd tavta; 
^, ott xai rj i^tt&vfiia tov iTtt^fLrjttxov xai 6 ^v- 
fiog tov ^vfitxov xai oXmg tov OQixttxov rj iTti t^ 
ixta0tg; dXX* ovtmg ovxitt xotvd i0tat, dXXd trjg 
tvxp fiovrjg, rj xai tov 0mfiatog, ott 8it alfia xai 
15 X^H'^ U^oct xaC 7tmg dtatiHv to 0mfia trjv oQi^tv 
xtvrj0at, olov i7ti dq>Qo6t0imv. ij dh tov dyad^ov 
OQiltg firj xotvov 7td^rjfia dXXd i^vxrjg 80tat, m07tiQ 
xai dXXa, xai ov Ttdvta tm xotvm didm0tv 6 X6yog. 
dXXd oQiyofiivov dq>Qodt0tmv tov dvd^QmTtov i0tat 
20 fihv 6 dv^Qm7tog 6 iTtt^vfimv, i0tat 8h dXXmg xai p. 4 
t6 i7tt^vfirjttx6v i7ttd^vfiovv. xai 7tc5g; aQa aQ^it 
fthv 6 dvd-Qm7tog trjg i^tt^vfitag, i7taxoXov^rj0it dh 
to i7tt^vfirjttx6v; dXXd Ttmg oXmg i7tii&varj0iv 6 

25 ccQlit to i7tt%^vfirjttx6v. dXXd tov 0mfiatog ftrj 7tQ6- ' 
tiQov ovtm0i Statid^ivtog Tto^iv aQ^itat; 

6. dXX' i'0mg fiiXttov ii^titv xaO^^Xov tm ^taQit- 
vat tdg dvvdfiitg td ixovta ilvat td iviQyovvta 
xat avtdg, avtdg dh dxttnjtovg ilvat xoQrjyov0ag 

30 t6 dvva0»at totg ixov0tv. dXX" ii tovt6 i0tt, Ttd- 
0Xovtog tov ^mov trjv aitiav tov Irjv tm 0vvafiq)o- 
tiQm dov0av dvdyxrj avtrjv dTtadij ilvut tmv Tta^mv 44 EniL I. nal TI0V iviQfBmv tov i%ov%OQ ovTcav, dXX' si 
TOtffO, nal TO giji/ olmg oi; t^g ^vju^ff, dXXa tov 
0wttiMpotiQov i6tav rl to tov 0vvafig>otigov tijv 
01& iTTJg ifvx^s iotat.' nal ij dvvayiAg dl ij ai6d7jtixri 
ovx ai6^6itat, dXlct to i%ov fqv dvvafiiv, «AA' 5 
li 1} ai:o^0ig did odfiatog xivriOig ovaa iig ijv%iljv 
tiXivt^j %mg 1} ifV%Yi ovn aio^ijOftai ; ^ trjg dvvd- 
l^smg tfjg aie&i^ttx^g xaQOvarig tc5 tavtrjv naQilvai 
al6^6itai,. ti [ow] aiff^Oitai.; to ifvvafiipotiQOv. 
dXX' si ^ dvvafiig firj mvrjOitaCj Ttcig iti ro awafi- 10 
(p6tiQov fi^ OwagL&fAOVfiivrjg ifv%ijg firidi Tijg ifv%i- 
H^g dvvdfticog; 

1. rj to 0vvafifp6tiQOv iotat t^g tlfv%iqg tm 
jtagitvai ov% avtrjv dovOrjg t^g totavtrjg iig t6 
0vvafi€p6tiQov ij §i§ d^dtiQoVj dXXd itotovarjg ix Tot) 15 
odftatog tov totovtov xal ttvog olov tpoatog tov naq' 
aiufqg do&ivtog tjJv Tot5 Jcioi» q)v6iv itigov Tt, ov 
t6 aia^dviO&ai xal td aXXa oOa tioov Ttd&ri itgmat, 

yrjfiiv Tov TOtovrot; ^caoi;, xal ii dXXa rjfitv tifitcS- 20 
tiQU iig Tijv oXrjv dvd^QcaTtov ovoiav ix noXXxm 
oieav xdQi6ti. trjv dl trig ifV%^g tov aia%dvi6^at 
f 9vvafuv oi3 tmv ai^^rjtmv ilvat ditj twi/ dh djto 
fqg ai0^ij0img iyytyvoftivmv tm Imm tvitmv dvtt- 
Xrjmtxiqv ilvai fidXXov vorjtd fdg ijdrj tavta' cig 25 
Tijv ato^rjatv trjv !{© iidmXov ilvat tavtrjg, ixii- 
vip dh dXrj^iOtigav ffj ovoia ov6av iidmv ftovov 
d7ta%mg ilvat %imQiav. dito drj tovtmv tmv iidmv^ 
i^* Sv fv%iq rjdii naQadi%itat ftoViy trjv tov gciov 
r^ifioviavj itdmtat drj xal do^at xal vorj0itg' iv^a 30 
ilf rjfiitg fjtdXtCta. td dh xqo tovtmv rjfi^itiQa^ 
rjfiitg dh t6 ivtev^sv dvm icpiatrjxotig tm i^f^» -^ I, 6 — 8. 45 xmXvaa dh ovdhv to OvfiTtav imov Xiyitv, fitxtdv 
ftiv td xdtmj to dh ivtivd^iv 6 dvd^QmTtog 6 dXrj- 
dijg 0%id6v' ixitva dh to Xiovtmdeg xal t6 TtotxiXov 
oXmg d-rjQtov. avvdQ6fiov ydQ ovrog tov dvd^QCjJtov 
5 ty Xoytxfj ipv%fj, otav Xoyt^cSfiid^a, rjfiitg Xoyi^ofii^a 
Tc5 tovg Xoytafiovg i)v%rjg ilvat iviQyrjfiata. 

8. nQog 8h tov vovv nmg; vovv dh Xiym ov% 
rjv rj iw%rj i%ic i^tv ovOav (tmv) itaQa tov vov, 
dXX' avtbv tov vovv, rj i%ofiiv xai tovtov vjtiQ- 

10 dvm rjfimv, i%ofiiv Sh rj xotvov rj tdtovy rj xal xot- 
vov Ttdvtmv xal Idtov xot^Vov fiiv^ ott dfiiQtatog 
xal ilg xal 3tavta%ov 6 avt6g, Idtov di, ott i%iL p. 6 
xal ixaatog avtov oXov iv i>v%fj tfj TtQayttj. i%ofiiv 
ovv xal td ildrj St%mg, iv fihv i>v%fj olov dvitXty- 

15 fiiva xal olov xi%mQtafiivaj iv dh vm ofiov td Ttdvta. 
XQog dh d^iov nmg; ^ mg ino%ovfiivov tfj vorjftfj 
cpvOit xal tfj ovaCa tfj ovtmg^ rjfidg dh ixitd^iv tQt- 
tovg ix trjg dftiQtatov, (prjat^ trjg dvm^iv xal ix 
trjg TtiQl td acifiata fiiQtatrjgj rjv drj dit voitv ovtm 

20 fiiQtatrjv TtiQt td acSfiata, ott didmatv iavtrjv totg 
acdfiatog fnyi^iatv, oTt^aov dv ^mov rj ixaatov, iml 
xdv tm Jtavtl oXm ovaa fiia' rj^ 6tt q>avtdt,itat totg 
acofiaat TtaQitvat iXXdfiTtovaa iig avtd xal ^ma %ot- 
ovaa ovx i^ avtrjg xal acSfiatog, dXXd fiivovaa fihv 

25 avtij, itdmXa dh avtrjg dtdovaa, mOTtiQ TtQ^amnov 
iv noXXotg xat6%tQ0tg. TtQmtov dh itdmXov atadrjatg 
rj iv tm xotvm • ilta dno tavtrjg av Ttdv dXXo iidog 
Xiyitat i^v^rjg, itiQov aqp' itiQOv dii, xal tiXivta 
fii%Qt yivvrjttxov xal av^njaimg xal oXmg TtotrjOimg 

30 dXXov xal djtotiXiattxov dXXov TtaQ^ avtrjv trjv 
xotovaav imatQapLftivrjg avtrjg trjg Jtotovarjg XQog 
to aTtotiXovfiivov. 44 £l]lL I. nal t<Bv ivsQyBimv tov i%ovtoq ovtmv. dXl' bI 
TOVTO, nal to Jijv %Xmg ov rjjg tt^xVSj ^^^^ ^^^ 
0vvafi,<potiQOV i6tav' ij' to tov 6vvaiiq>otigov J^v 
m^ Tijg iyviiig i&tat' xal 1} dvvafiig ds ij ai6di]tixi] 
ovx ai6dij6{tai, j dlXa to i%ov triv dvvafiiv, dXV 5 
ii 1} at0di]6ig did 0<dfiatog xivri^tg ov0a sig ipv%rjv 
tiXsvta^ nmg 1} tv%i^ ovx ai0^0Btai ; 1} rjjg dvvd- 
fiimg vijg ai0&rjtix^g %aQOv0fjg tm tavxYiv naQBtvai 
ai0^ij0itai,. ti[ovv] ai^d^tj^stat; ro 0vvafiq)6tSQOv. 
dXX' ii rj dvvafiig firi xtvrj0stat , Ttmg itv to ^vvccfi- 10 
tpotSQOV fi^ 0vvagt^fiovfiivrjg tvx^^g fti?d£ rijs ^v^t- 
X1J5 dwcxfifGfi^; 

7. -^ To tfvi^izftgjoTf^oi/ i0tai t^g ilfv%rjg tm 
TtaQstvat ov% avtijv dov0Yig trjg toiavtrig sig t6 
0vvafi<p6tsQOV rj sig d^dtsQov, dXXd 7towv0r]g ix tov 16 
0(6fiatog tov toiotkov xal tt,vog olov (pmtog tov naQ* 
avtiig do^ivtog tiJv tov t^ov q>v0iv stSQ6v Tt, ov 
t6 ai0%dvs0%^at xal td aXXa o0a t^mov Tid^r] slQrjtaL. 
dXXd Tcmg iqfAitg ai^d^av^fii^a ; rj, oti ovx djirjXXd- 
yrifiiv T0t5 TOtovTOv tmov, xal si dXXa rjfitv ttfiico- 20 
tsQa sig Ti)v oXrjv dvd^QmTtov ov0iav ix TtoXXcov 
oi0av 7tdQS0tL tr]v dl f^g i>v%^g tov ai0^dvs6^ai 
dvvafiiv 01; tcov ai0&rjtmv slvai, dar, tmv dh dito 
trjg ai0%Yi0smg iyyiyvofiivmv tm ^mm tvTtmv dvti- 
li^ntixi^v slvai fidXXov vorjtd ydQ ^dr] tavta' cjg 26 
tiqv at0&r]0iv tr]v il^m stdmXov slvai tavtr]g, ixsC- 
vr]v dh dXTjd^s^tiQav trj ov0ia ov0av sidmv fiovov 
dita^mg ilvat d^smQiav. dnd d^ tovtmv tmv sidcSv., 
dq>' tSv inj%r] rjdr] 7taQadi%itat fiovr] tr]v tov ^mov 
iqyifAOvCav, didmiai dij xal do^ai xal vor]0iig • iv^a 30 
d^ r]fiitg fidXi0ta. td dh TtQo tovtmv rjfiitiQa, 
rjfiitg dh td ivtiv&iv dvm i<ps0tr]x6tig tm goifj. I, 6—8. 45 xmXv0si ds ovdhv to 0vfi7tav t^fpov Xiysiv, fiixtov 
fisv td xdtm, to 8s ivtsvd^sv 6 dv^Qmitog 6 dXr]- 
^g 0%s66v' ixslva Ss to Xsovtmdsg xal t6 TiotxiXov 
oXmg d^rjQLOV. 0vvdQ6fiov yaQ ovtog tov dvd^Q^oitov 
5 tfj Xoyixf] tlfv%i], otav XoyL^ayfis^a, '^fistg Xoyit^fis^a 
tm tovg Xoyi0fiovg tpv%i]g slvai ivsgyrjfiata. 

8. JtQog ds t6v vovv 7t<ag; vovv ds Xiym ov% 
rjv r] iw%i] i%si s^tv ov0av (tc5v) TtaQa tov vov, 
dXX' avtov tov vovv. i] i%ofiEv xal tovtov v7tSQ- 

10 dvm T^fKxiv, i%oftsv ds ^' xotvdv ^' 1'dtov, 17 xal xoi- 
vov xdvtmv xal Idiov' xoCvbv fiiv^ oti dfiBQL0tog 
xal slg xal 7tavta%ov 6 avtog, i!8iov di, otv i%BL p. 6 
xal ixa0tog avtov oXov iv tifv%i] tf] 7tQc6tr]. i%ofiBV 
ovv xal rd sldr] ^i^^cog, iv fihv ^jv^i] olov dvscXiy- 

15 fiiva xal olov xs%mQL0fiiva, iv dh vm ofiov td Jtdvta. 
TtQog 8e ^bov 7t<Sg; rj cjg i7to%ovfisvov tij vor]tij 
<pv0Ev xal tij ov0L<K T17 ovtmg^ i^fidg dh ixstd^sv tQv- 
tovg ix tijg dfiEQL0tov, <pr]0Lj ti^g dvmd^sv xal ix 
ti]g TtSQl td 0<6fiata fiSQL0ti]g, r]v drj dst vostv ovtm 

20 fiSQL0tr]v TtSQl td 0o}fiata, otL didm^LV savti]v totg 
0c6fiatog fisyi^B0LV, 67t60ov dv ^mov f] sxa^tov, i^tsl 
xdv Tc5 Ttavtl oX<a ov0a fiia' ^, ot^ <pavtd^EtaL totg 
0oSfia0L TtaQBtvaL iXXdfi7tov0a sig avtd xal foa TtOL- 
ov0a ovx i^ avf^g xal 0<afiatog, dXXd fiivov0a fthv 

25 avtrjy stdmXa ds avtijg didov^a, m07tBQ 7tQ60m7tov 
iv %oXXotg xat67ttQOLg. 7tQmtov dh stdmXov aL0%^0Lg 
r] iv tm xoLvm ' slta aTto tavtr]g av Ttdv dXXo sldog 
XiystaL t}^v%i]g, stSQOv d<p* stiQOv dsL, xal tEXEvta 
fii%QL ysvvr]tLxov xal av^TJ0smg xal oXmg 7toLi]0Emg 

30 dXXov xal d7tot£XB0tLXOv dXXov TtaQ^ avtijv tr]v 
7toLOV0av i7tE0tQafifiivr]g avtijg t^g 7tOLOV0r]g TtQog 
t6 d^totiXovfiBvov. 46 Enn. I. I, 9—12. 47 9. itftm toivvv ixsivi^g ijfi^v t^g ifvxrjg ^ q>v6ig 
dxrjAXayfiivrj altiag naxmv^ oQa avd^Qcanog md nout 
nal Tcdffx^r xsgi yuQ to gcJov tavta xal td xotvovy 
ciS stgtitai, «AA* sl do^a t^g f^x^S *«^ didvoia, 
Mmg dvafiaQtfitog; ifivdi^g ydg do^a xal noXld xat 5 
avtfiv TiQdttBtai tc5v xaxmv. ^ TtQdttetat [ihv td 
naxd i^ttmfiivcav ^fimv vnb tov %siQOvog- nokkd 
yaQ i^iAStg' ^ im^fiiag rj d^vfiov ^ siddlov xaxov- 
ij Sh tmv ^Bvdmv Asyofiivfi didvoia q^avtaaia ov6a 
ovx dvifiHve trjv tov dtavorjttxov XQiatv, dlX' 10 
ixQdiafiBv totg %BiQ06l nsia^ivtsgy manBQ inl tijg 
tti6^rl6smg xqIv tS dtavorjrixa iniXQtvac tf/svdrj 
iodv avii^aivst ty xoiv^ aiadijasi. 6 dh vovg ovx 
iqfilitatOj Sats dvaftdQtijtog. ^ ovtm diq Xsxtiov, 
dg '^ftstg rf itprj^dfis^a tov iv tm vm vorjtov ^' ov, 15 
(^ tov iv iqfitv)' dwatov ydQ xal i%siv xal fLrj 
mq6%siqov i%siv. disilofisv drj td xotvd xal td tdia 
tm td fihv amfiattxd xal ovx avsv amfiatog slvai, 
Saa dh ov dsttai adfiatog sig iviQystav, tavta tdta 
tv%iig slvat xal t^v didvoiav imxQiavv Ttowvfiiv^v 20 
tmv dxo t^g aiad^rjasmg tvnmv stdrj rjdrj d^smQstv 
xal ^smQstv olov avvaia^rjast, trjv ys xvQimg t^g 
tv%rjg t^g dlrj^ovg didvoiav vo^asmv ydQ iviQysia 
^ dtdvoia rj dlrj&i^g xal irwv ||ci nolXdxtg jCQog 
f «ydoi/ 6fiot6trjg xal xotvmvia. dtQSftijast ovv ovdhv 26 
^rrov i} ^vxij TtQog savti^v xal iv savtfj- ai dh 
tQOTtal xal 6 ^OQvfiog iv rjfitv itaQa rmv avvrjQtrj- 
f/dvmv xal tmv tov xotvov, o Tt drjTtori iart tovtOj 
mg siQrjrat, Tta^fidtmv. 

10. dXX' si iqftstg ij im%ij, nda%0(tsv dh taika ao 
^fi£%, tavtd av strj nda%ovaa rj fv%rj xal av not- 
iftfa flf «otovfisv. fj xal to xotvov i^afisv rjfimv slvat xal fidXtata ovnm xs%mQiaftivmv' ijtsl xal d p. « 
3tda%st to amfia rjfimv rjfidg q>afisv 3tda%stv. dtttov 
ovv to fjyistg, rj avvaQtd^fiovfiivov tov d^rjQiov, rj 
to vnhQ tovro rjdrj' d^rjQiov dh ^mmd^hv ro atSfia. 
b 6 d' dXfj^g dvd^QmTtog dXXog 6 xa^agog rovrov 
rdg dQsrdg i%mv rdg iv vorjast^ al drj iv avtfj tfj 
%mQi^0fiivrj rpv%rj WQvvrat, %mQt^ofiivrj dh xal %mQt- 
ar^ irt ivravd-a ovarj- insl xai, orav avrrj Jtav- 
tditaatv djtoatfj, xal iq dit' avt^g sXXafKp^staa 

10 djtsXijXvd^s avvBTtOfisvrj. al d' aQstal at firj (pQO- 
vrjast, sd^sat dh iyytvofisvat xal daxrjasat, tov xot- 
vov' tovrov ydQ aC xaxiat, insl xal g^d^ovot xai 
irjXot xai iXsoi, (ptXiat dh rivog; ^ aC fihv tovtov, 
at dh tov ivdov dvd-QmTtov, 

16 11. naidmv dh ovrmv ivsQyst fihv rd ix rov 

avvd^irov, dXiya dh iXXdfiTtst ix rmv dvm sig avro. *■. 
orav d' dQyfj sig rjfidg, BVBQyst TCQog ro dvm' sig 
rjftdg dh ivsQyst, orav fis%Qt tov fiiaov rjxrj. ri 
ovv; ov% rjfistg xai ro TtQO rovrov; dXX' dvrtXrjiptv 

20 Sst ysviad^at' ov ydQ, oaa s%ofiBv, rovroig %QmfLS^a 
dsi, dXX' orav ro fiiaov rd^mfisv rj TtQog rd dvm 
rj TtQog rd ivavria, {rj) oaa ditd dvvdfismg rj slsmg 
sig iviQystav dyofisv. rd dh d^rjQia jtmg ro ^mov 
i%st; rj si fihv tlfv%ai slsv iv avrotg dvd^Qmnstot, 

25 maitBQ Xiys ratn dfiaQrovaat, ov rmv d-rjQimv yivsrat 
tovro, oaov %mQtar6v, dXXd itaQov ov itdQsartv 
avrotg, dXX' rj avvaiad^rjatg ro rrjg ipv%rjg stdmXov 
fisrd rov amfiarog i%Bt' acofia drj rotovds olov not- 
md-hv tjjv^^^g sidmXm' si dh ft^ dvd^QCjTtov i{jv%rj 

80 siaidv, iXXdfiilfBt dno rrjg^ oXrjg ro rotovrov ^mov 
ysv6fisv6v iartv. 

12. dXX' si dvafidQtrjtog 9} ^v%ij, nmg aC dlxat; 


i • 40 Eqd. L t mlld Y^Q ovtog 6 Xoyog aiSvtiqxovBt xavtl Aoyci, 
o§ q>fl«SiV uvtfiv xttl ccfiaQtavsiv xal xad-aQ^rivai 
xal di^dovai dUag {%al) iv adov xal nstevea^a- 
tov0^aL. TiQoad^etiov (ilv ovv ota rtg fiovXstav 
X6ym' td%a d' dv tig ilevQOt %al onri (in (taxovvtai. 5 
o fihv fdg 1:0 dvafidQti^tov didovg tfi ^vx^ Xoyog 
I hf dnlovv xdvtfi iti^ito to avto ^yx^v xal to 
' ifvxv dvai Xirmvj o d' d(iaQt6tv didovg GvftnlixBL 
Ithv xal JtQ06ti»ti6iv avtij xal dXko ijjvxrig eldog 
to td dsLvd ixov icdd^fi' 6vv»stog ovv xai to ix 10 
Mdvtmv fi t^Xfi ctvtri yivEtai xal naGxBi' H xai^« 
1:0 oAov %al dfiaQtdvsi to avv&stov xal tovtd iati 
to 6td6v Mnnv aikw, ovx ixstvo. o^ev q>fi<sC' 
'tE&sdfied-a yaQ avtijv, SajtSQ ol tov &aXdtttov 
rXavxov oQGovtig.* Sit 8h 7tiQLXQOv6avtag td 71Q06- 16 
ti^ivta, itTCiQ tLg i^iXic tiJi/ (pv6LVj tpri^Cv, avtijg 
iditVj iig tiqv q>LXo0oq>Cav avf^g iditv, «av itpditti- 
tai xal tL6L 0vyyivfjg ov6a i6tlv o iatLV. aXXri 
ovv go^ xal dXXaL ivioyiLaL xal t6 xoXal6{iivov 
itiQOV iq dh dvaxdQy}6ig xal 6 x^^^f^^i^og ov (tovov 20 
tovdi Tov 6d(iatog, dXXd xal dnavtog tov TtQoati- 
^ivtog. xal ydQ iv tfj yivian 1} JtQoa&ilxfi' ij 
poJliiis iq yivi6ig tov dXXov ^v^ijs iidovg. t6 6e 
f. i TtSg 1} Yivi0Lg itQfjtaLj otL xata^aLVOvarig , dXXov 
tov dn' avt^g yLVOfiivov tov xata^aCvovtog iv trj 26 
vsvGiL, aQ' ovv d(pCfj0L to iidmXov; xal fj vivOLg 
)dh Ttfiog ovx d(iaQtia; dXV ii ij vivOLg iXXani>Lg 
%Q6g to mtOy ovx d(iaQtCa, uamQ ovd' fi axLa, 
dXX' attLOv to iXXaiiTtOiiivov' ii ydQ (ifi itti, ovx 
ijiL oTtOL iXXd(Jiil>iL. xatafiaCviLV ovv xal viviLV go 
Xiyitai Tc5 awi^fixivaL avtij to iXXa(i(p^hv TtaQ 
avtilg. d<pCri0Lv ovv to itdaXov, ii (irj iyyvg to 1, 12. 13. n, 1. 49 V7todi^6(iivov ' d(pCriaL dh ov tc5 dnoaxLa^vaL, dXXd 
TCJ (irixitL ilvaL' ovxitL dh iatLV, idv ixit pxijtti 
oXr]. x^QC^iLv dh ioLXiv 6 jtoLfiti^g tovto inl tov 
^HQaxXiovg to itdcoXov avtov dL^ovg iv adov, avtov 
5 dh iv d-iotg ilvat vit' d^KpotiQcov tc5v Xoycov xati- 
x6(isvog, xal ott iv ^iotg xal otL iv adov i^iiQLas 
d' ovv. tdxa 8' dv ovtco TtL^avog 6 X6yog itri' otL 
drj TtQaxtLXfjv aQitiiv ixcov 'HQaxX^g xal dl^LCo^ilg 
dLd xaXoxaya^Cav ^iog ilvaL, otL 7tQaxtLx6g, dXX' 

10 ov ^icoQritLxog iJf, tva av oXog ijv ixit, dvco ti 
iatL xal itL iatC tL avtov xtcl xdtco. 

13. t6 dh i7tLaxiipd(iivov TtiQl tovtcov fj^Litg 17 
fj il>vxrjj rj fi(Litgj dXXd ti} ^ujt^. t6 dh tfi xl>vx^ 
Ttcog; dQa tco ixiiv imaxixl^ato; ^ ri fvxrj. ovxovv 

15 XLVTJaitaL. rj xlvfiaLV tfjv tOLavtriv dotiov avf^, 
rj (lii aco(idtcov, dXX' iatlv avt^g ^corj. xai ij v6fiaLg 
dh iq(icov ovtcog, otL xai voiQa fj t^XV ^«^ t^^ 
XQiCttcov fj v6riaLg, xai otav i^vxfj voy, xai otav 
vovg iviQyfi iig i^(idg' (liQog ydQ xai ovtog i^(idov 

20 xai TtQog tovtov dvL(isv. 11. 

HEPI APETSiN. 

1. 'EitiLdfi td xaxd ivtavd^a xai t6v8i tov p. n 
To^ov TtiQLTCoXit i| dv dy xf^g , ^ovXitaL 8i rj tl>vxi^ .' 
(pivyiLV td xaxd, (pivxtiov ivtiv^iv. tCg ovv fi ^ 
(pvyrj; ^ico, (prjaLv, 6(iOLCod^^vaL. tovto 8i, ii 8C- 
25 xaLOL xai oaLOL (litd (pQovijascog ysvoC(ii&a xai oXcog 
iv dQitij. ii ovv aQst^ 6(iOLOV(ii^a, aQa dQif^v 
ixovti; xai di} xai tCvL (^iS); aQ ovv ta (idXXov 50 £iiii. !■ n, 1. 2. 51 doxovvti tavtm i%uv xal d^ t^ tov xdiSfiov ^vxv 
xal Tc5 iv tttvtri 'jqyovfiivm , a (pQOvrjmg ^avfia^tfj 
imdQXBi; xal yccQ svloyov ivtav&a ovtag tovtat 
6(ioiov0^aL fj TiQmtov (ilv aftg)t(yj3i?Tif(ytf*oi/, d xal 
tovt^ wtdQX0v6i. xa6ac' olov 6cS(pQ0vi [rj] dvdQBifp 6 
ilvaij m fiiJTf Tfc duvov ietiv ovdlv yaQ ^im^ev* 
liijts TtQomov ^dv, ov xal i7ti^v(ila av yivoito (li} 
TiaQOVtog, IV ixrj ^ Urj. si dh xal aiko iv dQB%SL 
i6tl tcov vofitmvj mv xal al rmitSQai, dijXov otv 
%al riiAtv ixst&BV & acotffiog xal at aQBtal. aQ ovv 10 
ixBtvo tavtag ixBi; ri ovx ivloyov tdg ys jioXt,tt- 
xdg kByofiivag dQBtdg ixBiv, (pQdvri^iv fiBV tisqI t6 
Xoyitofisvov, dvdQsCav dl iisqI to ^v^ov^fvov, «Jci- 
(pQ06vvriv dl iv 6(ioXoyca tivl xal 6vfig)G)vta im- 
p. 12 ^f*i?ttxoi5 TiQog loyiOiiov, dvxaioovvriv dl tiJv 16 
ixd6tov tovtmv SfAOV olxBiojiQaylav dQxrig TciQi xal 
tov aQXB6^ai. uq' ovv ov xatd tdg nohtixdg 
6fioioviiB&a , dXXd xatd tdg (isttovg tm avtm 6v6- 
(tatt x(>«fAsVag; dXX* si xat' dXXag, xatd tdg jro- 
Xmxdg oAgjs ov; rj aXoyov fii?^' oTtm^ovv ^fioiov- 20 
0»at xatd tavtag — tovtovg yovv xal ^siovg ^ 
ipfjli^ri Xiysi xal Xixtiov dfiriyiTtfj (6(iotm(Sd^aL — xatd 
dh tdg (isitovg t^v 6(ioic36LV slvai. dXX' BxatiQcag 
ys av(i^aivst dQBtdg ixstv xdv si (i^ totavtag. si 
(wv Ttg OvyxmQst 6(iotova^at dvvaa^ai, dXXcag rj(i(av 26 
i%6vtG)v XQog dXXag xal fiij TtQog tdg TtoXttixag 
dQBtdg (6(iom(tivmVy ovdhv xmXvst iq(idg tatg avtmv 
aQStatg 6(ioiOV(f9ai tw (lii dQStiqv xsxtrj(iivm. xal 
nmg; dds' st ti ^SQ^tdtrjtog 7taQ0v6ia ^SQ(iaivstaij 
mfdyxfj xal o^sv i} ^SQ(i6tfig iXfjXv&s ^BQ(iaivs6^ai ; 30 
xal st tt itvQog itaQoviSia &sq(i6v ietiv, dvdyxrj 
xal to nvQ ait6 itvQog xaQOvaia ^BQ(iaivB6^aL; dXXd TtQog (isv to TtQotSQOv stnoi dv ttg xal iv tm 
%vqI slvat ^SQ(i6trita, dXXd 0v(i(pvtov, m6ts tov 
Xoyov TtOLStv tfj dvaXoyia s7t6(isvov iitaxtov (ihv 
trj tf^xV ^'J^ dQstTjv, ixsivm 8i, o^sv (iL(irj6a(iivfj 
6 ixsL, 6v(i(pvtov' itQog dh tov ix tov TtfjQog Xoyov 
to ixstvov aQBtfjv slvat' aQSf^g dh dl^LOV(iBv slvaL 
(isi^ova. dXX' si (ihv ov (istaXa(ipdvBL tfjvx'^ to 
avto rjv tm dcp* ov, ovtmg sdsL XsysLV' vvv dh 
stsQOv (ihv ixstvo, stSQOv 8h tovto. ovdh ydQ oixia 

10 rj ai6&rjtfj t6 avto tfj vorjtfj, xaitOL co(ioimtaL' xal 
td^Bmg dh xal x66(iov (iBtaXayi^dvsL rj oixia rj ai- 
^^•rjti^ xdxst iv tm X6ym ovx i6tL td^Lg ovdh xo- 
6(iog ovdh 6v(i(istQia. ovtmg ovv x66(iov xal td^smg 
xal 6(ioXoyiag (istaXa(iLpdvovtsg ixstd^sv xal tovtmv 

16 ovtmv tfjg aQBtrjg iv^dds, ov dso(iBvmv dh tc5v 
ixst 6(ioXoyiag ovdh x66(iov ovdh td^smg, ovd' dv 
aQSf^g slrj XQ^^^ ^^^ 6(ioLoi(is&a 6h ovdhv fjttov 
totg ixst 8l dQstijg 7taQ0v6iav. TtQog (ihv ovv t6 
(lij dvayxatov xdxst dQStrjv slvaL, i^tsi^tSQ rj(iBtg 

20 aQStij ^(loiov^iBd^a , tavti' 8st 6h TtSL&co i^tdysiv 
tm Xoym fi^ (livovtag i7tl f^g fiiag. 

2. 7tQmtov toLvvv tdg dQStdg XrjTttiov, xad'' 
ag (pa(isv 6(LOLOv6^aL, tva t6 avto svQm(iEv, o 7taQ^ 
rj(itv (ihv (ii(irj(ia ov dQstfj i6tLV, ixst Sh olov dQ- 

26 xi^c^^^ov ov ovx aQBtfj, i7tL6rj(irjvd(isvoL, cag i} 6(ioi- 
m6Lg dLttij' xal ij (liv tLg tavtov iv totg 6(ioioLg 
aTtaLtst, o6a i7ti6rjg c6(ioimtaL dTto tov avtov' iv 
olg dh t6 (ihv cj(ioimtaL 7tQ6g stSQOv, to dh stsQOv 
iotL TtQCotov, ovx dvtLOtQicpov TtQog ixstvo ofjdh 

30 o(ioiov avtov XBy6(isvov, ivtav^a trjv 6(ioim6Lv 
dXXov tQOTtov Xrj7ttiov ov tavtov sldog dTtattovv- 
tag, dXXd (tdXXov stSQOv, stjtSQ xatd t6v stSQOv 

4» &is Enn. I. tQOTCov d(ioimai. ti ytoti ovv i6tiv ri aQBtii t} ts 
6vit7ia6a ml ixdtStri; 6aq)i6tiQoq dl 6 koyog i^tat 
i(p' ixdatrjs' ovtG} yaQ xal o tv xoivov, xad' o 
aQital xa0aiy diqXov ^adlmg ifStai. al yilv toiwv 
%oUtixal dgitaij ag dvm nov iHxofiiVj xataxo^iiovaL 6 
uivovtag liti xal i%ovtag ivtav^a"] xal d^iivovg 
p. 13 leoiova^v dQitovaat xal fiitgov^aL tdg ini^vfiiag 
xal Blmg td Ttdf^rj xal ^ivditg dol^ag dtpaiQovaai 
fff okmg dfiiivovi, xal tm mgic^ai, xal tmv diii' 
tQmv xal dogi^tmv i^m ilvai to fAifiitQrjfiivov 10 
xal avtal 6Qi0&it6ai ^ fiitga yi iv vltj t^ 
imx^ mfioimvtai, tm ixit fiitQm xal ixovaiv 
i%vog Tov ixit d^lfStov. to fihv yaQ Ttdvtyj dfii- 
tQov vXri ov ndvtri dvmfioimtai' xaO*' o6ov dh 
fiitaXafifidvii itdovg, xatd toaovtov ofioiovtac dvii- 15 
dim ixiivm ovti. fidXXov dh td iyyvg fiitaXafifidvii • 
tv%;^ dh iyyvtigm Omfiatog xal GvyyiviotiQOv tavtri 
xal nXiov fiitaXafifidvHy mtsti xal i^aTtatdv ^iog 
(pavta0^it0a, fii) ro Ttav d-iov tovto ij. ovvm fihv 
ovv avtat oftoiovvtat. 20 

3. dXX^ ixil triv 6fioim6iv aXXrjv vitofpaivii mg 
trig fiiitovog dQit^g ovaav, TtiQl ixiivrjg Xixtiov 
iv m xal aaqtiatigov i6tai fAaXXov xal r^g itoXiti- 
x^g i} ov6ia, xal rjttg i} fiiit^v xatd trjv oviJiav, 
xal oXmgy ott ifiti Tta^d tijv itoXittx^^v itiga, Xiymv 25 
dri 6 IJXdtmv trjv 6fioim0iv tiqv itQog ^iov q^vyrjv 
tmv ivtiv^iv ilvat, xal tatg aQitatg tatg iv itoXt- 
tiia ot; t6 dnXmg didovgj dXXd xgoiJti^ilg jtoXttixdg 
yiy xal dXXa%ov xad^dQ0iig Xiymv ditdiSag HriXog ti 
iett dtttdg tt&ilg xal trjv ofioimaiv ov xatd t^v 30 
TtoXcttxriv ti^iig. itmg ovv Xiyofiiv tavtag xa^aQ- 
tffig ml xmg xa^ag^vtig fidXtata ofioiovfii^a; ^ ♦ A i \i w II, 2—4. 53 i'. imtdrj xaxrj fiiv iat^v tJ ifv%rl 6vfiJti(pvQfiivri tm 
acSfiatt xal ofiOTtad^ijg ytvofiivrj avtm xal Ttdvta 
avvdo^dtov0a, itri dv dya%ifi xal dQif^v i%ovaa, ii 
firjti avvdo^dtoi, dXXd fiovri iviQyot' oitiQ iatl 
5 voitv ti xal (pQOVitv ' fii^ti 6fi>07ta^g itrj ' OTtiQ iatl 
amtpQOVitv ' firjti (pofiotto dtpiatafiivri tov ao)fiatog ' 
OTtiQ iatlv dvdQitia^ar viyotto 8h Xoyog xal vovg, 
td dh firj dvtttiivor dtxaioavvrj d' av itrj zovto. 
Tiji/ dri totavtriv dtd^^iatv trig ifV%rigj xa^' rjv voit 

10 ti xal djtadiqg ovtmg iativ, it ttg ofioimatv Xiyoi 
TtQog -O-f dv, ovx dv dfiaQtdvot • xa^aQov ydQ xat to 
^itov xal rj ivsQyita totavtri^ (og to fitfiovfiivov 
i%£tv (pQOvriatv. ti ovv\ ov xdxitvo ovtmg dtdxit- 
tat; ri ov dtdxittat, i^v%rjg dh ij dtd^iatg. voit ti 

16 ij "^vxri dXXmg' tc5v dh ixit to fihv etiQmg, to dh 
ovdh oXmg. ndXtv ovv to voetv ofLCJvvfiov; ovda- 
ficjg' dXXd t6 fihv TtQcitmg^ to dh TtaQ^ ixiivov 
itiQmg. cig ydg 6 iv (pmvfj Xoyog fiifirjfia tov iv 
ilfv%fjy ovtm xal 6 iv tlfv%fj fjtifirjfia roi) iv itiQm. 

20 (6g ovv fiifitfirjfiivog 6 iv nQO(poQa TtQog tov iv 
%i>v%fi^ ovtmg xal 6 iv tv%V iQf^^f^vivg mv ixeivov 
TtQog t6 TtQo avtov. ij di) dQitiq tlfv%^g' vov dh 
ovx iattv ovdh Toi5 inixitva. 

4. tv^rjtiov 8i, ii i} xd^agatg tavtov tfj toi- 

25 avti] dQit^, ij* TtQoriyittat fihv rj xd&aQatg, iJtitat 
dh i5 dQitrj, xal jtotiQOV iv tfp xa&aiQiad^at i} 
aQitrj ij' iv tm xixa^aQd-ai. [ij yovv iv tm xa^ai- 
Qia%'at'] dtiXiatiQa trjg iv tm xixad-aQd^at^ [to ydg 
xixad^dQ^at] olov tiXog i]8rj. dXXd to xixad^dgd^at 

80 d(paiQiatg dXXotQiov Ttavtog, t6 8h dyad^ov itiQOv p. 14 
avtov. rj, ii JtQO trjg xa^dgaimg dyad^ov rjv, i} 
xdd^aQatg dQXit; dXX' dQxiaa fihv ij xdd^aQatg, to 54 Eim. I. ih nataX€m6(Aivov i6tai ti iya^ovy ovx n xd^aQ- 
0i£, xal tC tb nataXEiic6iiBv6v i6tv irjtritsov' tamg 
yag ovdh to aya^ov ijv ^ <pvfiis ij xatalEtJtofiivri' 
ov ydg Sv iysvsto iv %ax(p. ag' ovv dya^osidij 
Isxtiov; 7J ovx [xavi^v Tcgog ro ^ivsi^v iv tc5 ovtoag 5 
dya^m- nitpvxs ydq i%' afKpa, 1:0 ovv dya^ov 
ait^g to ffvvitvat tm 6vyysvst, rd dh xaxov to totg 
ivavtiocg, ditovv xa&rjgafiivriv0wstvaL, 6vvs0tat dh 
imOtQafpstoa. ag* ovv (istd trjv xd^agaiv iitiOtQi' 
(pstav; ij pLStd Tijv xd^aQiSvv ini^tQaTttai. tovto 10 
ovv 1} dQitri avtrig; ^ to yivofisvov avt^ ix trig 
im6tQoq>rjg. tl ovv tovto\ ^ia xal tvitog tov 
6(p^ivtog ivts^slg xal ivsQymv, mg 1} o^ig itsQl to 
SQcifisvov. ovx aQa ilxsv avtd odd' dva^LfivijaxS' 
tai; ^ slxsv ovx ivsQyovvta, dXXd ditoxsC^sva 16 
d(pmti,0ta. Xva 6h (pmtL<s&fj xal tots yvm avtd 
ivovta, dst TtQoapaXstv t^ tpmtCiovti. slxs ds ovx 
avtd, dXXd tvTtovg- dit oiv tov twtov totg dX^- 
^tvotg, <ov xal oC tvitoi, itpaQfioeai, td^a dh xal 
otJTO Xiystat ixstv, oti 6 vovg ovx dXXotQtog xal 20 
ndXiata 8h ovx dXXotQwg, otav itQog avtov ^Xijcri • 
il 8h fiij, xa\ %aQmv dXXotQiog. i%sl xal at i%t- 
6trjfjLaty idv ^ijd* oXmg ivi^miuv xat' avtdg, dX- 
XotQtat, 

5. dXX' i%l %6oov 1} xd^aQ6tg Xsxtiov ovtm 25 
yaQ xal 1} 6fioim6ig tivt tpavsQd xal ij tavtotrjg tCvt 
^s^, tovto ds i6ti iidXi6ta irjtstv ^vfiov %mg 
[xa^ufllpfi] xal i%t^fdav xal taXXa %dvta, Xv%riv 
Mtd td 6vyysvrj, xal to x^Q^t^*'^ ^^^ ^mptatog i%l 
%66ov dvvat6v. d%6 fihv d^ 6mfiatog t6mg fihv 30 
xai totg olov t6%otg 6vvdyov6av iavtrjv, %dvtmg 
\ys] fiijv d%a%(ag ixov6av xal tdg dvayxaCag tcSv n, 4—6. 55 i^dovcSv [xal rdg'] al6^ri6stg fi6vov %otovfiivriv 
iatQSv6stg xal d%aXXaydg %6vmv, tva ft^ ivoxXottOy 
tdg ds dXyrjdovag d(patQ0v6av xai, si firj ot6v ts, 
%Qamg (piQ0v6av xal iXdttovg tt%^st6av tm ft^ 
6 6vfi%d6xstv ' tov 6h d^vfi^v 06OV ol6v ts dcpatQov6av 
xai, si dvvat6v, %dvtri, si 8h firj, fitri yovv avf^v 
6vvoQyt^ofiiv7}Vj dXV dXXov slvat to d%QoaiQStoVy 
t6 dh d%QoaiQstov oXiyov slvat xal d6%svig' tov dh 
(p6^ov %dvtri — %sqI ovdsvog yaQ (po^TJ^stat' to 6h 

10 d%QoaiQStov xat ivtav^a — jrAifv ys iv vov%strJ6st. 
i%td^vfiia dh ott fihv firidsvog (pavXov, d^Aov * oitmv 
8h xal %otc5v %Q6g dvs6tv ovx avtri si,st' ov8h tmv 
d(pQo8t6imv 8s' st 8' dga, (pv6txmvj olfiat, xal ov8h 
t6 d%QoaiQStov ixovtmv st8' aQa, o6ov fiixQt (pavta- 

15 6iag %QO%stovg xal tavtrjg. oXmg 8h avtrj fihv %dvtmg 
tovtmv xa^aQa i6tat xal to dXoyov 8h PovXrJ6stat xal 
avt6 xad-aQ6v %otij6at, m6ts firj^h %Xrltts6%at' si 
8' aQa, firj 6(p68Qa, dXX' oXlyag tdg %Xrjydg avtov 
slvat xal sv^vg Xvofiivag ty ysttovrJ6st' m6%SQ sl' 

20 ttg 6o(p(p ysttovcjv d%oXavot trjg tov 60(pov ysitvtd- p. 15 
6smg rj ofiotog ytv6fisvog rj ai8ovfisvog, cog firj8hv 
toXfidv %otstv (av 6 dya^og ov ^iXst. ovxovv s6tat 
fidxrj' aQXst ydQ %aQcav 6 Xoyog, ov to %6r(>oi/ 
ai8i6stat , (S6ts xal avt6 t6 x^tQOv 8v6xsQdvat, idv 

25 Tt oXmg xtvrj^ij, ott firj rj6vxiav fjys %aQ6vtog tov 
8s6%6tov xal d6%ivstav savtm i%tttfirj6at. 

6. i6tt fihv ovv ov8hv tc5v totovtmv dfiaQtta, 
dXXd xat6Q%m6tg dv%QC3%(p' dXX' rj 6%ov8rj ovx 
ii,m dfiaQtlag slvat, dXXd %s6v slvat. si fihv ovv 

30 Tt tmv totovtmv d%QoaiQStov yiyvotto, %s6g av slrj 
6 totovtog xal 8aifimv 8t%Xovg mv, fidXXov dh sxmv 
6vv avtm dXXov dXXrjv aQStrjv sxovta ' si 8h fjtrj8ivf 56 Knn. I. »i6g fiovov ^iog dh tSv inoiiivcov rcJ itQGjTC), 
ccMg fihv ydg iffnv Sg iSX»iv ixit&sv xal to xa»' 
ai5r(^v, ii yivono otog ^X^iv, ixit itfti' vc5 dh 
ovvmxia^ iv^ddi ijxcav xal tovtov avtm o^OLcaaiL 
xatd Tjji/ dvva(itv trjv ixiivov, m6t£, ii dvvatov, 6 
&7tXrixtov ilvat ^ ajtQaxtov yi tmv firj doxovvtmv 
tm dianotfi. tig ovv ixdctri d^iti^ tm tOLOvtm; rj 
eoq)ia gihv [xal g>Q6vrj0ig] iv ^icoQia (Sv vovg ixiv • 
vovg dh TjJ ixaq>^. dittt} di^ ixatiga, ri (ihv iv vm 
ovea, i5 dh iv tvxrj. xdxit fithv ovx dgitrj, iv dh 10 
^XV ^Q^-^n- ^x«f ovv ti; iviQyna avtov xal o 
i0tiv ' ivtav^a 6h ro iv dkkm ixit^iv aQit^. ovdh 
ydg avtodixaio<Svvfj ml ixdiJttj dgitrj, dXV olov 
mcgddiiyfia' to dh d%' a^dtiig ^^ ^^1X1 aQitri. ttvog 
ydg ^ dgitij' avto dh ixa0tov avtov, ovxl d' aA- 16 
Aoi; tivog. dixaioavvri dh ilnig oixiLOTtgayia, aQoc 
dil iv ^TiXrj^iL fiiQcSv; rj i} (ihv iv nX^^et, otav 
MoXXd i} td (liQrj, iq dh oXmg oixnoTCQayia, xav ivog ^. 
i} yovv dXri^s avtodLxaLoavvrj ivog TtQog avto, iv 
m ovx dXXoj td dh aXXo' mati xal tfj il^vxfj Sl- 20 
%aL06vvrj rj fiiitmv to TtQog vovv iviQyitv, to dh 
6m<pQovitv ii ittsm itQog vovv OtQO^prj, ii 8h dvdQiia 
ditd^iLa xa^' ofioimotv tov TtQdg o pXiniL dna^hg 
Sv tfiv 9>t;W- avtn dh il dQit%, tva fi^ 0vfi- 
jfa#|j tp x^^QOVL awoixm. 25 

7. dvtaxoXov^ovffL toivvv dXXrjXaig xal avtaL 
mi dQital iv tvxrj, m67tiQ xdxit td itQO trjg dQit^g 
iv vm m6jtiQ TtaQadiiyfiata. xal yaQ ij v6rj6Lg ixit 
im<Jtrl(Ai^ xal 0o<pia, to Sh TtQog avtov 1} 0mq)QO6vv7j, 
to dh oixitov ioyov 1} oixiLOTtQayia, to dh olov dv- 30 
dQiia njavtot^g xal to i<p* avtov fiiviLV xa»aQ6v. 
iv fvx'^ toivvv TtQog vodv 1} oQaaig aotpia xai qfQ^- II, 6. 7. — III, 1. 57 vri6Lg, dQital avt^g' ov yaQ a^dtrj tavta, majtiQ 
ixit. xal td dXXa coaavtmg dxoXovd^it' xal tfj xa- 
^dQ0SL 8i, itjtiQ Ttd-^aL xa^aQdiLg xatd to xixa^aQ- 
^aL, dvdyxrj ndaag rj ovdh fiia tiXiia. xal 6 fihv 
5 ix^'^ "^^S fisi^ovg xal tdg iXdttovg il^ dvdyxi^g 8v- 
vdfiiL, 6 dh tdg iXdttovg ovx dvayxaimg ixn ixilvag. p. 16 
6 fihv drj TtQorjyovfiivog tov 67tovdaiov ^iog ovtog ' 
it6tiQa dh iviQyiia ix^L xal tdg iXdttovg i] tdg fiii- 
^ovg rj dXXov tQ^itov, 0x£7ttiov ^caO"' ixdatrjv ' olov 

10 (pQovrjaLV it ydQ dXXaLg dQxo^^ ;|r()iy(?5Tat, 7C<og hc 
ixiivT} fiiviL xdv iifirj iviQyov0a; xal ii ^ fihv <pv0£L 
to^ovdi, rj 8h to06vdi, xal 1} 0m<pQO0vvYi ixitva 
fi£tQov0a, ri 8h oXmg dvaLQOv0a; tavtov 8h xal iTtl 
tmv dXXmv oXmg f^g <pQOviJ0£mg XLvi^d^£i0rjg. rj ii- 

16 8ri0£L ye avtdg xal o0ov TtaQ' avtcav £%£l' tdxa 8i 
jtoti 7CiQL0tatLxc5g iviQyrJ0£L xatd tLvag avtcov. iTtl 
fi£i^ovg 8h dQXCcg r]xmv xal dXXa fiitQa xat ix£tva 
7tQd^£i' OLOV to 0m<pQov£tv ovx iv fiitQm ix£ivm 
tL^£ig, dXX' oXmg xatd to Svvatov x^Q^i^^ ^"^ 

20 oXmg i<ov ovxl 'cov dvd^QcoTtov fiiov t6i/ tov dya^ov, 
ov d^LOt rj TtoXLtLxrj dQ^trj [dtaj^v], dXXd tovtov 
fihv xataXLTtcav, itiQov 8h dXXai^dfiiivog tov t<5v 
&£<av' TtQog yaQ tovtovg [avtm], ov TtQog dvd-Qci- 
Ttovg dya^oijg ij 6fioim0Lg. 6fioim0Lg 8h 9J fihv 7tQ6g 

26 tovtovg, <Dg £ixcov £ix6vL cjfioimtaL dfto tov avTOV 
ixatiQa. rj 8h TCQog dXXov cctg TtQog 7taQd8iLyfia. m. 

nEPI AIAAEKTIKHL. 

1. Tig tixvrj rj fiid^o8og ri i7tLtT^8iV0Lg ijftag of p. 19 
8it TiOQiv^vaL dvdyiL; 07tOL fihv ovv 8it iX^itv, Oo MMa.. 1. diw^oloyrjiisvov xal dia Tiokkmv dedscyfiBvov nal 
ifj xtxl di' cSv tovto idetxvvto dvaycoyij tig ijv. 
tiva dh d€t slvai tov dvax^tj^fofiivov; agd ye tov 
Ttdvta ij tov TtXetatd, q)TjiSt,Vj idovta, og iv tfj nQmtrj 5 
yeviaa [«/tfi/£t] sig yovtiv dvdQog i6o(iivov q/vlo- 
e6(fov [ij] fiov0ixov tivog ^ iQcatixov; 6 ^lv d^ 
ipMaoipog fqv (pv6LV xal 6 ^ov0tx6g xal 6 iQmtt- 
xog dvaxtiot,. tig ovv u tQ6%og; dgd ys elg xal 6 
avtog UTCaai rotkotg, ^' xad^* eva ixaatov slg tig; lo 
ItfTt ftli/ ovv i} xoQsia diTTiJ 7[d6iv ^ dva^aivovaiv 
p. tO ij dvm il^ovaiv rj fihv ydg iCQoriQa dno tav 
xdtm, i} di ye dsvtiQa, olg ijdri iv t^ voritm yevo- 
(iivoig xal olov ix^og ^itaiv ixet^TtOQSvea^ai dvdyxri^ 
img av iig to iaxatov tov tonov dtpixmvtai,^ o tfij i5 
tilog trjg icoQiiag ov tvyxdvii, otav tig iu dxQm 
yivrjtai tm votjtm. dXl* ij (ihv jtiQifiivitm , niQl 
dh t^g dvaymyfjg 7tQ6tiQOV jtaQatiov kiyav. itQm- 
%ov drj diaataXtiov tovg avdQag tovtovg tjfitv dQ~ 
iafiivovg ditb tov fiovatxov oatig iatl Xiyovtag 20 
fqv ipvaiv. ^itiov <5iJ avtov ivxivrjtov xal iittorj- 
ndvov (Ahv TtQog to xak6vj ddwatmtiQov 8h naQ^ 
avtov xivita^ai, itoifiov dh ix tmv tvxovtmv olov 
xtwtmvj maTtiQ of diikol TtQog tovg 4f6<povg, ovtmg 
xal tovtov MQog tovg qt^oyyovg xal to xakov to 26 
iv tovtoig itotfiov, tpivyovta (dh) dil to dvaQfio- 
atov xal to fii) ?i/ iv totg ddofiivoig xal iv totg 
fv^fiotg to iVQvd^fiov xal to ivaxrjfiov dicSxnv. 
fiitd toivvv tovg aiad^jjtoifg tovtovg (p^oyyovg xal 
^v^fioifg xal axrjfiata ovtmg dxtiov ;tw^i'goi/ra 30 
ff)v vkrjv iq>' mv ai dvakoyiat xal ol k6yoc iig to 
^mMA^g to in* avtotg dxtiov xal didaxtiov, cjg mQl III, 2. 3. 59 a iitt6rito ixitva ^v, ij voi^r^ aQfiovia xal ro iv tavtfj 
xakov xal okmg ro xak6v, ov ro tv xakov fi6vov, 
xal k6yovg tovg (pikoao<piag iv&itiov d<p' mv iig 
Ttiativ dxtiov mv dyvoit ix^^- ^^^«5 ^^ of k6yoty 
6 vatiQOv. ^ 

2. 6 dh iQmtixog, iig ov fiitajtiaoL av xal 6 
fiovaixog xal fistaTteacov rj fiivoi dv rj TtaQikd^ot, 
fivrjfiovtx6g iatC %mg xdkkovg' ^eo^tg 8h mv ddv- 
vatit xatafia^itv, Ttkrjtt^fiivog 8h vno tmv iv 

10 otii' xakmv XiQl avtd iTttotjtat. dtdaxtiov ovv 
avtov fiiq TtiQl ?v ac5fia maovta iTttorjad-at j dkk 
iitl Ttdvta dxtiov rai koym adfiata detxvvvta ro 
iv %dat taiJtov xal ort eteQov tmv amfidtmv xal 
ott dkko&ev kextiov xal ott iv dkkotg fidkkov, otov 

15 iTtttrjdevfiata xakd xal v6fiovg xakovg detxvvvta — 
iv damfidtotg yaQ 6 i^tafidg tov iQaafiiov rjdrj — 
xal ott iv tixvatg xal iv iTttatijfiatg xal iv aQe- 
tatg. elta *ev Ttotrjtiov xal didaxtiov, onmg iyyi- 
vovtat. aTto dh tmv dQetmv rjdtj [det'] dva^aivetv 

20 inl vovv, inl to ov xdxet ^adtatiov trjv dvm 

TtoQiiav, 

3. 6 dh (ptk6aoq)og f^v (pvatv itotfiog ovtog 
xai olov intiQmfiivog xal ov 8e6fievog xcjpt(>«c»s, 
maneQ ot dkkot ovtot, xextvrjfiivog TtQog to dvm, 

25 djtOQ(ov 8h tov 8itxvvvtog 8ittat fiovov. Sit- 
xtiov ovv xal kvtiov fiovk6fiivov xal avtov tfi 
(pvait xal Ttdkat kikvfiivov. xd fihv 81^ fiad-rj- 
fiata 8otiov TtQog avvid^tafiov xatavoijaimg xat 
Ttiatimg damfidtov — xal yaQ Qd8tov 8il^etat (ptko- 

30 fi,a%rig mv — xal (pvast ivdQetov ovta JtQog tekeim- 
atv aQetcov dxtiov xal fietd td fiad^rlfiata k6yovg p, 21 
8takexttxfig 8oteov xal okmg 8takexttx6v notrjtiov. 60 Enn. L 4 tig dh 4i dic(X{xtiHij, TJv dst xal totg TtQOti- 
Qoig JcaQadidovai ; lefrt fi^v di} 1} k6ym xcqI ixdatov 
dwaitivri e^ig dititv ti ti sxaatov xal tC alXav 
diatpiQsi xal tig ij xotvoTiyg- iv olg i6ti xal nov 
tovtmv ixaatov xal d iativ o iati xal ta ovta 5 
6:roVa xal ta ^1} ovta av, hsQa dh ovtmv, aikrj 
xal 716^1 dyad^ov diakiyitai xal mgl ftij dya&ov 
xal oUa vno to dya^ov xal cMfa ino to ivavtlov 
xal ti to dldiov xal to (iij tovovtov^ imGtrjfii] dri- 
Xovoti Ttsgl Mavtmv, ov ddS?/. 7tav(Sa6a dh r^g TtsQi 10 
to aiad^rjtov TtXdvTjg ividQvei tm voi]ta xdxst ri)i/ 
MQayfiatsiav ixn t6 fivdog dfpetea iv tm Xsyonivci 
dXfi^siag MiMfp tiJv ipvxqv tQiipovffa^ trj dLaiQS6ii 
t§ nXdtmvog XQm^ivfi filv xal slg 8idxQi0iv tmv 
iidmv, XQ^l^ivTi dh xal sig to ti iati, XQ^i^^^^n 15 
dh xal ijtl td TtQmta yivt}, xal td ix tovtmv vos- 
Qmg TtXixovea, smg dv ddX^ri jtdv to voijtoV, xal 
dvdnaXiV dvaXvovOaj sig o av iit dQxriv iX&r^. 
tots dh fi^vxiav ayovffa, mg (lixQt yi tov ixst slvat, 
iv rifSvxia, ovdhv iti noXv7tQay(iovov0a sig ^v ysvo- 20 
|i/fi} pXijtsi, trjv Xsyofiivriv Xoyixiiv TtQay^iatsiav 
xsqI 7tQ0td6smv xal 0vXXoyi6(imv , m67tSQ av tb 
sidivai yQd<psiv, dXXri tixvfj dov6a' mv tiva 
ivayxata xal TtQo tixvrjg rjyovfiivrj, XQivovaa dh ai>td 
&6nsQ xal td dXXa xa\ td fihv xQn^ifia avtcov, td dh 26 
xsQtttd '^yovfiivrj xal (isd^ddov trjg tavta PovXofiivrjg, 
5. dXXd 7t6^sv tdg dQxdg ixst ri iTtLatrjfirj avtrj ; 
^ vovg didmaiv ivuQystg aQxdg, si tig Xafistv dv- 
vaito ^pj' slta td ilrjg xal 6wti^6i xal 6vfL- 
MAixst xal SiaiQst, smg [dv] stg tiXsiov vovv rjxrj. 30 
*i6ti ydQ% q)rj6iv, 'avtrj to xaftaQcStatov vov xal 
PQ0vrJ6smg.' dvdyxrj ovv ttfitmtdtrjv ov6av s^iv III, 4-6. 61 tmv iv rifitv 7tSQl to ov xal tb tifiimtatov slvat, 
(pQ6vrj6tv fihv 7tSQl to ov, vovv dh TtSQl to BTtixstva 
tov ovtog, ti ovv ^ q^tXooocpia; to tifitmtcctov. 
^ tavtov (ptXo6o<pia xal dtaXsxttxij; rj (ptXo60(piag 
i ft 5 fiiQogto tifntov ov yaQdrjoCrjtiovoQyavovtovtoslvat 
tov g)tXo66q)OV ov yaQ iptXd ^smQrjfiatd iatt xal 
xav6vsg, dXXd tcsqI TtQayfiatd i6tt xal oiov vXrjv 
sxst TK ovta' odm fiivtot ajr' aiJtd %mQst dfia totg 
&smQrjfia6t td 7tQdyfiata sxov6a ' to dh xjjsvdog xal 

10 to 66(pt6fia xatd 6Vfi^s^rjx6g ytvm6xst dXXov 7totrj- 
6avtog mg dXX6tQtov xQivov6a totg iv avtfj dXrj- 
%i6t to iltsvdog, ytv(66xov6a, otav ttg 7tQ06aydyrj, 
ott TtaQa tov xav6va tov dXrj^ovg. TtSQl UQ0td6smg 
ovv ovx ol8s — xal yaQ yQafifiata — sidvta 8h 

15 to dXrjd^hg oldsv o xaXovat 7tQ6ta6tv, xal xa^6Xov 
olds td xtvrjfiata tfjg ifvxrjg, 6 ts ti^rjat xal 6 alQSt, 
xal si tovto alQSt o ttd^rj6tv rj dXXo, xal si etSQa 
rj tavtd, 7tQ06(psQ0fLevmv m67tsQ xat' al6^rj6tv iTtt- 
pdXXov6a, dxQt^oXoyst6^at 8h stiQcc 8i8m6t tovto p. 22 

20 dya7t(66rj. 

6. fiiQog ovv to tifitov sxst yaQ xal dXXa (ptXo- 
6o(pia ' xal ydQ xal 7tSQl q)v6smg d^smQSt ^orjQ^stav 
TtaQd 8taXsxttxrjg Xa^ov6a, m67tSQ xal dQtd^firjttxrj 
7tQ06xQ(^vtat at dXXat tixvat' fidXXov fiivtot avtrj 

25 iyyvd^sv xofii^stat TtaQd trjg 8taXsxttxrjg' xal 7tSQl 
i}0"o5i/ m6avtmg d^smQOvoa fihv ixstd^sv, 7tQ06ttd^6t6a 
8h tdg s^stg xat tdg d6xrj6stg, ii wv 7tQoia6tv at 
£%stg. i6xov6t 8h ai Xoytxal s^stg xal mg t8ta rj8rj 
td ixst^sv xal yaQ fistd r^g vXrjg td 7tXst6ta' 

30 xal at fihv dXXat dQStal tovg Xoyt6fiovg iv totg 
7td^s6t totg i8iotg xal tatg 7tQd^s6tv^ ij 8h q)Q6vrj- 
6tg i7ttXoyt6fi6g tig xal to xa^6Xov fidXXov xal si 62 Cinii. 1. u'"" avtccxolovd^ov6t xal il dit vvv i7ti0%Biv ri sCaav^tg 
^ oXmg aklo fiiXtiov 17 dh SiaXixtixi^ xal ij ao- 
^a irt xa»6Xoy »al dyXa,s *«Vra sis XQn^cv ngo- 
ipiQSi rjj ipQ0v^6it, TtotiQa dh i0ti ta xdtcj ilvai 
&viv dmXixtix^g xal aotpCag; tj dtiXc5g xal iXln- 6 
xovtag, iati dh 0og>6v ilvat xal diakixttxdv ov~ 
tmg dviv tovtmv; tj oijd' av yivotto, dXXd tj nQo- 
tiQOv fl afia 6wavlitai. xal td%a av q)v0txdg tig 
dgitdg i%ot, i| mv at tikiiai 6oq>iag Ttgoayivofiivfig, 
fiitd tdg tpveixdg ovv ^ <So(pCa • ilta tiXitot td fjd-rj. 10 
ij tmv <pv0ixmv ovamv awavl^itat, i^dtj dfi(pm xal 
6wt iXiioikat fj XQoXafiovaa ij itiQa t^v itigav 
itiXiCm6iv' ZXmg yd^ 17 q)v6txfi dgitfi xal ofifia 
dtiXhg xal ^og i%ity xal al dQ%al to xXitatov diMpotiQatgy dq>* mv i%o(iiv. 15 IV. 
nEPI ETAAIMONIAS. 

p. «9 1. To iv ^fjv xal to ivdatftovitv iv tm adtm 

tt^iyLivot xal totg dXXotg Imotg aQa tovtmv iiita- 
dm0oiiiv ; ii yaQ iativ avtotg y mq^vxaatv dvifiTto- 
(f^iTtrcD^ dti^dyitVy xdxitva tt xmXvit iv ivlmla 
Xiyitv ilvat ; xal ydQ itti iv ivna^iia tijv iv^mlav 20 
Tts ^0itat, itti iv iQym oixiim tiXovfiivm, xat 
afiq>m xal totg dXXotg tciotg VTtaQ^it. xal yaQ iv- 
Tta^itv ivdi%otto dv xal iv tm xatd q>v6tv iQym 
ilvat' olov xal td (lovatxd rmv Immv oCa totg ti 
dXXotg iihta^it xal dtj xal adovta rj 7tiq>vxi xa\ 25 
tavtri alQitriv avtotg tijv Joijv ixit, xal toivvv 
xal ii tiXog tt t6 ivdatfjtovitv tt&i(ii^a, oitiQ iatlv 
ie%atov t^g iv q>v6it oQi^img, xal tavtji av av- IV, 1. 2. 63 I ': totg (litadoLfjfiiv tov ivdatfiovitv iig ia%atov dq>i- 
xvovfiivmvj iig iX^ov0iv Zatatat i} iv avtotg q>v- 
6tg Ttdaav Im^v avtijg dti^iXd-ovaa xal 7tXrjQm6a6a 
^l dQ%rjg iig tiXog, ii di ttg dva%iQaivit ro tijg 

5 ivdavfioviag xataq>iQitv iig td ^ma td dXXa — ovro 
yaQ av xal totg dttfioxdtotg avtmv fiitadmaitv ' fii- 
tadmaitv 6h xal totg q>vtotg ^c5at xal avtotg xal ^mijv 
i^iXtttofiivfjv iig tiXog i%ovat — TtQmtov fihv dtOTtog 
ilvat ov 86^it fiij Jif^ ^^ ^« «^^« S^^a Xiymv, oti 

10 fi^ noXXov d^ta avtm doxit ilvai ; rorg dh q>vtotg ovx 
dvayxdtptto dv dtdovat o totg dnaat t,motg didmatv, 
ott (lii atad^riatg TtdQiattv avtotg. itri 8' dv ttg 
tamg xal 6 dtdovg totg q)vtotg, ititiQ xal ro ^ijv 
JcjtJ dh rj (ihv iv dv itrj, ^ dh tovvavtiov olov 

16 iatt xal inl q)vtmv ivnad^itv xal (ii], xal xaQ7t6v 
av q}iQStv xal (irj q>iQiiv. si (ihv ovv '^dovij ro 
tiXog xal iv tovtm ro sv ^fjv, dtOTtog 6 dq)atQOv- 
(livog td dXXa ^ma to sv ^ijv xal si dtaQa%ia dh 
itri^ maavtmg- xal si ro xatd q>vatv ^ijv dh Xiyotto 

20 ro iv ^^v slvat. 

2. totg (livtoL q>vtotg 8td to ^i) aia^dvsad^at 
ov dtdovtsg xtvdvvsvovatv ovdh totg ^motg rjdrj 
djtaat dtdovat, si (ihv yaQ ro aia^dviad^at tovto 
Xiyovat, to to Ttdd^og (lij Xav^dvsiv^ dst avto dya- 

26 ^ov slvat ro nd^og %q6 tov (lij Xavd^dvitv, otov 
t6 xatd q)vatv i%stv, xdv Xavd^dvrj, xal [ro] oixstov 
ilvat^ xdv (irjTtm ytvmaxrjtat ott oixitov xal ort 
rjdv' dst yaQ rjdv slvaf mats dyad^ov tovtov ov- 
tog xal TtaQovtog ijdrj iatlv iv tm sv ro i%ov. mati 

30 ti dst tijv ata^rjatv jtQoaXa(ipdvstv, si (lij aQa ovx 
iv tm ytvo(iivm Ttd^si tfj xataatdast ro dya^6v 
dtdoaatv, dXXd tfj yvmast xal tfj aia%rjast. dXX' p. 30 


jjnn^ I, omm yi rijv at^^mv avtrjv ro dya^ov igovov 
Mal ivigyuav l^aYiq aiad^TjtiK^s' ^^t^ }ial oxovovv 
dvtUajiPavoiiivois- d dl ii dfiq)otv to dyad^ov 
Xiyov^Siv, olov aia^aemg towvtov, Ttcjg ixatiQOv 
ddLatpoQOV 5vtos to i^ dfiq^otv dya%bv slvaL kiyov- 5 
041/; el dl dya^ov filv to nd^os, x«l ri)v toidvds 
%atd0ta6iv to 8V Sijv, otav yva tts ro dya^ov avta 
naQOVy igmtritiov avtovs, bI yvovs ro TiaQOv dij 
tovto ort 7tdQS6tiv €v ifj, ri dst yvmvai ov fiovov 
Srt ijdv, aAA' oti tovto to dya^ov. dkX^ si otv 10 
rovro ro dya^ov^ ovn aio^ridsms tovto igyov ^drij 
dXV stiQas (isltovos fj nat ata^TjOw dvvdfisms. ov 
xoiwv tots ndotiivoLS ro si trjv VTtdglst, dXkd r« 
yivm^Ksiv dwafiiva), oti T^dovij to dya^ov. altiov 
df^ tov sv S17V ot;;|r rjdovrj iatai^ dXXd tb kqCvslv 15 
$vvdii,svov y or« ijdovij dya^ov. Koi to filv XQtvov 
piXtcov ij xatd xd^os' Xoyos yaQ rj vovs' i^dovi^ 
dh Ttd&os' ovdafiov dh XQStttov dXoyov Xoyov. Jtms 
&v ovv 6 Xoyos avtov dq)sls dXXo ^ifcJarat iv tm 
ivavtim yivst xsi(isvov XQStttov slvai savtov; dXXd 20 
yaQ ioixaaiv, ^6ot ts tots q)vtots ov dtdoaGi xal 
offot aia^asi toidds tb svj Xavd-dvstv iavtovs fist- 
{dv tt, to sv J^v ^fitovvtss xal iv tQavotiga ^mrj 
fo afksivov ti^ivtss. xal o0ol dh iv Xoyixfj f^mrj 
ilvai XiyovetVy dXX^ ovx dnXms £«»17? ovd* si ai- 26 
<f#i;rtxij stri^ xaXms fihv [6ms av Xiyoisv. did ti 
^h ovtm xal %sqI to Xoyixov ^mov fiovov ro svdat,- 
liovstv ti^svtai iQmtttv avtoifs TtQoaijxst' ^aQd ys 
ro Xoyixov XQ06XafipdvstSj ort svfirjxavos fidXXov 
6 Xoyos xal ^adims dvix^svsiv xal itsQLTtoistv td so 
TtQmta xatd q>v0iv dvvataij rl xdv f4ij dvvatos ^ 
dvixvsvsiv firidh rvy^"''**^» ^^^' *^ f*^^ ^*« ^^ IV, 2. 3. 65 dvsvQiaxstv fidXXov dvvaa&ac, iatat xal tots fti) 
Xoyov sxovaLVj si dvsv Xoyov q)vasi tvyxdvouv tmv 
XQmtmVj xatd q)vaiv to svdaLfiovstv^ xal vitovQyos 
dv 6 Xoyos xal ov di' avtbv alQStbs yiyvotto ovd' 

h av ri tsXsimais avtov^ rlv q^afisv dQStrjv slvav. si 
ds q)Yiasts firi did td xatd q^vaiv TtQmta ^x"*' ^» 
tifiLOv, dXXd dt' avtbv danaatbv slvac, Xsxtiov ti 
ts dXXo SQyov avtov xal tis n q)vais avtov xal ti 
tiXsLov avtbv jtoLst.' TtOLStv yaQ 8st avtbv tiXsvov 

10 ov tr^v d^smQiav ri)v TtSQl tavta, dXXd dXXo tv to 
tiXsLOV avtm slvaL xal rpvaLV dXXrjv slvaL avtm xal 
firj slvav avtbv tovtmv tmv TtQmtmv xatd q^vaiv 
firjds ii mv td TtQmta xatd q)vaLV firid' oXms tov- p. 31 
tov tov yivovs slvaL, dXXd xQsittova tovtmv 

15 aTtdvtmv rj nms ro tifiLOv avtm ovx olfiaL sIslv 
avtovs XiysLV. dXX' ovtov fiiv, sms dv XQsit- 
tova svQmaL q)vaLv tmv nsQL d vvv XatavtaL, 
iatioL ivtav&ot slvaL, ovTtSQ fiivsLv i^iXovaLV, 
dnoQms sxovtss oTtji tb sv J^v, ols dvvatov iatv 

20 tovtmv. 

3. rifists 3s Xiymfisv «g aQxrjs, re- Ttots tb sv- 
daLfiovstv vTtoXafi^dvofisv slvat. tLd^ifisvoL 8rj tb 
svdaifiovstv iv gwij, si fisv avvmvvfiov ro t,rjv ijtOL- 
ovfisd^a, Ttdat filv dv tots tf^atv ditidofisv Ssxtt- 

25 xots svdaLfiovias slvaL, sv ds t,riv ivsQysia ixstva, 
ols TtaQrjv sv rt xal tavtov^ ov insq^vxsL dsxtLxd 
jtdvta td tma slvaL, xal ovx av tm fisv XoyLxm 
idofisv dvvaa&aL tovto, rc5 d* dXoym ovxitL' Imr^ 
ydQ riv ro xolvov, dsxtLxbv tov avtov TtQbs ro 

30 svdaLfiovstv ifisXXsv slvaL, slnsQ iv go^ ttvL tb 
svdaLfiovstv vnriQXBv. od^sv, olfiaL, xal oi iv XoyLxfi 
imfi Xiyovtss tb svdaLfiovstv yivsa^aL ovx iv t^ 

Pl-OTEC. 5 66 Enii. I. xoiv^ tmtj ti^Hvtig '^vori^av to evSaLfiovitv ovdh 
{©ijv tmoti^iptivoi. noi&efita drj Ti}r Xoyixi^v dv- 
vafiiv, mgl ^v 1} ivdai^tovCa evvCfStatai,^ dvayxd- 
loivto dv Xiynv. dkld to vitOKilfnvov avtolg 
loyixr^ ifSti Jcoiy* %igl ydg to okov tovto ^ ivdai- 6 
Itovia cvviatatat ' Sati thqI dllo ildog Jo^g. Xiym 
dh ov% dg dvtidtijQrifAivov ta Xoymj dXX* tag rifiitg 
tpaftiv \to filv] %if6tiffov^ 1:6 61 vati^ov ilvai. 
7ioXXa%mg toivw tijg Jio^ff Xiyofiivfig xal fqv dia- 
fpoQav i%ov6rig xatd td Ttgmta xal divtiQa xal 10 
ig)il^g xal ofnovvfAmg tov g^v Xiyofiivov — aXXmg 
fAhv TOt; (pvtovj dXXmg dh rov dXoyov — xal tga- 
v6tifei xal dfivdQOtfjtt ttjv diaipoQdv i%6vtmv, dvd- 
Xoyov dfiXovoti xal to iv. xal ii itdmXov dXXo 
aXXoVj dfjXov6ti xal to iv cig itdmXov tov iv, ii 15 
di St^ ayav V7idQ%it to f^v — rovro di iattv o 
ftfidivl tov ^fjv iXXiimt — ro ivdatfiovitv , fi6vm 
av tm dyav ^mvtt to ivdatfiovitv vjidQ%of tovtm 
yaQ xal to aQt0tov, iixiQ iv totg oiltft to aQtOtov 
ro ovtmg iv tm^ xal 1} tiXitog tmij- oikm yaQ 20 
dv o^ddh inaxtov %^ dya^ov vjtdQ%ot, ov6' dXXo 
td vjeoxiifiivov dXXa%6^iv yiv6fiivov TtaQi^it aiutm 
iv dya^m ilvat. ti yaQ trj tiXiia ^m^ av TtQoa- 
yivotto iig ro dQitftf^ ilvat; $i 6i ttg tfjv tov 
dya^ov tpvGtv iQit^ oixitog fihv 6 X6yog '^fttv, ov 25 
|ujv TO atttoVj dXXd to ivvTtaQxov irjtovfiiv. ott 
d* ^ tiXiia ^miq xal ij dXri&tv^ xal ovtmg iv ixiivri 
ff voiQa q>v0ity nal oti al dXXat dtiXitg xal iv- 
ddXfiata ^m^g xal ov tiXiimg ovdh xa&aQmg xal 
o4 ftdXXov Imal ^ todvavtiov, iroXXdxtg fihv ilQrj- 30 
tat' xal vvv dh XiXi%»m 6vvt6fimg mg, img dv 
xdvta td imvta ix fitdg dQ%^g ^, ^ij iiticrig ^^ IV, 3. 4. 67 td dXXa g^, dvdyxrj trjv dQ%riv t^v XQmtrjv Imrjv 
xal Ti)v tiXitotdtrjv ilvat. 

4. il fthv ovv trjv tiXiiav Imrjv i%itv ol6g ts 
dv^Qmnog, xal dvd^QmTtog 6 tavtrjv i%mv tnv gcai)v 
5 ivdaiftmv. ii 6h fi^, iv ^iotg dv rts td ivdatfio- 
vitv ^&itto, ii iv ixiivotg fi6votg rj totavtrj Jw)?. 
imvdri toivvv q>afihv ilvat xal iv dv^Qmitotg to 
ivdatftovitv, aximiov Ttmg iatt tovto. Xiym dh^ p. 32 
aJdf OTt fihv ovv i%it tiXiiav gojiji/ dv^QmJtog ov 
10 trjv aia^rittxrjv fi^vov i%mv, dXXd xal Xoyt0fiov xal 
vovv dXri%^tv6vj dfjXov xal ig dXXmv. dXV aQa ys 
6g dXXog mv dXXo tovto i%it; n oij8' iatlv 6'Aqs 
dvi^Qmnog ftij ov xal tovto rj dvvdfiit rj iviQyiia 
i%mv, o 6rj xai (pafiiv iiudaifjtova ilvat. dXX' mg 
15 ftiQog avtov tovto <p^aofiiv iv avtm to ildog t^s 
Im^g ro tiXitov ilvai; rj tov fthv dXXov dv^QmJtov 
fiiQog Tt ToiJiTO i%itv dvvdfiit i%ovta, tov dh ivdai- 
fiova nH og 6^ xal iviQyiia iatt tovto xal fiita- 
^i^rjxi itQog t6 «vto ilvat tovto' TtiQtxstOd^at d' 
20 adtc5 td dXXa ijdri , d di) om fiiQrj avtov dv^ ng 
i^itto ovx i^iXovtt XiQtxiifiiva' rjv d' dv avtov 
xatd ^ovXrjatv avvrjQtrjfiiva. tovtm toivvv tl not 
iotl t6 dya»6v; rj avtog avtm \tm'\ OTtiQ i%ii' j6 
bh iitixitva alttov tov iv avtm xal dXXmg dya^ov, 
25 a^tm TtaQOv dXXmg, fiaQtvQtov 8h tov tovto slvat 
t6 firj dXXo ^rjtetv t6i/ ovtmg i%ovta. ^ ti yaQ^ dv 
xal trjtrjaste; tmv fihv yaQ %stQ6vmv ovdiv,tmdh 
dQiotm 0vvs0ttv. avtdQxrjg ovv 6 fiiog tm ovtm 
tmrjvs%ovtt. xdv OTtovdatog ]5, avtdQxrjg sig sv- 
30 datfioviav xal sig xtrfitv dya^ov' ovdhv ydQ iattv 
dya^ov o firj i%st. dXX' trj^^st mg avayxatov ^rj- 
tst xal ov% avtm, dXXd rm tmv avtov. amfiatt ) 68 AIUl. L IV, 4.-^6. 69 't avtov SwvTi tow^, mi a toiovtov tov av^Q(6%ov 
i6tL nal yivfX}6XH taika xal did(o6tv a didadiv 
ovdhv tijs avtov nagatQOViisvog ^carjg. ov8" iv 
tvxaig toivvv ivavtCaig iXattca0£tat £ig to ivdai,- 5 
^ovitv (livH yaQ xal mg ij toiavtrj gwij- «jroO-vi?- 
axovtmv tB oUilmv %al (plXmv oUe tov ^dvatov o 
tv i0tivj i:6a0i dh xal o[ %d6%ovtBg OTtovdaloi 6v- 
tsg. oUbXov 8h %al TtQoafjxovtBg tovto Jtdaxovtsg 
%av kvTtmaiv, ovk «vtov, f^ d' iv avtm vovv ovx lo 
iXOVj ov tdg IvJtag ov di^Btai, 

5. akyridovEg d' itt xal voaot xal td dUmg 
xmlvovta ivBQystv; bI dh drj fii^d' iavtm TtaQaxo- 
lov^ot; yipoito ydQ dv xal ix (paQfidxmv xaCtivmv 
voomv, Ttmg dri iv tovtoig ditaOi to ^rjv bv xal to 15 
s^datfiovBtv dv ixoi ; itBviag ydQ xal ddolvag iatiov, 
xaitoi xal itQog tavta dv tvg dito^Xi^ag iTtvatrjOBvB 
xal XQog tdg noXv^QvXXi^tovg av ^idlvata IlQva^V' 
xdg Tvxag- tavta ydQ bI xal (piQOv xal Qadvmg (pi- 
QOi, dkV ov povlritd yB ijv avtm- dst dh ^ovlri- 20 
tov tov Bvdavfiova ^vov Bvvav' ijtBv ovds tovtov 
Blvav Toi' amvdatovj i^vx^v tovdvds, fti) avvaQv- 
^•fista^av d' avtov t^ ovaia f^v aciiiatog cpvavv. 
itoifimg ydQ tovto tpatBv dv layL^dvBvv^ smg dv at 
tov acSiiatog Ttsiasvg JtQog avtov dvacpiQmvtav xav 25 
ai xal al avQsasvg xal q)vyal dvd tovto yiyvmvtav 
a^iJtm. i^dovijg dh awaQv^^oviiivrjg tm svdaifiovv 
p. 33 fiim Ttmg dv kvnriQOv dvd tvxccg xal odvvag i^mv 
Bvdai^mv «fij, ot^ tavta aitovdaim ovTt yiyvovto; 
dlXd ^BOtg (ihv iq tovavtri dvd&savg svdaifimv xal 30 
avtdQxrig, dv&QCJTtovg dh nQoa^rjxriv tov x^^Q^^^S 
Xa§ovav TtBQl oXov x^ ^o ysvoiiBvov to svdav^ov tntstv, dXXd iiri mQl fiapos, otv ix ^atiQOV xaxmg 
ixovtog dvayxdtovto dv xal ^dtSQOV iii^oditsa^av 

^Qog td avtov, oxv ^n ^^^ ^« ^«^ ^'^^>^ ^"^*?^ 

iXBv. n dnoQQnlavta dst amiia n ««^ amf^vtnv 

5 a(6^atog ovtm td avtaQXsg in^^stv itQog to svdav- 

UOVStV BXif^V. . , ,, « 

6. dXX' sl lisv tb BvdavyLOVstv iv tm ^n ^^V^^J^ 
ands voastv (nn^l dvatvxBtv m^^ avii(poQatg ^spd- 
Xavg TtsQVTtiTttsvv ididov 6 Aoyog, oi5x n^ ^^^^ 
10 ivavtimv naQOVtmv slvav 6vtvvovv s^^daiiiova' sl d 
iv tfi T0i5 dXn^tvov dya^ov xtnasv tovtd iatv xsv- 
fisvov, ti dst TtaQivtag tovto xal t6 TtQog tovto 
pXiTtovtag xQivsvv tbv svSaiiiova td dXXa tn^^stv^ 
d nn ^v ^« svdaviiovstv iJ^t^ini^Tat; si [isv yaQ 
15 ava(p6Qnovg^ n^^ «y«^«> ^^^ dvayxaimv ij xal^ odx 
l dvayxaimv, dXV dya^tov xal tovtmv Xsyoiisvmv, 

^ itonv xal tavta itaQstvav in^^stv ' sl ds to tsXog 

iv XV slvav dXX' ov TtoXXd dst - ovtm ydQ av ov 
tiXog, dXXd tiXn av ^n^ot - ixstvo xQn ^cc[iPavBvv 
20 ^oVoi/, o iaxcctov ti iatv xal tviiv(^tatov xal n 

i^vxn tn'^'^ ^^ «^^^ iy^oXztiaaa^av. n ^^ in^^n^'^ 

avtn x«l n ^Xnavg ot5%l tot; [in iv toi^t^j svvav' 
ravta ydQ o^x ai^tfj [ttJ] (pvau dXXd itaQOVta ^o- 
vov (psvysv 6 Xoyvaiibg dTtovxovo^oi^iisvog n ««J 

25 itQoaXaiiPdvsvv ^n^sf a^tn ds n ^V^^^S ^Qbg to 
xQstttov a^tng, o^ iyysvoiiivov ditoTtSTtXnQmtav xav 
iatn, xal o^TOg 6 ^ovXntbg ovtmg ^iog. tmv S 
dvayxaimv tv naQStvav oi5 ^ovXnavg «V stn, ^C xv- 
Qimg trjv ^ovXriavv {^itoXa^^dvov, dXXd H x«t«x?«- 

30 ^svog Ttg Xiyov, ijtsvdn ^ccl tavta TtaQstvav a^vov- 
UBV iTtsl x«l oXmg td xaxd ixxXivoiisv, xal ov 
dfJTtov ^ovXntbv tb tng ixxXiasmg trjg tovavtng' 70 £j1|]|« I* IV, 6. 7. 71 


10 fiaXXov yccQ PovXfitdv to (itiSh dBti^vai ri^S ixKh- 
0i(X}S tijg toiavtrig. tiagtvQst dh xal avtd, otav 
TtaQfj' olov vykia xal dvmdvvia. ti ydq tovtmv 
inaymyov imi ; %ataq>QOVEttai yovv vyhia naQOvoa 
xai to (tri dlystv. a dh JtaQOVta ^hv ovdhv ijta- 6 
ymydv ixBi ovdh nQ06tC^n^C ti itQog to Bvdaino- 
v€tv, dndvta dh dtd tiqv nov ivavtCmv XvTtovvtmv 
TtuQOvaiav IritBltat^ ivkoyov dvayxata, dlV ovx 
dya»d q>d6xHV dvai. ovdh avvaQt^tiriria toivvv 
tm tiXit, dXXd xal aTtovtmv avtmv xal tmv ivav- 
timv Ttagovtmv dniQatov ro tiXog ttiQritBOV. 

7. did ti ovv 6 Bvdai^ovmv tavta i^iXn %a- 
Qitvai %al ta ivavtia d%m%Bttai ; ij q)rJ60(iBV ovx otrt 
TtQog to BvdaifiovBtv BlQfpiQBtai tiva fiotQav, dXXa 
fidXXov TtQdg to Blvai' td d' ivavtia tovtmv t) 16 
TtQog to fiij ilvat ^ oti ivoxXit tm tiXsi TtaQOvta, 
p. 34 ovx mg d(pacQOV^Bva avtOy dXX' oti 6 ixfov t6 a()t- 
0tov avto (Jiovov povXBtat ixBtv, ovx 'aXXo tt ^Bt 
avtovy o otav naQfj, ovx d^prJQritat fthv ixBtvo, i0tt 
d* oitmg xdxiivov ovtog. oXmg dh ovx, it tt 6 20 
i^daiftmv fti} i^iXot, naQBiri dh tovto, ^dr^ TtaQat- 
Qittai Ti trjg Bvdatyioviag* rj ovtm yB xa^' ixdatriv 
Tijv rntiQav ^Btaitintot dv xal ixrtiTttot t^g svdat- 
Hoviag' olov ii xal Ttatda djto^dXot rj xal ottovv 
tmv xtri(idtmv. xal (ivQia dv itri d ov xatd yvm- 26 
|ii/v ixfidvta ovdiv t* naQaxivit tov TtaQOvtog ti- 
Xovg avtm. dXXd td (tiydXa, tpaiJi, xal ov td 
tvxovta, ti d* dv itfi tmv dv^Qmitivmv (liya, m0t 
Sv fi^ xatatpQOvri^rjvat vito tov dva^B^rixotog itQog 
th dvmtiQm dndvtmv tovtmv xal ovdBvog itt tmv 30 
Mcttm ilriQti^(iivov ; dtd ti yaQ tdg (thv Bvtvxiag, 
'^Xtxatovv £v cStfftV, 0^ n«frfX« iyittatj olov /Jatft- Xsiag xal itoXBmv xal id^vmv dQxdg, ovdh oixi6Btg 
xat xtiaBtg TtoXBmv, ovd' bI vn' avtov yiyvotvto, 
ix7ttm0Btg dh aQxmv xal TtoXBmg avtov xataaxa(p^v 
iiyri6Btai tt Btvat (liya; bI dh d^ xal xaxbv (liycc 

5 rj oXmg xaxbv , yiXotog dv Blri tov 86y\xatog xal 
ovx dv itt (STtovSatog Btri IvXa xal Xi^ovg^ xal vi? 
^ia ^avdtovg d^vritcSv (liya riyov(iBvog, m (pa^iBy 
dBtv doyiia jtaQBtvat JtBQl ^avdtov t6 d(iBtvov ^mrjg 
T^g (iBtd 0cS(iatog slvat. avtog dh bI tv^Bir^, xa- 

10 xov oirJ0Btat avtm tbv d^dvatov, ott JiaQa /Jwfiofg 
tid-vriXEv; dXV bI (i^ taq^sin, Ttdvtmg itov xal vithQ 
yijg xal vjtb yrjv ts^hv tb (Smiia \_dv] OanBiri. si 
d' ott (irj jtoXvdajtdvmg, dXX' dvmvv(img tid^ajttat 
ovx ditm^Blg vipriXov (ivrj(iatog, trjg (itXQoXoytag. 

15 dXX' Bi aix(idXmtog dyotto, JtaQ toi iattv odbg^ 
iitivat, bI (irj Btri svdat^iovBtv. st dh oixstot avtm 
aixiidXmtot, otov sXx6(isvot vtoi xai d^vyatiQsg — 
ti ovv, q)ri0O(isv, si djto^vrj0xot (irjbhv totovtov 
imQaxo}g; «(>' dv ovtmg dblng ixot djttciv, cog (iji 

20 dv tovtmv ivdsxoiiivmv ysvi0^at; dXX' dtojtog dv 
itri. ovx dv ovv 8old0stsv, (ag ivdixstat totavtatg 
tvx^tg tovg oixsiovg JtSQtJts0Btv; aQ' ovv dtd tb 
oiitmg dv do^d^at mg xai ysvri^ofiivov dv ovx sv- 
dai(imv; ^ xai doidtmv ovtmg svdai(imv' m0tB xai 

2b ytvo(iivov. iv^v(iotto ydQ dv, a5s i} tovds toy 
jiavtbg (pv0tg totavtri, olav xai td totavta (pi- 
QStv xai sjtso^at XQV- ^«^ JtoXXoi dij xaid(istvov 
aix(idXmtot ysv6(iEvot 7tQd^ov0t. xai ijt avtotg 
8h paQvvo(iivotg djtsX^stv' t} (livovtsg rl svXo- 

30 ymg (iivov0t xai ovdhv dstvbv rj dXbymg (iivov- 
tsg, diov (irj, avtotg atttot. ov ydQ diq 8td ti)v 
t(5v dXXmv dvotav oixsimv ovtmv avtbg iv xax^ 12 Enn. I. IV, 8. 9. 73 i0tm xal sis aUmv svtvxiag xal dv0tvxiccs dvaQ- 

tijaetai. 

8. to dh ttov dlfTidovGiv avtov^ otav atpodgal 
cJ<ftv, sms iivvatat tpiguv, oi:6H' Bi dh vTisQpdl- 
Aovdtv, iioi0ov6i. nal ovx iXssivos i(ftcci, iv tm 5 
ilyBlv, dUd to amov iv tm ivdov (piyyos, olov 
iv Xa(i7CtrJQt (pms noUov iito^sv itviovtos iv %oUf^ 
35 tdlri dvinmv xal x^tfiiijvft. dkV d fii) TtaQaxokov^ol^ 
tl naQattivot t6 dXfitv inl toaovtov aiQOfiavov, 
m0tB iv tm 0q)odQm o(ims fn) djtoxtivvvvat; dkX' 10 
ii fihv naQatdvoi, ti XQV ^outv povX£v0£taf ov 
yaQ dfp^Qfitat to avt£lov6iov iv rovroig. X9n <^^ 
iidivai^ ©S ovxy ok tots dXXois q>ctiv£tai, tmavta 
nal t^ 07eovdaim q>av£tTai ixaata, xal ov (lixQ^ 
t<yv /iam ixa^ta ovte td dXXa, ovte dXy£Lvd ovt£ 15 
XvM^Qd, otav 7t£Ql aXXovs td dXy£ivd' da^ivBia 
yuQ [dvl iifi toxns riiiitiQaS' xal tovto fiaQtvQ£t, 
Strav Xav&dv£i,v i}fias xigdos '^ymfi^&a xal dno^a- 
vovtmv rifimVf d yiyvoito, xigdos £lvai tt^inivmv 
nal <yd to ix£ivmv itt axoTCovfiivmv , dXXd ro av- 20 
tmv, oxms ft^ Xv7toiii£^a. tovto dh ^fi£tiQa ijdri 
d0&iv£iaj TJv 8£t 7t£QiaiQ£tVy dXXd ft^ imvtas q>o- 
fi€t0»at fi^ yivTitai. £i 8i rt? Xiyoi ovtms ni^ds 
Mttpvxivat, m0t£ dXyetv i7tl tats tcSv oix£imv 0vji- 
qfOQats, yiyvm0xitmj Sft ov 7tdvz£s ovtm, xal ort 25 
t^S dQ£t^s td xoivov rijs q)V0£ms 7tQds to dfi£LVOV 
ofuv xal XQos to xdXXiov 7taQd tovs TtoXXovs' 
ndXXiOV dh t6 fiij ivdtdovai tots vofitJoftfiVoig trj 
MOiv^ q>v0u diivots elvai. oi; yaQ idmtixms ^^t, 
itUf olov d^Xrit^v (liyav dtax£t0»ai tds tijs tvxvs 80 
TiXriyds diivv6fi£V0V, yivm0xovta fiiv, oti tivl q)V0£i 
td toiaika ovx dQ£0tdj ty dh avtov qpvOa oi0td^ 


odx t^S ^BLvd, dXX' ds 7tai0l qo^BQd. r«t5t ow 
^i&£X£V', n »«^ ^Q^S ^« ^^ &£Xritd, otav 7taQfj, aQS- 
tnv xal TtQOS tavta ^z" 8v0xivritov xal 8v07tai&fi 
ri)v ^ljvxnv 7taQixov0av. 
5 9 dXX' otav (iri TtaQaxoXov&^ pa7ttL0^£ls n 

v60ois n i^dymv tixvats; dXV d (ihv q)vXdlov0iv 
aMv 07t6v»atov elvai odtms hovta xa\ Oia iv 
d7tvm xoiiim[i£VOv, ti xmXv£i evdaifiova ai>t6v £lvai', 
i7t£l ovdh iv tots vTtvoiS dq)aiQOVvtai tijs svdai- 
10 (lovias avt6v, ovd' VTto X6yov Ttoiovvtat roi/ ^^oVov 
rovroi;, ms M Ttdvta tdv fiiov ^'ddai^ov^iv Xiy£iV' 
£i 8h (iri 07tov8atov q)ri0ov0iv, ov 71£qI tov 07tov- 
8aiov iti tov X6yov Tioiovvtai. ijfiftg 8h v7to»i(L£voi 
07tov8atov, d £v8anL0V£t, hms dv v ^^ov8atos, 
15 lritoviL£v. dXX' i0tm 07tov8at6s, qa^r M «^<y^«- 
v6(i£vos [8h'] iiri8' £V£Qymv xat dQ£triv, Ttms dv 
£{,8ai(imv £tn; dXV d [ihv ftij ai0^dvoito 5rt / 
i)yiaiV£i, vyiaiv£i o^v ^ttov, xal d ^n oti xaXos, \ 
ov8hv n^tov xaX6s' d 8h oti 0oqds (in cci0^dvoitQ- 

W ifrroi/ 0oq6s dv £tn\ d (in ^«^^ ^^^ ^^'^'^^' ^^ ^^ 
tfi 0oqia 8£t to ai0»dv£0&ai xal 7taQaxoXov»£tv 
avtm 7taQ£tvai' iv yaQ tfj xat iviQy£iav 0oq)itf 
Tial to £v8ai(iov£tv 7taQ£ivai. iTtaxtov jxhv ovv 
ovtos tov q)QOV£tv xal tns 0oqias Xiyoi dv ti l'0ms 

25 6 X6yos o^rog- d 8' n trjs 0oq)ias V7t60ta0iS iv 
ov0ia tivi, (idXXov 8h iv ty ov0ia, odx aTtoXmXe 
8h avtn n ov0ia iv t£ tm xoi(im(iivm xal oXms iv 
rw X£yo(iivm (in TtaQaxoXov^v iavtm, xal i0tiv 
ri tns ov0ias av iviQyaa iv avtm xal n toiavtn 

30 dv7ivos iviQy£ia, iv£Qyot (ihv dv xal t6t£ 6 07tov- 
8aiOs i toiovtos' Xav^dvoi 8' av avtn n iviQy^cc^ P- 36 
ovx aitov Ttdvta, «Uia tt,Mi9<>9-f>iv%m)' olov xal 74 Emi. I. I t^S fpvttx^g ivBQyBiag ivigyovaris ovx iQiBxai bIs 
tov alkov av^f^mxov 1} tfjs toiavtfjg ivBfyyeias av- 
tlXriiJis t^ aia^ttxmj xalj Bt%Bq ^fi£v to q>vtix6v 
i}f*c5v, TilnBts av ivBQyovvtis ^ft«v* vvi/ 81 tovto 
Itlv ov% ia^iv, ^ dh tov voovvtos iviQyBta- SatB 6 
ivs^ovvtos ixBivov ivBgyottiBv av TntBts. 

10. Xav^avBi, dl i6ms t^ iiii ntBQl btiovv tmv 
aia^tmv dia ya(f tijs aia^ijaBms m67iBQ t^B6i^s 
xbqI tavta ivBQyBtv dBt xal hbqI tovtmv. avtos 
dl 6 vovs 8ia ti oim ivBQytjaBt xal 1} tvxfi ^bqI 10 
avtov 7i TiQO aia^OBms xal oXms dvtUijilJBms; SbI 
yuQ to TCQO dvtUriitfBms iviQyrjfia slvai, stjiBQ t6 
adto to vostv xal ilvai. xal ioixsv 1} dvTikriipLS 
Bivat. xal yivsa^ai dvaxd^movtos tov voijtiatos 
xal T0t5 ivsQyovvtos tov xatd to J^v trjs tl^vxiqs 16 
otov djimo^ivtos ^dhvy manBQ to iv xatoictQm 
msqI to Xstov xai XanicQOv iqavxd^ov. ms ovv bv 
tots towvtois naQovtos (ihv tov xatontQOV iyivsto 
-6 Btdmlov^ inri TtaQOVtos 81 ri nri ovrms ixovtos 
iviQyBia ndQsatLV ov ro Bldmlov ijv av, ovtm xal 20 
nBQl ifvxnv iqavxiav ptlv dyovtos tov iv rnitv 
toiovtovj 9 i^q>aivBtai td t^s diavoias xal tov 
vov sixovia^atUy ivoQatat tavta xal olov aia&rjtms 
yivmaxBtat fiBtd t^s TtQOtiQag yvmasmsj ozl 6 vovg 
xal 1} didvoia ivBQyst. avyxXaa^ivtos 81 tovtov 25 
dm fqv tov aco^atos taQattofiivriv aQHOviav dvsv 
Bi8mXov 1} Sidvoia xal 6 vovs vost xal avsv q>av- 
taaias ij vorjais tots' mats xal toiovtov av ti 
vooito (iBtd q>avtaaias ti}v voriaiv yiyvsa^ai ovx 
ov^ns T^ff voTiasms q>avtaaias. noXXds 8* dv tis 80 
svQOL xai iyQr^oQotmv xaXds ivsQysias xai ^smQias 
xal %QdlBLSj ots ^BmQOVfiBV xai otB TtQdttonsv, to IV, 10. 11. 75 w* y\ *Si xaQaxoXovmv ijfias adtatg odx ixovaas- oi yaQ 
tov dvaytvmaxovta dvdyxrj TtaQaxoXov^stv oti 
dvayLvmaxsL xai t6tB fidXLata, 3ts iistd toi) avv- 
tovov dvayLvmaxBL' ov8s 6 dv^QLto^svos oxl av- 

6 8QilstaL xai xatd trjv dv8Qiav ivsQyst Zam ivsQysf 
xai dXXa {ivQia' mats tdg TtaQaxoXov&iiasLS xlv-\ 
8VVSVSLV d^v8Q0tiQas ai)tds tds ivsQysias , ^als 
TiaQaxoXov^ovaL, noLStv, ^tovas 8h ai>tds ovaas 
xa^aQas tots slvaL xai [laXXov ivsQystv xai iiaXXov 

10 triv xai di) xai iv tm toLOvtm nd^SL tmv aitov- 
8aimv ysvoiiivmv [idXXov tb g^v slvaL, oi5 xsxvitivov 
Bis ala^naLV, dXV iv savtm awrjy^ivov. 

11. Si 8i tLVSS m^B Lnr ^^rO^^^ ^OV tOLOVtOV, 

^Hv iilv ai)tbv q>7Jaoiisv, XavMvsLV 8' a^tovs rrjv 
15 sv8aLiioviav tou TOtovTov, ma^SQ xai tb J^v. si 
8s [in ^ei^OLVto, diLmaoiisv a{>tovs v%o^siiivovs 
TOi/ Imvta xal Tov a7iov8atov ovtm tn^^stVj si^ 
sMitmv, M^^ ^^ ^n^ «^^^^ £'AaTTai<yai/Tas tb sv 
^rjv t^tstv si TtdQsatL ^rjde dvsXovtas tbv dv^Qm- 

20 %ov TtSQi Bd8aLfiovias dv^QmJtov ^n^stv lirj^h toi^ 
a7tov8atov avyxmQfiaavtas sis tb slam iTtsatQa^at p. 37 
iv tats il^^^v ivBQysiats aiitbv tn^stv iirjdl oXms 
tb BovXritbv ai}tov iv tots Hm. ovtm ydQ av ov8b ^ 
MataaLS sv8aLiiovias stn. sl td ^m ^ovXrjta XsyoLS 

25 xal tbv a7tov8atov ^ovXsa&aL tavta. i^sXoL yaQ 
dv xai Ttdvtas dv^Qm7tovs sv TtQattSLV xat iirjd 
t^v xaxmv itsQi fin^iva slvar dXXd fin yLVOftsv^v 
Saois sx^8aiiimv. si 8i tLS 7taQdXoyov av avtov 
TtotnasLV q>nasL, si tavta i^sX^asL - m y^9 o/ov 

30 tB td xaxd iin ^^^«^ - ^^^^^'^ ^'^' avyxmQn(isi ijftri; 
iTtLatQiipovaLv ainov tnv ^ovXnaLv sis to slam. 
12. t6 8\ n^v tm pim toj TOtovTw oTav aTtat- 14 Enn. I. rijff q)vtM^g ivB^iiaq ivBgyovGrig ov% sQXExaf, etg 
%dv akkov av&QG)7tov 1} t^g toi,avttig ivsQyBiag av- 
tiXfjtlfig ta aiad-rittKOJ, xal^ bCtcbq ^^bv to q)vtLx6v 
i{f*(oi/, riiiBtg av ivBQyovvtsg ^(ibv vvv 61 tovto 
pkv ovK i^iiiVf 1} dh rov voovvtog ivBQyBia^ Sats 6 
ivBQyovvtog ixBivov ivBQyot^iBV av ri^BXg. 

I 10. kav^avBi 81 ftfos tc3 iiri tcbqI 6tiovv tmv 

ai6^t6v' 8ia yaQ tiqg aia^riaBcag (SaitBQ fiiarig 
xbqI tavta ivsQyBtv dBt xal tibqI tovtov. avtog 
dl 6 vovg dia ti ovx ivBQyrjaBt xal fj ^vxv tceqI 10 
avtov rj TCQO aia^aBcsg xal okcag dvtUr^ilJBag; dBt 
yaQ to iCQO dvtikri^fBGig iviQyr^ia slvai^ bIicbq to 
avto to voBtv xal Blvai, xal bolxbv ^ dvtikri^ig 
Blvai xal yivBa^ac dvaxd^TCtovtog Tot) votjiiatog 
xal tov ivBQyovvtog tov xatd to Ji^v f^g ifv%rlg 15 
ofov dittxia^ivtog Tcdhv, Sojcbq to iv xatoTCtQtp 
tcsqI to kstov xal kagiTCQOv iqavxdtov. cag ovv sv 
totg toLovtoig xaQovtog (isv tov xatOTCtQOV iyivsto 
-6 stdakov, (irj TcaQOvtog dh rj n^ ovtcag ix^vtog 
iviQysia ndQsativ ov to stdcakov rjv av, ovtcs xal 20 
xbqI ifvxi^v riavxiav ft^v dyovtog tov iv rjfitv 
toiovtovy c5 i(iq)aivstai, td trjg dcavoiag xal tov 

. vov sixoviaiiata, ivoQatai tavta xal olov aia^rjtag 
ytvciaxstat (istd r^g XQOtiQag yvciasag, oti 6 vovg 
xal fi dcdvoia ivsQyst. avyxkaa^ivtog ds tovtov 25 
did triv tov ac)(iatog taQattoitivriv aQ^ioviav dvsv 
siddkov iq didvoia xal 6 vovg vost xal dvBV q)av~ 
taaiag 1} v6tjai.g tots' Sats xal tOLOVtov dv ti 
troofro yLBtd q)avtaaiag trjv voriaiv yiyvBa^ai ovx 
ovarig fqg voiiasog q^avtaaiag. jcokkdg 8' av rig 30 
svQOL xal iyQrjyoQOtcov xakdg ivsQysiag xal ^soQiag 
xal TCQa^SLg, ots &sg}qov(ibv xal ots TCQdttoiisv, tb IV, 10. 11. 75 % I %aQaxokov!^stv ^(idg avtatg oi5x ixovaag. ov yaQ 

tov dvayLVcSaxovta dvdyxrj TcaQaxokov^stv otL 

dvayLvdaxsL xal t6ts (idkLata, 3ts (istd tov avv- 

tovov dvayLvmaxsr oi^ds 6 dv8QLt6(isvog otL av- 

5 SQi^Btai xal xatd trjv dv8Qiav ivsQyst 5(Jai ivsQyst' 

xal dkka (ivQla- Sats tdg TcaQaxokov&n^^SLg xlv^\ 

8VVSVBLV d(iv8Q0tiQag a^dtdg tdg ivsQysiag, ^alg 

^aQaxokov^ovOL, noLstv, (lovag 81 a^tdg ovaag 

xa&aQdg tots slvaL xal (L&kkov ivsQystv xal (lakkov 

10 tn^ xal 8ri xal iv rc5 toLOvto) Tcd&SL t(5v aicov- 

8aiov yBVO(iivcjv (idkkov tb inv slvaL, ot) xBxv(iivov 

slg alad^rjaLV, dkV iv savtip avvrjy(iivov. 

11. si 8i tLVsg (irj^h inf ^«V^^^^ ^^'^ toLovtov, 
t,rjv (ilv a^tov q)rjao(iBV, kav^dvsLV 8' adtovg trjv 
16 sv8aL(ioviav tov toLovtov, SaTCSQ xal to J^v. si 
8s (iri TCsi^OLVto, diLG)ao(isv a{>tohg ijTCO^s^iivovg 
xov ISvta xal rov a7Cov8atov ovtG) tn^Btv, si^ 
iM(LG)v, (iri8l ro £^~i/ a^tov ikattSaavtag t6 sv 
%fjv ^rjtstv si ndQsatL (i^Ss dvskovtag tov dv^QG)- 
20 %ov tcbqI Bv8aL(ioviag dv^QiOTCOv tn^^stv (irj^h tov 
a7Cov8atov avyx^^Qrjaavtag sig td staG) i^csatQd^p^aL p. 37 
iv tatg nG)^BV ivsQysiaLg avtov tpfitstv (irj^l okag 
t6 Bovkrjtov adtod iv totg ^go. oi)'rc» ydQ dv ov8b ^ 
{,u6ataaLg sv8aL(ioviag stri, si td ^g) ^ovkrjtd kiyoLg 
25 xal roi/ aitov8atov ^ovksa^aL tavta. iHkoL yaQ 
dv xal Tcdvtag dv^QtOTCOvg sv iCQdttSLV xal (irj^hv 
tSv xaxSv TCSQl (iri8iva slvaL^ dkkd ^ y^i/oftaW 
UG)g sd8ai(iG)v. si 8i tLg TtaQdkoyov av avxov 
•jtOLriasLV q>n^SL, ei tavta i^skrlaBL - m V^Q f «^ 
30 ts td xaxd (in slvaL - 8rikov Zxl avyxG)Qn^BL ni^tv 
imatQiq^ovaLV ai^ov tijv (iovkn^Lv sig ro slai^. 
12. ro 8s n8v re5 ^iG) rc5 tOLOvtG) otav ajcat- 76 Enn. L t(a0iv, ov tag xav aTcoXdatmv ovdl tdg tov «Tcifia- 
tog iqdovdg dlicS0ov6i xaQstvai — avtai ydg dSv- 
vatot TtaQilvai xal t6 avdaifiovstv d(paviov0cv — 
ovdh fiiji/ tdg TtBQixagiiag — did tC yaQy — dXkd 
tdg 0vvov0ag nagov^ia dyad-mv ovx iv xivijaiatv 6 
ov0agj ovdh yivoiiivag toCvvv r^dri ydg td dya^d 
ndgifJti, xal avtog avtm TtaQiattj xal iatrjXi 1:6 
i^dv xal t6 tlimv tovto. iXimg 6h 6 anovdalog dil 
xal xatdataGig i^avxog xal dyaTirjtri ri dLad-iaig, ijv 
ovdhv tmv liyo^ivmv xaxmv Ttagaxtvit, ititig 07tov- 10 
datog, ii di taj dlXo ildog i^dovrjg mgl tov aTtov- 
datov ^iov trjtitj 01; tov 0^ovdatov piov ^ritit. 

13, ovd' al ivigyiiat dh did tdg tvxag ifiTto- 
#^OiVT' dv, dXld aXkai av xat' aXXag yiyvoivto 
tvxag, Ttdaai 8h ofimg xaXal xal xaXXiovg t6mg 15 
ocm Ttigiatatmai. al dh xatd tdg ^imgiag ivig- 
yitat al fthv xad'' ixaata rd^a av olov ag ^ritr^aag 
&v xal axittfdfiivog Ttgotpigot' t6 dh fiiytatov fid- 
^i^fia Ttgoxiigov dil xal fiit^ avtov xal tovto 
fkaXlov, xdv iv tc5 ^aXdgtdog tavgm Xiyofnivm 17, 20 
5 fndtriv Xiyitai rjdif dlg '^ xal TtoXXdxtg Xiyofiivov. 
ixit fihv ydg to q)^iyldfiivov tovto avto iati t6 
iv tm dXyitv xmdgxov, ivtav^a 8h to fihv dXyovv 
aXXoj t6 dh aXXoj o avvov iavtm, img dv i^ 
dvdyxrjg aw^, ovx dTtoXiXiitf/itat f^g tov dyad^ov 25 
oXov ^iag. 

14. t6 dh fii} awaftqiotigov ilvai tov dv^gm- 
nov xal fidXiata TOf anovdatov fiagtvgit xal 6 
Xmgiafiog 6 dito tov amfiatog xai ig tcdi/ Xiyofiivmv 
dya^mv tov amfiatog xatafpgovriatg. to dh xa^oaov 30 
d^iovv t6 i^ov trjv ivdaifioviav ilvai yiXotov iv- 
^miag t^g ivdaifioviag o^arig^ ^' mgl ^vxriv avvi- I^SB IV, 12—15. 77 [ T 


atatai, ivigyiiag tavtrjg ovarjg xal t^xns ov Ttdarjg 
— ov ydg di) tijg q>vtLxijg, Iv' dv xal i^pTJtato 
amfiatog- ov ydg di) t6 ivdaLfiovitv tovto r^v 
adfiatog fiiyi&og xal ivi^ia — ovd' av iv tm 

5 aip^dvia&ai iv, iitil xal xtvdvvivaovacv at tovtmv 
TtXiOViliat ^agvvaaai Ttgbg avtdg (pignv tbv dv- 
^gmitov. dvtiarjxmaimg dh olov inl d^dnga Ttgbg 
td dgtata yivofiivtjg fitvvd^itv [dit] xal x^^Q^ '^^ 
amiiata notitv, tva ditxvvotto ovtog b dv^gmTtog 

10 dXXog mv ^ td i^m. dh tmv t^di av^gmTtog iatm 
xal xaXbg xal fiiyag xal TtXovOtog xal Jtdvtmv dv- ' 
&gm7imv dgxmv mg dv mv tovdi tov tOTtoVj xal p. 38 
ov (p^ovritiov avtm tcov totovtmv '^Ttati^fiivm, Ttigl 
dh aoq)bv tavta tamg fihv dv ovdh ti^v ap^ijv yi- 

16 votto, yivofiivmv 8h iXattcoait avtog, iijtig avtov 
xTJiditat. xal iXattcaaa fihv xal fiagavit dfiiXiia 
tdg tov adfiatog TtXioviiiag^ dgxdg dh djtod^T^aitut. 
acijfiatog dh vyiitav (pvXdttmv ovx dititgog voamv 
ilvat TtavtaTtaat povXijaitat' ovdh firjv ovdh dititgog 

20 ^lvat dXyrjdovmVj dXXd xal /xij ytvofiivmv viog mv 
fia^itv PovXi]aitat, ijdri dh iv yrjgcc mv ovti tavtag 
ovti ridovdg ivoxXitv ovdi Tt tcov tfjdi ovti Ttgoa- 
rjvhg ovti ivavtiov, Iva fiiij ngbg tb amfia pXijtrj, 
ytvofiivog dh iv dXyridoat trjv Ttgbg tavtag avtm 

25 7ti7togtafiivi]v dvvafitv dvtttd^it ovti Ttgoadrjxrjv 
iv tatg i^dovatg xai vytiiatg xai djtoviatg Ttgbg tb 
ivdatfiovitv Xafi^dvmv ovti d(paigiatv rj iXdttmatv 
tavtrjg iv totg ivavtiotg tovtmv, tov ydg ivavtiov 
firi Ttgoatt^ivtog tcJ cci5tc5 7t(ag av tb ivavtiov 

30 d(patgot\ 

15. dXX' ii dvo iliv aoq}oi, tm dh itigm ^tagiirf 
oaa xatd (pvatv Xiyitat, tm dh td ivavtia, laov 78 ■ll >MlhtMk I q^^^^oftev To svdmitovstv avtots naQstvai; fpTJ^OfiBVj 
ilxsQ lni6rig 6o(poC. il dl naloq t6 (Tco^a 6 stiQog 
nal %dvxa ta akla oaa fiiq XQog 6oq)Cav ^fidh oXcjg 
«Qos aQitfiv xal tov aQiatov ^iav xal to aQiGtov 
ilvai^ ti tovto av iHri; ijtfl ovd' avtos 6 tavta 6 
ixmv antvvvettai dg fmXXov ivdaCftmv tov fi^q 
ixovtog' ovdl yaQ av TtQog avXfjtvxov tiXog ij 
tovtmv TiXiovilCa avftfidXXoito. dXXd yaQ ^iaQOV" 
fiiv tdv ivdaCftova ftetd Tijff '^ftetiQag da^eviCag 
q)Qixtd xal diivd voftCtovteg, a ft^ dv 6 evdaCftmv 10 
vo^tCaeuv ^ owtm ovte aoq)dg ovti ivdaCftav ilti 
ftvi tdg TCiQl tovtmv tpavtaaCag aTtdaag dXXa^dftivog 
nal olov aXXog xavtdnaat yivoftivog 7tv0tiv0ag 
iavtm^ OTt ftridiv Ttoti xaxov iln' ovtm ydQ xal 
idiTJg iatat TteQl xdvta ^ devXaCvmv TteQC tiva ov ib 
tiXsiog JtQdg dQetjjvj dXXd rjftL0vg tig iatai. iTtel 
xal to ditQoaCQitov avtm xal to ytvoftevov JtQO 
xQCaemg diog xav jroTf XQog dXXotg i%ovtL yivfjtaiy 
jtQOGeXd-mv 6 aotpog aTtmaetat xal tbv iv avtm XLVf}- 
^ivta olov TtQog Xvitag itatda xatanavan, ij aTtiiXfj 20 
« Xoym- dxit,X§ dh aTta^et, olov iC ift^Xiipavtog 
mftvov ftovov [6J Wdtg ixTtXayiCfj. ov fti^v did 
tavta dtpiXog ovdh dyvciftmv 6 Totovrog* TOiovTog 
yaQ xal TtiQl avtov xal iv totg iavtov. dTtodidovg 
ow oaa avtm xal totg tpCXoig tpCXog dv elrj ftdXtata 26 
ftetd Tov vovv ixew, 

16. eC di tig ftff ivtav^a i^ tm vm tovtm aQag 
J^aet tov anovdatov, xatdyot dh TtQog tv^ag xal 
tavtag fpo^-qaetai xeQl avtov yevia^ai^ ovte anov- 
datov tf^Qfjaei,, otov dl^iovftev elvaij dXX' imeLxij m 
av^Qmmv xal fiixtov i^ dya%ov xal xaxov didovg 
fttxtov §Cov ix tivog dya^ov xal xaxov ditoSmait IV, 16. 16. 79 4 ' Tc5 toiovtm, xal ov Qadiov yivia^ac. og el xal 
yivoLtOj ovx dv ovoftd^ead^aL evdaCftmv etf} d^Log 
ovx ixcnv tb ftiya ovre iv d%Ca aoq)Cag ovte iv 
xa^aQOtfjtL dya^ov. ovx iatLv ovv iv tm xoLvm 

6 evdaLftovmg ^riv. bQxtmg yaQ xal UXdtmv ixet^ev 
^j^f^ rb dyaSfnv dlLot XaftpdveLv xal TtQog ixetv0 p. 39 
pXijteLV tov ftiXXovta ao(pbv xal evdaCftova iaea^av 
xal ixeCvm oftoLOvad-aL xal xat ixetvo J^v. tovto 
ovv det ixeiv ftovov TtQog tb tiXog, td d' dXXa, 

10 c5g dv xal tOTtovg ftetafidXXoi ovx ix tmv tonmv 
TtQoad^TJxrjv TtQbg tb evdaiftovetv ixcov, dXX' mg 
atoxaiofievog xal tmv dXXmv TtiQLxexvftivmv avtov^ 
olov ei mdl xataxeCaetaL f] mdC, dLdovg fthv tovtm 
oaa TtQog trjv XQ^^^'^ ^^^ dvvataL, avtbg dh mv 

15 dXXog ov xmXvoftevog xal tovtov dq^etvaL, xal dq)ij- 
amv dh iv xaLQm q)vaemg, xvQLog dh xal avtbg mv 
Tov ^ovXevaaad^aL JtiQl tovtov. mati avtm td iQya 
td fthv itQbg evdaLftovCav avvteCvovta iaraL, td dh 
ov tov tiXovg x^Q^'^ ^^^ oXmg ovx avtov dXXd tov 

20 nQoae^evyftivov, ov q)QovtLet xal dvi^etaL^ emg 
dvvatov, oCovel ftovaLxbg XvQag, amg oUv te XQV' i 
a^ai' ei dh ftrj, dXXrjv dXXd^etaL, r] dq)rjaeL tdg 
XvQag XQV^^^S ^«^ ^<^^ ^^^ XvQav iviQyetv dq)i%etaL 
dXXo iQyov dvev XvQag i^Giv xal xeLftivr^v TtXriaCov 

25 TteQLOtl^etaL admv dvev oQydvmv. xal qv f^^^*?^ - 
avtm il aQXfjg to oQyavov idod^r} • ixQfj^ato yaQ 
avtm ridri TtoXXdxig. PiHMki, 
liMliliilili^ u 80 jjixm, X* V. V, 1-6. 81 EI EN nAPATAEEI XPONOT TO ETAAIMONEIN. 

p. 43 1. Ei t6 svdaiiiovetv iiiLdoQiv tm XQOVoi Aafi- 

^avu tov ivduLHOVstv dsl xatd to iveatog kafipa" 
vofiivov; ovdh ydg tj fii/iffii? tov EvdaLfiovrjoai noiot 
&v ti^ ovd' iv tm liyHVj dkV iv ta dt,ax€t6^a£ 
710S t6 £v8ai,fiov€tv, i5 8h dtd^saig iv rw naQBtvai 5 
xal ri iviQyua T^g Jo^g. 
I 2. d d' ott iq>tiii£^a dsl tov tijv xal tov 

ivigystv^ to tvy%dvu.v tov toiovtov svdaifiovitv 
kiyot fidklov, Tcgmtov (ilv ovta xal ij avQtov 
ivdacfiovia (luXmv idtat. xal fj ilrjs del tijg TtQO- 10 
tiQagj xal ovxitt p>itQri^TJ6itaL to ivdaifiovitv tfj 
aQitfi. inuta xal ot ^iol vvv ^dXlov evdaciiovrj- 
{S0V61V fj jCQOtiQOv xal ovxG) tiXiiov xal ovdiitoti 
tiXiiov, iuiita xal rj i(pi0tg Xa^ovaa tr^v tivliv 
t6 naQov itXritpi xal dil to naQov tv^it, £qs dv tj 15 
TO ivdaifiovitv iiiiv, ij 81 itpiOLg tov Jiji/ ro ilvac 
iritovea tov TtaQOVtog dv itri, ii to ilvai iv tc5 
%aQ6vti, il 8h tb fiiXXov xal t6 itpilrjg d^iXu, o 
i%iL ^iXiv xal itfTtv, ovi o TtaQiXrjXvd^iv ov8' 
uiXXii, dXX' riSri i0tl tovto ilvai, ov to ilaail 20 

3. Tt ovv; il TtXiiova %q6vov iv8aiit>6vri0i xal 
TtXiiova %q6vov il8i totg ofifiaoi to avto; ii fihv 
yaQ iv TC3 itXiCovi to dxQL§i(StiQOv il8i, itXiov av 
ti 6 %Q6vog avta iiQydaato' ii 8a 6[iOLcog 8Ld 25 
Ttavtog il8i, to t6ov xal 6 aTta^ ^iaadfievog i%iL, 

4. dXXd TtXiiova atiQog ijdt^i? %q6vov, dXXd 
tovto ovx dv oQ^mg i%OL dQL^fiitv iig to iv8aL- 
ftovitv. il 8h triv ijdoi/ijv XiyiL tLg trjv iviQyiLav triv dvsn7t68LOtov , to avto ta ^titovfiivG) Xiyiv, 
xal Yi ri8ovri 8h rj TtXiicov dil to TtaQov fi6vov €%iL, 
to 8h naQiXr^Xvd^og avtrjg oi'%itaL, 

5. ti ovv; ii 6 (ihv i^ dQ%^g ivSaLfi^vrjaiv iig 

6 tiXog, 6 8h tov vatiQOv xqovov, 6 8h 7tQ6t€Q0v p. 44 
iv8aLfiovrjaag fiitifiaXev, €%ov0l to iaov ; rj ivtav^a 
ri naQa^oXri ovx €v8aLftovovvt(ov yeyivrjzaL Jtdvtcov, 
dXXd firj €v8aLnovovvtGiv , ot€ firj €v8aLfi6vovv, 
TtQog €v8aLfiovovvta. il tL ovv itXiov i%iL, tovto 

10 s%iL, oaov 6 iv8aificav TtQog ovx iv8aifiovag, 6 xal 
av^^aiviL 7tX€0V€xt€tv avt(ov tc5 7taQ6vtL, 

6. ti ovv 6 xaxoSaificov; ov fidXXov xaxo8aifiov 
Tc5 TtXeiovL; xal td dXXa 8h oaa 8va%€Qrj ovx iv 
TO) 7tX€L0VL Xq6vc) TtX^iova t^v avfi(poQdv ^lScoaLV, 

15 olov 68vvaL 7toXvxQ6vLOL xal XvTtaL xal 7tdvra td 
tovtov Toi) tv7tov; dXX' €i tavta ovta t(p XQ^'^^ 
t6 xaxov i7tavl€L, 8Ld ti ov xal td ivavtia xal to 
iv8aLyLovitv (haavtcig; ri i^tl fihv tc5v Xv7tc5v xal 
68vvc5v ixoL dv tLg Xiy€iv, cjg 7tQoax^^xriv 6 XQOvog 

20 8i8G)aLV, OLOV to i7iifi€V€Lv trjv v6aov' €%Lg yaQ 
yiv€taL, xal xaxovtaL fidXXov ttp XQ^^^ ^*^ a(Ofia, 
i7t€i, il' y€ t6 avto fiivoL xal firj fL€itG)v ij ^Xdfirj, 
xal ivtav^a to ^iaQov del to Xv^triQOv iatai, €i fiiq 
to 7taQ€XriXv&dg 7tQoaaQL^fiot d(poQ(ov iig to y€v6- 

25 fi€vov xal fiivov i7ti t€ Tij^g xaxo8aifiovog €%€G)g t6 
xaxov €ig tov 7tX€iova xq6vov iTiLteivsa^aL av%avo- 
fiivrig xal t^s xaxiag ta ififi6vG), t^ yovv TtQoa* 
^rjxfj tov fidXXov, ov tco TtXeiovL to fidXXov xaxo- 
8aLfiov€tv yiv€taL, tb 8h 7tX€tov £aG)g ovx dficc iatlv 

30 ov8h 8rj 7iX€tov oAcog Xextiov to fir^xitL ov tc5 ovtL 
avvaQLd^fiovvta. to 8h trjg €v8aLfioviag oqov ts 
xal TtBQag €X€l xal tavtbv dei. €i 8i tLg xal iv- 

PliOTIN. 6 82 £iiii. i* V, 6-10. 83 I tav^&a invdoiJig naga xov nXsiova XQOvov^ S6xb 
fiaXXov €vdaiiiov£tv iig dgsxriv imdidovxa f*f/£ova, 
ov x^v TtoXvixrj svdaiiioviav dQi^(i(5v inaivBtj dXXd 
f ijv imXXov y€vo{iivfiv Torf, Stc iidXXov idxtv. 

7. dXXd did xij il xo naQov ^icoQitv dit 5 
(lovov xal firi (SvvaQt^fiitv xS yivo(Liv(p ^ ovk ini 
xov xQOvov xo avxo noiov[iiVj dXXd xal xov TcaQi- 
XfiXv^oxa Tc5 naQdvxi 6waQi^(iovvxig nXiio Xiyo- 
(iiv; did xi ovv ovx, o6og 6 XQ^og^ xo0avtnv xal 
xviv ivdainoviav iQov^iiv; xal diaiQot(iiv dv xaxd 10 
xdg tov XQOvov diaLQiang xal xrjv ivdaL^ioviav 
xal yaQ av xc3 naQOVti (litQOvvtig ddiaiQitov avtriv 
xot7J0O(iiv, rj tov (ihv XQOVOV dQL^fiitv xal [irixitL 
ovta ovx dtonov, imimQ xal tmv yivofiivcav (liv, 
[irjxiti di ovtmv, dQL^fiov dv noirjaaifii^a, olov 16 
taiv titiXitftrixotcov' ivdaifioviav dh firjxitt ov6av 
naQitvat Xiyitv f^g TcaQOvarjg nXiiova atonov. to 
fiiv ydQ ivdatftovitv avfi^ifirjxivat d^tot, 6 dh 
XQOVog o nXiicnv naQa tov naQOvta to firjxitt ilvat. 
oXmg ih tov %q6vov to nXiov 6xida6tv fiovXitai 20 
ivog ttvog iv tm naQovtt ovtog. dio xal iixcov 
ttimvog iix6t(og Xiyitai d<paviiitv povXofiivri iv tm 
0xtdvafiivm avtrjg to ixiivov fiivov. o^iv xdv 
dno xov ai(ovog d^piXrjxat to iv ixiivo) fiitvav xal 
p. 45 avt^g notf^arixat , dnoSXi6iv avxoj 60)^6 fiivov xicog 26 
ixiiva XQonov xtvdj dnoXofiivov di, iv avx^ ii ndv 
yivotxo. itniQ ovv xo iv6aifiovitv xaxd icsi^v dya- 
^rjv, drjXovoxt xaxd xrjv xov ovxog avtriv ^ixiov 
JciijV avxri ydQ dQi^xrj. ovx aQa dQt&firjxia XQOvm, 
ilX* ttlmvi' fovro dh ovxi nXiov ovxi iXaxxov ovxi 30 
^^xit xtvi, dXXd xo xoiko %al xo ddtd6xaxov xat 
xo (yd xQovtxov ilvat. ov 6vvanxiov xoivvv xo ov x(o fin Svrt oidh xm aimvt x6v xq6vov ov8h xo 
XQOVtxov dil xm ai(ovim om naQixxaxiov to adta- 
6tatov, dXXd ndv Uov Xnntiov, it noti Xa^^avotg,^ 
Xafipdv(ov od rov XQOVOV ro ddtaiQitov, aXXa tov 
6 aimvog ri)i/ M»' n^ «^* ^^ noXXmv xQOVcav, aXXa 
Ti}v ix navtog XQOvov nd6av ofiov. 

8 ii di rtg Xiyot trjv fivT^firjv t(ov naQiXrjXv- 

&6t(ov iv t(o ivi6trix6tt fiivov6av naQix^6^^^ ^o 

TtXiov tm nXii(yva xq6vov iv tm i{>datfiovitv yiyivrjr 

10 fiiv(o, ti &v ro tfig fivi^fifiS ^dyot; ^ ydQ (pQOvri6i(og 

avrifinv tng nQ66»iv yiyivnfiivns , ««^^^ (pQOvtfKo- 

tiQOv dv Xiyot xal o^x dv t^Qot trjv vno^i6tv' n 

trig nSovrig trjv fnvnfinv, ^^^^9 ^oXXng mQtx^Q^^^l 

diOfiivovtov iMfLOVog xal oi>x dQXOVftivov n 

15 naQ0v6ri. xaitot ti dv ijdt) ij f^viftri rov fiog^ 

iXOt; S6niQ dv, ii fivrifiovivot ttg, ott x^^S ^^rt 

Uco n6^n' n «fe ^ixatov itog, itt dv iln V^^oto- 

tiQog' td dh tng (pQOvn6i(og, Srt niQv6tv i(pQovovv. 

9 ii dh t(ov xaX(ov iln n W>^5 ^^^ ^'^^ 
20 ivtav^a Xiyotto dv rr, dXXd dv^Q(6nov i6tl tovto 

iXXiinovtog totg xaXotg iv tm naQ6vtt xat t(p m 
iXiiv vvvl inrovvtog t^ ftvnfinv rc5i/ yiyivnfiev(ov. 

10 dXX' 6 noXv$ xQovog noXXdg notit xaXag 
nQdlitg, dv d^otQog 6 nQdg dXiyov ^^^1^^'^ 

26 dit Xiyicv 3X(og iddaiftova roo/ ov dta noXX(ov t(ov 
xaXmv. n 0% i^ ^oXXmv ro i^dat^tovitv xal XQOvmv 
xal nQd^icov Xiyit, ix tmv fin^irv ovt(OV aXXa 
naQiXnXv^6t(ov xal iv6g rM/og roi; ;ra(»oyros ro 
i^datfiovitv 6vvi6tn6t. dtb xatd ro naQOV i^i- 

30 116^« ro ii8atft,ovitv, ilta ^Si^rovfiav, ro fiaXXov ii 
iv nXiiovi iddatfiovn6at fidXX6v i6tt. rovro ow 
tnrnriov, ii tatg nQa^i^t tatg nXiio6t nXiovixtit 84 EUQ. I. VI, 1. 85 t6 iv itoXXm xQOvm ivdaiiiovstv. TtQmtov (ilv ovv 
Im xal fiij iv TtQdieai ysvotiBVOv BvdatiiovBtv xal 
ovx iXmtov dXXa (idXXov tov TCSTtQaxotog- BTCBita 
al TtQdlBiq ovx il avtmv ro bv dMafSiv, dXV at 
dta^i^Bcg Tcal %mg XQaiBLg xaXag noiovdt %aQ%ovtai 5 
tB 6 tpQovi^og %o aya%bv %al TtQattmv, ovx otc^ 
TtQottBc ovd* ix tmv ^vn^aivovtmv j aXV i^ ov 
iXBi, i«Bl nai T/ mtriQca trig itatQidog yivoito av 
iil xaQd ipavXov, xal to inl amtTjQia^trig natQldog 
^dv ual dXXov TtQdiavtog yivoito av avtm. ov 10 
toivvv tovto iotc ro jrotow ttjv Tot; Bvdaifiovog 
46 ^dovTjv, dXV n ^l*S ««^ ^n^ Bvdaifioviav xal st tc 
^d^ dt avtnv JtoiBt. to dl iv tatg JtQdleaL t6 
Bidat(iovBtv ti&B(S&ac iv totg i^m tiJs aQBt^g xal 
tijg tvxrig itSti ti^ivtog- n ydQ ivsQYBca trjg fvxns 15 
iv tm (pQoviiaac xal iv iavt^ mdl ivBQy^iSai, xal 
tovto td Bvdaifiovmg. p. 50 nEPI TOT KAAOT. 

1. T6 xaXov i0tc fiiv iv o^bi JtXetatov, inti 
d* iv imatg xatd tB Xdymv '^^vv^idBcg xal iv ^iov- 
ffcw^ imdtSTi' %al ydQ (liXri xal ^v^fioi si0t xaXov' 20 
i0ti dh xal 3tQOiov6L TtQog to dvm dxo t^s «/(J^- 
6smg xal iMttrjdsvfiata xaXd xal nQd^sig xal s^scg 
xal i7ti6triiicd ta xal to tmv aQStmv xdXXog. sl 
U ti xal XQO tovtmvj avto dsiisi. tC ovv dij to 
msmtrindg xal td 6m{kata xaXd (pavtdtsa^ac xal 26 
«ijv dxoilv ijtivsvBiv tatg (pmvatgy (og xaXatg; xal 
S0« i(psl^g t^X^S ix^taij 7C(Dg Jtots %dvta xaXd\ 

xal aQd ys sv\ xal tm avtm xaXd td Ttdvta, rj dXXo 
filv iv 6(6iiatc (to) xdXXogj dXXo ds iv «AAw; xal 
%iva %otl tavta r} tovto; td (isv yaQ ov %aQ' 
avtmv tc5v v%oxsi(iSvmv xaXd^ oiov td 0G)(iatay 
6 dXXd (is^ilsi, td dh xaXd avtd, m0%sQ aQSf^g j 
(pv6Lg. 0(6(iata (ilv yaQ td avtd oth (isv xaXd^ 
bts 6s ov xaXd (paivstai , (hg dXXov ovtog tov am- 
(lata slvacy dXXov 8s tov xaXd. ti ovv icti tovto 
t6 %aQ6v totg (Jco>«<Jr; %QC3tov ydQ %sqI tovtov 
10 axszriov. ti ovv iotcv, o xivst tdg oipscg t(av ^sm- 
(livmv xal i%i6tQS(psL %Qdg avto xal sXxsi xal 
sv(pQaivs6^ai rfi ^ia %ocst', tovto yaQ svQovtsg 
tdx ccv i%i^d^QO^ avtm ;^pa)>£V0t xal td dXXa 
%sa6alyLs!^a. Xiystai (uv 8ri%aod%dvtmv, cog si%stv, 
15 (og (5v(i(tstQia t(ov (isqcov %Q6g dXXrjXa xal %Q6g to 
oAov t6 ts trig svxQoiag %Qo6tsd^sv t6 %Q6g trjv p. 51 
6>tv xdXXog %OLSt xal ietcv avtotg xal oXmg totg 
dXXoig %dac t6 xaXotg slvac t6 0v(i(iitQocg xal 
(is(istQri(iivoig v^aQX^f^v olg d%Xovv ovdiv, (lovov 
20 6^ t6 0vv%stov il dvdyxng xaX6v v%dQlsi' to ts 
ZXov iatai xaX6v avtolg , td dh (liQn sxa6ra ovx 
slsL %aQ' iavtciv t6 xaXd slvac, %Q6g 8s t6 oAoi/ 
avvtsXovvta, Iva xaX6v ^- xaitOL dst^ sHmsq [t6] 

oAov, xal td p^BQn ««^« ^^^«^' <>^ W ^^ ^^ "^- 
25 <yx()«v, dXXd %dvta xatsLXri^pivaL t6 xdXXog, td ts 
XQ(6(iata avtotg td xaXd, olov xal t6 tov nXlov 
ipmg, d%Xd ovta xal ovx ix 6V(i(istQiag ixovta to 
xdXXog iim i6taL tov xaXd slvaL. xQ^Go^ ts 8n 
Tcmg xaAdv; xal vvxt6g n d0tQa%n n [^«3 «<^^9" 
30 oQdoi&ac Tca xaXov; i%i ts tmv (pmvmv m0avtmg 
t6 d%Xovv olxn^staL, xaitOL sxd0tov (p^oyyov %oX- 
Xaxv t(5 iv Tc5 oXm xaXm xaXov xal avtov ovtog. 86 Enn. I. VI, 1-3. 87 Stav dh <fij Mal tijg avt^g avyLpLBtQlag fi^i/ovtfi^s ^^^ 
filv Kalov tb avto TtQoacjTtov, oth dh fn) q)a£vritai, 
Tcmq ov% alko dBt iitl tm (yvfificVpw liyBiv ro Hukov 
ilvat^ xal to «JvfififT^ov xalov elvat $i aXlo; si 
^l <JiJ ptitaflaivovtis xal inl ta imtridiv(iata xal 5 
tovs koyovg tovs xakovs ^o 6VfiiiitQ0v xal iic 
avtmv akimvto, tCs ^v kiyotto iv i7tLtrjdiv[ia6i. 
6vfifiitQCaxakots ij voiiois ij (la^fjfiaaiv t} imatTJiiaLs; 
^imQijfiata (ihv yag iJV(i(AitQa TtQOS akkrjka nms av 
«ft|; ii d* ott <Svftq>mvd i0tc, xal xaxmv iatat, 6(iokoyia 10 
ti xal av(i(pmv£a, tm yag tiJv (5m(pQ06vvriv i^ki- 
&t6trita ilvai to tiJv dixaio0vvT^v yevvaCav ilvai 
ivri^iiav 0v(i<pmvov xal avvmSov xal ofiokoyit TtQOs 
akkrika, xdkkos (ihv ovv t^x^^S dgitri Tidaa xai 
xdkkos dkrj^ivmtiQOv ^ r« jtQOO&iv dkkd jtcSs 16 
6v(jt(iitQa; ow yicQ (os (iByi^vj ovti ms dQi^(iol 
€v(^titQa xakoi Ttkiiovmv (iiQc5v trjs tvxvs ovtmv, 
iv noim yaQ koyca i} 6vv^i(Sis U V ^Qdais tcSv 
(iiQmv rj tcjv d^imQri(idtmv y to dh tov vov xdkkog 
ptovov(iivov ti dv itrj; 90 

2. ndhv ovv dvaka^ovtig kiym(iiVj ti drjtd 
i6ti to iv tots (S(6(ia(Ji xakov TtQcsitov. i0ti (ihv 
ydQ ti %al iTti^okrj f^ itQcStrj aia^tov yiv6(i£vov 
xal fj ipvxv ^^^^9 (Svvitaa kiyit xal imyvovaa 
ditoBix^tac xal olov (SvvaQ(i6ttitai. itQos ^h ro 25 
al6xQ^ JtQOdfiakovaa dvCkketai. xal dQVittai xal 
ivavivii dm* mvtov ov 6v(iq)mvov0a xal dkko- 
tQiov(iivr}. (pa(iiv drj, eos trjv (pvaiv ovaa ojtiQ 
iatl xal TtQog t^g xQiittovos iv tots ovaiv 
ovaCaSy o ti dv % ^yvjxfj^k V ^X^^S tov avyyi- $0 
vovsj X^^Q^'' ^^ ^^^ dnMt6fitac xal dvaq>iQii TtQps 
ig3ix4y xal dva(ii.(iv^axitai iavtiis xal tmv iavtrjs. 4\ tis ovv 6(iOL6tris tots t^di TtQOs td ixstxakd; xal 
ydQ, ii 6(ioL6tris, o(ioLa (ihv iatav it(as dh xakd p. 62 
^dxitva xal tavta; (litoxv stdovs q)a(ihv tavta. 
Ttav (ihv ydQ t6 d(i0Qq)0V 7tiq>vx6s (lOQq^rjv xai eldos 
6 dixsa^ccL d(ioLQOv ov k6yov xai ildovs aiaxQOV xai 
ilm ^&iiov k6yov xai to Tcdvtrj aiaxQOV tovto.^ 
aiaxQOv dh xai to (irj xQatrjd-hv vno (iOQq)ris xai 
k6yov ovx dvaaxo(iivriS trjs vkrjs to Ttdvtrj xatd 
ro itdos (ioQq)Ova^aL. TtQoaLOv ovv to eldos to (ihv^ 
10 ix itokkmv ia6(ievov (iiQ(ov ^v avv^iaeL avvitaii 
n xai iis C^iccv awtikiLav rjyaye xai ?v trj 6(iO' 
koyia Ttejtoirixev, iiteiTteQ dv ny avto ev te edeL t6 
(kOQq)OV(iievov elvaL (os dvvatov avtm ix 7tokk(oy 
ovtL. XdQvtaL ovv ijt' avtov to xdkkos eis ^v 
16 avvax^^ivtos xal tots (leQeaL dLdov eavto xai tots 
3koLS. otav dh ev tL xai 6(i0L0(ieQhs xatakd^ri, eis 
okov didmaLV eavt6' olov [ft] 6t£ (ihv Ttdari oixicc 
^etd tmv (ieQ(5v, 6th dh evi ki%^m dLdoiri Ttg q)vaLs 
To xdkkos, tri 8h ij tixvn^ ovtm (ihv di} xakov to 
20 ac5(ia ylyvetaL k6yov djtd ^eciv ikd^6vtos xoLvmvicc. 
3. yLVciaxeL dh avto i} ijc' avto dvva(iLS tstay- 
(livr}, ns ovdhv xvQLciteQOV eis xQiaLV tmv kvTiJs, 
6tav xai ij dkkn avvemxQivri i)vxn- ^^V^ ^ ^«'' 
avtn kiyeL avvaQ(i6ttovaa tc5 TtaQ^ avf^ etdec 
25 xdxeivtp TtQOs trjv xQiaiv xQ^l^^^n ^^^^Q xav6vL^ 
tov evd^ios. 7t(os ^« av(iq}mvet t6 TteQi a(3(ia tci 
%Qd a(6(iatos; ^«s dh ti)i/ lg« oixiav tm evdov 
oixias etdeL 6 oixo8o(iLx6s avvaQ(i6aas xakrjv eivaL 
kiyeL; n otL iativ n ^^^j «^ x^Q^^^^^^ '^^^S ki^ovs, 
30 t6 ivdov eldos (leQLa^hv tm e^m vkns oyx^, d(ieQhs 
ov iv Ttokkots q)avtat6(ievov. otav ovv n cctad-n^Si^S 
t6 iv a(6(iaaLV eldos tdri avvdn<sd(ievov xai xQatrj- I oO Eim. I. VI, 3—5. 89 0av tijg fpvOiGjg f jfs ivuvtCaq aiiogqiov ov0ng xal 
pLOQfpnv inl &naig (ioQ(patg ixTtgsJttSg ino%oviiivnv, 
0vviXov0a d^QOOV avto t6 xoXlaxv dvnvsyxi ts 
ml ii(fijyayiv iig to iiOGi diiiQlg n^n xal idmxi 
tw ivdov evptipmvov xal 0vvaQii6ttov xal (paov' 5 
oln dvdQl dya^m 7iQO0fivhg inKpaivoitivov aQitrjg 
ixvog iv vim av^tpcovovv t« aAi?#£f tm ivdov. ^ to 
dl tijg XQ^^S ^'^^^^S ditXovv ^ioQtpfi xal xQatjaH 
trov iv vXtl Cxot iLVOV, itaQov6ia q^mtog daaiidtov 
xal Xoyov xal iidovg ovtog, o^iv xal to %vq avto 10 
%aQd td aXka 0m(tata xalov, ort td^iv ildovg itQog 
td dkXa «JTOtxfra ixif,, dvm (ilv tfj ^i0ih Xsittota- 
tov dl tmv dXXmv miidtav, mg iyyvg ov toy dam- 
imtov, (lovov dl avto ovx eiadsxonivov td dXXa- 
td 81 dXXa dixitai avto, ^iQiiaivBtac yaQ ixstvay 15 
p. 53 ot) ^vxf^ae dh tovto, xixQG>0tai ti XQmtag, td dh 
dXXa %aQd tovtov t6 iUog tijg xQoag Xafipdvsv. 
XdpLTtit, ovv xal atiXPiL, mg dv iUog ov. to dh (in 
XQatovfiivov iiitnXov tm 9>citI ytvoitsvov ovxitt, 
xaXov, dg dv tov itdovg Tijg XQ^^^ ov ^stixov oXov. 20 
ai 6s aQ^ioviai ai iv tatg (pmvatg dtpavstg tdg (pa-^ 
vsQdg 7toiri6a6ai xal tavtji tiJv tvxnv Cyvsavy toO 
xaXov XaPitv inoin^o^v^ 6g iv dXXca t6 avTO dii- 
latfat. ^a^axoAov^fir dh tatg ai0»n^atg fiitQsta^ai 
dQi»(iotg iv Xoym od navti, dXX' og dv ij dovXsvmv 25 
iig noifi0LV iidovg iig [t*] to xQatstv. xal itSQl 
filv ttav iv ai(J^0si xaAc5v, d d^ stdmXa xal 6xiai, 
[at] olov ix8Qanov0ai iig vX^v iX%ovaai ixoaiin' 
0dv ts xal 8unt6fj0av (pavstaai, to0avta. 

4. TtSQl 8h tdjv 7tQO0mtsQm xaAcSv, d ovxiti 30 
at0%n^ig hQdv iiXtixi, iwxn ^^ ^viv dQydvmv oQa 
Mal Xiynj dvafiaivovTug 8st &sd0a0»ai xataXi7t6v- ' i t j Tag Ti)v ai0^0iv xdtm nsQiyiivsiv. m0itSQ 8h iitl 
tmv ti]g aiad-rj^smg xaXmv ovx nv tcsqX avt(ov Xiystv 
totg fiTJts smQaxoai (ind'' cog xaXc5v dvtSLXrjpiiiivoLg, 
olov st tivsg il dQxrig tv(pXoi ysyov6tsg, tov avtov 

5 tQOTtov ov8h TtSQl xdXXovg E7tLtn8sv(idtmv totg (in 
d7to8Eia(iivoLg to t(ov iTtLtri^svfidtmv xal iTtL^trj- 
fic5v xal tc5v dXXmv tmv tOLOvtmv xdXXog, ov8h 
jtSQl aQEtrjg rpiyyovg totg iirjSh cpavtaad^st^Lv , cog 
xaXov to trjg 8LxaLO0vvng xal amtpQoavvrjg jtQoa- 

10 mnov, xal ovts sanEQog ovrs imog oijtm xaXd, dXXd ^ 
8^t,i86rTag (ihv slvaL, mv ilfvxri td tOLavta fiXiTiSL, 
I86vtag 8h '^a^nvccL xal ixTtXn^LV Xa^stv xal Jtton- 
d^^vaL TtoXXm ftaAAoi/, rj ^v totg 7tQ6a^EV, dts dXrj- 
d^LVcav rj8ri icpaTttofiivovg. tavta yaQ 8st td Ttd&rj 

15 ysvia&aL nsQL to o tL dv n xaX6v, ^dfi^og xal ix- 
TtXn^LV T^8stav xal Tto&ov xal iQmta xal Ttt^r^aLV 
IIE&' n8ovrjg. iarv 8h tavta Tta&stv xal itdaxovaLV 
at tl^vxccl xal TtSQl td (it} oQOJfisva itdaaL fiiv, (og 
siTtEtv, (idXXov (isvtOL al tovtmv EQmtLXcatSQai, 

20 maTtSQ xal iTcl t(5i/ amfidtmv Jtdvtsg (ihv iQ(DaL, 
xEvtovvtaL 8h ovx taa, dXX' sialv ol' (idXLata, ol' 
xal XiyovtaL iQav. 

5. tm 8^ xal itSQl td iv ovx aiadijaiL iQmtLX(Sv 
dvaTtvvd^dvsa&aL 8st' ti Ttdaxsts TtSQL td XsyofiEva 

26 imtn8sv(iata xaXd xal tQ^itovg xaXovg xal n^rj aci- 
tpQOva xal oXmg SQya aQstng xal ^La^iasLg xal t6 tc5v 
ipvxdv xdXXog; xalsavtovg 8h i86vtsgtdiv8ovxaXovg 
ti Ttdaxits; xal Ttmg dva^axxsvsa^s xal dvaxLvstad-s 
xal iavtotg avvstvaL Ttod^sttE avXXsldfisvoL avtovg 

30 ajr6 Tc5v amfidtmv ; 7tdaxov0L (ihv yaQ tavta oi ov- 
tmg iQmtLXoi. ti 8i iati, nsQl o tavta TtdaxovaLv; 
ov axnc^^j ov xQ^i^^^y ov (iiysd^6g tt, dXXd TtSQl mr 

I 90 Enn. 1. tvxTJv, dxQcStiatov (ilv avttfv, dxQGit^^txtov dh xal 
Tijv 6G}<pgo6vvriv ijov^av xal to akXo tmv dgstiov 
p. 64 fpiyyog^ otav ly iv avtotg ^re, ^ xal iv aUcj 
»ed6fi0»s iiiYS&og tvxns ««^ n^^S d^xawv xal <?©- 
q>QO0vvriv Ha»agdv %al dvdgsiav pXoavQov e%ov6av 5 
XQOOmjtov xal «Jcftvdti^ra xal aidm iitav^ov^av 
itQSfist xal dxvfiovi xal dna^si: dia^iasLj ijil nd6i 
dh tovtoig tbv ^sosLdij vovv imldfiTtovta. taika 
ovv dyd^svoi xal (piXovvtsg Tiag avtd kiysts xakd; 
Smi fAiv yaQ xal fpaCvstai, xal ov iiiJTCots 6 idav 10 
aXlo tL (pnasi, ij td ovtmg ovta tavta slvat. tC 
ovta ovtag; n xald. dXl' iti ito^st 6 Xoyog, tC 
Svta nsTioCrixs tiJi/ ifV%riv slvav iQd^iiLOV tC to inl 
Md^atg dQStatg dtaTtQinov olov (pag; fiovksi drj xal 
td ivavtCa la§mv, td TtSQl tv%nv ai6%Qd ytvdfi«va, 15 
I dvtiTtaQa^stvai; td%a yaQ dv avfi^dXXoito TtQog o 
ir}tovfisv to ai6%Qbv o ti not' ioti xal dioti <paviv, 
S6tm dij tlfv%^ aiaxQdj dxoXaOtog ts xal ddixog^ 
MXsC6tmv ^sv im^v^imv yifiov6a, jtksC6tfig 8h ra- 
QUxnSj iv q>6fioig Std dsdCav, iv (p^ovotg dtd (ii- 20 
XQOTtQiTtsiav , Ttdvta (pQovov6a a dii xal (pQOvst 
'^VTitd xal tajtsivdj 6xohd 7tavta%ov, rjdovmv ov 
xa^aQciv (pCXrj, t(B6a ^miqv tov o tt av Ttdd-rj 8id 
6(6tuctog mg ijdi) XafiovOa [rd] al6%og, avto tovto 
rd al6%og avt^ aQa ov XQo6ysyovivat olov iitaxtbv 25 
Mmxbv (prJ60fAiVy S ikmfiiJ6ato (ihv avty, TtSTtoCrjxs 
ih avtfiv dxd^aQtov xal itokX^ t^ xaxm ^viiTts- 
(pvQfiivriv, ovts tmiiv itt i%ov6av ovts at6^ri6i,v 
xa^aQdvj dXXd t^ (iCyfiatt rov xaxot; dfivdQa tij 
^D^ xsxonfiivfiv xal noXX^ t^ ^avdtm xsxQa(iivriv, 30 
ovxitt (dv bQm6av a Ssi iwx'^ iQav, oi^iti dh 
imftivfiv iv avrg (livsiv tf iXni6^m iil XQog tb VI, 5. 6. 91 |t I 


i ilm xal tb xdtm xal tb 6xotsLv6v; dxd^aQtog dfjj^ 
ol(iat, ov6a xal (psQO(iivri %avta%ov bXxatg itQbg td ty 
ai6diJ6SL 7tQ067tC7ttovta, 7toXv tb tov 6(6(iatog s%ov6a 
iyxsxQa(iivov , tm vXixm 7toXXm 6vvov6a xal sig 

5 avtiiv si6dsla(Livri sldog stSQOv r^XXdlato XQaasc^ 
tji 7tQbg tb xstQOV olov sl' tig bvg sig ^trjXbv ^ 
PoQfioQOV tb (ihv oTtsQ slxs xdXXog (ifixitt TtQO^paC- 
voi, tovto dh oQmto, o sra^a rov TtriXov ri fioQ^o- 
Qov d7ts(Jidlato' m H rd aiOxQbv TiQoO^nxri tov \ 

10 dXXotQCov 7tQ06nX^s xal iQyov ai5ra5, stTtsQ s6tai 
TtdXiv xaXog, d7ioviipa(iivm xal xad^riQa(iivm OTtSQ 
ijv slvai. ai6%Qdv bri ^v%nv Xiyovtsg (i.jisi xal 
xQdosi xal vsvosi t^ 7tQbg tb 6(5(ia xal vXriv OQ- 
^c5g dv XiyoL(isv. xal s6ti rovro al6%og Jpv^ij (lii 

16 xa^aQd (ifidh siXiXQivst slvat, m67tsQ %Qv6m dva- 
%S7tXr^6^ai rot) ysmbovg, b sl r^ff dtpiXoi, xataXs- 
XsiTttai %Qv6bg xal ioti xaXog, (iovov(isvog (ihv tmv 
dXXmv, avtm bh 6vv(dv (nov^p. tbv avtbv di} r^d- 
jtov xal ilfv%n, (iovm^stoa (ihv i7ti^v(iimv, dg dtd 

20 rd 6(5(ia i%si, m dyav 7iQ06m(iCXsi, d^taXXaystoa bh 
tmv dXXmv 7ta&(5v xal ;ca»aQ&st6a d i%si 6m(iatm- p. 56 
&st6a, (isCva6a (lovri rd ai6%Qbv tb 7taQd tijg stiQag 
q)v6smg aTtav d^tsd^ijxato, 

6. s6ti yaQ dij, mg b 7taXaibg Xoyog, xal ^ ^m- 
(pQ06^vfi xal fi dvdQsCa xal 7id6a aQStii xd^aQ6ig 
xal n (pQ6vfi6ig ai)tii. btb xal aC tsXstal bQ^mg 
aivCttovtai tbv \iii xsxa^aQ(iivov xal sig adov xsC- 
6s6»ai iv fioQfioQm, bti tb fti) jca^a^jdv fioQfioQm 
8id xdxfiv (pCXov ola di} xal vsg, ov xad^aQal tb 

30 <J<»f*«, %aCQ0v6i tm toiovtm. tC yaQ av xal stn 
6m(pQ06vvfi dXfi^g ^ rd (lij 7tQo6o^iJ^lu iibovatg 
rov 6(6(tatog, (psvysiv dh (og ov xa^aQdg ovdh xad^a- I 


Enn. I. ^oi;; ^ dh avdQiia d^opia ^avdtov. 6 di iczi. 
%mfflq itvai Tr/v ^v^^v tov amfiatog, ov tpoPettai 
dh TOVTO, Ss dyana (jlovoq ysvh&at, ^eyaXotvx^a 
dl Sri v7t£Q0fia tSv T^df. 1} dl (pQ6vrj6i.g v6ri0tg 
iv dxofStgo^'^ tmv ndt&j TCQog 6h td dvm trjv ^v%Yiv 5 
afovea. yCvitai ovv ^ ifvxrj xa&aQ^elaa ddog xal 
loyog xal ndvtri dod^tatog xal voiQa xal Zlrj tov 
^uov, o^iv ij strjyrj tov xaXov xal td Cvyyevr^ 
mdvta tomvtu, ifv^i^ ovv dvax^etaa TCQog vovv 
iTil td fidXXov iett xaXov. vovg dh xal td itaQa 10 
vov to xdXXog avtfi oixilov xal ovx dXXotQiov^ oti 
toti ietlv ovtmg ^ovov ^vx^- ^''^ ^*^^ Xiyetai 6q- 
J^mg t6 dya^ov xal xaXov trjv tl^vxiiv ylviO^ai, 
6^oim^vaL ilvai #«^, ot* ixel^ev to xaXov xal 1} 
fior^a ri etiQa tmv ovtmv. fidXXov dh td ovta ij 15 
xaXXovri ifftiv, ^ dh etiQa q>v0ig to aiaxQ^v. to 
i* avto [aiaxQ^v] xal TtQmtov xax6v, mate xdxitvo 
twdtov dya&ov te xal xaX6v, rj tdya^6v te xal 
xatXovT^. ofLoimg ovv trjtrjtiov xaXov te xal dya- 
#6v xa\ ai6xQ6v te xa\ xax6v. xa\ t6 jiQmtov 20 
^itiov Tijv xaXXovrjv, oneQ xa\ tdya^ov aqp' ov 
vovg ev%vg to xaX6v' ^vx^ ^h vm xaXov td dh 
aXXa ^dri naQa irvxrjg (iOQq)Ov6rig xaXd, td te iv 
tatg TCQdleai td ti iv totg imtridevftaffi. xa\ dij 
xa\ td 0mfiatay otSa ovtio Xiyetai, ^vx*? ^^V ^out- 26 
ati yaQ ^etov ov(5a xa\ olov fiotQa tov xaXov, mv 
Sv ifpdifritai, xa\ xQafg^ xaXd taika, mg dvvatov 
avtotg fiitaXafiitv, nout. 

7. ivafimiov ovv xdXtv ix\ to aya^ov, ov 
dQiyetat %aiSa ^jrif. it ttg ovv ilSiv avto, oldiv 30 
Xiym, oMmg xaXov. iq>it6v fihv yaQ mg dya&ov 
xa\ ^ iipeCtg itQog tovto^ tiv^ig dh avtov dvafiai- VI, 6. 7. 93 I vov6l TCQog to dvm xa\ imatQatpetav xa\ dnodvo- 
(livotg, d xatafiaCvovteg i]fig)ii0fie^a' olov i7c\ td 
dyca tmv JeQcov totg dvLOvat xa&aQaeig te xa\ tfia- 
timv dTtobiaeig tmv tcqIv xa\ to yvfivotg dviivaf 
6 emg dv ttg itaQeX^mv iv tfj dvafidaev Ttdv oaov 
dXX6TQL0v tov ^eov avtm fi6vm avtb fi6vov idrj 
eiXcxQLveg, ditXovv, xa^aQ6v, d(p' ov Ttdvta H^tjq- 
trjtaL, xa\ nQog avto fiXineL xa\ iatL xaL ^fj xal | 
voet' fca^s yaQ attLOV xa\ vov xa\ tov elvai. 

10 TOVTO ovv eC tLg C8ol, JcoCovg dv CaxoL eQmtag, p. 56 
TCoCovg dh 7c6^ovg, fiovXofievog avtm avyxeQaad^rjvaL, 
Ttmg 6' dv ixjcXayeCrj fie^' ridov^g; eatL yaQ tm fiev 
(irJTcm Cd6vtL oQiyead^aL mg dya^ov' tc5 dh idovtL 
VTcdQxeL iicL xaXm dyaa^al te xai d^dfjifiovg jcCfi- 

16 TcXaa^aL fied'' j^^ov^q xol exTcXrjttead^aL dfiXafimg 
»a\ iQdv dXi^^rj eQmta xai dQLfiiog tco&ov xai tmv 
dXXmv eQmtmv xatayeXdv xal tmv jCQ^ad^ev vofiL- 
^ofiivmv xaXmv xata^pQovetv OTCotov TcdaxovaLV 
oaoL d^ecav eCdeaLv i] daLfi6vmv jCQoatvxovteg ovxit \ 

20 dv dTCodixoLvto ofioCmg dXXcov xdXXrj amfidtmv. tC 
drjta oCofied-a, eC tLg ai^%i^u mXov ^emto avto iq)" 
eavtov xa^aQ6v, fiij aaQxmv, fi^ acdfiatog dvdjcXemv, 
firi ev yfj, firj iv ovQavm, Iv ri xa%aQ6v; xa\ yaQ 
ijcaxtd Tcdvta tavta xal fiifiLXtaL xaL ov TCQmta, 

25 TcaQ^ ixeCvov di. ei ovv ixetvo, o x^Q^et fihv 
dnaaLV, itp' eavtov dh fiivov dCdmaL xa\ ov dixetaC 
tL iCg avt6, C8ol, fiivmv iv tfj ^ia tov toLOvtov 
xa\ dnoXavmv avtov ofiOLOVfievog tCvog dv etL dioLto 
xaXov; tovto yaQ avto fidXLata xdXXog ov avto 

30 xoL to TCQmtov iQyd^etaL tovg iQuatdg avtov xa- 
Xoifg xa\ iQaatovg jcocet. ov dij xaL dymv fiiyLatog 
xa\ iaxcctog Tfjvxatg iCQ^xeLtaL, vichQ ov xa\ 6 Tcdg 


E&D. I. VI, 7—9. 95 xovog, fii} ditoiQOvg ysvia^ai rij^g uQl^trig ^eag, i^g 
6 filv tvxmv (laxaQiog o^iv ^axagCav ts&saiiivog' 
itvxiqg dh tovtov 6 iiri tv%dv, ov yag 6 %Q(a^d- 
ttov 7] 0Ci(idtmv xaloiv fii) tv%mv ovdh dvvdfiscog 
ovdh dgxav ovd' 6 fia^Uiiag ftij tv%(av dtv%r}g, 6 
iXX' & tovtov nal fiovov, i^xIq ov t^s tsv^ecog xal 
fiaifikiiag xal dQ%dg y^g dndorig ytal ^aXdttrjg xal 

^ ovQuvov TCQoid^ai %Qimv, si xataXinmv r^g tavta 
Mttl vxiQidmv i£g ixitvo 0tQaq>ilg Hdoi. 

8. T^s ovv 6 tQonog; tCg iirj%avTi; Ttmg tig d^id- 10 
6itat xdlXog d^rj%avov olov ivdov iv dyioig CiQotg 
^ivov ovdh TtQOtov ilg to l|ci, tva rtg xal ^i^riXog 
ll|^; hm ^ij %al 6Winic&m iig t6 it6m 6 dwd^ii- 
vog ilm xataXixmv o^tv ofitidttov (ii^d' iniOtQitpmv 
mvtov iig tdg jCQOtiQag dyXaiag 6m(idtmv. id6vta 16 
ydQ dit td iv ttm(iaOt xaXd fi?^'TOt XQ00tQi%iiv, dXXd 
yi^ovta, mg iitJiv iixovig xai £%vri xal 6xiaC, tpivyav 
£Qhg ixiivo, ov tavta iixovig. ii ydQ tig iut- 
dQdfioi Xaflitv fiovX6(iivog mg dXrj^LVOv, ola iidm- 
Xov xaXov itp' vdatog 6%oviiivov, ov Xa^itv ^ovXr^- 20 
^iCg, mg nov tig fiv^og, doxit (lot,, aivCttitai, dvg 
iig t6 xdtm tov ^ivfiatog dqtav^g iyivito, tov av- 
Tov dri T^ojTov 6 i%6(iivog tmv xaXmv empidtmv 
jcnl ffij iipiilg ov t^ amfiati, tfj dh ipv%rj xata- 
dv^itai iig 6xotiivd xal dtiQXiq tm vm fid^rj, iv^a 26 
fv^Aog [xttX\ iv adov fiivmv xal ivtav^a xdxit 
6xtatg awiatai. ipivymiiiv drj tpCXriv ig xatQCda, 

p. 67 dXri^ietiQOV dv tig naQaxiXivoito. tCg ovv rj q^vyr^; 
xal Ttmg dval6fii^a ; olov dno fidyov KCQxr^g tprialv 
ij KaXvi^ovg 'Odv60iifg aivitt6fiivog, doxit (lot, fiit- SO 
vai ovx dQiff^iCg, xaCtoi i%mv ^Sovdg dt' ofifidtmv 
xal xdXXit mXXf ttl0^rjtm cwmv. TtatQlg 6h iqfitv, o^iVTCiQ r]X^o(iiv, xal Ttat^Q ixit. tCg ovv 6 0t6- 
Xog xal ri (pvyij; ov xoal dit 8tavv(Sar navta%ov 
ydQ (piQovOi Ttodig inl y^v aXXrjv dn' aXXrjg' ovdi 
6i dit LjtTtmv o%rj(ia ij ti ^aXdttiov 7taQa6xivdaat, 
6 dXXd tavta Ttdvta d^pitvai dit xal (irj ^Xinitv, dXX^ 
olov (iv6avta oiI^lv dXXrjv dXXd^ao^at xal dviyit- 
QttL, r]v i%ii (ihv Ttag, %Qc5vtaL dh oXCyot. 

9. tC ovv ixiCvrj ij ivdov ^XijtiL ; aQtL (ihv iyiL- 
QO(iivr] ov ndvv td Xa(i7tQd dvvataL ^Ximtv, i^c- 

10 6tiov ovv trjv tlfv^riv avtrjv TtQmtov (ihv td xaXd 
pXiitiLV ijtLtr]diV(iata' ilta iQya xaXd, ov% o0a 
al ti%vaL iQyd^ovtaL, dXX' o0a oC dvdQsg oC Xiyo- 
(livoL dya^ol' slta ipv^rjv idh tmv td iQya td xaXd 
iQyalo(iivmv. nmg dv ovv tdoig ipv%i^v dyad^i^v olov 

15 t6 xdXXog i%SL; dvays inl aavtov xal idi- xav 
(irJTtm Oavtov CSrjg xaXov, ola noLrit^g dydX(iatog, 
dst xaXov ysviaO-aL, to (ihv dg^atQst, to dh dni- 
l^s6s, to dh Xstov, to dh xad^aQov ijtoCrjasv, smg 
idsL^s xaXov inl tm dydX(iatL nQoamnov, ovtm xal 

20 0v d(paCQSL o6a nsQLttd xal dnsv^vvs oaa OxoXid, 
06a oxotSLvd xa&aCQmv iQyd^ov slvav Xa(inQd xal 
(t'^ nav6rj tsxtaCvmv to aov dyaX(ia, smg dv ix- 
Xd(nljrj 60L trjg aQst^g rj ^sosidrjg dyXaCa, smg dv 
ISfjg 6m(pQ06vvrjv iv dyvm ^s^meav pdd^Qm. sC yi- 

26 yovag tovto xal sldsg Oavtov xal 6avtm xad^aQojg 
Ovvsyivov ovdhv i%mv i(in6dL0v nQog to slg ovtm 
ysviod^aL ovdh 6vv avtm dXXo tL ivtog (is(iLy(iivov 
i%mv, dXX' oXog avtog (pc5g dXrjd^LVOv (i6vov, ov 
(isyid-SL (iS(istQrj(iivov ov8h 6%rj(iatL sig iXdttm6LV 

30 nsQLyQaq)hv ovd' av sig (liysd-og Sl' dnsLQCag ad- 
^rj^iv, dXX' d(iitQrjtov navta%ov, cog av (ist^ov nav- 
tog (litQov xal navtog XQst66ov no6ov' si tovto t m Enn. I. yivoptivov (Sttvtov fdotg, oi^is n^n ysvofiavog ^aQ- 
0ij0ag mgl aavtip ml ivtav^a ^diy avaps^rjKag 
^bfiniti tov diinvvvtog divi^ilg ativ(0ag ide- ovtog 
yaQ ^ovog 6 6q>^aXfi6g to (liya xdXXog ^limv. iav 
81 ifi iicl tiji/ ^iav Xf}^mv xaxiaig xal ov xixa^aQ- 5 
liivog 7} dc^ivfjg, dvavdgia ov dvvdfievog td Tcdvv 
XaiiJigd pliTceiv, ovdhv ^Uthi^ xdv dUog diixvvp 
naQOv to oQa^iivai dwdfiivov. tb yaQ ogav Ttgog 
td oQmnivov iSvyyivhg xal oftoiov Tcoirjadiiivov diC 
im^dUitv t^ ^ia. ov ydg dv ictaTCOti ildiv 6(p^aX- 10 
^og rjXiov ^Lond^g nri yiyivrinivog, ovdh to xaXoy 
dv dot fvxfi f*ij xaX^ yivofiivri. yivia^co d^ iCQa- 
tov ^iOitd^^g jcdg xal xaXog Tcdg, ii itiXXiv ^idaa- 
0^ai taya^ov ti xal xaXov. f}lii^ ydg Tcgatov dva- 
p. 58 Paivcov inl tov vovv xdxiC ndvta iiao^itai xaXd 15 
tit iBfi xal (p^Oic to xdXXog tovto ilvai, tdg idiag • 
%dma ydif tavtaig xaXd, totg vov ysvvfJiiaaL xal 
o^ia. to dl ixixiiva tovtov tiqv tov dya^ov Xi- 
yofiiv q)V6t,v icgo^i^Xri^ivov to xaXov Tcgo avtrjg 
iXovaav. mati 6Xo(Sx^Qit (ihv Xoyto t6 jcgatov xa- 20 
Xov diai^gSv 61 td vqritd to (ihv vorjtov xaXov 
fov tmv iidSv (piifSu toicovj t6 d' dya^ov to iTci- 
Micva xal iri^yijv xal dgxv^ ^ov xaXov. rj iv tm 
avtm t6 dya&ov xal xaX6v TcgcStov &ij0itat' TcXrjv 
imt td xaXov. ^^ 

VII. 

IIEPI TOT nPOTOT AFAeOT KAI TSIN AAASiN 
AFAeSJN [H nEPI ETiUIMONIAS]. 

p. 61 1. '^q' av Tig iTiQOV ilTCOi dya^ov ixdatG) 

ilvai i} Tijv xatd q)vai>v trjg t(orjg iviQynaVj xal it VI, 9- VII, 1. 2. 97 Tfc ix JcoXXcov itrj, tovtm ilvav dya^ov trjv tov 
d^iCvovog iv avta iviQynav oixsCav xal xatd cpv- 
0iv xal ^rjdhv iXXiC7COV0av; ilfvx^^g 6rj ivigysLa xatd 
(pv0iv dya^ov avtfj. si ds xal TCQog to aQKStov 
5 ivsQyot aQlatT] ov6a, ov fiovov JCQog avtrjv to dya- 
^ov, dXXd xal dnXcog tovto tdya^ov dv slri. si ovv 
tL iifj 7CQ6g dXXo ivsQyot aQLGtov ov tcov ovtav xal 
inixscva tcov ovtcov, 7CQ6g avto ds td dXXa, drjXov, 
cog tovto dv slfj to dya^ov, dc' o xal rotg dXXotg 

10 dya^ov imtaXa^^dvsiv ian ' td de dXXa dixcog dv 
iX^i, O0a ovtco t6 dya%6v, xal ta 7CQ6g avt6 cofioi,- 
cSa&ac xal tw 7tQ6g avto trjv sviQysiav TCOisto^ai. 
si ovv i(ps0vg xal iviQysia 7tQ6g t6 dQL0tov dya- 
d^ov, dst t6 dya^6v ftT/ 7CQ6g dXXo ^Xi^cov ^rjd' 

15 i(pLi^svov dXXov iv rj^vx^ ov0av ^Cfiyrjv xal aQxrjv 
ivsQysLCov xatd (pv0LV ov0av xal td dXXa dya^oscdrj 
7COLOv0av ov tfj 7Cq6s ixstva ivsQysCcc — ixstva 
yaQ TtQog avtrjv — ov t^ ivsQysCcc \ovv'\ ovdh tfj 
vorjOSL tdya&6v slvaL, dXX' avt^ [tfj'] fiovfj tdya- 

20 ^6v slvaL. xal yaQ otL STcixiLva ov0Cag, i^iixsLva 
xal ivsQysCag xal i^tixsLva vov xal vorjoscog. xal 
ydQ av tovto dst tdyad^6v tC^s0%aL, slg o Tcdvta 
dvTjQtrjtaL, avt6 dh sig iirjdiv ovtco ydQ xal dXrj- 
^hg to ov 7cdvta i(pCstaL. dst ovv ^ivsLV avto, 

25 7CQ6g avto dh i^CLOtQicpSLV Tcdvta, goOtcsq xvxXov 
TCQog xivtQOV, d(p' ov 7td0aL yQafi^aC. xal 7taQd- 
dsLyfia 6 ^XLog S07tsQ xivtQov caV 7tQ6g t6 (pcog 
t6 7taQ^ avtov dvrjQtt^fLivov 7tQ6g avtov 7tavtaxov 
yovv fist' avtov xal ovx d^totitpirjtaL, xdv d^tots- 

30 (''Stv id^sXrjorjg iTtl d^dtSQa, 7tQ6g t6v yjXlov i0tL 
t6 (p(Dg. 

2, td 6' dXXa Ttdvta iCQog avt6 ;rc5s; ij td ^hv p. 62 

PLOTnr. 7 


IjIUQ. I. iXii Si Tt avtov tjS «v sros Mal tcJ or Jrog sxa6tov 
ilvai, xal pLiti%£i i\ nal ddovg, dg ovv tiitix^i 
tovtmvj ovtio xal tov dya^ov. iidmlov aQcc- mv 
ydQ (iBtixsh ii:Smla ovtog xal ivog, xal ro ilSog 5 
66avtmg. ipvxv *i to g^v, t^ (ihv TiQmtri tfj (Htd 
vovv, iyyvtigm dXri^iiag, xal did vov dya^ondh 
adtfi' ixot ^' dv tb dyaHv^ ii TtQog ixitvov ^Xi- 
nor vovs dh fiitd tdya^6v. £01) ro^vvv, or^ ro 
irjv, to dya^ovj xal vovg, otm vov (litaStLV m0ti 10 
OT© JdiJ fA«ra vovy dixf^g xal i%' avto. 

3. ii tf' n Im dya^ovj wtaQx^i tovto gcovrt 
jjravrt; ij ov' xw^«^«* 7^9 ^ f*»^ ^9 gjavAoj, m67tiQ 
^lipta tm (tri xa^aQiog 6(>c5 vrt • ov yd^ Tioiet to ig- 
yov atftov. ii «JiJ 1} ?«»} W^^j V y^im^^^^ ^^^^v 16 
dya%6v, nmg ovx 6 ^dvatog xaxov; ^ ^^'^^? ^^ ^"^ 
xaxov (Sv(i,^i^nxivai dit rco • S d' ovx iativ iti v, 
^, €^ #<fTtv, i^tiQnf^ivov goj^g, [ovx ^<yrt ^«xrtxoi/ 
xaxov], ova' ovTfii xaxov tm mm. ii d' i6ti goi) 
xal tvxn f*«^« -^aVarov, ndti dv itn dya^ov^ 06^ 20 
(Ldllw iviQyit td avtfig aviv ffm(iatog. ii dh^trjg 
U^g yivitaij ti dv ixit ovari ii^rj xaxov; xal oXmg 
m0Mig totg d-iotg dya^ov (liv iati, xaxov dh ov- 
div^ ovtmg ovdh r^ i^vxv ^W tf«ogov<yi? ro xa^a^ov 
avtrig' ii Sl fii} tfcifoi, ovx 6 ^avarog dv itri xa- 25 
x6v adtfi, dxr n tmrf. ii dh xal iv adov dCxai, 
ndhv airtfi fj goij xdxit xaxov, ort fi^ £01) fiovoy. 
dkX" ii fi^vodog (i.lv t^xns ^ca^ 6m(iatog ^mn, ^a- 
varog di didXv€ig rovrwv, 1} -^vxn ^'<ytat d^qpore- 
^dv dixtixrj. dXX' ii dyadnij n £W» «^5? ^ ^dvarog 30 
01; xaxov; n «y«^»? F^^ n tf^n olg IfStiv, dya^ov 
m xaUcov tsvvodogj dXX' oti dt' dgitrig d(ivvitai vn, 3— vm, 1. 99 t6 xax6v ' 6 di ^dvatog (idXXov dya^6v. r} ^i^i^iov 
atJtnv (liv Tijv iv tm am^iatL Joijv xaxov (ilv TtaQ* 
avtng, tfi di dgitfi iv dyad-m ylviC^ai rijv ^vxn'^ 
ov ImGav [xard] ro (JvvdfTOV, dAA' n^n X^Q^l^viSav 
5 iavtriv. 

VIII. 

IIEPI TOT TINA KAI nO0EN TA KAKA. 

1. 01 ^rjtovvtig 7t6^iv td xaxd, ilt ovv iig td p. 72 
ovra ilti Ttigl yivog tmv ovrmv TtagiXriXv&iv, aQ- 
Xnv dv TtQoanxoveav tng t,fitn0img jtoiotvto, ii tC 
Ttot' i0tl to xaxov xal n xaxov (pviSig jtQotiQOv 

10 vTro-O^frvTO. ovrco yaQ xal od^iv iXrjXv&i xal oitov 
IdQVtai xal otm avfi^i^n^i yvmad^iCn [dv], xal oXmg 
ii ietiv iv totg 0V6LV o^ioXoyn^iCn- xaxov di tpv- 
aLv tCvi Ttotl 6vvd(iii tmv iv i^(itv yvoCn^i^iv dv 
tiig yvmaimg ixdatmv di' 6(ioi6trjtog yiyvo^iivrjg 

16 djtoQov av iln- vovg (ikv yaQ xal t^Xn ^*"^^ ^^''^'^ 
iidcSv xal rijv yvmaiv dv Ttoiotvto, xal itQog avtd 
dv ixoiiv tnv OQiiiV ildog 3i ro xaxov itmg dv 
tig (pavtd^oito iv ditovaCa Ttavtog dya^ov ivdaX- 
X6(iivov; dXX' ii, oti tmv ivavtCmv rj avtrj yivoit' 

20 av imatri(in xal tm dya&m ivavtCov to xax6vj n^iQ 
tov dyad-ov xal rov xaxov iatai, dvayxatov JtiQl 
dyad^ov daditv totg (liXXovai td xaxd yvmaia^ai, 
imCitiQ 7tQoriyov(iiva td d(iiCvm tmv xi^Q^vmv xal 
ildfi, td di ov, dXXd atiQn^ig (idXXov. trjtn^ia d' 

25 6(img xal [cag], Jtmg ivavtCov ro dyaO-ov rw xaxm' 
ii (iri aQa, mg to (ihv dQxn, to 8h iaxatov, n ^» 
(ihv mg ildog, tb dh mg atiQn(Sig. dXXd tavta (ihv 

vatiQov. 

7* 100 Enn. L 2. vvv dh liyi^^Gi, tiq n roi; dya^ov q>v6vq^ 
««#' wfov tolg itaQovat l&yois jtQo^iixH. ioti dl 
tovto, sig o jcdvta Avn^tntai xal ov itdvta td 
* ^vta iq)2$tat dQXfiv i%ovta avto %d%Bivov dionBva' 
to d' i0tlv dvsvdBig, ixavov iavta, nrid evog dso- 5 
(iBvov, ^itQOv Tcdvtmv nal nigag, dov *'| avtov vovv 
nal ov6iav xal ^v%nv %al Joijv xal xbqI vovv ivsQ- 
yBtav, xal iiixQi filv toi;toi; xakd %dvta- avtog 
tB fdQ VTtiQxalog xal fTtixBiva tav aQiatav ^aai- 
iBvmv iv T« voijTW, vov ixsivov ovtog ov xatd lo 
vovvy ov oiiid^Biri dv Ttg xatd toi)s TtaQ^ ^fiiv Aayo- 
p. 73 t^ivovg vovg slvaL toifg ix TtQOtdaBOv av^Tt^nQ^v- 
^ivovg xal tav Isyonivmv awiivai dvvaiiivovg 
Xoyitoiiivovg ts xal tov dxolov^ov ^soQiav Ttoiov- 
^ivovg xal f| dxolov^iag td ovta ^Banivovg ag 16 
jtQOtSQOv ovx sxpvtag, dlkd xsvovg stt TtQlv iia^stv 
iivtagj xaitoi vovg ovtag, ov 8^ ixslvog 6 voyg 
tovovtog, dXV ixsi ndvta xal iati ndvta xal avv- 
sativ avt^ avvmv xal ixsc ndvta ovx ix^'^- ^^ 
ydQ dlka, 6 81 ^lXog' om x^Q^ ^^^^'^ov tmv iv 20 
avtm ' olov ts yaQ iativ sxaatov xai Ttavtaxfi ^dv • 
nalov avyxixvtai, dXXd av x^^Q^S-^ to yovv jista- 
Xaitfidvov ov% oiiov Ttdvtcov, dXV otov 8vvatai 
lAStaXaftpdvst, xal iati JtQtotfj iviQysLa ixsivov 
xal TtQmtf} ov6ia ixslvov ^ivovtog iv iavtm' ivsQ- 25 
yst (livtOL TtSQl ixBtvov olov nsQl ixstvov gwv.^ n 
8h i^m^BV itsQl toikov xoQSVovaa tvxrj ^Qog avtov 
pXi%ovaa xal t6 staG) avtov ^stoiiivri tov ^sov 
8l avtov ^XiMH. xal oiStog &Bmv ajrijfiwv xal fia- 
xdQtog fiiog xal to xaxov ovdafiot) ivtav%a xal si 30 
ivtav^a iatTij xaxov ov8hv dv ijr, dXXd JtQmta xal 
8svtSQa tdya^d xal tQita, [xal] TtsQt tov ndvtmv vm, 2. 3. 101 fiaaiXia Ttdvta iati, xal ixstvo aittov Ttdvtmv xa- 
Xmv, xal Ttdvta iatlv ixsivov, xal 8BvtSQ0v itSQl 
td 8BvtEQa xal tQitov TtSQt td tQita. 

3. Bt 87J totavtd iati td ovta xal t6 iitixstva 

5 tmv ovtav, ovx dv iv totg ovat to xaxov ivsiri, 
ov8b iv tm iTtixBtva tmv ovtmv • dya^d yaQ tavta. 
XsiTtBtat toivvv, slTtBQ iattVj iv totg firi ovatv slvat 
olov Bt86g tt tov ^17^ oWog ov xal TtsQi Tt tmv (is- 
lityftivmv tc5 ftij ovTt rj OTtmaovv xotvavovvtcov tm 

10 iirj ovtt, iirj Sv 8h ovTt t6 navtsXmg (irj 6v, dXX' 
BtsQov fiovov Tov ovtog' ovx ovtm 8b /lh) ov, mg 
TiivyiStg xal atdatg rj TtSQl to oV, dXX' mg sixmv 
tov ovtog rj xal itt iidXXov fiij ov. tovto 8i iatt 
tb aia^rjtov ndv xal oaa TtsQl t6 aia^rjtov nd^ri 

15 ij varsQOV Tt tovtmv xal mg avii^s^rixog tovtotg r] 
ccQx^ tovtmv rj bv Tt tcov avfiTtXrjQovvtmv tovto 
TOtovTOi/ 6v. r]8rj ydQ dv Ttg sig svvotav rjxot av- 
Tov olov dftstQiav slvat TiQog (litQOV xal djtBtQOv 
TtQog TtiQag xal dvsi^sov TtQog Bi8o7totrjttx6v xal dsl 

20 iv8sEg TtQog avtaQXsg, dsl d^Qtatov, ov^afi^ iatGig, 
TtafiTta^ig, dx6Qrjtov, Ttsvia TtavtsXrjg' xal ov av^L- 
^Bprjxota tavta avtm, dXX' o|g|/ ovaia avtov tavta^ 
xal 6 Tt dv avtov fiiQog i8rjg, xal avto ndvta taika^ 
td d' dXXa, 6aa av avtov (istaXdprj xal ofiotm^'^, 

25 xaxd fihv yivsad^at, ovx OTtSQ 8h xaxd slvat. tivt 
ovv vTtoatdaBt tavta jtaQsattv ovx EtsQa ovta ixsi- 
vrjg^^dXX' ixBivrj; xal yaQ si stiQm avnfiaivst t6 
xaxov, 8Bt Tt TtQotSQOV avto stvat, xdv jiii ovaia 
ttg rj, mg ydQ dya&ov to fihv avt6, t6 8h o avfi- 

30 fii^rjxsv, oijtm xal xaxov t6 yihv avto, t6 8h rj^rj 
xat ixBtvo avfi^BftT^xog stiQm. tlg ovv dfistQia, p. 74 
si ^ij iv Tco dfiitQm; ti 8h ftitQOV, si (i^ iv tm J. 102 Eqo. I. yki^Btgriiiivfp; «AA* Smsg iatl (istQOv (it) iv ta 
ft€(istQriiiivtpj ovtm xa\ a^iBtQCa ovk iv dfiitQG). bI 
ydQ iv alk^j ^ iv dyLit^ci — dXV ov dst avt^ 
dfJtstQ^ag avtm d(titQC} ovtt, ^ i} iv ii€(i€tQrifiivGi' 
dXX' ov% oUv t£ t6 (jLm€tQrj(iivov dpLStgiav ^iBiv 5 
j na^* S (i£(iitQ7jtat. dit ovv dvai ti xal dmiQov^ 
\ xa#' avto xal dveidiov av aikd xal td aXXa ta 
TtQoa^iv, a t^v tov naxov ixaQaxtiiQit^ (pv6iv, xal 
it ti (iit' ixitvo toiovtovy tj (ii(iLy(iivov b%bl tovto 
^ fiXinov XQog avto i6tt totovtov ij TioititLXOv iatt 10 
toMvtov. tfiv dri vnoxBi(tivriv <s%^^a6L xal BldBai 
xal (lOQfpatg xal (titQOtg xal niQaai xal dXXotQlm 
x6a(tm xo<f(iiov(iivfiv, (irjdlv xaQ' avt^g dya^ov 
i%ov6av, Bi:dG)Xov dh cSg nQog td ovta, xaxov dh 
ovaCaVj Bt Tiff nal dvvatai xaxov ovala Bivai, tav- 15 
vqv dviVQlaxiL 6 Xoyog xaxov BLvai TtQcotov xai 
xa#' avto xaxov, 

4. 0(a(idtmv dri (pvffig, xa^oaov (i>Bti%Bi vXi^g, 
xaxov dv iif} ' i%Bi (ihv yaQ Bidog ti ovx dXri^ivov 
iatiQritaC tB gciijg (p^bCqbi tB dXXriXa (poQa trj jrap' 20 
avtmv dtdxtm i(tx6dLd ti ipv%rjg JtQog tiJi/ avtrjg 
iviQYnav <pivyBi tB ovotav «li ^iovta, ilrv%ri dh 
%a§l igw»)v P^hv ov xaxri ovd' av TtdtSa xaxrj. dXXd 
tCg n xaxrt ; olov, <pri6t, dovXm0a(iivr} (thv 6 %i<pvxi 
xaxCa tv%rjg iyytvB0^aij <ag tov dXoyov trjg tv%rjg 26 
itdovg TO xaxdv dB%o(iivov, d(iBtQCav xal vubq^o- 
Arjv xul iXXBtiftv, il Jv xal dxoXaaCa xal d^tXCa 
xal ^ aXXri t^x^g naxCa, dxov<Sux xa&T^(iata, d6lag 
tivditg i(inotoiwta xaxd ti voptCtnv xai dya»d 
fc <pBvyBt tB xai dtmxii. dXXd tC t6 Ttiitotrjxog trjv 30 
uaxCav tavtriv xai nmg iig dQ%riv ixiivriv xal al- 
tCav dvdiBtg; ^ itQmtov (ihv odx i^m vXrjg ovdh xa^' Vm, 3—5. 103 avt^v ij tv%rl ij totavtrj. (ii(itxtat ovv d(iitQCa 
xai d(jtotQog itdovg tov xo0(iovvtog xal sig (litQOv 
dyovtog • 0<6(iatt yaQ syxixQatat vXrjv i%ovtt. STtstta 
6h xal to Xoytl6(i,svov si ^Xdntotto, oQdv xmXvstat 
5 xai totg 7td%s<5t xai tm s7it6xotst6^at rjj SXi] xai 
TtQog vXrjv vsvsvxivat xai 6'Aos ov JtQog ovGtav, 
dXXd jtQog yivsaiv OQav, ^g dQ%ri r^ vXrjg <pvatg 
oikmg ovaa xaxi} <ag xai to (irJTta iv avtfj, (i6vov 
dh ^Xitpav sig avtrjv, dva7tt(ntXdvat xaxov savt^g. 

10 d(iotQog ydQ itavtsXmg ovaa dya^ov xai atiQr^atg 
tovtov xai dxQatog iXXsti}ftg s^o(iotOL savtfj ndv o 
Tt dv avtiqg TtQoadtl^rjtat oitmaovv. rj (ihv ovv ts- 
Xsia xai TtQog vovv vsvovaa 7lfv%rj dsl xad^aQd xai 
vXriv aTtiatQaittat xai to d^Qtatov aTtav xai to 

15 d(istQov xai xaxov ovts OQa ovts TtsXd^sf xad^aQa 
ovv (livst oQta^staa vm TtavtsXcSg. ij dh (irj (isivaaa p. 75 
Toi^TO, dXX^ 41 avtrjg jtQOsXd^ovaa tm fnj tsXsCqj 
(iridj JtQcitm olov LvdaX(ia ixsivrjg tm sXXsi(i(iatt 
xa^6aov sviXtnsv doQiatiag itXrjQmd^staa ax6tog OQa 

20 ^cii i%^^ V^V ^Xrjv ^Xiitovaa sig o (irj ^Xiitst, (og 
Xsy6(LS%a OQav xai to ax6tog. 

5. dXX' si ri sXXstiptg tov dya^ov aitia tov ^ 
OQav xai avvstvaL tm ax6tSL, to xaxov slrj dv iv 
tfj iXXsi^SL tfj i>vxfj xai TtQmtov — dsvtsQov 6s 

25 sataL t6 ax6tog — xai ^ <pvaLg tov xaxov ovxitt 
iv tfj vXtj, dXXd xai TtQO tijg vXrjg. ^ ovx iv tfi 
oTtmaovv iXXsi^st, dXX' iv tfi TtavtsXst to xax6v 
to yovv iXXstJtov oXiyov tov dya^ov ov xax6v, 
dvvatat ydQ xai tiXstov slvat «5 TtQog cpvatv tiqv 

30 avtov. dXX' otav TtavtsXmg sXXsLitri, ojtsQ iativ 1} 
vXri, tovto to ovtmg xaxov (irids(iiav s%ov dyad^ov 
(lOtQav. ovdh ydQ to slvat s%sl iJ vXrj, Iva dya^ov !•' 104 Enn. I. tavty (lititxiv^ aAA' oftcSvvfiov avt^ to Hvai^ 6q 
alri^lg ilvai kiyitv avti^v firj elvai, i} ovv iXXiv^ig 
i%H lihv TO fii) dya^ov ilvaij ij dh navtilrig t6 
%a%6v* 1} 61 TtXiimv to 7ii6itv ilg to xanbv dvva- 
0%ai. %al fiSfi xaxov. tm xri ^^ ^caxov voita^aL 5 
|i^ toSi to uaxov^ olov ddixiav ij «AAijv tivd 
nanCav^ dXV ixitvo ovdlv ^iv nm tovtmv, tavta 
ih olov itdri ixiivov XQO^^TJxaig itdojtotoviiiva' 
olov iv fiiv ifvx^ TtovT^Qtav xal tavtrig av itdrj ^ 
vXfi xii^l ^v, ij Torg (ligiat T^g tvxnSj V "^9 ^^ ^^ 
jLiii/ olov oqdv ilvaij to di 6(f(idv rj Ttd^xii^v- il 
M Ttff %itto xal td iim tvx^g xaxd ilvai^ itmg i%' 
ixiivriv trjv <pvaiv dvdlHj olov v66ov, [ahxog], 
Xivtav; ij v60ov (ilv iXliL^iv xal vTtigPol^v (Sm- 
^dtmv ivvkmv Ta|ti/ xal iiitgov ovx dvixoiiivmv, 15 
ahxog dh vAijv 01; xgat^^itaav itdit, mviav dh 
ivditav xal atii^mv dv iv X9^^ iofihv did trjv 
vXrjv ^ avvitivyiAi&a (pv6iv ix^veav xQV^fJ^oOvvriv 
ilvai, il Srj tavta og&mg Xiyitai^ ov ^itiov rjfidg 
ft(»x^v xaxmv ilvai, xaxovg Ttagi* avtmv ovtag^ dXld 20 
ngo ri^mv tavta' a S' dv dv^Qmitovg xatdaxV^ 
natixitv ovx iMomagj dXX' ilvai fihv dnofpvyrjv 
xaxmv tmv iv trj ifvxfj totg dvvrj^itai^ ndvtag dh 
ov dvva6%ai, %iaig kh vXrjg xagovarjg totg aia^rj- 
totg to xaxov fi^ nagitvai trjv xaxiav rjv dv^gmnoi 25 
ixovaivj oTt pLfjdh dv^Qmnotg dnaat' xgatitv ydg 
uvtrjg — dfiiivovg di, olg (irj jtdgiati — xal tovtm 
xgatitv dh tm fii) ivvXm iv avtotg ovti. 

6. imaxiMtiov dh xal nmg Xiyitai (irj dv dno- 
Xie^ai td xaxdy dXX' ilvat iJ^ dvdyxrjg- xal iv 30 
^iotg (ihv ovx ilvat, MigiTtoXitv 6h trjv ^vrjtrjv 
tpvOtv xal t6vSi tov t6%ov dii. ag' ovv ovtmg VIII, 5. 6. 105 itgrjtai, mg tov fihv odgavov xa^aQov xaxmv ovtog p. 76 
dil iv tdlt,ii ioj^tog xal xoOfim ^igofiivov xal fitjti 
ddixiag ixit ovarjg firjte dXXrjg xaxiag firjts ddixovvta 
dXXrjXa , x66fim dh g^sQOfiiva , iv y^ ds f^g ddixiag 
5 xal trjg dta^iag ov0rjg; tovto ydg iotcv i^ d^vrjtrj 
q)v0ig xal ods 6 toitog. dXXd to ivtsv^sv (psvysLV 
dstv ovxiti tisqI tmv ijtl yrjg Xiystat. (pvyrj ydg, 
<prj0LV ^ ov to ix yrjg dnsX^stv^ dXXd xal ovta inl 
yrjg dixaLOV xal o0lov slvaL fistd <pQOV7j0smg, mg 

10 slvaL to Xsy6fisvov g>svysiv xaxiav dstv^ m0ts td 
xaxd avtm rj xaxCa xal 60a ix xaxiag' xal tov 
jtQO0dLaXsyofiivov dh dvaLQS0Lv Xiyovtog xaxmv 
s0s0^aLy si TCsi^oL tovg dvJQionovg d XiysL, 6 di 
(prj0L [irj 6vva0d^aL tovto ysvs0d^aL' td ydg xaxd 

15 slvaL dvdyxrjj insLTts^ toi^vavtiev tL dsi slvaL 
tm dya^^pT^^trjv (isv ovv xaxiav tijv nsQi dv^gm- 
Tcov naag ol6v ts ivavtiov slvaL ixsivm tm dyad^m; 
ivavtiov ydg tovto tfj dQstrj^ avtrj dh ot5 to dya- 
^di/, dXXd dya^6v^ xgatstv f^g vXrjg jtOLSt, 

20 ixsLvm dh tm dya^m Ttcag dv tL strj ivavtiov; ov ' 
ydg drj 7tOL6v' slta zig dvdyxrj navtaxov^ si &dtsQOV 
tmv ivavtCmv^ xai &dtSQOv; ivdsxiad^m fihv ydg 
xal iotm yc xal to ivavtiov tov ivavtiov avtm 
ovtog — olov vyLsiag ov0rjg ivdixstaL xal v60ov 

25 slvaL — ov ftrjv ^| dvdyxrjg. rj ovx dvdyxrj XiysLV 
avt6v, mg inl navtog ivavtCov tovto dXrj^ig,^ dXX^ 
inl tov dyad^ov stgrjtaL. dXX' sl ov0ia tdyad^6v, 
ncig i0tLv avtm tL ivavtiov, rj tm insxsLva ov0iag; 
TO fihv ovv /Lti; slvaL (irjdhv ov0lcc ivavtiov inl tc5v 

30 xa^' sxa0ta ov0Lmv i0tL ni0tov tfj inaymyfj ds- 
dsLyfiivov oXmg dh ovx i0tL dsdsLyfiivov. dXXd ti 
tfj xa^oXov ov0L(x i0taL ivavtiov xal oXmg totg V 106 £nn. I. VIII, 6-8. 107 nf^tot.g; ij rij fihv ovnCa i} fii} ovaCay t^ dh aya&ov 
fpv6Ev ritLg i6tl xaxov q>v0is ««^ «OT* ^^3f«^ y^9 
aftipG}j i} (thv xaxcov, i} dh dya^cjv xal ndvta td 
iv t^ (pv6£i sxatiQa ivavtla' S(St€ xal td oka 
ivavtCa xal iidklov ivavtCa ij td akka. td (ihv 5 
ydg dXka ivavtCa ^ iv ta ai5tw sldai ovta ^ iv 
t^ avtm yivH xal xoivov tcvog i0ti iiBtBiki]q>6ta 
iv olg iattv otfa dh xcDgCg iati^ xal d rc5 iteQG) 
iotl 0v(inkrJQmaig rov o iati, cJv tdvavtCa iv rc5 
itiQ^ iatCy %mg ov ^dktata dv etri ivavtCa^ bItibq 10 
ivavtla td jckstatov dkk^^kav dq)£6trix6ta; itiQati 
di} xal (litQC) xal totg dkkoig, oaa ivBativ iv tfj 
^sCa q>va£i>, djtBiQCa xal dii£tQCa xal td dkka, oaa 
iXBt ^ xax^ qpv<yt5, ivavtCa- diatB xal to okov ro5 
SA91 ivavtCov. xal to BlvaL dh ilfBvd6n£vov ixBi 15 
xal TiQdtag xal ovtag t^vdog' rc5 dh to dkri^ag 
Blvai ' diate xal xatd to il/£vdog t<p dkri^£t ivavtCov 
xal ro xat ovaCav rc5 xat ovaCav avtotg ivav- 
p. 77 tCov. matB ^(itv dvaTiiqavtai to fi^ uavtaxov 
ovaCa (iridhv elvai ivavtCov in£l xal inl TCVQog 20 
xal vdatog id£id(i.£^a av £lvat ivavtCa, £C (irj xoi- 
vov ijv 1} vkfi iv avtotg, iq>' ifs ro ^BQyLOv xal ifjQdv 
xalvyQOv xal ifvxQov avfi^B^riXota iyCyvBto' fl 6* 
in avtmv fjv ftova trjv ovalav ain^v av^inkrjQOVvta 
&VBV rov xoivov, iyCyv£to dv xal ivtav^a ovaCa 26 
ovaCa ivavtCov. td aQa Ttdvtr} x£XG)QLaiiiva xal 
firidhv ixovta xotvov xai nkECattiv aTcoataaiv ixovta 
iv rjj q>vaBi, avtmv ivavtCa' iitBCnBQ ij ivavtCoai^g 
ovx 'U ^otov w ovdh okmg otiovv yivog rc5v ovtmv, 
dkk' iJ TtkBlatov dkkrjkav XBxmQiatai xal f | dvti^i- 30 
fov awiatfixB xal td ivavtCa itout. 

7. dkkd Ttcdg ovv il dvdyxrig, bC to dya&oVj xal to xdxov; dg' ovv ovtcog, otv iv tm Ttavtl ti^v 
vkriy £lvai d£t; £? ivavtCav ydQ il dvdyxrig t68£ 
to Ttdv ri ovd' dv £tri (irj vkrjg ovarjg, fi£ficyfi£vrj 
ovv drj ij tovds tov xoafiov q^vavg ix t£ vov xal 
5 dvdyxrjg, xal oaa itaQd &£0v eig avtov ijxBi, dya^d, 
td dh xaxd ix trjg aQxaCag qtvaecog, trjv vkrjv kiycav 
trjv VTtoxsvfiivYiv ovjtco xoafirid^Btaav £td£aLV. dkkd 
^cSg d-vrjtrjv qvaiv; to fihv yaQ t6vd£ tov rdjrov 
iatci) 8£ixvv£iv ro ndv ' ^' ro ^dkV ijt£C7C£Q iyiv^aO^B, 

10 d^dvatoi fihv ovx iats, ovtc y£ firjv kvdijaead^s dc' 
ifii.' £l drj ovtog, oQd^cig dv kiyoito firj av dno- 
kia^ai td xaxd. Ttcjg ovv ixq)£v^£tac ; ov rc5 ro';rft), 
q)rjalv, dkk' dQ£triv xtrjadfi^vog xal tov acofiatog 
avtov x^Q^^^S' ovtG) yaQ xal vkrjg' 6g o y£ 

16 avvcov rc5 acofiatL xal vkrj avv£ati. ro dh x^9^~ 
aai xal firj d^k6v Ttov avtog Jtout' to d' iv 
d-^otg £lvai, iv totg vorjtotg' ovtoi yaQ d^dvatoi. 
iati 8h tov xaxov kafi£tv xal ovtci) trjv dvdyxrjv. 
iTtBL yaQ ov fiovov tb dya^6v, dvdyxrj tfj ix^da£i 

20 rjj TtaQ' avtov, rj, £i ovto tig id-ikoi kiy£iv, rfj 
d£l v7to^da£i xal aTtoatdaei, to iaxatov, xal fi£^' 
o ovx fjv iti y£V£a%ai otiovv, tovto ^lvat tb xax6v. 
«1 dvdyxrjg 8h £lvai tb fi£td tb TtQCOtov, mat£ xal 
tb iaxatov ' tovto 8h rj vkrj firj8hv itv ix^vaa avtov. 

25 xal avtrj rj dvdyxrj tov xaxov. 

8. bC 8i tig kiyoi firj 8id trjv vkrjv rjfLdg ysvi- 
a^ai xaxovg — firjtB ydg trjv dyvoiav 8id trjv vkrjv 
£lvai firjt£ tdg iici^vfLCag tdg novrjQag' xai ydQ, 
£i dta adfiatog xaxCav rj avataacg yCyvovto, firj trjv 

30 vkrjv, dkkd ro £l8og %Oi£tv, olov &£Qfi6trjtag, rpvxQ^- 
trjtag, 7CiXQ6v, dkfivQbv xai oaa xwos'^ £t8rj, itc 
7ckrjQ(6a£ig , x£V03a£ig, xai 7ckrjQc6a£ig ovx dickmg, 


108 Ewa. I. dXXd TiXfiQcS^Hg toiiovSs, xal oXcog to tOLOvds alvai 
TO Moiovv tr^v diafpoQav tmv ini^vfiKov xa£, si 
^ovXh, do^cov i6(paX^EV(ov , Sats to sldog ^dXXov 
ijf Tijv vXf^v TO xaxov slvai. — * xal ovtcog ovdhv 
p. 78 iJttov triv vXriv avyx(0Qstv dvayxaa^astai to xaxov 6 
slvai, d ts ydQ noist rj iv vXri Tiototrig, ov x^Q^^S 
ov0a Moisty mansQ ovdh to oxrjfia tov TCsXixscog 
avsv aidrJQov uoist* slta xal td iv t/} vXr^ stdri ov 
tavtd iatLV, dnsQ \dv] ^v, si icp' savtcov vTtiJQx^'^^ 
dXXd Xoyoi ivvXoL ip^agivtsg iv vXi] xai f^g cpvasog 10 
t^g ixsivTjg dvaTcXrja^ivtsg' oddh yd^ to jtvQ avto 
xa(sL ovd* dXXo n tmv itp savtmv tavra iQyd^stat, 
m iv tri vXr^ ytvofisva Xiystai itoLstv. ysvo^ivrj 
ydQ xvQLa tov stg avfqv ifiq^avtaa^ivtog g}^SLQSL 
«iIto xal dLoXXvai tiJv avf^g naQa^staa cpvaLv ivav- 15 
tlav ovaavy ov t^ &sQ(im t6 iI;vxqov 7tQoa<piQovaa, 
dXXd tS itdsi tov ^sQfiov t6 avti^g dvsCdsov TtQoa- 
dyovaa xal Tijv dfioQqjiav tjj fioQfpf^ xal VTtSQ^oXiqv 
Mtd iXXsLifLV Tc5 (iSfjLStQrjfiivcSj smg dv avto TtOLtjat] 
avtrjg, dXXd (irj avtov itL slvaL, maitsQ iv tQO(pfi 20 
immv to siasvsx^hv (irjxitL slvai oitsQ TtQoasXijXvd^svy 
dXX* al(ia xvvog xal ndv xvvslov, xal xv(iol itdvtsg 
BjtSQ t6 dsld(jisvov ixsCvovg. si di} am(ia attLOv tmv 
xaxmvy vXri dv strj xai tavtrj attLOv tmv xaxmv. 
dXXd xQatstv idsLj dXXog dv stnoL. dXX* ov xad^a- 25 
q6v to dwd(tsvov xQatSLVy si fii) tpvyoL. xai a(po- 
iQiksQaL dh a[ inid^vfiiai xQaasL toidds am(idtmvj 
iXXaL d' aXXmVj mats (trj xQatstv to iv ixdatm — 
d^t^XvtSQOL dh xal itQog to xqCvslv d^d am(idtmv 
xdxriv xatsipvy(iivoL xai ifinsitodia^iivoL — af d* 30 
ivavtCaL [jroiovcft] xovqiovg [xai'] dvsQ^iatCatovg, 
fMiQtVQOvai dh taika xal at itQog xaiQov sisig: \ \ VIII, 8. 9. 109 TcXiqQSLg (isv yaQ dXXoi xai tatg i7tL^v(iLaig xai tatg 
dittvoLaLgj xsvoi dh dXXoL, xai tadi TtXrjQmd^ivtsg 
dXXoLy tadi ds dXXoL. satm drj TtQoitmg (ihv to 
d(istQov xaxov, to d' iv d(istQLa ysv6(isvov r] 6(i0i- 
5 cSasi ^' (iSTaXrjifjSL tm av(i^s^rixivai avtm dsvtiQmg 
xaxov xai JtQcitmg (ihv to axotog^ t6 dh iaxoti- 
a(iivov dsvtiQmg coaavtmg. xaxCa drj dyvoia ovaa 
xai d(istQia nsQi tvx^^v dsvtiQmg xaxov xai ovx 
aytoxaxov ovdh yaQ aQStrj itQcStov dya^ov, dXX' 

10 oTfc c3(ioCmtaL rj (istSLXr}(psv avtov. 

9. tiVL ovv iyvmQLaafisv tavta; xai jtQcStov 
xnxCav tCvL; aQSTi^v (ihv yaQ vm avtm xai (pQovijasL' 
avtriv yaQ yvmQC^SL' xaxCav dh 7tc5g; rj maTtSQ xavovL 
to OQ^ov xai (irj, ovtm xai to (i^ ivaQ(i6^ov tfj 

15 dQST^; pXinovtsg ovv avto rj (i^ fiXijtovTsg, ti}i/ 
xaxCav Xiym; rj trjv (ihv TtavtsX^ xaxCav ov pXi- 
Ttovtsg, xai yaQ aTtsiQOV d(paLQiasL ovv to (irjdafjiov 
tovto' trjv dh (i^ jtavtsX^ tm iXXsCnsLV tovtm. 
(liQog ovv oQcovTsg tm itaQ^vtL (isqsl t6 ditov Xa(i- 

20 pdvovTsg, o ian (ihv iv rm oXm sldsi, ixst dh aTts- 
anv, ovTm xaxCav Xiyo(isv iv doQlaTm t6 iaTSQrj- 
(livov xataXiTtovtsg, xai drj ijti trjg vXrig olov p. 79 
aiaxQov tl itQoamTtov idovTsg ov xQaTJJaavTog iv avTm 
Tov Xoyov, mars XQvipaL t6 r^g vXrjg alaxog, aiaxQ^v 

25 (pavTa^6(isd^a rfj tov stdovg iXXsCtl?SL. o 8h (nridayLfi 
stdovg TSTvxrixs^ Jtcog; rj t6 TtaQajtav d(paLQOvvTsg 
Ttdv sldog, m (irj tovto TtdQsan, Xiyo(isv slvai vXrjv^ 
d(i0Q(pCav xai amol iv ri(Ltv Xa^ovrsg iv to5 ndv 
sldog d(psXstv^ si (iiXXo(isv vXrjv d^sdaaad^ai. di6 

30 ^ccL vovg dXXog ovTOg, ov vovg, roXfirjaag idstv td 
(ii^ avTOv. majtSQ o(i(ia aTtoaT^^aav avt6 (pmtogy 
Lva Idri t6 ax^tog^ xai (iij Idrj tm xataXLTtstv to 110 Enii. L q>mSj fii^" ov ovx ^v Idftv avto' ovd' av avsv 
«tJirov ol6v t£ iji/ iditv, dXXa firi idstv,^ Iva yivtiTM 
avtm dg olov n ifv iditv — ovtag ovv xal vovg, 
iicm avtov td avtov xataXmmv <pmg xal oiov l|io 
avtov TiQOsl&mv iig td fifj avtov, fi^ inayonivog 5 
t6 iavtov ipmg iiia^i tovvavtCov iq i6tiVj tv' Idri 
f 6 avtm ivavtiov. 

10. nal taika fi,lv tavtti. a%oiog 81 ovoa itmg 
na%ri\ t/ dnoiog liyitai tm fifidhv i%n>v avf^v i(p' 
iavt^g tovtmv tc5v Moiotijtmv, ag Silstai xal [aC] iv 10 
avT^ mg vxoxiifiivm iaovtai, ov fiijv ovtmg, mg 
fifldi(tiav (pv0^p i%nv. si 8i^ iin nvd (pvOiVj 
tavtriv Tijv ^vtftv ti xmXvii xaxtjv ilvai^ ovx ovtm 
dh xaxrjv, mg xoiov; imtSfi xai to ytotov tovto 
ItfTt, xa&' o itiQOv Tioiov Xiyitat. avfipefii^xog ovv u 
to xotov xal iv dXXm ' ij 8h vXrj ovx iv dXXm, dXXd 
to wtoxilfiivov xal to evfi^iPrixog thqI avto. Tot) 
(wv Motov Ti}v (pv0iv avftfiifii^xotog ixovtog ov 
tvxov(Sa «JTOtoff Xiyitat. ii toivvv xal ij Ttoiotrjg 
«trr^ ditotog, it(ag if vXrj ov Silafiivrj nototrita 20 
noid dv Xiyoito; 6Q^(og aQa Xiyitat xal dnotog 
ilvat xal xaxri' wi fi^ Xiyitai xaxiq tm itoioti^ta 
i%itVy dXXd fiiXXov tc5 jrotoTi^Ta fiij ix^^v^ 'iva ft^ 

i l0mg xaxn iUog oi5tfa, dXXd ivavtia t^ ii8it 

11. iXX' fj ivavtla t© it8it Tiavtl (pvaig (5ti- 
gr}6ig' ^ti^rimg 81 dil iv dXXm xal in* aikfjg ovx 
tm6(Sta6ig' mcti to xaxov ii iv 0tiQri0ity iv tm 
imei^fiiv^ it8ovg to xaxov i6tat' m6ti xa^^ 
iavto oifx iatat. ii ovv iv vj ^vxfj i0tai xax6v, ao 
i| 0tiQ7}0ig iv avt^ to xaxov xal i} xaxia iatai 
xal ov8hv ilm. iitil xai dXXoi X6yoi ti}i/ vXrjv ' .^ ■»1 i VIII, 9-13. 111 oXmg dvatQitv dl^covatv, ot 81 [ov8' avtrjv xaxijv 
ilvai ovffav. ov8hv ovv 8st aXXod^iv irjtitv to 
xaxov, dXXd ^iftavov iv rlfvxfi ovtm d^iff&at dxov6iav 
dya^ov ilvat. dXX' ii ij 0tiQri6ig ijttpdXXovtog 
6 i0tt TtaQitvat etSovg tivog^ ii tov dyad^ov 0tiQrj0ig p. 80 
iv ipvxrjy trjv 81 xaxiav iv avtrj Ttotit tm Xoym tm 
iavt^g, ri ^vxrj ov8lv ixa dya^ov ov toivvv ov8\ 
Imrjv ov0a ipvxV- drpvxov aQa i0tat i} ipvxri, ilniQ 
firi8l ImrjfV' m0ti rjfvxri ov0a ovx i0taL tf;vx^. ^;t" 

10 aQa tm savtrjg Xoym ^mijv' m0ti ov 0tsQri0LV ix^^ 
trjv tov dyad^ov TtaQ* avt^g, dyad^ost^hg aQa ixov0d 
Tfc dyad-ov vov txvog xal ov xaxov itaQ^ avf^g * ovx 
aQa ov8s 7tQ(6tmg xaxov ov8s ^vfifisPrjxog tt adtrj 
to TtQoitmg xaxov, oti ftri8s djts^tiv aijtrjg jtdv td 

15 dyad^ov. 

12. ti o^Sv, si fi'^ itavtsXi] 0tSQri0tv Xsyoi dya- 
^ov Ti}i/ xaxiav xal to xaxov to iv rpvxri^ dXXd 
ttva 0tSQrj0LV dyad^ov; dXX' si tovto^ to fihv ixov0a^ 
tov 81 s0tSQriftivri^ fttxtriv s%si trjv al^d^rj^iv xal 

20 ovx dxQatov to xaxov, xal ovTtm svQrjtac to 7tQ(Stov 
xal dxQatov xax6v xal t6 ftsv dya^ov tfj ipvxfi 
i0ttti iv ov0ia, 0vfipsPrjx6g 8s ti to xaxov. 

13. si ftri aQa tovtm xax6v, rj ifin68iov, m07tSQ 
6q)^aXfim XQog tb ^Xsitsiv. dXX' ovtm Jtoirjtixdv 

25 xaxov i0tai to xaxov avf^, xal ovtm Jtotrjtix^v, 
cag stiQOv tov xaxov avtov ovtog. si ovv i} xaxia 
ifin68iov tfj tvxv, Tton^tixdv xaxov, dXX' ov to 
xaxov rj xaxia i0taf xal i} aQstrj 8s ov to dya- 
-^oV, dXX' rj mg 0vvsQy6v m0ts , si firj rj dQstfj 

80 t6 dya^6vj ov8' rj xaxia to xax6v. slta xal i} 
dQitrj ovx avto to xaXov ov8' avtoaya^6v ov 
toivvv ov8h rj xaxia avto to aiaxQOv ov8' avto^ !■■■ Kaik> 112 171 "W VIII, 13. 14. 113 xuxov. itpafASV ih fijv aQBtriv ovx avtoKaXov ovd^ 
avtoaya&ovj oti xgo avtijg xal inixHva avtijg 
avtoxalov xal avtoaya^ov xal ^BtaXrjipBt TCGig 
dya&ov xal xaXov. dg ovv ccTtd t% aQStijg dva- 
(kdvovti, to xaXov xal tb dya^ov^ ovtm xal dno 5 
tiig xaxiag xata^aivovti to xaxov avto, aQ^aiiivfp 
(ihv aTto t^g xaxiag [xal] ^BmQOvvtv luv fi ^BcoQia 
tlg idti tov xaxov avtov, ycvo(iivG) dl ij (iBtdlriifvg 
avtov ' yCvBtav yaQ navtdnaQLV iv rcj trig dvofioio- 
tfitog tOTt^ 5 iv&a dvg eig avtr^v alg §6q^oqov 0x0- 10 
tHvov i0tav n€0mv iml xal d Ttavtektog toi ij 
i^vxq £ig itavtil^ xaxiavj ovxitt xaxiav ix£c, dlX' 
BtBQav (pvatv t^v XBiQOi rikXd^ato ' iti yaQ dvd^Qci- 
Ttixov 1} xax£a (iBfiiyfiivri tivl ivavtia. djto^vqCxBv 
ovvy mg i^vxri dv ^dvoi, xal 6 &dvatog avtfj xal I6 
itt iv tm 0G)^att, ^B^aitti^yiivri iv vXr] i6tl xata- 
dvvai xal Tilrjad^ijvat avf^g xal i^BX^ovtSrj ixBl 
xBta^aiy smg [dv] dvadQdfir] xal dtpiXi] Jtag trjv 
oifiv ix tov ^OQ^oQOV xal tovto iati to iv adov 
il^ovta imxatadaQ^Btv. 20 

14. bI di tig da^ivBvav i^vxijg trjv xaxiav Xiyoc 
— BVTtad^ yovv xal Bvxivrjtov Bivai trjv xaxiqv 
p. 81 aTto Ttavtog Big axav xaxbv q^BQOfiivrjv , Bvxivtjtov 
^lv Big ijtid^vfiiag, BVBQi^iGtov ds Big oQydg, tcqo- 
nBtij dh Big avyxata^ioscg, xal tatg dfivdQatg cpav- 25 
taaiaig stxovaav Qadicjg, ola td dad^Bviatata tav 
tixvfj rj fpv0BL 7t€7tot,rjtiivav, d Qadiav ixBi vito t€ 
xvBVfidtmv vTto tB BiXrjaBmv trjv (poQav — dl^LOV 
dv €trj ifjtBtv^ tig xal Tto^ev rj da^iv€t,a tfj fvxjj' 
01; yaQ dijj SaTtBQ iitl tmv aofidtmv, ovtm xal inl 30 
tijg ipvx^g tb da&Bvig- dXl' manBQ ixet 1} Jtgbg 
tb iQyov ddvvafiia xal tb Bvna&ig, ovrci xal I ivtav^a dvaXoyia trjv tijg dad^BVBiag ia^B ngoa- 

rjyoQiav si (irj tavtrj sig tb avtb attiov 1} 
vXrj trjg da^BVBiag. dXXd TiQoaitiov iyyvg tm 
X6ym, ti tb altiov iv tm Xeyofiivm da^evet trjg 
5 rl^vxrjg' ov yaQ drj nvxvotrjteg rj aQaiotrjteg ovd' 
av iaxv6trjtBg ^ naxvtrjteg ^' v6aog, maneQ tig 
TtVQBtog, da^Bvrj iitoirjaB tl^vx^v slvac. dvdyxrj tfij 
Tijv toiavtrjv da^ivBvav tpvxrjg ^' iv tatg ;KCJ()fc(?rars 
TtavteXmg rj iv tatg ivvXocg rj iv dfKpotiQacg elvai, 
10 Bi ds firj iv tatg x^Q^^S '^^VS — xa^aQal yuQ ndaai 
xal tb XByofiBvov iTtteQmfiivai xal tiXeiOi xal tb 
EQyov avtatg dvsfLTtbdiatov^ Xovitbv iv tatg nsaovaaig 
Btvac trjv da^ivBcav, tatg ov xa^aQatg ovde XBxa- 
^•aQfiivaig, xal ij dad^iveia avtatg Blrj dv ovx 
15 dfpaiQBaig tvvbg, dXX' dXXotQiov naQOvaia, manBQ 
(pXiyfiatog ij XoXijg iv acsfiatv. tov dh ittdfiatog 
tb attvov ifvxxi aa(piat€Qov Xafi^dvovav xal cjg 
TtQoarjxsv Xafistv xatatpavhg iatav tb ^rjtovfiBVOV. 
iatvv ovv iv totg ovavv vXrj, iatv dh xal tl^vxrj^ xal 
20 olov tbnog slg rtg. 01; yaQ ^w^tg fihv 6 t67tog tfj 
vXrj, ^w^tg d' av b f^g ^jvxijg — olov fnhv iv yfj 
tfj vXrj, 6 dh iv diQV tfj ijjvxij — dXX' toitog tfj ifvxfj 
XCOQlg tm fnrj iv vXrj • tovto 8h tm firj svm^rjvav tfj 
vXrj • TOVTO 6h tm firj €v tv i^ avtijg xav vXrjg y€vi- 
25 a^av ' tovto dh tm fii^ iv vjtoxevfiivm tfj vXrj yevi- 
a^av xal tovt6 iatv tb %a)()ts elvav. dvvdfi€vg dh 
i>vxng TtoXXal xal dQxrjv xal fiiaa xal iaxf^"^'^ ^^Xn 
€X€V' vXrj dh TtaQOvaa 7tQoaavt€t xal ovov ivoxXet 
xal €ig tb etam 7taQ€X^€tv ^iXev Tcdg dh 6 x^QOS 
30 ^€Qbg xal ovdiv iatvv, dfiovQbv iatv ^i;%rjs. iXXdftr- 
7t€tav ovv vTto^dXXovaa iavtrjv xal d(p' ov fihv 
iXXdfi7t€tav ov dvvatctt Xa^€tv ov yaQ dvixBtai 

Ploti». 8 i 


Enii. I. avtiqv instvo xahot. 7iaQov0av, ort (irj OQa dia 
xdxi^v. %riv ds ilXaiiipLv xal ro ixsl^sv q)c5g i^xo- 
tm0£ Tjj ft/|ft xal da^evhg Ttmotrjxe tiqv yivsffiv 
avr^ 7iaQa6xov0a xal ti}v aixCav zov slg avtr^v 
ik^Blv ov yaQ av i^X^s rcS fiij iiaQovti. xal tovto 5 
iatL 7tt(0fia tijg tvx^g to ovtmg iXd^etv dg vli]Vj 
xal d6^€V€t, oti xdoai al dvvdfifig ov iidQstGvv eig 
iviQysiav xaXvovarjg vX^g jtaQStvai ta roi; tonov 
Bv xatixH avtil xataXa^stv xal olov 6v07ceiQa^ijvaL 
xoL^aai ixHvriVj o dh ika^ev olov xXitpaaa 7iovrj6ai 10 
xaxov elvai^ emg av dvvYi^fi dvadQafistv. vlri "^oivvv 
p. 82 xal da^BVBCag t^xV ^fl^ ^^^ xaxiag aitia. TiQoteQOV 
aQa xaxri at/rij xal TtQcotov xaxov xal yaQ ei «vrij 
ij i^XV '^a ^^!? iyivvrjae 7tad^ov0a, xal ei ixovvm- 
Vfi0ev avt^ xal iyiveto xaxrjj i} vXrj aitia TtaQovGa' 15 
ov yaQ dv iyiveto eig avriji/ ^ij r^ TtaQOvaia avt^g 
rijv yiveaiv Xafiov0a. 

16. ei di tvg trjv vXrjv firj q)rj0i,v elvai, detxtiov 
avtm ix tmv TteQl vXrjg Xoymv t^v dvdyxrjv trjg 
tmo0td0emg avt^g did Ttleiovmv ixet TteQl tovtov 20 
eiQti^iivov, xaxov dh et ttg liyoi ro TtaQaTtav iv 
totg OV01 iiii elvatj dvdyxri «^^«5 xal ro dya^ov 
dvaiQetv xal nrjdh oQextov firjdhv elvai' fi^ toivvv 
lifid' OQe^iv fii^d' av ixxli0tv firjdh vorj^LV ij yaQ 
OQelig dya^ov, ij dh ixxkt0ig xaxov^ ri dh vo^aig 25 
xal ri (pQOvri^tg dya^ov i0tt xal xaxov, xal avtrj 
ev tt tmv dya^mv, elvat fihv ovv det xal dya^ov 
xal dfitxtov dya^ovy ro dh fiefityfjtivov '^drj ix xaxov 
xal dya^ov, xal itXeiovog tov xaxov fietaXapdv ijdrj 
xal avto 0vvteXi0av ixeivm rw oXmg xaxm, iXdt- 3o 
tovog dij fj i^Xdttmtat, tm dya^m' inel xal 
fvx^ ti dv eiri xaxov; ij tivi av ftiq itpa^afiivri 4 


VIII, 14. 16. IX. 115 trjg tpv0emg f^g X^^QO^^S'^ i^^^ ovd' iittd^vfiiat ov9* 
av XvTtat, ov d^vfioi, ov (poPof xal yaQ fpo^ot tm ovv- 
d^itm, fiij Xv&ijj xal Xvnat xal dXyrjdoveg Xvofiivov 
int^vfiiat dh ivoxXovvtog ttvog tij 0v0td0et 7], tva 

5 fi^ ivoxXfij i'a0tv TtQOVOOVfiivov. q)avta0ia dh TtXrjy^ 
dXoyov eimd^ev di%etat 8h tijv TtXrjyi^v dtd tov ovx 
dfieQOvg ' xal do^at tevdetg i^m yevofiivrj tov dXri- 
^ovg avtov' e^m dh yivetai tm fi^ elvat xad^aQa, 
ij dh TtQog vovv OQe^tg dXXo' 0vvetvat yaQ 6st fiovrjv 

10 xai iv avtm [dQVfiivriv^ ov vevov0av eig to ^ar^ov. 
ro dh xaxov ov fiovov i0tl xaxbv dtd dvvafitv 
dyad^ov xal q>v0tv, ijtetTteQ iq^dvrj i^ dvdyxrig jtSQt- 
Xrjtp^hv ds0fiotg tt0t xaXotg^ ola 6s0fimtai ttvsg 
XQV0m, [^ccl] XQVTttstui tovtotg, tva ov0a [xaKij] 

15 firj oQmto totg ^sotg, xat dv^Qmitot i^otsv firj dsl 
ro xaxov ^XiitstVy dXX' otav xal pXijtm0tv, sidmXotg 
roi' xaXov sig dvdfivrj^iv 0vvm0tv. ■y wy - 
JL.XV.li 

nEPi ETAoroT ESArsirHS. 

OvK ildUiS, tva fiii iUfJ [£ZOi;(?« rt] • i^sXsv- p. 86 
0stat yaQ ixovad rt, tva y.al i^iX^t], to ts ^g- 

20 sX%stv iatt fista^ijvat sig dXXov toTtov ' dXXd fie- 
vet to amfia aTtoaf^vat %dv avtr\g^ ots fiiq Ssttat 
fistsXd^stv, dlX" iatt Jtdvtr} i^m. Ttmg oiw dtpiatatat 
ro <?a)fi«; otav firjdsv itt dsdsfiivov ^ tijg f^xns 
ddvvatoTJVtog tov amfiatog ivdstv t^g aQfioviag 

25 avtov ovxitt ovarjgj ijv i^ov slxe ti^v ipvx^v. ti 
ovv, si firixavriaatto ttg Xvd^rjvat to ac5fia; ij i^td- 
aato xal dTtiati] avtog, ovx ixstvo dtpijxs ' xal ote 

8* ii 


116 £iiii. i| IX. lv€L ovx ana^gj dlV tj dv6%iQav6iq ^ kvjini ^ 
av^dff- dil dh (ifidhv TtQattstv, si ovv aQxn^ «^- 
(jdotTO tov kfiQStv; n ^d%a ^lv ov iteQl 67iovdatov' 
ii dh xal yivoitOj tdttoito av iv totg dvayxaCoiq 
tovto Hal ix 7iiQi6tdiSsms a^QetOLS, ov% dnXmg 5 
alQitotg. nal yaQ 7] tmv q^aQiidxcov TCQoaaymyiQ 
ygQog iiodov tl^vxijg td^a av il^vxv ov JtQ66q>OQog, 
xal si s[(iaQnivog XQ^^^S ^ do^slg ixdatm, tiqo 
tovtov ovx svtvxig, sifit^j maitSQ q)a(iiv, dvayxatov, 
si di, olog sxaatog i^stai, toiavtriv t^x^i ixst td^iv, 10 
sig to jtQOxoTttstv ov0fig imdoasmg ovx il^axtiov. HAiiTINOT ENNEA2 AETTEPA. i \ I. 

nEPI TOT KOSMOT. 

1. Tov xoGiiov cceI Idyovtsg xccl TtQoad^sv slvai p. 96 
x«l sfSsa^ai (Jcofia s%ovta sl ^isv STtl ri)i/ ^ovknaiv 
tov ^sov dvdyoLiisv tiqv aitiav^ TCQCOtov i^hv dXri'- 
i^hg ^sv iaag av Xsyoiiisv, aaq^fjvsiav ds ovdsiiiav 
5 av 7iaQS%oiyLS^a. stcsI tc5v atoixslav ij ^sta^okji 
Kal tav \c3cav tc5v ^sqI yiiv rj (pd^oQa to sldog <?a)- 
iov6a ^LriTCOts ovto xal inl tov icavtdg d^Lcaasc yi- 
yvs6%ai mg r^g povl^ascog tovto dvva^ivrig dsl 
v7Csx(psvyovtog xal Qiovtog tov aco^atog sTCvti^ivai 

10 tb sldog tb avtb cMots aXkG), «g fn? aco^sa^at to 
sv dQL^ii^ sig tb dsi^ dUd tb ^v tc5 sldsL' stcsI 
did ti td (isv ovtco xatd tb sldog ^ovov tb dsl s^sl, 
td ds iv ovQava xal avtbg b ovQavbg xatd tods 
slsL to dsi; si dh rc5 Tcdvta avvsiki^cpivaL Tcal firj 

15 slvaL sig o fqv ^sta^o^v TCOLrjastaL ^rjdi tL ^l^ca^sv 
dv TCQoajcsabv q)^SLQaL dvvaa^aL tovta d(6ao(isv 
t^v aitiav trjg ov q^d^OQcig, rc5 fisv olco xal jcavtl 
dciaofisv ix tov loyov tb firj dv (p^aQrjvaL, 6 8s 
rjhog ijftrv xal t(av dXXcav datQOV ri ovaia t(p ^iQrj 

20 xal fii) oXov sxaatov slvaL xal Tcav ovx «£" t^v 
TtiatLV TtaQd tov loyov, otL sig ccTcavta ^isvst tbv 
XQOvov, tb dh xatd sldog trjv ^ovrjv avtotg slvat, 
(SaicsQ xal tcvqI xal totg tOLOvtotg ^ovov dv do^SLS 
jcaQstvaL xal avtm ds navtl ro5 xocJfiw. ovdsv yaQ 120 him. II. I McaXvsi tm' aXXov i^m&fv fii) q^^stQOfisvov [avtov] 
tmv (iSQtiv «AAijAa tp^itQovxov ovtm t^v (p^oQav 
UH §%ovta tm (tdii fiovov nsQiyiivHv^ xal Qsova^^g 
ad tijg qyvtSicag tov vxoxHfiivov to ddog aXXov 
didovtog yfyv{<Sd-ai to avto inl tov navtog Sciov, 5 
OTCSQ xal iitl av^QmTtov xal Xxtiov xal tc5v aXXmv • 
p. 97 dil yuQ av^Qmnog xal tjrwog, dXX' ovx 6 avtog. ov 
toivvv ifftai to (ihv fiivov avtov dei, mCTtSQ 6 ov- 
Qavog, td dh TieQl fijv tp^siQOfisva , dXX' oftoCmg 
anavtaj ti}v 8iaq)0Qdv i%ovta fiovm tm XQovm- 10 
ifStaL yaQ noXv%QOVimtSQa td iv ovQavm. si fisv 
ovv otJT© 6vy%mQfiaaifis&a to dsl inl tov navtog xal 
i%l tmv fiSQmv slvai, iftTOV av to dnoQov tfi <Jd|t; 
HQoesifi' fidXXov dh %avtdna0iv i^m dnoQiag dv 
yiyvoifis^a^ si to f^g ^ovXi^asmg tov ^sov ixavov 15 
slvai deixvvoito xdv ovtm xai tovtov tov tQonov 
0vvi%siv to Jtdv. si dh xai to tods tt avtov Sno- 
60V0VV Xiyotfisv i%stv to dsi, ij ts /3oi;Ai?<ytff dstxtia 
ii ixav^ Ttoisiv towo, to' ts dzoQov fiivst dtd ti td 
filv oikmj td dh ov% ovtmg, dXXd tm sidst fiovov, 20 
td t€ fiiQTi T« ^'^ ovQavm itmg xai avtd' iTtstdrj 
ovTco xai avtd td Ttdvta sifi av. 

2. ii ovv tatkrjv JtaQa6s%6fts&a tiJv do^av xai 
tpafisv Tov fihv ovQavov xal ndvta td iv avtm xatd 
to toSi i%Hv to dsi, td dh vno t^ trjg asXrjvrjg 25 
0(paiQa to xat sldog, dsixtiov nmg amfia i%mv slst 
to tods inl tov ainov xvQimg, dg to xa^' sxaatov 
dsl m6avtmg, t^g q>vasmg tov odfiatog ^sovarjg dsi. 
toiko ydQ doxst totg ts dXXoig totg nsQi tpvifsmg 
siQfjxofft xal avtm tm IlXdtmvi ov ftovov nsQi tqv 30 
iXXmv amftdtmv, dXXd xai niQi tmv ovQavimv ai;- 
Toit/. nmg yuQ av, ^i^tf*, 0cifAata i%ovta xai oQd- I, 1—3. 121 lif f fisva dnaQaXXdxtmg s^si dsi coOavtmg; 0vy%mQmv 
xai ini tovtmv drjXovoti tm 'HQaxXsitm, og sqjrj dil 
xai tov tjXlov yivsa^ai. 'AQiatotiXsv fisv yaQ ov- 
dhv dv nQdyfia strj, si' ttg avtov tdg vnod^iang 

6 [tdg nsQi] tov nifintov naQa8i%aixo 0mfiatog. totg 
dh firi tovto tL^sfiivotg, tov 0c3fiatog 6h ix tovtmv 
ovtog tov ovQavov, i^ mvnsQ xai td tfids t,ma, nmg 
t6 tods [af 1] dv i%ot ; stt dh fidXXov nmg rjXiog xai 
td iv tm ovQavm fioQia ovta; Ovyxstfiivov drj nav- 

10 rog ^mov ix tl^vx^g xai trjg acofiatog q)vasmg dvdyxrj 
tov ovQavov, stnsQ dei xar^ aQL&fidv satai, rj dt' 
dfiq)m iasad^ac, ^ dtd d-dtSQOv tmv ivovtmv, olov 
tl}V%rjv rj amfia. 6 fihv drj tm acifiati dtdovg to 
dq)^aQtov ovdhv dv sig tovto trjg xl)V%rjg dioito, 17 

15 Tov ofiov dsi slvat nQog t,mov avataatv tm dh to 
amfia naQ' avtov q)^aQtdv slvai Xiyovtv xai tfi 
ipv%fj didovtL trjv aitiav nsvQatiov xai trjv tov aco- 
ftatog s^tv firjd' avtrjv ivavxLOVfiivrjv ttj avatdast 
xai tfi diafiovfi SsLxvvvaL, otL firjdhv davfiq^mvov 

20 iv totg avvsatrjxoaLv iati xatd q)vaLV, dXXd nQoa- 
q)OQOv xai trjv vXrjv nQog to ^ovXrjfia tov dnots- 
Xiafiatog vndQ%SLV nQoarjxsL. 

3. ncjg ovv rj vXrj xai to amfia tov navtog p. 98 
awsQybv dv strj nQog trjv tov xoafiov d^avaaiav 

25 dsi Qiov; ij OTt, q)atfisv dv, [Qsty Qst yaQ ovx s^m. 
si ovv iv avtm xai ovx dn avtov, fiivov to avto 
ovt dv av^OLto ovts q)^ivoL' ov toivvv ovdh yrj- 
QdaxsL. oQdv dh 6st xai yijv fiivovaav iv a%rjfiati 
tm avtm ig aLdiov xai oyxm, xai drjQ ov firjnot* 

30 snLXsinrj ov8h rj vdatog q)vaLg' xai toivvv oaov 
fistafidXXsL avtmv ovx rjXXoimas trjv tov oAov 
gcjov q)vaLV. xai yaQ rjfimv dsi fistaPaXXovtmv fio- »1 122 Enii. 11. I, 3—5. 123 Qimv xal iig td iim dmovtav ^evH ixaatog Big itokv' 
^ dh Igfij (iridivj ovx davfiqxavog Sv tovto) i} 6m- 
(latog q}vatg jr^og ifvxrjv TtQog td tb avto slvaL 
{fooi/ %al asl fiBvov, xvq dh 6|i) ^hv xal tavv td 
M <iSt f^dvHV, ScnsQ xal yj r^ (if, Sva,- rev6(,B- 5 
vov dh ixity ov 6vrjvai dit, ovtoi di£ voiii^ii^v ovtmg 
iXiiv iv t^ oixiim [dQVfiivov, mg fitj xal avto 
mOnsQ xal ta aXla ixta^iv in afitpm Irixitv, dvm- 
tigm fihv yag ovx av q)iQotto' ovdhv ydg itv 
xdtm d' ov Ttitpvxi. kiimtai <fi} avtm ivaymym ti lo 
itvai xal xatd q>v0tx^v oXxriv iXxofiivm vito ifvx^g 
MQog to ^ijv iv (idla iv xaXm toitm xtvilG^at iv 
t§ i^vx^. xal ydQ, ii tm (pofiog fi^ Ttia?], ^aQQitv 
dit' tp^dvit yaQ 1} t^g iwx^g itiQtaymyii 7td6av 
Vivetv, (ag xQatovaav dvixitv. ii dh (i^^dh ^ojtrjv 16 
XQog to xdtm ixit ^taQ^ avtov, ovx dvtttitvov fiivit. 
td (ihv ovv i^fiitiQa fiiQfj iv fiOQfpfi ysvofiiva ov 
0tiyovTa avxiiii/ tfjv avataatv ditaitit dn alXmv 
fiOQta, tva fiivjj- ii d' ixit^iv firi dnoQQiot, ovdhv 
dit tQi(pia^at. ii dh djtOQQiot dnoa^ivvvfiivov 20 
ixit^iv, TtVQ Sit itiQOv i^dittia^at xai, ii dkkov 
ttvog ixot xal ixit&iv ditoQQiot, dit xal dvt ixii- 
vov akkov. dkkd did tovto ov fiivot av to ndv 
{i5oi/ To avtOj ii xal ovtmg. 

4. dkV avto y' itp' iavtov, ovx mg TtQog 1:6 25 
tiltovfiivov, axiTttiov ilti tt ditOQQit ixit^iv, mati 
ditad^at xdxitva tfjg kiyofiivrig ov xvQtmg tQoq^^^g, 
^ axal td ixit tax&ivta xatd q>vatv fiivovta ov- 
difiiav Ttdaxit dTtoQQoilv' xal TtotiQov TtvQ fiovov 
ly nkiov to xvq [ij'] xal iatt totg dkkotg aimQita^at 30 
%al fiitimQi^iad-at vitd tov xQatovvtog. ii ydQ wj 
XQoa^iifj xal Ti}i/ xvQtandt^v aitiav, tiJv ifvxrjVy 
fiitd tmv ovtm amftdtmv xa^aQmv xal itdvtmg 
dfiitvovmv — iml xal iv totg dkkotg ^motg iv totg 
xvQiotg avt c5v td dfiiivm ixkiyetat ij q)va tg — 7td- 
ytov dv trjv do^av TtiQt tov ovQavov trjg d^avaaiag 

5 kdpot. oQ^mg yaQ xal "AQtaxotikrig tiJv tpkoya ^iatv p. 99 
ttvd xal itvQ olov dtd xoQOV v^Qi^ov to dh ixit 
Ofiakov xal riQifiatov xal tfj tmv datQmv TtQoaq^o- 
Qov q}vait. To dh di^ fiiytatov, tiqv tl^vxrjv iq)il^rjg 
totg uQiatotg dvvdfiit ^avftaatij xetfievriv, Tttog ix- 

10 q)ivlitai Tt avtriv iig t6 ftij ilvat tmv dna^ iv 
avt^ ti&ivtmv; /Ltij Ttavtog dh Siaftov oiea^at xQiit- 
tova ilvat ix d^iov mQfirjfiivriV, dv^Qmjtmv aTtiiQmv 
iarlv aitiag trjg avvixovarjg td ndvta. dtOTtov ydQ 
trjv xal oTtoaovovv xQovov dvvrjd^itaav avvexitv firj 

15 xal dil Ttotitv 'Tovto, SaTtiQ ^ia tov awexetv yi- 
yovotog xal tov xatd q)vatv dkkov rj tovtov ovtog, 
6 iv tfj tov Ttavtog iatt q)vait xal iv totg xakmg 
ti^itaiv, rj ovtog tiAg tov ^iaaofiivov xal dtakv- 
oovtog trjv avataatv xal olov ^aatkiiag ttvog xal 

20 aQxrjg xatakvaovtog trjv ^vxrjg q)vatv. to ti firj- 
Ttoti aQlaa^at — «TOjrov yaQ xal Tjdrj ilQrjtat — 
Ttiattv xal TtiQl tov fiikkovtog eiit. dtd ti yaQ 
iaxat, ote xal ovx rj8rj\ ov yaQ exxitQtittat td 
axotxeta, maitiQ ^vka xal xd totavta- fievovtmv d' 

25 del xal to ndv fiivet. xal ei fieta^dkkot dei, to 
Ttdv fiivit' fiivit yaQ xal ^ trjg fieta^okrjg aitia, 
rj dh fiitdvota trjg ifvxrjg oxt xivov iaxt diditxxat, 
ott aTtovog xal d^kaprjg i? dtoixrjatg' xal ii Ttdv 
oUv ti amfta dnokiad^at, ovdhv dv dkkototiQOV 

30 atfty yivotto. 

5. nmg ovv td ixit fiiQrj fjtivet, td dh ivtav^a 
atotxitd ti xal ^ma ov fiivit; 17 [ptt], q^rjalv 6 124 EtBm, IL I, 6. 6. 125 IlXdtcsv, ra ftlv naqa ^iov ysyivtitaij ta dh iv- 
tav^a ^ma itUQa tc5v yivoftdvmv naQ^ avtov d^S(3v' 
yivofiiva dl Tiag^ ' ixiivov ov ^ifiitdv q>&iiQi6&ai. 
tovto dh tavtov t^ itpil^g filv tm drniiovQym ilvai 
t^v iJVXYiv tiqv ovQaviaVj xal tdg i^iiitdQag di' djto 6 
di v^g ovQaviag ivSalfia avt^g lov %al olov ditOQ- 
Qiov aMo tmv dvm td inl yijg gcja noiilv, tlfvx^g 
ot5v fAi(Jtov(j.iv7ig toiavtfig tiJv ixit^ ddvvatov6rig Sh 
irf5 rnl xiiQOOi 6mfia<Si x^ij<yOat TtQog triv TioCriOiv 
scni iv toTim %iiQom mtl tmv ilg f^v 6vata6LV lO 
kfmi%ivtmv ovx i^ilovtmv (Aivnvj td ti ^ma iv- 
wv^a 01VX dil Mvatai, fiivnv, td ti (Jmfiata ovx 
ifioimg xQatotto dv, mg dv aXkrig ^vxng avtmv 
XQO0ixmg dQX0v6rjg. tov dl oXov ovQavov ititiQ 
iiu fiiviiVj xal td (lOQia avtov, td datQa td iv 15 
avtmj idii' ^ ncog dv ifinvi fjtiq ofioimg xal tov- 
tmv fiivovtmv; td yuQ vno tov ovQavov ovxiti 
ovQavov fiiQtj ' ij ot5 fiixQi (SiXijvtig 6 ovQavog. rifiitg 
ih xXaa^ivtig vno tr^g didofiivrjg naQa tmv iv ov- 
Qavm ^imv fvx^g xal avtov rot; ovQavov xat' 20 
ixiivrjv xal avvnSfiiv totg amfiaaiv rj yaQ aXXrj 
tvxTJ3 xad* rjv rjfiitgj fov iv ilvatj ov tov ilvai 
p. 100 aitia. rjdrj yovv tov adfiatog iQXitai ysvofiivov 
fiiMQa ix XoyiCfiov TtQog to ilvai avviniXafiPavofiivrj. 

6. dXXd TtotiQov itvQ fiovov xal ii dstOQQit 25 
ixit^iv xal dittai tQoqt^g vvv aximiov. tm filv 
ovv Ttfiaioi td tov Ttavtog amfia TtiTtoirjxoti TtQm- 
fov ix y^g xal nvQ^g, tva OQatov ti ^ did to TtvQ, 
0tiQidv dh Bid vqv yrjvj dxoXov^itv ido^s xal td 
datQa Ttoiitv ov Jtdvj dXXd to nXitatov TtvQog ixnv, 30 
iTtiidiq td datQa to atiQiov (paivitai ixovta. xal 
iamg iQ%mg dv igm awimxQivavtog xal nXdtmvog t tm iixoti trjv yvcifirjv tavtrjv. TtaQa filv yaQ t^g 
aiadijaimg xatd ts tiqv oipiv xatd ts tijv f^g dq^^^g 
dvtiXrjtl^LV TtvQog sxsiv to TtXstGtov rj ro itdv g)ai- 
vstaij dtd dh tov Xoyov ijtiGxojtovatv , st to 6ts- 

5 Qsdv dvsv yrjg ovx dv yivottOj xal yrjg dv sxot. 
vdatog dh xal dsQog ti dv dsotto; dtoitov ts ydQ 
do^st vdatog slvat iv toaovtm TtvQi, o ts d^^Q si 
ivsirj fistapdXXot dv sig TtVQog (pvatv. dXX' si Svo 
atsQsd dxQmv Xoyov sxovta 8vo fiiamv dsttat, dito^ 

10 QTJastsv dv ttg, si xal iv qvatxotg ovtmg • sTtsl xal 
yrjv dv tig vdazi fii^stsv ovdsvog dsrjd^slg fiiaov. 
ii dh Xsyotfisv ^ivvTtaQxst yaQ '^drj sv trj yfj xal tm 
vdatt td dXXa\ do^ofnsv lamg t^ Xsystv stnot 8^ 
dv Ttg ^dXX' ov TtQog to avvd^aat avvtovtx td dvo\ 

15 dXX^ ofimg SQOVfisv rldri avvdstad^at tm sxstv sxd- 
tSQov ndvta. dXX' intaxsTttioVj si dvsv TtVQog ovx 
OQatdv yrjj xal dvsv yrjg ov atSQSOv itVQ' si ydQ 
tovtOj tdxo^ dv ovdhv ix^'' *V savtov trjv avtov 
ovaiaVj dXXd Ttdvta fihv fisfiixtat^ Xsystat dh xatd 

20 TO STttXQatovv sxaatov. sjtsl ovds trjv yrjv dvsv 
vyQOV cpaat avatrjvat dvvaad^at' xoXXav yaQ slvat 
tij yf] trjv vdatog vyQotrita. dXX^ si xal dcSaofisv 
ovtmg, dXX^ sxaatov ys dtOTtov Xsyovta sivai t^ 
itp' savtov fihv ftij Stdovat avataatv avtmj fistd 

25 8h Tojv dXXmv ofiov, ovdsvog sxdatov ovtog. itmg 
ydQ dv strj yfjg q}vatg xal to ti i^v slvat yrj firjdsvdg 
ovtog fioQiov y^g o yrj iattv, si firj xal vdmQ ivstrj 
iig xoXXrjatv; ti 8' dv xoXXrjasts firj ovtog oXmg 
fisyi^ovgj TtQog dXXo fioQtov avvsxhg avvdipst ; si 

30 ydQ xal ottovv fisys^og yrjg avt^g iatatj iatat yqv 
tpvast xal dvsv v8atog slvat * rjj si firj tovto, ov8hv 
iatatj xoXXrjastat vno tov v8atog. dsQog 8h ti 


I!ill]lt i* ^v dioito ns oyxog Ttgdg to dvm itt diQog ftaVov- 
tog nglv fiftapdXXHv; mgl dh nvQog eig [levto p 
Blvat ovx dqntai, dg dh to ogatri dvai, xal avf^ 
ml td aXXa- svXoyov ^hv ydg UvyxGtQ^^^ ^«C>« 
(patog to oQdo^at, yivEa&aL. ov ydg dij to Oxotog 6 
ogda^ai, dXXd /itij 6Qd0^aL tpatiov, a67t£Q tjv d^o- 
(pCav nfj dxovsa^at,. dXXd %vQ ys iv avtrj ovx 
dvdyxfi TiaQstvar (pag yaQ aQxet. ximv yovv xal 
p. 101 td ifVXQOtata TioXXd XaiinQd itvQog dvsv. dXX' ive- 

yivsto, ip7l6H ttg^ xal ix9^^^ ^9''^ dTieX&stv, xal lo 
TtfQl vdatog dh dTtOQntiov, st M i<5tiv vdcoQ, d 
|*ij yijg Xd^oL. «ijp Sl Ttmg dv Xiyoito ^etixsiv 
y^g £v&QV7ttog mv; xbqI dh TtvQog^ d y^g dst avtm 
tb Uvvixhg ^t^Q «i^irot; ovx ixovti ovdh to didata- 
wv tQixfi' n ^^ <ft£Qs6tr}g avt^, ov xatd r^r 15 
dtdataaiv rijv tQixV^ dXXd xatd tiJv dvtiQSKSiv di?- 
lovof*, did tl ovx iatat ^ (pv0ix6v Gcj^a; OxXtiQO- 
tng Sh yfj (lovTi. iml xal to Jtvxvov tm %Qvaa 
vdatt oi/Tt itQOOyivBtat ov yrjg TtQoayBvofiivrjg^ dXXd 
Ttvxvotritog ij JtijlecDg. xal nvQ 8h icp' avtov did 20 
ti ifvxiig 7taQ0V(Srig ov (SvGtriaetaL itQog trjv dvva- 
^tv avt^g; xal ^^a dh TtvQLvd iotL daLfiovcjv. dXXd 
Mimjaoiiev to [t6] Ttdv gcjoi/ ix Ttdvtcov t^v avdta- 
0iv ix^t^v; ij td iTtl yng tig iQCt, y^v dh dg rov 
ovQavov aiQBLV TtaQa q>v0LV dvaL xal ivavtCov tolg 25 
{>%' avtiig tstayfJLivoLg- av^TtSQLdyetv 8h t^v taxC- 
atfiv (poQav ystiQa (ScSfiata ov 7tL^av6v slvaL i^- 
ModLov ts x«l TtQog To (pavbv nul Xsvxov tov ixst 
%VQ6g. 

7. ftfcjs ovv piXtiov XQV ^^ovsLV tov IlXdtovog 30 
Xiyovtog iv fihv tc5 Ttavtl x6(5ii63 dstv slvaL t6 Tot- 
ovToi/ (StSQSOVj to dvtitvTtov ov, Iva ts rj yri iv iti(S(p l I| 6< 7. 127 tdQv^ivrj iTtL^d^Qa xal totg in avf^g ^s^rjxoaLV 
sdQaCa ij, td ts Jcoa td in^ avtrjg i^ dvdyxrjg td 
tOLOvto atSQSOv sxxi \jtaQd yrjg']^ rj 8h y^ to (ihv 
slvaL avvsxrjg itaQ^ avt^g ix^h iTttXdfiTtOLto 8s vTto 
5 7tvQ6g' fistixsLV 8h v8atog TtQog to fii^ avx^nQov 
xal fisQCJV 7tQ6g to ^i) xcjXvs^sd^ai (Svvaycoyrjv • diQU 
8s xov(pC^SLV y^g oyxovg' fisiitx^aL 8h tm dvcj TtVQl 
ovx iv tfj (SvGtdasL tav datQCOv trjv yrjv, dXX^ iv 
xoafiG) ysvofiivov ixdatov xal t6 TtvQ dTtoXavGaC 

10 Tfc trjg yrjg^ S(S7tSQ xal trjv yrjv toi; TtvQog xal sxa- 
(Stov sxdatoVj ovx (og to aTtoXavaav ysvia^aL i^ 
dfKpotv, savtov ts xal ov ^stiaxiv, dXXd xatd trjv 
iv xoa^c) xoLVGivCav, ov o iatt, Xa^stv ovx avto 
dXXd Tt «vTov, olov ovx diQa, dXX' dsQog trjv aTta- 

16 AoTi^Ttt xal TtVQog trjv Xa^^tQ^trjta' tiqv 8h ^th,LV 
Ttdvta 8L86vaL xal t6 avvafi(p6tsQov t6ts TtOLstv, 
ov yrjv ^6vov xal trjv ^tvQog (pvaLV, ti^v atsQs^trjta 
tavtrjv xal trjv 7tvxv6trjta. ^aQtvQst 8h xal avtog 
tovtoLg SLTtGiv ^(pc5g dvfjtl^sv 6 d^s6g TtsQl trjv 8bv- 

20 tiQav «jro yrjg 7tSQL(poQdv\ tov rlXtov Xiycjv, xal 
Xafi7tQ6tat6v Ttov Xiysi dXXaxov t6v rjXLOV, t6v av- 
tov 8h Xsvx6tat0Vj dTtdycov rjfidg tov dXXo tt vo- 
fiC^SLV rj TtVQ slvaL, TtvQ 8h ov8stiQ(X)v tcov sl8(qv 
avtov t(5v dXXov, dXXd t6 q}c5g, 6 (prjatv stSQOv 

26 (pXoy6g slvai, d^SQfi6v 8h TtQoarjvog fi6vov tovto 8h 
t6 (pcjg ac5fia slvaL, duoatiX^siv 8h aTt^ avtov to 
oficSvvnov avto (pc5gj o 8r] (pafjtsv xal dacofiatov 
slvaL' tovto 8h dTt' ixsCvov tov g)CDt6g TtaQsxsad^aL, p. 102 
ixXdfiTtov i^ ixsCvov SaTtsQ dvd^og ixsCvov xal atLX- 

30 7tv6trita, o 8ri xal slvaL to ovtcog Xsvxov a(Ofia. 
i^fistg 8h to ysrjQOv 7tQ6g t6 x^^9^^ Xafi^dvovtsg, 
tov nXdtovog xatd tiqv atSQs6trjta Xa^^vtog trjv LmO Bnii. II. y^v, €v u dij yijv dvofidtoiiev ^f*«rs dtatpoQccg yijg 
iKiivov ti^ifiivov, tov Stj totovtov itvQog tov q>ag 
TcaQBXOvtog t6 xa^uQcStatov iv tm avm toiKp x£t- 
yLivov %al nata q>v0LV ixst [dQV[iivov, tavttjv tiJv 
tploya ovx imiifyvva^aL totg ixEt vnoXriTttiov, alXa 5 
q>J»dvov6av iii%gi tivog dnoa^ivvva^at ivtvxovGav 
Ttlsiovi diQi dvik^ov6dv tB pLStd yi}s ^iTttsa^ai 
xdtca ov dvvafiivriv vmQ^aCvBiv %Qog to dvca, xdtca 
dl tfjg oskTJvrig Z^taG^ai, SatB xal kBmotBQOv TtoiBlv 
Tov BXBl diQa xal q)k6ya, bC iiivoLy [AaQaivojj.ivriv iq 
Big to XQaotBQOv yCyvBO^ai xal to XaiiJtQov fiij ^x^*^ 
o<yoi/ Big rijv gfiW, dXV rj oaov TiaQa tov q>catbg 
tov dvca ivavydtBa^ar to dh q)c5g [to] ixBt, to [ihv 
xoixMlv iv loyoig totg datQotg, SauBQ iv totg 
(tByi^BOiv, ovtc) xal iv tatg XQoatg t^v diaq)OQdv 15 
ioydaaa^ai, tbv d" dUov ovQavbv slvat. xal avtbv 
towvtov q^catog, ft^ oQda&ai, dh iBntotritt, rov oco- 
liatog xal diaq>avBCa ovx dvtitvTtG), mOitBQ xal tbv 
xa%aQov diQUy itQoaiti 61 tovtotg xal tm noQQG). 

8. tovTOV dii (iBCvavtog dvm roi) rotovrov q>co- 20 
tbg iv ^ titaxtav xa^aQOV iv xad^aQCOtdta, tCg av 
tQOTtog dTtoQQmjg dn' avtoi) dv yivoito; ov yaQ d^ 
MQbg t6 xdtGi 7tiq)vxBV dnoQQBtv 1} tOLavtr^ q)vOig, 
oijd' av tC iotiv ixst tdv ^tatoiiivcav ci^Btv TtQbg tb 
xdtco. Ttdv 6h acJiia fiBtd t^X^S dkXo xal ov tav- 25 
t6v, olov (AOVOV ifv TOtOVTOV dh tb ixBt, ovx owv 
t6 (lovov. TO tB yBitovovv BttB driQ Btts TtvQ stri, 
i^Q (ihv tC dv 3toi.^aBi,B; nijQ dh ovd' dv ivaQ(i6aBU 
MQbg tb noi^ijaat, ovd' dv iq)di})aito sCg tb dQdaar 
T^ ^v(irj tB yuQ TtaQaXldlBiBv dv TtQlv na&Btv ixstvo, 30 
lAaTTOv ts, Caxvov ts ovx taa totg ivd^dds. slta 
ml tb MOi.^aai, &SQ(iiivaC iatr dst dh tb ^BQ[iav- \ -y (1 I, 7. 8— II, 1. 129 d^riabiisvov fiij d^sQiibv icaQ^ avtov sivai. si di tu 
q^d-aQrjastai JtaQa nvQog, d^SQfiav^ijvaL dst nQotsQOv 
avto xal naQcc q^vaiv avtb iv rco d^sQfiaCvsad-at 
yCvsa^ai. ovbsv dst toCvvv dXXov acS(iatog rm ov- 

5 Qavm, iva (tivrj, ovd' av, iva xatd q)vaiv [?J] ij 
nsQiq>0Qd' ov yaQ na) didsixtai in sv^sCag ovaa 
^ xatd q)vaLV avtS q)OQd- rj ydg (livscv rj nsQL- 
q)iQsa^aL xard q)vaiv avrotg' ai d* dlkai piaod^iv- 
tcov. ov roCvvv ovds rQoq)'^^ dstad-ac q)ccriov rd 

10 ixst, ovds dnb rmv tijds nsQl ixsCvcov dnoq>avriov 
ovrs ^v%^f rijv avrijv rijv awixovaav ixbvrav 
otjts rbv avrbv ronov ovrs airCag ovarjg ixst^ 8l^ 
fjv rd tijds tQicpsraL avyxQL(iara dsl ^iovra, trjv 
TS (ista^oXi^v rc5v r^^ds ao^dtcov dq)' avtcjv [ista- p. 103 

15 ^dllsLV dlXrjg snLOrarovarig q)vaso)g avrotg, ij vn 
dad-svslag ovx oids xarixsLv iv rfp slvaL, (iifisttaL 
dh iv t(p yCyvsad-aL ij ysvvdv tijv nQO avrijg q>v- 
Olv. rb dh (iiq aaavrcog ndvrrj, cSansQ td vorjtd., 
clQritaL. n. IIEPI THS KTKAO^OPIAS. 20 1. .dLa tC xvxXca xLVSttaL; ort vovv (iL(istraL. p. i07 
xal TLVog r) xCvrjOLg; il^vxiig ii acoyiarog; [ii il)vxiig\* 
rC ovv; otl i)vxil sv avrfi iarc xal nQog avti^v dsl 
ansvdsL isvaL; r}' satLV sv avrfi ov avvs%iig ovaa; 
il q)SQOiisvri av(iq)eQSL; dkX' idsL av^q)SQ0vaav ^rj- 
25 yJrL q)iQSLV, dkV ivrjvoxivaL, rovriorL arrjvaL ftaA- 
?.ov noirjaaL xal firj dsl xvkXc). ri xal avri] ari}- 
asraL rj, si XLVstrai, otjtl ys ronLXCog. nmg ovv 
tonLXCog xivst aijtij dkXov rooirov XLVOViiivrj; ^' Cacog 

Plotin. 9 111) 

JHPV Bnn.. II* ^ia oiv tis; iis ^vznv ovvai^^n^iiin nul 6vvvon- 
t^Kn nal imt^KTi xal odda^iov ^|aj ov8' aUo&j> x«t« 
t6 Ttdvta ditv mf^aay^^dvBiv roi yaQ geoi; to 
jivotoi/ ««(liAijarttxdi/ naX %0i0vv iv. ov TcagUritlMtai 5 
dl £otixois, £^ F^Voi, om at^HBi td Mov aco^a 
ixov xal ydQ 0m(iatog t^n [^] ^('^n^^S' 'f «^ 
ual tojrtxij, dg dwndEtai. xivi?<J£tat xal ovx f^S 
tvxn fiovov, dW 6g cSfia iiiipvxov xal mg Scaoi/' 
p 108 £0ti ilvai itmtnv i% dfiifAatix^s %m ^vivxng, toy lO 
uli; tfai>atos «u^i^ tpiQOiLivov yvffa, t^g df i^vxi^S 
natiiovons, in d' d^q>olv yBVOiiivnv q)iQOiiivov ti 
nal (livovtog. il ^i omitatog n xvxAw liyoao, %mg 
navtog iv%viioQOvvtog [mg\ xal tov TivQog; n «^^^" 
mQih **»S «»' ^'^» *^^ ^^ ""^ titamar 6g ydQ av 15 
tnH^ ovtoj (foxfr xal £<Jtavat xata q>v6iv xai 

^iQso^ai, iig S itdi^n- <J*« ^^'«^^ ^*^ ^*^^" ^^^^'': 
apa, ott i} 9t;<Jts t^ jrvpl «V xtv.jtf£t; ii ovv fAi| 
xwAiii, dx£da<y#i30£ta4 iTt' iv&v' dit aQu xvxkm. 
iUii tovto %QOVoCag' ^aAAov 5' at^tw itaQa t^~s 20 
3tc>oiWas- ai«yt«, Ei imt yivoito , xvxlip xtvita^ai 
il avtov. n i^^ii^^^ov tov iv^iog ovx i^ov ovxixi 
toicov m67tiQ 7tiQtoh0^vov dvaxdiiTttu^ iv olg 
toTtotg dvvatai' ov ydQ i%H toitov ft«^' ictvto' 
o^tos ydQ ioiatog, ^it ovv iv o5 i%ii xal ayto 25 
«-i^tot; toTtogy 0^% Iva ^kiv^ [ixit] yiyivniiivov, dXV 
tva fpiQntai, xal xvxUv dh to iilv xivtQOv iiivu 
xatd q>v<Siv, n Hh ilio^iv ntiQmQna ii fAcVot, 
xivtQOv i6tai iiiya. iidXkov ovv i(Stat TtiQi to 
xivtQov xal goivtt xai xatd q>v6LV dh i%ovti <ja}>att. 30 
owaj ydQ fSvwiv6H TCQog to xivtQoy.ov t^ <Jvv- 
linUit — dnokit ydQ t<ii/ xvxXov — dXV iTtd tovto U, 1. 2. 131 or dvvatat, ty TtBQLdivnaei * ovtoj yaQ yLOVcyg dito- 
nlriQmGH tjjv icp€<Jiv. ii ilfv%^ de TtsQcdyoL, ov 
xaaettac o.v ydQ sXxsi, ovda naQa cpvacv n yaQ 
ipvfScg tb VTto rl}V%ng t^g Ttdans ta%&iv. itc nav- 
5 ta%ov ov0a n tv%n okr^ xal ov dcsclnf^S^^ivn n "^ov 
iravTog xatd iiiQog dCdcoGc xal tm ovQava, cag 
dvvatac, 7tavta%ov slvac dvvatac de to5 itdvta 
(latcivac xal i7tc7tOQev£6&ac. iatri fiev ya^, el' 7tov 
ietdiisa ifv n tvxn, iX&cov exst' vvv di, izscdn 

10 7td6d iativ avt^g, Ttavtog icpistac. tC ovv; ovdi- 
Ttots tsv^stac., n ovtcjg dsl tvy%dvsc, ^dllov 8h 
avtr] 7tQdg avt^v dyovtSa dsl sv tip dsl dyscv dsl 
xcvst, xal ovx dkXa%ov xcvovaa dXXd TtQog avtnv 
iv t^ avta, ovx iTt' svd^v dXkd xvxltp dyovaa 

15 dCdcoacv avt ip ov dv rjxri ^^^^ ^%HV avti^v. si de 
liivoi, 6g ixet ovang iiovov, ov exaatov ^ivec, 
atnaetai. ei ovv fi^ exet fiovov OTtovovv, 7tavta%ov 
oia&naetac xal ovx ilixf xvxlci aQa. 

2. td ovv dlla jrajg; i} ov% oXov exaatov, ^SQog 

20 de xal xate%6^evov iieQcx^ to^tip. ixetvo de oXov 
xal olov tOTiog xal ov6ev xcaXvec avto ydQ to 7idv. 
Ttag ovv dv^QO}7toc; ijj oaov TtaQa toi) 7tavt6g, 
^SQog, ooov de avtoC^ oixetov oXov. ei ovv 7tav- 
ta%ov ov dv 7] e%ec avtrjv, tC det 7teQicevai; rj otc 

26 nn {Jc6vov i%ec. ei de n ^vvayLig avtng TieQi tb p. 109 
^iaovj xal tavtrj dv xvxXip' ^eaov de ov% aaavtcog 
axa^catog xal cpvaeog ipv%rjg Xn^ttiov, dXX' exet ^ev 
fi£<?ov, aqp' ov rj dXXrj, t07tcxcjg de acofiatog. dvd^ 
Xoyov ovv det [Xafietv] to ^iaov cjg yaQ exet, 

30 ovtois xal ivtav^a fiiaov det elvac, o ^6vag iatl 

liiaov aa^atog acpacQcxov • cog ydQ ixetvo TteQl avt6, 

ovtoi xal tovto. ei di^ tv%ij iatc TceQc^sovaa tbv 

9* 132 Eqd. II. d^iih, ce^xpufoxd^itm xal TtSQl ccvtov dg otov tf 
athfj ixii'' i^iJQtTitat. yaQ avtov Ttdvta. ijtsl ovv 
ovx i0ti TtQog avtov, TtsQl avtov, 7tc5g ovv ov 
xaaat ovtmg; rj ixdfftri oitov iatlv ovtcig, did ti 
ovv ov %a\ T« 0c6(iata ^ficjv ovtog; oti to sv^v- 5 
«OQOv 7tQ0<JtlQtritat, xal Ttgog dlXa al OQ^al xal ro 
0<paiQO£t,dlg }]}imv ovx ivtQOXov ysriQov yaQ' ixsl 
ai ^vviTtstai IsTttov xal svxCvritov' did tl ydQ dv 
xal (Stairi rivtivaovv xivriaiv t^g i^vxrjg ^tvovfiivrfg; 
iffmg dh xal itaQ^ '^fitv to itvsv^a t6 TtSQl trjv iwxrjv lo 
tavto TtOLSl. il yaQ iativ 6 ^iog iv Ttdai, trjv 
avvstvai fiovlofiivriv t^x^v TtSQi avtov dstyivsad^ai ' 
ov ydQ Ttrj, xal Uldtmv dl totg datQoig ov fiovov 
tr^v iistd tov olov aqiaLQLxrjv xivriaiv^ dkkd xal 
i^dax^ma^Oi rrjv negl ro xBvzQovaik^v exaatov 15 
yaQ ov s0ti itSQUiXrnpog tov ^sov dydlXstai ov 
koyi0y>m dXkd q>vGt,xatg dvdyxaig. 

3. ItfToi dh xal mds- f^g fvx^g rj fiiv tig dv- 
va^ig 1} iuxa^»? ditd yrjg aQlafiivri xal di' olov 
dianlaxitad iativ^ 1} dl aiG^dvi0%ai 7ts<pvxvta xal 20 
ij loyov do^aatixov ds^ j^ivrj JtQog to avm iv tatg 
0(paiQaig iavt^v ix^'' i^oxovfiivri xal tij TtQOtiQcc 
xal dvvafiiv didovaa itaQ' avti^g sig to itoistv 
ImtixmtiQav. mvittat ovv V7t' avtrjg xvxXm TtiQi- 
i%ov0rig xal itpidQVftivfig Ttavtl o0ov avt^g iig tdg 26 
acpaiQag dvidQafjii. xvxlm ovv ixiivr^g 7tsQuxov0rjg 
avvvsvovaa i7tiatQiq)stai 7tQ6g avtrjv, iq ds iTtv- 
atQocpiq avtijg TtsQidyst to acSfta, iv m ifi7ti7tlixtai. 
ixdatov yaQ fiOQlov xdv oTtmaovv xcvrj^ivtog iv 
acpaiQccj ii fiivov xivotto, iastasv iv m iatc xal rij 30 
a<paiQcc xivrjaig yivstat. xal ydQ iTtl tmv amfjidtmv 
tmv liHctiQav r^g tf»f»^c allmg xivovfiivrjg , olov II, 2. 3. in, 1. 133 iv x^Q^^^S 5««^ ^9 (pavivtL dyad^m, tov amfiatog rj 
xivriaig xal tOTttxrj yivstai. ixst dri iv dya^m 
yLVOfiivri tpvxri xal aia&ritixmtiQa ysvofiivri xivsttat 
TCQog to dya^ov xal aslsi cog iticpvxsv ixst t07tLxmg 

6 to amiia. rj ts aia^rjtixrj d7td tov dvm av xal 
avtrj to dya^ov ka^ovaa xal td avt^g r^ad^staa 
dccdxovaa avto ov Ttavtaxov TtQog to Ttavtaxov 
avfKpiQStai. 6 6s vovg ovTtm xivsttai' satrjxs ydQ 
xal XLvsttai' tcsqI avtov yaQ. ovtmg ovv xal to 

10 Ttdv rm xvxkm xtvstad^aL dfia xal satrjxsv. ni. 

IIEPI TOT EI nOIEI TA ASTPA. 

1. "OtL ri tmv datQmv cpOQd arjfiaivsL TtSQi p. 137 
ixaatov td iaofisva^ dXX' ovx avti] Ttdvta 7toLSt, 
cog totg TtoUotg do^d^staL, stQtitaL filv ^tQotSQOV 
iv dkkoLg, xal ^tiatstg tLvdg TtaQsixsto 6 koyog^ 

16 Xsxtiov 8s xal vvv dxQL^iatSQOV dLa TtlsLovmv ov 
yaQ fiLXQOv to rj cSds ^ mds sxslv doid^SLV, tovg 
drj TtXavrjtag cpsQo^ivovg TtOLStv Xiyovatv ov fiovov 
td dXXa^ 7tsvLag xcd TtXovtovg xal vyLsiag xal voaovg, 
dXXd xal ataxrj xal xdXXrj av, xal d^ to fiiyLatov^ 

20 xal xaxiag xal aQStdg xal drj xal tdg d^to tovtmv 
TtQd^SLg xad'' sxaata i^il xaLQmv sxdatmv, ma^tSQ 
^vfiovfiivovg iig dvd^QCO^tovg ^ icp' olg firidsv avtol 
OL dv^Qm7tOL ddLXovaiv ovtm 7taQ^ avtmv xati- 
axivaafiivoL^ mg sxovat' xal td Xsyofisva dyad^d 

25 dLdovca ovx dyaa^ivtag tcav Xafi^avovtmv , dXX^ 
avtovg rj xaxovfiivovg xatd tovg toTtovg trjg cpOQag 
ii av svTta^ovvtag xal av dXXovg avtovg tatg dta- 132 Enn. n. II, 2. 3. III, 1. 133 ^iov, d^tpayajtd^itai xal jtiQl avtov dg olov tf 
m'tij i%H- ^lif^TijTftt yd^ avtov itdvta. insl ovv 
ovK iatL TtQog amovy TteQl avtov. 7tc5g ovv ov 
Ttdaat ovtmg; fj ixatTTiy ojtov i0tlv ovtcDg, did rC 
ovv ov xal td (Smfiata iJ^rJi/ ovtag; oti to sv^v- 5 
nogov 7tQ06iJQtritai xal Ttgog dlla al OQ^al xal to 
0(pai,(^oBtdlg fjnmv ovx svtQOXOv ysfiQov ydQ' txet 
ai ffvviTtBtai limov xal ivxivfitov 6id tl ydQ dv 
xal ataifi ijvTfcraoi; v xtVi^ai i/ tjJ^ ^i;;^^^ xtvovjifVjjff; 
taag dh xal TtaQ^ fj(itv to xvsvfia to TtfQl t^v il^vxfjv lo 
ravtd Ttoisl. si yaQ iativ 6 d^sog iv itdai^ t^i/ 
awstvai ^ovloiiivfjv tvxn^ TtSQt avtov dstyivsad^ai, • 
ov ydQ Ttfj. xal nidtmv dl totg datQoig ov ^ovov 
v^v fistd tov oXov aq)aiQLXfjv xivfjaiVj dlld xal 
ixdata didoai ti}i/ xsqI to xivtQOv avtmv • sxaatov 15 
yaQ ov iati itsQisUfjtpog tov d-sov dydXXstai ov 
Xoyia(im dXAd q)vaixatg dvdyxatg, 

3. iatm ih ual dds- tijg fvxfjg rj ^iv ttg dv- 
vafitg i} iaxdtfj dnb yijff aQiafiivfj xal di" olov 
diaxlaxstad iattv, ^ dl aia^dvsa^at nstpvxvta xal 20 
ij Xoyov dolaattxov dsxoftivfj TtQog to dva iv tatg 
atpaiQatg savt^v ixst iitoxovfiivri xal t^ TtQOtiQa 
xal dvvafitv dtdovaa naQ^ avt^g sig to notstv 
tmttxmtiQav. xtvsttat ovv v% avtiqg xvxXm itsQt- 
sxovafig xal sq>tdQVfiivfjg Ttavtl oaov avtiig sig tdg 25 
0q>aiQag dvidQafis. xvxX^ ovv ixsivfjg TtSQtsxovatjg 
avvvsvovaa intatQitpstat TtQog avtfjv, i} dh int- 
atQOipfj avt^g itSQtdy ft to acoiia, iv m ifiitiTtXsxtat. 
sxdatov yaQ (ioqIov xdv oitmaovv xtvfj^ivtog iv 
afpaiQa, si (livov xivotto, iastasv iv m iatt xal tfj 30 
afpaiQff xivfiatg yivstat. xal yaQ i%l tmv am^idtmv 
tmv ijft?fiQcov Tijg tfjvg ieXXmg xtvovfiivfjg , olov iv x^Q^^S 3c«l tm tpavivtt dya^m, Toi5 amfiatog rj 
xivfjatg xal tontXYi yivstat. ixst dij iv dya^m 
ytvofiivYj Mfv%fi xal ata&fittxmtiQa ysvofiivfj xtvsttat 
TtQog to dya^ov xal astst mg Ttitpvxsv ixst toittxmg 
ii^M 5 t6 acSfia. fj ts aiad^fjttxrj dno tov dvm av xal 
avt^ t6 dya^ov Xa^ovaa xal td avt^g fja^staa 
dtmxovaa avto ov uavtaiov %Qog to itavtaxov 
avfiq)iQ£tat. 6 8s vovg ovitm xtvsttaf satfjxs ydQ 
xal xtvsttaf tzsqI avtov ydQ. ovtag ovv xal to 
10 Ttdv rm xvxXm xtvsta&at daa xal sarrjxsv. 

t 4 m. 

IIEPI TOT EI nOIEI TA ASTPA. 

1. "Ott fj tmv aatQmv q>OQd afjfiaivst TtSQl p. 137 
sxaatov td iaofisva, dXX' ovx avtfj itdvta Ttotst, 
mg totg JtoXXotg do^d^stat, slQfjtat fihv TtQOtSQOV 
iv dXXotg, xal Ttiatstg ttvdg jtaQsixsto 6 Xoyog, 

16 Xsxtiov ds xal vvv dxQt^iatsQOV 8td TtXstovmv ov 
ydQ fitxQOv to fj mds fj mds ixstv do^d^8tv. tovg 
dfj JtXavrjtag qsQOfiivovg Jtotstv Xiyovatv ov (lovov 
td dXXa, Ttsvlag xal itXovtovg xal vytsiag xal voaovg, 
dXXd xal aiaxrj xal xdXXrj av, xal drj to fiiytatov, 

20 xat xaxiag xal aQStdg xal drj xal tdg dito tovtmv 
TtQdlstg xa^' sxaata inl xatQmv ixdatav, majtsQ 
^vfiovfiivovg sig dvd^QCOTtovg , icp' oig fifjdsv avtol 
ot dv^Qmnot ddtxovaiv ovrm itao' avtmv xats- 
axsvaafiivot, cjg ixovat' xal td Xsyofisva dyad^d 

26 dtdovat ovx dyaad^ivtag tmv Xafi^avovrmv , dXX' 
avtovg fj xaxovfiivovg xatd toifg toJtovg tijg q)OQdg 
^ av svTta^ovvtag xal av dXXovg avtovg tatg dta- 134 EnD. IL ni, 1-3. 135 voiaig ytyvonivovg otav rs inl xivtQCov moc xal 
ditOHlivovtag aXXovg' to ds ^iyi0tov^ tovg (ilv 
xaxovg ai^tmv liyovtsgj tovs d* dya^ovg dvai, 
oiAcog xal tovg xaxovg airrdiv iByonivovg dya^d 
dtdovaij tovg dh dya^ovg tpavlovg yCvee^ai ' iti dl 5 
aXXrilovg idovtag Ttotstv £t8Qa, ftij idovtag dh aAAa, 
m67t€Q ovx avtmv ovtag idovtag fihv dXXovg, fii) 
idovtag dl itiQOvg' xal tovde nsv idovta dya^ov 
ilvai, si d' aXXov idoi, dXXotova^at,' xal dXXag iilv 
iQaVj ii xatd OiiiyLa todi rj o^tg, dXXmg dij si 10 
xatd tods- 6(iov ti Ttdvtcov ti)v xgdaiv stigav 
yiyvEG%aij m&itiQ il iyQ^v dLacpogav to xgdna 
stSQOv itaQa td (isiityiiiva. tavta ovv xai td rot- 
avta doiatovttxiv itsgl ixdtStov Xiysiv imdxoTtoV' 
(livovg Ttgoaijxsi, dgz^ d' av siri 7tQO<Sfjxov0a avtri' 15 
p.138 2, Motsga iptfvx^ vofttOtiov ^' a>vxa tavta 

td ifiQOfisva; sl (ihv ydg a^i/x«» ovdhv dXX' t} 
&SQ(Ld xal tvXQ^ icaQSx6(iiva j ii dr) xal iJVXQa 
Sfftt tmv datQmv (pi^aonsv, dXX' ovv iv ttj tmv 
0m(idtmv i/fiwi/ (pvasi at^aovat t^v d6(SLv g>0Qdg 20 
di^XovotL 0m(iatix^g sig vj(idg ytvo(iivrigj mg (ifjdh 
xoXXi^v Tijv itaQaXXay^v tmv amndtav yiyvsa^at 
Tijs t' dTtOQQoiig sxdatmv tijg «i/Tr/s ovGtig xal diq 
ofiov sig ?v ijcl y^g fAiyvvfiivmv , mg (lovov xatd 
tovg tOTtovg tdg diatpoQdg yiyvsa^at ix tov iyyv^sv 25 
xal TtOQQm&sv JtQog ti}v (poQdv, dt66vtog xal tov 
ifVXQOv difavtmg, aotpovg dh xal d(ia9stg xal yQa^i- 
(iatixovg dXXovg, tovg dh ^i/TOpas, tovs dh xt&a- 
QifStdg xal tdg dXXag tixvag, itt dh nXovtfiovg xal 
nivr^agj xmg; xal td dXXa, oOa (if] ix amndtmv 30 
MQdumg t^v aitiav #x** ^«^ yiyvsa&at; olov xal 
d§iXq>ov totovdi xal %atiQa xal vtov yvvalxd t$ xal t6 vvv svtvxn^oLi^ ^^"^ atQatriyov xal ^aatXia 
ysvia&at. si d' ifitpvxa ovta TtQoatgiast Ttotst, ti 
itaQ' niK^v ita^ovta xaxd ripidg Ttotst sxovta, xal 
tccvta iv ^sim tonm [dgviiiva xal avtd d^sta ovta ; 
6 ovdh ydQj Ht' d dv%Qmitot yivovtat xaxoi, tavta 
sxsivotg iyitdQX^h ovSi ys SXmg yivstat n dya^ov 
^ xaxdv adtotg wo5v ij sikta^ovvtmv ^ xaxa 

naaxovtmv. 

3. dXX' ovx Bxovtsg tavta, dXX rivayxaa(iBVOt 
10 Tofg ToVotg xal totg axn^cc^^^- «^^' ^^ nvayxa- 
a(iivotj td aM dnnov^sv ixonv ditavtag itotstv 
iitl rmv a^dtaiv tonmv xal axn(i^dtmv ytyvo(iivovg. 
vvv 8h ti dtd(poQov Ttinov^sv ods tods^ To t(in(ia 
tov t(DV tGidimv xvxXov TtaQtcov xal av tods; oi| 
15 ydQ dn oU' iv avtm tm imdlm yiyvstatj dXX' v% 
avto nXstatov ditix^^Vj xal xa^' Sitotov dv yiyvntat 
xatd Tor ovQavdv mv. ysXotov ydg xa%' sxaatov 
cJv rtg TtaQiQXStat dXXov xal dXXov yiyvsa^at xal 
dt86vat dXXa xal dXXa' dvatiXXmv 8h ^ xal int 
20 xivtQov ysyov(6g xal dnoxXivag [7i(5g] dXXog; ov 
ydQ dn toth (ihv n^stat inl tov xevtqov mvj toth 
8h Xvnsttat dnoxXivag n «^r^g yivstat^ ov8' av 
^v(iovtat dvatsiXag dXXog, ngavvstat 8h dnoxXivag, 
slg 8i Ttg avxmv xal dnoxXivag d(isivmv. iatt ydg 
25 dsl sxaatog xal inixsvtQog dXXotg dnoxXivag dXXotg 
xal dnoxXivag stiQOtg inixsvtQog dXXotg' xal ov 
8n7tov xatd tov avtov xq6vov ^atVat ts xal Xvnsttcct 
xal ^v(iovtat xal nQa6g iatt. ro 8h roi)? (ihv 
avtc5v xci^Q^^v Xifsiv 8vvovtagj tovg 8h iv dvatoXatg 
30 5rT«s, nmg ot5x dXoyov; xal ydQ ovtm av(ipaivst 
Si(ia ts Xvnsta^at xal x^^^Q^^^- ^^'^« ^^" ^^ ^ ^^^^~ 
vmv Xvnn ni^dg xaxmast; Umg 8h o^ Xvnsta^at I' £nii. II. 

ovd' im xaiQOv ;|rfa'(>£ti/ avtotg dozaov, dXX' dsl tb 
p. 139 Usmv ixHv xatQovtag itp" olg dya^otg exovat, xal 
iq}' olg OQtaai^. §cog yaQ ixdatov itp' avtov ixdatm 
nal iv t^ ivBQyua tb iv' to dh ov Ttgog i^fidg. xal 
(idliata totg ov xolvgivov0iv iq^itv ^aoig xatd av(i- 6 
fi£fif}x6g, ov JtQOtjyoviisvov [dh] ovdh oXcog, to igyov 
TCQog i^(idg, ei m67iBQ oqviGl xatd GvnPsfirixdg to 
07](iaivHv. 

4. xdxstvo dl dloyov, tovds fiav tovde ogcSvta 
XaiQSLv, tovds dl tovda tovvavtiov tig yd^ avtotg 10 
iX^Qa ij z€qI tivtav; did ti dh tQiymvog filv oQav 
dXXcag , i^ ivavtiag dh ^ tst Qdyavog dkkog ; did ti 
dh iodl fihv i6xn(iati0iiivog oQa^ xatd dh to i|^g 
tmdiov iyyvtBQm mv (idXXov ovx OQa; oXcag dh tig 
xal 6 TQOTtog iatai tov noutv d kiyovtai jioutv; 15 
xmg ts xcnQlg ixaatog xal itt, 7tc5g ofiov itdvtsg 
dUo ix Tcdvtcav; oif ydQ dr^ avv^ifisvoc jtQog dU^- 
Xovg ovta Jtocovaiv sig i^(idg td do^avta v^slg ixa- 
0t6g tt tmv dfp' avtovj ovd' av dXlog ixcSlvas 
trjv tov itiQov d^Giv ysvia&ac fica<sd(i£vog , ovd' 20 
av 6 hiQog itaQSXf^Qn^i ra itiQC) jtsia&dg avtdi 
TtQdtteiv. to dh t6vd£ (ihv xf^^Q^f^v iv totg tovds 
ysv6(i£V0Vj dvdnalm Hh tov itSQov iv totg tov 
stiQov ysv6(isvov, jtcSg ovx o(iolov, SajtSQ dv st 
ttg v7to^i(isvog 6vo tpUovvtag dUrjXovg ijtSLta 25 
Xiyoi Tov (ihv £t£Qov <pU£tv tov £t£Qov, dvdjtahv 
dh d^dt£Qov (ic0£tv d^dt£Qov; 

5. Xiyovt£g dh ifvxQ6v tvva avtfov £lvat, iti 
TtOQQC} yiv6(i£vov dfp' ii(iav (idXXov ^(itv dya^ov 
slvat^ iv tm il;vXQ9 ^o xaxov avtov sig tj(idg ti^&i- 30 
(isvoc xaitoi idst iv totg dvtiX£i(iivoi,g ^Gidioig dya- 
^ov T^ptv slvai' xal ivavtiovg ytvo(iivovg tov- ni, 3-5. 137 I tvxQov tm. d^€Q(ia dscvovg d(i(potiQovg yivsad-ai- 
xaitOL idsL XQaGLv slvaL' xal t6vds (ihv x^^Q^f^v t^ 
i^(iiQa xal dya^ov yiv^Gd-aL d^€Q(iaLv6(i€vov , t6v8s 
Sh tfj vvxtl x^^^QSi^v TtVQcddi] ovta, mG%£Q ovx dsl 
6 ri(LiQag avtotg ovGrig, Xiym dh (pmt6g, ^ ^oi) iti- 
Qov xataXa(L^avo(i€vov vjto vvxtog jtoXv vjtSQdvm 
tfjg GXLdg tijg y^g ovtog. to dh t^v GsXrjvriv TtXri' 
Gifpmtov (ihv ovGav dyad-iqv slvaL tm&e Gvv€qxo- 
(isvYjv, X^inovGav dh xaxtjvy dvdjtaXLv, €t7t€Q dotiov. 

10 TtXrJQfig yaQ ovGa TtQog ^(idg ix€ivm [tm] v7t€Qdvm 
ovtL dtpcStLGtog dv £tt] tm itSQm n^LG(paLQim, X^i- 
TtovGa 8h ri(itv ixsivm 7cXriGi<pmtog ' <x)Gt€ td ivavtia 
7iOL€tv id€L X€L7tovGav tx€tvov (i€td gjGJtoff OQmGav. 
j I avtfi ^'^v ovv 07tmg ixovGfj ovdh dLa(piQOL dv to 

15 nnLGv dsl (p(otLlo(iivr}' tm 6' iGmg dLag)€QOL dv 
&£Q(iaLvo(i€vm, cog XiyovGiv. dXXd ^€Q(iaivoLto dv, 
£i d(pc6tLGtog 7tQdg ri(Ldg i} G^Xrjvrj €i'ri • TiQog dh roi/ 
£t€Q0v dya&TJ ovGa iv tc5 dq^mtiGtm ^tXrJQrjg sGtl 
TtQog avt6v. to dh TiQog '^(idg trjg G^Xrjvrjg d(pca- 

20 tLGt6v iGtL 7tQdg td iTtl y^g, ov to dvm Xv7t€t. 
ovx i7tLXovQovvtog dh ix€ivov tm 7t6QQm x^f^QOV 
€lvaL dox€L' otav dh 7tXfJQrjg '^, dQX€t tm xdtm, xdv 
ix€tvog7t6QQmd^€v y. ^tQog dh tov ^tVQcddrj dq^cdtL- 
Gtog ovGa 7tQ6g ^(idg ido^cv €LvaL dya^rj ' avtaQX€t 

25 ydQ to ix€ivov 7CVQmd€GtiQov rj ^tQog €X€tvov ovtog. p. 140 
td dh i6vta ix€t%-€v GcS(iata i(iipvxmv dXXa dXXmv 
i7tl to (idXXov xal rjttov ^€Q(id, tj^vxQov dh ovdiv 
(iaQtvQ€t dh 6 t67Cog. zlia dh ov XiyovGLv, €vxQa- 
tog 7CVQi' xal 6 'Emog ovtmg- dLo xal Gv(i(pmvoL do- 

30 xovGLv 6(iOL6tfjtL ' 7CQdg dh tov IlvQ6€vta xaXov(i€Vov 
[Gv(L(poQog] tri xQdGSL, ^CQog dh Kq6vov dXX6tQiog 
rc5 7c6QQm' 'EQ^irjg d' ddLd(poQog TtQog aTtavtag, cog 138 £iiiL. H ni, 5-7. 139 li i doiCity 6(ioiov(iimg. ytdvtig Sh Jtgog ro olov 6v(i 
ipogoi' m6tB TCQog ttlXi^Xovg ovtmg^ mg tm olm 
ffvfttpBQH, mg fV ivog t^ov Ha6ta tmv (iSQmv 
bgutai. tovtxw yuQ %dQiv iidUatu^ olov xoXri xccl 
t^ oXm xal HQog to fyyvg ' xal yaQ idet xal ^^6v 5 
/yeiQSLV xal t6 %dv xal t6 TtXviaiov iirj idv v^QiiBiv. 
xal dri xal iv tm navtl idii tiv6g toiovtov xaC 
tivog dfidovg TCQog t6 tidv dvTjniiEvov. td dh 6<p»aX- 
(lovg Blvat, 0Vfi7ta^fj dl irdvta tm dXoym avtmv 
Bivaf ovtm yaQ J?V xal ^ta aQiiovta' tam ovv 10 
Timg ov tSfifiBta i| dvaXoyiag bit} dv; 

6. ^jQBa dh tovdB i? 'JtpQoditriv ^Bfiivovg fiot- 
IBiag notBlVy Bi mdl bIbVj m67iBQ ix r^g dvd^QcoTtmv 
dxoXa&iag avtovg iiniititXdvtag mv nQ6g dXXrjXovg 
diovtai, Jtmg ov TtoXXi^v dXoyiav sxBt ; xat trjv (ihv 15 
iS^iav avtotg t^v itQog dXXijXovg, si ovtmal ^smvto, 
'^dstav slvat, niQag dh avtotg (irjdhv slvat, itmg dv 
fi^ TtaQads^atto,, ptvQtddmv dh gciwi/ dvaQtd-^ijtmv 
ytvofiEvmv xal ov6c5v Bxd6tm tsXstv dsl to ts do^av 
avtotg dtdovat, itXovtBtv Ttotstv, Ttsvritag, dxoXd- 20 
6tovg, xal tdg ivsQysiag sxdatmv avtovg tsXstv, 
tig avtotg i6ttv 6 ^iog; ij ncog 6vvat6v to6avta 
TtoiBtv; t6 dh dvacpoQag ^mdlmv dvafiivstv xal tots 
tsXBtv, xal 06atg fioiQatg dvatiXXst sxa6tov, ivtav- 
twg Bivat to6ovtovg riys dvacpoQag, xal oiov ijtl 25 
SaxtvXcxtv ti^B6^at, ots 7totiJ6ov6t, }ii^ i^stvat d' 
a^otg TtQO tovtmv tc5v ^ic^dveiv, oXmg dh itrjdsvl 
M iro xvQiov trjg dtotx7J6smg Stdcvat. tovtotg dh 
td jidvta dtdovat, m67tsQ ovx i7ti6tatovvtog svog, 
itp' ov dtr}Qtrj6&at ro Ttdv sxd6tm dtdovtog xatd 80 
cpv6tv to avtov TtSQaivstv xal ivsQystv td avtov 
6vvtitayfiivov av ftfr' avtov, Xvovtog i6tt xal dyvoovvtog xo^iiov cpv6tv aQxn^^ sxovtog xal aitiav 
TtQCOtrju iTtl Ttdvta lov6av. 

7. dXX' Bt 6riiiaivov6tv ovtot td i^ofiBva, m67tEQ 
cpaiihv TtoXXd xal dXXa 6ri(iavttxd slvat rcSi/ i6o- 
5 iiivmv, ti dv To Ttotovv slri; xal n td^tg Ttmg; ov 
ydQ dv i6rjiiaivsto tstayfiivmg nv Exd6tmv ytvo-^ 
(livmv. £6tm toivvv m67tSQ yQdfifiata iv ovQavcp 
yQa^>6^sva dsl n ysyQafifiiva xal xtvovftsva, 7tot- 
ovvta ftivtot sQyov xal dXXo' iTtaxoXov^sitcD d^p.141 
10 rmSs n 7raQ' avtmv 6n(ioc6ia, c6g d7t6 ntdg aQxng 
iv svl t(om TtuQ' dXXov iisQOvg dXXo dv rtg fid^ot, 
xal ydQ 'xal n^og dv ttg yvoin ^ig dtpMfiovg tivog 
idcov n ^^ «^^^ i^^Vo? ^^^ 6mfiatog xal xtvSvvovg 
xal omtnQiccg. xal oiv fiiQn f*^^ «'^^^^^' ^^>^ ^^ 
15 x«l ni^stg' dXXa ovv dXXotg. fts6td Sh itdvta 6^- 
fisimv xal 6ocp6g ttg 6 fta^cov i^ dXXrv dXXo. itoXXa 
Sh n^n ovvn^s^^ ytyvofisva ytvc66xstat 7td6t, tig 
oiv n ^vvtaltgn i^^^'^ ovtm y^Q x«l tro xatd tovg 
oQVStg svXoyov xal td dXXa ^ma, dcp' mv anfiatvo- 
20 as^a sxa6ta. 6vvnQrn6^cct Srj Sst dXXnXotg ra 
ndvta, xal M fi6vov iv svl tmv xa^' hxaata rox; 
sv slQOnivov 6vfi7tvota fiia, dXXd JtoXv fiaXXov 
xal TtQOtBQOV iv tm Ttavti' xal fiiav dQirjv [Sst\ 
?i/ 7toXvt,mov 7totn6at xal ix Ttdvtmv sv, xal mg sv 
25 svl Exd6tm td fiiQn ^v rt iQyov Bxa6tov stXncpsv, 
otfrw xaltd iv r^ Ttavtl sxaata sQya Exa6tov hstv 
xal fidXXov n taiha, o6ov (in ^ovov (liQn, dXXa 
xal oXa xal fisitm. 7tQ6st6t (ihv Srj sxa6tov djtS^ fitag 
[dQxns] *^o ^^"^ov TtQdttov, 6viipdXXBt Sh dXXo dXXm • 
30 ov ydQ dTtTJXXaxtat rov oAov xal Srj xal itotst xal 
7td6XBt V7t' dXXmv xal dXXo av TtQoarjX^s xal^ iXv- 
%rj6sv n ¥^' ^QOBt^t Sh ovx sixfj om xat iitt- vmammm 140 £nn. II . iir, 7—9. 141 %v%imv' xal yccQ alXo ti Kal iu tovt(ov xal ifpBifjS 
xata q}v6iv aXAo, 

8. xal <Ji) xal iffvxi^ to avt^g igyov noulv 
toQnrifiivfi — ^vjjij yag ndvta icout agxrjs ixov6a 
Xoyov — xav Bv^vnoQoZ xal tagdttOLto av, xal 5 
fTCitai totg dQmftivoig iv tm navtl dixri, EtitSQ ftij 
Xv^tsstai. fiivsi d' del OQ&ovnivov tov oXov td^si 
%al dvvd^iH tov x(>aToi}vTog* tsvvBQyovvra 81 xal 
%d dfStQa mg av fioQia ov 6^i>XQd ovta tov ovQavov 
XQog to oXov dQiTtQSJt'^ xal XQog t6 arifiaivEt^v ietL 10 
0fi(ia£vit ^lv ovv Ttdvta, oaa iv aia&rit^^ miBi dl 
dXXa^ o0a q>aviQcag TtouL iqfiitg dl ^vx^S iQycc 
xatd q>v0iv Jtoiovfiiv, img (iiq i6q)dXri(iBV iv ta 
7tXijd-BL tov Ttavtog- 0<paXivtBg dl BX^fiBv dlxrjv xal 
t6 6q)dXfia avto xal to iv x^^Q^^^ (lOiQa Big vtStB- \b 
Qov, TtXovtoi fi^v ovv xal TtBviat, avvtvxia t(ov 
ilm aQBtal dh xal xaxiat [iiag]; aQBTal fiiv dcd 

to dQxatov t% tvZVSy xaxiai Sh avvtvxia t^XVS 
MQog td Igo. dXXd TtiQl fihv tovtmv iv dXXoig 
ftQfitai. 20 

9, vvv dh dvafLVfia^ivtBg tov dtQdxtov, ov 
totg idv ZQOTtaXai al MotQat imxXm^ovaij IJXd- 
tmvt dh 6 dtQaxtog iatt t6 t£ TtXavcSfiBvov xal t6 
dxXavhg t^g itBQiq^OQdg, xal al MotQai dh xal ij 
'Avdyxri firjtrjQ ovaa atQiq)ovai xal iv tfj yBviasL 26 

p. 142 ixdatov imxXcS^ovat xal di avfqg ilaiv sig yivsaiv 
td yBvvcSfiBva. iv dh Tifiaim ^Bog fihv 6 notrjaag 
t^v aQxriv Tijff tvxVS Mdmatv^ oi dh q^BQOftsvot d^sol 
td dBivd xal avayxata nd^ri^ ^vfiovg xal imd^vniag 
xal iqdovds xal XvTtag av, xal ipvx^ dXXo bUoSj 30 
aqp' ov td sta^tjfiata tavti. ovtot yaQ ot Xoyoi 
avvdiovaiv ^fius totg atfifoi^ zaQ^ avtmv ^vx^i/ i xofiitofiivovg xal vitotdttovac tfj dvdyxri ivtav^a 
iovtag' xai rjd^r} toivvv TtaQ^ avtmv xal xatd td 
rjd-r} TtQdl^Big xal Ttdd-rj djto shBms Ttad-ritix^^g ovarjg • 
mats ti XoLXov i^fiBtg; rj onsQ iafisv xat' dXij^siav 
6 '^fists, ols xal XQarstv tmv JtaQ^mvsdmxsv rj q^vais- 
xal ydQ ofims iv toihoLS ^^ots xaxots 8id t-qv rov 
acifiatos [q)vaLv] dTtsiXrjfifiivoLS ddiaTCOtov dgsr^v 
i^Bos idmxsv. ov yaQ iv i^avx9 ovGlv dQStils 8st 
rifitv, dXX' otav xivdvvos iv xaxots slvat dQsr^s ov 
10 TtaQOvarjs. 8l6 xal q)SvysLV ivtsv^sv dst xal x^Q^- 
^SLv avtovs ano rmv TtQoaysysvrjfiivmv xal firj to 
avv^srov sivaL amfia ixl^vxcofiivov , iv m xQatst 
(idXXov ri amfiaros q)vaLS tvxrjs ^^ ^'^C^^S Xa^ovaa, 
ms Ti)v £a3i)v Tr}v xoLvr)v fidXXov tov acSfiatos slvai' 
15 Tcdvra yaQ amfiarLxd, oaa tavrris- 'cris ^^ srsQas 
tfis ISw ri TtQOS ro dvm q)OQd xal to xaXov xal ro 
d-Btov, mv ovdsls XQarsLj dXX' i)' TtQoaxQrjraL , lv' 
^ Exstvo xal xard rovro ^fj dvaxmQT]aas' rj SQi]fios 
tavrrjs r^ris ^^X^.S yivofisvos ^rj iv sLfiaQiiivr} , xal 
20 ,'vrav^a rd a<5TQa avrm ov fiovov aTjfiaivSL, dXXa 
yivsraL avros olov fiSQOS xal rm oXm awsTtsraL, 
ov fiiQOS- dLrros yaQ sxaaros, 6 fisv ro awafiqo- 
tSQov TL, 6 ds avros' xal Ttds 6 xoafiog ds 6 fihv 
to ix acSfiatos xal il)vxr]s tLVOg dsd^siarjs acyfiatL, 
2b o 8s rj T0i5 Ttavros i^vxfi y} fiy) iv acSfiarL, iXXda- 
Ttovaa ds Lxvr} r\] iv acifiarL' xal rjXLOS ^^ ^o^l "ca 
dXXa dLtrd ovrm. xal rfj fisv srsQa tf^vx^ tfj xa- 
i&aQa ovdsv qavXov didmaiv, d Hh yivsraL sis to 
Ttdv TtaQ' avtmv, xad^' o fisQos sial tov Ttavtos xal 
30 amfia stlfvxofisvov , ro acofia fisQOs fiSQSL SidmaL 
TtQoaLQiasms tov darQOv xa\ ipvx^]S r^-^s ovrmg avrov 
TtQOS t6 aQLarov ^XsTCOvaris. TtaQaxoXov^st 6' a'i;Tc5 142 Enii. 11. tm aXXiXj (naXXov d* oi5x avjm^ dXXd totg magl av- 
foi/, oiov ix %vq6s &£Qii6tiijxog dg t6 oXov lovorjg, 
ml ff ti Jtagd ifvx^s ^ijs aXXfjg dg ^v^ijv aXXifiv 
^vyysvfj ov6av' td 61 dv0xeQ^ 6id tiqv (it^Lv. 
fisfiiyfiivfi ydg ovv (!r) ij tovds tov %avt6g <pvaig, xal 5 
i£ tig tijv 4fVXT^v tiqv x<*>Qt,0t^v avtov ^cij()t<y£i.£, to 
Xom6v ov ^iya. ^sog fihv ovv ixBivrig avvaQi&fiov- 
fiivtigy ro dh Xomov daifimvj g?J?<yt', fiiyag xal td 
ad^ td iv avt^ daifiovia. 
p. 143 10. ii d' ovTm, tdg arjfiaaiag xal vvv dotiov 10 

tdg dl Ttoitjaetg oi5 xdvttog ovdh totg oXoig avtciVf 
dXXd xal oaa tov 7iavt6g nd^j xal ocyoi/ to Xoltcov 
avtav, xal irvx^ fi^hv xal xglv iX^svv sig yiveaiv 
Sot iov ijxHV ti q>£QOva^ ««()' avtrjg' ov ydg dv 
lil#ot iig amfta fi^ fiiya ti Tia^ritLxov ix^vaa. 15 
9ot iov dl xal tvxag ilaLOvari ta xat avtrjv tijv 
q)ogdv iiativat. dotiov dh xal «vtiJv trjv (pogdv 
xoiita&ai awBQyovaav xal djtozXrjQovaav JtaQ* 
avt^gy a dit tiXitv iro Tcdvy ixdatov tmv iv avty 
tdiiv fiiQcav Xafiovtog. 20 

11. XQ^ ^^ xdxitvo iv^vfiita^ai ^ tag to dn 
ixilvmv i6v ot3 tovovtov ilaiv iig tovg Xafiovtag, 
olov TtaQ' ixiivmv iQXitai' olov ii TtvQy dfivdQ^v 
fOVTO, xal ii (pLXiaxYi did^iaig da^ivrig yivofiivrj 
iv t^ Xapdvti ov fidXa xaX^v tiJv (piXi^aLV iiQyd- 25 
«aro, xal d^Vfi6g <JiJ ovx iv fiitQm tvxovtogy mg 
dvdQitov yivia^aLy rj dxQOxoXiav ^ d^vfiiav iiQyd- 
aatOy xal t6 tifi^g iv iQmtt ov . . . xal TtsQl to 
rnXov ix^ ^«^^ doxovvtmv xaXmv itpiaLV iiQydaato, 
xal vov dxoQQOia navovQyiav • xal ydQ rj itavovQyia 30 
i%iXiv vovg ilvat tvx^tv ov i(piitaL ov dvvdfiivog. 
yivitai ovv xaxd ixaata tovtmv iv rjfitv ixit ov III, 9—13. 143 tovtmv oi/Tcov ijtil xal td iXd-ovtay xaitOL ovx 
ixitva ovtay ov fnivBL ovdh tavta ola riX%i aGJfiaat 
fiLyvvfiiva xal vXrj xal dXXrjXoig. 

12. xal 8ri xal td iovta iig dv avfiTtijttiL xal 
6 xofLi^itaL ixaatov tmv yLyvofiivmv tL ix tovtov 

tov xgdfiatogy mati o iatL xal Jtotov tt yivia&at. 
ov yaQ fov LTtTtov TtOLity dXXd tm LTtTtm tt didmaiv 
6 yaQ LTtitog i^ LTtitov xal «I dv^QcoTtov dv&QmTtog- 
avviQyog 8h ^Atos ty TtXdait' 6 8h ix tov Xoyov 

10 tov dvd^QcdTtov yivitat. dXX' ipXatl^i Ttoti 131 dtpi- 
Xr^ai td iim' ofioimg yaQ tc5 natQi^ dXXd TtQog t6 
piXtiov TtoXXdxtgy iatt 8' oti TtQog to x^tQOv avvi- 
Ttiaiv. dXX' ovx ixPi^dliL tov vTtoxiLfiivov ' oth 
8h xal ^ vXri XQatsty ovx V 9^^<^^S9 (^S ftij tiXnov 

15 yivia^aL rjttmfiivov tov ildovg. 

13. 8et toivvv to ivtev^iVy inii8ri td fihv 
TtaQd t7]g (poQag yivitaty td 8h ov, 8LaXafietv xal 
8LaxQtvaL xal iimtVy nod^iv exaota oXmg. aQxri 8h 
7J8i ' tvx^g 87] t6 ndv t68e ^LOLxovarjg xatd Xoyovy 

20 ola 8ri xal iq)' ixdatov Joiof rj iv avtm dgxrjy d(p^ 
fjg ixaata td tov t<pov fiiQrj xal jtXdttetaL xal 
XQog t6 oXov avvtitaxtaL^ ov fiiQrj iativ, iv fihv 
tm oXm iatl td Ttdvta^ iv 8h totg fiEQeaL toaovtov 
fiovovj oaov iatlv exaatov. td 8h e^md^ev itQoa- 

26 Lovtay td fihv xal ivavtia t^ fiovXijaei f^g (pv- 
aemgy td 8h xal TtQoaq^OQa' tm 8h oXm Ttdvtrj dte 
fiiQrj oVTa avtov td itdvta avvtitaxtat (pvatv fihv 
Xa^ovta rjv exei xal avfiitXriQOvvta tfj oixeicc ofimg 
OQfi^ TtQog tov oXov tov Ttavtog ^iov. td fihv ovv p. 144 

30 dijjvya tmv iv avt(p itdvtri oQyava xal olov e^m- 
d^ovfieva eim eig to Ttoietv td 8h ifiifvxay td fihv 
t6 xivetad^ai doQiatmg l%£fc, cog v(p' ccQfiaaLv LTtjtOL 144 Enii. II. J f m, 13. 14. 145 nglv tov iqv^o%ov cifpoQCiJcci avtotg tov dQOfiov, ats 
drj Ttlriyfi veftofisvcc- Xoyixov dh ^mov q)v0ig i%ei 
ir«^* Bavtiig Tor iivCoxov xal im6t7J(iovcc [ilv 
i%ov6a %at i^v (piQStaL firidh cjg hv%e noklccxig. 
antpm d\ Bt0Gi tov itavtog xal fSvvtslovvta HQog 6 
fd SAov* %al ta filv ftft£ci avtcov xal Iv TtXeCovi 
TiJ alia nokXa noiel %al (leydla nal jtQog t^v tov 
oXov Joj^v 6vvtelet td^iv Ttotrjtixiiv fidXlov rj nad^ri- 
tixfiv exovtaj td dh Ttdoxovta diatelel (iixQav 
dvvafiiv JtQog to itoietv ixovta * td dh fietalv toi;- 10 
tcav, ;ra'(?%ovTa fihv TtaQ* dXXov, noiovvta dh JtoXXd 
xal iv TtoXXotg aQXi^v TtUQ' avttav elg TiQdleig xal 
Tzonjaeig i%ovta. xal yivetai to ndv goi} itavteXiig 
tmv fihv aQlatov iveQyovvtaiv td aQiata, xa^^ 
oaov to aQiQtov ev exatStm' o ori xai tm rjyefio- 15 
vovvti Ovvtaxtiov j mGiteQ 6tQaticStag OtQatriym^ 
or iJiJ Xiyovtai xal eitefS^ai ^d ijtl tpvGiv trjv 
vofjtriv lefiivm. td de ^TTOVt tiJ (pvaet xe%Qrjfiiva 
ievteQa tov Ttavtogj ola xal td iv i^fitv t^^^ijg 
devteQa' td d' dXXa dvd Xoyov totg iv i^fitv (leQeGiv 20 
ovdh yaQ ifp* rjiimv jtdvta (fSa. gc5a yihv ovv Ttdvta 
xatd Xoyov tov tov Ttavtog oXov, td te iv ovQavm 
jtdvta xal td dXXa , o(Sa eig to oXov fiefiiQiotai, 
xal ovdhv Tcav fieQciv, ovd* ei fiiya, dvvafiiv i%ev 
tov i^aXXayrjv iQydtSaiS^ai t(ov Xoymv ovde tcjv 25 
xatd tovg Xoyovg yevofiivmv dXXoLmOiv dh en 
dficpoteQa, %eiQ0v6g te xal fieXtiovog, eQyd(Saa^ai, 
dXX* ovx ix(strj0ai ye tijg oixeiag cpvasmg dvvatat. 
%etQOv dh eQyd^etai fj xatd acafia da^iveiav didov 
^ TfJ tv%fj Tjj avfiTta^et xal itaQ' avtov do^siarj so 
eig t6 xdtm xatd avft^e^rjxog (pavXotrjtog attiov •»" 


Tijv eig avtb iviQyeiav dt' avto noi^aai' olov ov% 
ovtmg aQfioa^eiarig XvQag, c^g di^aad^aL tb dxQi^hg 
[T^g] aQpLOviag eig tb fiovaixovg ditoteXetv tovg 
(pd^oyyovg. 

5 14. neQl dh Tteviag xal TtXovtovg xai do^ag xal 

dQ%dg 7t(5g; ij , ei (ihv itaQa jtatiQmv ot TtXovtoi^ 
iarjfirjvav tbv %Xovaiov, SajteQ xal evyevij tbv ix 
toiovtmv 8id tb yivog tb evdo^ov e%ovta idrjXmaav 
ftdi/ov ei d' i^ dvdQaya^iag, ei acofia avveQybv 

10 yeyivritai, avfi^dXXoivto av oi tijv acofiatog ia%vv 
iQyaadfievot, yovetg fihv JtQmtov, elta, et ttg aQa 
tmv toTtmv 7taQia%e [Tt], td ovQavta xal rj yri' ei 
dh dvev acofiatog ^ dQetrj, avtfi iiovrj dotiov tb 
TtXetatov xal oaa ^eta TtaQd tmv dfieLtffaiiivmv 

15 avve^dXXeto. ot dh dovteg ei fiev dyad^oi, eig dQS- 

tijv dvaxtiov xal ovtm t^v aitiav * ei dh cpavXoL, p. 145 
dtxaimg dh dovteg, tm iv avtotg ^eXtiatm iveQyrj- 
aavti TovTO yeyovivai. ei dh TtovriQbg 6 JtXovtrjaag, 
tijv fihv TtovrjQiav TtQorjyovfiivriv xai Tt to attiov 

20 tijg TtovrjQiag, TtQoaXrjTttiov dh xal tovg dovtag 
avvattiovg c^aavtmg yevofiivovg. ei d' ix Jtovmv, 
olov ix yemQyiag, inl tbv yemQyov, avveQybv {dh] 
tb 7tSQii%ov yeyevrjfiivov. ei de ^rjaavQbv bvqs, 
avfiiteaetv ti tmv ix tov Tcavtog' ei di, arjfiaivetac 

25 Ttdvtmg yaQ dxoXov^et dXXrjXoig Ttdvtw dib xal 
Ttdvtmg [arjfiaivetai']. si d' aTts^aXi tig itXovtov, 
si dcpatQS^sig, inl tbv dq)sX6fisvov, xdxstvov iitl 
trjv oixsiav dQ%rjv ' si d' iv d^aXdttrj, [inl] td avfi- 
Ttsaovta. tb d' ivdo^ov ^' dtxaimg 7] ov. si ovv 

30 dixaimg, [iTtV] td SQya xal tb TtaQd totg dold^ovai, 
^iXtiov si d' otf dtxaimg, inl t^v t(Sv ttficjvtmv 
ddtxiav. xal dQ%ijg dh itiQt 6 avtbg Xoyog- ^ ydQ 

Plotw. 10 146 £nn. II. m, 14-16. 147 Tcgo^yjxovtmg ij ov ' xal ^drsQov filv inl to fiiktiov 
t(5v iXo(iiv(av^ ij iTt* avtov dLaTCQa^dfisvov itatQov 
6v6td6H xal O7tm0ovv dlkmq. nBgl dl ydfimv ijf 
7iQoaiQS(fig Tj (SvvtviCa xal avfLTttca^ig ix tav okmv. 
Ttaidmv 81 yevi^ug dxokov&oi tovtoig, xal ij Tti- 6 
TtkaiStat, xatd koyov ifiTtodCffavtog ovdsvog, rj xblqov 
i&%s yBvo^ivov ivdov xmkvfLatog tivog^ ^ naQ* 
avti^v Tijv xvov0avj rj tov neQiixovtog ovtm 8ia- 
ti^ivtog^ mg dtSvii^itQmg XQog ttjvds t^v xvrifSiv 
iaxrixivai. lo 

15. 6 dh nkdtmv TtQO tijg TtSQKpoQag tov 
dtQdxtov dovg xkfJQOvg xal 7tQoaLQi(Ssig avvsQyovg 
vCtSQOv dLdm(Si tovg iv tc5 dtQdxtm, cjg Jtdvtmg td 
alQs^ivta (Svvaxotskovvtag - iitsl xal 6 daC^mv 
0vvsQy6g sig itkTJQmaiv avtcov. dkV of xkrJQOt 15 
tCvsg; ij [to\ tov navtog ixovtog ovtmg, dg tots 
slxsv, ots sl6^s6av sig to acofia, ysvia^av xal t6 
siask^stv sig tods to ac^ita xal t(ovds yovimv xal 
iv toiovtoig toTtotg yivsa^ai xal okmgj ojg stTto^sv, 
td I|gi. Ttdvta dh 6(iov ysvofisva xal olov Gvyxkm- 20 
ad-ivta did tijg fiiag tcav ksyofiivmv MolqcSv ds- 
iijkGnai iiti ts sxdatmv iiti ts tmv okmv ij ds 
Adxsaiq tovg xkiJQOvg' xal td (Svfi7ts(s6vta tdds 
Mdvtmg dvayxatov t^v ''AtQOitov iitdysLv. tcJv d' 
uv^Qcaitmv ol fihv yivovtai t(av ix tov okov xai 26 
tcav IJca m(SiisQ yoritsv&ivtsg xal okiya ij ovdsv 
avtoi' oi dh XQatovvtsg tovtmv xal vitSQaiQovtsg 
olov t^ xs(paky JtQog to dvm xal ixtog tf/vx^^g dno- 
acilov(Si, t6 aQimov xal [t6] dQxalov trjg i^vxLx^g 
owslag, ov ydQ «JiJ vofAiatiov toiovtov slvai tvxrjv^ 30 
olov, o tt dv i^m^sv JrciO^, tavtrjv (pvaiv (axsLV 
^ovriv t(Bv Ttdvtmv oixsiav q>vai,v ovx ixovaav 
I dkkd XQ^ ^^^'^ TtQOtSQOV avtr^v ^ td dkka, dts 
dQX^g koyov ixovaav^ Tcokkdg oixsiag SvvdfisLg 7tQ6g 
ivsQysiag tdg xatd (pvaiv ixsiv ov yaQ drj oIoV p.U6 
ts ovaiav ovaav firj fistd tov slvai xal 6Qi^st,g xal 
5 7tQd^sig xal to 7tQ6g to sv xsxtrjad^ai. t6 fisv ovv 
avvafi(p6tSQ0v ix tov avvafi(potiQOv T^g (pvasmg 
xal towvds xal sQya ixsv toidds' ipvxri 8a si' tig 
XmQitstai, %a)pt(?Ta xal tdia ivsQyst td tov aaifiatog 
7td&rj ovx avtrjg ti^Sfiivri, ats r]drj OQ^oaa^ (og to 

10 fisv dkko, t6 ds dkko. 

16. dkkd ti t6 fitxt6v xal ti t6 fi^ xal ti to 
XmQt,at6v xal dxGJQiatov, otav sv acSfiatt i], xal 
okmg ti t6 ^mov dQxn'^ stSQav vatSQOv ka^ovai 
Iritfjtiov ov ydQ aTtavtsg t^v avtrjv do^av iaxov 

15 tisqI tovtov. vvv 8h itv kiymfisv 7tc5g t6 xatd 
koyov tl^vxijg 8ioixovafig to Ttdv siTtofisv. 7t6tSQOv^ 
yaQ sxaata olov i7t' svd^siag :roiov<?a, dvd^QmTtov, 
slta L7t7tov xal dkko ^mov xal di) xal d^rjQiay TtvQ 
8h xal yrjv ^tQotSQOv, slta av(i7tsa6vta tavta iSovaa 

20 xal (p^SLQOvta dkkrjka ^' xal m(pskovvta trjv avfi- 
7tkox^v trjv ix tovtmv i8ovaa fiovov xal td vats- 
Qov avfi^aivovta dsl yiyvsa%ai ov8hv itv avfi^ak- 
kofiivri 7tQ6g td iq^s^rjg, dkk' ^ovov ^mmv ysviasig 
tmv i^ dQX^g 7tdkLv 7toLovaa xal totg 7td^sav totg 

25 8i dkkrikmv avtd avyxcoQOvaa; rj aitiav kiyovtsg 
xal tmv ovtm yLVOfiivmv, oTt 7taQ^ avf^g ysvofisva 
td i^psl^^^g iQyd^staL ; ij xal t6 t68s tt ^tad-stv rj ti 
7tOLrjaaL ixsL 6 koyog ovx sixij ov8h xat iTtLtvxiccv 
ov8h tc5v8s yLyvofiivmv, dkV i^ dvdyxrjg ovtmg. 

80 «(>' ovv t(5v koymv avtd 7tOLOvvtmv; rj ovtmv fihv 
tcjv koymv^ ovx mg TtoLovvtmv 8i, dkV cag si86tmvy 
fidkkov 8h trjg tlfvx^g T^g tovg koyovg tovg ysvvri- 

10* 148 ilr lHln Xi« tiMOvg ixov0f}g ddviag m ix xmv iQymv ai/ft^at- 
vovta avtiig andvtmv tmv yag avtmv cv^microv' 
tmv nal mQiBOtriKotmv ta avta ndvtmg TtQoatjxsi 
dnotsXila^ar a drj TtaQakafiovaa ^' TtQOidovOa ij 

MQOifyoviiiva ovv xal iTtaxolov^ovvta ndvtmg xal 
ndhv inl tovtot,g td iq>iiijg XQorjyovfiiva , mg ix 
tmv naQOVtmv od^iv tamg dil %BLQm td iq^ilijg- 
olov avdQig dXXoi ndXaij vvv d' dXXoi, tw fiita^v 
xal dil dvayxaCci tmv Xoymv ilxovtmv tolg f^g 10 
vliig Tta&^fiaai, awoQmaa ovv dil dXXa, td d' 
aXXa^ xal TtaQaxoXovd^ovaa totg tmv avt^ iQymv 
ma^fiaai tov fiiov iroioi}irof i%it xai ovx djfqXXaxtai 
t^g ijtl t^ iQym q}QOvtidog tiXog im^itoa tm novq- 
Itatb xal onmg ilii, xaXmg xal iig dil dnal (iij%avri- u 
cafiivijj ola 6i ttg yimQyog emiQag ii xal (pvtivaag 
dd diOQd^ovtaij oaa %it,(imvig ifiXail^av vitiot t} 
MQViimv awi%iia ^ dvifimv tdXat, dXX' ii tavta 
atOTta, ixitvo dit Xiyitv^ ort '^drj iyvmatat ^ xal 
p.l47 xittai iv totg Xoyotg xal 1} q>»OQd xal td dTto 20 
xaxiag iQya, dXX' ii tovto, xal tdg xaxiag tovg 
Xoyovg notitv g>ijao(iiVj xaitot iv tatg ti%vaig xal 
totg Xoyotg a^^mv ovx ivt dfjiaQtia ovdh [to] xaQa 
t^v ti%VT}v ovd' ij tp^OQd tov xatd ti^vrjv, dXX' 
ivtav^d ttg iQit firj ilvat (irjdhv TtaQd <pvatv (irjdh 26 
uaxov t^ oX^' dXX' o(img to %itQOv xal to fiiXttov 
avy%mQi}aitat, ti ovv^ ii t^ oXm xal ro %itQov 
avviQyoVj xal ov dit ndvta xaXd ilvat ; iml xal td 
ivavtia awtiXit xal oi5x dviv tovtmv xoafiog • xal 
yuQ ixl irioi/ xa^' ixaata ^mmv ovt mg- xal td (liv 30 
fiiXtim dvayxdiit xal TtXdttii 6 Xoyog, Saa dl (irj 
totaikay dwd(ttt mttat iv totg Xoyotgy iviQyiia dh m, 16. 17. 149 iv totg yivo(iivotg, ovdlv itt dvva^jtivrjg ixiivrjg 
Ttotiiv ovd^ dvaxtvilv tovg Xoyovg ^drj tijg vXrjg 
tm aiia(im tm ix tmv 7tQor}yov(iivmv Xoymv xal td 
TtaQ^ avt^g TtotovOrjg %iiQm, XQatov(iivrjg 6' av 
6 ovdhv rjttov XQog td fiiXtim- mats ^v ix Ttdvtmv 
dXXmg sxateQmg ytvo(isvmv xal dXXmg av iv totg 
Xoyotg. 

17. TtotsQa dh ot Xoyot ovtot oi iv tjjv^'^ voij- 
(lata-, dXXd Ttmg xatd td v07J(iata jtotrjast; 6 ydQ 

10 Xoyog iv vXrj [(pvatxmg] Ttotst xal to itotovv tpvat- 
xmg ov vorjaig ovds oQaOtgy dXXd dvva(itg tQsnttxrj 
tijg vXrjg, ovx sidvta dXXd dQmaa (lovov, olov tvjtov 
xal a%rj(ia iv vdatt, maitsQ xvxXog^ dXXov ivdovtog 
sig tovto to Ttotstv. si tovto, jtottjast to rjyov(isvov 

15 t^g ipv^^^g tm tQijtstv t^v ivvXov xal yswqttXTjv 
ipv%7}v, tQstl^st ovv Xoytaa(iEvrj avtrj; dXX' si Xoyt- 
aa(iivriy dvaq)OQdv s^st, TtotSQOv sig dXXo rj sig 
td iv avtfj; dXX' [si] iig xd iv avtij, ovdiv dst 
Xoyta(iov. ov yaQ ovtog tQS-^st^ dXXd to iv avtfj 

20 i%ov tovg Xoyovg- tovto yaQ xal dvvatmtSQOv xal 
Ttotstv iv ifv%ii 6vvd(iEvov. xat stdrj aQa Ttotst. 
dst toivvv xal avtrjv jtaQd vov i%ovaav dtdovat. 
vovg drj t}jv%ij didmat tij tov itavtog, i>v%ij dh TtaQ' 
avtijg rj (istd vovv tfj (ist' avtrjv iXXd(i7tovaa xal 

26 tvTtovaa, ij dh maTtsQsl S7ttta%%^staa rj^rj jtotst' nout 
dh td (ihv dvs(i7todiatmg, td dh i^iTtodtad^staa. dts 
dij 8vva(itv sig to Ttotstv Xafiovaa xal Xoymv ov 
tmv TtQmtmv TtXrjQmd^staa ov (lovov xaO*' d iXafis 
Ttotrjasty dXXd yivotto dv tt xal 7taQ* avtijg xal 

30 Tovro dijXov oti %stQOV' xal ^mov (liv, ^mov dh 
dtsXiatSQov xal 6va%SQatvov trjv avtov tmrjv, dts 
%iiQtatov xal dvaxoXov dij xal dyQtov xal i^ vXrjg 

P /, 1 u ■» 150 Enn. II. X€tQovog otov VTtoatd^nrig tcov TtQorjyoviisvGiv mxQccg 
xal mxga 7Coiov6rjg' xal taxka TtaQi^u xal auri} 
Tfij olm. 

18. aQ' ovv ta Kaxd td iv tm navtl dvayxata, 
p.l48 ott STtetai totg TtQoriyovfiivoig; jj on, xal eI (irj 5 
^^3^^" ^^? «TfA^S iv ^v to Ttdv. xai ydg XQaCav 
td nolld avtmv ^ xal Ttdvta TtaQixetai ta oXgJj 
olov td tmv io§6lGiVy kav^dvBi dh td TtXetata did 
ti' inil xal tiqv xaxiav avtrjv ixHv JtoXXd XQij^^i/^a 
xal TtoXXmv noti^tixrjv [dvai] xalcov, olov xdXXovg 10 
tsxvrjtov Ttavtogj xal xivatv aig (pQovrjatv firj imaav 
in" ddeiag svdHv. ei drj tavta oQ^cjg atQrjtaL, det 
trjv tov zavtog ^vxijv &€G}Q£tv fihv td aQmtta aBl 
hfiivrjv TtQog trjv vorjtrjv <pvacv xal tov ^eov, nXrj- 
Q0V[iivrjg dh avt^g xal TtsJtXrjQOfiivrjg olov dno- 15 
(istJtovfiivrjg avtrjg to H avtrjg tvdaXfia xal to 
iaxatov avt^ jtQog to xdtm to Ttoiovv tovto elvai. 
Ttoirjtrjg ovv iaxatog ovtog- inl d' avtci trjg ifvxrjg 
to XQGJtmg TtXrjQovfisvov TtaQd vov' inl Ttdac de 
vovg drjficovQyog, og xal tfj i^vxfj tfj fist' avtov 20 
didiQaiv mv txvrj iv tfj tQctrj. dxdtmg ovv Xiyetai 
ovtog xoa^og dxmv del sixovi^ofiivog, iatrjxotmv 
^lv tov TtQGitov xal dsvtiQov, tov dh tQitov iatrj- 
xotog (ihv xal avtov, dXX' iv tfj dXrj xai xatd 
avfifiifirjxog xivovfiivov. img ydQ av rj vovg xal 25 
tvxrjj Qivaovtai ov Xoyot iig tovto td ildog f^g 
tn^g, maTtiQ, img dv fj ifXcog, itdvta td dit' 
avtov <pmta. m, 17. 18. IV, 1. 2. 151 10 15 20 26 IV. 

nEPI T5iN ATO TAS^N. 

1. Trjv Xsyofiivrjv vXrjv vjtoxsifiivov tc xat p. 159 
VTtodoxrjv eidmv Xiyovtig ilvac xoivov tcva tovtov 
Xoyov TtiQl avtrjg ndvtig Xiyovacv, oaoc iig evvocav 
rjX^ov trjg tocavtrjg q)vaemg, xal fiixQi' tovtov trjv 
avtrjv (piQovtac tig di iatcv avtrj rj VTtoxecfiivrj 
fpvacg xal Ttmg dextcxrj xal tivmv, to ivtevd^ev rjdrj 
^rjtrjaavteg dciatrjaav. xal ot (ihv aG)(iata (lovov 
td ovta ivvac d^ifiivoc xal trjv ovaiav iv tovtocg 
(ilav ti trjv vXrjv Xiyovac xal totg atocxiiocg vjto- 
^i^Xrja^ac xal avtrjv ilvac trjv ovaiav, td d' dXXa 
Ttdvta ocov Ttd&rj tavtrjg xai jtmg ixovaav avtrjv 
xac td atocxita ilvac. xal &7j xal toXfimac xal 
fiiXQi' ^emv avtrjv dyecv xal tiXog drj xal avtbv p. 160 
tov ^eov [trjv] vXrjv tavtrjv %mg exovaav elvac, 
dcdoaac dh xal amfia avtfj ditocov avtrjv am(ia 
Xiyovteg xal fiiye^og di. ot dh damfiatov liyovac 
xal tavtrjv ov (liav tcvhg avtmv, dXXd tavtrjv (lev 
totg acofiaacv vjto^e^Xrja^^ac xal avtoi, jteQc ^s o[ 
TtQotiQoc Xiyovacv, itiQav (livtoc TtQotiQav iv totg 
vorjtotg VTto^ifiXrjfiivrjv totg ixit itdiac xal tatg 
damfidtocg ovaiacg. 

2. dco TtQotiQOv ^rjtrjtiov jtiQl tavtrjg ii iatc^ 
xal tig ovaa tvyxdvn, xal jtmg iatcv. ii drj doQc- 
atov tc xal dfiOQ(pov dit to tijg vXrjg ilvac, iv dh totg 
ixit aQiatocg ovacv ovdhv doQcatov ovdh dfioQtpov, 
ovd' av vXrj ixit ilrj • xal ii djtXovv ixaatov, ovd' 
av dioc vXrjg, cva i^ avt^g xal dXXov to avvd^itov 
xal ycvofiivocg fihv vXrjg dit xal i^ itiQmv itiQa 152 Enn. n. Ttotovfisvotg, i(p* mv xal jj tmv aiad^rjzcov vXrj ivo- 
rjftTj, (i^ yivofiivoig dh ov. jio^ev dh ajjXvd^s xal 
vniexYi', sl yaQ iyiveto, xal vtco ttvog' sl dh dldiog, 
xal aQxal Ttlsiovg xal xatd avvtvxCav td TtQmta. 
xav sUog dh 7CQO0ikd'f], to avv^stov iatai acSfia- 5 
i cJVTf xdx£t 0<i5(ia. 

I 3. TtQcotov ovv ksxtiovj 6g ov navtaxov to 

doQtatov dtinaatiovy ovdh o dv d^oQtpov ij tfi 
I iavtov imvoCa, si (liXXoi TcaQixsiv avto totg tcqo 

^ avtov xal totg dQiatoig- olov tv xal tpvxrj TCQog lo 

I vovv xal Xoyov nitpvxs (iOQ<pov(iivv, TcaQa tovtcsv 

xal sig sldog ^iktiov dyo^nivT]' iv ts totg vorjtotg 
td avvd^stov stiQog, ovx cag td aGJ(iata' insl xal 
Xoyoi avv^stot xal ivsQysCa 81 avv^stov Tcotovav 
tjiv ivsQyovaav sig sldog q>v0tv. si ds xai TtQog 15 
&XXo, xal naQ' dXkov xal (idkkov. rj dh tcov ytvo- 
fiivmv vkifi dsl dkko xal dkko sldog taxsi , tcov dh 
dtdtcjv ij avtiq tavtov dsL td^a 6" dvdxaktv ij 
ivtav^a. ivtav^a (ihv yaQ icaQa (liQog icdvta xal 
Iv ixdatots, dto ovdhv i(i(iivst dkkov dkko igo- 20 
»ovvtog' dto ov tavtov dsl, ixst d' d(ia Tcdvta- 
di6 ovx ixst sig o (istafiaksi, ijdri yaQ sxh icdvta. 
ovdinot' oifv d(ioQfpog ovdh ixst ij ixst, iicsl ov6' 
fl ivtav^a, dkV stSQov tQOTCov sxatiQa. to dh 
shs didtog, stts ysvo(iivfi, i^etddv ti not iatl 26 
kdfica(isv, dijkov iatat. 

4. i i^ koyog i^(itv V7Cods(iivotg to vvv slvat 
Ta sBii — didstxtai yaQ iv dkkotg — TCQoitG). si 
ovv nokkd td std^, xotvdv (liv tt iv avtoig dvdyxri 
ilvat' xal dij xal tStov, c5 dtatpiQst dkko dkkov. 30 
tovto drj to tdtov xal ^ dtaq>OQd ij x^Q^tovaa ij 
p.161 oixsia iatl (iOQq)TJ. si 8h (lOQcprj, satt xal to (ioq- IV, 2-5. 153 {pov(isvov, tcsqI rj dtaq)OQd. iattv uQa xal vkrj 
fj Tiji/ (lOQtprjv dsxo(iivYi xal dsi tt v7Coxsi(isvov. 
itt si x6a(iog vorjtog iattv ixst, (it(iri(ia 8h ovtog ixsC- 
vov, ovtog dh avv^stog xal i^ vkrjg, xdxst dst vkrjv 
5 slvat. rj Tccjg TCQoasQstg x6a(iov (iri sig sldog idcsv ; icag 
dh sldog (irj i(p' co t6 sldog kaficiv; d(iSQhg (ihv yaQ 
TCavtskcog Tcdvtrj avt6, (isQiatov dh oTCcoaovv. xal 
si (ihv dtaaTCaa^ivta dn dkkrjkav td (liQrj, rj to(ir^ 
xal i^ dtdaicaatg vkrjg iatl jcd^og' avtrj yaQ ij t^irj- 
10 ^staa' si dh Tcokkd ov d(iiQtat6v iatt, td Tcokkd 
iv ivl ovta iv vkrj iatl (lOQq^al avtov ovta- to 
yaQ ?v TOVTO to %okkd ov v6r}aov icotxCkov xal 

7C0kv(l0Q<p0V. OVXOVV d(LOQ(pOV aVtO TCQO tOV TCOt- 

xCkov si yaQ tc5 v(p d(pikotg trjv TCotxtkiav xal tdg 

15 (iOQ(pdg xal tovg koyovg xal td vOTj^iata, to tcqo 
tovtmv d(ioQ(pov xal d^Qiatov xal tovtav ovdhv 
t(3v iTC* avt(p xal iv avtcj. 

5. si d' oTt dsl sx£t tavta xal 6(iov, Isv d(i(pco 
xal ovx vkrj ixst, ovd' ivtav^a iatat tc5v aco(idtov 

20 vkrj, ovdiTtots yaQ dvsv (iOQ(prjg, dkV dsl okov 
aco(ia, avv&stov (irjv o(icog. xal vovg svQCaxst to 
dittov ovtog yaQ dtatQst, scog [dv] sig djtkovv 
rjxri (irjxitt avto dvakvsa&at dvvd(isvov' scog dh 
dvvatat, x^9^^ avtov sig t6 ^d&og. to dh ^dd^og 

26 ixdatov ij vkrj ' dto xal axotstvrj ndaa, OTt t6 (p(ag 
koyog xal 6 vovg k6yog. dto tov i(p^ ixdatov k6yov 
OQCov to xdtco cog vno to (pcog axotstvbv rjysttat, 
ciaTtSQ oq^d^ak^iog (pcotostdrjg (Sv TtQog to (p(ag fiakcov 
xal XQ^^S (pcJta ovta td vito td XQoo(iata axotstvd 

30 xal vktxd slvat kiyst (xsxQV(i(iiva totg ^upaj^acTfc). 
dtd(poQ6v ys (nrjv t6 axotstvov t6 ts iv totg vorjzotg 
to ts iv totg aiad^rjtotg vitaQXBi dtd(poQ6g ts jj vkrj, At)4 Enn. II. o(fov xal to ddog td ixixeLHivov dfiq^otv didfpoQOV 
fj (ihv yaQ ^iia la^ovOa tb coQia^ivov avttj gwiji/ 
(OQiOfiivTjv xal voiQav ixii, ij dh coQtafiivov [liv ti 
yivitai, ov (ii^v imv ovdh voovv, dXXd viXQov 
Mixo6(i7ifiivov, Mal 1} fiOQtp^ di itdaXov' m6ti xal 6 
t6 v7toxii(tivov iidmlov. ixit dh iq (lOQtpij dlrj^ivov 
mati xai to V7ioxiL(iivov. dio xal tovg kiyovtag 
ovotav tiqv vkriVy ii nigl ixiivTjg iXiyov, oQ&mg 
idii vzoXa(ifidvitv liyav • to yd^ v7toxii(iivov ixil 
ovoia, (idXXov dh (litd tov iit' avt^ voov(iiv7] xal 10 
oXq ov0a 7ti(pmtL0(tivri ov6ia, itotiQa 6h didtog ij 
vorjtiq 6(ioimg tv^rjtiov, mg dv tig xal tdg idiag 
irjtot' yivvritd (ihv yaQ tp dQxv^ ^Z**^, dyivvrjta 
p.162 di, oti (tiq XQ^9 ^W ^nV^ ix^h ccW dil TtaQ^ 

dXXov, o^x «5ff yLv6(iiva dii, maitiQ 6 {ivtav^a'] 15 
x66(iogy dXXd ovta dii, maxiQ 6 ixit x60(iog. xal 
ydQ ij itiQ6trjg 1} ixit dii, rj tijv vXrjv Ttout- dQxrj 
ydQ vXrjg avtrj, tj xlvrjOig rj TtQmtrj- dio xai avtrj 
itiQ^trjg iXiyito, ou 6(iov iliq)v6av xivrjaig xai 
hiQ6tfjg- doQi^tov dh xai rj xivrjaig xai i^ itiQ6trjg 20 
4j djto tov TtQmtov, xdxiivov TtQog to OQiad^vai 
di6(jtiva- OQi^itai di, otav itQog avto ijtiatQatp^- 
TtQlv dh d6Qi0tov xai to itiQov xai ovTtm dya^6v, 
dXX' dfpmtiatov ixiivov. ii yuQ 7taQ\ ixiivov to 
tpmg, to dix6(iivov 1:6 q>tog, 7tQlv di^aad^ai, (pcog ovx 26 
iXii' dXrj&iv6v, dXXd dXXo ov ix^^^y ^^^^Q ^o (pmg 
naQ* aXXov. xai 7tiQi (ihv trjg iv totg vorjtotg vXrjg 
TtXiim tmv 7tQ06Yjx6vtmv 7taQayv(ivm&ivta tavtrj. 
6. TtiQi dh t^g tmv 0m(idtmv VTtodoxrjg co^i 
liyia^m. oti (Jtiv ovv dit tt totg 6m(taaiv v7toxii- 30 
(livov ilvm iXXo ov 7taQ" avtd, ^ ti iig dXXrjXa 
(titafioX^ t(ov (StotXii(av drjXot. ov yaQ TtavtiXrjg IV, 6-7. 155 Toi5 (iita^dXXovtog rj (p^OQa' rj iatai tig ovaia iig 
to (irj ov d7ioXXv(isvrj' ovd^ av to yiv6(iivov ix 
tov 7tavtiXmg (irj ovtog iig ro ov iXrjXvd^iv, dXX^ 
i(Stiv itdovg (Lita^oXrj ig itdovg itiQOV. (livsc dh 

5 to diid(iivov to ildog tov yivo(iivov xai aTto^aXov 
^dtiQOV. tovt6 ti ovv drjXot xai oXmg rj (pd^OQd' 
(Svv^itov yaQ- ii dh tovto, i^ vXrjg xai stdovg 
ixaatov, rj ti iTCaymyrj (naQtvQSi to (p&slq6(isvov 
dvv&stov dsLxvvCa' xal rj dvdXvatg di' oiov si rj 

10 (pLdXrj iig tov j^(>v<JoV, 6 6s XQ'^^^^ ^^S vdmQ, xai 
to vdmQ dh (pd^sLQ6(isvov to dvdXoyov dTcaLtst. 
dvdyxrj dh td atOLXSta rj sldog slvaL rj vXrjv 7tQ(6- 
trjv rj i^ vXrjg xai stdovg. dXX' sUog (ihv ovx olov 
ti' TtcSg yaQ dviv vXrjg iv oyxm xai (liyid^SL; dXX^ 

i6 ovd' vXrj rj ^tQcStrj- (pd^siQStat yaQ. slE, vXrjg aQa xai 

itdovg. xal to (isv sldog xatd ro TtOLOv xai trjv (ioq- 

(prjv, rj 8s xatd to V7toxsi(isvov doQLatov, otL (irj sldog. 

7. "EpL^tsdoxXrjg dh td atoLxsta sv vXrj d^i(isvog 

dvtL(iaQtVQOvaav s^iL trjv (p^OQav avtcSv. 'Ava^a- 

20 y^Qag 8h to (iLy(ia vXrjv 7tOLc3v, ovx iTCLtrjdst^trjta 
7CQ6g 7cdvta, dXXd Tcdvta ivsQysia ixsLV Xiymv ov 
iiadyiL vovv dvaLQit ovx avtov trjv (iOQ(prjv xai to 
ildog dLd6vta tcolcjv ovdh TCQOtiQOv trjg vXrjg dXX' 
d(ia. ddvvatov dh to d(ia. ii ydQ (istixsL to (ity(ia 

25 tov slvaL, 7CQ6tiQov ro ov ii dh xai tovto ov 
xdxitvo dXXov i7t' avtotg dirjaic tQitov. ii ovv 
7tQ6tiQOv dvdyxrj t6i/ drj(iL0VQy6v slvaL, ti sdsL td 
itdrj xatd a(iLXQd iv trj vXrj ilvaL, slta tov vovv 
dLa 7tQay(idtmv dvrjvvtmv dcaxQivsLV s^ov dfcoiov 

80 ovarjg trjv 7COL6trjta xai trjv (ioQ(prjv i^ci Tcdaav ixtst- p. 163 
vac, TO ti Ttdv sv Tcavti slvac 7C(ag ovx ddvvatov; o 
dh to aTCiLQOv vTto^slg ti 7tots tovto Xsyitm. xai 156 Enn. II. il ovt&g aittiQOVj dg ddii^ittjtov, (og ovx i6ti toi~ 
mJtov ti iv toig ov6iv ovta avtoccTiHQov ovts in* 
iXXfj q)v<JiL mg avfi^iPrixdg aGi(iat£ tivi, to ^lv 
avtodxitQOVj ott, xal iro (iiQog avtov ig dvdyxrjg 
amiQOVj to dh mg <yvft/3£/3i^xdg, oti to m cvfipifirjxiv 6 
ixitvo ovx dv xa^* iavto dnnQov itrj ovdh dnkovv 
ovdh vXrjj i0tl drjXov. dXX' ovdh al atofioi td^iv 
vXiig iiov6tv at to TtaQditav ovx otxsai' Tfiijrov 
yap %dv 0m(ia xatd ndv xal to avvixhg dh tav 
aafidtcav xal t6 vyQov fii^ olov ti dviv vov ixacta 10 
xal i^vxiqg, rjv ddvvatov i^ dtoficov ilvatj dXXi^v 
ti <pvaiv TiaQa tdg dt6ftovg ix tmv dtofimv drf- 
fitovQyitv ovx olov ti' tJtil xal ov8i\g drjfiiovQyog 
ytotil6it T4 i^ ovx vXrig avvixovg. xal fivQta dv 
Xiyotto TtQog tavtrjv tjJv vnod^iatv xal ilQrjtat' 6i6 15 
ivdtatQtfiitv TtiQLttdv iv rovTOtg. 

8. t(g ovv i} fiia avtrj xal awiXTljg xal ditotog 
Xiyofiivrj; xal OTt fihv firi Gmftaj itjtiQ d:totog, 
d^qXov ' jj Ttototrjta i^it, Xiyovtig dh Ttdvtmv avti^v 
elvat tmv aio^fjtmv xal ov ttvmv fihv vXrjv, TtQog 20 
ma di «'tfos oiaav olovrdv «n^ov vknv t« xe(.«- 
^ivovttj dnXmg dh 015% vXt^v ov dij ovtmg^ dXXd 
«Qog Ttdvta Xiyovtig^ ovdhv dv avtfj TtQoad- 
motfiiv, 06a inl totg aia^ntotg oQatat. ii ^i) 
TOVTO, TtQog tatg dXXatg Ttototriatv, olov ;t(>03fta<yfc 25 
xal ^iQfi6ti^0t xal ifVXQ6ti^aiv ^ ovdh to xovq)ov 
oiddh to pdQog, ov Ttvxvov, ovx aQatov, dXX' ovdh 
aXW'^' o^ toivvv ovdh fiiyi^og- dXXo ydQ t6 
§tiyi^itj dXXo to fiifiiyi^vafiivm ilvatj dXXo to 
^XW^^^h dXXo to i6xrif»>att<iftivm. dit dh avti^v firj 30 
fSvv^itov ilvatj dXXd dnXovv xal iv rt tfi avtrjg 
q>v<Sit' ovtm yaQ itdvtmv iQrjfiog. xal 6 fiOQq^rjv IV, 7-9. 157 didovg dmOit dXXrjv ovGav itaQ' avtrjv xal fisyid^og 
xal Ttdvta ix tmv ovtmv otov TtQoatpiQmv rj dov- 
Xivait tm fiiysd^st avt^g xal Ttoiijast ovx T^Xixov 
%sXstj dXX' oaov ri vXrj ^ovXstat' to dh avvtQO- 
5 xdtstv tr^v povXrjatv tm fisys^st avtrjg TtXaafiatmdsg. 
ii 8i xai TtQotsQov trjg vXrig to Ttotovvj tavtrj iatat 
vi vXri Ttdvtrj, if t6 jtotovv ^sXstj xal svdymyog sig 
aitavta' xal sig fisysd^og toivvv. fniys^og dh si 
iX^h dvdyxri xal axrjfia sxstv mats iVt fidXXov 

10 dvasQyog iatat. snstat toivvv to sldog avtf] ndvta 
ijt' avtfj q)iQov to 8h sldog ndv xal fisysd-og sxst 
xal OTtoaov dv 11 fistd roi) Xoyov xal vTto tovtov. 
dto xai ini tmv ysvmv sxdatmv fistd tov sfdovg 
xai to Jtoadv mQtatat' dXXo ydQ dv^Qmitov xai p. 164 

15 dXXo OQVt^og xai OQvt^og totovtovi. [ov] ^^avfta- 

atotiQov [di] t6 Ttoaov tfj vXrj dXXo indyitv tov 

Ttotov avtfj TtQoattd^svatj ovdh to fihv itotov Xoyog, 

to dh Ttoadv ovx sldog xai fiitQov xai dQtd^fiog ov. 

9. Ttmg ovv ttg Xrjil^stai rt tc5v ovtmv, o ftij 

20 fiiys^og sxst; ^ itdv oitsQ fii} tavtov tm noam' ov 
yaQ drj to ov xai t6 noaov tavt6v. JtoXXd ds xai 
dXXa stSQa tov itoaov. oXmg ds ndaav dadfiatov 
(pvatv ditoaov ^stsov • dacofiatog dh xai ?; vXrj. insl 
xai jj Ttoaotrjg avtrj ov 7toa6vj dXXd to fistaaxov 

25 avf^g- mats xai ix tovtov d^^Xov, ott sldog ij 
noa6trig, cjg ovv iyivsto tt Xsvxov jtaQovaia Xsv- 
x6trjtogj to 8s itsitotrixog to Xsvxov X9^^^ ^^ ^99 
xai td dXXa 8h ;i;(>coftaTa notxiXa ovx iqv TtotxiXov 
XQmfiaj dXXd jtotxiXogj ii fiovXit, Xoyogj ovtm xal 

30 t6 Ttotovv to triXtx6v8i ov triXtx6v8i, dXV avto 
to TtrjXixov ij [ij] nriXtx6trjg rj 6 X6yog to notovv. 
TtQoaiX^ovaa ovv ^ 7trjXtx6trjg s^sXittst sig fiiys^og 158 Enn. II. trjv vXtjv; ovdafimg' ovdh yotQ iv oXiym avvsOTtSi- 
gato' dlX' idcaxs (iiys&og to ov TtQotSQov ov, Sgjcsq 
xal Ttoiotfita Ti}i/ ov TtQotsQOV ovaav. 

10. tl ovv voi^0G3 dfiiys^sg iv vXt}; tl df 
vorie%ig anoiov oitGiQovv; %a\ tig r\ vorjaig xal t^g 5 
diavoiag i} imfiolij; ^ doQi0tia' d yaQ ta bfioic} 
%b dfioiov, xal ta doQiatm to doQLatov. Xoyog fiev 
ovv yivoito av 7t£Ql tov doQiatov coQianivogj i} dh 
TtQog avto impoXrj doQiiStog. d d' exaatov X6yG> 
xal voiloH yLvmdxetai — ivtav^a 81 b filv Xoyog 10 
Xiyscj a dij Xiysi JtSQl avtrjg^ i} 8h ^ovXofiivri elvai 
v6ri0vg ov i/di^cJtg, dXV olov dvoia fidXXov — v6d^ov 
dv stri To (pdvta6fia avtijg xal ov yvrjaiov^ ix 
d^atiQov ovx dXrid^ovg xal fiatd tov ^atiQOv Xoyov 
avyxHfiBVOv. xal td%a iig tovto ^Xi^av b nXdttov 15 
v6%m Xoyiiffia elTts Xi^Tttrjv slvai. tig ovv i} doQL- 
atia trjg tvxrjg; aQa navt sXrjg dyvoia (og ditovQia; 
^ iv xatatpdasi ttvl tb doQiQtov^ xal olov otp&aXfim 
tb 0x6tog vXrj ov Ttavtbg doQdtov xQmfiatog, ovtcog 
ovv xal i{;vxfi dq>sXov0a o0a inl totg aie^ritoig olov 20 
qpoJg tb XoiTcbv ovxitt ixov6a oQifSav bfiovovtai tfj 
oifsi tri iv axotfp tavt6v xcog ytvofiivr] tots tc5 o 
orov bQa. aQ' ovv opa; rj ovtcog (bg dexrifioGvvriv 
xal cog dxQOiav xal dg dXafiTthg xal 7tQo0iti 8h tag 
ovx ixov fiiysd^og' si8lfArj^ si8o7toirj0si ^8ri. otav 2b 
ovv fifi^lv vo j, ov tavtb tovto nsQl ^vx^iv Ttdxtog ; rj 
ovy dXX' omv ftlv fi>fi8hv [vo|J], Xiysv firj^iv, fidXXov 
dh %d6x^f' o^^iv' St«i/ 81 tnv vXnv, o^tm Ttdax^i 
7td%og olov tVTtov tov dftoQCpov iitsl xal otav td 
p.l65 fisfiOQqjGjfiiva xal td fisfisys&v0fiiva vorj, cj? 0vv- so 
^sta vost' 6g ydQ xsxQGifSfiiva xal oXag jtsitOLOfiiva. 
tb Uov oiv voit xal tb 6vvdfiq}m xal ivaQyrjg IV, 9—11. 159 fiev i} v6ri6i,g ij ^ ai'6^fj6Lg tcav i7t6vtcov, dfivbQa 
8h rj tov vTtoxsLfiivov, tov dfioQcpov ov yaQ elbog. 
ovv iv t(p oXc) xal avv^it(p XafifidvsL fistd tc5v 
iitovtCDV dvaXv(Saaa ixetva xal xf^Q^^cc^Sa, o xata- 
5 XsinsL b X6yog^ tovto voet dfiv8Qc5g dfivdQov xal 
axotSLvcjg axotSLvbv xal voet ov voovaa. xal ineL8ri 
ovx efieivev ov8' avtri ^ vXri dfiOQfpog^ dXX' iv totg 
TtQdyfiaaiv iatL fiefioQ(pcofiLivri ^ xal ^ ^vj^i} evQ^iog 
iTti^aXe tb el8og tcav TtQayfidtov avtfi dXyovaa tcS 

10 doQiatG)^ OLOv (p6^(p tov i^Gi t(Sv ovtcov elvaL xal 
ovx dvexofiivrj iv tcj fn} oVTt iitLTtoXv iatdvaL. 

11. xal itL 8et tLvog dXXov jtQog avataaw 
acofidtcav fietd fiiye^og xal jtOL^trjtag djtdaag; r} 
tov v7to8e^Ofievov Ttdvta. ovxovv oyxov; ei 8s 

15 oyxog, fiiyed^og 8t]7tov ei 8h dfiiysd^eg^ ov8' OTtov 
8e%etaL ix^f" dfiiye^eg 8h ov ti dv avfi(idXXoLtOy 
ei firjte eig ei8og xal tb TtOLOv firjte eig trjv 8Ld- 
ataaiv xal tb fiiye&og, o 8^ 7taQd tfjg vXrjg 8oxet, 
07tov dv ?f, iQxea^aL eig td aGjfiata; oXG)g 8i 

20 Gia7teQ 7tQdieLg xal 7t0Lr]aeLg xal xq6vol xal xLv^aeLg 
V7to^oXriv vXrjg iv avtotg ovx exovta iatLv iv totg 
ovaLv^ ovtog ov8h td acSfiata td 7tQ(ota dvdyxrj 
vXfjv exeLV^ dXX^ oXa exaata elvaL d iatL ^tOLXvXca- 
teQa ovta fii^eL t^ ix 7tXeL6vG)v ei8c5v trjv avataaLV 

25 ixovta- Sate tovto tb dfiiye^eg vXr^g ovofia xevbv 
SLvaL. TtQotov fiev ovv ovx dvdyxrj tb v7to8ex6- 
fievov btLOvv byxov elvaL, idv fi^ fiiys^og T]8r} 
avt(p TtaQfi' i7tsl xal i} xlfvxri Ttdvta ^sxofiivrj bfiov 
iXSL Ttdvta- ei 8h fiiye^og avtfj avfi^eprjxbg ijj/, 

30 iaxBv dv sxaara iv fisyid^SL. i} 8h vXri 8Ld tovto 
iv 8iaatrjfiatL d 8exetaL XafifidveL, otL 8Laatrjfiat6g 
iatL 8extLxrj ' oa^teQ xal td t,(pa xal td (pvtd fietd tov 160 Enn. 11. IV, 11. 12. 161 p,iys&vv£0&ai, xal rd Ttoiov avtmagayoiLBvov t^xBi 
tm 7io6m nal 6v0tBXkoii>ivov 6v0talBL7j av. bI d' 
oft TtQovitaQxsi ti fiiys^og iv totg toLOvtotg vito- 
HstiAsvov tm fiOQffovvti, xdxst ditaitst, ovx dg^ag' 
ivtav&a ydg i} vXti ovx ^ djtXmg dXX' rj tovtov 5 
T1J1/ d' dnXc5g dst xal tovto Ttag' aAAov ix^tv. ov 
toivvv dst oyxov Bivai, to ds^ofisvov to sldog, dXX' 
6ftov tm ysvid^ai oyxov xal ti)i/ aXXriv itoiotrita 
MxBd^av xal (pdvta6fia fihv ix^iv oyxov sig ijtitri- 
dsiotrita tovtov (SaTtSQ TtQcdtrjv, xsvov ds oyxov. 10 
o%BV tiv^g TavTov toj xsva t^v vXriv slQijxaai. 
p. 166 ffdvtaafia Sh oyxov Xiyo, oti xal 1} tvxrj ovdsv 
ixovaa 0Qi6ai, otav t|J vXri jtQ060[iiX^, sig doQL- 
Otiav %$t savtT^v oiks TtSQtyQatpovaa ovts sig Gri- 
(istov iivat dvvafiivrj' rjdri ydg ogi^si. dio ovts 15 
fiiya Xsxtiov x^Q''^ ^vts 0^ulxq6v av, dXXd fiiya 
xal afiLXQov xal ovtoag oyxog xal dfiiyed^sg ovtcog, 
OTt vXri oyxov xal 6v6t£XX6(iBvov sx tov (isydXov 
inl to OyLixQov xal ix xov CpaxQov ijtl to [liya 
olov ^yxov dmtQixsi' xal 1} doQiatia avt^g 6 toi- 20 
ovTOS oyxog, vnodoxri (isyi&ovg iv avtri' iv dh 
fpavta6ia ixsivcog. xal ydQ tSv fisv dXXov dfis- 
yi^mv o6a stdri mQi6tai ixaatov mGts ovdafi^ 
iwvota oyxov • ij dh doQi^tog ov6a xal firjjtG} atdaa 
TtaQ* avtijg iatl Mav sldog q)SQOfiivi] Sbvqo xdxst6s 25 
xal Ttdvtri svdycsyog ov6a noXXfj ts yivstac tjJ ijtl 
Ttdvta dymyri xal ysvi6si xal i6x£ tovtov tov 
tQOTtov (pv6iv oyxov. 

12. 6vfipdXXBtat ovv td fisyid^rj totg 6C(ifia6i' 
td yaQ stdri ttSv 6cofidtmv iv fiByi^s6i,. JtsQl dh 30 
fiiysd-og ovx dv iyivsto tavta, dXX' ri nsQl to 


vXrjv, ofioiog dv dfisyi^rj xal dvv7t66tata ^v rj 
X6yoi fi6voL dv rj6av — ovTot dh TtSQl tjjvxfjv — 
xal ovx dv rjv acSfiata. dst ovv ivtav^a tcsqX iv 
tv td TtoXXd' tovto dh fiBfisys^vafiivov tovto ds 
5 BtSQOv tov fisyi^ovg. insl xal vvv o6a fniyvvtai 
Tc5 vXrjv ix^'''^ ^^S tavtov sQXStai xal ov dsttac 
dXXov tov TtSQl o, OTt sxaatov tc5v fiiyvvfiivcov 
rjxsL (piQov trjv avtov vXrjv. dsttat d' oficsg xal 
sv6g tcvog tov ds^Ofiivov rj dyysiov ^' tojtoi; • 6 ds 

10 Tojrog v6tBQog f^g vXrjg xal tc5v ^cjfidtcov, Sats 
TtQotSQOv dv dioLto td acSfiata vXrjg. ovdi, otL at 
noLrj6SLg xal av nQai^SLg dvXoL, d^d tovto xal td 
6c)fiata' 6vv^sta yaQ td 6c6fiata, at 8s TtQa^sLg 
ov. xal totg 7tQdttov6iv rj vXrj otav TtQattoaL to 

16 vjtoxsifisvov didcaaL fiivovaa iv avtotg, sig [ds] to 
TtQdttSLV ovx avzrjv didaaLv ovds ydg ot ngdttov- 
tsg tovto ^rjtovaL. xal ov fista^dXXsL dXXrj %QdlE,Lg 
sig dXXrjv, tva dv rjv xal avtatg vXrj, dXX' 6 itQat- 
tcav in dXXrjv fistapdXXsL JtQa^Lv i^ dXXrjg- Sats 

20 vXrjv avtov slvaL tatg TtQd^saLv. iatL toivvv dvay- 
xatov rj vXrj xal tfj 7toL6trjtL xal tc5 fisyid-EL- (xiats 
xal totg acafiaaL- xal ov xsvov ovofia, dXX' satL tv 
VTtoxsifisvov xav doQatov xdv dfiiysd^sg vitaQxrj. 
•^ ovtcog ovds tdg noL^trjtag (prjaofisv ovdh to fiiys- 

25 ^og t(p avtm X6y(p' sxaatov yaQ tcav toLovtav 
XiyoLto dv ovdhv slvaL i(p' savtov fi6vov Xafi^avo- 
fisvov. si dh tavta satL xaiitsQ dfJivdQc5g ov sxa- 
atov, TtoXv fidXXov dv strj [ij] vXrj, xdv firj ivaQyrjg 
vnaQxrj atQStrj ovaa ov tatg aia%^rjasaLv ovts yaQ 

30 OfifiaaLV, dxQOvg yaQ' ovts dxofj, ov ydQ ip6(pog' 

ovdh xvp^^h <^^o ovdh Qtvsg ovdh yXc5aaa [atQovaLv]. p. 167 
aQ' ovv d(p^; rj ov, otL fiTjdh ac5fia' acSfiatog yaQ 

Plotin. 11 162 Eun. II. 1} itfpjjj 0« ^ wvxvov 131 agaiov^ fiaXaxov 6xkfigov, 
vyQOv l^figov' rovrcov dh ovdhv nsgl triv vltiv 
etXXd Xoyi0(iS ovx ix vovj dXXd xsvcS' dto xal 
vo^ogj mg stQrjtai, dXX^ ovdh ffco^arotfjg TtsQl avxi^v 
ii (ilv [ydo] Xoyog ij 0(O(iat6ti]g, itsQog avtrjg' avtrj 6 
ovv dXXo' si d* rjdfj Ttoi^^aaOa xal olov xQa^at^a^ 
0mfia tpavigmg dv etfj xal ovx vXi^ (aovov, 

13. ii dl xoidtfjg rd wtoxiC(tivov xoivfj tig 
ov6a iv ixdatm tmv 6toi%iCmVj Ttgmtov fihv tig 
avtfj Xixtiov, ixiitaTtmg Ttoiotrjg V7toxii(iivov iatai; 10 
Mtog di iv d(iiyi^ii Ttoiov &imQi^d^6itai fti} i^ov 
vXfjv piridl (liyi&og; iTtiita ii (ihv mQi0(tivfj ij ^roto- 
tfjg^ nmg vXi^; ii d' d6gi0t6v rt, ov noiotfjg^ dXXd 
t6 vytoxii(jbivov xal rj ti^tov^iivfj vXrj, ti ovv xmXvit, 
axoiov (ihv ilvai tm tmv dXXmv (irjdi(iidg trj avtrjg 15 
qiv0ii, (litixiiv, avtm dh tovtm tm (irjdi(iidg (litixiiv 
xoidv ilvai idiotrjta xdvtmg ttvd i^ov^av xal tmv 
aXXmv diaipigoif0av j otov 0tiQrj0iv ttva ixiivmv; 
xal ydg 6 i0tigrj(iivog Ttoiog' olov 6 tv(pX6g, ii 
oiv 0tiQrj0tg tovtmv Jtigl avt^v, itmg ov notd; ii 20 
dl xal oXmg 0tiQrj0ig Migl avtijVj itt (idXXov, it yi 
drj xal 0tiQfj0tg Ttotov rt. 6 dh tavta Xiymv ti^dXXo rj 
soiie xal nototrjtag itdvta notit; m0t€ xal rj %o06trjg 
xot6trjg dv itrj xal ^ ov0ia di. ii dh 7tot6v, 7tQ60i0ti 
Mototrjg, fiXotov 6h to itiQOv tov notov xal (irj notov 25 
MOiov Ttotitv. ii di\ ott itiQOv, 7tot6vj ii (ihv avto- 
itSQOtrjgj ovd' mg 7tot6v iTtil ovd' rj 7tot6trjg 7totd' ii 
d' itiQOv (i6vov, ovx iccvtfjj dXX^ itiQ6trjtt itiQOv xal 
tavtotrjtt tavt6v, ovdh drj ij otigrj^tg 7tot6trjg ovdh 
TiotoVy dXX* iQfj(iia 7tot6tfjtog rj dXXov^ mg ^ d^otpia 30 
ifotpov rj otovovv dXXov ' dQ0tg ydg ij 0tiQrj0ig, to dh 
Motov iv xata(pd0it. ^ ti idt6trjg t^g vXrjg ov (lOQtprj ' IV, 12—14. 163 I to ydg (lYj Ttotd ilvat (irjd' ild6g ti i^itv ' dt07tov d-^, 
ott (ii^ Ttotd , 7toidv Xiynv xal o(iotov tm^ ott d(ii- 
yiO^igy avtm tovtm (liyid^og i';i;fti/. i0ttv ovv rj idi6- 
trjg avtfjg ovx dXXo tt rj othq i0tij xal ov TtQo^xittat 
5 rj idi6trjg, dXXd (idXXov iv 0%i0ii rij TtQog td dXXa, 
ott dXXo avtmv. xal td (isv dXXa ov (lovov dXXa, 
dXXd xai tt ixa0tov mg ildog, avtrj dh 7tQi7i6vtmg dv 
XiyoLto (i6vov dXXo' td%a 8h dXXa, iva (irj tm dXXo 
ivtxmg OQt^rjg, dXXd tm dXXa to doQt^tov ivdii^rj. 

10 14. dXX' ixitvo ^rjtrjtiov^ 7t6tiQa 0tiQrj0tg, ijp. 168 

7tiQl avtrjv rj 0tiQrj0tg, 6 toivvv Xiymv v7toxit- 
(livm (ihv ^v d(tq)m, X6ym dh dvo, dlxacog ijv dt- 
8d0xitv xal tov Xoyov ixatigov ovttva 8it aTto- 
8t86vaty trjg (ihv vXrjg og oQtittat avtrjv ov8hv 

15 7tQO0a7tt6(iivog trjg 0tiQfj0imgy trjg ti av ^tiQ^^Oimg 
m0avtmg. rj yd^ ov8itiQOv iv ov8itiQm tm Xoym 
17 ixdtiQOv iv ixatigm rj %dtiQov iv ^atiQm (lovov 
67totiQOvovv. ii (ihv ovv ixdtiQOv xmQtg xal ovx 
i7ttlrjtit ov8itiQov, 8vo i0tat d(icpm xal rj vXrj 

20 ftiQOV ^tiQij^img, xdv 0v(iPiPijxrj avtfj rj 0tiQrj0tg. 
8it 8h iv tm X6ym (irj8h 8vvd(iit ivoQd0^at ^dti- 
Qov. ii 8' mg rj glg rj 0i(irj xal to 0t(i6v, xal ovtm 
8t7tXovv ixdtiQOv xal 8vo, ii 8h mg to TtvQ xal 
fj d^iQ(i6trjg, iv (ihv tm 7tVQl trjg &iQ(i6trjtog ov0rjg, 

25 iv 8h tfj d^iQ^i^tfjtt ov Xa(L^avo(iivov tov TtvQ^g^ 
xal rj vXrj ovtm 0tiQfj0tg, mg to 7tvQ d^iQ(i6v, olov 
il8og avt^g i0tat rj 0tiQrj0tg, to 8h V7toxii(iivov 
dXXo, o 8it trjv vXrjv ilvat, xal ov8' ovtmg iv, 
dga ovv ovtmg l^v tm v7toxit(iivm^ 8vo 8h tm X6ym^ 

80 trjg 0tiQrj0img ov 0rj(iatvov0rjg tt Ttagitvat, dXXd 
(irj TtaQitvat^ xal olov d7t6q)a0tg rj 0tiQrj0tg tmv 
ovtmv m07tiQ dv it ttg Xiyot ovx ov, ov ydg 164 Eim. IL ngoHti^fjiSiv rj ccTtotpaaig, dkXd q^tiaiv ovx Bvvai' 
ual ovta 0t£Qfj0cg tag ovx ov; bI fiev ovv ovx ov, 
OTt ftij to ov, alla allo ov ti, m ovo ot loyoi, 
6 filv Toi; vTtoxufiivov dmo^Bvog, 6 61 tijg atsQ^- 
6€mg t^v Ttgog td dXXa 6%iaLv dtjXoSv. rj 6 ^hv 5 
t^g vXffg XQog td aXXa xal 6 tov vjtoxeiiievov dh 
siQog td dXXa, 6 dh fqg atsgijasGig si to doQLatov 
avtijg drjXoty td%a dv avtog avti\g iq^djttOLto' 
TtXr^v sv ys ixatSQCog tc5 v7toxsi^iv(p^ Xoya dl dvo, 
si (livtoi TGJ doQ^at^ slvav xal djtsiQGi slvav xal 10 
dnoCm slvai tfj vXtj tavtov, 7tc5g stc dvo ot Xoyoi; 
15. TtdXiv ovv ^Titrjtiov, sC xatd av^^s^rixog 
TO ditSLQOv xal to doQiatov i%' dXXt] (pvasi xal 
7tc5g avfiPsfifjxog xal si atiQriavg av^^i^rixsv. sl 
dri oac6 filv dQi^fiol xal Xoyot aTtsiQiag £|fii — 15 
o^ot ydg xal tdl^sig xal to tstayfiivov xal totg 
dXXoig TtaQd tovtav, tdttsi dl tavta ov tb tstay- 
fiivov oi^dh td^ig^ dXXd dXXo to tatt6(isvov TtaQa 
to tdttovy tdttsi dl To itiQag xal OQog xal Xoyog 
— dvdyxTj to tattoftsvov xal OQi^ofisvov to aTtsi- 20 
Qov slvoL tdttstai dh i} vXrj xal oaa ds firj vXri 
T§3 fistixsiv fj vXrjg Xoyov s%si,v' dvdyxrj toCvvv 
Ti)v vXriv to axsiQov slvat, ot;% ovtGi dh dnsvQOv, 
mg xatd avfifis^rixdg xal tm avfips^rixivav to ditsi- 
Qov avtri. jtQcotov fihv yuQ to avfifiatvov tm dst 25 
Xoyov slvat' tb dh ditsvQov ov Xoyog- insvta tCvi 
p. 160 ovTt tb dnsiQov avfiprjastav; TtiQati xal Ttsjts- 
Qaafiivp, dXX' od xsxsQaafiivov ovdh niQag r} 
vXrj. xal tb ditstQOV dh itQoasX^bv tc5 nsTtSQa- 
aiiivm dTtoXst avtov tiqv ipvaiv* ov toCvvv avfi- so 
psfirjxbg tfj vXrj tb djtsvQov avtrj toCvvv tb ditsv- 
^ov. iitsl xal iv totg vorjtotg ^ vXri tb djtsiQOv IV, 14—16. 165 xal strj dv ysvvrj^hv ix trjg tov svbg djtstQCag rj 
dvvdfisag rj tov dsC, ovx ovarjg iv ixsCva djtstQCag 
dXXd Ttoiovvtog. jtcSg ovv sxsl xal ivtavd^a; ij 
dtttbv xal tb dusLQOV. xal tC diaqiQSt; c5g dQ%i- 
5 tvTtov xal sldcaXov. sXaTtovag ovv aTtsiQOv tovto; 
rj fidXXov bac) yaQ stdoXov %S(psvybg tb slvat tb 
dXrjd^ig, fidXXov djtsiQOv. ij yuQ ditstQCa iv tcJ 
rjttov oQia^ivti fidXXov tb yaQ fjttov iv tm dya- 
O-w fidXXov iv Tc5 xaxtp. tb ixst ovv fidXXov ov 

10 stdcoXbv Ttog djtSLQOv, tb dh ivtav^a rjttov \ov\ 
oam nitpsvys tb slvai tb dXrjd^ig, sCg dh sCdcSXov 
xatSQQvrj cpvatv, dXij^satiQCjg ditstQOv. tb avtb 
ovv tb aTtSLQov xal tb dTtsCQq) slvai; ^ ojtov Xoyog 
xal vXrj dXXo ixdtsgov, OTtov 3h vXrj fiovov rj tavtbv 

15 Xsxtiov rj bXag, o xal ^iXttov, ovx slvaL iv^dds 
tb dTtslQCp slvaL' Xoyog yaQ iatai, og ovx satLv iv 
tm djtsCQG), tV ?} aTtSLQov. ditsiQOv fihv drj TtaQ^ av- 
trjg trjv vXrjv Xsxtiov dvtitd^sL tfj TtQbg tbv Xoyov, 
xal yaQ, SansQ 6 Xoyog ovx dXXo tL mv iatL X6- 

20 yog, ovtG) xai tijv vXrjv dvtvtstayfiivrjv ta Xoya xatd 

trjv aTtSLQCav ovx dXXo tt ovaav Xsxtiov djtSLQOv. 

16. aQ* ovv xal itSQbtrjtL tavtov; rj ov, dXXd 

fiOQCco stSQOtrjtog dvtLtattofiiva TtQbg td ovta xv- 

QCcDg, d dij XoyoL. dio xal [t6] fi^ Sv ovt cog tt bv 

25 xal atSQrjasL tavtov, sC rj atsQrjaLg dvtC^saLg TtQbg 
td iv XoyGi ovta. ovxovv (p^aQ^astaL rj atiQrja^g 
jtQoasXd^bvtog tov ov atiQrja^g; ovdaficSg- v7todo%rj 
ydQ si,SGig ov% sl^Lg, dXXd atiQrjaLg, xal niQatog ov 
tb nsitSQaafiivov ov8h tb JtiQag, dXXd tb djtSLQov 

30 x«'9'' baov aTtSLQOv. 7tc5g ovv ovx djtoXst avtov trjv 
ffvaLV 7tQoasX%-bv tb TtiQag xal tavta ov xatd avfi- 
fis^rptbg ovtog djtsCQOV ; rj sC fihv xatd tb jtoabv dTtSL- 166 Ena. IL f^v, dv^QBi^ lav] ' vvv dl ovx ovtms, akla xovvav- 
xiov acitBL avto iv t«5 slvaL ' o yag jtstpvxev eig iveg- 
fBiav %al tikelm6iv ' ayei, SaTteg t6 aanaQtov, oxav 
(jmiQfitar xal otav to d^ijkv [ex] tov itQQevog xvri, 
ovx anoUvtai t6 ^nlv, alla (idXlov ^rilvvetar 5 
TOVTO di i6tLV e6ti ^dUov yivetai. aQ^ ovv 
xal xaxov i} vln (letaXaii^dvovaa dya^oy; j did 
tovto, oTt iderif^ri' ov yaQ el%e, xal yaQ o ^lv 
dv difitai tLvog, TO d' i%ri, (li^ov dv img yivmto 
dya^ov xal xaxov, ei iadtoi Tttag in d(i(po' o d lo 
p.noai/ (in^y hu «^« «^ ^^^*V «^j (idkXov dh Tievia 
ov, dvdyxn xaxbv elvat. ov yaQ itlovtov Ttevia 
TOVTO ovde i0%vog, dXld Ttevia (ihv tpQOvrjaeGygj 
jtevia dh dQetijg, xdUovg, iioQ(pns, stdovg, novov. 
nmg ovv ov dvaetdig; 7t(5g dh od ndvtn t^ioxQov; 15 
yt(3g dh ov %dvxn xaxov; ixeivn Se n vln V ^^^\ 
01/ • t6 ycLQ TtQO avT^s inixeiva ovtog. ivtavd-a de 
xo TtQO avxijg ov. ov% 5w aQa avx^ exeQOV ov TtQog 

Tco xaXdS xov ovxog. 

j 

Tf 

» • 

nEPI TOT ATNAMEI KAI ENEPrEIAI. 

p.l72 1. Aiyetai xo (ihv dvvd(iei, xb dh iveQyeicc 20 

dvar Xiyexai. di xi xal ivtQyeia iv xotg ov^l, 
axsMxiov ovv ti tb dvvd(iet xal ti tb iveQyeia. 
aQa tb avtb tm iveQyeia elvai n iviQyeia^ xal el 
%i i0ttv iviQyeia, tovto xal iveQyeia, ^ eteQOV 
exdtBQOv xal tb iveQyeia ov ovx dvdyxri xal iviQ- 26 

p. 173 yeiav elvat ; oTfc filv ovv iv tolg aia^tolg tb ^v- 
vd(iei, drjXov ei dh xal iv totg vontoig, axentiov, rl 
[fif| ixet tb iveQyei(f (lovov ' xal ei iatt tb 8wd(iejL, 
[«(] dvvd(iei (ibvov del, ndv dsi, ei ovdinote av IV, 16.— V, 2. 167 eX^OL eig iviQysLav t(p tbv %q6vov i^eiQye(j^ac, dXXd 
ti i(Sti tb bvvd(Lei TtQ^Siov Xextiov, ei tfij t6 dvvd- 
(tet det (in aTtXcSg Xiysad^ai' ov yaQ eoti tb dvvd- 
(lei (inSevbg elvav. olov dvvd(iei dvdQidg 6 xaXxog' 
5 ei yaQ (inbhv i^ avxov fir;6' iit avxo (ir}d' e(ieXXe 
(in^hv eaea&ai (ie&' o ijv fti^d' ivedi%ex6 [Tt] yevia^ai, 
rjv dv o rjv (lovov. o 8h n^ rj^n ^^Qn^ 3««^ ovx 
e(ieXXe' xi ovv n^vvaxo dXXo (lexd xb TtaQbv avx6; 
ov xoivvv r^v dv dvvd(iei, det xoivvv xb 8vvd(jiei 

10 xi bv dXXo n^n x(p xi xal dXXo (led"' avxb ^vvaad^ac, 
nxoi (livov (lexd xov ixetvo noietv rj jiaQi%ov avxb 
ixeivG) o 8vvaxai g)&aQhv avx6, 8vvd(iei Xiyea^ai' 
dXXmg yaQ 8vvd(iei dv8Qidg 6 %aXx6g, dXXcig xb 
v8c)Q 8vvd(iei %aXxbg xal 6 drjQ TtvQ, toiovtov <Jij 

16 bv tb 8vvd(iei dQa xal 8vva(iig Xiyoito dv JtQog 
xb ia6(ievov, olov 6 %aXx6g 8vva(iig xov dvbQidv- 
xog; ri, ei (ihv i} 8vva(iig xaxd xb Ttotetv Xa(ipd- 
voixo, ov8a(i(ag' ov yaQ ri 8vva(iig ^ xaxd xb 
jtoietv Xa(i^avo(Jiivn Xiyoixo dv 8vvd(iei. ei 8h xb 

20 8vvd(tei (in (lovov itQbg xb iveQyeicc Xiyexai, dXXa 
xal TtQbg iviQyeiav, eiri dv xal 8vva(iig [xb] 8vvd(i,ei. 
fliXxiov 8h xal aa(piaxeQOv xb (ihv 8vvd(iei TtQbg 
xb iveQyeicc, xrjv 8h 8vva(iiv JtQog iviQyeiav Xiyetv. 
xb (ihv 8n 8vvd(iei xoiovxov maneQ vjtoxei(iev6v xi 

25 Ttd^eai xal (JiOQ(patg xal e'i8eaiv, d (niXXet ^e^ead-at 

xal Jti(pvxev ^ xal anev^et eXetv, xal xd (ihv dg 

TtQbg xb ^iXtiOv, td 8h TtQog td %eiQG) xal Xv^iav- 

xixd avx(av, (av exaaxov xal ivtQyeicc iaxlv dXXo. 

2. jteQi 8h xng vXng axejtxiov, ei exeQbv ti 

30 ovaa iveQyeia 8vvd(iei iaxl JtQbg d (LOQcpovtai, rj 
ov8hv iveQyei(f, xal oXmg xal td dXXa d Xiyo(iev 
8vvd(iei Xapbvta tb ei8og xal (livovta avtd iveQ' 168 Enn. II. yda yivBxai^ ^ td ivsQysia nctxa xov dvdgidvxog 
X£X^ij(f£xat> dvxixi&snivov (lovov xov ivegyeia dv- 
igidvxog TtQog xov dvvdfiet dvdQidvtaj dXX* ov xov 
ivigyua xaxtiyoQOVfiivov xax' ixELVOv, xa^' ov xo 
iwd(i£L dvdgidg iXiysxo. si drj ovxag, ov xo du- 6 
vdtiH yivera, ^vsgyHa, dH' ix rotJ di>W,.« Svroe 
XQoxsgov iyiv£Xo x6 ivigysia vOxsqov, xal ydg 
avxo x6 ivsgyda ov x6 avvafitpoxsQOv, ov% ij vXri' 
xo dl ddog x6 in^ avx^. xal xovxo (liv, ai ixiga 
yiyvoixo ov6ia, olov ix %aXxov dvdgtdg. dXXri ydg 10 
ov6ia fijg x6 0vvafi(p6x€QOV 6 dvdgvdg' inl ds xc5v 
oXmg ov fi,iv6vxGiv qjavigov, mg x6 dvvd^iv navxd- 
p, 174 Tta&iv iXiQOV jji/' dXX' oxav 6 dvvd(ji£L ygayiyiaxv- 
xog ivigyiia yivTjxav, ivxav^a xo dvvdfin ndig ov 
xal ivigy^itf x6 avxo-, 6 ydg dwdfiiL UaxQdxijg 6 15 
avxog xal ivBgyiia 0oq>6g. aga ovv xal 6 dv£7iv- 
fStiJtimv imaxijfiav; dvvdfin ydg ijv ijcvaxijfiav. 
ij 6 xaxd 0v(ip£^rjx6g dfAadijg iTtiaxrjficov ; ov ydg 
jj dfia&fjg dwdfiiv imextiftmvj dXXd avfi^i^rjxn 
avxm dfiad^ii: ilvai, i} dh i^v%ii xa^'' iavxiqv invxri- 20 
iumg i%ov0a x6 dwd(i,iv ^v '§7CiQ xai invaxr](imv. 
iti ovv 0mliv xo dwdfjviv xal [6] dvvd(iiv yQa(i(ia- 
xvxog rldri yQa(i(iaxvx6g mv. ^ ov6hv xmXviv xal 
dXXov xQOTtov ix£l (ihv dvvd(i£v fidi/ot/, ivxavd^a 
dh xijg ivvd(iimg i%ov0rig ^o iUog, ii ovv iaxv xo 25 
(Hiv dwd(tiv xo V7toxii(iivov , x6 8' ivigyiia x6 
4fwa(iq>6x£gov, 6 dvdgvdg, x6 ildog x6 iTcl xov %aX' 
xov xi dv Xiyovxo; il ovx dxonov xrjv ivigyivav, 
xa^' ^v iv£Qy£ia iaxl xal ov (lovov dvvd(i£Vy ti)v 
^opqpijv xal xo £l8og Xiyivv, ov% djtXmg ivigyivav, ao 
dXXd tovd£ ivigyivav ijtil xal dXXrjv ivigyivav 
td%a xvQvmxiQov av Xiyov(iiv, riji/ dvxid^ixov xfj V, 2. 3. 169 8vvd(iiv xfi ijiayov0t] ivigyivav. xo (ihv ydg dv- 
vd(iiv x6 ivigyila €%iv Ttag' dXXov, xfj dh dvvd(iiv 
dvvaxav Ttag^ avx^g ij ivigyiva' olov i%vg xal 
i5 xax* avxrjv Xiyo(iivrj ivigy^va, dvdg^va xal x6 
5 dvdgi^^ad^av. xavxa (ihv ovv ovxmg. 

3. ov d^ £V£xa xavxa TtQo^igrjxav, vvv X^xxiov, 
iv xovg vorixotg Ttmg noxs x6 iv£Qy£ia Xiy£xav xal 
ii iviQyiia (lovov i] xal ivigyiva ixaaxov xal 
Ttdvxa xal £i x6 dvvd(iiv xdxit. ii dh (17]xb vXri 

10 ixit iv fj x6 dvvd(i£v, (irjx£ xv (niXX^v xmv ixit, o 
(iri ijdri iaxv, (irjdi xv (lixa^dXXov iig dXXo ri (livov 
iXiQov XV yivvd rj iii6xd(iivov iavxov £dmx£v dXXm 
dv^' avxov £lvav, ovx dv ^lrj ix£t x6 dvvd(i£v, iv 
m iaxv [itdvxa ovxmg'], xmv ovxmv xal aimva, oi; 

16 %q6vov i%6vxmv. il xvg ovv xal iitl xmv vorjxcov 
xoijg xvd^i^iivovg xdx£t vXrjv igovxo, £i ftij xdxst x6 
8vvd(i£v xaxd xrjv vXrjv x-^v ix£t — xal ydg il 
dXXov XQOTtov rj vXrj, dXX' iaxav icp' ixdaxov x6 
(ihv cog vXrj, x6 dh cog £ldog, x6 dh 0vva(ig)6x£Qov 

20 — ri igovavv; ij ^^^ ^o ^S vXrj ix£t ildog iexvv, 
ixil xal r} ipv%iq ildog ov 7tQ6g £X£qov av £vrj vXrj. 
ovxovv 7tQ6g ix£tvo xal dvvd(i£v; rj o^* £ldog ydg 
rjv avTi^s xal ovx iig v0X£qov dh x6 £idog xal ov 
%mQi^£xav dh dXX^ rj Xoym, xal ovxmg vXrjv £%ov, 

25 mg dvTtXovv voov(i£vov , d(iq)m 8h (lia qjv0vg' olov 
xal 'j4Qv0xoxiXrjg q^rj^l x6 7ti(i7txov 0m(ia dvXov 
ilvav. 7tiQl dh i^v%rjg Ttmg iQ0V(JViv; 6vvd(iiv ydg 
^mov, oxav (irJTtm, (liXXrj di, xal (iov0vxrj dvvdfviv 
xal xd dXXa o0a yivixav oijx div ov0a ' m0XB xal p. 175 

30 iv vofjxotg x6 dvvd(jvBv. rj ov dvvd(i£v xavxa, dXXd 
dvva(Lvg rj rl>v%ri xovxmv. x6 dh ivigyiva Ttmg ixit; 
dga dg 6 dvdgvdg x6 0vva(iq)6xiQOv ivigyiia, oxv 170 Eim. n. to ddog ixaiSrov dmafi9^v; tj ou aldog €xa6tov 
xal tiXHOV o ioti. vovg yaQ ovx ix dvvdneag ri}s 
xatd to oUv t£ voBlv dg ivigyHav tov voetv — 
aXXov yaQ dv ngotigov tov ovx ix dvvdiisag 
diotto — dXl' iv avtm to ndv. to yaQ dvvd^ei 6 
fiovkitai, itigov imX^ovtog elg ivigyHav dyea&ai, 
Iva iviQveia yCyvntai tij o d' avto nag' avrov t6 
dsl oikcitg i%ih ^ovto ivegyeCa dv etri. icdvta ovv 
xd TiQmta iveQyeia' ixa ydQ a det iieiv xal naQ^ 
avtciv xal det xal tv%n dn ovtGtg n ^n iv vXji, 10 
dXk* iv To votit^, xal n iv vXri 8e dXXn iveQyeia' 
olov n tpvtixn* iveQyeia yaQ xal avtn o ietiv. 
dXX' iveQyeia lilv ndvta, xal ovtGig iviQyeia td 
xdvta; n ^W; ^^ H ^^^^^ elQntai ixeivn n 
9V<yfcS ayQVTCVog elvai xal gwij xal ian aQiatn , ai 15 
xdXXiGtai. dv elev ixel iviQyevai. xal iveQyeia 
dQa xal iviQyeta td ndvta xal gcoal td ndvta 
xal toTiog 6 ixel tmog iatl goiijs xal dQ%n xal 
Mfiyn dXn^eSg i(w%ng te xal vov, 

4. td (lev ovv dXXa %dvta^ o0a dvvdiiei, ti 20 
i0ttv, e%eL xal to iveQyeia elvat dXXo rt, o n^n 
Sv JCQog dXXo dvvditei elvat Xeyetav neQl de tng 
Xeyoiiivng dvai vXnS, n^ ^^^ta dvvdneLXiyonev 
td ovT«, n&g ifSttv elitelv iveQyeia tt tav ovtiov 
elvat\ n yaQ ov xdvta td ovta dvvd^ev dv etn. 26 
e^ ovv ftn^hv tmv ovtoiv, ivdyxn M^' ^V avtnv 
elvai. Tt^g ovv dv iveQyeicf tt etn m^^^^ '^^^ ovtcov 
ovaa; dXX' ovdhv tav ovtcav dv etn Tovrcjv, d 
yivetat in avtfi, dXXo di rt ovdhv xcoAvft elvai, 
stTtiQ tin^e Ttdvta td ovta inl tfj vXr]. el (ihv dn 30 
ovdiv i0tt tovttov tmv in avt^, tavta de ovta, 
ftn Sv dv etn. ov iikv dn dveideov r^ yavragofifiVi^ V, 3—6. 171 eldog dv etni ov toivvv odd* iv ixeivotg dv aQt- 
^fin^ein- M ^v aQa xal tavtri iotat. in' d[i<pGi 
aQa ftjj ov ovoa xat nXetovcDg [in ov i0tat. ei drj 
7ti(pevye (xhv tnv tc5v cog dXn^cog ovtcov (pv0tv, ov 

5 dvvatat dh itptxio^at ovdh t(5v ipevdcog Xeyo^uivcav 
elvatj ott lin^h tvdaX^ia Xoyov iatlv (ag ravra, iv 
tivt ta elvat dv dXoin; ^^ ^^ ^^ ft^^fvi roj elvat, 
ti dv iveQyeicf. etn; 

5. 7C(ag ovv Xiyoiiev TteQt avtng; nc5g 8h tc5v 

10 6vt(ov vXn; n ^^^ dvvdfiet. ovxovv, ott dvvd^et^ 
rjdn iatt xa^o ftiXXet^ dXXd to elvat avtrj ^lovov 
to [liXXov eTtayyeXXoiievov otov to elvat avtrj eig 
ixetvo dva^dXXetaty o katat. to toivvv dvvdfiet 
ov tt, dXXd dvvd^et Ttdvta' iin^hv dh ov xad^' p. 176 

15 avro', dXX' o iattv vXn ovy ovdh iveQyeia iativ. 
ei ydQ iatt tt iveQyeia, ixetvo, o iattv iveQyeia, 
ov% vXn iataf ov Ttdvtn ovv vAt/, dXXd otov 6 
%aXx6g. etn dv ovv to ftij ov, ov% 6g eteQOv tov 
ovtog, olov xivnatg' avtn yaQ xal i7to%ettat rc5 

20 ovrt olov djt' avtov xal iv avta ovaa, n ^^ iattv 
olov ixQttpetaa xal Jtdvtn %caQta^etaa xal ^eta- 
pdXXetv eavtnv ov dvvaiiivn, dXX' OTteQ i^ dQ%ng 
nv iin ov dh nv ovtcog del i%ovaa. ovte dh n^ 
i^ ^Q%ns iveQyei(i tt ditoatdaa Ttdvtcsv rc5v ov- 

25 tav ovte iyiveto' d ydQ vjtodvvat nd^iXnaev, ovdh 
%QG)ad^vat dn avt^v dedvv7]taty dXXd iiivovaa 
TtQog dXXo dvvdfiet ovaa TtQog td i^pel^ns^ ^c5i/ d* 
ovtGiv rfin navaaybivGiv ixeivov (pavetaa vito ts 
tcSv fiet^ avtnv yevofiivcDV xataXn^p^etaa ia%atov 

30 xal tovtGiv xatiatn. vit d^q)otiQG)v ovv xara- 
Xn^p^etaa iveQyeia ^hv ovdeteQGiv dv etn^ dvvd^et dh 
ii6vov iyxataXiXetmat elvat da^evig tt xal diivdQOv 172 Enii. n. ildcaXov fioQq)ov0^ai fi^ dwdfievov. ovxovv iveg- 
yda stdmJLov ovxovv ivBQyeia tevdog. Tovro dl 
tavtov tm dXfi&LVwg tjfsvdog' tovto dh ovtmg fii^ 
5v. eI ovv iviQyda (i^ ovj fidkXov fi^ ov, xal 
ovtmg aQa fitj 6v. Ttollov dga dit avta iviQyiia 6 
fft tmv ovttav ilvai td dXi]^hg i%ovti iv ta firj 
ovTt. itziQ aQa dit avto ilvai, dit avto iviQyiia 
fi^ ilvat^ Lva ix^e^rixdg tov dkf}^cag ilvai, iv tm 
fiij ilvat i%ri t6 ilvav^ imiTtiQ totg fivdag ovOlv, 
idv dtfiXrig to i^ivdog avtmv, dipitXig avtmv ^v- 10 
ttva ilxov o^dfSiav^ xal totg dvvdfiit t6 ilvai xal 
fqv ovoiav i%ov0iv ii€ayaymv t^v iviQynav dno- 
XmXsxag tiJs vTtoiStdffimg avtcov tiJv aitiav^ oTt tc 
slvai, avtotg iv dvvdftit ijv. itxiQ aQa dit dvciXi- 
^QOv Tijv vXriv tYiQitVy vXfiv avtr^v dittriQitv dit 16 
aQa dvvdfiiiy mg ioixiVj ilvai Xiyav ftovov, Xva rj 
imiVj rj tovtovg tovg Xoyovg i^sXiyxtiov, nEPI nOIOTHTOS KAI EIAOTS. 

p. 179 1. ^AQa to ov xal ij ov0ia itiQOv, xal to fihv 

&v dnriQrjfimfiivov tmv dXXmv, ij dl ovaia to Sv fiitd 
tmv aXXmv, xtvi^Oimg, 6td0img, tavtov, itiQov, xal 20 
6tot%ita tatfta ixilvrjg; tb ovv oXov ovaia, ixa0tov 
dl ixiivmv tb ftkv ov, t6 61 xivri6ig, tb 61 dXXo 
Ti. xivriaig fihv ovv xatd avfi^ifirixog ov ov0ia dri 
aQa xatd avfifiipiixog' ^ 6vfi7tXriQmttx6v o^daiag; 
iy xal adtrl ov6ia xai td ixit Ttdvta ovaia. nmg 26 
ovv ov xal ivtav^a ; rj ixst, ott ?v Ttdvta, iv^ddi 
dl 6iaXrm)%ivtmv tmv iidmXmv to fihv dXXo, to dh 
iXXo' m07tiQ iv fihv tm cniQfiati bfiov ndvta xal ixa- V, 5. VI, 1. 173 Otov Ttdvta xal ov %ilQ %mQlg xal %mQlg xeq^aXrj, iv^ 
^ddi 8i %mQi^itaL dXXtjXmv ildmXa yaQ xal ovx 
dXrj&^. tdg ovv TtoLotrjtag ixit (prjaofiiv ov(5iag dta- 
q>OQdg TtiQl ovaiav ovaag rj itiQl 6v, dtaq)OQdg dh 

6 Jtoiovaag itiQag ovaiag TCQog dXXr^Xag xal oXmg ov- 
oiag; r} ovx dtoitov, dXXd TtiQt tmv tijde nototijtmv, 
mv at fihv Staq)OQai ovatmv , mg tb diitovv xai tb 
titQdTtovv , ai dh ov 8taq>0Qai ovfTat avto tovto 
fiovov Ttotorrjtig Xeyovtat. xaitot tb avtb xai dta~ 

10 q)OQd yivitat avfiTtXfjQovaa xai ov diaq)OQd iv 
dXXm ov avfiTtXrjQOvOa trjv ovaiav, arjfipe^rixbg di' 
olov To Xivxuv iv fihv xvxvm rj rlftfifivd^im 0vfi- 
TtXrjQOvv, iv dh aoi avfi^e^i^xog. rj tb Xevxbv tb 
fihv iv tm Xoym avfiTtXrjQOvv xai ov Jtototrjg, tb 8h 

15 iv tfj iittq^aveia Ttotov. rj dtatQetiov tb Jtotov, mg 
tb fihv ov6tc5deg idtotrjg ttg ovaa ti^g ovaiag, tb 
dh fiovov TtotoVj xad"* o Ttotd ovaia, tov Ttotov ov 
dtaXXayrjv eig t^v ov<5iav itotovvtog ovd^ ix trjg 
ovaiag, dXX' ovarjg TJdtj xai jteTtXrjQmfievrjg dtdd^eaiv 

20 ttva i^md^ev jtotovvtog xai fietd trjv ovaiav tov 

TtQayfiatog 7tQoa^rjxi]v, ehe TteQi i)V%rjv elte TteQi P- 180 
ac5fia yivoLto, dXX^ ei xai tb oQcofievov Xevxbv 
ijti tov tl^tfifivd^ioif avfiTtXrjQmttxbv elrj avtov; ini 
fihv ydQ tov xvxvov ov avfinXrjQmttxov yevoito 

25 yaQ dv xai ov Xivxog- dXX' iiii tov il^tfifiv^iov. 
xai tov TtvQog dh rj ^iQfiotrjg. dXV elttg Xeyottrjv 
TtvQOtrjta trjv ovaiav elvat xai fTti tov tptfifivd^iov 
tb dvdXoyov; dXX^ ofimg toiJ oQmfievov itVQbg 7tv- 
QOtrjg ij d^eQfiotijg avfiitXrjQovaa xai rj Xevxotrjg 

80 iTti tov eteQOv. at avtai toivvv avfiTtXrjQcaaovav 
xai ov Ttototrjteg, xai ov avfiTtXrjQciaovat xai Ttoto- 
trjteg' xai dtOTtov iv fihv olg avfiTtXrjQOvat Xiyitv \J 174 Enii. II. &Uo dvai,, iv dl oh m «^^0, rijg «rr^s tpvGBGig 
ovans- ciW aga tovg filv koyovg tovg 7ioL7J6avtag 
a^dta ov0imdHg olovg, td dh dnotski0fLata i%siv 
^dfi td ixit tl [td d'] ivtav^a Ttoid, ov tL o^sv 
%a\ dfiaQtdvstv Tq(idg dsl tzsqI to tl dTtoXiad-aLVOV' 6 
tag iv ttttg tfjt^6s6iv avtov xal stg to noiov xata- 
ipsQofiivovg. ov ydg slvai to %VQ o liyoiisv slg 
to itoiov dtpoQmvtsg, dXld to fi£v slvat ovniav , d 
m vvv piiTtofisv, slg a Kal dtpogavtsg Xiyonsv, 
ditdysLV ri(idg dxo tov rl xal 6()tS«(y^«fc to noiov' lo 
nal inl tmv ai^^n^mv svkoyag , ovdsv ydg avtav 
ov0iav slvai, dlV avtrjg ndd^n- oȣv xdxstvo, 7t(3g 
i^ ovx ovaimv ov6ia, iliysto (i^sv ovv,^ ort ov dst 
%6 avto to ytvoiisvov slvav totg jlg mv vvv 81 
Xiysiv dstj oirt ovds to ysvofisvov ov0ia. dUd 15 
Ttmg inst ijv iXiyofisv ovaiav i^ ovx ovaiag Xiyo- 
fisv ; tnv ydg ovtsiav tpnao(isv ixst xvQLCotsQOV xal 
diiiyictsQOv lxo^^<y«^ ^^ 01/ slvat ov0iav mg iv dia- 
tpoQatg [tov] ovTOg, fidllov dh itstd TtQoa^fjxng ivsQ- 
ysLmv ksyopiivnv ov^iavj tslsim6LV (ihv doxovGav 20 
slvttL ixsivov, td%a d' ivdssdtiQav tij JtQoO^nxri 
xal tm ov% dTtkm, dkV n^n d(pL0tafiivn'^ tovtov. 
2. dkld TtSQl tijg JtOLOtfitog 6xs7ttiov tioXmg' 
td%a ydQ yvmaHv o tt ifftl (idXXov 7tav6SL tdg 
dnoQiag. TtQmtov ovv ixstvo g)?tri?TCOi;, si ro avto 26 

^StioV OtS (ihv TtOLOV tiovov, otl dl 0V(l7tlnQOVV 

ov6iaVj ov 8viJ%sQdvavtag itOLOv [pv] ovfiTtlnQG)^''' 
xov odeiag slvaL, dUd itOLdg (idXXov oviSiag. dst 
toivvv iitl tfjg TtoLag oveiag riji/ ov6iav TtQO tov 
noidv slvaL xal ro ti i6tL. rt ovv inl tov 30 
nvQog TtQO tfjg TtOLag ov6iag n ovaia; aQa ro 
tfiDfia; ro «fcofia toivvv ov6ia i0taL, ro dl nvQ 1 f VI, 2. 3. 175 ■ofia ^SQiLOV xal ovx ovfSia to oXov, dXX^ ovtm ro 

SQfiov iv avtm, mg xal iv 60I to 0l[i6v. dq^aiQS- 

^si^ns toivvv ^SQfiotntog xal tov XafiJtQOV xal 

xovq)ov, d dfj doxst jtoid slvaL, xal dvtLtvjtiag ro 

5 tQL%n 8La0tatdv xataXsinstaL xal ^ vXn ovoia. 
dlX' ov doxst' ro yaQ sldog (idXXov ovaia. dXXd p.181 
ro sWog TtoLOtng' n ^v TtOLOtng, dXXd Xoyog to 
sldog. td ovv ix tov Xoyov xal tov vjtoxsLfiivov 
ti iiStLv; ov yaQ to oQmyLSVOV xal ro xatov tovto 

10 81 TtOLOv. si (17] tLg XiyoL to xaisLV iviQysiav ix 
tov Xoyov xai to d-SQfiaivsLV xal ro XsvxaivsLV 
toivvv xal td dXXa 7tOL7]0SLg' m0ts tfjv TtOLOtnta 
ov% s%0(isv vTtov xataXsixjjoyLSV. rj tavtag [ihv ov 
Xsxtiov TtOLOxntag, o0aL XiyovtaL 0v(i7tXnQOVv ov- 

16 0iag, slTtSQ ivsQysLaL avtmv aTto tmv Xoymv xal 
rmv 8vvd(ismv rmv ov0Lm8mv iov0aL, d 8i i0tLV 
s^m^sv 7td0ng ov0iag ov Ttrj [isv ^tOLOtfjtsg, dXXoLg 8h 
ov ^tOLOtntsg cpavta^ofisvaL, to 8h TtSQLttov [istd ri)v 
ov0iav i%ov0aL, olov xal dQstal xal xaxiaL xal al- 

20 0%n ^*^^ xdXXn xal vyisLttL xal ovtmg i0%niiati0^aL. 
xal tQiymvov (isv xal tSTQaymvov xa^'* avto ov TtOLOV, 
to 8s tstQLymvi0^aL ^ (isfioQg^mtaL TtOLov Xsxtiov, 
xal ov rijv tQLymvotnta, dXXd t^v (i6Qq)m0LV xal 
tdg ti%vag 8h xal tdg i7tLtn8sL6tntag' m0ts slvaL t^v 

25 7tOL6tnta ^Lad^s^iv tLva i7tl tatg ov^iatg fj^n ov0aLg 
slts iTtaxtnv shs i% dQ%ng 0vvov0av, n si (irj 0vv- 
rjv j ov8hv iXattov sl%sv [dv] n ov0ia. tavtnv 8s 
xal svxivntov xal 8v0xivntov slvaL' mg 8Lttdv 
slvaL sl8og, to fihv svxivntovj ro 8h i(ifiovov j . 30 avtng- 

3. ro ovv Xsvxov ro ijtl 0ol ^stiov ov xol6' 
ri^ra, dXX' ivsQysiav 8nXov6tL ix 8vvd(ismg trjg tov <» 176 Eim. II. VI^ 3. VI, 3. VII, 1. 177 XsvxaivHv , xdxst Ttccdag Tag Xsyoy,ivaQ Ttoiorrjtc 
ivBQyBiag to Ttoiov kafiovaag Ttaga t^g rifistiQa 
do^Tjg tm idimtrjta dvat ixdatTjv olov 8iOQilov0ag 
tag oif^Cag itQog akkrikag xal itQog iavtdg tdiov 
XccQaxtiJQa ixov0ag. ti ovv dioiast xoiotrjg ij ixst; 5 
iviQynai yaQ xal avtat. ij otu firj olov tC iatt 
drjkov0t,v ovdh ivakkayrjv tav vitoxEL^ivov ov8h 
XaQaxt^Qa, dkk' o6ov ^ovov ti^v keyonivrjv Ttoio- 
trjta ixst iviQyaiav ov0av ' S^tE to [liv, otav Idio- 
trjta ovaiag ixVi H^ov avto^Bv atg ov noiov^ 10 
otav dh %a}p% 6 koyog ro in" avtotg tdiov ovx 
ixBt^Bv dtpBkcoVj dkkd fidkkov ka^mv xal ysvv^Gag 
akko, iyiwr]0B xoiov olov ^iQog ovaiag kafiav to 
imitok^g <pavhv avt^. bI 81 tovto, ovdhv xakvEi 
xal tvjv d-BQfiotrita tm 0vfi(pvtov Elvav ta xvqI 15 
Biddg ti BLvat tov TtVQog xal iviQyBiav xal ov TtOLO- 
trjta avtovj xal av dkkmg Ttoiotrjta fiovrjv iv dkkm 
krjtp^Etaav ovxiti fioQq)rjv ov(SCag ovaav, dkkd l'xvog 
fiovov xal exidv xal Bixova ditohitov^av avf^g 
tijv ovtslav, ^g ij iviQysia, Ttoiotrjta BivaL. o(Sa 20 
ovv Ovfi^i^rjxB xal ^i} iviQyEiai xal Etdrj ovGimv 
fiOQtpdg tivag 7taQEx6(iBva, itoid tavta • olov xal al 
s^Big xal dia^iasig akkat tmv VTtoxsifiivmv ksxtiai 
p.l82 itoiotrjtBg, td dh aQxitvna avtmv, iv olg TtQmtmg 
i0tCv, ivsQysCag ixsCvmv. xal ov yCvEtai tavto 25 
itOLOtrjg xal ov Ttoiotrjg, dkkd to aTtrjQrjfimfiivov 
ovaCag Ttoiov, to dh 6vv tavtrj rj sldog rj iviQyEia' 
ovdhv yuQ iati tavtov iv avtm fiivov xal iv dkkm 
ixTtsaov tov sldog xal iviQysta slvai. o fiivtot 
ftrj8inots sWog dkkov, dkkd avfL^s^rjxog dsC, xa^a- 30 
Qfxig Ttototrjg xal fiovov tovto. I VII. 

nEPI THS AI* OASiN KPASESiS. 

1. IIeqI trjg dt^ okmv ksyofiivrjg tmv Gmfidtmv p. 184 
XQd^smg iTttaxsTttiov. aQa ivdixstat okov dt okov 
vyQov vyQm dvfifitx^hv ixdtSQOv dt^ sxatiQOv rj 
^dtsQOV dtd ^atiQov xf*>QS^v; dtaq)iQEt ydQ ovdhv 
5 ojtotsQmaovv , eI yCyvotto. ot fihv yaQ trj jtaQa- 
^iaBt StdovtBg cog fiiyvvvtBg fidkkov ^ xtQvdvtEg 
iatiot, BtitBQ ^Bt trjv XQdatv ofiotofisQhg to Ttdv 
Ttotstv, xal Exaatov fiiQog ro afitxQotatov ix tmv 
xEXQdad^at ksyofiivmv slvat, ol fihv ovv tdg Ttoto- 

10 trjtag fiovag xtQvdvtsg trjv dh vkrjv TtaQattd^ivtsg 
ExatiQov tov amfiatog xat iit^ avtmv iTtdyovtsg 
tdg TtaQ^ ExatiQOV nototrjtag ntd^avol dv slsv rc5 
8ta^d».kstv trjv dt' okmv xQdatv tm ts sig tofidg 
td fisyi^rj avfn^aCvstv tmv oyxmv iivat, si firjdhv 

16 didkstfifia firjdstiQm tmv amfidtmv yCyvotto, si avv- 
sxrjg iatat rj dtaCQsatg tm xatd Ttdv trjv dtddvatv 
yCvsa^at %atiQm sig d^dtsQOv, xai drj, otav td XQa- 
^ivta fLsClm tOTtov xatixfj rj ^dtSQOv xai toaovtov, 
oaov avvsk^ovta rov sxatiQOV tonov. xaCtot, si 

20 dt okov okov rjv dtskrjkv^og, rov rov irf^ot; idst, 
(paaC, fiivstv tov avtov, sig o ^dtSQOv ivs^krj^rj. 
ov dh firj fisC^mv 6 toTtog yCvstat, diQog ttvdg i^- 
odovg aittmvtat, dvd'^ mv iaidv d^dtSQOV. xal ro 
OfitxQOV dh iv rc5 fisCt^ovt Jtmg dv ixta^hv dt okov 

25 x^QV^^^^'^ ««^ Ttokkd dkka kiyovatv. ol d' av 
trjv 8t okmv XQdatv siadyovtsg tifivsad-at fihv xal 
fii^ sig tofidg dvakCaxsad^at kiystv av dvvatvto xal 
dt' okmv trjg XQaasmg ytyvofiivrjg' iTtsi xai tovg 
[^Qmtag ov tov amfiatog tofidg %otstv ov8' av 

PiiOTiir. 12 I 176 lim. n. VI, S. f '^^' XsvxaiVHVy xdxst ncc6ag tag Isyofisvag TtototTjrc 

ivB^Biag to notov Xa^ovaag jtaga f^g '^(istiQa 
do^fig rc5 Idimtrita dvai ixdatfjv olov dioQi^ovaag 
tdg oviSiag XQog dXlfjXag xal itQog iavtdg tdiov 
XaQaxtiJQa ix^y^^S- tC ovv dioCasi Jtoiotrjg ^ ixst; 5 

^ ivBQysiaL yaQ xal avtai. tj otv (irj olov tC iatt 

dfjXovaiv ovdh ivaXkayYiv tmv VTtoxsinivcov ovdh 
XaQaxt^Qa, dXV o0ov fiovov trjv XsyojiivTjv jrotd- 
t^ta ixBl iviQysiav ov6av' mats to fisv, otav idiO' 
trjta ovaCag ixVy H^ov avto^sv cog ov Ttoiov, 10 
otav dh x^9^<^V » ^oyog to in" avtotg tdiov ovx 
ixst&sv dfpsXmv, dlXd (idXlov la^mv xal ysvvijaag 
dXXoj iyivvrjas noiov olov fiiQog ovciag Xa^(av to 
iitiTtoX^g cpavhv avtm. sC dh tovto, ovdhv xoiXvsi 
xal Tiji/ ^sQfiotfjta tm avfnpvtov slvai tm TtVQl 15 
stddg ti slvai tov jtvQog xal iviQystav xal ov jrotd- 
ti^ta avtov, xal av dXXmg noiotfjta fiovrjv iv dXXm 
Xfjfp^sttsav ovxitt. fiOQfprjv ovaCag ov6av, dXXd txvog 
fiovov xal axidv xal sCxova dnoXiTtovaav avtijg 
tfjv ovaCav, ijs ij iviQysi^a, Ttoiotrjta slvai. o<Sa 20 
ow 0vfi^iprjxs xal fii^ iviQysiai xal sldrj ovacmv 
' fiOQ(pdg tivag TtaQsxofisvay Ttoid tavta- olov xal at 

slsig xal dia^sasig dXXav tmv VTtoxsiftivmv Xsxtiai 
^^ P-182 Modtrjtsg, td ds dQxitvna avtmv, iv olg TtQmtmg 

iatCv, ivsQysCag ixsCvmv. xal ov yCvstai tavto 25 
Ttoiotrjg xal ov mtotrjg, dXXd to djtrjQrjfimfiivov 

I ovaCag Ttoiov^ to dh avv tavtrj rj sldog rj iviQysia' 

ovShv yuQ iatL tavtov iv avtm fiivov xal iv dXXm 
ixTtsaov tov sUog xal iviQysia slvai. o fiivtoi 
firjdinots sldog dXXov, dXXd avfL^s^rjxog dsC, xa^a- 30 

I Qf^9 noiotrjg xal fiovov tovto. VI, 3. VII, 1. 177 VIL 

nEPI THS AI' OA52N KPASESiS. 

1. UsqI t^s dc' oXmv Xsyofisvrjg tmv amfidtmv p. 184 
XQdasmg iTtiaxsmiov. dQa ivdixstai oXov di oXov 
vyQov vyQm avfifiix^^'^ sxdtSQOv di^ sxatiQOV rj 
^dtSQOV did ^atiQOV ^^w^frv; diaq^SQSi ydQ ovdsv 
5 onotSQmaovv y sl yCyvoito. oC fisv yaQ tfj itaQa- 
^iash didovtsg mg fiiyvvvtsg fidXXov rj xiQvdvTsg 
iatioi, SLTtsQ dst trjv XQdat,v ofioiofiSQhg to iidv 
TCOLStv, xal sxaatov fiiQog t6 afiixQotatov ix tmv 
xsxQaad^at Xsyofiivmv slvai, oC fihv ovv tdg Ttoio- 

10 trjtag fiovag xiQvdvtsg trjv dh vXrjv TcaQati&ivtsg 
sxatsQOv tov acofiatog xal iit^ avtmv iitdyovtsg 
tdg TtaQ^ sxatiQOv TtOLOtrjtag Jtid^avol dv sisv tm 
diapdXXsiv trjv di' oXmv XQdaiv tm ts sCg tofidg 
td fisyi^fj avfi^aCvsiv tmv oyxmv Civai, sC firjdhv 

15 didXsififta firjdstiQm tmv amfidtmv yCyvoito, sC avv- 
sxrjg iatai rj diaiQsaig tm xatd itdv trjv diddvaiv 
yCvsa^ai ^atiQm sCg d^dtSQOV, xal 6rj, otav td XQa- 
^ivta fisC^m tonov xatixtJ ^ ^dtSQOv xal toaovtov, 
oaov avvsX^ovta tov sxatiQOv tonov. xaCtoi, si 

20 di' oXov oXov ijv disXrjXv^og, tov tov stiQOv idsi, 
(paaC, fiivsiv tov avtov , sig o %dtsQOv ivs^Xrj%rj. 
ov dh firj fisC^mv 6 tOTtog yCvstai, diQog tivdg i^- 
odovg aitimvtai, dvd^' mv iaidv ^dtsQOv. xal to 
afiiXQOv dh iv tm fisC^ovi Jtmg dv ixta^hv 8i oXov 

25 x^Q^^^^^'^ '^"^ TioXXd dXXa Xiyovaiv. ot d' av 
trjv di oXmv XQdatv sCadyovtsg tifivsad^ai fihv xal 
firj sig tofidg dvaXCaxsad^ai Xiysiv av dvvaivto xal 
di' oXmv tfjg xQaasmg yiyvofiivrjg' insi xal Tovg 
idQmtag ov tov aGJfi^atog tofidg Ttoistv oi3d' av 

PiiOTiir. 12 178 Emi. Ii. xatat£tQ^0^m qpififoi;<rt. xal yag ii tig kiyoi ntj' 
dhv xaXvHv tjJv (pvffiv ovtco TCBTtoirixivai tov di- 
B. 185 ***'*^* '^'^^S (dQmtag %ccqiVj dUa inl tmv tsxv^tfav^ 
Sfttv iBTitd iJ %al 6vvixrjy oQaa&ai ro vyQOP 8v 
Blov divov avtd %al didgQeov inl ^dtsQa' dlkd 5 
0mfidta}v ovttav %mg olov ti tovto yiyvia^ac; ag 
duivai fiij tifivovta imvo^Oai ov Qadiov • tifivovta 
dh xatd Tidv dvaiQtj(fii dXlfika diikovoti, tdg dh 
tav^ag otav Xiyoaai fti/ ytyviad^ai xolkaxovj didoaai 
Tofs itiQOLg di(^mv i^odovg aitLda&ai. TtQog te tiqv lo 
tmv tOTtcav avfii/iJtv x«^«^<»ff t^^iv, oficog dh tC xo)- 
Ivii liynv 0vvet6ipiQOfiivov ixatigov Ocofiatog xal 
fo (liye&og ^etd tmv dXlci^v itototrjtcav i^ dvdyxrig 
tfiv avlfiv yiviad^ai; fitj yd^ (ifidi tovto dTtolXv- 
0&at,y coaTtiQ ovdh tdg dkXag Jtototfjtag, xal m07tiQ 16 
ixet itoiotiqtog dlko ddog (Jtixtov i^ d^(potv, ovtGi 
xai iiiye^og dkko ' ov di) ro (ityfia Ttout to «| «fi- 
(potv (tiye&og. dkV ivtav^^ dv itQog avtovg ol eti- 
Qoi kiyoiiv, oiff, ii iihv ^ vkfj t^ vky TtaQaxntaL 
xul 6 oyxog t^ 6yxm, «S avveatt t6 (liyi^og, to 20 
fllJtitiQOv dv kiyotti' ii dh di' okov xal ij vkti (Aitd 
tov ijt' avtfj TCQoatmg (liyi^ovg, ovx ovtmg dv yi- 
votto cjg yQaftfti^ yQafi(i^ i(pilfjg av xiotto xatd td 
xiQata totg (ftifiiioig iavtcSv avvd^aaav^ ov drj 
aUlij dv yivoito, dkV ixiCvmg «g dv yQa(i(i^ yQa(i- 26 
|ffj i(paQ(io0^iifj , mati avifjv ftij yCviO^ai. tb dh 
ikattov did Jtavtog tov (isCt^ovog xal [fot)] (nyCatov 
to (itXQOtatov X^Q^^j ^9* *^^ (paviQov oti xCQvatai. 
i%l ydQ tmv ddrikmv i^iiStt kiynv fti) eig itdv 
(p^dviiv, dkV i(p* dv yi (paviQtag av^i^aCvii, [ov] 30 
kiyott' dv. xal kiyovteg ixtdang tc5v oyxmv, ov 
a(p6dQa Tti^avi liyouv dv sig toaovtov tov 0(n,- vn, 1. 2. 179 XQOtatov oyxov ixtiCvovteg' ov8i yaQ (leta^akkov- 
teg to (Sc5(ia (liye^og avtm itkiov didoaaiv^ maitiQ 
ii i^ vdatog driQ yCyvoito. 

2. Tovro 8h avto i(p' iavtov irjtTjtiov, tC 0v(l- 

5 ^aCviL, otav o(S7tiQ rjv oyxog vdatog driQ yCyvrjtai, 

Timg to (lit^ov iv tm yevo(iivm • vvv de td (ihv iiQrj- 

0»m Ttokkcjv xal dkkmv %aQ* ixatiQmv keyo(iivmv. 

fi(iitg dh i(p' Bavt(5v axoitm^iBv, tC XQV kiyBtv TteQi 

tovtovy tlg doia av(i(pmvog totg kByo(iivotg fj xal 

10 tCg dkkrj TtaQa tdg vvv kByo(iivag (pavsttat; otav 

toCvvv Std tov iQCov Qirj to vdmQ [rj] ri ^C^kog 

ix(Stdlri to iv avti] vdmQ, 7tc5g ov to Tcdv vddttvov 

Gm(ia dCBtat dt' avtrjg; ^ xal otav (i^ Qirj, ^rojs 

6vvdipo(iev trjv vkrjv trj vkrj xal tov oyxov tm 

15 oyxm, tdg dh Ttototrjtag (lovag iv avyxQaaet Ttotrj- 

a6(iLBi^a ; ov ydQ drj i^m trjg ^C^kov rj tov vdatog p. 18(3 
vkrj TtaQaxBCaBt at ovd" av bv ttat dtaatfj(iaatv 
avtfjg' Ttdaa ydQ vyQa iatt xal ovSa(iov vkrj xBvrj 
\y8atCvrjg] Ttototrjtog. bC ds itavtaxov rj vkrj (istd^ 
20 trjg 7tot6tfjtog, itavtaxov trjg fiCpkov ro vdmQ. ij 
ov to vdmQ, dkk' ij tov vdatog Ttototrjg. dkkd Ttov 
ovtog tov vdatog; Ttcog ovv ovx 6 avtog oyxog; rj 
i^itstvs trjv ^C^kov to TtQoats^iv ika^s yaQ (liys- 
O-og TiaQd tov siask^ovtog. dkk' si ska^s, TtQoa- 
25 sti^&rj tig oyxog- si dh TtQoaatid^rj, ov xatBit6^Yj iv 
tm BtiQm, dst ovv iv dkk(p xal dkkm trjv vkrjv 
sivat. rj tC xmkvst, SaTtSQ dCdmat trjg Ttototrjtog 
xal ka(i^dvst a(D(ia ^dtsQov TtaQa ^atiQOv, ovtm 
xal STtl tov (isyi&ovg; 7tot6trjg (ihv ydQ 7iot6trjtt 
30 avvsk^ovaa ovx ixsCvrj ovaa, dkkd (ist dkkrjg, iv 
tm (ist' dkkrjg slvat ov xa^aQa ovaa ovx satt 7tav- 
tBkc5g ixsCvrj, dkV fj(iavQmtaf (liys^og dh avvsk- 

12* 180 Enn. II. VII, 2. 3. VIII, 1. 181 #ov aXXm fisyi^H ovx dq^avtlstai, to 81 6(5(icc 
Xmgovv dia ^cSfJiatog Ttdvtcng tOfidg itoulv TCtSg XiyB- 
tat, im6t}rj6£isv av tig' ijiel nal avtol rdg jrotd- 
tritag did tmv ^mfidtcov xmQstv Xiyofisv Kal ov 
tofidg noislv, ij oti dffcSfiatot. dXX^ si ^ vXtj xal 5 
aiut^ d0(6fiatog, did tl r^g vXtig daoifidtov ovafjg 
xal tmv xoiotijtov, sl toiavtai slsv mg dXlyat, 
slvatj ov fistd t^g vXTjg tov avtov tQOTtov duaat; 
^i} dusvat. ds td atsgsdj oti toiavtag ixst tdg 
Moiotritag ojg xmXvd^vat daivavj rj TtoXXdg ofiov 10 
ddvvatstv fistd t^g vXtjg noistv tovto; si filv ovv 
to TtX^nd^og tmv Ttototijtmv to itvxvov Xsyofisvov 
ff»>« ^out, t6 *A#og Sv slr, ah^v el Si nv- 
xvotTjg idia xoiottjg iativ^ mOTtSQ xal rjv Xiyovai 
amfiatotfita, [i}] idia Ttoiotrig- mats ovx ^ Ttoiotri- 15 
tsg triv f4f|n/ noir^aovtai^ dXX^ fi toiaids^ ovd' av 
fl vXrj ^ vXfi ov fiix^rjastav , dXX^ ^ fistd toidads 
Ttoiotrjftog^ xal fidXiata , si fiiys^og oixsiov ovx 
ixsi dXX' ij firj dito^aXovaa to fiiys^og. tavta 
filv ovv iatm xal ovtm diriTtoQi^fiiva, 20 

3. ixsl ds ifivfjad^rjfisv amfiatotritog ^ imaxs- 
ittiovy TtotSQa i} amfiatotrig iatl to ix ndvtmv [pvv 
v%] avyxsifLSvov ij sldog ti xal Xoyog rig, og iy- 
ysvofisvog trj vXrj amfia Ttotst, sv fisv ovv tovto 
iatt. td amfia to ix Ttaamv tmv Ttototrjrmv avv 26 
iJlfy lavyxsifisvov']y tavto av siri r] amfiatotrjg, 
xal si Xoyog dh strj, og XQoasX^mv Jtotst to amfia, 
driXovott 6 Xoyog iftitSQiXa^mv ixst tdg Ttoiotrjtag 
dndaag. dst dh tov Xoyov tovtov, si firj iattv 
aXXmg mansQ dQiafiog driXmtixdg tov ti iatt to 30 
XQayftUj dXXd Xoyog jtoimv TtQayfia^ fiT^ trjv vXrjv 
avfiJtSQtsiXrjipivai , dXXd xsqI vXrjv slvat xal iyys- voftsvov dnotsXstv ro amfia, xal slvat fisv to amfia 
vXrjv xal Xoyov ivovta, avtov dl sldog ovta dvsv p. 187 
vXrjg iftXov ^smQsta^at, xdv ott fidXtata dxcjQtatog 
avtog ij. 6 yaQ ;ucj^tar6g dXXog, 6 iv vm* iv vm 
6 di, Sr^ xal avtog vovg. dXXd tavta dXXo^t. VIII. 

nSiS TA nOPPSi OPSiMENA MIKPA ^AINETAI. 

1. ^j^Qa td JtOQQm fpaivstat iXdttm xal td TtoXv p. 189 
dcpsatfixota oXiyov doxst ixstv to fistaiv, td dh 
iyyv^sv rjXixa iatl (paivstat, xal oariv ix^t t^v 
djcoataatv ; iXdttm fisv doxst totg OQmat td noQQmy 

10 ort avvatQsta^at TiQog ri)i/ oi^tv i^iXst xal TtQog 
to fiiys^og tr^g xoQrjg ro (pc5g — xal oam av noQQm 
rj vXrj ij rov OQmfiivov, toam to slSog olov fisfio- 
vmfiivov d(ptxvsttat xal tov nrjXixov si'6ovg xal 
av rot; ^rofcoi;, cag tov Xoyov avtov d^ptxvstad^at 

15 fiovov rj xai, ott to fisv fiiysd^og iv dtsl^odm xal 
insXsvast xad^" sxaatov fiiQog oaov iatlv aiaxtavo- 
fis&a — TtaQStvat ovv 8st avto xal nXrjaiov slvat, 
tva yvmad^rj oaov rj xai, ott xatd avfiftsfirixdg 
oQatat to fiiysd-og tov ^(>ci/xarog TtQcStmg d^smQov- 

20 fiivov. jtXfjaiov filv ovv oaov xixQcoatat ytvcaaxstai, 
TtoQQm dh ott xixQmatat, td ds fiiQri xatd Ttoaov 
avvdtatQOVfisva ovx dxQtpij didmat trjv tov noaov 
dtdyvmatv ' insl xal td xQoSf^^'^^ avtd dfivdQd TtQoa- 
iQXStat, ti ovv &avfiaat6v, si xal td fisyid^ri, 

25 mOTtSQ xal at (pmvai, iXdttm, oam dv to sidog 
avtcov dfivdQOv trj; sldog ydQ xdxst »} axoij t,ritst, 
to dh fiiysd^og xatd avfi^s^rixog aia^dvstat. dXXd 182 TJ* TT Ttsgl t^g axoijff, d to fidys&og xata Ovii^eprjxdg' 
tivi yaQ MQtdtmg ro iv tf} q^mvrj fi/yfO-og, affTtsQ 
doxst trj afpij t6 ogmfLSVOv; i^ to doxovv ^sye&og 
^ axo^ ov xata to Tcoaov, dXla xatd to (idXXov 
xal ^rroi/, ov xatd avfipsfirixog , olov to fftpddQa, 5 
mg xal ^ ysv6ig to 0q>6dQa tov ykvxsog xatd avfi- 
PsfiTjxdg' to dh xvQimg fisys^og qicavqg to i(p' oaov 
p. 190 TOVTO dl xatd 0viifis^tjx6g ix tov <S(p6dQa 07}fn]vsi,sv 
dv, ovx dxQ(,pc5g di. to fihv ydQ a(p6dQa sxd0t(p 
tb avt6, to dh slg Tt^d^og sig ditavta tov rdnfov, lo 
6V i%i6%sv. dXV ov 6(iixQd td ;|r(>aifiaTa , dXkd 
dfivdQdj td dh fisyi&Ti (SfiixQa, ij iv dfKpotiQOtg 
noivov td '^ttov iati, XQ^^^ f*^*' ^^^ ^o ^ttov 
dfivdQ6v, fiiysd-og dh to f^ttov OfiixQov, xal sn6ftsvov 
TCJ XQtdfiati to fiiys&og dvd X6yov i^Xdttcitai. aa^pi- 15 
atSQOv dh inl tcSv TtoixCkoav yivstav to Tcd^og • olov 
OQmv i%6vt(av itolkdg oCxTJasig xal divdQov TtXij&og 
xal dXXa TtoXXd, cSv sxaatov, sl fihv OQmto^ dldcsaiv 
ix t(3v oQcafiivcav sxdatmv fistQstv to oXov tov 
dh stdovg xa^' sxaatov ovx i6vtog dTtsatiQritai tov 20 
xaO'' sxaatov oi{;ig fistQOvaa to vTtoxsifisvov fiiys- 
%og to Ttdv oaov iatl yivcSaxsiv. iitsl xal td 
TtXfiaiov, otav Ttoixlka y d^Qocjg ts yCvTjtat tj im- 
^okri XQog avtd xal fi^ xdvta td stdri 6(>c5to, iXdtto 
dv ipavsifi xatd loyoVj oaov av sxaatov xlaTtfj iv 25 
fg ^ia' otav dh ndvta 6(p^^, dxQiP^Bg fistQti^ivta 
8aa iatl yivcoaxstai. oaa dh tmv fisys^cov ofiostd^ 
Ofioi6%Qoa ovtUj ifsvdstav xal taika t6 Ttoaov avtijg 
oi5 xflfTa ftiQog Ttdvv ti fistQstv dvvafiiv^g [tijg'] 
o^scogy oti dTtoXia&dvst xatd fisQog fistQovaa, ozi 30 
jii| i%si tataa^at ««#' sxaatov fiiQog tij dia(pOQa. 
iyyv^sv dh to 7t6QQca, oti [t6] ftstalv avvatQsttai VIII, 1. 2. 183 ocJor iatl xatd tijv avx^v aitiav. to fihv yaQ 
itXriaiov oaov iatlv ov Xav^dvsi 8id td avtd- ov 
dislodsvovaa dh to TtOQQca tov dLaatijfiatog ol6v 
iati xaT* sldog ovx dv dvvaito ovd' 6aov iatl 

5 xaTa fiiys^og sijtstv. 

2. to 8h xatd tdg t^g otlfsmg ymviag iXdttovg 
stQfjtat fihv xal iv dXXoig (ag ovx iati, xal vvv dh 
ixstvo Xsxtiovj (og 6 Xiycov iXattov (paivsa^ai 
iXdttovt ycavi(f xataXsiitSL f^v oxI^lv sica^iv Tt 

10 6Q(aaav rj dXXo ti 6v ilm^sv oAog, olov diQa. otav 
ovv firidhv xataXsiTCti tm TtoXv slvav t6 OQog^ dXX' 
ij iadirj xal firjxiti dXXo oUv ts ^ avtij OQav, dts 
tov dvaatrjfiatog avf^g avvaQfi6aavtog tm oQcofiivc), 
^' xal VTtSQtsivfi to oQcafisvov i(p' sxdtsQa tr^v tijg 

16 oil^scag TtQoa^oXrjv, ti dv ttg ivtav^a Xsyoi iXdt- 
tovog fihv rj iati noXXm (puLVOfiivov tov vjtoxsL- 
fiivov, Ttdari 8h tij oipSL oQOfiivov; si 8h 8^ xal 
inl tov ovQttvov d^soQot, dvafiq^Lafirjtrltcog fidd^ot 
&v tig. ndv fihv ydQ to iqfiLaq)aiQLOV ovx dv ttg 

20 oQdv fiLa jtQoa^oXij 8vvaLto, ov8s sTtl toaovtov 

^v^&ilvaL r] o^fcg i^iXQf^S ccvtov ixtSLVOftivrj. dXX' p. 191 
st tLg fiovXstaL, 8s86ad^c(t. si ovv itdaa fihv xsql- 
iXa^s Ttdv, TtoXXaTtXdaLOV 8h to fiiys^og tov q^aLVO^ 
ftivov v7tdQ%SL iv Tc5 ovQava^ tov sXattov JtoXXai 

25 rj iatL q)aivsa^aL 7tc5g dv iXdttcoaLV ycaviag aitLcato ; 184 £nii. II* IX. IX, 1. 185 I .r ^i" •*.,«< nPOE TOTE KAKON TON AHMIOTPrON TOT KOEMOT 
KAI TON KOSMON KAKON EINAI AErONTAS. 

p. 199 1. ^nnS^ toivvv iq>dvri rj^tv i} tov dya^ov 

ipv6is «Jr^iJ 9cecl MQcotri, n&v ydg t6 ov ngmtov ov% 
dnXovVy xal odihv i%ov iv iavtm^ dXX' sv rt, %al 
%ov ivog Xfyofiivov ij fpv^ig ^ ^vt^ ' nal ydQ avtti 
ovx dXXOj dta iv^ ovdi tovto aXXoy elta dya^ov 6 
otav Xiymfiiv ro fv, nal otav Xsym(i6v tdyad-ov, 
v^v avtiqv iet vofiilitv trjv q)v6iv Kai (i£av XiysLv 
ov xatr^ogovvtag imivrig ovdiv, drjXovvtag dh 
^fitv avtotg mg olov ti. ual to Ttffmtov 8h ovtmg, 
OTt aTtXov^tatov , xal to aikaQxsgj ott ovx ix 10 
TtXiiovmv ovtm ydg dvaQtTJaitai eig td i^ mv 
xal [t6] ovx iv dXX^, ott ndv to iv aXXm xal nag' 
iXXov. ii ovv (ii]dh nap' dXXov ($rjdi iv dXXm (iridh 
^fvv^iiStg iiijdsfiiaj dvdyxrj fifidsv vithQ avto slvai, 
ov toivvv det iq>* itipag d^x^g iivai, dXXd tovto 15 
nQo<5tri<Sa^svovg , slta vovv fist' avto xal to voovv 
MQmtmg, ilta ^vjijiji/ pntd vovv avtrj ydg td^tg 
xatd ^vntv (iTJti TtXiim tovtmv ti^sod^at iv rc5 
voi/TcJ, f*ifir£ iXdttm. itts yaQ iXdttm, ^' ^vx^v 
nal vovv ta^ov fprj^ovatv, ri vovv xal to HQmtov • 20 

p. 200 dXX^ ott stsga dXXrjXmv, iSsix^rj xoXXax'^. Xotxov 
drj iTCttJxi^faa&at iv t^ TtaQOvtt, si xXsim tmv 
,tr(>to5i/ tovtmv. tivig dv ovv slsv q>v0stg Ttag' 
avtdg; fqg ti ydp Xix^ii<Jrjg ovtmg ixstv dpxvs 
Ttdvtmv o^dslg dv svQot ditXoviStiQav o^ iitava- 26 
^s^rjxvlav ijvttvovv. ov yaQ drj trjv (ihv dvvdftit, 
t^v 6h iviQysia q}ij6ov0t' ysXotov yaQ iv totg 
iviQysit^ ovtft xat dvXotg to dvvdfnt xal ivsQyiicf, il diatQOVftivovg q^vastg 7totst6^ai itXsiovg. dXX' ovd* 
iv totg fistd tavxa' ovd' imvostv tov fiiv ttva 
vovv iv rjovxia ttvi, tov dh otov xtvovfisvov. tig 
ydQ dv rjiSvxia vov xal tig xivrj6tg xal TiQOfpOQd 

5 dv itrj rj tig d^yia xal tov itsQov ti iQyov; i<fti 
ydQ mg s6tt vovg dsl mOavtmg i vsQysia xsiftivog 
ietmorj' xivrj6tg dh stQog avtov xal tcsqI avtov 
tvx^^g 'ijirj iQyov xal X6yog dit avtov sig xjjvxrjv 
ilfvxrjv vosQav itotcov, ovx dXXrjv ttvd fiLSta^v 

10 vov xal ^vxfjg (pvotv. ov fiiqv ovdh 8td toiko 
TtXsiovg vovg notstv, si 6 fihv vost, 6 dh vosZ 
ott vost. xat ydQ si dXXo to iv tovtotg vostv, 
dXXo dh t6 vostv ott vost, dXX' ovv fiia 7tQo6^oXrj 
ovx dvaiad^rjtog tmv ivsQyrjfidtmv savtrjg' ysXotov 

16 ydQ inl tov dXrjd^tvov vov tovto vitoXafi^dvstv, 
dXXd Ttdvtmg ys 6 avtog i6tat [tc5] o6mQ ivoit 
6 vomv oTt voit. si dh fitTj, 6 fihv s6tat vomv (lovov, 
6 dh ott vost vomv dXXov ovtog, dXX' ovx avtov 
Tov vsvorjxotog. dXX* si imvota g}7j0ov6t, 7tQm.tov 

20 (^hv tmv itXsiovmv vTtoatdasmv aTtoatrjaovtat • sitstta 
8st axoTtstv, si xa\ ai iitivotat xfOQav ^'^^ov^t Xafistv 
vovv voovvta fiovov, fii} TtaQaxoXov&ovvta dh 
iavtm ott vost- o xal iq>' rjfimv avtmv si yiyvotto 
tmv dsl iittatatovvtmv tatg OQftatg xal tatg dta- 

25 voTJasatv, si xal (istQimg aTtovdatot slfisv, aitiav 
dv dq}Qoavvrjg ixoty^sv. otav 8h 8rj 6 vovg 6 dXrj- 
^tvog iv tatg vorjasatv avtov vofj xal ftij i^md^sv 
rj to vorjtov avtov, dXX' avtog ^ xal to vorjtov, 
il dvdyxrjg iv tm vostv ix^^ iavtov xat oQa savtov • 

30 oQmv 8h iavtov ovx dvorjtaivovta , dXXd voovvta 
oQq. mats iv tm TCQcStmg vostv i^ot dv xal t6 
vostv ott vost mg ^v ov xal ov8h ty imvoiq ixst 


m " 186 AIID. II. imXovv, ii dh xal dd votDV strj^ oJtSQ iaxi^ tCg 
XCOQu t^ imvoCa ttj x^^Q^tov^U to vostv aTto tov 
vostv 8ti vo£t; d dh dfj xal kigav ijtCvoLav tig 
tQitfjv i7tH6dyoi inl tiJ divti^a t^ Xiyovatj 
voitv ott voit, trjv Xiyov6av [voitv] oti voit oti 5 
voit^ itt {idXXov xataq)avhg to axomv. xal did ti 
ovn iig Smhqov ovtci; tov dh loyov otav tig dxo 
tov vov noiri^ ilta dno tovtov yivns^ai iv ifv%^ 
akkov d%' avtov tov loyovj Iva ^italv tvxijg 
p. 201 nal vov y ovtog, d7to0tiQ7]6ii tijv ^i;;^rjv tov voitv, 10 
ii (irj Ttagd iroi; vov xo(iuttai,, dlXd TtaQa aXXov 
kov fiitaiv tov X6yov' xal iidmXov Xoyov, dkV 
ov Xoyov i^ii, xal oXmg o^ac iid^en vovv ovd* 
oXmg voTJait. 

2. ov toivvv oiki itXiCm tovtmv ovti iitivoiag 16 
TiiQntdg iv ixiivoig, iig ov dixovtai, ^itiov, aAA' 
iva vovv tov avtov maavtmg ^;uoi/Ta, dxXtv^ Ttav- 
tax^, (ii(iov(iivov tov Ttatiga xad'* o<Sov otov ts 
an^' fvxns ^^ Wf^v to (th v dil XQog ixiivoig, 
to^h TCQog tavta ixitv, to^fih iv (liam tovtmv 20 
q)v6img ydg ov0rig fiidg iv dvvd(ii0t TtXiioaiv q^ 
(ihv Tijv 7td0av 6v(iq)iQi6%ai tm dQlatm avtijg xal 
tov ovtog, 6th_^i to x^^QOV avt^g xad^iXxvad^hv 
6vviq)iXxv6a6&ai to (iiaov tq ydg ndv avt^s ovx 
vjv &i(Lig xa^iXxvaai. xal tovto 0V(i^aivii avtfi 26 
To Ttd^og, oti (trj i(iitviv iv tm xaXXiatm, onov 
i^vxn (liivaaa, ^ (i^ (ligog (irjdh ^g ri(iitg itt (ligog, 
idmxi tm Ttavt l 6m(iatt avt^ ti ixitv o6ov dvvatat 
nag" avtrig %«*v> i^ivit ti dngay^iovmg avtrj ovx 
ix Smvoiag dtotxov6a ovdi tt dioQ&ov(iivrj, dXXd 30 
T^ iig t6 xqo avtrig ^ia xataxo6(iov6a dvvd(iit 
»av(ia6t^. 060V yaQ itQog avt^ i6tt, t66m xaXXimv lAj A^~'4. 187 xal dvvatmtiQa' xdxit^iv ixov6a didm6t tm (lit^ 
avtrjv xal m67CiQ iXXd(i7tov6a [dil] dil iXXd(i7titat, 
3. dil ovv iXXa(L7to(iivri xal dtrivixhg ix^'^^^ 
to (pmg didm6tv iig td iq^ilnS, td dh dil 6vvixitat 
6 xal dgditat tovtm tm (pmtl xal dTtoXavn tov ^rjv 
xa^&^ 060V dvvataf m67tiQ ii TtvQog iv (ii6m 7tov 
xit(iivov dXiaivotvto olg olov ti. xaitot to tcvq 
i6ttv iv (litQm- otav dh dvvd(iitg ftij (iitQri^it6at 
(irj ix tmv ovtmv m6tv dvrjQrj(iivat, Ttmg olov ti ilvat 
10 (liv, (irjdhv 8h avtmv (iitaXa(ipdvitv; dXX' dvdyxrj \ 
ixa6tov to avtov dtdovat xal dXXm, rj to dyad-ov ovx 
dya^ov i6tat, ri 6 i/ovg ov voi)?, ^ [rf] ^vxn i^n "^ovto, 
ii (irj Tt (titd tb 7tQmtmg ^mv ^mrj xal divtiQmg img 
i6tt to 7tQmtmg. dvdyxrj toivvv iq^i^rjg ilvat Ttdvta 
16 dXXrjXotg xal dii, yivrjtd dh td itiQa tm 7taQ' dXXmv 
ilvat. ov toivvv iyivito, dXX' iyivito xal yivrj- 
6itat, 06a yivrjtd Xiyitat' ovdh q}d-aQ7]6itat, dXX 
rj 06a ix^^ ^^S «' o dh (irj ix^i dg o, ov8h q)^aQrj- 
6itat. ii di Tfcg iig vXrjv Xiyot, dtd ti ov xal tijv 
20 vAijv; ii dh xai trjv vXrjv q)rj6ii, tig ^v dvdyxrj, 
q)Tj60(iiv, yivia^at ; ii dh dvayxatov ilvat q)rJ6ov6t 
^taQaxoXovd^itv, xal vvv dvdyxrj. ii dh (lovrj xata- 
Xitq)^rj6itat, ov 7tavtaxov, dXX' iv ttvt to^tm 
dq)mQt6(iivm td ^ita i6tat xal olov dTtotititxi^^^iiva' 
25 ii dh ovx olov ti, iXXa^iq^d-rj^itat. 

4. ii 8h otoy7ttiQOjQ4mn^^^^ ^^^ ^v^^v q)i]- p.202 
6ov6t 7ti7totrixivat, ovx n ^ov 7tavt6g tovto 7td6xsi ' 
ei dh 6g)aXit^v avtol q)ij6ov6t, tov 6qdX(iatog 
Xiyitm6av trjv aitiav. 7t6ti dh i6q)dXrj; ii (ihv ydQ 
30 «1 dtdiov, (tivit xatd tov avtmv X6yov i6q)aX(iivri' 
ii di rjQlato, dtd ti ov 7tQ6 tov ; '^(litg dh ov viv6ai 
q>a(tiv trjv 7ioiov6av, dXXd (idXXov (i^ Viv6at. ii 188 Enii. II. IX, 4. 5. 189 i ih ivsviSSj t^ ijtilil^^ad^ai drjlovoti tcov ixet' el 
$1 imXd^sto, Ttmg drifiLOVQysi; nod^ev ydg noul ^ 
il dv elSsv ixst; d dl ixsLVCJv fiSfivTjfiivTj nout, 
ovdh oXcog ivsvoev, ovdh yocg, d dfAvdgSg ixeij 
oiJ ^dXXov VBVBt ixei, tva iirj diivdQc5g Idi]. did 6 
ti yuQ dv ovx i^iXri^BV §%ov0a rivtivovv fiVTJiiriv 
iTtavsmtv; ti ydq dv iavtfj xal ikoyitsto ysvsa^ai 
ix tov xo0iiO7toiif0aL; ysXotov ydg to tva tLfi^to, 
xal fistafpsQovtcav dno tmv dyaXyLatonoifov tav 
ivtav%a. iiisl xal si diavoia i%oisv xal (irj iv tfj 10 
9PV(f£& iji/ to Tcoistv xal i} dvvafiig i} noiovea ijv, 
mmg dv xoafiov tovds inoirias ; %6ts dh xal qid-sgst 
avtov; si ydQ fistsyvci}^ ti dvafiivsi; si dh ovjtG), 
ovx dv ftstayvolrj iti rjdri sid^LGfiivrj xal tc5 XQ^^9 
7tQO0(piXs0t6Qa ysvofiivri. ii dh tdg xad'' sxaatov 15 
ijfvxdg dvafiivsLj ^drj idsc firjxsti iXd-stv sig yivs6LV 
ndXai TtSLQa^siaag iv trj TtQOtiga ysviasi tmv tfjds 
xaxmv mats '^drj av iniXmov iov0ai. ovdh t6 
Ximmg ysyovivai zovSs tov xo^fwv dotiov tm noXXd 
slvai iv avtm dvaxsQ^' tovto ydQ d^imfia fist^ov 20 
iffrt TtSQiti^ivtmv avTc5, si diiovai tov avtov slvav 
%m vorjtmy dXXd firj sixova ixslvov. rj tig dv iyi- 
vsto aXXrj xaXXimv sixmv ixsivov; ti ydQ dXX-o jtVQ 
fisXtimv [sixmv'] rov ixst TtvQog naQd to ivtav^a 
TtvQ; '^ tig yrj dXXrj %aQd tavtrjv fistd trjv ixst 2b 
yrjv; tig dh 0{patQa dxQi^satsQa ij svtaxtotiQa tfj 
tpOQa fistd t^v ixst tov xoCfiov tov vorjtov stSQLOx^qv 
iv avtm; dXXog dh ^Xiog fist' ixstvov jtQO tovtov 
Tov OQmfiivov tig; 

5. dXX' [aXoyov] avtovg fihv 6mfia i%ovtag, 30 
olov ixov6iv dvd^QmnoL, xal im^vfiiag xal Xvnag 
%al OQydg tijv xuq^ avtotg dvvafiLV firj dtLfidisLVy 14 dXX* itpaTttsa^aL tov vorjtov XiysLV il^stvai, fi^ 
slvaL 8h iv rjXim tavtrjg dita^sGtSQav iv tdlsi 
fidXXov xal ovx iv dXXoLCoGSL fidXXov ovaav, ovdh 
q)Q6vrj0Lv ixsLV dfisivova riftmv tmv aQtL ysvofiivmv 
6 xal did toaovtmv xmXvofiivmv tmv diiatmvtmv inl ^ 
trjv dXrj^SLav iXdstv ovdh trjv fihv avtmv tjjvxvv 
d^dvatov xal %-siav XiysLV xal trjv tmv (pavXotd- 
tmv dv^QcSjtmv, tov dh ovQavov Ttdvta xal td ixst 
datQa fir) tfjg d^avdtov xsxoLvmvrjxivat ix TtoXXm 

10 xaXXL6vmv xal xad^aQmtiQmv ovta, oQmvtag £Xfrp. 203 
fihv t6 tstayfiivov xal svaxrjfiov xal svtaxtov xal 
fidXtata trjv ivtav^a TtSQl yrjv dta^iav avtovg 
aitLmfiivovg ' cSaTtsQ trjg d^avdtov tpvxrjg tov X^Qm 
t67tov initrjdsg iXofiivrjg, TtaQaxmQrjaaL dh tov 

15 fisXtiovog tfj ^vrjtfj Tpvxfj iXofiivrjg. dXoyog dh xal 
rj TtaQSLaaymyrj avtotg trjg srsQag i)v%rjg tavtrjg, 
rjv ix tmv atOLXsimv awiatdaL' Ttcog yaQ dv gcoijv 
ijvtLVOVV ixoL ^ ix tmv atOLXsimv avataaig; rj yaQ 
tovtmv xQdatg rj ^SQfiov ij' tpvxQOv ^' fiLXtov TCOLst, 

20 rj ^rjQOv ^ vyQov ^ fityfia ix tovtmv. Ttmg dh 
avvox^ tmv tsaadQmv vatiQa ysvofiivrj i^ avtmv; 
otav dh TtQoatLd^coaL xal dvtiXrj^LV avtfj xal /Sov- 
Xsvaiv xal dXXa fivQla, ti dv tLg sItiol; dXX' ov 
tLfic5vtsg tavtrjv trjv drjfiLOVQyiav ovdh trjvds trjv 

26 yrjv xaLvrjv avtotg qaaL yrjv ysyovivaL, sig rjv drj 
ivtsvd^sv dnsXsvaovtaL • rovro dh Xoyov slvaL x6afiov. 
xaitOL ti dst avtotg ysviad^aL iv TtaQadsiyfiatv 
x6afiov, ov fivaovaL; 7t6d^sv dh to TtaQadsLyfia tovto; 
tovto yaQ xat avtovg vsvsvx6tog rjdrj TtQog td 

30 tfjds tov to naQddsLyfia 7tS7tOLrjx6tog. si fihv ovv 
iv avtm tm TtoLijaavtL 7toXXrj fpQOVtlg tov x6afiov 
fistd tov xoafiov tov vorjtov ov ^xfi dXXov Ttoi^aai i 190 Ean. II. IX, 5. 6. 191 — xccitoi ti idu; — [n tcqo tov xodnov tovde 
ijtoCriaEV 7J fistd tov xdcfftov]. xal si fi£v xqo tov 
jcdtfftov, ti/a Tt; tva (pvkd^cavtaL al tviaC. nag 
ovv ovx itpvldlavtOj Sats iidtrjv iyivsto; si 8s 
^stu tov x66(iov ix tov xo^nov la^mv dnoavXn6ag B 
Tifs vlng to sUog^ nQXSi n itslQa tatg nsiQa%sC6aLg 
fvxcctg TtQog to (pvldlaa^ai. si 6s iv taig ipv%alg 
Xafistp dliovm tov xoVftov to sldog, tC rd xaivbv 
Tov Xoyov; 

6. tdg dh aXXag v7toatd6st.g tC X9n ^^Y^^'^ «S 10 
slfSdyov^iy TcaQOimlmg ««^ avtuvTiovg xal fifra- 
voCag; si (asv yaQ fvxng tavta kiyovat ud^n^ oxav 
iv (AStavoCa ^, xal dvtttvTtovg ^ otav olov sixovag 
tmv ovt&Vy dkld fAiJ avtd nm td ovta ^scoQfj, 
xsvokoyovvtcav i(ftlv sig iJv0ta6tv trjg idCag alQi- 15 
0smg' mg yaQ t^g mmimlEkhimxng ovx dittoiisvoi 
tavta axsvmQO^Ovtai sidotmv 0a(pmg tcji/ 'Ekknvmv 
%al dtvtpmg ksyovtmv dva^d^sig ix tov a^tnkaCov 
Mul xatd ^Qa%v sig %sav dkn^s(StiQav ^dkkov xal 
Ikdkkov TtQoiovdag. okmg yaQ avtotg td fihv naQd 20 
' tov Ilkdtmvog stknittai, td di^ oiSa xatvotonovaLV, 
Lva idCav (piko0O(pCav ^(ovtaL, tavta s^m t^g dkn^ 
^sCag svQntaL. insl xal at 8CxaL xal ot Ttotanol ot iv 
adov xal at iistsv0m(iat(60SLg ixst%sv. xal iitl t(ov 
vont(ov dh Ttkij^og TtOLrjaaL, rd ov xal tov vovv xal 26 
tov dniiiovQyov dkkov xal tnv t^xn^y ^^ ^*^^ ^^ ^9 
TtfiaC^ kex^ivtmv etkn^taL' eixovtog ydQ avtov 
p.204 *^neQ ovv vovg ivov6ag idiag iv tm o i6tL Imov 
xa^OQdj to0avtag xal tods 6 noLmv rd iidv dLevo- 
i}#iy (fx^tv,* ot dh ov (Svvivtsg tov fi^v ikafiov iv 30 
^(SvxCif ixovia iv atk«5 ndvta td ovta^ rdv dl 
mvv etSQOv muq' avtm ^emQOvvta, tov dh dLa- I II" voov^svov — TtokkdxLg dh avtotg dvtl tov diavoov- 
fiivov ifvxn i(StLv n 6n^LOVQyov0a — xal xatd 
nkdtmva tovtov oiovtaL slvaL tov dn^t^ovQyov 
d(psatnx6tsg tov sidivaL tCg 6 dn^L0VQy6g. xal 
6 okmg tov tQOTtov tijg dn^iovQyCag xal dkka Ttokkd 
xatail)Sv8ovtaL avtov xal TtQog to xsiqov skxov(SL 
tdg Ho^ag tov dvdQog (hg avtol ^hv trjv vontrjv 
(pvOLv xatavsvon^6tsg, ixsCvov dh xal tmv dkkmv 
tmv fiaxaQCmv dvdQmv (irj. xal Ttkfjd^og vontc5v 

10 ovond^ovtsg to dxQL^hg i^svQnxivaL d6isLV otovtaL 
avtm tm Ttkrjd^SL trjv vontrjv (pvGLV tfj ai6d^n'^V ^"^ 
ikdttovL sig oiioL^tnta dyovtsg, diov ixst to cog 
otL fidkiOta okCyov sig aQLd^fiov Slcoxslv xal tm 
listd rd TtQCJtov td Ttdvta ditodLd^vtag djtnkkdx^aL 

15 ixsCvov t(ov Ttdvtmv ovtog xal vov tov jtQGJtov v.al 
ov0Lag xal ooa dkka xakd fistd t?Jv TtQcitnv (pv0iv. 
tvxns 8h sldog tQCtov dLacpoQag dh tpvxmv iv Ttd- 
%s6lv n ^^ (pv0SL ixvsvsLV y^n^hv tovg ^sCovg 
dvdQag dLaOvQOvtag, dkV svfisvcig dsxo^ivovg td 

20 ixslvmv «og TtakaLotiQmv xal d xakc5g kiyovOL jtaQ' 
ixsCvmv ka^fidvovtag^ tl^vxns dd^ava^Cav , vontov 
XtpjSpLQV, ^eov rdv 7tQ(atov ^ tQ__jtT^ fvxw^,.^8stv 
(p£vyuv tiiv TtQog rd <?c5/i« ofiLkCaVy rdr ;|r£0()fc(rfidi/ 
tov dn avtov, rd ix yeviasmg (psvysLV sig ovcCav 

25 tavta ydQ xsC^sva itaQa tm UkdtmvL 6a(pc5g ovtmal 

kiyovtsg xakcog TtOLOvaLV, olg [df] ^^ikovaL dLa- 

(pmvetv (p^ovog ovdelg ksyovtmv ovd' iv t^wvg 

^EkAns/Jxg diaavQeLV xal v^qC^slv td avt(Sv iv 

avatdasL TiaQa totg dxovovaL jtoLetv, dkk' avtd 

30 TtaQ^ avt(DV deLXVVvaL oQ^^ag ix^vta, oaa LdLa 
avtotg idol^e jtaQa trjv ixsCvmv do^av kiysLV, sviie- 
vcig xal (pLkoa6(pmg avtdg tdg d6iag tL^ivtag avt(ai XtfiS «■■I <■«'■» 

liIIB. II. f xal olg ivavTiovvtai, dixa^cogj MQog t6 dlfid^hg /JAc- 
Movtag, ov rijv iMoxiiiti^iv ^ri^myLlvovg ix tov 
avdgag xsKQifiivovg i% jiaXaiov ov naQa (pavXcov 
dvdQmv dya^ovg dvai ifiyuv, kiyovtag iavtovg 
ixdvcav dfiiivovg ilvai. iTtil td ys siQrjfiiva tolg 5 
xalaiolg Ttigl tdSv vofitmv tcoIXS dyLiivio xal 7ti- 
«aidsvfiivcag itf^tai nal tolg yLrj iiajtatofiivoig ti)v 
im^iovoav iig dv^Qconovg dndtT^v ^aSicsg yvoa^^- 
0itat, td ti v0tiQov tovtoig %aQ ixiivcav Xri- 
ip^ivta, XQOOd^Hag ii tivag ovdhv 7tQ06rjxov6ag lO 
iiXfiq^ota, iv ti olg ivavttova^ac d^iXovei yiviang 
xal tp^ogdg ii&dyovtig navtiXitg xal fiinq)6fiivot. 
tmdi fc5 Ttavtl xal irijv TtQog to fffSfia xoivmviav 
p. 206 TiJ fvxri aititofiivol xal rov dwixovvta todi to icdv 

ifiyovtig xai iig tavtov dyovtig tov drjfiiovgydv 15 
f^ ifvxfj xal tH avtd itd^Ti di^ovtig^ ajtiQ xal 
totg iv fiigit, 

7. ott filv ovv oiki tJQlato ovti TtavOitat, 
dXX' iattv dil xal S8i 6 x60fiog, mg dv ixitva ^, 
iiQritai. T1J1/ dl %Q6g to 6i5fia tfj i^vxfi xoivmviav 20 
%il i^fiitiQa TtQo avtcav itQfitai cog ovx dfiiivnv tfl 
^tH' "^^ ^^ "^^ ^^^ iifiitiQag xal tiqv tov Jtavtog 
lafA§dviiv ofioiov, dg ii tig to tmT xvtQicav '^ 
%aXximv Xa^cav yivog iv noXit iv oixovfiivri ti]v 
Sjta6av ipiyot. Sit dh tdg dtaq^OQag Xafi^dvnv tdg 26 
t^oXijg ^TtGig diOLXit, ow fi^ 6 avtog tQOJtog firjdi 
ivdidifiitni, XQog yaQ av tatg aXXaig diacpoQatg, 
al fiVQiai iiQfjvtai iv dXXotgj xdxitvo iv&vfnta&ai, 
Mn, ott '^fiitg fihv vito tov acSfiatog didifkid^a ijdri 
ii0fiov yiyivrifiivov, iv yaQ T^sTa!^|/ tvXU V ^*'^ 30 
tfcdfiatog cpvoig didifiivrj fjdrj ovvdit av TtiQtXdprj • 
Jvvn dh 1} fov xavtog ifvrfj ovx av dioito vTto 

4 IX, 6-8. 193 tdiv V3t avtfig didifi,ivG)v aQxn yaQ ixiivrj, dio 
xal dita&i^g TtQog avtav, rjfiitg dh tovtav ov xvQLOf 
to yaQ oaov avtrjg TtQog to ^itov to vjtiQavG) 
dxiQaiov fiivii xai ovx ifinodi^itai, oaov dh avtrjg 

6 didcaGi roj aca^axi 5«i}v ovdhv TtaQ' avtov tcqoG- 
Xafi^dviL. oXcog yaQ to fihv dXXov Ttdd^rjfia to iv 
avtcj i^^^^m^izrig dixitai, avto d' av ixiivGt ovxiti 
to avtov didcsOiv oixiiav ^coriv ixovtc * olov ii iyxiv- 
tQi0^iv Tt ilri iv dXXtp, %a%6vtog fihv tov iv cJ 

10 avfiTtijtovd^iv, avto dh ^rjQav^hv ilaaiv ixitvo trjv 
avtov ^orjv ix^i^V' i^^^^ ovd' aTtoapivvvfiivov tov 
iv coi nvQog t6 oXov itvQ dnia^Yi • imi ov8' ii to 
jtdv TtvQ d7t6Xoito, Ttd^ov dv ti ri_jlmxv V ^^^h 
dXX' i5 ^ov OGifiatog avataaig, xai ii ol6v ti iiri 

15 8id tcov XoiTtcov x6afiov tivd ilvai, ov8hv av fiiXov 
r^ i^VXU ''^V ^^^^' ^^^^ ^^^^ V ^vataaig ofioimg tw 
Ttavti xai Jcow ixdatip' dXX' ixit olov ijtid^it xi- 
Xivaaaa fiivitv, ivtav^a 8h ihg vmxipivyovta iig 
t^v td^Lv tijv iavtav 8i8itai 8iafi^ 8ivtiQC}* ixit 

20 8h ovx ix^^ ^^^^ ^'^yV' <^^^^ ^^^ ivtog 8iL xati- 
XiLV ovti i^o^iv TtLi^ovaav iCg to itacj co^itv, dXX' 
onov r^^iXriaiv i^ aQxrjg avt^g 1} (pvaig fiiviL, idv 
8i Ttov tL avtcov xatd (pvaiv XLvri&fj, oig ovx iati 
xatd (pvaLV, tavta TtdaxH'^ avtd 8h xaXaig (piQitat 

25 mg tov oXov td 8h cp^iiQitaL ov 8vvdfiiva tiqv 
Tou oXov tdlLV cpiQiLV, OLOv ii xo^oi) fiiydXov iv 
tdiiL (piQOfiivov iv fiiai] tfi noQiia avtov x^Xcivrj Xrj' 
(p^itaa natotto ov 8vvri%itaa ipvyitv trjv td^LV tov 
XOQOV- ii fiivtOL fiit ixiivrjg td^iLiv iavtrjv, ov8hv 

30 dv vjto tovtov ov8h avtri ndd^OL, 

8. t6 8h 8Ld ti ijtoifjai xoafiov tavtov tc5 8Ld p.206 
Tt iatL tlfVXT^ xai dta ti o 8rj^vQyog iuoir^iv, o 

PliOTDC. 13 194 Enii. H. ytQCJtov fi^v df^xfjv XafifiavovtGyv ifftl tov dsi' 
ixstta olovtav t^aitivta ix ttvog €t'g tt xai fista- 
^aXovta ahiov Tijg drjftiovQytag yeyovevai, dtda- 
miov ovv avtovg^ d BvyvGiyLOvmg dvixoivto, tCg ij 
(pv^ig tovtcaVy mg avtovg 3tavaa6^ai trjg eig td 5 
tifiia Xoidoguigj rjv evx^Qcsg Tioiovvtat dvtl TtoXXrjg 
7tQ06f}x6vt(ag dv yevofiivrjg svXa^fiag. BTid ovdh 
Tov Ttavtog tiqv dtolxri0iv OQ^cSg dv ttg fiifiibaito 
jtQcotov (ihv ivdsixvvfiivriv t^^ voYjtrfg (pvasajg to 
fiiyi^og. ii ydq ovtmg elg to ^rjv jtagsXrjXvd^sVj 10 
mg (iri ^Gf^v dSiaQ&Qcatov ixHv — ojtoia td afiL- 
XQOtsga Tcoi^ iv avtm^ d trj itoXXfj ^mfj tfj iv avtm 
dsl vvMtmQ xal fifO'' rjfiigav ysvvdtai — dXX^ sati 
awsxrig xal ivaQyrjg xal TtoXXrj xal Ttavta^ov Jo») 
aotpCav dfiTqx^yov ivdsixvvfiivri, 7tc5g ovx dv tig 15 
dyaXjia ivagyhg xal xaXov tmv vorjtmv ^smv stitoi ; 
sl dl fLifiovfisvov firj iativ ixstvo , avto tovto xatd 
(pvaiv ixsi' ov ydg ijv [aV] iti fiifiovfisvov. to dh 
dvoftotmg fisfiifirja^ai tsvdog- ovdlv ydg TtagaXi- 
XsiTttai mv olov ts ijv xaXrjv slxova (pvaixrjv i%SLV. 20 
dvayxalov fisv ydg rjv slvai ovx ix dicLVQia^,xal 
imtsxvrlasmg ro fiLftrnia' ov ydg olov ts ^v iaxatov 
to voritov slvat. slvai ydg avTOt) ivigystav idst 
dcrzrjv, T^j.iv iv iavr^, r^v de sig «AAo. Id« 
ovv slvai Tt (ist^ avto' ixsivov ydg ptovov ovdiv 25 
iattv itt JtQog t6 xdtm, o tc5v Ttdvtmv ddvvatto- 
tatov iatt. dvvafitg dh ^avfiaati^ ixst ^st' mats 
xal slQydaato. sl filv dij dXXog xoafiog [ovx] iati 
tavtov dfisivmv, tlg ovtog; sC dh dvdyxrj slvat^ 
dXXog dh ovx iatiVj ovtog iattv 6 t6 fiCfirjfia dno- 30 
acStmv ixsCvov. yrj filv di/ itdaa ^mmv notxCXmv 
nkrjQfig xal d^avdtmv xa\ fii%Qig ovQavov ftsatd lAj d. 9. 195 
ndvra' datga ds td ts iv tatg vjtoxdtm acpaCgatg 
td ts iv Tc5 dvmtdtm 6td tC ov d^sol iv td^st (psQO- 
fisva xal xoafim 3tsQit6vta\ dtd tC yaQ ovx aQStriv 
s%ovatv ij Tt xcaXvfia TtQog xtrjatv uQSt^g avtotg; 
5 ov yaQ drj tavtd iattv ixst, dnsQ tovg ivtav^a 
Ttotst xaxovg^ ovd' rj tov acofiatog xaxCa ivo%Xov- 
fiivri xal ivoxXovaa. 8td tC 8s ov avvtdatv iitl 
axoXfjg dsl xal iv vm Xafi^dvovat tov d^sov xat 
tovg dXXovg tovg voritovg d^sdvg, dXX' rifitv ao(pCa 

10 ^sXtCmv iatat tcav ixst; tavta tCg dv fiiq sxcpQmv 
ysysvrifiivog dvdaxotto; iitsl xal ai rpvxcci sl fisv 
^taa&staat vno t^gTOV mvtog ipvx^S riX&ov, Jtcog 
PsXtCovg ai ptaad^staat; iv ydg ijjvxatg t6 xgatrjaav 
xQstttov. sC ds sxovaat, tC fiifKpsa^s slg ov sxovaat 

15 riX^sts 8t66v%og xal d7taXXdtrsad^ai,sl'ttg fii^ aQiaxot- 

To ; sC ds d^ xal toiovt6v iatt t6ds ro Ttdv, cog s^stvat p. 207 
iv avtm xat ao(pCav ixstv xal iuzav&a ovtag ^tovv _ 
•a«t»l-eicffra, Ttcog ov fiaQtvQst il^r}Qtrjad^at tmv ixst; 
9. TtXovtovg ds xal itsvCag sl ttg fiifi(potto xal 

20 to ovx iaov iv totg totovtotg aTtaat, TtQcotov fihv 
dyvost, cjg 6 anovdatog iv tovtotg to laov ov tv^st, 
ovdi Tt vofiC^SL tovg TtoXXd xsxtr^fiivovg TtXiov ixav, 
ov8s tovg dvvaatsvovtag tmv Cdimtmv, dXXd trjv 
totavtr}V ajtovdT^v dXXovg id sxstv, xal xatafisfid- 

25 '^rjxsv cog dtTTOg 6 ivd^dds ^Cng, 6 filv rotg aitov- 
d(xCotg, 6 8s totg TtoXXotg tmv dv^QCjjtmv, totg fisv 
ajtovdaCotg TtQog to dxQotarov xal dvmy- totg dh 
dvd^QmTttxmtiQotg dtTTOg av mv^o fihv fisfivrjfiivog 
dQSt^g fistCaxoyv dya^ov ttvog, 6 dh (pavXog oxXog 

30 olov x^f^QO^f^h^VS '^^'^ ^Q^S dvdyxrjv totg imsixs- 
atiQOtg. si ds (povsvst ttg rj rjrrdtat tmv rjdovcov 
V7i6 ddvvafiCag, tC ^avfiaatov xal dfiaQtCag slvai 

13* 196 jsinii. II. ov vc5, dXXcc t^xatg S<S7t£Q Ttaialv dvrjfioig; ei dh 
yvfivdatov ei^rj vixdvtcav xal iJrtcofieVor, xdg ov 
xal tavxri xaXcSg ixu; d d' ddixfjj ti duvdv tc5 
d&avdTC}; xal d q>ov£Vfiy ixiELg o ^Bleig, ei ds rjdri 
(ii^q>7j 7toXit£V£6^ai, dvdyxriv ovx £X£ig. ofioXo- 5 
y^itat dh xal dCxag £lvai ivd^dd^ xal xoXd0£Lg. nag 
ovv o^^cog ix^i' ii£iiq>£6^at noX^L didovOti ixdato} 
Ti}r d^lav; ov xal dQ£ti^ Tmfii^TOft, xal xaxCa triv 
7tQ06ijxov6av dtiniav ix^h ^ai d^£(av ov fiovov dydX- 
y.ata, dXXd xal avtol dvo^£v ifpoQcovt£g, ot QrjLdtGig 10 
aitiag, q>ij6LVj d7toq}£viovtai, ^tQog dv&QcojtojVy Ttdvta 
dyovt£g Tagft cS aQxrjg £lg tiXog notQav ixdatm 
Tijv 7tQoai]xov6av did6vt£g xatd dfioiftdg ^Cav totg 
TtQOVTtrjQyfiivoig dxoXov^ov rjv 6 dyvociv TtQO- 
7t£ti0t£Q0g dv^QciuGiV 7t£Ql 7tQayftdtciv d^£icsv dyQOt- 15 
xi^6(i£vog, dXXd XQV ^S dQiatov ^hv avtov TteiQa- 
a&ai y£vi(J^ai, fiij ftovov dh avtov vofii^£Lv dQv0tov 
dvvaa^at y£vi0^ai; ovtd) ydQ ovTtci) aQKStog ' dXXdxal 
dv^QCOTtovg dXXovg dQliStovg^ iti xal daCyLOvag dya- 
^ovg elvai, TtoXv dh fidXXov ^eovg tovg t£ iv tad£ 20 
ovt ag xdx£t ^XiTtovtag^ Ttdvtcav dh fidXiOta tov 
fiy£fi6va Tovdf tov Ttavtog, tj^vx^v fiaxaQicotdtrjv ' 
ivt£v^£v dh rjdrj xal tovg vorjtovg vfiV£tv ^£ovg, 
iqt' aTtaOi, dh rjdrj tov fiiyav twv ix£t ^aaiXia xal 
iv T§5 7tXrj^£i fidXifJta tmv ^£(5v to fiiya avtov 26 
ivd£ixvvfiivovg' oi; yaQ to <Sv0t£tXai £ig iv, dXXd 
to d£tiai 7toXv t6 9£tov, ocov id^i^ev avtog, toik6 
imk^MMafLLV ^Mmi Mit^tcov, otav fiivcDv og iott 
TtoXXovg TtoLfi Ttdvtag eig avtov dvrjQtrjfiivovg xal 
di ix£tvov xal TtaQ^ ix^Cvov ovtag, xal 6 xoafiog 30 
p.208 ^h od£ dL ix£tvov iOtL xdxit ^Xi7t£L xal Ttdg xal 
^£c5v ixadtos xal td ix^Cvov 7tQ0(prjt£V£L dv^QGi'' IX, 9. 197 Tioig xal ^f^cocJtv d ix^CvoLg (pCXa. £i dh /tij tovto 

£i6Lv^o iKElmq iatLv^ avto tovto xatd (pvOLv ix£L.^ 

£i S' v7t£Q0Qdv d^iX^ig xal 0£fLvvv£Lg 0avtov mg ov , 
X£Cq(ov^ 7tQ(^tov fiivj O0G) Ttg aQLOtog^ 7iQ6g Ttdvtag 
6 £VfL£v^g ix^L [xal 7tQ6g ^^ovg] xal TtQog dvd^QG}7tovg' 
f i7t£Lta 0£fivvv£iv d£t £ig fiitQOv fi£td ovx dyQOLxCag 

iTtl to0ovtov i6vta, i(p' 6(foi/ ^ (pv0Lg dvvataL 
fjfi(5v dvLivaL, totg d' dXXoLg vofiC^^Lv £lvav xf^Q^^'^ 
7taQd To5 ^£a xal firj avtbv fi6vov fi£t' ix£tvov 
10 td^avta S07t£Q 6v£CQa0v 7iit£0x^av d7io0t£QOVvta 
iavtov xa^' 60OV i0tl dvvarov tvxv dvd^QC07tov 
-^fcS y£vi0^av' dvvatav dh £ig 60OV vovg dy£V' t6 
Sh vTthQ vovv rjdrj i0tlv ilo vov 7t£0£tv. 7t£C^ovtav 
dh dv&QG)7tov dv6rjtov totg tovovtovg t(Sv X6yG)v 
16 iJ^aC(pvrjg dxovovt£g ag 0v i0rj ^£XtCG)v d^tdvtmv 
ov fi6vov dv&QCJ7tG)v, dXXd xal &£(ov' TtoXXrj ydQ 
iv dv^^QG^Ttovg rj av^dd£va, xal 6 7iQ6t£QOV ta7t£vv6g 
xal fiitQiog xal i8i(Qtrjg dvrjQ £i dxov0£V£' 0v £l 
&£0V 7tatg, ov 8' dXXov, ovg id^avfial^g, ov [^£o5i/] 
20 7tatd£g ovdh [^^tayd tvfia0vv ix 7tatiQG)v Xap6vt£g, 
0v dh xQ£CttG)v xal tov ovQavov ovdhv 7tovrj0ag . . . 
£lta xal 0vv£7trjxov0LV dXXov. oiov £i iv 7tX£C0tovg 
dQv^&fi^tv ovx £i860vv dQv^fi£tv ovx £id(ag 7trjx£Ci)v 
XvXCg)v £lvav dxovov^ tC dv rj xtXv^Ttrjxvg £lvav vofiC^ov, 
25 tovg [d'] dXXovg 7t£vta7trjxeLg [£i 7t£vta7trjxBvg] ^lvav 
dxovov, fi6vov 8h (pavtd^ovto (og td ^fcAta dQv^fiog 
V fiiyag; £lt' i7tv TOVTotg vficjv 7tQ0V0£t 6 ^£6g, tov 

8h x60fLOV 7tavt6g iv ci xal avtol 8vd tC dfi£X£t; 
£i fihv ydQ, OTt ov 0xoXrj avtS ^tQog avtov pXi7t£vv 
30 ov8h ^ifivg avta, ^tQog to xdtm xal 7tQ6g avtovg 
^Xi7iG)v 8vd tC ovx i^o ^Xi:t£v xal TtQog t6v x60fiov 
8h ^Xi7t£v iv d £i0vv; £i 8h fiiq i^G), vva fiiq tov lyo Enn. II. IX, 9-11. 199 x60(iov iipoQa^ ovdh avtovg filiTtu, dlX* ovdhv 
diovrm avtov' dkV 6 xoGnog dstrai xai olde rrjv 
td^iv avtov xai of iv avtm onayg iv avtm xal 
oncag ixet^ xal dvdgmv ot av d^em cjOi q)Ckoi^ TtQacog 
I iihv td Ttagd tov xoa^ov (pigovtegj st tc ix tijg 5 
tmv Ttdvtmv wogdg dvayxatov avtotg ovuSatvei' 
0,5 rig n,6, ro e.aar. .ara^y,.ov, aXXa .,o. ro 
Ttdv dft ^linuv' rifiojv dh ixdorovg xar' a£tav, 
07t€vdG}v d' dd ov ndvta OitBvdei td dvvdfieva — 
noXXd dh iart rd (STtevdovra ixet, xal td fihv tvy- 10 
%dvovta (laxdQia, td dh 6g dvvatov i%ei tiJv 7tQ06- 
fjxovoav avrotg (lotQav — 00% ccvrm fiovm didovg 
p.209 ro dvvaa^ai' ov yaQ^ ei iTtayyilkotro e%eLVj o 
kiyei rtg i%etj dkkd nokkol xal eCdoreg, ori fiij 
e%ovmj kiyovmv exeiv xai otovrat e%eiv ovx e%ovreg 16 
xal fiovoL e%eiv, o avroi fiovot ovx i%ovGLV. 

10. Ttokkd (ihv ovv xai dkka, (lakkov dh itdvra 
av rtg i^etd^mv dq>^ovCav i%oi dv xa^' exaatov 
koyov deLXVvg cag e%eL, aidmg^ ydq tLg i^fiag i%eL 
TtQog uvaigjtmf ^kcsv, ol tovtm tm koym ivtv%6v- 20 
r£s TtQoteQOv t/ rifitv ipCkoL yevia^ai ovx otd' OTtmg 
in^ avtov (tivovfft. xaCtOL avtoi ovx oxvovot 
td avtmv i^ikovteg doxetv elvaL dkYi%ii di,LonCotmg 
ij xal oCofievoL td avtcov ovtmg e%eLV kiyeLV a dij 
kiyov6LV' dkk' iq(ietg ngog rovg yvmQC(iovg, ov Ttgog 25 
«VTOvg kiyovreg — nkiov ydQ ovdhv dv yCyvotto 
XQog to iteC^etv avtovg — lya fiij itQog avtmv 
ivo%kotvto ovx dTtodeCietg xo^iL^ovtmv — Jtcog yaQ; 
— dkV d7tav^adilo(iivmVj tavta eiQ-qxaftev dkkov 
ovtog tQOJtov, xa^' ov dv ttg yQdtpmv f](i,vvato 30 
tovg dLaUvQeiv td tmv itakaLmv xal &eCmv dvdQmv 
xakmg nal T^g dkri^eCag i%o(iivmg eiQfi(iiva tok(imv~ A 
» rag. ixelvmg (ihv ovv iariov i^erdt,eLV' xai ydQ 
rotg ravra dxQL^mg ka^ov6L td vvv eiQrjfiiva iarai 
xai Tteoi tmv dkkmv djtdvrmv ojtmg e%eL eldivaL' 
ixetvo dh eiitovra iariov rov koyov, o dij xai Jtdvra 
6 vTteQ^i^krixev drojtCa, ei det droitCav rovto kiyetv. 
(ifv%riv yaQ einovreg vevGai xdrm xai (SocpCav rtvd, 
etre r^g i;v%rjg dQidorjg, etre rfj roLavrt} airCag 
yevofjLivrjg aotpCag , eite d(i(pm tavrov ^ikovreg elvaL, 
rdg (isv dkkag ^v%dg Gvyxareh]kv^ivaL kiyovreg xai 

10 (liki] T^g OocpCag ravtag (ihv ivdvvaL kiyovOL <?«- 
(lara, olov td tmv dv^QCdTtmv , rig dh %dQLV xai 
avrai xarrjk^ov, ixeCvrjv keyovat Tcdhv av ftij 
xarek^etv , olov (irj vevOaL, dkV ikkd(iil;aL (lovov 
ro axotog, eW ixei^ev eldmkov iv tfi vkr] yeyovivaL, 

15 elta Toi) eiddkov eidmkov jtkdaavreg ivrav&d nov 
dt' vkrjg r] vkorrjrog rj o rt dvofid^eLV d^ikovat, ro (ihv 
dkko, ro dh dkko kiyovreg, xai itokkd dkka 6v6(iara ei- 
Ttovreg ov kiyovOLV eig iTtiax^rrjaLV, rov key6(i,evov jtaQ 
avtotg dr](iLOVQydv yevvmat xai dnoardvra rijg (irjrQog 

20 TtOLrjaavreg rov x6a(iov7taQ' avrov dyovOLV b% ea%ara 

eidcokmv, Xva aq)6dQa koLdoQr]ar]raL 6 rovro ygd^ag. 

11. TtQmrov (thv ovv, ei (irj xat^k§:^, akV 

ivikaate ro axorog, Ttmg dv OQ^mg kiyoiro vevev- 

xevaL; ov yaQ, et rt TtaQ^ avr^g eQQevaev olov q)mg, 

25 rjdr] vevevxivat avrr]v kiyeLV jtQoarjxet' ei (irj Ttov ro 
(ihv ixeLr6 nov iv rm xdrm, iq dh r]kd^e rojiLxmg TtQog 
avro xai iyyvg yevo(iivr] ivika(L^ev. ei d' etp' 
avrrjg (livovaa ivekd(itl^e (ir]dev eig rovto iQyaaa- 
(iivY], did tC (i6vr] avtr] ivika^ijpev , dkV ov td p. 210 

30 8vvarmreQa avr^qg iv rotg ovOlv; ei dh rm koyta^iov 
ka^etv avrt) x6a(iov '^dvvrjd^r] ikkd^iipab ix tov 
koyLa(iov, dtd tC ov% d(ia ikkd(ij{jaaa xai x6a(iov i 200 Edh. II. i7ioit}6eVj alV ifinvs tiqv tmv sidcdXav yev£<Siv; 
i%Hta nal 6 Xoyi0(iog 6 tov xoa^iov, iq yij avtotg 
i} ^ivfj kiyofiivrj ysvofiivi^ vno tfov ^{l^ovcov, dg 
Xiyov6iv avtoiy ov xatvjyaysv eig vsvdiv tovg noi- 
i^eavtag. inHta Tioig ij vkri (pG^rtad-et^a etdaXa 6 
iwxtxa Ttotstj dXV ov 0m(idtcov q)vaiv; ilfvxrjg Sk 
stdcalov ovdhv av dioito cxotovg tj vXrjg, dUd 
fivopLivoVj il ytvitai, aagaxoXov^ot av ta iioifjaavtt 
xal 0vvt}Qtrifiivov iatai, ixHta notiQOv ovaia 
tovto rjj Sg (paatVj ivvorjfia; ii fthv yaQ ovota, tig 10 
i} dtatpoQa TtQog to dq)* ov; ii d' dXXo ildog ifvxrjgj 
ii ixiivrj Xoytxrj, tdxa dv q>vttxrj xal yivvrjttx^ 
crvTij* ii di tovtOj Ttmg av itij %va Ttftwiro, xal 
xmg dt' dXaioviiav xal toXfiav inoiit; xal oXcog 
t6 dtd (pavtaaiag xal itt fidXXov to Xoyt^^ia&ai 15 
dvrJQrjtat. ti d' itt idit ifiTtotitv i^ vXrjg xal 
iidcoXov Tor Ttoiilaavta; ii d' ivvorjfia, Ttgcotov td 
Bvofia intarjfiavtiov o^iv iititta Ttcog iattv, ii (ii^ 
Tfii iworjfiatt ddaa to itotitv; dXXd TCQog rw TtXd- 
afjtatt Ttmg i} Ttoiriatg; [ij jtof^aat'] tovtl fiiv TtQcStov, 20 
iXXo dh fiit ixitvo .... dXX' ©s ijt* i^ovalag 
Xiyovtig, dtd ti dh XQcStov itvQ; 

12. xal aQtt yivofiivov jraJg imxitQit; [ij] 
fivrjfirj dv ildiv; dXX^ oXcog ovx ijv, tva dv xal 
ildiVy ovti avtog ovti i} fJtrjtriQ, rjv dtdoaaiv avta, 25 
ilta Ttcjg ov ^avfiaatov avtovg fihv ovx itdcoXa 
ipvxcov iv^ddi iX^ovtag, dXX' dXrid-tvdg t^xdg, 
fioXtg xal dyajtrjtmg iva ijf dvo avtmv ix tov xoafiov 
Mtvri^vat [xal] iX^ovtag iig dvdfivrjatv fioXtg dva- 
xoXrjatv Xafiitv mv jtoti itdoVj to dh itdmXov tovto, 30 
ti xal dfivdQcog, mg XiyovatVj dXX^ ovv aQtt yivo- 
ftivov iv^vfiri&rjvat ixitva^ ^ xal tjJv firitiQa avtoVy IX, 11. 12. 201 1 n itdmXov vXtxov^ xal firi fiovov iv&vfirj^^^vat ixitva 
xal xoafiov Xa^itv ivvoiav [fx] xoafiov ixiivov^ 
dXXd xal fia^itv i^ mv dv yivotto; no^iv dij xal 
TtQcotov TtVQ TtoiTiaat oirjd^ivta ditv tovto JtQCotov; 
6 Std ti yaQ ovx dXXo ; dXX' ii idvvato Ttotitv iv&v- 
firjd^ilg nvQ^ dtd ti iv&vfirjd-elg xoafiov — jtQcotov 
yaQ idsi ivd^vfirid^^vat to oXov — ov xoafiov 
d^Qomg iTtoiit; ifiTtiQtiixito yaQ xdxitva iv tfj ivQv- p.211 
firiait. (pvaixcotiQOv yuQ ndvtmg^ dXX' ovx cog al 

10 tixvat iTCoiit' vatiQat yaQ r^g (pvaimg xal tov 
xoafiov ai tixvat. ijtil xal vvv xal td xatd fieQog 
ytvofiiva v^ro tmv cpvaemv ov TtQcotov TtvQ^ ftO*' 
ixaaxov^ ilta (pvQaatg tovtmv, dXXd TtiQtfioXrj xal 
7tiQtyQa(pri tvjtovaa inl totg xatafirjviotg navtog 

15 TOi; Jciov. did ti ovv ov xdxit )} vXrj jtiQtiyQd(pito 
tVTtm xoOfiov^ iv m rv^tm xal yrj xal TtvQ xal td 
dXXa; dXX' tamg avtol ovtm xoafiov iitoiriaav dv 
mg dXri^iatiQ(f tpvxfj XQ^C'^'^^''^ i^itvog dh ovtmg 
riyvoit Ttotrjaat. xaitot TtQOtditv xal fiiyid^og ovQa- 

20 vor, fidXXov dh toaovtov ilvat, xal Xo^matv t(5v 
^mdimv xal tcov vn avtov tiJv (poQav xal tr^v y^v 
ovtmg, dg i^itv iijtitv aitiag dt dg ovtmg^ ovx 
iidcoXov ijv, dXXd Ttdvtmg dito tcjv dQiarmv t^g 
dvvdfiimg iXd^ovarjg- o xal avtol dxovtig ofioXo- 

25 yovatv. ^ ydQ iXXafiijftg ^ iig to axotog i^itaad^itaa 
Ttotrjait oftoXoystv tdg dXrj^itg tov xoafiov aitiag. 
ti yaQ iXXdfiTtitv idit, ii firj itdvtmg idit; rj yaQ 
xatd (pvatv rj JtaQa (pvatv dvdyxrj. dXX' ii fihv 
xatd (pvatv, dil ovtmg- ii dh Ttagd (pv atv^ xal iv 

30 tol£_Jxit iatat to TtaQa (pvatv^ xal t d xaxd TtQo 
Tov xoafiov tovdi, xal oj5x^-atQ(J/i05 MMog to5v 
xax(3v, dXXd tdxit tovtm, xal tfj ^vxfj ovx ivtiv- 202 Enn. II. &£Vy dXld %UQ* avtijg ivtav^a' xal ^|£t 6 koyog 
dvafpeQov zov xoafiov inl rd TCQCdra. sl dh dij, 
xal rj vXfi, o^£v ifpdvTj. 1} ydg ipvxiq rj vsvoaaa 
^drj 6v to axotog, tpaaivj ilds xal xatika^xl^s. no&ev 
ovv TOVTo; d d* avtfiv (p^aovai itoL^aac vevaaaav, 5 
ovx iji/ dfiXovoti oTtov dv ivevaiVy ovd' av to axo- 
tog ahtov tw^ vivaeog, dXX' avtn w tbvjfrjc wvaic. 
tovto 0£ tavtov tatg TCQorifviaaikivaLg dvdyxavg' 
mati izl td itQcota ij aLtta. 

13. 6 aQa (lifiipofiipog trj tov xoafiov (pvaic 10 
ovx oldiv o Ti Ttoiitj ovd' OTtOL to ^Qdaog avtov 
tovto xcjQit. tovto di, ott ovx laaac td^iv iq^e^^g 
UQmtmv xal divtiQmv xal tQltmv xal dii fiixQi tmv 
iaidtmvj xal mg ov XoidoQrjtiov totg xiiQoai tmv 
XQmtmv, dlXd itQamg avyxmQtitiov xfj irdvtmv (pvaa 15 
avtov ^iovta itQog td TtQmta Ttavadfiivov trjg tQa- 
ymdiag tmv (po^iQmv , mg otovtai, iv tatg tov 
p. 212 xoafiov aq^aiQaig, at d^ ndvta fiiihx^ tivxovaiv 
a^dtotg- tC yaQ (po^iQov exovaiv avtaL, mg (po^ovai 
tovg aTtiiQovg Xoymv xal JtiitatdiVfiivrig dvrjxoovg 20 
xal ififiiXovg yvcSaimg; ov ydQ, ii nvQiva td am- 
fkata avtfovj (po^eta&at det avfifiitQmg jtQog to ndv 
Mul TtQog Tj}v yriv ixovta, iig dh ua^ ijfvxdg avttav 
fiXiTtiiVj alg xal avtol d^Mov^iv d^Lovariifiioi ilvav, 
xaitot, xal td aoifiata avtmv fiiyi&a xal xdXXn 25 
Sia(piQovta avfiTtQdttovta xal avviviQyovvta totg 
xatd (pvatv yiyvoftivoigy d ovx dv ov yivoito noti 
iat* dv jj td TtQmtaj avfiTtXrjQovvta dh to Jtdv xal 
fiiydXa fiiQrj ovta tov Ttavtog, ii dh dv^Qmjtoi 
TijuioV T* xaQ' aXXa ^ma, jtoXXm fidXXov tavta ov 30 
tVQavvidog ivixa iv tm itavtl ovta, dXXa xoafiov 
mai tdliv JtaQixovta, d dh Xiyitai yivia^ai itaQ' IX, 12-14. 203 \\ avtmv arjfieta vofii^icv tmv iaofiivmv elvai, yivea^ai 
8h td yivofieva did^pOQa xal tvx^tg — ov yaQ oUv 
ti rjv tavtd thqI exdatovg avfi^aiviLV — xal xaL- 
QOtg yeviaemv xal tonoig nXetatov d(piatr}x6aL xal 

5 dLa^^iaeav il^vxcov. xal ovx aTtaLtrjtiov ndXLV dyad^ovg 
Ttdvtag, ovd' ort jiij tovto dvvatov, fiifi(pea^aL 
TtQOXiiQog [jtQoa^xiL] JtdXiv dliovaL firjdev dLa^psQeLV 
tavta ixeivmv, to' te xaxbv firj vofii^iLV dXXo Tt rj 
to ivdiiatsQOv iig (pQOvrjaLv xal iXattov dya^ov xal 

10 dil TtQog t6 afiLXQOtSQOV olov iltLg trjv (pvaLv xaxov 
XiyoL, otL firi aia^rjaig iatL, xal to aia^ritLxov, otL 
firj Xoyog. ei 8h firj, xdxet td xaxd dvayxaad^rjaov- 
taL XiyeLV ilvaL' xal yaQ ixit tpvxrj X^^Q^^ ^^^ ^"^ 
ovtog dXXov iXattov, 

16 14. fidXLOta dh avtoi xal dXXmg TtoLovaLV ovx 

dxrJQata td ixit. otav yaQ iitaoLddg yQd(pmaLV 
0)5 TtQog ixitva Xiyovtig, ov fiovov trjv tl^vxnv^ 
dXXd xal td ijtdvm, ti jtOLOvaLV rj yorjtiiag xal d^eX^eig 
xal Tteiaeig XiyovaL xal X6y(p vitaxoveLv xal dyead^aL, 

20 Bi tLg iifimv texvLxcSteQog eijtetv tadl xal ovtmal 
fiiXrj xal rjxovg xal jtQoanvevaeLg xal aLyfiovg trjg 
(pmvrjg xal td dXXa, oaa exet fiayeveLV yiyQajttaL. 
ii dh firi §ovXovtaL tovto XiyiLV, dXXd 7t(ag (pmvatg 
td daojfiata; mate olg aefivotiQOvg avtcov tovg 

25 Xoyovg jtOLOvOL (paivea^aL, tovtOLg XeXrj^aaLv avtovg 
to aefivov ixeivmv d(paLQ0VfJLiV0L. xad^aiQead^aL 8h 
v6amv Xiyovteg avtovg Xiyovteg fihv dv amcpQoavvrj 
xal xoafiia diaitri iXeyov dv oQ^cog, xa^ditiQ ol 
(piX6aoq)OL XiyovaL' vvv dh vitoatriadfievoL tdg 

30 voaovg daLfiovLa elvaL xal tavta e^aLQetv X6ym 
(pdaxovteg dvvaa^aL xal iitayyeXX6fievoL asfiv6tiQ0L 
fihv dv ilvaL d6laLev TtaQd totg itoXXotg, o'i tdg p.2l3 204 £iiii. II. jrir^a toig fidyoig dwdfiug O-avftagovtfl, fovs fievTot 
iv ^QOvovvtag ovx av mbC^olbv^ mg ovx al v60oi 
tdg akiag i%ov0iv tj Kafidtoig rj nXrjafiovatg rj iv- 
^ilaig rj 0rjtl;£6i, nal oXmg (ista^oXatg ^ i^md^ev rijv 
aQXV^ V ^vdoO-fv la^ovfSaig. drjlovat dh xal at 6 
^BQaitBtat avtmv, yaatQog ydg ^viL6rig ^ (paQfidxov 
do^ivtog disx^QV^^ xdtm sig to il^m tb voarjfia xal 
aifiatog d(pf]Qr]{iivoVj xal iv^eia dh idaatOy ij Ttsivrj- 
0avtog tov daifioviov xal tov q^agfidxov 7toirj(Savtog 
tT^X£6^aiy Moth dh d^Qoag ilBl^ovtog, ^ fiivovtog 10 
ivdov. dXV ii fihv iti fiivovtogj TtcSg ivdov ovtog 
ov vwfft iti; ii dh ilsXrjXv^i^ did ti; ti ydQ avto 
«imv&iv; ri OTt itQiq>ito {mb trjg voiJov. ^v 'aQa 
ij voffog itiQa ov0a tov daifiovog. imtta, ei ovdi- 
* vog ovtog aitiov it0ii6iy 6id ti ovx dA voast; ii 16 
dh yivofiivov aitiov, ti dit tov daifiovog jtQog to 
voi3itv; to ydQ altiov tov itVQitov avtaQxig iativ 
iQyd€aO%ai. yikotov dh to dfia to attiov yivi^d^ai 
xal iv&iag m6niQ naQVTtoat^vai tm aitim ro $ai- 
lioviov itotfiov ov. dlkd ydQ, onmg xal tavta 20 
ilQritai avtotg xal orov x^Q^^^j drjXov tovtov yaQ 
^vixa ovx iftTov xal tovtmv tmv datfiovimv ifivij- 
e^ftiv. td d' dXXa vfitv xataXiinm dvayivmaxov- 
mv im6X07tit6^ai xal ^fmQitv ixitvo itavtaxovj 
iiiS t6 fthv xaQ* '^fimv iUog tpt,Xo0O(piag fiitadtmxo- 26 
fAivov TtQog totg dXXoig djtamv dya^otg xal ti^v 
aTtXotfita tov rj^ovg ftitd tov (pQovitv xa^aQmg 
iviiixvvtaij to 0ifiv6v, ov t6 av&^adig fiitadtm- 
Movnavy t6 ^aQQaXiov ftitd X6yov xal fiitd d6(pa- 
Xiiag TtoXX^g xal idXafiiiag xai itXiiatrig ^iQ^coJtrjg 80 
ixovffav td dh dXXa tc5 toioiJtcj naQapdXXitv. t6 
9h «aQd tmv dXXmv ivavticotata xati6xivd6^at IX, 14. 15. 205 did Ttdvtmv, ovdhv yaQ dv nXiov tibqI avtmv Xiyav 
rifitv dv TtQijtot. 

15. ixitvo dh fidXtata dii ftij Xav^dvitv i^fidg, 
ti Ttoti 7totov6tv ot Xoyot ovtot iig tdg i^vxag tcov 
6 dxov6vtmv xal tov x66fiov xal tcov iv amm xata- 
cpQovitv 7tit6&ivtmv. dvetv yaQ ov6(dv aiQiasmv ^:,^'t^ 
tov tvxitv tov tiXovg, ftiag fihv trjg ridovi^v tr^v Af {%/ 
Toi5 6(6fiatog tiXog tt^Sfiivrjg, itsQag dh trjg to 7^!^ 
xaXov xal trjv aQStriv atQovfiivrjg, otg xal ix ^eov 

10 xal sig ^bov dvTJQtrjtat i} OQB^tg — Ttmg di, iv 
dXXotg d^BmQtjtiov — 6 fihv 'EitixovQog tiqv itQ^votav 
dvatQmv trjv ridovrjv xal ro rjdsa^at, ojtBQ tJv Xot- 
n6v, tovto dtcixBtv TtaQaxBXBvstat' 6 dh Xoyog ovtog 
iti VBavtxoitBQOv tov fqg TtQOvoiag xvQtov xal avtrjv 

16 trjv 7tQ6votav fiBfii{;dfiBvog xal 7tdvtag v6fiovg tovg 
ivtav^a dttfidaag xal trjv aQBti^v trjv ix 7tavt6g 
tov XQ^^ov dvrjvQrjfiivrjv t6 tB 6m(pQ0VBtv tovto 
iv yiXmtt ^ifiBvog, tva firjdhv xaXov ivtav^a drj 
6(p^Biri v7tdQX0v, dvBtXs to 6m(pQ0VBtv xal trjv iv 

20 totg rjd^B^tv ifi(pvtov dtxato6vvrjv trjv tsXstovfiivyjv 

ix X6yov xal d6xrj6Bmg xal oXmg xad^' d 67tovdatog p. 214 
dv^Qm7tog dv yivotto. m6tB avtotg xat aXsiTCs^&at 
trjv '^dovT^v xal to TtSQl avtovg xal to ov xotvov 
7tQdg dXXovg dv^QC}7tovg xal to t^g XQ^^^S fi6vov, 

26 si firj ttg tfj (pv6Bt trj avtov XQsittmv strj t(3v 
X6ymv tovtmv tovtmv yaQ ovdhv avtotg xaX6v, 
dXXd dXXo Tt, 7totB fiBtadtcoiov6t. xaitot ixQ^^ 
tovg rjdrj iyvmx6tag ivtsv^sv dtcoxstv, dtoixovtag 
dh TtQCOta xatOQd^ovv tavta ix d^siag (pv6smg rjxov- 

80 tag' ixsivrjg yaQ rrjg q>v6smg xaXov i^taistv \trjg\ 
trjv rjdovrjv tov 6cSfiatog dttfia^ov6rjg. otg dh dQS- 
trjg firj fiiti6ttv, ovx dv slsv to 7taQd7iav xtvrj^ivtsg \ 206 Kviin 1 1 XQog ixetva. fiagtvgit dh avtotg xal tods to firj- 
diva Xoyov Ttegl aQStijg 7tB7toi^6&ai,j ixAsXotTtivai 
dl xavtdna^L tov Ttiql tovtmv loyov^ xal fiijts 
tC ictiv iinstv iitjti %6<5a firjti o6a ti^idQYitav 
%okla xal xaXa totg tmv Ttalai^v Xoyoig^ firjts i| & 
6v n^Qdcrat x«i ^rr,Ona., ^^r. 6, »,^ansv,xa, 
i)V%ii fijjti €og xad-aiQitca. ov yag drj to iiititv 
'PXiTti TtQog &i6v' XQovQyov ti iQydlitai, idv fiij 
xal TtSg fiXitii diddl^fj. ti yaQ xcdXvh, itTtoi tig 
«V, pXiTtiiv xal firjdifiidg aTtiiia^ai iqdovrjg, 7] 10 
dxQatri ^vfiov ilvat fiifivrjfiivov fiiv 6v6fiatog rov 
^iog, avvixofiivov dh aTtaGi 7td%iai, firjdlv dh av- 
tmv MiiQmfjLivov i^aiQitv; aQitiq ftiv ovv iig tiXog 
7tQotov0a xai iv ipvx^ iyyivofiivrj fiitd q)Q0vrJ6iG)g 
^iov diixvvGtv dviv dh aQitrjg dXrj^Lvrjg d-iog 16 
Xi^y6fiivog ovofid ifStiv. 

16. ovd' av tm xatatpQov^em MoGfiov xal &ic5v 
t€5v iv avtm xal tmv dlXmv xaXmv dyaHv iatc 
yivia^at. xal yaQ mdg xaxog xal TtQo tov xata- 
(pQovrJ6iiiv dv ^imv, xal firi 7tQ6tiQ6v tig xaxog 20 
xata(pQovri<5agj xal ii td aXXa firj Ttdvta xaxog itri^ 
avtm tovtm dv ysyovmg itri. xal yaQ dv xal i} 
TtQog tovg vorjtovg Xiyofiivri avtotg tifir} davti- 
Ma^g Sv yivoao' 6 yaQ to ^pUitv 7tQ6g dtcovv 
iXmv xal to fJvyyivhg Ttdv ov tpiXit daitdiitai xal 26 
tovg Ttatdag mv tov TtatiQa dyajta' ipvxri dh Ttdaa 
TtatQog ixilvov. fv^al dh xal iv tovtoig xal voiQal 
xal dya&al xal avvatpitg totg ixit 7toXv fidXXov ^ 
ai i^fAmv Timg yaQ av aTtotfirj^ilg odi 6 x6afiog 
ixiivov ^v; Ttmg 8h ol iv avtm %ioi; dXXd tavta 80 
fklv xal 7tQ6tiQov' vvv di, oti xal tmv avyyivmv 
ixiivois xatatpQovovvtig firjSl ixitva taaaiv^ dXX' IX, 15. 16. 207 ri X6ym. i7til xal to TtQovoiav firj duxvita^ai iig 
td tfjdi 71 iig otLovv, Ttmg ivasfiig; Ttmg 6s xal 
avfi(pmvov iavtotg [Xiyovat]; Xiyovac yaQ avtmv 
TtQOvoitv av fiovov. Tto^SQa ds ixst ysvofiivmv i}' 
5 xal iv^dds oVrwz/; si fisv yaQ ixst, 7t(og ^A-^oi/ ; p. 215 
si dh ivd-dds, 7t(og iti sialv ivx^dds; Ttcog ds ov 
xal avtog iaxLv iv^dds; Tto^&sv yaQ yvcjastac, oti 
sialv iv^dds; 7tc5g di, otL svd^dds ovtsg ovx i7ts- 
Xdd^ovto avtov xal iyivovto xaxoC; si dh yLVcdaxsL 
10 tovg firj ysvoftivovg xaxovg, xal tovg ysvofiivovg 
yivcraxsL, Zva dLaxQLvr] dz ixsCvmv avtovg. 7tdaLV 
ovv 7taQiataL xal saraL iv tm xoafim tmds, oatLg 
6 tQo^tog- mats xal fis^i^SL avtov 6 xoafiog. si 
dh aTtsatL tov xoafiov, xal vficjv d^tiataL, xai ovd' 
15 dv ixoLti tL XiysLV TtSQi avtov ovdh tc5v fiit av- 
tov. dXV stts vfitv 7tQ6voLd tLg iQxstac ixsf&sv, 
sits o tL PovXsa^s, dXX' o ys xoafiog ixst^sv sxsl 
xal ovx d7toXiXsL7ttaL ovd' d^toXsKp&rjastaL. 7toXv 
ydQ fidXXov tcov oXmv ^ tcov fisQmv i^ TtQovoLa xal 
20 ij fis^s^ig xdxsCvrjg trjg fvx^g 7toXv fidXXov dr^Xot 
dh xai to slvaL xai to ifKpQovmg slvaL. tCg ydQ 
ovtm tstayfiivog rj sficpQmv tcov v7tSQcpQovorjvtmv 
dcpQOvmg, cjg to 7tdv; rj 7taQapdXXsLV xai ysXotov 
xai 7toXXT^v trjv dt07tCav ix^L, xai 6 ys firj tov 
25 X6yov svsxa 7taQa^dXXmv ovx i^m dv tov dasfistv 
yivoLto, xai ovdh to ^rjtstv TtSQi tovtmv ifKpQovog. 
dXXd tv(pXov tLvog xai 7tavtd7taaLv ovts ala&r^aLV 
ovti vovv sxovtog xai ^tOQQm tov [tov] voritov 
x6afiov iSstv ovtog, og tovtov ov ^XijcsL. tCg ydQ 
30 dv fiovacxog dvriQ strj, og trjv iv vorjtm aQfiovCav 
idcov ov XLvrjastaL trjg iv (p^oyyocg aia^r}totg 
dxovmv; ^ tlg ysmfiitQiag xai dQLd^ficov sfL7tiLQ0c^ \ 208 £zm. II. IX, 16. 17. 209 og To 6vii(i£tQ0v xal dvdXoyov xat xBtay^ivov i8cov 
di' ofindtav ovx fiadijaETccL; sinsQ ov% ofiocag td 
avtd pXiitovaiv ovdh iv talg yQa^patg of di' 6(ifid- 
tmv td t^g tixvi^g filiitovtsg, dkX' iTtiyiyvaaxovteg 
fiLfii^fia iv T«5 aia&rita tov iv vorjaec xstnivov 5 
otov ^OQvfiovvtaL xal eig dvdfivriaiv BQXovtai tov 
viXri^ovg' ^g ov drj Ttdd^ovg xal xivovvtac ot iQm- 
T£s. dkV (ihv idcov xdXXog iv TtQoaaitGi ev (lefii- 
fififiivov (piQetai ixet, aQyog di tig ovtcog iatai 
T^v yvcSfiT^v xal eig ovdhv dklo xLvrjaetai, Sate lo 
6q(ov avfiTtavta fihv td iv aia^rjtm xdkkrj, avfi- 
Ttaaav dh avfifietQCav xal ti}v fieydkrjv evta^iav 
tavtriv xal to ifttpaivoftevov iv totg datQoig eldog 
xal noQQca^ev ovaiv ovx ivtev^ev iv&vfiri&rjaetat,, 
xal ai^ag avtov kafipavei, oia aqp' otojv; ovx aQa 15 
OVTS tavta xatevoriaev, ovte ixetva eldev. 

17. xaitoij ei xai fiiaetv avtotg iTtrjei, trjv tov 
adfiatog spvaiv, dioti dxrjxoaai nkdtcavog nokkd 
fiefiil;afiivov tm adfiaTi ota ifiTtodia itaQixei tfj 
i^^ZV^ ^^^ ^daav Tijv amfiattx^v q>vaiv einetv x^i- 20 
Qova, ixQW tavtfjv xeQiekovtag vfj diavoia iSetv 
TO koiTtov, a(patQav voi^tiJi/ t6 ijtl tm xoafim eldog 
ifiTteQiixovaav, tvxdg iv tdlet, dvev tmv aofidtmv 
p. 216 /*^y«^Off dovaag xal to vorjtov eig didataaiv TtQo- 
ayayovaag, mg tm fjteyi^ei to yevofievov tm dfieQet 25 
TCJ TOt; TtaQadeiyfiatog eig dvvafitv iiiam&^vac to 
yuQ ixet fiiya iv dvvdfiei ivtav^a iv oyxm. xal 
ette xivovftivrjv taikrjv trjv atpatQav ifiovkovto 
voitv TteQiayoftivrjv vno ^eov dvvdfiemg dQx^v xal 
fkiaa xal tikog T^ff xdarjg ix^vtog, ette iatmaav mg 30 
ovjTC} xal akko Tt dioixovaavj xakmg dv elxev eig 
)ivvoiav tnc iriiil^ t6 ndv ifwx^qg dioixovarjg. iv^iv- tag 8h rjdrj xal to amfia avTfj, mg ov8hv dv na- 

%ovar\g, Sovarjg 8h eTiQcp, oTi firj d^ifiig cpd^ovov iv 

TOtg ^eotg elvat, f^fM^, et Ti SvvaTai kafi^dveiv 

' exaaTa, ovTmg avTOvg Stavoeta^ai xa^d xoafiov 

5 ToaovTov 8i86vTag Ttj tov xoafiov ipvxij 8vvdfiemg, 

oam Tfjv acjficcTog (pvatv ov xakrjv ovaav ijtoirjaev 

t oaov fjv avrrj xakkvvead^at fiBTixeiV xdkkovg' 6 

xal avTO Tdg tvxdg ^eiag ovaag xivet. ei firj aQa 

avTOi (patev fxrj xivetad^ai, firj8h 8ia(p6Qmg aiaxQcc 

10 xal xakd oQav acSfiaTa' dkV ommg ov8h aiaxQcc 
xal xakd i7tiTrj8evfiaTa ov8h xakd fia&rjftaTa' ov8h 
^emQiag Toivvv ov8h %eov Toivvv. xal ydQ 8id 
Ttt 7iQ(aTa TavTa. ei ovv fiiq Tama, ov8h ixetva' 
fiBT* ixetva Toivvv Tama xakd. dkk' OTav kiymai 

15 KaTa(pQovetv tov Tfj8e xdkkovg, xakcog dv Jtoiotev 
Tov iv Ttaial xal yvvai^l xaTa(pQOVovvTeg , cag firj 
eig dxokaaiav rjTTaa^ai. dkV ei8ivai 8et, OTi ovx 
av asfivvvoiVTO , ei aiaxQOv xaTacpQOvotev , dkV 
OTi xaTacpQOVovai TtQOTCQOv eiiiovTeg xakbv xaxcog 

20 8iaTe^ivTeg' ineiTa, OTi ov TavTov xdkkog inl fii- 
QBi xal 6km xal ndai xal itavTi' el^' OTi iaTi ra 
TOiavTa xdkkrj xal iv aia^rjTotg xal TOtg iv fiiQei, 
ola 8aifi6vmv, cog d^avfidaat tov nenoirjx^Ta xal 
jttaTevaai, cog ixet^ev, xal ivTevd^ev dfirjxavov to 

26 ixet xdkkog eiitetv, ovx ixofievov TOVTmv, dkV diio 
Tommv iit' ixetva iovTa^ firj koi^OQovfievov 8h tov- 
TOig ' xal ei fihv xal Ta iv8ov xakd, avfi(pmva dkkrj- 
koig elvai kiyeiv ei 8h Ta ev8ov (pavka, Tolg ^ek- 
Tioaiv rjkaTTma^ai. firjTtOTe 8h ov8h iaTiV ovTmg 

30 Ti xakov ov Ta f|o aiaxQOv elvai Ta iv8ov ov 
ydQ TO i'|a) ndv xakov xQaTrjaavT^g iaTi to\) ev8ov. 
oi 8h key6fievoi xakol TavSov aiaxQol Jl;ev8og xal 

PliOTIH. 14 /1 210 Enn. IL IX, 17. 18. 211 To ilm xdUog i%ovmv. d di ug tprjasi ioQaxivat 
xaXovg ovtmg ovtas, aiaxQoig dh tavdov, olfiai. fi^v 
avtov fiii ioQaxivai, dXX* aklovg dvav vo(iitHV 
tovg xalovg- ii d" aga, to aiaxQov avtotg iTtCxtri' 
tov Hvat xaXotg t^v tpvatv ovai' itoUa ydg iv- 5 
^dds td xmXvfiata dvat iX^dv sig tiXog. tm dh 
p.2n Ttavtl xaXm oVrt tC i^jtodiov ^v dvai xaxd xal 
tdvdov; xal ^r)i/ olg ^tj to tiXnov ditidoxBv il 
d^xns n qyvaig, tovtoig tdx dv ovx iX^£iv dg 
tiXog yivotto, mats xal (pavXoig i vdixsa^ai' lo 
ysvia^at, t^ dh xavtl ovx rjv nots Ttaidl mg 
dtsXet slvai ovdh itgoaiyivEto avtip jcgoLOVti [ti] 
xal TtQoaiti^ito dg aafia, jrdWi/ ydg; ndvta 
YUQ ilxiv. dxr ovdh iig tfwxiv TtXdaiuv dv 
tig. ii d' dga toiko tig avtotg xccgiaaLto, dXX' 15 
ov xaxov ti. 

18. dXX' tamg q)fjaovaiv ixiivovg (ihv tovg X6- 
yovg (pivyHv to amfia Moutv JtoQQm&iv fitaovvtag, 
tovg dh iqfiitiQovg xatixsiv tiqv tvxn^ TtQog avtm. 
Tovto dh ofioiov dv ii,j, SajtiQ dv d dvo olxov 20 
xaXov tov avtov oixovvtmvj tov ^ihv xpiyovtog f^v 
xataaxivrjv xal t6i/ Ttoiijaavta xal (livovtog ovx 
nttov iv avtm, tou dh ni^ Hyovtog, dXXd tov 
zoiijaavta tixvtxcStata TtiTtoirixivai Xiyovtog, tov 
dh XQOvov dvafiivovtos img dv rjxti, iv m dnaXXd- 25 
iBtai , ov firjxiti otxov dirjaoito , 6 dh aoipmtiQog ^ 
ilvai otoito ual stoifiotiQog i^iX&itv, oti oldi Xi- 
ystv ix Xi^mv d^vxmv tovg toixovg xal ^vXmv 
avviatdvat xal noXXov ditv tijg dXri^tv^g oixrjaimg, 
dyvomv oti t« ^iJ <piQHv td dva^ xata dtaq^igit, 30 
d%BQ xal (iij mtit taijta dvaxsQaivmv [dXX*] dya- 
xmv liavxy to xdXXog 1:101/ Xi&mv. dit dh fiivnv n i fihv iv otxotg ac5(ia ixovtag xataaxsvaad^itatv vno 
i^vxrjg ddiX(prjg dya^rjg TtoXXi^v dvvafitv iig t6 
drj(iiovQyitv dnovmg ixovarjg. rj ddiXtpovg (ihv xal 
tovg (pavXotdtovg d^iovat jtQoaivviTtitv, ^Xiov dh 
5 xal tovg iv tw ovQav(p dTta^tovatv ddiX(povg Xiyav 
ov8h tr]v x6a(tov tl^vxrjv at6(iatt (laivofiivm; (pav- 
Xovg (ihv ovv ovtag ov ^i(iit6v sig avyyivaav avv^ 
dTttitv, dya^ovg dh yivo(iivovg xal (i^ aG)(iata 
ovtag, dXXd jl^vxdg iv aci^iaai xal ovtmg oixitv 

10 dvva(iivovg iv avtotg, cog iyyvtdtm ilvat oixrjasmg 
tyxns tov Ttavtog iv amjiati tm oXm. iatt dh 
tovto t6 (irj xQovitv, (ir}dh VTCaxovHV tot^i^md^iv 
TtQoaTtiittovatv ridiatv ^ OQm^iivotg, (irjd^ it Tt 
axXfjQ^Vy taQdttia^at. ixiivrj (ihv ovv ov nXritti- 

15 tat' ov yaQ ix^t vjto tov' ri(iitg dh iv^dds ovtig 
dQitfj tdg TtXrjydg djtm&oi(iid'^ dv rjdrj vTto (uyi- 
^ovg yvo)(irjg tdg (ihv iXdttovg, tdg dh ovdh TtXrjt- 
tovaag V7t6 ia^vog yivo(iivag. iyyvg dh yiv6(iivot 
tov dnXrjxtov (ii(ioi(ii&^ dv trj v t gju avfjLTtavtog 

20 ^vxi^v xal t^v t(ov datQmVj iig iyyvti^ta dh 6(iot6- 
trjtog iX^6vtsg a7tsvdoL(iiv dv TtQog to avto xal td 
avtd dv iv %i(i xal iq(itv slrj dts xaXcSg xal av- 
totg 7taQsaxsvaa(iivotg (pvasat xal intjksXsiatg* 
totg 8h i^ dQxrjg VTtaQxst. ovdi, sl (i6voi Xiyotsv^.ll^ 

26 ^smQstv dvvaad-atj TtXiov dv d^smQstv avtotg yi- 
yvotto, ovd' oti avtotg (paatv slvat i^sX%^stv dito- 
d^avovat, totg dh (irj, dsl tov ovQavov xoa^iovatv 
dnsiQicc ydQ dv %ov s^m 6 tt itoti iatt tovto dv 
Xiyotsv xal toi) ov tQ^Tiov rl^vj^navxog ijti(isXst- l 

30 tat ri^oXri tov dxijvxov. i^sattv ovv xal (iiq (piXo- 
am(iatstv xal xad^aQotg yivsa^at xal tov ^avdtov 
xata(pQOvstv xal td d(isivm sidivat xdxstva dtcSxstv 212 Edzi. I. IX, 18. jcal totg akkoig xotg dvvafiivoLg dmxsiv xal did- 
my0iv dsl firj (p^ovetv dg ov dmxovav, firidh tavto 
nd6xBi,v totg otonivoig td datga ^rj d-€tv , oti av- 
totg ij aiG%ri0ig iatdvai avtd Uysi, did tovto ydg 
xal avtol ovx otovtaL td i^a fiXsTtecv ttjv tcjv 5 
dfStQov (pv6iv, otL ovx OQmat tijv il^vx^v avtc5v 
i^a^fv ovaav. IIAiiTINOT ENNEA2 TPITH. I. 

nEPI EBfAPMENHS. 

1. "Jnavta ta yivofisva xal rd ovta ijroi xat' p. 228 
altiag yivBtaL xal sGti^ rj avev aitiag a[i<pG)- i}' 
td [ihv avBv aitiag, td de inst aitCag iv dfiq^o- 
tSQOtg- ij' td iiev ytyvo^sva y.at aitiag jtdvta, td 
5 dh ovta td fisv sGtiv avtcSv [Lst aitiag^ td dh 
dvsv aitiag, ^' ovdhv yist aitCag- rj dvdnaXiv td 
lihv ovta ftst' aitCag ndvta^ td 8s yiyvo^sva td 
iihv ovtcog, td dh sxsivag, ^ ovdsv avtav ^st* 
aitCag. sTtl fihv ovv tc5v dtdCov td ^hv jtQCJta sCg 

10 dUa altta dvdystv ov^ olov ts TtQCJta ovta- o<Sa 
dh sx t(ov Ttgdtov rJQtritat, s^ sxsCvmv to slvat 
ixstGi. tdg ts svsQysCag sxdatcnv aTtodidovg rtg 
ijti tdg ovaCag dvaystcj' tovto yaQ iatt to slvai 
avtav, to totdvds ivsgystav ditodtSovai. jtSQl dh 

15 tav ytyvofisvav i} ovtov fihv dsC, ov trjv avt^v 
dh ivsQystav Ttotov^svov dsl xat aitCag dnavta 
ksxtsov yCvsad^at, to 8s dvaCttov ov JtaQadsxtiov, 
ovts ^M^^^^^^t^^^^^ XOQav dtdovta ovts 

xtv^ast aafidtov ty i^aCcpvrjg, ij ovdsvog TtQotjyrj- 

20 aaiiivov VTtiatrj, ovts tvxVS oq(i^ ifiTtXrjxta ^rj- 
dsvog xtvrjaavtog avti^v sig to t^ TCQalat ov %q6' 
tSQOv ovx iitoCst. 7J avto ys tovto ^sC^ov dv rig 
k'XOt avtrjv dvdyxr^ to ^i^ ftvtiqg slvat, (piQsa&at dh 
rdg totavtag (poQdg d^ovXrjtovg ts xal dvaitCovg 216 Enn. III. ov0ag. ij yccQ t6 ^ovAijtov — tovto dh ij ^go rj 
itam — ^ t6 iMi^vntitov imvriasv' fj, ei (iridhv 
di^sxtov ixLvfi^sv^ ov6' av olmg ixLVtj^ti. yiyvo- 
pLBvmv dh Tidvtmv xat' altCag taq (ihv JtQOGsxBlg 
ixdatm gadiov Xa^aZv xal dg tavtag dvdyBiv olov 5 
p. 229 roi} Padi6ai sis dyogav to oiri^ijvai dstv tiva tdstv 
n X9^'^S dnoXaPstv xal oAwff t6 tdds ^ tdds ski- 
<f#at xal o^ftijtfai, ixsita dl to tpavrivai sxdatm 
tadl Ttoistv. xal td iilv inl tdg tixvag dvdysiv 
[i6tiv, olov] tov vyidaai [aitia'] rj iatQixri xal 6 la 
^ccT^dg. xal tov TiXovtrjOai ^riOavQog svQS&slg ij 
d66ig TCttQd tov ij ix icovmv ^ tixvrjg XQW^'^^^^" 
a^ai, xal TOt; tixvov 6 jiat^Q xal st ti avvsQybv 
iim^sv sig jtaidoitoiiav aklo naQ' dlXov ^xov- 
olov aitia toidds rj xal dXiym itQ06mtsQa svQOia 15 
sig xaidoitoiiav ^ yvvii iititrjdsiog sig toxovg. xal 
oXmg sig (pv0iv. 

2. (tixQf' P^hv ovv tovtmv iX^ovta dvajtavaa- 
O^ai xal TtQog to dvm firj i^sXrjaai x^Q^^^ Qa^v- 
^QV tamg xal ov xataxovovtog tcov iitl ta TtQmta 20 
xal iitl td iitixsiva attia dviovtmv. 6id ti yaQ 
Twr avtmv yivofiivmv, olov trjg asXj^vrjg (pavsiarjg., 
6 fisv fiQTtaasVj 6 ds ov; xal tmv ofioimv ix tov 
jtSQiixovtog fixovtmv 6 filv ivoarjasv, 6 dh ov; xal 
[6 fthv] TtXovaiogj 6 dh xivrig ix TaJv avtmv iQymv, 25 
xal tQOJtoi d^ xal iJO-i^ didtpoQa xal tvxai ijtl td 
TtOQQm d^iovaiv iivaf xal ovtm d^ dsl ovx iatd- 
fisvoi ot fihv dQxdg amfiatixdg ^ifisvoi, oiov dto- 
fiovg^ TiJ Tovrwv (poQa xal jtXr^yatg xal avfiJtXoxatg 
XQog aXXriXa sxaata Ttoiovvtsg xal ovtmg ixsiv xal 80 
ylvsa^aif ^ ixstva aviPiatri itoist ts xal Jtdaxsi, 
nal tdg ^fistiQag OQfidg xal dia^iasig tavtrj ixsiv. I, 1—3. 217 6g dv ixstvai TCOimaiv, dvdyxrjv tavtrjv xal trjv^ 
TtaQa tovtmv sig td ovta siadyovai. xdv dXXa di 
tig amfiata aQxag didm xal ix tovtmv td itdvta^ 
yiyvsa^&ai, tfi JtaQa tovtmv dvdyxrj dovXsvsiv TtOist 
5 td ovta. oi dh sTtl t^v T0t5 uavtog aQxnv iX%^6v- 
tsg aTt avtrig xatdyovai itdvta, did Ttdvtmv cpoi- 
trjaaaav aitiav xal tavtrjv ov fi6vov Xivovaav, 
dXXd xal Ttoiovaav sxaata Xiyovtsg, sifiaQfiivriV 
tavtriv xal xvQimtdtrjv aitiav ^ifisvoi avtrjv ov- 
10 aav, xal Ttdvta ov fi6vov td dXXa, oaa yivstav, 
dXXd xal tdg rifistiQag diavorlasig ix tmv ixsjvrjg 
iivai Xivrjfidtmv, olov gwoi; fiOQimv xivovfiivmv 
ixdatmv ovx i^ iavtmv, ix dh tov riysfiovovvtog 
iv sxdatm Tc5v t,mmv. dXXoi 8h trjv tov navtog 
15 (poQav nsQiixovaav xal ndvta Ttoiovaav t^ xivrjasi 
xal tatg tc5v datQmv TtXavmfiivmv ts xal ditXavmv 
axi(^^Oi xal axrifiatiOfiotg TtQog dXXrjXa, dno trjg ix 
tovtmv itooQQnasmg itiatovfisvoi , sxaata ivtsv^sv 
ylvsa^&ai dliovai. xal firiv xal trjv t(ov aitimv 
20 imTtXoxnv JtQog dXXrjXa xal rov dvm^sv stQiiov xal 
to STtsa^ai totg itQOtiQOig dsl td vOtSQa xal tavta 
in ixstva dviivai 8i' avt(ov ysv6fisva xal dvsv 
ixsivmv ovx av ysvofisva dovXsvsiv ts totg TtQO 
avtmv td vaxsQa, tavta sl tig Xiyoi, stfiaQfiivrjv 
25 stsQOV tQ^Ttov siadymv cpavsttai, dittovg 8h dv^. 230 
ng ^ifisvog xal tovtovg ovx dv tov dXrj^ovg dno- 
tvyxcivoi. ol fihv yaQ d(p' svog tivog td ndvta 
dvaQtmOiv, 01 8h ovx ovtmg. Xsx^astai 8s tcsqI 
tovtmv. vvv 8h iiil tovg itQcatovg itiov tm X6ym' 
30 sW itpslrjg td t(ov dXXmv iniaxsTttiov, 

3. atofiaai fihv ovv imtQiipai td itdvta stts 
dt6fioig slts totg atoix^oig xaXovfiivotg xal t^ ix 218 Enn. III. I, 3. 4. 219 tovtmv dtdmm tpoQa tdliv %al Xoyov xal tl^vxnv 
fjjv ^yovniwiv ysvvdv diiq^otiQmg ^lv dtonov xai 
ddvvtttovj ddvvatcStiQOv di, d oUv ts liysiv, to 
i^ dtoiimv. Tcal nsQl tovtcov TtoXXol etQfjvtai, Xoyoi 
dXrimg. si dh di} xal ^stto tis tocavtag aQxdg, 5 
ovd" ovtmg dvayxatov ovts tjjv xatd Jtdvtmv 
dvdyxrjv ovts rijv dXXmg s^(iaQiiivfiV s%s0^ai. (psQS 
ydg ngmtov tdg dtoiiovg slvaL. avtat toCvvv xt- 
vrjaovtai rijv (isv sig t6 xdtm — iatm ydg ti 
^ti^(Q __ t^v d' ix nXayimVj ojtfj itvxsv j dkXai 10 
xara dXXa. ovdlv di} taxtmg, tdlsmg ys ovx ovarjS, 
to dl ysvo^svov tovto, ots yiyovs^ Ttdvtmg, mats 
ovts TtQOQQtiatg ovts fiavtixiq to naQdnav dv slri, 
ovts sl tig ix tixvTig — nc5g yaQ inl totg dtdxtoig 
tixvfi; — ovts st tig i| iv%ovai,aaiiov xal iiti- 15 
nvoCag' dst ydg xal ivtav^a mQiayiivov tb ^iXXov 
slvat. xal amfiaai iihv iatat itaQa tmv dtoii.mv 
Ttdax^v TtXrittonivoLg, dnsQ dv ixstvai (piQmaiVj 
il dvdyxtjg- td dh drj tvxvg ^(>y« ^(«1 Ttd^rj tCai 
xivrlasat tmv dtoiimv dva^^ast tig; noCa yaQ TtXriyi^ 20 
i} xdtm (psQOfiivrig t} oitovovv JtQoaxQOVOvarjg iv 
Xoyiafiotg tototads rj oQfiatg toiatads, rj oAog iv 
XoyLanotg ij OQfiatg ^ votjasat, itoirlasL dvayxaCaig 
slvai 71 oXmg slvai; otav dh ^ij ivavtimtai i^vxrj 
totg Tou acSfiatog 7iad-jl(iaaL; xatd TtoCag dh cpoQag 25 
dtofimv 6 ftsv ysmfistQLXog dvayxaad-rjastaL slvat, 
6 dh dQL^firitLXfjv xal datgovonCav iTtLaxiiifStaL, 6 
ds aotpog iatat; oXmg yuQ to ^fiitsQov iQyov xal 
to tmoLg slvat dnoXsttaL wsQOfiivmv ^ td ac^iiata 
aysL d^ovvta i^fidg mansQ dilfvxa am(iata, ta avta 30 
dh taika xal TtQog tovs stSQa adftata altLa tmv 
xdvtmv tL&Sfiivovg xal offt x^SQfiaCvsLV fisv xal i;vxsLV riftdg xal cpd^sCQSLV 8h td da^sviatsQa dv- 
vaxaL tavta, sQyov 81 ov8sv tmv oaa '^vxn ^QY^' 
IstaL TtaQa tovtmv dv yCvotto, dXX' dtp' stiQag 8st 
tavta aQxrjg CivaL. 
5 4. dXX' aQa (iCa ttg i^vxn ^td Ttavtog ^Lrjxovaa 

TtSQaCvsL td Ttdvva ixdatov tavtri xLVOVfiivov cog 
iisQOvg^ ij t6 oXov dysL, g)SQ0iiivmv 8s ixstd^sv tmv 
aitCmv dxoXov^slv dvdyxri ti^v tovtmv itps^iig 
avvixstav xal avftTtXoxrjv siiiaQnivtiv ; olov si (pv- 
10 TOt) ix ^C^Yig trjv dQxnv hovtog trjv svtsvd^sv inl 
Ttdvta 8Lrjxovaav avtov td ftSQrj xal JtQog dXXriXa 
av(i7tXoxrjv noCrjaCv ts xal Ttstatv 8LoLxrjaLV fiCavy. 231 
xal OLOV SLftaQiiivrjv tov cpvtov Ttg slvaL^ XiyoL, 
dXXd TtQmtov iisv tovto t6 Ofpo^QOV trjg dvdyxrjg 
15 xal trjg toLavtrjg sCiiaQftivrjg avto tovto trjv siiiaQ- 
fiivrjv xai Ta5i/ aitCmv tov sCqiiov xal trjv avftitXo- 
Kfjv dvaLQSt. mg ydQ iv totg rjitstsQOtg fisQsaLxatd 
to rjysftovovv XLvovfisvoLg dXoyov tb xa^' siiiaQ- 
fiivrjv XiysLv XLvsta&at — ov yaQ aXXo itsv tb 
20 iv8s8mKdg trjv xCvrjaLV, dXXo 81 tb 7taQa8sidiisvov 
xal TtaQ' avtov xfj oQitfj xsxQrjfi^ivov , dXV ixstvo 
iatL TtQmtov tb xLVYjaav tb axiXog — tbv avtby 
tQonov si xal S7tl tov Ttavtbg sv iatat to Ttdv 
7t0L0vv xal 7tdaxov xal ovx dXXo TtaQ^ aXXov xat 
25 aitCag trjv dvaymyrjv dsl i(p' stSQOv sxovaag,ov 
dij dXrj^lg xat aitCag td 7tdvta yCyvsa^at , dXX" 
"iv sataL td Ttdvta. Sats ovts '^fistg rjnstg ovts^ 
tL ijftitSQOv SQyov ov8s Xoyttofts^a avtoC, dXX' 
stiQOv Xoytaiibg td rjftitsQa ^ovXsvnata' ov8h 
30 7tQdttoiisv rjiistg, maTtSQ ov8h ol 7t68sg XaxtC^ovaLV, 
dXX' ijfiftg 8Ld ftsQmv tmv savtmv. dXXd ydQ 8st 
xal sxaatov sxaatov slvaL xal ^tQd^SLg rjftstiQag 220 Enn. IIi. I, 4. 5. 221 ual dtavoiag vnaQiBiv %al tdg ixdotov xaXdg ts 
xal al0%Qdg TiQdlaig itaq' iavtov ixdctov, dXkd 
fi^ irc5 Ttavtl t^v yovv tSv aiiS%Q^v TtoirjGLV dva- 

tiHvai. 

5. aAA' i'0og filv ovx ovtcog Bxa<Sta Ttegaivstai, 5 
4 dl fpOQa dioixovm ndvta xal r} tav datQOV 
xLvriGtg ovtcog ixaata tl^riffiv, (og dv ngog dUnXct 
6td0mg ixn (isaovQavijGsGt xal dvatokatg, dy6E6i 
ts xal %aQa^oXalg. dito tovtfQV yovv ^avtsvofi^svoi 
TtQoXiyovGi TtBQi tB t(ov iv tw Ttavtl iaofiivcjy lO 
TtsQi t£ ixdatov, OTtGjg ts TVjt»?^ xal dtavoiag ovx 
^^niata slst. oQdv 81 xal td dXXa l^d ts xal tpvta 
dito Tijs tovtGiv Gviiita^siag aviofisvd ts xal tisyov- 
fisva xal td dXXa TtaQ^ avtcjv Jtdaxovta, Tovg te 
tOTtovQ tovg i:tl yns SicctpsQOVtag dXXr^Xav slvat n 
xatd ti tnv ^Qdg t6 . Ttdv axiacv xal nQog iiXtov 
(idXma' dxoXov^stv di toig tonoig ov novov ta 
dXXa q>vtd ts xal t^a, dXXd xal dv%Q6^(ov stdri 
ts xal iisyi^ri xal XQoag xal &viiovg xal iTtt^viiiag 

imtndsvfiatd ts xal n^n- ^^^f^ ^^^ ^ ^^^ ^"^' ^^ 
tog Ttdvtov tpoQd. TtQog dn tavta itQcotov jisv 
ixstvo ^n^iov, oti xal ovtog stSQOV tQOJtov ixsivovg 
dvati^nai td riinitiQa, (iovXdg xal Ttd&rj^ xaxiag ti 
xal oQfidg, ^fifv dh ovdhv dtdovg Xi^oig (psQOiiivoig 
HataXsiTtst slvat, dXX' ovx dv&QtOTtotg sxovGt ytaQ 25 
avtcov xal ix t^s avtSv fpvGscog iQyov. dXXd xQn 
dtdovat p,£v fo nt^itSQOV nfitv, ri^sty 81 sjg td 
nfiitSQa ndn ovta xal olxsta riiL^v dno tov yav- 
jog dtta, xal dtatQOViifvov, tiva (isv ni^stg iQya- 
Joftf^a, tiva dh ndaxoiisv i^ dvdyxrig, fin ^f^ta so 
ixsivotg dvattHvaf xal iivat fifv nagd tov toitav 
p. 232xal Tiys dtafpoQdg tov nsQtixovtog iig ni^dg olov ^SQiiotntccg rj iwl^eig iv ti; xQaGst, tsvat bs xal 
naQd t^v yovBoV totg yovv yovsvGtv 6>ofcOfc xal 
td sldn (ag td itoXXd xaC tiva tav dXoytov tijg 
tl^vxrjg 7ta^c5v. ov iinv dlXd xal onoiov ovtov 
5 Torg sldsat TtaQa tovg toitovg sv ys totg nf^at 
TtXsiatri naQaXXayi] xal iv tatg dtavoiatg ivogdtat,^ 
(&g dv dn dXXrig dQxn^ ^<^v TOtorToi/ iovtcov. ^ aX 
te TtQog tdg XQaastg t(oi/ aondtov xal tdg iitt- 
J&viiiag ivavttcoastg xat ivtav^a jtQSTtovtog Xiyotvto 
10 dv. si d' ott sig tnv t(ov datQOv axiatv idovtsg 
TtsQl ixdatov Xiyovat td ytyvoiisva, Ttag" ixsivov 
Ttotsta^at tsxiiaiQOVtat, oiioiog dv xal of oQvstg 
Ttotrittxol ov ariiiaivovatv slev xal Jtdvra, eig cc 
pXiitovtsg ot iidvtstg TtQoXiyovatv. stt ds xal ex 
15 TwvcJf dxQt^iatsQOv dv rig intaxii^atto iteQl tov- 
Tcor. d ttg dv idcov eig trjv t(3v datQov axiatv, 
nv elxov 0T£ exaatog iyiveto, TtQOsiTtrj, tavtd tpaat 
xat yivsa^at Ttag' avtcjv ov amiatvovtov iiovov, 
dXXd xal Jtotovvtov. otav toivvv itSQl svysvsiag 
20 Xiyoatv (og il ivSo^ov t(ov itatiQov xat yritsQOV,^ 
Ttog svt Ttotsta^ai liystv tavta, d TtQOvitdQX^i^ TtsQt 
tovg yovstg itQlv axiatv ysvia^at tavtnv tov 
datQov, d(p' ns nQoXiyovat; xat fiijr xal yoviov 
xvxag d%o tov Ttaidov tiJ? yeviaeog xal itaidoy 
25 dta^iaeig otat iaovtat xal OTtoiatg awiaovtai tv- 
Xatg dno t(ov TtatsQOV neQt t(ov ovito yeyovotov 
Xiyovat xal ig d8eX(p(ov d8eX(pov ^avdtovg xal ix 
yvvatxov td TtSQi tovg dvSQag dvdnaXiv ts ix 
xovtov ixstva. :;ra5s dv ovv n «'^' exdatov axiatg 
30 ToJv daxQOV Ttoiot, d n^n ^^ TtatsQOV ovtog slstv 
Xiystat; n r^Q ixstva td itQOtSQa satat tdTtoi" 
ovvtaj n^ si iirj iicstva itotst, ov8e tavta. xal ftijv 222 Enn. in. I, 5—8. 223 nal i5 o^oiotfig [j}] iv totg sideat Ttgog tovg yoviag 
oixo&iv <pa6i xal xdXXog xal alaxog iivai^ aXV ov 
%aQa ffOQdg aatQdv, svkoyov te xata rot)? avtovg 
XQOVovg nal alka afia Jo5a ts navtodana xal dv- 
^QGiTiovg a^a yiviG%ai' olg aTtaGiv ixQrjv td avtd 6 
dvaij olg n avtYi ax^0ig. nag ovv a^ia iilv 
dv^QOJTtovgj a[ia ds td aXka 8id t^v [avt^v'\ 

6. dlkd yaQ yiyvetai filv exaGta xatd tdg av- 
tav q}v0Hgy iTtTtog ftfV, otL £§ tjtTtov, xal av&Q(o- 10 
arog, oti i't dv^QcSjtov, xal toioadej oti ix toiovde- 
iat&dh^^^^Qy^^ ^^^ ntav :zavt6g(poQd avyxa>Qovaa 
tfxokv totg yivoiiivoLg- iataaav de TtQog td tov 
ato^atog Jtokkd aafiatLxag didovteg, ^eQ^otrjtag 
xal ipvieig xal aG)(idtov xQaaeig inaxokov^ovaag, 15 
%mg ovv td TJ&ri xal td ijtLtrideviiata xal ^dkiata 
oaa ov doxet XQdaeL amfidtGJV dovkeveLV, oiov 
yQafifiatLXog tig xal yeaiietQLxdg xal xv^evtLXog 
xal tmv6e rig evQet^g; TCOvtiQia dh Ijd^ovg icaQ' 
p. 233 [datiQmv] ^emv ovtmv 7tc5g dv do^eirj ; xal okag 20 
oaa kiyovtaL dLdovaL xaxd xaxovfievoLj otL dvvovaL 
xal otL v%6 y^v (piQOvtaL, maiteQ dLaq^OQov tL 
«aaxovtcov, ei TtQog ripLag dvvoLev, dkV ovx del 
i«i aq)aiQag ovQaviag q^eQOtiivcov xal TtQog trjv yrjv 
tr^v avtr^v ixovtcav axi^i^v. ov6l kextiov, cog dkkog 25 
akkov iddiv t(^v ^e(ov xat dkkr^v xal dkkrjv atdatv 
XeiQcav ^ xQeittmv yivetaL' aate evna^ovvtag 
filv rifidg ev iiOLetv, xaxovv di, ei tdvavtia' akkd 
lidkkov, 6g q>iQetaL (ihv tavta i%l atotriQicc t(av 
okotv, %aQix£taL dh xal dkkrjv XQ^^^'^ ^n^ '^^^ «f^ 30 
avtd ma%eQ yQa^^ata §ki%ovtag tovg trjv tOLav- 
tfiv yQa^(iatLxriv eidotag dvayivciaxsLV td ^ikkovta i f" ix tmv axw^'^^^ ^^''^^ ^^ dvdkoyov (leMevovtag 
to ar}(iaLv6iievov' Sa%eQ et tLg kiyoL, i^eLdrj vipri' 
kog 6 OQVLg, ari^iaiveLV vjl^rikdg tLvag %QdleLg. 

7. koL%6v 8e idetv t^v i%L%kixovaav xal oiov 

5 aweiQOvaav dkkTjkoLg %dvta xal to %G)g iq)' exd- 
atov i%iq)iQOvaav dQX^v tL^e^iivriv iiiav, dq)' rjg 
%dvta xatd koyovg a%eQiiatLXOvg %eQaivetaL, iatL 
(lev ovv xal avtrj i} do^a iyyvg ixeivrjg trjg %daav 
xal axi^^v xal xivrjaLv i^fietiQav te xal %daav 

10 [%dvtG}v] ix trjg tcov okav tpvxns n^^^'^ keyovarig, \ 
ei xal ^ovketai tL n^tv xal exdatoig x^Q^^^^^^'- ' 
eig t6 %aQ' jJfAooi/ %OLeLV tL. ixeL (livtoL tr^v itdv- 
T«g %dvtG)v dvdyxrjv, xal %dvtG)v eikr}(i(iivc)v tmv 
aitimv ovx iatLV exaatov (i^ ov yiyvea^aL' ovdev 

15 ydQ itL to xakvaov n akkmg yevia^aL %OLrjaoVj ei 
%dvta etkri%taL ev trj ei(iaQ(iivr]. tOLavta dh ovta 
dg d%6 (iLdg dQxnS C3Q(iri(^iva nit^^.QMm^f^'^^^^^^^^ 
t^L, n q^iQea^aL 6%ri dv ixetva co^ij. ai te ydQ* 
^avtaalaL totg %Qoriyri(Sa(iivoLg al te oQ^al xatd 

20 tavtag iaovxai, ovo(id te (lovov to iq)' ni^tv iataL' 
ov ydQ otL 6Q(i(D(iev n(ietg, tavtrj tL %kiov iataL 
Tijg 6Q(iiig xat exetva yevo(iivrig' toLOvtov te to 
ri(iiteQOV iatai, olov xal t6 tmv dkkmv icpmv xal 
x6 tmv vri%iG)v xad^' 6Q(idg tvq)kdg iovtmv xal t6 

25 t(av (iaLV0(iivG)v' OQ^imaL ydQ xal ovtOL' xal vn Jia 
al %vQ6g 6Q(Lal xal %dvtG)v 6aa dovkevovta ttJ 
avtcSv xataaxevfi q)iQetaL xatd tavtnv. tovto 8h 
xal %dvteg oQ^ovteg ovx d(iq)La^ri^ovaLV, dkkd T^g 
6Q(irjg tavtrig dkkag airiag tn^^ovvteg ovx i^tavtaL 

30 mg iTt dQxng tavtng- ^ 

8. tig ovv dkkn aitia TtaQd tavtag i%ek^ovaa 
dvaixLOV te ovdhv xatakeitpeLaxokov^iav te tnQnaeu I 224 Enn. III. L' 1 nal tuliv ni^ag ri xi nvai Qvyxm^riGH TtQOQgrjaBig 

Ti xal ^avteiccg ovn dvaiQrjiSH; tvxV^ Sri dst 
f ccQxn^ ovdav aXlriv iTtHa^pBQOvrag sig ta ovta, ov 

liovov Tijv tovjjiam^ alka xal ti)i/ ixdatov ^eta 
tavtrigy (og aQxrig ov 6(iiXQdg ovcJijs, nXixsiv td 5 
ndvtaj ov yiyvofiivrig xal avtrjg, SansQ td dkXaj 
ix 67t€Q(idtmVj dlXd TiQotovQyov aitiag ovc^ijs. 

]avEV lilv ovv <y(u>aTOg ovaa xvQicotdtri ts avt^g 
p. 234, xal iXsv^iQa xal xoaiiix^g aitlag ^'|© ' ivBx^slaa 

* 81 elg acona ovxitt itdvta xvQia, (og av fi£0«' iti- lO 
Qov tai%6iaa. tvx^v dl td xvxlm ndvta^ olg 
avviJti(5iv iX&ovaa fig iiiaov, td noXXd rjyayovy 
Sats td (ihv Tioistv did tavta^ td ds xQatovaav 
avtriv tavta onri i^iXsL dysiv, Ttksici dh xQatst 
fl diisivavj iXdtta dh ij x^^Q^^- n 7^9 ^P«<^" 15 
amfiatog ti ivdidovaa im^vtistv n oQyit^^Sx^at 
^vdyxaatai ^ nsvicag taitsivri rj nXovtoig xf^f^^og 
ij dvvdfisai. tVQavvog. i} dh xal iv totg aytotg 
TOVTOis dvtiaxsvj i} dya^ t^v (pvaiv, xal iqXXoLoasv 
avtd fidXXov ^ n^Xom^ri, Sats td nlv stsQOi(daac, 20 

Torg dh avyx^x^Q^^^'' i''^ F*^*^ ycdxrjg. 

9. dvayxata (ihv ovv tavta^ oaa itQoaiQiasi 
xal tvjjaig xga^ivta yivstai' ti yaQ dv iti xal 
dXXo stri ; ndvtcav dh Xrjfp^ivtcov to5v aiticov ndvta 
ndvtmg yivstai' iv totg slm%sv bh xal sl ti ix 25 
ttig (poQag awtsXsttai, otav nhv ovv dXXoiad^staa 

tvq>Xfj Tfl (poQa x(>cft«Vi2, ovxl sxovaiov tiJv nQa^iv 
ovdh tnv did^saiv Xsxtiov xal otav avtri naQ^ 
avtr.g x^^Q^^ ^^'^^ ^'^^ OQ%atg navtaxov ov6h 30 
riysiJLOvovaai,g tatg oQ^atg ^ xQ^i^^^^n- ^^Y^^ ^^ 
mav ifi^^fx. xa^aQov xal dnad^ tov oixstov I, 8-10. II, 1. 225 ixovaa 6Qiid, tavtrjv ii6vnv t^v SQliriV (patsov ^ 
slvai i(p' ni^tv xal ixovaiov, xal tovto slvai to 
illiitsQOV iQyov, 3 iin dXXo%BV ^X^sv, dXV svdo^sv 
dno xa^aQdg t^s Jl^vxn^, dn dQxnS n:Q(Dtrig wov- 
5 iiivrig xal xvQlag, dXX' ov nXdvriv H dyvoiag na- 
%ovarig n ry^tav ix ^iag im%v^t(ov, di nQoasX^ov- 
aai dyovai xal sXxovai xal ovxiti iQya imaiv sivai, 
dXXd na%r}iiata naQ niKDV. 

10. TcAog di] (pn^iv 6 Xoyog ndvta fihv a7]jiai- 
10 vsa%at xal yiyvsa^ai xat aitiag ^iv , dittdg dh \ 
xavtag- xal td y,hv vno tvxns^ ^« ^^ ^^' ''^^^^ ^ 
aitiag tdg xvxXai. nQattovaag dh i^x^g oaa nQat- 
xovai xatd iihv 'Xoyov noiovaag 6q%6v naQ avtav 
nQdttSiV oaa nQattovai, td 8h dXXa iiinodiloiiivag 
15 xd avtc5v nQuttBLV, ndaxsLV ts ^dXXov ^ jr^iaTTati/. 
SatB Toi; ^hv M (pQOvstv dXXa ahia sivaL' xaL 
tavta lacog 6q%6v xa%' BliiaQiiivnv XiysLV nQattSLv, 
olg ys xal doxst bI(o%bv t^v BLjLaQiiivnv cchLOV 

elvaL' T« dh dQLata njc^lnm'- '^«^^^/ ^^^^ ''''\ 
20 [ijftfrg] tng (pvascog iafiiv, otav jlovol cjiibv' xaL 
%ovg ys anovdaiovg xal in avtotg td xaXd nQat- 
xBLV, Tovg 8h dXXovg, xa%' oaov dv dvanvsva(oaL 
avyxGyQn^^^^^S ^« ^^^^ :r()aTT£ti/, ovx dXXo%sv 
Xa^ovtag t6 (pQOVstv, otav (pQOvcoaL, iiovov dh ov 
26 x(»)Xv%ivtag. IL 

nEPi nPONOiAS npOTON. 

1. T6 iihv t(p avtoiidt(p xal tvxv dLdovaL tovds p.264 
xov navt6g t^v ovaiav xal avataaw (hg dkoyov 

■ 15 
Plotin. 226 Enn. III. II, 1. 2. 227 xal dvdQog ovte vovv ovts at6^rj(nv xextri^BvoVj 
dijlov Ttov nal tiqo Xoyov xal TioXkol ixavol xata- 
^i^lrivtaL dsixvvvteg tovto Xoyot ' to ds tCg 6 r^d- 
%og tov tavta yivm^at sxa6ta xal TtSTtoi^G^ai, i^ 
mv xal ivimv mg ovx OQ^mg yLVoiiivmv anoQstv 5 
tcsqI tijg tov Tcavtog TtQOvoiag (Svfifiatvsi, xal totg 
fisv ijtrjXd^s ^iridi slvat sijcstv, totg dh cSg vTto xa- 
xov drifitovQyov i6tt ysysvrnLSvog [6 xo^^og^ , iut- 
0xsii^a0&at ZQoaijxst avto^sv xal il^ aQx^g tov X6- 
yov Xapovtag, itQovotav toivvv trjv ^sv itp ixd- 10 
ata, ij itftt Xoyog itQo SQyov oTtcog dst ysvs0%at ^ 
f*i} ysvia^at tt tmv dsovtov jtQax^rjvat rj oTtmg tt 
sirj 71 ^ij stri fjfitv, dtpsia&a' rjv ds tov itavtog Xi- 
yofisv TtQovotav stvat, tavtriv v7to&i(isvot td s%r{g 
0vvd7ttG}^sv. si fihv ovv dno tivog XQo^ov TtQo- 15 
tSQov ovx ovta tov xo6fiov iXsyofisv ysyovsvaty r^v 
p,2b5 avtriv av tm Xoyc) itt^ifis^a^ otav xal iitl totg 
natd ^sQog iXiyo(isv slvat, TtQOOQaaiv ttva xal Xo- 
yt0fi6v ^sov, mg av yivotto tods to itdv, xal ag 
av CLQtata xatd to dvvatov strj. insl 81 ro dsl 20 
xal t6 ovjrorf ^r) rc5 xotSfia} tads (pafisv naQstvat, 
triv TtQovotav oQ^cog dv xal dxoXov&cog Xiyotfisv 
rc5 Ttavtl slvat to xatd vovv avto slvat, xal vovv 
XQd avtov slvat ovx tag XQOvm TtQotSQOv ovta^ 
dXX' ort TtaQa vov iatt xal ipvast TtQotSQog ixstvog 25 
xal atttog tovtov aQxitvnov olov xal TtaQadstyfia 
eixovog tovtov ovtog xal dt' ixstvov ovtog xal 
vnoatdvtog dst, tovds tov tQOTtov ij tov vov xal 
roi; oVros (pvatg xoafiog iatlv 6 dXri^tvog xal JtQco- 
togy ov dtaatdg d(p' iavtov ovdh dad^svrjg ta fis- 30 
Qiafia ovdh iXXtziqg ovdh totg fisQsat ysvofisvog 
ms ixdatov (i^ aTtoaTtaa&ivtog roi) oAoi;* dXX' ij xdaa Jcor) «rrov xal Ttdg vovg iv ivl ?«(?« xal 
voovaa bfiov xa\ ro fXSQog itaQiistai Uov xa\ %av 
a^m (fiXov od x^9^<^^^^ «^^« dTt' aXXov ovds 
stSQOV ysysvrifiivov fiovov xa\ tcov dXXmv ajtsgs^ 
5 vcofiivov 8&SV om ddtxst dXXo dXXo ov8' av i] 
ivavtiov. Ttavtaxov dh dv l^v xa\ tiXsiov bitovovv 
'iatnxi ts xa\ dXXoicoaiv ovx sxsr om yag noisi 
dXXo sig dXXo. tivog yaQ dv svsxa notol iXXslitov 
ov8svi; ti d' dv Xoyog Xoyov iQydaatto n vovg 
10 vovv dXXov; dXXd ro dt' avtov dvvaa^ai rt Ttotstv 
^v dQa ovx sv sxovtog Ttdvtr], dXXd tavtr] itotovv 
trog xa\ xtvovfiivov, xa^' o r. xa\ x^^Q^^ ^'*^^\* 
rorg 8s Ttdvtr] fiaxaQiotg iv avtotg iatdvat xai 
roi}ro slvat, oitsQ slai, fi6vov dQxst, ro dh itoXv- 
15 TtQayfiovstv ovx dacpaXhg savtovg H avtcov TtaQaxt- 
vovatv. dXXd ydQ ovtco fiaxaQiov xdxstvo, cog sv 
rc5 fii] notstv fisydXa ad iQydtsad^at, xa\ iv tcp 
icp' savtov fiivstv ov afitxQa Ttotstv. 

2. vcpiatatat yovv ix tov xoafiov rov dXrjd^tvov 
20 hsivov xa\ svog xoafiog o^^og ovx ^'^^ ^^^^^ff* 
TtoXvg yovv xa\ sig nXr]^og fiSiisQtafvivog xai aUo 
d%' dXXov d(psatrixdg xa\ dXXotQtov ysysvnfievov 
xa\ oi^xitt cpiXia fiovov, dXXd xa\ sx^QCi trj dta- 
atdast xa\ iv trj iXXsi^st H dvdyx^g noXsfLiov 
25 dXXo dXXcp. ov ydQ dQxsl ai^t^ ro f^iQog, aXXa^ 
acol6fisvov roJ 'dXXcp TtoXifitov iattv vcp ov acolstai^ 
yiyovs 8h ov Xoytaii^ roi; 8stv ysvia^at, aXXa 
cpvascog dsvtiQag dvdyxr]' oi) ydQ nv rotot;roi/ 
ixstvo olov saxaxov slvat tmv ovtcov. itQf^tov 
30 ydQ f]v xa\ %oXXi]v dvvafitv ixP^ xa\ ndaav xat 
tavtr]v toivvv tr]v roi) notstv dXXo dvsv roi; tn^^stv 
notriaat. ndn ydQ dv a-dto^sv odx sixsv, si slnt^i, 

15* / 228 Enn. III. ovd* Sp Tf]i/ ix TT]g avtov ovatagy dXV ?Ji/ olop 
T£XVLT7ig d(p' avTOV TO Ttoutv ovx ix(ov^ dlV ina- 
p. 256 JCTOi/, ix Tov ^a&stv Xa^mv tovto. vovg toCvvv 
dovg rt tavTov eig vXtjv dtQSfiiqg xal ^(Svxog toc 
Ttdvta eiQyd^STO' tovto dh Xoyog ix vov Qvsig. to 5 
yaQ dnoQQiov ix vov koyog, xal del ditoQQet, eog 
av ^ 7tag(ov iv Tolg ov6l vovg. S(S7t£Q dl iv X6y(p tc5 
iv Tm (STtiQfiaTL oftov ndvTCDv xal iv rco avT^ ovtcov 
xal ovdsvog ovdsvl ^axo^ivov ovdh diaq^eQOfiivov 
ovdh iyLitodCov ovTog, yCvsTaC ti rjdrj iv oyxa xal lo 
dUo (liQog dUaxov xai di) xal ifiTtodCosuv dv 
BTiQOv kiQ^p xal d7taval(6(SBuv dlXo dlXo, oi;T(a 
dt} xal f| ivog vov xal tov aTt' avTOv Xoyov dviaTfj 
Tods t6 Ttdv xal djJ&ttj xal i^ dvdyxrig td ^ev 
iyivETO (pUa xai TtQOGtivij, Ta dh ix^Qa xai TtoXi^ia, 15 
xai Ta fihv ixovta, Ta dh xai dxovTa dlXrjXoig iXv- 
(irjvaTO xal (p^siQo^sva ^aTSQa yiv€6iv dXkrjloig 
BlgydaaTO xai ^Cav itp' avTOtg Toiama Ttoiovai xai 
7td(Sxov0iv oftoff dgiiovlav iv£(STiJ6aT0 q)^£yyo^iv(Xiv 
(ihv ixdOTG}v td avT(ov, tov dh loyov iit' avtotg 20 
T^v aQfiovCav xai fitav tiJi/ avvTa^iv eig t» oXa 
Ttoiovfiivov. £GTt yaQ To MiPwds ovx (a07t£Q ix£t 
vovg xai loyog, dUd ^BTixov vov xai koyov. 816 
xai id£rl^rj aQfiovCag (fvveX^ovTog vov xai dvdyxrjg, 
trjg (ihv TtQog to x^^Q^v £lxov(5r]g xai £ig dkoyCav 25 
(p£QOV(Srig dT£ ovarjg dkoyov, aQxovTog dh vov oiiag 
dvdyxrjg, 6 }ihv yaQ vorjTog fiovov Xoyog, xai ovx 
«V yivoito dlkog (lovov Xoyog- £i di tL iyiv£to 
dlloj id£i iXattov ix^Cvov xai fi^ Xoyov , ^rjd' 
av vXrjv £ivar dxoafiov yuQ' fiixtov aQa. xai £ig 30 
d fihv Xrjyu vXrj xai Xoyog , o^£v dh aQx^tai i^vx^ 
i(p£at(Daa t(p fi£fiiyfiivc3j rjv ov xaxo7ta%£tv d£t II, 2. 3. 219 vo(iCt,£Lv Qdata dLOixovaav t68£ t6 ti&v tfj olov 

7taQovaC(i. 

3. xai ovx dv ttg ^ixoTCog ovdh tovT(p (lifitaiTO^ 
csg ov xaXa rj ttav fi£td acofiatog ovx dQCatca, ovd' 
5 av tov altLov tov £lvaL avtS aitLaaaito 7tQ(5TOV 
fihv f| dvdyxYjg ovTog avtov xai ovx ix XoyLafiov 
y£vofJLivov^ dXXd (pva^ag dfi£Cvovog yevvcoarjg xatd 
(pvOLV ofioLov iavtfj' imita ovd" £i XoyLafidg eirj 6 
TtOLrjaag, aiaxvvettaL ta TtOLrj^ivtL- oXov ydQtL 
10 i7toCrja£ TtdyxaXov xai avtaQX£g xai (pCXov avta^ 
xai totg fiiQ£aL totg avtov totg t£ xvQLCotiQOLg xai 
totg iXdttoaLV cjg avt6 TtQoa^poQOLg. 6 toCvvv ix 
t^v fi£Qc5v to oXov aitLG)fi£vog dtOTtog dv elrj T^g 
aitCag' td t£ yaQ fiiQtj nQog avto to oXov 8£t 
15 axo7t£tv, £i avfKpova xai dQfiottovta ix£Cv(p, t6 t£ 
oXov axo7tovfi£vov fii^ TtQog fiiQrj dtta afiLXQa ^Xi- 
7t£LV. tovto yaQ ov TOi/ x6afiov aitLOfiivov, dXXd 
TLva t(5v avtov ^coptg Xa^6vtog, olov ei 7tavt6g 
i(pov tQCxa n ^»*' 3t«i^«^ 8dxtvXov dfi^Xrjaag tov 
20 Ttdvta dv^QG)7tov, 8aLfiovCav tLvd oxpLV , ^XiTtoL, rj p 257 
vrj /ICa td dXXa l(pa d(p£ig to £vt£Xiatatov Xafi- 
^dvoL, rj t6 oXov yivog 7taQ£Cg, olov to dv&QC37tov, \ 
&£QaCtYjv £ig fiiaov dyoL. i7t£i ovv to y£v6fi£vov 
6 x6afiog iaTLV 6 avfi7tag, tovtov ^£0}Q(ov tdx 
25 dv dxovaaLg TtaQ^ avtov, cog ifih 7t£7ioCrjx£ ^£dg 
xdym ix£t^£V iy£v6firjv tiX£Log ix 7tdvtG)v Jftiov 
xai Lxavog ifiavt(p xai avtdQxrjg ov8£v6g 8£6fi£vog, 
3tl TidvTa iv ifioixai (pvTa xai gc5« xai avfi7tdvTG)v 
Tcov y£VvrjTc5v (pvaLg xai ^£oi TtoX^oi xai 8aLfi6vGiv 
30 8^fL0L xai 4>vxcci dya^ai xai dv^QG)7tOL dQBt^ £v8aC- 
fLOV£g. ov ydQ 8rj yrj fihv x£x6afirjtaL (pvtotg t£ TtdaL 
xai So-ioig 7tavTo8a7totg xai fiixQi^aXdTTrjg 4'vxns n^^^ ^o Enn. ni. II, 3. 4. 251 tvxns ^i^oiQog, dkV ixBt tvx^l «y«^«i ^«<y«^i 

Si0tQoig iijv dtdovaai xal tfi Bvtdxtm ovQavov xal 
dt,duo 7t£Qi(poQd vov iu*pia« xvkXg) (peQO(iBvu «>- 
(pQoviog TtBQl tamov dir omp f&^ l|« tn^^^- ^ 
ndvta dh td iv ifiol itphtai ^ihv tov dya^ov, 
tvy,]^vH dl xatd dvvafiLV ti}i/ iavtmv 6xa6ta- 
iingtfitat ydQ %ag ^lv ovgavog ixBivov, Ttdda dh 
f>i) tvxt) ««i o[ iv iiiQBaiv iiiotg »€oi, xal td ^Sa 
dl ndvta xal td q>vtd xal et i:t dtl^vxov doxst slvat, 10 
iv ifioL xal td nlv roi) dvai yatixBiv doxst ^oVov, 
T« dl Tou inv, td dh ^dUov iv Tfi5 aia^dvaa^ah 
td dl nh ^oyov ixsiy td dh itaGav gwiii/. ov ydg 
td t0a dTtattitv dst totg fti? iGotg- ovdh ydg 8a- 
Mtvlmv to ^kimiv, dUd 6(p%alii^v tovto, daxtvkov^ 16 
dl dkko, t6 iivai. oliiai daxtvktp xal to avtov 

I 4. TtVQ di sl V7t6 vdatog G^ivvvtai xai stSQOV 
vm TtvQig (p^stQStai, fnj ^avndaug. xal yaQ^ sig 
td slvat dkko avto iiyaysvy oud' dx^sv vg?' «vtov 20 
i}»' dkkov itp^Qnj x«i n^^^ ^^ ^^S to sivai v% 
dkkov fp^OQdg, xal i ip^oQd dh avta ovdsv dv, 
sl ovTW, dstvov (piQOij xal dvtl tov (p^agivtog 
nvQog %VQ dkko. iv itsv ydQ [to5] ^ diSmjidtqi 
ovQav^ sxaatov jiivsi, iv ds tmds tc5 ovQavdi Ttdv 25 
^lv ik Sif~»«i o0a Tt>t« xal xvQva nsQn, cci ds 
i^sI§ov(SaL i^vial (Jcdnata dkkots iv dkktp sidsc 
yiyvovtaij xal otav dh dvvntai, ^gw ysvioscag 0tdaa 
ifvxn iistd tis. ^dans i^^^ i^nns- acotiata dh tp 
xat sldog xcd xa^' oka sxaOta, stjtSQ il avtcov so 
xal iSa iatai xal tQa(pnastar gwi} ydQ ivtavd-a 
xivovtiivnj i^ii i^ aKiviffOff. idsi dh xCvnai>v H l dxiVYiCSCag slvai xal ix rijg iv avtrj tc^rjg trjv i^ 

avtrjg ysyovsvai dkkrjv , olov iiLTtviovOav xal ovx 

dtQStiovaav gco?}v dvanvo^v trjg nQStiovang ovaav. 

Jofijv dh sig dkkrjka dvayxatai ai ini^iasig xal 

b (p^OQai- ov yaQ dCdia iyivsto. iyivsto di, ort p.258 

koyog Ttdaetv vh]v xaxakd^^avs xal slxsv iv avTca 

^idvta ovtcov avtdv ixst iv ta dvco ovQav^' jtod^sv 

ydg dv rikd^s fi?) oi/twv ixst; dv^QcaJtGiv dh sig 

dkk^kovg ddixCai sxoisv pihv dv aitCav scpsatv tov 

10 dya^ov, ddvvu(iCa ds tov tvxstv a<pakk6tisvoi ix* 

dkk^kovg tQBTtovtai. laxovai dh ddixovvtsg dCxag 

xaxvvoiiSvoC ts tatg i^xatg ivsQysCaig xaxCag raTTo'- 

liSvoC T£ sig toTtov x^Cgova- ov yaQ firJTtots ixcpvyrj 

findsv tb tax^hv iv ta tov Ttavtog votiG). sati 8s 

15 oi3 8id tnv dtalCav td^ig ov8h 8id t^v dvoiiCav^ 

vo^iog, (xlg tig olstat, tva yivotto ixstva 8id td 

XsCq(d xal iva (paCvoito, dkkd 8id trjv td^iv iita- 

XTOV ovaav xal oti tdlig dta^Ca xal 8id tov votiov 

xal tov koyov, xal oti koyog TtaQavo^iCa xal dvota 

20 ov t^v (isktiovcov td x^Cqo itSTtoinxotcov, dkkd t(5v 

8ixsa^ai 8sotiivG)v td dtisCvc3 (pvasi tfi savtov ri 

avvtvxCcf xal XGjkvasi dkkav 8i^aa^ai ov ^sSvvrj- 

tiivcov. to ydQ iiiaxt^p XQ^i^^^^ov td^si tovtov dv 

ov tvxoi rj 8i' avto TtaQ^ avtov ?)' 8i' dkko TtaQ' 

25 dkkov • nokkd 8h xal V7t' dkkGiv ndaxsi xal dxov- 

tG}v tc5v jtoiOvvtG)v xal TtQog dkko istiivG)v. td 8h 

8i' avtd ixo^^ci xCvnatv avtslovatov Jc5a QSTtoi dv 

oth tihv itQog td ^sktCG), oth 8h TtQog td x^^Q^- 

trjv 8h TtQog td x^^Q^ tQOTcnv TtaQa tov t,ntBtv l'aG)g 

30 ovx diiov okCyn ydQ tQonrj xat dQxdg ysvotiivrj 

TiQOiovaa tavtrj Ttksov xal tisttov to dtiaQtavotisvov 

dsl Ttoist' xal acofia 8h avvsati xal i^ dvdyxrjg n2 Enn. m. n, 4—6. 233 im^vyLia' Ttal ncc^oq^&lv to TtQcotov xttl to ilattpvtig 
nal fAi} dvaXri(p^hv avtina %a\ aXgBGiv Big o tig 
iliiCB&sv siQydaato. 'imtai ys /ia^v dixri' xal ovx 
ddixov rotovdf ysvo^svov dxoXov^a 7td0%BLV tfj 
dLa^iosLj ov8' dnaLtYitiov tovtOLg to svdaLfiovsLV 5 
vjidgxHVj olg ^rj €i'Qya0taL svdaLfioviag d^La. oi 

C «jiaM #*0»'ot eMediLom <5*« T^ovto yaQ xal 

d^iol Bvdaifiovsg. 
I 5. fi toivvv xal iwxatg iv t^ds tc5 Tcavtl 

ileatLV svdai^oiJLV stvaij ei tLVBg (irj svdaiiiovsg, 10 
ovx aitLatiov tov toitov. dXkd tdg ixsivmv ddvva- 
fiiag ov dvvrj^fi(fag xaXcag ivaycoviaaG^aL , ov ori 
a^Xa dgst^g TtgoxHtaL, xal ftij ^eiovg dh ysvo- 
fiivovg ^stov fiiov firj ixsLv ti 6hv6v', Ttsviat dh 
xal voCOL toig (ilv dya&otg ovdiv, totg ds xaxotg 15 
0v(i(poQa' xal dvdyxri vofSstv ismyLata sxovaL. xal 
\ oifx dxQsta dl ovdl tavta TtavtaTtaaiv sig avvta^LV 
xal 0vii7tXi]QG}aLv Toif oAov. rog yaQ (p^aQivtov 
p.259 tLvmv Xoyog 6 tov navtog xatsxQ^^ato totg q)^a- 

QsttSLV sig yivs0LV aXXcov — ovdlv yaQ ovdan^ 20 
ixq)SvysL to vito towov xataXafifidvsad^aL — ovto 
xal xaxo^ivtog 0cS(iatog xal (iaXaxL<Sd^SL0rjg dh 
ipvx^g Tijg td tOLavta naoxovarig td voGOLg xal 
xaxia xataXrjrp^ivta vTtspXrjd^r^ dXXm siQfim xal 
dXXri td^SL. xal rd (isv avtotg avvrjvsyxs totg 26 
Tta^ovfSLVy olov Ttsvia xal voaog, ^ 6s xaxia siQyd- 
6at6 Tt XQV^^f^o^ *^i? ^o oXov TtaQadsLyfia dixrjg 
ysvofiivri xal itoXXd i^ avtiqg xQ^f^Lfia jtaQaaxofiivri. 
xal ydQ iyQTjyoQOtag inoiri6s xal vovv xal (SvvsGlv 
iysiQSL TtovrjQiag oSotg dvtLtatTO(iivG}v, xal (lav- 30 
^dvsiv dl xoist olov dya^ov aQstri jtaQa^iasL 
xaxmv dv oi xovrjQol ixov0L, xal ov yiyovs td xaxd dLa tavta, dXXd otL XQn^^'' ^«^ «^^^'~^ "'^ 
8iov,i%si7tSQ iyivsto, stQritaL. tovto 61 dvvd(isc3g 
(isyiatrig, J<aAc5s xal totg xaxolg XQn^^^' 8vva6^aL 
xal totg di^oQtpoLg ysvofiivoLg sig stiQag (i0Qq)ag 

5 X9V^^(''' ^^«^^^ "^«'- ^'^"^^ ^' ''^ xaxov iXXsLil>LV 
Toi} dya^ov i^stiov dvdyxri ds sXXsliPlv slvaLSV- 
tavd^a dya^ov, otL iv dXXcp. tb ovv dXXo, sv m 
iatL TO dya^ov, stsQOv dya^ov ov TtOLst ti^v sXXsl- 
i^LV TOVTO ydQ ovx dya&ov nv. Slo ovSs dito- 

10 Xi0%aL td xaxd, otL ts dXXa dXXmv iXdttm %Qog 
dya%ov q>vaLV stsQd ts dXXa toi; dya%ov tr^v aitiav 
trjg vTtoatdascjg ixst^sv Xa^ovta, tOLavta 61 ysvo- 

(iSVa TC5 TtOQQG). 

6. To 6s TtaQ d\iav, otav dya%o\ xaxd sxmaL^ 
15 q^avXoL 61 td ivavtia, tb (ilv XiysLV mg (yv6lv 
xaxbv tm dya%(p ov6' av tm qavXm dya^tbv oQ^cog 
(lIv XiystaL- dXXd 6Ld titd fsv itaQa q>vaLV tovtcp, 
td 6s xatd q)vaLV tm TtovnQfp', ^»5 V^Q ^^^ov 
viiiSLV ovTWs; dXX' si to xatd qvOLV od JtOLst 
20 TtQoa^rjxriv TtQbg to sv6aL(iovstv, ov6'^ av tb %aQa 
qvaLV dqaLQst tov xaxov Tor sv q^avXoLg., T6 6La- 
q>iQH TO ovtcog ^ ovtc3g; SaitSQ ov6i, si 6 (isv 
xaXbg TO ac5(ia, 6 6s aiaxQbg. dXXd to itQiTtov xat 
[tb] dvdXoyov xa\ to xat dliav ixsivcog dv riv, 
25 o vvv o^x satL' TtQOVoiag 61 dQiatng ixstvo nv. 
xaL i^riv xa\ tb 6sajt6tag slvaL xa\ aQXOVtag tcov 
itoXsGiv tovg xaxovg, tovg 61 iitLSLXstg 6ovXovg 
slvaL, ov TtQiitovta nv , ov6' si itQoa^nxnv tavta^ 
fiij qioH sig dya^ov xa\ xaxov xtrjaLV. xaitOL xaL^ 
30 td dvo(ic6tata dv itQdlsLsv dQX^ov novnQ^g' ««^ 
xQatovaL 61 iv 7ioXi(LOLg ot xaxo\ xa\ 7tavrota ai- 
axQd 6QmaLV aixiiccXcotovg Xa^ovtsg. Ttdvta yaQ 234 Enn. IIL II, 6—8. 235 tavra ccTtoQstv nout^ oitag nQovoCag ov^rjg yCvstai. 
xal yag tl it^og %6 okov ^Uiiiiv dst tov otiovv 
^iXXovta Tioutv^ alXa xal ta iieQfj 6Q^c5g ixei 
tdttHV iv diovti avtm xal fidliGta, otav i^tvxa 
p.260 r] xal Joijv ixfj ««^ koyixd ^, xal rijv itQovoiav dh 5 
ijtl Ttdvra (p^dveiv xal to iQyov avtrjg tovto Blvai^ 
%6 (i^^dsvog T^^BlrixivaL u ovv (pa^sv ix vov tode 
t6 Ttdv T^Qtija&aL xal eig dnavta ilrjlvd^ivaL ttjv 
dvva(iiv avtovy TteiQda&ai det detxvvvaL, OTtt] exa0ta 
tovtov xaXmg ix^i^ 10 

7. TtQmrov toCvvv XrjTttiov, mg to xalmg iv 
%f fttXTCo ifjtovvrag X9^ M ^a'»'^'? dTtaitstv dlV 
060V to xaXcjg iv tc5 dpLlxtm ixei, (irid' iv devti- 
QOtg t^t stv td itQcata, dXX' iTtsidri xai 0c5(ia i'%£t, 
6vyxcaQStv xal TtaQd tovtov iivat, [ri] eig ro Ttdv, u 
iitaivstv ds itaQd rov Xoyov oGov ridvvaro dila6^ai 
To ntyfia, si firidsv rovrov iXXsLnsi' oiov, sl' Ttg 
iaxoTtsi rov dv^Qcanov rov aia^rirov oarig xdXXi- 
atog, ovx dv drjitov tS iv va dv^QCi)7tG) rj^Coas 
t6v avtov slvaij dXX* ixslvo ditodsdix^at, tov Ttotri- 20 
TOt», si oiicog iv aaQll xal vsvQOtg xal oarioig ovra 
xariXa^E rm X6yc3j cSars xal tavra xaXXvvai xal 
%6v Xoyov 8vvr}^rjvaL iitavsX^stv rrj vXrj, ravra 
roCvvv VTto^ifisvov X9^ TtQOtivaL r6 ivrsv^sv inl 
td imtfirovfisva • td^a ydQ dv iv tovtOLg to ^av- 26 
(laatov dv svQOLfisv T^g TtQOvoCag xal trjg dvvd^iscog, 
TtaQ' ov vTtiarri t6 %dv rods. oaa (isv ovv iQya 
'^vx^v, d dri iv avratg lararaL ratg iQya^o^iivaLg 

%d X^^Q^y *^^^^ ^^^ ^BJ^BL f.^J^'' ^^^^S i^Xatpav xal 
o<ycf dXXrlXag at xaxaC, sC (ii^ xal rov xaxdg oXog 30 
avrdg slvat t6 TtQOvoovv aitLmto , [ovx] dnaLtstv 
Xoyov ovdl svd^vvag TtQoarjxsL aitCav sXofiivij dLdovtag • slQfitaL ydQ otL idst xal ^v^^ag XLV^^astg 
oixsCag sxslv xal OTt ov rpvxccl (lovov, dXXd gc5a 
^dr}, xal d^ xal ovShv d^avfiaatov ovaag o siaiv 
dxoXov^ov ^Cov ixsLV ovde yaQ, otL x6a(iog n^, 

5 iXriXv&aaLV, dXXd itQO x6a(JL0v to xoa^iov slvav 
slxov xal iTtLiieXsta^aL xal vtpLatdvaL xal dLOLXStv 
xal TtoLstv oatLg [6] tQOTtog, slts i^psatmaat xal 
dLdovaaC tL TtaQ' avrav slrs xarLOvaaL slrs av (isv 
oi^Tcog, ai d' ovrcjg- ov ydQ dv rd vvv tisql rovrarv, 

10 dXX' OTfc, oTtcog Ttor dv ri, trjv ys itQovoLav inl 
toijtoLg ov (ie(i7itiov. dXX' otav TtQog tovg vns- 
vavtCovg ti^v TtaQad^eaLv tc5v xaxav tLg d^eaQ^, 
Ttivrjtag dyad-ovg xal TtovrjQovg nXovaCovg xal jtXso- 
vsxtovvtag ev olg ixeLV dst dv^QOJTtovg ovtag tovg 

16 xft^ovg xal XQatovvtag xal avtcjv xal td i^vr^ 
xal tdg TtoXsLg; «p' ovv, otL (iri (18X9^ yrjg (p^dvsL-, 
dXXd tc5v dXXov yivo^iivov Xoyo (laQtvQLOv tovto 
xal (lixQf' rns i^vaL- xal ydQ ioa xal cpvtd xal 
Xoyov xal ipvxrjs ^cd go^s lietaXa^L^dvsL, dXXd^ 

20 (p^dvovaa ov XQatst. dXXd t,oov evog ovtog tov p.261 
Ttavtog 0(i0L0V dv yivoLto, si rLg xecpaXrjv iiev dv- 
i^QOTtov xal TtQoaoTtov V7t6 (pvasog xal Xoyov 
yCyvsa^aL XiyoL xQarovvrog, r6 ds XoL7t6v dXXaLg 
dva&sCr] airCaLg, rvxccLg rj dvdyxaLg, xal (pavXa dLa 

25 TOVTO rj dL' ddvva^iCav q)vasog ysyovivai. dXX' 
ovrs oaLOV ovrs svas^sg ivdovtag r6 fii) xaX(og 
ravra fXftv xara^i^Kpea^aL rtp TtOLrJiiart. 

8. XoLTtov diq tV^stv 07ti] xaXc5g ravra, xal (og 
rdisog (isrixeL, rj OTtti (irj xaxc5g. Ttavrog drj ^qjov 

30 rd iiev dvoj TtQoao^tov xal xe(paXrj, xaXXCo, td de 
(liaa xal xdto ovx iaa- dv^QOTtOL 8s iv {liao xal 
xdto, dvo de ovQav6g xal ot iv avto ^eoC- xal 236 Enn. ni. II, 8. 9. 237 t6 MAitatov tov noafiov ^eol xal ovQavog Ttag 
xvxAca, yrj dh ola xdvtgov xal mg €v ti tc5v a0tQ(ov. 
^avfid^Btat, 61 iv dvd^Qcdnoig ddixia, oti avd^Qc^Tiov 
d^tov^w iv tm navtl to tifiiov dvat cog ovdsvog 
ovtog aotpotEQOV. to 61 xettai iv fifcJcj ^scov xal 5 
%7lQimv xal qbtibl in' a(i(pa xal ofioiovvtai, ol fihv 
tm BtBQG3 ^ 01 61 Tco BtBQ(p ^ ol 6b fi£Ta|t; bI<Siv ^ 01 
TtoXXoL ot 6rj xaxvvd^svtBg Big to iyyvg ^mmv 
dloycov xal d^r^Qimv iivai bXxovGl tovg ^i6ovg xal 
Ptdlovtai ' ol 6h ^Bltiovg ft«V Biai tmv pta^o^ivcDv^ 10 
XQatovvtai ys firjv vito tmv XBtQovmv fi BiGt %Bi- 
Qovg xat avtol xal ovx Bi0lv dya^ol ov6€ TtaQB- 
6XBva0av avtovg fiij Tia&Btv. Bi ovv jiat^Bg doxrj- 
6avtBg fihv td iJcS^ata, tdg 6h tlfvxdg vn' djtat6Bv6iag 
tovtmv XBiQovg yivofiBvot iv TtdXt] XQatotBv tmv 15 
ftiltB td 6G}(iata fiijtB tdg ipvxdg TtBTtat^BVfiivmv 
xal td 0itia avtmv aQTtd^otBv xal td ifidtta avtcjv 
td d^Qa Xaii^dvotBVj ti av to TtQayfia rj yiXmg Birj ; 
ij Mmg ovx OQ^ov xal roi/ vofio^ittjv avyxmQBtv 
tavta fihv Ttdax^^^ ixBivovg 6ixrjv dQyiag xal tQv- 20 
(ffjg 6i66vtagy Bi d7to6€6Biy(iivmv yvfivaaimv avtotg 
oi 6^ V1C uQylag xal tov Jiji/ fiaXaxc5g xal dvBt- 
(livmg nBQtBt6ov iavtovg ccQvag xatantav^ivtag 
Xvxmv aQitaydg Bivat; totg 6h taika Ttotovat TtQCJtrf 
fihv 6ixYi to Xvxotg stvat xal xaxo6aifio6tv dv&Qco- 26 
«0.S- dta arkots xal xeltac S ^a»etv xQ^dv rovg 
totovtovg' ov ydQ ifftrj ivtavd^a xaxotg yBvofiivotg 
dMO^avBtv, dXXd totg dsl TtQOtiQOtg Imtat oaa xatd 
Xoyov xal tpvatv^ x^^Q^ ^'^^ff X^^Q^^^i ^ofg 6h dfiBivoat 
td dfiBivm. dXX' ov icaXaiatQa td totavta' 7tat6td yaQ 30 
ixBt. i6Bt yaQ fiBt^ovmv tmv 7tai6mv fiBtd dvoiag dfi- 
^miQmv ytvofjtivmv dfitpotiQOvg fihv icSvvvad^at 7J6rj xal oJtXa Bxstv xal jj ^ia xaXXimv rj xatd TtdXag 
yvfnvdtpvtf vvv 6h oi fihv doTtXot^ ot 6h oTtXiod^ivtBg 
xQatovatv. BVxta ov d^BOv i^Bt VTtBQ tc5v ditoXifimv 
avtov fidxBG^at' Oco^BOd^at yuQ ix TtoXifimv q^rjal 

5 6Btv 6 vofiog dv^Qt^ofiivovg, dXX' ovx Bvxofiivovg' 
ov6b yaQ xofii^Ba^at xaQitovg svxofiivovg, dXXd yrjg p. 262 
iTttfisXovfiivovg, ov6i ys vytaivstv fi-q vytsiag iitt- 
fisXovfiivovg ' ov6^ dyavaxtstv 6Et, si totg q^avXotg 
TtXsiovg yivotvto xaQTtoi ij' oXmg avtotg ysmQyovatv 

10 r] dfistvov. STtstta ysXotov td fihv dXXa Jtdvta td 
xatd tov ^iov yvcSfirj tfj savtmv TtQattstv, xdv firj 
tavtfj TtQdttmatVj ^ d^sotg cplXa, acj^sad^at 6h fiovov 
TcaQa d-smv ov6s tavta TtotTjaavtag , 6t' mv xsXsv- 
ovatv avtovg ot xtsol amlsad^at. xal toivvv ot d-d- 

15 vatot avtotg ^sXttovg rj to ovtmg t,mvtag slvaty 
OTtmg ^rjv avtovg ovx i^iXovatv oi sv tm Ttavtl 
vofiot' mats tcov ivavtimv ytyvofiivmv, siQrjvrjg iv 
dvoiatg xal xaxiatg ndaatg (pvXattOfiivrjg, dfisXcSg 
dv iax^ td tf^g itQovoiag icdarjg xQatstv ovtmg td 

20 XsiQOO. aQxgyat 6h ot xaxol dQXOfiivmv dyav6^icc' 
tovto ydQ 6ixat0Vj xal ovx ixstvo. 

9. ov yaQ 6ri ovtmg trjv itQovotav slvat 6st^ 
mats firi6hv rjfidg stvaf Ttdvta 6h ovarig TtQovoiag 
xal fiovrjg avtrjg ov6' dv strj' tivog yaQ dv iti 

25 strj; dXXd fiovov av slrj to d^stov. tovto 6h xal 
vvv iatf xal TtQog dXXo 6h iXrjXvd^sv, ovx 'iva 
dviXrj to dXXo, dXX' Intov tm, otov dv^QcoTtm^ f^v 
in avtm [TtQOVota'] ti]QOvaa tov dv^Qmitov ovta' 
tovto 6i iatt vofim TtQOvoiag gcai/ra, o 6r] iatt 

30 TtQattovta oaa 6 vofiog avtrjg Xiyst. Xiyst 6h totg 
fjihv dyad-otg ysvofiivoig dyad^ov ^iov iasa^at xal 
xsta^at xal iavatSQOv, totg 6h xaxotg td ivavtia. 238 £iiii. in. II, 9—11. 239 xaxovg dh yspofiBvovg d^iovv itXJiovg avtmv (Sotrj- 
p«ff Hvm iavrovg JtQosfiivovg ov ^snttov svx^v 
TtoiovfiivGtv ' ov tolvvv ovdh ^sovg avt&v aQx^i^v 
ta xa^Bxaata dtpivtag tov iavtmv ptov ovde ys 
tovg dvdQag tovg dyad^ovg, dXlov ficov ^cjvtag tov 5 
dQX% dv&QGJjtiPtjg d^sivoy tovtovg avtmv aQxovtag 
dvai' iitsl ovd' avtol iTts^eXfj^rjffdv 7tot€, OTtcog 
dQxovtsg dya&ol yivocpto tav dUov, OTtag avtol 
ihv imfisXovfievoij dXXd (pd^ovovaiv, idv ttg dya- 
^og TtaQ' avtov fpmitai' iitd TtlsCovg dv iyivovto 10 
dya^oij Bi tovtovg inoiovvto itgoatdtag. ysvofisvov 
toCvvv JoJoi/ ovx a>i<JTOi/, dkkd giiariv td^iv ixov 
xal iXofisvoVj Ofimg iv m XEttai tonm vnb TtQOvoiag 
ovx imfievov ditoXia^ai, dkld dvaqjsQofisvov dd 
TtQog td dvm Ttavtotaig (irjxccvatg, alg to d^atov 15 
XQ^tat imxgatsGtiQav dQStrjv Ttoiovv, ovx djtmXsaB 
to Xoyixov dvai to dv&Qmmvov yivog, dUd fisti- 
Xov, si xal fij^ dxQmg, iatl xal GOfpiag xal vov xal 
tixvrig xal dixaio0vvfjg, v^g yovv TtQog dUrjkovg 
ixaetoi — xal ovg ddixov0t dl otovtat dixaimg 20 
txxvta Ttoistv, slvai ydQ d^iovg — ovtm xaXov iattv 
dv^Qmjtog Ttoirifia, oaov dvvatai xaXov dvat, xal 
evvvtpavmv i£g to Ttdv fiotQav ixu tmv dXXmv 
tqimv o0a iitl yijg ^sXtCova. iitd xal totg dXXotg 
p. 263 00« iXdttm ^ma avtov xoOfiov y^ tpiQovta fii(i(pstat 26 
ovdslgvovv ixmv. ysXotov ydQ, st tig fii(i(potto, 
OTt tovg dv^QtoTtovg ddxvot, mg diov avtovg ^ijv 
xoifimfAivovg. dvdyxrj dh xal tavta slvat' xal aC 
fihv TtQodrjXot TtaQ^ avtmv mtpiXstat^ tdg dl ov 
(pavsQag dvsvQs noXXdg 6 XQovog' (3ats firjdsv 30 
f^^otg fidtviv fifidh dv^QCOTtotg slvat. ysXotov 6h 
xal oti dyQia itoXXd avt(ov fiifiq}S0&at ytvofiivmv xal dv^QcoTtmv dyQtmv st ds firj TtSTtCatsvxsv dv- 
&QG)7totg, dXXd dm(5tovvta dfLvvstat, tC d^avfia(St6v 
iattv ; 

10. dXX' sl dvd-QmTtot dxovtig slat xaxol xal 
5 Totovtot ovx sxovtsg, ovt' dv ttg tovg ddtxovvtag 

aitidaaitOj ovts tovg Ttdaxovtag cog di avtovg tavxa 
Ttdaxovtag. sl ds drj xal dvdyxrj ovtm xaxovg yCvs- 
a%ca slts vitb tr{g (poQag shs trjg dQxrjg btdovarjg 
tb dxoXovd^ov 8Vt8v&sv, (pvatxcog ovtmg. si dh drj 

10 6 Xoyog avtog iattv 6 Ttotcjv, Ttcjg ovx ddtxa ovtmg; 
dXXd tb fihv dxovtsgy ott dfiaQtCa dxovatov tovto 
dh ovx dvaiQet tb avtovg tovg TtQdttovtag jtaQ^ 
avtc5v slvaty dXX' ott avtol Ttotovat, dtd tovto xal 
avtol dfiaQtdvovatv 7} ov8' dv oXmg ijfiaQtov fiiq 

15 avtol ot Ttotovvtsg ovtsg. tb dh Tijg dvdyxrjg ovx 
il^m&Ev, dXX' ott itdvtmg. tb 8s trjg cpoQag ovx 
mats firj^hv i(p' iqfitv slvat' xai yaQ si s^m^sv tb 
jtdvy ovtmg dv ijv, cjg avtol oi Ttotovvtsg spovXovto' 
Sats ovx dv avtotg ivavtCa itCd^svto dvd-Qmjtot 

20 ov8' dv das^stg^ si d^sol iitoCovv. vvv 8h TtaQ^ 
avtcsv tovto. aQxrjg 8h 8o^sCarig tb i(ps^rjg itSQaC- 
vstat avfiTtaQaXafiPavofiivmv sig ti^v dxoXov&Cav 
xal tmv oaat sialv dQxaC' aQxat 8h xal dvd^QmTtot. 
xtvovvtat yovv TtQbg td xaXd oixsCa (pvast xal 

26 dQxri ccvtrj avts^ovatog. 

11. TtotSQa 8h (pvaixatg dvdyxaig ovtmg sxaata 
xal dxoXov^Catg xal OTtri 8vvatbv xaX(Dg; rj ov, 
dXX' 6 Xoyog tavta Ttdvta •jtotst aQxcov xal ovtm 
fiovXstat xal td XsyofiEva xaxd avtbg xatd Xoyov 

30 Jtotst ov ^ovXbfisvog Ttdvta dyad^d slvat, majtSQ dv 
st ttg tEXvCtrjg ov %dvta td iv tm ^ipm b(p^aXfLOvg 
Tcotot' ovtmg ov8' 6 Xoyog Ttdvta d^sovg siQyd^sto^ 240 Edd. III. II, 11-14. 241 dXXa tcc ii€v ^sovsy 1^« ^^ dcttiiovasj dsvtiQav (pvOLVy 
eha dv^gmTtovs x«l £c5a i^pslns^ ov qp^oi/w, dkXd 
Uym TioimUav votQUV i%ovrL rj^ists dij S(S7t£Q oC 
aTtsiQol fQatpLK^S rixvns cckLCovtaij cis ov xaXa ta 
XQCjfiata navtaxovj 6 dh ccQa td itQOOTJxovta dni- 5 
p.264 dmxsv ixdeta tOTtG)' ij §i wg dQdfia /A£>qpotTO, ort 
(lii Ttdvtss ^>cofS iv avta, dUd xal oixitris xaL 
tLS dyQOLXos xal cpavlcos cp^syyoiisvos' t6 dh ov 
xaXov i(StLV, d tLS tovs X^^Q^^S iii^L, xal ix 

tOVtCHV 6V}l7tXf}Q0V{l€V0V. 10 

12. H ^lv ovv avtos o Xoyos ivaQfLoOas iccvtov 
(is vlriv tavta siQydaato tovto (Sv olos iotLV, 
«vdfiotog tots ^iQSOLVj ix tov JtQO avtov tovto Svj 
xal tovto t6 ysv6}isvov ovtco ysvofisvov ovx dv 
0Xoin ^dklLOv iavtov dklo. 6 dl koyos ix Jtdvtav 15 
opolcov xal TtaQaTtXfi^Lav ovx dv iyivsto, xai ovtos 

6 tQOTtos [ov] (isiiTttos ndvta ovtos xatd ^iiQOS 
sxa(Stov «AAcag. si de f|ci iavtov dUa siaijyaysv, 
olov ifvxds, Kal i^Ldoato naQd t^v avt^av (pv(5LV 
ivaQHoOas tc5 jroiijfiaTi TtQOS to x^^Qov noUdsj n(os -^ 
6q^(ds; dlXd (patiov xal tds ^vxds olov fifp»? avtov 
slvai xal pLTi x^^Q^^S xotovvta ivaQ^ottSLV, dkV 
onov 7tQoai}xov avtats xataxoQltBi^v xat d^iav. 

13. insl ovd" ixstvov dito^lritiov tov Xoyovj 

os ov TtQos t6 TtaQOV ixdatoti q)Yi(SL ^kiitSLVj dXld 25 
TtQoS tds TtQoa^sv u^m^iSms 5««i «V t6 ^iXXoVj 
Sats ixst&sv tdttsiv Tijv d^iav xal fistatL&ivaL ix 
dsaitotcov tc5v 7tQ6a&sv dovlovs TtoLOvvtaj si iyi- 
vovto xaxol dsa7t6taLj xal otL av^(poQOv avtots 
oiJtcj, xal si xaxojs ixQnaavto nkovtc) nivrjtas, 30 
xal [oTfc] dya^ots ovx dav(iq>OQov nivrjaLv slvaLj 
jc«l cpovsvaavtas ddixos q)0VSV^vaL ddixas ft«v Tc5 noLtjaavtLj avt^ ds dLxaicns t^ na^ovtL, xal 
t6v nsLa6(isvov avvayaystv sis to avto tc5 inLtrj- 
dsic) noL^aaLj d na^stv ixQV^ ixstvov. (irj yaQ di) 
xatd avvtvxiccv dovXov (nri^s aixfidlmtoi/ cos itvxs 

5 (ir]8£ vfiQLa^nvaL sis ac5(ia sixfij dkXd rjv nots 
tavta noLrjaaSj cc vvv iatL ndaxcov • xal firj^^iQa tig 
dvsk(DV vnb naLdos dvaLQS&nastaL ysv^fisvos yvvrjj 
xal ^Laadfisvos yvvatxa [yvvrj] sataL, tva ^Laad^fj. 
od^sv xal ^sia (prjnn "AdQaatSLa' avtrj yaQ rj d^d- 

10 tal^LS 'AdQdatSLa ovtos xal oi/TOg z/ixn xal ao(pia 
^avfiaatn- tsxfiaiQsad-aL ds dst tOLavtrjv tLvd slvat 
Ti)v rd^LV dsl t(av okcov ix rcjv OQCOfiivov iv tc5 
navri, cjs sis dnav x^Q^^ ^^^ o rL fiLXQorarov, xal 
n rixvr} ^avfiaarrj ov ii6vov iv rots d^sioLs, dkkd 

16 xal (av dv rLS vnsv6r}as xara^pQOvrjaaL o5g fiLXQ(5v 
t^v nQ6voLav' oXa xal iv tots tvxovac ^cjols rj 
noLxikrj ^avfiatovQyia xal to iiixQt^ t(Sv (pvt(5v iv 
xaQnots xal itL cpvkkoLs svslSss xal to Qdata svav- 
J^ss xal QadLvov xal noLxikov, xal otL ov nsnoirjtat 

20 dna^ xal inavaato, dkk' dsl noLsttaL tcov vnsQdvo 
(pSQOfiivov xatd tavtaovx^haavtos- fistati^staLtoi- 
vvvtd fistatL^ifisvaovx sixfj iistatL^iiisvaovd' dkka 
axwccta kan^dvovtaj dkk' cas xak6v, xal o5g nQinoi 
dv SvvdfisaL ^siaLs noLstv. notst yaQ ndv %a ^stov 

25 o}£ ni(fvxs • nicpvxs ds xatd trjv avtov ovalav • ovaia 

8h avtovj rj to xakov iv tats ivsQysiais avtov xal to 

dixaLOv avvsx(piQSL. si yaQ firj ixsttavta, nov dv strj ; 

14. ix^L toivvv n dLata^LS ovto xatd vovv, «g 

dvsv koyLafiov slvaL, oiJtm ds slvaL, o5g, sitLS aQLata 

30 dvvaLto koyLafio xQV^^^i^i ^ccvfidaaL, otL fi^ dv 
dkkos svQS koyLafios noLrjaaL, 6not6v tt yLvdaxstat 
xal iv tats xa^' sxaata cpvasOL yLv6fisvov sis dsl 

FLOxrjf. 16 p.265 242 Enn. in. JI, 14. 16. 243 poigmsQOv ^ xatd Xoyi^fiov dtdtaiLv, iip' ixaGTOu 
lihv ovv tav yi,vofi6vav dd ysvav ovx sGtiv aitid- 
iSd^ai tov Ttotovvta Xoyov, bI' Ttg ftij a|tor kxaiStov 
ovtto ysyovivai %^vat^ cog td firi yeyovota, dCdia 
di, iv t€ vor^tots iv ts aia^titotg dd td avtd ovta^ 5 
7iQO0^xriv aitcov dya^ov TtXeiova, aAA' ov t6 
do^hv ixdata eldog avtaQxsg rjyovnevog^ olov Tcoda, 
Srt fi^ xigata, ov cxojiovfisvog , ott ddvvatov rjv 
loyov fi^ ovx inl ndvta ild-stv, dXX' oti sdst iv 
To5 yLsilovv T« ikdttw xal iv ta oAc) td (liQrj xai 10 
ovx i6a dvvatov slvai • ij' ovx dv 'qv fiiQri. to fisv 
yaQ dvc9 ndv ndvta, to ds xdtm ov jcdvta sxa6tov, 
xal av^Qcojtog dr) xa^' o0ov jiiQog sxactog ov itdg. 
si d^ Ttov iv fiiQsai rt6t xal dkko ti, o ov fiiQog, 
tovtm xdxiivo Tcdv. o drj xad^* sxatSta tj tovto 15 
ovk dxmtrjtiog tiksiog slvat sig dQStr^g ccxqov ' rjdri 
yaQ ovxit dv (jiiQog. ov ftiqv ovdh tc5 oXa to 
(iiQog xoefiri^hv sig fisitova d^iav icp^ovrjtai' xal 
ydQ xdXXiov td ^kov itotst xo0firi^sv d^ia fisi^ovt. 
xal yaQ yivstat toiovtov dcpofioimd-hv t^ oXoa xal 20 
olov (SvyxaQrjd^hv totovtov slvat xal 6vvta%%hv 
ovtmgj iva xal xatd tbv dv^QcSjtov tonov ixkdfiTtrj 
Tfc iv avtm, olov xal xatd tov d^stov ovQavov rd 
uiStQa^ xal tj ivtsv^sv dvriXritpig olov dydXfiarog 
fisydXov xal xaXov [^] shs ifiipvxov shs xal ti%vt] 25 
*H(pai6tov yivofiivovj [xal] dat fisv xal xatd to 
XQoacsTtov imatiXpovtsg datiQsg xal iv totg atrj^sat 
dh dXXov xal ^ ifiiXXsv imtQi^stv datQov d^iatg 
xiifiivcov, 

15. td fihv ovv sxa0ta avtd i(p' savt&v ^sa- 30 
QOVfiiva ovtmg- 1} avfiitXoxrj dh i5 tovtcov yivvr]- 
^ivtcav xal dil yivvcoftivajv s%ot dv rr]v iniataQiv xal ditOQiav xatd ti trjv dXXrjXoq)ayiav tmv dXXmv \ 
^mmv xal tdg dvd^QcSTtcav iig dXXijXovg iTtid^iastg, 
xal otc TtoXsfiog dsl xal ov fitjTtots navXav ovd' dvo^rjv 
Xdfirj, xcd fidXcata si Xoyog Ttsnoirjxsv ovtcjg i%SLV, P- ^^® 

6 xal ovtci) Xiystav xaXmg s%siv. ov ydQ sti totg 
ovtG) Xiyovaw ixstvog 6 Xoyog ^qrjd-st, cjg xaXmg 
xatd to dvvatov i%si [xaX\ aitia vXtj ovrmg i%6v- 
tmv, mg iXattovcog s%siv, xal cag ov dvvatbv td 
xaxd ditoXia^av, stnsQ ovtcjg i%Qriv i%Siv, xal 

10 xaXcog ovtco, xal ov% ij vXrj TtaQsXd^ovaa XQatst, 
dXXd 7raQrj%^r]j %va ovtm, fidXXov dh ^ xai avt^ 
aitia Xoyov ovtmg. dQ%Y] ovv Xoyog xai jtdvta X6yog 
xai td ycvofisva xat' avtov xai avvtatt6fisva iirl 
tfj ysviasi Ttdvtcog ovtcjg. tig ovv rj tov TtoXifiov 

15 tov dxrjQvxtov iv ^moig xai iv dvd^Qconoig dvdyxrj ; 
rjdXXrjXocpayiai fthv dvayxatac, dfioifiai tcicov ovaacov 
dvvafiivmv, ovd^ sltig fii^ xtivvvoi avtd, ovtco fiivsiv 
sig dii. ii dh iv d %q6vg) dit djtiX^stv ovtcjg 
aTtsX^stv sdsi, cag dXXotg ysviad^ac %Qsiav TtaQ 

20 avtmv, ti cp%ovstv sdsi; ti d' si ^QCod^ivta dXXa 
icpvito ; olov ii ini axrjv^g rc5v VTtoxQircov 6 mcpo- 
vsvfiivog dXXa^dfisvog to a%rjfia dvaXa^CDv ndXiv 
siaioi dXXo 7tQ6aco7tov, dXX' ov ti^vrjxsv dXi^d^cSg 
ovtog. ii ovv xai to dTtod^avitv dXXayrj iatv aco- 

26 fiatog, SajtiQ iad^rjtog ixit, rj xai navtiXrjg dno- 
^iatg acofiatog, SaTtiQ ixit i^odog ix trjg axrjvrjg 
navtiXrjg ovJtoti sig vatSQOv itdXiv r]lovtog iva- 
ymviaaad^ai, ti dv dsivov sir] ij toiavtt] tcov ^mmv | | 
iig dXXrjXa fista^oXt] noXv ^sXticov ovaa tov firjds l I 

30 tr]v dQ%riv avtd ysvia^ai ; ixsivmg fihv yaQ iQrjfiia 
geo^ij xai trjg iv dXXcp ovarjg ddvvafiia' vvv ds 
TtoXXr] ovaa iv tc5 Ttavti gco>J ndvta Ttoat xai 

16* I 
[ M^^ Ean. in. II, 15. 16. 245 Ttoi^naiii iv tm t^v xal odx dvix^tai firi itoiov6a 
dd naXd nal ivetdij t^vta itaLyvia. dv^Q(D7tG)v de 
in' dUfilovQ onka ^vijtrcav oi/rov iv tdl^u sv^xr}- 
fiovL fiaxofiivcav, ola iv itvQQ^x^tg Ttat^ovtBg i^yd- 
iovtai, dfiXoviSi tds t€ dv^QCiTtivag fSitovddg ditdoag 6 
Ttaididg oveag t^vg ts %avdtovg (irivvov6iv ovdhv 
diivov ilvai, dTto^vri^xsiv ds iv itoXi^oig nal iv 
fidxaig oXiyov itQoka^ovtag tov yivofiivov iv yijQa 
^dttov dTtiOvtag xal itdhv iovtag. ji d' d(pai- 
Qolvto t^vtsg x(>^fi«T^<»v, yivd^xoisv dv fti?d« TtQO- 10 
tsQOV avtmv slvai %al tolg dQ7tdtov0iV avtotg 
/ ysloiav slvai rijt/ xtrjiSiv dfpaiQoviiivov avtovg 
dUciv' iitsl xal totg (in dfpaiQS%sm x^Iqov yivs- 
if&ai trijs d(paiQi6s0g rijv xtri^iv. SfSitsQ 8s im 
tmv ^sdtQmv talg &xfivaig, ovtm XQ^ xal tovg ib 
(povovg ^sda^ai xal itdvtag ^avdtovg xal nolsm' 
ukaGSig xal dQitaydg, (ista^iasig itdvtaxal (ista- 
0XW^ti^sig xal ^Qfivaiv xal oi(iGiy(av vnoxQi^sig. 
xal ydQ ivtav^a inl tdov iv ta ^itp sxdattov ovx 
fl ivdov in^%fi, dkk' ij ii(X) dv^Qoinov axid xal20 
oiiiG)tsi xal odvQStai xal itdvta noisl iv Gxfivfj tfj 
p.26T oA» yfj mkkaxov axi^vdg TtoiYi^aiiivmv . toiavta 
ydQ iQya dv^Qoajtov td xdta xal td l|ai^ ftdva g^v 
fidoTOg xal iv daxQfJOtg xal 6Jtovdaioig oti 7tait,(av 
iatlv iJyvoi^xoTOff. (lov^ ydQ tm 67tovdaic} a7tov- 26 
da^tiov iv dTtovdaCoig tolg SQyotg, 6 d' dkkog dv- 
&QG)7tog Ttaiyviov. 67tovMlstai 8s xal td itaiyma 
tol% MovMlsiv ovx sidoat xal avtotg ov6i Ttaiyvioig, 
§1 di ttg 0viJi7taitG)v avtotg [OTtovdatog] td toiavta 
Ttd^oij tUtm 7taQa7ts6(av Ttaidmv 7taidia to 7tsQi m 
avtov dTto^insvog 7tQ66G)7tov. si ds dri xal Ttai^oi 
ZmKQdtfig, naitsi toi Hg) EG^xQdtSi. 6st dh xdxstvo iv^v(ist<S%ai ^ (hg ov 6st tsxnnQia tov xaxd slvai,^ 
tddaHQvsiv xal ^Qrjvstv ti^sa^ca, oti ^i) xal 
7iat6sg inl ov xaxotg xal daxQV0v6i xal odfjQovtai. 
16. dkV si xakcjg tavta kiystai^ 7t(og dv sti 
5 7tovriQia; tcov 6' ddixia; d(iaQtia ds Ttov; 7t(og yaQ 
iati xakcag yivoiiivmv d^tdvtmv ddixstv rj afiaQtd- 
vsiv tovg Ttoiovvtag; xaxo6ai(iovsg ds 7t(3g, si (i^ 
d(iaQtdvoisv (irid' ddixotsv; TtcSg 6s td (isv xatd 
(pv(5iv, td 6s TtaQd (pvGiv g^ijao^sv slvat tc5v ytvo- 
10 (livmv^ d7tdvtG)v t(ov dQG)(iivG)v xatd (pv0iv ovtmv; 
Ttcsg d' dv xal TtQog ro ^stov dai^sid tig slri toi- 
ovtov ovtog tov [jrotot)vros xdl rot)] :ncotot;fifiVoi; ; 
ofoi^ st tig iv dQaaati koidoQOV(isvov TtoifjtT^g vjto- 
xQit^v TtOiYiaaito xal xatatQixovta roy Ttoirjtov 
15 roi; dQd(iatog. Ttdkiv ovv 6a(pi0tsQOv kiyG)(isv tig 
6 koyog xal (hg sixotag roiovrdg iativ. iati toivvv 
otiros 6 Ao>os— tstok(i7ia^G) ydQ' raj^a 6' dv xal 
rvx^i(isv — iati toivvv ovtog ovx dxQatog t/ovg 
oW «t}rot/ot5ff ot5d£ ys ipvxvg xa^aQag to yivog, 
20 ^Qtrjiiivog ds ixsivrjg xal olov sxkanttg i^ d^(p()tv, 
vov xal tl^vxrjg xal tl^vxrjg xatd vovv di(xxsip.ivrig 
ysvvriadvtmv tov koyov tovtov Jwijt/ koyov tivd 
^avxfj sxovaav. T^aaajhimn ivsQysiM^ xal^'^ (pavkti' ^ 
ivsQysia ds ovx oJs ^o ^^9 ivsQyst, dkk' ij iviQysia 
25 avtfig, xdv (lii ataf^n^ig tig TtaQfj , xiv^aig tig ovx 
sixfi. olg yovv dv TtaQ^ xal (istdaxv oTtmaovv 
otiovv, sv^vg kskoymtai, rot;ro di iati (is(i6Q(pmtai, 
mg r^s ivsQysiag rijs xatd rt)t/ gfotjv (lOQ^povv Svva- 
(livng xal xivovang ovtmg, (hg (ioQ(povv. n toivvv 
30 iviQysia «t5r^s tsxvixn , maTtSQ dv 6 6QXOV(isvog^ 
xivovnsvog sl'n' 6 yaQ oQxn^^n^ ^fi ^^rw tsivixfi 
gotj soixsv avtog xal tj ti^vn tcvtdv xivst xal ovtm 246 Enn. IIl. mvsij tag t^g Jcjijg ccvtijg toiccvtrig jtGig ovatjg. 
tavta [isv ovv dQrja&a tov oiav dst xal trjv i}i/rt- 
vovv gmijv ^ysttSd^uL svsxcc. ^xmv toivvv ovtog 6 
loyog ix vov ivog xal fcaijs fitdg itXilQOvg ovtog 
ixati^ov ovn i6tiv ovts JciiJ fiia ovts vovg ttg slg 5 
ovts ixadtaxov nlTJgfig ovdh dcdovg iavtov olg 
• fidmiv okov ts %al xdvta. dvti&slg ds dll^koig 
td fisQTj xal TtotTJoag ivdsa itoli^ov xa\ fidxrjg 
0v6ta6iv xal yivsfStv sigydGato xal ovtmg iatlv 
p.268 slg Ttdgj si (i^ Hv siri. ysvofisvov ydg iavta totg 10 
fii^s0i Ttolsfiiov ovtog sv i6tL xal (pilov, SansQ 
av slg 6 tov df^dptatog i%mv iv avtm Ttokldg fidxag. 
TO (ihv ovv dQdfjta td fisfiaxrifiiva olov sig fiiav 
dgfioviav ayst avfiipmvov olov dirjyrjaiv t^v itdaav 
tmv fiaxofisvmv noiovfisvov ' ixst dh «| ivog Xoyov 15 
r] TcSv Siaatdtmv fidxrj- mats fidlXov dv tcg tfj 
dQfiovia TiJ ix fiaxofiivmv sixdasts xal irittjasLS did 
ti td fiaxoftsva iv totg koyotg. si ovv xal ivtav^a 
o|i) xal ^agi) jtoiovai Xoyot xal avviaaiv sig Isv 
ovtsg dgfioviag loyoL sig avtrjv trjv aQfioviav, alkov 20 
koyov fisi^ovaj ovtsg ikdttovg avtol xal fiSQtj, 
oQcctfisv dh xal iv tm navtl td ivavtia, olov Isv- 
xov fkilavj ^sQfiov i/vxQOv, xal «JiJ ntSQmtov dnts- 
Qov, vnoTtovv dnovvj koyixbv dkoyov, Ttdvta dh 
^mov ivog tov avfntavtog fisQrj xal t6 Ttdv ofiokoyst 25 
iavtm tmv fiSQcSv itokkaxov fiaxofiivmv, xatd koyov 
ds to jtdv, dvdyxrj xal tov sva tovtov koyov ag 
ivavtimv koymv slvai sva trjv avataaiv avtm xal 
olov ovaiav Tt]g totavtrjg ivavttcSasmg cpSQOvar]g. 
nal ydQ si firj mkvg iji/, ovd' dv rjv ndg, ovd' dv 30 
koyog' koyog ds fSv dcdtpoQog ts TtQog avtov iatv 
xal /q ftdhata dtatpoQd ivavtimaig iativ mats si i II, 16. 17. 


247 stSQOv okmg, t6 ds stSQOv Ttoist^ xal fidkiata stsQOv, 
dkV ov;t^^^^^ stsQOv TtoiTjasr mats dxQmg stsQov 
Ttoimv xal td ivavtia noLTjasi ^g dvdyxrjg xal 
tiksvog iataij ovx si didtpoQa fiovov, dkk' si xal 
6 ivavtia Ttoist slvac iavtov. 

17. mv drj toiovtog olog xal itdvtmg Ttotst, Tcokv 

fidkkov td, jtmvfisva TtoirjasL ivavtia, oam xal 

dtiatrjxs fidkkov xal rjttov ^v 6 xdafiog 6 aia&ri- 
tog n 6 koyog avtov, mats xal Jtokvg fidkkov xal 
10 ij ivavtLOtrjg fidkkov xal rj tov ^rjv itpsaig fiakkov 
ixdatm xal 6 sQmg tov sig h'v fidkkov. (p&siQSt ds 
xal td iQmvta td sQmfisva Ttokkdxtg sig to avtmv 
dya^ov aitsvdovta, otav (p^aQtd ^, xal rjitpsaLg 
dh tov fiiQOvg TtQog to okov Uxsl sig avtb o dvva- 
15 taL. ovtmg ovv xal ol dyad-oi xal ot xaxoi, maneQ^ 
TtaQd trig avt^g t£>^s dQXOVfiivov td ivavtia' xal 
avtov to fiiv tL fiiQog dya&ov, t6 dh xaxov (prjao- 
fisv, xal ovtm xakcig l%£tv. xaitoL ovdsxaxol itL. 
rj to fisv xaxovg slvaL ovx dvaLQSttai, dkk' rj fio- 
20 vov otL firj TtaQ' avtcov toiovtot. dkV tamg ayy- 
yvcSfirj totg xaxotg' si fin ^«at ^» '^ns avyyviDfirjg 
xal fiij 6 koyog TtOLSt' TtoLst ds 6 koyog firidh avy- 
yvcifiovag iflX totg tOLOvtoLg slvaL. akk' si 
tb ^hv fiiQog avtov dyad-bg dvnQ, tb 8h dkko ito- 
25 vrjQog, xal Ttksim fiiQrj TtovrjQog, ma%SQ iv dQa- 

aaaL td fihv tdtrsL avtotg 6 TtoLrjtrjg, totg dh XQrj- P-260 
taL ovOLV ndri' ov yaQ avTOg TtQmtaymvLatrjv ovds 
SsvtsQov ovdh tQixov TtoLSt, dkkd dLdovg ixdatm 
rovs nQoarjxovtag koyovg nh ^^i^^^^^ ^^^^'^f ^/^ 
80 tstdx^aL diov ovtm tOL xal iatt toTtog ixdatm 6 fthv 
tm dya^m, 6 dh tc3 xaxtp itQiiimv. ixdtsQog ovv 
xatd (pvOLV xal xatd koyov sig ixdtsQOv xai tbv TtQi- 248 Eim. III. II, 17. 249 xovtte xcoQit tov tonov i%mv^ ov Hleto. dta 
fp^iyyitai xal Jtout 6 (ilv das^itg l&yovs nal igya 
(Momv)j 6 dh ta ivavtia' rioav yaQ Kal hqo tov 
dgdfiatos toiovtoi ol vTioxQital didovtig iavtovg 
t^ dQdfiati, iv (ihv ovv totg dv^gamvotg dgdfia- 5 
oiv 6 fihv xoifjtT^g id&KS toifg Xoyovg, ot dh ixovai 
moq' avtcov ual i| Mrnav to ts xaXmg xal ro xa- 
xmg ixaOtog — imi ydg xal igyov avtotg fiitd 
tdg QT^ang tov Ttoitjtov' iv 81 tm * dlrj^iateQCi 
TtoiT^fiatty o tt (iifiovvtat xatd fiiQog dv^Qcoitoi 10 
MOifitixi^v ixovtsg (pvaiv, il^vx^ fihv vnoxQCvitai, 
a d' mcoxQivitat Xafiovaa TiaQa toi; aoifjtov, cSaTtiQ 
01 f^di VTtoxQital m stQoacoitita, tr^v ia&ijta^ tovg 
XQOxcntovg xal td ^axiy, ovtcn xal tpvxn avtii tdg 
tvxag ov ka^ovaa iCxtj' xatd koyov dh xai avtat- 15 
xal ivaQfioaafiivri tavtag avfifpcsvog ylvitat xat 
atrvitaliv iavttiv t^ dQafiatt xal tc5 loya Ttavtt' 
iita olov tp^iyyitat tdg MQalitg xal td dUa, oaa 
av ilrvxfi xatd tQonov tov iam^g TtotTJamv, maTHQ 
ttvd ddfjv. xal cog 6 q)d^6yyog xal to ax^fia jtaQ' 20 
avtov xalov ij aiaxQov xal ij xoofiov TtQoai&tjxiv, 
cjg dolitiv dvj iig t6 noitifia ij TtQoa^ilg trjv avtov 
tiig fpcavfjg xdxfjv ovx iitoii^ai fihv ro ^j^dfia itiQov 
ij olov ifv, avtog dh daxtjficov i(pdvtj, 6 dh Jtotfjtiig 
TOi) dQdfiatog dniiiifiiifi xat' d^tav dttfidaag xal 25 
tovto iQyov itotcov aya&ov XQttov, tov di tjyayiv 
iig fiiitovg ttfidg xat, ii ixot, i%l td xaUim dgd- 
Itata, tov dh itiQoVj it uov ilxi x^Qova, tovtov 
Tov tQOMov iiask^ovaa iig todi to xdv noitjfia xal 
fjtiQog iavtijv xotfjaafiivri toi5 dQdfiatog iig vito- 30 
XQiatv TO iv ij TO xaxcog iiaiviyxafiivtj itaQ' avtrjg 
xal iv %§ iiaoSm avvtax^itaa xal id dlla xdvta XfQQtg iavtijg xal tmv iQycov avt^g Xa^ovaa dixag 
ti xal ttfidg av ixit, JtQoaiOtt di r^ rofg vTtoxQt- 
tatg dti iv fiiitovt tonm rl xatd axtiv^g fiitQOV 
vTtoxQtvofiivotg xal tov Ttotritov itavtdg tovtov 

5 ;rotot5i/TOff xvQtovg xal dvvdfiiog ovatig fiiitovog 
iitl TtoXld LBvat itdfi tOTicov ttfidg xal dttfiiag OQi- 
^ovat Tc5 avvBTtikafipdvitv xal avtovg tatg ttfiatg 
xal dttfitatg aQfiolovtog ixdatov tOTtov totg ijd^satv, 
cog avfKpcovitv tc5 tov navtog Xoyco ivaQfiotofievov 

10 xatd dixfiv ixdatov totg fiBQBat rotg dB^ofisvotg, 
maitiQ X^Q^nS i^cc(5T:nS ^k ^ov oixitov xal nQoari- 
xovta toTtov tattofiivrig xatd koyov tov tov 
(pd^iyyiad^at, OTtotov iattv avtfi to tijg dvvdfiicog v-^^O 
iig tovto. xal yaQ iv tm oXco t6 TtQiJtov xal to 

15 xakov, ii sxaatog ov 8it tstdlstat (p^iyyofiivog 
xaxd iv tm axotm xal tm tagtdQm- ivtavd^a yaQ 
xaXbv t6 ovtw (p^syysa^at' xal tb oXov tovto 
xaXbv ovx, si Xi^og slri sxaatog, dXV si tbv 
(p^oyyov tbv avtov siacpsQOfJLSvog avvtsXot sig fiiav 

20 aQfioviav ^miqv xal avtbg (pcov(3v, iXdttm dh xal 
XiiQCo xat dtsXsatiQav maTtSQ ovds sv avQtyyt 
(pcovri fiia, dXXd xal sXdttcov Ttg ovaa xal dfivdQd 
TtQbg aQfioviav tijg Jtdarjg avQtyyog avvtsXst, ott 
fiSfiSQtatat f] aQfiovia sig ovx laa fisQri xal dvtaot 

25 fihv ol (p^oyyot Ttdvtig, 6 dh tsXstog stg ix itdv- 
xcov, xal di} xal 6 Xoyog 6 ndg stg, fisfisQtatat dh 
ovx sig taa' o^sv xat tov Ttavtbg 8td(p0Q0t toTtot, 
psXtiovg xal x^^Vovg, xai itvxat ovx laat ivaQfiot- 
tovatv ovtco totg ovx taotg xal ovt co xai svtav^a 

30 avfi^aivst xai tovg toitovg dvofioiovg xai tdg ^v- 
Xdg ov tdg avtdg, dXX' dviaovg ovaag xai dvofioiovg 
tovg TQonovg ixovOag, olov xatd avQtyyog ij ttvog 250 Ean. III aUov 6QYdvoi> ai/o^otoTi^ras , iv ronoig t£ Ttgog 
«AAijAag dia^pBQOvaiv elvm [xal] xa^ iKaOtovtd-^ 
nov ta avtav 6vn(pG}vmg xal totg tonoig xal ta 
ok^ <p'»€yyo^ivag. xal ro xaH&g avtatg iv xala 

mta to Ttav xsidBtai, x«l t6 naga <pv6iv ta Tcavtl 5 

xara (pv0iv nal ovShv nttov tp^oyyog ildttcov, 
dUToi Xitgov mmin%B to Zlov ovto) q>%Byyo^ivri, 
cS07t€Q ovdh 6 ^iim mvriQog ^v xdQG) TtBmCrixs 
tiiv evvo^LOvydvtiv mkiv, bI dst xal dlkri %QriG^ai 
BixovL. dBt ydQ Kal tovtov iv mkBi, (dst dh xal 10 
d^Qtomv totovtov mkkdHigy) otal nakmg xal ovtog 

%Bltav. ^ 

18. XBlQOvg dh xal pBktiovg ^uxal «t iiBV xai 
di' dkkag altCag, al 81 olov H dQxng ov maai 
taar dvd koyov yaQ xal avtai tm koyG) ^iiQn ovx 15 
iaa, imiitBQ dd^tn^av. %Qn <5f iv%viiBt(S^av xa\ 
xd dBvtBQa xal td tQita xal t6 fi^ totg avtotg 
ivBQystv dBl (Ji^iQBav i^vxnv. dkkd Ttdktv av Tcal 
ddB kBxtiov mkkd ydQ imm^Bt slg aatpnvBiav 
6 koyog. m 7^9 «^^^^ ^^' iitBiadyBiv toiovtovg 20 
imxQLtdg, or dkko ti (p%iylovtat n ^« ^«^ mintov, 
&Q7tBQ dtBkovg TtaQ avtov Tot) d^afi«T0s ovtog 
avtol dmTtknQOvvtsg t6 ikkstmv xal tov mtnaav- 
tog did (ii(5ov xsvovg miTJaavtog tomvg, tag tcov 
imxQtt(5v ovx vmxQttcov iao^iivGiv, dkkd iisQovg 25 
T0i5 mtntov, xal nQOSidotog d (p^iyiovtat, IV ovtoi 
Ta komd awsiQBiv xal td i(pslng olog ts tJ. xal 
ydQ td i(pBing iv tm navtl xal [Ta] imiisva totg 
xaxotg t(av iQymv koyot xal xatd koyov oiov ix 
IwixBiag xal aixiicck(6tov dyoyng Ttatdsgxatd (pvatv 30 
271 fisktiovg xal dvdQsg, si tvioi, xa\ nokng dkkai 
d\iBivovg t^v itsmQ^ni^ivGiv vm dvdQ(3v mvnQcov. 1 


I i II, 17. 18. III, 1. 251 si ovv dxomg n Biaayayyn tcov ^vx^v, ai 8n td 
mvnQd, ai ds td XQn^"^^ iQydaovtav — dTCoatsQn- 
aonsv ydQ tov koyov xal tcSv xQn^^^^ d^patQOVV- 
tsg avtov td mvnQd — ti xG)kvsi xal td t(ov 

5 vmxQLt(QV sQya ^iQn mtstv, majtsQ tov dQdiiatog 
ixst, ovtG) xal Tov iv ta navtl koyov, xal ivtavd-a 
xal to xak(Dg xal t6 ivavtiov, Sats sig sxaatov 
x(ov vmxQLxcov ovToi naQ' avxov tov koyov, oaco 
xsksioxsQOV xovxo xo dQdiia xal ndvxa itaQ' avxov. 

10 dkkd x6 xaxov mtnaat %va xi\ xal al ^vxal ds 
ovdsv sxL iv x(p Ttavxl al ^SLOXSQai, dkkd iiiQn 
koyov ndaai- xal n oi koyot ndvxsg ifvxai, n ^^^ 
d oi iisv Tpvxoii, 01 8s koyot iiovov [xov] navtog 
tl^vxng tivog ovtog; III. 

nEPI nPONOIAS AETTEPON. 

15 1. Ti toivvv doxst tisqI tovtG)v; rj ^^'^ "^^ ^^- 

vnQa xal td xQn^td koyog TtSQisikn^psv 6 ndg, ov 
niQn xal tavta- ov ydQ 6 itdg koyog ysvva tavta, 
dkk" Ttdg iatt (istd tovtG)v. ^vxng ydQ Ttvog 
Ttdang iviQysia ot koyot, t(av 8s iisQmv td iiiQn'^ 
20 fitas 8s 8id(poQa ixovang iiiQn dvd koyov xal oi 
koyOL, Sats xal td SQya ia%ata ovta yswniiata. 
aviig)G3V0L ds ai ts tl^vxal TtQog dkkrjkag td ts iQya ' 
avii(pG)va ds ovtG)g, cog ^v il avxSv, xal si H 
ivavtimv. ix ydQ svog ttvog oQiin^ivta ndvta 
25 sig ?v avviQXStaL (pvasG)g dvdyxri, Sats xal ^ta- 
(poQa ix(pvvta xal ivavtia ysvoiisva tc5 il^ivog 
slvaL avvikxstat 6>wg sig avvta^LV iiiav. SajisQ 252 Enii III. ni, 1-3. 253 yaQ xul i(p' inccatmv gwwv [olov] 'iv LTtnwv yevog, 
p.272 xav (idxmvtat xav ddxvmaiv dXlijXovg xav q)ilo- 
vsixmai xav Ir^lm ^vfimvtai, xal td dUa xa^' ^v 
yivTfi maavtmg' xal di} ovtm xal dvd^gcoTtovg ^stiov. 
avvaittiov toivw av TtdXcv jtdvta td stdti tavta 6 
eig ?v t6 Jciov yivog- slta xal td firi ^<pa xat 
ddifi av' elta iig Hv t6 ^^ gc5oi/- slta ofiov, d 
/^ovAa, sig to slvai' elta iig to nagixov to elvav, 
xal Ttdhv inl tovtm ixdtjtsag xatd^atvE diatQcSv 
xal 0xidvdii£vov to ?i/ ogcov tS iitl Ttdvta (p^dveiv lo 
xal ofiov itSQiXan^dvHv iv (Svvtd^et (iia, 6g dia- 
xsxQifiivov ?v slvat, gcjot/ Ttolv ixdatov Ttgdttovtog 
t(ov iv avtm to xatd tpvaiv t^v iavtov iv avt^ 
TCJ oAg) oficag ovtog^ oiov JtVQog ^hv xaiovtog, VTt- 
%ov \p\'\ %d Imtov iQya- dv^QcoTtOL dh td avrcjv 15 
exa0toi rj mtpvxam xal didfpoQa oi dtdtpoQOL xal 
imtai xatd tdg cpvasig xal td igya xal tm J^v to 
€V xal to xc(X(og. 

2. a[ dh (Svvtvxiav ov xvQiai tov £v, dxoXov- 
%ov6v dh xal avtai 0vfi(pGivmg totg %q6 avtmv xal 20 
iaatv dxokov^ia ifiTtXaxstaai. (Jvfinlixsi dh ndvta 
t6 '^yovfisvov (JvfKpeQOfjiivcov twi/ icp' ixdtSQa xatd 
(pv(5iVy olov iv GtQatyjyiaLg iqyovfiivov fihv toi; 
mQati^yov, avfiTtvsovtcav dh toJv avvtstayfiivmv. 
itdx^ri dh t6 ndv TtQovoicc (StQatfjyixiJ 6qg)(S^ xal 05 
tdg TtQdi^sig xal td xd^ xal d dst naQstvai, Gitia " 
xal notd xal d^ xal oitka itdvta xal firjxtxvTJfiata 
xal o0a /| avtcav avfiTtXsxofiivav JtQoscoQatat, tva 
to ix tovtcov 6vfifiatvov %; x^Q^^ ^ov tsHvat 
svj xal iAfjAv^s itdvta tQonov ttvd svfirjxavov 30 
xaQd tov 0tQatrjyov, xaitot i^o&sv ^v o6a ifisXXov 
^td<3stv oi ivavtiot ovdh oUv ts ^v xdxsivov n aQXit^v tov GtQatojtidov. si dh dij 6 fiiyag i^ysficov 
strj, v(p' co Ttdvta, ti dv davvtaxtov, ti ds ovx av 
avvriofio6fiivov siri; 

3. xai ydQ si iyco xvQtog tov tdds iliad^at ri 

5 tdds, dlkd aiQiast avvtitaxtat, ott fir) iTtetGodtov 
t6 aov t(p Ttavti, dlV rJQt^firiaat 6 totoads, dlld 
Tto^sv 6 totoabs', iatt ^s dvo, d 6 loyog l,r\tst, to 
fiiv, si inl tov Ttoti^aavta, sl' Ttg iariv, dvsvsyxstv 
dst tov Ttotov Toi) iv totg Tjd^satv ixdatov trjv 
10 aitiav, rj inl to ysvofjtsvov avto, rj oXcog ovx aitt- 
atiov, SaitSQ ovds inl (pvtav ysviascog, ott firj 
aia^dvstat, ri i»i lcpcov tcov dXXcov, oTt firi mg 
dvd^^coTtot ixovat' tavt6v yaQ tovto tm dtd ti 
dv^QcoTtot ovx OTtSQ ^soi' dtd ti yaQ ivtavd^a 

16 ovT£ avtd ovts tov notT^aavta svXoycog aittiofisd^a, 
inl dh dvd^QcoTtcov , ott fii^ xQstttov rj tovto; si 
fisv ydQ, ott idvvato tovto xdXltov slvat, si fihv 
TtaQ avtov TtQoattd^evtog Tt sig t6 xQStttov, av- P 273 
TOff atttog iavtip 6 firj Jtotrjaag' si ds ^ij TtaQ' 

20 avtov, dkX' idst ii^adsv itQoastvat naQa tov ysv- 
vritov, dtoTtog 6 to nliov dnattcov tov do^ivtog, 
SansQ si xal iitl tdov dlkcov goiov ditatt^yt xal 
tcov q}Vtcov. dst yaQ ov t^rjtstv, si skattov dkkov, 
dkV si cog avto avtaQXCog' ov yaQ itdvta laa idst. 

25 ccq' ovv fistQrjaavtog avtov itQoatQiast too fiiq dstv 
itdvta taa; ovdaficog' dkV ovtco xatd (pvatv slxe 
ysvia^&at. dxokov^og yaQ ovtog 6 koyog tvXV 
dkkri, dxokov^og ds i^vxn avtrj vm, vovg dh oy 
tovtcov Ti sv, dkkd Ttdvta' td ds ndvta itokkd' 

30 nokkd dh ovta xal ov tavtd td fihv UQmta, td dh 
dsvtsQa, td 6h i(ps^ns '««^ '^V «^^9^ iiieXksv slvat. 
xal toivvv xal td ysvofisva ^ma ov i^v^fal fiovov, 254 Enn. IIL III, 3. 4. 255 dkXd tvxmv iXattcS^itg, olov il^itTJlmv rjdrj tiqo- 
lovtcjv. 6 yap tov t^^v Uyos, %av i^^vxog ij, 
itiga tl^vxn^ ovx ixBivtij «qp' ifff 6 Aoyog, xal 6 
0vfinag ovtog iXdttmv tfi} yCvBtac ajtsvdcav £ig 
vXriv %al to yBvoiiBvov ii avtov ivdsiatsQOv. 6x6- 5 
MH d^ 060V dq}i6t7ix8 rd yBVOiiBvov xai o^cog i6tl 
9av(ia. ov toivvvj d toiovtov to ysvofisvov, xal 
t6 7Cq6 avtov TOtovTOV i6ti yaQ xavtog xQBlttov 
TOil yivofikivov xal ilca aitlag xal (idlXov ^av- 
Hd6aij oti idcaxi ti ftf^* avto xal td i'xv7] avtov 10 
toiaika, ii dh dij xal nXiov iSmxiv ^' o6ov 
iX0v6i xt^6a6^ai^ iti ^dXXov ^uodixtiov S6t£ 
xivdwivitv trijv aitiav inl tovg yivofiivovg iivaL, 
To da trjg ngovoiag luftjdvog ixitv. 

4. d^Xov (ihv yaQ ovtog tov dv^gooTtov — XiyGi 15 
dh aTtXov cag tovto S mmifitai (aovov ovtog xal 
xatd tavtd xoiovvtog xal nd^xovtog — djc^v [dv] 
ttitia ri xatd ti}v iitttiiiTi^iv, m6JiiQ inl tmv ^mcop 
tmv dXXmv. vvv dh dv^QOTtog fiovov iv t{j6ycp o 
xaxog xal tovto t^cag ivXoycag. ov ydg (lovov o 2a 
mnoiritai i6tiVj dXX' «x«^ ^9%n^ ^^^n^ iXiv^igav 
ovx ilm T^g TtQovoiag ov6av ovdi tov X6yov tov 
BXov ot} ydQ dTtfJQtritat, ixilva tovtwi;, dXV iiti- 
Xd(init> td XQiittca totg x^QO^i xal rj tiXiia JtQ6voca 
tovto' xal X6yog 6 (ihv 7toirittx6g, 6 dh ^vvdittcov 25 
td MQiittm totg yivofiivoig, xdxstva ^Q^voia ij 
dvm^iv, ij dh dito Tijff dvm, 6 hsQog X6yog 6vvrjfi- 
fiivog ixiivm, xal yivitav iS d(ji<potv itdv 7tXiy(ia 
xal MQovoia iq 7td6a. dQxn^ iihv ovv £xov6iv dXXriv 
av^Qmnoij ov %dvtig dh 7id6iv olg ixov6t xQd^vtai, 30 
dXX' olfihvt^ itiQa, oidh t^itiQa ij tatg itiQaig tatg 
XUQ061 xQmvtai. 7idQii6i 6h xdxitvat ovx iviQyov6aviig avtovg, ovtOL ys avtal aQyov6ai • nQdttii yaQ 
£xa6zov To iavtov. dXX' £ig tovtovg ovx iv£Q- 
yov6iv aitia tivog, £l'7tOL tig dv, 7taQ0v6aL; ^ ov p. 274 
7tdQ£i6L. xaitoi Ttdvtrj q)a(i£V 7taQ£tvaL xal ovdhv 
5 £Qrj(iov. rj ov tovtoig, iv olg (irj £ig avtovg iv£Q- 
yit. did ti ovv ovx iviQyit iig 7tdvtag, £l'7t£Q 
fiiQrj xal tavta avtmv; Xiym dh ttJv aQxrjv tiJv 
toiavtr^v. iTtl fihv ydQ tmv dXXmv ^mmv ovx avtmv 
i} dQxh avtri, i7tl dh dvd^Qcii^tmv ovx ijtl Ttdvtmv, 

10 «p' ovv ovx i7tl Ttdvtmv ov (i6vov rjd£; dXXd dtd 
ti ov fi6vri; iq)^ mv dh (i6vrj xal xatd tavtrjv to 
Jifv, td d' dXXa o6ov dvdyxrj. £h£ ydQ )J 6v6ta- 
6ig tovavtri, mg olov £ig d^oX^Qov £(ipdXX£LV, £l't£ 
iTti^vfiittL xQatov6LV, o(img dvdyxri Xiy^Lv iv tm 

15 V7tox£L(iivm to aitLOv £LvaL. dXXd TtQmtov (ihv 
d6iiL ovxitL iv tm X^ym, dXXd (idXXov iv t^ vXrj, 
xal ^ vXrj, ovx 6 X6yog XQatiJ6£L, £Lta to VTtoxii- 
(livov dg 7ii7tXa6taL. rj to V7tox£i(i£vov tfj aQxri 
6 X6yog i6tl xal to ix tov Xoyov y£v6(i£vov xal 

20 ov xatd tov X6yov ' m6t£ ovx r] vXrj xQatr]6€L, £ita 
ij 7tXd6Lg. xal to tOLOvd^ £ivaL iTti t^v itQOtiQav 
PLOtrjv [aV] dvdyoL tLg, olov yLvo(i£vov ix tmv TtQO- 
TBQmv d(iifdQOv cSg 7tQdg tbv itQo avtov tov X6yov' 
OLOV ^l^vx^^g d6^£V£6t£Qag y£vo(i£vrjg, v6t£Qov 8h xal 

25 ixXd(iip£L. xal 6 X6yog dh X£yi6d^m £X£lv xal tov 
X6yov av iv avtm trjg vXrjg, rjv avtm iQyd6£taL 
7tOLm6ag xa%^ avtov trjv vXrjv ri 6v(L(pmvov £VQmv, 
ov yaQ 6 tov ^oog Xoyog ijt' dXXrjg rj ^oog vXrjg' 
o%£v xcd £ig td dXXa Jcoa cprj6LV £i6XQiv£6%aL oiov 

30 dXXtjg trjg if^vxrjg y£vo(iivrjg xal £t£QOLm%ivtog tov 
X6yov, Lva yivrjtaL tvxrj ^o6g, rj TtQOt^QOv rjv dv- 
%Qm7tog' m6t£ xatd dixrjv 6 x^^Q^'^- "^^' ^S ^9' 256 Eui. III. III, 4. *. 257 X^g dia tC 6 %BiQmv iyivsto xal nag iaq^dXfi; [^] 
nolXdxig stQtitcct, 6g ov TCQmta itdvta^ dXV o0a 
ditksga xal tQtta ikdttGi riji/ q>v0iv tcav jtQo av- 
tmv i%u^ %al ts^ixgd ^ox^ aQXst slg ixfiaaiv tov 
o^ot5. xal i} 0vfi7tloxfj dh i} Ttgog dXXo dllov 5 
m0MiQ ttg avyxQa^ig iattv itiQov aS dfi(potv ysvo- 
fiivovj xal ovx ovtog T^Xdttaaev, dlld iyivsto il 
aQxng iXattov to ilattov, xal iativ o iyivBto xatd 
(pvaiv Tijv avtov iXattov, xai^ si to dxoXov&ov 
xd0%it,j 7td0%ii To xat' d^iav. xai iig td xqo- 10 
Pi^imfiiva dh dvanifiTtuv dit fiir Xoytfffiov mg 
xdxitd^iv i^Qt7]fiivmv tmv ig^i^^g. 

5. yivitat toivvv i} TtQovota i^ dQxtjg iig tiXog 
xattov0a dvm&iP ovx t07j olov xat dQt^fioVy dXXd 
xatd dvaXoyiav dXXfj iv dXXm toTtm, maniQ iit\ 16 
Imov ivog iig i0%atov i^ dQ%rig ^Qtrjfiivov ixdetov 
tb oixitov i%ovtogj tov fihv ^iXtiovog to ^iXtiov 
Tijs iviQyeiag^ tov dh itQog to xdtm fjdriy iviQyovv- 
Tog ti avtov xal 7td0%ovtog td oaa avtm oixita 
Tta^fjtata TtQog «^to ti xal TtQog tjJi/ avvta^tv t^v 20 
p.275 TtQog dXXo, xal dij xal ovtmal nXriyivta ovtmg 
iip^iylato td tpmvtjivtaj td dh atmTttj 7tda%it xal 
xtvittat td dxoXov^ay xal ix tmv fpd^oyymv ditdv- 
fiiii/ xal ix tmv iia^rifidtmv xal iviQytifidtmv fiia 
tov tmov olov qpoi/ij xal ^miq xal ftiog. xal yaQ 25 
xal td fioQta dtdtpoQa ovta xal didq>oQov ti}i/ iviQ- 
yitav i%ovta- dXXo ydQ itotovat xodig, 6q)^aXfiot 
i* dXXo, dtdvota dh aXXo xal vovg dXXo. Ih dh 
in xdvtmv xal jtQovota fiia • ilfiaQfiivri dh ajro tov 
%fiQOvog dQ^afiivfi, to dh vitiQavm itQovota fiovov. 30 
td fihv ydQ iv tm xoafim tm vofitm Ttdvta Xoyog 
xal vTthQ Xoyov' vovg ydQ xal iw%fj xa^aQd' to { 


1 it. \ dh ivtiv^iv fldri oaov fihv SQ%itat ixitdsv TtQOvota 
xal oaov iv tv%fi xa^aQa xal oaov ivtsvd^sv sig 
td t^a, iQ%stat 8h fiSQilofisvog 6 Xoyog ovx laa' 
o^sv ovdh taa Ttotstj mansQ xal iv t,mm ixdatm. 

6 TO dh ivtsv^sv fjdrj dxoXovd^a fihv td dQcSfisva xal 
TtQovoia STtofisva, sl ttg dQmti ^sotg (piXa- iji/ ydQ 
%soq>tXrig 6 Xoyog 6 TtQOvoiag. avvsiQsrai fihv ovv 
xal td totavta t(ov sQymv^ nsitoifitat dh ov tiqo- 
voiaj dXXd ysvofiiva f} TtaQd dv^QCiTcmv il TtaQd 

10 otovovv 17 ^mov ^ d^v%ov {td ysvofisva), st Tt 
i(ps%rig tovtotg ^QfjatoVj jtdXtv xatsiXrjTttat TtQOVoia, 
cog 7tavta%ov dQSti^v XQatstv xal fistattd^sfiivmv xal 
dtoQ^cSasmg tvy%av6vtmv toJi/ i^fiaQtfjfiivmVj otov [sC] 
iv ivl adfiatt vytsiag dod^siafig xatd itQOvotav tov 

15 gciov ysvofiivfjg tofiijg rj oXmg tQavfiatog TidXtv 
iq>B%^g Xoyog 6 dtotxcsv avvdTCtot xal avvdyot xal 
imro xal dtoQ^otto to 7tov^aav. mats td xaxd 
iTCOfisva slvat, £| dvdyxrjg di' xal ydQ TcaQ^ i^fKOV 
xaT* aitiag ov% vico t^g 7CQOvoiag iqvayxaafiivmv^ 

20 dXX' «1 avtcov awa^dvtmv fthv totg trjg 7CQOVoiag 
xal dTCO 7CQOvoiag iQyotg, to dh i(ps^fjg avvstQat 
xatd fiovXfjatv ixsivfjg ov dvvrj^ivtmv , dXXd xatd 
trjv tmv 7CQa%dvtmv f] xatd dXXo tt tcjv iv tm 
Tcavti fifjd' avtov xatd ^CQOvotav 7CS7CQa%6tog rl 

25 7iS7COtfjx6tog Tfc iv rjfitv 7cdd^og. ov ydQ to avto 
7C0tet Tcdv 7CQoasX^dv 7cavti, dXXd to avto 7CQdg 
dXXo xal dXXo TCQog dXXo ' otov xal to trjg 'EXivrjg 
xdXXog 7CQ6g fihv tov UdQtv dXXo siQyd^sto, 'Ido- 
fisvivg dh i^ca^sv ov t6 avt6' xal dx6Xaarog dxo- 

30 Xdat(p, xaXog xaXm avfiTCsacov dXXo, 6 dh aca(pQmv 
xaXog dXXo 7CQ6g acd^pQOva totovtov xal TCQog dx6- 
Xaatov dXXo 6 avt6g, 6 d' dxoXaatog 7CQ6g avtov 

Plotih. 17 ■■■I 


Enn. III. m, 6—7. 259 ttXlo, xal JtaQci fihv roi; dxokdatov to nQax^lv 
ovts imo TiQovolaq ovtB xatd nQOVOLaVy to ds vno 
Toi5 amtpQOVog i^yov ovx vno xgovoCag fiev, oti 
wr' umovy uatd itgovomv ds' 6Vfi<p(ovov yaQ to5 
Aoyci, SiSitSQ xal o vyisivcSg JtQd^sisv av rtg avtog 5 
%Qdlag xatd loyov tov tov latQOv, tovto ydQ 
xal 6 iatQdg JtaQa t^g tixvrig idCdov slg te to 
p. 276 vyiatvov stg t£ to xdfivov. o 6' dv t*5 fti} vyut- 
vag Ttof^, avtog t€ itoiBt xal JtaQd tiqv jtQovotav 
xoi; iatQOV siQydeato. 10 

6. ao^iv ovv xal td x^iQ^ fidvtsig 7tQokiyov6i f • xal iig trjv tov navtog (pOQav OQOVtsg TtQog tatg 
aXXaig [lavtsiaig %Qokiyov6i \xaX] tavta; ^ drjlov 
ott rc5 iJvfiTtSTtXix^ai Ttdvta td ivavtia, olov trjv 
(iOQipi^v xal rijv vXriv' olov inl iciov avv&itov 16 
^vtog 6 Tijv (iOQq}'^^ xal tov Xoyov d^soQCJV xal to 
fiSfiOQtpGJfiivov ^smQSt. ov yaQ ciaavtcog gcJov 
voijrov xal gc5ov ^vv&stov ^soQSty dXXd Xdyov 
gciou iv tm 6vv%^it<p fioQ(povvta td x^iQ^- t>^ov drj 
ovtog tov Ttavtog 6 td iv avtm yivofisva ^sgiqcov 20 
^SGiQSt dfia xal i^ <Sv i6tt xal ti^v TtQovoiav f^v 
in avt<p' titatai drj inl Jtdvta xal td ytvofuva. 
td di i0ti xal £c5a xal nQd^sig avtcjv xal dia- 
d^i^sig XQatrjd^st^at Xoya xal dy^yx^ fisfiiyfiivat • 
fiSfiiyfiiva ovv ^scoQst xal dirjvsxcSg fiiyvvfisva xal 25 
iiaxQtvsiv fihv avtog ov Svvatai nQOVotav xal to 
xatd nQOvoiav x^Q^S ^^^ ^^ ^*^ vnoxsifisvov o<Sa 
8idco6iv sig ro ytvofisvov naQ^ avtov. dXX^ ovS^ 
dvdQog tovto noistv ^ <Jo<pov tivog xal ^slov rj 
^sdg dv ixot, <pairi tig «v, tovto to yiQag. xal 30 
ydQ ov tov fidvtscog ro diort, dXXd t6 ort fiovov 
sinstVy xal i} tixvi^ dvdyvcxsig <pvOLxc5v yQafifidtGiv I xal td^Lv drjXovvtGiv xal ovSafiov nQog ro dtaxtov 
dnoxXLvovtcov ^ fidXXov Sh xatafiaQtVQOvGrig trjg 
(pOQag xal sig <p<og dyovarjg xal nQlv naQ^ avtc5v 
fpav^vai, olog sxaGtog xal o6a. 0vfi<piQStaL yaQ 
5 xal tavta ixsivoLg xdxstva tovtotg avvtsXovvta 
dfia nQog 0v<Sta0LV xal aLdLdtrita xofffiov, dvaXoyCcf, 
ds GrjfiaCvovta td dXXa rcai tstrjQi^xotL' insl xai 
al dXXai fiavtLxal t^ dvaXoyca. ov ydQ iSsL dni^Q- 
f^ad^aL dXXj^XcJv td ndvta^ <afiOL<Q0^aL 8h nQog 

10 dXXrjXa dfirjyinrj. xal tovt av tacog slrj to Xsye- 
fisvovy cag GvvixsL td ndvta dvaXoyCa. ieti dh 
toLovtov ij dvaXoyCa, S<Jts xal to x^^Qov nQog to 
XstQov <og to fiiXtLov nQog to ^iXtLOv, olov <Qg ofifia 
nQog ofifia xal novg nQog noda, d^dtSQov nQog ^d- 

15 tSQOVj xaC^ si fiovXsL, cjg aQstrj nQog dLxaLO^vvrjv 
xal xaxla nQog ddixCav si toCvvv dvaXoyCa iv 
TOJ navtCj xal nQOSLnstv ivL' xal si nost dh ixstva 
sig tavta, ovrci noLst, cog xal td iv navtl £c3Ci 
sig dXXriXa^ ovx cjg ^dtSQOv ysvva %-dtSQOV' dfia 

20 ydQ ysvvdtai' dXX^ <og ri ni<pvxsv sxaCtov ovtGf 
xal nd^x^^ ^o nQ6<s<poQov sig trjv avtov <pv0Lv, 

Xal OtL tOVtO tOLOVtOVy Xal tO tOLOVtOV tovto' 

ovtG) yaQ xal Xoyog slg. 

7. xal otL $k td ^sXtCco, xal td x^^Q^- ^^^^ 

26 n<og dv str^ tt x^^QOv iv noXvsidst firi ovtog psX- 
tCovog, 7J nc5g to ^iXtiov fi^ x^^Qovog; cSats ovx p. 277 
aitLatiov tb x^^QO^ iv t<p ftsXtCovL^ dXXd dnods- 
xtiov to piXtLOv, otL idGixsv savtov tm x^^QOVl. 
oXag dh ol dvaLQStv d^LOVvtsg ro x^^Q^'^ ^*' ^^ 

30 navtl dvaLQOvOL nQOvoLav avtijv. tCvog ydQ i0taL; 
ov ydQ tfi) avf^g ovds tov fisXtCovog ' insl xal tr^v 
dvca nQovoLav ovofidtpvtsg nQog t6 xdtd) Xiyofisv. 

17* 260 Eim. III. %o ^lv yag sig 5?i/ jtdvta aQxV y ^^ V 0^^*01} jcdvta 
%al olov Ttdvta. nQoeiat, dh ^diy ix tavtfig exaata 
(i £vov(f Tjg iitsCvfig ivdov olov ix ^^i]g fiiag iiStaSarig 
avtrig iv avt^- td dh iifjv^riasv sig Tt^^og iie^e- 
gi0fiivov stdcoXov ixa6tov ixsivov g^SQov, dllo d' 5 
«V allm ivtav%a TJdri ^yiyv^^o xal r^v td filv nkri- 
0iov t^ff Qi^rig, td dh Ttgoiovta sig to JtOQQo i^xi- 
tsto xal (lixQtg olov xlddcnv xal dxQcav xal xaQ- 
xav xal q)vUmv' xal td fihv ifisvsv dsi, td dh 
iyivsto dsi, ol xaQiiol xal td (pvXXa, xal td yivo- 10 
^sva dsl slxs toifg tmv indva koyovg iv avtotg 
olov ttixQd divdQa PovXrj^ivta slvai, xal si iysv- 
vri($s zqIv q)&aQ^vai,, to iyyvg iyivva fiovov, td 
ih didxsva olov tmv xlddmv inlrjQovto av ix tijg 
^iins x«i ccvtmv dklov tQOTtov zstpvxotGtv, il mv 16 
xal iitaaxB td dxQa tmv xlddmv, mg ix tov TtXrj- 
6iov oisa^at to Ttd^og iivai fiovov to dh xatd 
Ti}v dQxrjv av to (ihv iita0xh ^6 dh iitoisL, t} d' dQxn 
dvrJQtrjto xal avtrj. TtOQQmd^sv fihv yaQ il&ovta 
aXka td Ttotovvta sig aXlrjla, il^ dQx^g dh djto tov 20 
avtov, olov si ddsltpol ^Q^iv ti dl^Xovg ogioi^oi 
ysvofAsvoi ix t(Bv avtmv OQnri^ivtsg usnoirixotmv. IV. 

nEPI TOY EIAHXOTOE HMAE AAIMONOE. 

p. 283 1« T6v (ihv ai vnoatdasig yivovtai (isvovtmv 

ixsivmv, ri dh ^vxn xivov(Aivrj iksysto yswdv xal 
ai^^aiv T1J1/ iv vxo6tdasL xal tpvaiv xal (isxQt 25 
qivtmv. xal ydQ sxbl avtiiv xal iv ^(liv ov<Sa, 
[ov] xQatsl dh (isQog ovaa- otav dh iv (pvtotg r I Ilf, 7. IV, 1. 2. 261 yivrjtaL, avtrj XQatst olov (xovrj ysvo(iivrj. avtrj 
(ihv ovv ovdhv ysvva, [^'] ysvva ndvtrj stSQOv av- 
trjg' ovxiti yaQ gcjij (istd tavtrjv, dlkd to ysvvcj- 
(isvov dlmv. ti ovv; r}, monsQ ndv, o(Jov xqo 
6 tovtov iysvvdto, d(i6Q(pmtov iysvvdto, s idomistto 
^^^ J^S^jM^MQiqiBO^cci TtQog ro ysvvijaav olov ix- 
tQSC[6(isvov, ovtm dst xal ivtav^a to ysvvrj^&hv ov 
n^vx^g iti sldog, ov yaQ itv tv, oikk' doQiatiav 
Sivat Ttavtskrj. sl (ihv yaQ xdv totg TtQOtiQOig rj 

10 doQiOtia, dkV iv stdsL' ov ydQ ndvtrj doQtatov, 
dkV (og TtQog trjv tsksimatv avtov' to dh vvv 
Ttdvtrj, tsksLOV(isvov dh yivstaL am(ia (ioQ(piqv ka- 
fiov triv tfj avtov dvvd(itL 7CQ6a(pOQOV, VTtodoxiq 
Tov ysvvrjaavtog xal ix&Qsifjavtog, xal (lovov tovto 

15 iv aG)(iatL iaxcctov tc5v dvm iv iaxdtm tov xdtm. 

2. xal Tu ^'ipvxri ndaa ini^isksttaL tov dipvxov' 

sjil tavtrjg (idkLata- al 6' dkkaL dkkmg. 'jtdvta 

dh ovQavov jtsQLTtokst dkkots iv dkkoLg si'dsaLV% 

rj iv aia^rjtLXip stdsL rj iv koyLxm rj iv avtm tm 

20 cpvtLxm. to ydQ XQatovv avtrjg (ioqlov t6 savtm 
7tQ6a(p0Q0v TtoLst, td d' dkka dQyst' i^m yocQ. iv 
dh dv&QGiTtm ov XQatst td ^a'()w, dkkd avvsaxLv' 
ovdi ys t6 xQstttov dsi' iatL ydQ xal tavta xGiQav 
tLvd ixovta. dLO xal mg aiad^rjtLxoi' iatL ydQ xal 

25 oQyava aia^rjasmg' xal jtokkd (6g (pvtd- iatL ydQ 
am(ia avi,6(iLSvov xal ysvvcSv cjats Jtdvta avvsQyst, 
xatd dh t6 xQstttov to okov slHog dvd^Qmjtog. i^sk- p.28i 
^ovaa 6i, otL jtsQ ijtksovaas, tovto yivstaL. Slo 
(psvysLv dst JtQog to dvm, Iva (irj sig trjv aia^rjtL- 

30 ^rjv ijtaxokov^ovvtsg totg aia^rjtotg siddkoLg, (irjdh 
sig trjv (pvtLxijv ijtaxokov^ovvtsg t^ i^piasi tov 
ysvvdv xal idmdcSv kL^vsiaLg, dkk' sig to vosqov 262 Eim. III xtd vovv Kol ^sov. 060t fisv ovv tov aV&QOJCOV 
izTJQfi^aVj Tcdliv av^ganoi' o0ot dh aLa&TJCsi ^ovov 
igi^crav, i^a. akV d fihv alQ^Gsv (leta d^vfiov, 
ra ayQta^ xal ij diaq^ogd ^ iv tovtoig to didtpogov 
tmv toiovtmv jcotei:' oaot dl fi£r' im^vfiCag xal 5 
iqdov^g tov iTtid^vfiovvtoSj td dxoXaffta tc5v ^cimv 
xal yaatQLfiaQya. sl dh fitidh aia^ijaBL fietd tov- 
fov, dlXd vm&£La aiad^ilasmg fist' avtmvj xal q>vtd' 
Itovov ydg toiko tj fidliata ivijQysL to (pvtLxov^ 
xal fiv avtoZg fislitT] dsvdgm^vaL. tovg dh (pLlo- 10 
fiov6ovg fiiv, xa&aQLOvg dh td aXXa, sig td mdixd ' 
tovg dh dXoymg fia0Lliag [sig] dstovgj sl ft^ dXXtj 
xaxia %aQsiif{' \kstsmQol6yovg dh dvsv (pQovtjasmg 
iig tov ovQavov dsl aiQOfisvovg sig OQVstg fistscii- 
^ovs taig 7it7J6s<fLV. 6 dh t^v jroAmxjJv aQStrjv 15 
[tfiQil0ag] dv^QmTtog' 6 dh ^ttov aQSt^g nohtLxijg 
HStixmv Ttohtixov imov, fiihtta tj td tOLavta. 

3. tig ovv daifimv; 6 xal ivtav^a. tig dh 
^sog; ij 6 ivtavd^a' to ydg ivsQyij&av tovto sxa- 
fStov dysL, ats xal ivtav^a fiyovfisvov, ap' ovv 20 
todto i0tiv 6 daifimvj o07tSQ ^(5vta siXrJxH; rj ov, 
dXld fd XQo avtov- tovto ydg iq)i6trjxsv dgyovv, 
ivsQyst dh to fist^ avto. xal si fihv t6 ivsQyovv 
ij aia^fitLXoi, 6 daifimv to XoyLXov si dh xatd to 
XoyLXov Sc5fi£i/, 6 daifimv to vjihQ tovto i(ps(St(ag 26 
doyog (fvyxmQcav rai iQyaiofjLsvm. OQ^cig ovv Xi- 
ystaL iqfiag aiQ7J6s0^aL . tov yaQ vjcsQxsifisvov xatd 
tfj^ ^mr^v aiQOVfts^a. did ti ovv avtog dysL; ^' 
tov ^LOtsv0avta ovx i(StLV aysvv y dXXd tcqo tov 
|ili/ aysLVj ots ilrjj %av6dfisvov dh tov ^rjv dXXm so 
MaQaxmQSLV tiqv ivigysLav ts^rixota trjv avtov 
xat' iviQysLav ^mvjv. 6 fihv ovv i^iXsL dysLV xal IV, 2—4. 263 XQatrj0ag ^rj avtog dXXov xal avtog ?x^^ daifwva * 
si dh ^aQvvoLto t^ qcSosl tov x^^QOvog rjd^ovg, sxsl 
ixsLvog fqv dixrjv. tavtri xal 6 xaxog iTtl to x^f^QOv 
^Qiaavtog TtQdg trjv Sfimotrita tov ivsQyijaavtog 
5 iv tfj 5«^ sig piov ^qslov. si dh sJtsGd^aL dvvaLto 
tm daifiovL tm dvm avtov, dvm yivstav [xar'] ixst- 
vov t,(ov xal i(p^ dystat XQslttov fiSQog avtov sv 
7tQ06taai(x ^ifisvog xal fist' ixstvov dXXov emg dvm. 
i(5tL yaQ xal TtoXXd ^ '4>vxri ^ccl jtdvta xal td dvm 

10 xal td xdtm av fiixQt' ndarig t,mrlg xal i6fihv £xa6tog 
x66fiog vorit6g, totg fihv xdtm 6vvd7ttovtsg tmds, i3.285 
totg dh dvm tm vorjtm, xal fiivofisv tm fihv dXXm 
Ttavtl vorjtm dvm, ro5 dh i^xdtm avtov TtSTtsdrifLS^a 
tm xdtm olov aTt^QQOLav dn^ ixsivov dtdovtsg sig 

15 t6 xdtm, fidXXov dh iviQysvav, ixsivov ovx iXat- 

tOVflSVOV. 

4. aQ^ ovv dsl iv 6G)fiatL tovto; ^ ov' idv 
ydQ 6tQa(pc5fisv 6vvs7tL6tQi(pstaL xal tovto. ti ovv 
rj tov 0^vt()g; d7to6tri6staL xal to avt^g fiiQog 

20 6tQa(psi6rig; ij ovdh 6vvivsv6s tm fisQSL avtrjg tm 
i^xdtm' ovdh yaQ i^Xd-sv ovdh xatrjXd^sv, dXXd 

t fisvov6rjg 7tQ06d7ttstaL to 6mfia tov x66fJiov xal 
olov xataXdfiTtstaL ovx ivoxXovv ovdh 7taQixov 
fiSQifivag iv d6(paXst rov x66fiov xsvfiivov. tl ovv; 

f6 ovx ai6^dvstai tLva al6^ri6Lv; ^0Qa6Lv ovx ix^L*, 
(prj6ivy otL firjdh 6(p^aXfiovg- ovdh c5ta ovdh Qtvag 
dr]Xov6tL ovdh yXc5ttav. ti ovv; 6vvai6^ri6Lv cS67tsQ 
rjfistg tmv ivtog '^ficav; ij ofioimg xatd (pv6LV ixov- 
tmv riQifiri^Lg. ovdh ridovri. 7tdQS6tLv ovv xal to 

30 (pvtLXOv ov 7taQdv xal to ai6d^tLx6v C36avtmg. 
dXXa TtsQl fihv tov x66fiov iv dXXoLg • vvv 8h 66ov 
i(pri7ttsto ri d^tOQia avtov stQrjtaL. ^04 iiiBn. III. IV, 5. 6. 265 •6. ill' ii intt aiQittai rov dai^ova xal tov 
fi^ov, Ttmg iti tivog xv(fioi; ^ xal rj algsatg ixft rj 
XifonivTi ttjv rjjff tvx^^S JtQoaigietv xal did&iaiv 
xa^olov xal navtaxov aivCttitai, akV ii ij mqo- 
aignJig tijs t^xVS ^vgia xal tovto xgatit, o av 5 
XQOXiiQOv ixfj (liQog ix tmv ngo^e^myLivmvj ovxiti 
to acofia ahtov ovdivbg xaxov avt^' ii yag jtQo- 
tiQit to t^g tvxns V^og tov (Sm^atog xal tovto 
iXii'j iUito, xal ^tov daifiova% (prj0iv, 'odx 
dXldttitai% oiki 6 cxovdatog ivtav^a yivitai ovti ift 
ipavXog, «(>' ovv dvvdfAH iativ ixdtigog, iviQ- 
fiia dh yivitai; ti ovv, ii tpavXov acSfiatog 6 to 
i}#os 0Movdatog tvxot^ 6 dh tdvavtia; ij dvvatac 
fidXXov xal ^ttov td t^g tvxn9 inatigag ixdtiQa 
td amfiata naQixia%aiy iml xal ai dXXai i^md-iv 15 
tvxai Tjjv oXijv 7tQoaiQi0iv ovx ixfiipd^ovGiv, otav 
dh Xiyrjtaij mg HQmtov oC xX^QOi, ilta td tmv fiimv 
«aQadiiyfiata, imita td iv tatg tvx^^ig, xai mg 
ix tmv MaQovtmv tovg fiiovg xatd td '^^rj [aiQovv- 
tai\j to xvQt,ov pkdXXov didmOi tatg tvxatg Stati- 20 
^iiaaig td do^ivta nQog td avtmv ri^rj. oti ydg 
6 daifimv ovtog ov TtavtaTtaaiv i^m, dXX' ovtmg, • 
dg fifj avvdidifiivog ovd" iviQymv, rjfiitiQog ds mg 
tvxng TtiQi iimtv, ovx ni^itiQog di, mg dv^QmTtot 
tmoidi t^v vn" avtov Imrjv ixovtig, fiaQtvQit td 25 
p. 286 «V tm Tifialm' d ii fihv ovtm XrjqA^iirj, ovdifiiav 
iiii fidxfjv axovta dv tiva davfnpmviav, ii dXXmg 
6 daifimv Xrnp^iirj. to dl ' dnojtXrjQmt^v mv tig 
itXito' xal avto avfitpmvov. ovti yaQ noXv xatm- 
tiQm id iX^itv iig to x^^ov vTtiQxa^rjfiivog , dXX' 30 
ixitvo iviQyitfkovov to vii avtov, ovti VTtiQavm avtov 
ovti iig iaov • ov ydQ dvvatai dXXo yivia^av rj ^ iattv. §1 , 6. tig ovv 6 aitovdatog ; rj 6 tm ^iXtiovi iviQ- 
ymv. rj ^ovk dv rj'^ aitovdatog avviQVOvvta savtm 
tov dalfiova i%mv; vovg ydQ iviQyiPiv tovtm. ij 
ovv daifimv avtog rj xatd daifiova xal daifimv 
5 tovtm d^iog. aQ^ ovv xal v%\q vovv , il to vnlg 
vovv daifimv avtm; dtd ti ovv ovx i^ dgxnSy n 
dtd tov d-OQvpov Tov ix trjg yiviaimg. vndQx&i 81 
ofimg xal ngo Xoyov rj xivrjaig rj ivdod^sv dQiyofiivrj 
tmv avtrjg. ndvtmg ovv xaroQ&ot; rj ov ndvtmg, 

10 itniQ ovtmg rj ij^vxn ^La&iasmg ixst, mg iv xovtoig 
totg tOLotadi totddi ovaa toLOvtov ixsiv ^iov xal 
tOLavtrjv nQoaiQsatv. 6 fiivtoi daCfimv ovtog, ov 
Xiyofisv, dyaymv Xiystat slg adov ovxitL 6 avtog 
liivsLV, idv fnfj td avtd sXrjtat ndXiv. nQo ds tov 

16 Ttmg; to dij dyaystv sCg trjv XQiatv to sig to avto 
(Sxrjfia iX%stv fistd trjv dnoyivsaLV, o sl%s nQO r^g 
ysviasmg' slta mansQ dn dQ%rjg dXXrjg tov fista^v 
T^S vatsQOv ysviasmg %q6vov tatg xoXa^ofiivaig 
ndgsatLv. rj ov8s /3tog avtatg, dXXd dixrj. ti di; 

20 tatg sCg d^rJQSLa amfiata sCaLOvaaLg iXattov; ^ ^^C- 
fimv n ^ovrjQog ys rj svrjd^rjg. tatg ds dvm; ^ fc5v 
dvm al fisv iv aCad^rjtm, aC 8s i^m. ai fisv ovv iv 
aCa^rjtm rj iv fjXim rj iv dXXm tmv nXavmfiivmv, 
aC d' iv tfj dnXavst sxdatrj xa%^6 Xoytxmg ivrjQyrjasv 

25 ivtav^a- %Qrj yaQ otsad^aL xal xoafiov slvaL iv tfj 
tlfv%^ fjfimv firj fiovov vorjtov, dXXd xal 'il)V%rjg trjg 
xoafiov ofiosLdrj dLd^satv vsvsfirjfiivrjg ovv xdxsC- 
vrjg stg ts trjv dnXavrj xal tdg nXavmfiivag xatd 
dvvdfiSLg dLaq)6Q0vg ofiosLdstg tavtaLg tatg dvvdfisaL 

30 xal tdg naQ^ rjfitv slvat xal iviQysLav slvai naQ^ 
sxdaxrjg xal dnaXXaysCaag ixst yCvsa^aL nQog daxQOV 
to avfi(pmvov tq svsQyrjaavtL xal ^rjaavtL rj^sL xal 266 Enn. III. IV, 6. V, 1. 267 dwdfiH xal totovtm ^sa xal daipLovi yi ij avxm 
tovtip %QT!i0£0d^aL ij Tfi vtiIq tavti]v tiQV dvvafiiv 
0H€7itBov 61 ♦iJto ^iktiov taq dri ^|(o ysvofisvag 
trjv datfioviav tpvaiv vjtsgPs^TjxdvaL xal naaav 
dfiaQfiivriv ysviGBmq xal oAog \to] iv t^da tm & 
OQata^ ecog iatlv ixst^ 6vvavBV£%^fiarig xal tfig iv 
avf^ q)Uoy€via£C3g ov0iag^ fjv sl tcg Xiyov xavtTjv 
slvat, Tijv 71€qI td acjfiata yivofiivrjv fiBQiatiiv avfi- 
p. 287 nXri&vvovaav iavttiv xal avfifieQi^ovaav totg aw- 
fiaaiVj oQ^cSg U^bl. ftsQi^staL dh ov fnayi^EV' to lo 
yaQ avto iv Ttaaiv olov xal ndXiv 'iv xal i^ ivog 
Jcjov dil TtoXld yBvvdtai tavtfjg fiSQL^ofiivTjg ovrcjg, 
&a7C£Q xal ix tmv q^vtcjv tcsqI td acjfiata ydg 
xal avtfi fisQiatrj. xal ots fisv fiivovaa iitl tot) 
«vTOi; didcoatv, olov ij iv totg fpvtotg ' ots 81 ditsk- 15 
%ovaa TtQlv ditsk^stv idcjxsv, olov xai iv totg 
dvrjQrjfiivoig q>vtotg ^ iv S«'otg aTto^avovatv ix 
arj^smg itolXmv il^ svbg ysvvrj&ivtav. avvsvsQyslv 
dh xal ix tov Ttavtog tijv totavtrjv dvvafitv ivtav^a 
tijv avtrjv ovaav, itdXtv dh idv Irj i} ipyXV ^^~ 20 
Tavda, 7} tbv avtov r/ dkkov ixst datfiova xatd 
trjv ^(orjv, ^v Tiotrjastat. im^aivst ovv fistd tov- 
tov Tot) datfiovog SaitsQ axdtpovg tovds tov Ttavtog 
TtQtStoVj elta TcaQakapovaa rj tov dtQdxtov ksyo- 
fiivTj (fvatg xatita^sv SaTtSQ iv vrjl stg Ttva sdQav 25 
tvxrjg. TtSQtayovarjg dh trjg 7tSQtq)0Qdg SaTtSQ 7tvsv- 
fiatog tov iTtl tijg vscag xa&ijfisvov rj xai tpsQOfisvov 
%okkai xal 7totxikat yivovtat xai ^iat xai fifra- 
^iaBig xai avfiTttcSfiata, SansQ xai iv avtfj tfj vrji 
fj xaQd tov adkov t^g vsc^g rj TtaQ^ avtov xtvrj- 30 
%ivtog OQfifj olxsicCy rjv dv a^oirj tm i7ti vsmg sivat 
TtaQa t6v iavtov tQo^tov. ov ydQ ofioicjg iv totg \ "§ ; avTorg 7tdg xtvsltat rj fiovkstai ^ ivsQyst. yivstat 
ovv dtdq)0Qa dtaq^oQotg ^ ix tcov avtc5v ^' dtaq^oQOv 
TtQoaitsaovtaiv, ^ td avtd dkkotg, xdv dtdq)OQa td 
7tQoa7tsa6vta • totovtov ydQ ^ BLfiaQfiivrj. V. 

IIEPI EPSJTOS. 

6 1. nsQL SQcatogj 7t6tSQa ^s6g ttg rj daificjv rj p. 291 

Ttd^og Tfc t^g tl^vxrjg, rj 6 fisv ^s6g Tts rj daifimv, 
TO 8i Tt xai 7td%og, xai 7tot6v Tt sxaatov, iTttaxi- 
tl^aa&at d^tov tdg ts tcov dkkmv dvd^QciTtav i^ttvoiag 
i7tt6vtag, xai oaat iv q)tkoaoq}ia iyivovto TtSQi 

10 Tovrov, xai fidktata oaa v7tokafipdvst 6 ^stog 
nkdtcDv, og 8rj xai 7tokkd Tiokkaxfj tcov iavtov 
TtsQi EQGitog syQa^sv og 8rj ov fi6vov iv tatg pvxatg 
iyytv6fisv6v t^ Tcdd-og stQrjxsv sivat, dkkd xai 8ai- 
fiovd q)rjatv ai^TOV xai 7CSQi ysviascog avtov 8tsirjk- 

15 ^sv., OTCog xai o^sv iatl ysysvrjfiivog. 7C£Ql fisv 
ovv tov Tcd^ovg ov tov SQcota ahtoyfiEd-a , ott 
iyytvstat iv tjfvxcctg iq)tsfiivatg xakm TM/t avfi7cka- 
xrjvat, xai mg rj iq)satg avtrj rj fiiv iatt 7CaQd aca- 
qtQOvcjv avtfp t» xdkkst olxsto^ivtGiv , ij 8e xai 

20 tEksvtdv i^ikst sig aiaxQov ttvog ^CQd^tVj ov8slg 
dyvost 87J7COV' o&EV 8£ trjv aQxrjv exbv ixdtSQog to 
ivtsv^sv iTCtaxousLV 8td q)tkoaoq}iag TtQoarjxst. 
dQxrjv 8h si ttg ^stto trjv avtov [tov] xdkkovg 
7CQ6tsQOv iv tatg ipvxatg oqs^cv xai i^ciyvoatv xai 

25 avyyivstav xai oixsiotrjtog dkoyov avvsatv, tvyxdvot 
dv, olfiat, tov dkrj^ovg f^g aitiag. to fisv ydQ 
aiaxQov ivavtiov xai tfj q)va£t xai tc5 ^Em. xal 268 £nn. III. ydg 1} fpvtsig jiQog to xaAoi/ §Xi7iov6a noisl xal 
%Q6g to mQiGiiivov fiXinH, 8 ianv iv rjf tov dya- 
%ov ovotoixia' ro dl aoQLdtov aiaxQov xal trjg 
iti(^ag av6toixiag. tfj dl q^vaet yivBCig ixst^sv ix 
Tov dya^ov drjXov ott xal tov xaXov. ota di tig 5 
ayatat xal iati avyysvijg, tovtov mxsvmtai xal 
ngog tdg sixovag. d di tig tavtrjv fqv aitiav 
dviXoi, onri to Tid^og yivetai xal dc' ag aitiag ovx 
(isi Xiysiv ovd' in avt^v tmv 8id fit^iv iQdtov. 
p. 292 xal ydq ovrot tixtHV PovXovtat iv ta xakm • imC- 10 
TiiQ axoTtov povXofiivr^v rr/i/ (pvatv xaXd TtOLstv iv 
ai6x99 r^^^vdv ^ovXsa^ai, dXXd ydg totg (ihv tfjdB 
yivvdv xLvovfiivoig dgxit to t^di xaXov ix^i^^^ 
o«iQ 7tdQi0tiv iv iixoGt xal Gca^aaiv, ijiil fii^ to 
dQX^-^vnov a-dtotg TtaQHStiVj o iativ altiov avtotg 15 
fov xal tovdi igdv. xal iig dvdfivrjOiv (ihv ixiCvov 
&m6 tovdi iX^ovaiv dyandtai, tovto c5g iixcov, fi^ 
dvafivTjad^itaL dh vm' dyvoCag tov xd^ovg dXri^lg 
tovto fpavtdiitai' xal acdipQoai fihv ovaiv dvafidg- 
tfitog ij jtQog t6 tfjdi xaX6v oixiCmaig, 1} dh Ttgog 20 
fAtliv ixntmaig dfiagtCa. xal otm filv xa^agog 6 
Tov xaXov i^mg dyanritov to xdXXog fiovov itti 
dvaftVTiaHvtt itti xal firj, otw dh fiifitxtai xal 
aXXri tov d^dvatov ilvai mg iv ^vr^tm iniJ&vfiCa^ 
ovtog iv Tc5 dnyivit xal didCm to xaXov Iritit xal 25 
xatd (pvaiv fihv imv amCQH xa\ yivva iv xaXm, 
amCQmv filv iig t6 diC, iv xaXm di did avyyiviiav 
tov xaXov. xal yd^ xal to dCdiov avyyivhg tm 
xaX^ xal ^ dCdiog q)vaig t6 TtQmtmg toiovtov xal 
td dn avtiig toiavta ndvta. t6 fihv ovv firi yivvdv 30 
i^iXov ftdXXov avtaQxiatiQov t^ xaXm, t6 8h iq>ii- 
fiivov «oi^aaL xaXov ti i^iXn Ttoatv vn' ivdiCag V, 1. 2. 269 xal ovx avtaQXig xaC, ilitsQ noLrlasi toLovtov, 
otitaL, ii iv xaXm yivvrjaitccL. o'C d' dv iv TtaQa- 
vofim xal jtaQa trjv q>vaLV i^iXmat ysvvdv, ix T^g 
xatd q>vaLV itOQsCag TtovriadfLSvoL tdg aQxdg ysvofisvoL 
6 naQdfpOQOL ix tavtrig ^^^'^ odov oXLa^r^aavtsg xstvtav 
maovtig ovti iQmta yvovtsg i(p' o i^ysv avtovg 
ovts itpiavv ysvvrjasmg ovts XQriCLV xdXXovg sixovog 
ovti tL iatl xdXXog avto. dXX' ovv oX ts am- 
fidtmv xaXmv ov did fit^Lv sQmvtig, otL xaXd iativ 

10 iQmaLV, OLtitov Xsyofisvov fiLxtov sQmta, yvvaLxmv 
fiiv, Lva xal to dsC. firj tOLOvtmv ds aqaXXofUvoL 
omtpQOvovaL fihv dfttpm' ol dh dfisCvovg. dXX' 01 
fihv to tfjdi xdXXog aifiovaLV dQxovfiivoL, ot ds 
xdxstvo, oaoL dvsfivijad-rjaav, xal ovx dtLfidiovGLV 

15 ovdh tovto mg dv xal dnotiXsafid tL ov sxsCvov 
xal naCyvLOv. ovtOL fihv ovv nsQl to xaXov aiaxQOv 
avsv, OL dh xal dLa t6 xaXov sig aiaxQov nsaovtsg' 
xa\ ydQ rj dya^ov stpsaLg sxsl sig xaxov trjv sx- 
ntmaiv noXXdxtg. xav tavta fihv tijg ipvxrig td 

20 na^fiata. 

2. nsQ\ 8h tov ov ^sov tCdsvtaL ov fiovov 01 
dXXoL dvd-QmnoL, dXXd xal d^soXdyoL xa\ UXdtmv 
noXXaxov 'AfpQodCtrig "EQmta Xiymv xa\ iQyov avtm 
ilvav xaXmv ti i(pOQOv naCdmv [ilvaL] xa\ XLvrjtLX^v 

25 tc5v tl}VX(ov nQog to ixit xdXXog, rj xa\ inav^SLV p.293 
Tiji/ rjdfj ysvofiivrjv nQog to ixst OQfirlv, nsQ\ tov- 
tov fidXLata g)LXoaoq)rjtiov ' xa\ drj xa\ oaa iv 
ZvfinoaCm stQrjtaL naQaXrjntiov, iv olg ovx l'J(pQo- 
dCtrjg (prja\v avtov ysvia^aL, dXX' iv'] 'Aq>Qo8Ctrjg 

30 ysvs^XCoLg ix tijg IlsvCag xa\ tov IIoqov. iotxs 
8h 6 Xoyog xa\ nsQi trjg 'A(pQo8Ctrjg dnaitrjaiLv Tt 
iimtv, ilt ovv fg ixiCvrjg ihi fist ixsCvrjg yiyo- 270 Enn. III. V, 2. 3. 271 :|| vivm lifitai, 6 "EQCog. TtQmtov ovv ttg ^ ^AtpQO- 
tf/fiy; ilta %mg rj i^ avt^g ij avv avtij ^ tivu 
tgojtov i%ii to il avtiig ti a^ta nal 6vv avf^, 
Aiyofiiv diq tf^v *JipQod itfjv ilvai dittijv, tijv filv 
ovgaviav Ov^vov liyovtig ilvai, tiiv 81 ix zivog 5 
nal Jimvrigy triv ttSv f^di ifpaTttofiivr^v ydfimv 
d(irjtOQa dh iKiCvriv xal ijtixnva ydiimv^ oti firjdh 
iv ov^avm ydfioi, trjv dh ovQavlav Xiyofiivrjv ix 
Kqovov vov ovt og ixiCvov dvdyxri tf^vxrjv ^iLOtdtrjv 
ilvai iv^vg ij avtov dxrJQatov dxrjgdtov fiicvaaav lO 
avm^ dg firjdh sig td t^di iX^itv firjti i^ilijfjaaav 
firjti dvvafiivrjVj fAiq xatd td xdtm (pv0av paivav 
Xmgiatrjv ovedv tiva mcoctaaiv xal dfiitoxov vlrjg 
ovfSiav — o^iv avtijv tovtm i^vittovto, tm dfirjtOQa 
ilvat — ijv diq xal ^iov dv tig dixaimg, ov daifiova 15 
itmiy dfiixtov ovmv xal xad^aQav iq}' iavtrjg 
fiivovaav. to ydQ i{^g ix vov m^pvxog xa^aQov 
xal avtOj dti laxvov xa^' iavto tm iyyv&iv, ati 
xal f^g ijtt^vfjiiag ovarjg avtfj xal trjg IdQvCimg 
MQog td yivvqaav txavov ov xatixav dvm. oJ^iv 20 
ot;d' av ixitiaoi i^vxn vov i^rjQtfjfiivrj TtoXv fidXlov 
ij rjXiog av ixoi ii iavtov o<Jov avtov TtiQtXdfiTtn 
q>mg td il avtov iig avtov OvvrjQtrjfiivov. itpiito- 
fiivrj dh Tca KQovm rjj ii fiovXit, tm itatQl tov 
Kqovov [tm\ OvQavm ivrjQyrjai ti XQog avtov xcn 25 
^iim^fj xal iQa09itfSa "EQmta iyivvrj6i xal fiitd 
tovtov TtQog avtov fiXiitiij xal rj iviQyaa avtrig 
lUTtoataaiv xal ovaiav iiQydaato, xal dfnpm ixit 
pXi7tov6i, xal fj yavafiivrj xal 6 xaXog **EQmg 6 
yiyivvfjftivog vjt6<Jta6tg TtQog dXXo xaXov dil tita- 30 
yftivi^ xai to ilvav iv tovtm ixov<Sa [tc5] fiita^v 
m07tiQ no&ovmog xal 7to&ovfiivov, oq^d-aXfiog 6 tov \ Tto^ovvtog TtuQixmv filv tm iQmvtu 8l' avtov ro 
OQ&v to Tto&ovfiivov , TtQotQixmv di avtog xal 
TtQlv ixiivm TtaQaaxitv trjv tov oQav dt' oQydvov 
dvvafiiv avtog TtLfiTtXdfiivog tov d^idfiatog, TtQotiQog 
6 fiiv, ov firjv ofioimg oqcSv tm ivatrjQi^iLV fihv ixiCvfp 
t6 OQafia^ avtov dh xaQZOva^aL trjv d^iav tov 
xaXov avtov TtaQad^iovaav . 

3. VTtoataaLv dh ilvaL xal ovaiav i^ ovaiag 
iXdttm fihv t^g TtoLrjaafiivrjg, ovaav dh ofimg, ditL- 
10 atitv ov TtQoarjxiL. xal ydQ rj ipvxrj ixiivrj ovaia 
rjv yivofiivrj i^ iviQyiiag tiqg TtQo avtrjg xal ^cSaa 
xal trjg tmv ovtmv ovaiag xal TtQog ixitvo OQmarjg, p. 294 
TtQmtrj rjv ovaia, xal atpodQa OQmarjg. xal TtQcS- 
tov rjv oQafia avtfj tovto xal sciQa mg itQog dyad^ov 
16 aytrjg xal ixatQiv OQmaa, xal to oQUfia tOLOVtov 
rjv, cjg ftij ndQiQyov trjv Mav noLita^aL to OQmv, 
mg tfj OLOV rjdov^ xal tdasL tfj jtQog avto xai 
acpodQotrjtL tijg Hag yivvrjaaC tL TtaQ^ avtrjg d^Lov 
avtijg xal tov oQdfiatog, i^ ovv tov iviQyovvtog 
20 avvtovmg jtiQl to OQcofiivov xai ix tov olov dnoQ- 
Qiovtog dTto tov OQmfiivov ofifia itXrjQm^iv, olov 
fiit iidcSXov oQaaig, "EQmg iyivito tdxa Ttov xai 
t^g TtQoarjyoQiag ivtiv^iv fidXXov avtm yiyivrj- 
fiivrjg, OTL i^ oQdaimg tijv vitoataaLv ixiv ijtil 
25 TO yi Ttdd-og djtd tovtov ixoL dv tijv iTtmvvfiCav, 
itjtiQ TtQotiQOv ovaCa fiij cvaCag xai ro yi Jtd^og 
iQdv Xiyitat, xai itniQ iQmg avtov ixit tovdi' 
ajtXtog dh ovx av XiyoLto iQmg. 6 fihv dij t^g dvm 
tvxvs '^EQmg tOLOVtog av itrj, 6qc5v xai avtog dvm, 
30 ccti OTtadog mv ixiivrjg xai i^ ixiivrjg xai itaQ^ 
ixiivrjg yiyivrjfiivog xai &ic5v dQXovfiivog ^ia. 
XmQtatijv dh ixiCvrjv tijv tffvxrjv Xiyovtig tijv TtQCO- 272 Enn. III. tmg iXXdfi7tov0av tov OdQixvdv xmQiatov xal tov 
"Egmta toikov ^7j06(iB&a, d xal oti (idXiOta ovga^ 
viav rjji/ tl>vxnv etMoinv iml nal iv ^fitv Xdyovteg 
1:0 iv fjfitv dQiatov iivai xmQtatov ofitog tt^ns^a 
amo elvar pLovov ixsi iotm, ov 1} i^vx^ ri dxij- 5 
Qatog. iml dk xal tovdi tov navtog ^vxnv flvai 
iSii , vjtiatf} (litd tavtfjg ^873 xai 6 dXXog "EQmg 
ofiiia xal tavtfig ^l oQi^smg xal avtog yiyiv^fiivog. 
tm dh x66fiov ovaa 1} 'JtpQodhTj avtrj xal ov fi6vov 
tvxn om dnXmg tvxn xal irdi/ iv tmdi tcJ xoV^w 10 
Egmta iyevvTiaato iipaTttofiivov jjdiy xal avtov 
ydfimv xai, xa^' S0OV itpdntitai, xal avtog t^g 
OQi^img t^g dvmy xatd tooovtov xtvovvta xccl tdg 
tmv vimv i^vxdg xai ttjv ipvx^v ^ avvtitaxtat 
dvaatQiffovta, xa%' 80OV xal avtn ^^ fivrjfitiv 15 
ixiCvmv Tiiqfvxiv iivai. Tcdaa ydQ itpietai tov dya- 
^ov xai 1} fiifiiyfiivfj xai ij tivog yivofiivrj • ijtei 
xal avtTj itpilng ixiivrj xai i^ ixiivrjg, 

4. ag' ovv xai ixdatfj ^fvxn ^jC«* iQf^ta tov- 
ovtov ivoi^aia xai inofStdaii; ij dtd ti ij fjthv SXti 20 
IS« xai n tov jtavtog VTtootdvta tov igmta, rj 81 
ixdatov ^fimv ov- MQdg 8i xai 1} iv totg dXXoig 
t<^otg dTtaei; xai &Qa 6 igmg oit6g iatcv 6 8aifimv, 
ov g>aaiv ixdatm avviTtia&ai, 6 ainov ixdatov 
iomg. ovtog ydQ Sv itrj xai 6 ifiJtOLmv tdg im- 26 
m^fiiag xatd tpi^aiv ixdattjg tijg H^vxTJg dgcyvmfiivrjg 
avdXoyov ixdatng ^Qog trjv aitijg q>vaiv xai tov 
iQmta yivvdatjg itg ti dliav xai itQhg oriaiav. 
i%itm 8ij 1} fihv 5Xfj ^Xov, at 8h iv fiiQH x6v ainijg 
indatfj. xa^' Zaov 81 ixdatrj TtQog tijv 3Xrjv ixu 30 
mm amtitfirjfiivrj, ifiTtiQuxofiivrj 8i, dg ilvav itd- 
tf«S fiiav, xai 6 iQmg ixaatog TtQog tdv itdvta Sv V, 3-6. 273 iXoy 6vvitvav 8' «tJ xai roi/ iv fiiQu rfj iv fiiQs, p.296 
xav trj oXrj tov fiiyav ixetvov xai tov iv tm navti 
tm Ttavti Ttavtaxov adtov xai TtoXXovg av ^tov ha 
tovtov yiyvia^ai xai elvat (paivofiivov Ttavtaxov 
6 rot; Ttavtog ov dv ^iXrj axrjfiati^ofievov fiiQeatv 
Bavtov xai (pavta^^fievov , ei moi. otea^at 8h 
XQrj xai 'A(pQo8itag iv tm ZXtp noXXdg, 8aifiovag iv 
ccvt^ yevofievag fiet' eQmtog, ^veiaag iV^(pQo8itrjg 
tivog oXrjg, iv fiiQet itoXXdg exeivrjg i^rjQtrjfiivag 
10 fietd i8imv iQmtmv, etneQ ^v^ij firjtrjQ iQmtog, 
^(pQo8itrj 8h Ujvxtj, eQmg 8h iveQyeta Hjvxrjg dya^ov 
oQiyvmfiivrjg. dymv toivvv exdatrjv oitog 6 eQmg 
nQog tijv dya^ov (pvatv 6 fihv tijg dvm ^e6g dv 
dfj, og dei tjjvxijv ixeivm avvdntei, 8aifimv 8' 6 
15 f^g fiefiiyfievrjg. 

5. dXXd tig ij 8aifiovog xai SXmg ij 8aifi6vmv 
(pvaig, TteQi rjg xai iv Zvfiitoaifp Xiyetat, rj te t(ov 
dXXmv xai ij avtov tov "EQmtog, Sg ix Ueviag xai 
rioQov [tov] Mrjti86g iati yeyevvrjfiivog iv totg 

20 A(pQo8itfjg yeve^Xioig; ro fihv oiv tov x6afiov 
VTtovoetv Xiyea^at t6v8e tm nXdtmvi tov "EQmta, 
dXXd fiij tov x6afiov tov iv avtm ix(pvvta "EQmta] 
TtoXXd td ivavtiovfiiva tfj 86lrj ' ex^h ^ov fihv x6- 
afiov Xeyofiivov et}8alfiovog d^eovxai ar^taQxovg elvat, 

25 toy 8h "EQmtog tovtov ofioXoyovfiivov tc5 dv8Qi 
oyte ^eov oi^te adtaQxovg, dei 8h iv^eoig elvat. 
Hta dvdyxrj, etiteQ 6 x6a(iog iativ ix tl^vxrjg xai 
a(6(iatog, ij 8h tfjvxv tov x6a(iov ij 'A(pQo8itrj iativ 
avtm, (liQog to xvQiov tov "EQmtog tijv 'A(pQo8itrjv 

30 iivai • rj, ei x6afiog ij ^vxij iativ a^tov, SaiteQ xai 
av^Qmitog ij dv^QoiTtov fvxrj, tdv "EQmta tijv 
A(pQo8itrjv elvai. elta 8id ti oitog fihv 8aiumv 

Plotik. 

18 274 Enn. III. V, 5-7. 275 mv 6 xofffiog ifStai, ot dh aXXoi dai^ovBg — d^lov 
ydg oxL ix trjg avttjg ovaiag d0lv — ov xal avtol 
ittovtai; xal 6 xoOfiog iatai av0ta0tg avto tovto 
ix dacfiovmv, 6 dh ifpof^og xaXcov naidcov Ux^^slg 
slvai Ttmg Sv 6 xoanog stri; to dh aatgatov xal 5 
dvvnodTjtov xal aoixov Timg av itpaQfioasLe fiij ov 
yXCaxQGig xal dnadovtmg; 

6. dlkd ti drj xm Uyeiv Ttigl rov "EpwTOff xal 
t^g Xsyofidvfig ysviamg avtov; d^Xov d^ oti dst 
ka^stv tCg ri Usvia xal ttg 6 HoQog, xai 7t(3g aQ- 10 
(loaovaiv ovtoi yovstg slvai avtm. d^Xov ds oti 
Sst xal totg akloig datfioai, tovtovg dQfioaat, stnsQ 
dst fpvaiv slvai xal ovalav ^tav xa^o daifiovsg 
Sai(i6vcovj si gi^ xoivov ovofia sl^ovai fiovov. kdpa^ 
(tsv toivvv Tt^ Ttots dLOQitofisv ^sovg daLfiovav, 15 
xal si itokkdxvg xal daifiovag d^sovg kiyo(isv stvac, 
dkk' otav ys to (isv stSQOv, to ds stsQov ksycofisv 
avtcov slvai yivog. to fthv Siq d^scSv dna^sg kiyo- 
ttiv xal vofii^ofisv yivog, daifioai ds TtQoati^sgisv 
7td^%adiovg kiyovtsg icps^^g totg ^sotg, rjdrj [ds] 20 
p. 296 TtQog i^fidg, (istalv ^smv ts xal tov ^(istiQov yivovg. 
Ttrj d^ ovv ovx s(isivav dna^stg ovtoi, n^ ds xati- 
firjaav t^ q>vasi stQog to x^tQov; xal drj xal tovto 
axsTttioVy MotSQa dai(iG)v iv ta vorjta ovds slg 
xai av iv tfp x6a(i(a tovtm dal(iovsg (i6vov, ^sog 25 
dh iv tm vorjtci dtpoQitstaL, ij siai xai ivtav^a 
^soi xai 6 x6a(iog ^s6g, cSaTtSQ avvrj^sg kiysiv, 
tQitog xai ot (lixQt askrjvrig sxaatog ^sog. fiiktiov 
Sh (iridiva iv tm vorjtm dai(iova kiysiv, dkkd, 
xal si avto8ai(k(av y %s6v xai tovtov slvav, xai 30 
av iv tm aiai^rjtm tovg (lixQi askrjvrjg ^sovg 
tovg oQatovg ^sovg dsvtiQovg (ist' ixsivovg xai xat ixsivovg tovg vorjtovg, ilrjQtyj(iivovg 
ixsivmv, maitSQ atykrjv TtSQi sxaatov aatQOv. tovg 
Ss Sai(Lovag ti ; aQa ys tf^vx^^g iv x6a(im ysvo(iivrjg 
t6 iq)' sxdatrjg t^vog; did ti ds tr^g iv x6a(im; oti 
5 xa^aQa \fs6v ysvva, xai ^sov sq)a(isv tov tavtrjg 
iQmta. 7tQc5tov di} did ti ov Jtdvtsg ot 8ai(iovsg 
SQmtsg; slta Ttcog ov xa^aQoi xai ovtoi vkrjg; ^ 
iQcotsg (liv, ot ysvvcovtac tjjvxrjg i(pLS(iivrjg tov 
dyad-ov xai xakov, xai ysvvcSaL TtdaaL tovtov tov 

10 dai(iova at iv tmds, ot ds dkkoL dai(iovsg dito tvxfjg 
(ihv xai ovtOL trjg tov 7tavt6g, dvvd(isaL Ss stiQaLg 
ysvvci}(isvoL xatd XQ^^^^ '^ov okov av(i7tkrjQovaL xai 
avvdLOLXovaL Tc5 Ttavti sxaata. sdsL yaQ aQxstv trjv 
iwxrivtov 7tavt6g tm Ttavti ysvvijaaaavdvvd^iSLgdaL' 

16 (i6vmv xai TtQoacp^Qovg tm iavtrjg okm. dkkd Ttcjg xal 
tivog vkrjg (istixovaLv; ov yaQ di^ trjg am(iatLX^g, 
rj l(pa ala^rjtd iataL. xai yaQ sC ac3(iata 7tQoa- 
ka(i^dvovaLV diQLva rj 7tVQLva, dkkd dst ys 7tQ6ts~ 
Qov dLacpoQov avtcjv trjv (pvCLV slvaL, tva xai 

20 (istdaxmaL aai^iatog- ov yaQ sv&vg to xa^aQov 
Ttdvtrj acS^iatL (liyvvtaL, xaitOL 7tokkotg doxst rj 
ovaia tov dai(iovog xaO*' oaov 8ai(imv (istd tLVog 
a(6(iatog ^ diQog rj TtVQog slvaL. dkkd 8Ld ti ij 
(ilv ac3(iatL (liyvvtaL, rj 8s ov , si (irj tLg strj tfj 

25 (iLyvv(iivrj aitia; tig ovv rj aitia; vkrjv 8st vorjtrjv 
vTto^iad^at, tva to xoLvmvrjaav ixsivrjg ^xrj xai sig 
tavtrjv trjv tc5v am(idtmv 8l' avtrjg. 

1. 8l6 xai iv tfj ysviasL tov "EQmtog 6 Tlkdtmv 
(prjai tov n6Qov trjv (li^rjv i^SLV tov vixtaQog 

80 otvov ov7tm ovtog, mg 7tQd toi) aiad^rjtov tov "EQm- 
tog ysvo(iivov xai trjg Usviag (istsxovarjg q)vasmg 
vorjtovj dkV ovx siSdkov vorjtov ixst^sv iyicpav- 

18* 276 Bmi. m. ^S iS etdovg xal doQi0tCas, fjv ixu 1} i;vxn Ttolv 
tvxitv Toi) dya^ov, imvtivoiiivri di xv dvac xatd 

n ... ?'5r'' *"' ^''"^''^ 9^PTa0iia, tfjv {>7t6ataa,v 
p. 297 roi; EQmtog tSHomtig. Aoyog 01J1/ y£x.o>fi/Off ^V ot) 6 
Aoy^, ao^.'(,T« (J^ ^g,,',^,, ^^l {moatdaei dfivdod, 
iff V" r^^ofiivov ot; taiLOP om Uavov, ikU- 
^H &i, ati il ifpioimg dogCatov xal X6yov Cxavov 
mivwivov, xal iatL X6yog oitog ot5 xa^ag^g, 
mi ixmv iv avtf iq>i0Lv doQtatov xal dkoyov xal 10 
ami^' ot5 rdQ fi^xoti TtkriQmaitaL, img dv ixn 
iv avtm tjv TOt; dogCatov ^v0lv. i^rjgtntac dh 
tvXf ^S i^ imCvrjg fihv yivoiavog dg dQxng, fitrfia 
^ijov ix Xoyov ov (liCvavtog iv airtm, dUd av- 
t^ivtogaoQLatC^^ otl« a^ov dvaxQa^ivtog ixiCv^, 16 
aUa tov^ a avtov ixiCv^, xal iativ 6 igiog olov 
oiatQog aTtogog ty iavtov ipvaa- dv6 xal tvy^dvmv 
aTtOQog TtaXiv. od ydg ixH TtXrjQova^^ai dvd td u^ 
nuv to (Aty(,a' fiovov ydg nXriQOVtaL dXri^mg, 
btmiQ xal TtinXrJQmtai tfi iavtov q>^aiL- 6 dh dvd 20 
tnv «ft;i.ot5a«i. ivdiLav iq>CitaL, xSv naQaxQrjua 
^hQo^^tj, ov atiyiL' iml xal ro dfirixavov adtm 
9iM trjv ivdnav, t6 dh 7tOQL0tLx6v 6Ld tnv tov 
Xoyov qwaLv. dst dh xal itdv t6 daLfi6vLov ro.~ 
ot;ro^ vofidiLv xal ix tOLOVtmv xal ydg ixaatov 25 
ip p titaxtaL 7tOQi0tLx6v ixiCvov xal iq>Lifiivov 
ixiLVOv xal avyyivhg xal tavtji ^« ''EgmtL xal od 
^lVQiS odd' atko, iq>Lifiivov di tLVog rioV iv fiioiL 
mg aya^mv. S^iv xal toi^g ivtav^a dya&ovg oV 
i%ov0iv iQmta tov djtXmg dya^ov xal tov 6vtmg 30 
iXHv ovM iQmtd tiva ixovtag, torjg dh xat' dXXovg 
eaCfiovag titayfiivovg. xat' dXXov dh dXXov d«^ V, 7. 8. 277 fiova titdx^ai' ov ditXmg il^ov dgyov dq)ivtagj 
ivigyovvtag dh xat' dXXov daCfiova^ ov itXovto 
xatd ro 6vfiq)mvov fiiQovg rov iviQyovvtog iv av- 
totg tpvxnS' ol dh xaxmv iq)LifiivoL tatg xaxatg 
6 iyyivofiivaig iTtL&vfiCaLg exidnaav itdvtag tovg iv 
I ai3rorg iQmxag, m<STtiQ xal X6yov t6v oq^ov, oatLg 

avfiq>vtogj xaxatg tatg iitLyivofiivaLg 66^aLg. oC 
fihv ovv q>va€L iQmtig xal xatd q)vaLv xaXoC' xal 
oC fihv iXdttovog tl>vxrjg iXdttovg iCg d^Cav xal 

10 dvvafiLV, 01 dh [xQiCttovog] XQiCttovg, Ttdvtig [8h^ 
iv odaCa ' 01 8h TtaQa q)vaLV aq^aXivtmv ndd^rj tavta 
xal ov8afLn ovaCaL ov8h vjtoatdaiLg ovaLm^ng ov 
TtaQa TpvxnS itL yivvmfiiva, dXXd avvvq^Latdfieva 
xaxCa ipvxrjg ofioia yivvcSarjg iv ^uad^iaiaL xal 

15 iiiaLv rfin. xal yaQ oXmg XLv8vviViL td fihv dyai^d 
td dXrj^rj xatd q)vaLV tpvxns iviQyovarjg iv cSql- 
afiivoLg ovaCa ilvaLj td d' dXXa ovx il avt^g 
iviQyitv, ov8hv 8' dXXo n Ttd^n ^^vat- maitiQ 
tl>iv8rj vorifiata ovx ixovta tdg vjt' avtd ovaCag, 

20 xa&aTtiQ td dXrj&n ovtmg xal dC8La xal mQL- f «< \ afiiva ofiov ro voetv xal ro vorjtov xal t6 ilvaL p. 298 
iXOVta ov fi6vov iv tm ditXmg, dXXd xal ev 
ixdatm TtiQl t6 vorjt^v ovtmg xal vovv tov 
iv ixdatm it8iL, \8it 8h] xal iv Sxdatm nfLmv 

25 tCd^ia&aL xad-aQmg v6riaiv xal voj^roV, xal firj ofiod 
ovtmv nfimv tovto xal dnXmg. o^iv xal tmv ditXmv 
rjfJLtv 6 iQmg- xal ydQ aC vo^aiLg- xal it tLvog tmv 
iv fiiQiL, xatd avfi^efin^^g, majtiQ il' [rtg] rod« 
ro tQCymvov 8vo OQd^dg ^imQit xa&' 6aov aTtXmg 

30 tQCymvov. 

8. dXXd tCg 6 ^ivg, ov t6v x^Ttov Xiyn, ilg 
ov iiaijX^iv 6 n6Qog, xal tCg 6 xnitog ovrog; ij 278 Eqii. III. V, 8. 9. 279 '■I 1 (ihv ydg 'Jq>Qodit7j ifvxtj ijv ij^rv, Xoyog 61 iXiysto 
tmv Jtdvtmv 6 UoQog. tavta dh tC det tC^sa&ai, 
tov Aia %al tov xijnov avtov; ovdh yccQ ipvxi^v 
Si£ ti^sa^at tov Jia rijv 'AtpQoditriv tovto ^ivtag. 
dst (fij ka^Etv Kal ivtav^a TtaQct TlXdtaivog tov 5 
Jia in (ihv ^aidQOv rjye^iova fiiyav Xiyovtog avtov 
tovtov tov ^sovj iv aXloig dh tgitov, oifiaiy tovtov 
aatpiatsQov dh iv tfp ^iXij^fp, ^vix' dv tp^ iv tm 
Jd dvai ^aaUix^v (ihv ilfvxrjvj ^aaikixov 6h vovv. 
ii ovv 6 Zivg vovg iati. (liyag xal xl^vxrj xal iv lo 
totg aitiotg tdttitai, xatd Sh to xQstttov det 
tdttiiv dtd ti td dXXa xal otL atttov xal to ^aat- 
Xixov dh xal to fiyovfiivov, 6 fihv iatat xatd tov 
vovv, ^ dh 'AfpQoditri «virov ovaa xal i| avtov xal 
avv avtfp xatd t^v fvxriv titd^itat, xatd to xaXov 15 
xal dyXaov xal to tvjg t^XVS axaxov xal d^QOv 
^AfpQoditri Xix^itaa. xal ydQ ii xatd (ihv tov vovv 
tovg aQQivag tdttofiiv tmv ^imv, xatd dh tdg 
tvxag avtcav tdg ^rjXiiag Xiyofiiv, ag va ixdatm 
tl^vxrjg avvovarjg, itrj dv xal ravtrj rj tpvxrj tov 20 
Jiog i} ^AtpQodLtri ndXiv fiaQtVQOvvtcov tovtm ra5 
Xoym iiQicav ti xal ^ioXoycaVj oH iig tavtov "HQav 
xal 'A<pQo8itriv ayovai xal tov tiig 'JxpQoditrig 
datiQa iv ovQav^ '^HQag Xiyovaiv. 

9. 6 ovv HoQog Xoyog cSv Tcyv iv ta vorjta 25 
xal va xal fidXXov xixvfiivog xal olov dxXcnd^ilg 
TtiQl ifvxfiv av yivotto xal iv fvxfj. to yaQ iv 
vm GvviaTtiiQafiivov ov naQd aXXov iig avtov, 
tovttp dh fii%vovti iitaxtov to trig TtXriQciaimg. to 
d* ixit TtXriQOvfiivov tov vixtuQog ti dv itrj rj Xoyog 30 
dito XQiittovog aQxijg Jtiacov ^g iXdttova; iv ovv 
t^ t^xi OLMO vov 6 Xoyog ovtog^ oti i} 'AfpQoditrj \ A Xiyitai' yiyovivai, ilaQVilg ilg tov xrJTtov avtov, 
x^Ttog dh Ttdg dyXdtafia xal jtXovtov iyxaXXcSmafia. 
dyXai^itav dh tm tov ^Aiog Xoym xal td xaXXco- 
Ttiafiata avtov, td TtaQd tov voir avtov iig ti^v 
5 tlfvxriv iX^ovta dyXaiafiata. rj ti dv ilrj 6 x^Jtog p.299 
rov Jtog rj td dydXfiata avtov xal td dyXaiafiata ; 
ti d' dv itrj td dyXaiafiata avtov xal td xoafiij- 
fiata rj ot Xoyot ot naQ^ avtov Qvivtig; ofiov dij 
ot Xoyot, 6 IloQog, ^ ivnoQia xal 6 jtXovtog tmv 

10 xaXmv, iv ixtpdvait TJdr] xal rovrd iatt tb fii^vitv 
rcJ vixtaQt. ti ydQ d^iotg vixtaQ rj o ro d^itov 
MOfii^itat; xofii^itat dh to VTto^i^rjxog vov Xoyov 
vovg 6h iavtov i^it iv xoQm xal ov fii^vit ix^^' 
ov yaQ ijcaxtov tt ixit. 6 6a Xoyog vov yivvr}fia 

15 xal vTtoataatg fiitd vovv xal ovxitt avtov mv, dXX' 
iv dXXm, iv tm vov zltog xrJTtm Xiyitat xitad^at 
toti xiifiivog, oti rj ^A(pQo6itri iv totg ovatv vjto- 
atijvat Xiyitat. 

6it 6h tovg fivd^ovg, itmQ tovto saovtat, xai 

20 fiiQiiitv xQ^^^atg d Xiyovat, xal 6tatQstv aTt' dXXij- 
Xmv TtoXXd tmv ovtmv ofiov fihv ovta, tdl^st 6h ij 
dvvdfisat 6tiatmta, onov xal oC Xoyot xal ysviasig 
tc5v dysvvfjtmv notovat, xal td dfiov ovta xal avtol 
6tatQ0vat, xal 6t6d^avtig cog 6vvavtat tm vorjaavtt 

25 fj^ri avyxmQOvat avvatQitv. rj 6s avvaiQsatg ^vx^ 
vm avvovaa xai TtaQd vov vjtoatdaa xal av Xoymv 
TtXrjQm&itaa xal xaXrj xaXotg xoafirjd^itaa xal ivito- 
Qtag TtXrjQmd^itaa, mg ilvat iv avtij OQav TtoXXd 
dyXaiafiata xal tmv xaXmv dndvtmv iix6vag,'A(pQo- 

30 6itri fiiv iatt to ndv, ot 6h iv avtij Xoyot ndv- 
tsg iVTtOQia xal UoQog, dno tmv dvm Qvivtog tov 
ixit vixtaQog' td 6h iv avt^ dyXaiafiata cog dv MoO Enn. III. V, 9. VI, 1. 281 iv tmp XHfiiva xijzog ^iog Xiynm, y.al BvdHv ixst 
6 m^og olg ixXfjQGi^f^ M^^QWivog. ^o^g 6h 
q>avH0^g xal ov0fjg dtl iv tolg oieiv iauda^ai oC 
^sol Xiyoviai cig av iv toiavtti fiaxagioTriti ovxsg. 
dd dh odtmg imi^tKi od8 il^ dvdyxtjg ix tijg ipvxrjg 6 
ifpiasGtg nQog to x^shtov xal to dya^ov^ xal iji/ 
hl i^ oinBQ xal tvxn [6] iQag. ioti 8h oitog 
fMXtov ti xm\^^ fiBtixov iiBv ivdBlag, ^ itlrigov- 
0^ai HIh, ovx afioiQov dh BVJcoQiag^ fi ov i^H 
to iXlBtmv tfitBt- oid ydg dtj to Tcdfizav dfioi- lo 
gov tov dya&ov td dya&ov Hv TtotB tv^TJOBuv. 
ix Ilogov ovv xal IlBvlag XiyBtai Bivai^ ^ i} 
iXXsiyig xal i} itpBaig xal tmv Xoymv ^' fiv^fi^ 
ofiov avvBX^ovta iv ipvxfj iyivv^as ttjv ivigyBiav 
t^v XQog to dya^ov, i^mta tovtov ovta. ij dh 15 
fiijtriQ aikm nsvCa, oVt dsl j} itpBOig ivdBovg- vXti 
dh nJlBvia, oti xal 71 vXfi ivdB^jg td Ttdvtu xal 
to doQiatov trjg tov dya&ov im^vfiiag- ov yaQ 
f^oQtp^ TtS o^dh Xoyog iv tc5 iq>iBfiBvm tovtov 
vXixmtBQov to itpiifiBvov xa^ 8aov itpCBtai Ttout. 20 
TO dh TtQog aviro Bldog icti fiovov iv avtm fiivov 
p.800 Kal dila<j»ai dh i(piifiBvov vXrjv tw iTtiovtt to 
dBiofiBVov TtaQaaxBvdtBi. ovtm toi 6 ''EQmg Uixog 
tig iatt, xal daifimv ovtog iativ ix ilwxfjg, xa^' 
O0OV ikXBi%H tm dya^fp, iq>ktai di, yByBvrifiivog. 25 IIEPI THS AnAeEIAS TSiN AXSiMATSiN. 
p.80» 1. Tdg aia^ijOBtg ov nd^ Xiyovtsg Bivai, 

ipiQysiag dh mbqI td sta^ijfiata xal xgiaBig, tmv f fihv Ttad-cSv jtSQl aXXo ytvofiivmv, olov ro amfia 
<piQB to towvds, trjg dh xQiasmg TtBgl t^v xl;v%riv 
ov Ttd^ovg ov6rjg — dXXriv yaQ av idBL XQiaiv 
yivBiS^ai xal inava^aLvBiv dBl sig ditBiQOv — Bl'xofiBV 
6 [dvj ovdhv rittov xal ivtav^a dnoQiav, si 1} xQi0t,g 
fi xQiaig ovdhv ixH tov XQcvofiivov. ij, si tvjtov 
iXOL, TtsTtov&BV. riv d' ofimg XiyBiv xal TtBQl tmv 
xaXovfiivmv tvjtmasmv, mg 6 tQOTtog oXmg stBQog 
rj mg VTtBiXrjjttai, oTtotog xal ijtl tmv vorjasmv ivsQ- 

10 ysimv xal tovtmv ovamv yivmaxsiv [d'] dvsv tov 
Tta&Btv ti dvvafiivmv xal oXmg 6 Xoyog rj^tv xal 
to povXrjfia ^rj vno^aXstv tQonatg xal dXXoimasai 
triv rl)vxriv toiavtaig, OTtotai at d^SQfidvasig xal 
ipvlsig amfidtmv. xal tb Tta&rjtixov dh Xsyofisvov 

15 avt^g sdsi idstv xal imaxixl^aa^ai ^ TtotSQa xal 
tovto dtQSJttov dmaofisv, 1}' tovtm fiovm to ndaxsiv 
avyxmQrjaofisv, dlXd tovto fihv vatSQOv^ %sqI 6h 
Tcov TtQOtSQmv tdg dnoQiag iTtiaxsntsov. jtmg ydg 
dtQSTttov xal tb TtQo tov Tta&rjtixov xal to TtQo 

20 aiad^asmg xal oXmg tl^vxrjg btiovv xaxiag nsQi avtrjv 
iyyivofiivrig xal do^c5v i^svbcov xal dyvolag; oixsi- 
masig dh xal dXXotQimasig ridofiivi^g xal Xvxovfiivrig^ 
bQyitofiivYig ^ cp^ovovarig ., ^rjXovarig, int^vfiovarjg, 
oXmg ovdafirj rjav^iav dyovarjg^ dXX' icp' sxdatm 

25 tmv TtQoajtiTttovtmv xivovfiivrjg xal fista^aXXovarjg. 
dXX' si fihv ac5fid iativ rj tpvxrj xal fiiys^og ixsi, 
ov Qadiov, fidXXov dh oXmg ddvvatov, djtad^rj avt^v 
xal dtQSJttov dsixvvvai iv otmovv tmv Xsyofiivmv 
yivsa^ai TtsQi avtrjv si di iativ ovaia dfisyid^^g 

30 xai dst xal tb dtp&aQtov avtfj TtccQstvai^ svXaprjtiov p. 304 
avty Ttd^rj didovat toiavta, firj xal Xdd^mfisv avtrjv 
q^^aQtrjv slvai didovtsg. xal drj slts aQi&fibg shs 1 282 Enn. ni. V 1| X. u. 283 Aoyog, Jff tpa^hv^ 1} ovfiia avr^ff, jrcog av %a%oq 
iyyivoixo iv aQc^fjia 131 Xoyoij; dXXa ^dUov Xoyovg 
dloyovg xal ajra^jj Ttd^rj det imyiyvB0%ai avtrj 
ois&d-ai, xal tavta «jro t(ov aaftdtav fietevrjvByfiiva 
dvtiXHfiivmg XrjTetiov ixaata xal xat' dvaXoyiav, 5 
xal ixov6av ovx ixstv xal Tidaxovaav ov TtdaxBiv. 
xal oatig 6 tgoTtog tmv toiovtcov, imaxsTttiov. 

2. TtQcotov dh 7t€Ql xaxiag xal dQEtiig Xextiov, 
ti yiyvBtai totB^ otav xaxia liyr^tai na^Blvai ' xal 
yaQ dqjaiQBtv dstv tpafisv mg ovtog tivog iv avtf] 10 
xaxov xal iv^stvai dQstriv xal xoafirjaac xal xdXkog 
ifiTtoi^aat dvtl ataxovg tov itQoa^sv. dg' ovv 
Xiyovtsg dQstriv aQfioviav slvac, dvaQfioatiav ds 
trjv xaxiav, liyocfisv dv Solav doxovaav totg 
TtaXacotg xaC ti TtQog to Iritovfisvov ov fiixQov 6 15 
Xoyog dvvasisv; si yaQ avvaQfioa^ivta filv xatd 
fpvacv td ftiQrj T^g ij/vx^g TtQog dUi^Xa dQStrj iati, 
fti} avvaQfjLoa^ivta dh xaxia, inaxtov ovdsv dv 
ovd' stiQm^sv yiyvoLto, dXX' sxaatov ^xot, dv olov 
iatlv sig tiiv aQfioyrjv xal ovx dv rjxoi iv tij dvaQ- 20 
(toatla toiovtov ovj olov xal x^Q^vral xoQSVovtsg 
xal avvddovtsg dXXrjXoig, si xai firj ol avtoi siai, 
xal fiovog tig admv twv dXXav firj ddovtav, xal 
ixdatov xa^* iavtov adovtog- ov ydQ fiovov dst 
avvddsiv, dXXd xal sxaatov xaXcog to avtov adovta 25 
oixsia fiovaix^' Sats xdxst iitl trjg tvx^g aQfioviav 
sivat ixdatov fiiQOvg to avta TtQoarjxov Ttoiovvtog. 
dit di^ jtQo t^g aQftoviag avt^g dXXrjv ixdatov slvai 
dQStrjv, xal xaxiav dh sxdatov TtQO t^g jtQog dXXtjXa 
ivaQfioatiag, tivog ovv TtaQovtog sxaatov fiiQog 30 
xaxov; r} xaxiag, xal dya^ov av; rj dQStijg. tm 
filv ovv XoyiatLX^ tdx dv tcg Xiymv dyvoiav slvai »' Tiji/ xaxiav xal dyvoiav trjv xatd dno^paaLV ov 
TtaQovaiav ttvog dy XiyoL. dlX* otav xal tfjsvdstg 
do^ai ivcSatv, o drj fidXLata rijv xaxiav Ttocst, Jt<ag 
ovx iyyivsa^aL (prjasc xai dXXotov tavtrj tovto to 
5 fioQcov ylvsad^ac; to dh Q-vfioscdhg ovx dXXog fihv 
sxsc dscXatvov, dvdQstov dh ov dXXcog; to dh im- 
d^vfiovv dxoXaatov fihv ov ovx dXXog, aocpQOvovv 
dh dXXcag; ij otav fisv iv dQStij sxaatov ij, ivsQystv 
xatd trjv ovaiav rj iatLv sxaatov iitacov Xoyov 

10 (prjaofisv xal to fihv Xoyc^ofisvov jtaQa tov vov, 
td d* dXXa JtaQa tovtov. to [d'] iitaiscv Xoyov 
aansQ oQav iatcv ov axyjficctc^ofisvov, dXX' 6q(ov 
xai ivsQysia ov , ots OQa. SansQ yaQ i^ oipcg xai p.305 
dvvdfisc ovaa xai ivsQysitx, rj avtrj trj ovaLcc, rj 

16 Sh iviQysid iatcv ovx dXXoimacg, dXX' dfia TtQoa- 
ijXd^s TtQog o ix^^ '^'^'^ ovalav xai iatcv sldvta xai 
iyvco dna^mg, xcci to Xoyc^ofisvov ovtci) TtQog tov 
vovv sxsc xai oQa xai ^ dvvaficg tov vostv tovto, 
oif arpQaytdog svdov ysvofiivrjg, dXX' sxsc o slds 

20 xai av ovx sxsc sxsc fihv tm ycvcoaxscv, ovx sxsc 
dh TCJ fijj ditoxsta^ai tc ix tov oQdftatog, SaitsQ 
iv xrjQU fioQCprjv. fisfivrja^ai dh dst, otc xai tdg 
fivrjfiag ovx ivaTtoxscfiivmv tcvcov iXiysto slvac, 
dXXd tijg ifvxijg ovta) trjv Svvaficv iyscQdarjg, aats 

25 xal fjtij sxsc sxscv. ti ovv; ovx dXXrj ijv JtQiv 
ovtci) fivrjfiovsvscv xai vatsQOV, ots fivrjfiovsvsc; 
rj povXsc dXXrjv; ovxovv dXXoccodstad ys , itXrjv sl 
ftrj tcg to ix dvvdfiscog stg iviQysLav iXd^stv dXXoi- 
coaLv Xiyoc, dXX' satLv ovdhv nQoaysvofisvov, dXX' 

30 i%SQ ^v Ttscpvxvta tovto jtOLst. oXcog yaQ ai iviQ- 
ysiac tcov dvXcov ov avvaXXoiovfiivcov yivovtac rj 
(pd^aQstsv dv dXXd itoXv fidXXov fisvovtcov, to dh 284 EnD. III. VI, 2-4. 285 Ttdax^iv To iviQyovv tovio tav fif^' vkrig. ^^ ^^ 
avkov ov miOBtat^ ovx i%u m fiavu- amsQ iid 
ti^g 6tlf£(ag t^s OQdffmg ivsQyovCrig to ndoxov 6 
6(p^al(t6g iotiv^ at dh do^ai mansQ OQdfiata. t6 
dh d^viioHdlg Tcmg dsi.k6v\ nmg dh xal dvdQStov; ^ 5 
dHlov ^lv Tc5 ^ (ii^ oQdv zgog tov Xoyov ij TtQog 
fpavkov ovta tov loyov oQav ^ oQydvatv ikXeiipsi, 
olov aTCOQia ^ cFa^^oTj^Tt OTtXcov aofiatixcov , tj 
ivsQystv xmXvofievov rj fir} xivrj^hv [dkV] olov 
igs^^i&^iv ' dvdQBtov di, d td ivavtCa. iv olg ovds- lo 
l$£a dXXom0cg ovdh Tcd^og, to dh im^viiovv ivsg- 
yovv ^hv it6vov trjv Xsyo^ivriv dxoXaoiav na- 
Qixetai' Ttdvta yaQ fi6vov TtgdttH xal ov Ttdgsati 
td dXXay olg dv iji/ iv fiiQU to XQatstv naQovai 
%a\ dnxvvvat adt^, to d* 6q(Sv tjv av dXXo jtQat- 15 
Tov, ov TtdvtTi dXXd Ttov xal <y;^oAaJov tm oQav cog 
ol6v tB td dXXa. td^a 6h t6 xoXv xal <Sc6ftatog 
xaxBlia i} tovtov Xiyofiivrj xax£a, aQit^ Sh tdvav- 
tCa- mot oijdsfiia i<p* axdtsQa itQoadijxTi r^ ^vx^. 

3. ai d' oixHcaGHg xal dXXotQicSosig Ttag; xal 20 
Xvxai xal 6Qyal xal '^doval im^vfiiat ts xal fp^^oc 
Ttmg ov tQOTtal xal Ttd^ri iv6vta xal xivovyLBva; 
dBl drj xal itBQl tovtmv mdB dtaXafiBtv. oti ydg 
iyyivovtai dXXoLcs0Big xal 0<podQal tovtcav aiad^ij- 
0Bts ftij XiyBiv ivavtla Xiyovtog iatt totg ivaQyiatv. 26 
dXXd xm (JvyxmQovvtag irjtBtv 6 ti iatl to tQB7t6- 
fiBvov, xtvdwBvoftBv yaQ tibqI ipvxTjv tavta Xiyov- 
tig o(ioi6v tt VTtoXafifidvBtv , mg si t^v ^vj^ijv 
XiyoifiBV iQV^Qidv ^ av iv coxQi^dast yiyvBa^aiy nr^ 
p.306 Xoyii6(ABVoi , cSg dtd ifvxnv fihv tavta td Ttd^rj, 30 
mbqI dh Tijv dXXriv avataaiv iatt ytyv6fiBva. dXX' 
ij idv aiaxvvri iv i^vxfj do^rig aiaxQov yBvofiivrjg' to dh adfia ixsivrjg tovto olov axovarjg, tva firj 
totg 6v6fiaat itXavcifii^a^ iitl T17 ifvxrj ov xal ov 
tavtov d^vx(p itQditrj xatd to alfia svxivi^tov 6v. 
td rs tov Xsyofiivov (p6^ov iv fisv tfj tfjvxfj rj 
5 dgxij, to d' CJXQOV dvaxcoQrjaavtog tov aZfiatog 
itaco. xal t^g '^dovijg ds to tijg dtaxvascog tovto 
xal sig alad^riatv fixov TtSQt to aoofia , to dh TtsQt 
T)}i/ ipvxrjv ovxitt Ttd&og. xal to trjg XvTtrjg coa- 
avtcog. iitEt xal to trjg imd^vfiiag iTtl fihv f^g 

10 tpvx^g rrjg aQxrig ovarjg tov int^vfistv Xav^dvov iativ, 
ixst^sv dh to TtQOsXd^ov i] ata^rjatg syvco. xal yaQ 
otav Xeycofisv xtvsta^at avtrjv iv ijttd^vfiiatg , iv 
Xoytafiotg, iv d6^atg, ov aaXsvofievrjv avrrjv Xiyo- 
fisv tavra Tcotstv^ dXX' i^ avt^g yivsa^at tdg 

15 xtvrjastg. iTCsl xal to ^yjv xivrjatv Xiyovrsg ovx 
dXXoLovfisv, sxdatov 8h fioQiov rj iviQysta 1} xatd 
(pvatv ^corj ovx i^tatdaa. xs(pdXatov dh txav6v' 
si tdg ivBQysiag xal tdg ^codg xal tdg oQs^stg ovx 
dXXotcoastg avyxcoQovfisv xal [tdg] fivijfiag ov tv- 

20 novg ivanoa^pQayt^ofiivovg ovdh tdg (pavtaalag cog 
iv xrjQCo tVTCcoastg, avyxcoQrjtiov Tcavtaxov iv jcdat 
totg Xsyofiivotg icd^eat xal xtvijasat trjv ^vxrjv 
maavtcog ix^tv tm VTCOxstfiivco xal tfi ovaicc xal 
tr^v aQSf^v xal trjv xaxlav firj cog to fiiXav xal to 

25 Xsvxov tcbqI to a(Dfia yiyvsa^at rj to d^sQfiov xal 
ro tpvxQOV, dXX^ 6v stQrjtat tQ^TCov in dfi(pco tcbqI 
Tcdvd^' oXcog td ivavtia yiyvsad^at. 

4. xbqI dh tov Xsyofisvov jcad^rjrtxov f^g tl^vxrjg 
iiciaxsTttiov. rjdrj fihv ovv slQrjrat rQ^TCov rtvd xal 

30 jtiQl tovtov iv olg tcsqI tcov jca^cov dicdvtcov iXi- 
ysto tcov tcsqI to d^vfiostdhg xal to iTCtd^vfiovv 
ytyvofiivcov oTCcog sxaata- ov firjv dXV Itt Xsxtiov 286 £inn. 111. Ttsgl avtov Ttgmtov Xa^ovtag, o ti noxl to TtadTitL- 
Mov t^g ifvx^g Xiystai dvai. kiyhtai d^ Ttdvtag 
negl S ta Jtd^ doxst 0vvL0taa^at,- tavta di iativ 
olg mstai, '^dovrj xal XvTtri. tc5v dl Tta^cov ta filv 
iTtl do^aig 0vvi6tatai, mg otav do^daag tig ^iXXeiv 5 
tsXsvtdv i(f%ri (po^ov, rj olrj^slg dya&ov avta tL 
i0€0^at i}<j0^f;, t^g ^hv do^fjg iv dXXfp, tov dh 7td- 
&ovg mvri%ivtog iv dXXci' td di ifftiv cog i^yrjOd- 
fiiva avtd ditQoaiQitmg iyLitoutv iv tm Ttstpvxoti 
doid^HV trjv dolav. ij fihv drj do^a otl dtQSTttov lo 
ia iitl tm do^dtuv etQvitar 6 d' ixtog trjg tfd|i^g 
q>6^og iXd^mv dvm&ev av aTto trjg doirjg olov CvveGiv 
tiva TtaQaaxcav tm Xsyopiivm f^g i^vxrjg (po^eta^ai. 
p.307 ti nots Ttoist tovto to qjo^sta^at; taQaxijv xai 

ixTtXr^^ivj tpaatVj inl TtQoadoxm^ivm xaxm. oti 16 
yilv ovv i} tpavtaaia iv i^vx^j ^ ts TtQcStrj, rjv di^ 
xaXovfiiv do^avj rj ts dito tavtrjg ovxiti do^a, 
dXXd nsQl to xdtca dfivdQa olov dola xal dvsiti- 
XQitog (pavtaaia, oXa ttj Xsyo^ivtj q)va£i ivvTtdQXBi 
iviQysia xa#' d Ttout sxaatov, mg <paaLVj d(pav- 20 
tdatmg, dijXov dv tm yivotto. to d' dno tovtmv 
ijdfj ala^tri ij taQaxri ubqI to am(ia ytvofiivrj o 
ti tQOfiog xal 6 auaiidg tov acS^iatog xal to mxQov 
xal ii ddvvafiia xot) Xiyeiv. ov yaQ drj iv tm 
pvxixm fiiQii tavta' ij amiLar.Lxbv q^rjaofisv avto 25 
elvai, avto ys itmQ ^i/ 7ta%6v tavta- ov6' dv 
iti ilg to acafia tavta dtpixito tov TtifiTtovtog 
ovxiti iviQyovvtog to TtifiitiLV dtd to xatixio^ai, 
tm Ttd&it xal i^iataa^at iavtov, dXX^ iatt filv 
tovto to tijg ipvx^^g fiiQog to Tta&rjttxov ov amfia 30 
|iiv, ilSog di ti. iv vXri fiivtot xal to ijtt^vfiovv 
ml to yi ^Qmtmov ti xal at}{i^Ttx6v xal yivvri- VI, 4. 5. 287 \ rixov, iatv Qi^a xal aQxrj tov ijtLd^vfiovvtog xal 
Ttad^rjtLXOv ildovg. itdiL dh ovdivl dit TtaQitvaL 
taQaxrjv ^ oXmg Ttd^og, dXX' satrjxivaL fihv avto, 
trjv 8h vXrjv avtov iv tm nd^SL yiyvsad^aL, otav 
5 yiyvrjtaLy ixsivov tfj TtaQovaia tov xLvovvtog. ov 
yaQ 8yj to q)vtLx6v, otav q)vrj, q)vstai, ovd' otav 
av^rj, av^stat, ovd' oXmg, otav xlv^, XLVStraL 
ixsivrjv trjv xivrjaLv rjv XLVst, dXX' rj ovd' oXmg, 
rj dXXog tQoitog XLvrjasmg rj ivsQysiag. avtrjv fihv 

10 ovv dst trjv tov stdovg q)vaLv iviQysiav slvaL xal 
t^ TtaQovaia Jtoistv, olov si rj aQfiovia i^ avtrjg 
tag xoQddg ixivsL. sataL toivvv to jtad-rjtLXOv 7td- 
^ovg fihv attLOv rj TtaQ^ avtov ysvofiivov tov 
XLvrjfiatog ix trjg q^avtaaiag trjg alad^rjtLxrjg rj xal 

15 dvsv q)avtaaiag ' imaxsTttiov dh tovto, sl trjg S^^rjg 
dvm&sv aQ^darjg' avto 8h fiivov iv aQfioviag st8sL. 
td 8h attLa tov XLvrjaaL dvdXoyov tm fiovaLxm' 
td 8h TtXrjyivta 8id Ttd^ovg jtQog tdg x^^Q^^S «V 
tov X6yov sxoL. xal yaQ xdxst ovx t^ aQfiovia 

20 TtiTtov^sv, dXX' rj xoQ^rj' ov firjv ixLvrjd^rj av i} 
X0q8i^ [fiovaLxcjg], si xal 6 fiovaLxog i^ovXsto, firj 
trjg aQfioviag tovto Xsyovarjg. 

5. ti ovv XQ^l trjtstv ditad^rj trjv ifvx^ ix 
q)LXoaoq)iag TtOLStv firj8h trjv aQxrjv Jtdaxovaav; rj 

25 s7tSL8rj xal t6 sig avtrjv iitl tov Xsyofiivov jtad^rjtL- 
xov olov q)dvtaafia t6 iq^s^rjg Tcd^rjfia TtOLSt, trjv 
taQaxrjv, xal avvi^svxtaL trj taQaxfj rj tov TtQoa- 
8oxmfiivov xaxov sixcjv, Ttdd-og to tOLOvtov Xsy6- 
fisvov T^^iov 6 Xoyog oXmg dq)aLQstv xal firj idv 

30 iyyiyvsa^aL mg yLyvofiivov fihv ovTtm trjg ^vxrjg 
ixovarjg sv, fii^ yLyvofiivov 8s ditad^mg iaxovarjg 
tov aitiov tov Ttd^ovg oi)xitL iyyLyvofiivov , olov 288 JSiIlIl. IIl. «r Tiff tdg tmv ovHQatmv tpavtaaCag avaiQstv s^eXav 
p. 808 iv iygifyoQ^H Tjjv tvxfjv trjv q^avta^onevriv jrotot, 
€L td Ttd&ri Xiyoi TtiJtOirjxivai td slad^sv olov ogd- 
fiata Tta&TJfiata Xiymv rijff ^vx^? ilvai. dlld tig 
1} xd^aQ0ig av f^g ifvxrjg itrj fiTjdafirj fii^oXvafiivfjg 5 
fj ti to x^^^t^^'^ avtfjv dno tov aai^atog; ij ij 
filv xd^aQ0ig dv itri xatahitilv fiovrjv xal (iti fjLit' 
dXXmv fj fiiq Ttgog dXXo ^Xiitovaav fiijd' av do^ag 
dXXotf^iag ixov0av, otftig 6 tf^oTtog tmv do|c5i/, ^' 
tmv Tta&mv, mg iCQrjtaij firjti OQdv td ildmXa fnjti 10 
il avtmv iQyd^i^^ai itd^ri. il dh inl %dtiQa tmv 
xdtmj Ttmg ov xd^aQ0ig; xal xo^Qt^^ff^oS y« ^Qog T1J5 
injx^^qg trjg fi.rjxiti iv acSfiatt yiyvofiivrjg cog ixiivov 
ilvai, xal to maitiQ tpmg iv d-oXiQm xaltoc ditad^hg 
ofimg xal iv ^oXigm. tov d^ Tta&rjtixov ij fiiv 15 
xd^aQiSig iysgatg ix tmv dtoitmv ildmXmv xal fiiq 
oQuaigy to dh Xf^Q^t^<^^^^ ^?? f^V ^oXXfj viv6H xal 
tfj TCiQl td xdtm fiiq €pavtaaia, itrj d' dv xal to 
XmQi^itv avto t6 ixitva dtpaiQitv mv tovto x^Q^- 
litat, otav fkrj inl itvivfiatog d^oXiQov ix ya0tQL~ 20 
ftaQyiag xal TtXrj^ovg ov xa&aQOv rj aaQxmv, dXX' 
^ IfSXvov to iv cf, fijff in avtov oxita^ai rjovx^' 
6. Tijv fthv diq ov0iav tiJi/ vorjtrjv tYjv xatd to 
ildog dnaaav titayfiivrjv mg «jra^i/ dit ilvav doxitv 
itQrjtai. iTtil dh xal rj vXrj iv ti twv damfidtmv, 25 
ii xal dXXov tQOTtov, axiztiov xal thqI tavtrjg 
tiva tQonov ixH, notiQOv xa^rjtrjj mg Xiyitai, xal 
xatd Ttdvta tQiXtrj, fj xal tavtrjv dit aTtad^rj ilvav 
oti0^ai,j xal tig 6 tQoitog trjg aTta^iiag. jtQmtov 
dij XrjTttiov ixl tovto otiXXofiivoig xal TtiQi trjg 30 
q>v0img avtijg Xiyovatv oitoia tig, mg iq tov ovtog 
(pv0ig xal 1} ov^ia xal to ilvai ov tavtrj ixH, mg VI, 5. 6. 289 ot JtoXXol vofii^ovGLV. iati ydQ to ov, xal xatd 
dXrj%^Hav dv rig etitoi ov, ovtmg ov tovto di 
iativ, Ttdvtrj sGtlv ov tovto di, firjdhv «jro- 
atatit Toi) ilvai. tsXimg dh ov ovdsvog dsttai, Zva 
5 Gmt,rjtai xal ?J, dXXd xal totg dXXoig altiov totg 
80XOV6LV slvaL tov doxstv slvaL. si 8h tavta oq- 
^mg XiystaL, dvdyxrj avto iv t,mfj xal sv tsXsia 
JoiJ slvaL * ij' iXXstitov ov fidXXov ov ^' firj ov iataL. 
tovto dh vovg xal Ttdvtrj q)Q6vrj0Lg. xal mQLOfiivov 

10 aQa xal 7tS7tSQa6fiivov xal tfj dvvdfiSL ovdsv 
tv firj ovdh to6fj8s' iitLXsiTCOL ydQ dv. 8l6 xal to 
dsl xal to m6avtmg xal t6 d8sxtov navtog xal 
ov8hv sig avto' si yaQ Tt 8ixoLto, naQ' avt6 dv 
Tt 8ixoLto- toiko 8h firj ov. 8st 8' avt6 Jtdvtrj ov p.309 

15 slvaL' rjxsLV ovv 8st%aQ^ avtovitdvtasxov sigto slvac 
xal ofiov Jtdvta xal sv Ttdvta. si di} tovtoLg oQi- 
iofisv to ov — 8st 8i, rj ovx dv ix tov ovtog ijxoL 
vovg xal Imrj, dXXd tm ovtL inaxtd tavta xal i^ 
ovx ovtog s6taL — xai to fihv ov d^mv xai dvovv 

20 'd6taL, o 8h firj ov iotLV dXrjd^mg tavta s^sl, mg iv 
totg x^^Q06l 8iov tavta slvaL xai totg vOtSQOLg tov 
ovtog- t6 ydQ %q6 tov ovtog xoQrjy6v fihv tovtmv 
sig t6 bv, ov 8s6fisvov 8h avto tovtmv sl ovv 
tOLovtov t6 bv, dvdyxrj firjts tL 6mfia avt6 firjts 

25 To vTtoxsiftsvov totg 6mfia6LV slvaL, dXX' slvai tov- 
tOLg to slvaL t6 firj ov6lv slvaL. xai Ttmg rj tmv 
6mfidtmv q)v6Lg firj ov6a, 7tc5g 8h rj vXrj, i(p' rjg 
tavta; oQrj xal TtitQaL xai 7td6a yrj 6tSQsd xai 
Ttdvta dvtitVTta xai tatg 7tXrjyatg ^La^ofisva td 

30 TiXrjttofisva ofioXoyst avtmv trjv ov6iav. si ovv 
tLg XiyOL' 7tmg 8h td [firj] ^Xi^ovta xai firj ^La- 
lofisva firj8s dvtitvjta fn]8' bXmg OQmfisva, xljvxrj 
riiOTiN. 19 290 Enn. III. 


nal vovgy ovta nal ovtms ovtcc; xal di} xal inl tc5v 
0m(idtG)v fiakXov [ov] y^g iatoSai^s to iidklov xlvov- 
fiivov xal ifi^Qi^es iJttov, xal tovtov iro dvco • xal 
dii xai t6 TtvQ (fivyov ijdri r^i/ 0(6fiatos q>v<SLV. 
dkl' olfiaij td (ihv avtaQxiatsQa avtots ^ttov 5 
ivoxM td dXXa xal dXvTtotega tots dXXois^ "^d dh 
Pa^vtsQa xal ysmdiatsgay o0a iXhn^ xai itCTCxovta 
xal atQHv avtd ov Svvdiieva, tavta nintovta vtco 
do^BViias f^ xata<poQa xal vm&eia Tilrjyds ixei. 
ijtei xai td vexQd tmv fSmyidtcov drjdiateQa jtQoa- lO 
meetv, xai to 6q)6dQa t^s x^fjyrjs xai to ^kaTtteiv 
ixei ' td dh iiiti^vxa (letixovta tov oi/rog, oam tov- 
tov (liteativ avtots, evxaQLtmteQa tots nilas, ri . 
dl xivqOiSy mGTteQ tts 5wiJ oi5oa iv tots acSfiaac 
xal (iifi7i6cv ixov6a tatkfjs, (idXXov i<stc tots ^ttov 16 
6mnatos exovGcv^ cos trjs djtokecil^ems tov ovtos o 
xatakelTiec fidXkov toiko amfia nocovarjs' xai ix 
tmv dh keyofiivmv ita^rifidtmv fidklov dv rtg tdoi 
f^ pMkkov adjfia (idkkov Tta^ritov ov, yrjv rj td 
dkka, xai td dkka xatd tov aikov koyov td (ihv 20 
ydQ dkka avvecac dtacQOVfieva fti) xmkvovtos (iri- 
devdg eig ?v adkcv, tfii^d-hv dh yerjQov dnav x^Q^^S 
ixdteQov dec' maneQ [yap] td dnayoQevovta trj 
(pvaec, a dij ficxQas nkriyijs yevofiivrjs ovtms e^ec 
maneQ itiTtknixtac xai iq&dQrjj ovtm xai to fidki- 25 
6ta amfia yevofisvov cis fcdkcata elg to fcij ov f^xov 
dvakafietv avto eis t6 ?i/ da&evet. ntmfia ovv al 
^aQetac xai atpodQai nkriyai nocovacv eig dkkrjka' 
da^evhg Sh da^evet itQoautTttov iaxvQov iatc uqos 
ixetvo xai fiij ov ^aiJ ovTt. TavTa fiev ovv etQtitac 30 
p.3l0 TtQog tovs iv tots adfiaac tcd^efiivovs td ovta tfj 
tmv co^cafimv ymQtVQia xai tots dcd r^g aiad^r^aems \\ ii VI, 6. 7. 291 q>avtdafiaac niativ trjs dkrjd^ecas kafi^dvovtas , ot 
TtaQankijacov tots ovecQcattovac tavta iveQyrj vofiL- 
tfivacv, d OQmacv ivvitvca ovta, xai yaQ to t^g 
aia^rjaems tvxVS i^xcv evdovarjs' oaov ydQ iv 
5 amfiatc tvxns^ tovto evdec ^ d' dkrj^cvij iyQrjyoQ- 
ais dkrj^cvTJ dno^ adfcatosy ov fietd adfcatos, dvd- 
ataacs. rj fiev yaQ fietd adfiatos fietdataacg iativ 
i^ dkkov eis dkkov vjtvov, olov i^ stiQmv defivcmv 
rj d' dkrjd^i^s okms ditb tmv amfidtmv, d trjs q}vaems 
10 ovTa Tiys ivavrias ipvxfj to ivavtcov eis ovaiav 
iXBc. fiaQtvQet 3h xai rj yiveacs avtmv xai rj Qorj 
xai rj qd^oQa ov t% tov ovtos q>vaems ovaa. 

7. akk' inavctiov iiti te trjv vkrjv rrjv vito- 
xecfiivrjv, xai td ini tfj vkrj elvac keyofieva, i^ 
15 mv to te fiij elvac avtrjv xai to trjs vkrjs dna^hs 
yvma^rjaetac. iati fihv ovv damfiatog, ineineQ to 
amfia vatSQOv xai avv^etov xai avtrj fiet dkkov 
Ttocet amfca. ovtm yaQ tov dvofiatos tstvxrjxe tov 
avtov xatd to dacdfiatov, otc exdtSQov to te ov 
20 rj te vkrj eteQov tmv amfidtmv. oijts dh rlfvxij ovaa 
ovts vovs ovte ^mij ovte eldos ovte koyos ovts 
niQag' ditecQia yaQ- ovte dvvafits' ti ydQ xai 
Ttotet; dkkd tavta VTCSQSxnsaovaa ndvta ovdh trjv 
tov ovtos TtQoarjyoQiav oQd^ms dv dixocto, ft^ ov 
25 6' dv sixotms kiyocto, xai ovx maneQ xivrjacs firj 
ov ^ atdacs fiij 6v, dkkd dki]d^cvc5s fiij ov, eldmkov 
xai q)dvtaafia oyxov xai vnoatdaems iq^eais xai iatrj- 
xos ovx iv atdasc xai doQatov xa^^^ avto xai qevyov 
tov ^ovkofisvov idscv, xai otav tis fiij tdrj ycyvofievov, 
30 dtsviaavtc dh ovx OQCjfisvov, xai td ivavtca dei iq>' 
eavtov qavta^6fcevov , ficxQov xai fiiya xai ^ttov 
xai fidkkov, ikketnov te xai vneQixov, etdmkov ov 

19* Li 

I ) 292 iinii. 111. ^ivov odi^ av tpsvystv dvvdfisvov ovdh ydg ovdh 
Tovto i0xvH avs ftij l^xvv Ttagcc vov la^ov^ akX' 
iv iXMifH tov ovtog navtog ysv6(i€vov, dio Jtdv 
o av iitayyiXXfitai ifsvdetaij xav (liya q^avtaa^fj^ 
fiiXQov ifitij nav fiaXXoVj f^ttov iati^ xal to ov 6 
avtov iv ipavtdau ovx ov iatcv, olov naiyviov 
tpBvyov o^sv Kal td iv avt^ iyyiyvsa^ai doxovvta 
Ttaiyvvaj sidcoXa iv sidcdXci dtsxvmg, cog iv xato- 
7ttQ<p td dXXaxov idgv^ivov, dXXaxov (pavta^o^svov ' 
xal mfiTtXdfisvoVj dg Soxst, [xsvov] xal s^ov ovdhv 10 
xal doxovv td itdvta, td dh si6i6vta xal iii,6vta 
tmv ovtmv fiiHT]fiata xal sidcoXa sig sidciiXov dfiOQ- 
(pov xal did To d(iOQ(pov avtiig ivoQcSfisva Ttoistv 
fkhv doxst sig avt-qv^ Ttoist dh ovdiv dfisvrjvd ydg 
xal dad^sv^ xal dvtsQstdov ovx §x^vta' dXX^ ovdh 15 
p. 811 ixsivTjg ixovffrjg disi0iv ov tifivovta olov 8i' vda- 
tog rl si tig iv tS Xsyofiivip xsvm fioQcpdg olov 
sianifLTtoi. xal ydg av, si fihv toiavta ^v td 6qg)- 
fisva^ ola td d(p' (ov '^Xd^sv sig avtrjvy tdx dv tvg 
didovg avtotg dvvafiiv tvva t(ov Ttsfiifdvtmv sig 20 
avf^v ysvoftivriv Ttd^xsiv vn avt(av dv vTtiXa^s' 
vvv dh dXXmv fthv ovtcav tmv ifKpavtaiofiivav^ 
dXXoicav dh t(Bv ivoQOfiivmVj xdx tovtcav fiad^siv 
§(Stv to tijg Jtslascug t^v^og tl;svdovg ovtog tov ivoQca- 
fiivov xal ovdafi'^ ixovtog Ofioiotfita itQog to Ttovijaav. 26 
dad^svhg d^ xal ifSv6og ov ml sig rffsvdog ifint- 
Jttov^ ola iv SvsIq^ ^ vdati ^ xatOTttQ^, dna^ii 
avt^v staasv i^ dvciyxi^g slvar xaitoi iv ys totg 
TtQosiQrjfiivoig dftoicadig totg ivoQmfiivoLg i0tl TtQog 
td ivoQcovta. 80 

8. oXcag dh to Ttdaxov ^st tovovtov slvav olov 
iv tatg ivavtiatg slvav dvvdfts6i xal 7toi6t7j0i t(3v VI, 7-9. 293 i7t€i0L6vtmv xal to jtd^xstv ifiTtoiovvtmv. tm yaQ 
iv6vti ^SQfidi ri dXXoimGig TtaQa tov ipvxovtog xal 
tm ivovtL vyQm iq dXXoimOig staQa tov ^rjQaivovtog, 
xal T^XXoLcoa^ac Xiyofisv to VTtoxsifisvov , otav ix 
6 ^SQfiov Tl^vxQOv i] ix ^riQOv vyQov yivritaL. fiaQ- 
tvQst dh xal rj Xsyofiivrj TtVQog q)^0Qd fista^oX^g 
ysvofiivrjg sig GtOLXstov dXXo' to yaQ tcvq icpd^aQrj, 
(pafiivy ovx rj vXrj' m6ts xal td Ttd&rj jtSQl tovto, 
TtSQl o xal ij (pd^oQd' odog yaQ sig q)&0Qdv 1} jtaQa- 

10 ^oxTi tov Ttdd^ovg ' xal tovtm to (pd^SLQsad^aL, m xal 
to JtdaxsLV. triv 8s vXrjv (p^eiQsaQ^aL ovx olov ts' 
sig ti ydQ xal 7tc5g; Ttcjg ovv Xa^ovaa iv avtij 
d^SQfiotrjtag, tlfVXQOtrjtag, fivQiag xal aTtSLQOvg oXmg 
7tOL6trjtag xal tavtaLg dLaXrj^p&staa xal olov avfi- 

15 (pvtovg avtdg ixovaa xal avyxsxQafiivag dXXijXaLg, 
ov yaQ sxaata x^Q^S^ «^^^ ^h iv fiiam d7toXrj(pd^€taa 
Tcaaxovamv tcSv 7tOLOtrjtmv iv tij ^tQog dXXriXag 
«;r' aXXrjXmv fii^SL oijxl avfi7tdaxsL xal avtrj; si firj 
UQa si,m tLg avtrjv ^r]astaL avtmv Ttavtd^taaLV' 

20 iv v7toxsLfiivm dh 7tdv ovtm 7tdQsatL tm vnoxsLfiivmj 
cjg avtm tL TtaQ^ avtov dLdovai. 

9. Xri7ttiov drj tb 7taQStvaL stsQov itiQm xal 
t6 slvat dXXo iv dXXm TtQmtov (6g ov xa^' eva 

tQ67tOV V7tdQX€L, dXXcc tO fliv iatLV OLOV fl€td tov 

26 7taQ€tvav r} x^^QOV rj ^iXtLOv 7tOL€tv €X€tvo fi€td 
tov tQi7t€LVj olov i^tl tcov amfidtmv oQataL iTti y€ 
t(ov t,(pmv, to d' olov 7tOL€tv piXtLov rj x^i^QOV dv€v 
trov TcdaxsLV ixetvo, ma7t€Q inl tijg tl^vx^^g iXiyeto, 
TO d' olov otav tcg axijfia xrjQm 7tQoaaydyri, iv^a 

30 ovxs XL 7tdd^ogy cjg dXXo tL ^tOL^^aaL tov xrjQOV slvav^ 

otav TtaQrj to axijfia, otJts tLg sXXsLiffLg ixsivm ]^.Si2 
d7tsXi]Xv^6tog ixsivov. x6 dh di} (pcog ovSh axtjfta- (ii 294 ciiin. iii. tog dlXoLmatv itEQl to qxati^ofisvov tcouL 6 ds drj 
Xi&og ijwxQog ysvoiiivog %i icaQd trjg ifVXQOtrixog 
fiiv&v li^og ^'x"i ^^ ^* ^^ ygccfifi^ Ttd^oi vno 
XQoiiicctog; ovdh dfj to iTcimdov, oIiimlj dlXd tb 
vxoxBi^ivov aaag 0(5 fxa. xaitot vito xP«'i^«^os ti 5 
av itd^oi ; ov ydg det to ita^etv liysiv tb itaQslvai 
ovdl tb fjiOQfpiqv it€Qi&6tvai. ai di ti,g xal td xd- 
tOTttQa liyoi xal okmg td dca(pavrj vitb t(3v ivo- 
QCDfiivGiv dddltQv fifidhv 3ra<y;t£tv, ovx dvofiotov av 
tb 7taQddHy(ia qiiQOL. itdcaXa ydQ xal td iv ttj 10 
vXfi xal avtfj itt fidlXov dita^iatSQOV ij td xdto- 
xtQa. iyyivovtav fihv (Ji) iv avt^ ^SQiiotfitsg xal 
ifVXQOtfitsg, dXX' ovx «vriji/ d^sQfiaivovtSai' ro ydQ 
^SQfiaivsa^ai iatt xal tb i)vxs6^av Ttoiotritog il 
aXXfjg sig dXXfjv tb vTtoxsifiSvov dyovafjg, im0xs- 15 
Mtiov dl TtSQl t^g fvxQOtfitog fifjnots dnovaia xal 
6tiQfj6tg. (fvvsX^ov0ai dh sig avt^v al Ttoiotfitsg 
iig dXXi^Xag fjtsv al itoXXal avtcSv [oi3] 7toifJ0ov6i, 
fidXXov dh al ivavtlcag ixovaat. ti yaQ dv svodia 
yXvxvtfjta iQyddavto ^ XQ^i''^ (Jx^C'^ V ^^ ^l dXXov 20 
yivovg dXXo ; o^sv dv tt,g xal fidXt,6ta TttGtsvOstsv, 
tig i6ttv iv t^ avtm slvat dXXo [iv] aXXm rj stsQOv 
iv stiQm dXvTtov Sv t^ avtov 7taQov0ici: ip fj iv m 
xdQS6ttv. &07tSQ ovv xal tb pXaTttofisvov ovx 
i^jro tov tvxovtogj ovtcsg ovdh tb tQsitofisvov xal 26 
%d6xov vtp' btovovv dv Ttdd-oi, dXXd totg ivavtioig 
vnb tmv ivavtimv i} Jtstavg, td d' dXXa vit^ aXXcav 
otQiTtta. olg drj fifidifiia ivavttotrjg vTiaQXSt, tavta 
i}«* oMivbg Sv ivavtiov itd&oi. dvdyxrj toivvv, 
s£ ti itd^x^h M vXriv, dXXd tt avvafitpotsQOv ^ 30 
oXmg TtoXXd ofiov ilvat,. tb 6h fiovov xal iQrjfkov 
tfBv aXXmv xal «avtdna6tv aTtXovv djta^hg dv stri VI, 9. 10. 295 Ttdvtmv xal iv fii^otg aTtaaiv dnsLXrjfifiivov totg 
sig dXXfjXa tiolovOlv olov iv olxco tm avtm dXXrj- 
Xovg Jtaiovtmv 6 olxog aTta^rig xal b iv avtm drJQ. 
CvvLovta bh td inl trjg vXrjg dXXrjXa itOLsitm, O0a 
6 TtOLStv 7ti(pvxsv, avtYj d' djtad^rjg iatat icoXv fidXXov, 
rj o6aL TCOLotrjtsg iv avtrj tm fi^ ivavtiaL slvac 
dTtad-stg VTc' dXXrjXmv sidiv. 

10. iTCSLta, si 7cd(SxsL rj vXrj, dst tc sxslv avtrjv 
ix Tov Tcd^ovg r] avtb tb Tcdd^og ri stiQmg dLaxst- 

10 (Sd-aL rj TCQLV siasXdstv sig avtrjv tb Ttd^og. iTCt- 
ov(Srjg toivvv dXXrjg fist ixsivrjv TCOLotrjtog ovxitL 
vXrj sataL tb dsxbfisvov, dXXd TCOLa vXrj. si dh xal 
avtrj rj jcoLOtrjg aTCoatairj xataXcTCovad tc avtrjg tm 
TtOL^^^SaL, dXXo av itL fidXXov yivoLto tb vjcoxsifisvov. 

15 xal 7CQ0L0v(Smv tovtov tbv tQOTCov dXXo tc rj vXrj 
iataL ro vTCoxsifisvov, 7CoXvtQ07Cov dh xal ^coXvscdig' 
mats ovd' dv itL Tcavdsxhg yivoLto ifiTCodLov TCoXXotg p. 3ia 
Torg iicLov6L yLVOfisvov. rj ts vXrj ovxitL fisvst' 
ovdh d(p&aQtog toivvv* mats^ si bst vXrjv slvaL, 

20 majcsQ il dQx^g ^v, ovtmg dsl dst avtrjv slvac trjv 
avtrjv cog to ys dXXoLOva%^aL XiysLV ovx satLv 
avtrjv vXrjv trjQovvtmv. s7CSLta di, si oXmg tb 
dXXoLOVfisvov 7cdv dst fiivov inl tov avtov stdovg 
dXXoLOva^aL xatd avfi^s^rjxog^ dXX^ ov xad*' avrd* 

25 si Srj bst fiivsLV tb dXXoLovfisvov xal ov tb fiivov 
iatlv avtov tb Tcdaxov^ bvotv ^dtSQOv dvdyxrj^ rj 
dXXoLOVfiivrjv trjv vXrjv avtrjg i^iataad^aL^ rj firj 
il^Latafiivrjv avtrjg fi'^ dXXoLOvaO^aL. si di tLg XiyoL 
fifj xad"' oaov vXrj dXXoiovad^aL ^ TCQmtov fihv xatd 

80 tl dXXoLCiiastaL ovx sI^sl XiysLVy iTtSLta bfioXoyrjasL 
xal ovtm trjv vXrjv avtrjv firj dXXoLova^aL. ma^tsQ 
ydQ totg dXXoig stdsaLV ovacv ovx iatLv dXXocov- 296 


l! 1 6^m xata trjv ovUiav t^g ov0iag avtotg iv tovta 
mkfigj ovtmg^ iTtudTJ to dvat r^ vlr^ iutl tb Blvat 
^ vXrjy otlx iativ avriyv dXloiovad^at xad"' o tt vkri 
i6tlvj dXld (tivHv^ xal iScTtiQ ixst dvaXXoicatov 
avto To ddog, oik cj xal ivtav&a dvaXXoltotov av- 5 
t^v Tijv vXtjv. 

11. o^Bv di} xal Tov nXdtcava ovtcj dcavoov- 
fkBvov o^mg fi^ijx^Vfrt vofitjo 'td dh BtaLOvta xal 
i^tovta tmv ovtmv \_dBl'] iiifiijfiata' firj fidti^v Biaiivav 
ual i^tivai Bigrixotaj dXXd fiovXofiBvov rjfidg avvBt- 10 
vat ixi0tTJ0avtag tm tgojtm tijg fiBtaXijtl;Bmg , xal 
MtvdwBVBt To aTtOQov ixBtvo to ojtag rj vXri tmv 
iidmv fistaXafifidvBi (jirj ixBtvo ilvatj o ot noXXol 
^fj^rj^av tmv tiqo fifimv, to xoig if^xBtat sig avtrjv, 
dXXd fidXXov [fo] Ttmg iattv iw mvf^. ovtmg yaQ 16 
&avfjta6t6v ilvai doxBty Ttmg tovtmv Ttagovtmv avt^ 
fjtivBt i} avTiJ djtadi^g avtmv ovGa xal jtgoaitt av- 
tmv tmv Biatovtmv 7ta6%6vtmv vit^ dXXrjXmv. dXXd 
xal avtd td Biotovta i^m^itv td XQOtBQa exadta 
xat Btvat to Ttad^Btv iv tm avv^itm xal ov8b iv 20 
navtl aw^itm^ dXX' m XQBta tou TtQoasX&ovtog ^' 
ditBX^ovtog xal o iXXtJthg fihv trj avatdast dnovaia 
ttvog, tiXstov dh trj TtaQOvaia, tfj 81 vXrj ovts ti 
%Xiov sig fqv avtrlg avataatv TtgoasX^ovtog otovovv ' 
ov yaQ yivstai Tt o satt TtQoasX^ovtog, ovts iXat- 26 
irov d%BX%6vtog' fiivst yaQ o il aQxvs V^- ''^ov ds 
Mixoafi^a^at totg fiiv xoafiov xal td^smg dsofisvotg 
iifl dv XQ^^^ ^«^ ^ xoafiog ds yivotto dv dvsv 
fiitaXXotGjasmg, olov olg TtsQtti&sfiBv - si dh ovtm 
Tt xoafifi&sirj dg avfitpvtov slvat, dsrjast dXXotm^lv 30 
S TtQotiQOv aiaxQov rjv xal stsQOv ysvofisvov ixstvo 
f^ XBxoafirjfiivov ovtm xaXov «I aiaxQOV slvat. si VI, 10—12. 297 k toivvv aiaxQd ovaa rj vXrj xaXrj iyivstOj 6 rjv 
TtQotsQOv Tc5 aiaxQa slvat ovxit' iativ mats iv p. 314 
tm ovtm xsxoafirjad^at djtoXst to vXrjv slvat xat 
fidXtata, si firj xatd avfifls^rjxog aiaxQd' si 8' ov- 
5 tmg aiaxQa wg alaxog slvat, ovd' dv fistaXdfiot 
x6afiov, xal si ovtm xaxrj mg xaxov slvat, ovd' dv 
fistaXdfiot dya&ov' mats ovx ovtmg rj fistdXrjxl^tg 
cag olov Tt Ttad^ovarjg, dXX' stsQog tQOJtog olov do- 
xstv. tamg ds xal tovtov tov tQ^Ttov Xvotto dv 

10 t6 dnoQOV, Ttmg ovaa xaxrj iq^iotto dv tov dya^ov, 
mg firj fiBtaXTJipEt dTtoXXvfiivrjg o rjv si yaQ tov- 
tov tov tQ^itov rj Xsyofiivrj fistdXrjxfjtg, cag trjv av- 
trjv fiivstv fiij dXXotovfiivrjv , cSg XiyofisVy dXTJ 
slvat dsl o sattVj ovxitt d-avfiaatov yivstat to Jtmg 

15 ovaa xaxrj fistaXafi^dvst. ov yaQ i^iatatat mvtrjg, 
dXX^ ott fisv dvayxai6v iatt fiStaXan^dvstv dfirjysTtrj 
fistaXafipdvst smg av jj, tm d' slvat o satt tQ6:tm 
fistaXTjifsmg trjQOvvtt avtrjv ov ^Xdntstat sig t6 
ilvat TtaQa tov ovtm dtd^vtog, xal xtvdvvsvst dtd 

20 tovto ovx rjttov slvat xaxrj, ott ds\ fiivst tovto 
iatt. fistaXafipdvovaa ydQ ovtmg xal dXXotov- 
fiivrj ovtmg vitd Toi5 dyad^ov ovx dv rjv trjv tpvatv 
xaxrj. mats st tig trjv vXrjv Xsyst xaxrjv, ovtmg 
dv dXi^d-svotj si Toi) dyad^ov d7ca%"fj Xiyot' tovto 

25 8h tavt6v iatt tm oXmg dTtad"^ slvat. 

12. 6 di ys IlXdtmv tovto vomv tcsqI avtrjg 
xal trjv fistdXrjiptv ovx cctg iv vTtoxstfiivm stdovg 
ysvofiivov xal fioQq^rjv dtdovtog, mats ^v avvd^stov 
ysviad^at avvtQajtivtmv xal oiov avyxQad^ivtmv 

30 xal avfiTta&^vtmv , ttd-ifisvog, ott firj ovtm Xiyst 
TtaQaatrjaat fiovX^fisvog, xal Ttcag dv avtrj ditaO^rjg 
fiivovaa ixot td stdrj^ dnad-ovg fistaXrjrffsmg ^rjtmv 298 Enn. III VI, 12. 13. 299 xuQddeiyfia, aklov tgoitov ov Qtidiov [ov] dtdd^at 
S ^dli6Ta TtaQovta acotst. to vxoxsl^svov tavtov 
slvaij V7ii6tri Tiolldg dnoQiag 07isvdcov i<p* o /3ov- 
Xitat xal Tt^oeiti 7iaQaatrj6aL ^ikav to iv totg 
ai^&fltotg Ksvov rijs vTioatdcaag xal t^v %(QQav 5 
tov eixotog ov6av nollijv. rijv ovv vkrjv axriiiaaiv 
tmo^ifisvog td 7id%ri noutv totg ifiil^vxoig aci(iaaiv 
ovdhv avtT^v i%ovaav tovtmv t<DV Ttad^rjndtav to fii- 
vov avtijg tavtrj ivdeixvvtai didovg avXkoyi^ea&aiy 
tag ovdh Ttagd tmv axfjfidtmv ixsi to Ttdaxstv avrij 10 
xal dlXoiova^ai, totg (ilv ydg amfiaai tovtoig ii 
itiQOV ax^jff^cctog itSQOv axyjfioc dsxofiivoig td^a dv 
rig dkloiaaiv Xiyoi yiyvsa^at, f^v tov axtjfiatog 
liStaPoXr]v ofioivvfiov trjv dXXoimaLV slvai Xiymv' 
t^g dh vXrjg ovdhv ax^fia ixovarjg ovdh fiiys^og 16 
Ttmg dv rfcff ri}v rot; axrjfiatog bitmaovv nagovaiav 
dkkoCmaiv slvai xdv ofimvvfimg liyoi; st tig ovv 
ivtav%a to *v6fjLm X9^^V '^^^ ^« dXKa vofim^ liyoi 
tm trjv ffvaiv t^v v7toxsifiivi]v firjdhv ovtmg ixsiv 
CJS vofiit,stai, ovx dv dtOTtog strj tov Xoyov. dXXd 20 
Ttmg ixsi, si fifjdh to mg axTJficcta aQiaxsi; dlX' ix^'' 
p. 815 ivdsi^iv fi VTto^saig cjg olov ts t^g d^ta&siag xal 
rijs olov sidmXmv ov Ttagovtmv doxovarig Ttagov- 
alag. ij TtQotSQOV iti jcsqI trjg dTta^siag avtrig 
Xsxtiov diSdaxovtag mg \ov\ XQ^ ^«^S avvri%siaig 26 
riiSv 6vofidtmv iTtl to 7tdaxstv avti^v (pigsa^ai,^ 
olov otav ii^ffaivofiivrjv Xiyij avtijv [xal] 7tVQ0v- 
fiivrjv xal vyQaivofiivrjv , ivd^vfiovfiivovg xal td 
ig^g ^xal tdg digog xal vdatog fiOQcpdg dsxofiivrjv'. 
to ydQ xal tdg digog xal vdatog fiogq^dg dsxofiivrjv 30 
aTtafifiXvvsi fihv to TtVQOVfiivrjv xal vyQaivofiivrjVy 
dfjXot ts ij# f|i ^OQipdg dsxofiivrjv ov to fiSfiOQtpm- a^ai avtrjv, dXX' slvac tdg fiOQtpdg mg sia^^X^ov, 
to ts TtVQOVfiivfjv ov xvQimg siQ^ad^at, dXXd fidXXov 
TtvQ yivofiivrjv ov yaQ ro ai^ro TtVQ yivsa^av xal 
TtvQova^ai' vTt* dXXov fihv ydQ to TtVQOvad^ai, iv 
6 m xai to Ttdaxsiv o 8' avto fiiQog iatl TtvQog 
7tmg dv 7tVQOLto; totovtov ydQ dv sLrj, olov sl tig 
did tov x^Xxov tov dvdQtdvta Xiyoi 7tsq>0Ltrjxivav, 
si to TtvQ did r^g vXrjg Xiyoi xsxmQrjxivac xal 
TtQoaiti TCVQmaai. irt, si Xoyog 6 TtQoaimv^ Ttmg 

10 dv TtvQmasiSv; ij si axfjficc; dXXd to TtVQOVfiSVOV 
V7t* dfi(poiv rjdrj. 7t(og ovv V7t' dfi(potv firj ivog i^ 
dfi(potv ysvofiivov; rj, xdv *iv rj ysvofisvovj ovx iv 
dXXrjXoig td 7td^rj ixovtmv , dXXd 7tQ6g dXXrjXa 
Ttoiovvtmv. aQ' ovv dfi(potiQmv 7toiovvtmv^ rj d^a- 

15 tiQOv %dtsQOv 7taQixovtog firj (pvystv; dXX' otav 
diaiQsd^fj ti adofia^ 7tc3g ov xal avtrj dirJQrjtai; xai 
7tS7tovd-6tog ixsivov rc5 dijjQrjad^ai 7t(i5g ov xal avtrj 
tm aijtm tovtm 7ta%rjfiati 7ti7tov^sv; ij ti xmXvsi 
tm avtm Xoytp tovtm xal (pdstQai Xiyovtag' TtcSg 

20 (p^aQivtog tov adfiatog ovx s(p^aQtai; sti Xsxtiov 
toa6v8s ydQ slvat xal fiiysd-og sivaiy tm dh fiij 
fisyiO^sv ov8h td fisyid-ovg Ttd^rj iyyiyvead^ai xal 
oXmg dij tm firj acSfiati firjdh td aaiiiatog Ttd^rj 
iyyivsad^ai' mats oaov Ttad^rjtijv Ttoiovai xal amfia 

25 avyxmQsitmaav avtijv slvai. 

13. itt 8h xdxstvo imatijaai avtoifg TtQoarjxst, 
Ttdig Xiyovat (psvystv avtrjv to sldog' 7t(og ydQ dv 
Xi^ovg xal TtitQag (pvyot td 7tsQtXafi6vta avtrjv; 
ov yaQ 8rj Ttoth fihv (psvystv, 7toth 8h fiij (psvystv 

30 (prjaovatv. si ydQ ^ovXrjast avtrjg (psvyst^ 8id ti 
ovx dsi; sl 8h dvdyxrj fiivst, otjx iattv ots ovx iv 
st8st ttvi iattv, dXXd tov fii) ro ax5r6 sl8og dsl 


300 Edd. III. VI, 13, 14. 301 1 i!0XHV mdatriv vXr^v tfjhiTiov tiqv aitvav^ xal iv 
totg eieiovfSt fidXXov. Ttmg ovv XiyBtai fpBvyBiv, 
ij Ti} avtfi q)v0BL nal aBi; tovto dh ti av bHtj tj 
IMfldiTtotB avt^g iliataftivfiv ovtcag ix^iv to Bldog 
dg fifidixotB ixuv ri o rt x^^'<yovTat tm vtc' av- 6 
Tov iByoiiivGi ovx Biovaiv. 'ij dh vnodoxrj xal 
Tt-Oifvi^ yBvidEGig a7td0rig,' Bi yaQ vnodoxri ycal ti- 
p. 316 ^vri, ij dh yivBCig akXo «t/TiJs, to 61 aXkoiovfiBvov 
iv TiJ yBvi6Bij TtQo yBviaBcog ov6a strj av xal tcqo 
dlXoid0BG)g' i} dh vTtodoxri xal itt r] ti^rjvr^ trjQBl lO 
o ((Stiv aTta^ ov0av, xal to *iv c5 iyytvofiBvov 
Bxaatov q>avtd^BtaL xal itdXiv ixBld^Bv i^Bc0L^ xal 
XciQav Bivat xai Bdgav. xal t6 XByofiBvov dh xal 
Bv&vvofiBvov (6g tonov Bid^v Xiyovtog ov nd^og 
XiVH nsQl ixtlvo, dXXa rpd^or ireQOv ir,TBt. tie 15 
ovv ovtog; inBcdri tr^v XByofiivrjv tavtrjv tpvGiv 
ovdlv 8bI Blvai tav ovtov, dXX^ ajtaaav ix7tsq)BV- 
yivai Ti}v tmv ovtcav ovGiav xal Ttdvtrj itigav — 
Xoyoi yaQ ixBtva xal ovtcDg ovtBg — dvdyxr^ 
#ij avtTfV Tc5 itiQca tovtfp q>vXdttovaav avtrjg 20 
^V BtXrixB 0GitriQiav ftij fiovov tciv ovtcav aSs- 
acTOi/ slvat,^ dXXd xaC^ Bt ti fiifirifia avtav, xal 
tovtov dfioiQov Big oixBiaaiv Blvai. ovta ydg dv 
itiga %dvtri' fj Bldog ti Biaotxiaafiivri fiBt' ixBivov 
dXXo yBVOfiivri djtcSXBOB to itiga bIvui xal x^P" 26 
MvtcDV xal ovdBvog 3tov ovx VTtodoxT}. dXXd dst 
xal Biaiovtav tr^v avtriv fiivBiv xal i^LOvtGiv 
dnad^rj, Iva xal siairj tt dsl Big avtiqv xal ilirj. 
Bt0ii.6i di} t6 Biatov stdcoXov ov xal sig ovx dXrj- 
%iVOv ovx dXri^ig. aQ' ovv dXri^cig; xal Ttmg, m 30 
firidafimg ^ifiig dXrjd-iiag fiBtixBiv did to ^fBvdog 
tlvai; «(>' ovv i^Bvdmg Big ijJBvdog igx^tai xal ytaga- h 7tXfJ6iov yivBttti olov xal sig to xdtontQov ivoQa- 
tai td stdaXtt tcSv ivoQmfiivmv xtti sag ivoQa 
ixBtvtt; xtti yaQ si ivtttvd^a dviXotg td ovttt, ov- 
dhv ttv ovdivtt xQovov q^ttvstrj tcSv vvv iv ttia^rjtca 
5 OQCaflivGiV. to fihv ovv xdtoittQov ivtttV^tt Xttl 
avto OQdtttt' iatt ydQ xtti ttvto slSog tf ixst dh 
ovdhv sldog ov ttvto fihv ovx OQtttttt' idsv ydQ 

aVtO TtQOtSQOV Xtt^' ttVtO OQtta^ttl ' dXXtt toiovtov 

tt TtttaxBL,^ olov xtti 6 tti^Q q)G)tLa»sig dq^avjjg iati 
10 xai TOTf, oTt xai ccvsv tov q^atia^^vtti ovx SGiQdto. 
tavtrj^ ovv td fihv iv totg XtttontQoig ov Tttatsvs- 
tai slvttL rl iJttoi/, oTt oQatttL to sv cf iatL xai 
fiivBLfihv ttvto, ttt dh djtiQxstttL' iv 'dh t^ vXjj 

OVX OQtttttL ttVtri OVtS SXOVatt OVtS ttVSV ixSLVGiV. 

15 si di ys riv fiivsLv td dq)' cov TtXrjQOvtttL td xdto- 
ittQtt xtti aijtd fi^ iGiQttto, o{,x av firj slvttL dXrj^Lvd 
nmatri^ri td ivoQ(6fisvtt. si fihv odv satL tL iv 
totg XtttOTttQOLg, xtti iv tfj vXrj ovtGi td ttia^rjtd 
satGi' si dh fiij iatL, q)ttLVStttL dh slvttL, xttxst q)a- 

20 tiov q^ttLVsa^ttL ini tfjg dXrjg ttitLGifiivovg trjg q>ttv- 
tdasmg trjv tav ovt Giv VTtoatttatv, fjg td fihv ovttt 
ovtGig dsi fistttXttfifidvsL, td dh fiij 6vta fi^ oi/Tog, p. 317 
iTtSLTtSQ oy' dst ovtGig sxsLv ttvttt cag slxsv dv tov 
ovtog firj ovtog, si rjv avtd. 

25 14. tC ovv; firj ovarjg ovdhv vutiatrj dv; rj ov6s 

stdGiXov xtttoTttQov fLrj ovtog rj ttvog tOLOvtov. to 
ydQ iv itiQGi 7tsq)vx6g yCvsad^ttL ixsCvov firj ovtog 
ovx ttv yivoito' tovto ydQ q>vaLg sixovog t6 iv 
stiQco. si fihv ydQ Tfc dn^sL djtd tcjv ovtGiv, xtti 

80 dvSV tOV iv StiQGi 1J1/ dv. iTtsi dh flivSL ixstVtt, 

si ifiq>ttvttta^astttt iv dXXca, Sst dXXo slvttL hdQav 
naQixov Tc5 oi>x iX^6vtL, tfj d' avtov TtttQovaia 302 Eim. III. nai tfj toXftf] xal olov jTQoaavti^aH xal Ttevia olov 
fiiaadfisvov ka^£lv xal dnatYi^lv xfi ov kri^Bi^ Iva 
fiivfi ^ TiBvia xal aBl ngoaaix^. ixsl ydg dital 
v%i6tfij 6 fihv fiv^og avtiqv nout Hi^oGavtovOav 
ivduxvvfisvog avtrjg tiijv tpvew^ oti dya^ov ^grifiog, 5 
aitsl ts 6 7iQOi3attmv ovx a ixsi 6 dtdovg, «AA' 
myaTia o ti dv Aa/3i/* Sats xal totko ivdsixvvad^ai, 
mg stSQOV to iv avt^ (pavtalofisvov, to t ovofia 
dg oi; MXTjifovfiivTig, to dh t^ TtoQco avyyCvsa^aL 
ov tm hftv dvilovvtog iatt avyyivsa^at ovdh tm lO 
noQGij dkld Tivt TigdyfjLati svfirixdvm' tovto di iati 
TjJ ao(pia tov fpavtdafkatog. iicsl ydg ovx olov 
%€ Toi; ovtog Ttavtfj fii^ fistsxstv o rt nsQ OTtoaovv 
11© ov avtov iatLV avtrj ydQ [tov^ ovtog (pvatg 
fo ovta xotstv t6 dh Ttdvtfi fiij ov dfitxtov ta 16 
Svtt, ^avfia To ^^i^fiflc yivstai^ Ttdig fiiq ftstixov 
fAStsxsty xal Ttmg olov Ttagd trjg ysttvtdasmg ix^t xt 
xaixsQ Tr/ avtov q>vasi fihv olov xoXXda^at ddv- 
vatovv. d%olta%aivst ovv ag dv dTto (pvascog 
dlXotgiag o ila^sv av, oloi' rix^ "^^ toTimv Isimv 20 
nal ofJtakmv ott fiij fiivst, tovt^ xal iq>avtda%^ri 
imt xdxsWsv [t6] slvai. si d' ^v fistaaxovaa xal 
ovTd dsiafiivrij SaitsQ ttg agiof, xataxo&sv dv sig 
avtiiv t6 TtQoasX^ov idv, vvv dh (paLvstat^ OTt 
|ii} xatsno^ri^ dkV ifistvsv tj avTij ovd^ dsiafiivrj, 26 
iW intaxm^m tiJv itQoaodov tQg sdQa dnm^ovftivri 
%al t&v sig t6 avtd nQoatovtmv xdxst fityvvfiivmv 
VTtodox^, olov oaa TtQog rjXtov %vq Iritovvtsg Xafistv 
tatdatXsta^ tdds xal nXriQOVVtsgvdatog, tvafirj dtiX^rj 
MmXvofiivrj wio tov ivdov ivavtiov rj q>X6J^, i^m dl 30 
0vpiatatto. yivitat ovv aitia tijs yeviasmg ovtm xal 
ti iv adt^ avvtatdfisva totovtov awiatatat tQonov. VI, 14. 15. 303 li 15. inl fisv ovv tcJv t6 nvQ i^ i^Xiov TtsQl 
avtd avvayovtmv dts TtaQd aia^rjtov TtVQog Xafi- 
^avovtmv trjv nsQt avtd ytyvofiivrjv ilattv to 
aia^ritotg slvat xal avtotg VTtdQxsr 8t6 xal (paivs- 
6 tat, ott ilm td avvtatdfisva xal i(ps^rjg xal jtXri- 
aiov xal aTitstat xal jtiQata dvo- 6 d' ijtl trjg 
vXi^g X6yog dXXov sxst tQOTtov to slm. jj yaQV^l^ 
stSQotrjg trjg q)vasmg aQxst ovdhv TtSQatog dijtXov 
dsofiivrj, dXXd itoXv fidXXov Ttavtog itsQatog dXXo- 
10 tQia tfj stSQ6trjtt t^g ovaiag xal ovdafirj avyysvsia 
to dfitysg sxovaa. xal to atttov tov fisvstv stp' 
avtrjg tovto, ott ovts to siatov ditoXavst avtrjg 
ovt avtri tov siat6vtog, dXX' mansQ ai 86h,at xal 
at (pavtaaiat iv ^vx^u ov xixQavtat, dXX' djtstat 
15 JtdXtv ixdatrj cog ovaa o satt fjt6vrj ovdhv iq)sX- 
xovaa ovdh xataXsiitovaa, ott firj ifiificxto, xai %6 
slm [ix^t'], ovx ott iTtixstto, xal [t6] iq)' cj ianv 
ovx OQdast stSQOv, dXX" 6 X6yog q^rjaiv. ivtav^a 
fihv ovv otov stdmXov rj q^avtaaia ovx siddXov trjv 
20 (pvatv ovarjg trjg tvxvg, xaiitSQ noXXd doxovaa 
dystv xal onri ^iXst dystv, j^^^Tat fihv avt^ ovdhv 
fjttov (ag Isldog'] vXrj rj dvdXoyov, ov fiivtot ixQvi^s 
tatg TtaQ" avf^g ivsQysiatg noXXdxtg i^md^ovfiivrj 
ovds inoitjasv avti^v ovd' si fistd ndarjg [aTtovd^g] 
25 iX&ot xsxQV(pd^at xal totavtrjv (pavtd^sa&at' ^Vft 
ydQ iv avtrj ivsQysiag xal X6yovg ivavtiovg, olg 
dnm^sttat td 7tQoai6vta. i^ dh — da^svsatiQa ydQ 
iattv (6g TtQog dvvafitv noXXm ifvxfjg xal ix^t' ov- 
Shv t(ov ovtmv ovt dXri&sg ovt' av oixstov xl^sv- 
80 «yos — ovx ix^^ ^^' OTOv q)avfj iQrjftia itdvtmv 
ovaa, dXXd yivstat fihv aitia dXXotg tov q)aivsa^at, 
ov dvvatat dh sinstv ovdh tovto, mg iym ivtav^a. 


304 jL-JlJlilJI* XjLXs VI, 15-17. 305 cclX' il Ttoti ilsvQOL ctvtTjv Xoyog ^a^vg tig f| 
alXiov ovtmv, dg aga iistl tt aTtoliXnfifiivov Ttdv- 
iriiiv tmv ovtmv xal roiv v6t£Q0v doldvtmv slvatj 
ilxofiivov ilg ndvta xal imUv^vv 6g ddga^ nal 
av ov% d%olov%ovv. 5 

16. xal fiijv tig il&mv loyog dyaymv sig o0ov 
«vTOff Tj^iliv ijto^rjffiv avt^v (liya Ttag' avtov to 
liiya TtiQiMg avt§ ovx ovttri, tovto dh ovdh yivo- 
itivf^' TO yaQ iit* avtfi fiiya fiiyi^og [av] ifv. idv 
ovv Tig toiko dfpiXfj to ildog, ovxit' iatlv ovdh lo 
fpaivitai f 6 vTtoxiCiiivov (liya, dlV ii ^v to yivo- 
fAivov (liya dvd^gmTtog xal iitTtog xal (litd tov 
Znnov to (Liya zov Ixnov inU^ov, «^fAdoVros roi; 
tnitov xal to (liya avtov ditiQxitai. ii di tig kiyoi^ 
mg 6 tjntog iTtl (liydXov tivog oyxov xal toaovdi 15 
yivitai xal (livit, tb (liya^ (pri6o(iiv (iri to tov 
litTiov (liya, dXXd to xov oyxov (liya (livnv ixit, 
ii (livtOL 6 oyxog ovtog itvQ inttv ^ y^, aTtild^ov- 
tog tov TtVQog [17 f^g yijg'] to tov jtvQog dniQiitai 
^ fo t^g yrjg (liya. ov zoivvv ovdh tov 6xrl(iatog 20 
ov&h tov (liyi&ovg ditoXavfSiuv dv r/ ovx ix nvQog 
akko tt iotaiy dlXd (i,ivov0a %vq [ov itvQ'] yivijOitai,. 
p. 819 i^^^ ^«^ vw toaavtfj yivo(iivrj , mg doxitv o0ov 
todi to navj ii navaaito 6 ovQavbg xal td ivtog 
jtdvta, avv naat tovtoig xal to (tiyi^og xdv oi^ij- 26 
aitat dn avt^g xal a£ dXXai drjXov ott 6(iov noi- 
mntig, xal xataXiiq>^aitat ^iQ 1J1/ acdtovaa omv 
tcSiv TtQOtiQov jtiQl avtriv ovtmg ovtmv. xaitoi iv 
blg vndQXii to Ttiitovd-ivai TtaQOvaia tivmv xal 
djtiX^ovtmv iati tt hi iv totg Xa^ovaiv iv 8h 30 
totg (irj Tia^ovatv ovxitt, maTCiQ inl tov diQog q>mt6g 
«««i ainov ovTOs xal dnBMovros xovzov. idv di h ttg ^av(id^rj, 7tc5g ovx ix^v (liyi^og (liya iatai, 
Ttmg Sh ovx ix^v ^iQ(i6tiita ^iQ(i6v iatac ov ydQ 
dij t6 avt6 t6 ilvai avtfj xal (isyid^iL ilvai, itnsQ 
xal dvXov (liyid-og iativ, maTCiQ xal dvXov ax^(ca. 
6 xal ii t7iQ0V(isv trjv vXrjv, (litaXritpit, Ttdvta • sv dh 
tmv Ttdvtmv xal t6 (liyid^og. iv (ihv ovv totg 
acS(iaaL avvd-itoig oiaiv iati xal (isyi&og (istd tmv 
dXXmv, ov (irjv d^pmQLayLSvov , ijcsid^ iv acS^iatog 
Xoym iyxiLtaL xal (niyi^og' sv dh tfj vXrj ovdh to 

10 ovx dq)mQLa(iivov ov ydg am(ia. 

17. ovd' av (liys&og avt6 sataL. ildog yaQ t6 
(liyi^og, dXX' ov dixtLXov xal xaQ"' avto dh t6 
(liyi^og, ovx ovtm (liysd^og, dXX' iTtsl fiovXstaL 
[t6] iv vm rj iv ^vxfi xsi(isvov (liya slvaL, sdmxs 

15 totg olov id-iXovaL (iL^istad^ac icpiasL avtov rj XLvrjasc 
tfj 7tQ6g avt6 t6 avtmv itd^og ivarj(irjvaad-aL iig 
dXXo. t6 ovv (isya sv TtQoodm cpavtdasmg d^iov 
iig avto dyj tovto t6 (liya avv^itv jtOL^aav t6 (irj 
(liya trig vXrjg TtiTtoirjxiv avto tfj TtaQatdasL ov 

20 7iXrjQOV(isvov doxstv slvaL (isya. t6 yaQ if^svdcjg 
(liya tovto iatLV, otav tm fuj sxnv t6 (liya slvaL 
ixtiLv6(iivov 7tQ6g sxstvo TcaQata^fj tfj ixtdasc. 
TtOLovvtmv ydQ 7tdvtmv [tc3v] ovtmv sig td dXXa 
tijv avtmv ivoTttQLaLV sxaatov ts tmv TtOLOvvtmv 

26 «s «VTO iji/ (liya, to ti %dv iji/ sxsivmg (liya. 
avvfiSL ovv to sxdatov Xoyov (isya, olov l717Cov xal 
otovovv dXXov, xal t6 (liya avto' xal syivsto Tcdaa 
(ihv (liya 7tQ6g avto [t6] (liya iXXa(i7io(isvrj xal 
sxdatrj dh (lotQa (liya tL xal 6(iov Ttdvta icpaivsto 

30 ix 7tavt6g tov il'6ovg, ov t6 (liya, xal s^ exdatov, 
xai olov 7taQstitato xal 7tQ6g 7cdv xal Ttdvta iv 
itdiL tovtm dvayxaa^staa slvaL xal iv oyxm, oaov 

PtOTIW. 20 i 306 Junn^ IP I, VI, 17. 18. 307 iq dvvafiig nsTtoltixi rd nridhv ov avto ndvxa dvai' 
olov avt^ ta q}atvf0^ai xal to %Qfa^a to i^ ov 
XQcSiiatog %al ij noiotrig ij ivtav%a ^ *! ov TCOLOtrj- 
p.820 ^off iox^ ^^^ o^csvv^tav tiJv «jt' ixeivmv^ xal to 
(liyi&os [to] ii ov fiiyi^ovs i}' ofiovviiov (istalv 5 
d^BOQOVfiivGiv ixsCvmv xal avt^g t^g vIyis xal tov 
itdovg avtov. xal ^alvitat fiiv, oti ixet^iv, il^ev- 
ditat, di, oti ovx ieti to iv m (paivitai. fieys^v- 
vitai dij ixaQta ilxofLiva tjJ dvvdiiii tmv ivoQGi- 
luvcav xal xcogav iavtotg Tioiovvtcov , eXxitai 8h lo 
iml ndvta od fila tc5 vItj to Tidv ilvat. ekxei de 
ixaatov xatd triv avtov dvvafiiv iJV ix^''' H^^ *^^ 
ixil^ev, xal to (lev noiovv (liya fqv vkqv cog 
doxitv djco tijg ififpavtdaeag tov (liya xal tovto 
i6ti to intpavtaa^iv, to ivtavd^a (liya' ij de vlti, 15 
ifp* ijs dvayxd^etai 0vv^etVy 6(tov 7id<Sa xal Tcav- 
taxov jtaQixei eavtijv' vAiy ydg ioti, xal tovtov 
xal ov TOVTt'* de (iij i0tl ti nag' avtov^ dvvatai 
yivia^ai xal to ivavtiov dt' dkXo xal yiv6(iivov 
to ivavtCov ovd' ixitvo iativ i^tri ydg dv. 20 

18. 6 tolvvv voYi^iv (liydXov ixmv^ el avtov 
tl voTi^tg dvvafiLV ixoi fiij fiovov iv avf^ ilvaij 
dkld xal olov HQog to l|ai vtio dvvdfiimg cpiQOito^ 
ld§oi dv fpv0tv ovx ov0av iv tm voovvtL, ovSi Tt 
iXOvGav ildog ovdi ti i'xvog tov [liydkov, dkk' 26 
ovdh ovdivog tov dkkov. tC [ovv] dv 7toLT]Oeie 
tavtfi t^ dvvdfiec-j ovx Innov^ ov ^ovv tavta ydQ 
dkkoi jcoiiq^ovmv, ^, ijceidrj TCUQd (leydkov natQog 
iQXitacy ov dvvatai to akko x^QV^'^'' [^*^] f**V^5 
TOVTO dh f|fi i(iq}avtal6fiivov, tm d)} (irj ovtcog 30 
ivtvx^(Savti tov fiiydkov cog avto fiiya ilvai iv 
tolg avtov xad-' o6ov oUv ti fiiydkm (paCviG^ai, kit7c6v iati. tovto 8i i0tt fi^ ikkiCTCnv xal to 
firj exi TCokkd itokkaxov xal ev ccvtm 0vyyivi} ix^tv 
td fiiQri xal aTCokiCjce^^at firidiv6g. ov d'^ yaQ 
rjviCxeto ev 0fi.ixQm oyxm taov etc to tov fiiydkov 
5 etdmkov elvai fieydkov ov, dkV o6ov kfpCeto trjg 
ikicCdog ixeCvov TCQOOrjk^iv o0ov ol6v ti ^v avtm 
fiitd tov 0vv^eovtog avtm djcokiLcp^^^vai [<?'] ov 
dvvafiivov xal TCiTColrjxi fiiya ti ixitvo to firj fiiya 
firjd^ ovtcit d6lav xal to oQcoftivov iv oyxm fiiya. 

10 ij ^' oficag (pvkdttii Tijr avf^g q}v0tv dTCOXQCOfiivri 
tovtm tm fiiydkm olov dfi(pts0fiatt, o 0vvdQafiov0a 
avtm ote ^iov a^vtrjv '^yev dfiTci^xito' o il 6 dfi- 
(pti0ag d(pikoitOj fisvst icdktv ij avTjy', otaniQ TcaQ^ 
avtrjg ^v^ ij ^O0avtri^ O0ov dv to icaQOV ildog ai5- 

15 triv Tcotfj. ri fisv yaQ tl^vx"^ td t(ov ovtmv iidri 
ixov0a sldog ov0a xal avt^ ofiov Tcdvta ixst xal 
tov stdovg sxd0tov ofiov ovtog avtm td ti tcSv 
aC^^rjtciv iidri olov dva0tQS(povta TCQog «vtiJi/ xal 
7CQO0t6vta 6Q(o0a ovx dvixstat fiitd ^ck^^&^ovg 

20 dixi0^at, dkV d7C0^ifisva tov oyxov OQa' ov ydQ 

dvvatat dkko Tt ij o ^<^^^ yivi0%^at. ri 8s vkrj p.321 
ovdsv i';|roi;(Ja to dvttx^TCtov, ov yaQ exei' iviQyetav, 
ov0a dh 0xtdj dvafiivit na^stv o tt dv s^ikrj t6 
TCOfq^ov. to ti ovv TCQOtov ix tov ixit k6yov r]8ri 

26 txvog ^%£t Toi; fiikkovtog yivri0i0%af otov yaQ iv 
(pavta0Ccc ilxovtxfi xtvovfisvog 6 k6yog rj ^ xCvrj^ig 
)} dTCo to^vtov fiiQt0fi6g i0ttv' rj^ il ta^vtov ilrj fv, 
o^vde ixLvrj&rj, dkkd fiivit' ri ts vkrj 7cdvta ofiov 
Gi07isQ rj jpvxrj ov dmmtat ii^otxC^a^d^at' rj iqv dv 

30 tt ixiCvcav avtrjv ti av dit td Tcdvta di^a^d^at, 
fij) dfiiQCjg 8h di^a0^at. dit toCvvv 7cd0t t67Cov 
ov0av i7cl 7cdvta a^vtrjv ik^stv xal 7cd0tv d^cavtrjCai 

20* I 308 Ann. iii. xal 3r(>o$ Ttdv didatrjfia dQxsaai., oti fitj %atHkriiitat 
iia6t^(iati avtij, dlX^ tjv ixxeifiivti ta ^illovti. 
xms ovv ovx dfSek^ov iv ti ixaiXvae td dlla, d 
ovx oiov ts 1JV iit^ dXXrjXoig slvai; t} ovx rjv ovdhv 
XQmtov ii d' d^a, to tov Ttavtog eldos' Sate itdvta 5 
fi£V «fta, iv fjLiQii Sl sxafStov gciov ydg vkri (asql- 
a%€t(Sa 6VV tm toi5 Jgjov nsQiafim- ei dh firj, ovx 
Sv iyivBto Tfc xaQa tov Xoyov. 

19. td fthv tfij siasl^ovta sig ti}v vAi^v coGTtSQ 
ffijT£^a ddixst ovdhv ovd^ av mipsXsi. ovdi ys aC lo 
jtXrjyal al tovtmv TtQos avTiJv, nQos dXXrjXa di, 
oti, a{ Svvdiisis ^QOS td ivavtia , ov TtQos td VTto- 
xsifiivaj ii (jfq Ttg (SvvsiXrj(ifiiva ^smQot totg iitSL6- 
mhhSl' ^iQfiov yuQ iitavas to tlfVXQOv xal (liXav 
to Xsvxov vj avyxQa^ivta dXXrjv novotrita ^| avtmv 15 
SJtoirias. td Tta^otna ovv td xQa&ivta, to 3h 
jta^stv avtots to fii} ilvai oitSQ ^Uav. xal iv tots 
i(itvxoLS dh ai (Jthv Ttiiang TtiQl td am(iata xatd 
tds Jtoiotrjtas xal tdg 8vvd(isis tds ivvitaQxovaas 
f^S dXXoLmasms yivofiivi^s ' Xvo(iivmv 8h rc5v (Sv6td- 20 
maav ri 0wi.ov6mv rj (iitatL%s(iivmv itaQd tiJv xatd 
q)v6Lv 6v6ta0Lv td (ihv Ttdd-rj iv tots 0O}(ia0L, tats 
dh ifvxcits a[yv(Q0iis 0vvri(i(iivaL tcov 6(podQOtiQmv 
d 8h fiij, ov yLVc66xov0LV. iq dh vXrj (liviL' ovdhv 
yaQ dmX&^ovtos (ihv Ttixov&s tov ipvxQov, tov dh 26 
&£Q(iov iTtsX^ovtos' ov yuQ ^v ovts (fiXov avtrj 

OVti dXXotQLOV OJtOtiQOVOVV. mOtS oixSLOtSQOV 

avt^ i} 'vTtodoxrj xal tLd^tjvri' ' ij dh (irjtrjQ olov 
♦ ♦ iiQtitaL' ovdhv yaQ avtrj ysvvd. dXX' ioixaav 
(krftiQa avTjJv XiysLv o0ol xal trjv (irjtiQa td^Lv 30 
vAi;^ jtQos td ysvvG)(isva d^LOvaLv ixsLv, 6s vito- 
dixofiivrjs (lovov, ovdhv ih sis td yivv(6(isva dt- VI, 18. 19. VII, 1. 309 dovarjs' iTtsl xal oaov 0c5(ia tov yLvofiivov ix r^g 
tQO(p^S- d 6s didmotv rj (irjtrjQ tL t(p ysvvm(iivm, 
ov xa&' O0OV vXrj, dXX' otL xal ilSos' (lovov ydQ 
to sldos y6vL(iov, rj dh itsQa (pv0ts dyovos^ od^sv, 
5 ol(iat , xat oi ndXat 0O(pol (iv0ttxc5s ^ccl iv tsXs- 
tatg aivttt6(iivot 'EQ(irjv (ihv 7totov0t tov aQiatov 
to trjs ysvi0sms OQyavov dsl sxovta TtQos SQya^iav p. 322 
tov ysvvcQvta td iv aiad^rjast drjXovvtss ^ivcct tov 
vorjtov Xoyov, to dh dyovov trjg vXrjg (iivov0rjs to 

10 avTO dil 8td tc5v nsQl aijtrjv dy6vmv drjXovvtss- 
(irjtiQa yaQ ndvtmv notrj^avtsg, rjv 8rj ovtms int- 
(prj(iiiov0t trjv xatd t6 vjtoxiifisvov aQxrjv Xa^ov- 
tis xal 6vo(ia tovto &i(isvot, tva- drjXotsv o fiov- 
Xovtat, t6 TtQog trjv (irjtSQa ovx Ofiotov jtdvtrj 

15 ivdsixvv0^at ^iXovtss tots o0tts 6 tQ^Ttos fiovXo- 
(livots ciKQt^i0tSQOv Xa^stv xal (irj iTttitoXrjs t,rjtov0L 
TtOQQm^iv (liv, 6(ims Sh cog idvvavto, ivedsilavto 
cos dyov6s ts xal ovds udvtrj ^^Xvs, dXXd to0ov- 
tov (ihv d^rjXvg, 60OV V7todi^a0&at, 60OV dh ysvvav 

20 ovxitt, t(p to TtQos avtrjv xaxmQrjxos (iTjts ^Xv 
sivat, (iTJti yivvdv 8vva0^at, d7totst(irj(iivov dh 
7td0rjs trjs Toi) ysvvdv dvvd(isms, fj (i6vm V7tdQxst 
tm (livovtt aQQsvt, VII. 

nEPI AI<iN02 KAI XPONOT. 

1. Tdv aicova xal tov xQOvov stSQOv Xiyovtss p.326 
20 sxdtSQOv slvat xal tov (ihv 7tSQl trjv didtov slvat 
(pv0tv, tov 8h XQOvov 7tsQl t6 ytv6(isvov xal t68i 
to Ttdv, avto^sv (ihv xal m07tSQ tats trjg ivvoias 310 Knn. III. d^QomtiQms imfiolcctg tvapyig u Jtag ccvzotg Ttegl 
ammv iv tatg ^vxatg ixeiv nd^og vo^iXotisv liyov- 
%ig t€ dil xai itag' dnavta ovoiid^opteg, nBtQa- 
(isvoi. /Ajji/ etg iitCataeiv avt^v livai xal olov iyyvg 
7tQ06ek^itv ndhv av tatg yvcS^aig dnoQovvtig tdg 5 
tmv naXaiav dnwpdong itiQl avtmv dUmg dXAag, 
tdxa dh xal aXXmg tdg avtdg Xafiovtig M toikov 
dva7tav0dgAivoi xal avtagHig vofii0avteg, ii ixoifiiv 
igcotTj^ivtig to doxovv ixiCvoig Xiynv, dya7ttj0av- 
tig d7taXAatt6(ii^a tov t^titv iti Ttigl avtmv. 10 
iVQfjxivaL fihv ovv tivag t(ov dQXf^^fov xal iiaxaQimv 
tpao06^}(av To dXfiUg dit voftifgav tivig dh ot 
tvx6vtig (idXiataj xal jtmg dv xal rjfitv ^vviOig 
MiQl tovtmv yivoito, i7ti6xiil^aa»ai 7tQ06ijxii. xal 
xg6tigov^ jtigi tov aimvog ^rjtitv, ti itoti vofii- 15 
tovaiv ilvai avtov oi hiQov tov xQovov ti^iv- 
tsg ilvar yvmHvtog yaQ tov xatd td 7taQddiiyfia 
intmtog xai to t^g iix6vog avtov, 6V d^ XQo^ov 
Xiyovaiv ilvat, td^a av <Jaq)ig yivoito. ii di tig 
^QO tov tov aimva ^idaaa^ai rov XQovov og iatc 20 
qjavtaa^iiT] , yivon dv xal tovtm ivtivd-iv ixit 
xatd dvdiivfitiiv iXUvti ^ dQa dfioimto 6 XQovog 
^idaaa^ai, it^t^iQ ^fioiottjta ovtog TtQog ixitvov ixn. 
^ 2. tiva ovv Ttoti xm (pdvai tov aimva ilvai ; 
aQd yitTjv vofjt^v avti^v ovoiav, m07tiQ dv it tig 25 
Xiyoi tov XQOvov tov 6vfi7tavta ovQavov xai x60(iov 
iivai; xai ydQ av xai tavttjv t^v do^av iaxov 
tvvig, (paai, TtiQi tov XQOVOV. iitii ydQ aifivota- 
Tov ti tov aimva ilvat ipavtai6(ii&a xai voovfiiv, 
ai(iv6tatov dh ro ttjg voijtijg q>vaimg, xai ovx iativ 30 
p. 326 f^^itv oTt ai(iv6tiQov 67totiQovovv ' tov dh iTtixiiva 
ovdh tovto xatriyoQtitiov iig tavtov dv tvg ovtm VII, 1-3. 311 f n avvayot. xai yaQ av o ti xoa(iog 6 vorjtdg ti 
aimv TtiQiixtixd d(t(pm xai ttav avtcSv. dXX' otav 
to itiQov iv d^atiQm Xiym(iiv xstad^at, xai ptav to 
aimviov xat7jyoQ(a(iiv avtmv 1} (lbv yaQ, (prjaL, tov 
5 7taQadiiy(iatog tpvaig itvyxavsv ovaa aiciviog • dXXo 
tov ai(ova TtdXiv av Xiyo(iiv, ilvat (livtoc TtiQi 
fXiivTjv 7] bv ixiivfj 17 TtaQitvai ixiivrj (pa(iiv. to 
dh ai(ivdv axdtiQov ilvat tavtotrita ov drjXot' 
iamg yaQ dv xai tm itiQm avtmv TtaQa tov stiQOv 
10 TO ai(ivdv yivoLto. ^ ti TtiQioxri tm (isv cjg (iiQc5v 
iatai, tm 6s aicSvt 6(iov to oXov ovx cjg (liQog, 
dXX' otL Ttdvta td totavta ola aicovLa xat' avt6v. 
dXX* aQa xatd trjv atdaLv (patiov ixst tov aimva 
sivaL, maitiQ ivtav^a tov XQovov xatd trjv xivrjaiv 
16 (paaLVy dXX' iixotmg dv tLg tov aimva ^rjtrjaiLS 
TtotiQOV tavtov tfj atdaiL Xiyovtsg r) ovx aTtXcSg, 
dXXd ttj atdasL tfj TtsQL trjv ovaiav. si (ihv 
ydQ trj atdasL tavtov, TtQmtov (ihv ovx iQov(iiv 
aicivLOv trjv atdaiv, maTtiQ ovdh tov aic5va aicovLOV 
20 to ydQ aicSvLOv to (litixov aicjvog. ijtiLta iq xivrj- 
aig 7t(3g aicavLOv; ovtm yaQ dv xal atdaL(iov itrj. 
ilta 7tc5g ixsL rj trjg atdaimg svvoLa iv avtfj to 
dii; Xiym 8s ov to sv XQOvm, dXXd olov voov(isv, 
otav to didLOv Xiym(isv. si dh tfj tijg ovaiag atdasL, 
26 i^m TtdXiv av td dXXa yivrj tov aicSvog 7tOL7Jao(isv. 
ilta tov aicSva ov (lovov iv atdasL dst vostv, dXXd 
xai iv ivl' slta xai ddLaatatov, Lva (irj tavtov rj 
XQOvm- ij 8i OtdaLg ovti trjv tov Hv ovti trjv roi; 
ddLaatdtov ixsL ivvoLav iv avtfj, rj atdaLg. slta 
80 tov (ihv aimvog xatrjyoQOV(iiv tb (liviLV iv svi' 
(litixOL av ovv atdaimg, dXX' ovx avtoatdaLg itrj, 
3. Tfc dv ovv slrj tovto, x«0^' o tov x6a(iov 312 Enn. in. %dvm tov ixst aimviov Uyofisv xal didtov nvai 
xal ti i^dLdiotfjg, itts tavtov xal -q avti^ tc5 al^vl, 
sltB xat avtiiv 6 aimv; dUd ydg xad^' ev ti d^r, 
alXd ix TioXlmv avvi^^Qoiafiivfiv tivd vorjaiv i}' xal 
(fvaiv stt inaxoXov»ovaav totg ixet shs avvovaav 5 
iit ivoQdiiivnv Ttdvta dij tavta ixslvriv ^iav filv 
ilvai, noUd dh dvvafiivriv xal TtoUd ovaav. xal 
o yi tijv^TtoU^v dvva^iv siaa^Q^^aag xatd filv 
toSl to olov vjtoxiifiivov liyn ovaiav, iha xlvrjaiv 
TOVTO, xa»' tm^v 6Qa, iha atdaiv to Ttdvtrj 10 
maavtag, ^dtigov 81 xal tavtov, fi tavta oiiov 
p. 327 iv. ovTCi dij xai avvMg itdhv ai iig ^V 6/iiOi; 
ilvai icoiqv fiovriv iv tovtoig tijv iti()6t7ita avatii- 
kag xal tijg ivigyiiag to &7tavatov xai td ta^tov 
nal ovdinoti aUo xai ovx i^ aXXov iig dXXo 15 
voriaiv ^ iGJTJv, dUd to maavtcjg xai dii ddiaatd- 
tGjg, tavta ndvta idmv aimva ildiv idmv gca^i/ 
fiivovaav iv tm a^tm dii itaQ^v ro ndv ixovaav, 
dXV od vvv filv todi, av^ig d' itiQov, dXV dfia 
td Ttdvta, xai ov vvv (ilv itiQa, av&tg d' itiga, 20 
dUd tikog dfHQig, olov iv arjfiiic) ofiov Ttdvtmv 
ovtmv xai ovTtoti iig ^vaiv UQovovtmv, dUd fii- 
vovtog iv tm avtm iv avtm xai ov (li^ fiitafidUov- 
tog, Svtog dh iv tc5 xagovti, dil, oti ovdlv avtov 
MaQ^X^iv ovd' ai yivfjaitat, dUd tov^' SmQ 25 
iati, tovto xai dii Bvtog- cSati ilvai tov aimva 
ov to VTtoxiifiivov, dkXd to i^ a^tov tov imoxn- 
fiivov olov ixUfiTtov xatd t^v ijv iitayyiUitai 
%^qI tov fiij fiiUovtog, dXXd ^dri ^tog, tavtotrjta, 
mg dga odtm xai oi}x dUmg. ti ydg dv xai dati- 30 
gov adtm yivoito, '6 fii^ vvv ixH; firjd' ai datiQov 
iaofiivov, 8 fiiq iattv ^drj. oijti yd^ iativ, dq>' VII, 3. 4. 313 I ov iig ro vvv rj^H' ixitvo yaQ ^v ovx dUo, dUd 
tovto' oijti fiiUovtog iasad^aL, firj vvv ixsi, il 
avdyxrjg ovts to rjv s^sl jtSQL avtov • ti ydQ satLv, 
o rjv avtm xai naQsXrjlv^sv; ovts to iataf ti 
6 ydQ iatat avtm; Xsinstat dij iv tm shat tovto 
OTtSQ iatLv shat. ovv firjts '^v, firjts iataL, dXX" 
iatL fiovov, tovto satmg i^ov tb shat tm firj fista- 
fidXXsLv sig to iatat firjd' av fista^s^XrjxivaL iativ 
6 aimv, yivstaL toivvv ri TtSQi to ov iv tm shaL 
10 tmrj ofiov Ttdaa xai TtXrJQrjg ddLaatatog Ttavtaxfj 
tovto, o dij ^rjtovfisv, aimv. 

4. ovx ilm^sv ds dst avfi^s^YjxsvaL vofii^sLv 
tovtov ixsivrj tfj (pvan, dXXd xal i^ ixsivrjg xai 
avv ixsivrj. ivoQataL yaQ iv ovaia jtaQ^ avtfj, 
16 or^ xai td dXXa itdvta oaa Xiyofisv ixst shaL 
ivvTtdQxovta OQmvtsg Xiyofisv ix trjg ovaiag ditavta 
xai avv tfj ovaia. td ydQ TtQcotmg ovta avvovta 
dst totg TtQcStOLg xai iv totg TtQcStOLg shaf ijtsi 
xai tb xaXbv iv avtotg xai i^ avtmv xai rj dXrj^&SLa 
20 iv avtotg. xai td fihv mansQ iv fisQSL tov navtbg 
ovtog, td dl iv Ttavti, maitSQ xal tb dXrj^cog tovto 
ndv ovx ix tmv fisQmv rj^QOLafiivov, dXXd td fiSQij 
ysvvijaav avto, Iva xai tavtrj cjg dXrj^cSg ndv ^. 
xai ri dXri^SLa 8s ov avfnpmvia TtQbg dXXo ixst, 
25 dXX' avrov ixdatov ovtcsq dXrj^sLa. dst drj tb Jtdv 
tovto tb dXrj&Lvov, stjtSQ iataL itdv bvtmg, firj 
fiovov shaL Ttdv rj iatL td Ttdvta, dXXd xai tb jtdv 
iXSLV ovtmg, mats firjdsvi iXXsinsLV. si [ds] tovto, 
ov8' iataL tL avtm- si ydQ iataL, iXXstitov rjv 
30 tovtm' ovx aQa rjv jtdv. jtaQa cpvaLV bs ti dv 

avtm yivoLto; itdaxsi yaQ ovdiv. si ovv firjdlv^.zm 
avtm yivoLto, ovds fiiXXsL ovds iataL ovdh iyivsto. 314 £nn, Iir. totg (ihv ovv riwfjtotg, sl d(peAotg t6 i(5xm, «W 
immmikivotg dil i^d^^^g i%dQiBt \%o\ fi^ elvat • totg 
^l ftij totovtoig, si TtQoa^sCrig "^o eatat, {jjtdgxH 
TO SQQstv in t^g roi; slvat ed^ag' drjlov ydg ott ^v 
i^vtotg ro slvat oi5 av(iq>vtov, sl yiyvotto iv toi (iikketv 5 
nal ysviif»ai xal iaets^at eig v0teQov, xtvdvvevet ydo 
totg filv ysvvrjtotg ilj oi)Qia slvat to ix tov ^g dQxng 
slvat tfjg revinsmg, ^iixQt itSQ dv sig siSxatov ^xfi tov 
XQovov, iv cJ ^rixitt iott, tovto dl to eotat slvat, 
nai, st ttg tovto naQiXotto, rilattmo^at 6 fiiog- 10 
mats xal to sivat. xal tm navtl ds sig Stisq ovtmg 
iotat. dto xal 07tsvdst jtQ^g to fieUov elvat xal 
etrivat ov %ikst skxov ro elvat ai)tm iv tm tt &kko 
xal akkko Ttotstv xal xtvsta^at xvxkm i^^iost ttvl 
ov0iag' Sots slvat i^fitv ei^QTjfiivov xaltd atttov tijg 15 
MVTiasmg trjg ovtm 0Jtsvdovarig inl to dsl slvat tm 
fiikkovti. totg dh TtQmtotg xal (laxaQiotg ovde 
itps^ig iatt tov (iikkovtog- ijdrj yaQ eiot ro Uov, 
xal oiteQ airtotg olov otpeikstat Jjji/ ixov0t itdv 
mtfts o{^dlv tfiTov0t, diott to (likkov adrotg oMiv 20 
iattv^ ovd' dQa ixstvo, iv oj ro (likkov. ij ovv 
tov ovrog Ttavtskrig ovaia xal Skrj, ovx n iv totg 
fiiQsat ia6vov, dkkd xal ij ip tm iirjdlv dv itt 
ikkel^etv xa\ tm fifjdlv dv fifj Sv «iJt/J TtQoayevia&at 
— oi5 ydQ fi^va td ovta itdvta det itaQetvat tm 25 
Ttavtl xal okm, dkkd xal ftridlv tov jiote firj '6vtog' 
avtfi j dtd^eatg aikov xal tpvatg etrj Sv aimv • aimv 
fUQ dxd tov del ovtog. 

5. TovTO di, otav ttvl TtQoa^akmv trj tl^vxrl 
iXm kiystv TtSQl adtov, fiakkov dh ^Qdv aitb tot- 30 
ovToi/ olov (ifjdhv xsQl aiko okmg ysyovivat • si yaQ 
tovto, ohc dsl 5i/, ii ot5x dsi ti Uov 6v. d^a oiv vn, 4—6. 315 ¥n «t'^*oi/; [ri ov,] si fin xal iv^tdQxot avtm tot- 
avtrj q)vatg, mg niativ ixstv itsQt avtov, mg ovtm 
xal fin dkkmg itt' mg, si Ttdkiv TtQoapdkkotg, svQstv 
totovtov, ti ovv, si firids d^piatatto ttg avtov trjg 
5 ^iag, dkkd [del] avvmv strj tijg <pvaemg dyaad^elg 
xal dvvatog tovto TtQattetv dtQvtm tpvaet rj dQafimv 
xal avtog eig aimva atairj ovx aTtoxktvmv ovdafi^, 
tv'J ofiotog xal aimvtog, tm iv avtm aimvim tdv 
aimva xat to aimvtov ^ecifievog; ei ovv to ovtmg 
10 exov aimvtov xal del 6v, to firj ditoxktvov eig etiQav 
q>vatv xatd fLrjdev, gwiji/ ixov, rjv exet itdaav jj^rj, 
ov TtQoaka^ov ovdh TtQoakafi^dvov ^ 7tQoakrjil;6- 
fievov, eirj dv didtov fiev to ovt mg i^ov, dtdtotrjg 
dh rj totavtrj xatdataatg tov vitoxetfiivov ilE, avtov 
15 ovaa xat iv avtm, aimv de to vjtoxelfievov fietd p.329 
tfjg totavtrjg xataatdaemg ifKpatvofiivrjg. o^ev 
aefivov 6 aimv, xal tavtov tm d^em ^ ivvota kiyet. 
xal xakmg dv kiyotto 6 aimv d^eog ifiqaivmv xal 
TtQOtpaivmv eavtov ol6g iatt, to elvat mg dtQSfieg 
20 xal tavtov xal ovtm xal to ^e^atmg iv imrj. ei 
d' ix Ttokkmv kiyofiev avtov, ov det ^avfid^etv' 
Ttokkd ydQ exaatov tmv ixet dtd dvvafitv djtetQov 
iitel xal tb ditetQov tm firj dv intkeinetv, xal tovto 
xvQimg, ott firjdev avtov dvakioxet. xal st ttg 
25 ovroj tov aimva kiyot ^mrjv ditetQOV fjdrj tm jtdaav 
slvat xal firjdhv dvakiaxetv avtrjg tm fitrj naQekrj- 
kv&ivat fifjd' av fiikketv ijdrj ydQ ovx dv etrj Ttdaa' 
iyyvg dv etrj tov OQi^ea^at. to yaQ e^ijg tm Ttdaav 
elvat xal firjdhv dvakiaxetv ii^fjyrjatg dv etrj tov 
30 dnetQov rj^rj elvat. 

6. inetdrj 6h rj totavtrj (pvatg ovtm nayxdkrj 
xal didtog TteQl to 'iv xat dn ixeivov xal jtQog I 316 Enn. III. inetvo, omv iw§uCvov0a dit ai^tov, fiivovaa dl 
dil TtiQl ixitvo xal iv ixiCvfp xal lciGa xat' ixitvo, 
itQritai T£, 6s iym oipai, tovto ta mdtovv xaXml 
xal §a^sCa t^ yvm^ri xal ovx dXXmg, tovto dij to 
(livovtos ccimvog iv m- Iva ^ij ^6vov ^ aMg 5 
avtov iig }£v TtQog iavtov ^ymv, dkV ^ TtiQl t6 ^V 
TOt; ovtog ^ai^ moavtmg. tovto di) 6' tijtovfifv, xal 
To ovTfii (livov aimv iati. to yaQ tovto xal ovroj 
Itivov xal avto to fiivov o iattv iviQyaia ^m^g 
(Aivovajig ^y'^ ccvT^g Ttgog ixitvo xal iv ixiCvm 10 
xal ovti to Hvai ovti to iijv i^ivdoiiivri exov av 
t6 aidv ilvaL td ydQ dXri^mg dvaC iatc to ovSi- 
xoti (ifj ilvai oi}<J' dUmg slvaL' tovto dh daavtmg 
itvar tovto dl ddLafpogmg dvav, o^x ixH oiv 
otiovv dUo xcd dUo, oi]d' dga diaatTJang, oiJd' 16 
i^^iXiliiLg, ovdl TtgodleLg, ovde nagatsvitg, ovd' 
ya owf TtQotsQov avtov ovti ti vategov Aafistv 

iXf^£' ii Oiv flTJti UQOtiQOV flfjti VatiQOV TtBQl 

uvt6, To 6" iatlv dAfj&iatatov toJv Ttsgl adto xai 
«wo, xal odtmg di, 6Vt iatlv 6g o^aCa ^ td tfjvy 2o 
^dhv av ^XH iifitv tovto, S d^ Xiyofiiv, 6 aimv. 
otav dl to dd liymfiiv xal to ov jtoth filv ov, 
xoth dh ftiij ov, iifitv ivexa t^g aatprjvHag det vo- 
fiipLV Uyia^ar ijtd to yi dd tdx' dv ot) xvgCmg 
Xiyofiivov, dUd l,jipmv iig dtjXmatv tov dtp^aQtov 26 
Ttlavji av t^ ipvxnv iig ixfiaaiv toi5 TtXiiovog xal 
iti mg fii^ imliiifovtog noti, to dh tamg ^iXtiov 
nv fiovov t6 Sv Xiynv. dW ^amg to Sv dQxovv 
ovofia t^ o^aCa, inndii xul tijv yiviaiv oi>aCav 
p.830 ivoftilov, idifj^tjaav jtQdg to fia&itv xal itooa^xrig 30 
Toy^ila'. oi) ydQ mo fiiv iativ 6v, dUo dh t6 
ad ov, maTtiQ oi}6' dUo filv q>a6aoq>og, dUo dh vn, 6. 7. 317 6 dlrj&Lvog- dXV oti to VTtodvofisvov rjv (pikoao- 
fpCav, 7} TtQoa^rjxrj tov dXrj^Lvov iyivsto. ovtm xal 
tm ovtt, to dil xal to ov tm dsC, mats liysad^ai 
dsl ov dio Itjjttiov t6 dsl olov dXrj&cog ov Xiysad^ai 
6 xal avvaiQstiov to dsl sig ddcdatatov dvvafitv trjv 
ovdhv diofiivrjv ovdsvog fis^' o ijdri h^^' h^^ ^h 
to Jtdv. Ttdv ovv ov xal xatd Jtdv ovx ivdshg xal 
ov tavtrj fihv TtXiJQsg, dUrj dh iUstnov rj toiavtrj 
(pvaLg. toydQ Ev XQOvm, xdv tiXsLov tJ, mg doxstv, 
10 olov acofid tv ixavov il^vxij tiXsLOv, dsofisvov xal 
tov STtiLta, iXXiLTtov tm XQOvm, ov dittac mats 
avv ixsLvm, si TtaQslrj avtm xal avvd-soL, ov dtsXhg 
tavtrj ov ofimvvfimg dv tiXsLOv Xiyoito. otm dh 
VTtdQxsL firjdh tov sjtSLta dsta^at firjts sig XQOvov 
15 dXXov fisfistQrjfiivov firjts tov djtsLQov xal dnsLQmg 
iaofisvov, dXV ojtSQ dst slvai, tovto sxiLV, tovto 
iatLV ov ij svvoLa iitoQsystaL, m to ilvac ovx ix 
Tov toaovdi, dXXd itQo tov toaovdi. iitQiJti yaQ 
avtm fiTjdi toamds ovtL Jtdvtrj firjdsvog sq)djitsad^aL 
20 toaovds, Lva fiij i} fojij avtov fisQLa&staa t6 xad^a- 
Qmg dfiSQsg avtov dvsXrj, dXX" rj xal trj Jo^ dfiSQhg 
xal trj ovaCa. to 6' 'dya^og rjv' dva^iQSL sig 
svvoLav Tov Ttavtog arjfiatvov tm inixiLva jtavtog 
t6 f,rj dnb xq6vov tLVog- Sati firjdh t6i/ xoafiov 
25 dQxijv tLva XQOVLxijv iiXrjtpivaL trjg aitCag tov ilvai 
avtm to JtQotiQov TtaQixovarjg. dXV ofimg drjXm- 
aimg xdQLv tovto ilTtmv fiificpitaL vatiQov xal tovtm 
tm ovofiatL mg ovd' avtov oQ^mg itdvtrj Xiyofiivov 
inl tmv tov Xiyofiivov xal voovfiivov aCmva siXrj- 

30 JtOTCJl/. 

. tavta ovv Xiyovtig dgd ys fiaQtVQovvtig 
itiQOLg xal mg TtiQl dXXotQCmv tovg Xoyovg jtoiov- 318 Hiixii, iii. fied^a; xal 7tc5g; xCg ya(> av 0vvs6is yivoixo fiij 
ifaxtOfisvoLSl ^f^S ^^ ^v itpai^aCns^a tots «AAo- 
t(^Cois; Sft aQa xal ^fitv ftststvai tov alfavos- aXV 
iv XQOVfp ovui Jtcos; dXXa Ttas iv X9^^9 ^«^ ^^S 
iv aimvL ietiv Hvai, yvm^^dri av svgs&ivtos tiqo- 5 
tsQOv tov xc>o'voi;. nal toCvvv xatafiatiov r^yLtv «g 
aCmvos inl tr]v IrjtriOLv tov XQOvov xal roi^ XQ^^^^' 
sxst nsv ydg iqv rj itoQsCa tcqos to avo^ vvv 81 
liycafiev fjdt} ov ndvv xata^dvtss, dlX* ovrmsy 
m07tSQ xatififj XQ^^^^^S- f^ f*^»^ [^^^i/] jtSQl xQovov lo 
sCQYifiivov fir^dlv Tiv tots Ttalaiots xal fiaxaQCois 
dvdQdtfiVj ixQW '^^ ccCSvl i^ dQxrjS CvvsCQavtas to 
p. 831 i<psiris Xiysiv td doxovvta TtsQl adtov JtsiQGifiivovs 
tfj ivvoCa uvtov rjv xsxtrjfis^a ifpaQfio^siv trjv 
Xsyofiivriv vtp' rjfi6v do^av vvv dh dvayxatov zqo- 15 
tSQOv Xafistv td fidXiata d^Cms Xoyov siQr^fiiva 
OxoTtovvtas, st ti>vi avtiav cvfitpdvGis o naQ' tjficSv 
slsi Xoyos. TQixfi ^* ^^^S StaiQstiov tovs Xsyo- 
^vovs msqI avtov loyovs fqv TtQcitrjv. iji ydQ 
xCvri^is i} Xsyofiivrjj ij to xtvovfisvov kiyoisv aV, 20 
^ xivr^Qscss ti %ov XQovov to ydQ 0td0tv ^ to 
iotijxos ij CtdiSscds ti liysiv navtd7ta0L TtoQQca tris 
ivvoCas dv stri toiI xQOVOv ovdafi^ tov avtov ovtos. 
tiov dl xCvri^LV Xsyovtcav ol fihv xCvr^atv dv Ttdaav 
liyoLSv, ot dh tiJ v tov Jtavtos ' oC ds to xivovfisvov 26 
liyovtis t^v tov navtos dv 0q>atQav kiyoisv ot 
ik xtvTJasars rt ij Stdatrifia xivrjasms, ot dh [dQi&fidv 
^ fiitQOVj ot d' oAciff TtaQaxoXov^ovv avtj- xal ^ 
ndaris '^ tijs tstayfiivris. 

8. xCvrjaiv filv ovv ovx olov ti ovti tds avfi- 30 
«daag lafifidvovti xivrjans xal olov fiCav ix Ttaatov 
Moiovvti, ovti t^P titayfiivrjv iv XQova yaQ ij VII, 7. 8. 319 xCvrjais ixatiQa ij Xsyofiivri. sC di tts fii^ iv XQovc), 
%oXv fidXXov dv aTtsCfj tov XQOVos stvat^ c5g dXXov 
ovtos tov iv m ri xCvr^ats^ dXXov tijs xivjjasas 
avtrjs ovgrjs. xal dXXov Xsyofiivmv xal Xsxd^ivtcov 
5 [^V] dv dQxot tovto , ott xCvriats fisv av xal itav- 
aatto xal dtaXsCTtot, XQovos ds ov. sC 8s t^v rov 
Ttavtos xCvtjatv fii^ dtaXsCTtstv tts Xiyot, dXXd xal 
avtrj, stjtSQ trjv nsQtcpoQav Xiyot, iv XQova ttvl > M itSQt(psQott dv sCs tb avto, ovx iv co to rifitav 
10 n^^vatat, xal 6 fisv av sh] rjfitavs, 6 dh dtnXdatos, 
xtvfjasos tov Ttavtos ovarjs sxatiQas, r^s ts sCs 
to avto dno tov avtov xal trjs sCs to ^fitav rixov- 
OrjS- xal to d^vtdtrjv ds xal taxCatrjv Xiystv trjv 
t^S i-icjtdtrjs acpaCQas xCvrjatv fiuQtVQst tcj Xoym' 
16 mats stSQOv rj xCvrjats ccvt^S ^cct 6 XQOVos. taxCatrj 
ydQ jtaadiv drjXovott tdr iXdttovt XQovip to fist^ov 
xal to fiiytatov dtdatijfia dvvstv td 8' dXXa ^Qa- 
dvtSQa ta iv TtXsCovt dvvstv xal fiSQOs avtov, sl 
toCvvv firjd' ri xCvrjats trjs atpaCQus 6 XQOvos, axoXfj 
20 y' av ri acpatQa avtij, ij ix tov xtvsta^at vjtsvorj^ri 
XQOvos slvat. aQ' ovv xivrjascSs tt; sC fisv 8td- 
atrjfia, 7tQ(3tov fisv ov Jtdarjs xtvrjascos to avto, 
ov8h trjs 6fiost8ovs ' ^dttov yaQ xal ^Qa8vtSQov rj 
xCvrjats xal ij iv toTta. xal slsv dv dfKpca fistQov- 
25 fisvat at 8taatdasis evl stsQa, o 8rj oQ^otsQov dv 
tts sl'7tot XQovov. TtotiQas 8s avtmv to 8tdatrifia 
XQOvos, fidXXov 8h tCvos avtcov dTtstQav ovacov; sC 
8htrjs tstayfisvrjs, ov xdarjs fihv ov8h trjs rot- p.332 
avtrjS' noXXal ydQ avtat' cSats xal TtoXXol xQovot 
80 afia iaovtat. sC 8s trjs tov Ttavtos ^tdatrjfia, sC 
fihv to iv avtfj tfj xtvrjast 8tdatrjfia, tt av dXXo 
^ ij xCvrjats dv sirj; toa7J8s fiivtot' ro 8h toa6v8s 320 Enn. III. tovto ijtoL tm Tojrco, oti, toaoads ov die^fjX^s, 
H6tQrj^7]<fitat, xal tb didatrjna tovto iatai,' tovto 
dh ov XQOvug, dlXa tOTtog' ^ avtri ij xCvriatg 
tfj ows%da avtfjg xal tm ^rj sv^vf Ttenav- 
6^at, dXl' iTttXafifldvstv dsiy to dtdatrjfia £%€t. 5 
dlXd tovto to jioXv tijg mvrjascag av slr^' xai 
ii fihv dg avtrjv tig fiXsTtcjv dTtoipavsttat jtoX- 
Xrjv, mCitiQ dv st ttg TtoXv to %BQii6v liyoty ovdh 
ivtav%a iQOVog tpaviltat ovdh 7tQ067ti7tt£t , dXXd 
xivr]0tg itdXtv xal ndXtv^ daTtsQsl vSoq Qiov jtdXtv 10 
xal TtdXtv, xal to i% avtov dtdatrjfia ^saQOVfisvov. 
Mal To nhv JtdXiv xal itdXtv iatat dQid^fiog, co67tSQ 
dvdg ri tQtdg, to dh dtdatfjfia tov oyxov. ovtcjg 
ovv xal TtX^^og xivrjasmg mg dsxdg, rj mg to ijtt- 
tpatvofisvov tp qIov oyxGt r^g xtvrjascog dtdatrjfiaj 16 
o ovx ix^t ivvoiav xQovov, dXXd iatat to toaovds 
tovto ysvofisvov iv XQOVfp, r] 6 XQO^og ovx iatat 
7iavta%0Vj dXX^ iv V7toxstfjtivoj trj xtvrjasty avfi- 
fiaivst ts TtdXtv av xivriatv tov xQovov Xiystv ov 
yaQ S^G) avt^g to dtdatrjfia, dXXd xivrjatg ovx 20 
d^Qoa. to dh fiiq d&Qoov, si to d^Qoov iv XQova^ 
xivt dtoiast Tov d&QOoVj ^ tc3 [dXXag] iv xQOvco; 
Sats n dtsat(^aa xivtjatg xal t6 dtdatrjfia ai^trjg 
ovx avto XQOvog^ dXX' iv xQovcd. si dh to 
dtdatrjfia tiqg xtvrjascog Xiyot ttg XQOVov, ov t6 25 
avt^g t^g xtvrjasmg, dXXd 7taQ* o avtr] i} xivrjatg 
fijv TtaQataatv i^st olov avfi7taQa%iovaa ixsivm- 
ti dh tovto iattv ovx siQrjtat. drjXov ydQ, oti 
tovto iattv 6 XQOVog, iv m yiyovsv rj xlvrjatg. 
tovto <J' ifv o «g dQXfjg ittjtst 6 ?Jyog, ti fSv iattv 30 
i XQOVog' iTtsl ofiotov ts yivstat xal tavto olov 
st tig iQmtrj^slg ti iatt xQOvog, Xiyot xiv^asmg VII, 8. 9. 321 i \. dtdatrjfia iv XQOvm. ti ovv iatt tovto to dtdatrjfia, 
o drj XQovov xaXst 6 trjg xtvrlasmg tov oixsiov 6ta- 
atrjfiatog s^m ti&ifisvog; xal yaQ av xal iv avtrj 
6 ttd^ifisvog t(j xtvfjast to dtdatrjfia trjv tijg rjQSfiiag 
6 dtdataatv 7tot dijastai, aTtOQog iatat. oaov ydQ 
xtvsttai tty toaovtov dv atairj xal dXXo, xal slnotg 
dv tbv XQovov sxatiQov tbv avtbv stvat, cog dXXov 
drjXovott dfKfotv ovta, ti ovv iatt xal tiva g)vatv 
iXBi' tovto tb dtdatrjfia; i^tsijtSQ t07ttxbv ovx olov 

10 ts' sTtsl xal tovto ys i^m&iv iattv, 

9. aQt^fibg dh xtvrjasmg rj fiitQov — ^iXttov 
yaQ ovtm avvs^ovg ovarjg — 7tmg, axs7ttiov. 7tQmtov 
fihv ovv xal ivtavd-a tb 7tdarjg ofioimg d^tOQrjtiov, p.333 
ma7tSQ xal i7tl tov dtaatrjfiatog t^^ xtvrjasmg, si 

15 ttg trjg 7tdarjg slvat Xiyot. 7tmg ydQ dv ttg dQt'&- 
firjasts trjv dtaxtov xai dvcifiaXov ^' tig aQtd^fibg 17 
fiitQov fj xatd ti tb fiitQOv; si dh tm avtm sxa- 
tiQav xai oXmg Ttdaav, taxstav, ^Qadstav, iatat 
6 aQtd^fibg xai tb fiitQOV totovtov, olov si dsxdg 

20 sifj fistQovaa xai tTtTtovg xai ^ovg, ij si tb avtb 
fiitQOV xai vyQmv xai ^rjQcSv strj. si drj totovtov 
fiitQov, tivmv fiiv iattv 6 XQovog stQfjtat, ott xtvq- 
asmv, avtbg dh o iattv ovTcm stQrjtat. si 8h ma^tSQ 
dsxddog Xrjcpd^siarjg xai dvsv i7i7tmv iatt vostv tbv 

25 dQt^fiov, xai tb fistQov fiitQOv iati q)vatv i^ov 
ttvd, xdv firjTtm fistQ^, ovtm dst ixsiv xai tbv 
XQOvov fiitQov ovta — si fihv totovtov iattv ig)* 
iavtov olov aQtd^fiog, ti dv tovds tov aQt^fiov tov 
xatd tfjv dsxdda rj dXXov btovovv dtacpiQOt fiova- 

30 dtxov; si dh avvs^hg fiitQov iati, 7toa6v Tt Sv 
fiitQOV iatat, olov tb 7trjxvatov. fiiysd^og toivvv 
iatat, olov yQafifjirj avv^iovaa SrjXovott xtvrjast, 

Plotin. 21 322 Enn. III. dlV avxri Qw^iovQu TTcog fiiTgyjasL to a avv&et; 
tC yuQ fittXkov 67tot£Qovovv ^dtSQov; xed ^iXttov 
ti^m&at xal m^avmtSQOv owc iitl Jtdarig, dW ^ 
0w^£L tovto dh nvvexsg dst dvai, tJ iq)i^8i ij 
avv^iovaa, dXV ovx i^Gi^ev det to fietQovv la(i~ 5 
Pdvsiv ovdh xcoQig, dXXd ofiov XLvrj6iv fts^stQT^fiivrjv. 
xal tc to fietQOVv ifftat; ^ ^B{i£tQ7]^ivri ^lv ij 
xlvrjacg iatat,, (isfistQrjxog dh iatai fiiys^og, xal 
Ttotov avtmv 6 XQovog iatai; ij xivriaLg ^ (isfistQrj- 
fiivrj^ ^' t6 iiiye^og t6 (istQrjaav; ^ yaQ rj XLvrjaig 10 
iatat rj (is(i£tQrjfiivrj vjto tov (isyi^ovg 6 XQovog, 
n to (tiys&og to (istQrjaav, ^ t6 ta (isyi&sL XQn^^- 
(isvov^ SaxsQ tm TtrjxsL TtQog to (istQTJaaL oarj 1} 
XLvrjaLg, dXX' ixl (ihv ndvtmv tovtav VTtod^ia^ai, 
oTtsQ si'7to(isVy m^avmtSQov iatt trjv 6(ialrjv xLvrjaLV 15 
avsv ydQ 6(iak6trjtog xal XQoaitL (lidg xal trjg toi5 
oAov ajtoQmtsQov to tov loyov ta ^s(iivm oitmaovv 
(litQOv yivstaL. sl ds drj (is(istQrj(iivrjxLvrjaLg 6 
XQOvog xal vito tov itoaov (is(istQrj(iivrj, mansQ trjv 
XLvrjatv, SL idsL (is(istQ^a^aL, ovx vit" aijtrjg idsL 20 
(is^istQ^a&aL, dXX* stiQm, ovtmg dvdyxrj, siTtsQ 
fiitQOv slsi dllo 1} xivrjaLg TtaQ^ avtijv, xal dLa 
tovto idsrj^rj(isv tov avvsxovg (litQOv sig (litQrjaLV 
avt^g, tov avtov tQoitov dst xal to} (isyi^sc avtm 
(litQov, Lv' 1} XLvrjaLg toaovds ysysvrj(iivov tov 25 
xcc^' o (istQSttac oarj (istQrj&fj, xal 6 dQL^(idg tov 
fAsyid-ovg iatat [tov] tfj XLvrjasL 7taQO(iaQtovv- 
tog ixstvog 6 XQOvog, dXV ov to (liys^og to 
avvmov^ Tiy^ XLvrjast. ovtog dh tig av slrj ^ 6 (lova- 
p.334 dLH6g; og oitmg (istQrjasL dnoQstv dvdyxrj. iitsi, 30 
xav tLg ilsvQTj oitmg, ov XQOVov svQrjasL (istQOvvta, 
dUd Tov toaovds xQovov tovto dh ovtavtov XQovm, VII, 9. 323 stSQov yaQ slnstv xqovov, stSQOv dh toaovds XQovov • 
TtQO ydQ tov toaovde det 6 tL not iatlv ixetvo 
SLTtetv, o toaovds sativ. dW 6 dQL^(idg 6 (istQ^- 
Gag trjv xivrjaLV s^md^sv trjg XLvrjasmg 6 XQovog, 
6 OLOv rj dsxdg iitl tmv mnmv ov (istd tmv XitTtmv 
la(i^avo(iivrj, tig ovv ovtog 6 dQL&(i6g ovx siQrj- 
tuL, og TtQo tov (istQstv satLV oTtSQ sativ , maitsQ 
rj dsxdg. ij ovtog, og xatd to 7tQ6tSQov xal vate- 
Qov trjg XLvrjaemg jtaQa^imv i(iitQrjaev. dW ovtog 
10 6 xatd to 7tQ6teQOv xal vatsQov ovitm drjkog oatig 
iaxLv. dXV ovv xatd to 7tQ6teQOv xal vateQOv 
(istQmv elte arjfieim eld'' otmovv dXXm Ttdvtmg xatd 
XQOvov (letQTjaeL. iataL ovv ovtog 6 (letQmv trjv 
xivrjaLv tm TtQotiQm xal vatiQm ix6(ievog tov xq6vov 
15 ital i(pa7tt6(ievog , Iva (letQfj. ij yaQ to tomxov 
7tQ6teQov xal vateQOv, olov rj aQxrj tov atadiov, 
ka(L^dvetaL, rj dvdyxrj to xqovlxov la^i^dveLV. iatc 
ydQ olmg to 7tQ6teQOv xal vateQov to (ihv xQovog 
6 elg to vvv Irjymv, to dh og aTto tov vvv ccQxetaL. 
20 «AAo toivvv dQL^(iov tov xatd to %Q6teQov xal 
vateQov (letQOvvtog trjv xivrjaLv ov (i6vov iqvtLva- 
ovvy dkXd xal trjv tetay(iivrjv, 6 XQOvog. eTteLta 
dia Tt dQL%^(Lov (nhv 7tQoayeyevrj(iivov ette xatd t6 
(ie(ietQrj(iivov elte xatd to (letQOvv elrj ydQ dv 
26 Tov avtov xal (letQOvvta xal (ie(tetQrj(iivov elvat' 
dkV ovv did ti dQL^(iLOv (ihv yevo(iivov XQOvog 
iataL, xLvrjaemg 6h ovarjg xal tov TtQotiQov Tidv- 
tmg VTtdQxovtog TceQl avtrjv xal tov vatsQov ovx 
iataL XQOVog; ma^teQ dv sl tLg kiyoL to (liys&og (irj 
30 Blvat oaov iatLv, ei (irj tLg t6 oaov eatL tovto 
XdfioL. dTteiQov dh tov xQOvov ovtog xal Xeyo(iivov 
Ttmg dv TteQl avrov aQL^fiog etrj; ei (irj tig d^tola^mv 

21* 324 Eim. III. (iBQog ti avtov ^tstQoty iv w GvyL^aivBL sivai xccl 
xqIv (letQri^fjvai. dia tC dh ovh i6tai tiqIv xal 
tvxnv riji/ (iBtgovmv dvai; bI (ivj tig tiiv yivBaiv 
avtov naQa tvxns ^iyov yivsa^ai. insl did ys to 
fiBtQBiv ovdafimg dvayxatov iativ vTidQXBL yaQ 5 
otfoi/ l<yu, Kav (tij tig (istQfj, to ds tw (isyi^si 
XQfi^d(isvov TtQog tb (istQ^aat t^v ipvxriv dv tig 
liyor tovto ds ti dv sti] jrQog svvoiav XQOVOv; 

10. t6 ds 7taQaxolov^7i(ia liysiv trlg xiirtjaBoag, 
ti nots tovto iatLv, ovx iati diddaxovtog ovds 10 
[ixovtog] siQfjxivai , TtQlv sinstv ti iati to itaQa- 
xokov^ovv ixstvo yaQ dv taog stri 6 XQovog. 
imaxsntiov ds tb 7taQaxolov&rj(ia tovto stts 
vatSQov stts d(Aa sttB itQotsQov, stTtBQ tv iatv 
toiotkov 7taQaxoXov^ri(ia' oitag yaQ dv liytitat, 16 
iv X90VCJ liystai. si [81] tovto, iatat 6 XQO^og 
p.335 7taQaxoXov^ri(ia xivijascag iv XQOvm. dXX' insidii ov 
ti (irj iatt ti^tov(isv, dUd ti iativ, stQrjtai ts 
TtoXXd jtolXotg totg TtQo i^(imv xad^' sxdatrjv ^iatv, 
d Bt ttg diB^ioiy tatoQiav (idkXov dv jtototto, oaov 20 
tB i^ imdQO^i^g stQrjtai ti itSQl avtmv, iati ds xai 
TtQog tov Xiyovta (litQOV XLVTJasGig tov Ttavtog ix 
tmv rjdrj slQri(iivmv dvttkiysiv td ts akka oaa [ts] 
vvv TtSQl (litQOv xivrjasmg stQritav — X^Q^S 7^9 
trjg dvm(iakiag itdvta td akka xal jtQog avtovg 25 
aQftoasi — Btri dv dxokov&ov sijtBtv, ti Ttots dst 
vo(iti^BLv tov XQOvov stvai, 

11. dst diq dvayaystv ri(idg avtovg ndkvv sig 
ixslvriv t^v did&saiv, rjv iitl tov aimvog ikiyo(isv 
dvat, Tijv dtQS(irj ixsivrjv xal 6(iov itdaav xal 30 
ansiQOv fjdri Jojjjt/ xal dxktvrj ndvtri xal iv ivl xal 
MQog h/ iatmmv %q6vo$ #f ovitm ^v, ij ixsivotg VII, 10. 11. 325 ys ovx ijv, ysvria6(isvov ds koym xal tpvasL tov 
vatsQOv. tovtmv di^ ovv iiavxiav dy6vtmv iv 
avtotg, ojtmg dij TtQmtov s^iTtsas xQOVog, tdg (isv 
Movaag ovTtm tots ovaag ovx dv ttg tamg xakot 
5 siTtstv tovto' dkV tamg [ovd'] stitsQ r^aav xal at 
Movaat t6ts' avtov d' dv ttg td^a tov ysv6(iBvov 
Xq6vov, oTtmg iatlv ixfpavslg xal ysv6(isvog. kiyot 
8' dv TtSQl avtov mdi Jtmg' mg TtQ^tsQOV JtQtv ro 
TtQOtSQOv dfi tovto ysvv^aat xal tov vatiQOv dsri- 

10 ^rjvat avv avtm iv tm ovtt dvsitavsto XQOVog ovx 
mv, dkV iv ixsivm xal avtog rjavxiav iiys. (pvasmg 
ds 7tokv7tQdy(iovog xal aQXStv avti^g povko(iivrig 
xal slvat avt^g xal to Ttkiov tov 7taQ6vtog ^ritstv 
ikofiivrig ixtvtjd^ri (ihv «vr^, ixtvri^ri ds xal avt6g, 

15 nal sig to sTtstta dsl xal to vatsQov xal ov tav- 
t6v, dkV stSQOv, sid'' stSQOV, xLvov(isvot (i-^x^g tt 
t^g TtOQsiag 7totriad(isvot aimvog six6va tov ;t^di/oi/ 
siQyda(isd^a. ijtsl yaQ ^vx^^g iiv ttg dvva(itg ovx 
r^avxog, To d' ixst 6qc6(ibvov dsi (istag)iQstv stg 

20 dkko fiovko(iivri, to (ihv dd^Q^ov avtfj Ttdv TtaQstvat 
ovx Tjd^sksv majtsQ 6 ix a7tsQ(iatog i^avxov i^skit- 
tmv avtov 6 k6yog dti^odov sig Ttokv, mg otstat, 
Ttotst dfpavilmv to Ttokv tm (iSQta(im xal dvd'' ivog 
iv avtm ovx iv avtm t6 ^V daTtavmv sig (i^xog 

26 da^sviatSQov 7tQ6siaiv, ovtm di^ xai avtrj x6a(iov 
Ttotovaa uia^ritov (it(iriast ixsivov xtvov (isvov 
xivriatv ov ti^v ixst, 6(ioiav ds tfj ixst xai id^ikov- 
aav six6va ixsivrig slvat, TtQmtov (isv savtriv 
iXQovmasv dvti tov aimvog tovtov Ttotrjaaaa' sTtstta 

30 ds xai Tc5 ysvo(iivm idmxs dovksvstv XQovm iv 
XQ6vm avtov Ttdvta Ttotriaaaa slvat tdg torjtov 
dtslE,6dovg uTtdaag iv uvtm TtSQtku^ovaw iv ixsivfi p. 336 IJ Enn. 111. 

y«9 xt.voviiEvog' ov yocQ rtg avtci rovde tov nav- 
tog toTtog 17 ^v^if* x«i «V tc5 ixslvtig av ixivstto 
XQovcp. t^v yaf^ ivsQysiav avtijg naQB%oiiivri akXrjv 
|i«f' alXi^Vj «Z^/ itiQav ndkiv i<psl,rig^ iyivva ts 
giita tfjg iviQys^ag to i<ps^rjg xal avfLTtQorjst ^etd 6 
diavomg itiQag fiit^ ixiivrjv to fitj iCQotiQov ov, 
oti, ov^' Yi didvoia ivBQyri^itea ijv ov^' ij vvv goij 
o^oia tf] TtQO avf^g. afia ovv goiij aXXri xal rcj 
SlXrj XQ^^^"^ ilx^v aXkov. did0ta6ig ovv ^carjg 
XQovov Bixi ^txl to TtQOGa dil t^g ^ca^g XQ^^^^ 10 
iXBi' iil x«l 1} TtaQEXd^ovaa gcijj ;|rpdi/oi/ ix^i naQB- 
XriXv^ota, ii ovv XQO^ov tig Xiyoi ^vx^^g tv xcvrjasv 
fittafiatixrj «| aXXov iig dXXov ^iov gojijv ilvaij 
UQi^ dv doxot ti Xiysiv; ii yuQ aicav iatt gor} iv 
atd&it nal f^ avt^ xal maavtcag xal ajtHQog ij^ij, 15 
sixova ds dst tov aiavog tov xQo^^ov ilvat,, maitiQ 
xal tods to Ttdv ixH' ^QOS ixstvo^ dvtl fisv Jw^ff 
t^g ixit dXXriv dit 6ciijt/ ttjv trjadi tijg dvvdfiimg 
v^g t^x^S m07tiQ ofkckfVfiov Xiynv ilvai xal dvtl 
xipi^0ic9g vosQag i^vx^g ttvog (liQovg xivrjfSiVj dvtl 20 
dl tuvtotritog xal tov maavtcag xal fiivovtog to 
^ij fiivov iv tS avTca, aXXo dh xal dXXo ivsQyovv, 
ivtl dh dStaatdtov xal svog ildcaXov trov ivog xo 
iv avvixiia sVj dvtl dh dziiQov ildrj xal oXov to 
iig aMiiQOV TtQog t6 itpiirjg dsij dvtl ds d^Qoov 25 
oXov to xatd ^Qog iaofisvov xal dil iaofiivov oXov. 
ovTOj yaQ fHfiTJaitat to ^drj oXov xal dd-Qoov xal 
aitsiQov ijdrj , ii i^iXr^aii dsl TtQoaxtcSfisvov ilvai 
ip tm ilvat' xal yuQ t6 ilvat oijto to ixiivov 
^ifjtrjaitai. dit dh &vu l|ci#£v tijg i^vxrjg Xafifld- 30 
vitv tov XQOvov, maxiQ ov^h tov aimva ixit il^m 
tov ovtog, ovd* av jfaQaxoXov^ijfia ovd' vatSQOv, VII, 11. 12. 327 ' mairsQ ov8* ixst, dXX* ivoQmfisvov xal ivovta xal 
avvovxa, majiSQ xdxst 6 aimv. 

12. vo^aat ds dst xal ivtsvd^sv, c^g ij (pvaig 
avtrjj to totovtov fiijxog ^iov iv fiBta^oXatg itQOiov 
6 ofiaXatg ts xal ofiotatg dil;oq)rjtl TtQOtovaatg, avvBxsg 
to tijg ivsQysiag sxst. si dij JtdXtv tm Xoym dva- 
atQEipat Ttotrjaatfisv ti^v dvvafitv tavtrjv xal Ttav- 
aaifisv tovds Toi5 ^iov, ov vvv ix^t aTtavatov ovta 
xal oTJTiotB Xrj^ovta, ott i^vx^^g ttvog dsl ovarjg 

10 iativ ivBQysta, oij itQog avtrjv ov8' sv avTfj, dXX' 
iv Ttotrjast xat ysviast — si ovv vito^oifis^a firjxstt 
ivsQyovaav, dXXd jtavaafiivrjv tavtrjv tr]v bvbq- 
ystav xal i7ttatQaq)sv xal tovto to fiSQog trjg Jlfvxijg 
TtQog to ixst xai tov aimva xal iv i^avxia fiivov, 

15 ti dv itt fistd aimva strj; ti d' dv dXXo xai dXXo 
Ttdvtmv iv svi fistvdvtmv; Tt d' dv ht itQOtSQov; 
ti d^ dv vatSQOv ^ fidXXov ; Jtov d' dv itt ipvxij P- 337 
int^dXXot sig dXXo ij iv m satt; fidXXov ds ovds 
TOiiTCO' dfpsat^xot yaQ dv TtQotSQov, tva int^dXXt]. 

20 iiisi oud' dv rj acpatQa avtij slt}, rj ov TtQotSQOv 
vTtdQxsi' 'yj XQo^og' iv xQOvg) ydQ xai avtrj xai iatt 
xai xtvsttat, xdv atfl ixsivrjg ivsQyovarjg, oarj ij 
atdatg avtrig fistQrjaofisv, smg ixsivt] iativ s^m. 
ii ovv djtoatdarjg ixsLvrjg xai svm&siarjg dvrJQrjtat 

26 XQOvog, drjXovott rj tavtrjg dQxrj TtQog tavta xtvrj- 
asmg xai ovtog 6 fliog tov XQOvov ysvva. dto xai 
slQrjtat dfia tmds tm jtavti ysyovivat, ott tl^vxrj 
avtov fistd tovds tov Ttavtbg iyivvrjasv. iv yaQ 
tfi totavtrj ivBQysia xai tods ysyivrjtat to ndv 

30 xai rj fisv xQovog, to dh iv ;k(*oVc?. si di ttg Xiyoi 
XQOvovg Xiysa^at avtm xai tdg tmv datQmv cpOQag, 
dvafivrja&rjtm, ott tavtd (pijat ysyovivat TiQog dtj- 328 SmH. ili. X061V xal diOQiafiov xpovov xal ro tva ^ (istQOV 
iva^yig, ijtsl yccQ ovx ^v tov xqovov avtov ttj 
tpvx^ OQiGai ovdl (istQStv nag avtotg sxaatov «v- 
tov fiiQog aoQatov ovt og xal ov XrjTttov xal fid- 
kiata aQid^fietv ovx eidoaiv i^fiiQav xal vvxta noist^ 5 
dt' cav r/v 8vo trj itSQotritL ka^stv^ dq)* ov ivvoid, 
tpTjaiv, aQt^jiov, sW O0OV to d%' dvatoXi\g sig to 
ndXiv Xa(tpdvov6iv rjv oaov xQo^ov didat^fia 6(ia- 
Xov ovtog tov tijg x^vijaeag stdovg, ottp inBQSt- 
dofis^a, ixsLV xal olov fiitQcs ;|r(MOf*f^« tw toiovtc)' 10 
(iitQm dl tov xQovov ov yaQ 6 XQOvog avtog (ii~ 
tQOv. M(Sg yaQ dv xal fistQot xal ti dv Xiyoi (is- 
tQ(ov toaovtov sivai, oaov iyca toaovds; tCg ovv 
6 iym; r} x«^' ov ij (AitQtiatg. ovxovv Sv, iva (is- 
tQ^, xal /tii} (litQOv. fi ovv xiv^aig ^ tov navtbg 15 
(istQov(iivfi xatd jj^di/ov iateei, xal 6 XQOVog ov 
(litQOv iatai xivijasixig xatd to tv iattv, dXXd xara 
avfifisfifixog cSv dXXo rt itQotSQov naQilsi dtjXcjaiv 
tov onoaTfi ij nivriaig. xal ri xivriaig d^ Xtjcp^staa 
ij (iia ivtoaSdi x(^ovm noXXdxtg dQi^(iov(iivn sig 20 
ivvotav dvdlsi tov bnoaog naQsXijXv^sv * Sats trjv 
xivrjaiv xal t^v neQttpoQdv st tig Xiyoi tQonov 
tivd (AstQstv roi/ XQOVov oaov olov ts cag drjXovaav 
iv tm avt^g toamds to toaovds tov xQovov, ovx ov 
Xafistv ovds avvstvai dXXcogy ovx dtonog t^g driXci- 25 
ascog, TO ovv (istQOV(isvov VTto f^g nsQiq)OQdg — 
tovto ds iatt to dfjXov(isvov — 6 XQovog iatat, 
ov ysvvfi^slg vnb trjg nsQttpoQdgj dXXd dtiXca^sig' 
xal ovtca to (litQOV t^g xtVTJasmg ro (istQri^hv vjtb 
Mtvfjasmg coQta(iivrig xal (istQov(isvov vnb tavtrjg 30 
dXXo ov avtijg' insl xal ^ (istQOvv dXXo ^v xal 
fl lt£tQov(isvov stSQOv, (istQov(isvov 8h xatd av(i- VII, 12. 13. 329 psp7]x6g. xal ovtmg av iXiysto, dg si tb (istQov- 
(isvov vnb nfjxsmg Xiyoi ttg tb (liysd^og slvai o r/, 
;ro'r' iatlv ixstvo (lii Xiymv, (liys^og oQt^6(isvog, p. 338 
xal oiov st ttg trjv xlvrjatv avtriv ov dvvd(isvog 
5 tm dbQtatov slvat drjXmaat Xiyot tb (istQOV(isvov 
vnb tonov Xa^mv yaQ tbnov ttg, ov ins^rjX&sv 
rj xivrjatg, toaavtrjv dv slnsv slvat, oaog 6 tonog. 
13. XQOvov ovv T^ nsQKpoQd drjXot, iv m avtrj. 
dst dh avtbv tbv xQOVov (irjxitt ro iv m ix^tv, 

10 dXXd nQCotov avtbv slvat og iattv , iv m td dXXa 
xtvsttat xal satrjxsv 6(iaXc5g xal tstayfiivmg, xal 
naQd (liv ttvog tstay(iivov i(iq)aivsa^at xal nQo- 
(paivsa^at sig ivvotav, ov (livtot yivsa^at, stts 
iatcStog stts xtvov(iivoVf (idXXov (livtot xtvov(ievov' 

15 (idXXov ydQ xtvst sig yvcoQtatv xal (istd^aaiv inl 
tov XQOVOV ri xivrjatg rjnsQ ij atdatg xal yvmQtfico- 
tSQOV tb onoaov xsxivrjtai tt rj oaov satrixs. dtb 
xal xtvrjasmg i^vix^rjaav sig tb sinstv (litQOV dvtl 
tov sinstv xtvTJast (istQov(isvov , slta nQoad-stvat 

20 ti mv xtvrjast (istQsttat xal (i^ xatd av^i^s^rixbg 
ytv6(isv6v rt nsQl avtov sinstv xal tavta ivrjXXa- 
y(iivmg. dXX^ lamg ixstvot ovx ivrjXXay(iivmg, 
T^(istg dh ov avvis(isv, dXXd aaqmg Xsy6vtmv (litQOv 
xatd ro (i,stQOV(isvov ovx itvyxdvo(isv trjg ixsCvmv 

25 yvci(irjg. alttov 8h tov (irj avvtivat rj(idg, ott ti 
mv sits (istQovv stts (istQov(isvov ovx ix8rjXovat 
8id tmv avyyQa(i(idtmv cog si86at xal rjxQoa(iivotg 
avtmv yQatpovtsg. 6 (livtot IlXdtmv ovts (istQOvv 
siQrjxsv ovts (istQOV(isvov vn6 ttvog trjv ovaiav 

30 avtov slvat, dXXd sig 8rjXmatv avtov trjv nsQtcpOQav 
iXdxtatov tt siXrjcpivat nQog iXdxtatov avtov (liQog, 
cag ivtsv^sv ytvcoaxstv 8vvaa^at, otov xal oaov 6 330 Eiin. in. XQovog. trjv fiivtoi ovaCav ccvtov driXcjaaL ^iXav 
u^a ovQav(p tpri<5i ysyovivai xata TtaQddny^a aiw- 
vog xal alkova xivvjtilv, oti (iiq (livst firid' 6 XQO- 
vog t^g lcavjg ov (i£vov0^g, ^ avv^st xal avvtQixH' 
afia ovQavm di, ott ^mtj ij toiavttj xal tov ov^fa- 5 
vov Tiout xal fiia gcojj ovgavov xal XQOi^ov igyd- 
^etac. im0tQatpsL0figovvt(orjgtavtrig€ig€v,€idvvaLtOj 
6fiov xal XQOVog Tiiitavtai iv tij ^corj c3v tavtrj 
xal ov^avbg trjv ^mi^v tavtrjv ovx ix^v. ei di 
ttg tfj6d£ (i€v trjg g«% xal t^g xivrjascog to tiqo- 10 
tiQov xal to vatSQOv laii^dvav xQovov liyoc- 
ilvai ydg ti tovto' t^g d' dXrj^iOtigag xivrjaeag 
to TzgotSQov xal td vategov ixovarjg (irj liyoi ti 
ilvat, droTtcotatog av itrjj xivrjast (ihv dtvx<p dtdovg 
ixsiv to TtQOtSQOv xal vatSQOv xal XQOvov Ttag' 15 
avtrjVy xtvrjasi di^ xa^' rjv xal avtrj v<piattjxs 
xata (ii(irjaiVy (iij dtdovg tovto, TtaQ' ^g xai to 
«QOtSQOv xal To vatSQOV jtQcotog vTtiatrj avtovQ- 
yov ovarjg xtvrjasag xal aansQ tdg ivsQysCag avtr]g 
ixdatag ysvvGiatig^ ovtciig xal to iq)iiijg, xal d(ia 20 
p. 339 T^ ysvvriaii xal trjv (istd^aaiv avtc5v. dtd ti ovv 
tavtrjv (ihv tijv xivrjatv tiqv tov Ttavtog dvdyo(isv 
iig TtiQioxrjv ixsivrjg xal iv XQOVG) q}a(iiv, ovxl di 
ys xal trjv trjg i^vxng xCvrjatv trjv iv avtfj iv 
dislodm oiaav dtdia); rj ort to itQO avtrjg iativ 25 
aimv ov av(jtzaQad^imv ovdh av(i7taQatiivmv avt^. 
TtQcStvj ovv «VTi^ iig xQovov xal XQOvov iyivvrjas 
xal avv ty iviQyiCa avtijg ixst. Jtmg ovv navta- 
Xov; ott xdxitvrj ovdivog d<piatrjxs tov x6a(iov 
(i^iQOvg, mamQ ovd' iq iv rj(itlv ovdsvog rj(icQv (li- 30 
Qovg, ii di tig iv ovx vnoatdait rj iv ovx vitdQ^st 
Tov XQovov liyot, drjlovott ifsvastat xal tov ^sov VII, 13. VIII, 1. 331 aijtov, otav kiyrj •qv xal iatat' ovtm yccQ iatat 
xal 1J1/5 dg to iv m liyst avtov sasa^at, dkkd 
TtQog tovg totovtovg dXAog tQoitog Xoymv. ixstvo 
ds iv^v(ista^at dst XQog aTtaat totg siQrj(iivotg, cjg, 
6 otav ttg tov xtvov(isvov dvd^Qmitov Xa(i^dvrj oaov 
TtQOsXrjXvd^s , xal trjv xivrjatv Xa^i^dvst oarj, xal 
otav trjv xlvrjatVy otov trjv dtd axsXmv, oQa xal 
to TtQo f^g xtvTJasmg tavtrjg iv avtm xit^rj(ia ort 
toaovtov T^Vj sl' ys iitl toaovtov avvstxs trjv xivrj- 

10 atv tov ac6(iatog. to (isv drj a<a(ia to xtvov(isvov 
tov toaovds XQO^ov dvd^st inl trjv xivrjatv trjv 
toarjvds' avtrj yaQ aitia' xal tov XQOVOV tavtrjg, 
tavtrjv ds iTtl trjv trjg ^vxrjg xivrjatv, rjttg td laa 
dtstatrjxst. trjv ovv xivrjatv trjg ^fvxrjg sig ti; sig 

15 yaQ id-sXrjast, ddtdatatov rjdrj. tovto toivvv tb 
7tQ<6tmg xat to iv m td dXXa' avto dh ovxitt iv 
m' ov yaQ s^st. xal inl trjg ipvxrjg tov navtog 
<aaavtmg. aQ^ ovv xal iv rj(Ltv [6] XQO^^^og; rj iv 
ifvxij tfj totavtrj itdarj xal 6(iostdc5g iv Ttdat xal 

20 «t Ttaaat (lia. 8t6 ov dtaaitaa^rjastat 6 XQo^og' 
iitsl ovd' 6 ai<xrv 6 xat' dXXo iv totg 6(iO£tdiat 
Ttdatv. VIII. 

riEPI ^YSE^L KAI 0E5iPIAS KAI TOY ENOS. 

1. Uaitfivtsg 8rj trjv TtQcStrjv TtQtv iittxstQstv p. 343 

aTtovdd^stv si Xiyot(iEV Ttdvta dsmQtag i<pisa^at 

26 xal sig tiXog tovto fiXiTtstv, ov /ndi/ov iXXcfya dXXd 

xal dXoya Joja xal trjv iv totg <pvtotg <pvatv xal 

t^v tavta ysvvcjaav yrjv, xal Ttpivta tvyxdvstv xa^' 332 Enn. ni. VIII, 1-3. 333 ( otfov oUv tE avtotgj aXla dh (iX^.tog xal ^soqbIv 
ml tvy%dvHV xal td [ihv dXri^agy td dh iicfiriatv 
xal Bixova tovtov Xa^^dvovta' «(>' dv ttg dvd~ 
0%ot,to*t6 naQddolov tov Xoyov^ ij TtQog '^fidg av^ 
tov yivofiivov nlvdvvog ovdalg iv tw naClBiv td 6 
avTOJi/ yiviqiSBtai,. dg* ovv xal i^fistg Ttai^ovtsg iv 
i:c5 TtaQovtt ^ecoifov^Bv; rj xal fifistg xal ndvteg 
oooi 7taClov(5i, tovto TtoiovfSv xal tovtov ys Ttai^ov^ 
iJiv itpii^svov xal xivdvvsvsc, shs tig Ttatg sits 
dv^if TtaClst ij 6Jtovdd^sij ^sagiag svsxsv 6 fihv 10 
0XovddlsiVj 6 dh 7tai%siv, xal TtQd^ig 7td<5a slg 
^staQiav tfiv 0novdiiv i%siv, i} (isv dvayxaia xal 
imxXiov triv ^smQiav sXxovaa TtQog to i^o, ij dh 
sxov0iog Xsyofiivri iit* iXattov ftfiV, ofiog dh xal 
avtii i<fS6sv ^smqiag ytvofiivi^. dXXd tavta ^hv l^ 
vets^v vvv dh XiymyLSV nsQi ts yijg avtrjg xal 
divd^iov xal oXmg q>vtc5v tCg avtc5v iq ^soQla^ xal 
Ttmg td xag* avt^g Ttotov^isva xal ysvvGifisva inl 
Tijv T^g ^scogCag dvdlonsv ivigysiaVj xal 7t(5g ^ q)v0i,g, 
p.344 ^V d(pdvta0t6v (pa6i xal dXoyov slvai^ ^scagCav 20 
ti iv avf^ i%st xal [jtcSg'] d Jtotst dtd ^scjQtav 

TtOtSt, ijv OVK i%st. 

2. mt (ihv ovv ovts %stQsg ivtav^a ovts no- 
Ssg ovts Tt ogyavov inaxtov rj 0v(i(pvtov, vXrig dh 
isty i(p' ijs 7totil<SEt, xal rjv iv sidst JtotrJGstj JtavtC 26 
xov d^Xov. dst dh xal to fio%Xsvstv dtpsXstv ix 
Tijs (pvfStxrig Ttotrjascog. Ttotog yaQ co^tafiog ij tCg 
fioxXsCa XQdfiata TtotxCXa xal Ttavtodaitd xal 6%rj- 
IHiita notst; iitsl ovdh oC xriQOTtXdatat , sCg ovg di} 
xal fiXiTtovtsg drj^rjiSav tijv trjg g)v0sciig drjfitovQ- 30 
yCav totavtriv slvatj XQcSfiata dvvavtat itotstv fii) 
Xqmtnata dXXa%6%sv indyovtsg olg notovatv. dXXd ydQ i%Qrjv Gvvvoovvtag cog xal inl tc5v tdg ti%vag 
tdg totavrag fisttovtav dst rt iv avtotg (livstv, 
xad'' fiivov dtd %stQ(3v 7totrj<Sov0tv d aiJtcov iQya, 
i7tl to totovtov dvsXd^stv trjg (pvGsog xal avtovg 
5 xal avvstvat, (og fiivstv dst xal ivtav^a trjv dvva- 
(itv Ti)v ov dtd xstQcov 7totovaav xal 7tdaav ftivstv. 
ov yaQ dij dsttat tcov fihv cog fisv6vtcoVj tcov dh 
cog xtvovfiivcov — rj ydQ vXr^ to xtvovftsvov, avt^g 
dh ovdhv xtvovfisvov — i] ixstvo ovx s0tat to xt- 

10 vovv 7tQ(6tcog., ov8h ij (pv6tg tovto, dXXd to dxCvrj- 
tov to iv TO} oXg). fihv drj Xoyog, (paCrj dv ttg, 
dxCvr^tog^ avtri dh dXXrj TtaQa tov Xoyov xal xtvov- 
(livri. dXV sl fihv TtaGav (prj(Sov0t, xal 6 Xoyog' 
sl di Tt avtijg dxCvrjtoVj xal tovto b X6yog. xal 

15 yaQ sldog avtriv dst slvat xal ovx ii, vXr^g xal 
sidovg' tC yaQ 6st avtfj vXr^g d^SQfiijg ij' tv%Qdg; rj 
ydQ v7toxst(iivri xal drj(itovQyov[iivri vXri ^xst tovto 
(piQOvOa, rj yCvstat totavtri ij fiij 7tot6trjta i%ov0a 
Xoycod^st0a. ov ydQ JtVQ dst 7tQO0sX^stv, tva 7tvQ 

20 Tq vXrj yivrjtat, dXXd Xoyov o xal ^rjiistov ov fitxQov 
tov iv totg t,(potg xal iv totg (pvtotg tovg Xoyovg slvat 
tovg Ttotovvtag xal trjv (pv0tv slvat X6yov, og 7tptst 
Xoyov dXXov yivvrma avtov 86vta (liv tt tc5 v7toxst- 
Hivco piivovta d* avtov. 6 (ihv ovv Xoyog 6 y.atd tijv 

25 fiopgjijv Tijv OQCOfiivrjv i0%atog rjdrj xal vsxQog xal 
ovxitt 7totstv dvvatat dXXov, 6 dh ^co^v s%cov 6 tov 
Ttotrj^avtog trjv fiOQ^piqv ddsX(pdg cov xal avtog tijv 
avtrjv dvva^itv i%cov 7totst iv tco ysvvcofiivGJ. 

3. 7tcog ovv 7toicov xal ovtcog 7totcov dsco- 

30 Qlag ttvog dv i(pd7Ctotto; rj, si fiivcov Tcoist xal 
iv avt(p fiivcov i0tl X6yog, sl'rj dv avtog ^scoQCa. 
^ fihv yaQ 7tQd%tg yivott dv xatd X6yov itiQa 

VIII, 3. 4. 335 ovea dtilovott tov Xoyov 6 p.ivtot. Xoyog xal 
avtog <Jvvmv f » x^dlu xal imtftattov ovk av hyi 
nQ&lig. d ovv (irj Ttgalig dkXd koyog^ d^ecaQia • xal 
inl navtog Xoyov 6 fihv ioxatog ix &8(0Qcag xid 
p.34& J^imgia ovtmg mg ts&BmQfj^ivog, 6 dh ytgo tovtov 5 
nag 6 filv aUog dUmg^ 6 fiij mg q)v6ig dUd i^vxn, 
6 d' iv tfj q}V0u xai tj q)i^6ig. d^d ys xal avtvg 
ix ^smQiag; ndvtmg fif/v ix ^emQtag' dXV si xal 
avtog ti%BmQifixmg avt6v\ r/ %mg; i6tt (ihv ydg aTto- 
tiXiiS(ia ^smgiag xal ^emQfjaavtog ttvog. Tcmg dh 10 
atk^ i%u ^smgiav; tf^v (ihv ^ij in koyov ovx ixet' 
liym <5* ix loyov to 0xox€i:6»ai tisqI tmv iv avtrj. 
dm ti ovv Imi ttg ov6a nal loyog xal dvva^iig 
%otov6a ; ag' mt to 6xomt6%ai i6tt to (iijnm ixuv; 
d 91 ixit, xal dtd tovto ott ixst xal Tiotst. to 15 
ow ilvat «i/fij i i6tt TOVTO i6tt to Tiotitv avtii' 
i6tt dh ^im^ia xal mmQ7}fiaj koyog ydg. tm ovw 
ilvat d^imgia xal ^imQfipta xal loyog tovtm xal 
notil ij tavtd i6ttv. i} %oiifi6tg aga d^sm^ia i^^ttv 
dvaxiq>avtat' i6tt ydg dnotili6fia ^imgiag fiivov- 20 
6tig ^imgiag ovx dklo Tt 7cgaid6tigy dUd tm iivai 
^smQia Jf0iij<la<fi7$. 

4. xal it Ttg ds avTiJv l^otto tivog svixa notit^ 
il tov iQmtmvtog i^ikot inaiitv xal Xiyitv, ilnot 
dv' 'ixQfjv (thv ftij i^mtdv, dXld 6vvtivat xal av- 25 
tdv 6tmnfi, m67tiQ iym 6tmJtm xal ovx il'^t6fiat 
liystv. ti ovv 6wtivat; ott to yivofisvov s6ti 
%iu^a ifiov [ipov] 6tm3Cfi6d6fig ual q>v6it yivo^ 
liivov d'i(6QfifAa ., xai (Aot yivoftivrj ix ^imgiag t^g 
mHl trjv q)V6tv i^stv q}tXo^idfAOva vnaQxst xal to m 
%imQOVV (tov %imQrj(ia xotit^ m6UiQ ot yimfiiiQat 
^imQOVVtig yQdq)OV6tv' dXX' i(iov (iiq yQaq>ov6rigj &imQ0V6t]g di, vq)iotavtat at tmv 6m(idtmv yQafi- 
(lal mOTCSQ ix7ci7Ctov6at. xai (lot tb trjg (irjtQog 
xal tmv ystvafisvmv vTcdQ^st 7cd^og' xal yaQ sxstvot 
sigIv ix d^smQiag xal ^ ysvs6ig fj sfiij ixsivmv 
5 ovdsv 7tQal^dvtmv, dXX^ ovtmv (ist^ovmv Xoymv xal 
d^smQOvvtmv avtovg iym ysyivvri(iat.^ ti ovv 
tavta ^ovXstat; mg ij Xsyo(isvri q)v6tg ipvxri ovoa, 
yivvrj(ia ipvx^g TCQotsQag dvvatcotSQOV ^m^rjg, Yi6v%fj 
sv iavtfj d^smQiav sxov6a ov ^tQog to dvm ovd' av 

10 stt 7tQ6g to xdtm^ 6ta6a ds iv m i6ttv, sv tfj av- 
trjg 6td6st xal olov 6vvat6%^rj6st^ tfj 6vvs6st tavtrj 
xal 6vvat6d^7j6st to (ist' avtrjv sldsv mg olov rs 
avtfj xat ovxitt it,rjtrj6sv dXXa ^scoQtjfia d^totsXi- 
6a6a dyXaov xal xaQtsv. xal si ttg ^ovXstai 

16 6vvs6iv ttva fj at6Q^rj6tv avcfj dtdovat , ovx 
</t«i/ Xsyo(isv sTil tmv dXXmv trjv al6%^rj6iv ?J' 
rrjv 6vvs6tv, dXX' olov sl r^g trjv toi) vtcvov 
[tfj] tov iyQrjyoQotog 7CQ06stxd6sts. d^smQov6a 
ydQ d^S(6Qrj(ia avtrjg dvaTcavstat ysv6(isvov 

20 avt^ ix tov iv avtfj xal 6vv avtfj (isvstv xal p.346 
&smQrj(ia slvat' xal ^smQia dipoq)og^ d(ivdQ0tsQa 
di. stiQa yaQ avt^g sig ^iav ivaQyi6tSQa^ rj 8s 
sidmXov ^smQiag dXXrjg. tavtrj drj xal to ysvvrjd^sv 
VTC' avt^g d6d^svsg 7tavtd7ca6tv , oTt d6%svov6a 

25 ^smQia d6%svsg ^smQrjiia 7Cotst- S7csl xal dv^Qm- 
7Cot, otav d6%svrj6m6tv sig to d^smQitv, 6xtdv ^im- 
Qiag xal X6yov trjv 7CQd^tv Tcotovvtat. ott ydQ (irj 
ixavov avtotg t6 rrjg d^imQiag V7c' d6%svsiag i^vx^g, 
Xa^stv ov dvvd(isvot to %sa(ia txavmg xal dtd 

30 tovto ov TcXrjQovfisvot ^ iq)ts(isvot 6s avto idstv, 
sig TCQa^tv q)iQovtat, tva l'dm6tv, 6 (irj vm idvvavto. 
otav yovv 7Cotco6in xal avtol dQav ^ovXovtat avto 336 Enn. IIL VIII, 4-6. 337 xal ^EGiQstv xal al<s%dv£a^av kocI tovg aAAoug, 
mav fj 7Cq6^€(Sis avtots mg oUv ta TcgdiLs ij. nav- 
taxov diq dvsvQtjaofisv t^v TtoCriOiv xal tiiv 7CQdi,iv 
ii dp&ivsLav ^€G)Qias fj magm(^v^n(^^ ' dfS^iveiav 
Itiv, ii (iridiv tig i%oi (letd to 7iQa%^iv Ttagaxo- 5 
lov^(ia di, d ixoi dllo Ttgo Tovroi; xgstttov tov 
Ttotfj^ivtog ^imgBtv. tis ydg ^siogstv to dXri^ivdv 
dvvdfisvos 7tQOTfiyov(i.ivms igx^"^^^ «^* ^^ cldGilov 
Tov dXri%ivov\ (laQtVQOvat dh xal oi vca^iatSQOi 
t^v itaCdGiVy oi TtQOS rds (la^rjasis ««t ^saQcas 10 
ddvvdtos ixovtss inl tds tixvag xal tds iQyaaCas 
xatatpigovtat, 

5. dXld xsqI (ilv (fvasms slitovtss ov tgoitov 
^smQia r/ yivvri<SiSj inl trjv irvxnv trjv TtQO tav- 
trjs iX^ovtss Xiyo}(isv, ds ij tavtrjs ^soQia xal u 
to <pUo(ia&hs xal to irjtrjttxov xal 7] il (ov iyvcS- 
X£i mSls xal to TtlrJQSS nsTtoirixsv avtriv %s(6QYi(ia 
Ttdv ysvo(iivriv dllo &s(A)Qt}(ia TtoLrjaac olov r] 
tixvrj itout, otav ixdatri 7th]Qris ll? dXlriv oiav 
(tixQdv tixvriv iv 7tai8C(fi tvdak(ia ixovtt aTtdvtmv 20 
MXXcas (livtoi tavta maitBQ d(iv8Qd xal ov dvvd- 
(isva Porj&stv iavtots &sd(iata xal d-smQtj^iata. to 
JtQmtov ovv avtrjs dvm TtQos tov dvm dsl itlriQOV- 
(isvov xal iXka(i7t6(isvov (livsi ixst, to 6s tfj tov 
HStaXa^ovtos arpcjri^ (istaXrjtst (istala(ipdvov tcq^- 25 
staiv dil gfiii) ix tcifns ' [t(^ns] sviQysia ydg Ttavta- 
%ov (p%dvii xal ovx sattv otov dTtoatatst, 7tQOLovaa 
(iivtoi ia to savtns ^tQoa^sv (liQOS ov xatalilonti 
(liviiv aTtoXiTtovaa ydg ro TtQoa^iv ovxitL iataL 
Ttavtaxovy dXX* iv d tiXivtd (i6vov. ovx laov dh 30 
t6 TtQOiov t(p (liCvavtL. si ovv Ttavtaxov dii yCvs- 
a^ai xal (i^ ilvat o7tov (irj trjv iviQysvav t^v av- trjs dsC ti to TtQotiQov stSQOv Tot» vatigov, rjxiL 
8h rj ivigyiLa ix d^smgCas n TtQaisms, TtQd^cs ^h 
oij7tm riv — ov ydg olov ts Ttgo ^smQias — dvdfxij 
da&svsatigav (ihv stigav stigas slvaL, Ttdaav dh P-347 
5 %-smQCav mats ti^v xatd tiJv d^smQLav Ttgd^Lv do- 
xovaav slvat tijv dad^svsatdtrjv d^smQiav slvat' 
6(ioysvhs yaQ dsl dst t6 ysvv(a(isvov slvaL, da^svi- 
atSQOv (lijv tm i^CtrjXov xatafiatvov yCvsad^aL. dipo- 
(prjtl (isv di] Ttdvta, otL (irjdsv i(i(pavovs xal trjs 

10 si,m%sv ^smgCas n TtQa^sms SsttaL, xal i^vxn 6h i} 
^smQovaa xal to ovtms ^smg^aav dts sl^mtiQm xal 
ovx (oaavtms tm tcqo avtrjs to (ist avtijv tcolsl 
xal d-smQLa tijv ^smgCav JtOLst. xal ydg ovx ixsu 
7tiQas n ^smQLa ov8h to %sa)Qri(ia, dtd tovto dh 

15 7tavtaxov, Ttov ydg ovxi; iTtsl xal iv Ttdat] ipvxfj 
to avTo. ov yaQ TtiQLyiygaTttaL (isyi^SL. oij (ii^v 
(oaavtms iv 7tdaLv, mats ovdh iv Ttavtl (liQSL fvxijs 
6(ioims. Slo 6 r]VLOxos tots iTtTtOLs dCdmaLV o sldsVy 
o[ 8h Xa^ovtss 8i]Xov otL OQiyoLvto dv mv sl8sv 

20 iXafiov ydg ov 7tdv. OQsyo^isvoL 8h si TtQattOLSVy 
ov OQsyovtaL avsxa TtQattovaLV. r]v 8h dscSQrjna 
xal ^smgCa ixstvo. 

6. i] dga itQa^Ls svsxa ^smQlas xal %smQr](iavos ' 
mats xal tots TtQattovaLv ij d^smQia tiXos, xal olov 

25 ii svd^sCas o (li] ^8vvr]d^7]aav Xa^stv tovto TtSQL- 
7tXavcS(iiV0L iXstv ^i^tovat. xal ydg av otav tvxm- 
aLV ov ^ovXovtaL, o ysvia^aL rj^iXrjaaVj ovx Lva 
(li] yvcSaLVj dXX' Xva yvcoaL xal Ttagov IdmaLv iv 
tpvxf], 8ijXov otL xsC(isvov %^sat6v. sTtsl xal dya- 

30 ^ov xaQLv TCQattovaL- tovto 8h ovx Lva i^m av- 
rwi/, ov8' tva (lij sxmaLV^ dXX^ iva sxmaL to ix 
tijs TtQa^sms dyad^ov, tovto 8h Ttov; iv tl^vxfj. 

PLOTrx. 22 SB8 £dii. III. vni, 6. 7. 339 avixaiiilfBv ovv ndhv ij xgaiiq ilg dsoQiav S 
yaQ iv ifvxij lafipdvet Adyoj ov6rj, xi av aXko ^ 
koyog eimimv iitj; xal fiaAAov, oam fidXkov. toxs 
yaQ %al ri0v%Cav ayu xal ovdhv ^rjtst (Dg nltiQm- 
^stcaj nal i} d-smQia ri ivta toiovtm rcS matBVBiv ixsiv 6 
Bt6m %Bttai. xal oam ivaQysCtiQa ?J jrtdrtg, '^avxcci' 
tiQa xal i} ^smQCa^ rj fidlXov sCg 'iv dyst,, xal ro 
ytvm0xov o0m yivmffxBv — rjdri y^9 (Sitovda6tiov — 
sig ^V tm yvm0&ivti, iQxstaL. si yaQ 8vo, t6 iihv 
aXXOj ro dl dXlo i(Stai>' mats olov jtaQdxsitai xal 10 
t6 dmXovv tovto ovnm mxsimtav. olov otav ivov- 
tsg X6yoi iv i^vxrj fAridhv %oim0L. dio dst ftij l|o- 
^sv t6v Xoyov slvat,, dXX' ivm&^qvac r^ tvxv "^^^ 
fiav&dvovtog , smg av oixstov svQrj. ^ ^hv ovv 
i^vxrj, otav oixsimd^ij xal diats&fj ofioimg, 7tQoq)iQSL 16 
xal %QOxst.Qit,BtaC o yaQ itQmtmg slxs xal xata^av- 
p. 348 ^dvsiy xal t^ TtQOXSiQiiSst. olov sriQa avt^g ylvstai, 
xal d^avoovfiivri ^Xiitsi mg dXXo ov dXXo' xaixoi 
%al avtri Xoyog fjv xal olov vovg^ dXX^ OQmv dXXo, 
i6tt, yaQ ov nXiJQrjg^ dXX' iXXsijtsc tm TtQO avtrjg' 20 
6Qa fiivxot, xal avtrj rjavxmg d %Qoq>iQBi. d fihv 
ydQ XQorjvsyxsv^ ovxiti jtQOipiQBt, d dh 7tQ0(piQSv^ 
x^ iXXiTtst TtQOtpiQSt, sig ini6xsifi,v xaxafiav&dvovaa 
S ixBi, iv dh xotg XQaxxtxotg ifpaQfioxxst d ixBt, 
xotg ilm, xal xm ftlv fidXXov ixsiv rj i} q)vai.g 25 
iJ<Ji»;tair€(>a 5 xal xm TtXiov ^smQrjtixiq fidXXov^ tm 
dh urj tsXimg itpisfiivrj fidXXov ixsiv trjv tov ^sm- 
^^ivro, .ar«^»r,a.v .al ^.a„lav r^v i^ in.- 
0xitlfBmg. xal dzoXsinovaa dh xal iv dXXoig yivo- 
(livrjy slt^ inavtovaa ndXiv^ ^smQst tm ditoXsi" 30 
€p^ivti avtrjg fiiQSi' -^ dh atdaa iv avtrj fjttov 
toiko Ttoist. dto 6 07tovdatog XsXoyiatai rjdrj xal xo TtaQ^ avxov TtQog dXXov ditoq^aivsi' TtQog dh 
avxov otl)ig. rjdrj yaQ ovxog itQog xo sv xal TtQog 
xo rjavxov ov liovov xmv s^m^ dXXd xal TtQog avxovy 
xal Ttdvxa slam. 
6 7. ort fihv ovv Ttdvxa xd xs mg dXrj^cjg ovxa 

ix d^smQiag xal ^smQia, xal xd ii ixsivmv ysvofisva 
&BmQovvtmv ixsivmv xal avxd ^smQ^fiata, xd fihv 
aia&tjasL td dh yvmasi rj dolrj^ xal ai TtQa^stg ro 
tiXog ixovatv sig yvmatv xal ij iq^saig yvmasmg xai 

10 ai ysvvijaEtg djtd ^smQiag sig djtotsXEvtrjatv stdovg 
xal d^BmQij^iatog dXXov^ xal oXmg finiijfiata ovta 
sxaata tmv Ttotovvtmv d^smQTjfiata notst xal sCdrj^ 
xal a£ ytvofisvat vnoatdastg fitfirjastg ovtmv ovaat 
[td] Ttotovvta dstxvvat tiXog Ttotovfisva ov tdg 

16 Ttotrjastg ovdh tdg TtQd^stg, dXXd ro ditotiXBana tva 
^smQrjd^fj, xal tovto xal ai dtavorjastg idstv ^iXovai 
xal itt itQotsQov ai aiad^astg, atg tiXog ij yvmatg, 
xal itt TtQO tovtmv jj q)vatg to d^smQrj(ia to iv 
avtfj xal roi/ Xoyov Ttotst dXXov Xoyov dTtotsXovaa, 

20 [coi;] td fihv rjv avtod^sv Xa^Etv, td tf' VTtifnvrjasv 
6 Xoyog, d^Adv Ttov. iTtsl xdxstvo drjXov, mg dvay- 
xatov rjv tmv TtQmtmv iv d^smQia ovtmv xal td 
dXXa Ttdvta iq^isa^at tovtov, slTtSQ tiXog dnaatv 
rj aQxrj. iitsl xai, otav td ^tpa ysvva, ot Xoyoi 

26 ivdov ovtsg xtvovat, xal iattv iviQyBta d^BmQiag 
tovto xal mdlg rov TtoXXd jtotBtv Bidrj xal itoXXd 
^smQtjfLata xal Xoymv TtXrjQmaai ndvta xal otov 
dsl ^smQstv to ydQ itotstv slvai tt sldog iatv 
notstv, tovto di iatt itdvta jtXrjQcSaat d^smQiag, 

30 xal al dfiaQtiat dij ai ts iv totg ytvofiivotg al ts 
iv totg TtQattOfiivotg , d^smQovvtmv sidlv ix tov 
^smQrjtov 7taQaq)0Qd' xal ys xaxog tBxvitrjg 

22* 340 Eeii. III. vnr, 7—9. 341 349 ioixsv al0%Qa ii^dfj miovvn. xal ol iQcateg dh 
idovtav xccl XQos ddog fjTtsvddvtav. 

8. taika (ilv [ovv] ovtag. t^g dh ^BOQLas 
dvafiaivov0f}g ix xijg (pvGsag sitl tpvxrjv xal dnd 
tavtng ilg vovv xal dsl oixsiotiQmv tav ^sosQLoiv 5 
ftyvo^ivtav xal ivovfiivov totg ^soqovOl xai sjcl 
t^g (Snovdalag tvxijg ^Qog to avto tc5 vjcoxsL^svGi 
iovtav tmv iyvmGnivmv dts sig vovv 07tsvd6vtmv, 
inl tovtov drilovotL ^dti IV ayifpm ovx oixscmasiy 
mtfTtsQ i%l Tijff iwxng tng dQiatng., dW ovai^ xal lO 
tm tavtov tb slvai xal t6 vostv slvav, ot; yaQ itt 
allo, TO ^' alXo' Ttdhv yaQ av dklo iatai, o 
ovxiti d?.lo xal dkXo. dst ovv tovto slvai Hv ovtmg 
m(ifpm' tovto di iati ^smQia tco0a, ov ^scoQrnia, 
olov To «V dkkm. To ydQ iv dkkm £(ov tv ixstvo, 15 
o^ avto^mv. si ovv ti]astai ti ^sdQrjfia xal votifia, 
dst avto goijv slvai ov q)Vtixiqv ovdh aiG^rjtixriv 
ovdh tvx^^n'^ ^'i*' dkkr}V. voijastg (vhv yaQ %mg 
xal dkkar dkk' i} (ihv gjvwxi} vorjaig, rj dh aic^rj- 
tLxrjj i5 dh ifVXLXij. nmg ovv vorjasLg; ort koyot,. 20 
xal Ttdaa tmrj vofjaig Ttg, dkkd dkkrj dkkrjg dfivdQO- 
tiQa, maitSQ xal gfoi?. rj 8h ivaQysatiQa avtrj xal 
TtQmtri ScjiJ xal TtQmtog vovg slg. voi^aLg ovv i} 
jtQcdtrj [itQcitrj] gcoi) xal ^mr) SsvtiQa vorjaLg dsv- 
tiQa xal i} iaxdtrj gcaij iaxdtrj vorjaig. naaa ovv 25 
^mij rj tov yivovg tovtov xal vorjaig. dkkd t,mrjg 
fihv ramg ^iatpoQag td^a av kiyoisv dv^Qmitoi, 
vorjasmv dh ov kiyovaiv, dkkd tag [livj tdg d' okmg 
ov vorjasig, oti okmg tfjv foijv o tt noti iativ ov 
Irjtovaw. dkV ixstvo ys imarj^iavtiov, otc %dkiv 30 
av o koyog itdQSQyov ivdsixvvtav ^smQiag td udvta 
ovta. si f§i#w ij tmrj rj al^^satdtrj vorjasL £ciif i iatiVj avtrj 8h tavtov tfj dkrj^satdtrj vorjasi, rj 
dkrj^satdtrj vorjacg t,y xal 7} ^smQia xal ro ^sm- 
Qrjiia tb toiovto t,mv xal t,mrj xal Hv byiov td dvo. 
iv ovv ov td dvo Ttmg av Ttokkd tovto tb sv, ^' 

6 oti ov% ?i/ ^smQSt. sitsl xai, otav tb ^v d^smQfj, 
ovx cjg sv si dh ftif, ov yivstai vovg. dkkd ap|a- 
fisvog o5s ?v ovx cog '^Q^ato ifisivsv, dkk' ikad^sv 
savtbv Ttokvg ysv6(i,svog, olov ^s^aQrjiisvog, xal 
ilsiki^sv civtbv Ttdvta ^^ftv i^ikmv — si xal ^ik- 

10 tiov rjv avtm ft)J s^skfjaav toiko, dsvtSQOV yaQ 
iyivsto — ofov xvxkog ilskCiag avtbv yiyovs xal 
axrjlicc xal iniTtsdov xal TtSQicpsQSia xal xivtQOV 
xal yQapLnal xal td (ihv dvm, td^dh xdtm' ^sktim 

(ihv o^sv, x^^Q^ ^^ *^? ^- ^^ y^Q ^^' ^^ ?^^ ^^ 

15 TOtovrov olov tb d(p' ov xal sig o, ovdh av tb dcp' p.350 
01; xal sig o olov tb dcp' ov (i6vov. xal dkkmg dh 
6 vovg ovx sv6g tLvog voijg, dkkd xal Tcdg- Ttdg 8h 
mv xal Ttdvtmv. dst ovv avtbv Ttdvta ovta xal 
Ttdvtmv xal tb (iSQog avtov ixsLV Jtdv xal Ttdvta' 

20 si 8h (iTj, s^SL tL (isQog ov vovv, xal avyxsiastav il 
ov vmv, xal amQog tLg av(i(poQrjtbg iatav dva^iivmv 
tb ysvia^aL vovg ix Ttdvtmv. Slo xal ditSLQog ovtog 
xai, st Tfc aTt' avtoij, ovx rjkdttmtaL, ovts tb aTt* 
avtov, otL Ttdvta xal avtb, oijts ixstvog 6 i^ ov, 

25 oTt (ii^ avvd^saLg rjv ix (lOQimv. 

9. o^Tog (isv ovv toLoijtog- 8^6 ov TtQcitmg, 
dkkd 8st slvaL tb izixSLva avtov, ovtcsq x^Qlv xal 
ol itQba^sv k6yoL, 7tQc5tov (liv, otL Ttkrj^og svbg 
vatSQOV xal dQL&(ibg 8h ovtog, aQLd^fiov 8h aQxrj 

30 xal toi> tOLOvtov to ovtmg sv xal ovtog vovg xal 
vorjtbv d(ia, mats 8vo d(ia. si 8h 8vo, 8st tb TtQb 
tov 8vo ka^stv. ti ovv\ vovg fioVov; dkkd icavtl ^m 342 EnD. lU. VIII, 9. 10. 343 vfi 0vvit€vxtai f o voi^tov d (wv dBt^ri GvvilBvi^at,^ 
%i vontov, ovdl vovq i^tai. ii ovv m vovg, dXV 
ix(piv^£tai td dvoy fo ngotsQov tmv 8vo tovtav 
iitinuva dst vov dvaL. xi ovv %GiXvu to vor\tov 
ai>to slvai ; ij of * %a\ fo voi?f 6i/ QvvilsvKtai tm 5 
vw. sl ovv ftijffi vovg fn}f£ voritov etr}, f^ «v etri; 
ii ov 6 votJff Hal fo 0VV avt^ vontov (pn6oiiBV, 
%i ovv tovto %al notov f t avto q,avta0^n^6iiB^a ; 
%al fag av n ^^ovv iatai n dv6nt6v tv. voovy 
Ikhv ovv vovgj av6ntov dh ayvonau xal iavto' 10 
S0tB ti 0Bnv6v; oMh yaQy bI Xiyoii^Bv fo aya^ov 
slvai %al a7tlov0tatov slvai., dnUv ft nal 0aq>h 
iQoviiBv f dlrfih Uyovtsg, mg av ^ij %cjfi£v iul 
ti iQBidovtBg fifv didvoiav liyoftBV. nal yaQ av 
tng yvG)0£mg did vov t(ov dXlcav ytyvoftcVijs xal 15 
Tco v^ voovv tt ytyv(66XBiv dvvaiiivcav vnsQpB^n- 
nog toiko fijv vov (pv0tv tivt, dv dUoxoito iiti- 
fioX^ d^Qoa; xgog o dst (Jijftavat, ottos olov ts' 
fij3 iv w^v oyLoCm qpiftfo^fv. Itff^ yaQ ti xal TtuQ 
niitv avtov n ovx i6tiVj oitov fti^ ifStLV, olg i<Sti 20 
HBti%Biv avtov. t^ ydg 7tavta%ov itaQaOtnaag 
onovfyvv tb dvvd^BVOV i%Biv i^Big ixBt^BV S^itBQ 
f/ gjdvijS xatB%ov(fnS iQni^icc^ ««^ f*«^« '^ns iQni^^^S 
%ul dv^Q(6%ovg iv ot^ovv fOt3 iQnf^ov (StnCag oy? 
%nv (pmvnv xofiif} ndoav xal av ov 7td(Sav, f ^ ovv 26 
p.861 iotiv xofttoiifif^a vovv 7taQa6tn(SdiiBvot,; n ^^^ 
fov vovv olov Big tovTtC^m dva%(OQBtv %al olov 
iavtov d(pivta totg Big oTt^a^sv avtov diKpi^to^tov 
oi^ff nfx^r, d i^iXei. i%Btvo &Qdv, t^n ^«^^« '^^^^ 
Blvat i6tt iaIv ydQ aikog Jcm} 7(Q(6tnj iviQyBia^o 
ov6a iv di.Bl6d(p tmv Ttdvtcov • diB^^dGi dl ov t^ 
diBlLOV(Sfi, dUd ff] 6iBiBk^ov0fi. BtuBQ ovv xal l(on i(StL xal dul^odog i(Stv xal ndvta dxQi^mg xai 
ov% 6lo0%BQc5g i%Ei — dtBk(6g yaQ dv xal ddiaQ- 
^Q(6t(*)g i%Oi — dvdyxn ix tivog dlXov avtov elvai, 
o ovxiti iv dul^odG), dXXd dQ%n du^odov xal dQ%n 
5 Jw^s xal dQ%n vov xal tc5v ndvtcav. ov yaQ dQ%n 
td ndvta^ dXV i% dQ%ng td ndvta' avtn dh ovxiti 
td ndvta ovdi tv tmv ndvtcov, Xva ysvvnari td 
ndvta^ xal Xva ^n ^Xrj&og ^, dXXd tov nXn^ovg 
dQ%n' tov ydg yevvn^ivtog navta%ov to ysvvcSv 

10 dnXovatsQov. sl ovv tovto vovv iyivvn^ssv, dnXov- 
(StBQOV vov dst avto slvai. si di tig otocto avto 
to ^v xal td ndvta slvac^ ^'fot xad'' ?v sxa6tov 
tcav ndvtav ixstvo i^tai n 6yLOV ndvta. si ^sv 
ovv ofiov ndvta (Svvn^QOL^fiiva, vatSQOv iGtai tc5v 

16 ndvtcov si dh ngotsQov tav ndvtcov, dkXa iihv td 
ndvta, dXXo dh avto iatai t(6v ndvtov ' si 8h dfia 
xal avto xal td ndvta, ovx dQ%n i(Stai. dst dh 
avto dQ%nv slvai xal slvat nQO ndvtcav, iva tj [iBt' 
avto xal td ndvta. to dh xad^* sxa<Stov tc5v ndv- 

20 tav nQcotov (ihv to avto iatav otiovv btcoovv, 
insita b^ov ndvta, xal ovdhv diaxQivst. xal ovtoig 
ovdhv t(6v ndvtcav, dXXd nQo tc5v ndvtcav. 

10. ft dij 01/ ; dvva^iig t(6v ndvtosv ns f*^ 
ov(Sng ovd' dv td ndvta, ovd^ dv vovg Jcai) n ^Qcitn 

26 %al ndaa. to dh vnhQ fqv gcoijv attiov ^csrjg' ov 
ydQ n trjg Jo^s ivsQysia td ndvta ov0a nQcStn, 
dXX' cS^nsQ nQO%v^st(Sa avtrj olov ix nnyng. von^ov 
yaQ nnyn^^ dQ%nv dXXnv ovx i%ov6av, dovOav dh 
nota^otg ndOiv avtnv, ovx dvaXa^stiSav totg nota- 

30 ^otg, dXXd ^ivovaav avtrjv n^v^cog, tovg dh i^ 
avtijg nQosXnXv^otag nQlv dXXov dXXri Qstv 6[iov 
0vvi6vtag iti, n^n ^^ ^^^^ sxdatovg Bid6tag ol S44 Enn. III. VIII, 10. 11, 345 dipTJ0ov0tv avtmv td ^sv^ata' ^ Jo^r tpvtov iieyC- 
Otov dict Ttccvtog ik^ovaav aQ%iig fievovarjg xal ov 
6ntdaa%B(G7ig xsqI itav avt^g olov iv ^tJl? ^^QV- 
fiivfig. avtfj toivvv nagiox^ f^^^ ^^^ Ttdaav lorjv 
tm (pvt^ triv ffoXAifv, inHVS dh avti^ ov TtokXii 5 
ov6aj alk^ &Q%Yi v^g TtoXXijg. xal ^avfia ovdiv. ^ 
xal ^avfia, amg to TtX^^og tijg gcaijff i^ ov nkyj^ovg 
ijv, xal 01UX iqv to TtX^&og, d firi TtQO tov itkrj^ovg 
^v fi^ TtXij^g i}v. ov yag fisQc^stai sig to itdv 
fj dQ%ri' fiBQLfS^etiJa yaQ a7tmlB6Bv dv xal t6 Ttdv, 10 
Mal oi;d* dv itt iyivsto (lii fisvovCrig tijg dgx^g 
p. 352 i(p' iavtiig iti^ag otj^rjg. 8id xal i} dvaymyrj nav- 
ta%ov i(p* iv. xal itp' ixdiStov fiiv rt sv, eig o 
dvd^stg, xal to dh itdv slg IV to Ttgo avtov, ovx 
aTtXmg £v, emg [dv'] Tt^ ijtl to aTtlcSg Isv iX^ri' 15 
Torro dh ovxiti iit* dlko. dkk' d fihv to tov 
q)vtov IV — tovto dh ij dQ%^ i} fiivovtJa — xal t6 
^^ov Hv xal to ifvxijg ^v xal to navtog ?v kafi^dvoij 
kafi^dvEi ixa0taxov to dvvatcStatov xal to tlfiiov* 
d dh to tmv xatd dktld-eiav ovtmv iv, tijv dQ%ri'^ 20 
xal Ttrjyiiv xal dvvafiiVy kafifidvoij ditiatijamfisv 
xal to fir}dhv vitovoilamfisv; ^ iati fihv firjdhv tov- 
tmv mv i0tiv ccQX^y toiovto fiivtoi, olov firidsvog 
avtov xatriyoQStG^ac dvvafiivovj fii^ ovtog, fti) 
ova^agj fi^ 5cJ%> '^o vxhQ itdvta tavta sivai. sl 25 
dh dtpskmv to slvai kafipdvoig, ^avfia s%mg. xal 
fiakmv TtQog adto xal tv^mv iv totg avtov dva- 
Ttavadfjtsvog ovvvosi fidkkov tij XQoa^okf^ avvsig, 
avvoQmv dh to fiiya avtov totg fjist avto di* avt6 
matv, 30 

11. itt dh xal Sds' iitsl yaQ 6 vovg iativ otig 
tig xal oipvg OQmaaj dvvafiig iatai sig iviQysiav i ik^ovaa. iatai toivvv to fihv vkri, to dh sldog 
avtov, olov xal ij xat' iviQysiav OQaaig vkri dh [ij] 
iv voritotg. ijtsl xal ri OQaaig ^ xat' iviQysiav 
dittov ixsi ' Ttglv yovv tdstv Hv i^v. to ovv IV dvo 
5 yiyovs xal td dvo sv. tij fihv ovv oQdasi i; Ttkr^- 
Qmaig TtaQa tov aia^ritov xal i} olov tsksCmaig^ tij 
8h tov vov otl)sv to dyaxtov tb nkriQovv. si yaQ 
avtog to dyad^ov, ti i8si, OQav rj ivsQystv okcog ; td 
fihv yaQ dlka TtSQl tb dya^bv xal dtd tb dya^bv ixst 

10 Ti)v ivsQysiav, tb 8h dya^bv ovSsvbg 8sttai' 8ibov8hv 
iatai avtm t] avro'. (p%'syl,dfisvog ovv tb dya^bv 
firi8hviti7tQoav6st' idvyaQ tcTtQoad-fjg^oam TtQoai^ri- 
xag otiovv, iv8ssg Ttoiijastg. 8ib ot)8h tb vostv, tva 
xal |LnJ dkko, xal itotyjarig 8vo, vovv xal dya^ov, 

15 6 fihv yaQ vovg tov dya%^ov, tb d' dyaO^bv ov 8sttav 
ixsivov o^sv xal tvyxdvmv tov dya^ov dya^ost^hg 
yCvstai xal tsksiovtav staQd tov dya^ov, tov fihv 
sl'8ovg Toi) ijt' avtm TtaQa tov dyad^oi) rixovtog 
dya^osi8Yi Ttotovvtog. olov 8h ivoQatat iit' avtm 

20 Ix^^og Tov dyad^ov, totovtov tb aQxitvitov ivvostv 
TtQoarixst tb dkri^tvbv ixsCvov iv^Vfirid^ivta ix tov 
inl tm vm iitt^iovtog l'xvovg. ro fihv ovv ix' 
avtm ix^og avtov tm vm ivoQmvtt i8mxsv ixstv 
mats iv fihv tm vm i} icpsatg xal i(ptifisvog dsl xal 

25 dst tvyxavmv, ixst 8h ovts i(ptifisvog' tCvog yaQ; 
ovts tvyxoi^c^'^' ov8h ydQ icpCsto. ov toCvvv ov8h 
vovg' iq)satg ydQ xal iv tovtm xai avvvsvatg TtQbg 
tb sl8og avtov. tov 8i^ vov xakov ovtog xal ndv- 
T03V xakkCatov, iv cpmtl xa^agm xal avyij xad^aQa 

30 xstfiivov xal trjv tmv ovtmv TtSQtka^ovtog (pvatv, 
ov xal xakbg ovtog xoafiog axtd xal sixcSv, xal 
iv Ttdaji dykaC(x xstfiivov, oTt firi8hv dvoritov firi8h p.353 M6 Eim. III. 0xoTiLv6v ^j^d' ccfiitgov iv avnpj gcoi/rog Jo^i/ 
HkanuQCaVy &dfifiog fihv Sv ixoi tov idovta xal tov- 
1:01/ xal mg x(pj iig avtov siadvvta xal avtov ysvo- 
(Aivov iva, mg 6iq 6 dvapXiipag iig tov ovgavov 
xal to tc5v afStQov fpiyyog idcjv tov TtOL-qCavta 6 
iv&viiittat, xal gi^T^r, ovrw XQV ^«^ ^^i/ vofjtov 
xotSfiov og id-idaato xai ivitds xal i&av[iaai xov 
xaxiivov xotTitfjv tig aga 6 toiovtov V7to6t7j0ag 
ti^titVy ij Ttov ^ jrws, 6 toiovtov natda yivvyjaag 
vovvy XOQOV xalov xal xaqi* avtov yivofiivov xoqov. 10 
xdvtoag tot ovti vovg ixitvog ovti xogog, dAXd xal 
«QO vov xal XOQOV (litd yaQ avtov vovg xal xoQogy 
difi^ivta xal xixoQie&ai xal vivofixivat • d ukriaiov 
ftiv ifSti Tov dvivdiovg xal tov voitv ovdhv dio- 
li^voVy nXvJQOiGLv dh dXrj^ivfjv xal vorjaiv ixHj oti, 16 
MQCitmg ixii» to dh TtQO avtcav ovti dittai ovti 
l|€fc* f} ovx dv to dya^ov fjv. VIII, 11. IX, 1. 347 "■""%F' 

EniSKE^FEIS AIA*OPOI. 

p.sse 1. ^Novg\ fpfi6iVj 'oQa ivov0ag idiag iv tm 

i^u t^ov ' ilta diivofld'1^ [ditv] % (pfiaiv, *6 d^fiLOVQ- 
fog S 6 vovg 6Qa iv ttp iatt ipov xai todi t6 20 
Mav ixiiv.' ovxovv tpfjaLV ^Sfj ilvai td itdrj tzqo 
mv vovy ovta dh avtd voitv tov vovv; TtQmtov 
Qvv ixitvOj Xiym dh to ImoVj Ifitritiov ii firj f/ovg, 
dXX' hiQov vov- to yaQ ^imQOvv vovg' to toivvv 
i^Qv avto ov vovgj dXXd vofjtov avt6 tpfjaofiiv 26 
xal Tov vovv i^m tpfjaofiiv avtov a oqu ixiLV. 
itdmXa aQa xal ov tdXfi^^ ixiij ii ixit tdXfj^'^. 
iuit ydQ xal tiJi/ dXf]%iidv ^aiv ilvai iv tm ovtiy ov avto ixaatov. fj, xdv itSQov sxdtiQOv, ov 
XCDQlg dXXijXmv, dXX* rj fiovov tm itiQa. iniita 
ovdhv xmXvii oaov iiti tm Xiyofiivm ^v ilvai dfiq^m, 
diaiQovfiiva dh tij voijaic, itjtiQ fiovov ovtmg ov 
6 t6 fihv vofjtov, to 6i voovv o yaQ xad-OQa ov 
q)riaiv iv itiQm Tcdvtmg, dXX' iv avta to vofjtov 
iXiiv, ^ to fihv vofjtov ovdhv xmXva xai vovv 
ilvai iv atdan xai ivotriti xai '^avxia, trjv dh tov 
vov (pvaiv Tov oQmvtog ixstvov tov vovv t6v iv avtm 

10 iviQyadv tiva dn^ ixiivov, V OQa ixstvov OQmvta 
8s ixitvov olov ilvai vovv ixsivov, oti voit ixitvov 
voovvta 8h ixstvov xai avtov vovv xai vofjt^v 
dXXmg slvai tm fisficfii^ad^at. tovto ovv iati to 
dtavorjd^sv, d ixst oQa, iv tmds tm xoafim icoL^aac 

16 (^mmv yivfj tiaaaQa). doxst ys fifjv to dcavoovfisvov 
ijaxsxQVfifisvmg stsQOv ixsivmv tmv dvo Jtoistv. 
dXXoig dh do^st td tQia ^v slvat, to ^mov avto o 
iattVj 6 vovg, to dtavoovfisvov. ^' maiiSQ sv 7toX~ 
Xotg TtQOtsivmv dXXmg 6 dh dXXmg vost tQia slvai, 

20 xai td fihv dvo stQfjtat,, to ds tQitov ti, o disvo^^ri p.357 
td oQmfisva vno tov vov iv tc5 ^mm xsifisva avto 
iQydaaad^at xai Ttoiijaat xai fisQiaat; fj dvvatov 
tQOTtov fihv dXXov tov vovv slvai tov fisQiaavta, 
tQOTtov dh stsQov tov fiSQiaavta fi^ tov vovv slvat ' 

25 17 fihv yaQ xaQ' avtov td fiSQtad^ivta, avtov slvat 
tov fisQiaavta, ^ 6' avt6g dfiiQtatog ftivst, td 6' 
dit* avtov iatt td ftsQta^svta' tavta di iatt ipvxai' 
Tpvxnv slvat tfjv fisQiaaaav sig TtoXXdg tpvxdg, dto 
xai (pfjat tov tQitov slvat tov fisQtafiov xai iv tm 

30 tQitm, ott dtsvoijd-fj , o ov vov iQyov, dXXd tlfvxfjg 
fiSQiat^v iviQystav ixovarjg iv ftSQiatfj tpvast. 348 Eim. m. IX, 2. 3. 349 1/ 2. otov yaQ fiiag i7ti0t7]fir]g trjg oltjg 6 fifpi- 
0^6g £ig td ^emQtjfiata ta xad-ixaata ov axsda- 
O%d0Tfig ovdh xataxfQtiatia^siatig , i%£i dh €xa0tov 
dvvdfiH td oXoVj ov to avto aQxV ^"^ tiXog, xal 
ovtm XQ^ 7caQa(Jx£vdiHV avtov, cog tdg dgx^S f^dg 5 
iv avta xal tiXri slvav xal oXa xal Ttdvta sig to 
fijs q>va£mg dgiatov, o y£v6(i£v6g iativ ix£t- tovtca 
yaQ t^ aQlatfp avtov^ otav ixTiy dH^£tai ix£Cvov. ij Ttdaa ifvxrj ovda^iov iyiv£to ovdh 7jXd^£v 
ovdh ydQ ^v otcov dXXd to acjfia y£Ltov^6av fi£ti- lo 
Xa§£v avTjJs* 8i6 ovx iv tm acdfiatL ovd' 6 nXdtmv 
q>nai 7C0V, dXXd TO <yc»>a \ig adtrjv. al d' dXXai 
ixovaiv 8^£v ' d7c6 ydg i^vx^g * xal £ig 6 xal xat£X- 
&£lv xal n^t^Xd^ftv o&^v xal dv^Xd^ftv. i} d* d^l 
dvfQ iv (p 7tiq)vx£v £lvaL tl^vxij' t6 dh i(p£iijg t6 16 
Ttdv, olov t6 7tXri<siov ^ to v(p' rjXic). (pajti^£tai 
f^hv ovv i} fi£Q(,x^ ^Q6g to 7tQ6 avtijg q>£QOfuvri' 
ovtt, ydQ ivtvyxdv£L ' £ig dh t6 fi,£t avtiiv £ig t6 
fii^ ov. tovto 0£ 7toi£tj otav 7tQog avtrjv' 7tQog 
avtriv yaQ PovXofiivrj [flvai] t6 fi£t* avtrjv Tiout 20 
£td(X)Xov avtiigj t6 fiij ov, olov x£V£fiPatovOa xal 
doQLdtotiQa ytvofiivri' xal tovto t6 ^idcoXov t6 
doQKftov Ttdvtri (5xot£iv6v • dXoyov ydQ xal dvorjtov 
Ttdvtrj xal 7toXv tov ovtog aTtoatatovv. £ig dh to 
ftsta^v iattv iv t(p oix£ic3y TtdXtv 8h idov(Sa olov 25 
dsvtiQcc TtQoa^oXy t6 ^idcaXov ifnoQcpma^ xal ria^£taa 
iQX£tat £ig avto. 3. 7t(Bg ovv i^ £v6g TtXrl^og', ort 7tavtaxov* oi; | 
yuQ iattv OTtov ov. ndvta ovv TtXrjQOt. 7toXXd ovvj I 
fidXXov dh Ttdvta ^'dij • avt6 fihv yaQ £i fiovov 7tav- 30 taxov, avt6 dv ^v td Ttdvta ' i7t£l dh xal ovdafiovj 
yiv£tai fihv td Ttdvta 8i^ avtov, oti, Ttavtaxov 
ix£tvo, £t£Qa dh avtov, oti avt6 ovdafiov. did tC 
ovv avto ov fiovov ^tavtaxov, dXX^ av itQ^g Tovrw.p. 358 
5 xa\ ovdafiov ; ort d£t 7tQ6 Ttdvtcav Hv ^lvai. TcXrjQOVv 
ovv d£t avto xal 7Cov£tv Tcdvta^ ovx £lvav td Tcdvta, f\ a 7C0UL, triv ipvxrjv avtrjv d£t maTC^Q otpcv ^lvai, 6Qat6v 
8h avtij t6v vovv ^lvacj doQiatov 7CqIv idetvy 7tB- 
10 (pvxvtav 8h vo£tv vXrjv ovv 7tQ6g vovv. 

voovvt£g avtovg pXi7tofi£v 8riXov6tL voovaav 
tpvatVj rj f£v8oCfi£d^a av t6 vo£tv. £i ovv voovfi£v 
xal iavtovg voovfi£Vj vo£Qdv ovaav (pvatv voovfi£V' 
7tQ6 aQa trjg vorja^cog tavtrjg dXXrj iatl vorjaLg olov 

15 ^avxog. xal ovaiag 81 rj vorjaLg xal ^coijg vorjaLg' 
Sat£ 7tQ6 tavtrjg tr)g ^coijg xal ovaiag dXXrj ovaCa 
xal Jwjf. tavta aQa £l8£Vj oaa iviQy£LaL. £i 8h 
v6£g al iviQy£LaL at xatd t6 vo£tv ovtmg iavtovg, 
t6 vorjt6v rifi£tg ol ovtmg. i^ 8h vorjaLg rj avrcjv 

20 t^v £ix6va (piQ£L. 

t6 fihv 7tQc5tov 8vvafiig iatL xtvTJa^mg xal atd- 
a£mg' mat£ i7tix£Lva tovtmv ro 8h 8£vt£Qov ^atrjxi 
t£ xal XLV£ttaL 7t£Ql ix£tvo' xal vovg 8h ro 8£v- 
tsQOV ' dXXo yaQ ov 7CQ6g dXXo ix£c triv vorjaLVj ro 
25 8h vorjaLV ovx £X£t. 8L7tXovv 8h ro voovv xal avt6 
vo£t xal iXXLTcig, ott iv tm vo£tv ixet ro fi), ovx 
iv tfi v7Coatda£L. 

ro iv£Qy£ia Ttavtl tm ix 8vvdfi£mg £ig iviQ- 
y£tav 6 iatt tavtov d^i, fojg dv ?2* oi)at£ xal to 550 Enn. m. IX, 3. riXHOvxal rots a^^a^^v indgx^, olov rp «vqC- 
dXX^ ov dvvatai dil slvccij ort fisd'* vlrjg' o d' av 
dffvv^itov ov ivigyila 17, dil i0tiv. i6tv dh to 
aiko iviQyii^a Sv dvvdfiiL xar' UXo ilvai. dlX' ov ^iol to TtQcotov iTtixiiva ovtig' 6 Sh ^ 
vovg td ovta, xal iati xivti^ig ivtav^a xal atdfSig' 
nsgl ovdhv yap avto to TtgatoVj td alXa dl TCigl 
avto dvaTeavofiiva i<StriHi xal xivittai' ij yaQ xCvTf- 
0ig iq>i0t,gj to dh ovdivog ifpCitav tivog yaQ to ys 
dxQOtatov; ov voil ovv ovdh iavto; ^ ^ i%ii iavto 10 
xal voitv oXmg Xiyitai. * * * ^ tc5 ixnv iavto ov 
voitv Xiyitaij dlld tm stQog to JtQmtov pXijtnv, 
iott 6h TtQCOtfi iviQyna xal avti^ 1} vorjaig. il ovv 
avtri TtQmtfi, ovdifiiav dit TtQOtiQav. to ovv naQi- 
%ov tavtviv iitixiiva tavtrjg' cSati divtiga ij v6ti6ig 16 
(lit' ixitvo. ovdi yaQ to TtQcStmg GiyLvov ^ v6rj6ig' 
ovxovv ovdh ndaay dXV 1} tov dyadx)V' inixnva 
aQu vorjaicag tdya^ov. dXX' ov TtaQaxoXov^rjaiL 
avtS. ti ovv 1} naQaxoXov%riaig avta; dya&ov 
ovtog 'q ov'y ii fthv ydQ ovtog^ ^drj iatl itQO t^g 20 
naQaxoXov^riaicag tdya^ov ii d* 1} JtaQaxoXov^aig 
p. 369 noiitj ovx dv itfj TtQo tavtfjg to dya^ov * mats ovd' 
a^TiJ iatat. fifj ovaa dya^ov. ti ovv; ovdh ^fj; ^ 
t^v fihv ov Xixtiovj ititiQ Jq^v didcoai. to dh 
TtaQaxoXov^ovv iavtm xal to voovv avto divtiQOV 26 
TtuQaxoXov^it yaQ, tva t^ iviQysia tavtrj 6vvr\ 
avtm, dit oifv, ii xatafiav^dvit avto, dxatafid^tj- 
tov titvxrjxivai avtm xal t^ avtov fpvan iXXinhg 
ilvaiy tf] dh voTJan tiXnova^at. to ccQa xatavoitv 
ilaiQitiov 1} yuQ JtQoa^xrj dtpaiQiacv xal iXXa- 30 
ifiv TtOlit. i If ( 'm i. 1 m ^ m V. i -pi m \ '■>,-'r<, "^i ''^■•?''"i^i COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY 

as provided by the ruleVof thf t f^ /'^ borrowing, ct«(as«)M,oo \jA.I *"-^:..J\' ^'^ „i$ 
iic- COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES 1010684280 

-i, V "''Xx. ^ I 


Sf.xv" 


s--- B^V 


r >/ ■■ \ r^.. 


^ 'I >*•■> 


:^i^-*^'-''v 

■V >>v^ ■■■Xil:^' 


'■ ri -\->^. 
■^. 
<>■*.* 
I m '-lAl: ■ 'Vf- 
HS*^!, &i.i sTJ ?-i^^i^ " j. * "^JS^- -r- Ji -=^?Ar '■.i.Sl i,"# ■; vvirf^ V*' ii^^..:=i'5X-!v-,-'\? :j V- .* 'u«^- .•l '- t?' , 
^'•i, WjlK-:. ''^ ;'- ».' . Crinmtna <BnitJf ntftp 

mtljfCttpof2ar»!|OTk 

THE LIBRARIES 
PLOTINI ENNEADE8 PRAEMISSO PORPHYRII 
DE VITA PLOXmi DEaUE ORDINE LIBRORUM 

EIUS LIBELLO EDIDIT RICAEDUS VOLKMANN. voL. n. 
LIPSIAE 

IN AEDIBDS B. G. TEUBNERI MDCCCLXXXIV. r/ 

b K^ > </* 


IWBIA», TTFIS B. 0. TS1TBNBKI. Praefatio. 

• 

Exiguum quidem, sed novum tamen et insperatum 
inde a secundo quartae Enneadis libro praeter varias 
librorum scripturas virorumque doctorum adnotationes 
ad constituenda Plotini verba adhibere mibi licuit sub- 
sidium, Theologiam dico, quae fertur, Aristotelis. Cuius 
libri prope intermortui memoriam, nam quotusquisque 
est, qui de translatione Latina, quam Petrus Nicolaus 
ex Castellaneis Leonis X. pontificis in usum confectam 
Eomae 1519 edidit, repetita 1672 Lutetiae apud Car- 
penterium, vel fando audiverit? — felicissimis litterarum 
auspiciis Fr. Dieterici instauravit, textu quem dicunt 
Arabico superiore anno eiusque translatione Germanica 
nuper Lipsiae apud Hinricbsium edita. Quem librum 
ab Aristotelis doctrina alienissimum cum recentiorum 
Platonicorum referre placita bene quidem Dieterici in- 
tellexisset, propter inscriptionem 

'Disputatio prima libri Aristotelis philosophi, qui 

graece vocatur %zokoyla i. e. sermo de maiestate 

divina: explicatio Porphyrii Tyrii, in linguam ara- 

bicam versa ab 'Abdelma^cho filio Abdallahi Naima 

Emesseno et castigata in usum Ahmadi filii Elmo- 

ta^imi billah ajb AbOjusufo Jaqubo filio Ishaqi Kin- 

dita' — 

Porphyrio tribuere non idubitavit. Paullo prudentius 

me quidem iudice Ahlwardtius (Zeitschr. d. Deutsch. 

Morgenl. Gesellsch. XXXVH, 1 p. 136) iudicavit, cum 

diceret libri auctorem e Plotini schola profectum c. \ j, 73463 IV Praefatio. annum 250 vixisse eiusque opus Porpbyrium c. axmum 
280 commentario illustrasse. Hunc librum incerti 
aiictoris cum Porphyrii adnotationibus c. annum 800 
ut alia Graeca in Arabicum sermonem transtulisse 'Ab- 
delmasch ben abdallah naima, eamque translationem 
c. 840 in usum Achmed ibn el Mutasim billah (834 
— 843) recognovisse vel emendasse Graeco adhibito 
exemplari mutatoque simul capitulorum ordine Jaqiib 
ben ishaq Kinditam (al Kindi) antiquissimum Arabum 
philosophum. Quae viri doctissimi opinio cum ipsis 
Arabicae inscriptionis verbis satis bene respondeat, 
illud tamen habet molesti, quod, cur Aristotelis nomen 
libro inditum sit, et cur Kindita capitulorum ordinem 
mutaverit, in incerto relinquit Accedit, id quod gra- 
vissimum est, quod opus nullam commentarii formam 
exhibet, sed uno tenore ita procedit, ut fundus, quem 
Porphyrius commentario illustraverit , ipsiusque com- 
mentarius dispesci nullo modo possint. Itaque non 
commentarii, sed paraphrasis potius speciem Ara- 
bicum librum prae se ferre optime intellexit Valen- 
+ inus Rose, vir profundae et exquisitae doctrinae, 
qui in actis litterariis Berolinensibus (Deutsche Litt.- 
Zeit. 1883 N. 24 p. 843 sqq.) illum librum nihil aliud 
continere dixit quam contaminatas lacinias paraphrasis 
alicuius Enneadum IV — VI, quarum sedes in ipso Plo- 
tino accuratissime indicavit. Verum quod vir doctis- 
simus egregio suo invento ita abusus est, ut istam 
paraphrasin adeoque totum librum Porphyrio adscri- 
beret, et de paraphrasis indole ita iudicaret: 'die kraft- 
voll gedrungene, in ihrer andeutenderf Ktlrze oft schwer 
verstandliche Dialektik des Plotin war mit klarem Ver- 
stfindniss, aber ohne Zuthaten, in ihre Gedanken- 
reihen bequem auseinandergelegt' — Ariatotelis autem 
nomen mero Arabis errori tribueret, hoc inquam non 
satis mirari possum. Praefatio. ^ 

Sunt certe nonnulli loci, quibus paraphrasta Plo- 
tini verba satis fideliter expressit, adeoque, quae ipsi 
plana videbantur, fere avroXe^^sl descripsit, alii, quibus 
philosophi verba non inepte circumscripsit et expli- 
cavit, aut apte breviavit, contra longe plures, quibus 
Plotiniana non solum inani futilique loquacitate dila- 
tavit, sed etiam falso et perversissime interpretatus est, 
adeoque alienissima admiscuit, quorum in nostro Plo- 
tino nec vola nec vestigium comparet. Atque per- 
versitatis illius simulque garrulae loquacitatis taedu 
plenissimae insignia aliquot exhibebo exempla. ^ Bre- 
viter, ut solet, et succincte Plotinus IV, 8, 1: E^Tts- 
doKlng u ditwv ccficcQTavovGmg voiiov dvai tak ^vxatg 
nmlv ivtav^a ml «vrog (fvyag ^eo^ev ysvojievog 
^ineiv Ttlavvog iiaLvOiiivtp vsIksi roaovrov naqsyv^vov, 
S(jov %a\ nv&ayoQag, olfiat, ml ot ^iit' Uslvov ^vLr- 
xovxo nsQl rs rovrov TtSQt rs TtoXlav clUcov, tw de 
mQfiv %a\ dta nolriGiv oi5 Caq^sl shai. Quorum loco 
Arabs p. 10 haec habet: ^Empedokles sagt: die Seelen 
waren an der erhabenen, hohen Stelle ; doch fielen sie, 
da sie siindigten, in diese Welt herab; auch er war 
in diese Welt nur in Furcht vor dem Zorne Gottes 
gelangt. Aber da er nun in diese Welt hinabgesunken, 
war er den Seelen, die sich unsrem Geiste beigemischt, 
zu Hiilfe gekommen und hatte er wie ein Besessener 
die Menschen mit lauter Stimme angerufen und ihnen 
befohlen, dass sie diese Welt, mit allem was darin ist, 
verachten sollten und zu jener ersten erhabenen Hoch- 
welt sich hinwenden mOchten. Sie sollten Gott um 
Vergebung bitten, um hierdurch die Ruhe und das 
Wohl, in welchem sie zuerst waren, wieder zu er- 
reichen. Mit diesem Philosophen stimmt auch Pytha- 
goras in seinem Ruf an die Menschen tiberem; nur 
redete er die Menschen mit Gleichnissen und Apho- 
rismen an und hiess ihnen die Welt zu verlassen und ■ilMliaiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,J__ Praefatio, annum 250 vixisse eiusque opus Porphyrium c. amium 
280 commentario illustrasse. Hunc librum incerti 
auctoris cum Porphyrii adnotationibus c. annum 800 
ut alia Graeca in Arabicum sermonem transtulisse 'Ab- 
delmasch ben abdallah nalma, eamque translationem 
c. 840 in usum Achmed ibn el Mutasim billah (834 
— 843) recognovisse vel emendasse Graeco adhibito 
exemplari mutatoque simul capitulorum ordine Jaqub 
ben ishaq Kinditam (al Kindi) antiquissimum Arabum 
philosophum. Quae viri doctissimi opinio cum ipsis 
Arabicae inscriptionis verbis satis bene respondeat, 
illud tamen habet molesti, quod, cur Aristotelis nomen 
libro inditum sit, et cur Kindita capitulorum ordinem 
mutaverit, in incerto relinquit. Accedit, id quod gra- 
vissimum est, quod opus nullam commentarii formam 
exhibet, sed uno tenore ita procedit, ut fundus, quem 
Porphyrius commentario illustraverit , ipsiusque com- 
mentarius dispesci nullo modo possint. Itaque non 
commentarii, sed paraphrasis potius speciem Ara- 
bicum librum prae se ferre optime intellexit Valen- 
♦ inus Kose, vir profundae et exquisitae doctrinae, 
qui in actis litterariis Berolinensibus (Deutsche Litt.- 
Zeit. 1883 N. 24 p. 843 sqq.) illum librum nihil aliud 
continere dixit quam contaminatas lacinias paraphrasis 
alicuius Enneadum IV— VI, quarum sedes in ipso Plo- 
tino accuratissime indicavit. Verum quod vir doctis- 
simus egregio suo invento ita abusus est, ut istam 
paraphrasin adeoque totum librum Porphyrio adscri- 
beret, et de paraphrasis indole ita iudicaret: *die kraft- 
voll gedrungene, in ihrer andeutendeif Ktirze oft schwer 
verstandliche Dialektik des Plotin war mit klarem Ver- 
Btftndniss, aber ohne Zuthaten, in ihre Gedanken- 
reihen bequem auseinandergelegt* — Aristotelis autem 
nomen mero Arabis errori tribueret, hoc inquam non 
satis mirari possum. Praefatio. V 

Sunt certe nonnulli loci, quibus paraphrasta Plo- 
tini verba satis fideliter expressit, adeoque, quae ipsi 
plana videbantur, fere avToXE^el descripsit, alii, quibus 
philosophi verba non inepte circumscripsit et expli- 
cavit, aut apte breviavit, contra longe plures, quibus 
Plotiniana non solum inani futilique loquacitate dila- 
tavit, sed etiam falso et perversissime interpretatus est, 
adeoque alienissima admiscuit, quorum in nostro Plo- 
tino nec vola nec vestigium comparet. Atque per- 
versitatis illius simulque garrulae loquacitatis taedii 
plenissimae insignia aliquot exhibebo exempla. Bre- 
viter, ut solet, et succincte Plotinus IV, 8, 1: 'EfiTts- 
SoKlijg TS slTttov afiaQTCtvovacag v6(iov slvai, xalg i\}v%alg 
nsGEiv ivxavd-a %al ambg (pvyag ^'BoQ-ev yevSfisvog 
ijjcftv TtLGvvog ^aLvofjLEvG) velTisi roGovTOv TiaQeyvfjLvov^ 
00'ov ml IIv&ayoQag^ olfJiaLj Kal oi a7C eksIvov i}v/t- 

TOVTO TtEQL T£ TOVTOV TtEQL T£ noXXcOV aXXtOV. TW 6h 

naQYJv Tial dia noiriGLv ov GacpEL slvaL. Quorum loco 
Arabs p. 10 haec habet: ^Empedokles sagt: die Seelen 
waren an der erhabenen, hohen Stelle ; doch fielen sie, 
da sie stindigten, in diese Welt herab; auch er war 
in diese Welt nur in Furcht vor dem Zorne Gottes 
gelangt. Aber da er nun in diese Welt hinabgesunken, 
war er den Seelen, die sich unsrem Geiste beigemischt, 
zu Halfe gekommen und hatte er wie ein Besessener 
die Menschen mit lauter Stimme angerufen und ihnen 
befohlen, dass sie diese Welt, mit allem was darin ist, 
verachten sollten und zu jener ersten erhabenen Hoch- 
welt sich hinwenden mOchten. Sie sollten Gott um 
Vergebung bitten, um hierdurch die Ruhe und das 
Wohl, in welchem sie zuerst waren, wieder zu er- 
reichen. Mit diesem Philosophen stimmt auch Pytha- 
goras in seinem Ruf an die Menschen liberein; nur 
redete er die Menschen mit Gleichnissen und Apho- 
rismen an und hiess ihnen die Welt zu verlassen und VI Praefatio. Praefatio. vn zu verachten imd zu der ersten , wabren Welt zurttck- 
zukehren.' Num tu putaa eiusmodi ineptias a Por- 
phyrio doctissimo Graecae pMlosophiae existimatore in 
paraphrasi aliqua Plotiniana scribi potuisse et re vera 
scripta esse? Verum alia etiam ineptiora. Plot. IV, 3, 
19 extr.: d fjiivtot xcel to ns^l rci atofiaxa yivofjisvov 
^SQtOtbv h tffg incivm dvvccfismg £%Bi to afABQKitovj Sv- 
vatat tb avtb todto ccfjtiQtGtov nal fisQtdtbv slvaty olov 
nQad^ev l^ avtoi/ te nal ttjg dg avtb ik^ovGtig avca^ev 
Svidfjt£Ci}g. lam quid Arabs p. 27? *demnach zerfUllt die 
Kraft der Seele in zwei Arten, in eine Art, die sich 
mit der Theilung des KOrpers, sowie die Wachsthum- 
und Begehrseele tbeilen liisst, die beide durch den 
ganzen K5rper der Pfianzen hingebreitet sind, und die, 
welche sich mit der Theilung des KSrpers theilen 
lasst. Beide umfasst dann eine andere, bleibendere 
und erhabenere, hOhere Kraft?' An haec Tyrio phi- 
losopho digna videntur? Nonne optimus Plotini inter- 
pres hoc loco eis, quae non intellexit, miserrimas sub- 
fltituit hariolationes? Num vero fieri potuit, ut Por- 
phyrius genuinus Plotinianae philosophiae alumnus, qui 
in intima huius doctrinae penetralia accuratissime se 
insinuaverat, qui magistri opera ipse gnaviter emen- 
daverat et scite disposuerat, adeo in simplicissima ali- 
qua explananda sententia caecutiret? Verum noster 
incredibilis ignorantiae luculenta specimina aliis quo- 
que locis quam plurimis exhibuit. Velut quae Plotinus 
scripsit V, 8, 2: ctkla ydg iatt xal ij (pvGig 7} xcc ovreo 
y.akce SrifitovQyovoa mkv TtQOtSQOv ftaktj j rjfietg Sh ircav 
ivSov ovShv OQuv d^tQfjiivot ovS' elSotsg tb s^cd Stoa- 
%ofi£v «yvooiJvT£g, oti th ivSov mv£t — ita vertit 
Arabs p. 50: 'Verhalt es sich nun so, wie wir be- 
gchrieben, und ist die Natur gut, so passt es sich, 
dass die Werke der Natur sehr sch6n sind. Die SchSn- 
heit der Natur ist nur deshalb uns verborgen, weil wir das Innere der Dinge nicht erblicken kSnnen, auch 
erstreben wir dasselbe nicht, sondem wir erblicken 
nur das Aeussere und Sichtbare, und wundern uns 
tiber die Schonheit desselben. WSren wir begierig, 
das Innere der Dinge zu sehen, so wtlrden wir die 
Aussenschonheit verachten, gering schStzen und nicht 
bewundern. Einen Beweis dafiir, dass das Innere der 
Dinge schoner und vortrefflicher ist als das Aeussere, 
liefert die Bewegung; sie ist im Innern und nimmt 
von hier aus ihren Anfang.' Egregia sane verborum 
ott To k'vSov Mv£t interpretatio. PauUo post: Srikot Si^ 
Zxt t6 StGi%6fiL£vov akko %a\ ovk iv fieyid^Et tb zdkkog^ 
nal tb iv totg fia^rjfiaat ndkkog %at tb iv totg inttri- 
SsvfJtaat Tiat okoDg tb iv tatg %>v%aig, Arabs p. 50: 
'Wir behaupten, wir finden die schone Form auch an 
unkorperlichen Dingen; dies gilt von den Lehrformen 
(geometrischen), diese sind nicht korperlich, sondern 
es sind Figuren, die nur mit Linien begabt sind ; auch 
gilt dies von den Formen des bildlich dargestellten, 
und den Formen, die in der Seele sind.' Itaque non 
intellexit homo, quid fjia^rifiata^ quid imtriS^vfiata hoc 
loco sibi vellent. Ib. c. 3 extr. : ot Sh &£ol ol iv avttS 
ovK dna^tovvteg dv&gcanovg ovS'' akko n twv in^t^ oti 
tcSv ^xft, nciaav fihv St£^taat tr^v inet xcoqav v,at tbv 
tbnov dvanav6fi£vot. P, 54: 'Die Geistwesen dort ent- 
sprechen dem dortigen Menschen, nicht ist der eine 
von ihnen vom andern verschieden. Keiner ist dort 
mit dem Genossen im Gegensatz, noch ihm wider- 
sprechend, sondem ihm vertrauend.' c. 4: ofov ki- 
yovat Ttatd fiifiriatv zai ta Jti trjv JUrjv (sc. ndQ£' 
Sqov £lvat). P. 161: 'wie man vom Jupiter sagt, seine 
Strafen sind mit seinen Freuden zugleich.' IV, 4, 4: 
iK£t fihv o^v VMt tdya&bv Std vov o^a, ov ydq at£y£tat 
imvo, Sat£ firj St£k^£tv £lg avtriV init firi atSfia tb 
fista^v aat£ £finoSl^£tv' nattot %at aoDfidtav fista^v YIJI Praefatio. Praefatio. IX noHax^ dg ta xqija ttno tdSv Ttqoatav t) itfpi^tg, P. 23: 
•das Urgute kommt ihr aber nur vermittelst des Gei- 
stes 2B, ja vielmehr ist es dieses, das zu ihr kommt, 
denn das reine Urgute wird von nichts umfasst, auch 
kann nichts es umhtillen oder hindern dahin zu wan- 
deln, wohin es will Will es zur Seele, so kommt es 
zu ihr und hindert es nichts daran, weder etwas KSr- 
perliches noch etwas Geistiges. Bisweilen kommt die- 
ses Urgute zu einem andem, vermittelst des demselben 
nahe liegenden.' 

Possit aliquis dicere Arabem demum has incredi- 
biles ineptias in Theologiam Aristotelis intulisse; in 
Graeco exemplari ab ipso translato ut reliqua, ita haec 
quoque omnia fuisse saniora. Verum quid faciamus 
©os locos, quibus Porphyrium illum, si dis placet, in 
componenda paraphrasi exemplar adhibuisse ap- 
paret Plotini vitiosum? Velut IV, 8, 1: nal ib 
OTt^lamv «VTc5, momQ 'EfinBSmXu w avr^ov, tods xb 
nav doxH fioi, Xiyuv. Lectio sanissima, atque de antro 
Empedoclis omnia sunt nota, vide ipsum Porphyrium 
de antr. nymph. c. 8 coU. Creuzer. ad Plotin. T. III 
p. 261. Mullach. fragm. philos. Graec. T. I p. 24. 
Arabs autem habet p. 11: 'in dieser Beziehung stimmt 
mit ihm Empedokles tiberein; nur nennt dieser den 
Leib as-sada (Rost) und bezeichnet er damit die Welt 
in ihrer Gesammtheit.' Itaque Graecus, si Graecum 
Arabs secutus est, non avtQOv sed atav in suo invenit 
Plotino, quae mira sane corruptela fortasse inde ex- 
plicanda est, quod Empedoclis versus attig av UifKova 
Ktk. vel in margine, vel supra lineam adscriptus fuit. 
V, 1, 4: nal th fiaxaQiov avt(3 ovx inlxtritov^ aXX^ iv 
almvt navtaj aal b ovtmg akov^ ov fiiiiutai XQOvog neQt- 
^imv ipvxfiv Tot fiev naqidg^ tolg 81 im^aXXtsiv. x«t yaq 
iXXa %al aXXa av mQli i^vx*i»'* ^**^^ 7^9 ZaxQatrigj 
noth 61 tnnog^ iv it ad t(av ovtcov 6 ds vovg navta. P. 109 : 'dasselbe gilt von allen ihren Vorziiglichkeiten, 
sie sind ewig und gehen mit der Ewigkeit, nicht mit 
der Zeit; die Zeit aber ist von dem ewigen Zeitlauf 
nur ein Abbild. Willst du diese erhabene Welt und 
die erhabenen, edlen, ewigen Dinge in ihr erkennen, 
so ist dein Blick allein zu stumpf, sie zu beschauen; 
dann wirf deinen Blick auf die Seele und gehe mit 
ihr und bleibe nicbt stehen, bis du ihre Vorziiglich- 
keiten kennst. Wenn du aber mit ihr gehst, so lass 
den einen Theil von ihr und wende dich dem anderen 
zu, denn die Seele besteht aus verschiedenen Dingen, 
dazu gehoren Geist und Sinne. So hange dich fest 
dem Geiste an, denn die Sinne lassen nur einzelne 
Dinge (Individuen) erkennen, wie Sokrates und Hippo- 
ki-ates. Die Sinne konnen nur Theildinge erfassen, der 
Geist aber lUsst dich den absoluten Menschen, was er 
ist, und das absolute Pferd, was es ist, erkennen, und 
dies iSsst er dich deshalb erkennen, weil er hier die 
Alldinge nur durch Schluss vermittelst der Vorder- 
sStze erfasst.' Quidquid hoc loco auctor de avtoav- 
&Q(onGi et avtolnncp loquitur, apparet eum in Plotino 
non innog sed ^lnnoKQcitrjg ex praegresso ^onKQdtrig 
male ortum legisse. VI, 7, 2: dco nal ivtev&ev av 
"? ovx Tjttov Kata(ia&oi ttjv vov tpvoiv. P. 59 : ^ebenso 
kann der, welcher die Natur des Geistes richtig er- 
kennen will, dieselbe nicht daraus erkennen, wie sie 
jetzt ist.' Qxiae translatio, nisi in Graecis aliquam 
corruptelam fuisse statuis, explicari non potest. Idem 
valet de VI, 7, 14: sati, Sh ymI naQaSslyfiaat vosQotg 
XQCofiEvov sldivai olov ictc vovg, ag ovk avixstat olov 
mta (lovcida firi aXXog slvai. P. 93: 'Wir konnen 
unsre Behauptung mit geistigen Gleichnissen darstellen, 
damit wir wissen, wie der Geist sei, und dass es ihm 
nicht beliebt allein und einzeln zu sein und ebenso- 
wenig, dass etwas andres allein so wie er selbst sei.' j Praefatio. 

Quae cum ita sint, haud scio an omnis opinio de 
Porphyriana Plotini paraphrasi vel de Porphyrii aliquo 
commentario in nescio cuius Neoplatonici philosophi 
librum in Arabicum sermonem converso abicienda sit. 
Num re vera Graece Theologia ista Aristotelis ali- 
quando extiterit vehementer dubito, verum hac de re 
penes eos iudicium esto, qui in hac litterarum pro- 
vincia bene versati sunt. Utrum igitur Abdallasch 
Naima ipse aliquam fraudem commiserit, an a fraudu- 
lento Graeculo deceptus sit, in medio relinquo. Frau- 
dem aliquam commissam esse certum est. Arabibus 
scilicet Graecae philosophiae studiosis et mira summi 
Aristotelis admiratione captis scriptor aliquis noni sae- 
culi hunc librum a se ipso confectum pro antiquo et 
vere Aristotelio venditavit, in quo ut Aristotehs ita 
Porphyrii quoque nomen, quamquam hoc non omni 
fortasse ex parte, ementitum est. Introduxit autem 
falsarius Stagiritam tamquam de metaphysica sua quasi 
praeparatione aliqua totius de mundo intelligibili doctri- 
nae loquentem. 'In unsrem friiheren Buche der Meta- 
physik „das was nach den Naturwissenschaften folgt" 
haben wir dies klar dargestellt und deutlich diese 
Grtlnde hervorgehoben.' 'Somit ist denn das Buch 
von den Principien der Wissenschaften eine ntttzliche 
Einleitung fttr den, der die Erkenntniss des erziel- 
ten Objects anstrebt und Bildung und Gewandtheit 
in der wissenschaftlichen Uebung sucht, noch mehr 
aber fttr den , welcher die Naturwissenschaften zu be- 
handeln strebt; denn dieselbe ist eine Httlfe dieses 
Hauptstudium zu erfassen und sein Object zu erstreben. 
Da wir nun das, was man gew6hnlich als Einleitung 
voranzustellen pflegt, namlich die Grundsfitze, welche 
lur Erklarung dessen, was wir erklaren woUen, treiben, 
in jenem Buch angeftlhrt haben, so unterlassen wir 
derartiges hier beizubringen ; denn das haben wir ja Praefatio. XI m Buch Metaphysica angegeben und beschranken wir 
uns auf das, was wir dort vorbrachten' (p. 2. 3). 
Apparet autem quantopere Valenlinus Rose erraverit, 
cum haec scriberet : * Dass als der Weise, dessen Theo- 
logie in einem thatsachlich aus Plotins Theologie zu- 
sammengesetzten Buche vorgeftthrt wird, jetzt Aristoteles 
auftritt, nicht Plotin, das kann, der Sachlage nach, 
nur ein einfaches Missverstandniss des arabischen Schrei- 
bers sein. Wer unter ihnen hatte bei Porphyrs Namen 
nicht an Aristoteles gedacht? Auch die Einleitung, 
die von dem Buche doch nicht zu trennen ist — unter- 
stutzte den Gedanken an Aristoteles. Aber nicht des 
Aristoteles, sondern seine (Porphyrs) eigene (aristote- 
lische) Metaphysik erwahnte der Verfasser in dieser 
Vorrede, die Bttcher mQl ccQx^av (Suid.), die als Ein- 
leitung oder erster Theil zur eigentlichen Theologie 
voraufgeschickt waren. ' Non Arabis error, sed impuden- 
tissima falsarii fraus Aristotelem et ineptias illas de 
Metaphysica nobis propinavit. NuUus umquam Graecus 
scriptor librum aliquem metaphysici, quod scholastici 
dicunt, argumenti ' metaphysicorum ' sive ' metaphysicae' 
Domine inscripsit. Itaque Arabis verba ad alium librum 
quam ad Aristotelis ra fista ra (pvGim spectare, vel 
a nobis transferri posse, praefracte nego. Porphyrius 
autem, si ad introductionem aliquam in philosophiae 
studium provocare voluit, ipsius dq)OQ(iag 7t(f6g m vo^xcc 
nominare debebat. Ecquis vero concedet in libris nsQl 
uqi(av Aristotelis doctrinam metaphysicam a Porphyrio 
expositam fuisse? Procul dubio idem argumentum tra- 
ctaverunt, de quo Plotinus in V. et VI. Enneade nec 
non ni, 9 subtiliter disputavit. Ac personatus ille 
Aristoteles alio quoque loco, quem Rose neglexit, ad 
alium librum a se conscriptum provocavit. Nam p. 51 
hanc legimus diatribam: ^Die grosse Menge der Men- 
schen begehrt nur nach der Susseren Schonheit, aber XII Praefatio. \ Praefatio. XIII nicM nach der innern, und desbalb erstreben sie die- 
selbe nicht, noch forschen sie danach. Denn die 
Thorheit beherrscht sie iind hat ihren Geist ertrSnkt. 
Deshalb begehren fast alle Menschen, sehr wenige aus- 
genommen, die Erkenntniss der geheimen Dinge nicht. 
Diese Wenigen sind es, welche sich tiber die Sinne 
erheben imd im Bereich des Geistes stehen. Sie for- 
schen nach den tief liegenden und feinen Dingen, und 
diese meinen wir in unserem Buche, das wir betitelt 
haben „Fhilosophie der Auserlesenen", da der gemeine 
Haufe daftir nicht geeignet ist und sein Geist nicht 
dam ausreicht.' An tu hic quoque aiiquem Porphyrii 
librum expiscaberis? Immo ad Aristotelis q)iXoao<piav 
imiSQmt)v alludit falsarius, quae re vera nulla umquam 
fuit, sed de qua recentiores mirabilia multa fabulati j,, 
sunt. Fuit autem auctor libri, sive Graeculus sive 
Arabs, homo mediocriter doctus, ita tanien, ut generalem 
aliquam philosophiae Neoplatonicae haberet notitiam. 
Itaque doctrinam de mundo intellegibili et sensibili, 
de uno, de ratione et anima, de animarum ad superiora 
reditu in universum callebat, eamque Aristoteli suppo- 
nere non dubitavit.*) Verum ut iustum librum expleret, 
a generalibus ad specialia ipsi descendendum fuit. 
Itaque ne fraus ipsius manifesta foret, non recentiorem 
Proclum, sed antiquiorem Plotinum in manus sumpsit, 
ut quae ipsi convenirent, inde peteret. In editione 
sua, quae propius ad Porphyrii recensionem accedebat 
quam nostri codices, singulis libris praemissum capi- 
tulorum conspectum invenit ab ipso Porphyrio con- •) Iuvat hoc loco alius ignoti scriptoris Arabis inicere 
mentionem, qui excerpta ex Procli (fTotxitmit -©•«oAoyix^ 
Aristoteli supposuit tamquam librum 'de expositione boni- 
tatis purae' sive 'de causis', quem Gerardus Cremonensis 
exeunte saeculo duodecimo Toleti in latinum tranbtulit ser- 
mouem. fectum. Nam tradit Porphyrius in fine libelli, quem 
de vita Plotini deque ordine librorum eius conscripsit, 
^e in quosdam libros commentarios*) sine certo ordine 
composuisse, quoniam amici eum compulissent, ut scri- 
l)eret, ad quae ipsi potissimum explicationem habere 
voluissent. Verum etiam omnium capitula, praeter 
librum de pulcro, qui non ad manus fuisset, se con- 
fecisse secundum chronologicam librorum editionem. 
(JU' h tovrco inquit. h. e. in Enneadum editione ab 
ipsoconfecta,'cuipraefatur, ov xu Tietpakata iiovov na&^^ 
haatov hKTietmi t(ov ^t^Ucov, «U« ymI emxBtQrniata, a 
6g neq^alata avvaQt&(ieltat. Eiusmodi capitulorum con- 
spectum, %e<paXal(ov adeoque iTWjra^i^fiarwv h&eatv vel 
y.atayQa(pnv h. e. brevem argumenti indicem per capi- 
tula eorumque partes digestum, ut exempla afferam, in 
Gellio nec non in Eusebii praeparatione evangelica 
habemus. Sane quidem in nostris Plotini codicibus 
hic capitulorum index omissus est. Verum cum sm- 
gula indicis tmemata etiam singulis capitibus praefigi 
aut certe margini adscribi solerent, unde facile m ipsum 
textum irrepere potuerunt, huius rei vestigia m nostro 
Plotino duobus certe locis repperisse mihi videor, nempe 
initio V, 9, 11 et VI, 1, 14. Nec non IV, 3, 5 extr. 
hic referam. Itaque auctor Theologiae primum capi- 
tulorum conspectum quarto quartae Enneadis libro prae- 
missum a primo capite usque ad 33. descripsit, indeque 
non sine emblematis quibusdam proprio Marte additis 
indicem suum (fihrist) confecit prooemio totius Iibn 
subiectum, cui haec inscripsit: 

^commemoratio capitum quaestionum, quas philo- 
sophus promisit se dilucide tractaturum m Iibro 

~ ~*ihto(iVfjfiaTa, non TtagacpQaatv, quod ad novos v^ 
tandos errores firmiter tenendum est. nam fuerunt qui de 
deperditis illis Porphyrii commentarus quasi fonte Arabicae 
paraphrasis cogitarent. JLi V Praefatio. Praefatio. XV 11 9toloylas i. e. sermonis de maiestate divina: expli- 
catio Porphyrii Tyrii, quam 'Abdelmaschus Emessenus 
Naimita vertit.' 

Itaque falsa veris miscuit Rose, cum de hoc in- 
dice ita scriberet: ^nack der Vorrede folgt in D. s 
Handschriften das Verzeichniss der behandelten Haupt- 
fragen, nicht etwa ein index capitulorum des Buches 
wie es vorliegt, sondern hOchstens ein Bruchstilck eines 
solchen zu dem ursprttnglichen. Was vorliegt, sind 
(vollstlindige) Auszfige nur einer einzelnen der nach- 
her (sttlckweise) iibersetzten Abhandlungen , in denen 
d©r Inhalt dieser einen (IV, 4) Kapitel fUr Kapitel 
ausgehoben wird.' Quo confecto negotio auctor ipsum 
compilavit Plotinum libris IV, 3. 4. 7. 8. V, 1. 2. 8. 
VI, 7 sed in ordine neque indicis capitulorum libri 
quarti, neque in reliquis ipsius Plotini uUa habita 
ratione, nam ab alia demum manu primarium Theo- 
logiae ordinem nescio qua de causa mutatum esse vix 
credo. In quo compilandi et explanandi Plotini nego- 
tio, quomodo versatus sit auctor, exemplis supra scri- 
ptis satis docui, e quibus apparet, quam diversa res sit 
de Neoplatonicorum placitis summatim et per locos 
communes e trivio collectos declamitare, et Plotinum 
intellegere recteque interpretari. 

Hactenus de ipsa Theologia Aristotelis, quae fertur, 
disputandum fuit. Utinam rectiora et accuratiora de 
miri huius libri natura a doctioribus Arabicae linguae 
peritis mox edoceamur. Unum addo Rosei commentum, 
qui huius libri particulam p. 12 — 14, in qua de Pla- 
tonia philosophia generaliter agitur, ex quarto libro 
Porphyrii historiae philosophae petitam esse existimavit, 
vanissimum esse. Nam confer modo has nugas ex 
puerilium isagogarum commentationibus depromptas 
cum Porphyrii fragmento apud Cyrillum c. lul. I 
p. 32 C. Videbis ilico, quid distent aera lupinis- Nihil in toto libro suo iure, vel certe probabilitatis 
aliqua specie ad Porphyrium referri potest, nisi descri- 
ptus ille capitulorum index. Ceterum cum auctor Ennea- 
dum codicem adhibuerit longe vetustiorem archetypo, 
ex quo superstites codices omnes fluxerunt, nondum 
deformatum ingenti illa lacuna, quae hodie in quartae 
Enneadis libro septimo ex Eusebio expletur, mirum 
esset, nisi locis quibusdam, quibus Plotini verbis presse 
eum adhaesisse manifestum est, aliquam ad verba 
scriptoris recte constituenda aflferret utilitatem. Certe 
ego quem fructum ut ad tuendam, ita emendandam 
translaticiam Lycopolitani philosophi scripturam ex 
Arabis verbis cautissime examinatis perceperim, adno- 
tatio critica infra scripta docebit. Enn. IV, lib. I, p. 3, 21: avnp rw (ieqsl awfft] 
faro) Gbj^si. p. 4, 2 : fieQiG&elGcc tw oXf}] (iSQLG&eiCa^ okr}. 

Lib. II, p. 4, 6: ovdh iv adafidtoig] nonne ov8h 
iv 6(0(iaxLK0tg? cf. IV, 7, 13: sl 6h ftijTC aa^ia ft^T£ 
%a^og 6(6(iaTog xrA. M. quoque in translatione Ger- 
manica: 'noch auch die Harmonie in den korperlichen 
Dingen. ' p. 6, 8: hu] ixH&ev. 1. 21: tco akl(p 
:t(iGi£i,v] Tta^sxeiv del. K. p. 6, 18 : avioi)] avxtav Vg. 
1. 20: avxYig naxtdd^v el'(iexai.] avxtjg efcexat K. L 32: 
'/mI 10 TtaQa] aal Ttaqa K. p. 7, 8 : nollal yf\ nollai 
Tc K. 1. 14: (iiQog kiyeiv ave^exaGxtog] (leQog ave^e- 
r((6x(og, p. 7, 16: 9)iJ(7ov(?i, x6 d' {^yefiovovv TtTjXiK^p] 
(pTjOoiGL^ TTi^A/xw K. 1. 20: Tial el (ihv fiovov^ ei (ihv 
((VT(p] Tial ei ^hv fiovov avx(p. 1. 26: aiG^riGexat, ins. M. 
p. 8 , 4 : y.at xa iyC] x«i «x K. L 23 : ovGtag acc. ex 
Platone. 

Lib. III, p. 9, 16: no&ovvxeg] no&ovv. p. 10, 6: 
OTteg] aj67teQK. 'quemadmodum' Fic. L 12: zal ovk] 
w? ovx, K. L 24: rj ^ii}] rj (irj K. ' quae' Fic. p. 11, 9: XVI Praefatio. 


Praefatio. iaxlv elvo.] oAiov tlvai K. 1. 22: to 5i ini loiJJ ^^. 
iJ Toii. 1. 25: ofov t6 oiov] ins. M. cnm Kl. i. e. H. 
de Kleist. p. 12, 6: Xiyo.] Uyo.ro K. 1. 7: *.a,W« 
tb] dt»9W« ". 1. 15: »9 ^«vzflg] £?> £««";« K. 
p. 13, 1: T»; ii] ok Si. 1. 7: Jv«. e/s aWos ;TavT«] 
U ins. Kl. .Mos del. K. 1. 9: t"v «*]/"^\K. 
1 10- dt' eSv] a»«9'«>?'»'' Vg. 1. 17: » « — «»»«1 
pro spuriis habet Kl. 1. 23: slvc. ins. M. V fiv ins. Vg. 

1. 31: x«T« fiiei |ii«'il»«« «"' «^^'i^"" •"''"'', ^'J "" >t- 
r«.«.p£povT«] ,.. M. 2vT« ei. lacunam post^^Ep^ md. K. 

d.«„.VovT«] ,Jv ?K««T« -• «^^"^-'^^^gl^^J, 
p. 14, 6: eiu iQ eh' ^l e Vat. K. 1. U. 15.^ ^QOs 
et 0«« «ei ins. M. 1. 17: f.iv ovv £o.«v/«s]^£v io.- 
«t,.'«s K. 1. 19 •• ' post d.oi^H K. lacunam indicavit, 
sed yerba t^Js x«t<»t«to, t% ^vxng tov ««vTis referenda 
sunt ad T,-s ^iv ioi^vlag' M. p.^ 15, 3 : x«. ,,] ;, V K. 
1 7- Ws tv] 'fortasse delendnm M. 1. 9: «» ms. k. 
L 12: ix£/v<»v] coll. IV, 1, p. 3, 16 l«t;T<5v comecit 
H. recte fortasse. 1. 17: zm vd5 >.«t« t« «vt» f.£9<- 
<j»E.-<j«.] T<5 v<3 ,.£?.<y»£t<roi K. ceterum haud scio, an totum 
enuntiatu^ e Porphyrii additamentis sit olim margini 
adscriptis. 1. 25: nSg ins. M. P- 16, 1: 'JJ D ^' 
1. 6: .5.«<po9.i T» ins. M. 1. 20: eU.] «v«.. 1. 24: 
8<«Uo.£v] impMoitv. olg] rotg K. p. 17^, ^^J "«' 
Lo,«iTTO«<». Si ins. M. p. 18, 7: ,iiv «v] «v K. 
1. 9: %o.s K«l ^x] %o.s ^.. Vg 1. 12: iv t«vt«.s] 
Iv TOt;TO.s Vg. 1. 14: lx<iotfl] £X«<JT,, K. ^ 1. 18: x«; 
o,;;el] x«l del. Kl. p. 19, 15: i^t.^ - «'»C«'«^^s;« 
0<»u«'«] £.'s T<i <J<«;,.«^« K. 1. 30: fl .; J^- P- 20, 18- 
<?g.ov ini. Vg. 1. 21 : l^X^oro] ^t(,vxovTO Preller hist 
philos. p. 607. 1. 22: ov<5i lv.]v sive ^v H »"*/ 
% K. p. 21, 7: «VT,]] uirf K. 1. 8: l«vTai]_«vT^. 
1. 29: ^iys&og del. Kl. p. 22, 1: x«. to ^<os «' 
miX.v Tov ?i<ov] x«l ndhv rb ^mg x«. tov «£?« Kl. XVII t 1.^4: T(i ins. K. 1. 8: impXrid-ivu] vTioplri^ivu. 1. 20: 
fWwAov] £ld(al(ov ex niarg. ed. Basil. Cr. 1. 21: 6 iv 
afiiKQ^] nonne 6 i?i/ aTtiQfjLaii? p. 23, 28: x(.i efvfl 
fortasse xorl [a5 7r()o<j]£rxf. dubitanter Kl. Tial [o^ ^hv 
loyov] dxB noiovGa, 1. 30 : xovxov] xovio Vg. ^v dw] 
»/y ^l K. p. 24, 12: d6l nal 6'] £tV/y 6' K 1 27' 
ofvreo] «iJrco Cr. 1. 31: dyo^iBva] ayov filv Vg l' 32- 
x(Sv dh] tovTcov SeYg. p. 25, 9: g>cou^v o^k i^^eAdJd 
(pcovtiv i(i(iEkcijg Cr. Fic. secutus. ro — ^viyfiivog] rco* 
- Vviytiivov Cr. 1. 13: ov'g aQ ^'g a[ Cr. 1. 17- 
«i; ms. Vg. 1. 30: ^xer.o] fxa* K. p. 26, 5: Kaxlaa,] 
KctxHai, 1. 12: xal TteQl xag] Kal x^g. ]. 13: y.y^o- 
(levcov] yiyvofiivag Vg. 1. 14: o{;xs] ov ys, 1 17- 
xivoi^fievoi] TCLvovfiBvm. 1. 25: rorff ins. K. yp«aa- 
fuvotg] XQV^OfxivOLg K. 1. 26 : ivaxrj nai 6] eVcjt^ 6. 
1. 28: TiEQLcpiQovxa Kal laxvoavxa iv ro)] TtsQicpiQovxag 
rML laxvaavxag tc5 ex parte Vg. secutus. p. 27, 7: 
quae post ^eoC sequuntur yalav tfda ^^iJpfiv ^««2 ai/O-po)- 
Ttot; fVOerm^ ^jwv/fi/, ^Eaig 6' 6fiolav xb eUog — petita 
illa ex Hesiodi opp. 61 sqq., eieci. nimirum, quae olim 
ab erudito lectore in margine adscripta erant, librarii 
ahcuius socordia inter ipsius scriptoris verba relata 
sunt, qui non intellexit Plotinianam de Prometheo et 
Pandora fabulam ab Hesiodea longe diversam esse. 
1. 11: aixov] a^xcov. 1. 16: aiaxe abesse malim. 
p. 28, 5: alxLcov] aixLCov K. 1. 27: ixovxcov] k'xov Vg. 
p. 30, 7: ov TCQoasLXOv ins. M. 1. 23: evTtoQcoaL] 
anoQcoaL. Kl. coniecit OTav TtSQiaxaaLg, ^jtOQovaaL dior- 
aKOTtiiaai, quod minus placet. 1. 29: quae post oiiaag 
sequuntur Kal ncifinav ante oaa 1. 30 collocavit Vg. 
p. 31, 3: yLvcoaKoifisv] yivcoaKOfiev K. 1. 4: nav x6 
acofia] Ttav acofia K. 1. 21: acpLKvsLa&aL] acpiKvelxaL K. 
1. 27: yaQ ins. K. 1. 31: 7] im^vfiia et 6 ^vfiog de- 
levit K. certe posterius agnoscit Arabs p. 27, 2. 
p. 32, 3: ovKixL xavxa acofiaxL] xavxa non expressit 
Plotin. II. I xvm Praefatio. i'^ Praefatio. XIX Pic, imcis inclusit Cr., delevit K. 1. 26: ^g iv wnm 
ilvm TM <yw>aTt] ita ed. Basil. ut infra p. 33, 10 
ot5x uv un a»s Iv roTrw tw Gmiiaxi, praepositionem in 
comparationibuB non iterari res est notissima. cf. Held. 
ad Plut. Timol. p. 124. Cr. autem eumque secuti K. 
et M. sine ulla codicum auctoritate h tw <?w>aTt scri- 
pserunt, adeoque M. p. 33, 10 h inseruit. p. 33, 6: 
ivainioito avim'] ivttvtioiio cev K. 1. 29: xat X"9*" 
0jbv fj ^vx^ delenda censet Kl. utpote repetita e supe- 
rioribus 1. 15. p. 34, 4: ovda slg i'aov]iov6a aig faov 
«aequaliter sese porrigens' Fic. 1. 17: w?] 6V. 1. 19: 
iv avtm 6 nv^sQvtjt^g (og dh] iv «vtm, 6g Se censor 
Batavus editionis Creuzeri de pulcritudine. 1.22: oiam^ 
olov «] olttxt, d. 1. 24: tovto] tovtw K. 1. 26: 
ntfhg'] dg K. p. 35, 5: t^ 6i] o Sh M. 1. 11: ^vxfi, 
%ai (ptlGi] il^njj, (pifial Vg. 1. 15: ovv ins. K. p. 37, 5: 
&Vto5 ins. K. 1. 7: iiGu %aQ8la TtmolntaC] Ugu nmolYi- 
tat K. quae post fCQinovGa sequuntur lxov<>a de to 
amita %al tb avtdafA§dv£6&ai tav <sm(iatiKdiv Koldaecov 
ixovaiv 'quae utpote e medio capite p. 260, 20 li- 
brariorum errore buc retractata cum vertendo non ex- 
pressisset Ficinus eum secutus recte uncis coercuit Cr.' 
delevit K. 1. 12: «i5t6] aith. p. 38, 23. 24: sl di 
{di ti A) ioti] d H iou K. 1. 26: f^i? ins. K. 1. 36: 
li£ta§dXXovttt avthv] fista^dXXov avto K. p. 39, 4: 
'^X^&ov] '^X&sv e marg. ed. Basil. rec. Cr. 1. 5: «V 
ins. K. 1. 10: tjnovari to 6s] ri%ovaav. tc5 ds K. 1. 19: 
6vva(iq)0ts^v tov tmov sits] avva(iq>otiQOv ^ sl'ts K. 1. 24: 
mansQ] onsQ K. 1. 28 : to feaov to avvafKpotsQOv] t6 fwov 
del. K. p. 40, 15: t6 fwov to avvaiKpotsQOv] to fwoi/ 
avva(iq>6tsQ0v. 1. 23: (i^ i^s. Vg. 1. 26: sxsiv ins. M. 
p. 41, 25: ovTog] ovtcog, p. 42, 2: yaQ Kal th] yaQ 
to. \, G: n ats] n ^» K. item 1. 7 ydQ ins. 1. 28: 
fOVTo] an TOVTo^? p. 43, 13: avtov] avtm K. 1. 14: 
n6siav] siSviav Cr. 'non cognoscere' Fic. 1. 21: nal I d firi — To (ivfifiovsvov satai pro interpolatis habet Kl. 

p. 44, 9: alad-TJasa&ai] aia&iad-ai. (ivfjfiovsvastv] fivri- 
fiovsvsiv. 1. 14: TOVTo] iovig) K. 1. 16: naQafisvoi] 
naQafiivYjK. 1. 22: avtijg] avtolg K. p. ^45, 3: 
sndymv] dndy&v K. 1. 15: s%dtSQa] ixatSQa K. p. 46, 
19: olog] oim. 1. 26: d(pisig] dq^rnaa K. 

Lib. IV, p. 47, 24: ivsQysia Ofiov ovtv] ivsQysia 
[ndvta] ofiov ovti. ita certe legit Arabs p. 16. 1. 26*: 
tavtriv] tavtrj. Arabs 1. 1. : Vas bindert denn die Seele, 
dass sie das Gewusste mit einem male wisse?' p. 47, 
30: 6si ins. M. p. 48, 1: 6q>&aXfim] 6q)&aXfi(Sv ex 
Ciz. K. 1. 17: t6 inserui Kl. secutus. reliqua intacta 
reliqui quamvis vitiosa. 1. 27: avtSg ts tC sativ] av- 
tog sativ K. 1. 29: dittographiam OTai/ firj^sv vorjj 
quae post navtog in libris sequitur, del. M. p. 49, 31: 
ctvtij sive avtrf] avtrj K. p. 50, 2: 6svtSQ(ogj nal 
ovx] 6svtiQ(ag, ov^ K. 1. 8: tQla] tQita Cr. I. 17: 
sig] (og K. 1. 20: dXX' si d(ptatafi8vri] ^^^' dq)iata- 
fiivrj M. 1. 21 : zdnsi ri 6vvafiLg rj 6s] Hdxsi:- i) 6s K. 
1. 23: ri] r]v K. 1. 30: fivrifiri] fivtjfiy K. p. 51, 4: 
Xiystai] Xsysiv Cr. Fic. secutus. 1. 4: post ta sksI 
quae sequuntur mats %al sysiQai sksi del. M. 1. 16: 
aQa] dXXd K. 1. 17: av ins. K. 1. 26: X90vog] t,oo- 
nog Kl. 1. 31 : fista^aXXovaag tdg t\)vxdg] fnsta^aXXov- 
aag ijjvxdg. 1. 32 : fivfifiovsvaovai] fivrjfiovsvovai. addi- 
cit Arabs p. 101. p. 52, 3: ys] ts K. 1. 32: tdSv 
ins. Cr. p. 53, 13: avtm] avttp. yaQ fir}6s] yaQ firj 
ex Vat. K. 1. 18: avt^g] avtfj K. 1. 19: avti] sive 
«t;TO sive avtrj rj] avty K. 1. 27: ysvrjtai] ysvoito K. 
p. 54, 1: Tw] toij K. l. 25: latafiivr}] tatafisvrj K. 
1. 27: toiavtrj] toiavtrj K. 1. 32: tfj] tavty. contra 
tavty post "iv p. 55, 1 delevi. avtav] avtdov. 1. 24: 
iv — ovtog] 'sv — ovt(og K. p. 56, 22: rj^ri] sUri 
marg. ed. Basil. 1. 29 : §ovXsvto] §ovXsvoito K. p. 57, 
11: at] ri. ty] f^g A. labn, Basil. plotiniz. p. 11. ( IJPhl 1l *- Praefatio. 1. 30: hEhfi] hdvov K. p. 58, 2: ^vayn^i] avay- 
%nv Vg 1. 7 : vov xov ovros] vov del. Vg. probante Kl. 
h 10: h^v] h^i 0. 1. 21: Utu. oiJx «(Jijcra.] otm 
del K. 1. 27: «otoiJff* xolq %miGxiv%oGi\ xoiq del. iv. 
1. 28: T» ins. K. p. 59, 18: item. p. 60, 1: tm 
(jwiuaftxiS x«i tiXtxo5 abesse malim, utpote mterpreta- 
mentum' praegressi' foJ l<3P«|r]s. 1. 5, 6: q>avxa6ia — 
xxmov'] 9. — TOTUOt; K. aliquando putabam (pavxccalug — 
tojrog. sed nibil mutandum. cf. Bouillet ad. h. 1. 1.9: 
yiwa avxn] ysvva uvxn K. 1. 10: fvi^yfm] ivBQy^i. 
1. 11: x«l Ix€xo>mj'to, quod post Ixo^^oaTO legitur, del. M. 
1. 14: n x«l nio Tovtot;, quae Bouillet vertendo non 
expressit et .M. delevit, retinui: supplendum toiJ £fi- 
^mvia6%ivxoq, 1. 21: «vto touto xu 0wjiaTa] x. tf. 
del. K. 1. 23: tpmxog «X" ctTta%6vxoq'] h^t del. K. 
1. 25: 6 xt9v«>£vos] oi; xi^v. Kl. p. 61, 3: aWa 
fii ikniiivu'] Snavxa BlQ^iva. 1. 5: xfi vTtoaxaGu] 
t^v vnoaraaiv K. 1. 12: 6h ins. M. 1. 18: 6' ins. K. 
1. 27: x«V «;] x«I d. 1. 28: ^totfr xat vbvei] Jtota, 
i/£t;«. p. 62, 11: pXiniov] ^Xinov, 1. 19: si de xd- 
yaUv] dh del. K. p. 63, 16: noiEi ml aXXa So^aiu] 
nout aXXa do^dteiv Kl. 1. 22 : tc5 «o^cW^g elvai] xaS 
ilvui K. p. 64, 1: a{,xbv ins. K. 1. 12: toJ ffwfiaTt 
^ fpvaiq] n (fvaig del. K. verum glossema, si quid yideo, 
verbum, quod ad explendam sententiam requiritur, 
expulit. 1. 16: hovxa] h^v. 1. 28: dXXd — dq avxo] 
haec verba interpolata esse Kl. mibi non persuasit. 
p. 65, 2: 6iai^oviiitv6v t£ yd^] x£ del. K. 1. 3: ov6t 
fOiiTO ovdf fo $iai^Ha%at, xai] ov6l xovxo nal K. 1. 5: 
tb (fdJ) "iv iv xm] xm "tv tw. nam tw hl tc5 quod K. 
dedit,' non opus, quod to ^v plerumque indeclinabile 
apud Plotinum. 1. 17: avxov — x^v ins. Kl. 1. 30: 
Uu\ an l^dvmg^i Fic: 'similiter de inflammatione 
dicendum.' p. 66, 9: 6 tov] toiJ. 1. U: ««*] ^taTa Cr. 
1. 28: n amni 8^. anima sola cf. tamen, quae de his 
Praefatio. XXI verbis disputavit Kl. Plotin. Studien I p. 76. p. 67, 28: 
n^og ini%v\kiav] nQOsm&vfiiav Kl. p. 68, 2: ai aa- 
fiaxixai] nonne ini^vfiiai a(a(jLaxixai? 1, 4: to aoofia- 
xmbv] xip a. K. 1. 6: i'axHv] laxei K. 1. 13: tt^o- 
^ia&ai] n^oa&ia&ai K. 1. 32: klXaiiipiv'] sXXafiipig K. 
p. 69, 29: xai] ^x Kl. 1. 31 : snsixa'] inslM. ceterum 
knstxa — livoav Kl. pro interpolatis habet. p. 70, 9: 
avxav] aixav. p. 72, 4: ij aal ins. Kl. idem n dele- 
vit post na&ovxog, 1. 16: (pvXa^afie&vc ins. M. 1. 21: 
oi'rfi)] oi5 Tw K. 1. 28: iavxov] iavxo K. p. 73, 20: 
d' ins. K. 1. 21: dta^am post acofiaxi del. Kl. 1.24: 
Tou navxbg ins. Kl. 1. 27. 28: TjfiLv — ovai] fifidg — 
bvxag K. p. 74, 2: x«t aKOvsiv post oatpQaivsa^at 
del. Kl. i. 7: fivfifiovsvEi] fivnfiovEvasi. 1. 20: ysv- 
axav aXXtov n oaa] ysvaxdiv, oaa K. 1. 31: avxrjg] 
avxoig K. p. 75, 2: eI <pm6g dsi post ofifiaxa trans- 
posuit Vg. fortasse recte. 1. 4: avyxcoQEtv n iv] avyx. 
Ev K. 1. 13: didcoac xriv yEvvnxiTinv n avxiiv xiiv ysv- 
vt]XiKJv] didioaLv n ccvxrjv x, y, Kl. p. 76, 10: tjjvxt- 
xov 7J ivxavda] ipv^. £vt. M. 1. 21: «vto] avxbg, 
p. 77, 5: verba n^bg xag TiQdastg ovdsvbg aXXov non 
intellego. multo minus Ficinum ^ultra corporum com- 
positiones' vertentem. aliquando propter superiora pu- 
tabam ngbg xdg noiiiaEig %al xdg nsiasig ovdsvbg aXXov^ 
sed nihil mutare ausus sum. p. 78, 1 : xovxa)] xovxo M. 
1. 4: dXoym dna&Eia] dXoyona&eiag K. 1. 28: xi] exi. 
p. 79, 20: x«t n EKxaaig] aal EKxaaig. p. 80, 25: post 
azEnxiov in A et C (in aliis in margine) sequitur ad- 
ditamentum sag xovxov iv xoig Evaxoxiov xb 6evxeqov 
nEQt ipvxrjg xat rjfjx^xo xo xQixov. iv dh xotg IloQipv' 
Qiov avvdnxEt xd i^rjg xa dEvxiQa, p. 81, 15: 'Eaxiag 
^yfjg ds ovarig ei fir}] 'Eaxiag el fi^ M. 1. l6: xff yfj] xrjg 
yng* haud scio tamen an pro Xiyot scribendum sit doirj. 
1. 23: dnoQiag ins. Vg. 1. 29: t^v ins. K. 1. 30: 
Xafipdvot] malim Xafi^dvEt, p. 82, 15: quae post inl xxn Praefatio. yijg sequuntur xtti iv totg aXloig per dittographiam ex 
praegressis repetita, delevit Kl. p. 83, 9: ovtio u 
yiiif] ovtm yciQ K. 1. 17: ij cevtmv] ij av. p. 84, 2: 
w ins. K. 1. 7: kti lo iv] istiv iv. 1. 28: «AAov 
nok ciklov] aXlov TtQog akXo Kl. 1. 31: pXaTttot] 
pitimon K. p. 85, 5: mtitai nal x«^' oaov] xai 
del. Villoison et Cr. 1. 26: to] ta. p. 86, 11: hf''^] 
Xiyuv M. 6vvimiiivov x«i naiintofiivov] 6vvEno^iv(ov 
X. nafjLTtto^ivmv K. p. 87, 16: tmv abesse malim. 
p. 88, 4 : t*ovm] fiovov. ' eidem solum per locum diffe- 
renti' Fic. 1.'23: xata ante n^oalQKSiv inserui, quod 
in marg. C adscripsit Schengk. p. 89, 4: h^^vxig] 
ixovdat marg. ed. Basil. 1. 32: ^voixijg] (pvttKtig K. 
p. 90, 3: y£vo{jtivovg] yivofisva marg. ed. Basil. 1. 6: 
fUQ fo toviovg] fag tovtov? Cr. 1. 12: toJ iov K. 
1. 16: ovtmol di ov tov «viov] scriptura cod. A non 
sollicitanda. ad ov subintellegendum Ix/vt^ffe. pro i^v 
«fJiovautem i. e. eundem hominem, si non rectius, at 
planius dixisset Plotinus: eundem eiusdem hominis ad- 
spectum. p. 91, 1: di] (Ji}. 1. 6: oit ins. K. 1. 7: 
^diriyritov 6i] ad, 6^ K. 1. 15: iv ins. K. 1. 18: lo 
— xivovfifvov] 101 — Mvovtiivovg Cr. 1. 26: fwviwv] 
iiSvtog K. p. 92,' 9 : itQOiScpiQmv] TtgofpiQtov K. 1. 10 : 
^oyov] avdXoyov K. prob. Kl. 1. 16: x«i ttSv] ta 
tmv. 1. 20: intotQaq^ivtog] im<StQa(pivt(ov M. 1. 24: 
ttvtbg yaQ i]v] «vi^ yaQ av -^v K. 1. 30: imivov] 
imlvmv Cr. 1. 32: i^ i«] iqn<sta K. p. 93, 6: dij] 
at* Fic. et Villoison. 1. 20: TtiGtiv] (pvGiv Cr. Fic. 
secutus. avicSv] aviwv. in nQOOti&ivai editores ante 
Muellerum finem fecerunt capituli. 1. 26: x«l^ fiiti- 
Xovtog] x«i del. K. p. 94, 5: vo|i*o^£ioi;i/iog x«l aw- 
Vipaivovtog] vofiod^itovvta x«l avwcpalvovta K. I. 15: 
ofiov Ttoimv. il] hfiov. ii K. 1. 20: aviwv] avicav. 1. 24: 
dvat ins. M. p. 95, 5: «Xxt]] oXTifig Cr. in ed. Paris. 
1. 6: tixvrig'] ti%v7i K. 1. 17: iitmdaig] impdilg K. Praefatio. xxm 1. 20: dXX' ayia&ai. ovdh] ov. 1. 31: post «AAov finem 
capituli fecerunt editores ante M. 1. 12: 6 firixavrjacc' 
fiivog] ov fiTjx. K. ^nequaquam' Fic. l. 13: i}' iX^etv] 
iig iTiitvov iXd-SLv. 1. 14: fiitati&ivtt] fiitad-ivta. 
1. 19: ovti] ov6i K. 1. 26: tixvai] tixvatg Cr. 1. 31: 
avioi;] «viou. p. 97, 2: «vioi;] «vio Cr. et Vg. 
1. 4: didotat] an didetac'^ ]. 11: «viov s. ai5iT/v] 
«vio Cr. 1. 12. 13: ai3i« ilvai ico] «via tw K. 1. 28: 
dvtadcQv aal avi£7r«dcav] dvtinadav. dittographia mani- 
fefsta, atque x«£ «vi. deest in uno codice Med. B. p. 98, 
13. 14: tfjg dndtrig] trjv dndtrjv K. 1. 16: di] drj K. 
p. 99, 5: oi3x quod inserui suppeditavit Arabs p. 74, 
34 : ' und er dabei keinen andern Zweck im Auge hat.' 
p. 100, 20 : x«i ivzav&a xal ivtiv&iv] %al ivtiv&iv Vg, 
Lib. V, p. 102, 17. 18: avviQyd — ii ov 
avviQyd^ ov xojAvifxor] xcoAviixa — ii ov xwAvwxc^, ov 
avviQyd Kl. 1. 19: tavta Si xeoAvitxa av tig einot] 
taHta dv tig iinov. 1. 21. 22: Utat rj nQog] iatai nQog K. 
1. 25: ndaxiiv 6 ocp^aXfiog ndaxu] ndaxuv ndaxu K. 
p. 103, 41: ^£ ins. K. 1. 6: «i3i6 xai] nal avto K. 1. 9: 
10 fiital^v q)cog] i6 (pcog. abest fiita^v a cod. Ciz. Plo- 
tinum, si re vera scripsisset i6 fina^v qxag^ non po- 
tuisse pergere dii fista^v tovto ilvai i6 cp(ag apertum 
est. p. 105, 7: drpri] dcpfi K. 1. 9: i6 f*£i«ii;, ri oti] 
fj del. K. 1. 12: laV di dv %a\] dv del. K. 1. 16: 
quae in libris post OQav sequuntur male ex sequentibus 
huc illata nal tdg tovtcov fnoQcpdg del. K. 1. 24: cpQv- 
XKa^fDJv] cpQVKtcoQl(ov Qy. p. 106, 4: avfitnad^ig i6 
t^ov] to del. K. 1. 20: xaia' yi] zatd ts K. 1. 30: 
di (pdSg dv] di dv K. p. 107, 4: av ins. K. 1. 15: 
i6 a(afia] ToS adSfia K. ex Darmst. probante Kl. 1. 22: 
louio noQQO}] tov noQQco K. 1. 26: avio] auiov K. 
1. 27: ndaxiiv ij Tial bncoaovv rj biptg dtd ti] ndaxnv 
%a\ orrwffoOj/, 6id i/ K. 1. 31: aia^civia^ai inserui Kl. 
secutas. p. 108, 9: ala^r\tov tb X9^(^^ V X9^(^^] ^^~ XXIV Praefatio. Praefatio. XXV ff-ai^ToV, ]} %Qmfi« K. 1. 26: avfi^alXovKov] avfjtpttXov- 
toav K. p. 109, 11: a^«] ctQKUv K. 1. 16: KccfA^Hg 
ml JT^Off] ndii^fus «^ff K. 1. 23: iJX/ou ovtog iv] 
^liov iv M. p. 110, 13: Su] d»v K. 1. 16. 17: 
ivi^yuav avzov tiJv] iviQyuav rijv. 1. 25: to cpaisi- 
vbv] wv (pmTHvoii K. 'corporis luminosi' Fic. 1. 26: 
aXXa yy avijtfiiyvvfiivov %tX. frustra hunc locum, si 
quid video , sollicitaverunt M. et Kl. loquitur Plotinus 
de aere collecto pulvere inquinato. 1. 28: t6] ti. 
*aliquid fore dulce' Fic. p. 111, 9: mQieQQee] neqL- 
iffQH. 1. 13: naXiQQoiag rj fiEtaQQoiag] alterutrum abesse 
malim. p. 112, 12: oXmg (ptSg to] ZXmg to K. p. 114, 7: 
avtdfj^ilfstai ins. M. 1. 16: tavta] tavta K. 

Lib. VI, p. 115, 16: ysvonivov ^ yiyvofAivov] yt- 
vofiivov. Xafipavovafjg] XafipavHv. 1. 18. 19: %«(>' 
iavtijg] naQ' iavtfi K. 1. 22: ovTwg] nmg K. Fic, 
secutus. atque 7t(3g in marg. A m. tert. h. e. ipse Fic. 
atp' avT^g] an avti^g K. l. 26: TOtfouTOv ^1] TOffot;- 
Tou ys e K. coniectura praef. p. VIU. p. 116, 4: 
yaQ nal dvo] yaQ dvo] yuQ dvo K. p. 117, 25: nai 
ytQo olov] %al olov, male ex superscripto versu xal nQo 
repetitum. p. 118, 2: fjLvrifiag] fivi^fiovag Cr. I. 7: 
vTtciQXav] vntxQXHv. 1. 15: tfig abesse malim. 1. 17: 
^ma^ilaav] (ma&iiarig K. I. 24: av ins. K. p. 119^ 
13: TtoXXantgj quod in libris post dyxivoi legitur, cum 
M. post dQOfiiKog 1. 15 transposui. 1. 20: nal oXmg 
del. M. 1. 22: ov ins. K. 

Lib. VII. Hunc librum usque ad 6ixaioavvri c. 8. 
descripsit Eusebius Praep. Evang. XV, 22 sqq. eisque 
reliqua subiunxit, quae in nostris libris omnibus praeter 
Marcianum 240 et Barberinum (v. infra) desiderantur, 
usque ad dQfiovia. Adhibui autem Eusebii recensionem 
Gaisfordianam et Dindorfii recognitionem. p. 120, 8: 
oQyavov ov i^fitv] (ag OQyavov r]fitv Eus. fortasse rectius. 
I, 14: ti] yi Eus. 1. 27: itniQ tovto] itri dv rj Eus. et A in marg. m. tert. ita quoque editores Cr. K. M. 
1. 27: To a(ofia delendum censet Vg. p. 121, 4: mtd 
acc. ex Eus. 1. 19: quae post aWov sequuntur ei dh 
exaatov fwr/v exot^ xai ev dQKii: cum Kl. delevi. 1. 30: 
T^ iV(6aH Xiyoi] Xiyot ty iv(aaet ex Eus. K. 1. 30: 
firi SioXov di ov] firjdivbg dtoXov. ceterum 6e deest in 
Eus. p. 122, 2: in dh dfieQcSv — yivoito quae delenda 
censet Kl. tuetur Arabs p. 126. ov ins. M. Fic. secu- 
tus. addicit Arabs. 1. 9: o oi5x€t' dv adSfia] potentia- 
liter dictum non placet. Tial ovk edt av 6(0fia Eus. quod 
Cr. recepit. fortasse o ovn earai adSfjia. 1. 14: avtrj] 
avtt) Cr. 1. 15: etti trj vXy — iY^' 6t(povv] ei ovte 
tfi vX'^ — ov^* OTwovi/ Vg. 1. 22: a^afLaat] a(6fiaatv 
Eus. 1. 25: ti] di Eus. 1. 28: tb ivl elvat] tb 'ev 
ilvat.^ 1. 30: dva&ilg] dvati^ilg Eus. p. 123, 26: 
Kat ovofiata^ ndvta] Tiat del. Vg. apud Eus. est Kat 
bvofia td ndvta, quod Plotinianorum codicum lectioni 
praeferendum esse censet Viger. 1. 26: 6v ins. K. 
p. 124, 9: tmSi] to5 6e ex Eus. K. Vg. 6e delendum 
censet. 1. 11: notovaa apud Eus. add. Stephanus. 
p. 125, 3: trj nQoa^ev] tr} nQ(6trj ex Eus. K. I. 11: 
(liQt^ofievov] fiiQtSofiivov Vg. 1. 12: t6 Toa6v6e] to 
deest in Eus. 1. 21: ijjvxnv] tpvxn Eus. 1. 23: oVro^] 
ova^g K. 1. 29: eatat ov6e i(p' exaTeQa] ov6e omisit 
Eus. 1. 32: maneQ xal iv] maneg ev Eus. p. 126, 
28: al add. ex Eus. K. 1. 30: nal addidi Fic. secutus 
'aut aliud ibi esset et aliud, atque alterum alterius 
tantum haberet sensum'. p. 127, 3: TavTi^g] tavtatv 
ex Eus. Cr. 1. 6: dXXo — fiiQog] dkXov fieQovg Eus. 
l.24::aia&rit(Sv] aia&rjfidtmv ex Eus. K. 1.30: malim 
oi nQoteQov cum Eus. 1. 31: t6 ex eodem accessit. 
p. 128, 3: Kat ix tov dXyetv Kai ix tijg — aia^rjaemg] 
xal iK t^g — aia&naemg ex Eus. K. manifesta ditto- 
graphia. 1. 8 : tou nvivfiatog] del. M. fortasse recte. 
Toi> na&nfiatog coniecit Vg. an tou novrjfiatog? 1. 14: XXVI Praefatio. novovv] malim novov cum Eus. 1. 15 : slvat^ sl] slvai 
%al d Eus. quod fortasse praestat. ex eodem ys et ti)v 
rec. K. p. 129, 10: iu d] eTtel ex Eus. K. 1. 17: 
Ka^' Ev u] Mcl fv u ex Eus. K. 1. 20: avxb ematov] 
avtov hdGTOv K. 1. 25: 6 x^Q^^^t^^^] loyiatibg Vg. 
coU. VI, 7, 1. 1. 31: Iv «ftf^a] dfieQij Eus. 1. 32: 
ovTOg] 01101?? K. p. 130, 1: xal diKaioovvrf] adnotavit 
K. ad hunc locum: 'quae uncis inclusa sunt, in libris 
hausta sunt iugenti, quam archetjpum olim contraxerat, 
lacuna. suppleta sunt quae deerant ex Eusebio, qui 
felici casu factum est ut Praep. Evang. XV, 22. 
III, p. 72 sqq. Gaisf. hunc nostrum libellum integrum 
describendum sibi putaverit ab initio usque ad aQ(A0vlav 
(p. 134, 18), idemque ib. XV, 10. III, p. 48 sqq. 
cetera seorsim apposuerit inde ab ro Sh trjg hteUielag 
(p. 184, 19) usque ad ii,ttaXaii§avi;i (p. 136, 11). neque 
enim inter a^^ovla et to 61 T»Jg ivttU%BUig desiderari 
quidquam putaverim. cf. quae ipse infra de libri nostri 
argumento prodit Plotinus (p. 4, 5—10).' lam cum 
Kirchhoffius, qui totus pendet ab apparatu critico 
Creuzeri, ignorare non potuerit haec omnia ita deinceps 
extare in cod. Marciano 240 et Barberino, ego quidem 
doctissimi viri verba ita accipio, ut in hos quoque 
recentissimos libros saeculi XV, ex Eusebio demum 
totum locum translatum esse statuerit. Quae si re 
vera eius sententia fuit, me quidem iudice verissima 
fuit. Nam cum in codice Monacensi, qui fere totus 
cum Marciano isto conspirat, quamquam ex eo non 
descriptus est, inter dvSQiia et 0fii£"6fi£vov lacunae 
signum ./* positum sit, censeo in archegrapho secundae 
classis, unde Monacensis fortasse nullo alio codice inter- 
cedente, Marcianus contra uno alterove interposito trans- 
scriptus sit, praeter indicatam lacunam non plura hoc 
loco antiquitus fuisse, quam in praestantioris classis 
codicibus, et doctum demum aliquem librarium, quae Praefatio. xxvn in Eusebio -invenerat, ad explendam lacunam recte ad- 
hibuisse. Confirmat hanc suspicionem primum ea res, 
quod in libris Marciano 242 et Vindobonensi 11 mi- 
scellaneis, qui maiorem Enneadum partem cum aliis 
scriptis et frustulis coniunxerunt , sed in ipsis Plotini 
verbis cum reliquis secundae classis codicibus ubivis 
fere conspirant, totum fragmentum fere sub finem 
congestae farraginis Eusebii nomine inscriptum est. 
Tum quoque prior pars scholii in Marciano 241 ad- 
scripti: GTi^doaGai dito tovvzEv&ev Gttioi mj drjXovvtat 
dnb tov •«• Grjfislov igv&QOv^ oti eXtnov ot Gtiioi ot 
Titi eag iKei' ovk aQa rj ipvxr) aQixovia^ satis mibi 
testari videtur in archegrapho defuisse hos versus 
et aliunde, ex Eusebio nimirum, non ex integriore 
Plotini codice, esse adscitos. Utut hoc est — nam 
aliter de ha-c re statuit Muellerus — hoc certe apparet 
in edendo fragmento raaiorem ubivis Eusebii ad anti- 
quiores libros saeculi decimi et undecimi bonae notae 
exacti auctoritatem esse quam novitiorum istorum co- 
dicum. p. 130, 2: av ins. K. 1. 26: tavta] avtd K. 
1. 30: anavta] dnavtav K. 1. 28: ttav dacofiatiav — 
<J(a(iata] tav awfidtav — daw^iata Kl. p. 131 ^ 5; 
noabv] noibv marg. Vigeri. Bouillet. Vg. 1. 12: el 
inserendum esse docet etiam Arabs p. 34, 6. 1. 14: 
t/ ins. K. 1. 19: ovk ins. Cr. ot dt pro oXtyoi dh marg. 
Vig. p. 132, 2: ivsQyeta acc. ex Eus. Arabs p. 35: 
'deshalb wtlrde die Seele, wenn sie sich dem K6rper 
beimischte, nicht actuell sondern nur potentiell Seele 
sein.' 1. 6 : ^dtSQOv ins. Vg. 1. 23 : to avtb Ttvevfia^ quod 
Vg. delevit, agnoscit Arabs. non iv ipvxQ(p ysvofiivrjv 
1. 24. 1. 29: yLyvofievr^v] yiyvofievrjg K. p. 133, 6: 
mi vov] ovK av K. 1. 17: aV, nal SLQrjtai] aV, siQr}- 
tai, 1. 21: Tovro yaQ aQfiovtav tdov] tovto yuQ tc5v K. 
1. 27: yLvoiiivcov] yivo(isvov K. p. 134, 1: ovk av 
ovaa] transposui. 1. 6: tods] tb ds K. 1. 21: to h 
W XXVIII Praefatio. ins. K. 1. 25: tn ins. M. 1. 26 "«''«•/*!. ^» 
ex Arabe p. 43: 'so wllrde, wenn der Kbrper getheilt 
wid zerstackt wUrde, auch sie sich zerstUcken lassen, 
und wOrde eins der KOrperglieder abgeschnitten, wUrde 
auch etwas von ihr abgetrennt.' p. 135, 18: £i y<«?J 
x«l y«e K. 1. 26: ».os <J' ««' - 1^^^ V^o '"ter- 
polatis habetKl. 1.28: SkXo y/v£r«.] «^^»" /""«' ^ 
i. 32: ««?« ti] ^<!^ "" Vg. p. 136, 2: ov] ov 
Viger. 1. 4: tl 6i] »' y«e «alebat Viger. 1. M. 
avzr,] uinl, K. p. i:i7, 8: «viov] «vtov Vg. 1. U. 
Milha.] a«oXa,U»ivu^ K. p. 138, 6: «v ms. K. 
1. 20: T« del. Vg. p. 139. 1: 0^«] o.ov Vg. 1. 21. 

baoLoiaiv] 6^oioy,iaov<r.v K. p. 140, 8: «vto £x«aT0v 
Zl k «vTov- lx«aT0v H K. 1. 14: Jvtpyam] «vte- 
,.fa K. 1. 30: iviuovQYH] d,j^«.vpy£.> Vg. 1- il- «- 
TB^iv»] vix sanum. Fic: 'hoc Uaque studio se ipsam 
«nima circa sensibile pertrahens iam gubernat itaque 
K. post TtT«^tv7, lacunara significavit, quam Vg. pro- 
bante M. addito ^ivt. explevit. verum locus ita mihi 
persanatus non videtur. p. 141, 5: «vt.)] «vt,, K. 
LV: «Qotk9o<,ea li? t« i«i raSe vov] «9oU»ova« vov K. 
1. 22: <5p?|<yov(i* ms. Vg. p. i^iS, i. "* ^ j 

«vnSv codices secundae classis. scil. dm twv fiav- 

Lib.VUI, p. 142, 24: non audiendus est tr. qni in 
ed. Paris. totum locum ita constituit: x«l t6 (i£To|3«i- 
lov .5v«:t«vw9«i «ol «o(i«T«v Jvo. to.-s ovTO.g ««. 
o'yXM«<»«, mutata simul Ficini versione, quae res Vg. 
in errorem induiit. nam frustra Cr. T. III P- /^O de 
iyX£0«<" provocavit ad Hermetis locum apud. btob. 
ed. phys. I p. 214, 23 ed. Mein. 1. 26: i<J<ox£v] do- 
x£.- Fic: 'quasi fingens per similitudines qnasdam per- 
vagari videtur.' 1. 27: nop' «vt»] :t«f' «vto.s. neque 
Jf' ovT» agnoscit Arabs p. 10, 3: 'mit diesem seinen 1 I Praefatio. XXIX Ausspnich will er dich nur dazu antreiben, nach den 
Geistdingen zu streben, um sie so zu finden, wie er es 
that, und dieselben, so wie er es that, zu erfassen.' 
p. 143, 8: avTOv] avtov. 1. 19: cJoxw jLtot] donst 
fioi, K. p. 144, 3: tc5 ex Aen. Gaz. ins. K. 1. 11: 
HTS ins. M. 1. 13: locus turbatus, quem Cr. deleto 
ovGai, quod in plerisque deterioris classis libris deest, 
sanasse sibi visus est. lacunam post eite indicavit K., 
quam Fic. quoque agnovisse videtur, cum verteret 
'rectene an aliter, et utrum praestantius agat, an sicut 
animae nostrae, quas forsan oportuit rell.' M. e p. 
145, 12 unum versum supplevit in hunc modum: drs 
iv XEtQOVf. TtSTTolriKe Tfjv Tov TtccvTog ipvxriv elTB mg 
ri(ieTeQcci 'tpvxal ov6av. mihi nec Cr. nec Muelleri ratio 
placet, itaque cum K. in indicanda lacuna acquievi. 
1. 29: T£ ins. K. p. 145, 1: tiJv tov ev dvva^Lv xai 
Tov elvcii] Tfiv Tov elvcct dvvufiLv Yg. 1. 4: KOGtiovvtog] 
%oGfiovaa K. 1. 5: to de] tov de Cr. 1. 12: heiv 
tijv Tov] exeiv tov. p. 146, 4: nccvTcc] nccvtrj. 1. 22: 
/; ins. K. 1. 24: av ins. K. 1. 31: iav] «V K. 1. 32: 
vorjtdSv] ovTCDv K. sec. Fic. qui 'entium' vertit. cete- 
rum oVtcov etiam in A extare s. 1. voi^tcSv manu secunda 
testatur M. p. 147, 2 : o;i}t?)v o %oa^et] avTrjv KOGiiet K. 
1. 13: ot cum Vg. abesse malim. 1. 23: 6'x^ov] olov 
Cr. 'segregatus a toto' Fic. p. 148, 8: ex^t yo^Q rt 
ael] tt uncis incl. Cr. del. K. p. 149, 1: aidlag] 
aidLm K. 1. 3: TtQoaoda] TtQOodoi K. 1. 12: i^ava- 
Hvai ins. M. 1. 19: y.o6[ii,riaei] KoG^riaeaig K. 1. 22: 
ayovaa] ayayovaa K. 1. 31: 010 v] old, p. 150, 5: 
fi£T' avta] fAet' avtb Vg. 1. 10: iovarjg] iovarj K. 
1. 13: iyieivotg] iKsivaYg. 1. 18: afiotQOv] efiiioiQOv K. 
p. 151, 5: avtriv eavtfj ei] amriv ei K. 1. 13: ov 
ins. K. 1. 16: evavtiaiv olov aatpeateQOv] del. ofov 
Vg. 1. 24: 6e] drj Cr. p. 152, 2: o sive ^' «>«] y 
offia K. 1. 16: ov ins. K. 1. 23: ^ovketat] ^ovXeve- I AAA Praefatio. Praefatio. XXXI 1 28: 6V10S ins. K. 1. 31: MiSovov ov lag] i^vnSovov 
Tc^^ Vg. contra quod idem voluit ^vndovov tfig ^Qoa- 
naigov Udoviig, coll. VI, 9, 11: ^log «vt^dovog to,. 
iriSs, non necessarium. 
' Lib. IX, p. 153, 20: shai ins. K. p. 154, ^: 
quae post Iv if*ol MPOViiivm sequuntur £v f>oi y«^ 
Mvovaivm, quae uncinis seclusit Cr., praeeunte M. 
delevi. 'p. 156, 1: in difficillimo hoc loco, ad quem 
intellegendum recolenda sunt, quae supra IV, J, b 
leguntur, a librorum scriptura quamvis plus semel 
Buspecta recedere nolui, nisi quod 1. 3 pro mpaev 
avtfiv cum Vg. inoln^iv avtn scripsi. 'nam et forma- 
visset utique' Fic. 1. 7: i^iSg n ii^a] t^fg ^ccc K. 
idem ins. ^g et 1. 30 «V. p. 157, 1: ^v^o]^^\nv K 
1. 8: dvvatai] dvitui, Vg. 1. 20: 01; v ms. K. 1. i«: 

Enn. V, lib. I, p. 161, 23: avto] avto Vg. 
p. 162. 25: ftlv acc. e Cyrillo. 1. 26: n ZWrlJ ^ 
XomyHCjr. 1. 28: <Jr/J dh Ciz. et Basilius. ex eodem 
acc. k p. 163, 4: «fic/vciiv, quod in libris est, Fic. 
vertendo non expressit. omninoque omne adiectivum hoc 
loco supervacaneum. etiam Augustinus confess. IX, 10, 
cni nostrum locum obversatum esse apparet sileant 
pbantasiae terrae et aquarum et aeris, sileant et poli. 
male A. lahn, Basil. plotiniz. p. 12, ^l^^^^^^C^- f ^.^: 
tus est in ed. Faris. at^vtimv. neque melius KircWioffii 
^nvfmv, 1. 9: Ttoioica^] SaovOa., C. 1. 24: «Ua>vJ 
^Aiiv Cyr. 1.25: «1)1^5] i«vtng Cyr. 1- 26- 27 • 
ma T« «avi«] dkX^ navta Cyr. p. 264, 16: ^alm) 
imBaXug, 1. 22: x«i ijv] h«^' ^V. p.^ 165, 8:^ daj 
6ii K. T«i3i9?] «1J195 K. 1. 17: ^«? «^^^3 ^«f «^' 
Ji. Eus. nag' «^ra>v K. 1 23: ^o^] ^oL 1. 24: 
ai'|«vl «v^iiv Cyr. 1. 27: ^' acc. e Cyr. p. 166, J. 
iv Tc3 ai5ic«] Iv «^TdJ K. 1. 22: 6ito7tnoeta^ suspectum. nec legisse videtur Arabs p. 110: * denn nimmt jemand 
die Andersheit vom Geist hinweg, so wird er blosses 
Einerlei und ware die Stumpfheit die nothwendige 
Folge, so dass er nichts geistig erfassen konnte.' 
1. 23: it£QOvg] itSQorfiTa Vg. 1. 24: iv] £v K. 1. 32: 
^rjtei vix sanum. nam quomodo anima cum deo prope 
iam coniuncta et unita eum quaerere potest? atque 
aliud olim hoc loco scriptum fuisse docet Arabs p. 110 
extr. : ' so wird sie mit ewigem Leben begabt, und hat 
eine Wonne, die nie schwindet. ' fortasse igitur: ^rj ts 
[xofl ovtajg n^etaL]. p. 167, 1: tov acc. ex Euseb. 
nXn^ovg quod in eodem deest, agnosit Arabs. 1. 3: 
ttjg acc. ex Euseb. 1. 5: avtt]] avtrj K. 'ipsa' Fic. 
1. 6: TcaQ' avtrjg] %aq' avtfjg M. 1. 14: sjiaatog] ixa- 
atov Vg. ' die Form eines jeden einzelnen dieser Dinge ' 
Arabs p. 111. 1. 17: lacunam post iveQysLav recte 
deprehendit Vg. atque sequuntur apud Arabem p. 112: 
' denn die Eins wird durch die erste entstehende Wesen- 
heit geformt, dann bewegt sich der Geist, um das 
geistig fassbare in der That zu erfassen, somit ist der 
Geist nur wie der in der That sehende Blick und 
sind sie beide Eins. ' quae non omnia de suo addidisse 
paraphrastam manifestum est. verum quis genuina ab 
adventitiis dispiciet? extrema certe Plotinianis accu- 
rate respondent, unde apparet %al inserendum librorum- 
que scripturam afiqxo, quam K. in dficpl mutavit, reti- 
nendam esse. p. 168, 11: td^eag avtolg dnodoaeL^ 
avtoig del. Vg. to ovv] to yovv M. 1. 20: avto 
avtov Euseb. &a7ceQ] qxSg idem. 1. 28: tovto] toi;t© 
Euseb. 1. 29: 0] otl Euseb. 1. 31: tb dh] tb dn 
Euseb. p. 169, 2: avtov — «ijtov] «iito — avth 
Euseb. 1. 3, 4 : ixelvov — iKefvog] ijietvo — ineLvo K. 
1. 10: iTieLvov] ineLvo K. 1. 10. 11: avthv — «vtov] 
«VTO — «i3t6 K. I. 13: t6 yeyevvnt^ivov acc. ex Euseb. 
1. 14: fiovoL] fiova Vg. non opus. 1. 17: Xeyofiev xxxu Praefatio. "'V Praefatio. XXXIII ilvaL'] ihm XirotiEv Euseb. et Theodoret. quos secuti 
sunt K. M. 1. 19: ^«"H ^^^^^^ ^8- 1- 22: avxo] 
ttvxo K. praeeunte Cr. in adnot. 1. 24: in desperato 
hoc loco, cui nondum editores satisfecerunt, indicatis 
lacunis vel corruptelae sedibus a librorum scriptura 
cum K. recedere nolui. Fic. vertit «comparari vero 
solet sensus quidem lineae, quod vero reliquum est in 
cognoscendo circulo*. itaque legisse videtur: ^ filv 
uh^fimg x«Ta y^crfifiijv Kal xa alka ag xvxAog, atque 
postrema (og Kvnkog manus quarta in marg. A adiecit. 
itaque Cr. 'e librorum vestigiis conicias: ata^n^ig ag 
fQafiiifi %al xa aXla 6g %vHXog. ' sed librorum vestigia, 
quae dicit, re vera nulla sunt et nal xa aXXa^ ubi vovg 
commemorari debebat, ineptum. quod cum intellegeret 
Vg. in ceteris Fic. secutus haec coniecit: afa&n^tg Kaxa 
y^MXfifitiv, wvg Kaxa kvtiXov KaxaXafi^avEt. verum ne sic 
quidem oratio recte procedit. audacius autem M. coll. 
Plat de legg. X p. 898 A. et Damasc.de princ. 
p. 322: dto xavxri xbv vovv fit(isixat rj jcvxXw qpo^a, 
Sg 9>i?<Jt nXmxrvogKxX.^ locis iam a Cr. adhibitis, con- 
iecit: vovv dh titfistxat xwXog ^al ata&viGtv y^afifiii xs 
%al xa itXXaj quae vix quemquam probaturum esse 
opinor, praesertim cum Damascium non nostrum locum, 
sed II, 2, 1 respexisse manifestum sit. ceterum iam 
supra 1. 22 post xrj intaxgotprj ngbg avxb inserendura 
videtur olov xvxJlw.' 1. 31. 32: yovv — oqiiu'] ysv- 
imv — hQttuv sublata stigme post ovalav Vg. p. 170, 
4 : avxb] avxGi Cr. prob. Vg. qui tamen ad Fic. provocare 
non deb©bat,'in quo 'sibi ipsi' pro 'se ipsum' Creuzeri 
est correctura. 1. 6: i%8tvog] hetvo K. 1. 7: naxst- 
%ixo iKitvog] %axii%ixo i%itvoK. ceterum lacunam post 
navxa indicavit. 1. 10: quae post navxa in libris se- 
quuntur iv xoig ov6tv av rjv recte delevit K. haud 
scio tamen, an haec verba ex superioribus male repe- 
tita genuina quaedam expulerint, velut xa iv to3 vw. 1. 15. 16: a^tog vov xov] ic^tog xov K. firi] nrjd' idem. 
1. 25: n] y Cr. p. 171, 10: XQtxxa xa ndvxa] xa omi- 
sit Euseb. 1. 11: yccQ] xa Euseb. 1. 16: tou aixiov 
di] xov di aixiov Euseb. Cyrill. 1. 20 : xbv vovv xijv 
iSiav] X. id. om. Euseb. CyrilL 1. 24 : 7rt(Sxcoaa(iivotg] 
7ttax(oaa(A,ivovg Euseb. 1. 25: tov om. Euseb. 1. 28: 
iaxi] iaxiv Clem. Alex. Strom. VI p. 627 B. 1. 29: 
nal anivrjxov 6i] dh del. K. 1. 31 : i^aiQcav] i^atQiSv K. 
p. 172, 14: To vitKog fisv] xb fihv vitxog Cyrill. 1. 15: 
T^ ^v] ivot CyriU. quod recepit Cr. fortasse recte. av" 
xbg] malim cum Cyrillo avxb, 1. 16: %] ^X^ K. 
p. 173, 5: 6fiovoj]ait] bfiov07Jaovatv Vg. 1. 9: avxotg] 
xotg K.^ 1. 11: iv avxotg avxdSv] iv xotg avxdov K. 
1. 20: iv] inl Vg. p. 174, 6: respicit scriptor Pla- 
tonis locum in Tim. p. 34 B, quem memoriter alle- 
gavit, nam apud Platonem est : %a\ kxt i^m^iv xb aafiu 
avxrj TtiQtSKdXvilJi xavxri, 1- 8: sxt ^Qvitxmv] dvaytv^ 
TtxitvVg, colL Plat. Phaedr. p. 249 C: %al dvaK^^rjjaaa 
sig xb ov ovxag. Fic. totum locum pro lacunoso ha- 
buisse videtur, nam vertit: ^de anima quoque nostra 
in Phaedro ait, tum condere caput intra coelum, tum 
uxtra coelum caput attollere'. I. 23: firj add. Fic. Cr. 
atque est iu A a manu secunda supra lineam superio- 
rem. 1. 26: fiivovxog] fASvovxa M. p. 175, 5: ij add. K. 
L 7 : tijvxn] nv K. I. 14 : Sc^av] ^c5v K. Fic. secu- 
tus. in A ov s. 1. man. alt. in marg. fc5v man. tertia. 
Lib. 11, p. 176, 4: iy.sivag] iziivrjg M. L 5: 
svidQafii] dvidQafis K. 1. 7 : ov StnXorig ovxtvog bxovovv 
ov 8. bx. L 15: ovxog] ovxag K. 1. 20: avxb avxov' 
xb TtQb avxov K. 1. 21 : ijjvxiig'} 'ipvp) Darmst. A in 
marg. m. tertia. p. 177, 3: ytvofiivrj] ysvofiivrj Vg. 
L 13: fisQog xb iv] fiSQog iv. 1. 20: xdSv avco] xd 
ccvat K. 1. 21: tovtw] xovxoig. nov] not. 1. 24: iX- 
^ovaa] iX&ovarj Cr. Fic. ut videtur secutus. 

Lib. III, p. 179, 4: noXXcov xcov dxonav] noXXav 

PliOTIN. II. AAJi.1V Praefatio. atoTKav, 1. 5: cog et ov abesse malim. 1. 10: sl add. 
Cr. Fic. secutus. 1. 24: iavtov] cfuroiJ. 1. 27: qp«v- 
ta6(Aatmv TtaftaKHfiivtav^ transposui. p. 180, 4. 6: iav 
y^y __ iavtov] iavtb — iavto. 1. 8: tirids] firi ds Cr. 
in ed. Paris. 1. 27: <5' ins. K. p. 181, 16: didvoia 
YelSiavoiai] diavola Cr. 1. 20: xai' instvo] Kat insi- 
vov K. 1. 23 : 6tavoovfis&a ovtag xal diavoovfxsv ovtag 
ij avtoi] 6iavoov(is&a ovtmg vj avtoi K. p. 182, 10: 
^a^slv TM toiovtm ijf] fnci^siv vi Cr. in ed. Paris. 1. 13: 
TO insv'] Tov j*lv K. e Ciz. 1. 23 : ¥,^lvsi x«i oii tolg] 
nfflvsi tolg M. 1. 26: ov vel o iritsi] o oi) fi^Tft Cr. 
ut est in marg. A a manu tertia. Fic. *quod quidem 
nihil ultra perquirit'. p. 183, 5; «vto iavro] ne quid 
deesse censeas, cf. supra p. 180, 9. p. 184, 15: ovSi 
ys to vm^thv Jeoijg] ovU ys fo»% K. 1. 27: aqa ins. K. 
p. 185, 4: vosiv\ voovv K. 1. 12: TtiQtiniiv'] nsiatiKriv K. 
1. 13: avaynt}] avaynriv K. Fic. secutus, atque v s. 1. in 
A amanu tertia. 1. 30: avtog] avtoK. p. 186, 2: i(pa^- 
jiAOTTOVTa] i<paQfi6itovti] K. 1. 12: ts] ys K. 1. 19: 
vnoSshvvat triv lavTOiJ, akla ml avayKalav avtov ti)v 
yvmOtv] vno6sinvv6iv^ alka k. av, iavtov t. yv. 1. 29: 
m%sivo] %a%sivov Cr. in ed. Paris. p. 187, 14: iv 
ins. K. L 18: ovTca to*] outw tc K. p. 189, 3: ov] 
oi K. 1. 4: ov ins. K. 1. 20: «vtiJv] «iJt% K. 1. 22: 
avtbv] iivtriv K. 1. 26: TttVTa 6s kxovaa] tavta d^ 
ixovdttv K. p. 190, 11: nsQi avtov t/Atov slvai] nsQl 
ttvtbv sJvat K. i| ov] i^ avtov K. 1. 14: TtSQi avtov 
^Xiov J^GStai] nsQi avtov d'^(Sstai K. 1. 20: avtrj 6s 
«} ^''"XV V '^oiavtrj %a&aQa] avtri 6s na&a^ K. verum 
cur avtri in avtri mutetur, idoneam causam non video. 
1. 22: anonovnivrf] anonovfiivy Cr. in ed. Paris. 1. 31: 
Tijv n^mtriv tr^v toiavtrjv ipvxiiv ixstv] tr^v nQmriv 
iXSiv K. idem recte Tr]v ins. p. 191, 9: ov yaQ ^v] 
mJx av nv M. 1. 16: ds] 6^ K. 1. 22: (i»}ds] m ds 
K, Fic. secutus, verum ita iam ed. Basil. 1. 25: TrAij- Praefatio. XXXV fos slvai iv navtq n^&og stvat [oddi] ?. ndvtm Fic 

multitudinem qu^^^^^^ esse, neque penitus unum'. t^ 

e. Ttavu] to ^iv ndvtn K. Fic. secutus 'quod enim 

prorsus est unum^ p. 192, 9: to] tcJ Vg. l n . T 

ri?^t'^^;,T- 'i'-' ''''''^^'^' Cr.ined.Pati 
. 17. 18: ri $vo] si S^o K. 1. 26: Zam Sv udXma-] 

ransposuit K. p. 193, 4: vostv, sl ^^.] .ostv. vo^^K 

1. 7: ovnm 6ovaa] oiinm Uovaa K. Fic. secutus. 1. 13: oC 

rogmg yvovg] ovtmg yvovg K. 1. 31 : oi3d^ tovto del. M 

P. 194, 1: a,th] a^thv K. 1.2: nlr,^vsC] nln^M 

1. 5: avTO TO ;rA^~^o,] ai^th nlij^og K. 1. 7 : avv^iastgl 

126 V. ^•\^-:,^"-^^J<^-^- 1.24:oJ.ins.K. 
1. 26 : ata&naovtai] ^tjaovtac K. 1. 28 : dtp'] itp' K p 195 

1 : ;r^o Tot; tmv vel n^h tovtmv] n^h tovtcov tmv K \ 3 •' 

svBQysiag dg naQaxco^ijaav] ivsqysCag naQsxmomav K 

1. 6: nQO&vfiri&y] nQov^vfirj^n K. item 1. 9, iu qua 

rvv^quoque inseruit. 1. 13: aMv] aM K. adtm] «^- 

r "^; J; ''\\'^'' ^- Fic. secutus. 1. 19:'iq ^' 
Or. 1. 21: gxog ins. K. 1. 25: fiivovta] aivov M 
Fic. secutus.^^ p. 196, 2: aM ?v] aitoh K. 1. 6:" 
cdri&sg ovK ovofia 6v cviJtot; ^o ti oi^ts] ^Xrj&kg Sv 
ovts, ceterum haud scio, an ^o tc infrapost 6W at^Toi; 
reponendum sit. M. iv tolg naai - ^XXo r. omnino 
delevit. 1. 8: imxstQovf,sv\ an inixsiqm^.vl p. 197, 5: 
Uyo. av] Xsyon^ av Cr. 1. 11: ro nov] th noXi K. 

mtelligit' Fic. 1. 17: Kal navteXdSg] oi} navtexlg K 
atque oi; habet A in marg. alia manu. 1. 30: atiyovl 
(Stoixov Ciz. Mon. C. Vat. p. 198, 18: Sv] ^V K 
1. 20 : ro diji ^^] rh de ^^ M. 1. 23 : insl di] WtJ £ 
r>. 199 1:^^ o;ra>^] ncog K. 1. 11: ^^d'] oi}d' K. 1. 29- 
Vavtri] fj avtd K. p. 200, 9: oi5;c Ix Xoyov] i^ oi3 
Aoyor. Fic. 'qua conditione ex non ralione sit ratio' 
1. 10: savtov] ai^tov K. 1. 13: oV rcov] 6vt(ov K 
itaque A m marg. manu tertia. p. 201 , 6 : i(i<pQo- 

c» I XXXVI Praefatio. Praefatio. XXXVII v£0tcctov] ificpQOvsGtdtt^g Cr. in ed. Paris. 1. 10: kuI] 
%Sv K. 1. 12: Std ys] dux ts Cr. 1. 18: avtog] ccvto M. 
1. 29: slatpEvyEi] iTupsvysi K. Fic. secutus. p. 202, 5: 
tovto ya^ tovto tb (pmg nag' avtod] tovto yaQ naQ 
mvtov K. 1. 7: ieXXog otav dg] aXXog dg K. 1. 9: 
a&eog] d^iatog. 1. 12: ovk icXXov (pml dXX' avto] ovx 
aXXo) (p(att\ dXX^ avTca. 

' Lib. IV, p. 202, 22: xo nQoStov tov dsvtSQOv 
dvayofiivov] t6 Tt^ojTOv dvayo^iivov K. p. 203, 5 : tdSv iv 
avTOJ dnXdSv dsofisvov^ iV 3J l^ instvmv] malim tov iq>' sav- 
tov dnXoi} — iKslvov. 1. 14 : ov ya^] sl yaQ Vg. 1. 16 : t/ 
ins. K. I. 26 : avtd] av td Vg. 1. 28 : dv ins. K. p. 204, 2 : 
TO ysvvcov td i(ps'^i]gj Sst dij ml tifiicotatov slvac t6 
ysvv6fisvov] to ysvvmv * t6 ^g^fl^g ysvv(6fisvov K. t6 
ysvvdSv t6 i(ps^rjgj xal to i(ps^ijg ysvvfOfisvov Vg. t6 
yfvvcov, ro S^ i(ps^7jg ysvvfofisvov M. scripsi: t6 ysv- 
vnfliv, t6 [ds] ysvvdOfisvov, nam td i^ps^ijg male ex se- 
quenti linea irrepsisse videntur, reliqua autem mani- 
festa dittographia. 1. 5 : «vto votJ^*] avtovovg K. 1. 7 : 
du] sSsi K. 1. 8 : ov vovg ov ivsQysia] ov vovg ; oTt 
vov iviQysux M. atque OTt vov habet A in marg. manu 
tertia et ita Fic. 1. 1 1 : olov dmtsXovfAivtj xal tsXsiov- 
fkivrf] olov dmtsXsKyvfASVfi, avTi^] «vtj} K. 1. 19: tov- 
Tov ins. Vg. 6 votJff ovtog] 6 vovg-, ovt(og K. 1. 25: 
tfvv ak^^Gsi] avvaiG^tiast K. p. 205, 4: tj ins. K. 
1. 11: ivioysiav ins. K. L 26: 6 ins. K. 1. 29: ini- 
6toXfi fiiids] iniGtvjfit} ds oX^i scripsi Vg. et M. secutus, 
nisi quod ille dh delevit sublata etiam interpunctione 
inter *^v et xal, hic 1/ post oXti inseruit. 

Lib. V, p. 206, 11: ivaQyfj] iva^yig K. p. 207, 26: 
ndHg fdvst] TCoSg fisvsi Cr. p. 219, 17: vovg et 7) dX/i- 
%tia del. M. p. 210', 7: §a(5iXsvg §a(5tXs<og %al §a6i- 
Ximv] paaiXsvg paGiXianv, 1. 21: d^ai] dih/ut Vg. coll. 
VI, 7, 16. 8, 19. p. 211, 30: t6 'Iv ivtai%a] delevi 
ivttcQ^a Fic. secutus. 1. 31: novsl sl xwt'] sl uncinis mcl. Cr. de . K. p. 212, 8: tovto ^ t^g oiaCag SriXto- 
nxrj ovofiaaia and] tovto dTtb K. 1. 13: IWj eWa 
Vg. coll. 1. 20 ovalav %al saxlav. 1. 17: t6 ^lv yt- 
vofisvov ,5 oi}<>/rv x«l] t6 fihv ysvofisvov ^al K. spectat 
glossema ad sequens 17 dh IdovGa. 1. 20: tiJv 6V1 t6 
ov.^ p. 213, 11: 6 ins. K. 1. 27: dn' a^tov] dnb 
tov K. 1. 28 : fidXiata est in A supra TravTov m. tertia, 
maxime omnium' Fic. p. 215, 4: i'dot] % K. 1. 31- 
6«- quod est^ in marg. A. m. tert. ins. M. Fic. secutus! 
p. 216, 5: «a' iv] dXV ?i/ marg. ed. Basil. 1.10: 
fAaXXov^ ds - ^avfiday M. delevit. p. 217, 2: sl ins. K. 
1. 8: ovdsvbg svog sxovtog] ovdsvbg sxovtog K. p. 218, 3: 
ixstvog 6}] iTistvog as M. 1. 15: ttoi;] not. 1. 26:' og 
quod in A est s. 1. m. tert. post Fic. et Cr. ins. M. 
1. 29: TO rs - iatl del. Vg. p. 219, 11: dvs(oy6t(ov] 
avs(oyot(ov. num t naQaysy^. ut omnes editiones, ita 
etiara codices neglexerint, nescio. 1. 22: sidivai] slvai 
Marc. C ex corr. et Fic. 1. 31: otJv ins. K. p. 220, 6: 
ysvofisvov to zs xaXbv avt^] yevofisvov ts aitcs' M. 
p. 221, 6: vnsQ avtcov] vtvsq avtd e marg. Marc. C. K. 
1. 13 : ds ins. K. p. 222, 1 : dia^pogd nal TtQoa^^nri] 
diaq)0Qa zat 7tQoa&i]xr] e Mon. C. K. 

Lib. VI, p. 222, 22: vostv] voovv K. p. 223 17- 
vovv] voovv M.^ p. 224, 1: im^dXXov] iTrtpdXXstv K. 
1. IJ: forvTov] savto marg. ed. Basil. 1.23: 6e s'tri] 
"1? 6s Vg. 1. 31: oi3d'] o^x K. 1. 32: l«t;roa; t6 avy' 
Ttstfisvov in TCoXX(3v, oi;^£v6g] savtov, ovdsvbg K. p. 225, 
1: l«t;T6 01; dvvafisvov] iavtb dvvafisvov K. 1. 13- sl] 
vost. ^t] an satt rf'v 1. ig. ^ovro t6 *^v t6] tovto 
To 1. 18: naljv «] ml o^ K. 1. 19: tovto dnXovv 
sivat] tovto stvat K. p. 226, 10: %al ysvofisvov iotl- 
^rias] KaliKlvr^as Vg. 1. 12: i(ptifievov] i(ptsfiivov K. 
1. 22: pXiTKov] §Xinov K. ivsQyovvxa] ivSQyovv id. 
1. 29 : librorum scripturam quamvis vitiosam cum K.' 
intactam reliqui. Fic. : 'quodsi ceteris actibus, qui refe- TTY VITT Praefatio. Praefatio. XXXIX runtur in aliud, aliquid insuper adbibemus, primo certe 
omnium actui, in quem actus reliqui referuntur, nihil 
ultra fas est adiungi, sed ipsum id, quod est, dum. 
taxat excidere.' itaque Vg. post inavsvEyKSiv add. 
7tQO0tl^ifiiv Ti, M. T« suppl. dei e sqq. quorum tamen 
neutrum satisfacit. inavevsyy.Biv suspectum. 1.31: ov- 
dhv — nQoaTi&ivrag] num ovdsvog — nQoaTs^iviog"? 
p. 227, 5: Gcc(pi<5UQ0Vj quod in libris est post ro voovv^ 
transposuit K. lo voovv] tm voovvti Cr. 1. 8: vsvsi] 
fiivsi Taylor. 1. 20: votjGtg av&Qmnov nal ins. Taylor 
et Vg. qui tamen vel plura deesse su&picatur. I. 23: 
6 6s] ds Vg. ov^sv vel ovdsv] ovd' *lv. 1. 26: t6 
ins. M. 1. 30: o ins. M. 'quod bonum est alio- 
rum' Fic. 

Lib. VII, p. 228, 5: mg liystai iKsi^ quae in libris 
post «al insi leguntur, M. cum Vg. delevit, ego trans- 
posui. 1. 12: sl ovv xal 6 KOOfiog] ^al del. M. Fic 
secutus. 1. 23: stg ins. Vg. p. 229, 11: sl sv tw q^al- 
vstfd-ai] cum K. in librorum scriptura acquievi. neque 
Vg. satisfacit, qui si delevit sublata interpunctione 
post ^lv et remoto tj L 13, neque M. qui ozi ovx iv 
Tc5 yslvaG&ai scripsit. q>aivs0&ai infra quoque redit 
1. 24: sinsQ svi t(Sv atJTcJy didofiivtov dia^poQOvg l'|a}- 
^sv qmivsG&at. Fic. 'sed enim illud ita se habeat, si 
modo non tantum in apparendo differentia sit'. 1. 14: 
ixats^g] malim iKatSQOv. 1. 15: rj ^atsQOv] rj ^ati- 
gov. Fic. *dominetur autem utrique raateriae parti aut 
alteri*. oi dh — miSg diatpoQOi;] 'haec verba eicienda 
censeo. est enim inanis et insulsa interrogatio , ad 
quam nullum responsum sequitur, qua praeterea sen- 
tentia mirum in modum turbatur' Vg. quem secutus M. 
haec verba delevit, utpote commentum ex Arist. de 
gen. anim. IV, 2. verum hoc viro docto neminem 
4Sonce8surum esse arbitror, neque de interpolatione ho- 
rum verborum, quae ceteroquin prorsus absona foret, mihi persuasit. loquitur Plotinus non ut Creuzero vi 
sum est, qui Aristotelis locum attulit, de vi quam 
regionum situs naturaque in generationem habeat ab 
hoc loco sane aliena, verum, si quid video, de prolis 
diversitate m diversis uteri locis conceptae. velut Stoici 
gemmos et tergeminos nasci putabant na^a toijg iv 
^V Mm ^onovg, Plut. plac. phil. V, 10, 4, ubi Doeh 
nerus non recte KoKnovg coniecit. cf. supra p. 126 1 
itaque recte Fic. Verum quonam pacto differentes forj 
ludicantur, qui in alia parte concipiuntur?' ad quae 
satis commodum sequitur responsum. 1.20: wvacv ins 
K. KaKsl] KQatslvYg. ]. 24: svl] i'vi K. Fic secutus' 
p. 230, 21: ij iv]r^ ivK. '' 

^Lib. VIII, p. 230, 27: nati^a Kal thv iniKstva^ 
Ttats^a tov snsKscva. Fic. 'huius quoque patrem mente 
superiorem^ p. 231, 2: 6vo inserui. scriptum fuit 
P , quod propter praegressum povksi facile excidere 
potuit Arabs p. 45: Vir schildern nun gleichniss- 
weise diese beiden Welten und behaupten, sie gleichen 
zwei btemen von irgend einem Maass.' 1. 14- Arabs 
p. 46: 'diese Form lag aber nicht ,o im Kiinstler, wie 
wir etwa sagen, der Kiinstler habe zwei Augen, zwei 
Hcmde oder FUsse.' iUque post ^) x^r^sg fortasse ^ 
TtoSsg excidit. p. 232, 8: knsna 6] insl Kal 6 K 
1. 17: ov y^Q ^ - ola ^Xri delevit M. verum emen- 
datione egent haec verba, quam tamen frustra quaesivi 
si non eadem, at certe similia in textu suo legit Arabs* 
p. 48, quidquid in singulis nugatur. 1. 32: oclV sig 
sv del. K. p. 233, 28: 6avt6v~] aavtdS, p. 234 26* 
TOVTo' iattv] malim tovtoy iatlv. 1. 32.- iavtiSv tSc 
^sia Kal] iavttov Kal K. p. 235, 2: a^t(p] «tJ toJ K. 
1. 3: T^ — Ksg>akf}] ztjg — KS(pah]g Cr. in ed. Paria. 
p. 236, 3: vorjasis ta Hatga ivzav&a'] votjasis ivtav^a 
K. vojiasisvU. e libris, ut videtur. i. 4; o^^v o^k ix] 
ovv iK Vg. 1. 7: Tw o^-a tijv S^tv dkov] to) 6|i XL Praefatio. oXov id. 1. 8: Avyyivg] Avy^ivg Cr. in ed. Paris. 
p. 237, 1: Ttt ^mu xat Tmvxci] xa ovta ndvTa K. 1. 15: 
ml avT^v] xttT' avtriv M. 1. 25 : t/ ins. M. 1. 30 : cc^la 
xal T^J a^ia tiJ M. p.238, 10: post avfiq^vtm excidit sub- 
stantivum. Fic. 'sive consummata quadam sapientia, 
sive naturali etiam mentis instinctu'. Arabs p. 165: 
'sei es durch erworbenes Wissen, sei es durch Natur- 
anlage und nattlrlicbes Wissen.' p. 239, 18: TiaXXiov 
mg vel xaXXlovog'} xaXXwvmg K. 1. 19: tfjds aal ^iifLi- 
ntai] tyds {jtifitKtat M. 1. 25: di ins. M. 1. 27: Stb 
nal anovog] dio anovog, 1. 31: idoKn] doKit K. 
p. 240, 25: ix^v — ixmv] ixov — ix^ K. 1. 27: 
th ya^] To di K. 1. 29: tovto] tovt© K. 1. 30: iv£Q- 
ytctigmv] iva^iOtiQmv K. 'manifestius' Pic. p. 241, 
11: dta tb] dta tov K. p. 242, 12: toSi iatl tb Ttav 
dvvafAtg] to 6i iott dvvafitg K. p. 243, 23: ixo)6t] 
IjjflKJiv M. k'x^ot ins. K. 1. 26: ^idSvtat fihv ovv et 
%at 1. 27 ins. M. Fic. secutus. 1. 29: xai avtat] nal 
avtai K. Fic. secutus. 1. 30: ixfi tuxt ooov] ixit^ 
otfov K. p. 244, 15: tb fjth] b fihv M. to <5' avtb] 
tb 6' av K. deleto simul ^imfiivov. 1. 16: to o^itog] 6 
o|€cog M. p. 245, 25: «^oiffi vel n(totaiii] malim 
Tta^iSm, p. 246, 17: aXXmv Zivg natg] aXXav rcatg K. 
p. 247, 16: diafiS] Siafiov K. 

Lib. IX, p. 248, 2: i^ aQXVS ysvofnvot aiaditjait] 
ii aQX^ aia^fjan. 1. 8: nai t6 fihv] ii tb fjthv Vg. 
*8i' Fic. p. 249, 18: av ins. K. 1. 27: dh ins. K. 
p. 250, 9: ixaata] IxaffTi/ Vg. 1. 13: jra^' avTj] 
iwjfp' avt^g. 1. 32: tit^at] tiita(iat. p. 251, 4: tov 
dl Tov Tijv] Tov Sh Tiji/ Ciz. 1. 18: vati^ dn ixii- 
vmv] vati(fa ivaivmv. p. 253, 2: iatt] iativ cf. 
p. 150, 29. p. 254, 6 : xai mamf^ iattv] xal kattv K. 
1. 7: t6 deL Vg. L 11 : mv ins. Vg. L 23: tcSv (51 
ai dh K. 1. 28: o IffTiv] Sg ^(Jtiv K. p. 255, 5: todi 
toti Vg. L 11: ^v ov] ivbv K. L 24: nvg] %vqI K. Praefatio. XLI p. 256, 11: iv tm] iv Tiuaim V^ n 9^7 o 

m fronte capituli delevi. 1. 24: 17e Zf - i^ 
sequuntur i, „i„ „„,! „- ,0, - ?T P°'' «"'*'«"' 

p. -o», i«: Ci ms. K 1 1Q. ^A «i « - * ^*-* 

to iv to TtXij&oc. 1 24- i?v «r. "A T TCAry-iroffj 

nf^ «.' - TT ^ °'^ itSeaiv ov tavtal iv 

olg ov tavta Vg. p. 260, 3: .W ins. M ^ 

Bnnead. VI lih t. n«w- • ti 
~ prae.iea.entJ;t LSf iTs "^ 
ktrne ed.tum a B. Feliciano Paris 1U9 l^^Zw ' 

:mpe„se data, comparare non licuit p.' 263 3 oS 
qnod mserui, habet etiam A. s. 1. m tert I iT 

«.^- ;->, H ,,..,6., 6'„. ,. r^: % , \ i 

p 265 '27 "<"' ""''"'''• f- '«*' ^«•- »- i- k! 
fort aH S ^"«/rT*''^'"' "« ''^'P''^ ''«'• M. 'glossema 
24 ^^?„1 n' " ,?• l'-^^^' 13: 0Wins.Mp.267! 

w S."''p "2S \l''^ '■■-''''- \ ^»^"5 ^-^ 

"yu?. p. Jbtf, 16: ptrpovVtroi/ tbv uhovetv 
0^0«,.] ^«90 V.-ov. o>«ov K. K 26 : | enJcZl 

del.'M p 271, 12: „,6s ro «0] i, ^i ^Jf 

.13: .V fort. del.' M. I. 28: S^ 4 K. ' p 272 

12: 'r,v ff;tfo,v fort. del.' M. 1 18- l_L ' 

^2? f !?• ^^'; ^"^^ ^" - ct. ^'onieTriT 
fn«-L Jt""'"'^ «^'"^««'ftoV. item 1. 32. mirum est 
fngisse editores verba olov ^ai ro d.;r>l„'<r.o. x„J 5 rf,. 

exemir" ""'^T' "^''"^ -W--S exhibere 
exemplum. ,^am ex^nostra emendatione utrumque habes. 
P. ^74, 1 : o^fp] a,amQ. ceterum M. totum enuntiatum XLII Praefatio. Praefatio. xal 10 dmXtxGiov — mvwv delevit, quo tamen deleto 
mancam esse scriptoris ratiocinationem apertum est. 
1. 20: tag in uvtciq] tag jȣt' avtag A in marg. m, 
tert. recepit K. 1. 31: nctta ins. K. p. 275, 4: ndSg 
ins. Cr. in ed. Paris. 1. 1 1 : yial] xata, xal nata Vg. 
p. 276, 30: TtQOGrB&HGa] an cum Ciz. TiQoati&siaa? 
cf. p. 274, 24. p. 278, 3: diaipoQa tj t^] StdcpoQa 
i«p Vg. 1, 14: ijrtg] ^. 1. 21: n^og alktjv s. «A^ov] uQog 
aXXoK, 1.26: Tt^g aXXov] TtQog «AAoK. 1. 29: nottitiKOv] 
TiotfittKoH marg. ed. Basil. 1. 32 : ro notov] to noutv K. 
Fic. secutus. p. 279, 13: rj noivov t*] d koivov ti 
item. 1. 20: n d] d K. p. 280, 24: Xiyoiiiv] Xi- 
fovat K. 1. 29: t^ 6h — iv ^AKadrjfiia fortasse ex 
Porphyrii capitulorum indice irrepserunt. p. 281, 11: 
ti ins. Cr. 1. 32: quae post nouiSv sequuntur i/ notsiv 
%al noifiGig M. delevit. p. 282, 23: dh du] de idn 
Simplic. 1. 26 : Kivovfisvog xoti fjdff] Kivovfisvog rjdfi K. 
p. 283, 12: roaijv] noaijv K. 1. 25: tov acc. e Sim- 
plicio. 1. 26: Kivfjatv item. 1. 27: xm/Tixoi; ^' Ktvf}- 
tov] KivfittKov K. p. 284, 19: fisv acc. e Simplicio. 
p. 285, 3: Kat nodtSv slvai del. M. p. 286, 20: quae 
post T« dvo sequuntur xal o fisv notsi, o Sh naGxst 
del. K. p. 287, 4: ivcQymv] ivsQyoHv Cr. tvntmv] 
fvrrToi/ margo ed. Basil. 1. 11: Kat ovtoa] ^ ovtw K. 
1. 12: ToJ ins. K. p. 288, 5: aXX' OQa s. aXX' aga] 
ttXX* a^ Simplic. 1. 12: to ndex^tv post iv aXXm del. 
K. 1. 18: nqoanotoito] nqoanotot th Cr. Pic. secutus. 
p. 289, 10: KivTfiatv tijv dXXoitoatv tfjv] Kivtiaiv tfjv K. 
1. 23: o^TOff] ovtmg marg. ed. Basil. 1. 25: si fisv — 
nuGx^tv ut dittographiam del. M. in A sunt in margine 
haec verba manu prima. p. 290, 21: viov — i^st 
acc. e Simplicio. 1. 31: %u ins. K. p. 291, 13: oratio 
m&nca. Fic. 'sequitur postremo praedicamentum illud, 
quod poni vel in situ quodam esse nominant, quod 
qnidem in paucis quoque consistit et differentia mi- xmi nima ubi solent dicere accumbere, discumbere, sedere'. 

«§« K. l. 12: fiaXXov 6V. ri vXn i^im -ii » 

1 12- ^S 1 '« ^^^''^^'i^ f''^XV K. Pic. secutus. 
1. 12. avsvQov] av sv^ov Cr. in ed. Paris. p 295 2 

p%;Tf^''f^T'^^J '''^^^ ''' ^- 2tus; 

d. tTmT 7^ ^i ?i.' :- T^ T^ --^- '^- 

^k] avvt. dg K. '''"""" ^^ i^^Y^vot.ivov 

M^^'\^' ^- ^^' ^^'' ^"^ ^^«- ^- 1- 28: aKs^6^ 
«UTo M. Fic. secutus. p. 302 9 • ^' £V^nn„l ^» "^ 
K. 1. 12: W5.o..„'f„.'3'ij^r?el/pr 

P. 306 15: quae post ^v ante J«' o^v seauuntnr rl 
»v„. x«l .4. f<„,V del. K. 1. 22: i .wiTtj.- 

'-4': ?■ 1 28. ;ji:: r«rt"^' -^- '% f^ '"'^•'' 

id ipsum quod ens est, existerent'. 1. 18: Iv auod 
.nseru, habet A in n.arg. n.. tert. p. 312, 5 C 

P. 314, 14: eh„q ls,„,. i. jg: ovre ^.ip] i,;^^ ^ • g 
1. 19: i-^offra,, « o,;x ^V] ,!;roat«. „ «V K. 1. 22:' XLIV Praflfatio. Praefatio. liysi] noiu M. 1. 24: b*] «. 1. 26: ctTt av%ov\ in* 
avtov K. 1. 30: x«i *lv avxm^ x«t fv «vreiJ K. p. 316, 
6: Tov IjtI] rm IttI K. 1. 23: rot7ro] rovrcc quod in 
A s. 1. m. tert. est, recepit M. 1. 27: rc5 yivii] xb 
yivu Cr. Fic. secutus. p. 316, 12: *6vo uva et tQla 
fort. del.' M. 1. 22: ooou Ixaorov] oaov fx. K. ex 
Mon. C. avTiy r«] «vrij rt K. *atque ipsum' Fic. 1. 30 : 
vatiQOv nal imvoiag] transposuit M. p. 318, 30: ro 
Ttomv ins. M. p. 319, 12: x«i atg i(Stiv] nal tGxLv K. 
1. 21: aXka d' «AAwg] aXXa aXkmg K. 1. 29: ra ins. K. 
1. 30: ro aya^ov ro *lv ro iv] x6 ayad^ov xb iv K. 
1. 32: 6' ins. K. p. 320, 3: r/ i?di?] ^ ^Sn K. >i 
sane iam' Fic. 1. 8: im<Sxil§€Lv] a%ofSxll§uv. 1. 20: 
ilq yfVo^j 'fort. w^ yivoq* Vg. 1. 23: yivog] yivovg K. 
Fic. secutus. p. 321, 8: alX* ^ i^sivoig] dXX^ ^ [iv] 
indvoig Cr. in ed. Paris. 1. 10: aXXmg] aXXoig K. 
1. 31: uvai xbv TtQO xmv] xbv del. K. 1. 32: d'XXag de 
ix 6i iTiaoxovg] iiXXmg Sh ixaGxovg K. in A Ix 6s Ix. 
punctis inducta sunt. p. 322, 7: ^bvxag fort. del.' M. 
1. 7: «vroi!»^] av xovg. 1. 16: vit^ avxo] vn avxbv K. 
1. 23: ra> ins. K. item 1. 25. p. 323, 15: xvxA-og] 
%v%Xovg sc. itotu M. 1. 28 : Xa§oi\ Xd^rj. p. 324, 1 : 
ovv ins. M. 'quid igitur' Fic. 1. 2: iv avxrj iv xoig 
dvmxi^] iv orvr^ dvmxiQm M. 1. 14: ya^ ^v ovdl] 
ydq ov8l K. 1. 19: oVrcav] ovadjv. 1. 21: sxaaxov o] 
Ixatfrrav .5?. 1. 31 : Iv avxm quod est in marg. A m. 
tert. ins. M. p. 325, 22: ovrog vel bvxsg] bvxa. 1. 23: 
bvxsg fJti^g] bvxog (xiQOvg K. p. 326, 2: 'fortasse ntijg 

xb i^m xal fJi^XQ'' ^**^ ^^^ ^Q^ ^**^ ^*^^*' ^* 

Lib. III, p. 327, 5: Xiyovxeg] nonne Xiymfiiv? 
1. 15: d^fiocu ovd^ iig] dQfioau iig K. p. 328, 3: rj 
yivviGtv] ^ yivustv Cr. ceterum M. haec verba delevit. 
1. 12: ravra] ravra Cr. 1. 18: avoftotori^rog] OfWiv- 
xfjtog M. 1. 28: quae post voxiQOig in libris sequun- 
tur ro ravrov xai ro irf^ov del. M. 1. 29: ixovcrig XLV P 320 22 Ll -'^^ J- ^- ^"""^' Wo'"»? del. K. 
p. ^M, 22. oTi] ou K. e Mon. C. ]. 32: ^l „' K Vir 

secutus, atque ita A in marg m tert !, «, t 
aei. it. 1. 24: fJvar* del. K. p 330 01 . ' '^^ 
fir f n ""!" '* ""9»""] ««^" rb i^noovv K 

p. 333 7. r. ro .;ri] „' i^i. ]. lO: "'i^ i w 

I. 15: Af^xov oV sive ro iV Wi«l rA il • ?"^- 

1 91 . ' . - , , "^ «UXOVJ TO AEVXOf OV K 

I. Jl. £«« y«9 rovro] M yi^ ,ov rb K. 1 26 • zl 
ov sive To 6v xo] zts Svri K- „+„ - • '• ■'^- ^" 
Basil. p. 334 L ljJ-~ i^"" '^ "^ '"«'•«• «^- 

TO ihai. jJlTOv] ^TTOl/ del K- I 9J ' r^ n r r 

l'oLl- ^W«H ^WpyecTTipa marg. ed. Basil 
JO.W inserLu. "Z «, i i^a// Tl ^2^ 

seculs 1 31^ ■ W'"'?^^ Wo.'a,s K. Pic 
secutus. 1. 61: n^a&r,] nqoiX&y item. p, 341 5. 

f*S ins. H. 1. 20: acl xai M 1 9«. c/ «^ 

rpWv ypL^^^-. del. K p sS' J" Wo. post & 
^•||«X%Tv] tranposm n Jl'/J "^ ''°^''"^'"9'"'' 
Pic. secutas. 1 15?° 1- „n -^' ^i.'"""^ "'"^*'' ^' 
«-, K. 'ila> Pic p 345 V" /% ^" '^•- ""^^^ 

IaT?Tri- •^A T'.^ ''"^ ^^- P- 346, 28: eV j I J XLVI Praefatio. ante mQl aqnjv inseruit — lacunam indicaverat K. — 
non necessarium duxi. p. 349, 7 : ij (lev yaQ B^ig] yccQ 
d©L K. L 25 : lot; noiov del. M. L 27 : tj^v — dvtti 
ins. M. p. 350, 14: mg t8 — GvvaQt&fiovvrag deL K. 
1. 15: tag ds 6UQrJ6€ig d dv'] tag de atSQilGstg quod 
Pic. vertendo non expressit, Cr. uncinis saepsit, deL 
K. inserto ^. p. 351, 1 : rj rivi oQiatiov deL M. L 14 : 
Sti dh ta] oti ta K. L 26: aXXa] aXXa K. p. 352, 
14: ih ins. K. L 17: ovv item. L 21: 'post dotiov 
lacunam ind. K. quam vidit et explevit m. tert. A in 
marg. : d dh fiij i%u nXdtog^ et ita Fic. mutato seq. 
ixft in i%Fi, sed aut multo plura desunt, aut nihiL' M. 
p. 364, 3: t/ ylvia^ca] tm ylv. K. 1. 18: ya^ tov 
Svva^kiC] yaQ dvvafiit. L 22 : or«v ins. K. L 25 : t») 
iig avSQidvtti post xivtjffft deL K. item 1 26 »5 oq- 
Xfiatg post SvvdfAimg. p. 355, 1 : ovk av atonog ii'ri^ 
quae inserui, sine av etiam m. tert. A in marg. ad- 
scripsit. L 7: il ins. K. L 8. 9: av^n — ayit] 
«v|ot — ayot K. L 29: tc5 ins. K. p. 357, 10: 
vyiavatg trjg dh] voaavatg dh tfjg K. L 21: tijv Tidtm 
ins. K. Fic. secutus, qui et ipse haec verba m. tert. 
marg. A adiecit. p. 358, 6: i^ avyxQtaig del. K. L 8: 
nivovfiivag] ntvovfAiva K. 1. 24: dXX' ov] dXXov K. 
Fic. secutus. p. 359, 13: ij notottjg post iattv deL K. 
]. 17: ctvttSv] av twv ed. BasiL L 24: dtatpoQag] dta- 
(pOQal. p. 361, 10: fi ivtav&a — vyia^ofiivog ins. M. 
quem dubitanter secutus sum. certe verbis 'rj ivTav^a 
Xiyofiivr} facile carere possumus. 

Lib. IV, p. 362, 27: td fihv] taiita fihv Vg. 
p. 363, 24: tig n ^itto] ttg tt&itto K. p. 364, 13: 
driXovott] driXot. dtjXot 8t* Vg. L 21: to toi; fiiQOvg] 
tovtov fAiQog K. L 26: avt^] avtd K. p. 365, 7: 
oXmg iatlv] dXag ndQiattv K. L 8: iatt deL Vg. 1. 27: 
avtfS] avto Cr. p. 366, 20: ixit] ixitv K. p. 367, 
3 : ^l avTOv] itp^ «vtov K. atque (p in marg. A colore Praefatio. XLVII II ' ^ „ -J ^"^ "^- -i- 24: avtr)! avzri K 1 ok. 
«>' >ns. K. p. 369, 20: 6 ins K I S9 -■ • ^ 
P. 370, 22: uiro] «^roV M p TtI fi >" •"'• ^' 

/ uvtugj etg — avtov Vff 1 lA. «' j^^ - t 
ov deL Vg. 1. 31: i'xov ins vf J' .79' o ''^^'''^ 
transposui. ]. 12 : .^..^ ^f^* ^^' f^ ^^^' ovv 

Cr. Fic. secutus. item 1. 18 ^20 ^i * . "^ '^^' 

1. 25. 26: Ti ins. K 27- 1 i^* ^H ^t) ro,; K. 

rA Tnr-^- IZ '* ^^^^ ^^ tOtOmOv} 6h Uh 

TO tOaoVTOV K n *^7Q 10. » . ^'•'Vi/j ue ^»y 

, , ?• "^'^' ^^- ^^OtiTiirjiiivov dst Eycaffrnu 

c^mtitfAnfiivmv dd imatmv Ys 1 9 T- , ' = 

nataXtnovaat K 1 9o . ^„, f * , ' »f«rcvAe.;roi;(i«i 

^- '^'^' nOV \ TCQL 1 9Q . ~ 1 7 - 

^? ^- „P- ^74 18: anetQOv zal o^KiTtl oial del K 

y«o ins K PJn ^^"^^''^^^] " deL K. p. 375, 13: 

y^Q ms. li. hic. secutus. L 1.5« ^V ^^ *-i ^ » V 

maiim. j. 7. iivat] nuQitvat \e i 99. r , , 
-f,K. 1.28: i.J.] .«,.L K p sVf^'" 

rf^i ".^^. ? rr; -'■ - ^- /= - ''^ - ^^ "^ "'^ 

/ 0£j TWOf K. L 23: £iw uia TiTarail ..^ ^ 
- K. 1. 26: 6, S.] okl Yg :\^^ ^7""' 

K. 1.32: -?xm»«V«v] ixr«*|v K. n 379 l/",, 
ins. Vg. 1. 30-32- L ;nf„. f" , ' ^' "^^" 

8 i- ou rf^, in interpungendo loco Vsr sb/.,, 

tus snm. p. 380, 6: dysvl ahov K Z ^ T 
1 31 • .^ lJ..x'i • j . ?' J '^ K. iic. secutus. 
L \\:'^"f'>\!> ^r'J- P- 381, 1: ro 6i] D Si 

r» I5 it. "p'382 26''''= '; '*^"- '• ^«•- 
^"W!/] i W- K. ^v r^ i„,arri,.ov. oi]%, ^ k.' •mmw WY"fY"T Praefatio. Praefatio. 1. 14: ivsQyu'] iv«%c* Vg. 1. 22: to'i£ to (iSQog] totE 
filpff K. 1. 26 : ktl] ht Vg. 'verum quando iam non 
extat corpus, quidnam est esse animam apud inferos' 
Fic. 1. 28: xai ajtil^ri] kccv aTfil&oi K. 

Lib. V, p. 384, 8: (priaiv flvat, OTav] elvai cum 
Vg. delevi. 1. 17: ov% ins. Cr. Fic. secutus. p. 385, 
21: ov ins. K. Taylorum secutus. p. 386, 1: vn 
avtflg] an avtfjg K. 1. 12: du6tdvai] diedtdvai K. 
1. 24 : dvvata] Svvatbv. p. 388, 25 : slvai] k'(Stai Vg. 
L 30: vmita dvai dg] voifitd slg K. p. 389, 16: nol- 
loig avto. avtb] nokXo^g. avto K. p. 390, 1: l'|w 
Ttokka %OQV(piiv] £1© xo^v^i^v K. 1. 6: bqui xai] bqi,- 
iitat, Vg. 1. 18: avtb] dv t6 K. 1. 29: vlriv slvai 
Tiavtaxo^sv] vL navt. Vg, p. 391, 4: <Stoixsioi.g vXrjv 
VTtops^hjfiivfiv] vXfiv del. K. 1. 5: tivq t^v vXrjv ovk] 
3iv^ ov% K. 1. 8: 6 ydo] 6 ds K. 1. 10: nvQ 17 ISia 
iv] nvQ iv K. 1. 11: ov ins. K. 1. 12: dv item. 
L 14: 1^] srti K. L 20: fin ^^] M ^" Vg. L 21: (in 
ins. K. p. 392, 7: ftij ins. K. Fic. secutus. est etiam 
in marg. A m. tert. L 11: avt^g] av. L 15: avtbv] 
avtbv Kl. in PhiloL XLII p. 61. L 26: nolXav iV, 
SW] iV deL Vg. L 27: fti} ins. K. Fic. secutus. 
p. 393, 4: ovtfiitff] ovolav K. 1. 7: «i}t6] «v t6 K. 
L 11: sxovta] sxov K. L 12: slvat nal tbv nsQtixovta 
uvtbv oi5<Jafiov] sJvat ovdaiiov K. L 31: tov ins. K. 
p. 394, 6: a' ins. K. L 10: iSvvbv] dvvsivai Vg. idem 
ins. x«i. L 11: oXov ^- bXov] dXXo — dXXo Vg. for- 
tasse recte. L 14: t6] tc5. L 18: xal dXXov ins. K. 
Fic. secutus. L 26 : di (loi] d' ifiol K. L 28 : 6l6mi 
ins. Vg. L 32: dXXov ty dXXov] dXXov dXXov Kl 
p. 395, 1 : t6 ins. K. L 10 : mate] ovdsv Vg. L 24. 
mvta ins. K. p. 396, 2: itSQa] itiQa K. L 18: 
7iQOG(Jtivov0av] 3T^5 fiivovaav Taylor. L 28: dXXrj ins. 
Vg. p. 397, 13: StSovat iv tcS] dtdovat ttS Vg. L 17: 
dXXov] dXXo Porphyr. L 20: to ins. K. L 24: mv- XLIX t6,] 6Vto, Porphyr. L 25: navrog] 6vtog K 1 29- 

ov^]ovS K. l SO: Zte ov ^dQeari del t \ fo' 

486 Vg. • "^ ""^"^^ '^«^W ex Od. p 

Lib. VI p .S98, 13: x„«A, J^„, ,5. . , 

J " "OTv urbem quandam' Fic. n inn a. 
1. 11: 4/.»] .WvoT K T 27 ' - ''PT"'"^^- 

post o^ ^.«ArJdel-K • ToiTo."''^'''-^^ 
ff«.'f<yT,] avvWr, K. p 404 1 ,T. ?; ,'-,^^ = 

P 406 ' 9 :^; J- '^'■r^P- I^- 1- =^9: ^.'a„ ins M 
del. K. 1. 31: i Zl ;• ioTir ''""1 "l^ 

P. 408, 6: 6W lir„] 6'r£ e"J 1 Tl ' A ? '"? ^' 
1 19. /. ' <i . 1 ■' '• 11: <«i'rOi' <ii3r6 K 

I. 12 <.4„*^os] articulum deWi » 410 l.Tr 

p. 411 11 L t&'"''"T ?• •• ^^^- «" ""«• Jf^ 

^l - ■ 1 . '"' '°^- M. praeeunte Yg 1 23- 
«^oy..^a„, <;;roy...^'<,„, M. praeeunte vf ' S-' 
v.oar ] W^ item. 1. 28: el6vt.vflt6vL^M 
P.412, 8: ;ri,;^os 09<i5(i.£v] So^^f^ del K 11«. „" 
roaotfro.] ov\, «' ro<oJ„ K T 25 J- 1 ' " 

'"k. p 413 To ' '*• '• ''= '^" '^^ "'^ ^^ - «'^ 

d m Fraefatio. 

(pavivwgj aklftv K. 1. 12: nanjyoQii] mTfiycQn K. 
L 26: oiav ins. K. 1. 28: y.cd TrljJ^og] y.av tcX. K. 
1. 29: 1/] ij' Cr. item 1. 30. p. 414, 14: o^covifg] 
o^vmg K. 1. 22: Alyi^] Xiyu Marc. A. 1. 24: fiijte 
dmlv ins. M. 1. 27: 6vvt((5^cii\ dvvaxai K. 1. 29: 
itqh] n^q Darmst. p. 415, 32: ovxovv] ovnovv Cr. 
in ed. Paris. p. 416, 27: itaQOvGia'] naQOvaice K. 1. 32: 
ivovcsav (Jaxada iv^ ivovdav, iv K. p. 417, 7 : ov 
abesse malim. item dvai post riXsiov, 1. 9: di}] ok 
Cr. in ed. Paris. 1. 12: avjov] avto K. 1. 22: wt, 
voi] oi vot Cr. Fic. becutus. p. 418, 20: fiettjovai 
mii a^i^fiovviig tovgj (jL£tiJOv<Siv aQi&jAOvvteg xat tovg 
Pic. cum M. secutus. 1. 24: ttov ng av (sive nov av 
tig) cpaii] ^iifi ts] ttov avj tig av cpait], '9'f/t/Tf K. 
1, 27: ofioicog iv tc5] Ofioicag tm K. p. 419, 11: fii- 
p/foi'] (li^i^cav Vat. p. 420, 1 : 'fort. del. Kal iv tco 
0t^at^^ M. p. 421, 28: aitia] altia Mon. C. p. 422, 
1: Tt^tiQov ins. K. 1. 7: ipiXbv] i/;Ui)v Vat. ocpalga 
GcpaiQav Steinhart melett. p. 10. p. 423, 31: aYa^bv 
mya^ov K. 

Lib. VII, p. 425, 12: HXlog] Hv wg K. 1. 3u: 
^ifiitbv] ^ifAig TOiJ Philoponus. p. 426, 1: vmI — 
ilvai acc. ex Philop. item cag 1. 2. 1. 9: fiita] dul 
Philop. 1. 14: y.al] nav K. p. 428, 18: ^ovXf}Gig] 
povXivGig K. p. 430, 12: to dh] tods K. 1. 17: TOt; 
ib K. 1. 29: }]] ty Cr. in ed. Paris. 'transit' Fic. 
1. 31: ovv ins. K. p. 431, 13: x«t' «vtiJv] xaO^' 
avtf}v K. •secundum se ipsam' Fic. 1. 17: oftveJ^xv^] 
afivSQa K. l. 13: aXX(av~\ 'Fic. aliter, malim ieXXa' M. 
1. 25: dsvtiifcog ij ^sioti^. fjdfi] divtiQoag, fj6rj K. 
p. 432, 2: dvamd^fjtcov] qyaKSd-fitcov A. h. e. aiad-fjtcav 
\me illic dicuntur sensibilia' Fic. in loco eorrupto, 
cui nondum virorum doctonim curae satisfecerunt , a 
librorum scriptura recedere nolui. lacunam post aia^ti' 
Tt)i/ a^fioviav indicavit K. 1. 6: x«i nvfibg] Tcal 7TV(f K. Praefatio. r r 

lil 

1- 9: av ins. M. Fic. secutus 1 o;;. '^ • r-. ,, 
^^ ed. Paris. 1 30. ZlT" ^ "^ ''^' ^ ' ^^- 

Bonne iig a^rov sTve T'/ ^^1''^'^ ^^^ Hv&^conov] 
<^roi^ov cf p 197 ,0"' ^"'^'''"- P- ^^3' 3-- -^W 

nonnP ., , ^'^''"^ ^^^^"P^a sunt. l6: iXoaivv lUvyiil 
~ f^^;:'^^^-^^^ Post T^ fortasse excidit' !,£ 

^^K. ^,2: ..^ L ? ;l^ ,^- ^^-: ^ 
P- 439, 1: 6r) ins. K. p Jq 14 ' ^V ^? ^^' 

f- P. 441, 1: W.] et.Vo,'A 'iT'" ^^^ 

p- 443, 11: o.',iL.j ot^i;'|- 7^-]^;r- 

Hcvrc] K«2 xcvr^ K. 1. 20- c}XX^ /;n ^ t ''' 

r^^vrov K D 444 '^ - '^' «^^«f «A/lo, TavToV] dXX^ 

fO. av ms. K. 1. 29: i^vl nclCLndvtce hJ)J' ~ ' 
^Zf^. P. 446, 3: ^hv ^Vl ^ev oiV M .' ^ ^''^''^'^ 
item 1. 4. 18- ,1 rf;,1 ' l^ rT '''"'H ^vro K. 

Jahn. Basil. plotin n 25 ^3 raT.o^] «moi. A. 

i ins. K. p 44^^ ' 7 ' '1" ""''^' '"^ ^' ^' ^^^ 

. P* ^"'^ ' ' . cWOiTOl ivEin Ti V f -x 1 

■PW Fic p. 450, 6: J/j? Lc' >r / ^ 

sema est praegre.si ol .t"I' - ^"' "" "«'"^"'^ 8'°^- 

retinufh /erba trC r*' """^ '"*^"^^°- "«1- 
0.0. delendum f It 7 30 Tr ; '" 'r° '' ^''^* 

16: W«a..] oVo^„of; Cr p /sr^""/- ^-/^^' 

c " v-r. p. 456, 6: rtS n;y;j«voj/n 

d* 1.1 lill Praefatio. 'Aul tvxcvxi] ml tvxovn quod a cod. Mon. C abest ut 
dittographiam dekvi. 1. 19: vn avtb] vn uvt(S. 1. 32: 
TOt/fo] tovtov M. 'in intellectiim venire* Fic. p. 4,57, 4: 
yivmGnuv %cu Uyuv} yircatJKft %(xl liyu K. 1. 7: atp 
01^] malim v(p' oiJ. item 1. 8. 1. 15: avrwi/] «vic5v. 
p. 458, 25: allo ktiv i}] «AAo, // M. Cr. secutus. 
1. 30: xca ro im] x«i im. l 31: ijrotmo Jidovf]] 
moito Tidovii Cr. in ed. Paris. 'ai voluptas nuUa comi- 
taretur.' Fic. aiifitiQv^ to aya&ov kuI avto] aiQetiov 
Aal avtb, nisi prae.^tat laQ. %al [xai'] atro. p. 459, 
3: Iv] m Darmst. atque A in marg. m. tertia. 1. 27: 
ipvxns] ^*lns ^- ^i<2- secutus. atquo A in marg. m. 
tertia. p. 4G0, 10: aXV mg] aklag K. Fic. secutus. 
p. 461, 17: f) fdiaoa] r/ }i. K. 1. 26: avaXoyoi] av 
^loyoi K. p. 462, 3: tk ins. K. 1. 5: ^uSniGi] (ibI- 
dtiGEv. L 29: ot iv tm] ot tg5 K. p. 463, 24: avv- 
iattv] avv£6iv Marc. A. p. 464, 12: uneiQog] anu- 
Qov. 1. 22: ix^ig s. Ixotffj %ff K. 1. 29: ov ins. K. 
p. 465, 11: a}jtoQ(pov udog] udog fort. delendum. aTio- 
avh'iaag ttig] ajroffvXijtfi^g. 1. 15: inudtij iTtsl dh K. 
p. 4G7, 5: aal ovts] oi/Tc K. 1. 8 : Kal ovdh] >cai 
ovt£. 1. 12: avtl rovrov] av tovtov K. 1. 19: akri- 
^iauQOv] ahj^satiQOv K. p. 468, 2: avtri] avtii K. 
Fic. secutus. 1. 4: ysvofiBvog avtt}] yeiofiirf} avtfi K. 
1. 7 : Uy, thv &£6v] T. ^. del. K. 1, 22 : Ssi ins. I^I 
1. 28: yaQ ins. K. Fic. secutus, atque est in marg. A 
m. tertia. p. 469, 1: tb 81] 6 6h K. 1. 5: iKstvo] 
ineivov M. 1. 13: iv tw] sv rro. iv otg] iv of. 1. 19: 
voit] vofiTtt* Preller hist. phil. p. 616. 1. 31 : oatig] mg 
rig K. p. 470, 2: ^linoi] ^Afjrij K. 1. 5: fiixQi' tot;] 
fitiXQi TOVTOv Vat. I. 19: dovtsg tm AoywJ tm loyfo 
delevi. 'tc5 Xoym fort. glossema ad avTw' M. p. 471, 
13: «AAo et oV ins. K. ttg altia] tlv aitlav M. 1. l4: 
dionsQ] Sio vnsQ K. Fic. secutus ^quamobrem Plato 
summum deum intellectui recte praefecit*. p. 472, 4: Praefatio. -^jjj 

0" ins. K. I. 9: «^.jj „^^.^ 

iov K. F.C. secutus. p. 47.3, 6: „• tf,) ^„ . J . 
«aov :ten,. 1. 26: .'.r,'|„„o] for,'|„« K. p. 474 
13: .„, „„r^] ^V «Cr,, K. p. 476, 4: ^ vo«L Jj' 
ro. post IWov «^ro^ del. K. 1. 6: o^Ji]7/1 1 
1. 23: e„„ro.] .'„„ro Cr. in ed. Paris. p. 476, 2 , 

T«5 ^Ao K. 1. 27. 28- «vril ?' 1 " "'^^"J 

i^- p. 477, 2b: avxos] avzbv M. 1. 27: els r« ro/r„'l 
i'S avza rp/ra M. Fic secut,.<! '^a v a- ^ ^ 

necti tertia'. ^*^ ''^*' •^''"<=«PS ^b- 

Lib. Vlir, p. 478, 8: <r/ re] d^ r^ K. 1 21. 
ovv .ns. K. p. 479, 9: roiJrov] roaovro. K. W'. 

t S ins T^ 7" =^"'"'*'*"^ ''"'"'''^*" ^^ P- 483,' 
.5. To .ns. h. 1. 7: opo.(«£„o.,J offfifotiivov K 19- 

quae .n fine capituli post aim sequuntur iv „.5r,» iV 
del. K. 1 30: rov] r,,s K. p. 484, 4: ~uauivovl 
^«. on..s.t Mon. C. Marc. A. p. 485, 3: aS^ovaJ 

:t8r; ^- •' '^- :r '"^^- ^- '• ''■■ ^ -- k 

I. 26 : lsyea»aq leyof^eva K. praef. p. VH. i 487 6 

rovj ro u Cr. .n ed. Par. I. 28: or.] oH r. K Pic 
secutus 'profecto haud magis' atque L s. J i ™ 

fprf »^ AQQ n i" 'T c ^ ■'*• m. 

tert. p. 488, 6: favroj £„.,ro« K. S' ins. K. 1. 16- 
T ., f"-,^»"S. p 489, 6: a(»a;i?v] aoy«' K. 1 7- 

iuit Cr ^, ".o^i 'o- ?"'"• ^' ''«t^rioribus libris reti- 
nmt Cr. p. 491, 2: „% ins. K. 1. 6. 7: a^r» ro„'r«, LII Praefatio. Praefatio. %m tvicru] stal tvxmm quod a cod. Mon. C abest ut 
dittograpbiam delevi. 1. 19: vtt' avw] vn uvrm. 1. 32: 
tovxo\ xovtov M. *in intenectum venire' Fic. p. 457, 4 : 
yivtoGxuv %ccl liyuv] yirmOnH scat AEysi K. 1. Cocq) 
o4] malim vtp" o^. item 1. 8. 1. 15: avxfSv] avxav. 
p. 458, 25: aXXo kxlv ti] «Uo, t/ M. Gr. secutus. 
1. 30: ncd xo iTci] xal inl l 31: inouho ^bovf]] 
moixo ijdovi/ Cr. in ed. Paris. ':=i voluptaa nulla^comi- 
taretur.' Fic. ai^ixiovj xo ayu^ov %u\ uyto] uiQSxiov 
%ul uvxb, nisi praesjtat ca>. nul [%ux'] uvxo. p. 459, 
3: Iv] ivi, Darmst. atque A in marg. m. tertia. 1. 27: 
ifv%ijg] vhig K. Fic. secutus. atque A in marg. m. 
tertia. p. 460, 10: aXV 6g] ukXmg K. Fic. secutus. 
p. 461, 17: n ^i^uoa] ? ft. K. 1. 26: avaXoyoi] uv 
^Xoyoi K. p. 462, 3: xa ins. K. 1. 5: iiuSriQz] (id- 
Stiasv. 1. 29: ot iv xa] oi rw K. p. 463, 24: fSvv- 
£(Sxtv] ovveatv Marc. A. p. 464, 12: aWf^og] anU' 
Qov. 1. 22: ixsig 8. iioig] %? K. 1. 29: ov ins. K. 
p. 465, 11: atiOQ(pov sUog] sldog fort. delendum. ano- 
iSvX/i0ag uig] anoQvXfjGyg. 1. 15: insidfij insl dh K. 
p. 467, 5: Kul ovxs] ovxc K. 1. 8 : kuI ovde] nai 
uii't£. 1. 12: avxl Tovrov] av tovxov K. 1. 19: aXti- 
^iauQOv] aXfj^iGtiQOv K. p. 468, 2: uvxri] avxli K. 
Fic. secutus. 1. 4 : yevonEvog avxff] yero(iinj uvxr) K. 
1. 7: %, xbv &£6v] X. ^. del. K. 1. 22: Sst ins. M 
1. 28: yuQ ins. K. Fic. secutus, atque est in marg. A 
m. tertia. p. 469, 1: xb dh] 6 Sh K. 1. 5^ IxaVo] 
instvov M. 1. 13: iv ta] IV toi. iv olg] iv ^. 1. 19: 
vost] voeixai Freller hist. piiil. p. 616. 1. 31 : o0Tiff] mg 
tig K. p. 470, 2: §Xinot] fiXinti K. 1. 5: (lixQi' rov] 
fAiXQt tovtov Vat. 1. 19: dovteg tw Xoym] tm Xoym 
delevi. 'tw Xoym fort. glossema ad avx^' M. p. 471, 
13: «XAo et oV ins. K. t^ ama] xlv uixlav M. 1. l4: 
^tomo] dto vnkg K. Fic. secutus 'quamobrem Plato 
fiummum deum intellectui recte praefecit*. p. 472, 4: LIII ov ins. K. L 9: a^T6] aixhv K. L 13: ^ ins. K 
1.^18 avxuQKsg ai^xugKsg] u{lx. semel K. 1. 22 • ^ot 
avxovl Tccbc uvrc, F 1 9y« ^ y ar^. -. "^ 

Xov K ^n \ • ''' ''''M^^^v] x6 intpaX- 

^ov K. Fic. secutus. p. 473, 5: el Sij ixXov] sluv 
ciXXov item. 1. 25: iaxv^niml *V. 't rr ^ ^^ 

iq. v^) n t ^^'^^V^otxoi saxfj^exat K. p. 474, 

L6. Ttai avxijj Kuv avxrj K n Al^ a. ' ' T' 

rn^-i ^«c^ '1 j ' *^' '^' ^- V vortatg av- 

rov post a„r.ov avrovieX. K. 1. 6: ov6h] ol L K. 
l 23: e„„ro.] eavro Cr. in ed. Paris. p. 476 2 ,5 

r& eUo K. 1. 21. 28- «tZ '^' -1 - "'^"J 

^- p. 477, 2b: «vTOs] avzt,v M. 1. 27- de zcc roiJl 

necti tertia'. ^*' ^^'° ^^''"''P' ^^^' 

, .I-ib. VIII, p. 478, 8: Si r.] ,51 roc K. I 21. 

ovv :ns. K. p. 479, 9: ro«-ro.] roaotTrov K. ]" 12- 

^. ™ ins. K. 1. 7: 09cof,evov] OQi.m^,vov K. 1 9^ 
quae an fine capituli post „^r» sequuntur ^. „^r,o aV 

deTK / .7' n"-' "'P°'^ ' dittographia addite, 
dei. K. . 30: ro.,] ryg K. p. 484, 4: «vay^uaaivovl 

""; «""'^■t Mon. C. Marc. A. p. 485, 3: Ztoval\ 

1. 26: liysa^aq Xeyo.eva K. praef. p. VH. i 487 6 
v^reX» ««. ror^ «a»' g] ,„J „.-^ jel. K. 1. 15-' rd 
rov] r„ „ Cr. in ed. Par. 1. 28: Sr.] oi! „ K Fic 
secutus 'profeeto haud magis' atque ov s. 1. i ^ 
tert. p 488, 6: iavro] locvrov K. S' ins. K. 1. 16 • 
JS «vr«] ^,, „ K. 1. 32: «^rd^arov di] «^rd^rdv ll 
Cr. m ed. Pans. p 489, 6: «prfv] %,' K. 1. 7: 
'"oo "?^" /""-J/V^') del. K. 490. 6: ^v ins. K. 

nuit Pr -^ '".of 'o ?"*'"• '* ''«terioribus libris reti- 
nuit Cr. p. 491, 2: ,JV ins. K. 1. 6. 7: «,!r» rovVo 11 II LIV Praefatio. Aoye ihv ^^^^v] koyip del. K. p. 492, 4: oiC.'(fr?5] Sviog 
K ' 1. 21: iv 1(3] iv v^ K. 1. 27: BlaayovxEg s. eha^ 
yayovticl ikayaYOvmg K. p. 403, 2. 3: «vi^] a^thv K. 
1. 9: item. 1. 15: Su] o« K. p. 494, 2: o sat^v 
avtowaiti] ait. del. K. 1. 20: KVQwg] nvgiov, p. 49i), 
17: x«i offov] Je«^' oGov K. 1. 19: »Wp to ScJi^] to 
d«i K. p. 496, 10 : mv s. ov] 6'm M. tu avtbg] ico 
«iJfag K. 1. 29: i^g M ilg 'h K. nal to ^Xeiv post 
nal tnv oialav del. Vg. 1. 30: ««9' «i(iTo€ x«t tb dvai 
«iJt0j Jm*] xm t6 £ly«t del. K. p. 497, 6: x«l to)] wa 
fo K. 1. 12: fivoito uvi>(}(a7iog] ^v^fi. del. K. p. 499, 7: 
maiorem interpunctionem poi^t vna^xu ex ed. Basil. 
retinui. 1. 8: zilfiiva] hmili^iva K. Fic. secutus 'for- 
tunaeque exposita sunt'. 1. 12: ito^Gn;] h^^V J^/ 
1. 29 : fiiwutfa ya^ avtn\ ya^ del. K. p. 500, 8 : 06 \ 
6 d' K. item 1. 13. p. 501, 14: «g fl d n A m 
marg. m. tert. 1. 14: %al oifTio? h^iv mg av nQOUiii- 
vog] ml mg av d itQO&iiiivog K. 1. 18: avvovCL] 
«oioiJff* K. iv&V(ioavv^'] iv&rjiioGvvfi Cr. 1. 28: Ttav- 
tig %al m^dfiip^ivtig] %al del. M. p. 502, 18: £9?«- 
jfToH iipantofAivog K. KwXa> post xivr^ov delevi. in 
marg. A alia manus adscripsit ou. l 20: 1/] |/ Cr. m 
ed. Paris. 1. 24: quae post avtmv sequuntur taavrtSv 
Gfiaila tm' yQaii^iSv del. K. p. 503, 7: iv ivl vovv 
TtolXoig] vovv del. K. 1. 9: Ix ins. M.^ Fic. secutus, 
atque ost in marg. A m. tert. 1. 11: n ^»1 J^' ^^ ^^^ 
K. 1. 13: H y.aU quod est in A 8. 1. inserui. 1. 14: 
1] post (littov del. K. 1. 30: nvQWtatov] fiaiQtatatov? 
M. p. 504, 13: Svvatat] dvvatto K. 1. 15: ttov] to 
nov coni. M. Fic. secutus. A habet al^ag ti s. 1. ttoiI'. 
L 22: ovtfl — ovds] oiiff — ovt£ Cr. in ed. Paris. 
p. 505, 16: ovTOs] ovtmc K. Fic. secutus;, atque w .s. 
L in A. L 24: vouta] voilQ&m K. p. 507, 1: Tot^io] 
fovfov M. L 2: avtoig] avtog K. Fic. secutus. atque 
ita A in marg. m. tert. L 6: ovv ins. K. Praefatio. ^ xr 

I-ib. IX, p. 507, 19: ^ativ — lataLl fra«e>.. • 
1. 29: .al i.el.a] ..l W. Vg. ^50^1? * 

aXX^ L) - -1 ^}^^" '''^ ^^ ^^' K. L 26: t^ 

ro ov deL Vg. L 11: ro ins. Vg. I 24 L; 
Aoytxoi/l jcai delevi 19«. -n ^ v ^*' ^^''^ ''^«^ 
ovta del. K. i) 510 l^. ^^x m . ^-' '^ 

iKiivovl ir.iivo Vat 1 9i . •» • %; '^'^ "^s^ -^' l / : 
««' 1 ' ;/ ^* ^- ^1= ^v ins. K. p. 511 10. 
^ovnv] fiovov K. L 13: yivio&ai no.f r^.'A j / 

iara f ."^^^^^J ^«'^f ^- Fic. secutus. atque .], in 
"^arg. A alia manu. L 30: ^nXa ins. Vg. p 512 
7. 8: vovv - ^^;g^V] vovg - ^w ^ „ J^ ti 

K hoc M 1 y^J/^ff ^^^ f^, 9»«?, quorum illud 
Jv., floc M. L 13: cri/a^e/J^yxfVcv.] icva3i3im(^. M 11«. 

d eax.d«ffr<.. K. p. 512, 2: Ajjf^J,] Afy,>a'„ v^ , « 

««.z-j %, K. ,. 17: 5,0/0,, <j,i] i^";; 5; • • J^; 

:z fli': ^''■r^''^ --''1* «'^^?^'^, foial 

o . <. • i T) ""'" ^- "«»» P- 516, 1. p 516 

*tOff „. „„r«v g>a.raa9fis iv^K^regov Vg. nisi qjod 
f«v et cum K rbivtK^rarov scripsit. 1. 6: "I., oi ai, 
1. 26: .o,,„,, ,^ r ^.^^ ^^, „^^ ^^^^^^ ^^^ ^ g 

p.517, 7 , ins. K. 1. 15: swavaq avvetvav Preller 
hist. phi,os. p. 601 ,17. „,w„' 1 ' ' t7 , '^"^- 

^JJ <)», K. 1. 27: hst] hstvo K. 1. 32: ^W s j/. 
Oivat] Gvvtivai n ^^ift ia ' ^ "«*&.«- 

Fic K 1 99. «^ a ' . ^* ^**!^® 1*^ cum 

^ic. Ji 1. 22: ovv ^£og ms. M. Wit erg-o deum 
extra nullum esse' F\o A <^.k • ,^ ,, ©o aeum 
^ iium esse ±ic. ^fo? mserebat V^. n 519 

■J ^^^^'^ ^^- ^- 5- ftoi^ov ms. K. 1. 14: (iccX- LVI Praefatio. lov %€tl on] itttXXov on. 1. 18: tw Gatfian] rot3 6(6- 
fjtatog K. p. 520, 5: tifiBtg] w^g. l 6. 7:^ «^'^^r -- 
avwv] «VTO — avTO K. 1. 11: ctvwv mi omv r]] 
«vTO, Kal omv ftij K. 1. 19: ih' hdvmv] transposui. 
1. 26: 1v rtviofiiv] ijiTtvio^iv K. Fic. secutus. 1. 29: 
dl ins. M. 1. :U: iwxt) xai jwkxcSi/] ml del. Vg. 
p. 521, 8: amt) x«i om^ fjv] kuI delevi. 1. 22: Tt^og] 
nniT^og K. p. 522, 6 : tots xai TtQOiovaa] tovs TtQOG- 
m!aa, nal del. M. TtQOGiovGa K. 1. 13: exoi(isv] 
iXia^iv K. p. 523, 6: dc ins. Vg. 1. 24: ^(njfiw xai 
XKTaffTaOft] y.al del. Vg. p. 524, 13: I>£trav] '^fwi' 
(spectaculcram) Vg. fortasse recte. 

Ceterum in praefatione prioris voluminis p. XIII, 4 
post 'Marc. C addendum est 'nam Homeri locum II. X 
65 respexisse Plotinum non credo'. Tn ipso verboram 
contextu p. 49, 16 1. iGtiv pro iGtlv^ p. 291, 1 ot 
pro ol In hoc volumine p. 49, 32 Kl. ovx onoGov 
scribendum putat, cui obtemperandum fuit. Quae p. 121, 
19 cum Kl. delevi, ne apud Arabem quidera p. 125 
leguntur. Emendationi Vg. quam p. 122, 15 recepi, 
Arabem refragari p. 127, 22—27 non video. Abso- 
luto autem opere facere non possum, quin duumviris 
doctissimis deque Plotino meritissimis H. F. Muellero 
et H. de Kleist, qui me in adornanda hac editione 
consiliis benigneadiuverunt, gratias agam quam maximas. 

Scribebam lavoriae d. 22. m. Dec. 1883. HAiiTlKOr 

ENNEA2 TETAPT H. Pho-i.m. II. I. 

nEPi orsus >prxH2 iipoton. 

yccQ ««t ivrav^u ;.e^xe.>os 6 xo'<T^os V-r^^t^S «W 
^jn ^s,co»ei0as rots o^^aa.v. i,et Si 6^oS f^iv 
oj^ov Ss naaac tv^al iv iA r^ >c6o^a,, oi^ il 

p^o^ «-,s ro a.o.r^... ,„i ,v .«>„„ ,,,^^^1, 
^*p.ar, ot,^ «xorcas **(.J r«J aa,>«r« Aey^ra. dva,, 
0« orr«s «yt(rr«r«. x„l pf^/ptffr«t. n,5s oiv Jl 

om iXnXy»6s, S oi, ni^v^s ^e^i^ea&a^. rd o!v 
« r,s ai^spiorov xul rrjs m^l r& 0<6f,ara uso,. 
orns ravrov rp *'x r,/s «„«, ;,„2 «„v«, ovcZ laX 

20ofov yp«^^,s ^;, ^^vrpov. ^A^oiJffa tfl ^^^^tf^ 
rowrp rp ^e'p« 6p«, cJ ,.«J avr^ adta. r^v g>vacv 
rot, oAov. ordi y^p ,Vr«u»« po'vov i^a^^rrj, dUd 
""' <'/**e«ffros- ro yd^ iiiQitmvov ai^rrjg d^e^i- 

1« ^ Enn. rV. 

«yrws iiSQit^tM' ^^S oXov yag ro «yo>a dovaa av- 
tiiv fxij fAiQto^Btaa, olri ds olov, tc5 iv navxl 
ilvai ^BiiiQtarai. 

TI 

nEPI OTSIAS VTXHS AETTEPON. 

1. T^ rqs ^('fZ^S ouffiav t^s «oi^' ^**^ S»!- * 

roi5rt«s ff«pa o^*^»' «''*^'' ^"^«'''«S *'*""' ^'"f^ 
iv «tfiDftarots «u «pftoviav, rd r« rjs ivTBlsxeiits 
ovTE dkrfils ovTios, as Wy««», owrt tfijAortxov 
ov roti ri ^ffriv dfpivtes, xal (tijv r^s voijr^s 9^- 
fff a»s «fKOi/rfs x«i ^i^S »««5 potpas «fvat raj;« f»^" I» 
ov rt ffftV^S f^pijxotfs eCriiiev neQl r^s ovffias 
o^S. o^i^S y« f")»* «eoffiorspoJ zopfrv fiiXuov. 
x&te iihv ovv Sitn/ovftev a^fffrijrjl «al voijrg qpvfffi 
tftaffrf/AdjiCT/oi, iv ta voijrw r^v ^J.vctv xi9i^evoi. 
viJv 61 KeCa»a (ihv iv xa voijrra- xar' «fUijv dh 16 
6*6v ro Jtpoff*zis t^s g>veec3S avtiis (if radnaxofifv. 
A^oftEv dij ra (tiv «pcorojs £?v«t (le^iaxd xal^ rij 
ovrdfv yvfffi axeSaetd- tavta Si etvai, <iv ovSiv 
liigos tavtdv iattv oi!r« dXla iii(fei oiira xa oAp, 
rd xe (liQOS avxdv Haxxov elvac Sel xov «avros 20 
p. 362 xoi oAov. rovra Si iati ro «te^ra fitytdij xal 
o[ oyxoi, av exaatov tSiov rwtov ixei, xal ovx 
olov te S(ia ravrov iv TcleCoai rdarots «fvai. ^ Si 
iffriv dvtixexaynevij tavtrj ovaia, ovSafi^ p.f(>iffftdv 
dexo(iivti, o/tfpijs re xal o/tipiffros, Sidatijiid r£ «6 
o«*iv otJdi *i' ixivoias Sexo^ivri, ov xoxov Seo- 
liivri ovS' iv rtvt rwv ovrov yivo(iivri ovxe xatd 
luifti ovxe xaxd ola, olov ndatv 6(iov xots oiaiv 
ixoxov(iivri, ovx tvo iv avtots tSQv9y, di,X' ori U, 1. 5 

(irj Srivatat td SXXa dvev arh^s elvat itr,Se »eXec, 
ael xata r« atJro ixovaa oiaia, xovvhv dndvtav 
tav e^eHis olov xivtQov iv xrixXa, dq,' oi naaat 
ai «pos _r,Jv negtqiiQemv yQannal i%r,(i(tivai oiSlv 
B ,jrrov iaatv avtd i<p' iavtov (tivetv ixovaac nao' 
avtov trjv yiveacv xal td elvac, xal (letixovac ftev 
rot, aniteiov, xal d^xv td d(teQis adxatg, nQo^X»6v 
ys (inv eian,a(ievai avxds ixet»ev. xoikov Sf, xov 
nQatas^ d(teQiatov Svrog iv rofg vo^rofs xal xots 
10 ot^fftv aQxvyov xal atJ ixeivov xov iv aia&vtots 
(iBQcatov ndvtr,, ngo (liv roiJ «fo^ijrot; xal iyyiis 
rt rot^rot; xal iv tovxa 'dXXr, iatl g^riacg, (^eQtaxrj 
(lev ov nQdxas, aane^ xd aatiaxa, (jceQcaxrj ye 
(ir,y ycvo(iivr, iv xots aa(iaatv Saxe ScacQoviiivav 
15 r«v ff«,.,«r<»v (leQcPa^ac (tiv xal x6 iv aixots 
ecdos, oAov ye (i^v iv exdaxa elvac xoSv (ieQca»iv- 
xav noXXd rd avx6 ycv6(ievov, (oV gxaaxov ndvxr, 
aXXov aniaxr,, Sxe ndvxr, (leQcatdv yev6(isvov ola 
XQoac xal noc6tr,tes n&aac xal ixdatr, (toQ,pr,, ijtcs 
20 d^varat oXr, iv noXXots &(ta elvac SceatUacv 
(wSiv (isQos hovaa ndaxov rd at^rd r<5 dXXa. Sc6 
Sr, (leQcatov ndvtr, xal tovro &etiov. arpds' S' atj 
exeivr, rjf a',tfptffraj ;r«vrij ,pvaec dXXr, i^^S oiaia 
an exeivr,s ovaa, i^ovaa (tiv rd d(iiQcaxov dn' 
25 .x.^v^s, nQooSa Si xfj dn' aixijs inl xrjv exiQav 
anexjSovaa ^tiacv els (liaov d(iq>otv xaxiaxr,, roi; 
te a(ieQiatov xal nQatov xal roiJ niQl xd ad(iata 
(leQcatov rot; inl totg ad(taacv, oix Svtcva xQ6nov 
XQoa xal noc6xt,s ndaa noXXaxov (liv iaxcv r, 
30 at,r, iv noXXots aa(tdxav Syxots, dXX' iaxc x6 iv 
exaaxa acpeaxde xov ixiQov ndvxr,, xa9' Saov xal 
oyxos xov Syxov dniatr,. x&v rd (xiyt^os Si h, fl Enn. IV. 

^', iiXla ro ya /9)' «xa<y^« it*^C>f^ ^^'^^'^ Tcovvoviav 
oUiii^Cav Bk SiioTtd^eiav ix^h on ro xainov tovto 
itif^v, to d' itiQOv i0tr Ttd^ni^a yaQ td tavtov, 
oiK ov6Ca x«l «vTiJ. nv 81 M tavtri t^ q>vaii 
tpaiihv ilvai ttj dpLiQl^Stm %Qo6ii*iQOV0av ovoia, ov- 5 
6ia ti i6ti xai iyyivitai 6ca^aaij Ttigl a xal iiigite- 
tf^at avt^ 0vii^aivH ov TtQotiQOV tovto 7ta6%ovaYi, 
%glv aaiiaaiv iavtiiv dovvai. iv olg ovv yivitai 
adfiaai, Kav iv tm inyiatm yivntai xal inl ndvta 
p. 363 duatfiHott, dova' iavtriv tm oXm ovx dtplatataL toy 10 
ilvat, iiia- ov% ovtojs, mq tb am^a iV ^9 J^9 
avviiit tb amiia iVj inaatov dl tcoi/ [liQmv «AAo, 
-ro d' dUo xal dllaxov' ov<5' mq noiotnq nia, ij d' 
6fi0v (liQiatn ti xal dfiiQiatog ffvatg, ijv dij ^vpv 
ilvai fpafiiv, ovx ovtmg f^g tb avvixk filcc, mog 15 
dUo, tb 6' aUo ixovaa^ dUd iiiQiatn [liv, ott 
iv %dai. niQiai Tov iv d iativ, dniQLatog di, ott 
Sln iv xiat xal iv btmovv avtmv oAi^. xal 6 
toiJro xatidmv tb (liyi^og tijg ^vxng ^(^ nv dvi/a- 
fttv avtng ilaitai, mg ^ilov tb X9W^ ^"^^ns «al 20 
»av(iaatbv xal tmv vmIq td XC»#«^« q)vaimv. 
(liyi^og ovx ixovaa itavtl (liyi^it avviati xal 
mdl ovaa mdl ndhv av iativ ovx dUm, dUd t^ 
avtm' mati Hi^iQia%ai xal [in iiBiiiQia^av av, 
ii&Uov dh itn iiSi^BQi^^^f' f^^^n^ f*^<^^ iiiiiiQcaiii- 26 
v^nv yiyovivat' iiivn yaQ ftf^* iavtng oAiy, mQi 
ih td amiiatd iatv iiiiHQLaiiivn tmy amnytmv rc5 
olxiim iiiQiatm ov dvvaiiivmv avtnv diiiQiatmg 
dilEaa^af mati ilvat tojv am^idtmv ^ra^iy^a rov 
HiQiaitov, ovx avtng* 

2. ori dh toiavtnv idn t^v tvxns fpv(Siv ilvyi 
%al TiaQd tavtnv ovx oUv te elvai tl;vxnv ovts II, 1. 2. 7 

I dyiQiatov ovaav novov ovti novov iiiQLatTJv, dW 
dvdyxn ^(^9>(^ tovtov tov tQOTtov ilvav, ix tmvdi 
Snlov,^ ihi ydQ ovtmg ^v, mg td amiiata, ccUo, 
tb Sh dUo ixovaa iiiQog, ovx clv tov itiQov Jta- 
5 ^oVros ro hiQov iiiQog iig atad^naLV '^X^i tov 
Tta^ovtog, dXr ixiivn «^ n tvxn, ohv 95 TtiQl tov 
MxtvKov, dg ixiga xal i(p' iavtng ovaa ijaJ&ito 
tov Ttad^niiatog , noUai ti oXmg ^aav tl^vx^l ai 
dLOLxovaaL ixaatov niimv xai dn xal tb Ttdv todi 
10 ov nia, dXkd ditiLQOL xmQlg dUTJXmv. tb ydQ t^g 
avvixiiag, ii iiij eig ^v avvtiAoin, i^dtaLov. ov 
ydy drj oTtiQ dnatmvtig iavtovg liyovaLv, mg dLa- 
doaiL iTtl tb nyeiiovovv laaLV at aia^aiLg, TtaQa- 
dixtiov. TtQmtov iihv yaQ nyeiiovovv ifvxrjg niQog 
16 dvs^iTdavmg Xiyitat' Ttcog yaQ xal iHQLovaL xal tb 
iisv dUo, tb 8' dUo (pnaovaL; Ttnlixm itoam dLaL- 
Qovvtig ixdtiQov n tivL dLacpoQa noLOtntog, ivbg 
xal avvixovg oyxov ovtog; xal jtotiQa iiovov tb 
rjyiiiovovv n xal td dUa iiiQn aiad-tjastaL; xal ii 
20 nhy noyov avtm TtQoaTtsaoL tm nysnovovvtL, iv tivL 
toTtm [dQViiivov tb ala&niicc aiad^astaL; si d' dUm 
HSQSL tng il^vxng aia&dvsad^aL ov iticpvxotL, tods 
^o niQog ov dLadmasL tm nysiiovovvTL tb avtov 
Ttd&rjiia, ovd' oXmg alad^n^Lg sataL. xal adtm dh 
25 tm nysiiovovvtL ii TtQoaitsaoL, n iiSQSL avtod TtQoaTts- 
aHtaL xal aiad^oiiivov tovdi td koLTtd ovxstl [aiad^n- 
asTaL] • iidtaLOv ydQ • i^ uoUal aia^rjaiLg xal dniL- 
QyL iaovtaL xal ovx oiioiaL jtdaaL. dW n f*«V, 
ort TtQmTmg ina^ov iym, n d' ort ro dU^g nd^ni^a p=364 
30 '^a^bnnv Ttov ti iyivito tb Ttd^ni^a, dyvoTJaiL 
ixdatn ^ccQhi Trjg TtQCOTng. n ^cci^ sxaaTov iiSQog 
^vxng dTtaTrjasTaL do^d^ov, ojtov iaTLV, ixst ysyo- Clt Eim. IV. vivai. d dh fi^ (lovov td '^^^sfiovovv , dkXa xal 
otiovv (ligog al6»n<^staL , did tl t6 ^tlv r^B^ovovv 
i0taij to dh ov; ^ ti det ix' ixstvo t^v ata^tiaiv 
dvUvat; xmg dl xal in TioXkmv aladijascov, olov 
mtcov xal oftfiaxojv, iv tt, yvmastar, sl d' av ndvtri 5 
?v 1} tjfvx^ Bi^rjj ^^^ dfiSQLatov Ttdvtri xal itp' iav- 
tov svj nal ndvtri TcXrj^ovg xal (isQi6iiov ixfpvyot, 
(pvoiv, ovdlv oAoi/, 5 ti av tvxrj xatakd^rjj itv- 
XmiJtivov i6tar dXX' olov itsgl xivtgov atrjaaOa sav- 
t^v sxdatov atvxov dv staOs Jtdvta tbv tov Imov 10 
oyxov. dst aQa ovtmg sv ts xal TCoXXd xal iis^iSQt- 
6fiivov xal diiiQi6tov fvxn'^ ^^^at , xal ftij dm6tstv, 
mg ddvvatov to avto xal ?v [xal] noXXaxov slvat. 
d fdg tovto fii) 7taQadsxol(is&a, ij td ndvta 6vv- 
iX0v6a xal dioixov6a q)v6LS ovx i6taL, ^tig 6(iov 15 
ts xdvta nsQLXa^ovoa ixst xal fistd (pQovii6smg 
aysLy 7cXiq&og (isv ov6a, ixsiitSQ itoXXd td ovta, 
lita ds, Iva ^ Hv tb 6vvsxoVj tm [isv jioXXm avtijg 
ivl 5<»i)v xoQVyov6a totg iiiQs6L 7td6L, tm dh «fia- 
Qt6tm ivl ipQovLnmg dyovoa. iv olg dl fi'^ q>Q6- 20 
vfiOLg, tb IV tb fiyovpLsvov pLLfisttaL toiko. tovto 
daa i6tl fo ^slmg vvLyuivov 't^g d^sQL6tov xal 
ttBl xara Taaira ixovatjs [ovecas] xat rijg negi 
Ttt adfiara yiyvofiivrjg (t«p«Jt^S tQlxov ^| diiipotv 
awexEQdaaro oioiag tlSog.' ioriv ovv xl>vxrj ^v 25 
xal xolXa ovrag- rd di iv rolg adnaaiv tCdi^ 
»oXXd xttl tv rd dh adnara xoUd (lovov to 6s 
vxiffrarov fv (tovov. n, 2. m, 1. m. 

HEPi «PTxm; AnopiiJN iipoton. 

1. ntQl ^vxrjg, oaa dxoQ^aavrag Set elg ei- p 871 
nog.av xaraarijvac, ij xal iv a^ralg ratg d:to,Ca.g 
azavrag .ot,ro yovv xigSog ixtiv, alSiva, rl iv 
5 ro,.ms «^opo., 6p^<5s dv ixoc ritv ^gay,,areCav 
^ocr,aaa9ac. «sgl rCvog ydg &v rcg ,,dXXov rd noX{, 
Xeyav xal axonov^itvog tiXoyiog £v SiaroCBov ij 
^J9l ravrns- Scd ra ^oXXd xal aXXa, xal ff« ij 
aj^a,^ rnv yvSacv SCS^acv, dv rt d^n iarc xal 
10 «9 a>v aatc. ^H9oC,,s9a Si &v ^al rS roi) 9aov 
naQaxBXeyafiarc airovg yivdaxuv nagaxaXavoaivu, 
^^p. rot^rot, rnv Hiraacv ^o.oJ^*„o.. ?,.«> ,', p.3,2 
raaXXtt xa, tvQBtv fiovXo^isvoi ScxaCog dv rd tr,- 
rom^r^ ;ror' iarl rovro fr;ro.>^„, ro ra igaarL 
15 no9ovvXafiatv »ea,,dra,v. ^v ydg ^al iv rLavrl 
v,p ro Scrrov ^ars tiXoycog iv rotg xard (.ioog 
ro ,,ev ovrcog ,,dXXov, ro Sl oika,g. rdg Si {,L- 
doxag rdv &e<Sv Sne,s, axenriov. dXXd rovro aiv 

-0 de naXcv enavCcofiev inl rot)s Xiyovrag ix rrig ror 
Jtai^ros i>vxris xal rdg ^(.eriQag elvM. oiSi ydg 
caa,gjxav6v q,^aova,v elvav rd <p9dveiv (cixg, r/v 
avre,v xac rdg ijiietigag, ^ixgig dv xai ^ rotJ 
navros ^vxri egxerac, (.rjSi ro 6iioCa,s voegov, xal 

25« avyx^gotev ro 6(ioCa,s, rov ^^ ^o>a a^ijs 
Hvac- elvac yag ^i^oecS^ ^al rd (tigr, rots o"Ao.s. 
naga9T,aovrac Si xal nXdra,va rovro SoHovra, 
orav Ticaroviievog r6 xdv i(in>vxov elvai -Xiyri, 6g 
ea(i.a (ligog Sv roii navt6g r6 ^(litegov, ovva, xal 10 Enn. IV. ni, 1. 2. i^vxn'^ tnv n^stEQav ^iiQog tns '^ov itavtos ifvxns 
Blvai, xal t6 avvs7iB6^a(. dh nP^as tj} tov navtos 
nBQiq>OQa nal IsyoiiBvov xal dsixvv^svov ivaQyas 
ilvat,, xal ta n^n xal tag rvxas ixemv laiipd- 
vovtag «r<yo t€ ysvo^ivovs iv avtm ix tov TtSQi-^ 5 
«XovTOg filias tfiv i^vxnv lafipdvsLV, xal S^iiSQ iTil 
'^(Kov iiiQOS €xa0tov niJ^div TtaQa tijs i5^ft:«>«g ifvxrls 
Xaii^dvsi, oifrai xal ni^ds dvd tov avtov loyov 
fiiQfj TtQOS to oAov ovtas JtaQa tns okns ^vxn^ 
pLBtalaii^dvstv ms fifV»/- 5««^ ^» 'i^vxn^ Sh 7td6a 1« 
Mavtog imfisXsttaL tov a^vxov' ^o avtb tovto 
0fl(ialvsLV, ms ovk dXlo ti i%m%BV i^vxng ^atalBi- 
%ovtos f*«tra t^v tov olov avtn yciQ n ^o Ttdv 
dtv%ov iv imiiBXsia ti^siiivn' 

2. TtQOS dn tavta TtQmtov ixstvo Xsxtiov, 6s 15 
6fiosidn ti^inBVOi ta tmv avtav (SvyxaQstv itpd- 
MtBG^ai, to avto yivog kolvov didovtsg sI^g) Ttoi- 
ovfSv tov iiSQOs slvar dUd iidlkov dv tjv avtnv 
xal iiiav xal sxaGtnv %d<5av dixaiotSQOv dv^ stnoLSV. 
(itav dl TtOLOVvtss sls dUo dvaQtc50LV, o nnnitt 20 
tovds n tovds dUd ovdsvos ov avto rj ^oafiov n 
tLVog dXXov avto xoLst, o xal xoGnov xal otovovv 
ifitvxov. xal yaQ 6Q^d5g ix^i ftij TtdGavtnv tlfvxnv 
tivog slvaL ovGiav ys ov6av, dXX' slvaL, n ^17] 
tivog iatLV oAcoff, tdg dh oaaL tLVog yCvsa^al itots 25 
xatd avtipsfin^og. t^mg dl dst Xa^stv tb fiiQog iv 
totg toiovtoig Jtmg Xiystai 0aq)i0tsQOV. tb filv 
dn mg amtidtmv fiiQog, shs ofiosLdlg tb 0miia , stts 
dvo(ioBLdig, iatiov ixstvo (lovov i7tL<Snitn^(^i^^vovg, 
cog iitl tmv bfiOLOiiSQmv otav XiyntaL fiiQog, xatd 30 
tbv byxov iiJtl tb fiiQog, ov xatd tb sl6og, olov 
tnv Xsvxbtnta- ov yuQ n iv tm yLOQlm tov ydXaxtog 11 Xsyxotng (liQog iijtl tijg tov jtavtbg ydXaxtog Xsv- p 373 
xotrjrog, dXXd (ioqCov fiiv ictL Xsvxotng, 1^6qlov 
dh^ ovx kaxL Xsvxbtnxog^ dfiiyB^Bg ydQ bXmg xal 
ov itoaov ,5 Xsvxotng. dXXd tovto fihv ovtmg 
5 otav dh ijtl tmv ot5 amiidtmv Xiymfisv (liQog, ^rov 
ovtmg mg iitl tmv dQL&ficSv XiyoLfisv dv, cSg xd 
dvo tmv dixa- satm ds iitl i^LXmv fiovmv tb Xsyb- 
(isvov ii 6g xvxXov xal yQafifiijg f,s'Qog, ij (6g 
smatnfins fiiQog. inl fisv di} rtSv fiovddmv xal 
10 tmv axnfidtmv dvdyxn (SajtsQ iitl zmv amfidtmv 
sXattova^ai te tb 8Xov tm slg rd fiiQrj fisQLafim, 
sXattm ts ta fisQn sxaata tmv bXmv BlvaL' jtoad 
yaQ bvta xal tb slvaL iv tm itoam ^ovta, oi) xb 
avtoitoabv bvta, fiBL^m xai iXdttm i^ dvdyxns 
15 yivBtaL, xatd di^ ravta oi>x ivdixBtat inl ^vxng 
ro fiSQog Xiysa^aL. ovts ydQ noabv o^tmg, dg 
dsxdda tny Ttdaav, xriv 81 fiovdda slvaL- dXXa ts 
yccQ itoXXd xal dtOTta avfi^rlastaL, xal ov^ bv tL 
td dixa, xal Bxdatri avtmv roJi/ fiovddmv ^' ^vxn 
20 sataL, ii H dtvxmv ditdvtmv ij '^vxn, xal Zxl xal 
to fiiQog tng bXi^g tl^vxfjg avyxBxmQrjtaL bfiosLdhg 
SLvaL, ijtl dh tov avvBxovg odx dvdyxn ^o fiiQog 
OLOv tb bXov Bivai, olov xvxXov ^' tstQaymvov, i^ 
ov jtdvta ys td fioQLa bfiOLa irp' dv iatL Xafistv 
^^tb fiiQog [olov tb bXov], olov iitl tmv tQLymvmv 
TQLymva, dXXd TtaQaXXdaaovra' rr^v dh tvxijv bfio- 
SLdn tL^Evtat sivaL. xal inl yQafifiijg dh tb fihv 
(^^Qog i'x^L tb yQafifiij slvaL, dXXd tm fisyi^sL dLa- 
(piQBL xal ivxav^a. i:tl dh i^vxijg ij dLatpoQa rm 
^O fiByi^BL si XiyoLTo tns fiSQLxng ^Qog tnv bXnv, 
^oaov tL iataL xal amfia t^v bLacpoQav Xafiftd- 
vovaa xa^b tpvp) TtaQd tov itoaov. dXV vitixsLvto 


Enn. IV. in, 2-4. i I 

i 


w %a6m onoim xal oAat. q>mvsTai 8h ovdh fiapigo- 
fAivfi ovros 6g t« iisyi^ti, ovd' av 6vyici^ri6auv 
dl ovdh avtol xatatiiivsG^at^ tiqv olriv sig t^iQti' 
dvalGiaovai yag t^v Uriv, xal ovofia iiovov iCtaL, 
iS tCg JtOTf nv Tidaa, mg sl orvov ^SQi6%ivtog dg B 
%oXld ixaatov t6 iv ind^tai dinpoQet Xiyotto ^igog 
oivov Tot) oAoi;. ap' ovv ovtca fiiQog 6g ^€ciQri(id 
tt T^s imatij^rig liyBtai t^g oXTjg imotrj^rig, av- 
x-qg ^iv fi,svov6rig ovdlv ijttov, tov dh iiEQLanov 
olov TCQOffOQdg xal ivsQysiag sxdatov ov(Srig] iv 10 
61 ta tOLOvtci sua6tov nsv dvvdyLSi sxsi Tijv oAijv 
immilpifiv , ii di ifStiv ovdlv ^ttov oAi^. sl dij 
ovtcag inl tv%n^ ^n^ ^^ ^Ai^g xal tmv dXXcov, ovx 
Sv i} oAi^, ns T« TOiaika (liQti^ i^tai Tivog, aAA' 
avTij itp' savt^g- ov TOtVvv ovSh tov xocJ/iow, 15 
«AAa ttg nal avtvi tav iv itiQSL iiiQn aQa 7id6ai 
fiidg o^osidstg ov0ai, dXXd Ttmg ij filv xdafiov, n 
dl fiSQcav Tov x66fiov; 

3. aAA' aQa outw ^iQn, ^^^^Q ««^ ««^ ^f 
svog t^pov ^^S d'^ov Tiji/ iv tcj daxtvXc) iifv%riv 20 
p.874 fA«Vos Tijs iv tm navtl goiw oAi^s; aAA' ovTog ys 
6 Adyog n ovdsiiiav noisl ipv%riv ilm adiiatog 
ytvsa&aL, ri Ttdmv ovx iv ac6(iati, aAA' Igoi tou 
acifiatog tov xd<fftot; ti)v tov xavtog Xsyo^ivriv. 
axsntiov Sh tovto • vvv dh ois Xiyoito dv xatd 25 
Tiiv slxova ilstaatiov, si ydg ti tov itavtog naQi- 
%si, avtiiv Ttdai totg iv [liQSi taoig, xal oi^Tta 
^iiQog ixdatri, dtaiQS^staa iihv ovx dv avT^i/ sxd- 
6tm itaQi%oi, fi avtti 8h navta%ov iatai r^ oXr^ fiia 
xal i} avT^ iv TtoXXotg a^a ov6a. toiJto dh ovxit 30 
av Tijv ykhv oAijv, t^v dh iiiQog dv slvai 7taQd0%oito, 
%al (idXiata olg td avto dvvdiiscog itaQsativ. insl 13 xal olg aXXo igyov^ olc Sh ^2 2r. ^t » « , 
*«J ci<j(v, 0,5 looJvSXxJ, -' 'V '^^''^f^ots 

6vvai,eva>v (.o^^ovc^ac. SriKot Si xalrdTZ 
dvocyxatov elvac navta UvL rrL A < > ■ 

x«ffro. .al ro^s >lo>o., rc), A.yo^/.o./lj ^ 
^e«Z5*«^« xaravevo^xotos. dXV on e"v ys LT 

- «»S «< «^a^,-ff«,, o^, ,,. Wrol a^rJvZj 

r^S fxaffr,) oraj, Sh «„i .loyw^ ,' ^„j:' ^„. 

»0 taitdvZTx' ' "^ f*'"'' '^" ^^W^"»»' ^^«.og 
ravrw, aiX^ ov ^spos i'<rrai ro£i SXov 

4. «' oi;»; ^«rf'0»., f^ ot.'ro, ^,ia, Stav tcc tmii 

a/A f ^ ;rwr, i'!» atofiatos iotai, nSs v uhv xata 

„„.- ' ' ' ' ^^ ovaa ; iTcl uhv ovv tov 

voy erepotritc x'oqc^O(.b'vov iavtov xatd a/p„ ^Sca- 


Enn. IV. «t;i:i2 «i; «^oc»^« x«T€XOi- M 6h tns H^VXVS tns 
liYOtiivnS iiBQC<Jtns dva, xata 6diiata roi^ro ro 
iv ti Blvai %aisas %oXlas av ixoi dTtoQ^ag' ai m 
TtS t6 iilv ?v 6tnfiBiBv i(p' iavtov (in Tilntov aCg 5 
%d aSiia, dt' a i%iCvov tdg ndaag, tiJv t€ roi; 
Uov xal tdg dUag, p,ix9^ Ttvog olov avvovaag xal 
^iav rw \in^iv6g tt,vog y/i/£<J^«fc, tolg dh %sQa0iv 
a^Sv' HnQtn^^^^S Mal avvovaag dUnlaig itQog 
p.376 r« &vm mdl nal mdl im^dUetv, olov (pmtog n^ ^^ 
^Qog tfi YV i^mtoiiivov xar' ofxoi;g xal od fi£fi£- 
Qi0(iivov, dXV ovtog ivog o^v nrroV xal ri^v 
filv rov Ttavtog dd vTCiQix^^v tm (in^h ilvat avtfi 
ro natBl^Blv nn^h to ndtm (in^h iiii6tQotpnv {%Qog'\ 
td t^iij tdg d' ni^itiQag [oi5x dil] r« ti nvat 15 
d(pmQL6nivov avtatg ro (liQog iv tmdi xal tn i^ti- 
(jtQOip^ rov 7tQo6diO(iivov (pQOvtC^img, tng (liv 
ioixvlag tfj iv fpvt^ (kiYdlm tl;vxv, n dmvmg ro 
(pvtov xal dtp6q>mg diotnil, tng xatmtdtm r^s 
i,vxng roi; Ttavtog, roi; dh ni^mv xdtm, olovji 20 
ivlal iv aaitivti (liQH tov (pvtov Yivoivto — ovrco 
YdQ to 6m(ia ro lfit^v%ov iv tm navti'^ ttjg 81 
aXlnS ^nns ^ns ^(tondovg rcJv dvm t^g oAi^g, 
olov ii: rtg y£W(»y6g «V q^QOVtidt tmv iv rc5 q)vtm 
iUmv YCvoito xal tatg (liQi^ivaig XQog r« q)vt(p 25 
y^votro, n «^ ^*5 vYi^f^ivovta (ihv xal (litd tmv 
aXXmv rdv vytatvovroii; ovta ^Qog ixeivoig nvai 
XiYOi, 7tQ6g olg iettv ij itgdttmv ^ .JimQiatg iav-^ 
roi/ xaQixmv, voan^avtog dh nal TtQog tatg tov 
0i6(iatog ^iQaitiiaig ovtog 7tQ6g rc5 0m(iatt iivai 3i 
Hal rov am(iatog y«yov/vat. ^ 

5. dnd itmg itt n f**^ ^n, n ^^ ^o^^'- ^ ^' III, 4—6. 15 I dXlov ietar, Sq' oiv tovdi (ihv xatd to xdtm, oi^ 
tovdi di, dXX' ixiivov xatd to avm; dkV oiytmg 
YB UmxQdtns (ihv iatav, 8tav iv acSfiatL ^ ij Zm- 
XQdtovg tvxr dTtolittai 8i, 3tav (idXcata Yivntac 
5 iv tm dQiatm. ri djtoXittac omv tmv ovtmv • iTtil 
xdxit oi voig o<,x ditokovvtai, oti (n^ aiav 6m(ia- 
tixmg (ii(iiQia(iivoL, (iig iv), dUd (liva ixaatov 
iv BtiQotntL ixov To a{,t6 6' iativ ilvac. oi^tm 
tolvvv xal [ai] ^vxal iq^i^^g xa&' ixaatov vovv 
10 ilriQzn(iivaL , Uyoi vmv ^m xal iliatY(iivai 
(idUov ^ ixitvot, olov noXv i^ 6Uyov YBv6(iivat, 
avvaq>itg tm dktYm ovaat d(iiQiatiQm ixiivmv ixd- 
atm (liQitiad-at ^'d^ ^iXrjaaaat xal\{, dvvd(iivat 
iig Ttav (iiQta(iov iivat ro tai)t6v xal hiQov am- 
16 lovaat (livit ti ixdatn iv, xal 6(iov ^v Ttdaat. 
iiQntat dn xiq)dlatov tov Uyov, ott ix (itdg, xat 
at ix (itdg itoUal xatd td avtd tm vm (liQtad^itaat 
xal oi5 (liQtad^itaat, xal loYog ilg rov vov ^ (ii~ 
vovaa xal dn avtng ^^yot (liQtxol xal dvkot, ^amg 
20 ixit, 

^ 6. dtd ti 8h n (ihv tov Ttavtog i^vxn 6(ioit8ng 
ovaa mitoinxi x6a(iov, rj 8h ixdatov ov, i^ovaa 
xal a{,tn Ttdvta iv iavtfj- ro y^q 8vvaa^at iv 
TtoXkotg Yivia^at d(ia xal ilvat ilQntat' vvv 8h 

25 kixtiov, [nmg-]'^ zdxa y^q xal xc5g tai>t6v iv dkkm 
xal^ dkkm t6 (ihv to8i, t6 8h to8l notit ij jtdaxu 
n (^(iq>m Yvma^rjaitar ij xa^' avto y£ tovto im- 
axiTttiov. Ttcog ovv xal 8td ti xoa^iov itinoinxiv, 
ai 8h (liQog rt tov xoa^iov 8totxovatv', ^ ^av(ia- ^.S7& 

^atov o^8hv tovg tfjv ai^t^v intatn^inv ixovtag 
to^g (ihv itkit6vmv, xoi>g 8h ikatt6vmv &Qxitv. 
akka 8td ti iiTtitv dv ixot ttg, dkk' iattv , itjtoc 16 Enn. IV. tis av, xal i^vimv dia^oQa ij fiaAAoi/, xa^o n ^^v 
oi5ac M6tn ns SAijs, cJAA' lcjx^i' ix^r oi;<Ja nBQj. 
a^^nv fo <Jco>a, at dh n^n ovtos olov adsXq^nS 
tvxns ^noy^m F0^^«S Saiaxov, ohv TCQO^aQa- 
6x£va6dans ravtns «tkafg oixn^eLS. i<iti dlxal 5 
ldLaq>0Qd tm] tnv iihv ^Qds tdv olov vovv idslv, 
tds ^h (idXlov nQOS t:ot)s avtmv roi/s iv iiBQSt. 
tciya ^' «^ *«* "^^"* dvvatvto itoiBlv, tns ^h Ttoin- 
6d6ns ovxiti olov ti Kal a^dtats, 7tQ(6tns ^^^^ns 

dQidens^ to a' avTo dv Tts n^toQn^B, ^ai bI nti(5- lo 

tc5 «gia(»TiJ<J^at ftaAAov tcai/ avcj* rciii/ yaQ ixH 
vBVBvndtGiv i5 tfvVa^is iiBL%mv, amtovaat ydQ av- 
tds in datpakovs i^ tov QaCtov Ttotovat — dvva- 
iiBms ydQ (iBLtovos m ^«<yX«^v iv ols itoul-n l^ 
ai dvva^LiS i^ rov dvm (livBi. fiBvovaa ovv iv 
avtri ^OLBt TtQoatdvtmv , al dh amal itQoanX^ov. 
ditiatnaav oiv Bis fid^os^ ii ^oky a^mv xa^BX- 
xvaMv avvBipBilxvaato xal avtds tats yvmiiais 
iis to xciTCii iivat. t6 yaQ dBvtiQas xal tQitas tm 20 
iyyv%Bv nal t^ noQQmtBQov 'hitovontiov siQna^ai, 
SaitBQ xal TtaQ' ni^tv odx o^o^ois ^aaais tvxfS 
{mdQXi^ td 7tQ6s td ixit, dXX' ol (ihv Bvotvto^ av, 
o[ 8h iiti^dXXouv dv iyyvs iq>diiivoi, tots dh nttov 
iv ixot tovto, xa^' o tats dvvdiuaiv ot) Tafg 25 
adtats ivBQyovaiv, dXX' ot fihv tfi itQmtri, oi de 
TiJ fi€T' ixBivnv, of dh tfi tQitri, dndvtmv tds 
Ttdaas ixovtmv. 

7. TavTa (ihv ovv tavtti- «A^« ^^ iv^ ^iXnPf 
Xix^hv naQi%ov vjtovoiav (loiQas T^g tov Ttavtog^ 3 
tds dXXas ilvai', fiovXitai dh 6 Xoyos oi} tovto, o 
tis otBtai, dXX' OTtBQ nv xn^^l^ov aitm tor.B, xai m, 6—8. 17 Tov o^Qavov ifi^vxov Blvat. tovto oiv matovtai 

Xiymv, 6s dtoitov tov ovQavov dxl^vxov XiyBiv 

niimv, or (liQos amfiatos ixo(iBv tov navtos, ^vxnv 

ixovtmv. Ttms ydQ dv to (liQos iaxBv d^^xov tov 

5 Ttavtos ovtos', SriXov dh (idXiata td tijs yvoi(ins 

a{>tov iv Tifiaim Tcout, ov ysvofiivns tns ^vxns 

Tov Ttavtos vatBQov tds dXXas Ttout ix tov a^dtov 

(liyvvmv XQatiJQos, dq)' oi xal ij tmv '6JCmv, 6(io- 

Bidfj Ttoimv xal t^v dXX^v, t^v dh dia^poQdv dsv- 

10 tiQOis xal tQitOis didovs. to dh iv tm ^aidQm 

'ilfvxn Ttaaa Ttavtos i7ti(iBXittai tov dijjixov' * * * 

ti yaQ dv Btn, o am(iatos tijv tpvaiv diOixst xal rj 

Ttxdttsi n tdttsi ij Ttoist, n' jj tf;vxn] ««^ o^x V i^^v 

7ts(pvxs tovto dvvaa&ai, n ^h oij, jj (ihv ovv ts- 

15 Xsia, (pnaiv, n tov jtavtos (istsmQOTtoQovaa ov dvaa, 
dXX' olov iitoxov(Livn, sis tov x6a(iov noist xal ^. 
'n^isdv tsXsia ^, ovtm dioixst.' 'i} dh TttsQOQQvrj- 
aaaa' sJTtmv dXXnv tavtnv jtaQ' ixsivnv Ttoist. to 
dh avvsjtsa&ai tij tov jtavtos 7tSQi(poQa xal rjd^n 

20 ixstd-sv xo(iitsa9^ai xal itdaxsiv naQ aitov ovdsv 
dv stn an(istov tovto tov (liQn tds n(istiQas slvai. 
ixavn y^Q tl^vxn xal TtaQd (pvasms t6nmv itokXd 
ait0(idttsa9ai xal vddtmv xal dsQos' [xal d7to(idt- 
tovai dh] xal 7t6Xsmv diaq)6Qmv oixnasis xal tc5v 

25 am(idtmv al XQaasis. xai tt i'(pa(isv ^x^iv iv tm 
Ttavtl ovtss tijs tov 6Xov ^vxns, xal TtaQd T^g 
7tsQi(poQds avvsxmQov(isv to Ttdaxsiv, dXV dvtsti- 
9s(isv dXXnv Tpvxnv TtQos tavta xal (idXiata tfi 
dvtiatdasi dsixvv(isvnv dXXnv. to 6' oti slam 

30 ysvvc}(is9a iv avtm, xal ijtl tmv (intsQmv (pa(ihv 

stSQav slvai ov t^v^ tijs (intQos xrjv insiaiovaav. 

8. TavTa (ihv ovv ovtms dv i^oi kvasms ^al 

Ploti». II. 2 377 18 Enn. IV. ix yaf, Tijs ai5r,-s «i»»"» o^<J«t, H V^ ««' V «" 
SAov, <fv,i«a9Ble. x«i y«P «^PI'^'"' »^' *!"„f" 
x«l «oAW. «*el <5i roii ^*(.o.;s «eos ro oAov 

r«s *t««P0(.«S 5««S, «fP^'»- "'<^'^".' *' f' "i"^ 
,*pj .»(«<pop«s M>vxris x«i ''^■'' ff''''«f"»S ^*y£l*«j 
5« x«l ««e« t« ffoJ^«r« «f yfVoiro SiaqiiQecv xal 
iv rofs -^©«Ot ft«^'ff»« ««^ «" ^°^^ '^''S «i«votaS 
Ipyois £'x ^«5" 3reo^f/3to.(t£Vof ^to»'. x«r« y«e 
ro.)s «eo^f^te./»avors g'.?«i ^«S «^e**'"^ ^«'"S ''"'?«'« ^* 
y/rf(jd«i. f^ Sd ris 9"^«'»' '''"HS 3^«S A«^^«vot, 
x«l i./ roikots trpijvrKi aC 6iaipoQai, iv ois ««' 
«*i;rfe« x«l re^r« £AsV*ro , x«l Sr. ««i^ta ««««i, 
x«r« Si ro ivBQnaav iv aiix^ ««ffr.»- rorro 0« 

ro riir uiv lrov<ja-«i ^vaey*^?» ■^^»' ^* ^" 3""?""' 
r,Jv « ^v dgilH, xal iv rp «AA^v aXla ^Xenjiv 
xal Stcsq ^liitii. elvai xal ylvea9ar xal ro xkriQes 
Si tals rl,vxals xal tiXuov oi^xl taMv naaais. 
dkk' tC xoixiXov ro oAov avvTaytia airals - «S 
y«e «&S Xoyos «oXis *al noixikos, aaxsQ itpovl^ 
^vxcx6v «oU«s «ioe^xis Hov ^l 6n^ rovro, x«i 
avvralis iaxi, x«l oi, Siianaaxai xa ovxa oA«s 
d^' dXX^k^v, oiiSi x6 dxn iv rofs ovaiv, otcov 
anSl iv rofs aui^aai, x«l dQi9^6v xiva axoXov»ov 
iLv elvav. xal ydg ai iaxdvac Sei xa ovxa, x«t -» 
r« avxd xd vontd dvai, xal Ixaaxov ?r «e'*;*P 
tlvar ovxa yd(> x6 toSs. xots ^lv y«e tav aa- 
adxiov tfi g>vasc roi5 x«&.'x«<irov p.orros axs 
i»axxov xov slSovs Srros ro stvai xax siSos «» 
imdQXSi Jitft.i«" tiav ■6vx<ov, xots Si axs ovx sx 
aw9iasa,s oia^ x6 slvai iaxc iv ro5 5 i<j«v «ef fj« 
sv, ZmQ i% dQxni v««ez», ««' »"« J"'"*^"' ° '*'' ''*'' in, 8. 19 ot-ra o sativ ovx saxac. i„d ^al si notovv u p. 

*<Jr«t «vr« i^ ^sv fTA^s ot5x Sv si Si xal xovxo, 

osi tixal si avxov oiai^Ssg nQoa&stvai- Saxs 

^*r«^o^, ;r*pi airo i^stvo W, si vvv nXsov 

5 'couv r) ^A«rroK x«i Sid ti vvv , dXX' ovx dsl 

o^r<os; xai x6 ysvo^svov Sh oix diSiov, sl^so 

nXsov xav kXattov xstxac Sh ^ ^.vxn xotovxov. njg 

ovv a^^siQov sl axiastai; ^ rfj ff^^d^i,, ,^ s^^^_ 

10 IZ\7''^ <*'"'«;»'? «»r«eos, ovx fi5s ^SQca»r,ao^i. 

10 vris sis ansiQov. ind xal 6 9s6s ot! ;r.:t Ja,rL'- 
yog. xal avtai toivvv oi> niQaxi dXXotgi» iaxiv 
«a<Jr, o sativ, oiov xoaavtr,, dXV ait^ iativ 
o<Jor »sXsi xul oi ^ri nots yivrjtai ^Qocovaa s^co 
avxrts, aXXa <p»uvH /liv %avtaxov, S ,iiq>vxsv ui- 

15 rr,s sis r« ajo^ata ^9dvstv oi ^rjv Scsa^uatac 
ag> savrris, otav y xal iv rp SaxrvXp xal iv rc5 

T • , "'"" l^ ""^ ^" ^^ ^«"^i *^S o dv g>»dvn 
ip aXX^ xai aXXco ^SQSi cpvrov xal dnorsrfiriasvov' 
ioara sivac xal iv r& ii, dgxris <pvt,5 xal roj d^ 
20 avrov tsr^niisvco- i'v ydg ro a,3(ia rov ;r«rrds, 
xac as sv svi iariv airoH %avtaxov. xal aaniv- 
tosSsi^ov sl noXXd ii, a,5rov, ixsivr, fiiv oixstc 
sanv^ r, xov navr6s l<pov fvxrj iv rc5 aaii,axi ■ oi 
yaQ SXH av ro Ssxrix6v a^ns' ot) ydg dv dzi- 
25 »avs. r« Si ix r^-g y^opag imrrjSsicos hovra 
«Qos ysvsasis ^amv, rd (iiv rmvSs, r« 8i xcovSs, 
laxH tvxnv oiSsvos 6vxos oror ^;ro<Jr«r«-, 6'vrog 
Si roi. ttsv Sixsa9ai, ro^ Si (i^ Ss'xsa9ai Svvafti- 
vov. xal xd yivofisva ovxcos iji^vxa oi nXsiovs 
iO snoinas^ rpvxds- ^|,'pr,r«. ydg xrjs fnas, ij (livH 
liia- coajtSQ xai iv ^i^tv dnors(,vo(,ivoov nvcov, 
ai/.cov ds avx avrcov cpvofiivcov, rav (liv dniarr, 

2* 378 20 Enn. rV. m, 8—10. 12 tffvxrj, tots ^f TtQoaeyivstOj itos i? f*^« fA^v«*. ^^ ^^ 
t^ navtl iiivH del i} (ita ' td dh ivtos td iihv lcisi, 
td dl ditotmtai, TOJi/ uvtmv tn^xmv iievovtcav. 

9. dUd lems iyyiv%tai Gm^ati tpvxn tritritiov, 
tis 6 tgditos xal nSs; ovx '^ttov ydg xal tovto 5 
&aviid6at. t8 xal Ji^T^Uat a|tov. ijtel toivvv dit- 
iros 6 tQOitos trjs ds (Jf^lJ^a i^vxrjs^ daoBov - i} 
lilv ydQ yivBtai ^vxfi iv (Sdiiatt ovarj tfj tB^nstBV- 
6ia(iatoviiivfi xal rij ix 6(6natos dsQivov t/ Tivgi- 
vov bIs ynivov yivoiiivri, ijv dr^ nBtsv6G>iidtG)0LV 10 
ov liyov6LV SLvai, oTt ddriXov t6 aqp' ov i} ff(J- 
xQms, n ^^ ^^ '^^^ dacoiidtov sis otiovv aatia, 
^' dn xal MQfdtri av sHri i;vxv ^Oivavia Oanati — 
dQ&ms «V ixoi iTtLaxitaa^av itSQl tarjtns,^ "^i ^oti 
iatt To yivonsvov Ttd&os tots, ots tvXV ««^«9« 16 
ov6a 0diiatos Jtdvtri C^xbl ^bqI avtriv adiiatos 
q>v6tv. Ttsgl iilv di} trjs tov Ttavtos — ivtsv^sv 
ydQ Cams dQiaa^aL [agtov] , iidXlov ds dvayxatov 
tvyxdvsL' dst <Ji) tc5 Adyw ti}v siaodov xal tiJv 
«ft^vxojdtv dtdaaxaXias xal tov aatpovs X^Q^'^ 7^- ^^ 
p. 379 vsai&aL voinilsLV. iitsl ovx ijv ot£ ovx iif;vxovto 
tods td ndv, ovdl nv ots acoiia vfpsLatYixsL ilfvxns 
ditovansj oUb vlri Ttotl ots «xdO/iiijTOS nv' dkV 
imvoriaaL tavta x^^Qitovtas avtd djt' dkXrjXtov tS 
Adyw olov ts. HsatL yaQ dvalvsLv t^ Adycj xal 25 
Tg dtavoia itdaav avv^saLV. iitsl to ys dlYi%^BS 
ddB ixBL' aaiJLatos iihv iiri ovtos ovd' av itQoiX^oL 
i;vxri, iTtsl ovdh tojtos dUos iatLV, OTtov nifpvxsv 
slvaL. TtQoiivai dh sl iiiUoL, yBvvrjasL iam^ to- 
Ttov, mats xai acjiia. trjs ^ atdasas avt^S ^^ ^O 
avTiJ TJ7 atdasL olovsI Qmvvvnivrjs olov %okv (pms 
ixXdiktpav in" dxQOis tots iaxdtots tov nvQog 21 axotos iylyvsto, SjtsQ idovaa ij ^yyiii l^„'^.. 
vnsatn. i,6Q^maBv a^ro. oi. y,] /^S^X; 

To IsyoiLBvov, diiv^Qdv iv i,y,y8Qm rm ysvoJvJ 

ovxanst^r^^ nsnoLrixdtos, ot5d' ar^ iKoiva^asv 

xal^ oaov dn Tov slvaL dvvatdv ^v at^tm usta- 

10 Aa,PavB,v, dfiAa^ov, 6h tm i^satnxot. ^^^11 

f^evmv ^nLatatst' ii^^vxos tm to.ovV^ T,d;r«, 4' 

^I^VXW ovx aftov, dXV ai>tm, xQatol(.Bvos ol 

2 -» ^na avsxovar} aMv xal oiSlv ^^o.poV 

J^^, or Svvoc(,jvov 6i aitov nout09a, iv S iarvv 
uUuro (.hv S^^rvov ixruvo(,ivns f,Sr, rijs^aXda- 
OriS Ovvaxrerarat, 6W adr6 Svvara,- oJ r«9 Sri- 

Hvat rt Se roaarkr, iari r^v ^atv, Sr. f^r, ro- 
2f*, «<^r. .av r6 <r«>„ xaraXai^fidvuv rdarir^, 
««. o^rot, av ixra^rj ixstvo, ixet iarr xal el uJ 

.5 o;rov ^ffri., avrrt , xal d^^srac rd Saov, eis Saov 
-^otov aatovaav atkriv aM ^,«. ,al roaa^r, 
iotlv r, axia, oaog 6 Aoyos 6 ^ag' aiirris. 6 Si 

■ Xoros ,o.ot,rog riv 6s f,iys»os ro,roW i,yd- 

30 •;t:;.r '" ''-' '''-' ^'^^^^- ('^^ A 

10. oiJtc» *^ cJ;.ot!ff„,.r«ff ;fp^ ^t^hv i„l rd 
«" ovr«s aX»ovras 6(,ov Xafistv ndvra Svra- olov 


Enn. IV. in, 10. 11. 23 jtaAtr t6 ^cag xal tov dega o^ov itdvta, taliv ds 
TtgcStav xal dsmigGiv xal tgitmv i%ovta, «al iv- 
tav^a tnn'*^ «^^ iat(56avj slta [ta] TtQata %al 
ta iq>el^g, «S ^vQog i0%ata eig v6tBQ0v xov 71q6- 5 
tov ix [rijs] tot) ia%dtov voovy^ivov nvQog 6mag, 
slta iTtKpmt^to^ivov afia xal tovtov, SatB olov 
BUog (md^Btv Tca vTto^ln^ivti itQmtm ysvonivc} 
Ttavtditaaw dfivdQip. i%oG^stto dl v,atd Uyov 
i,v%ijg dvvdnsi. i%ov(Srig iv f^^Xi ^^' ^Aiyg dvva^iv 10 
p. 380 %atd Uyovg xoo^stv ' ola xal ol iv aniQ^aac Xoyot 
uXdttovat %al ^OQtpovai td £c5a olov niXQOvg tivag 
xoaiiovg. o ti ydQ dv itpdipntai il)v%Yig, oyt& Ttoi-^ 
«rrat, mg i%Bi tpvasGig tv^rjg n ov6ia- n ^^ ^^^*/' 
ov% inaxta yvmfiri ovdh /JouAiJv n «JxcVfcv dvaiisi- 15 
vaaa- ovtm ydg dv ov xatd (pvfSiv, dUd xar' 
inaxtov ti%vnv dv itoiot, ti%vn ydg vatiga avtng 
ual fiiitsttat, diivdQd xal da^Bvrj JtoiovOa ni^n- 
ftata, Ttaiyvia dtta xal ov TtoXXov a|fca, iin%(^vatg 
MokXatg slg sidmXav (pvaiv itQO0%Q(oniyn. n «^^ 20 
ovaiag dvvdyLSL xvQia acsiidtciv sig to ysvia^ai 
ts xa\ ovtcsg i%siv, 6g avtn dysi, ov dvvaiiivcav rc5i/ 
^l ^QXns ivavtLOva^at trj avtrjg ^ovXrjasi. iv yaQ 
totg vatiQoig aXXnXa ipLTtoditovta itoXXdxig a:ro- 
atSQSttaL tov tv%stv iioQ(png tng oixsiag, rjv o 25 
Xoyog 6 iv a(iixQm ^iXsi' ixst ds yivonivng ^ccl 
trjg oXng (ioQ(png V7i' avt^g xal tdliv t(ov ysvo- 
(livcnv dfia i%6vtGtv d7t6v(ag to yiv6nsvov xal dvsy- 
7to8iato}g xaXov iati. xatsaxsvdaato 8h iv avta 
td (iBV '^s^av dydXfiata, td ds dv^QciTtmv oixnnata, 30 
ra dh dXXa dXXoig. ti yaQ idsL yivsa^at Ttagd 
tnnSj n ^^ ^n^ dvvafiLV sig ro TtOLstv s%bi] TtvQog iihv ydQ ^EQiid TtOLstv, xal to i;v%SLV dXXov, tf;v%ng 
9h ro fihv i^ adtng ^^S dXXo, to 8h iv at5r^. totg 
\^hv ydQ difjvxoLg to ^hv i^ avtmv olov sv8sl xsi- 
liBvoy iy a{,totg, to 8h sig dXXo 6(iOLc5aaL TtQdg 
5 avro ro Ttad-stv 8vvd(isvov. xal xolvov 8n tovto 
Ttavtl tm ovtL sig 6(iOLmaLv savtm dysLV i};v%ng 
8h iQyov xal to iv adtfj iyQnyoQog rt xal to sig 
dXXo daavtmg. ^n^ oiv xal td dXXa TtOLst, 8aa 
M 5» ^^q' avt(ov, xal tOLavtnv ^mfjv, xad'' rj^ 
10 avtrj g^. £o5<ya ovv iv X6ym Xoyov 8i8maL tm 
ac3(iatL, sldmXov ov i%SL — xal yuQ xal st8mXov 
imng, oaov 8i8maL tm acSfiatL — xal (ioQ(pdg am- 
fidtmv, fiJi; tovg Xoyovg i%sL • ixsL 8h xal ^sd5v xal 
Ttdvtmv. 8l6 Ttdvta xal 6 xoafiog ixsL. 
16 11. xai fioL 8oxovaLV oi TtdXaL aoipoi, oaoL 

i^ovXrj^n^av ^sovg avtotg TtaQstvaL isQa xal dydX- 
(lata TtOLnadfisvoL, sig tr^v tov navtog (pvaiv ditL- 
86vtBg iv vm Xa^stv, mg Ttavtaxov (ihv svdymyov 
^vxng (pvaLg, Si^aad^ai ys ^nv Q&atov dv Bl'n dndv- 
20 tmv, sl tLg TtQoajta^ig tt tsxtfjvaLto VTto^slaad^aL 
8vvd(isvov fiotQdv tLva avt^g. TtQoaitad^hg 8h to 
oTtmaovv fiLfind^iv, majiSQ xdtoTttQov aQitdaaL SL86g 
tL^ 8vvdfiBvov. xal yaQ n tov itavtog (pvaLg jtdvta 
svfinxdvmg TtOLnaafiivn sig fiifinaiv cov slxs tovg 
25 Uyovg, insL^n sxaatov ovtmg iyivsto iv vXr^ X6yog, 
og xatd tov jtQo vX^g ifisfi6Q(pmto, avvntf^ato tm 
^sm ixsivm, xa^' ov iyivsto xai sig ov b18bv n 
t^vxn ««^ ^h^ TtoLovaa. xal 8n ovx ol6v ts if i/ p. 381 
dfioLQov avtov yBvsa&aL, ov8h ixstvov av xatsX- 
30 ȣtv yig tovto. ijr dh vovg ixstvog 6 ixst rjXLog 

— ovroff yaQ /jfitv yLvsa^m 7taQd8sLyfia tov X6yov 

— ^fp4ns 8h tovtm tpvxn ihQtnfiivn fiivovtog vov 24 Enn. IV. fOVTOV tOV ^AtOI/ TOVTO TQ I^Alfw, X«l ^tOt^r dia 

Iii0ov avtijs xdxet: 0vvij(p»cct olov iQiinv^vtiicr 
ysvofiivri tmv te a% ixelvov iig tovtov x«l tmv 
tovtov Blg imlvov, Stfoi/ dt,d tv%ng «fe ^^^^v^ 5 
9)#aV«. ov ydQ (lauQdv o^ TtdQQm oi^dsvdg oj- 
6lv xal av noQQm tfj diatpoQa xal tfj iil^ei, dn^ 
[itftiv-] elvai iq>' iavtov od tditoig [xmQiatov] Kai 
cwetvat [av] %mQlg ov. %eol di eiatv ovto^ toj 
del ^n d%o0tatelv ixeiviav, xal tfj filv H aQ%ng lo 
^vxiJ ^QO^nm^^'^^ ^V ^^^^ dTteX^ov^rj tl^v%fj, tavtn 
dij nmQ xal elalv o Xiyovtai, TiQog vovv ^kineiv 
ovdapiov ifvxijg avtotg n ^^^^ ^XeTCovanS' 

12. dvd^Qmx&v dh Tpv%al e£daka avtmv idovaai 
olov Jiovv^ov iv xatoTttQm ixet iyivovto avm^sv 15 
6Q(in^st6ai, ovx d7totiin^et6at ovd' avtai tng iav- 
wv dQ%ng te xal vov. ov yaQ fietd tov vov^ i?A- 
#01/, dW itp^aaav (ilv (ii%Qt y^ff, xaQa dh avtatg 
iatnQtxtai vTteQdvm tov ovQavov. itkiov dh avtatg 
xateX^etv 6v(ipi^n^ev, STt to (liaov adtatg ^vayxa- 20 
a&n^ fpQOVtidog deo(iivov tov eig o i^p^aaav, tpQOv- 
tCam. Zevg dh itatnQ ileijaag 7tovov(iivag ^vntd 
aikmv td dei5(id itoimv, TteQl a Ttovovvtai, didm- 
6tv dvaTtavXag iv %Q6voig noimv am(idtmv iXev- 
^iQag, tv' ixoiev ixet xal avTat yCvea^av^ ovitsQ 25 
i} Tov %avt6g ifv%n del ovdhv td tfjde iitiatQBfpo- 
(livn- o ydQ i%ei t6 %dv, n^n ^vtaQxeg avtm xal 
iati %al iatai, xatd Xoyovg del iatnxotag iv %q6- 
voig 7teQat,v6(ievov xal xatd %Q6vovg del eig t6 
uvt6 xa^Latd(ievov iv (titQoig fiimv mQta(iivmv, ^o 
eig av(iq>mv£av dyov (thv tavta ixeivoig^ xal xaz 
ixetvaj tovtgjv dh 7teQaLV0(iivmv vq)' eva X6yov nr, 11-13. 25 navtmv^ tetayt^svmv iv 'te xaMocg i.vxmv xal dv6^ 
dois xac eig ta aXXa av(inavta. (laQtVQet dh xai 
To tns av^jpa^viag roJi/ tl^vxmv jtQ^g tnv tovde roi} 
TtavTos taliv oi>x djtnQtn(iivmv , dXXd avvantov^ 
5 amv iv^ ratg xa^odotg iavtdg xal ^iav av^^p^vCav 
^QOs^ tnv TtSQitpoQdv Ttoiovfiivmv, «ff xai tds t^yac 
avtmv xai roi), ^iovs xai tds TtQoacQiascs andall 
vsa^ac tots tmv datQa>v axn(iaac xai olov (liav 
tcva „v i(,(,sXms d<pcivac xai roJ (lovacxms^ai 
10 ,vaQ(.ovcms ^(idXXov tovto slvac ^vcy(,ivov. rot)ro 
d£ ot.x av nv (in tov navtos xat' ixstva noiovvtog 
xat itaaxovtos sxaata iv (isTQots 7tSQc6dmv xai td^smv 
xac fiia^v xata yiv^ dis^odmv, Ss ai ^v^ai dtsio- 
6svov,cv ots (.hv i.st 6th 6h iv o^Qavm, 6ts 6h sis p.382 
15 tovads tovs toTtovs i7tcatQSip6(isvac. z,ot5, dh Ttdg 
aa a,.«^«J oiJ (.rj ^ots slm tmv a^^tov yivocto 
lavj, aXX idQV(iivos nds Hvm 7ti(i7tsc sis td tMs 
6ca i^vxns, tvxn dh ix tov TtXnaiov (idXXov xatd 
To sxst^sv didxsttat sUos xai 6i6mai tots i^it' 
20 avtnv ij (,hv maavtms, V ^e dXXots dXXa^s, laxovaa 
iv talH tnv 7tXdvnv. xdtscac 6h oi3x dsi ro taov, 
aXX oth (ihv TtXiov, 6th dh iXattov, xdv 7tQ6s t6 ' 
avto yevos i'r xdtstac 6h sis stoc(iov ixdatn ««^' 
o^otmacv trjs 6ca^iasms. ixst ydQ ^ Hv 6(.ocm^ 
2^^scaaji q>BQStac, ij (,hv eis dv^Qco7tov, ij 6h sig 
imov aXXn «^^o. 

^ 13. t6 ydQ dva7t66Qaatov xai ^ 6ixn ovtms 
sv fpvasc XQatovarj iivac ixaatov iv td^sc jtQos 6 
iatcv sxaatov ysv6(isvov sldmXov TtQoacQiasms xai 
ao 6ca^Basms aQxstvTtov, xai iatcv ixst Ttdv tvxiis 
ei6osixsivov 7tXnaiov, TtQds trjv 6cd^sacv rr> 
sv avtfj i'xsc, xai rov rdrf 7ti(i7tovtos xai siad- 26 Enn. IV. III, 13—15. 21 yovTOS oi5 dBt, o^i 7va mti ik ac^iia roxE ovts 
iig todC, alla nal toi) notl iv6tdvtog ocov avto- 
^i^tois KdtH6t xal it0emv sig o dit^ nal dXXog 
aUn XQovog, ov Ttagayivoiiivov olov xnQvxog 
xaXovvtog Katim xal ii^idv iig ro ^Qda^poQOv 5 
(jwfia, ois iixdaai. td yi.yv6itiva olov dvvafnai. 
adymv %al olxatg ti6tv i0%vQatg mviXC^aC ti 
%al ipiQi^&ar olov xal itp' iv6g ixd6tov tiXet- 
r«t n '^ov tmov dioixn^itg, iv xqovc} ixaatov xi- 
vovisns ^^^ Y^vvmangj olov yivndang xal fpvang lO 
%iQdtmv xal vvv TtQog tddi oQ^idg xal iTcav^n^^ng 
MQ6tiQOV ovx o^6ag, xal tdg tmv divdQOV dtOLxn-- 
0iig iv iCQO^iQyLiaig taxtatg yiyvoiiivag. Ia6i 8i 
ovti ixovmi ovti JCiiicp^itaav, ov yi to ixovGiov 
tocovtov mg TtQOilia^at , dUd 6g to nnddv^ xata 15 
q}v0LV, 7j TtQog ydiiav q)v0ixdg 7tQ0^v[iiag, n TtQog 
TtQdiitg tivig xaXmv ov XoyiiS\im xivov^ivai' aU' 
ilfiaQiiivov dil tm toLmdi to totovds, xal ta [fi^vj 
totmdi ro vvv, tm dh to av^ig. xal 6 ^ilv itQO 
%6afiov vovg iiiiaQiiivnv ixsi t^v rov iiivsLV ixst 20 
6it66ov xal TtiiiTtsLv, xal to xa^ixatStov rc5 xa^o- 
lov vTtoTttTttov v6iim TtiiiitstaL' iyxsLtat ydQ sxd- 
0tm tb xa%6lov, xal 6 voiiog ovx ilm^sv tnv 
iiSXvv iig to tiXsa&n^aL CaxsL, dUd didotaL iv 
ccvtotg [rorg] xQn^^^^^^^^ *^^^^ ^^^ TtSQttpiQOvOLV 25 
«t}rdv xdv ivat^ 6 xQovog, xal S ^iXsL ysvia^aL 
yivitai toti V7t' a{>tmv tmv i%6vtmv avt6v, diati 
adtovg avtov tiXitv dn mQLipiQovtag xal iaxvQav- 
tag tm iv airtotg avtov idQva^aL, olov ^QLd^ovta iig 
p.383 avtoi^g xal TtQO^viiiav iiiTtoLOVvta xal mdtva ixit SO 

Iil&itv, ov 6 iv avtotg mv olov iXd^itv (p^iyystaL. 
14. rovTOV dn yivoitivmv qpwra itoXXd 6 x66ii>og ovtog ixav xal xatavya^oiisvog tj^vxatg iTtLXoanst- 
tat iitl totg TtQotiQOLg ccXXovg xoGiiovg dkXov jtaQ' 
dUov xoni^6^svog, TtaQd ts d^iojv ixiivcov itaQa 
ti V(Sv tmv dXXmv ^vxdg dtdovtcav • olov iixog xal 
5 tov iiv^ov aivLttia^ai, ojff JtXdaavtog tov nQOiin- 
^icog tnv yvvatxa iitixoaiinaav avzrjv xaC ot dUoL 
d^ioC, xal 'AcpQodCtnv xl dovvaL xal XaQitag xal 
dlkov dUo daQov xal ovoiidaaL ix tov dcjQov xal 
ndvtcav tcov didcaxotmv. ndvtsg yaQ tovtc) sdo- 
10 aav rc5 TtXdaiiatv TtaQd TtQonn^sCag ttvog ysvoiiivc). 
6 dh IlQonfi&svg d7t07toLov(iivog to dcoQov avt(^v 
tC dv aniiaCvoL ij tnv tov iv vontm iidUov OLQS- 
aiv diiSLVco slvaL; didstaL ds xal avtog 6 TtOLrjaag, 
otL Ttag icpdTttitat tov ysvoiisvov vjt' avtov, xal 
I 15 6 tOLovtog dsayiog s^m^sv • xal rj Xvaig rj v^o 
'HQaxliovg, otL dvvanCg iatLv avtco, ciats xal cog 
XsXva&aL. tavta iisv ovv ojtrj tlg do^d^sL, dW 
otL iii(paCvsL td t^g sig tov xoanov doascog, xal 
TtQoaddsL totg XsyoiisvoLg. 
20 15. taaL ds ixxv^aaai tov vontov sig ovQavov 

iLsv TtQatov xal acoiia ixst itQoala^ovaaL Sl' avtov 
)jdn x^QovaL xal sTtl td ysadiatsQa acoiiata, sig 
oaov dv sig iinxog ixta^coaL. xal at nhv dTt' ov- 
Qavov sig acoiiata xd xatcotSQco, at ds djt' dUoov 
25 sig dlka siaxQLvonsvaL, alg i} dvvanLg ovx iJQxsasv 
aQaL ivtsv^sv did ^dQwaLv xal Xn^nv Ttolv icpsk- 
xoiiivaLg, o avtatg i^aQvv&n- yCyvovtaL ds did- 
tpoQOL 'n acondtcov sig d ivsxQC&n^^av TtaQaXlayatg 
n xal tvxaLg rj xal tQOcpaig, rj avtal TtaQ^ avtdov 
30 ro dLdq>0Q0v xoiiC^ovaLV n TtdaL tovtOLg n tiaLV 
avttav. xal at nsv td itdvta vitOTtSTttcoxaaLV sinaQ- 
iiivfi tri ivtav^a, at dh oth iihv ovtcog, oth dh 28 Enn. IV. 

avtav, at dl o<Sa fihv dvayxata vTtofietvaL avyx^- 
Q0V61, dvvavtat dh oGa iatlv «vtwv iQya avttov sl- 
vat, tm6ai, xat" allr[v t^v tmv aviiTtdvtav tav ovtcav 
voiio^seiav aUm iavtdg ^£(Jfic5 dovaat. TCETtXsxtaL 
dl avtri ix ts tmv ti^ds koyav ts xal aittov Tcdv- 5 
tcDV xal ifvxtxdv XLV^ascav xal vofiav t(5v ixet- 
#ci/ aviiq>mvovaa ixstvoig xal dgx^S ixst^sv iia- 
Qala^ovaa xal avvvtpatvovaa td i|^s exftVotg, 
dadXsvta filv triQOvaa, oaa dvvatai acalBiv iavtd 
itQos triv ixeCvmv i|iv, td 81 dUa ^ nifpvxs naQi- lO 
dyovaay mg t^v aitiav iv totg xatsk^ovaLV slvaL 
ovTOff, dg td iihv cSdl te^vai, td dh codl xsta&aL. 
p.384 16. td iihv ovv yLVOfisva tLiioQTJfiata dg rovg 

mvfiQOvg iistd dixrig tt/ td^eL dnodLdovaL ^QoailxsL 
(&g xatd td diov dyovari' oaa dh totg dya&otgn 
avii^aLVSL iim dLxrigj olov xoldasLg ^' nsviaL ?}' 
voaoi, dga did itQOtigag dyLaQtCag Xsxtiov yivs- 
(y^at; avyLitiitUxtaL ydg tavta xal jtgoarniaivstaL, 
cog xal avtd xatd Uyov yivsa^aL. ^ ov xatd 
Xoyovg tpvaLXOvg tavtaj ovd' ijv iv totg XQorjyov- 20 
^ivoLgj dXX' sTtofisva ixsivoLg' olov itLTttovarig tLVog 
oixodofiiag tov vTtoitsaovta dno^avstv onotog not' 
av ri^ ij xai tLvmv 8vo xatd td^LV cpsQoiiivmv t} 
xal ivog to iiiTtsadv tQm^vaL ^ Jtatri^ijvaL, rj xai 
t6 ddLxov tovto ov xaxov ov tm 7ta%6vtL nQog 25 
Tijv Tor oAov xQn^''^''^'^ TtXoxfjv. tJ ovdh ddLxov ix 
Twv TtQoa^sv ixov trjv dtxaimaLV. ov ydQ td ^lv 
ist vofiit^LV avvtstdx^ccL, td dh xsxccXda^ai sig t6 
avtslovaLOV. si ydQ xat" aitlag yCvsa^aL 8st xal I 
(pvaLxdg dxoXov^iag xal xatd Xoyov sva xal td^LV 3(|; 
fttav, xal td a^LXQOtSQa dst avvtstdx^ccL xal avvv- 
(pdv^aL vonCtsLV. xal to ddixov tfij t6 JtaQ' dXXov III, 16-17. 29 10 15 20 25 «ya^oi, , ralBvrr^ rovrav. du yAp rvvSs rZ.\ ' 
raicv ovx ff»j:«} „,',*< "i ,^ rrjvoe rr^v avv- 

iXfiv rag ahias xal rotc ovx liSna, ^„«,' . 

tiCDs akCas. ''«mtiv iie'ii. 

^ai (^eralaaadvu Z7ZJ^ ^""^" ''^'^^" 

To 6i v,«„A •- ? ^^^rtiSaiotiQa (israXaiifidvsiv. 

S6aaJolovr6 .oA^ T"-"'' T r^'^'^- -^ «^- 
rajB aXU ro.s vari^o^s ivavydtovrac, aC S' i:i\l 
Jf „7 ''J,'"''""^ ivavydiovoc ^dUov x.Va,, alL 
Ss ovx a^scvov eCg ^oXi ^c^ocomacs. eor wl 'f 
oiov xivtomj rVi ^> T , ^ '' f^Q ^^ 

fXvotoZr: "'"'" "'-''' '"'""'' ''">^^ '''^ 

rTs iZl^ -T "'"r' «-««V «^m dUo- 

m«i;ry, , S,3 xofiCtara, d^o rris rQirr,s- TCooasL 
y^ --»■ oaov ixeCvn ivavyksrL 'r6 SvTil 

f orrot, ra S sni^X,ov snianarac r» rov iXlai,- p.386 30 Enn. IV. xoaivov iiyXalif. tlra Sio^sva>v t<o> maiinoi^e- 
va>v «^«'ovos <p90vraos, <3<J«*e %i^(taWf»fov «Aotiov 
^vSaQvnxa, ivaxBQBidovtac «pos t6 «A.or rj, t^v 
vtOv ipQovtidv xal diieXrjaavtis «wc5v Ua9ov, aj 
XLvSvveviiv avvs7iiaxaa9ijvai noXldxis r» roi; 5 
r£<5r vavayiio, ^QQe^dv ta icUov xa\ avrai x«i 
lot; «poff«-yoi'] rots iavt&v emita Se xateaxe^n- 
aav «j<J«*fWa. yo,jr.^<.s SeSpiots, axe9elaa, <pvaea,s 
^r,de(.ovCa. ei d' f,v ro.oi)rov eKaarov ^ov o.ov 
xal ro nav, riHeiov xal Cxavov a»tLa xai ax^vSvvov 10 
na&ttv, xai TiaQetvai, Af yofitVij fvxn oi^ &v _ «aQnv 
air^, xal naQetxev avru, itonv (iivovaa navrn ev III, 17—19. 31 tm avm. tvm. , ^ > 

18. 7t6tBQa dl XoYL6iim ^vm XQnrc^^ tiqiv 
iimv nal Ttdliv ai Hel^ovaa, n ivtav^a o 15 
koyi6(idg iyyivitai iv aitoQ^ nH ovons ««^ ^QOV^ 
Ttdog TtXnQOViiivns ac«l (lakkov d6»svov6ng' /'^«^- 
T<.<J.g yag vov ilg aMQXuav td loycOiiov deca^av 
Smeg xal iv talg tixvaig 6 loyta^og a^ogovac 
totg tBXvitatg, mav 81 m X^^^^^v p. xQate. xat .0 
ioydtBtav n ^hvn^ «^^' '^ *'^^^ "^'^ loyia^i^v, 
Zg dv iu koyixal ilev; n ^xv ^vvavtai, anoitig^ 
dv, Uav %eQiiSxdmmg d%0Qm6i, 8ia(S^o%nmi. d£^ 
m thv loyiQ^hv la^Btv roi/ rotoi}roi/- ine^ et tig 
Xoyt6(i6v lati^dvei tnv in vov del yti^ofta.^i; x.a 2o 
oi6av iv a^tatg di,d%e6LV Kal ivigyeiav tatmaav 
x«l oloi; iiiq>^6^v oi6av, elev dv xdxet Aoyi<J^« 
tgmaevat. o^ 8n 9^vatg, oliiai, ZP^<Jf«] '^f''- 
It iov iv iilv ro3 vonrm oij6ag, 6mi.ata 6 ixov6ag 
iv ovQavm. x«l itdiiTtav o6a (ilv dia XQ^^^S Ji d^ ^ 
dawi6Pnrn<^eig dtaliyovtat ivtav^a exet ovx av 
dn. ^0i0v6av 81 ev r«|« ^al xata <pv6LV exaata ovd' dv iTtitdttoiev ovd' dv ^vfi^ovkevoiev, yvvm- 
6xoiev d' dv xal td TtaQ' dXXrjlmv iv 6vve6ii. 
iTtel xal ivtavd^a TtoXXd 6im7tmvtmv yivm6xofiev 
di' Ofifidtmv ixet dh xad^aQov %dv ^cSfia xal olov 
6 6q)^aX(i6g exa6tog xal ovdev de XQV%t6v ovds 
%e%Xa6fievov^ dXXd %q\v el%etv dXXm idmv ixstvog 
iyvm. %eQi dh daifidvmv xal fvxmv iv deQi (pmv^ 
XQrja&ai ovx dto%ov' Ima yaQ toidde. 

19. %6teQa dh i%l tov avtov t6 d(ieQi6tov 
10 xal fieQi6t6v m6%eQ XQad^ivtmv, rj ^^^V f*^^ ^«^ 
jcar' dXXo ro dfieQi6tov, t6 de fieQi6t6v olov itpe^ns 
xal eteQov fieQog avtng, m6%eQ ro fihv Xoyi^ofievov 
(pafiev dXXo, to dh dXoyov dXXo; yvm^d-ein ^' ^v 
Xny^ivtog ti Xeyofiev ixdteQov. dfisQi6tov fihv 
15 ovv d%Xmg etQntat avtm, fifQiatov dh ovx d%Xmg^ 
dXXd %eQl td acofiatd (pn6i yivofiivnv fieQi6tnv p.386 
xal tavxnv ov yeyevnfievnv. trjv dn 6mfiatog tpv6iv 
OQdv dst %Q6g ro J^i; oXag ijjvxns %Q06dettai, xal 
6 ti det trjg ^vxns %avtaxov tm 6mfiati xal oXm 
20 %aQSivai. %dv fisv d^ to ai^d^n^^^ov, etjtsQ did 
%avt6g ai6dn6stai, d(pixvsltai %Q6g ro fiSQi^s6^ai- 
%avtaxov fihv yaQ ov fisfiSQi6&ai dv Xeyoito. oXov 
dh %avtaxov (paivofisvov ov fiSfisQia&ai dv %avte- 
X(og Xeyoito, %eQl dh td 6c6fiata yive^d-ai fisQi6t6v. 
25 £i di tig Xeyoi iv tatg dXXaig ai6^n6e6i fin^h fie- 
fieQia%aij dXX' n f^ovov iv trj d<pn, Xexteov, oti 
xai iv tatg dXXaig- st%SQ [yaQ'] amfid iati to 
fietaXafi^dvov , dvdyxn ovtm fieQi^sa&ai, iXattov 
8h n Bv ty d(pn. xai drj xai ro (pvtixov avtrjg 
30 xal to avlE,ntix6v (xtaavtmg- xai si %SQi to n^ag 
n i^id^vfiia, to dh %SQi tr]v xaQdiav 6 ^vfiog, 6 
avt6g Xoyog xai i%i tovtmv. dXX' lamg tavta ov 32 Enn. rV. III, 19. 20. 33 rQ6%ov xal ix wros rc5v ««eaAijy&^vtMV tawa. 
Aoy«yu6s «i ««i ^"'^S oixiu (J«fi«ti didaxJif «vta- 
xal yof rd igyov aikiov o^ St' 6py«vo« tBXBltai 
to« «Bftatos- i,i«6dtov yap rorto, tf r(S '^vta iv 5 
Tars exiixoi. :i9oOX9^ro. &Uo aga ixdrtQOV ro 
daiQtOtov xal ftBQtarov, xal oii <is ^V xe»»*"»»; 
^AA' <as oXov ix HBgav ixarigov xtt»aQOv xai 
taols rij 6wdnH. tl (livtoc xal ro nsQl r« ffto- 
uar« ytvo^BVOv ^BQtOtdv ix r^s *««'"» «wafiJOS 10 
iyu to «fiteifftor, dvvara. ro airo roffto «ftaeiffror 
xal ft«9"Jr6v Blvai, olov xQaQBV i? «^oi! ra xal 
t^S «'S ««^t^ ili9ova>is ave)9BV dwdfiBCOS. ^ 

20. bI Sb xal iv roatp r«vra rs xal ra oAAa 
r«s «"Z^S A*y6,.fv« ft^pij, ^ r«iit« y.iv 5i«S ovx 15 
^v toJtfi», r« « aAa ^v r6«p xal iiov,n oAias 
oi5d^v, 'iMarnaai «poffijxft. afr« yap fnj aifOQiov- 
fiBV ixdarois r6v r^s tvxnS [ft*e<a»'] rowov rtf« 
ot56aftot5 oidiv 9ivrBS, oi5 fiaAAor af<l« rov <r<aft«- 
tos n iia xoiovvrBS, atvxov avto 3ronj<Joft£r , r« 80 
t« dt' oQydvav aa>,t.atixav iQya owg y{yvBa»ai. 
xQoanxH BixBlv dnoQijaoitBv , BhB tots t^iv, rots 
d' 0«, ols ft^ SCSoiiBV, ovx iv ijftt-v «vrti «otaii' 
doiofiBv, (fcre ft^ adaav ^fi^v r^v ^vxnv iv rjfti" 
elr«t. 5aJs fti" o^^i/ otJdiv ro> r^s rl^nVS f *e«'' « 
oi5d« naaav (patiov as iv rone, Blvai. ra aa- 
iiatf a«pi«xttx6v filv yaQ 6 roaos x«i XBQisxri- 
xov ««oftaros, xal ov Bxaorov y.BQia»iv iativ, Banv 
ixBt, <os ft^ oAov iv Inaovv Bivar r, f 'l'^^ ^" 
(j<afia, xal ov nBQiBx6(tBV0v iiaXXov n xbqibxov. 3( 
oi5 ft^r oi5d' 6s iv dyyBie,- Hvxov yaQ Sv yBvono 
r6 <J<»fta, BhB o>s dyyBtov, Bhs as 6 roxos «bqibxh.- awn»Qota(^Bvns xal iarm, Saov,tBrHafiB t6 dyyBiov, 
rovro aMos «i5t». 6 Sk r6nos 6 xvqiJs da6- 
^aros xal oy <j<a>„. S,rB ti &v Sioiro H^vxns; xal p.38T 
5 to ,j«,t« to, :rap«tt a^Tov itknaidaec tij V>vzn, oh 
ayr^ noXXdSi xal aXla ivavriotJZ Z^stl 
<as iv to;rp Btyay xal yuQ av,t,piQoito &v dsl 6 
tozos, ^f^ ccvto ri iatac rdv r6nov airov ^bqc- 

lOitaAXov ovx av bI^ o5s iv to';rp t« ffa,>«„. ^^ 
yaQ SiaatTifia xbvov Blvac SbI- td Si aSaa oi 
XBvov, aXX' lctos iv c5 ro ff<a>« forat, Sers iv 
tp xBv^ to ,j<a>«. &ud ft^f ot!d' 6s iv inoxBc- 
^Bvp iarocc tp ffo,>«„. .a ydQ iv vnoxBC,tiv<o 
Tr!v''T '?^'^\X9<5(ta xal cxwa, xal xi,qI 
«ro,. n ^vxn. oi (ti^v oiS' 6s iiiQos iv SAo- 0,5 
y«P ftaeog , y,vxn toi; <Ja,>«ros. Bi Si tts Xiyoc, 
os iv oXa [iBQos toJ fop, ;re<5to,. (thv ,5 «vrn «'^ 
ft^.^ot anoQia, n,Ss iv SAp- o,5 ydQ Srj 6s iv tS 

20 a,t,,oe«._ro,. olvov 6 olvos, n oJs 6 <Jft9,oea,is, 0,5,?' 
» xat avro tt fV «,5t« iatai. dXX' ovSi o5s oAov 

*»; tors ft^em- y^oro,. yd^ rijv i^iv ^vxnv ^Xov 

XyyBcv, ro Sh a,S[ta ft/p,. dXX' ovSi o5s f?dos ^,. 
t^As- «^o,e.<jrof y<Je ro i„ «A» f?dos, x«2 ^d, f;A«g 

25 o„ff,s varBQov to .fdos. V <^^ V-t^Z^ ro afdos nout 
tv rr, vXr, aXX^ toaJ bISovs o^aa. Bi Si oi t6 
yBvo(tBvov bISos, dXXd to x<^9it6(tBvov ^riaovat, 
^o,s ro,;ro to «'dos iv roJ ffo,>«tt ovxco wavBQ6v 
(xa x<^9^ardv f, ^vxrj). :r,Ds oiv iv toj <jo,>«tt 

30v Vi^OT A^mat ;re6s ;r<^rro,v; ^ inBiSf, o,5y do«- 
tov r, ^vxrj, dXXd rd <J<»>«- (r<o>« o,5r 6oo5,.t£g, 
iftVno,. di <Jr,.t£Vrfs, 5« x<„«rr«t xal «^<j^«Vfr«t 

PliOTOT. II. ' 

3 


Eim. IV. III, 20—22. tnv tvxn^ «?"«' «xoAotidos «v Aayotftav. J^ «£ 

oiJx Sv iipufisv t.jv ,cvxiiv ^f rp oa,(i«r «va», 5 

.^AA' iv TB xv(,.«Tapp r6 ^,} rototirov, x«l er ro, 

«wazorr/TO avvaxoittvov , xal iv ra m pfovri 
ro Qiov. , , .. , 

crros AaycvSaBS, r^ ^povj.fi'; x«Ui o^otos ««««, lo 
„' ^Ao (liQos &Uc,s, t6 <$' aA-l«s; i^u rotvuv 
T»v vtii' kiyo,iivu,v r(,6«ov roi Iv r.vt ovds^e 
a>uivera, i,il r^s *"Z^S «pos r6 ««,»« «eftorrar, 
JltyfTBi 61 oCtbs ir tb <T«ft«rt dva, n ^^m, «fS 
6 ^cv^eQvnrns iv r;; ..).■, «?6s [^lv to z<oet«,jv 16 
«,;v«<J»«i dvai r^v ^vzijv x«A(3s * fpiJTW, tov ^tvrot 
»pd«or, 01/ viJv niitts tn^oviisv, ovx. av Ttavv 
xaoacrnosuv. 6s liiv Y«9 «^«"^W x«^« "W*- 
fl«x6s «> *t~.J iv «vr», «Js <ii xr^.pv.jr.js «^S', 
oidi y«p ^v «««fl tb vnC, <3«««P ^'J '/;"Z'i, '" ^f ^' 
p.388 <Ja{,t««. «AA' «V ovro, 9>«raor, <«S n rsivn sv 
rofs 6py«vo<s, olov iv ra otoxt, f^ «>^i^ZOS o ot«g 
„'v , <5<»Tf xvPsQvnrm^ slvat ivSov t,v xtvove«v 
rfyvtxtos; vvv di rovru SiaUdrrsi, 5rt il<a9sv n 
zitvn si oiv xara r6 a«p««£ty(t« t6 rov xt>/3f{>- 25 
Jrov Tov ivSvvros sls rov or«x« »«>«»« T.iv 

_ xtvfi ytie ow<as «i5t6 iv olg av i»sXr} noisiv 
ia' Hv Tt nXiov ntitv jrpos ro g.,rot;,t5vov ytvoiro; 
^ ;r<^Atv <5aop.j<Jo,t*i; «<bs «OTt»' iv r^ opy«v«, 30 
x«tTOi rpoaos ovros «tpos rmv 7Cq609sv «AA oftos 
Irt no9ovtisv iUv(fttv xal iyyvriQa :tpo<JfA*£tv. 35 22. a'p' oiv ovta <patsov, 8tav ^y^ aauari 

oAot, ;r«por oudfvi ^,>„„r«t xal iat^xs aiv at!rd 
5 o Si nyaQQn- xal Srav #|„ yivnralronTtl 

lisav ov Selrac tne ^vwq t6 nA..J - .t> » 

15 [ovv-] all^v Svvd^s^r om nccQovaCav r<5 <ra,Wrt 
^sovjns ^vxns slvac, dv Si Ssttac, tavia Jq2 

,„«,- , " ' ' "' ''«'os /tfv ata9naiv 

^ JJ. Tov ffa,,taros ^£<port<?,t£Vou ro.? iy,ri,vyov 
VTTO tns ^xriS «AAo SUa^s ^staXa^fidvecv aJtov 

*:rtr,<J«or,rt«, Svvaf^cv t^v nQoanxovaav eCs to 

7JZ "'-'"''*r«''' -"- -' 'i^v^«^- T.J. ^t^; ii 

ovfaX(,o,sSvvai,cv tr^v 6p«rtx.Jv slvac, rnv S' iv 
»»t r.?v «xoyartx.?V, x«i yevatcxf,v iv yX^aan, 
oa^m^S^v ivQcaCrnv Si dutcxnv sv .avtLaQst 
m. arpos y«p r«t,r,v r^v dvrarjtpcv ndv rd aLa 
30 OQyavov tr, ^vxfi ^aQstvac. tSv Si dnt.x^v 6pyd- 
v^v sv ^rpcrots rofs vsvqo^s Svtu>v, S Si, xal ng6s 
T,. xcvnacv rotJ t^ov tnv Svva^,^ i^,,, ^^J^l 


III 
1 36 Enn. IV. t^g toittvtfjs dovarig fiavrjf i/, dQx^pLSvcov dh aTto iyxs- 
q)dlov tmv vsvqov^ ti)i/ rijg al^^naaag xal 6(>ftijs dg- 
Xrjv xal olag aavtog tov gciov ivtavd^a id^sQav (pBQOv- 
p. 389 Tfg, ov dfilov&ti atdQial tc5v dQydvav, ixet naQBlvav 
t6 %Qri66yi,Bvov tiJ^inBvoi. ^iktiov 61 liyetv rijv 
dQxrjv trjg ivsQyeiag rijs dvvdfiSGig ixst' o^sv yaQ 
|il| i^slXs xivfta^at. ro oQyavov, ixst idst olov ivaics- 

QSidsO&ai tiiV dvvapLvv tov tsxvitov ixsivriv ti}v 
t^ oQydv^ MQ6aq)0Q0Vy fidllov ds ov trjv dvvafiiv ' 
Ttavtaxov yaQ ij dvvafiig • ixst dh Tijg ivsQysiag rj 10 
aQxnt o^ n ^QXn ^ov OQydvov. iTtsl ovv iq roii 
aia^dvsa^^ai dwaiiig xal i} tov oQiidv if^vxng ovarjg 
aia^ritixrjg xal (pavtaatixrjg (pvasmg indvGi iavtrjg 
slxs tov X6yovj dg dv ysitovovaa nQog to xdtc) 
ov avtrj ijtdvoj tavtrj iti^ri totg nakaiotg iv totg 15 
dxQOig tov Imov Ttavtdg inl Tijg xsfpakrig, 6g ovaa 
ovx iv tm iyxstpdXm, dkX' mg iv tovtm tm aia&ri- 
Ttxcj, S iv Tc5 iyxsq^dlm ixstvog idQvto. to (ilv 
yaQ idsL acjfiati dMvat, xal tm acjfiatog fidliata 
t^g ivsQysiag dsxtixm, to dh acjfiatL ovdafiov 20 
xoivcavovv Ttdvtcag ixsivm xoivmvstv sdsi, o tvxrjg 
sUog ijv xal fvxijg dvva(iivrjg tdg JtaQa tov Xoyov 
dvtiXTitsig xoista^ai. aia&ritixov yaQ xQittxov 
Ttmg, xal q>avtaattx6v olov vosq6v, xal oQfii^ xal 
f oQsltg (pavtaaicc xal Xoym sn6yLSva. ixst ovv to 25 

koytl6yiSvov ovx ^g «V tojim, aAA' ort to ixst dito- 
lavst avtov. itcjg dh t6 ixst inl tov aia^r]ttxov, 
stQritat. tov Ss (pvttxov av xal av^rittxov xal 
4fQS7tttxov (ifidsvog d7toXst7to(tivov , tQicpovtog ds 
t^ atfiatt, tov dh aXfiLatog tov tQitpovtog iv (pksiplv 30 
ovtog, dQx^^g Sh xal (pls^mv xal aty^atog iv rJTtatt, 
o^sv ivaTtSQStdofiivrig tavtr} f^g dvvdfismg ivtav^a ni, 23. 24. 37 do^rj. yaQ tot xal ysvva xal tQi(pn xal a^l^ 
tovtoxai T0.W ^..^.^,,, ^^^^ \^, ,, , J-; 
.«^ xoy^oi. «.i 6g/o, xal xa^aQov atf^atog ^t,^« 
5^Qoa(poQov [ovtog] SQydvov, ^ tovtov nnyr iv- 
rav^a^ yaQ to totovrov al(.a dnoxQivstar U roiJ 
^vfiov tsaet nsTtoiritat otxriatg nQinovaa. 

M. aUd nov Hsk^ovaa roi5 a(6fiatog vbv^, 
2^ay, n ivtav^a f.hv ovx iatat, oi or5. Jtt to 
^0 6sxo^evovon(.aov.^ ,^,, ,^^^^^^ 

i^Hvm, ei aUoexot, xdxst dxoXov^st, oi ni(pvxs 

16 Zr '""' '"^ ^'"'^^'^^- ^'^^^^ ^^ noUo^ ^al 
15 sxaatov tonov xal naQd trjg dta&iascog ^xstv 6st 

TO ^.«9,0,01., rjxstv 6h xal naQa tijg iv totg o^at 
Otxyg. ov yaQ ^^ ;roT5' ttg ix(pt^yoc, S na^v in' 
vIZ'^'^^"'' ^^0(.,^'xa- dvanodQaatog ydQ 6 ^stog 
vofiog o^ot; .>^ ,V iavtm td notrjaat td XQt^hv 

«^^^ot,^..o, tatg nXdvatg, tsXsvtmv 6h JnsQ 
noXXa xaf,(ov olg dvritstvsv sig tov nQoanxovtl 
--J9ronov svinsasv i.ovai(, tfi (poQa t6 dxo^- 

25 atovsig To na^stv sx(.v. stQritat 6h iv t(o ^o>« 
x«2 ocTo.. xal sY 6aov 6st na^stv^ xal ndXtv ai 
ojiov avvsdQaf^sv ^ dvsatg tijg ^oXdasmg xal ^ 
Svvaf^tg tov dva(pvyslv i^ i^sivmv tmv t6n(ov, 
^f ;r ^ ^^f f^f^ -n9 ^atsxovang td ndvta. ixovaat 

30 dhamf^a xat ro dvttXaf^^dvsa^at t(ov a(Of,attx(Sv 
yaascov ixovar tatg 6h t(5v tvx(Sv xa^aQatg 
ovacag xal f^ndhv firidaf^fj icpsXxofiivatg rot} (^/^«1 
f; 3o 


ni, 24-26. tog i^ dvdyxrig ovdl (Sdtiatog tmdgl^ei Hvav. si 
ovv Ei6t xal fifidapiov <S(6iiatog — ovdl yccQ i%ov0i 
0f^^cc — ov iativ ij oixsia nal to ov %al to ^stov 
iv Tco ^Sfp, ivtav&a xal iistd tovtcov nal iv tovtm 
ri toiavtri tvxn i<ftai. sl d' itv gi^rafg jrov, gi?^^- ^ 
tiov 0ot 3roi; inalva' gijTaii/ ^l li%u iiri totg ofi^aat 
^rid' cag tr}t(av 0dpLata. 

25. JiB^l dl (iv^piriS, «^ avtatg tatg iffvxatg 
tmvdB tmv tOTtajv iisX&ovaaig (ivrifiovsveiv vitdQXSi, 
^ tatg iiiv, tatg d' ov, xal ndvtcov ^ tivaav, Kai 10 
si fivriiiovsvovaiv dsi^ ij' i%i tiva xQovov tov iyyvg 
Tijs dq)6dov, ir^tstv oiioiag d^iov. dkV si niXXo- 
fisv 6Q^(og nsQl tovtcav tifV 6ifri/<Jtv itotstiS^ai, 
IriTCtiov ti Mots to (ivrinovsv6v imi, Xiycj dh ov, 
ti (ivrjii^ i6tiv, dXV iv tivi avviataa&ac jticpvKS 15 
t<Bv ovtcov. ti fihv ydg iatt (ivrjfLrj, stQtitai iv 
dlloig nal nokldxig ts^QvXritai, tb 8s yLvrifiovsvsiv 
7ts(pvx6g o ti Ttoti iattv dxQi^iatsQov XriTttiov. si 
drl iatt TO trjg (iv^fii^g imxtrjtov ttvog r} fta^^- 
fiatog ii Tta^fiatog, ovzs totg uTta^iGt tc5v ovtcov 20 
ovT£ totg [|*ij] iv X9^^9 iyyivotto av to (ivri^io- 
vsvstv. (ivrlfiriv drj TtSQl ^sov ovds nsQl t6 ov xal 
vovp [ov] ^stiov ovdhv yaQ sig avtovg ovdh 
XQOvog, dXV aic^v itSQl to ov, xal oiks to TtQots- 
Qov ovts to i^psiijg, dXl' iattv dsl cjg i^st iv tc5 25 
«VTCJ ov dsxofisvov TtaQdXXaitv. to d' iv tw avta 
xal ofjtoicr itmg dv iv fivrjfiji yivotto, ovx i^ov ovd* 
t^xov dllriv xatd6ta0tv fAS^' rjv slxs itQOtSQOv, r} 
voriaiv dllriv fist' dlkriv, tva iv dlXri fihv ^, 
dXXrig dh fivrifiovsvrj rjv sl^s TtQotSQOv; dXXd ti 30 
%mXvst tdg dXXGrv fjtstapoXdg sidivat ov fistapdX- 
Xov avto, olov x6(Sfi,ov tdg 7tSQt6dovgy rj ott dXXo 39 10 15 20 25 30 ^ev^ ;r(,or*poT., Mo Si iiatBgov vo^aec WoAov- 
»ovv tatg roiJ t^snofidvov (ietccpol«ls , to te avr,- 
(lovivHv nocQa t6 voatv HXXo. tdg Si aitov voii- 
CHsov fivritiovariHv Afxr^oi;- oi) yci^ ,'Adft;, tva 
■' ««"ZH f"? ccnmoiev if oiita, ya tiiv oHaCavTSv-] 
«ri.ro,. ^o^ofro ^^ dnik9^ &n' aitov. ov toivw 
ovdl ^vTinv q>utaov iivr,(,ovaxiaiv t6v avtbv too- 
nov o»oj/ Uvovav ro fivtniovaiiaiv alvai 6v lyai 
cvt,,pvtcv, dkV inaiSr, ivtav»a iat.v, iyacv Ll 
m ivaQyatv ^at' a^td xal (.dhata ivtav»a ^xov- p. 
eav ta, Sa xal iva^yatv ijSri rats iva^ovaacs S 
mov (ivr,iir}v xal dvdi^vrtacv ngoatU^ivac ioUaavv 
olnaXacol- coa9' ata^ov alSos ^Wf"?S roiJro- Std 
««^ Woros ot npoaaatc tfi oi!ras layofiivr, ^r,>„. 
M iacos avxapcSs na^l to^tcov ixofiav xal oix 
e^ataatcK^s. tacos yd^ &v r.g dnoQr,<^aca, fcrjnota 
ov tris ^vxris r, ixaCvr,s r, Xayofiivr, tocaiitr, dvd- 
fivtiacs xal ,,vr,f,n, dkkd aXXr,s dfivS^otigas, H tov 
avvafipoti^ov. aha yd^ &XXr,s, nora ^ ncSs Xaf,- 
fi<^vovar,s; sha tov i^ov, nota ij ncog; Scd tr,tr,tiov 
tciatc tfviv r,f.tv to tr,v fcvrif,r,v la^ov, 8na, 
xac ^g apxVS a^^tovfcav xal al fihv r, ^vr^ ^ 
^vr,fcovavovaa , tcs S^ivafccg ^ rc fci^os, a( Sh td 
fpor, onaQ xal to tcia»av6fiavov iSo^i tcacv Sv 
Tcs otQonos, xal tc nota Sat q>dvac to t<Sov, xal 
*« aj to aiko rtov aia»r,fidtoov Sat ti»aa»ac dvti- 
Xa,ifiavaa»ac xal tcov vonfidrav, ^ aXXo tov itigov. 
26. ai fihv oiv to avvafi(p6taQ6v iarcv iv rats 
ala9r,aaac ratg xar' ivipyacav, Sat ro aia»dvaa9ac 
rocovrov aivac. Sio xai xocvov Xiyarac, olov t6 
tQvnav xal ro vtpaivacv, "cva xard fiiv tov ta^vi- 
tr,v r, il>vxn y iv ra aia»dvaa»ac, xatd Sh r6 391 


Enn. IV. ni, 26. 27. 41 Sovavov t6 adittt, tov fiiv adtiatos xdaxovxos x«l 
innoitovvros, tns 6h tvxns ««(.«««XOf f ^l" 
rvn^aiv xnv roi) tf«>«tos, ,' t^v d.a toi; <Jfi)^«rog, 
^ tnv xQlOiv, iiv ^«o»,fff«to ^x tov a«».),i«tos tov 
L>«tos- o^ Sr, 1J Fi" «^''^'^«"S «";^« *o^voy mov 5 
AaVoito £v, n Si (^vnm oix dvayxatoiro toi^ xoti-ou 
al»;«. t,-s VfXis ¥n ««pa»*!"»*'''^^ »ov tt,«oy x«i 

„- wvittldans n dxo^xovans «ftof t^ M ^;s 

T*xu«tpotto xotv6r x«l t6 ^vfl^ovfi^Jtv aiv«t fx 
toO t«rs xQdaea,. t6v aa,^ta>v x«l ^rij^oytxo^s lO 
xa\ inanatiovas W"S yCvia9ai. dXXa xat tos x«- 
Xvtixdv Sv n ov xakvttxov Uyoito ro ffM^« yivf- 
tfd«i, t^S Sl ^vxns t6 ^i.wovfvai' orz ^ttov eifl. 
f i»v *i «^ uadijffftav nas to xotvov, aU ov^ n WXn 
i avniiovtvovaa *tft«.; el dh r6 i^ov avvatKp6tSQ0V 15 

odtws, «S *«?»" ^S «'»9'°^'' "'"""' ''^'"/"'' ** . 
5ro«or (iijrf <J<5ft« (iijtf ^vz'»'' ^o graov A^y«v ov 
y«p «^ ^ft«|J«Advtcav ditq>otdg<ov itcQov ri #or«i 
to £<5ov oi53' «r xp«^tVt(av, o5s SvvdnH t^v ^vxnv 
iv t'<S itiio itvar ind x«l ovros oiShv nrtov rns 2» 
^viiis td' fivniiovtvtiv iatai, aansQ iv oCvo,iihtos 
^odaH bC " yArx«S«, nagd rotJ jtaAiros torto 
|tft«.. tt' o^v, li avt^ j»iv M ^v.j(iovfwi, t9i 
dl iv ««>«" «'vo. tw f.n x«*«e« ""«'', «^'^ 
SaniQ 7i0Ka9ilaa, ^v«^«traO*«. 5vv«t«t rors rcov 25 
«te^ijrwv ttJjtows xal tw olov fdp«v [^z«v] ^v rp 
<j«,>«r. «pos ro ««p«d«zf<Jd«. x«i nn SansQ nagag- 
Qtlv, dkXd 3rp<»tov (ihv oC rr«o. oiJ t^sys9n, ovd 
SaatQ aC iva<pQay{aHs ovd' dvreQBCaBis n ^vno}- 
p. 892 OHS, 5« i^nS' ci9ia(^6s, linS' ^onBQ iv x.j9«, aU 
6 rpdaos 010.- vdijo.s xal inl tfSv a{a9n;tav. tni 
81 rav vonatav rCs n avreQuais A^j^o.ro «v; »j " Mv_ xal r«v «r't,s «,„,^„',«^ ^^„. ' , 
«rr» y«,..^.. o „, „., , ^J I W 

«^,A«.,r.v ord^ ,^^^,, ,^, ,„-^„ ^. in.9vt.nt6v. 

«S «i^ro; , n»s listd <r<o>«ros ^v^^overa^, 5 „^ 
^*Vrx. y.t,a,<rx«v o"A«s r<) „^>„; ^A>1^ t« u^j 
A.xr£ov «s v^rj;,,, A,V«z,, „"a« d.,i aa,>«ros, r« d^ 
^..OTS «v«. ^dv,s, sC Sst tnv tvx^v dvaC r. ««i 
10 vvacvrcvaxal igyovtL avtrjs. eC de rovro, xal icps- 
acy xalt^vnMv rrjs ig,icecos aQcc ^l rijs tev^ecslal 
r.jS ov tet;|.a.s, ineCnsQ ^al ^ ^Hats aitijs or t^v 
Qeovta>v u yaQ iirj rovro, oiSh awaCa^naw oHdh 
naQaxolov9naiv Saiaotiev odSe rcva avv9eaiv xal 
15 olov avveatv. ot) ydg Sn ovShv exovaa ro,;ra,v iv 
r» g>vaei avtijs ravra xo(iC^erac iv ,ra,>«r., dxr 
eveQyetas t^ev t.v«s laxH dv %cv d.rr«. ,J i^,. 
teleats OQyavcov, t,Sv Sh r«s ,Jt;v«>«s n^u <peQovaa, 
rav Sh xal rag iveQyeCag. td Sh rijs a„„>L «„ 
^Oto «<o>« .>.o'd.ov ixer inel .al v£ nQoaZell 
va,v riv<ov A,'^,, ,'„ tf' .J,,»,^^',^^. xal Moan 
ayaxvntH nolldxis n l^vniin. (iovije Sh ovans altiis 
'^yay^n ryv tov aai(,atos <pvacv XLVov,,ivnv Jal 
Qeovaav In^ns aCrCav, dW od ^v,>,s elvac- Sc6 
25 x«. o r,s -lv*,js *ot«^ds oJ;ra,s <i'v ,;;rovoo.-to. 
'I^vxns ftiv Si, iarco rd nd9n(ta rovro. 

^ 27. dXXd rCvos tvxns, r^V (ihv Xeyo(iivns W 
nii<ov 9ewriQas, xa9' ijv ^,iels, rijs Sh SXXns rijs 
nya ro,; oAor; if Xextiov elvac (ivn(tas £Wp«g, 
30 t«s ithy iSCas, t«s Sh xoivds- xal 3rav (thv avv^- 
aiy, o(ioij ndaas, X<oqIs Sh yevo(ievav, eC d(iwa 
Hev xal (tivoiev, ixategav imnXiov rd iavrijs, I •BMii Enn. IV. III, 27-29. 43 lll in' dlCyov Sh xq6vov x& r^S it*'p«S- ^ ^» vf^ 
itSmXov Iv RSov 'HQixxkiovs- rovro yag ro ffdo/lor, 

aiva>v nivxe>v xarcc rdv §lov, uirov yag (^Ma 
p.393x«l6^^S^r. at 8i &Ua. ro 0vva^voregov_ovaa, 5 
omv nXiov 5fia,s ^hov Uy^^v n ra tov ^.ov 
rovror- xal [y«el «vr«t ro ff,.vaft.)Por*pov yevo- 
uav«. r«t>r« ^SE6av fi bI r. d.x«»off..t.,s ixo^BVOV. 
6 Sl 'HQaxlns ««Jtos 6 &vav roi5 fWwAo.. ri ajy^v, 
oix Blorira^. ri oiv av stTCOL n «^9« ^nn «f «^' " 
A«yaW« ftrivr, n ^«9 i^P^^^^otiivr, or. x«r ««rr» 

8«« f«p«S««' n ^««^^" ° «''^^'"'os- zeo"»" f* 

«ootdvros ^«l rp d«v«r« x«l «AA«,r ,tvw«' «" 
««vrffv i^ r^v TCQdo&Bv pi^v, iSarB rcva rovra>v 
xal ^iiidaaaav itpBtvai. dco^aros yaQ xa9aQe>- 16 
r^p« yavotiivi] x«l «' evr«i5*« ovx «Z*" ^" f";'!f » 
,Ji,««oAiiff«- f^ S' iv acinan ycvoiiivr} &Xk(f> «?«^- 

^oi, «eti J**" '« ^O" *^'" ^''°'' ""' ^^'^ """'' " 
5p« «9>^x.v, f'p.r Sl x«l «oAA« r»v «(•«^*^"- 
»po'rois S\ noUav rav ixaxrav asi iarai iv Aijfffl. 20 
^ Sh Sri uovr, yevoiiivn ri iivniiovsvati; n ^Qon- 
gov axiitriov rivi Svvdiiec ^vxns r6 tivnii.ovsvHv 

xaQayiverai. 

28 dgd ye c5 ala9av6iie»a xal a (iav»avo- 
iiev ; ^ x«l «J im9viiov{iev rav ixi»v(if^v x«i 25 
tav dQyiariSv, rc5 ^vnoeiSel; ov yaQ aUo iiev 
dnoXavaei, tpnaei r.g, dUo Sl jivniiovevaei r<ov 
ixeivov. ro yovv ini.9v(i.nrtx6v av aJielavae rovro 
^ivetxai ndXiv 6(p»«Vros roi5 ini^v^ritov SnXovoxi 

xn avnm- i^^^ *'« ^' "*''' "^^'"'' ** "'''^ '"'^"^' 
t^ ot5r xMei xal «fffdijfftv r«3v rotorrov SiSova'^. 

avx& xal ra aia9n^ixa xoivvv ixi9viiiav xai «av^ xdnaaiv, aaxe xaxd ro inixQuxovv ixaaxov Xiye- 
a%ai; ^ ata»natv SlXas exdaxa- olov elSe iiiv n 
oQuais, oi5 ro fVtS^/tow, exivn»n ^i nuQd xns 
aia^naeas x6 ini9viiovv olov SiaS6aet, oix aaxe 
5 elnetv xnv ala»naiv oZa, dll' Saxe dnaQaxoXov- 
»r[tas na»elv xal inl xov &v[iov elSe x6v dSixn~ 
aavxa, 6 Si &v(i6s dveaxn, oiov ei xoi(iivos iS6v- 
ros ini 3ioi[ivTi Xvxov 6 axvkai, xfj oSfi^ ■^ ra 
xtvxa, avxos ovx iSdv ofiiiaaiv oQivoixo. xal xoC- 
10 vvv daslavae fiiv x6 im9viiovv, xal ix^i txvos 
tov yevofiivov ivtsv&ev o^x &S (ivniinv, dXV ds 
Sid»eaiv xal 3id»os- dXXo Sl x6 saQax6s x^v dx6- 
kavaiv xal xuq' avxa exov x^v (ivnnnv roii yeys- 
vnfiivov. xex(inQiov Ss z6 (in eiSvtav elvai ri}v 
15 (ivrjiinv noXXdxcs dv (lexeaxe ro ixc&vfiovv, xaixoc, 
H tv ccvta, fjv av. 

29. «(>' ovv Tc5 ala^ritixfp tpsQovtsg dvad^jj- 
aoiiBv triv fiVTJnTiv, xal to avto rnitv ^vt]fiov€v- 
nxov Kal aiad-TjtLKov iatai; dW si y.al to stdoXov 
^OfivfifiovsvaH, 6g ^A£>£To, dtttov to aia&rjtcxdv 
fatac, xal ei firf to aiadrittxov dh to fiv^fiovsvtc- 
aov, dlV otiovv dllo, dcttov to fivrjfiovsvov Satac. 
kc ts si to aia^r]tcx6v xal tmv fxad^rjfidtcov iatac, 
aal t(ov dcavoriiLdtov satac to aiad^rjtcxov. i] dUo p. 394 
25 ys dsc sxatsQov, ap' ovv xocvov d^sfcsvoc to dvtc- 
^rjTttcxov tovtm dcdaofisv dfi(potv tijv fivrjfirjv; dXV 
^f' fi£2/ ^V xal tavtov to dvtcAafi^avofisvov aiad^rj- 
Twv ts xal vorjtav, tdjca dv tc Xsyocto' si dh 
^iacQsttac dcxfj, ovdsv '^ttov dvo av strj, si ds 
SOxftt sxatiQcc tfj tl^vxfj ddaofisv dfKpGi, tsttaQa dv 
yivoLto. SAcog dl tcg dvdyxrj, d aia&avofis^a, tovta 
3«ai fivrjfiovsvscv j xal tfj avtfj dvvdfisc yivsa&ac !' m 44 Enn. IV. III, 28-31. «ua>«, x«l p' S^vooviie9a, rot^ro, r«v di«vo,.a«- 
r«v ;v,MOV*«**v; i«*l o^«' o.' «vrol d,avoH0»a. 
x9«n«o» ««l i^vnt^ovavBcv, xal inC6r,S «f^^-Jf» 
yp,0«.u6vot oix ini0r,S l^^ni^o^^^ova^' xalavaia9r,- 
r»s Izot-fftv &kXoi, nvtiliovtvovai, Sh aUoi ovx 5 
oidas iv ttla9riaei y«yfr)jft«Voi. oAAa «akiv av, 
tl aXko ixaxBQOv <Jf .jtfsi dvai, xal &Uo ^vijftof £V- 

aei «V 1} «f<J»»j<JtS »«»«" «po''^«90''' "'"'t^''.;" 
«iff*£'od«t o^wf? ^jAAijO« pvijfiov^tifiv. ^ or«iv 
x«>At5<J« ra5 ^vijf»ov*v.Jovr. ro «f.J^^« <p«vr«<l,i« 10 
,lvai, xal rp ^avxaanx^ m^ ovn rijr fit^ftiji' 
x«l x«rox^v vTcdQxeiv tovto yaQ iotiv, tis o Ajjyat 

i aea9r,0iS, ««' f"J»"' "^«'«S ^""^^ ''"^*'!" ^" 
oQttiia. il oiv naea tovzs> ro^ a«<Jvros r,8n r, 

wavzaaia, (Lvr,(iovsvti nSl, ««" f^^, ^* •'f'f '' 

naoadiivn, oUyn n l^^M, ^»' «"^" *^ '"''■^°!' 
livniiovixol tns 8vvii(isas tavtns ovOns idxvQOtc- 
(fas, lis ft^ e"*»'»^ tQe«o(iivns aq>eT69ai axoaei- 
a»eMav tnv (ivnnnv. tov (pavtaotixov «p« »/ 

" roiourov ^<Jr«i. M 45 r<av fii/ij>ij, x«l ro (ivnftoveveiv — -- ^ 

<}i«96p0is tf* IZ"»' «Pos ftvij>«s 9'r^ffofi*'' i? r«ig 
Svvdfieaiv avtols dia^poQOis ixovecas rj ^"^S XQale- di f»ij, &XXo rt JijrijraW. f<Jos « «v sfij roi; A<.yo« 
rou r«5 vorjjKzri «apaxoAor^otivTOS ^ nuQaSoxn «S %al ftij, Kttl moiov^aiq x«l fti?, xal oloi/ %oqv- 
§ov6aig, akka xavta yi,lv ireQm^t. ^ ^^ 

30. ro de tmv dtavoiiiaBav tC; aQU ys xai 
tovtGiv tb q>avta0tLK6v; akk' il lihv ^d^rj vori<5BL 
TtagaKokov&Bt q>avta0ta, td%a av tavtns rris 9«^' 

ta0las, olov bIkovos ov6nS ^ov dLavofJiiatoSj f*«-- j to oittov rcov i,vx(Sv kav^dvsc. eig h'v ydg ^k^ov 
vovans ovtGis av Btn troi> yvaj0^ai/TOs n l^^nM' '^ ^ '<> «/^9« ^ccl STtoxstta, ij itBQa. icdQa o^v ^ iti^a 
dl 1117, akko ti tn^n^iov. t0a>s 8' Sv Btn tov koyov ndvta Kal td fihv ix^t ilsk^ovaa, td d' dwimi ro 9P«rra<rr«ov. ro ,,iv ydQ v^nfia diiBQhs xal 
ovna> oiov nQoelnkv%6s eig ro ^|ai ivSov Sv lav- 
^avei, o Sh Uyos dvant^las xal dxdytov ix zov 
voniiatos eis ro 9>avr«anx6v iSei^a td v6naa olov 
5 ev xarowrpB xal ,} dvtiXntiS atJrotJ otJrc xal ,} 
fiovij xal ij ^v,j>,. dt6 xal dd Xivovfiivns nods p 305 
vo,ff.v r,-s ^VCTS, or«v iv rotJro, y^Vijra., ,5«.rv | 
«»'ra,ViS. a"AAo ydg {, v6n<Sis, xal &XXo X ^s 
vo,<T.«s avra^^^s, x«J voot5ft.v ft^v dei, &vTiXaL 
10 ?avo(,a»a Sh oix dai- rotJro Si, 8ti ro <yay6ftfvov 
ot; ftovov Sixetai vorjaus, dXXd xal aia»naeis xatd 

31. dXX' el Tov cpavxaatixov ^ fivrnin, exatioa 
di i^tpvxn (ivnfwverieiv slQntai, Svo td q,avtaatixd 

15 Z«»e'ff fiev ovv ovaai iiitaaav ixati^a, iv Sh r<a 
avta ,taQ' niitv arcas xd Svo xal xivi a^tav iyyl 
vexai; li (ilv ydQ d(ig>0Ts'Qais , SittuI dsl aC wav- 
Taaiai' 0,5 ydQ S^ t6 (ihv Trjs ixiQas tav voijrmv, 
ro Ss tiSv aia9ntav ovxa ydQ Sv xavtdnaai Svo 

!0 Seoa ovSlv ixovxa xoivov srpos SXXnXa saxai. si 
ovv a(ig,oxiQais, tis ^ SiafpoQa; slxa a:<ag ot5 yivoj- 
<Jxoftfvj ^ Ztuv (ilv av(iq,c,vfj ,J aV/pa Tfj ixiQa, 
ovx ovrov ot5rf^ x<OQis t&v cpavtaatix^v, xQatovv- 
ros Si rot; r^s xpfirrovos, ?v rd ipdvxaa(,a yivsxai, i<|| 

26 OMv xaQttxoXovMans axids ta itiQa, xal {,710- 
XQiXovros olov a(iixQov ipaTos (lei^ovi- OTav Ss 11 

(tdxn V x«J Sitt^avia, ix^av^S ig>' iavTns xal i5 "'" 

hiQtt yivsTtti- Xttv^dvsi S-s iv STiQm, Sn xtti 8X0,5 
ro Sittov xav ilivxav Xttv9dvsi. sis ?v ydQ ^X»ov '^fov trjg BtSQag- otov itaiQov oinktag (pavkotSQav II 


Enn. IV. III, 31. 32. IV, 1. 47 ^ XaPovtig Ttotl aXXovg «AAa|afi£vot okiya t6)v 
ixdvmv fi£fiviifi«»« , xQnOtotiQOiv 6h ysyevrniivoiv 

32. ti dh d^ ipa(ov xal naldmv nal yvvaixog; 
xatQidog dh x«l tmv dv av xal daretog ovn atoTtog 5 
fivi^fiovfivov; n ^o fi^v f*«T^« nd^ovg ixdatovy 6 dh 
dita^mg av tdg fii/i?>«!? rovrov i>i- ^o ydg itd&og 

i6m »cai il aQxnS iv i^^^^9 ^«^ ^« ^*^^*'^^ "^T 
p 396 ^a&mv tr) 67tovdaCa, xa^' Zoov tfi itiQa ti bkolv(o- 
vn0s, TtQBTtH dh tnv iihv XBiQOva xal tmv tng BtB- 10 
Qag ivBQynt^dtmv ifpkc^ai. rijs tivniins 3««^ lidXiGta, 
otav datBia r/ xal avttj' yivoito yaQ dv tig xal 
a dQxns cciidvav xal t^ TtatdBv^Bi rr] TtaQd tng 
xQBittovog. tnv dh dBt d^nivGig A#i?i/ i'x"»^ i^iXiiv 
tmv %aQd tfjg x^^Q^vog. B^n y«9 «^ ««^ (JTTovtfaifas 15 
ov0ns tng im^S nv itiQUV tnv q^vcw x^iQOva 
ilvai xatBXO(iivnv vito tijg itiQag ^ia. o6(p dn^ 
67tBvdBL TtQog to dvm TtXBiovav avt^ n ^V^V^ f 
fAiJ Ttov Ttdg 6 ^iog avtfi xal ivtav^a toiovtog^ ola 
fidvdv tmv xQBtttovmv Blvai. tdg iivn(iag' iTtBlxaUj 
ivtav^a xaXmg to ^giCJrafifvoi/ tmv dv^QGmivav 
0novda6(idtmv. dvdyxn ovv xal tmv livntiovBV- 
(ndtmv SatB imXnOtiova dv rts Xiymv t^v dya^n^ 
6Q&mg dv Xiyoi tQoitm TOtotJTca. iitBl xal ^>BvyBi 
ix TW1/ TtoXXmv, xal td noXXd Bigjv avvdyBi to ih 
aitBiQOV d(piBl0a. ovtm ydQ xal ov (iBtd itoXXmv, 
dXXd iXaq)Qd xal di' avtng' inBl xal ivtav^a, 
Stav ixBl i^iXfi aVat, iti ov6a ivtav^a dtpin^i 
mdvta o<f« dXXa' oXiya toivvv xdxBl td^ivtBv^Bv 
xa\ iv ovQavm ov0a TtXslm. xal Btitoi dv 6 'Hp«- 30 
uXng ixBtvog dvdQaya^iag iavtov^ 6 6h xal xavta 
0(i,ixQd nyov(i>Bvog xal (iBtatB&Blg Blg dyimtBQOV toTtov xal iv tm vo^tm yByBvn(iBvog xal vTtcQ tov 
'HQaxXia iaxvOag totg d^Xotg, ola d^XBvovGi Ooipol 
[tivmv (ivn(iovsv6st]; 

IV. 

nEPI 'FTXH2 AnOPIS^N AETTEPON. 
6 1. Ti ovv iQst, xal tivmv tnv (ivn(inv fl« p.397 i^vxn Bv rw vontm xal iitl t^g ov6iag ixsivng ys- 
vo(i6vn; n dxoXov^ov slitBtv ixstva &EmQstv xai 
tisqI ixstva ivsQystv, iv olg s6tiv^ n M^^ i^^f^ 
slvat. tmv ovv svtavd^a ovdiv, olov otc i(piXo66- 
10 (pn6s, xal dn xal oti ivtav^a ov6a id^sdto td 
ixst, dXX' si (in i6tLv, ots tig im^dXXsL tLvl t^ 
von6SL, dXXo tL TtoLstv ij vostv xdxstvo d^smQstv, 
xal iv rg votj^SL ovx i6tLV i(i7rsQLsx6(isvov to 
ivsvonxsLv, dXV v6tsQ6v tLg dv tovt" si stvxsv, 
15 siTtOL' tovto ds n^n t^^tc^^dXXovtog' ovx dv sl'n iv 
tm vontm xa&aQmg ovta (ivfj^inv ^xslv ttav trjdi 
Ttots avtm tiVL ysysvn(iivmv. si ds xal, m67isQ 
doKBt, dxQovog 7td6a n v6n6Lg, iv aimvt, dXX' ovx 
iv XQovm ovtmv tmv ixst, ddvvatov (ivn(inv slvai 
20 ixst ovx otL t(av ivtavd^a, dXXd xal oXmg otovovv. 
dXX' i6tLv sxa6tov TtaQ^v i^isl ovds dis%odog ovdh 
(istd^aOLg d(p' stiQov i7t' dXXo. ti ovv; ovx s6tat 
dLaiQS6ig dvm^sv sig sldn , n xdtmd^sv i7tl to xa^6~ 
Xov xal ro dvm; tm (isv ydQ dvm (irj s6tm ivsQ- 
25 ysi(( l7tdvta] 6(iov ovtL, tfj ds ipvx^ ixst ov6ri d^d 
ti ov% s6taL; ti ovv xmXvsL xal tavtti t^v i^tt- 
fioXnv d^Q6av d^Q6mv yivs^^aL; aQ' ovv (3g tcvog 
o(iov; n dg 7toXX(ov 6(iov 7td6ag von6SLg, tov ydQ 
^sdfiatog ovtog 7tOLxiXov ^tOLxiX^v xal ^toXX^v tnv 
(0 v6n6Lv d(ia [dst] yivB6^aL xal 7toXXdg tdg vorj^SLg, 48 Enn. rV. IV, 2-3. 6pfi.^a'v«v xal ^cvoe x«l rSv &Xka,v. aU otav av 
« Lm *«i «"««^'5««; n iv xm v^ Siriwrar 
x«l tA «oioiirov orov ivaniQnete ^aXXov. xo 6s 
«n^ror x«l ri> ««.por iv rots .ISmvov^ xqov^ 5 
Sr oiSl T^v voijfftv toiJ «(lot^por xal variQov 
vpdra «o»ii<J6i- l<J« yaff ««l t«|«, ofovtl^ 91,^0« 

^ta,^^vo oix ixH &XXme n T«|« TO «eoTteov x«t 
td vfftfpor Sfia to «av *«oft^v«- «^* ot«J' *'« ^" 
fv flA£«i7, elra «oAA« x«l ««vt« 1«», nwe to ftiv 
«p«Tov'^<JZ*, r« Sh i9>4^S; ^' ^ <Ji5r«j..s;j f«'« 
orT.»S ^v Mi«, o5s noXU iv &Ua,, xal ovxara 
aiav v&tiOiv Ttdvra. aC y«p iv£py««t ov ««» *"«> 
^AA' «sl «aaai. SvvdfiH iereiay iv S\ xole aUoie 15 
yivov.ivwv. nSn y«e l*tlvo «5s ftij [r6] ?v ov Sv- 
v^^iivai Tijr Tt5v non&v iv avxa (pvaiv S^aa»ai. 

XQOXBQOV OVX OVXIOV. i» - » 

p »98 2. aUa xavxa (liv xavxy. iavxov Si «os; n 

0,5« iarroti ?g« T^v pvii^ijv, oi5d' 5« ««ros 20 

»fcae<5v, olov 2:oxe«tijs, ^" Srt vove n tnn- «eos 

«^ T«iiT« Tis «v«^v,)<I»ijr(D, c5s 3tav x«l ivT«w»«; 

&ta>Qri xal iidXiaxa ivaQyme, oix httaxQiipH nQOS 

iavxdv t(Jt£ tg voijcJ», dlk' az« (liv iavxov, r, Si 

iviQYBia TCQie i^etvo , xdxstvo yivBxai. olov vXr,v 25 

f«rtdv naQuaiav, tlSoxoioviitvoe Si xaxa xo opo- 

u£vov x«l *w«>« <5v roTf aMe- rott ovv «wos 

l<JTtv ivBQYBla, Zxav (inSiv vo» • n, *' /**" "^l^S, ««"«S 

iaxi navxoe. bI Si iaxiv avxoe toioutos oIos ««vw 

«?v«i, Sr«v «vTov vofl, 3r«vT« h^ov voef &axB x^ (icv sfl 

Bie iavxov 6 xotovxoe ixi^ol^ xal ivBQyBia sayxov 

i>Qav xd ndvxa i(tnBQUx6iiBva ixBi, rg Si nQoe xa 49 oZbv^T '"'r'.' ° ''Wov arkol ovx ijl.-' 
*Z«v, *;r df t,s ^i-z^-s iv olov la;t«ms ror vo/ 

x«rt ^po<,j;«p«> staa,- si Wp „ ^,0) VT' f 
r^vBxac Sh avxo TtaQaUar^v nQdg x6 (.Bvoviyuv 
Mom.e(^ivov. a om (.txapknv XBxxiZ ylZ 

10 l'Vr~ "^"^ r^viavrov i^' i^vxov, xal Vav 
10 aip eavzov snl rd ccXka- xdvriz ^^^ ' - - 

-i S(.,p<o iv. dW i. ^J iv t^r,/"-' '"" 

<^..:Sto: m ir:jT^: f "'^'^ ^« - 
.wr' ''''''' ""'^^' '^«' ^'^ - 'o!:iJo!L 

je^o<,T«. x«. aQi^oa^Braa Hvwxat oi3x .f:ro>lAt,^.W, 

"l"''^""'^'''"' ,n,i .,0. ^v IxQB'.ra.7l7"e 
vonacvo(.ov Bxovaa xr,v avvaCa&natv Lne,\oell 
a(ia tp voijto, tft^rov yBVO(isvn. 

r6 b!' tllf""- '"' '''""^*'' ""^ "^ ^vaaxof^ivr, p.399 
26 L ' ' f''^''' '^<^naaa(,ivri ^at bxbqov i&alZ 

xltZ ^^''''"- ''^'""' ** ^? '**" ''^^ *«*^ « 

VSb xa,v Bv xyoHQuv^ ixel xari^Bc, x«i SA^s^i 
(^vr,(,0VBva, ax«-vo iort xal yivtrL. ^v Jg ro 
^.vjovBVBty ^ voBtv i} ipavxdtBa^ut, \ sTlZ 
raata avxr, oi t^ ^,«., ^,,' „r„ 'A J ^. 

^^ ^^uv za acaihjta %, o;ro(yoi/ avtav olv 

4 S 
80 lillD. IV. IV, 3-6. %, toiSotkov i%u td pd&og. ort yicQ ixu ndvra 
devtipmgy ov% ovtfii telBlGig Tidvta yLvstm, xal 
HB^OQiov ov6a Ttal iv toiovtm KHiLivTj in' dfiq^GJ 

tpiQStai. ^ ^ , 

4. inst: (ihv ovv xal tdya^ov did vov oga, ov 5 
fd^ 0tiyitai ixitvo, Sats fii) duk^slv sig avti^v 
insl fiij tfc5^a tb pataiv m^ti ifiTtodilsiv • xaitov 
xal 60pLdtmv [wira>v] ^sta^v TCoklaif] slg td tgita 
dno t^v Tcgmmv n ^H^^S- «^ ^^ ^Q^S td Katco 
ioiri avtnv, dvaXdymg ry ^vi?>?? nal tfj (pavtacia 10 
i%si> riHknfSs. 8i>o ri fiviif*»?, xa^ 0^«^ '^^^ «P^" 
6tmv ij, ovn dgt6tov. 8st dh tnv iivri(iy ka^^d' 
vsiv ov pLOvov iv Tc5 olov al6^dvs6%av oti fivi^^o- 
vsvsi, dkXd %al otav diaxintai xatd td ngoa&sv 
7ta»niiata 7} d^sdttata. yivoito ydg dv %a\ \iy\ naga- 15 
noXov^ovvra, oTt i%u, i%uv nag' avtm l(S%vgo- 
tigmg n si sidsin- ^^^^S l^^sv ydg td%a dv mg dkko 
i%oi, dkkog amog mv, dyvomv dh oti i%si XLvdv- 
vivsi ilvat i%sr o di) Ttd^tia ^akkov TtsOstv 
xoist tijv tv%nv. dkV d(pi0ta(iivn tov ixst to- 20 
Mov dvatpigsi tdg (ivnfiag, onm^ovv sl%s xdytst' n 
dl ivigysia hiivmv n^dvit^ tiJv ftv)}fii?v. ov yag 
t&g xsi^svoi, n^av tvjtoi^ tva av ijv tamg dtonov 
to 6v(i^atvov, dkV n ivvafiig 13 v n d(psd-st6a v6ts- 
p.400 pov sig ivigysiav. xav6a(iivng ovv tiig Iv tw 25 
vontm hvsgfiiag iUiv, d xgotigov n t^^XV ^?'^^ 
ixst ysvia^ai idov6a ijv. 

5. ti ovv; xdxstva vvv adtn i} dvvafitgj xa^* 
nv t^ fivnfLOVSvstv , sig hvigyuav dyn; rj^ii (ilv 
fi^ avtd smgcaiisvy (ivniirjj «^ ^' «f^*^' ^ xaxa' 30 
smg(Slnv. iyslgstai ydg tovto olg sysigstat, xccl 
tovto Itfn t6 6g(Sv Ttsgl tc5v signiiivmv. ov ydg 51 sixaa^a dst %gaifisvov dno(paCvsa^ai o^ avkko^ 
ytafia, tasag%dg dkko^sv sikn^potc, dkV iarc Ttsoi 
tmv vonrmv «, kiysrac, xal iv^dds odac r(S adr(5 

6 yag olov sysCgavrag 6st Sgav rd kxsf olov si' r.c 
avaytov avrov rdv 6(p^akf.6v hnl rcvog i^ri^nkl 
<S^on^ag 6g(6n U o^6slg r(Bv o^ ai>v a^r^dvl 
Pih^or(ov. n tocvvv ftvnfin hx rov k6yov\aCvs- 
tac ag%sa^ac an6 o^gavov, ^^6rj rijg n>v%ng rovg 
10 sxH rojtovg xarakcnovang. hvrsv^sv f,lv oiv hl 
ovgav^ ysvofiivn >cal ardaa &avf,aar6v ovdiv, si 
tmv sv%a8s f^vnfinv nokk(3v i%sc o"ca>v stgnrau 
xal smycv(oaxscv nokkdg r(ov ngorsgov hyva^a^il' 
slTtsg xac aa^fiara s%scv Ttsgl avrdg dvdyxn hv 
15 a%nfiaacv ofioiocg. xal si rd a%nfiara dh dkkd^acv- 
ro a^paigoscdn ^ocnadfisvac, dkkd ^cd rmv ^'^cJx, 
xm rng roJi; tg67t(^v idcornrog [dv] yva^gctocsv od 
yag aroTtov. rd fihv yag Ttd^rj iara^aav dTtoH- 
f^svac, ra (5^J>^ od xtokvsrac f^ivscv. si dh xal 
^0 6caksysa^ac 6vvacvro, xal o{^r(og dv yvmgc%ocsv. 
a/A orav ix rot) vonrov xarik^aac, 7t(og: ^' 
avaxcvnaovac rrjv fivrjf^nv, hkarr6v(og f^ivroc i 
sxstvac, r(3v ar^r(ov dkka rs ydg h^ovac fivnfio- 
vsvscv, xal %g6vog jtkscwv kn»nv ^avrskij nokkmv 
25 nsitocnxtog iarac. dkV si rgaustaac slg r6v aia^n- 
tov xoafiov sis yivsacv rfjds nsaovvrac, Ttotog rg6- 
Ttog iarac rov fivnfiovsvscv; ^ o^x dvdyxn ^k ^dv 
Pa^og Ttsastv. iatc ydg occvn^scaag xal at^vac h%c 
tc ngosk^ovaag xai oddhv ds xc^kvic ndkcv ixdvvac, . 401 
80 ngiv ysvsas(Dg hk^stv hn' ia%atov tomv. 

6. tdg fihv oiv fistcovaag xai fista^ukkovaag 
^v%ag s%oc av rcg sinstv 3tc xai fivnfiovsvovac, 

4* K llMI, 1 1 52 Enn. IV. IV, 6—8. 53 dg dl iv tm aikm vndQ%H ^ivBiv, tCvov av avtai 
avnHOVBvoiBv, atStQmv dl itBQli^vxng tmv tB aUa^v 
Mvt0V xal dn xal ^bqI nkiov xal iSBknvng eitt^ 

ill tnv TOt; itavtbg tvxrjv, «al BTtnoXiin^^BL xal 
Toi; Ji^bg ainov tag liVTJiiag Tto^TtgaYiiovBlv. tavta 
dB tnt^v xal tag dvavoiag am^v x«l tovs Aoyt- 

0I.OVg tlvBg bM ^B^Qn^B^. dltBQ Bl0Cv. Bi OVV m^B 

Lov6. m^B &7toQOv<Siv - o^Bvog yaQ dBovtav, 10 
oMl i^av^dvov6iv, a itQOtBQOV ovx nv ^v^oig iv 
yvm^B,' tivBg av AoyteJ^ol n tivBg ^Moy^^^iiot 
atkotg Y^voivto ij d^avon^B^g; aXV ovdB ^eQi^%v 
dv^QmTtCvmv a^otg inivoiai xal mavai,, b^ mv 
dwtnn6ov0i td iiiiitBQa ii olmg td tng ps' «^^*>S ^^ 
ydg tQoitog tijg Big to Ttav TtaQ' avtmv Bv%n\^o6vvng- 
7 ftow; Sn tovi^Bov bUov ov iivm^ovBvovaLv; 
^ dil oQm^iV^ img d' av oQ^iSiv, ot^x ivi. H^ov 
mdvai, «i)t6i/ imQaxivar itavaafiivmv y^Q ^oi)to 
iv Md^og B^n- ti di, oU' Ztv UBQinX^ov x^Bg tnv 20 
Yiv x«l t6 niQvavv, oU' St. ilmv x^h x«t ^«A«^ 
Ll iS oiJ tmctv, 1? Imaiv dBi' t6 dl d^l tavtovBv to 
dh %&hg T«s tpoQdg xal t6 TtBQv^t toiovtov av Bin^ 
oW at' Bi: ttg tijv oQiinv tfiv Katd n68a eva yBvo^Bvnv 
aBQtXot Big uoUd, xal dXlnv xal alXnv ^ai itoUag 25 
notol tnv tiiav, xai y^Q ivtav^^ iiia q>0Qa TtaQa 
ih niitv p,BtQ0vvtat xollal xai niiiQai. alXat, oTt 
nal vvKtBg dtalaii^dvov0iv. ixBl dl t^iag ov6ng 
migas xmg xoXXai; matB ovdh t6 niQvatv. aXAa 
t6 didatniia oi tainov, dXV «AAo, x«l t6 Im^iov 30 
xm\/^a &XXo. did %l ow o^ac iQBl ' maQnX^ov todj 
vvv 8h iv aXXm Bi^iC ; ii dh %ai iq>0Qa ta [tmv\ dv&QmTtmv, Ttmg ov xai tdg fiBtaPoXdg tdg JtBQi 
avtovg, xai ott vvv aXXot; si ds tovto, xai ott 
jtQ6tBQ0v stBQOty xai BtBQa- m<StB xai ^vfjfin. 

8. n ovx dvdyxn ovtb 06a tig Q^BmQSt iv p.402 
5 iLvniiri ti^BGd^at, ovTS tmv Ttdvtn ^atd avfi^sPnxog 
STtaxoXov^ovvtmv sv (pavtaaia yivsG&ai^ av ts n 
vonatg xai n yvmGig svaQysGtSQaj sl tavta aiad^ntmg 
yivoito^ ovx dvdyxn TtaQSvta trjv yvmaiv avtcav 
tm xatd (lEQog aio&n^^a tnv STti^oXnv TtoLsta^ai, 

10 si fiTJ tig iQym oixovofLotto rt, tcov sv fiSQSt tfj 
yvmasv Tot) 6'Aoi; s^7tSQis%oiLSvmv. Xsym ds sxaatov 
mds' TtQmtov fisv to fin dvayxatov slvai^ d tig 
OQdj TtaQatid^sa&ai jtaQ* avtm. otav yaQ ^rj ^^«~ 
(piQTj, n M ^Qog avtov ri oXmg n alad^nacg aTtQoai,- 

15 QStmg tfj diag)OQa tmv OQmfisvmv xtvn^Btaa, tovto 
avtrj iTta&s [lovn trjg jjjvxng ov ds^a^svng sig to 
siamj dts ^nts TtQog xQsiav ^ijrs TtQog dXX^v mcps- 
Xsiav avtfi tijg SiarpoQag [isXov. otav ds xai n 
iviQysia avtfj jtQog dXXoig ri, xal TtavtsXcSg ovx 

20 dv dvdaxoito tmv toiovtmv TtaQsXd-ovtmv t^v fLvtj- 
^nV', OTtov iinds TtaQovtmv yivcsaxsi t^v alad^n^^v. 
xai ^rjv ott tmv itdvtn xata av^^s^nxog yLVoyisvmv 
ovx dvdyxn iv q^avtaaia yvvsa^aL, si ds xai yivoLto, 
ovx mats xai (pvXd^aL xai TtaQarnQnaaL, dXXd xai 

25 6 tvTtog Tov toiovtov ov didmaL avvaiad^n^^^v^ 
iidd^OL dv tLg, si t6 Xsyofisvov ovtm Xd^OL. Xsym 
ds cods' si (in^iTtots TtQonyovfisvov ysvoLxo tov 
asQu tovds slta t6vSs tsfistv iv tm xatd t^itov 
XLVsta&aL, n ««^ i^t fidXXov dLsXd^stv, ovt' av 

30 trJQnaLg avTOv oiJt' dv ivvova ^adv^ovav yivovto. 
BTtsi xai rng 68ov si nn iyivBto t6 tods dLa- 
vvaat TtQonyovfisvovy dt' diQog ds nv t^v dLS%o- 


Enn. IV. I\^, 8—10. 55 w dov no^n^aa&a^, oin ^v iyivato ^fifv fiaAati/ roi; 

^i; Btm ^tadCm yijg i^y^iv, n ^ov ivvca^ev' «ai 

d KLVBlfi^ai dl idu i^n toaovdB XQOVov, aUa fid- 

vov %ivBmai, iin^' «AAiji; tiva TtQuUv ^^S XQOVOV 

iLvnyoiLiv. oi}x Hv iv iiVTJiiri «AAov av xalakkov 

jf^di/ov iMoi.n^dii£&a. yvaQL[iov di, oirt tijg dLa- 

voiag ixovang ^o 7iQatt6(iBvov Uov xal matBvov-- 

403 0ris ovtGi Ttdvtmg 7iQaxH<^Ba»^L ovk dv itt, TtQOGs- 

YOi ytyi/ofi«i/ots ixdatoig, xal (i^v xal otav tvg 

ra^dv dil Ttoiij, ^dtriv dv iti itaQatnQol ix«(yT« 10 

Toti tavtov. Bi ovv td aatQa (p£Q6(i£va td avtwv 

%Qdttovta tpiQStat xal ovx l'va TtaQil^v tavta, 

o<f« TtaQiQXStaLj xal ro iQyov avtotg ovta n ^«« 

l5v 7tdQ£L0LV, Oiki TO TtaQimtV , Xatd 0VllP£pn- 

K6g t£ n ^dQodog, TtQog dUoig t£ n yv(D(in f*«^; ^^ 
tom, td tB avtd d£l di mv dtiQXovtai tavta, o 
t£ xQovog ov% iv loytaiim 6 iv to6^d£, £i xal 
difiQBtto, oifK dvdynn ovtB t6iimv mv TtaQiaatv 
oitB xQovmv Blvav fii/ W, ♦ ♦ * l^i^ ^« ^^^ «^^,'?^ 
ixovta , o^rov x«l ro roTttxov avtotg 7t£Ql^ tavtov, 20 
dg (tn tOTtiKOV, dUd tmttKdv iro xtVi?ft« ^lvai tmov 
ivog €ig avto iv£Qyovvtog iv 6td0£v (i£v dgTtQog to 
Igd, [iv] xLvn6£L dh tfj iv avta gw^ aLdia ov(Sri.^ xal 
(i^v Bi xal xoQBia dmvxdaBd tig tnv xCvn^iv «vroSi/, 
Bi iikv lata(kivxi Ttoti^ n =^«<^« «^ *^'^ tBlBia n ^vvtB- 25 
liamaa il dQxng Big tikog, dtBkng dh n ^'^ f*«>«^ 
Bxdatn • Bi ^l toiavtri oXa dBt, tskBia dsL si ^l a£i 
%£l£ia, ov% ixBi XQOVOV iv 6 tslsa^naBtai ovdl 
twtov matB om ifp^avv av ixov ovtcog- Sats ovts 
XQOvvKmg ovts tontKag pLBtQn^si' SatB ovdh (ivrj(in 30 
tovtmv. si (livtoi avtol (ihv tG>nv tmat (laKaQiav 
tatg avtmv i^vxatg to g^i/ MQoasfipkiTtovtsg, tavtn 5 dh tmv tlfvxmv avimv jtQog Iev tiJ v£va£t Kal tfj i^ 
avtcSv £ig roi/ avfiTtavta ovQavov ikXdfiijjBt maTtSQ 
XOQdal Bv kvQa avfiTta^cog XLvn^staat (likog dv 
aastav iv (pvatKfl tivt aQiioviix, si ovtm xtvotto 6 
5 avnnag ovQavog xal td (isQn avtov XQog avtov, 
(psQ6(isvog xal avtog xal dkka dkkmg jtQog to avto 
dkkng avtotg xal r^g ^iasmg ovang, iVt dv (idkkov 
n(itv 6 koyog oQ^otto (itdg ^mijg xal 6(ioiag t^g 
Ttdvtmv stt (idkkov ovang- 
10 9. 6 dh 6n Ttdvta xoa(imv Zsvg xal inttQO- 

Ttsvmv xal dtatt^sig, sig dsl i;vxnv fiaatktxnv xai 
^aatktxov vovv sxmv xat TtQovoiav, ojtmg yiyvotto, 
xal ytvo(iivmv STCtataaiav xal td^st dtotxmv xat 
7tSQt6dovg skittmv itokkdg rjdn xal tskiaag, jtcjg 
15 dv iv tovtotg djtaat (ivn(inv ovx ixo^^ 67t6aat ts 
iyivovto Kal olat ai 7tSQio8ot; xal mg dv xal S7tstta 
ysvotvto (inxccvc6(isvog xat av(i^dkkmv xal koyti^- 
(isvog [Ttcog ov] (ivn(iovtxc3tatog dv si'n Ttdvtmv^ 
oam xal dn(iL0VQy6g ao(pc}tatog; to (isv ovv jtSQL- 
20 odmv tng (ivn(ing xal xa&' avxo dv sxol Ttokk^v p. 404 
d7tOQiav, OTtoaog dQtd^^iog sl'n xal si sidsin. tcsxb- 
Qaa(iivog yaQ cov aQxnv tm Ttavtl XQOVLxnv dcoast* 
si 6' djtSLQog, ovx sidnasL, OTtoaa td avtov iQya, 
n otL Hv sidnasL xal (iLa ^mfj dsi' ovtmg ydQ 
25 d7tBLQog xal to ^v ov yvcSasL s^md^sv, dkV iQym, 
avvovtog dsl tov ovtmg d^tsiQOv, (idkkov dh 
7taQB7to(iivov xal d^smQov(i£vov ovx £7taxhp yvcoa^t, 
mg yuQ to avtov aTtSLQov trjg ^mrjg oldsv, ovtm 
xal znv iviQysLav tnv sig to Ttdv (liav ovaav, ovx 
30 0T( sig to Ttdv, 

10. dkk' ijcsl to xoa(iovv dttt6v, [xal] to (ihv 
(og tov dn(iL0VQy6v ksyo(LSv, to 8h cog trjv tov % 56 Enn. IV. IV, 10—12. 57 I 
I ; ll I jravTog tvxn^j ^cal tov JCa Uyovrsg ots ft€V mg 
ini tbv driHiovQyov tpsQOiie^cc, ots 8s ijtl to riys- 
(lovovv tov Tcavtogj iTcl ^sv tov dTj^LOVQyov «9?«^- 
QStiov Ttdvtri to nQoCGi xtxl 6nL6ca ^vav atka^ 
^tQSictov xal axQOvov goj^r didovtag. n ds rov 5 
x66iiov Sdi) rc i^yovfisvov iv avtf] i%oy0a m 
iTtilritst X6yov. sl ovv xal avtri (ii^ iv tm Xoyils- 
0»ai ixsi t6 trjv, fiijd' iv ta Iritsiv 6 ti dslTtoistv 
fidri yccQ ilsvQ^tat xal titaxtat a dst, oy tax^ivta' 
ta fUQ tax^ivta ^v ta yLVOfisva, tb ds itoiovv 10 
avta ri tdlig' tovto dl tvxV9 ivigysLa i^riQtriiii- 
vrjg fisvov0n9 fpQov^asmg, ^g sixcav rj iv avtfi tdiig, 
ov tQSTtoiiivng dh ixsivng dvdyxri (irids tavtrjv 
tQSTtsa&aL ' ov ydQ bts iisv piiTtSL ixst, bts ds oy 
pXiitSL- d7tolsmo(iivri yaQ dv dnoQOt' (lia yaQ 15 
i;vxn 3<«^ ^'^ ^QY^^- "^^ y^^ nysiiovovv sv xQatovv 
diiy Hal ovx otTf lilv xQatovv, ots ds XQatovnsvov^ 
7t6^sv ydQ td Ttlsimy Sats xal ysvia^at (idxnv n 
ditOQiav. xal tb dLOLXOvv Isv tb avtb dsl i^iXsL' 
did ti ydQ dv dUo xal dUo, 'iva slg TtXsia dTtoQfj ; 20 
MaitOLy si xal 'iv ov6a nstafidnoL, odx dv ditoQot' 
oi5 ydQ otL stdn nokkd tb %dv xal (liQn ^X" ^«^ 
ivavtLdasLg TtQog td (liQn, <5^« ^ovto dv dyoQot, 
BTtmg dia^stto • ov ydQ dnb tmv iaxdtmv ov8 «aro 
tmv (iSQ(3v dQXStaij dXV dnb tmv TtQmtav, xal 25 
ditb XQmtov dQla^iivn odm dvsii7todi6tm iitl Ttdvta 
ilfSL xal xo0(tst xal dtd tovto XQatst, otL itp' svbg 
iQyov p>ivsL tov avtov xal tavtov. si 8s^ dXXo 
p406xal dXXo fiovXsvoLtOj itb^iv tb dXXo-, sl^' 5 rt 
XOn TtOLStv ditoQriasL, xal d6%svn6SL tb iQyov avtri 30 
ilg dfnpifioXov tov itQattSLV iv XoyLa^iotg Lovan- 
11. iati ydQ m07tiQ i(p' ivog Jciov n ^LoixnfSLg, 10 15 20 25 30 n (liv tLg aTtb tmv i^md-sv xal (iSQmv, n ^« tLg djtb 
tmv svdov xal rrjg aQxng^ xa^ditSQ iatQog (ihv eim^sv 
dQx6(isvog xal xatd (iSQog ditOQog TtoXXaxn ^«^ ^ov- 
Xsvstat, n ^s (pvatg ditb t^g aQxrjg dnQOGdsng ^ovXsv- 
i 6smg. xal dst tov Ttavtbg trjv dtoixn^SLV xal rbv diOL- 
xovvta iv tm nysta^aL ov xat latQov s^lv slvaL, 
dXX' mg n (pvatg. jtoXv 6s (idXXov ixst tb aTtXovv, 
oam xatd ndvtmv i(i7tSQLSLXnu(iivmv cjg (lsqcov 
tmov svog. ndaag yaQ tdg fpvastg XQatst (iLa, at 
ds STtovtaL dvnQtn(iivaL xal ilnQtn(iivaL xal oiov 
ixtpvaaL, mg n ^v xXddotg t^g tov oXov (pvtov. 
tig ovv 6 Xoyta^ibg n tig dQL^(inaLg rj tig n (iV7J(in 
TtaQovang dsl (pQovnasmg xal ivsQyovang ^«^ ^Qf^- 
tovang ^«^ ^cara td avtd diOLXovang; ov yaQ dn 
otL TtOLxiXa xal did^pOQa td yiv6(isva, dst avvsjto- 
(isvov ratg tov yLVO(iivov (ista^oXatg xal tb tcolovv 
nysta^aL. oam ydQ jtOLxiXa td yLv6(isva, toaovtm 
tb stOLOvv maavrmg (livov. noXXd yaQ xal i(p' 
svbg sxdatov t,mov td yLv6(tsva xatd (pvaLv xal 
ovx b(iov Ttdvra, ai nXLXLat, cd ix(pvasLg iv xq6- 
voig, olov xsQatmv, ysvsimv, (latojv av^nasLg, dx^iai, 
ysviasLg dXXmv, ov t(Sv jtQ6ad^sv X6ymv djtoXXv- 
(livmv, smyLvo(iivmv ds dXXmv. d^Xov ds xal ix 
tov xal iv tm ysvvm(iivm av ^mm tbv avrbv xal 
av(i7tavra Xbyov slvaL. xal drj rrjv avrrjv (pQ6vn- 
aLV di^Lov TtSQLd^stvaL xal ravrnv xa^6Xov slvaL 
OLOv x6a(iov (pQ6vnaLv iarcoaav, TtoXXrjv (isv xal 
7tOLXLXnv xal av dTtXrjv ^mov svbg (isyiarov, ov 
Tc5 7toXXm dXXoLOV(isvnv, dXXd sva X6yov xal b(iov 
Ttdvra- si ydQ (irj Ttdvra, ovx sxsivov , dXXd tmv 
vatiQmv xal (isqcjv n (pQ^v^aLg. 

12. aXX' iamg tb (isv tOLOvtov iQyov (pvasmg p.406 58 Edh. IV. IV, 12. 13. av tis dicoij ^}Q0VTq6Emg 61 iv tc5 Tiavtl ov0rig xal 
Xoyi0(iovs dvdynriv %al iivi^^ag dvai, iQxv dh tovto 
dv&QmTtmv to q)QOvelv iv tm firj (pQovhlv Tt^ffte- 
vmvj %a\ to Ir^ilv (pgovstv to avto tm (pQOvetv 
VBVo^ixotmv, to yaQ loyCleG^ai tl dXXo dv eiJri, 5 
ij td ifpiB0%ai iVQBtv q>Q6vri0iv %al Xoyov dXri^ii 
%al tvy%dvovta tov ovtog\ ofioiog yaQ 6 Aoyt£6- 
ftBvog xi^aQltovtt. sig xi^dQcaiv xal (isXstmvtL slg 
sIlv nal oXmg toj fiav^dvovtt sig yvmoiv. tv^^^st 
yuQ fiad^stv 6 XoyLtofisvog onsQ rjdri i%SL 6 (pQOVL- 10 
ftog* mfSt' iv Tc5 CtdvtL to tpQOVstv. fiaQtVQSt 61 
ual avtog 6 Xoytadfisvog' otav yaQ evQrj o 6st, 
Ttinavtai, XoyiloyLSvog* xal dvsxavaato iv tm q>QO- 
V7J0at ysvonsvog, sl filv ovv xatd tovg (lav^d- 
vovtag to ^ovfisvov tov navtog Tcf|oft£r, XoyL0fiovg 15 
dno6otiov xal ditOQCag nal fivijiiag avfi^dXXovtog 
td xaQsXrjXv^ota totg naQOvai xal totg (iiXXov6i>v. 
SL 6h xatd tov sl66ta, iv mdfSsi oqov i^ovGi] 
vofiLdtiov avtov slvai ttjv (pQovriQiv. slta sl (ihv 
ol6s td fiiXXovta — to ydQ fiiq sldivai Xiysiv dto- 20 
«ov* 6id t£ ov%l xal ojtmg iatat si6i^asL; si 6h 
si6^asL Hal onmg iataL^ tC itL 6st tov Xoyi%sa&aL 
xai tov td xaQsXrjlv^^ta TtQog td naQOVta avfi- 
pdXXsLv; Hal ij yvfSaLg 6h tmv fisXXovtmv, stnsQ 
avtm at>y%mQsttaL xaQstvaL, ov toLavtrj dv sl'rj, 25 
ota totg (idvtsaL zdQsatLV, dXX' ola avtotg totg 
stoLovaL jtsTtLatsvHoaLv otL iataL. tovto 6h tadtov 
[Tf5] Tofij Jtdvta xvQioLg, olg ov6hv dfKpipoXov ov6h 
d(i{pLyvoovfisvov. olg aQa aQaQSV ^ ^dSa, tovtOLg 
TtaQafiivsL. rj avtri aQa Kal itsQl (isXXovtmv ^qo- 30 
vrjatgj oXa nal ij TtsQl 7taQ6vtmv, natd to iatdvaL' 
tovto 6h XoyLafiov i^m. dXX' si nrj ol6s td ft«A- 69 Xovta, aavtdg noLrjasL, o^ si^rjasL jtOLrjasL o^ 
^QOS tLjXin^v noLiasL, dXXd t6 snsXHv noLrjasL' 
tovTo 6htavrov t^ sixri. (,ivsL dQa nar S Jolv- 
^£*. «AA a f,ivsL Ha^^ 5 TtOLnasL,. o^yc dXXmg 
5 noLnasL, n^ c, olov t6 iv a{>rm naQd6sLyf.a ij. 
i^ovaxmg aQa jtOL^asL nal ^aavrmg- oi3 yaQ vvv 
(isv aXXmg varsQov 6h dXXmg, ^ rC nmXvsUuo- 
tyiSLv; si 6s To TtOLOVfisvov 6Laq>6omg e^sL, dXV 
eop ys 6La(p6Qmg o^ naQ^ .^«^^rotJ, dXXd 6ovXsvov 
10 XoyoLg- ovroL 6h Tta^d Tot5 ^ro.oW^- Sars ^xo^ 
Xov&rjas^ rotg i^psHig ^yoLg. alars ov6aJ rd 
TtOLovv avayxdtsa&aL nXavaa%aL oU' dnoQstv o<>6' 
s%SLv TtQdyfiara, SansQ rtvhg d^&rjaav 6vaxoXov 
SLvaL rriv rmv ZXmv 6LoixriaLv. rd ydQ i%sLv Ttody- 
15 (Lara rjv mg ioLKs, t6 smzsLQstv SQyoLg dXXorQioLg- 
rovto 6h mv jirj xQatst. dv 6s rLg xQarst xal 
iiovog, rLVog av oirog 6ioLro ij avrov zal rrjg a{>- 
rov PovXrjasmg; rovTo 6h ra^rov [rm] r^g ai^rov 
(pQOvr^asmr tm ydQ roLOvrm i} PovXnaLg (pQ^vrjaLg. p.407 
20 o^J.o, aQa 6sL t« TO.otiT^ sig .6 noLstv' iL!n 
ovd ri q>QovrjaLs dXXorQia, dXX' adrog od6svl 
^^«XT« xQ^fievos. 07}6h XoyLafim roCvvv oUh 
\ivrnLri' sjtaxrd yaQ ravra. 

13. dXXd rC 6LoCasL t^^j Xsyofiivrjs q>vasmg i 
25 roLavrri ^QOvrjaLg; ^ 6rL r) f.hv q>Q6vrjaLg nQmrov, 
n dh q>va,g iaxarov i'v6aX(ia yaQ qQovrjasmg ^ 
<pvaLg Hai rpvxrjg iaxarov 6V ia^arov y,a\ rov iv 
^^vt^ sXXa^n6(.,yov Xoyov ixsL, olov si iv xriQm 
^a^SL 6LLxvotro sis iaxarov M ^drsQa iv rrj hcl- 
iO qavsCa tvTtos, ivaQyovs (ihv oVto^ tov dvm, 'txvovg 
oe^ aa&svovs ovtos tov xdrm. o^sv o^ ot6s 
l^ovov 6h TtOLst' S ydQ ixsL T« iqe^rjs 6L6ovaa im 60 Enn. IV. IV, 13—16. &7iQoaiQit(Xiq tnv d66iv {tm 6miiati%m x«l t^Atxw) 
TtoCnaiv i%Bi, olov ml to ^BQy.av^lv tc5 itpalriq 
atccfiiva SidaxE to avtov sldog ^£Q(idv iXXatto- 
vcog 7iolij<San dia tovto rot i^ (fvOig ovde (pavta- 
6iav i%BL' n ^h votiiSig tpavtaelag xQsktav' <pav- 5 
ta6ia ds iiitaiv q>v6Bmg tvTtov xal vonGBCig. n 
Hhv yaQ ovdBvog dvtan^w ovdl avvB(Siv i%Bi^ n 
8h (pavtaala (5vvB0iv inaxtov' 8id(o6L yaQ ta (pav- 
ta(S^ivti Bmvai a iita^BV n ^^ 7^^^^ «^^^ ^f 
ivBQyBt il avtov tov ivBQyn<Savtog, vovg fi£V ovv 10 
i%Bh i^^Xn ^^ n ^^^ ^ccvtog ixoiil(Sato stg «fl xal 
tovto i(Stiv avtrj to gifi/ xal to (paivoiiBVOv asl 
0vvB($vg voov(Sng ' To dh a ai}tng iiKpavtaa^sv Big 
vlnv (pv6vg, iv Xi Utatai ta ovta, r/ xal itQO tovtov, 
xal iattv i0%ata tavta tov vontov' ndn yccQ td iv- 15 
tBV^BV ta ficfini^ata, dXl' n 9^^^S ^k civtnv Ttoi- 
ov0a xal 7td0%ovaa , ixBivn ^h n ^Q^ ^"^^^^,, ^^^^ 
Ttkn^iov avtng 7toiov6a ov 7td6%BVj ij 8' iti avco- 
^Bv Big 6(6fiata n ^k vAi/v ov TtoiBt. 

14. td dh 6G)itata V7t6 (pv6BG)g iByonBva yiyvB- 20 
6&av td filv 6t0i%Bta avt6 tovto, td 8h Jfija xal 
td (pvtd aQa ovtGtg^ a6tB tiJv (pv6LV olov TtaQa- 
XBiiiivnv iv avtotg i%BLv; olov iTcl (pcstog «JTfA- 
^ovtog ov8hv 6 driQ avtov i%Bt, dXk' i6tiv olov 
%mQlg to (p(ag, %mQlg 8h 6 d^Q olov ov xtQvdiiB- 25 
vog' n 0^01/ iTtl tov 7tVQog xal tov ^BQnav&ivtog, 
p.408 ov aTtBX^ovtog nivBi tig ^BQfiotng itiQa ov6a TtaQa 
tnv ov6av iv tm 7tVQij nd^og tt tov %BQ^av%iv- 
tog. tnv fihv ydQ p.0Q(pnVj nv 8i8ca6i tm 7tka6^ivtij 
BtBQOv Bl8og ^Btiov 7taQ avtnv tnv (pv6iv. bI Si 30 
T* aUo TtaQd tovto i%Bij o i6tiv olov fi£T«|v Toy- 
Tou xal ainng tng (pv6Bmg, Ji^Ti^Teov. xal n^^ig I^bv 61 8ca(poQd q>^6Bmg xal tfjg BiQnfiivns iv tm Ttavti 
I CpQovn^smg, BlQntai, 

15. ixBtvo 8h ^TtOQov 7tQ6g td vvv aTiavta 
BiQniiBva' ai ydQ ai^v ^hv TtBQl vovv, ^Q^vog 8h 

6 TtBQi ^vxnv - iXBCV ydQ ^CCflSV tijV ^7t66ta6LV 

tov XQOvov TtBQl tnv rns tvxng ivBQyBiav xal H 
BXBLvng- ^mg oi5 fiBQiiofiivov tov xq6vov xal t6 
7taQBknkv^6g ixovtog fiBQitocto dv xal ^ iveQyeia, 

^m TtQOg t6 7taQBXnXv&6s i7tl6tQB(pOV6a 7tOLn6Bt 

10 xav ,v tfj tov 7tavt6g ^vxn tTJv fivnfinv; xal ydQ 
av Bv fx£v tm aimvc tjJi/ T«i;Tdri?Ta, iv 8h tco 
XQovm trjv itBQotnta [8Bt] ti&B6^ac, ij tai)t6v aimv 
B6tac xac XQ6vog, d ^al tatg tiis ipvxns ivBQyBcacs 

tO flBtafidUBiV 01} 8(D60flBV. dQ' oiv tds flhv ^flS- 

Ih tBQas ^l^vxds fiBtafioXnv ^Bxofiivas znv tB dklnv 
X(,c tnvBv8Bcav ola iv xQ6vm cpn^OfiBv Blvac, tijv 
dB tov okov yBvvav fihv xq6vov, ov firjv iv xQ6vm 
Bivai; akk B6tm fin iv xQovm- ti [8'] i^tlv, 6' 
TtOiBtjevvav ai^trjv xq6vov, dkkd firi aiiSva; ^ 
20 or., a yevva, odx di8ca, dkkd TteQcexofiBva xQ^vm- 
B7tBi oy8 at ipvxal iv xQ^vm, dkkd td 7td^n «^~ 
tmv atta ^ i6tl xal td 7toirjfiata. di8iOi ydQ ai 
^n^i, xal 6 XQovos v6tBQos, y.al t6 ev xQ6vm 
Bkattov xq6vov' 7tBQiixBiv ydQ 8Bt t6v xq6vov to 
25 Bv xQovm,^ S(S7tBQ, g>n<^i, r6 iv to^tm xal ev dQi&fi^, 
16. dkk' ei iv a{>tfi t68B fietd t68B, xal t6 
TtQotBQov xal To v6tBQov TQi/ 7toiovfiBvmv , xal ei 
Bv XQovm ai^tn 7toiBt, vbvbc xal 7tQ6s t6 fiikkov 
« 8b toi;to, xal 7tQ6s t6 7taQBknkv&6s. rj iv tots 
m 7toiovfuvois t6 TtQotBQov xal 7taQBknkv^6s, iv ar^tfj 
dB ov8bv 7taQBknkv»6s, dkkd 7tdvtBs oC k6yoi ccficc, 

(^07tBQ BtQntai. iv 8h tOtS 7tOiOVflBVOiS t6 0^% f ■ 

Ijt 62 Enn. IV. IV, 16. 17. 63 af*a, iml ovdh ro oftov, xakoi iv totg Xoyoig to 
6fi0Vj olov xsiQsg xal nodsg ot iv Adyw- iv d^ totg 
p.409 ai^^fitotg %GiQig. naltoi xdxst aklov tgoTtov to 
XmQtg- StStB %al ro ngotBQov alXov tQonov. rj to 
[jtlv x^Q^S «^'^oe av tig itSQOtriti' to dh TtQotSQOV 5 
xmg, sl (ifi ixi0tatot to tdttov; imatatovv dh 
iQst to tods (istd tods' did ti yaQ ovx d(ia itdvta 
ifStat; ^ si (isv dlXo to tdttov xal ij rd^tg, ovtog 
ti^g olov liysiv si dh to im6tatovv i; TiQcStr} 
td^ig, ovxitt liysi, dkkd Ttoist [Jtovov tods fistd 10 
tods. si yaQ liysi, sig td^tv ^Xiitov Xiysv a6ts 
stSQOv tijg tdlsmg itStai. Ttmg ovv tavtov; oti (iiq 
vXri xai sldog to tdttov, dXV sUog (lovov xal 
dvvafiLg xal iviQysia dsvtSQa (istd vovv i6ti i^vxfj ' 
to dh t6ds (istd t6ds iv totg XQdy^iaaiv ov dvva- 15 
liivoig S(ia ndvta. as(iv6v ydQ n xal i} ^vxrj i} 
toiavtrij olov xvxkog 7tQo6aQ(i6tt(ov xivtQfp sv^vg 
(istd xivtQOV avlrjd^sig, dtd6tri(ia ddtdatatov. ovro 
ydQ ixsi sxadta' si tdya^6v tig xatd xivtQOv 
ragftf, tov vovv xatd xvxlov dxivrjtov, \l;vxrjv ^f 20 
xatd xvxXov xivov(isvov dv tdlsis, xivov(isvov dh 
trj i(ps0si. vovg ydQ sv&tfg xal ixsi xai TtSQLsikr}- 
q>sv, ri dh ifvxrj tov inixsiva ovtog ig^istac, rj 61 
tov Ttavtog 6(patQa tijv ifvxriv ixsivcag iq)tS(Jisur}v 
§XOV6a rj 7ii(pvxsv i(pis6^ai xivsttat. 7ti(pvxs 61 25 
fj 6m(jLa rov ov iativ i^m i(pis6^ai • rovro 8h TtsQi' 
xtv^aa&ai nai xsQisl^stv itdvtrj savtm. xai xv- 

17. dkkd Ttmg oi; xai iv '^(itv ovtmg at voyj- 
6sig at Tijs flrvx^^g nai ot koyoi, dkk' ivtav^a iv 80 
^^oVoe^ to vatSQOv xai at ^rjtij^sig (adi; aQ' oti 
MokXm a aQXSi xai xivsttai, xai ovx 'iv XQutst; ^ ro^cc^ov ovx y,0^ivov iv «,5rp, dXXic ngdsr^ 
«AAo uBl ycal uUo il^- 8»ev &lXo ro ^oLvau 

o fisfi,ix,v^ ,^a,&sv ro^r.', «'r« rot^r.'. x«i ydg r« 
noUcc agzHv dvdy^r, :toXXds xat rcig q>avra0ius 
Hvac xal in,xrr,rovs ^al xacvdg aAAov £Uco xal 
eii:toS,ovs rots atirov i^datov Kcvr,,iuat xal W 
yriliaccv. oravydg ro in,&v,,r,rtxdv xcvr,9ij, ^X9ev 
10 , ^„^r«<,.« ror^rot, olov ata»r,ats dnavydrJri xal 
f^VWnxr, ror- nd9ovs dnacrovaa avvins0»ac ^al p 410 
ex:toec^ecv ro iicc»v,,ori,ievov ro Sl ii, &vdy^r,s 
tv anoga, avve:t6,cevov xal xogCtov ^ xal dvrcrat- 
vov ycvsrac xal 6 &v,i6s 6i sis Spcvvav :taga- 
16 xaXcov raavra nocet xcvr,9ds xal al rov ac6,,aros 
Xguac, xac ra nd&r, SlXa nocet aUu do^d^uv xal 
V ayvoca Sh roV dya9cSv, xal ro ^^ ij^.cv o rc 
»,? ""r,?, «yoftsV,, xai ix „i; i,cy,,aros rovrcov 
aUa.^ aU el xal ro ^iXtcarov aird dXXa SoU- 
20 Ja; r, rot; xocvov ■f, dnogca xal ^ dXXoSolCa- ix 
Shrov fiaXrcarov 6 Xoyos 6 6q96s sig r6 xocv6v 
MHsrc, acvac iv ra ,iiy,,urc, oi ry aritov cpriaec 
aa»svr,s, aU olov iv noXX^ &0Qvfi^ ixxXr,acas 6 
agcaros Tcov av(ifiovXa,v eindv o^ xgaret, dXX' ot 
axyovis rcSv &OQvfiovvrcov xal fiocivrcov, 6 Sh 
xa9nrac ^avxij oiSiv Svvr,9eis, ^rr,^«is Si rcS 
»OQvPa, rcSv xscqovcov. xal iarcv iv fiiv tco cpav- 
Xorarq, ctvSgl r<5 xocv6v xal ix ndvrcov 6 'av9Qco- 
Jtos xara noXcreiav rcvd cpavXr,v iv Sl riS uiaco, 
"(v y noXfc xdv XQr,ar6v rc XQarrjaics S^,iorcxijs 
noicrsias ovx dxgdrov ovar,s- iv Se tcS ^eXrlovc 
''QmoxQtttcx6v r6 rris ?(0,-g cptvyovros ^Sr, r6 xoc- i 64 liinii. iv. IV, 17-19. vov TToi; av^gcSTtov xccl rotg dfisivo0iv [avrov] di- 
dovtos' iv 8h Tc5 dQietm, ta x^Q^tov'^'', 'iv to 
UQXOV, xtxl nagd toiJtov eig td akka ri Taltg- oiov 
dittrjg itoksoig ovGi^g, Tjjg fihv dva^ trjg dh tmv 
xdtco, xatd td avm xo(S(iovii£vrig. dlV on ys iv 5 
T^ Toi5 Ttavtog t^X^ ^*^ ^*' ^^^ tavtov xal ofioicsg, 
iv 8h toig dXXoig dXXcag, xal 8l' a, dgritaL. tavta 
^ilv ovv tavty. 

18. nsQl 8h tov ai iq)' iavtov ti ix^i to Gafia 
xal TCaQOvatjg tfj fqg i^vxrjg ix^^ V^^ ^'^ i8iov, ^ 10 
o f%€t iq (fvaig iotly xal tovto iati to TCQooofii- 
lovv Tc5 GcS^atL, [axsTttiov}, ^ xal avto to (?c5fia, 
iv d xal i^vxri xal q^v^ig, ov toioikov slvav 8al, 
olov t6 dipvx^v ^(d olov b dr^Q 6 JtstpatLafiivog, 
dXX' olov 6 t€^£Qiia0fiivogj xai iati to acjfia tov 15 
^aov xal tov tpvtov 86 olov axidv ^v^^s ix^^^^ 
xal to dlyalv xal to rj8£6d-ai 8£ tdg tov adfiatog 
iq8ovdg 7t£Ql to toi6v8£ ac5[id iativ rmlv 81 ri 
p.411 tovtov dXyt}8cov xal 1} toiavtr} t^8ov^ £ig yvcaaiv 
dxa^^ i^X^tat. Xiyca 8£ ijfiri/ tfj dXXij i^vxfi, dt£ 20 
xal tov totov8£ acSfiatog ovx dXXotgiov, dXX' rmav 
ovtog' 816 xal fiiX^L ijftfi/ avtov cjg rjficov ovtog. 
ovT« ydQ tovto iafihv rjfi£tgj ovt£ xa^aQol tovtov 
'^ji£tgy dXXd i^TJQtritaL xal ixxQi^atai ^^c5v, i^fi£tg 
81 xatd to xvQiov, ijficov 81 dXXag ofioicog totko. 25 
dto xal ri8ofiivov xal dXyov vtog (liXsLj xal oatp 
da&£viat£QOi fidXXov, xal oam iavtovg ft^ x^Q^" 
to^isv. dXXd tovto ri^cav to tiyLitatatov xal tov 
dv^QCHTtov ti^ifis^a xal olov £ia8v6y.£^a £ig avto. 
XQri ydQ td itd^ri td totaika (iri i^vxrjg oXag £lvai 30 
Xiy£i>Vy dXXd acS^atog tOiOvSs xai tivog xoivov xai 
avvaiitpotiQOv. otav ydg iv ti i^, avta oiov av- 65 tccQH£g iatcv oiov ac5fia ti6vov ti dv %d%oi d^^v^ 
Xov ov; 8cacQovfi£vov ydg ovx ai^to, dXX' t; iv 
avtco ^vcoacg- tvxrj t£ (i6vfj o^ tovto xal ovtcog 
iXovaa ix<p£t}y£c Ttdv dtav 8h 8vo id-iXrj ^v £lvac, 
5 iTtaxtat xQV^d(i£va tm Hv rc5 oi>x ida^ac ^lvac h; 
triv y£V£acv £ix6tmg tov dXystv ix^c Xiyco 8h 8vo 
oyx d Svo acofiata- (lia yd^ q^t^acg- dXX' 3tav 
ocXXfj q)^0cg dXXrj imrj xocvovstv xal yiv£c dXXco 
nccL xc To x^^ov Xdfifi TtaQd tov XQ£ittovog, xal 

10 £X£tvo (ihv firj 8vvfi&f, ^'^fietv, ix£ivov 8i tc txvog 
xal ovtGf yivfjtac 8vo xal Ih fifragi) y£v6fi£vol 
Toy t£ 6' ^v xai tov S firj iSvvfj^f^ i'x£cv, ditOQiav 
£y£vvria£v avtm iitixriQov xocvoviav xal oi5 ^a- 
^aiav £iXrix6g, dXX' £ig rd ivavtca d^l q)£QO(iivriv 

15 xatGf t£ oiv xai dvco aicoQovfiavov q>£Q6fi8vov (ihv 
xatco d7tfjyy£tX£ trjv aitov dXyfj86va, TtQdg 8h t6 
«1/01 Tiji, la{^Tov ^8ov^v 8cd t^i/] iq>£acv trig xoc^ 
vmviag. 

19. tovto 8ri to X£y6fi£vov {j8ovfjv t£ alvac 
20 xai aXyri86va, elvac fihv dXyfj86va yvcoacv dnayoo^ 
yng adfiatog iv8dXfiatog i^vxrjg at£Qvaxofiivov, ijdo- 
vnv 8h yvtoatv ^a^ov iv8dXfiatog i^vxijg iv amfiatc 
iyaQfiotofi£vov jtdXcv ai. £X£t fihv 01)1/ t6 nd^og, 
n 8£ yvyyacg tf)g aia^nnxijg nn>xng iv tfj y£ctovia 
2o aia&ofi£vng ^ocl d7tayy£iXdang t^ dg S Xfjyovacv 
ac aia^fja£Lg. xal rjXyvv^fj fihv ix£tvo' Xiycf 8h p.m 
to nXyvv&n T^o 7ti7tov%£v ix£tvo- olov iv tfi tofiy 
refivofiivov toi) acofiatog f) fihv 8caiQ£acg xatd tov 
oyxov, ^ 8h dyavdxtnacg xatd tov oyxov tco firi 
30,ioVov 'oyxov, dXXd xai toc6v8£ '6yxov elvac' ix£t 
8h xai ^ q>X£yfLovifi' V<^^eto 8h ij ^u^t»? ^^QaXa- 
povaa tc3 iq>£^^g olov xeta^ac. 7tdaa 8h na?^£to 

PLOxm. n. ^ 

5 4,. 
f » 66 Enn. IV. IV, 19—21. 67 fo ixii xd^os ovx auTiJ ita^ovca. aia^avoiisvri 
yccQ %aaa init Uyn t6 nd^og ilvav, ov n nlrjyiq 
%al ij odvvTi. d di ijv avtii iia^ovaa iv^ Tiavtl 
Un tw ad>aTt ovtfa, ovh dv ilmv ovd' dv inn' 
vv0iv OTt ixit, dXr ina^iv dv tijv odvvriv %aQa 5 
mtl mSvvYi%n olti, nal ovk dv iUiv oUi idriXaaiv 
oTt ixitn dXXd onov htlv ilmv dv kxiv' iatijh 
navtaxoiK vvv dh 6 ddxtvXog dXyil, xal 6 dv- 
#^oj3tos dXyilj oft 6 ddxtvXog tov dvd-gciTtov,^ tov 
il ddxtvXov 6 dv^Qionog Xiyitai dXyilv^^ SaiciQ lO 
nal 6 yXavxog dv^QCHTiog xatd tb hv 6q>^aX^m 
fXavxov. ixitvo (ihv ovv to TCiTiov^dg dXyit, il 
Hn tig t6 dXyitv ttitd t^g htpiins aia^nOicag nigi- 
Xagi^dvor itiQda^pdvGiv dh dnXovotL tovto ani^ai- 
viij mg ddvvrj (iitd Toi; f*i} Xa&itv tnv odvvjiv tr^v 15 
ai6f^n^tv. dXX' ovv trjv aia&ri^i>v avtnv ovx 66v- 
vnv Xixtiov, dXXd yvmGiv 66vvrig' yv(36iv dh ov- 
eav duai^ri ilvai, Iva yv6 xal vymg dTiayyiiX^. 
Mi7tov»(og ydQ dyyiXog ax^^^^tf^^ ^9 ^^^^^ n «>«?>« 
dMayyiXXii^ n ovx vytm ^yy^^og, ^ 20 

20. xal tmv oa^atLXciv dh im^viAiav tiJj/ 
d^Xnv ix Tov ovtag xotvov xal t^g tOLavtrjg 6a- 
(tatLxng q>viSiGig dxoXov^ov ti&ia&aL yivia&aL. ovts 
yuQ t^ 6jtG)0ovv ixovtL 0G)natL dotiov trjv dQxn^ 
tng 6gii£G)g xal TtQO&vnlag, oiki tfj ipvxrj avtfj 2b 
aXftvQav n y^vxiGiv gi|Ti?<Jtv, dXXd o Gmjia niv 
i6tLv, i^^iXiL dh (in (tovov aafia ilvaL, dXXd xal 
XLvn^iLg ixtrjaato nXiov n f^vtrj, xal inl noXXa 
did tnv inixtYiGLV nvdyxa6taL tQi7ti<5^uL' 6l6 ov- 
tG)6l (ihv ixov dXpLVQciv, ovtG)6l dh yXvxiG)v, x«l 30 
vyQaivia^aL xal ^iQ(iaLVi6^aL , ovdhv avra (liXn- 
6avy ii (iovov ijv. mCJtiQ dh ixit ix tns odvvtis iyivito ij yvmGLg, xal dndyiLV ix tov TtOLovvtog 
TO nd^og ij ^vxn fiovXofiivn i^oCiL t^v q>vynv, 
xal tov 7tQG)tov Ttad^ovtog dLddaxovtog tovto <piv- 
yovtog 7tG)g xal adtov iv ttj avatoXfj, ovtG)g xal 
6 ivtav^a n (ihv aia^n^Lg (la^ovaa xal n tpvxn n 
iyyvs, n^ drj (pvacv ^a(ihv t^v dovaav ro lx^os, 
n (ihv (pvaLs tnv tQavtiv inL^v(iiav tiXos ovaav 
riis ciQla(iivns iv ixiCvG), rj ^' cia&rjaLs rr)v wav- p.4i3 
raaCav, dq>' ns rjdn ^ TtOQC^ic ^ ^pvxn, ^ ro jtOQC- 
10 gai/, nj^vtLtiCviL xal xuQtiQit xal ov jtQoaixiL 
ovti r« dQiavtL tris i7tL»v(iCas, ovti zco (nrd 
tavta i7tLti^v(irix6tL. dXXd dia tC dvo i7tL^v(iCas, 
dXV ovx ixitvo ilvav to i%L^v(iovv (lovov to acS(ia 

tO tOLOvdi; ^ ii BGtLV itiQOV ij (pvaLS, itiQOV dh 

15 t6 <?«>« ro toLovdi TtaQd trjs (pvaiG)s yiv6(iivov 
- iatL ydQ )} (pvaLS ^QO tov ro rotoVdf a(3(ia 
yivia^aL, avtn y^Q ^OLst to toiovde acj(ia TtXdt- 
toyaa xal (iOQtpovaa- dvdyxri M^^ ccQXiLv a^tTjv 
r^^ff t7tLd^v(iCccs , dXXd t6 tOLovdi ac5(ia to Ttizov- 

20^6ff radt xal dXyvv6(iivov tc5v ivavtCov n 7tdaxiL 
i(pLi(iivov, ndovfjs ix tov 7tovitv xal TtXrjQciaios 
ix tns ivdiCas- trjv dh (pvaLv iJg (intiQa, coaziQ 
atoxalo(iivnv t(av tov 7ti7tov^6tos §ovXn(idtG)v, 
diOQ^ovv ti 7tiLQda^aL xal iTtavdyiLv iis avt^v 

25 x(d ^ijtrjaLv tov dxea()(iivov 7toiov(iivnv avvdipaad^aL 
Tj iptrjoiL rrij tov TtiJtovd^otos i7tL^v(iCa xal tr^v 
7CiQdtG)aLv d7t' ixiCvov 7tQ6s avtnv nxitv (3ati 

rO (liV i7tLd^V(iiLV fg aVtOV ilTtOL dv rt^ TtQOiTtLd^V- 

(iCav xal CaGis 7CQ0%v(iCav, tr^v dh «^ dXXov xal Sl' 
^dXXo izL^v(iitv, trjv dh TtOQL^oiiivriv rj (i^ dXXriv 

HvaL. 

21. ort dh tovto iatL, 7tiQL o n dQxn trjs iTtL- 

5* .;.>i 68 Enn. rV. IV, 21. 22. 69 ^v^Cuq, nal al ^Atxtat ^aQtVQOVdiv al did^OQOi. 
uklai yaQ Ttaidmv xal neLQaKicov xal dvdQc5v at 
Ccaiiatixal vyiaivovtov ts xal voaovvtcsv tov im- 
J&v(ifitiKOV Toi) avtov ovtos' diiXov yaQ oti tco 
^c^tiatiKov xal amfia totovde elvai tQsnofievov nav- 5 
toiaq tQOTtaq navtodands xal tdg i7ti^v(iias l'6xsi, 
xal to fiij <Svvsy€iQe(S^c(i dh jtavtaxov tals Isyo- 
fiivats TtQO^vfjiiaiS tiqv 7id0av ijti^vyiiav sis tikog 
tijs acanatLX^s (isvov0r}S xal TtQO tov tov loyiafiov 
Blvai fiij povlsa^ai ij cpaystv rj TtiBtv iiti ti itQosl- 10 
^oviSav fqv ini&vfiiav Uysi^ o0ov rjv iv ta toi^de 
0mfiati, Tijv dh <pv<SLV fiii avvdtac^at avtrjv nrjdB 
XQoa^io^ai firiSh ^ovUa^ai, SansQ ovdh xatd 
q>v0LV ixovaris dyuv bIs <pv(SLV, cos dv avti]v t6 
ytaQd <pv6LV xal xatd cpvatv imatatovaav. ei ds 15 
Ttff TtQog t6 TtQotsQOv Uyoi dQXStv to acana did- 
qiOQOV yivofisvov xal diacpoQOvg t<p iTti&vnritLxa 
p.414 tds iTtL^vfiias notstv, ovx avtaQXSS kiysv TtQOs tb 
dllov 7ta%6vtos dklGis ^^to vithQ dllov dtafpoQOvg 
iitiJ&vpLias sxsiVj OTtots ovd' avtci yivstat t6 TtOQt- 20 
^ofisvov, ov ydQ di) tm im^viifjtixa rj tQOCprj 1} 
JS^SQptotris xal vyQotris ovdh xivrjats ovdh xovcpiaig 
xsvovfiivov ovdh jtkrJQCDOts (isatov^ivov, dlV ixsi- 
pov Ttdvta, 

22. iitl dh tmv cpvtcav ccQa dklo (ihv to olov 25 
ivaTtrix^^sv tots acanaaiv avtmv, dkko 8s to xoQtt 
friaav, dij iTtt^vfirittxov fjthv iv rifitv, iv ixsi- 
vots Sh tpvttxov, rj iv fihv t?] y^ tovto t^xns "' 
avty ovariSj iv dh totg tpvtots tb uTtb tovtov; 
Iritriasts d' dv ttg TtQotSQOv^ tis ^vxn iv t|/ yf], 30 
TtotSQa ix tijs acpaiQag tov Ttavtos, ^V xai (tovnv 
doxst tvxovv TtQcitcas Ilkdtmv, olov ikka(ii;ts slg tnv ynv, n ndktv ai kiymv nQtotrjv xal jtQeaSv- 
tatnv ^scov ttov ivtos o^Qavov xal ai^trj didcoa, 
i^yxrjv otav xal rots datQots. ntos ydQ ' dv ^sos 
eiVi ^i M ixsivnv ixot; Sats avfiflaivst xal td 
^ nQayiia oncos h^t HsvQstv [^tWj dvaxokov, xal 
(ist^to anoQiav rj odx ikdttio s^ dv slQrjxsv 6 
nkata>v yivsa^at. dkkd nQ6tSQov, ntos dv sdk6^ 
yios sxstv tb nQdyfia doists. trjv (ihv oiv wvtt- 
xriv tl^vxrjv ds hst ^ yij, i^ r^y <pvo(,sv<ov i^ adtrjs 
10 av tts tsx(iaiQotto' si dh xal ^^a nokkd ix yrjs 
ytyofisva oQdtat, dtd ti od xal ^coov dv tts slnot 
avtriv stvat; ^^ov dh toaovrov oiaav xal od a(it^ 
^Qav (lotQav Tot) navtos dtd ti oi5 xai vovv i'xstv 
fri<5sts xai ot?T« ^sov slvat; stnsQ dh xai tc5v 
15 aatQtov sxaatov, dtd ti od xai t^v yrjv ^coov (isqos 
tov navtos t^ov ovaav; oi5 ydQ drj s^oi&sv (ihv 
avvsxsa^at i5;r6 tvxflS dkkotQtas <patsov, ivSov 
ds (irj sxstv (6s od dvva(iivris xai a^trjs h^tv 
oixstay. 8td Ti ydQ rd (ihv nvQtva dvvatat, tb 
20 dh yritvov oi^; aS(ia ydQ ixdtSQOv xai or^x Ivss 
sxst ovdh aaQxss odd' al(ia oi^dh vyQov xaitot rj 
yj notxtkcotsQov xai ix ndvtcov ttov a(0(idt<ov. si 
S ott dvaxivrjtov, tovto nQos tb (ir^ xtvsta^at ix 
tonov kiyot tts dv. dkkd tb aia^^dvsa&at nc5s' 
25 n<os ydQ xai td datQa-, or^ yaQ drj oidh aaQx<ov 
TO aia^dvsa^at, oi;'d' <yk<os a<o(ia dotiov trj tpvxrj, p.415 
i^va aia&dvotto, dkkd tci a6(jiatt dotiov tjjvxrjv, 
tva fi xai amt^rjtat tb ac5(ia- XQtttxfj 8h ovarj trj 
i^vxu vndQxst fiksnovari ^k aco^ia ix tc5v tovtov 
30 na»ri(idt<ov tiijv xQiatv notsta^ca. tiva oiv na&rj- 
f^i^ta y^sj xai tivcov al XQiastss insi xai td <pvtd 
««^ oaoi; yfis oidx aia^dvstat • tivcjv ovv al aiad^rj- § 70 Enn. IV. tJiig ml did rtVov; 7} ov tolfiriTEOv xal avsv oQyd- 
vmv yvvB6^ai aia^nmig, xal sig tlva dl XQsiav 
to aia^dvsa^ai avtfi] ov yccg dri did to yLVcSaxHV 
dQxst yaQ 1} tov (pQOvstv taag yvmaig^ olg t^V ix 
Tov aia^dvsami, yivstai ttg %Qsia. n tovto ^ihv 5 
OVK dv tig (SvyiGiQri<5sisv. i<5tt yaQ xal TtaQa tiJv 
XQsiav iv totg aia^riTotg sjh^jk i(^ oisLMkmiS^^^ 
olov iiUov xal tSv dUov xal ovQavov xal yrjg' 
al ydQ tovtmv aia^rjasig xal TtaQ avtmv ridstai. 
TOVTO nsv ovv axsmiov vatSQOv vvv ds Ttdktv^ 10 
sl al aia^astg ttj yfi. xal 5««i/ tivoiv ai aia^i]- 
6stg, xal nmg. rj dvayxatov TtQOtSQOV dvala^stv 
td ditOQfi^svTa %al xa^olov la^stv, si dvsv oQyd- 
vmv ifSTtv aia^dvsa^atj xal si nQog %Qsiav at 
aia^astg, xdv si dUo rt TtaQa trjv %Qsiav yiyvotto. 15 

23. dst dr^ %ia^at mg tb aia^dvsa^at tdov 
mia^fiteSv iatt tfi tv%fj rj tm tcSc) dvtikrittg triv 
jtQoaovaav totg acinaat jtotottita avvtsiarjg xal td 
etdrj avt(5v dnofiatto^ivtig. ^ toivvv (lovr} i<p' 
iavtiig dvttXij^stat, n fiST dUov. /iidvi? nhv ovv^ 20 
xal i<p' iavTfig Mc5g; i(p' iavT^g yaQ T(av iv avTTJ 
xal (lovov voijatg' si ds xat dllmvj dst TtQOTSQOv 
xal Tavra ia^fjxivat ^'tot ofiotox^staav ^ Tm ouoio)- 
#£i/Tt awovaav. ofioimd^n^at nsv ovv itp^ savTtjg 
fjtivovaav ov% oUv ts. 7tc5g yaQ dv ofiotm&siri 25 
anfistov yQa(infj\ ijtsl ovds ij voriTrj Tjj aia^tiTJ^ 
dv yQafifJt^ i(paQfi6astsv, ovds to voriTOv TtvQ n 
av^QG)7tog rc5 aia^riT(p TtvQi ij av^QGrjtm. iitsl ovd' 
ij q)vatg n Ttoiovaa roi/ dv^QG)7tov rw ysvofiivcu 
dv^QG)7tm sig tavtov , dkXd fiovrj , xav oUv ts ro5 30 
aia^ritm ijtt^dkksiv, TsksvTtiast sig rijv rov voriTOV 
avvsaiv, ix(pvy6vtog tov aia^rjTOV aurijv ovx i%0V' IV, 22. 23. 71 arjg^oTip a-bTov kdfiotTO. insl xal td 6Qat6v, 8tav 
tv%ri TtOQQGT^sv ^Qcc , xdv 6tt fidktaTa sldog sig 
avTriv rjxji dQ%6fisvov to 7tQ6g at^T^v olov dfiSQsg 
ovy kriyst sig ro vnoxstiisvov xQmfia xal a%rjfia p.m 
5 oaov saTtv sxst ^Qmarig. 01} ro.Vt;r dst fi6va Taika 
stvat, To s%G) xal riji/ tl;v%rjv' i:tsl oi}3' dv jtd^oi- 
akka dst ro Ttstaofisvov tqCtov stvat, tovto ds iatt 
To Trjv fiOQ(pijv ds^6fisvov. avfiTta^hg d^a xal 
ofiotOTta^S dst sivat xal dkrig fivdg xal ro fihv 
10 Tta^stv, To ds yvtavat, xai Totomov ysvia&at ro 
Tta^og, otov am^stv fisv rt tov ns7tovrix6Tog, firi 
fisvTot Ta-dT^v slvat, dkkd ccts fiSTa^i^ tov Ttsitotri- 
noTog xal tv%rjg Sv t6 Ttd&og i%stv fista^v aia^ri- 
tov xai votiTov xsifisvov fisaov dvd k6yov, avvditrov 
15 itmg Td dxQa dkkrikotg, dsxTtxov dfia xai ditayysk- 
Ttxov {,7tdQ%ov, ijtttfjdetov Sfiotm^^ivat sxaTSQm. 
OQyavov ydQ 6v yvG)aso)g rtvog ovrs Ta^Tov dst 
roj ytvmaxovtt slvat ovts rc5 yvmad-riaofisvm, ijtt- 
Tfjdstov dh sxaTiQG) ofiotm^iivat , rc5 fihv ^|g, dtd 
20 roi) Tta^stv, r« dh stam dtd tov t6 nd^og ai^Tov 
sidog ysvia^at. si di^ xoivvv iyihg ksyofisv, 6t' 
oQydvmv dst amfiaTtxmv rdg aia&ijastg yCvsa^at. 
^ccl ydQ TOVTO dx6kov^ov rm Trjv t(;v%riv TtdvTri 
aGifiaTog s^m ysvofiivtiv firidsvog dvTtkafifidvsa^at 
25 aia&riTov. r6 dh oQyavov dst rj Ttdv ro atSfia, ^ 
f^iQog Tt TtQog i^yov rt d(pmQtafisvov stvat, olov 
ini d(pfig xai otsmg- xai ra TsxvtiTd dh T(dv OQyd- 
vmv idot Ttg dv fisTa^v t(ov XQtv6vTmv xai roJv 
mvofiivmv yiv6fisva xai dnayyikkovTa rc5 xqCvovti 
«0 Tiiv Tmv VTtoxstfisvmv /dfdrr;r«. 6 ydQ 'xav^v rcJ 
sv%st rw iv Tfi tv^fi xai rcJ iv rc5 ^vk(p avvatl^d^ 
Mvog iv Tm fiSTa^v TS^sig ro XQtvstv tm Ts%vCTri I hd 


72 Eim. IV. t6 rs%vritbv idmxiv, d dl ovvaTttHV dsi to xqi- 
»ri66(i£VOv Tc5 dQydva, if xal did tivog fietaiv 
dnGtrjxotos Ttof^QG} Tov alad^ritov, olov €l tioqqg) 
fo nvQ T% aaQKog, [n 3««^] ^ov (ista^v ^n^hv 
Tta^ovtog^ otov bI xbvov tc slvj iista^v 6>£OS xal 5 
XQGifiatogj dvvatov OQav toi; oQydvov t^ dvvd^H 
maQovtog, itiQov Xoyov. dXX' otc ^r^^s iv OcS- 
(tatt, xal did CoS^iatog ij ate^neig^ d^Xov. 

24. t6 dh d ti]g %QBlag (lovov ij aCa^atg^ (Sds 
cxintiov. ii 6iq tn^ t^^v ftdvi? ovx dv aiWrjeig 10 
yiyvottOj (litd dh atofiatog al aia^tjon^g, d^« (Stofia 
Sv itrj, ii ovJtiQ xal at ai6»vj6iigj xal did trjv 06- 
|t«TOS xoivmviav do^ilca xal ijtoi i^ dvdyxrjg ina- 
xoXovd^ovafjg' ti yaQ itd0%H tb 0c5fia xal (p&dvn 
TO xd&og piittov ov (ii%Qt tl;v%^g ' ij xal iiimdvrjtai, 16 
onmg xal TtQlv (liitov yivia^at [9Ji»Aa|aj>£^«] t6 
Motovvy aati xal (p^itQat, ri xaljtQlv nkrjaiov yivi- 
0%ai fpvldlaa^at. ii dij tovto, itQog %Qiiav dv iliv 
p.417 ai aia^rlaHg. xal yaQ ii xal UQogyv^aiv tc5 f*^ iv 
yvdaH ovtt, dlV dna^aivovtt did avfnpoQdv^ xal 20 
iva dvafivria^tj 8id XTJ&rjv, ov ta (iijti iv %Qii(f 
(grjti iv Iti^rj. dlV ii tovto, oi) TtiQl t^g yrjg dv 
jtidvov itrj 6xo7tit(S%ai, dUd xal TtiQl datQCDV aTtdv- 
tov xal (idXtata TtiQi navtog tov ovQavov xal tov 
x60(iov. (liQiat (jthv ydQ XQog (liQrj , olg xal to 25 
Tta^itv v7tdQ%ity yivoito dv ai'0^rj0tg xatd tvv 
xaQOVta X6yov, 0A91 dl XQog avto tig dv i^ 
dna%mg i%ovtt 7tavta%rj iavtov XQdg iavto; xal 
yuQ ii dit t6 (ihv OQyavov toi) ai0^avo(tivov ilvai, 
hiQOV di JtaQd t6 OQyavov t6 ov ai0^dvitui 30 
VTtdQiHv, t6 di 2tdv oXov iativ, ovx dv iirj avtfp 
t6 ptlv dt' ov, t6 di ov ij ai:0^rj0ig' dXXd 0vvai- li IV, 23—26. 73 0^0 tv (ihv avtov, d)07tiQ xal rj(iitg ij(iSv 0vvat- 
^ 0^av6(ii»a, dotiov, a'mrj0Lv dh dil stiQov oi0av 
ov dotiov. ijtil xal 3tav i^(ietg jtaQa td xad^i^tiog 
dii tcvog tav iv ta 0(6(iati dvtiXa(i^av(6(ii^a, 
B ilGi^iv 7tQO0iX^6vtog dvtiXa(ifiav6(ii^a. dXX' S07tiQ 
i(p' iJ^aJi/ ov (i6vov t6v iia^av 1} dvtiXrjttg^ dXXd 
xal (liQH (liQovg, ti xojXvh xal to Ttdv trj d^tXavit 
trjv 7tXavG)(iivrjv oQav, xal tavtrj trjv yrjv xal td 
iv avtfj fiXi7tHv; xal ii (irj d^tad^^' tavta t(5v dXXcov 
10 Tta^cov, xal dXXtog ai0^rJ0Hg i%Hv, xal trjv OQa0iv 
(irj (lovov 6g xa^' avtrjv tr^g d^tXavovg elvai, dXX' 
cog 6q)^aX(Lov aTtayyiXXovtog tfj tov 7tavt6g ipv%fj 
a ildi; xal yaQ ii tc5v dXXav d7ta%^rjg, did ti (6g 
o(t(ia ovx otl^itai (potoiidhg i(i4^v%ov ov; dXX' 6(1- 
15 (idtG)v, (prj0iVj ovx iTtidiito. dXX' ii dti (irjdhv 
iia^iv V7tiXiXH7tto OQatov^ dXX" ivdov ys ^v xal 
iavtdv ovdhv oQdv ix(6Xv0iv' ii d' OTt (idtrjv 
dv rjv avtov OQdv^ i0tG} (irj 7tQorjyov(iivog (ihv 
ovtcag ivixa tov OQav ysyovivai, dxoXovd^itv dh 
20 Tc5 oyta)g i%Hv i^ dvdyxrjg, did ti [d'] ovx dv ilrj 
toiovtcp ovti 0(6(iati to OQav; 

25. rj ovx dQXit ilvai to 6i" ov, iva OQa xal 
oXmg ai0^dvrjtai , dXXd det trjv ipv%rjv ovtcog i%iiv 
(og viviiv 7tQ6g td ai0^rjtd. tfj dh [tov 7tavt6g] 
25 tv%^ v7tdQ%H dil 7tQ6g totg vorjtotg ilvat, xdv 
ol6v ti rj avtfj ai0d^dvi0^ai, ovx dv iirj tovto tc5 
^Qog XQiitto0iv ilvai, 6n6ti xal rj(idg 0(p6dQa 
^Qog totg vorjtotg ovtag, oti i0(iiv, Xav^dvov0i p.4i8 
xat oil^iig xal ai0%rj0sig aXXat, xdv 7tQ6g itiQtp 6h 
30 oAog, rd itiQa Xav^dva, i7til xal to (liQntivl 
fiiQovg dvtiXa(ifidvi0^ccc d^iXnv, olov iavtov ii 
xatapXiTtOi , 7tiQieQyov xal icp' rj(ic5v^ xal ii (jlyj 74 Enn. IV. IV, 25—27. 75 SviKd nvog^ |iaVi?v aXlov te otiv dg xcclov ogav, 
xmov^otog xal ivdiovg. 66(pQatv£6^ccL dh nal 
yiVB0^ai xvfimv mQiatdaeig dv Ttij xal TiiQishtv- 
^lkovg tf^g tvxrjg ^«fto, 7J[hov dh xai td alla 
a6tQa xatd av^iPf^rjKog ogdv xal dxoviiv ds. ii 5 
dh dri xal i7tiatQi(pi6^ai dV a><jpw, ovx dkoyog n 
%i0ig. dXl" ii iMtmQi<poito , xal t^vrjiiovivan • t] 
dtoitov fSv iViQyitit firj fivii^ovsvBiv. Tiag ovv 
ivigyitit, ii (ifi fivTinovsvaH; ^ 

26. yivovtat, dh ivxmv yvdang xatd oiov 10 
avvattv xal xatd toidvdi ax^atv ivaQfi.ot,o^BV(ov, 
xal al TCOiTJang ovtmg- xal iv tatg (idyav tjxvaig 
iig to 6vvaq}hg ndv tavta dh dvvdfiiOtv btio^b- 
vatg avn7ta»c5g. Bi dh rovro, did ti ov xal triv 
yiiv aifS%dvB6^at dtaaofiBv; dXld Ttoiag aia^^0Big; 15 
ij dtd ti ov TtQCJtov «(jpi/i/ xal fiiQBt (iBQOvg dva- 
mfi7to(iivrig iitl to riyovfiBVOv trjg aia^OB(ag xal tm 
oktp TivQog xal tmv dklcav; xal yaQ ii to aafia 
dvaxivfjtovj ovti yi dxivrjtov, dkX' iaovtai ai 
aia^rjaitg ov tdv fitx^wi/, dlld tdiv fiiydlmv. 20 
dUd dtd tl; rj ott dvdyxn i^vxng ivovarjg tdg 
mvfjang tdg fnyiatag fiij kav%dvitv. xmkvBt <5' 
ovdhv xal dtd tovto to ai0%dvi6^at yivia^aty Iva 
iv tt^otto td TtQog dvd^QCOTtovgy oaov iig^ avtriv td 
dv^QCiJTtcav dvdxittat' ev ti^otto dh olov avfiTta- 25 
#i»S' xal dxovBtv dh ivxofiivmv xal imvBVBiv 
svxatg ovx ov iqptBtg tQoitov xai tatg dkkatg aia^rj- 
aiat Tta^rifqv ilvat TtQog avtriv xai tdkka^ otov 
daftmv TtiQt xai tdv yivatmv, oaa 6a(pQavtd xatd 
tdg tmv xv'^"i/ oafidg TtQog fojojv TtQOvotav xai 30 
p.419 xataaxivrjv xai iittaxivriv tov acafiattxov avtotg. 
xai ovx ditattritiov d itp' ^fiSv oQyava- ovdh yaQ Ttdat ^crotg taikd' olov mta oi5 Ttdat, xal olg fitj 
iattv, dvtikrii^Cg iatt toqxov. jtiQl 6h 6t{;BG}g, ii 
(pmtog dit, jtmg; 01} yaQ drj djtattrjtiov ofifiata. ii 
ovv tov (fvttxov avyxG)Qovfiivov rjv avyxcoQEtv iv 
5 TtVBVfiatt ovtog tov (pvttxov TtQcitcog ovtmg sxBtv, 
ovtog JtviVfiatog ti XQV dittatitv xal dta(pavhg ilvat; 
fidkkov 8' itjtsQ Ttvivfia, xat 6ia(pavhg xai ikkafi- 
TtofiBvov TtaQd tov xvxkov iviQyiCa 6ta(pavig • mati 
ov6hv dtOTtov ov6' d6vvatov dQciv tijv iv tfj yfj 
10 il^vxrjv. xai 6Bt xai voblv xl^vxnv ov (pavkov aca- 
fiatog Blvat, Sati xai ^sov ilvat' Ttdvtmg yaQ xal 
dya^v 6it dii trjv tijvxi^v ilvat. 

21. si ovv totg (pvtotg 6i6matv avtrjv t^v yiv- 
vrjttxrjv, 7} iv avtfj fisv rj ysvvrjrtxij, tavzrjg 6h 
15 ixvog ri iv totg (pvtotg, xai ovtmg dv slrj mg ^ 
adQ^ ifitl;vxog ^6rj xai ixofiiaato, si i'x^t xai rrjv 
ysvvrjttxriv iv ai^rotg td tpvtd. ivovaa 6h 6i6mat 
tmadfiatt tov (pvtov oitSQ ^ikttov, m 6ta(piQst 
tov xoTtivtog xai ovxitt (pvtov, dkkd fidvov ^vkov. 
20 dkk ' avtm ys tm adfiatt t^g yijg ti 6C6matv ^ 
tvxij; oi5 ravtov 6F.t vofit%stv ac5fia slvat yrjtvov 
dTtotfirj^iv ts tijg yrjg xai fiivov avvsxig, ola kC^ot 
6stxvvovatv av^ofisvot fiiv, smg siai avvrjQtrjfiivot, 
fiivovtsg 6h oaov itfirj^rjaav d(prjQrjfiivot. sxaatov 
«5 fisv ovv fiiQog i'xvog ix^^v 6st vofiC^stv, imQ^stv 6h 
tTti tovtm to Ttdv (pvtixov, o ovxitt tov6s iativ 
n tov6B,^ dkkd trjg okrjg- stta trjv tov aia^rjtixov 
(pvatv ovxitt tm amfiatt avfi7ts(pvQfiivrjv , sTtoxov- 
fiivrjv 6i- slta trjv dkkrjv tl;vxrjv xai vovv , rjv 6rj 
ao 'Eatiav xai AijfirjtQav i^tovofid^ovatv av^QmTtot 
^sC^ (ptjfirj xai (pvast d^tofiavtsvofisvot td totavta 
X90i>fi£vot. 76 Enn. IV. IV, 28. p.420 28. xal tavta fihv tavtrj, inavitiov dh ndkiy 
%al HBifl tov ^vnoHdovs Jijtijtcov, d^ moxsQ tav 
im^vntmv Tijv aQx^v xal dlyridovas xal iqdoyds 
— td 3td^y ov tds aLO&tjasis — iv ta omas 
i%ovti 6m(Aatt iti^siisv t6 olov Sojo^ai/tt, ovtc) 5 
ual Tov #vftot5 T^v ^QXn^y n ««^ ndvta tbv ^viiov 
Tov ovTCOff i%ovtos adfAatos ^GofJte^a ij iiSQOVs 
tivos <yft)>«TOS, olov HaQdias ovtcos ixovOtis ^ ZoA^g 
ov vexQOV a«>«TOs- xal u dXXov ovtos tov ^ttfoV- 
TOg t6 i^xvos to il^vxixov ivtav^a ev tv tovto 6 10 
^fiog, ovxiti TtaQa ^vfnxov n aie^ritixov, ixal 
^lv ovv xa»" oAov t6 tScofia tb tpvttxov bv navtl 
idldov Tw omiiati tb l'xvos, xal tb dlysty ifv iv 
navtCj xai tb ^dsad^ai^ xal iq dQxn t^s iTCL^viitas 
iv xavtl Tov nl7iQov6^ai' n 81 tmv dtpQodiaCGiv 15 
ovx alQntOj dll" i0tm tcbqI td ^oQta tav tOLOV" 
tav tileatixd. i6tm 81 6 %sqI tb ^TtaQ tonos tris 
im^viiias aQxn j otL tb (pvtixbv ixel ivsQyel ft«- 
AttfTa, t6 txvos tb tffvxi^xbv tc5 rJTiatc xal tcj 
aatiatL TtaQSXSi' sxst di, oTt ixst dQXStai r^ ivsQ-^O 
y«a. «AAii xsqI tov #v^oi5 tC ts avtbs xal tis 
itvxij ^^^ «^ «^' avtov ixvos nsQl ti^v xaQdCav, 
7j «AAo Tt T?}v xLvn(Siv fis (5vvaiiq)btSQ0V tsXovv 
naQSXStaij n ivtav^a ovx i'xvos, dkV avtb tb 
OQyit^a&aL TtaQSXStai. TtQcotov ovv 6xsxtdoVj Tt 25 
«ikd. OTfc filv ovv ovx vnsQ av dv ndaxd ^o 6aiia 
Itovov, dXXd xal VTthQ av dv xal itSQOS Tts tav 
7tQ06tix6vt(Xiv j xal bkos vnsQ dv dv tLS ^aQa to 
7tQo6^xov TtoLtjj 6(>y tgoftf ^tt , dijlov nov b^sv xal 
ai6^j7J6sms dit xal 6vvi6sds tLvos iv tw oQyL^sa^ai. 30 
dib xal sis tavtd Ttg bQav ovx ix tov (pvtixov 
6Qiin6^aL^ «AA' ii dXXov dv JijTOt tbv ^vfibv t^v 77 rsvs6LV 16XSLV dW btav tats 6m^atLxats M^ 
6s6Lvs7tntaL to tijs dQyrjs TtQoxsLQov, xal btav oC 
f^J^ovtes aL^atL xal xoXfj etOLfiOL sCs tb bQyC- 

5 ksyoi^svoL xaL xats^vy^ivoL, td ts ^rjQca ^tQbg tds 
XQa6SLS Ms dUov, dlXd .Qbs tb LWv 
Xvf.riva6faL, tas bQyds i^tca., ;rp6, t6 6mfiatL- 
rsQov TtalLV av xal jtQbs rb 6vvsxov trjv TOt) ^oov 
6v6ta6Lv tas bQyds dv t., dvoC6SLS. ^al btav oC 
10 «t;T02 vo6ovvtss lisv bQyLldtSQOL ij i^ycaCvovtss, 
aysv6toL 81 OLtCmv ^ ,a^6vtss, (T«>«to, ro.o J 
MJV0V6L tas OQyds ij tds dQxds trjs bQy^s slvac, 
««t rnvxoXrjv rj tb alf^a olov i^vxovvta naQixs6^a[ 
rag tOLa6dsxLvrJ6SLs, di6ts .ta^ovtos rov tOLom 
15 6(Oiiatos sv^emg XLvsta^ac tb alfia ij tijv yoXriv t, 4Si 
ai6^ri6s.s 6, ysvo,ivns ri^v ^^«Ll/Lrir-: ' 
6av trjv i^vxnv tfj toLovds aoifiazos dca^sasL ijdrj 
TtQos To ^otoyi. trjv dlyrjdova Xsa^ac, dva^^sv Sh 
av rrjv ^vxnv trjv loyL6f,^ XQ^^fiivrjv ^pavivtos 
20 abLxrifiatos xal ^^ ^tsQl tb 6(5f,a ixov6av hoLuov 
To sxsLvy>s ^vfiovfisvov dts ns^pvxbs toJ dnoL- 
X^svr, svavtc^p (^nsa&aL 6vfifiaxov toDto TtoLsta&at 
xaLslvaLto fihv iysLQOfisvov dloya^g xal ifpiX^ 

xal naQa tov ^pvtcxov xal ysvvrjtLxov dfi^pcj yCvs- 
6^aL xata6xsvdlovtos tb 6^f,a olov dvtLXrj/tLxbv 
nbsy^v xal AvTtriQ^v, t« 8h TtsnoLrixivac xokiSdss 
^UL TtLXQbv xaliv tOLOvta. tvxns txvog t/iv tOL 
ovzm siyac tOLaSs XLVst6^aL dv^xsQavtLxd xal bQyCXa 
««i ra^ xsxaxiS6^aL mqcotov adtb xaxovv na>s f«- 
mi; xal ta aUa xal olov bfioLovv iavt^. f^aQri 11 1 #' 78 Enn. IV. IV, 28. 29. p,ov 8h roi5 6^ov«ov «r«t totJto r« «tpo) ai-t» 
Ivxijs t6 toi)s ^'ttov rdv <ja,^«t.x«v .jdffi.t' *^y'«- 
tttvot-s ««l SA«s tfoi>i«tos x«r«.)Peovovvr«s ijttov 
L«-«*«i «Pos t«s 6py«S ««' «Aoyo««*««S. to 

#»ovt« 0,5 Sat »av,iiitaiv intl ov8 av^aros ovSa 
tolns ccirots (iirtOTLV. irravo(iBva>v (ilv r«P i^ov- 
tJ &VBV aia»n<^BO,s tio^S &v iyivsxo (loyov xal 
ohv dyavdxTnaiS, aia»naB»s Si iyyavonBvns ^"'^ 
,„6s ro dSixovv &v nSn, iSaTB xal a(ivvB0»aL, 10 
6pu« dXl' tl ro «Aoyov xns *"Z^S Si^tQono «S 
t6 im»v(ir,Tv*6v xal [r61 »v(iosiSls x«l ro ftav 
tf» r6 «pvtwdv, r6 df *r^o«<JfS «I «t^rov «Z^OS 
neol al(ia n zoXnv n »o <ii;v«,t9>otf pov , ovx «v 
dp»« ij «v«*t«»pf<JtS yjVowo, roO fiav jrporfpor, 
Toi5 *i «orfpov o"vtos. n ovSiv xtakvei, a(i<pu> 
Harepa x«l t<5v iniyivo(iivav ix rov «rtov tijv 
Siaigtaiv tlvar 6p«ttx<ov y<ip n SiaiQiacs, H 
6paxt.x«, ov t,-s ov<Tt«s, 5*.v «A,7v^av. ^xnv,, 
di ,} o,;<Ji« x«»' ainnv oix 6p£|tS, «^A latas re- -0 
A«o{;<J« rrlv Spagiv <JvW^«<J« «t-r» rijv ««p ««^t.js 
ir£py««v. x«l ro ixniadv Si tis »v(iov l%vos negi 
r^iv xagSiav liyBtv oix 'aTonoV oi yag r^v *fMV 
fVr«ti»«, dXXd rnv rotl «Jfi^tos «PZ'}f »ov rotot;fl£ 

,1 25 

^i;t«i>&« Xiyta»ei tivat. 
p.42» 29. ae5s ot5v, ftoap tp dap^^vder» to ff<oft« 

Iwxfv dXX' oi rw 9><o«o»£v«, f6fA»or<J,js t,js 

SiXXns ^vxns oisiv in gatix6v i%ti-, n *z» *« 

6Aiyov, dno(iaQaCvtrai. Si &«ttov, o,<J;f£e x«t «"* 
Tfflv *f pu«vdavt(3v dnoardvrav tov arpos. ft«9- 
Trpoi5<Jt 6i x«i tpizas q>v6(itvat inl t<uv vaxpojv 
<jo,idt<i>v x«i 6'vvzas aii6(Hvoi xal iaa Siaigov- 79 f*av« f;ri ;ro>lv xtvot.>av«- Tovro y<Jp ro art iyxti- 
Mvov taos, xal tl avvaniQxttac Si r» aXXri ivxv, 
ov rax^,p.ov rotJro roi) f.,J Irapov a.W. «"j y?,' 
«^aAdoyros ,?-l.ov ot! ,.oVov ro aVa|«g .po;. L! 
a x„r^ «t5r6v xal .^.Vov <^. Jrf:,' S 1 
ro «;ro r(,vrov a^s ro i^a, tovVov 6pa,>^,,ov iv rotg 
naQaxtintvo,s arapov 6V ^xa.Vov <Jvv«;ra'p;tar«.. &o' 
ovv avvantnBrat, i} 9,^«'par«.; rovro Si xal inl 
Toy jmros rov rotovrov f^^r^raov, xal inl rijs ?<»«s 
>0 r,s iv r« <y<„^„„, nr, Srj ^a(itv oixtiav rovaZ 
(taros ttvac or. ,,iv ydg ovSiv a'<Jr. rov <pa,r6c 
^a.;ro,.av„v tv rots nt^a>rta„ivots, SijXov dXX' tl 
(ittantnrti tig ro «a^o.^xog ^ otJx iazcv dnXcog, 
SnTti, 6 Xoyos. nas ovv oix iatcv dnXms oV yi r 
15 ^potapov; aXXd ri ,V o>l<os; 6« (.ir avravtcSv 
aaiiarav, «<p „,, r6 g>as, ^ Xtyo^civn ZQ^a, xai, 
orav 9,»«pr« ^ td aa(iata, ,itrafiJx6vtav ovx 
tatt, xal ovSeis tnrBt, Snov r6 x9<S(ia rov ;rvp6s 
^d«pavros <»<J;rap oi,S' o;rov ro «r;^,^. ,^ ,^ ^l 
20 <JOT,.« <,3:,ff,g r<s, .a<,;rap <rv<Tro>l,; tijs xm6s xal 
txtaais, X9^(ia Si oix ovros, &XX' .Sant^ yXvxv- 
tflS. rc yaf xaXvtc q>»aQavtos rov <?a,>«ros tov 
J-Avx^os r,v yAvxvr,r« (cn dnoXajXavac xal rov 

« ovx «^a*,r« Si tivuc Scd r6 ,»,} ro.«vr« «V«. td 
ayccta r« ,taratA,?.po'r«, ,5ffra dvttQtCSacv rds in' 
avttov ytvotiivas nocornras rrj aia^rjatc; ovrejc 
ovv x«i ro .pas r<5v .;>»«paVra,v ao,(cdrcov (livacv, 
Tr,v St avrcrvnCuv to ix ndvtcov oiaav (^n (iivacv; 
« (tn Tcs Xtyoc vofia ogdv, xal r«s Aayoftavas ^oco- 
»9r«s ,irj iv rots vnoxtcfiivocs tlvac. dXX' ti tovto 
a«P»«provs ;ro£,j'<yoftav xal ov ycvo(iavas iv tats 80 Enn. IV. iroji/ 6m(A(xtmv av0td68iJL tag arotdri^rag, xal ovdh 
rovg loyovg tovg iv totg 07ciQficc0i Ttoutv tdg x^^ag, 
olov xal iTil tmv Ttoimlmv 6qvi^(ov, alX' ov<Sag 
evvdyuv ^ noutv (liv, TCQoaxQ^a^at, dh xai tatg 
iv tS digi TtXfJQH oi/rt tmv TOtovTdv xal ydg xal 5 
ilvat iv tm diQt ov toiavta, ola, otav yivritai, 
iv totg iSmfiaat <paiv€taL, dkl' avtni fihv iatm rj 
inoQia iv^adl XHfiivii ' fiivovtmv dh tmv amfidtmv 
ii ovvilQtfitai xal oix dxotitfititai, ti xmkvH to q>mg 
p.423 nBtaxivovfiivov tov amfiatog avfifAitaxLVit^^ac to 10 
ti 7CQ06ixhg xal it ti tc5 TCQoasx^t avvtlQtritaLj xdv 
fivi dQdtai dmovj m^TtiQ ovdh icqo^lov (paivitai; 
dlV iTtl tijg tvx^g ^l avviTtitai td divtiQa totg 
MQOtiQOig xal td Hijg dil totg TtQO avt(av, ^ ^<3P' 
iavtmv ixaata xal iatiQfifiiva tmv itQo avtciv xal 16 
dwdfiiva i(p* iavtmv fiivHV^ i} oXmg ovdhv dito- 
titfitjtai tfjg ifVXn^ (liQog, dlXd %a6av (lia xal 
itoXlai. xal oattg 6 tQOitog — iv alXoig. dlXd ti 
t6 iJ^ij 6(afiatog yivofiivov tx^^og trjg tvxns ov; i^ 
ii fihv tvxijf 6vvii;itaij itjtiQ fit} dTtotitfiritai, ta 20 
ifvx^ns ^dyw- ii dh olov tmri tov GcSfiatogy 6 avtog 
loyog ixatj og TtiQl (pmtog ivddlfiatog 'qnoQittOj 
xal ii dvvatov JcJiJv dviv tvXVS ^tvai,, ii fiii aQa 
tp TCaQaxita^ai tijv tvx^v iviQyovaav iig dlXoj 
taika axiittiov, ^^ 

30. vvv d' iTtHdrj (ivrjfiag (ihv iv totg datQoiq 
MiQittdg ilvai i^ifii^a, aia^aug dh idofiiv xal 
dxov6Hg MQog tatg oQaaiCi xal ivx^v di) xlvov- 
tag i(pafiiv, ag TtQog rjhov Ttoiovfii^a xal dti ml 
jCQog datQa alloi ttvhg dv&QmTCOv , xal HiiciatBv- 30 
Tat, mg di' avtcsv avtotg mUd xal tikitraL xal 
irj xal otkm Qaata, 6g fin fiovov TCQog td dlxaia rr, 30. 31. 81 tmv iQymv 0vU^7CtOQag ilvaij dkkd xal jtQdg td 
Tcokka xmv ddixmv, tovtmv n TtiQi [rai,] ;raoa- 
TCiTCtmxotmv tvrvriov ixH ydQ xa^' iavtd fnyi^ 
(ftag xal mkv^Qvk^tovg naQa totg dv(5xiQaivovi5LV 
5 auoQiagj ^eovg (SvviQyoi^g xal aitCovg yCyvia^ac 
atoTcmv iQymv, tmv ti dkkmv xal di^ xal jcQdg 
iQmtag xal dxokdatovg avkkrjtitg- toi^tmv ti oiv 
ivixa xal (idkLata TtiQl oi i^ dQxijg 6 koyog, trig 
{ivnM9 avt(Bv. drikov ydQ 6V., ii i{>la^ivmv Jl- 
YdovaL xal ov TtaQaxQrjfia dQcSaLV at}ra, dkV iig 
vatiQov xal ndvv itokkdxLg iig xQ^vovg, fivijfiriv 
mv ivxovtat dv%QmicoL itQbg a^dtovg ixovavv. 6 dh 
TCQoy^iv^ kdyog 6 TCaQ^ i^fimv ksyofiivog o^x idCdov 
tovto'^ akkd xal itQog tdg iig dv&Qcijtovg ii^eQys- 
15 aLag riv dv tOLovtov, olov ^^firjtQog xal 'Eatiag- 
iifirj tLg tijg ytjg ^iovov to ftJ TCOLitv td dv»Q(D7CiLa 
ksyoL. afi(p6tiQa oiv TtsLQatiov diLxvi^vaL, 7cmg ti 
ta tiig fiv^fi^g ^riaofii^a iv tovtOLg, 3 d^ 7CQ6g 
Wtcg ixH, ot5 7CQdg td doxovvta totg dkkovg ot 
20 oi) xmkvovtaL fivtjfiag dLdovaL • xai 7tiQl tc5v dkko- 
x6tmg doxovvtmv yiyvia^aL, S (pLkoao(pCag iQyov 
i7tLaxitaa^aL, it Ttrj iatLv dTtokoyrjaaa^aL ;ro6ffp.424 
[aitOQiag] tdg xatd ^ic5v t(5v iv odQav(o' xal d^ 
xal TtiQl avtov 7tavt6g tov xoafiov — dg xal iig 
25 tovtov ilaLV ii aitia ij tOLatJtri — ^i Tttatol oi ki- 
yovtig, or xal ai^tov (paai tov avfijtavta o^^Qavov 
yoritiVia^aL {,7t6 dv^Q(^jtmv tokfins xal tixvrjg. 
Kat TtiQL daLfiovmv dh iTtLtrjtrjan 6 koyog, '67tmg td 
roLavta {^TtovQyetv kiyovtaL, ii fi^ did [tijv] tc5v 
30 TtQotiQmv kvaiv xal td tovtmv kafifidvoL. 

31 xa&okov toivvv tdg 7tOLrjaiLg krjTitiov dicd- 
Gag xal tdg Ttiiang, SaaL yivovtai iv tm Ttavtl 
'^wnx. n. ' 

6 I OiB Eiin. IV. IV, 31. 82. 83 jcotfiifi, wg tt Xsyofiivas (pv6Hy xal oaai ti%vri 
fivovtar Mal tcSv tpvOH tag f*iv q^axiov ix tov 
navtbs yivs0^ai, sig td (liQti nal ix tc5v fiSQav 
iig ti» Mav 1? lAsgmv sig fi«>i?, tdg dh tixvfj ytvo- 
liivag ij trjg f«>i?s, SazsQ ijVgaio, iv totg tsxvti- 6 
tolg tsXsvtm6iiigy ij TtQoaxQCo^ivris dvvdiisCi yvfft- 
xatg sig SQymv tpvatxmv Motrlasig ts xal %si6sig. 
tdg (ihv ovv tov oXov Xiymj o6a ts '^ q)OQd i} 7id6a 
noist sig avtiiv xal sig td (liQti- XLVOVnivrj ydQ 
nal avtiiv diati^riei Tims xal td (liQri avtijsj td 10 
ti iv «ik^ TJ5 ^oQa xal o6a 8i8m6v totg inl y^* 
IkSQmf 81 MQog iiiQri xsi6sig svdtiXoi %ov Jtavti, 
^Xiov ts MQog ts td dXXa 6xi6stg xal xoirJ6sis ^ca^ 
XQOS td inl yns ^«^ td iv tots aXXois 6totx^ioig 
avtov ts xal twv aXXmv xal Twr i%l yrjg, %sqI 15 
mv sxd6tov ilsta6tiov. tixvai dl al (ihv oixiav 
MOi>ov6ai xai td dXXa tsxv^td sig toiovtov eXrilav ' 
iatQtxii dl xal ysmQyia xal al toiaikai vnriQStixal 
ual fion^stav sig td <pv6si si6(psQ6(isvai , mg xatd 
q>v6iv ixst^v ^ritoQsiav dh xal (iov6ix^v xal %d6av 20 
i^vxaymyiav n XQog to ^iXtiov ^ nQbg tb x^^^QOV 
dysiv dXXoiov6aSj iv als Jijti^t/ov, o^at al tixvai 
ual tiva t^v dvvafiLV sxov6l- xai^ sIxsq olov ts, 
iv TOVTOis aTiaOt tots XQOS tnv %aQ0v6av X9^^^^ 
^(Atv xal tb did ti iq>" o6ov dvvatbv TCQayfiatsv- 25 
tiov, oti (ihv ovv i} fpoQd Ttoistj avtiiv (isv iCQm- 
Tov diatpoQms di.att^st6a xal td ivtbs avtrjg, 
ivainpt^^ri^^^tmg (ihv td iziysia ov (lovov totg 
0m(iLa6tVy dXXd xal tatg t^g fvxns 8ia^i6s6i, xal 
p.4-26 tmv (isgmv sxa6tov sig td iitiysia xal oXmg td 30 
xdtm TtOistj TtoXXaxi ^Xov. si dh xal tavta sis 
ixstva^ v6tSQ0V' vvv 8h td 7td6LV rj totg 7tXsi6t0LS 6vyxmQov(isva idaavtss oijtms ixsiv, 8aa dcd X6yov 
q)avsttat, TtsiQatiov Xiysiv tbv tQOTtov eg dgxris 
tris noLrjasms Xafiovtas, oi) yaQ (lovov ^sQ(id xal 
i^vxQa xal td toiavta, d dij noc6tritss itQmtaL tmv 
5 6toixsimv Xiyovtai, oU' Z6ai ix tijs tovtmv (iL%sms 
itoistv Xsxxiov om Ttdvxa xbv riXiov ^SQ^ioxrixt] 
^visL dh dXXov xivd' xi ydQ dv tpvxgdv strj iv 
ovQavm xal itvQivm am(iaxc; oi5d' dXXov iyQ^ 
TtVQi' odxm ydQ om xrjv dvafpoQdv adxmv Xa^stv 
10 olovxs.^ itoXXd dh xal xmv yivo(iivmv sis xovxmv 
XI ovx oi6v xs dvayaystv. oddh ydg si' xis xds xmv 
n^mv diaq^oQds doiri ^vxolg xaxd xds xmv ac3(idxmv 
XQaasvg dtd tpvxQ6xrixa iitiXQaxovaav rj dtd d^sQ^i^- 
xrixa xocavxas, Ttmg dv q^^ovovg ij ^nXoxvjtias ii 
15 TtavovQyiassisxavxadvdyoi; dXV sixalxavxa, xv^as 
yovv %ms x^iQovs xs xal fisXxiovs, JtXovaiovs xal 
Ttivrixas, xal itaxsQmv svysvsias n ccv ^riaavQmv 
xs svQiasLS; [xal] (ivgia dv xcg sxol XiysLV TtoQQm 
aymv am(iaxLxijs TtoLoxrixos x^s ix xmv axoLxsimv 
20 ag xd xmv icoav ac6(iaxa xal ^v^ds iovaris. ov 
(ijv ovdh TtQoaLQiasL dva^sxiov xmv daxQmv xal 
xu xov Ttavxbs yvm(AYi ««^ tots xovxmv XoyLa^ioig 
xd av(i7tL7txovxa TtSQi sxaaxa xmv i)%' avxd. dxo- 
%ov ydQ ixsivovg (irixavda^aL %€qI xd xmv dv&Qci^ 
-'5 %mvj o%ms OL (ihv yivoLvxo xXi%xaL, o[ 8h dv8Qa~ 
%o8Laxal xoLxmQvxot xs xal UQoavXoL, dvav8Qoi 
xs dXXoL xal ^rjXsLs xd sQya xal xd %d^ri xal xd 
alaxQd 8Qmvxss. ov ydQ oxl d^smv, dXV ov8h 
dv^Qm%mv (isxQimv, xd^a 8h ov8h mvxLvmvovv td 
30 xoLavta iQydlsa&ca xal xata(irixavda&aL , f| cSv 
a^ftots ov8" YiXLaovv cocpiXsLa dv yivoLxo. 

32. si ovv (irjxs am(iaxLxats aixiais dvad^rjao(isv 

6* 1 84 Enn. IV. * litjti TtQOCciQhs^iv, 06a ISfii^fv €ig i}f*as t£ xai ta 
&kka 5«« %al okmg {ta\ inl yijg dq>ixv€ttai H 
ovQavoii, tig av itn kontii nal svkoyog altia', itQGitov 
toivvv %itiov gcSoi/ ^v %dvta ta Ima ta ivtog aikov 
TtsQiixov todB to itav elvaL , tl^vxnv iiiav i%ov^ sig B 
itdvta a^ov iiiQn, ««^' ^^"^^ iatlv ixaatov avtov 
p 426 liiQog- liiQog dh ma6t6v i6tiv iv tm itavtX «^(J^r^, 
%ata (ihv to (5(a(ia xal Ttdvtrj, o(Jov dh xal tf^vxng 
tov Ttavtog iistixsij natix ro<yoi5roi/ xal tccvtti • xal 
td (ihv iiovng tavtfig (istixovta xatd %dv «Vrt ^iQK\, 10 
S<ya ^h xal dkkng, tavtn Iza td fiij (iiQn ^^^n 
Blvat. %d0XH dh oUhv ijrroi/ %aQd tmv dkkfov, 
xa%' oaop avtov rt ix^h ««^ ««^' ixstva, d ixei. 
6v(A%aHg dn %dv tovto ro iv, xal wg Sc5ov €V, 

%al ro %6QQm d^ iyyvs, ^^^^Q ^V ^^^^ ^^^ ^"^ ^' 
^xaata ovvi Kal KSQag xal ddxtvkog xal dkko ti 
tmv ovK i(pslng' dkkd diaksi%ovtog tov nstaiv 
xal ^a^^ovtog ovdhv i%a%s ro ovx iyyvg. ov yaQ 
i(pslng toiv b(ioiG}v xsi(iivGiVj diSikn(i!iivciv dh sti- 
Qoigikstalv, tfi 8h 6(ioi6tnti 6v(i%aax6vtav , xal 2^ 
slg to %6QQ(a d(pixvsta%ai dvdyxn ro %aQd tov (in 
%aQaxsi(iivov dQcifisvov, t9<^v ts ovtog xal slg ^v 
tskovvtog ov8hv ovtm %6qqg} t6%G), (ag (in iyyvs 
slvai tfj tov svog gcjoi; %Qbg ro av(i%a%stv (pvasi. 
trd (ihvovv 6(ioi6tnta %Q6g to %oiovv h^v %staiv 2t, 
iXSt ovx dkkotQiav, dvo(ioiov dh ovtog tov %oiovV' 
tog, dkkotQiov to %d%ni^a xal ov %Qoanvhg ro 
%daxov taxsi' ^ka^sQav dh %oinaiv dkkov jrpos 
dkko svog ovtog t^ov ov dst ts%av(iaxivai' i%el 
xal i(p' n(ic^v iv tatg ivsQysiaig tatg i5ft£r£>«t? 30 
fikd%toit dv dkko %Q6g dkkov (liQog, i%sl xal xo^ 
%ttl 6 %v(i6g dkkoj dg doxst, %iitsi xal xsvtst. xal IV, 82. 33. 85 1 dn xai sv ta %avtl sati ti %v(im xal xokfj dvdkoyov 
xal akko dkkm- xal iv totg tpvtotg dh i(i%6diov 
satai akko dkkcj, Sats xai dq>avdvai. tovto dh 
ov (lovov hv tmov, dkkd xai %okkd 6V oQdtai- Sats 
5 xa^' Zaov (ihv h'v sxaatov tm 6k(p aG^tstai, xa^' 
oaov dh xai %okkd %Qdg dkk^ka avviovta %okkaxri 
tjp 8ia(p6QG} sfikaips xai %Q6g rnv a^tov xQsiav 
akko stSQOv ma^s, xai dn xai tQo^p^v s%oinaato 
avyyavhg &(ia xai 8id(poQov {>%dQxov xai a%sv8ov 
tO sxaatov iavt^ xatd q>vaiv, 6aov ts oixstov tov 
itSQOv ka(ifidvsi sig avto xai 3aov dkk6tQiov iyi- 
vsto dg^avi^si sdvoia tfj iavtov, SQyov ts t6 a^tov 
%oiovv ^xaatov t6 (ihv ^vvn^sv d%okavaai ti tcSv 
avtov SQycov o^q>iknasv, (i d' d8vvatov ^v v%o(istvac 
15 tnv Sq^^v roi) iQyov, 7J(pdviasv ^' s^kail^sp, Sa%SQ 
oaa adav^sin av %aQi6vtog %vQ6g ij g«« ikdttG) 
v%6 (isi^6vG)v 8q6(iov %aQaavQsin n ^^^ ^ov %atn- 
^sin. %dvtG3v 8h xovtGiv i} yivsatg rj ts g)^0Qd 
dkkoiaaig ts %Q6g t6 xetQov ^' fiiktiov tnv tov 
•20 svog ^G)ov ixsivov dvs(i%68iatov xai xatd tpi^aiv 
hovaav Imiiv d%otskst, i%si%sQ oi^x ol6v ts ^v 
sxaata ovtag i^Siv, 6g (lova ovta, oi!8h %Q6g aM 
ro tskog slvat xai pki%siv (liQn 6vta, dkkd %Q6g 
ixstvo, ov%SQ xai (liQn, 8id(poQd ts ovta (itj %dvta 
25 ta a{jt(ov iv (lid ^G)fj 6Vr« dsi ix^iv odx ^v ts p. 
(livsiv ov8hv %dvtn cjaavtag, sI^sq i'(iskks t6 %dv 
(isvsiv iv Tc5 xivsta^ai to (livsiv sxov. 

SS.tng 8n (poQdg t6 sixrj ovx ixovang, dkkd 

koyc) rc5 xatd ro t^ov (psQO(iivng, s8si xai av(i(pG)- 

30 viav Tov %oiovvtog %Q6g ro %daxov slvai xai ttva 

tdliv sig dkknka xai %Qdg dkk^ka avvtdaaovaav, 

G)ats xad^' sxdatnv axiaiv t^g (poQdg xai tc5v av 427 >i 86 Eun. IV. IV, 33. 34. 87 tmo trjv ifOQav akknv %al aUn^ ti}v did^saiv slvai, 
olov (iLav OQxn^iv iv TtoiKati xoQBia itoiovvtmv 
ind nal iv tatg Ttag ijfttv oqxV^^^^'^ ^« f ^^ ^^^ 
MQog Ti}v oQxn^f^v Jca^' sna^tov tmv XLvrjiidtcav tag 
itigmg pLStapaXlovtaiv tcov 0vvt€lovvtmv Ttgog trjv 5 
OQXfiiSiv, avlmv ti xal ddmv xal tmv aXlmv tmv 
0vvfiQtniii^f^v j ^^' ^^ '^^^ ^^Vot (pavsQmv ovtmv; 
dXld td ^igr} tov tnv oQxn^^^ TtaQBXOfiivov xa^' 
€Ka0tov axw^ «5 dvdyKTig ovk av m(5avtmg dvvaito 
XiyBiv tmv (isXmv Toi) (Scdnatog tavtri ^vvenoiiivmv lO 
nal xanTttonivmv, Kal metofiivov ^ilv kiQOV, dvLB- 
(livov dh aXXov, Kal T0t5 hbv xovovvtog, tov dh 
ivanvoilv tiva iv tm diatpoQm <JxilfA«Tt<Jfic5 Sbxo- 
liivov, Kai n F^t' nQoaiQB(Jig tov 6QXOV(iivov TtQog 
&XXo pXiTtBij td dh itd0x^^ ni oQxn^^'' BTto^ivmg Kal 15 
4movQyBt tfi oQxn^^Bi Kal ovvaitotBXBt t^v Ttdaav,^ 
miStB tov inTtBLQOV dQxn^ecog BlitBXv av, mg tm 
toiovt^ <rxij/i«Tt«yfic5 atQBtai ^lv v\l>ov todl (liXog 
TOt; 0^fiatogj avyKanTttstaL dh todi, todi ds ano- 
KQvittBtaLj tajtSLVOv dh dXXo yLvstai, ovk dXXmg W 
TOi; OQxn^^^ov TtQOsXonivov tovto noistv, dXX' iv 
t^ tov oXov 0mfiatog 6Qxn<iBL ^i0LV tavtnv^ dvay- 
Maiav t^xovtog tovds tov (liQOvg tov triv oQxn^f^v 
dLaitSQaCvovtog, tovtov toivvv tov tQonov koI Ta 
iv ovQav(p (patiov noLStVj o6a noLst, td ds xal 25 
eripLaivsiv, fJLdXXov 6h tov iihv oXov KoafAOv tnv 
oXnv avtov tm^v ivsQystv mvovvta iv avt^ td 
liiQn td fiiydXa Kai fistaaxni^^^^iovta dsi, tdg 6s 
6%ieBLg T<5v fiSQ(av itQog aXXriXa Kai ^Qog to oXov 
%al tdg diatpoQOvg avtmv %i(Ssig sitonsva Kai td 30 
aXXa, mg tipov ivog KLVovyiivov, TtaQixsO^aL, mdi 
lihv Haxovta Katd tdg cjdi Gx^asLg xai ^iasig xal ^Xnf^f^^^^l^ovg , ddi 8b xatd tdg mdi, cog (1^ tovg 
(Sxni^oLtiiofiivovg tovg TtOLovvtag stvaL, dXXd tov 
aXfliiatCtovta, ^1^6' av tov 6xn(iatvXovta dXXo itoi- 
ovvta dXXo JtOLBtv ov ydQ sCg dXXo- dXV avtov 
6 Ttdvta td yLvofisva slvai, ixst fihv td axWf^f^cc, v-^29 
iv^adi Sh td (SvvBTtOfisva totg axnt^^^^v dvay^ 
xata Tta^rjfiatcc nsQL to ovtmai XLvovfisvov gcaov 
slvai, xal av TtSQi to ovtmai avyxsCfisvov xai 
avvsatmg cpvasL xai Ttdaxov xai 8qc5v sCg avto 
10 dvdyxatg, 

34. ijf*<?ff dh dLdovtag to fiiQog a{jtmv sCg to 
ndaxsLv, oaov ^v nfistsQov ixsCvov tov acSfiatog, 
firi to Ttdv ixsCvov vofiC^ovtag fistQLa TtaQ* avtov 
TtdaxBLV mansQ ot sfKpQovsg tmv dfjtsvovtmv ro 

15 fiiv tL totg dsaitotovaiv vTtrjQStovvtBg, to 8' avtmv 
ovtsg, fistQLmtiQmv tc5v jtaQd tov dsajtotov smtay^ 
fidtmv dvd tovto tvy^dvovtsg, dts firj dvdQaTtoda 
ovtsg firjdh to ndv dXXov, to dh tmv axnfiattafimv 
dLd(poQov tmv d^sovtmv fi^ Caotaxmv ovtmv dvay- 

20 xatov nv yCvsa&aL, cig vvv yCvstav, Xoym 8h (psQo- 
fiivmv xai ^La^poQmv tmv axiasmv tov ^mov yLvo- 
fiivmv, slta xai ivtav^a tovtmv tmv jtaQ' rifitv 
avfiTta^mv TtQog td ixst yLVOfisvmv, svXoyov In^^stv, 
notsQa avviTtsa^av (patiov tavta avfi(pmvovvta 

25 ixsCvoLgj rj td axnfiata tdg 8vvdfiscg tc5v jtOLOV- 
fiivmv ^x^LV, xai xd axrjfiata dnXmg rj td tovtmv, 
ov ydQ 6 avtog axnitatLafiog tavtov in' dXXov xai 
av dXXmv trjv avtriv arjfiaaCav rj jtoCrjaLV iQydtstav 
ijtsi xai xad"' avtov sxaatog 8Ld(poQov ix^cv trjv 

30 (pvacv 8oxst. n 0Q^c5g ix^c XsysLV t^v tovtmv 
(SxrjfidtLaLV ta8i xai tovdv8s ^Ld^savv slvaL, trjv 8h 
dXXmv trjv avtijv ovaav iv axniicctLafim dXXrjv, 88 Eim. IV. IV, 34. 36. dXX' ii TOVTO, otMiti Totg <$%ri^u6LV^ akV avtoig 
tolg G%riiiutiloydvoig dmffofisv, ^ (fwafiq^otigois. 
totg yovv uvtotq diuffogov 0%£aiv Xa^ovoiv uXXa, 
Hul ta avtm ^ovov did<poQOv toxov akku. dkXa t£; 
7ioirJ0Hg ^' 0rifia0u($ ; ?] t^ 0vvuynfotiQCi ta ^^rjfi^U' 5 
ti0iia tm tovtmv uiifpmj xal xoitj0£ig xui 07i(iu0Lug iv 
xoXXotg, uXXu%ov dh 0i^fiu0tug fiovov. ovtog toCvvv 
h Xoyog dvvufiiig (ihv didci0t totg 0%ij(iu0t, Svvd- 
fAug 61 xal totg 0%Yifiutilofkivotg' iml xul tmv 
6(f%ovftivmv i%£t fihv dvvafiiv ttva xal %£Iq ixutiqu lO 
%ul td uXXu fiiXri, i%£t dh xui td 0%^fiatu noXX-qv, 
tQtta di i0tt td 0vv£7t6fi£va, avtav t£ tcSv £ig 
tiqv OQ%ri0tv nuQaXufk^avofnivmv td fiiQij xai i^ 
mv tuvtUj olov %€tg6g td 0vvd^Xtfi6fi£vu xui v£V(fa 
xal q^Xip^g 0VfL7ca%ovvtu. 16 

p.429 35. nmg d^ ovv avtat at dvvdfiitg; 0aq>i0t£QOv 

ydg TtdXiv X^xtiov. tt t6 tgiymvov nagd to T(>t- 
ymvov dtd(pOQov €%£t; ti dl 66i HQog tovdi, xai 
xatd ti todi igydi^tat xui fJti%gt tivog; in^tdri ovt€ 
totg 0mfku0tv avtmv ovt£ tatg 7CQoatgi0£0tv dni- 20 
6o\jl€v tdg %otr\0€tg' totg filv 0mfia0tv, 6%t fti^ fi6- 
vov 0mfiutog ^v TCotTJfiutu td ytv6fi€vu, tatg dh Tcgoat- 

gi0€0tVj Ott dtOTCOV '^vlxUtd']7CQOUiQ€0lV&£OVg 7C0t€tV 

atOTca. €i dh fjtvr^fiovivotfi^v, ott ^mov ^v v7C£d^i- 
fti&u ilvutj xui ott ovtmg i%ov 0vfi7cad-hg avt6 iuvtm 25 
i{ uvdyxrig id€t ilvut, xai diq xai ott xutd Xoyov 
i5 dtilodog t^g ^mijg 0vfjtfpmvog iavt^ cItcu^u, xai 
ott TO €ixri ovx i0ttv iv tfj JoiJ, dXXd fiiu dgfioviu 
xai tdltg, xul oi 0%r}fiatt0fiol xatd X6yov, xai xat 
dgt^fiovg dh ixa0tu xai td %og€vovtu imov fiigri, 30 
dfi(pm dvdyxri OfioXoyitv tiqv ivigyitav tov 7cavt6g 
ilvat, td T« iv uvtm yivofiiva 0%ijfiata xai td 89 nW^rctof.iva fiigrj ar}tov xui td Tot^TO., €7c6f.€va, 
nat ovtm xut toi^toi, t6v tg67Cov tijv t6 7cuv xul 
rag 6vva^€tg iig toiJto 0vf,^dXX€tv, S07C€g xal 
i%ov0ut iyirovto ^7c6 tov iv Xoyotg ...o.^to,. 
5 xui ra ftiv 0%rif,atu olov Xoyovg ^lvat ^ 6ta0td0€ts 
ipov xat gv&fiovg xai 0%io€ts ^mov xatd X6yov, 
ru de^ dt€0trjxotu xui i0%rifiatt0fiiva fiiXrj dXXw 
x«2 at,«. .oD £«ot; 6vvdf.€tg %mgig r.;, Trgoat- 
Q€0€ms aXXug tdg 6g fo,W ftigr^^ i„,l J ,.^ 
10 7cgoatg£0€ais a^tots i^m xai od 0vvt€Xovv 7cg6s 
toi; tpov rotJd. tr^v ^p^atv. ftia ydg rj 7cgoai- 
QiOcs 61.0, toiov, ai 6h dvvdf.€ts ai dXXut u^ov 
Tcgos «,;to TCoXXai. 30at 6' iv adtm 7Cgoatgi0€ts, 
^09 To avto, 7cg6s o xai ^ roi) 7cavt6s V l^ia. 
16 int^vfiia fi£v yag dXXov 7cg6s dXXo tmv iv ai^tm' 
XuMv ydg^ tttmv itigmv i^iXet fiigos r6 dXXo 
fi€gos ivdiis ov ai^tov' xai &vfi6s 7cg6s iregov, 
otav Tt 7cagaXv7cfj, xui ,J ai^^nats 7cag' dXXov xul 
V yBV€0ts €is dXXo tmv fi€giSv' to 6' 6Xov xai iv 
20 tovtots fihv tavta 7Cot€t, ai^t6 dh t6 dya^ov ^rjtet, 
(laXXov dh fiXi7C€t. toi5to to.Vi;!. xai ^ ^g^rj 7cgoai- 
9€0ts n V7chg td 7cu^n tnret xui €is To adt6 tavtn 
0vfipuXX€c' i7C£i xai roJi/ 7cag' dXXm &nrev6vtmv 
TtoXXu fihvtmv igymv aidtots fiXi^cet 7cg6s rd i^ct- 
25 Ta%^£vta V7c6 toi) d^a^roTot;, i^ dh tov dyu&ov 
oQ^tS Ttgos ro ai>t6, 7cg6s o xai 6 d€07c6tns €i 
^n ^90^ rt 6 nXtos xai td dXXa d0tga €is td tridi 
m vofLit€tv u^tov fihv dvm ^XiTCovta elvut- ' iq>'^ 
! €,.05 ydg t6v X6yov Tcotntiov Tcoteto^at 8h 7cag' p.430 
o«i;roi;, m07C€g to ^€gfiuivi0^ut tots ini yrjs, ovtm 
^^l iltt fi€td tovto tv%ns 6tud60€t, 50OV iv u{>tm, 
\ ^vttxng tv%ng 7coXXns oij^ns- xui dXXo 6h 6(ioims 90 Ean. IV. IV, 36. 37. I olov md^nov dvvafitv TtaQ* aitov ditQoalQBtov 
itdovai. nal %dvta ^ iv ti oika)g iamiiati^iiivov 
Yivoiiiva tnv dLd»mv aXlnv nal «AAiji/ av didovai, 
S6ts %al td (Siip^ata dvvdiiHS i%BiV' nagd ydQ tb 

tmv i^xnti^t^tiafiivmv yCvB0%altv' TiaQd ydQ tovtovQ 
ScXlo nal dUo ai itaQ' dXXovg' iml %al xa^ 
avtd td ^ini^ata mg dvvd(iHg Ix^, ^ccl i^\ ^(ov 
fija« av tig idoi. Sid ti yaQ td (ihv gjo/Japa totg 
hQm6i tmv axnttdtmv ^in^iv ti TtQOTCBnov^otmv tav lO 
mo^ov(iivmVj td Sh ov ipo^Bt dif^ivta-, xal aXXovg 
lihv taSt, dXXovg dl tadi; n ott ilg (ilv t6v TOtoi/da 
tadl iQydtBtai, iig dh tovtov dXXa, oi5x dv nn 
dwafiivmv Big to mifVKog Ttoutv xal ovtmal iihv 
<y;ti^ftaTt<yd^v ixivnaB t^v o^tv, ovtmal dh ov tov 15 
avtov, nal ydQ bI' ttg Xiyoi to xdXXog Blvat to 
xivovv, di,d ti Tov iihv tovto, tov dh aXXo ixivn^B, 
pij tng natd to 6xwcc dia^poQag tiJv dvva^tv ixov- 

0ns; <J*« ^^ y«9 ^«5 i*^^ ^^^"^ tpn^oiiBv dvvaiiiv 

iXBiv nal noutv, td dh tsxw^^^ ov tpnaoiiBv; insl 20 
nal oXmg atoTtov Blvai fiiv ti iv totg ov6i, (in 
(Aivtoi ixuv ti dvvatat. to ydQ ov toiovtov, 
ohv n ^oiBtv n ^d^x^iv nal iv fifv Tor^ dotiov 
To noutv, inl Sh twv dXXmv d(i(pm, nai iv tolg 
vxonBtii.ivoig dh dvvd(Jtsig nal itaQd td cxw^r^l^^ 
mal iv totg %aQ ni»>tv ti6i noXXai, dg ov %sQ\ia n 
irvx^d TtaQixstat, dXXd yBv6(isva 7toi6tn6t diafpoQOig 
iciil X6yoig sidonoin^ivta nal (pv6smg dvvdfisms 
liLBtaXa§6vta, otov nal Xi^mv (pv6stg nal flotavfov 
ivioysiat ^avfiaatd noXXd naQixovtat. ^^ 

36. xotntXoitcctov yaQ to ndv nal X6yot ndv- 
tsg iv avtm nal dwdfistg dnsiQOt nal noiniXai. 91 o^oi; dn (paat xal i^e dv^Q^nov m^v fihv dvva-^ 
fiiv ixstv otp^aXfidv xal oatovv tods, todi d' ScXXnv 
XetQog fihv todl xal daxtUov tov nodog, xal 0^1 
fiSQog BLvai 8 fnij ixBc xai oiJ t^v adtnv dh iyst — 
5 dyvoovf,ev^ dh niiBtg, sl f^rj ttg rd totavta fisad^ 
^n^sv ovrm xal noXv fidXXov fidXXov di, [ot.I 
iXvog ravxa ixsivmv iv rm navri ddtTJyntov 4 p. 
xaL ^avfiaatnv noixtXiav slvat dvvdfismv, xai dv 
xal iv totg xat' oi^Qavov (psQOfisvotg. ot5 ydQ drj, 
10 mansQ afvxov oixiav fisydXnv dXXmg xai noXXiiv 
sxrtvmv svaQi^^nrmv xar' sldog, olov Xi^mv xai 
IvXmv, si^ 6h ^ovXsc, xai dXXmv rtvmv, sig Koaaov 
iSst avto ysyovivat, dXV slvat aM iyQnyoodg 
navtaxfi xai ^mv dXXo dXXmg xai ^n^hv Hvaalat 
15 stvat, o fin iattv [iv] adtm. dtd ^ai ivtav^a 
Ivotto dv ndnoQia r; nmg iv f«> a>^t;> djl^vxov 
ovrmg yuQ o Xoyog fpnaiv dXXo dXXmg i^v iv tw 
oXm, ni^dg dh tcd ^,; aia^jirmg na^' a^rov xtvov- 
ftsvovg tnv M Xiysiv to di iartv sxaarov ^mv 
20 Xav^dvov, xai ro aia^n^i^g goJr avyxsifisvov ix 
rwi/ (in aia^nrmg fihv ^aivrmv, ^avfiaardg dh dvvd- 
fiHg sjg rd tijv rm rotovrm tmm naQsxofisvmv . u^ 
yaQ av xtvn^nvat iiti roaavra dv^Qmnov in ndvr^ 
a^vxmv tmv iv ai^tm dvvdfismv xtvovfisvov, and' 
25 (w to ndv odrm ^ijv firj i^darov rmv iv ai>rm 
^(ovrog rnv oixsiav tmjjv, x&v nQoaiQsatg ai^rm fi^tj 
naQfj, notst ydQ xai nQoavQiasmg ov dsn&iv, 
ocrs nQoatQiasmg 3v nQoysviarsQov dto xai noXXd 
oovXsvst avrmv ratg dvvdfisatv. 
30 37. omv ovv Ta5 navri dnofiXntov a^rov- 
^ Bnsi xai TtVQ xai 8aa r(3v roiovrmv Xeyofisv notstv, 
ff ttg to notstv a^tmv in^nasts ti nors iart r(DV 431 I I II 'U 92 £im. IV. IV, 37—39. 93 vvv doxovvtmv ddivaiy uTtoQ^cisuv av, d^ lin 
dvvatitv tavtnv avt^ «jtodoti? iv tm %avtl Bivai^ 
nal tolg aXXo^s ^^ to toiovtov tots iv %Qn(5H kiyoi.^ 
«AA' i}fi«rs ta iilv 6vvn&n «^^' «6^ovfi«i' tfi^Btv ovT 
dMtoviiiv, m(fl 81 tmv &XXg}v tmv Igo tov avvn^ovs 5 
dwdiiimv dTtiCtoviiiv ts ds ^Z" ixaatov, Kal tqj 
davvn^u To ^avtidtiiv %QO0tmikiv ^av^Ldaavtis av 
x«l tavtay il ditiiQOis ^vtmv oiaiv i%a6t6v rtg 
%QO^^iQtAV ilriyotto avtmv tas 8vvd(iii.s- h^^^ f*^^ 
ovv ixaatov dvvaiiiv Ttva dvdXoyov tpatiov iv tci 10 
jtavtl TcXaaHv xal (logfpca^lv xal iiixiiXri^pos Tcas 
tvxns TtaQd Tuti oAou oVtos «>^i-%ot; x«l TtiQm- 
Xnttitivov vito TOtovTOV nal iioQiov Sv itiipvxov -— 
ovdlv yaQ iv avtm o tt ftij iiiQOS — «^^« ^^ ^^' 
Xmv TtQOs t6 dQdv dvvatmtiQa, nal tmv iitl yns 15 
td tmv ovQavcmv iidXXov, ati ivaQyi0tiQa fpyau 
XQmiiivaj nal yiviC^ai noXXd xatd tds dvvdiiiis 
tavtas, ov t^ itQoaiQiau d(p' mv doxit livav to 
iQmiiivov' iati yaQ x«l iv tots nQoaiQHSvv ovx 
p. 432 iiovaiv ' ovdi iTtiatQatpivtmv t^ doan trjs ^vvd- 20 
i$imSi ndv tv%ns Tt dit" avtmv Iri, yivovto yaQ 
dv xal t^a ix goiov ov tns nQoavQiaims novovar}S 
ovd' av iXattoviiivov ovd' av jtaQaxoXov^ovytos' 
avto ydQ [«v] ^v ij itQoavQiavSj il i%ov, n ovx rjv 
i} Ttoiovaa. ii dh iin ^ZOt tv TtQoaiQiaw l^ov^ iti 25 
iidXXov t6 nn ytaQaxoXov^itv. 

38. « ti ovv ii avtov iinSivos xvvnaavtos iy 
tns ciUns «VTOV tms yivitav, xal oXms oaa f'| 
«VTOV, oaa ti xvvnaavtos dXXov, olov iv%ats n 
dTtXats n ^h^V ddoiiivavs, tavta ovx iis ixiivmv 30 
ixaatov, dXX' ils tnv toi5 dQmitivov (pvavv dviVB- 
xtiov, xal oaa iilv %Qn0td nQos tmnv n ^^^« ^^^^^ XQiiav aviifidXXitav, tfj doaiv dvivixtiov, i^ dXXov 
(liQovs (lii^ovos eis dXXo iXattov iov 3 tv d' dv 
SyaxiQh il adtmv Xiyritav iis tds yiviaus t(Sv %6mv 
iivav, fj rc5 ^i) 6t}vaa^av xo ivxQnatov di^aa^av to 
5 VTtoxiiiiivov 01) ydQ dTtXms yivitav t6 yvvoinvov, 
aXX iis todl xal ddl xal dit xal td ndaxov xal td 
Ttivaoiiivov ^jtoxiviiivfiv tvvd xal tovdvdi (pt^avv 
iXivv. TtoXXd d\ xal al iii^ics itovovaw, ixdatov tv 
ivxQn^tov iis to tnv dvdovtos. yivovto d' dv tm xal 
10 (in^vfi^^Qdvtmvt^SvXvavtiXcovTfjvfpj^avv, xal^^a^dv- 
talvs n rmv 3Xmv od didmaw ixdatm dil S fiovXitar 
^Md dh xal 7tQoatv&i(iiv «ijroi tots domav. itdvta 
S 0(ims iis h^ av(i7tXixitav xal ^av(iaatfiv triv avfi- 
(pmviav ixiv xal dit' dXXmv dXXa, xdv dit' ivav- 
15 timv tr ndvta ydQ ivos. xal it rv dh iXXivnov 
TtQos to piXtvov t(Sv yvvo(iivmv, (i^ iidoTtovfj^hv 
iis nXos (i^ XQatfi^iians t^s vXfis, olov iXXitnov 
t^ yivvaim, ov atiQfj^hv %i%tiv iis aiaxQ6tnta- 
mati ta (ihv Ttovita^av 'hn' ixiivmv, xd dh tfjv 
20 'ditoxiviiivfiv q>vaw iia(piQia^av, td dh itaQ^ a{jtmv 
nQoatv^ivav avvtatto(iivmv dh dil jtdvtmv x«l p.433 
iis ^v avvtiXovvtmv ndvtmv, ari(iaivia^av Ttdvta- 
aQitn ^f ddianotov avvvipaivia^ai dh xai td 
a{,tris iQya t^ avvtd^iv, dti xal tc5v t^di ixitd-iv 
^^ i^nQtfj(iivmv , tmv iv rmdi rm navrl rots d^ivo- 
rsQovs, (litixovtos xal tovdi ixivvmv. 

39. yivitav toivvv td iv tm navtl ov xatd 

a7tiQ(iatvxovs, dXXd xatd X6yovs ^BQvXfjntvxovs xal 

tmv TtQotiQmv fi xatd tovs tmv aniQ(idtmv Xoyovs' 

I 30 ov ydQ iv aniQ(iatvxots X6yovs ivv tv tc5v ywo(iB- 

vmv naQd tovs aniQ(iatvxovs (^vtot^s X6yovs oddh 

\ mv naQd tris vXrjs eis t6 SXov avvtBXovvtmv o^ 94 Enn. rV IV, 39-41. 95 tmv dQ^iiiv^ov iis «AMA« ^«C>« ^«^y Yivojiiviov. 
Ma liaUov av ioiuoi 6 Idyos roi; navtos x«t« 
Aoyov ti^ivta xocttov Molios ii(il vofiov n^n 
imtaj a 7Ci^diov0tv ol xoXttai, xal di,' a Ttga- 
ioviSL, ml ngis ^^v^^ ««^^« po,*o^£Toi;i;T« x«. 5 
ovvv^aivovta totg FOf*otff ta sid^n ^«''^« ^^^^\ 
x«l r« iQya xal f«S inl tots iQyoiS nfias x«l 
dtitiiccs, ndvtmv hd^ olov «i3ro^«T« ils dvnqxo' 
viav x^QOVvtGiv. n ^^ <5»2f*«<J*« «^ ^«'^^«^ ^"^'*'' 
7i;« tfi3U«tVH «poijyoVyws, dXV otfrco ytyvofi6i/«i/ lO 
<li,^«.V£r«/ i6 aXXo>v «AA«- on y«9 ^V kul evos, 
ual du dklov dXXo yiv60mit' dv, x«l «;ro «^w«- 
Toi) dh fo «£r*oi/, x«l to iMotnvov dh ix rou TCQon- 
yn<J«ft€Vot;, x«l ro avv&itov dno ^atigov, ott 
#«T£(>oi; x«l ^dtiQOV 6iiov. il Sn tavta ofios 15 
kiyitat, XvoLVto ilv ndn al dnoQvai, n ^i tiqos to 
x«x(»i/ dootv TiuQd ^i^v yivi^^ai tm iinti tiqo- 
aiQi&iiS dvav tds %oiov0as, q>vaiHats dh dvdyxais 
p.434 yiviO^ai, 06a ixit^iv, ds l^^Q^^ ^Q^S fiiQn, ««^ 
izoiiiva ivos 5oi]3, x«l Tw 3toAA« ««^' «vrwv Totg -O 
yivotiivois nQO0tiHvai, x«l tw toji/ didofA6i/wi/ 
3r«^' lx«0f6JV ou x«x(oi/ ovtav ivtfi fAt|«i yfcV€<y^«t 
&'AAo Tt, x«l T(5 fA^ ^v£x« ix«<yTov «AA' ivixa tov 
SAoi; tnv tmv [ilvaq, xal t^v vnoxai^ivnv 81 
tpvoiv «AAo ka§ov0av «AAo fl;«<JX"i' ^««^ f*»?^^ ^^'- '^' 
vaO^at XQatiiaai tov do^ivtoS' 

40. tds dh yontiias ^wg; § TJ <yvfi3r«^a'«. x«l 
T^ 3rf9JVX6V«t Oviiq>&viav ilvat ofiotcav x«t ii^fti^- 
tia)0iv dvofioimv, xal Tfl tcoi/ dvvdiiiav t^v jroA- 
A<5v jrotxtAt« ils ^v JcSov <Jvi;T£Aoi5i/T<ai/. x«t yaQ 30 
fiijdcvos fiVxttvwf^f^ov «AAov ;roAA<i fAx£T«t xra 
yoi2T«t;«T«r x«l i} c^Ajj^^tvi) F«y«'« '2 *'' ^5^ ^«''^^ «jpattt x«i To vitxos ai, xal 6 yd^s 6 nQtStos xal 
q>aQ[iaxivs ovtos iotiv, ov xatavon^avtis avd^Qa- 
Ttoi ix' dXknXois iQ^vtai avtov tots <paQfidxois 
xal tots yontiviiaac. xal ydQ, 8ti iQav 7tiq>^xa6v 
6 x«i T<i iQccv Tcoiovvta EkxH TCQog dUnka, blxns 

iQdotixns ^td yontiias ti^vn y^yivntai TCQoatid^iv- 

TWi/ ijtatpats q>v0iis dkkas dkkois 0vvayoyovs x«t 
iyxiifiivov ixovaas iQma ' xal 6vvdmov6i 81 dkknv 
tvxnv dkkfi, diajtiQ dv ii tpvtd daatnxdta i^atfjdiii- 
10 voi TtQos dkknka- xal tots nW^Oi dh TtQoaxQCOvtac 
dvvdfiHs ixovoi, xal aitovs (?;CJ?fiaTtgoi/T£ff 681 iitd- 
yovOiv i7t «i^TOt)s di^^oqintl 8vvd(iiis iv evl ^vtis iis 
iv ijtil i|<D ya Toi; navtds it tis VTto&oito t6i/ 
toiovtov, ovt' Sv U^eav ovV Sv xataydyoi iita- 
15 ytoyats n xccta8ia(iois- dkkd vvv, 3ti fiTJ olov dkka- 
Xov dyn, ixii dyav eiSms OTtri w iv tc5 g<a<o uq6s dkko 
ayitai. nitpvxi 8h xal iitmSns t« yLikn xal tfj toid8i 
nxfi x«i Tc5 axnitati tov 8Qcjvtos — ikxa' yaQ^ td P-435 
TOt«VTa, olov td ikiiivd axnfiata xal g^^iy^iata — 
20 ayia^ai n i^vxn ' ov ydQ ry ;r^o«t>£<yts o^d' 6 koyos 
vjtd itovaixns Hkyetai, dkV jj dkoyos tpvxn, x«^ ov 
^avfidistai ^ yontiia n toiavtn' xaitov q)ikovat 
xnkov(ievoi, xdv (ii^ tovto aitmvtat TtaQd tmv trj 
(Lovaix^ XQ^t^ivov. xal tds dkkas 8h iv^ds ov Tijg 
^-'0 XQoaiQiaicas dxovovans oirjtiov ov yaQ ol d^ek- 
yonivoi tais i7ta8ats ovtos, od8' 6W yontiVTj 
ofpis dv&Q0)7tovs, avviaiv 6 yontivofiivos ixn, ov8" 
aia^dvitai, dkkd yivdaxn n^n 7ta^(6v, oti Ttinov- 
^iv, djta&hs 8' avto to nyovfiivov iativ. cJ 8' 
^^ flato, ^k^i ti TtQds aitbv il ixiivov ^ ^TtQ^s 
«AAoi/- 6 8h ^kios n f^^o datQov oi}x iTtain. 

41. xal yivitai to xatd t^v ivxnv aviiTta&ovs 96 Eim. IV. IV, 41-43. HBQOVS (JtSQSt y£VO(iivov, ^6itBQ iv nta vbvqo, teta- 
ftivji- xivri^stiSa yaQ ix tov xarw xal avG) i%Bi 
triv xCvn^iv. TtokXdmg dh xal aUns ycLvrj^scarig 
aUfl olov ato^atv i%Bi xatd av(i(pGivlav xal rca 
tmo liia ^Q(i60^ai aQHOv£a. bI dl xal iv alXri 5 
Xi^Qa ri' xiv7i0ig d% aUng iQ%Btat, o0ov to (Jvfj- 
jta^ig, xal iv tm navtl to^vw |ti4a aQiiovla, xav 
ig ivavttmv fj ' xal H oyLoCmv di i6tt^ xal Ttdvtcav 
evyyBvmv xal tmv ivavtlmv, xal o<Sa Xcnpdtat 
dv^Qmitotg, olov to ^v(iOBtdhg iX%^hv (iBtd %okrjg 10 
Blg rJTtatog tpviStv, n^^Bv ov% mg lm^ri66(iBva- olov 
Bi TtvQ Tig ix itvQog lafimv i^Xa^Bv ^dUov ov 
(irj%avri0d(iBvog Isig ixBtvov] ik^Btv. ij 6 Xapmv 
ixBtvog TtotBt, Tc5 dsdmxivat yovv Tt olov (ista- 
&ivta ii dUov sig dkko' xal to ilriXv^og di, ei n 
^ij otog ts iyivBto di^aa^at sig ov (iBtrivi%»ri' 

42. mats oiks fivrJfAijff dtd tovto dsijiSBt totg 
p.436 aatQOtg, ovnsQ %dQtv xal tavta 7tB7tQay(idtBvtat, 
ovts aio^asmv dva7tB(ino(iBvmv' ovdh iittvsvaBig 
toikov tov tQOTtov sv%atg, ©s oiovtai ttvsg, TtQoai' 20 
QBttxdg ttvag, dXld xal (iBt' BV%rjg yivsa^ai ri 
Sotiov xal sv%rjg dvsv TtaQ^ avtmv, ^ (liQri xal 
[avtd] ivog- xal ott dvvd(istg xal %mQlg JtQoatgi- 
0smg TtoUal xal avtat xal avsv (irjX^vrjg xal (istd 
ti%vrigj o5s iv imm ivij xal dnokavBt dkko dkkov 25 
xal ^kdntstat tm ovtm Ttstpvxivat, xal ti%vatg xal 
iatQmv xal iitaotdmv dkko dkkm iqvayxda^rj TtaQa- 
6%stv Tt Tijg dvvd(ABmg Tijg avtov. xal to Ttdv (5^ 
^Oavtmg sig td (liQrj didmOt xal TtaQ^ avtov ml 
Bkxv0avtog dkkov sig (liQog Tt avTov xsi(iBvov totg 30 
avTov (liQsat tm avtm <pv6txm, c^g (iridBvdg dkko- 
tQiov Tot) a^TOvvTog ovtog. si 8h xaxog 6 aitmv, 97 ^avfiatBtv ov dsf xal ydQ ix nota(,mv dQvovtat 

, , ff^''!' ^''^ ^^ ^'^^ '^^^^ «^« oISbv 8 diSmatv, 
akka 6tdmat (tovov dkV S(img avvritaxtat xal 
dsdotat trj q^vast Toi5 ^tavtog. Sate st ttg ikaBsv 
5 ix TCDi; jtaat xstfiivmv, od dsov ijtea^at ar^tm 
avayxat^ v6(im Trjv dixrjv, oijxovv dotiov td 
Ttav jtaa%Btv' ^ td (ihv nys(iovovv ai>toi} dna^ 
^H doT£ov Ttdvtrj elvat, ytyvo(iivmv dh na^mv iv 
(iSQsatv avtov iHBivotg (ihv rjxstv td 7td»og, Ttaod 
10 ^pvatv^ ds (.rjdsvdg ai^tm ^vtog dTta^sg td ysv^L 
vov mg nQog at^TO slvar insl xal rotg datQotg, 
xa^ oaov (ihv (liQtj, rd Ttd^rj, dita^fj (isvtot adtd 
^9 rs rag TtQoatQiascg xal a^dtotg djta&stg slvat 
^«t Ta am(iata ainmv xal tdg g^^astg dpkaSstg 
10 V7taQ%Btv xal rm, xal si dtd trjg ^v^rjg tt dt86aat, 
(irj ikattova^at adtotg ttjv n^v^rjv xal td am(iata 
(^vtotg ta adtd (livstv xai, sl tt vitsxQst, dvat-^ 
a^fjtmg ant6vtog xal toi) TtQoatovtog, si itQ^astat, ' 
kav^avovtog, 

«0 43. 6 81 anovSalos nSg v^6 yoijwtVg xaj <pap- „ 4,- 

mv; ri rfj ^W ^v^f, &7ca&iis als yo^rev0,v, xal 
ovx av rd loyixov airov xd»oi, oiiS' Sv (lera- 
do|«'ff««- td de Saov rov xavros iv aira &Koyov 
xard rovTO ,td9oc &v, (laUov 6h rovro ^d9oc &v 

26 aU ovx iQonas ix tpaQfidxav, itnig ro iQav im- 
vevovar}s xal rijs n^vxijs r^g «AAijs rp r^g &XA„s 
na9rilt«ri. ^axiQ di inipSals ro Sloyov ndaxsc, 
owrw xal airbs dvrtndSav rds ixtt Svvdfius dva- " 

Kvaei- 9dvttTov Sh ix roiovrav ^ voaovs V ooa 

30 ayarcxa nd^oc Sv. ro yag pepog rot; navros vzo 
(imvs aUov ^ rov xavrog 7id»oi. &v, aMs Si 
«Plufivs. ro Si fc^ fi»vs, dU' HareQov, oix 

7 98 Eun. IV. «3rotfr«Tfr (pv6Bmg. daiiiovsg dh ovx dna&stg ovd' 
amol tm aXoyfp' fiviiiiag 61 xal aiaf^ijasis tovtoig 
f.4a8 ovx atoxov dldovai xal myiO&aL q>v0ix(og «yo- 
fiivovg xai xataxovuv xaXovvtcav tovg avtav 
iyyvtiQGi tmv Tijdf xal o<Jg) TtQog ta tfjde. Ttdv 5 
yccQ to TtQog «AAo yoritevstai vn aXkov' nQog o 
ydQ iatiVj ixstvo yoritBVH xal dysc avto' (lovov 
dh TO XQog avto dyoijtsvtov. dio xal Ttdaa nQa^Lg 
yiyofjtevtai xal %dg 6 tov TiQaxtixov ^log • XLVSttai 
yaQ TtQog tavta, d ^iXyH avtov, o^ev xal to lO 
'{VJtQoamTtog yaQ 6 tov (isyalntoQog 'Eqsx^^^S ^»?- 
1*05.' tt ydQ iia^mv ttg itQog dXXo ixu ; n «Axo- 
piivog ov (idymv tixvaig, dUd trjg (pvamg tiiv 
ditdtTiv dovatig xal avvaifdafig dllo itQog dklo ov 
totg Toarotff, dW olg idmxa (pUtQOig. th 

44. ^oVi? d^ kdmtai t} ^BGiQia dyorjtsvt^ig 
ilvaij OTt iifidslg itQog avtbv yiyoritivtaL' ilg yaQ 
iatij xal t6 f^iC}QOV(iivov avtog ioti, xal 6 koyog 
odx ^Ttatrinivog , dxr o dit itout, xal t^v «vtou 
Jcji)v xal to iQyov nout. ixit dl ov tb avtov xal 20 
ov% 6 koyog t^v 6(»fti}v, dlV dQxn xal tov dkoyov, 
ai TOiJ Ttd^ovg TtQotdang. tixvcov (ihv yaQ iitt- 
fiiXnat xal nQog ydfiov OTtovdal (paviQdv t^v bkx^v 
ixovaivj oaa t« dv^QoiTtovg diXidtn ^dia yiv6(iiva 
tatg ini^vfitaLg. TtQding dh ai (klv 6id ^v(ibv 25 
dkoymg xivovvtat, al 61 6^' ixt»vniag (oaavtmg, 
Ttokititai. 6h xal aQxmv oQiing tb (pUaQxov tb iv 
'^(ttv ixovoi. 7tQOxakov(iivov. xal ai (ihv yivofiivat 
vjthQ Tov nn ^«^«^v ^nn^ ixovci tbv 9?6/3ov,^ 
«f 6' vnhQ tov Ttkiiovog tijv im^v(iLav. «i 30 
6h tmv ;eC>«o^<»*' Z«(>*v ^n^ ^^^ (pv6img iv6itav 
Ji^TOvtfa* dxoitkfiQOVv (paviQ(3g ixovai tf^v trjg IV, 43-46. 99 ^vaimg Jcav ^Qbg r6 tvv oixicmaaaav. ii 6i ug 
ksyoc rag jtQa^icg ,«'^ ^^^^^ dyoriti^tovg ilvau | 
xal r^v ^imQCav xak(ov oiaav yorjmJia^at kixtiov, 
^j fihv mg avayxaCag ^al rdg xakdg kiyo(,ivas 
5 ^Qa^ics TtQattoc [oix] dkko tb 6vrmg xakbv iyl oj 
y^orjrivtac- ol6i yaQ r^v dvdyxf^v xal oi ^Qbg 
ro rri6i ^kimt o{,6h ^Qbg dkka 6 fiCog- dkkdtn 
rng 9^vaimg tiig dv^^^nCvrig fiu. xal rfj nQbg t6 p. 
tnv rmv akkmv ^ ^al avrov oixic(6ait' ^oxitydo 
tO ivkoyov Cam, ^^ ^ayicv iavrbv 6cd rr^v oixiCmacv 
orc ovrmg iyonnv^rj. ii 6h rb iv racg ^Qdiiacv 
ayanriaag xakbv rdg nQa^icg aiQitrac dzarrj^ils 
tocg cxvia, rov xakov, yiyorjnvrac rb Ttiol rd 
xarm xakov 6c(6xmv '6kmg yaQ ^ niQl ro iocxbg 
15 roi akri^it Ttgayi^anCa xal bkx^ iig aM ndaa 
VTt^^rrjfiivoy i^ iKiCvmv r(ov iz' adrd ikxovrmv 
tovro dh rj rrjg (pvaimg yontiCa Ttout' rb ydg odx 
^rfov^g aya.Jbv 6c(6xicv ik^^ivra rm ixeCvov 
^^6icakoyocg oQgiatg, rovr6 iarcv dyo(iivov 3mv 
20 (if] rj^ikiv ovx ii66rog. rovro 6h rC dv rcg dkko 
n yorincav ititoc, (lovog ovv dyorjnvrog, Sg ikx6- 
^svog rotg dkkocg airov (liQiac rovrmv omv dya- 
^ov kiyic icvac dv ixitva kiyn, dkkd (lovov S 
0i6iv avrbg odx ^narri(Livog om 6c(oxmv, dkV 
26 ixmv. ^ ovx dv oiv ikxocro oi}6a(iov. 

45. Jx 6rj rmv iiQrj(iivmv dndvrmv ixetvo 9?«- 
ViQov, orc, 6g ixaarov rcov iv r« jtavri i^ic <pt;- 
<^mg xal dca^iaimg, odrm roc avvnkH ilg rb ndv 
xal naaxic xal noat, xa^djtiQ i(p' ixdarov t(6ov 
30 ixaarov tmv i,iQ(5v, (6g i^e^ 9^vaimg xai xara^ 
^xivrjs, ovrm TtQbg rb 3kov avvnkit xai vnovQVit 
mi ralimg xai xQdag ^^Cmrac' 6C6mac 6h tb naQ^ 439 -i 100 Eim. IV. IV, 46. V, 1. 101 avfov acai dixstcct ta TCtxffcc tav aXXav y oaav 
ttvtov daxuxn n 9^^5, x«^ olov 0waC6%Yi6ig nav-^ 
th X(fog nav, x«l d sxaatov dh tav fiapwv xat 
Jc3oi/ i}v, Bhiv av xal gcDOt; iQya itiQa ovta t(3v tov 
(liQOvg. xal drj udHstvo avaq^alvBtai, OTimq to xa-^- 5 
i5fAas lx«, c>S jrotovi/T/s rt xal nnelg iv t^ navtX 
ov ^mfmf oea amfia XQog aafia xal 7idG%ov av ta 
toiaijta iti xal t^v allnv avtmv tpvGiv eCafpsQO- 
^i^a 0wa(p^ivt£g totg 6vyyBvi0iv olg ixoiisv TCQog 
td OvyYBvn tmv iim ' xal dij nal ilfv%atg way xal 10 
6ia%i(SBi5L awa(p£tg yivofiavotj (idXXov 8h ovtsg, 
%Q6g ti td itpilns iv t^ 8ai(i.ovLm t6%m Tial td 
inixiiva avtmv ovx iattv onmg lav^dvotny onotoi 
tivig i0(iiv, ov toCvvv ovdl td avtd ndvtig dt- 
do(iiv oddh tavtov dixoni^a' o yaQ (in ^'W«^ ^^ 
xag dv (iita8oCn(iiv dUm, olov dya^ov; ovd' av 
p.440 tm H Se^tixm dya^ov dya^ov ti xofitot;>£^a. 
tijv ovv avtov tig xaxCav Cwdipag iyvcoa^nj^^ ^S 
i0ti xal xatd t^v avtov fpv6iv mc^n *^S o £%ft, 
nal ivtiv^iv dTcaXkayilg iCg dXXov rotovroi/ tojcov 20 
^vaicog okxatg. tc5 dh dya^m at ti Xntng at ts 
S66icg xal at (Hta^iaag aAAat, SaniQ ix (inQiv^Giv 
oXxatg tm ^ivaimg (iitati»i(iivGiv. ovta ^av(ia- 
atmg ixic dwd(timg xal tdiicog toSi tb ndv yivO' 
y^ivmv dndvtmv dil^oqxp xiXiv^m xatd dCxnv^ ^V 25 
ovx iati (pvyitv ovdivC, ns i^otUc (ihv 6 (pavXog^ 
ovdiv, dystai di ovx iCdcog ol dit iv tm jcavtl 
q>iQ£09ar 6 d' dyad-bg xal oldi, xal ov dit dmm, 
xal yivcSaxic tcqIv dmivat ov dvdyxn avtm ikd-ovtt 
oixitv, xal iVilTcCg i0tiv, mg (litd ^icov i0oito. 30 
iv (klv ydQ olCym tm(p a^iixQai t(5v (iiQ(av «^ f*^^»; 
fiolal xal awaia^n^iig xal ovx iativ iv avtm ta (liQn tma ilvat, ii (irj nov ixl fiQuxv iv tiaiv 
iv dl tm iv c5 dta0td0iig ti to0avtat xal ixa0tov 
tmv iv avt(p xdla0tv i^it xal ^md i0tt icokU, tdg 
xtvn0itg 6it xal tdg (iita0td0itg (liCtovg ilvat. 
5 6Q(o(iiv dh xal ijktov xal ^ilrjvnv xal td dUa 
d0tQa iv tdlit (iitatt^i(iiva xal (iitaxtvov(iiva, 
ov toCvvv akoyov ^ovdh tdg ij^vxdg (litatC&iO^at 
(ifj to avto dii n^og amlo^iivag^ tattO(iivag dh 
dvdXoyov (av iicaf^ov xai notovat td^tVj [tdg (ihv] 
10 olov xitpaXng, tdg dh otov jrodcJv kafiovaag, TCQog 
to Tcdv av(i(pmvov' ixit ydQ xai avto dta(poQdg 
^Qog To d(iitv6v ti xai xitQov, n ^' «v ^i?t£ t6 
d(iitvov to ivtav^a aCQrjtat, (iijti tov %iCQOvog 
(iiti%ovaa ^, dUov t6icov xai xa^aQov nUd^ato 
15 TOVTOv, ov iUito, kafiovaa, aC dh xokdaitg maTCiQ 
vivoanx6tmv (hqcov, tcov (ihv intatv^itg (paQ(id- 
xotg, ToJi/ 8h ilatQiaitg ^ xai dXkotGiaitg, tva 
vytaCvTi to ndv ixdatov 8tatt^i(iivov ov 8it' tb 
8' vytitvov Tov Tcavtbg [tov (ihv] dUotov(iivov, 
20 tov 8h iiatQOV(iivov ivtivd^iv, cjg iv^&a^i voaovv- 
tog^ ov 8h (in voafjait tt^i(iivov. 

.ov 

IIEPI 'FYXHi: AnOPIiiN TPITON H IIEPI O^PESJsf ^ ^* 

1. "ETCii 8h v7CiQi»i(iid^a axitf;aa»at, il (in8i- 
vog ovtog (lita^v iattv OQav, otov diQog n oikkov 
25 Tov kiyo(i£vov 8ta(pavovg aco^iatog, vvv axintiov, 
ott (ihv ovv 8td aco(iat6g ttvog 8it tb oQav xal 
okmg ro aCad-dviad^at yCyviad-at, ilQntat' dviv (ihv 
ydQ ac6(iatog Tcdvtn iv tc5 vo^tm trjv il;vxnv ilvat. 
tov 8h aia&dvia&at ovtog dvttkntffimg od vontmv. 443 n 102 Enn. IV. V, 1. 2. dXla aie^n^mv (lovov, dsl jrcis t^v ifvxiiv 6vvaq>ri 
yBVOnhnv totg al^^fi^^olg dia tmv 7t(^ao(ioiG)v xot- 
vmvCav ttva ngbg avta yvoiaeog n nad^fjjiatog 
mumai,. 8i6 xal dt' dQydvcov aoiiatix^v n y^w- 
ffig- dia yag tovtmv oiov avfiipvav n ^vvsi^v 5 
Zvtmv olov ilg iv Ttag Ttgog avtd td aia&titd livai, 
ofiona^ilag ttvog ovtfa Ttgog avtd yvvo[iiVfig. il 
ovv dit awatpnv rtva TtQog td yivmaxofiiva yCvi-^ 
tf^ai, Ttiffl [ihv t(av oaa dg>fi tivv yLvdaxitat, tC 
av tig Wol', Ttigl dh trjg oQdaicog — ii d'i xai lo 
m(fl Tijs dxoiig, vatiQOV dXXd TtiQl tov oQav, il 
dit tv ititalv ilvai <Jc5f*a t^g oi^img xal tov x^w- 
Itatog. n vvttoi xatd avfiPi^n^og dv to ftfra|v 
(jcJfia, avii,(idXlitav dh ovdhv TtQog OQaatv totg 
6Q(oaiv. dXl' il nvxvd (ihv ovta td <Jo>ara, ^aitiQ 15 
p.442 ra y«i2(>«, xwAvft ^^av, oaqi dh kiTttotiga dei td 
^italv , fiallov OQmniv, xaXvtixd dv tig roi) oQav 
%d ikitalv ^iinj ?, f^ ov xalvtixd ov awiQyd 
tavta dv tig itnoi. dW ii ro ;ra^os itQOtiQOV 
x6 f*«ra|i) TtaQadixitai xai olov tvitovtai ' an- 20 
itov dl rd, ii xal i(i7tQoa^iv rts ni^av iatat 
Bs ro xQ^i^^ piiTtmv, xdxetvov oQav Ttd^ovg 
irc5 (litalv fin yivofiivov ovd' dv iig ni^ds 
U d(pixvotto. n ^^^ dvdyxn ro (lita^v 7td- 
Jitv, ii to Ttifpvxog itdaxn^v ndaxih Vj^ *^ ^^\ ^^ 
sxoh «^'Lo Ttdaxii'' i^S'' ovd' 6 xdlafiog o (litaiv 
^ns vdQxng xal tng X"P*>S i^daxii'], o TtdaxH' 
n X"V- ««^ H^ xdxit, ii nn fA«^«S^ 6 xdXa(iog -■ 
£tn xai n ^Q^ty ovx dv Ttd^ot n X^^Q' n ^ovro 
yilv xai avto diitpia^n^otto dv xai ydQ, ii ivtog 30 
dixtvov yivoito^ 6 ^i/?£vr^s ndaxit^v liyitai to 
vaQxdv. dUd yaQ xivdvviVH 6 Xoyog iiti tdg 103 Xsyofiivag aviiTta^eCag iivac. ei dh rodl M tovdl 
ne^vxB Ttdaxiiv aviina^c^s r6 rM... Si^oLotnta hsiv 
^Qog avro, ovx dv ro ^.ra|i) dvoi^ovov Sv nd^ou 
nto avto ovx av nd^ov. ei [rs] rovto, noXl^B 
5 iiccUov (irjdsvos ovTos fistaii^ jtd^oL dv ro ititpvxL 
^^axiiv, xav ro (.exalv tocovrov l olov xal uM 

XttVllV Tl. 
_ 2. li fliv oJ^ TOlOVtOV iOTI. t6 6?0CV, oloV Td 

rnsoiOsy ^ms avvdzTBiv ngb; t6 q,c5s (^ixQi tov 
10 alo»r,TOv, 6sl ^««g.) tovto slvac ro ^«s, ^ai ^ 

VZO»sacs «VTr, Td llSTttia TOVTO flTSf si di TQO- 

«nv SQyalsTtti ro vmxsCt^svov adfitt xsxQOxSasvov, 
Tc Xfolvsc^ Trjv TQo:trjv sv»vs ^poj ro o.uaa iivttc 
lirjSsvos ovTos (iSTtt^v; si xttl vvv i^ dvttyxris ors 
ic sari TQsxsTttC nas ro tov ^iifitttav XQ6a»sv %si~ 
[isvov. xttX oC ixxsovTss Sh r^s '6v,sls o^k «V ixouv 
ttxoXov»ovv rJ jidvTcos HSTtt^r) w slvm, si a^ ao- 
fiotvTO,^ fi^ „^aoi ^ dxTis ■ dUtt g,m6s iart xtti t6 

<p<OS SV»V^OQOVV. OC 6s Tijv ivOTttOcV uiTioiMVOl 

-) d5otrro ttv Ttttvrtos rov fisTtt^6. oC Sh tcSv siSd- 
i.ov TtQoardTtti Sid roC xsvov Xiyovrss duivtti ya- 
Qttv iritovacv, ?,;« iif, xcoiv»!J- cSars, si iri (i&Xlov 
ovxaXtias,^ ro (trjrsv slvai nsTtt^^ , oix d(i<piaav- 
Tovac Tij v^o»iasi. Saoc Si av(,na»sCtt rd 6q&v p.443 

25 Xsyovacv, r,TTOv fiiv ^^dv (prjaovaiv, sC rc (tsra^ii 
tln, V "«^wt xtti i(ixo8Cisi xtti d(ivSQdv noist r^v 
av(ixd»scav (laUov Si dx6lov»ov Xiysiv nocstv 

I wavrBs dnvS^dv xai ro avyysvis, V '"^i «Urd 

xaaxov. xtti yd(f si a6(itt avvsxis iv fid»si ix 

) srpoff^oAvs TCV(f6s xato^ro, dUd ro iv pd»tc a^rov 

rV nQoa^ok^ rot; 7tQ6a»sv ^rrov av ndaxoc. dW 

ei Scjov ivos (t6Qca sCn aviixa»^ , ^q' dv ,'rroi/ 104 Emi. IV. V, 2. 3. xd^oi, OTt (i^itaiv t£ i6tiv; ^ ntzov [ilv av xd^oi, 
6viitieTQ0V d' av itrj to Ttdd^og, O0ov i^ovXito i} 
q}v6ig, xalvovtog to dyav tov fiitaiv ' it firj xov 
toioikov itn to di.d6(iivov, S6ti okag to nita^v 
fii} Tcdaxiiv, aAA' ii aviiicaHg tc5 ?v £a>ov ilvat 5 
xal ^ftitg nd6%oii>iVj 5ti iv ivl ^nal ivog^ nmg ov 
6it, otav fov noQQO at^^n^ig ^, avvixnav ilvai; 
ijf r^v 6vvixiiav xal to fifrali) 8i,d tb to gwov 
ditv 0vviXig ilvai, t6 dl nd&og xatd OvnPi^rixdg 
awixovg, ij ndv v^o navtog ip7J60fiiv ndffxn^v. il lO 
Hh todi (liv V7i6 tovdij dXlo 61 vn dXkov ov to 
avt6, ovn av 6iott6 tig tov fi£ra|i) navtaxov, ii 
ovv ixl otlfiog Xiyot tig 6it69ai, 6id tt (patiov 
iitil ov6h Ttavtaxov tpatvitai ro 6v' digog iov 

%d6XiiV TCOIOVV TOV «£^«5 «^^' ^ (lOVOV 6iaiQitV' 15 

o?ov At^os ii dvm^iv ulittoi, ti dXko ^ ovx vno- 
(livn 6 uiIq; iTtil ov6l t^ dvtiTtiQiatdaii ivkoyov 
uatd (pv6iv ov6tig Tijg q^oQag' iml ovtta xal to 
MVQ dvG» tfj dvtmiQiotdaiL' dXX' dtonov (p^dvit 
ydQ t6 niJQ t^ avtov xiv^ait taxiia ovarj Ti)r 20 
dvttXiQlctaOiv Tov diQog. ii 6' vnd tov td^ovg 
taxvvi0^al Tis tr^v dvtiJtiQiataCiv <pri0iVj dXXd 
xatd avfJLfiifirjxog dv yivoito, ovx iig to dva^iv 
iml xal dxo t&v IvXcav i? oQnrj nQog to dva ovx 
m&ovvtav • xal '^(litg 6h xivoviiivoi ti(ivo(iiv tov 25 
diQa, xal ovx ^ dvtiTtiQiataatg m^it, TtXrjQOt 61 
(lovov i(pi7td(tivog to xaQ' ^(imv xivov(iivov. ii 
ovv totg 06}(ia6t 6ii6tatat totg TOtovTOig (irj^hv 
xa^cSv, ti xmXvii xal dviv 6ia6td6img 6vyx^9^^'^ 
naQUvat, totg ilg oipiv it6i6iv; ii 6h (irj^h ndQii' 30 
6tv mg iv ^ojy td «%, tig itdaxn^v dvdyxrj xal 
tft' «VTOU t6 Ttd^og TtQog ^(idg tc5 jtQOJtad^itv iivat ; 105 oL Z '^.^^Tf f^ '^^ ^m 1? at6^n6tg ^(^tv, 

aXX p, ,,^ naQaxit(,ivov i6xo(.iv dv rrjv al'6^.- 
otv, m6niQ inl tov ^iQ(,aivi6^at. inH ydo o/r6 

l^av^itg ^.Q(,aivitv 6oxit' d^pfj yaQ roL^ivlh 

IT: ZZT^''' '''"^ ""'''' ^ '''' 9^tt6^rlvatV.U. 
<^BtTo (iszaiv, oTi 6xoritv6v 6 drJQ, u^ 6Vroc 6h 
10 ro.To. ..or...o.^ o^6^ dv i^i.^i^Udg tlmg tl 
raQ 6xoritv6v i(..66tov 6V rlv 6Qav J 4' " 
yat rm ^pmri, rd^a 6h xal ^qLxHv TSit 

hod^ll > ^^,^^«^^^ <^^orm nvQ n ^al rd d6rQa 

rov a(iv6Qov rot; .V rai diQt mtit6^at rrjv dvri^ 
^V^Lv, ovx i^eivov ar^rov^ olov i6rtv ivaQyig \i 106 Enn. IV. V, 3. 4. 107 iLvaiQBltai HQk «i5ra %al n HQk alknla xav ^bqcov 
t(p IV bIvui, tovtoi yaQ ioixB xal to aiaf^dvBG^ai 
i!nm6ovv Blvai, oti 0vti7ta^k ^9^^^ ^ods to Jiav 
iavtm. Bi yag (in tovto, Ticis av aUo allov tjjg 5 
dvvdiiBG)S (ABtBXdti^avB Kal (id?uata rijs TtoQQO ; rovro 
p.445 dn iTttaxBTttBOv, Bi dUos 7t6a}iog ^v xal dkko goSoi/ 
^ij awtBkovv %q6s tovto xal oipLg n^ inl totg 
vatoig roi) ovgavov, Bi i^Bdaato ixstvov ix dia- 
atnii.atog avnikitQOv, n omv dv Bin TCQog ixBlvov lo 
rovroj. ukkd tovto (ihv vatBQOv, vvv 61 xdxBivo 
dv rig (laQtvQaito Big to (in rc5 7ida%Biv ro fifra|v 
Tovrfii ro OQdv yCvBa&ai. Bi yaQ drj Ttdaxoi tb tov 
diQogj amiiatixmg drjjtov^BV dvdyxn itdaxBvv^ tovto 
di iativ olov iv x^Q^ tvnov yBvia^at. (ligog dn i' 
dBt roi) oQatov xa^' Bxaatov (iOQiov xvnova^ai' 
SatB xal to avva(pBg tfj o^£t tioQiov toaovtov, 
oaov xal t} xoQn t6 xa^' avto (ioqlov tov oQatov 
dixoito dv. vvv dh %dv tB OQatai xal oaoi iv rc5 
diQij xatd tB ro xatavtiXQV ix tB TtkayCmv im 20 
nokv oQmaiv iyyvg tB xal xatomv ovx imitQoa- 
^ovtiBvor SatB Bxaatov (ioqiov tov digog okov 
olov ro TtQoaaitov x6 oQcSfiBvov ixBtv, xovto dh ov 
Mttxd acSnaxog nd^ni^^^j ^^^^ ^^^^ (iBitovg xal 
imxixdg xal imov ivog av(i7ta»ovg dvdyxag. 25 

4. dkkd x6 avva(phg xrjg 6>£OS (p(og TtQog ro 
mbqI rijv oipiv xal fiixQf^ tov aia^n^ov nmg-y n 
TtQfiixov (ihv xov fiBxalv diQog ov dBtxai, Bi pi 
uQa x6 qxiag ovx av diQog dvBV kiyoixo — oi^r« 
dh xovxo (kixalv xaxd avn^BPn^og — avro dhdv 30 
Btfi (iBxalv ov Ttdaxov, ovd' Ucog nd^ovg ivxav^a 
Sst, dkk* o(img xov (tBxaiv- Bi dh x6 qx^g ov a(0(iciy ov aG)(iaxog. xai 'd^ ov XQ6g to OQav dTtkcSg 
dJoLto dv tov (pmx6g xov dkkoxQiov xal (ista^v i} 
otig, dkkd 7tQ6g to itoQQm ogdv. t6 (ihv ovv Bi 
tb ^(og yivoito [dv] dvBv tov diQog, vatSQOv • vvv 
5 dh ixBiVo axB7ttEov. Bi (ihv ydQ ro (p(5g tovto to 
awa^phg i(iil;vxov yivBtai, xal ^ ^vxn di' avtov 
q}SQO(iBvn xal iv avtm yiyvo(iivn, maTCSQ xal ijtl 
xov ivdov, iv xm dvtikaiijidvsad-ai drJTtovd^sv, OTtSQ 
iativ OQdv , ovdhv dv dsoito tov (ista^v q)mt6g, 

10 dkV dq>7i iatai ioix6g ro oQav, t^g OQatixng ^^" 
vd(iBmg iv q^mxi dvtika^ifiavo^iivng Ttdaxovtog ovdhv 
tov (Lstalv, dkkd yCvBtai t^g oipsmg q^oQa ixst. 
ov dn in^fitsov, TtotSQa tm didatr](id ti slvai ixst 
dst TtoQsv^vai tnv oiPiv ^' xm acj(id ti slvai iv 

15 tm diaatrjtiati. xcd si (ihv tm ac5(ia sv tm dia- 
atn(iati slvai, ro distQyov si dq^aiQs^sCri tovto, 
otlfStai' si d' oti didatrj(ia aTtkcag, aQynv dst vito- 
%ia^ai tnv tov oQatov q>vaiv xai ovdhv dQcoaav 
okmg. dkV ovx oUv ts' ov yaQ (lovov i^ «9?^ or^ p.446 

20 iyy^g XI Xiysi xai djttstai, dkkd tdg tov d^ttov 
Ttdaxovaa dnayyikksi diaq^oQdg, xai si (in disCQyoi 
n, xdv tov TtOQQm ^a^sto. d(ia ydQ 6 d^Q 6 
(ista^v xai '^(isig jtvQ6g aia&av6(iE&a ovx dva^isC- 
vavtsg &SQ(iav^rjvai ixstvov. (idkkov yovv ro am(ia 

^^ ^BQ(iaCvBtai t6 atSQs^v rj 6 drJQ' mats 8i" avtov 
(idkkov, dkV ov Si' avtov. si ovv ixsi dvva(iiv 
Big ro dQdv, ro 6h sig ro ndaxBiv xai onmaovv, 
^id tC dkkov 6sttai (liaov sig 6vvatai nQog ro 
7tOinaj)a; tovto ydQ i(ino6Cov iati ^sta^&ai. insi 

30 xai otav to q)c5g nQoaCrj ro roi; 'nkCov, ov nQOtSQOv 
^Bt t6v dsQa slta xai '^(tdg laiad^dvsa&ai] , dkk' 
«ftcf, x(d nQiv iyyvg trjg oipsmg ysvia^ai nokkdxig 108 Enn. IV. V, 4-6. Sf/Tos UXaxov, fiSg i^n itaUvtog tov aBQog fi(iag 
6g&v, iietaiv ovrog toiJ f*i) Ttinov^otog xai jov 
«pciTos (innm iXfilv&otog, Tt^dg S dit tnv ^oi^tv 
Ovvdtai, iml nal r6 trig vvKtog oQav ta aOtga 
i Zkmg itvQ %alB%QV tavtri tfi vJto»i0H dxevdv- 5 

vai, d dh (iiv€L fiiv n ^tn h' ^^^^ns, 9«^os 

dh dettai SaTtSQ ^aKtriQ^ag TtQog to q)d-diSai, iSsi 
tnv dvtan^iv ^iaiov x«l dvtBQsldovtog Blvai xat 
tBtamvm) tot) tpmtog, x«l t6 ai0%n^6v, ri XQcoiia, 
dvtitvTtovv x«l adtd ilvar ovtto yaQ did iiBiSov lo 
i,t dipai. Blta nal XQ^tBQov iyyvg viyovB (indBvog 
fiBtaiv ovtog totB' orriD yaQ v6tBQ0V td dm (iBaov 
ilmB6%ai, itoiBt tnv Yvmaiv, olov tfj ^vnm x«i 
iti u,akkov (JvAAoyt W • vvv 81 oi5% ovtog, akk 
ti ita^Btv dBt to TtQdg t6 al0^n^6v q>mg, Blta Sia- h 
dovvai iiixQtg otic^S, n ^^n y^'^^^«^ v%6^B6i.gtn 
{mb tov ai0»n^ov ro iiBta^v TtQOtBQOV tQB7tov6ri, 

%Qog n^ n^n ^^^ ^^ ^^^^^^ nTtoQntai. 

5. %bqI 81 trov d%ovBiv aQa ivtav^a 6vyxfQ- 
Ontiov Ttdoxovtog Tot) diQog tnv xivn^tv t^v TtQ^- 20 
tnv tov ^aQaxBiiiBVOV {^ito TOt; tov ipotpov Ttocovv- 
Tos tm tov (lixQ'' ^^ofjg diQa Ttaax^^v ro avto 
ovTOff Big «tWijcJtv dipLXVBta^aL, n '««^^ oviipBpn- 
x6c ithv to (iBtalv T« naQBtvac iv (ii0ip, dvaiQB- 
^ivtog dh T01) iiBtaiv, dital dh YBVO^^ivov roi; 25 
i;6woVy olov 6V(iPak6vtG}v dvo am(idtmv, bv^b^ 
p.447 ditavtdv nQ6g nfiag tr^ aU%n^iv^ n f«]/^^' ^!^ 

diQOg tnV TtQOtnV TOV 7tknttO(livOV , tO ds iVtBV^ 

^BV n^n «^^«'S t6 ftar«|t^. ivtav^a (ihv yaQ doxa 
xtJaios ilvai, 6 dnQ roi) ^o>ot;- (in y«9 «^ i^n^^ '' 
tnv dQxnv YBvi6^ai ^6tpov 8vo 0m(idtmv 0VQQa- 
YLmv, Bi (in dnQ itknyils iv tfj taxiia 0vvo8ip 109 «i5Tc5t; xal i^ma^Blg Ttkrj^ag i8mxB tm iq>B^nS (liXQiS 
Stmv xal dnong. ^kk' Bi 6 d^Q xi^Qtog tov ^otpov 
xal tovtov XLvn^ivtog ij Ttknytj, naQd ti av bIbv 
ai 8La(poQccl tmv (pmvmv xal tc5v ^o>ot/; akko yaQ 
^nXit ^«;ix6ff TtQog x^kxov ij TtQog dkko, dkko 8h 
dkko' 6 81 drjQ Blg xal n iv ai^tm nknyn' ov yaQ 
(i6vov tm (iBydkm xal tm (iLXQm^ 8La(poQaC. Bi 8' 
otL nQog diQa Yivo(isvn Ttknyij t6g)ov inoin^Bv, 
ovx V ^V9 <pi^tiov' t6ts ydQ ^covst, 6W 0td0Lv 
10 kaprj atSQsov 0c6(iatog, tcqIv xv^vaL (livmv (SansQ 
0tSQs6v tL- (30ts dQxstv td \0VYXQovovta xai tijv 

0vQQniLv xai tavtnv tnv itknrnv sivaL tbv i\>6(pov 

sig amn0Lv sk%ov0av' (lUQtvQstv 8h xal tovg 

iv8ov ijxovg roJi; ^mmv o^x iv diQL, dkkd ^vyxQov- 

15 oavtog xal Ttknlavtog dkko dkkov oiov xal 60tc5v 

xd(i^SLg TtQog dkknka 7taQatQL^o(iivmv diQog (irj ovtog 

(IBtaiv Xal 7tQi0SLg. dkkd 7tSQl (ihv to^tov tJ7tO- 

Qn0&m 6(ioiov n8n ^al ivtav^a tov tri^rj(iatog 
Yivo(iivov, ^7tBQ ikiysto iTtl trjg 6il;smg slvaL, 
20 (ivv(,L0»yjaedg tLvog (6g iv tm(p xal tov xatd tijv 
ccxonv 7tdd^ovg ovtog. 

,, ^' ^J ^^ '^"^ ^^ ^^S yivoLto dv (in ovtog 
aiQog, olov ^kiov iv s7tL(pavBi(^ tmv 0c)(idtmv i^tt- 
Xd(i7tovtog, roi5 (ista^v ovtog xsvov xai vvv xara p.448 

25 av(ilis^n^6g, otL 7tdQS0tL, (patLto^iivov; dkk' si 8v' 
aMv 7ta&6vta xal td dkka, xai t^v i)7t60ta0LV 
sivai tm tpmti 8Ld tov diQa- 7td^ni^a ydQ a^dtov 
sivaL • (iii dv ovv i0s0^aL to 7td&nf^a (in ovtog tov 
7tBL0o^ivov. n nQ(3tov (ihv ovx avtov 7tQ(atmg 

30 ov8' xi at^roff. i0tL ydQ xai avtov sxd0tov 0c6(ia- 
TOff ^t^^tVot; xai ka(i7tQov' xai 87} xai ki^mv tot- 
ovtmv q>mtBLVfj xQ^a. dkkd t6 sig dkko d^tb tov 110 Eim. IV. ixovtos %QOC£v toiavtfiv lov aga av dri fii? ovtog 
iuiLVOv] dXV bI ^lIv noiotng ^tovov Kui tivogTcmo- 
triyg, iv vTtoxHiiivp ov6rig Ttdcng Ttototntog dvdyxri 
nal td qxog £»2tr«ri/ iv cJ i6tac aanatt, ■ bI 81 ivsQ- 
y«« dTt' dXkoVj 8td ti ovx ovtog £>£|^s <J«>«ros, 5 
dlld olov xsvov (istalv, ei^TtsQ olov te, ovx iatai 
xal ini^alBl xai dg ro iitixstva; dtsvhg ydg ov 
did ti ov itSQd6si ovx iTtoxovfisvov; sl 8h dij xal 
TOtovroi/ oloi; its6stVj xatatpSQOiisvov iatar ov 
ydQ dri 6 driQ ovd' oAcjg ro ywrtgoftavoi/ lcJraHO 
tods sXxov dno tov q^attXovtog xal ^tato^svov 
jtQOsX^stv iTtsl ov8e avfL^s^rixog, aCts ndvtag 
in' dXXGi, ij Ttd^riiia aXXov, oSats dstv slvai ro 
Ttsiaoitsvov' n idsi (isvsiv iXriXvd^otog' vvv^ 8e 
a7tst6iv Sats xal iX^ot av. mv ovv; ij tozov n 
dst iiovov slvat. r} ovtm ys ditoXst trjv ivsQystav 
tnv ii avtov ro roi; r^Xiov Gayia' rovro ds ijv th 
fpmg. sl dl tovtOj ovds to q>mg ttvog ictat. i6tt 
dh i} iviQysta ix tivog vTtoxstfiivov , ovx sig vito- 
xsiiisvov di' Jtd^ot d' dv rt ro vTtoxsifisvov , si 20 
TtaQsiri. dXV SansQ Jwi) iviQysta ovaa i^vxVS 
iattv iviQysta ita^ovtog dv ttvog, olov tov ocona- 
rog, si JtaQsirjj xal (i^ TtaQovtog ds iott, ti dv 
xmXvot xal inl tpmtog ovtmg, stnsQ iviQystd ttg^ 
Tov q>mtstvov stri; ovdh ydQ vvv to axotstvov tov 25 
diQog yswa ro ipmgj dXXd y^ aviiiityvv[isvov 0X0- 
tstvov noist xal ov xa^aQov ovtmg- mats oiiotov 
slvat Xiysiv rt yXvxv slvat, si xtxQm ntysirj. st 
6s ttg tQoniqv Xiyot tov diQog ro tpmg^ Xsxtiov^ 
flig ixQnv avtov tQima^at rov diQa tfi tQOit^, xal 30 
td axotstvov avtov (i^ ^xotsivov ysyovivat ijAAoto- 
(iivov. vvv dh 6 d^Q olog iatt (livstj 6g dv ovdlv 


V, 6. 7. 111 }ia9av. Td di nd9ti(ia ixHvov Stt tlvm, oi «d- 
»Wf ov roCvvv o^dhxQOfia adrov, dW atJrd iw' 
mvtov- ndQiart di 6 drJQ. x«l rotJto [,lv oirJal 
STtsaxsfpd-m. 

5 7. TCorBff^ 6h d^toUvrcc, i^ dvurQixBv; rdxa p.449 

yyuvrt x«t fx Tot^roi, Xdpoii,ev dg rb M96a9,v. 
n ei iiiv nv Mo9sv, £ara ro ^ersar,g>6s hnv 
oCxtlov riSr,, rdxec &v rig el:tev dTCoUva^ar ti Si 
lOriv iviQyeitt oi, ^iovaa- mQiippei ydo Sv xal 
10 ex^iro etac ^Xiov ^ Saov rd nagd ro^ ive^yoiv- 
tog ixefialXero- oix &v dnoXkvoiro iiivovrog iv 
vnoordQei roiJ yor.toi-ros. ^ieraycivovv^ivov Si iv 
aXte eorl r6na, oix «S nuXiQ^oCag ^ yLeraoQoCag 
rsvo,ievr,g, M' 6g rijg ivegyeCag exeCvov ov0r,g 
15 x«j naQayivo,iivr,g , eig 5aov xcaXvei o^Siv. inel 
xai ei icoUaxXaaCa ij dn6araat.g r,v ^' vvv iari 
sfpos w&S rov iikiov, ^v &v xal ,iixQc ixet wcSg 
ft^tffi/os xcoXvovrog [cr,Si i,izoSciv iv roj aeraii 
tara,,ivov. iarv 8i ^ (,iv iv aircS iviQyeca xal 
20 o«oi, gcij roif acSiiarog rot; ^coreivov nleicav xal 
oiov agxv r^g iveQyeCag xal xr,y,j- i, Si ,ierd rd 
iiiQag ror ffo>>aros, elSoXov tov ivr6g, iviQyeia 
SfvriQa oix dq>iara,i,ivr, rrjg XQOtiQag. ixei ydQ 
exaarovrcSv 5vrcov iviQyeiav, ^ ior.iv hy^oCcoaa 
.5 at.ror, caare ainov '6vrog xdxetvo elvai xal ^civov- 
ws cp»dveiv eig r6 aidppw, rd fciv inl nXiov, tb 
« iig ilarrov xal al ,iiv da»evetg xal d/ivSQaC, 
w Si xai Xttv»dvovaai, rcSv S' eial fieltovg xal 
«S td ardppo- xal Stttv eig rb n^QQa, ixet Set 
^voiiiteiv elvac, Snov t6 iveQyovv xal Svvditevov, 
wtJ av ov cp9dvei. iari Si xal inl 6(p»aXiiav 
lietv ^eiov laftx6vre>v rolg o,i,iaai, yivonivov ai~ 112 Enn. IV. V, 7. 8. 113 Tors q>0t6g xal I6w tav ^fififtrav x«l ^^ x«l iarl 
£^o)v, a ^v<yov 0vvi6tQa^iiBVOv nvQ ixovta talq 
dvoiddv0£0iv iv cnota ixkdfiTtH ds to ||«, xal 
iv tatg avatokatg avtmv ov8iv iatL (ptog iicn, ovd 

f/«jaiiAv^£v; ^' ovx i6tiv 15«, Stt fii^d^ to itv^ 
TtQog t6 ilo), dkV idv €ig to £r<yfa. t6 ovv ^?»? 
Idi; x«l aM; n o^, «^^' ^*"><> ^<^^*>*'' ^^vTog d^ 
^3r^3rc»o<J#£V ^«TTt t6 «AAo «Jwfia, «<? fii? ivsQyitv 
ixBtvo itQog To i|cj. l<JTti/ ovv tb dito tmv 0«- 10 
fidtcDV q)(ag iviQyna (fGJtsivov aoinatog TtQog td 
ilm- avtb 81 okmg tb iv totg toiovtoig 6(6^amvj 
a dn TiQmtmg i0tl toiavta, ov0ta rj xatd tb eldog 
tov ip&tHvov TtQcStGig 0G3natog. otav 61 {iBtd T^g 
vkrig tb tOLOvtov (JcSfta dvaiii%^ii, XQoav idmxs' ib 
fiovn 8k n iviQyna o-u didcaaLVj dkV olov imxQcSv- 
vvatVj dte ovaa dkkov xdxEivov olov ilnQ^rii^^vrj, 
ov tb djioatdv xdxiivov T^g ivsQyiCag amativ. 
dac6(iatov dh itdvtmg dst tL^ivai, xdv aat^atog ri. 
p.450 di6 ovdl tb dTtikijkv^i xvQlmg ov8l tb TtdQsativ, to 
dkkd tQOTtov itiQOV tavta, xal iativ vJtoataaig 
avtov cog iviQyna. iitil xal tb iv tc5 xat6itxQ(p 
ildcakov iviQynav kixtiov tov ivoQG)(iivov TtOLOvvtos 
ilgtb ndaxiiv dvvdfiivov ov ^iovtog' dkk' ii naQiati, 
xdxilvo ixit (paivitaL xal iativ ovtmg 6g ii:dG)kov 25 
XQ6ag iaxriiiatiaitivifig codL xdv dxik^rij ovxiti 
tb diatpavlg ix^h « ^n^ TtQOtiQOv, oti itaQilx^v 
iig avtb iviQyitv tb oQmfiivov. dkkd xal iitl trig 
tvxngj oaov iviQyna dkkng XQotiQag, [livovang 
tng XQOtiQag (liviL xai n ifp^lvs iviQyncc. it tig 
81 H iviQyuaj dkk' i| iviQyiiag, olav ikiyo^ev 
tnv tov amfiatog oixiiav rjdn £o>ifv, maitiQ tb q)G)g 10 15 20 25 TO avafiiiiLyfiivov ^d^ totg amfiaaLV, ^ ivtav^a 
r?) xal avfifiifitx^aL tb jtotovv tb xQ^^fia. inl dh 
^ns }(^nj trjg tov amfiatog tC-, ^ JtaQaxiLfiivng 
tnns cckkng ix^^- otav oiv tb amfia (p^aQy- ot5 
yaQ d^ ti^vxng tL dfiOLQov dvvataL ilvaL — 'q^d^SL- 
QOfiivov^ oiv tov aGjfiatog xal odx iitaQxotjang 
avtm ovti trjs dovang ovt' at ttg TtaQaxiLtaL, nmg 
«t; itL ^mn fiivoLi rC oiv, itp^ccQn avtn; ^ oidh 
avtr d'8mXov ydQ ixkdfit^img xal tovto' oixitc 
0£ iatLv ixit fi6vov. 

8. ii d' iln amfia i^m tov ovQavov, xal o^Lg 
ttg^ ivtiv^Bv findivbg xmkvovtog alg tb iditv, 
aQ av ^idaaLto 5 tL fiij avfiita^hg TtQbg ixitvo, 
a tb avfiTta^hg vvv d^d trjv ^pov iv6g <pvaLv: 
n^^i to avfiTta^hg dLd tb ivog ^mov td aia^a- 
vofiiva xal td aia^n^d, xal at aia^asLg ovtmg 
ovx av, il fiii rb amfia tovto tb i^m fiiQog 
tovdi^ tov ^mov ii ydQ ii'n, tdxa dv. ii fidvtOL 
M f^BQog iln, amfia dh xiXQmafiivov xal tdg dkkag 
TtOLOtntag ixov, olov tb ivtav%a bfioiLdhg bv tm 
oQydvm; ^ oid' ovtmg, ai 6q^ ^ i7c6^saLg' ei 
M tLg tovtm ys aitm trjv {jn^d^aaLv dviXitv thi- 
Qyto dtOTtov ilvaL kiymv, ii fii^ j^^ojfia 'oxl^itaL i5 
o^LgTtaQov, xal at dkkaL aia^aiLg tmv aia^n^mv 
TtaQovtmv aitatg oi>x ivsQynaovaL TtQbg aitd. dkkd 
To atoitov tovto 7t6^ev dn g^aivstaL; q^rjaofiiv. ij 
OTL ivtav^a iv ivl bvtsg xal ivbg tavta TtoLOVfisv p 451 
ml Jtaaxofisv. tovto oiv axsmiov, si jtaQd tovto. 
xaL si fihv aitdQxmg, didsLxtaL' si dh firj, xal Sl' 
akkmv dsLXtiov. tb fihv oiv ^mov o'n avfiita^hg 
avtm dnkov, xal si stn tmov, dQxst- tSats xal td 
mny V iv6g i^ov. dkV si 8l' 6fioL6tntd tLg kiyoL; 

Pi-OTnr. IL « 114 EnE. IV. V, 8. VI, 1. 115 iLkV n uvtatitpig %ata to t^ov xal n (^^(^^n^^^Sy 
Srt toi; 6fioiov (iBtixii^ t6 adto' t6 yaQ ogyavov 

5^o*ov a^ov' m0ti n ^^^^n<^'s "^'^in^ dvtantj^is 

i6tai dt' OQydvmv oitoimv totq dvtatintotg. eav 
oiv 5«oi/ ov amdvntai, iilv ^ tmv iv avtm, tmv 5 
91 hiikmv totg iv «i5t0j, n f*^^ ^^''"^ dvtantBtar 
i iiivtoi [dvtant^taL] td dvtanntd iatai ovx rj 
aitov, diV i 6>oi« Tors iv avtm. n ^^^ ^« «^f*: 
Hnntd ovtmg dvtan^td ofioia oi^Ta, oti avtn avta 
S^ot« mitoln^iv, m6tB M ov 7tQO0nKOvta Bivario 
&Qti d t6 ^rotow i^Btn tvxn Ttdvtn ItsQa, Kai 
td ixit tmoti^ivta ofioia ovSlv 3rc>6g avtnv. akla 
fdQ n «^0^*« ^^ (iax6(iivov iv Ti} vTto&iaH dit- 
nvv0iv ms aitdv iiStiv avtng' d(ia ydg i^vxnv 
Xiyu %al ov ifvxnv, %al Ovfyivn xal ov 6vyyivn, 15 
nal oiioia tavtd nal avofiota • Soti ixov6a td dvti- 
mlyLiva iv avttj ovd' av vjt6^i(iig itn- ^^] y«? 
mg n ^^X^ ^^ tovt^' m0ti Ttdv xal ov nav ti»n^h 
nal dUo nal ovn dlXo, nal to (in^hv nal oi5 t6 
(in^iv, nal tiXiiOv nal ov tilnov. Sati atpitiov^ «0 
tnv vjro-^f <Jtv , mg ovn ov ^n^^itv to dn6lov^ov tm 
«iJto t6 vTtoti^hv iv am§ ivaiQitv. 

VI. 

IIEPI AISeHSESiS KAI MNHMHE. 

p. 462 1- Tas ai6^0iig ov tvTtmeng, ovd' iv6<pQayi- 

mg kiyovtig iv ^vx^ yivi6»ai^ ovdl tdg fivijfi«5 25 
Ttdvtmg ti nal dnoXov^mg igoviiiv nato^dg (la^n' 
fgdtmv nal aio^n^imv ilvai tov tvjtov (liivavtog^ 
iv tn tvxn, og (in^h to TtQmtov iyivito. dw tov 
avtov loyov mv dn ^9^^ n iyY^vas^ai ti iv t» tVXV ^Ctt (liviLV, ii (IVnfMOViVOltO , ij TO itiQOV 

OTtotiQovovv (in didovta (in dcdovai (in^i d^dtiQov, 
0001 drj liyo(iiv (inditiQov, dvaynaimg ^nf^ijGo^iiv, 
tig 6 tQOTtog ixatiQOV, ijtiLdn ovti tov tvjtov tov 
5 aia^n^ov iyyivi0^ai (pa(Liv t^ ipvxn ^«^ tvnovv 
avtijv, ovti tfiv (ivn(inv Xiyo(iiv ilvai tov tVTtov 
i(i(iiivavtog. il d' iTtl %ng ivaQyi0tdtng aiad^n- 
0img ^imQot(iiv to av(ifiatvov, tdx dv xal sTtl 
tmv dXXcov aia^naimv (litatpiQovtig to avto iliv- 

10 Qot(iiv dv t6 lntov(iivov. dnXov 81 d^Ttov iv 
Ttavti, mg ata^n^''^ btovovv Xa(ipdvovtig dc' oQd- 
aimg^ imt OQm^nv xal t^ oijjn jtQoapdXXo(iiv , ov 
to 6Qat6v iativ in iv&iiag xii(xsvov, 6g ixit 
dn^ovotc tng dvtanifimg yivo(isvng ^«^ ^Qog to 

15 i%m tijg tvxng fiXiJtovang, dts (in^ivog, ol(iat, 
tvJtov iv avtfj yivo(iivov, ovds tc) acpQaytda Xa(i- 
pdvsLV, majtiQ iv x^Qm daxtvXlov, fiXsjtovang. ovdsv 
ydQ dv idsn&n tov i^o ^Xsjtsiv n^n s^ovaa jtaQ 
iavtfi ildog tov oQm^iivov tovtm tm ixst siasX- 

20 %stv tov tvjtov pXijtovaa. to ds S^ didatn^ia 
JtQoatt,^staa tm 6Qd(iatt xal i% oaov n ^icc n tvxn 
Xiyovaa Jtmg dv t6 iv avtrj ovdsv dg)satnxdg djt' 
avtng mg JtoQQCo ov fiXijtoi; to ts (liysd^og avtov, 
oaov iatlv i^m , jtmg dv oaov iatl Xiyoi, n otv p. 453 

25 iLiya, olov to tov ovQavov, tov iv avtfi tvjtov 
toaovtov ys slvat, ov dvva(isvov; to dl (liytatov 
djtdvtmv si ydQ tvjtovg Xa(ipdvoL(isv Sv OQm^iiv, 
odx iatai pXijtiiv avtd a 6Qm(isv, ivddX(iata ds 
OQa^idtmv xal axt,dg, Sats dXXa (ilv slvai avtd td 

30 JtQdy(iata, dXXa dh td ni^tv OQm^isva, oXmg Si, 
majtSQ Xiystai, mg ovx iativ ijtc&ivta trj xoQfj to 
OQatov %^idaaa^ai, djtoatijaavta ds dst ovtmg OQav, 

8* 


Eim. IV. VI, 1-3. 9J^(>av. «^ yccQ Toi/ TVJroi; rov 6(>aTov ^eiiisd-a iv 
«ikij, ixari/o fi^v, ^ iv£0q)Qdyi6tai, ovx clv oQa^cc 
idor 8it yuQ dvo ysvio^at xo %t oqcov xal t6 oqg}- 
(iBVOV. mo aQa dit dvai to 6q(ov dllaxov kbc- 5 

fiBVOV tdv XVTtOV, «AA' Odx iv 6 iOXi XHilBVOV. 

d£t aQa x^v oQaiStv ov xuiiivov dvat, dlld iii} 
uufiivov ilvaij iva »] oQaOig. ^ 

2. ii ovv fiij ovTOij. tlg 6 XQOTtog; n A«y« 
%iQl mv ovx i%ir xovxo yaQ dvvdneag, ov x6 10 
Tia^itv Tt, aAA« t6 dvvn^n^ai xal itp" oJ xixaxxaL 
ioydoao^ai. ovxag yaQ dv, otfiat, xal diaxQi^eln 
t^ tvxv ^^^ ^o 6c>aT6v xal xo dxovOxov, ovx il^ 
xvnoi diiq>m, dXX' il M ^^^^h m^^^ niioug, dlV 
ivioyiiai tcsqI o ivim TiicpvxaOiv. ni^itg de aTCi- 15 
6xovvxig, iin ov dvvnxai, idv (in ^^nrvy '^^^ «^T^^ 
yivm6xiiv dvva^ig ixdoxn, Ttdaxu^v, «AA' ov ytyo)- 
6xitv xo iyyvg 7iOLOV[iiv, ov xQaxstv didoxai, dU' 
ov xQaxita^aL. xov avxov dn XQOTtov xal^ in dxong 
dit voiiitiiv yiviO^ai • xov fihv xvnov ilvav iv xa 20 
diQt Jtlnyn'^ ^*^" ov^av diriQ^QGifLivnVj olov yQaii" 
iidxcav iyyiyQafiiiivGav vzo xov xnv (pavnv mTtoin- 
xoxog, xiiv iiivxoi dvvantv xal x^v xijg tvxns 
ovoiav olov dvayvmvai xovg xvitovg [xovgl iv xa 
diQt ysyQaiinivovg, iX^ovxag itln^lov, iigo iX^ov- 25 
tig ititpvxaOvv ^QaO^ai. yivOiag di xal oOcpQn- 
6e(og xd fi«v nd^n^ ^« ^' ^*^« aio^asjg amSv 
xal xQiaug, x(dv xa^mv siai yvcSasig dllav x^v 
%ai^mv ovaai. t«v dh vonxav n yvaOvg dita^ns 
xal dxvTtmog i6xv {idXXov — dvdjtahv ydQ iGio- 30 
«•«v olov itQoniitxH, xd d% il(*i^sv ^stoQstxav xal 
i6tiv ixitva (idXlov iviQysiat xai xvQVGixsQai, — 117 avxfjg ydQ xal iaxiv atJriJ ivsQyovOa ^xa6xov. 
^dxiQa dh a^xi^v fihv ^ ^vxn [©ff] dvo xal ^g 
iXiQov oQa, vovv 61 Hv xal d(iq>(o xd 8vo iv, iv 
dkkoig. 

\n.j^' 7^"" '^^ !"'"'!'''' elQni^iv(OV nSQl flVfjfing p.^S4. 

i(pi^ns Xixxiov sijtovac itQoxsQov, 6g o^ -^-av^a- 
«JToV, (ialXov 61 ^avfiaoxov (liv, dm^xstv dh oi) 
8st tij tocavtfi 8vvdfiH t^g tpvxng, ^i f^n^hv Aa- 
Povaa iig aijtnv dvtiln^iv Ji/ ovx saxi Ttouttai. 
10 loyog ydQ i6tc ndvxcsv, xal koyog iaxaxog fihv X(Sv 
vonx(ov xal x(5v iv t« vo^t^ n ^vxng (pvaig, 7tQ(3- 
tog dh t(Sv iv tdi aiad-ntc5 %avxL 6i6 6n xal jtQog 
afi(p(o ixic,^ vTto fihv t(ov svjta&ovaa xal dva^tcs- 
axofiiVYi, v^o dh t(ov rr} ofiOLOtnti ditatGifiivn ««^ 
15 Kaxtovaa aaitiQ ^sXyofiivn. ^v ^ia^o dh ovaa aia^d- 
vsxai^ dfKpotv, xal xd fihv vostv Xiysxai sig fivnfinv 
iX^ovaa, si 7tQ6g avxotg yiyvoixo' yivtoaxst ydQ 
x(p ayta Tttog slvac ytvcSaxst yaQ ov xcS ivildvitv 
avtd, dUd rm Ttag ix^^v avtd xal oq&v avtd xal 
20 ilvat avtd^dfivdQotiQov xal yivia^at ix tov dfiv- 
8qov ta olov iyiiQia^at ivaQyiatiQa xal ix dvvd- 
fis(og iig iviQyitav iivat. zd 6' aia^n^d t6v avt6v 
tQoitov olov avvatl;afiivn xal tavta TtaQ' avtijg 
010 V ixkdfiTtSLV TtOLst xal jtQo ofifidtov slvai iQyd- 
25 Isxat itoifing «t <y^S xal olov (odcvovang ^Qog ccvtd 
xng dvvdfiiag. 6tav toivvv ^coad'^ jtQog ottovv 
Toi/ (pavivtcav, 6'ajtiQ TtQog 7taQ6v dLaxiLtat ijtl 
nokijv xQovov xal Sap fialAov, toaui dii. 8l6 xal 
td Ttatdia fivnfwviViLv XsystaL fiaXXov, otL fin d(pi- 
30 atataL, dXXd xsttat avtotg itQo ofifidtcav (6g dv 
6Q(oaLV ovjtto sig TtXrj^og, dXXd 7tQ6g dXiya- olg 8h 
inl noXXd n ^tdvoLa xal n 8vvafiLg, (oaniQ naQa- 118 Eeh. IV. VI, 3. 119 %iov0L xal oi (iivov6LV, d di ys itisvov oCtvTtoi, 
ovx av iiioCri6B to nk^^os iJttov (ivti(iovas. htiy 
d tvnoi (livovtBSy ovdhv idH axoTCstv , Iva ava- 
(Avri0^vi(iiv, ovdl HQOtBQOV i7taa»o(iivovgv6tSQOv 
dvaiiiHvri0xs6»cci. zsniivov. xal al sk avdkn^i^v 5 
tfl asXitav Snlovai, dvvd(im6iv tpvxrjs ro yiv6(iSvov 
i^TtdQisiv, a^TtsQ tsiQ^v ^ 7to86v td YV(^vd0ia sis 
to itoutv QadCms, a fii} iv tatg XSQOIv n 7to0i xst- 
tai, dXkd 7tQ6s a t^ avvsxsia ^toC(iaatai. dta ti 
ydQ d7ta% (Csv dxov0as n ^^vtSQOV ov (ii(ivritaL, 10 
Ztav dh TtoXldxts, ^^''' ^ ^QOtsQOV dxovaas^ ovx 
p.465 iax^ «oAAc5 vatSQOV XQOvm (ii(ivntat n^n; oiJ yaQ 

dn TW (liQn iaxn^^^^^ ^tQOtSQOV tOV tV7tOV iOSL 

ydQ iovTcai/ (is(ivna^ar dXV olov ilaiq>vns yiyy^- 
tat tovto ix tivos t^S vatiQas dxQodasos n i^^^^- ^'^ 
tns^ taika yaQ (laQtvQst TtQOxln^^iv tns dvvd(isG}s 
xa&' nv (ivn(iovsvo(isv trjs ^vxns, «S Qtoa^Bian^ 
n dTtXias n ^QOS tovto. otav ds dn oi3 (lovov itQOS 

£ i(isXstnaa(isv to tns (ivn(in9 n^^v 7taQ(j, dxx' 

olitSQ TtoXXd dvsLXnq>aaiv ix roi; si^ia^ai d^tayys- 20 

xiais xQn^^^h ^«^^«s n^^ ^"^ "^^^ ^^^^^, ^^^ ^J' 

yo(Aivas dvaXnipsls Ttotavtav, ti dv wg i^tatti^to 
tns (ivniins n ^n^ Svva(ii,v tnv Qaa^staav slvar, 
oi (isv ydQ tvTtoi (livovtss da^vstav [av] (idXXov 
n dvva(itv xatnyoQotsv • t6 yaQ ivtvTtmtatov rw 25 
stxsiv iatl totovtov, xal Ttd^ovs ovtos tov tvTtov 
t6 (laXXov TtsTtov^os tovto iatv to (ivn(iovsvov 
(laXXov, tovtov dl tovvavtiov tpaivstat av(i^at- 
.vov ov8a(iov yaQ n ^QOS 6tiovv yv(ivaala svTta- 
*^ %ls to yv(ivaad(isvov 7tout' iTtsl xal iTtl tav aiad^n- 30 

asmv ov to da^svhs OQ^, olov 6 6(pd-aX(i6s, aXX' orc) 
dvva(tis i^tiv sls iviQysiav TtXsCmv. dto xal oi ysynQaxotss xal tcqos tds aia^ijasts da^sviatSQOi 
xal TtQos tds (ivrj(ias daavtcoS' iaxvs aQa tis xal 
n atad^n^f^S xa\ n (ivij^in. i^^ ^^^ aia&ijasov tv- 
Ttmascav ovx ovaiav, 7tc5s ol6v ts tds (ivrj(iasxatoxds 
5 tav ovx svts^ivtmv ovds t^v aQxnv slvat; dXX' 
si dvva(iCs rtg xal TtaQaaxsvtj TtQos to stot(iov, 
7t(os ovx d(ia, dXV vatSQOv sis dvaTtoXnaiv tcov 
avtcov iQx6(is^a; n ott tnv 8vva(iiv dst olov ijtt- 
atrjaat xal stot(idaaad^at. tovto yaQ xal ijtl tc5v 

10 dXXcav dvvd(tSG)v 6qc5(isv, sis to itotnaat o dvvay- 
tat itot(ia^o(iEVG)v xal td (isv sv^vs, td di, si 
avXXi^atvto savtds, iQyalo(iivG)v. yCvovtat 8s (os 
STtl to TtoXv ovx o[ avtol (ivr](xovss xal dyxCvoi, 
ott ovx n ^vtn dvva(its ixatsQov, SaTtSQ ovd' 6 

15 avro,^ Ttvxttxos xal 6Q0(itx6s TtoXXdxts' iTttXQatovat 
yaQ dXXat iv dXXcii idiat. xaCtot ovx sxgjXvs tov 
dattvaaovv sxovta TtXsovs^Cag t^xns avaytvciaxstv 
td XEC(isva, ovds tov tavtt] Qvivta t^v tov Ttdaxstv 
xal ixstv ro xd^os ddvva(iCav xsxtrjadat. xal to 

20 tns i^vxns 61 d^iiysd^ss {xal oXg^s) ijjvxriv (laQtvQst 
dvva(itv slvat' xal oXg^s td %sq\ ^fvxnv 7tdvta 
[ov] ^av(iaat6v dXXov tQ^Ttov ixstv, n ^S VTtstXrj- 
(paatv VTto tov (irj i^std^stv dvdQG)7tot, rj f^S TtQO- 
XStQot avtots iTtt^oXal i% aia&n^^cov iyyCvovtat dt' 

25 6(iototr]tG)V d7tatc5aat' otov ydg iv 7tCva%tv rj 8iX- 
tots ysyQa(i(iivG)v yQa(i(idtG)v , ovtG)s 7tsQt tc5v 
aiaO^nasG^v xal tov (ivn(iovsvstv dtdxstvtai, xal 
ovts 01 ac5(ia avtrjv ^sG)Qov(isvot oQcoatv, 6aa 
ddvvata t^ VTto^sast avtc5v avfi^alvst, ovts oC 

30 daG)(iatov. ii 

m 120 ^°° ^- 

VII. 

IIEPI A0ANASIA2: WTXHr. 

p.466 1. El ii i<Stiv d^dvatog €xa6rog ri(t(5vj i} 

^^BlQBtai itag, i}' td fihv avtov aTtsiaiv eig <Jx«- 
da0i.v ual ^^OQdv, td dh (tivu sig ««', dmQ iatlv 
uvtogj dd' av ti.g (id^OL xatd (pvGiv imaxoTtov- 5 
tiivog. dTtXovv (ihv dn u ovx dv sln W av»9(^- 
3fog, dXX' iati.v iv avt^ tvxn, ^X" ^^ ^«^ ^^^^ 
dt' ovv oQyavov ov n(ttv, stt ovv hsQOv tgoitov 
MQ067iQttiiiivov. dXV ovv difiQna^(o ys tavtfj, xal 
ixatiQOV tnv (fvaiv ts xal ovaCav xata^satiov. 10 
t6 (thv dn a(Oiia xal avto avyxsLfisvov ovts TtaQa 
tov Xoyov dvvatai, (iivsvv, n ^« amn^Lg oga Xvo- 
fievov t€ xal tnxo^isvov xai Jtavtoiovg oXi^QOvg 
dsxoiisvovj ixdatov ys tdv ivovtov TtQog ro avtov 
(fSQOnivov, (pJ&SLQOvtog ts dXXov stSQOv xal (ista- 15 
/3«AAovTOS slg dXXo xal ditoXXvvtog, xal ndXiata 
Srav tvxv n ^^^^ Ttoiovaa (in ^^QV tolg oyxmg. 
xSv ftovfiJ'^ dh sxaatov yiv6(isvov, ?i/ ovx iati^ 
Xv6iv dsxofisvov stg ts (iOQ(pnv xal vXnv, i^ (ov 
ivdyxn xal td aTiXd t(5v 6G}(idtGiv tdg aviStdasig 20 
ixsiv, xal finv xal (liys^og ixovta, ats 0(6(iata^ 
gvta, tip,v6(tsvd ti xal slg (tixQa^^Qavo^sva xal 
tavtji qf^OQdv dv vjtofiivoi, Sat' si t^sv (liQog 
n(i(ov TOVTO, ot; to Ttav d^dvatotj s£ dh OQyavov, 
Hh ys avto iig xqovov tivd So^hv rotoyroy rijv 25 
(pvaiv ilvai, to dh xvQtcStatov xal avtog 6 dv- 
9Q(07tog iin ^v n «a^« ^o ^^^^S «s TtQog vXnv (ro 
<f©fia), n *«^« ^^ X9^i^^^^^ ^S ^Q^^ oQyavov. 
ixatiQGig dh n ifvxn ci^og. vir, 1-3. 121 10 15 20 25 30 2. roiJro ovv tiva (pvaiv ixsi-, ^ (Scifia (ihv Sv p.457 
Ttdvtcog dvaXvtov ovv^etov yaQ zdv ys 0(S(ia. 
si dh (in 6(3 (la stn, dXXd (pt^ascog dXXng, xdxsivnv 
n [xatd'] tov avtov tQOTtov, rj ^cct' dXXov axsittiov. 
^Q(otov dh axsTttiov, sig 3 rt dst tovto ro 0c5(ia, 
Xiyovai tvxnv, dvaXvstv. ijtsl yaQ ^con ipvxrj 
JtdQsativ il dvdyxng, dvdyxn '^ovto to a(S(ia, riji/ 
ipvxrjvy si (ihv ix dvo aco(idtG)v rj TtXscovov stn, 
nroi sxdtsQov avtcSv, rj sxaatov lorjv av(iq)vtov 
sxstv, n t6 (ihv sxsiv, ro dh (itj, rj (indetsQov sxsiv. 
si (ihv dij ivl avtcjv TtQoasin ^<> tw, «^^6 rovro 
av stn rpvxn- ri dv ovv stn ac5(ia Jto?)v itaQ' avtov 
sxov; 71VQ ydQ xal drjQ xal vdoQ xal yrj dipvxa 
TtaQ^ avtov xal oto TtaQsatv tovtov ipvxn, rovto 
inaxto xixQntac tfj tojj, dXXa de itaQu tavta 
a(6(iata ovx iatc. xal olg ys doxst slvat xal atot- 
XSta tovtov stSQa, aci)(iata, ov ipvxai, iXix^^n^av 
slvai ovdh ^onv i'xovta. si dh (indsvog avtcov ^onv 
ixovtog n avvodog nsitoinxs ^orjv, dxoTtov, (idXXov 
dh dSvvatov av^KpoQnaiv ao(tdtov lonv iQyd^sad^ac, 
xal vovv ysvvdv td dvonta. xal drj xal ovx OTtoa- 
ovv XQa&ivta tavta (pnaovai yivsa^ai. dst aQa 
slvai r6 td^ov xal to r^g XQdasog attiov oats 
tovto tdliv dv sxoi tpvxng. ov yaQ otc avv^stov, 
dXX' ovdh dnXovv dv stn ac5(ia iv totg ovaiv dvsv 
^vxng ovang iv tc5 navti, stitSQ Xoyog itQoa- 
sX^cov trj vXfi aco(ia itoist, ovda(i6^sv d' dv jtQoa- 
iXd^ot Xoyog, n TtaQa ipvxng. 

3. si ds tcg (irj ovtog, dXX' dt6(iovg n d(i€Qn 
avvsX&6vta ipvxnv itoistv Xiyoi t^ ivcoasc xal 
6(iojta»sia iXiyxoit av (xal tfj TtaQa^iasi), (in^s- 
vog dioXov yivo(isvov ivog ovdh avfiTtad^ovg f| 122 Enn. IV. VII, 3. 4. dMa%(3v xal (i^ ivovts&av dvvaiisvaiv iSoiidtoiv. 
p. 468 ifvx^ ^^ «vffl &v(t7ta&i]g. ix ds d(i€Qmv [ov] a&iia 
ovdh (iiye^og av yivoito, xal ftijv sl aTtXov ovtog 
fov ^mfiatog td fiiv oaov vhxov ara^' avtov Joiijv 
iXBiv ov q>^0ov<St,v — vltj yd^ aitoiov — to ds 5 
mtd to sUog tstaytiivov imq^iQScv tiJi/ gwifv, si 
(ilv oveiav q>riaov<Si fo sldog tovto fi '«t, ot; t6 
<yvva/A9?dT«^oi/, MtsQOv ds tovtmv iotai ij Jpvxn' 
o ovxsV dv (J(a(ia ' ov ydg ig vXrig xal tovto , 7} 
ndhv tov avtov tQ^iiov dvalvaoiisv. si ds nd- lo 
tijfia tijg vl-qgy dll' ovk ovaCav q^riaovaiv slvai, 
dip' ov to 7td^ri(ia xal ij S<»»? ^k '^n^ ^Aijr iX^kvd^s 
Xsxtiov avtotg. ov yccQ diq i} vXt} avtiiv (lOQtpot, 
ovds avt^ ifvx^ ivtC^riaL. dst aQa ti slvai t6 
XOQfjydv tiig tcarjg, si oijts trj vXrj t] X^QnV^^'» ^^^' ^^ 
OTWOW ToJi' 0G}(idtG)Vy i^G} ov xal ijtixsiva aa^ia- 
tixrjg q)vasmg ditmrig. iml ov6' dv str] 6(a(ia 
ovdlv ifvxt^xrjg dvvdfiscog ovx ovarig. ^st yaQ, xal 
iv q>OQa avtov ^ 9v0ig, xal ditoloito dv 6g tdxiata, 
si Ttdvta ooi}(iata strj^ xdv si ovofia ivl avtav 20 
^vxifv tig %6tto. tavtd ydQ dv Ttd^oi totg dkloig 
0€i(iaaiv vlrjg (iidg ovarig avtotg. (idXXov dl ovd' 
dv yivoito, dXld atrjastat iv vkri td ndvta^ (iri 
ovtog tov (lOQqioiyvtog aift^v. td^a d' dv ovd' dv 
il ijlfi tb naQditav strj , kv^rlastai dh xal tods to 25 
iv(ijtav, st Tig avto itiatsvasis 6cj(iatog 6vvsqIsl 
didovg atkc5 ^vz^i? td^tv (lixQt t&v ovo^idtcov, 
diQi xal xv£V(iati tSxsdaatotdtG) xal to ?v slvai 
ixovtt oij TtaQ' avtov. itmg yaQ t£(ivo(iivci)v t(ov 
ndvtmv (SG)(idtmv mtLVtovv tig dvati^slg tdds to 30 
Ttdv ovx dvoritov ts xal q)SQ6(isvov sixrj Ttotrjosi; 
tCg yaQ 'idiig iv Ttvsvptati dso(iivm naQd ifvx^s 123 5 10 15 20 25 30 td^smg, 7J Xoyog, rj vovg-^ dUd ipvxrjg (isv ovarig 
vnovQyd tavta Ttdvta avtij sig avataGtv x6a(iov 
xal ^mov sxdatov, dXXrjg naQ' dUov dvvd(ismg sig 
tb okov avvtskova^g' tavtrig ^s (li] TtaQOvarjg 
iv totg okoig ovdsv dv strj tavta, ovx oti iv 
td^si. 

4. (laQtVQovai ds xal avtol vTto t^g dkrj^Siag 
dy6(i£voi, cSg dst ti TtQo tcov am(idtmv slvai XQstttov 
avt(av tpvx^g sldog, ivvovv to jtvsO^ia xal TtvQ 
vosQov ti%i(isvoi, maTtSQ dvsv TtvQog xal Ttvsv- 
(ic^tog ov dvva(isvrig t^g XQsCttovog (loCQag iv totg 
ovatv slvai, tojtov dh ^rjtovarjg sig to CdQv^vai, p.459 
diov ^rjtstv, ojtov td a(6(iata idQvaovatv, mg aQa 
dst tavta iv i^vx^g 8vvd(isaiv idQvad^ai. si ds 
afjdhv TtaQa to 7tvsv(ia tijv ^mijv xal trjv i^vxrjv 
n^svtai, tt to Jtokv^Qvki]tov avtotg jtmg s^ov, 
sig xataq)£vyovaiv dvayxa^6(isvoi tCd^sad^at dkkrjv 
TtaQa td ac}(iata qjvatv dQaat^Qtov; si ovv ov 
Ttdv (isv Jtvsij(ia i^vxtj, ott (ivQCa 7tv£V(iata dil^vxa, 
t6 di Ttmg ix^v 7tvsv(ia qjrjaovat, t6 nmg sxov 
tovto xal tavtrjv trjv axiatv ij tc5v ovtmv ti q>rj^ 
aovaiv, rj (irjdsv. dkk' si (isv (irjdsv, jtv£V(ia dv 
strj (i6vov, to di nmg sxov ovo(ia. xal ovtmg 
av(i^rja£tai avtotg ovdh akko ovdhv £lvat kiy^tv ij 
T^v vkrjv, xal rpvxijv xal ^£6v 6v6(iata jtdvta, 
ix£tvo 6h (i6vov [ov]. £i dh tc5v ovtmv rj axiatg 
xal dkko TtaQa to V7tox£C(i£vov xal trjv vkrjv , iv 
ykrj (liv, dvkov dh avto tm (lij Ttdktv av avyx£t- 
a^at il vkrjg, koyog av £lrj ttg xal ov ac5(ia xal 
q>vatg £t£Qa. itt dh xal ix tc5vd£ ovx rjttov qjai- 
vnat ddvvatov bv trjv ^vxrjv £tvat acj^ia bttovv, 
n yaQ ^£Q(i6v iattv rj ifVXQ6v, rj axkrjQov ij (laka- II ■* ;■ i 124 Enn. IV. VII, 4. 5. 125 k6vj vy^Sv t£ ij TtiTeriydg, (liAav t€ iJ Xbvxov, xal 
nuvta o6a noiottites amfidtmv aXlai iv aXkoig. 
nal ii (tlv ȣQ(i6vy (lovov ^iQiiavif lifvxQOv di, 
(kovov ifvin ' xal xovtpa Ttonfjan to xov(pov Ttgoa- 
fiv6(iivov xal TiaQov xal ^aQVVit to ^aQv^ xal 5 
Ikikavil to (liXav xal to kivxov kivxov noirjdiL. 
ov yaQ TtvQog to i;vxiiVj ovdl tov tvXQOv ^iQiid 
xoiitv, dXV ij yi tpvxn ««^ ^^ aUoig (liv ^moig alXa, 
%d d' aXla nout, xal iv tm 81 avtm td ivavtia^ 
td (ilv 7t7iyvv0a, td dh xiovaa^ xal td (ilv itvxvd, lo 
td dh apata, (likava Xivxd, xovq>a ^aQia [jrotot5<fa}. 
xaitot, iv idii noutv xatd tiJv tov am^iatog noco- 
tfitd ti riji/ dUriv xal d^ xal XQ^av vvv 61 

nokkd, 

5. tdg Sh dri xiviJ6iig xtag dta^oQOvg, aAA' 15 
ov fiiav, (iidg ov0fjg navtog 0G}(iatog xtvrjaiag; 
ii dh tmv (Jiiv JtQoaiQifJiig, tmv dl Xoyovg aitid- 
6ovtaij 6Qd^mg (ihv tovto' dXX' ov 0c6(iatog rj 
gtQoaiQiatg ovdl oi Xoyot, dtd(poQoi yi ovtig, ivog 
ovtog xal aTtXov tov acS(iatog, xal ov (litov avta 20 
toiovtov yi X6yoVj ^ oaog didotai avta JtuQd tov 
noirjaavtog 9^iQ(i6v avto ^' tpvxQOv ilvat. to dh 
Mal iv XQOvoig avgetv, xal (lixQi' toaovtov (litQOV, 
x6^iv av tm 0Gi(iati avtm yivoito, m 7tQ06^xii 
inhf avli0»at, avtm dh d(toiQa tov av^iLV ilvai^lh 
p.460 ^ O0OV TtuQaXfifp^iiYi dv iv vXrjg oyxm vJtriQitovv 
tm di' avtov ti^v avirjv iQyato(iivm; xal yaQ ii n 
ipvxn 0(S(ia ov0a av^oi, dvdyxrj xal avTijv avii0^ai, 
3tQO0^xji drjXov6tL 6(ioiov 0cS(iatog, ii (liXXot iig 
i^ov iivai t^ avlo(iivm vx' avtng- ^ccl ij ^rjt^ 30 
IfffUffc t6 7tQO0ti^i(iivov ri dtpvxov 0(6(ia, xal il 
(Lhv i^vx^j x6^£v xal ncog ii^iov^rjg xal Ttag TtQoG- ti&ifiivrjg; ii dh ^tpvxov t6 7tQO0tL^i(iivov , 7t(Sg 
tovto ipvx(60itaL xal tm 7tQ60^iv 6(ioyv(^(iovrJ0iL 
xaL y iata, xal rmv ar^tcov do^(Sv r» 7tQ(6tn fi^ta- 
XnrPitat, aXV o^x m07tiQ Uvn ^vxn adtn iv 
5 ayvoL(, i0TaL (^v ij itiQa oldi; xal, S^TtiQ 6 dXXog 
oyxog n(i(Sv, to (liv ti dTtoQQit^aiTac avtov, td di 
ti^ 7tQO0iXiV0iTaL, ot^dhv dh i'0taL t6 adt6; 7t(6g 
ovv n(itv a[ (ivn(iaL; 7t(6g dh ^ yv(6QL0Lg oixiitov 
ov6iitoti Tfi avTYi i^viXi lQ(0(,ivmv; xal (i7Jv ii6(S(id 
10 e0TL, fp^GLg 8h 0(6(iaTog (iiQi^ojiivov iig 7tXii(o 'dxa- 
0TOV (iri t6 avTO ilvat t(5v (UQav t6 6X(o — ii 
TO06v8i (liys&og tpvxn, o idv iXaTTov £ i^vxn 

OVX iOTaL, (S07tiQ Ttdv 7tO06v d(paLQi0it Vo ilvaL 

To 7tQo0^iv ^XXd^aTO • d 8i TL Tc6v (liyi^og ixov- 

15 tmV TOV 6yX0V iXaTTm&hv T^ TtOL^TnTL Ta^T6v (livoi, 

n (iiv 0m(ia itiQ6v iotL, xal ^ 7to06v, Trj 8h ^tOLO- 

TtJTL itiQCC tng 7t006TnTOg OVGrj TO Ta{>T6v d7tOO(6iiLV 

SvvataL'^ ti toivvv q>noov0Lv oi t^v rpvxnv 0(5(ia 
iivai Xiyovtig; 7tQ(3T0v (ihv 7tiQl ixdoTov (iiQovg 

^OTng rpvxng rng iv Tm amm 0(6(iaTL, Tc^tiQov exa- 
(Xrov tl^vxn oXa ioTl xal ^ 6Xn; xal ndXLV tov (liQovg 
10 (liQog; oi}8hv dQa To (liyi^og OvvipdXXiTO Tn 
ovoia ai^Tng- ^ccitOL i8£L yi 7tooov TLvog oijOtjg 
(^XXd xal BXov 7toXXaxrj, 67tiQ ocS(iatL TtaQitvai 

l^aSvvatov, iv nXiioOL ro «i)r6 oXov ilvaL xal t6 

(iBQOg 67tiQ t6 OXOV V7tdQXiLV. il 8h hxaOTOV TCOV 

(iSQmv 0^6 tl;vxnv ^rjOovOLv, i^ d^nmv tpvxn ^VTotg 
VTtaQ^iL. xal TtQooiTL, ii i^vxng ixdoTng t6 (liyi- 
^og (6QL0(iivov ioTaL £>' ixdTiQa, rj iTtl To iXat- 
30Tor yi ^ ijtl To (lit^ov, i^vxn o^x iOTaL. 6W 
roLvvv ix 0vv68ov (ndg xal ivog 07tiQ(iaTog 8i8v(ia 
yevnTaL yivv^(iata, ij xai, diOTtiQ iv totg dXXoLg hll ( 
f 126 Eim. IV. TII, 5. 6. 127 tfoig, itXst^ta tov 07tiQ^cctos ik noXXovg toTtovg 
^eQi^ofiBvov y ov «JjJ ixccetov okov i6tL Ttag ov 
diddaxH tovto tovg ^ovko^ivovg (lav^dvHv, cog, 
OTtov to niQog td avto iett, ttp oAw, tovto iv t^ 
uvtov oveia to no6bv slvat vTtSQ^ipri^sVj dnoaov 5 
dh elvat avto det i| dvdyxfjg; ovro yaQ dv fii- 
voi to airco tov 7to6ov xAfjrrofifVov, ats ^ri nilov 
avta JtoiSotfitog xal oyxov^ cog av t^g ovclag 
aiftov FT€(»dF rt ov0rig. dito^ov dga iq t^xn ^«^ 
o^ Xoyot, ^^ 

p.46l 6. OTt di, il <ycofia iiri ^ ipvxn, ovti t6 aia^a- 

vi(5%ai ovti tb voilv ovti tb i7tl6taii^ai ovti 
dgitri ovti Tt tcov KaXc5v iatat, ix tcovds d^Xov. 
ii ti (iiUii ai<S^dvi0^aC tivog, ?i/ «vto 8il ilvai 
%al TCJ auTCJ Ttavtbg dvtilaaMvia^ai, xal il 6id 15 
nokXmv alfS^ritriQCcav xXiica td ii^iovta ilri, i? 
nokXal Ttigl ?v ^rotoTijT^s, Kav dt' ivbg xolkIXov, 
olov ngoGOTtov' ov ydg dXXo filv Qivog, dXXo 61 
dfp&aXnSvj dXXd tadtbv bfiov ndvtav. Kal ii tb 
|iii/ 8C dfifiaToiii, fo dl 8l aKoijg, iv Tt dit ilvai, 20 
iig dficpcii. fi 7tc5g dv itjtoij oti itiga tavta, 
(ifj iig tb avtb bnov tcav ai0^fi(idtG)v iX&ovtcDv; 
dit toivvv tovto c367tiQ KivtQov ilvai, yQaniidg 
dh OVfiPaXXovaag ix 7tiQi(piQiCag kvkXov tdg Ttavta- 
XO&iv aia^tiang TtQbg tovto 7tiQalvHv, xal totoikov 25 
t6 dvtUafipavonsvov slvat, ^v ovtag. si de Sls- 
0tmg tovto yivoito, Kal olov yQa^iit^g i7t' dii(p(o 
Ttt 7tiQata laH] ai0^i0sig XQoafidXXoisv, ^ avvdQa-^ 
Hsttai sig hf xal tb adtb TtdXiv, olov tb iii(Jov, i? 
dXXo, To dh dXXo, [xal] ixdtSQOv sxatiQOv ato^- 30 
0iv ilH ' SoTtiQ av si iycQ (ilv dXXov, 6v dh dXXov 
«iWoto. xal ii hf sifi tb at^^rjiia, olov 7tQ60co7tov, n iig ^V 0vvaiQi%i^0etai — Z^tsQ xal (paCvitai' 
GvvaiQslxai yaQ xal iv adtatg tatg xoQacg- ^ 7t(5g 
av T« iiiytata did tavtaiv 6(>«to; (5'<?t£ itv (LaXXov 
iig to fjyifiovovv iovta olov dfHQij vo^fiata yCvs- 
5 6&ac — xal ^atac dfisQhg tovto • ij fieyi^H Svtc 
T01.TW avfifisQCtotto dv, (Sats dlXov dXXov fis^Qovg 
Kal (ifidiva ififmv 'oXov tov aiadijTOv tfjv dvtCXrjtpiv 
tax^iv. dXXd ydQ sv satL tb Ttdv jtcog ydQ dv 
xal dcaLQOtto; od yaQ drj tb taov tc5 lacj itpaQ- 
10 fidan, 8tL or}x taov tb '^ysfiovovv Ttavtl aia^rjta 
xatd TtnXCxa oiv ij 6LaCQS(SLg; ij sig toaavta ^LaLQS- 
^fstaL, xar Saov dv dQL^fiov ^xv eig TtoLmXCav 
to siaLov ata^fjfia. Kal iKaatov dij ixsCvGJv t(3v 
(iSQ^v tijg i^vxfjg d^a xal totg fioQioLg adtov aiad^rj- 
ibastaL; ^ dvaCa^rjta td (liQfj t(Dv (ioqCcov iataL; 
aXXa^ advvatov. si dh StLOVv jtavtdg aia^rjastaL, 
sig ditSLQa tov (isyi&ovg dLaLQsta^aL Tts^pvxotog 
aitsCQovg xal aia^asLg xa^' exaatov aiad-fjtbv 
avfi^fjastaL yCvsa%aL iKaatoi olov rot) «t^Tov ditsC- 
20 Qovg iv ta fjys(i,ovovvtL fj(iav eixovag. xal (irjv 
a(6(iatog Svtog tov aia%avo(ievov ovk dv dXXov 
tQdTtov yivoLto to aia^dvea^aL, ^ olov iv xrjQ^ 
ivarj(iav%etaaL dTtb daKtvXlcov a^pQaytdeg, ett cvv 
iig al(ia, ett' ovv eig deQa t(ov aiad^rj^idtov ivarj- 
25 (iaLvo(iivmv. ^ Kal ei (ihv 6g iv a(6(iaaLv {^yQotg, 
OTtSQ Kal svXoyov, cSaTtSQ sig vdoQ avyxV&^- 
aitat, Kal o^k iataL (ivrj(ifj' si 6e (livovaLV oC p.m 
tV7toL, fj ovK iatLv dXXovg svafj(iaCvsa%aL ixsC- 
V(ov Katsx6vtcov — Sats dXXaL aia^asLg ovx 

^iaoVtaL^ - ij yLVO(liv(OV dXXcOV iKStVOl OC 7tQ6- 

tSQOL dTtoXovvtaL' 6'ats ovdhv iataL [t6] (ivfj- 
msvsLv, si 6h iatL tb (ivrj(iovsvsLV xal aXXcov 128 Eiiii. Iv. VII, 6—8. 129 ul6&dv£(f^ai. in Uloig ovx ifinodiiovTOv t(Sv 
TtgiHS^^sVj ddvvatov ti^v ^vxijv amfia slvai. 

7. iSoi S' av ttg xal in trjg tov alyEtv al- 
0^fJ6iGig t6 avto tovto. otav ddxtvkov kiyr]xai 
ulyBlv av%g(07iog., n ^hv odvvi} Ttsgl tov ddxtvkov 5 
dflMOV^Ev, n ^' amncig tov dXystv dijkov Zti 
6iiokoy^€ov0iv fog Ttigl to ijyffiorouv yCvitai. dkkov 
^jj ovtog Toi) Movovvtog fiiQOvg (roiJ nvsviiatog) 
to ^yifiovoiv aia^dvitai, xal oXr} ij ^f^») ro avto 
xdGxiL. TtQog ovv tovto avfi^aivitj diadofSn, (prj- 10 
0OV61, Tttt^ovtog fihv TtQoStag tov thqI tov ddxtv- 
lov il;vxixov jiviviiatog, ^iitadovtog dh ta iffiliig 
xal TOVTOi; SAAcj, i(og ov TtQog to iiyiiiovovv d(pi' 
acotTO. dvdyni] toivvv, ii to TtQdatov novovv fj<J^£TO, 
aXlfiv ti)f ai'o^t](JLV tov divtigov iivat, ii xatd 8id- 16 
do<ytv »} aia^tjOig, xai tov tgitov \_yi] dXXt}v xal 
xoXldg aia^ang xal ditiiQOvg [tiJv] jhqI ivog dXyrj- 
Itatog yiyvia^aij xal tovtaav aTtaacJV vatiQOV to 
f}yifiOVOvv aia^dvia^ai xal tiJs iavtov Ttagd tavtag. 
to dh dkf}^i§ ixdatfiv ixiivcav fnj toi; iv tw da- 20 
utvXcj dXyfifiatogj dXXd ti)i/ fihv i^pi^iig tc5 daxtvXa, 
oti 6 taQaog dXyit, tiJi/ «51 tQitf}v, ott dXXo tb 
XQdg td dvca^iVj xal TroXXdg iivat. dXyt}d6vag, 
t6 ti iqyiiiovovv (lii tov Ttgog tc5 8axtvX(p dXyfj- 
fiatog aia^dviO^ai, dXXd toi' TtQog avtm, xat 25 
TOVTO yiv(6axiiv fiovovj td d' dXXa xaiQH^v idv 
^ij i%iatdfLivov j oTt dXyit 6 ddxtvXog. ii toi- 
vvv xatd diddoaiv ovx ol6v ti tijv aia^riaiv 
tov toiovtov yiyvia%av fifi8l amftatog, oyxov 
SvfOff, dXXov Tta^ovtog dXXov yvcSaiv ilvai — 30 
Mavtog ydQ fiiyi^ovg to fiiv dXXOj to dh dXXo 
IqiI — ^ff toioikov ti^iad^at to aia^avofiivov, 10 15 «0 25 30 oloi^ Ttavtaxov avto aavta to ccdto ilvav, tovto 
dh dXhp tivlt(ov ovt(Qv ij' at6fi.atL jtotitv TtQoafjxn. 
8. oTt 6h ovdh voitv olov ta, si a&fia rj ^v^gij 
otLOvv iirj, diLxtiov ix tmvdi. ii ydQ t6 aiad^d" 
via^aC iatL to acifioTL nQoaxQCDfiivviv tr}v ^vj^iyv 
dvtLXafi^dvia^aL tmv aiad^fjttDv, ovx dv iitj xal 
to voitv to did acdfiatog xataXafi^dviLV , rl tavtov 
iataL Toj aia^dvia^at, ii ovv to voitv iati tb 
dviv acofiatog dvtLXafi^dvia&aL, jcoXv UQotiQov 
8it fij a(afia avto tb voijaov ilvai. iml aia^tjt(Sv 
fiiv 7} aHa^fjaig, vofitc5v dh ^ vofjaLg. ii dh fi^ 
^ovXovtaLj dXV ovv iaovtai ya xal vofitdh/ tLvaw p.462 
vofjaiLg xal dfiiyi^cav dvtLXfji^iLg, nc5g ovv fkiya- 
^og bv tb ftij fAiyi^og vofjaiL; xal tm fiiQLatco to 
fif) fiiQLatbv vo^aiL; ^ fiif^u tLvl dfiiQit avtod. ai 
dh tovtOj ov adafia aataL tb vo^aov ov yaQ d^ 
Tov oXov xQiia TtQog to ^Lyitv ' dQXit yaQ xal iv 
tL. iifihv ovv avyx(aQfjaovtaL rdg TtQtotag vo^aiLg, 
OTtiQ dXrj&ig iatLv, ilvaL tcov Jtdvtri ^(^fiatog xa^&a- 
QCDtdtaVj avtov ixdatov dvdyxrj xal tb voovv 
adfiatog xa&a^bv bv r] yLyvofiivov yLyvaiaxiLv. si 
bh tmv iv vXf} iidmv tdg vo^aiLg (prjaovaLv ilvaL, 
dXXd xf^Qf^iofiivov ya tcov avnfidtcav ylyvovtaL tov 
yov x^Qf^tovtog. ov yaQ drj fiitd aaQxmv rj oXag 
vXfjg 6 xf^QLfJfibg xvxXov xal tQLytavov xal yQafifi^g 
xal arjfiiiov. dit aQa xal tijv ^vxijv acofiatog avtrjv 
iv ta tOLovtm xcnQiaaL, 8it aQa firjdh avtrjv awfia 
dvaL. dfiiyi^ig di, olfiaL, xal tb xaXbv xal 
to dCxaLov xal rj tovtcov aQa vorjaLg. cSats xal 
nQoaLOvta Tc5 dfiiQit avtrjg vTtodiiataL xal iv 
airrrj iv dfiiQit XiiaitaL. ncog d' dv xal aoifiatog 
ovarjg tijg i^vxijg aQital avf^g, ao^pQoavv^ xal 

PiOTIH. II. Q 130 Eim. IV. VII, 8. 131 dtxciio0vvfj Idvdgua ts xal ciAXai.; xv€V(id tl ydg 
ri al(Ad tt to 6(0fp(f0Vitv [aV] dt] rj dixaLOttig n 
dvdQda, d fiii dga i} dvdgeia to dvaTta^hg tov 
Mvsvfiatog sl'i^, xal i} <Jc3q>Qoavvtj i} svxQaata, t6 
ds xdUog iVfiOQtpia tig iv tvnoig, xa^' ijv Xiyofisv 5 
idovtig mQaiovg xal xaXovg td tfwfiara. la)(^VQm 
fjthv ovv xal xaX^ iv tVTtoig Ttvsvfiati ilvai Ttgoa- 
11X01 dv 0GKpQOVitv dh tC dit Ttvivfiati,; dXl' 
ovv tovvavtiov iv TtiQintvliai xal dq)atg iv Tta^itv, 
Bjtov ijf d^iQfiav^tiaitat, if avftfnitQmg i\}VXiog [fiiQit, lo 
ij fialaxotg irteJt xal aTtaXotg xal Xiioig Ttikdan. 
to dh xat dliav vitfiai ti dv avta fiiloi; TtotiQOV 
ih diUmv ovtmv tmv tng aQit^g &i(OQrifidtG)v xal 
tmv dXlmv tmv vor^tmv ^ ^v^^ iqidTttitat, tj yivi- 
tai tm i} aQifq xal m(piXit xal TtdXtv (p^iiQitat; 15 
dXXd tig 6 TtoidSv xal Tto^iv; ovtcj ydQ dv ixitvo 
xdXtv fiivot. dit aQa dtdicav ilvat xai fiivovtav, 
ola xal t6 iv yimfiitQia. ii dh dtdimv xai fiivov- 
tmvj ov amfidtmv, dit aQu xai iv m iatat totov- 
foi/ ilvat' dit aQa fti^ adofia ilvai, ov ydQ fiiva, 20 
dXXd ^it i} aoiptatog q)v0tg %daa. 

it ih tdg t(av amfidtmv xotvjiSiig OQcSvtig &iQ- 
(iatvovaag xai i;vxov(Jag xai d&ovaag xai fiaQv- 
vovaag ivtav&a tdttovat t^v ipvxiqv olov iv dQa- 
attjQlm toTtm idgvovtig avrijv, TtQcitov fihv dyvo- 25 
ovtfftv, (og nai avtd td aaifiata dvvdfnat tatg iv 
avtotg damfidtotg tavta iQydtitat' imtta, on 
otJ tavtag tdg dvvdftitg itiQi fvxrjv ilvat a|iov/t£i/, 
iXXd t6 voitv, to ala^dvia%at, Xoyilia^at, ini- 
^vfiitVj iTttfiiXita&at ifiq^QOvmg xai xaXmg aTtdv- 30 
tmv, aXXriv ovaiav ^ritit. tdg ovv dvvdfiitg tmv 
amfidtmv ftita^t^daavtig iig td daajfiata ovdifiiav ixiivotg xataXiiTtovatv, Stt dh xai td acSfiata 
damfidtotg dvvdfnat dvvatat d dvvatat, ix tf^vda 
HXoy. ofioXoyrjaovat ydQ hiQov Ttototrjta xal 
Ttoaotfjta ilvat, xai %dv acSfia itoaov ilvat, xal 
5 itt ov Ttav a(5fia Ttotdv ilvat, cSaTtiQ tr^v vXrjv. 
taijta^ dh ofioXoyovvtig trjv nototrita ofioXoyjjaov- 
atv itiQov oiaav noaov itiQov amficctog ilvat. 
7t(Sg ydQ fi^ Ttoaov oiaa a(ofia iatat, iiTtiQ %dv 
amfia Ttoaov; xai firjv SitiQ xai dvm jtov iXiyito, 
10 ii Ttdv^ 0tafia fiiQttouivov xat '6yxog Jtdg dq>atQittat 
oxsQ ^v, XiQfiattiofiivov dh tov ac}fiatog i(p' ixd- 
atm fiiQst ri avtri oXrj nototrig fiivir olov [iC] i} 
yXvxvtrjg^ ,} rov fiiXttog ovdhv iXattov yXvxvtrjg 
i^ttv i(p' ixdatm, ovx dv ilrj amfia [i}] yXvxvtrjg. 
15 6fiol(og xai^ ai dXXat. iititta, ii acSfiata ^aav al 
dvvdfiitg, dvayxatov rjv tdg fihv iaxvQag tmv dvvd- 
fiimv fiiydXovg oyxovg, tdg dh oXiyov dQav dvva- 
tiivc(g oyxovg fitXQovg ilvat. ii dh fiiydXmv fihv 
T(ov oyxmv fitXQai, [ot}x] dXiyot dh fttxQdtatot tc5v 
20 oyx(ov fiiyiatag ixovat tdg dvvdfiitg, dXX(p ttvi ^ 
tiiyi&it to Ttotitv dva&itiov dfnyid^it aQa. to 
^h^ vXrjv fihv triv avtrjv ilvat aatfia, (og (paatv, 
ovaav,^ dtdq>0Qa dh jtotitv jtototrjtag itQoaXafiovaav, 
Timg ov d^Xov notit td TtQoayivdfiiva Xoyovg avtovg 
25 xai damfidtovg ilvat; firj^ ott Jtvivfiatog ^ atfiatog 
moatdvtmv aTto^vijaxit td ^ma Xiyovtmv. ov ydQ 
iattv aviv tovtmv ilvat, ovd' dviv noXXmv dXXmv, 
^v ovdhv dv i} jijvxri itrj. xai firjv ovti Ttvivfia 
iid Ttdvtmv ovti alfia, rifvxri di. 
90 ^ itt ii acofia ovaa rj tpvxh dtrjX^i dtd Ttavtog, 
itav xQa&itaa itrj, ov tQonov totg dXXotg acofiaatv 
n ^Qdaig. ii dh i} T(»i/ amfidtmv XQdatg ovdhv Bnn. IV. 

ivB^da ia elvav tSv XQa&ivtGW, ovS* av ij ^^1} 
in ivB^iia ivd^ Tofg 0§Sim6iVj akXa dwd^Bi 
^Bvov d%oXi6a6tt 1:6 dvat tfwxi^' m6XBQ, ii ylvnv 
Wil mKQOv x^a&sirif «6 ylvxv ovx i0tiv' ovx aQa 
ixofuv tvpj''^' ^<^ dh d^ tfcofia Sv isoijjiatt XEXQa- 6 
0&m olov di oAqw, mg onov av ri [^dtEQOv^ xal 
^dvSQov slvaiy ifiov oymv dfi(potiQ(ov %al x6 Tcdv 
xutsxovtuv %al ^ridB^Cav avi,fiv yByovivui inefifiXfl- 
^ivtog tov itigov, oi^dhv dnoksMpBi o ptri iJefi^. 
ov ydQ uatd fiBydXa ^qti TtaQalldl, ij XQd6ig — 10 
omm ydQ fpu0t icaQd^BiSiv ians&at — duXriXv^og 
dh did navtog to ixBfi^Xrif^hv inl ^fiixQOtBQOV 
ojtBQ d6vvatoVj to iXttxtov i<Sov yBVBO^ai t6 
fiBi^ovi. dXX' ovv duXfiXvHg ndv tifVVBi xttta 
ndv. dvwyufi toCvvv^ bI xa#' miovv arjfiBtov xal 15 
fii} pBtal^ 0mfia iatat o firj titfiTjtai^ Big arifiBla 
vrjv dmiQBfStv tov ecifiatog yByovivat, ojtBQ d8v- 
vatov. §ig dh anBi^Qov tvjg tofi^g ovei^g — o yuQ dv 
Xdprjg amfia^ diatQBtov iativ — ov dvvdfiBt fiovov, 
ivBQyBia dh td axBCQa iatai. ov tolvvv oXov 81 «0 
oAou %mQBtv dvvatov iro (Jcafta* ^ dh .ifvx^q ^t* 
oXmv damfimog aQa. 

to dh xttl qy60w fihv HQOtiQttv to ttvto itvBVfia 
XiyBiVy iv ^h ifVXQm yBvofiivriv xttl atofimd-Bt&av 
ifvxtjv yivB0^at XBTttotSQov iv ^vxQm yBVOftivriv 25 
— o <f 1} xttl ttvto dtojtovj noXXd ydQ ge&a iv ^BQfAa 
yiyvBtai xal ifvxfiv ixBi ov ^fvx^Btaav dXX' ovv 
^aai yB itQotiQav (pvatv ifvx^g Btvai xtttd aw- 
tvxittg tdg iic) ytyvofiivTjg. avfi^ttivst ovv ttvtotg 
t6 xtiQov TtQmtov TtoiBtv xttl MQd Tovroi; ttXXo ikax- 
irot/, ^V Xiyovaiv «|iv, 6 dh vovg vatatog dito f^S 
ifvxjg ^rjXovoti, yBvofiavog • ij Bi TtQO Ttdvtmv vovSj VII, 8. 133 10 16 20 25 )0 ijpB^^g i^BL ilfvx^v TtoiBhf^ Blta q)vaiv, xal aei to 

VatBQOV XBtQOV, riTlBQ TtifpvXBV. Bi OVV Xttl 6 ^BOq 

ttvtotg Xtttd tov vovv vatSQog xttl ysvvritdg xtth 
inttxtov ro vostv ixov, ivdixotto ccv firi^l ifvj^v 
firiis vovv firidh d^sov slvaiy si to dvvdfist fi^ ovtog: 
TtQotBQov tov ivBQysiq, ovx ttv yivoito ov8s ri%Bi 
sig iviQysittv. tC ydQ iatai t6 ayoi/, firi ovtog 
itiQov TtttQ' ttvtd TtQotiQov; Bi d' Bttvto a|«t sig 
sviQyBittv, oTtSQ dtojcov, dXXd ^Xinov ys TtQog ti 
ttist, ov dvvdfiBi^ ivsQysLtt dh iattti. xttCtov ro 
asl fiivBiv to avto siTtSQ to dvvdfist «|«t, xad'* 
iavto sig iviQysiav ^'g«fc xal tovto XQStttov iatat 

tOV dvVttflivOV oloV OQSXtOV OV ixsivOV. XQOtSQOV 

aQtt tb xQstttov xttl BtiQttv (pvaiv ixov acdfAtttog 
xttl ivsQysia ov dsi- TtQotSQov aQa xal vovg xal 
i^vxri (pvasmg. ovx aQa ovtmg tjjvxirj cig jtVBVfia 
ovd" mg amfitt. dXX' ott, fihv ov amfia Xiyoit" «V, 
slQritai xal dXXoig stSQa, ixavd $h xal tavttt. 

ixsl 6s xttl ttXXrig q^vasmg, dst ^'^vstv tig 
avtrj. kq' ovv stsgov fihv amfiatog, acofmtog 6i 
n, 0£0V ttQfiovitt; tovto ydQ rcoi/ dfiql Uv^ttyoQttv 
Xsyovtmv stSQov tQ6nov mrj^rjattv ttvto toioikov 
tt slvtti olov xttl ri %bqI xoQddg aQfiovia. mg yaQ 
svtttv^tt ivtstttfiivmv tmv x^Q^mv iTtiyivstai ti 
olov Ttd^rjfia in' avtatg., o Xiystat aQfiovia, tov 
avtov tQOTtov xal tov ^fisziQov aiDfiatog iv xQaast 
avofioimv ytvofUvov vr^v jtotdv XQdatv gfin/v t& 
iQydisa&at xal tlfvxrjv ovaav to ini ty x^dast 
%d%rifia. ott dh ddvvtttov, noXXd '^drj TtQog tttvtrjv 
tnv do^ttv stQrjtttt. xttl yttQ ott to fihv TtQotSQOv 
V i^^xij, ij d' ttQfiovitt vatsQov, xttt mg rd fihv 
f^QX^t xttl intatatst tm amfiatt xal fidxstat TtoXXaxfjy IM Eim. Iv. VII, 8. 135 aQfiovia di ot5<fa oidn Sv taika xoiot, xal 6g ro 
fili/ ov0La, iq dh agfiovla ovx ov0ia, Kal ort ij 
XQa0Lg xmv (JmfidtGiVy i^ mv 0vvBata(i£v, iv Xoym 
outfa vyiua av stti xal oti xad'' exa^zov (li^og aXXmg 
xf^a&hv Btti av ^vxii itiga, man nolXdg slvaiy xal 5 
TO dh iiiyiatov, mg dvdyxri tiqo trjg ^v^ijff tav- 
ttig allfjv tfwxi^v dvai irijv novovCav trjv aQfioviav 
tavtfiVj olov ixl tmv dgydvmv tov (lovaixov roi/ 
ivxL^ivta tatg %0Qdatg t^v dgfiovLav koyov i%ovta 
MaQ' avtm, xa^* ov dgfioaH. ovts yaQ ixat at 10 
XOQ^al TtaQ* avtmv ovt' ivtav^a td amfiata iavtd 
sig aQftoviav ayuv dvvijtJitai. oXmg dh xal ovtOL 
i| dfv%mv i(iLif;v%a 7toiov0L xal i^ dtdxtmv xatd 
6vvtv%iav tBtayfiiva xal trjv td^vv ovx ix rijg 
if^X^S^ a^^* ai/TiJi/ ix t^g avtofidtov tdl^Bmg riji/ 15 
V7i6ata0iv €iltjq>ivai. tovto 6h ovts iv totg xatd 
(ki^og ovtB iv totg oXoig dvvatov ysvia^ai. ovx 
aga i5 ^VJK^ dQ(iovia, 

td 6h tijg ivtiXi%iiag dd' dv rtff imaximto, 
xmg mQl ifv%rjg Xiystar r^v i;vxrjv (paOLV iv tm 20 
0w^itip itdovg td^Lv mg TtQog vAiyi/ ro am(ia [ro] 
i(iifV%ov i%iLv^ amfiatog dh ov navtog ildog ov8h 
Ij 0m(iaj dXXd ^vaixov oQyavixov dvvdfiu fciiji/ 
IjHOi/ro^. ii (ihv ovv ij naQa^i^Xritai m(ioimtaL, 
mg (iOQ(pfj dvdQidvtog TiQog xcc^^ov, xal [dit] dLai- 25 
QOV(iivov tov 6m(iatog iSv(i(tiQL%ia^ai [xal] tiqv ^v^ijv 
xal d7toxo7itO(iivov tivog (tiQovg (litd tov aTtoxo- 
Ttivtog [xal] fvx^g (jloqiov ilvaL, tr^v ti iv totg vTtvoig 
dva%mgrjaiv ^i) yivia^ai, itjtiQ dit 7tQo6(pvd trjv 
ivtiXi%ivav ov intvv ilvav, ro 8' dXrj^ig, (irjdh 30 
vMvov yivi(J&aLj xal fiijv ivtiX€%iiag ovarjg ovdh 
ivavtimffLv Xoyov XQog ixt^^iiag, h/ dh xal tav- tov dv oXov Jtsjtovd^ivaL to itdv ov dLa(pmvovv 
iavt^. aiad^asLg dh (lovov dvvatov iamg yivsad^av, 
tdg dh vorjOivg ddvvatov. dvo xal avtol dXX^v 
tv%rjvt6v vovv iiadyovaw, ov dd^dvatov tid^svtav. 
6 riji/ ovv Xoyv^o(iiv7jv ipv%riv dXXmg ivtiXixivav ij 
tovtov tov tQ^Ttov dvdyxri ^vav, ii dit tm 6v6(iatv 
tovtm XQV^^ccv. ovd' tj aiad^ijtvxrj, ilitiQxal arjtr] 
tcjv aia^tdSv dnovtmv tovg tvTtovg sxiv, avtoyg 
oy (istd tov adfiatog aQa slsv si dh (irj, ovtmg 

10 iviaovtav cog (iOQ(pal xal sixovsg. dXX' dSvvatov 
dXXovg dixsa^av, si ovtmg ivstiv ovx aQa mg 
d%mQvatog ivtsXi%sia. xal (lijv ovdh to inv%v(iovv, 
(irj avtimv (irjdh jtotcSv dXX' dXXmv jtaQd td tov 
a(6(iatog, ovdh avt6 d%G)Qvatog ivtsXi%iva. Xov7t6v 

15 dh ro (pvtvxov dv sttj, o dfKpvafirjtfiavv dv dolsvsv 
sxivv, (irjTtots tovtov t6v tQo^tov ivtiXs%SLa d%m- 
QLatog fj. dXX' ovdh tovto cpalvstav ovtmg s%ov. 
xal ydQ ij dQ%fj 7tavt6g (pvtov 7tSQl trjv Qi^av, xal 
av^avo(iivov tov dXXov ac6(iatog TtSQv trjv Qi^av 

20 xal td xdtm iv TtoXXotg rcai/ (pvtcov, ri il;v%ri ^^Xo- 
votL d7toXL7tovaa td dXXa (liQi^ sig sv tv avvsatdXrj * 
ovx aQu iji/ iv tm oX(p mg d%cSQvatog svtsXi%SLa. 
xal ydQ av iatv TtQiv av^rjd^vaL ro (pvtov iv tm 
oXiym oyxm. si ovv xal sig oXiyov iQxstav ix 

25 (Lsi^ovog g)vtov xal i^ oXiyov i7tl 7tdv, ti xmXvsv 
xal oXmg xf^QitiO^ccv ; Ttcag d' av xal dfiSQi^g ovaa 
(liQLatov tov aG)(iatog ivtsXixsva yivovto (liQvatrj; 
n ti avtrj iffvxfj i^ dXXov £«01; dXXov yivitav 7tc5g 
ovv 1} rov TtQOtiQov tov i(pilfjg dv yivovto, si rjv 

80 ivtiXixiva ivog; (paivitav 6h tovto ix tmv /xfra- 
^ccXXovtmv fcicoi/ iig dXXa ^ma. ovx aQa tm ildog 
ilvai tvvog to ilvav ix^h «^^' ^<?^*^ ovaia ov 7taQd 1 

« 

I il II 136 Enn. IV. VII, 8-10. 137 slvai Tov iv 6€Sfjtati [d(^v0&£ci to ilvat. Xafifidvov6aj dlX' 
ov0a Jtglv xal tovds ysvic^i olov t^^ov, ov to 
0m(ia tiqv ^vjgijv yew^^si. tlg ovv ov0ia at5r^s; 
si dk iJtijts 0(a(iaj ftiJT£ Ttd^og Omfiatog, ^r^al^^ dh 
xal moif^mgj xcel nokkd nal iv adttj xal i^ avf^g^ 5 
ov4fia Ttaffd td 66S(iata ov6a Jtoia tig iotiv; ^ 
&qkov oti fjv pafiiv &vtc9g ovoiav elvat. to (ihv 
fd^ yivBMig^ dkk^ ot;x ovfsia^ itav to 0a>(iatix6v 
dvm kiyoit' av, yivofisvov xal dnokkv(i€voVf ov- 
tmg dh ov6ijtoti ov, (litakTJ^n dh tov ovtog] (Jogd- 10 
p.463 (livovy ««#' 060V dv avtov (iitaka(i^dvfi, 

9. ij di iti^a tpvaig, ij jrap' avt^g i%ov6a ro 
, ndv to ovtmg 6V, o ovti yiyvitai ovti 
dnokkvtai' ij td dkka ndvta oix^^itaiy xal ovx 
dv v6tiQov yivoito tovtov dTSokmkotog, o JtagixBi 15 
avtotg 6mtfi^iav, totg ti dkkotg xal tmdi tfp 
Mavtl did tffvx^s 0mlo(iivm xal xixo6(A7j(Aivm. 
appj yd^ xiv^6img Tjdi x^Q^V^'^^''^ ^^r^ dkkotg 
xivfieiVj avtri dh i^ iavf^g xivov^iit/ri , xal 
Joijv t^ ifjiipvxm 0m(iati didov6a, avti^ dh %aq 20 
iami\g ixov^a, ijv ovnoti dnokkvGiVj dti nag' 
iavvqg i%ov6a. ov yd^ dfj Ttdvta inaKtm ^m^ 
Xff^tai' ij iig aJtHQOV ihiv dkkd dit tiva tpvGiv 
iCQmtmg Imeav ilvai, ijv dvmki^Qov xal d^dvatov 
ilvai dit ii dvdyxfig, ^"^^ ^QX^'*' S«^ff «a^ '^otg 26^ 
dkkoig ov6av, ivd^a drj xal to ^itov dnav xal to 
(laxaQiov idQva^ai dit imv xaQ' avtov xai dv TtaQ' 
at^fov, XQmtmg ov xal imv TtQmtmgj (litapok-^g xat 
otMfiav a(jiOiQOVy ovti yiv6(iivov oiki dMokkt^^iivov. 
%6^iv ydQ dv xal yivoito, ij iig ti asroAoifo; xal 30 
ii dit iTtakfj^iViiv fijv fov ovtog 7tQo6fjyoQiav, 
avto ov Jtoth (thv ilvaiy xoth dh ovx ilvai dirjaa ' dg xal fo kivxov, avto to X9tS(ia,.ov Ttoth (ihv 
kivxovj Ttoth dh ov kivxov. si dh xai ov ^v 
tb kivxovj (litd tov kivxov ilvai tjv dv dii. 
dkkd (lovov i%6i to kivxov. m d' dv to ov ^ 
6 naQoVj xaQ' avtov xai TtQmtmg ov dii iatai. tovto 
toivvv to ov TtQmtmg xai dii 6V oi5;c2 vixQov, 
meniQ ki^ov if ^vkov, dkkd imv ilvai dit, xal 
imrj xa%aQa xsxQ^ad^ac, oaov dv avtov (livrj (lovov • 
^ f ^r ^^mX^V X^igovi, i(i7t6dL0v (ihv i%iiv 
10 TtQog td aQiata, ovti ye (lijv trjv avtov tpvaiv 
ditokmkixivaij dvaka^etv dh trjv dQ%aiav xatd- 
Qtaaiv ini td avtov dvadQa(i6v. 

10. ort dh tfi ^eiotiQa (pvaei avyyev^g ^ ti;v%^ 
xai tfi didim, d^kov (lev Ttoat xai to (irj am(ia 
16 avtrjv didit^d^ai. xai (irjv ov6h a%ij(ia i%ei ovdh 
%Qm(ia dvaq)7Jg ti. ov (lijv dkkd xai ix tmvdi 
i6ti diixvvvai. 6(iokoyov(ievov di) '^(itv navtog 
tov ^eiov xai tov ovtmg ovtog ^mfj dya^ x^QV- 
a^aixai e(i(pQovi, axonetv 6et to (letd tovto dno 
20 trjg ^(litiQar; ipv^^^g, ol6v iati trjv q>vaiv. kdfim(iiv 
dh tv%riv (lij trjv ev am(iati ijti^v(iiag dk6yovg 
xal »v(iovg TtQoakapovaav xai ndd^rj dkka dvade- 
^a(iivrjv, dkkd trjv tavta dnotQtif;a(ievrjv xai xa&' 
oaov oUv te (irj xoivmvovaav tm am(iati. rjtig xal 
25 drjkov noiit, mg nQoa^fjxai td xaxd tfj ^v%fj xai dk- 
ko^iv, xa%rjQa(iivrj 6h avfQ ivvndQ%ei td aQiata^ 
(pQovrjaig xai rj dkkrj dQetrj, oixeta ovta. ei ovv 
toiovtov rj tv%7j, otav i(p' eavtrjv dvik^rj, nmg ov 
tijg q)vaemg ixeivrjg, oXav q)a(ihv trjv tov d^eiov xai 
30 di6iov navtog elvat; (pQovrjatg yuQ xai aQetrj dkrj- 
^g ^eta ovta ovx av iyyivoito <pavkm tivi xai 
&vrjtm nQdy(iati, dkk' dvdyxrj d^etov td toiovtov p.464 M W 138 Eim. IV. Vn, 10—12. 139 {Ivaij at€ ^BiGnv fiitov avta^ did (JvyyiveLav xal 
t6 ofioovawv. dio xal O0tig toioikog ijfioji/ dkvyov 
av TtaQaXldttot tc5i/ ava tfj %lfv%fi avty fiovov 
tovto, O0OV iatlv iv 6(6fiattj iXattovfievog. dco 
xai, ii Ttdg av^Qoitog totovtog ijv, ^ nlij^og ti b 
toi.avtai.g i>v%atg x€%qi](isvov , ovdslg ovtag [aV] 
ijv dmtstogy (ag (iiq mdtBVBiv to tiig tv%ijg av- 
tolg TtdvtTi d^dvatov slvai,, vvv 8e 7iokka%ov Xb- 
lm^r]fiivfiv t^v iv totg 7tlBC0toig tvxW ogdiv' 
tBg ovT€ 6g Ttsgl ^sCov ovts (og Ttsgi d^avdtov 10 
XQifiatog diavoovvtai. dst dh f^v ipv6i,v ixd- 
0tov 0KO7tst0»ai sig to xa^a^ov avtov dtpo^ 
QsiSvta, iusinsQ to jtQoats^sv ifinodiov dsl Ttgog 
yv(a0iv tov «5 TtQoastidi] yfyvstai, axoTtsi dij 
d(psl(6v, fidXlov dh 6 dfpskcov savtbv idsta xal 16 
p. 465 matsvasi d^dvatog slvaij otav iavtov d^sdaritat 
iv tS vofjta xal iv tc5 xad^agos ysysvTjfisvov, 
mf/Btai yaQ vovv OQtovta ovx aia^Yitov rt ovdh 
tmv #viyT(oi/ tovtmv, dlV didim t6 didiov xata- 
voovvtaj itdvta (td) iv t(p votitm, xoafiov xal 20 
avtov voTitov xal qpcjTWvov ysysvrifiivov , dkri^sicc 
xatakafiitoftsvov tiJ itaQd tov dya^ov, o Ttdaiv 
iTtikdfiTtBi totg vofitotg dki]^siav' dog aokkdxig 
uvtip doiai tovto dii xakmg sigria^ai' 

JtQ^g to ^stov dvafidg xal Isig'] tijv TtQog avto 
Sfioiotrita dtsviaag. si d^ ri xdd-agaig jtOLSt iv 
yvGoaii tmv dgiatmv slvai, xal at iTtiaf^fiat ivdov 
oiaai dva(paivovtai , dt (JiJ xal ovtmg ijttatijfiai 
siaiv. ov yaQ <fij l|ci Ttov dgafiovaa ij tffv%ri am- 30 
^QoatJvrjv xad^oQa xal dixacoavvrjv, dkk' airrjj TtaQ^ 
avt^ iv fQ xatavoiasL iavt^g xal tov o jtQOtSQOV ijv maTtSQ dydkfiata iv avtij idQVfiiv^ OQsoaa olov 
VTto %q6vov iov TtsjtkrjQmfiiva xa^agd ^^ocrjaafisvrj- 
olov si %Qvadg Sfiipv^og sirj, slta aTtoxQov^dfisvog 
oaov ysrjQOv iv avtm, sv dyvoia TtQotSQOv savtov 
6 ciV, ott fi^ %Qvadv scjQa, tots dij avtov rjdri '^ov 
IQriftatog ^avfidasisv 6q(ov fisfiovafisvov , xal (6g 
ovdsv aQa sdsc avtm xdkkovg sjtaxtov ivd^vfiotto, 
aytog XQatiatsvmv, st tig avtov i(p" savtov imrj 
slvai. 

10 11. nsQl toiovtov %QTJfiatog tig dv dfi(pia^ri- 

Toiri vovv s%mv, mg ovx d^dvatov; m ndQsati fiev 
f| savtov Jojjf, rjv ov% olov ts dTtokia^av Ttdg 
ydQ ovx sjtixtrjtov ys ovaav ovd' av oikmg s%ov- 
aay, mg tm jtVQl ^ d^sQfiotrjg TtdQsati; kiym ds 

15 ov% (6g iTtaxtov ij ^SQfiotrjg tm TtvQi, dkV otc, si 
xal firi tm nvQi, akkd tij VTtoxscfisvT] rm TtvQl 
vkji. tavtrj yaQ xal dcakvstat to TtvQ.' ij hs tl}v%^ 
ov% ovtm rj)i/ gc}i)i/ i'%sc, (6g vkrjv fisv ovaav vtco- 
Tcsta^ac, Jo}jJi/ 8s iTt' avtij ysvofiivriv trjv tv^ijv 

20 dTtodstiac. ri yaQ ovaia iatlv ^ goii}, xal satcv 
ovaia^ ri tocavtri itaQ avtijg ^c5aa, ^itSQ iatlv o 
tr]tovfisv, xai tovto d^dvatov ofiokoyijaovacv , ^' 
dyakvaovacv (6g avv^stov xal tovto ndkcv, smg 
dy sig dd^dvatov sk^mac jtaQ' avtov xcvovfisvov, 

25 0) firi ^sficg d^avdtov fiotQav di%sa^ac' rj Ttdd^og 
iitaxtov tij vkfi ksyovtsg trjv ^m^v, TtaQ^ otov 
tovto to Ttd^og ikrjkvd^sv sig riji/ vkriv, avto ixstvo 
dvayxaa^aovtac ofiokoystv dd^dvatov slvac, dde- 
xtov oy tov ivavtiov m s7tc(piQsc. dkkd ydg iatc 

30 fiia (pvacg svsQysia ^cjaa, 

12. itc si Ttdaav tl^v%ijv (pijaovac (p^&aQtriv, 
Ttdkac dv sdsc Jtdvta dnokmksvac ei de tijv fiiv, p.466 K 140 EiMi. IV. VII, 13—15. fiyv oVf %oj, ^Ap jQy Tiavtog ddtcvaxov dvau 
Tijv W^TeQav fifjj ktntiov avtoig f^v akiav. 
a(fX^ '^^pdf^ mvtj0£(og ixatsQaj xai ^fj Jtag^ avtijg 
i*ct%/^a, xal tdv avt(ov tm auTc5 iipdittBtat voov<Ja 
Id te iv t^ ovQavm td ts ovgavov iitixBiva xal 5 
Mav 3 i6ti xat' ov6iav Jijroi5<fa xal {tixQi tijg 
jC^ifOTi;^ d^X^S dva^aivovfSa, ij t^ dri nag^ avtfjg 
ix t<av iv avtfj ^iafidtav xatavofjOig avtov ixd- 
atov i^ dvaiivrjaiGig ytyvofiivrj TtQo acofiatog ts 
avtiQ didcoGt to elvai xal didioig imatijfiatg xixgyj- 10 
fiivriv diHiov xal avv^v slvai, ndv ts to Xvofiivov 
0vv&iiJiv iig TO ilvai iilri<p6g tavtrj dialviiS&at 
Jti<pvxevy ^ avviti^, iwxT^ ^h (lia xal djtX^ 
iviQyiia oiaa iv tm J^v <pv0ig' ov toivvv tavtfj 
<p^a(^7l0itai. dXX' ccQa fiif^i&^ilGa [xal'] xigfiatiio- 16 
fyti/i; a^roAoiro av. dXX* ovx oyxog tig ovdh xoaov^ 
<6g idiix^fj, i} tvXV' ^^^' dlXoici^itaa ^Jft iig 
<p^ogdv. dlk' i} dXXoi(t}(Jig <p^iiQOv<Sa t6 ildog 
d<pmQit, ti^v dl i^Xfiv ia- tovto dh avv^itov 
nd^og. ii ovv xatd (iridhv tovt(x>v olov ti <p»ii- 20 
Qia&aiy d<p%aQtov ilvat dvdyxfi. 

13. Ttmg ovv tov vofitov x<*^C*^^oi} oVto^ rjdi 
iig acafia a(»;|j«Tat; OTi oaog fihv vovg fiovog, d%a- 
#ijg iv tolg vofitolg Jcaijv ftAvov voiqav ixfnv ixil 
omI ydvii — ov yaQ ivi o^fiij ovd' OQilig- 3 d' 26 
mv ^Qiliv XQoaXdfiii i<piifjg ixiiva tc5 va '6v, tfj 
ngm&ilxfi Tijff oQ^icag olov XQ6iiaiv '^Srj inl xXiov 
xal xoafiitv oQiyofiivov xa#' a iv va ildiv, maniQ 
xvovv «»' avtmv xal codtvov yivvijaai, Jtoutv 
axivdit xal dfifiiovQyitv. xal ty aTtovdij tavtfj 30 
xtQl to aia&T^tov titafiivfj^ fiitd fihv Ttdarjg t^g 
tiav oXoiv irvpig vxiQixovaa tov diotxovfiivov iig 141 TO ^go xal tov itavtog avviTtifiiXovfiiv^, fiigog dh 
Sioixitv fiovXfj^itaa fiovovfiivrj xal iv ixiivm ytyvo- 
fLivri, iv 4 §ativ, o{>x oXri o^dh itdaa tov a<6fiatog 
yivo^ivfi, «^Aa ti xal ^co a<6fiatog i'xovaa. o^';fot;i; 
ovdh o tavtfjg vovg ifiTtad^rjg' a^x^ dh 6th fihv iv 
acSfiati, 6th dh acifiatog i^a), dQfifimaa fihv ditd 
tmv nQcotcov, iig dh td tQita itQOiX^&ovaa vov 
BViQyiioc vov fiivovtog iv tc5 a^tm xal 8id ij^vxng p 467 
Ttavta xaXmv TtXrjQovvtog xal diaxoafiovvtog, d^a- 
10 ^«Tot; di' d^avdtov, itziQ dsl xal a^tog (Sv iatai 
01 ivspyeiag dnavarov. 

14. «fpi Ss r^s tav aHcav ^dcav i>vx^s, Saai 
lihv atiztiv aq,aktU5ai xal (lixQi ^riQBCov ,W ae,- 
(larav, avdyxi^ xal ravrag d»apdTovg slvui d di 
15 iazLv •dUo w BlSog tvxijg, odx £Uo9,v ij dnd Ttjg 
ttoatig g>vamg 6h xai TavTt,v dvai xal a{nriv 
ovaav 5fi,^g rofs iaotg ahiav, xal S^ xal r^v iv 
rolg g,VT0lg- &xaaai yd^ aQfi,j»,,aav dno rrjg ai- 
^f «ms £<aijr' hovaai olxBiav daaiiiatoi tb xal 
20 avrai xal diitQBlg xal oiaia,. ei 6i r^v dv9poi- 
jcov iljvxijv rptpep,- oiaav ra avv»srca liv9fjaBa9ai 
l9V«yi], xal ^f^Btg g,rjaoi.av rdg '(,iv xa^aQdg 
aKallarrotiivag ro nQoaxXaa9lv iv r» ysviaBi 
aq>,iaB,v, rdg di roiire, avviaBa9ai inl '^tXBtarov 
26 ag,BiiiBvov 61 rd x^tQov oiiSl airo dMoXBta»a,, img 

av^ od-Bv ix^i r^v dQxvv. o^Siv ydQ ix rot; IH 

ovroff ajiokBtrai. 

]5. a (iBv ovv XQog rovg dxoSBi^Bag SBoaivovg 
mnv kiyBa»ai, BtQnrai. S Sh xal XQdg rovg Sbo- 
(iBvovg niarBias aia»rjaBi. xBXQa(iivr,g, ix rijg iaro- 
pt«S rrig^ xbqI rd roiavra noklrjg ovar,s ixlaxriov, 
ix TB av »Bol dvBtlov xbXbvovtbs (i^^viv i>vxtSv 142 Bno. rv. VIII, 1. 2. 143 ^dmijfjtepav Udaxsa^^ai tifidq ti vifieiv re^vriytoaiv 
i^S iv aia^au ovtft, xa&d xal ndvtag dv&Qoitot 
mowvaiv iig tovg aTtiXriXv^otag. xolXal dh ipvxal 
ngotiQov iv dv^Q(^notg ovaai 6mfidtG)v i^to yivo- 
(iivat. ovx ditiatiriaav tov iViQyititv dv^QtoTiovg' 6 
at ($i} xal ftavtila dTiodii^dfiivai, ii'g ti td dXXa 
XQmaai mq>ilov6ij xal ditxvvovat, dt' avt&v xal 
XiQl t&v dXXoav ifvxmvj oti fii^' itatv dTtoXcoXvtai. 

VIII 

HEPl THS £12 TA L52MATA KAeOAOT TH2 WTXHS. 

p. 468 1. HoXXdxig iyitQOfiivog iig ifiavtov ix tov 10 

awfiatog xal yivofjLivog tav fihv dXXcav l|cj, ifnav- 
tm <fl itam., ^avfiatstdv i^Xlxov 6qcov xdXXog, xal 
f^g XQiittovog fioiQag JttativGag toti fidXtata ilvatj 
{difi/ ti aQiatriv iviQyqaag xal tip ^iim iig tav- 
tov yiyivfifiivog xal iv avtm CdQv^ilg iig iviQ- 15 
yitav iX^cav ixiivriv vtiIq itdv ti dXXo voTjtdv 
ifiavtov [dQvaag^ fiitd tavttiv tiqv iv rcJ ^iia 
mdaiv iig Xoyiafiov ix vov xatafidg aTtOQm, itmg 
MOti xal vvv xatafiaivmj xal ojtmg Ttoti fioi ivdov 
i} ifvxri yiyivTjtat toiJ acofiatog tovto ovaaj olov 20 
ifpdvti xcfd' iavtijvj xainiQ ovaa iv acSfAatt. 6 fihv 
yaQ 'UQdxXiitogj og iqfitv itaQaxiXiVitai tv^itv 
tovto, dfioifidg ti dvayxaiag ttd^ifiivog ix tmv 
ivavtimv, odov ti dvm xal xdtm iiitcov xal ^fiita- 
fidXXov dvajtavitai* xal ^xdfiatog iatt totg avtotg 25 
fiox^itv xal aQXia^at' iixdinv doxit dfiiXilaag 
0aq)^ iqfitv ytoiijaai tov Xoyov, mg diov tamg TtaQ^ 
avtotg iifitilVj maitiQ xal avtog Jijrijtyas ivQiv. 
'EfJtmSoxXijg ti iiitmv dftaQtavovaaig vofiov ilvai tatg ipvxatg maitv ivtav^a xal adtog tpvydg ^io- 
^iv yivofiivog ^xicv jtiavvog fiaivofiivm viixu 
toaovtov TtaQiyvfivov, 3aov xai Uv^ayoQag, olfiai, 
xai ol dn' ixiivov iivittovto %iQi re toi^tov TtiQi 
6 Tf TtoXXmv dXXmv. roJ dl jtaQ^v xal dtd Ttoirjacv 
ov aag)it ilvai. Xiiitiiai ^ ^fitv 6 ^itog UXd- 
tmvj Sg TtoXXd ti xal xaXd ziQl i^vx^g dm mQi 
ti atpilimg avtrjg TtoXXaxfj BtQrixiv iv totg ainov 
Xoyoig, Sati iX%i8a '^fitv ilvai Xa^itv TtaQ^ a{>tov 
10 Gaq>ig xi, tC ovv Xiyu 6 (pUoaotpog oitog; oi5 
ta{,r6v Xiymv Jtavtax^ q^avittat, %va dv tig ix 
Qadiag to roi) dvdQog fiovXfj fia ildiv, dXXd td 
aia^fjtdv Ttdv Jtavtaxov dtifidaag xal tijv jtQdg td 
amfia xotvmviav trig tf^vxijg fiifii^dfiivog iv diafim 
16 tiiivat xal ti^d^p^at iv ai>tm riji/ i\,vxhv Xiyil, 
xai tov iv dTtOQQfJToig Xiyofiivov Xoyov fiiyav 
itvat, off iv (pQovQd triv tvxn^ q^V^^i^v ilvac xal 
to ajt^Xacov avtm, SaitiQ 'EfijtiSoxXit td dvtQov, 
Todi to Ttdv doxit fiot Xiynv, onov yi Xvaiv tmv 
20 diafimv xai dvodov ix tov aitriXaiov tfj tvxfj ^n^i^v 
ilvac t^v TtQog to vorjtov TtoQiiav. iv dh 0aidQm 
ntiQOQQVfjacv aitiav r^g ivtav&a d(pi^img' xal 
niQiodoL avtm dviX^ovaav TtdXtv (piQovac tfjdi, 
xai XQiang dh xatajtifiTtovaiv dXXag ivtav^a xai 
26 xX^Qot xai tvxat xai dvdyxat. xal iv tovtotg 
dxaat fiifitlfdfiivog trjv tijg tf^vx^g dfpt^tv TtQog amfia, 
iv Ttfiaim itiQi tovdi tov zavtog Xiymv tov ti 
xoafiov iTtatvit xai ^iov Xiya ilvat ivdaifiova tijv 
ti tvxfjv TtaQd dya&ov tov dfjfitovQyov TtQog ro 
^Oivvovvtodi to jtdv ilvai didoa^at, ijtitd^ ivvovv 
fihv ^aijto idit ilvat, dviv dh pvxns ovx olov 
n ^v tovto yivia^at. ^ ti ovv ipvxij rj tov p.469 144 Emi. IV. VIII, 1. 2. 145 leccvtog tovtov xdQbv sig avto nagd tov ^eov 
i%i^(p^y ^ te ixdmov rjitmv, TtQog to tiXuov 
avto dvai' inHdri iduj o6a iv [tm\ voi^ra 
xddfifi), td avtd tavta yivri gcjdv xal iv t^ 
ai6^t(p vnd^x^iv. 6 

p.470 2. SetB ^fitv evnfialvii nsQl t^g iqfiitiQag 

tvxv? ^^9 avtov ^a^itv ^ritijaaaiv i^ dvdyxrjg 
itpdmufd^at, xal niQi t^xvs olmg ^i]tfj6aL, nag 
noti xoivmvitv adfiati nixpvxi^ xal mgl xo^fiov 
tpvaimg olov tiva dit avtov tt^ia^at, iv m ^v^ij 10 
ivdiaitdtai [itti] ixovaa itti dvayxaad-itffa itti 
Tig allog tQ6nog' xal mQl noirjtov dh ilti og^mg 
itti * * * mg rjfiitiQai tvxal ovGav tamg, dg idit 
^mfiata dtotxov0ag x^^9^ ^' avtmv itam nolv 
Svvat, itniQ ifiillov xgatrjaitv^ axidaod^ivtog (ihv 16 
dv ixdatov xal ngog tov olxitov tonov (piQOfiivov 
— iv dh tm navtt ndvta iv oixilm xatd (pv0tv 
xittat — nokX^^g dh xal dxlmdovg ngovotag dio- 
ptivmv, dti nollmv tmv dXkotQtmv avtotg ngoa- 
jrtjrTdi/Tciv dit ti ivdita avvixofiivmv xal ndarjg 20 
fio^&itag mg iv nokXfj dv0x^9^^^ diOfiivmv. t6 dh 
tiXitov ti ov xal txavov xal avtagxig xal ovdhv 
ixov avtm naQa q>v6tv pQaxiog olov xiXivafiatog 
dittat' xal 6g nitpvxi ijfvx'^ id-iXitVy tavtrj xal 
dil ix^t ovti int^vfiiag ix^vaa ovti ndaxovaa' 25 
ovdhv yaQ dmtatv ovdh nQoaitat. dto xai tpriai 
%al tiiv ^(litiQaVj ii fjtit' ixiivrjg yivotto tiXiiag, 
tiXitm^itaav xat avtrjv (litimQonoQitv xal ndvtcc 
tov Koafiov diotxitVj oti [ti] (iri dipiatatat iig to 
fvi} ivtog ilvat tcSv amfjtdtmv (irjdi ttvog ilvat, tots 30 
xal a^TiJv maniQ tijv tov navtog avvdtotxrjaitv 
^adimg to ndv, mg ov xaxov ov tvxfj onmaovv amjtatt nagixitv trjv tov ilvat dvvafitv, ots fii^ 
ndaa nQovoia tov x^^^Qovog d(patQit to iv tm dgi-^ 
atm TO nQovoovv fiivitv, dttti^ ydQ intfiiXita nav- 
tog, Tov fihv xa»6Xov xiXi^aet xoafiovaa dnQayfiovt 
6 intataaia ^aatXtx^, tov dh xa^ixaata ^drj «i3- 
tovQym ttvt notrjait avvaq)^ tfj ngdg to nQatto- 
fiivov To nQdttov tov nQattOfiivov t^g (pvaimg 
dvantfinXdaa. tijg dh ^iiag ^vxng tovtov toi/ 
tQ6nov^ tov ovQavov dnavta dtoixitv dil Xiyofii- 
10 vrig, vniQixovarjg fihv tm XQiCttovt, dvvafitv dh 
Tjji/ iaxdt^v iig to iiam mfinovarig, «^'^^^«v fihv 6 
^iog odx dv itt Xiyotto ixitv toi) f^v fvxnv tov 
navtog iv x^^Qovt mnotrixivat, rj te i^vxn ovx 
dmatSQrjtat tov xatd tpvatv i^ dtdiov tovt' ixovaa 
ibxal i%ovaa dit\ 6' firj ol6v ti nagd tp^atv adt^ 
stvat' onsQ dtnvExmg avtfi «*^ vnaQXit ovnoti 
aQldfiivov,^ tdg ti tmv datiQmv jpvxdg tov avtov 
tQ6nov nQog t6 atafia ixstv Xiymv, mamQ t6 ndv 
— ivti&rjat yaQ xal tovtmv td amfiata iig tdg 
20 trig xpvxng ^eQtqoQdg — dnoam^ot av xai trjv mQl 
tovtovg nQinovaav ivdatfioviav, dvo yaQ ovtmv 
dV 0? dvaxiQaivitat ij tl^vx^g nQog aoifiata xotvm- p. 471 
via.ottti ifinodtov nQog tdg vorjaitg ytyvitat, 
xai OTi ndovtav xai int&vfitcSv xal Xvnmv n£finXri~ 
i^atv avtrjv, ovdstSQov tovtmv dv yivotto tl^vx^j 
W£ fin ^k ro iiam idv tov adfiatog, firjdi ttv6g 
iatt, firjdh ixitvov iyivito, dXX' ixitvo avt^g, iatt 
ts totovtov, olov firjti ttvog dita^at, firjti ttvl 
sXXiimtv mati firjdh trjv ijjvxnv int^vfitmv nifi- 
30 nXaa^at ij ip6§mv, oUhv ydQ ditvov firjnoti mQl 
(S(6tiatog nQoadoxijari totovtov, ovti ttg daxoXia 
vivatv notovaa xdtm dndyst t^g xQiittovog xal 


l< 146 Eim. IV. ItaxaQiag ^fiag, alV l'<Snv dsl TtQog ixsivoLg djtQay- 
fiovi dvvdpLH to^B to TtUV XO0^OV0a. 

3. Ttsgl dh tils dv%Q(a7tuag il^vxrjs, ij iv <JCDfi«^^ 
Ttdvtfi kiyitai HUKOMa^stv xal taXaLXOQStv iv dviaig 
%al iiu&v^iaig xal fpo^oig xal totg aXloig xaxotg 5 
ytyvoficViy, jj xal 8f0yLog to 6c5iia xal td(pog, xal 
6 KO^fiog avtfi 07t7JXaiov xal dvtQOV, TJtntva yvd- 
^iji/ oi; didg)mvov ixH ix Tc5r akicjv ov tc5v av- 
t(5v tijg Ka^odov, vvv liyfoyLSv. ovtog toivvv nav- 
%6g vov iv tm tiJs voi^Gscag toTtc) okov te xal 10 
%avt6gy ov dri xoafiov voritov tL^iiis^a, ovtcov dh 
ual tmv iv tovttp 7tBQit%on,ivGiv vosqcjv dvvd^eav 
xal vocjv tmv xa^ixa0ta — ov yaQ dg vovg (lovog, 
dXk' slg xal nolkol — itoXXdg idu xal iffvxdg xal 
liiav slvat, xal ix t^g fiidg tdg noXXdg dia^poQOvgy 15 
m67tsQ ix yivovg ivog stdij td fisv dyisivm, td 8h 
XSLQm, xal td ^hv vosQcStsQay td d' ^ttov ivsg- 
ysia totavta. xal ydQ ixst iv rc5 vm tb ^hv vovg 
TtSQiixmv dvvdfiSL taXXa olov ^mov fiiya, td d' 
ivsQysia sxa^tov, d dvvdfist itSQUtxs ^dtSQOV olov 20 
si 7t6Xi>g ifi4fVxog ijv TtSQisxtixri i(iipvx(ov dXXmv, 
tiXsiotiQa (thv [i/] itoXsmg xal SvvatmtiQa, ovdhv 
fLT^v ixoiXvs tijg avtijg <pv6smg slvai xai tdg dXXag. 
ly mg [avj sx tov Ttavtog itvQog to fisv fisya, ta 
6h fimQd xvQa stri' i0ti, dh rj 7td0a ovaia ri tov 25 
Ttavtog TivQog, fidXXov dh dq>' ^g *«^ *5 ^*'^ Jtav- 
tog. ^vx^g dh SQyov r^g XoyixmtiQag vostv fiiv, 
ov to vostv dh fiovov ' tl yaQ dv xal vov diafpiQOi ; 
itQo6Xaliov0a yaQ tip rosQa slvat xal dXXo, xa^' 
tr^v oixsiav i^x^^ V7t66ta6iv, vovg ovx sfisivsv, 30 
iX^i ts SQyov xal avtij, stjtSQ xal Ttdv , o dv tj 
tcjv ovtmv. pXi7tov6a dh TtQog fihv t6 TtQo iavtijs VIII, 3. 4. 147 vost, sig dh savt^v aco^si iavtijv, sig dh to fist' p. 
avtrjv xoGfLst ts xal dioixst xal aQxsi avtov' oti 
firidh olov ts riv atijvai, td Ttdvta iv rc5 vorjtm, 
dvvafiivov iips^rjg xal dXXov ysvia&aL iXdttovog 
5 fiiv, dvayxaiov dh slvai, stTiSQ xal ro TtQo aijtov. 
4. tdg 8ri xaHxaata ^v^dg oQilsi fihv vosQa 
XQmfiivag iv tf, i^ ov iyivovto TtQog ai5r6 iTti- 
atQoq>fj, dvvafitv dh xal sig ro ijtl tdds ixovaag, 
ola TtSQ (pcSg i^T^Qtrjfiivov fihv xatd td dvm rjXiov, 
10 tm dh fist" adto ov (p^ovovv tijg x^QnV^^S^ aTt^- 
fioyag fihy slvac [dst] fistd tijg 3Xrjg fisvovaag iv 
tm vorjtm, iv ovQavm ds fistd tijg oXrjg avvdioL- 
xstv ixsivrj, ola oi fiaaiXstg tc5 Ttdvtmv xQa- 
tovvti avvovtsg avvdiOLxovacv ixsivm ov xata^al- 
15 voytsg ovd' avtol djto tcov paaiXslmv toTtmv xal 
ydQsiatv dfiov iv rc5 ai^tm tots. fista^dXXovaat 
dh ixtov oXov sig to fisQog ts slvat xal iavtc5v 
xal olov xdfivovaca tm avv dXXm slvat dvaxmQOv- 
0CV sig to avtcov ixdatrj. otav drj tovto did XQo- 
20 VGiv Ttoifj^ (psyyovaa r6 itdv xal tfj dcaxQiasi dito- 
0tdaa xal fiij TtQog ro vorjtov ^XsTtrj, fiiQog ysvofisvrj 
fiovovtai ts xal da^svst xal itoXvTtQayfiovst xal 
yog fiiQog pXsTtSi xal tm dito tov oXov xcoQtafim 
ivog tivog iiti^daa xal r6 dXXo itdv (pvyovaa, 
25 iX&ovaa xal atQa^pstaa sig to ?i/ ixstvo 7tXrjtt6- 
fisvov vTto t(3v oXmv xal Ttdvtmv tov ts oXov 
ditiatrj, xai to xa^ixaatov fistd TtSQtatdasmg diOi- 
^st i(pa7ttOfisvfj fjSrj xai ^SQaTtsvovaa td s%m^sv xai 
TtaQovaa xai dvaa avtov TtoXv sig tb stam. iv^a xai 
30 avfifiaivsi avtij to Xsyofisvov 7ttSQ0QQvrjaai xai iv 
^saftotg totg tov acofiatog ysvia^at dfiaQtovarj tov 
d^Xafiovg tov iv tfj diOixrjasi tov XQsittovog, o ^v 

10* 472 f m 148 Enn. IV. naga t^ ip^xi} t^ olfj ' to dh JtQO tov ifv xavteX&g 
aftiivov dvadQafiovafj' slXrintai ovv neaov0a xal 
M(^6g tm ds0iJt^ ovisa %al t^ ala^eei iveQyov0a did 
to HCi}Xvi0»ai, tS v^ iviQyitv }tataQ%dg^ ti^dtp^ai, 
ti liyitai %al iv 07triXa{m ilvaij imatQaq^itaa 81 5 
TtQog voTfi^iv Xvi6»al ti ix tcjv diC^mv %al dva^al- 
vitVj otav dQ%Yiv Xd§i^ ig avaf*vi{<yf«s ^idc^ai td 
ovta. i%ii yag dil ovdhv ijttov v7tiQi%ov tt. yCyvov- 
tai ovv olov d(iq)ipiot ij dvdyxfig tov ti ixit ^Cov 
p. 478 xov ti ivtav^a itaQa (liQog fiiov0aij nXitov (ihv tov 10 
ixitj at dvvavtai itXiov tm vm avvitvai., tov dh 
iv^ddi xXitoVj alg to ivavtiov ij tpvaa rj tv%aig 
tmiJQiiv. a dii mcodnxvvg 6 JlXdtmv i^Qifia^ oti 
dmiQit avtdg ix tov vetiQOv XQat^Qog xal fiiQtj 
MOiitj t6ti xai q)7i0iv dvayxatov slvai ilg yiviOiv 16 
iX^itv^ iitiiniQ iyivovto fiiQrj toiavta. ii 8h Xiyn 
07titQai tov ^iov avtdgn ovtcog dxovatiov, SffJtiQ 
otav xal Xiyovta xal olov drifiriyoQOVvta Ttoifj- d 
yaQ iv q)V0ii i0tl tmv oXcov, tavta xal i} vjrd- 
^i0ig yiw& ti xal Ttout iig ditliv TtQodyovaa 20 
iff^lVS T« ««^ ovtca yiyvofiivd ti xal ovta. 

5. ov tolvvv dia(pG)Vit dXXrjXoLg ^ ti iig yivi- 
tftv 0noQd ri ti iig tiXiicjatv xd&o6og tov itavtogj 
-5 ti dixri to ti axrjXaiov^ ^ ti dvdyxrj to ts 
ixav0mvj iitiiitiQ i%si th sxovaiov i} dvdyxr}, xal 26 
fo iv xaxm tm acdfiatt, slvar ovd' ij 'EfinsdoxXiovg 
tpvytj aTto tov ^iov xal TtXdvrj ovd' i} dfiaQtia^ 
ifp* ^ i} dixrj, ovd' ^ 'HQaxXiitov dvdxavXa iv 
fij tptyyfjj ovd* oXmg to ixovaiov f^g xad^odov xal 
fd ixov0i,ov av, adv fihv yaQ iov inl to %itQov 30 
dxov0iovj q)OQa yi firjv oixiia iov 7td0%ov td %iiQco 
i%nv XiyitUL ri}v iq>' olg ijtQa^i dixriv. Ztav dh vnr, 4-6. 149 10 15 20 25 30 ravra 7td0%iiv xal Ttoutv ^ dvayxatov didiGi tpvasmg 
vofim^ to dh 0vfiL^atvov sig dXXov tov %Qiiav tfi 
TtQoodm dTtavta xata^atvov aTto tov v7tiQ avtd, 
^iov st tig XsyoL xataTtifitl^aL , ovx dv d0vfiq)mvog 
ovts^ tfl dXri%-sCa ovts savtm av stri. xal ydQ dq>' 
VS iQ%rjg sxa0ta, si xal td fista^v TtoXXd, xal td 
S0%ara sig avtrjv dvaq)iQStaL. ditt^g dh trjg 
dfiaQtiag ov^rjg, Trjg fihv sTtl tfj tov xatsX&stv 
aitia, trjg 8h sitl tm iv^dds ysvofisvrjv xaxd d^a- 
0aL, r} fiiv i0tLV avtb tovto, o Ttiitovd^s xatsX- 
%ov0a, trlg dh to sXattov sig 0c6fiata dXXa dvvaL 
xal ^^dttov [i^avadvvaL] sx XQi0smg trjg xat d^iav 
— 6 8rj %s0fim ^sim yLyvofisvov dta tov trjg xql- 
0smg ovofiatog drjXovtai — ro dh trjg xaxiag dfis- 
TQOv sldog fisi^ovog xal Trjg dixrjg ^^imraL £7tL0Ta0ia 
tLVVvfLSvmv daifiovmv. ovrm tol xaiTtSQ ov0a ^stov 
xal ix Tmv TOTimv rmv dvm ivtog' yCvsrai tov 
0mfiaTog xal d^sog ov0a 6 v0T£Qog QOTtfj avTslov0im 
xal airia dvvdfismg xal tov fisr' avTrjv xo0fir]0scog p. 
mdl SQ%STaL- xdv fihv ^aTTOv q)vyrj, ovdhv ^ifiXa- 
TtTaL yvm0Lv xaxov 7tQO0Xa^ov0a xal q)V0LV xaxiag 
yvov0a Tag ts dvvdfiSLg dyayov0a avTrjg sig to 
q^avsQov xal dsi^a0a SQya ts xah JtOL^^^SLg, d iv 
Tm d0mfidtm ^QSfiovvta fidtrjv ts dv fjv sig to 
ivsQystv dsl ovx iovta trjv ts ipv%rjv avt^v sXad^sv 
dv d sl%sv ovx ixq)avivta ovdh ^CQOodov Xafiovta- 
sl'7tSQ 7tavta%ov i} iviQysLa Trjv dvvaficv idsL^s xqv- 
q>%st0av dv dTtdvTrj xal olov dq)avL0%st0av xal ovx 
ov0av firjdiTtOTS ovrmg ov0av. vvv fihv ydQ ^avfia 
i%SL Tc5v ivdov sxa0Tog dLa T^g 7tOLXLXiag tc5v I|ci, 
ola' i0TLv ix Tov rd yXaq>vQd Tama dQd0aL, 

6. st7tSQ ovv dst firi Hv fiovov slvaL — Jatfi- 474 


160 Enn. IV. VIII, 6. 7. 151 XQVTtto yccQ av Ttdvta fiOQq^i^v iv ixeivm ovk ixovxa, 
ovS^ av VTtf^Qii Tt ToJi/ ovtmv atdvtog iv avtm 
ixilvov, ovd' av ro Til^^og ^v av tav ovtcov 
tovtav tcav d%o tov ivog yevvri&ivt(ov fii) t(ov 
ftst' avto Ti}i/ TtQOodov Xa^ovtov, a ipvx(ov {IXyix^ 5 
td^LV' TOF avtov tQOJtov ovdh ipvxdg ideL fidvov 
dvaL ^}) t(ov dk a vtds yavoiiivcov (pavivtcov, eiTtSQ 
indpTri (pv0H tovto iveati rd fc£r' civtYiv itoietv 
xai ilelhteiS^at olov aniQ^atog ix tivog d^SQOvg 
aQxfig dg tilog to aia^rjTdv Lovat}, fiivovtog ^sv 10 
del tov TtQOtiQov iv tf} oixeujC edQcc, tov de fiet' 
uvto oiov yevvGifiivov ix dvvd^eoig dcpdtovj ocsri 
7JV iv ixeivG)j rjv ovx edeL atrjaaL olov iteQtyQd- 
ipavta ^ov^j x^Q^^^ ^^ "^^'j ^^^ *^^ eax^^ov 
(liXQf' "^ov dvvatov td Ttdvta rjxtj aitia dvvdfiecog 15 
dnXitov hTtl Ttdvta nao' avtijg 7teiJL7tovar}g xal ovdlv 
xeQLLdetv d^OLQOv am^g dvva^ivfjg. ov yaQ drj 
ijr o ixtoXvev OTLOVV e)ipoLQOv elvaL (pvae(6g dya- 
t>ot5, xa%^ oaov exaatov olov te rjv ^etaXa^^dveLv. 
eit' ovv ifi/ del rj f^g vXrjg (pvaigy ovx ^^^'' ^^ V'^ "-*^ 
avTr)v fiij ^etaaxetv ovaav tov itdaL to dya^ov 
KttO"' ocJov dvvataL exaatov xaQ^yovvtog' elt iitr}- 
xokov^Yiaev il ^vdyxrjg rj yiveaLg avtijg totg tzqo 
avtrjg aitioigj ovH' cSg edeL x^Q^ elvaL, ddvva^ici 
jtQlv eig avtiQv iX&etv atdvtog toiI^ xal rd eivaL 25 
olov ijf^ti^''^'' ^oj'Tog. det^Lg ovv tcov